Rotterdam Dichterbij

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Rotterdam dichterbij

Transcript of Rotterdam Dichterbij

 • DichterbijRotterdamHollands TourglorieWielerkoorts in Kunsthal Piet van Schijndel De Rabobank kan zich puur op de klant richtenGeboortecentrum Sophia geeft kinderen een goede startInterview Leontien Ladies Ride kent alleen maar winnaars

  Nummer 2 I Zomer 2010

  Leontien van Moorsel

 • INHO

  UD

  2 RABOBANK VOORWOORD

  WIj Hebben HeT beSTe MeT u voor

  Ook u ontgaat het natuurlijk niet. De wet- en regelgeving neemt steeds meer toe. Hierbij is het opvallend dat steeds weer nieuwe regels worden uitgevaardigd. Er wordt echter sporadisch gekeken of er ook regels overbodig zijn geworden en daarmee dus kunnen vervallen. Als bank hebben wij hier veel mee te maken. Regelgeving en zorgplicht zijn voor ons sleutel-begrippen. Op zich is dit natuurlijk heel goed, maar met elkaar moeten wij het ook werkbaar kunnen houden. Bovendien huldigen wij het principe dat wij het beste met onze klanten voor hebben. Dit betekent dat wij in de eerste plaats kijken hoe wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de vragen en wensen van de klant. Wat u - als klant - daarbij vraagt is leidend. Niet wat wij als bank graag verkopen. Het Wij hebben het beste met u voor-principe houdt niet alleen in dat wij uw vraag het beste willen invullen. Nee, wij willen ook voorkomen dat u producten en diensten afneemt, die niet bij uw persoonlijke situatie passen. Daarmee is de cirkel van zorgplicht weer rond. Dat is onze taak. Die vervullen wij vanuit onze natuurlijke aard. Mocht dit door u anders worden ervaren, dan zijn wij daarop uiteraard aanspreekbaar.

  Coert Beermandirectievoorzitter

 • 3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE

  INHOUD040608

  11

  1214

  17

  1820

  2324

  2728

  3031

  3234364243

  Nieuws & weetjesOpgeven is geen optie Leontien Ladies Ride kent alleen maar winnaarsRabo Starterscoach geeft onafhankelijk adviesWielerkoorts in Kunsthal Wij kunnen ons puur op de klanten richtenVraag & antwoordGeniet van een zorgeloze vakantieDenken vanuit de klantbehoefteOver vijf jaar zijn wij de leidende bankColumn: Rabo CharityDeskGeboortecentrum Sophiageeft kinderen een goede startProduct: Nieuwe betaalpakkettenGroeien tegen de economische stroom inVoordeel voor studentenStiller, zuiniger, schonerEen stap richting duurzame mobiliteitVan de ledenraadDe enige echt ergonomische muisSpeciaal voor uDoe mee en win!Contact met de Rabobank: telefoon, e-mail en bezoekadressen

  NIEUWSMKB WINSTPUNTMKB Winstpunt ondersteuntondernemers die werk willenmaken van vernieuwing.MKB Winstpunt is opgezet door deRabobank en de provincie Gelder-land. De ondernemer wordt actiefbetrokken bij de bedrijfsvoering vanandere bedrijven en medeonder-nemers. Ervaringsdeskundigenhelpen hem bij vragen over zijnbedrijf en de toekomst. Vervolgenswordt met de ervaringsdeskundigeeen individueel traject gestart omde winstkansen verder uit te wer-ken. MKB Winstpunt biedt de onder-nemer een uniek programma, spar-ringpartners, toegang tot experts eneen netwerk van medeonder-nemers. Het programma is modulairopgebouwd. De initirende partijeninvesteren samen 1,5 miljoen inhet project, waardoor de kostenvoor de deelnemende bedrijvenbeperkt zijn. Vooralsnog loopt hetproject alleen in de provincieGelderland. Bij bewezen succeskrijgt het project landelijkenavolging.www.mkbwinstpunt.nl

