Ronduit 19

8
Het