  CultuurDE RABOBANK STARTRABO CULTUUR BANK.Via (cultuur)obligaties trekt deRabo Cultuur Bank geld aan vanparticulieren en verstrektkredieten aan Nederlandseculturele projecten.Particulieren die cultureel zijngengageerd, investeren graag inherkenbare en aansprekendekunst- en cultuurprojecten. Alshet kan in hun eigen omgeving.Lange tijd gebeurde dat in devorm van schenkingen, maartegenwoordig ook steeds meerdoor te beleggen in (cultuur)-obligaties. Via de lokaleRabobanken zal de Rabo CultuurBank zich vooral richten op lokaleculturele projecten.

  VEILIGER ONLINEBETALENHet is nog veiliger geworden ommet uw Rabobank creditcardonline aankopen te doen. Dit komt door de invoering van deMasterCard SecureCode. U zet nuna het invoeren van uw gegevenseen extra digitale handtekeningmet de Random Reader en depincode van uw Rabobankcreditcard. Kijk voor meer informatie opwww.rabobank.nl/secure.

  BIJZONDEREWIELERSHIRTSDe Rabo Wielerploeg heeft deGiro d'Italia in bijzonderewielershirts gereden.Rabobankleden kunnen zon shirtbestellen. U steunt dan meteen eengoed doel: Right to Play. Een deelvan de opbrengst gaat namelijknaar deze organisatie die zich inzetvoor de levens van kinderen inontwikkelingslanden. Het shirt kost 69,95. Voor meer informatie enhoe het shirt te bestellen, kijk opwww.rabobank.nl/dichterbij. TEK

  ST:V

  DBJ_

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK

  4 RABOBANK NIEUWS &WEETJES

  3118

 • 4 RABOBANK NIEUWS

  nIeuWSnIeuWS

  De ROtteRDam

  mKB WINStPUNt

  rabobank rotterdam heeft op 4 mei een meerjarig samenwerkings-contract afgesloten met het op Katendrecht afgemeerde en sinds 15 februari voor publiek geopende stoomschip De rotterdam.

  Het 228 meter lange voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn is volledig gereno-veerd. Ook heeft het een nieuwe commercile en recreatieve functie gekregen. Aan boord zijn er volop mogelijkheden voor vergaderen,

  dineren, feesten, touren, shoppen en zelfs slapen! Met dit partnership werkt Rabobank Rotterdam mee aan de instandhouding van een uniek Rotterdams icoon en gaan leden en medewerkers profiteren van interessante voordelen.

  TeKS

  T: V

  DBT

  EN

  DIA

  NA

  VAN

  ROO

  N b

  eeLD

  : RAB

  OBA

  NK

  EN S

  S RO

  TTER

  DAM

  NIEUWSMKB WINSTPUNTMKB Winstpunt ondersteuntondernemers die werk willenmaken van vernieuwing.MKB Winstpunt is opgezet door deRabobank en de provincie Gelder-land. De ondernemer wordt actiefbetrokken bij de bedrijfsvoering vanandere bedrijven en medeonder-nemers. Ervaringsdeskundigenhelpen hem bij vragen over zijnbedrijf en de toekomst. Vervolgenswordt met de ervaringsdeskundigeeen individueel traject gestart omde winstkansen verder uit te wer-ken. MKB Winstpunt biedt de onder-nemer een uniek programma, spar-ringpartners, toegang tot experts eneen netwerk van medeonder-nemers. Het programma is modulairopgebouwd. De initirende partijeninvesteren samen 1,5 miljoen inhet project, waardoor de kostenvoor de deelnemende bedrijvenbeperkt zijn. Vooralsnog loopt hetproject alleen in de provincieGelderland. Bij bewezen succeskrijgt het project landelijkenavolging.www.mkbwinstpunt.nl

  CultuurDE RABOBANK STARTRABO CULTUUR BANK.Via (cultuur)obligaties trekt deRabo Cultuur Bank geld aan vanparticulieren en verstrektkredieten aan Nederlandseculturele projecten.Particulieren die cultureel zijngengageerd, investeren graag inherkenbare en aansprekendekunst- en cultuurprojecten. Alshet kan in hun eigen omgeving.Lange tijd gebeurde dat in devorm van schenkingen, maartegenwoordig ook steeds meerdoor te beleggen in (cultuur)-obligaties. Via de lokaleRabobanken zal de Rabo CultuurBank zich vooral richten op lokaleculturele projecten.

  VEILIGER ONLINEBETALENHet is nog veiliger geworden ommet uw Rabobank creditcardonline aankopen te doen. Dit komt door de invoering van deMasterCard SecureCode. U zet nuna het invoeren van uw gegevenseen extra digitale handtekeningmet de Random Reader en depincode van uw Rabobankcreditcard. Kijk voor meer informatie opwww.rabobank.nl/secure.

  BIJZONDEREWIELERSHIRTSDe Rabo Wielerploeg heeft deGiro d'Italia in bijzonderewielershirts gereden.Rabobankleden kunnen zon shirtbestellen. U steunt dan meteen eengoed doel: Right to Play. Een deelvan de opbrengst gaat namelijknaar deze organisatie die zich inzetvoor de levens van kinderen inontwikkelingslanden. Het shirt kost 69,95. Voor meer informatie enhoe het shirt te bestellen, kijk opwww.rabobank.nl/dichterbij. TEK

  ST:V

  DBJ_

  BEEL

  D:RA

  BOBA

  NK

  4 RABOBANK NIEUWS &WEETJES31

  18

  MKb Winstpunt ondersteunt ondernemers die werk willen maken van vernieuwing.MKB Winstpunt is opgezet door de Rabobank en de provincie Gelder-land. De ondernemer wordt actief betrokken bij de bedrijfsvoering van andere bedrijven en medeonder-nemers. Ervaringsdeskundigen helpen hem bij vragen over zijn bedrijf en de toekomst. Vervolgens wordt met de ervaringsdeskundige een individueel traject gestart om de winstkansen verder uit te wer-ken. MKB Winstpunt biedt de onder-nemer een uniek programma, spar-ringpartners, toegang tot experts en een netwerk van medeonder-nemers. Het programma is modulair opgebouwd. De initirende partijen investeren samen 1,5 miljoen in het project, waardoor de kosten voor de deelnemende bedrijven beperkt zijn. Vooralsnog loopt het project alleen in de provincie Gelderland. Bij bewezen succes krijgt het project landelijke navolging.www.mkbwinstpunt.nl

  Via (cultuur)obligaties trekt de Rabo Cultuur Bank geld aan van particulieren en verstrekt kredieten aan Nederlandse culturele projecten. Particulieren die cultureel zijn gengageerd, investeren graag in her ken-bare en aansprekende kunst- en cultuurprojecten. Als het kan in hun eigen omgeving. Lange tijd gebeurde dat in de vorm van schenkingen, maar tegenwoordig ook steeds meer door te beleggen in (cultuur)-obligaties. Via de lokale Rabobanken zal de Rabo Cultuur Bank zich vooral richten op lokale culturele projecten.

  CultuurDe rAbobAnK STArT rAbo CuLTuur bAnK

 • 5 RABOBANK NIEUWS

  & WEETJESNIeUWe KaNtOReN IN OveRScHIe eN NeSSelaNDena de zomer krijgt rabobank rotterdam er twee nieuwe kantoren bij.

  Deelgemeente Overschie was een blinde vlek binnen het kantoren-net. Met het nieuwe kantoor in het nieuwbouwproject De Hoge Schie aan de Burgemeester Baumannlaan is de bank ook hier weer aanwezig. Op dit kantoor worden veel hypotheekgesprekken verwacht, omdat in Overschie zon 2000 nieu-we wonin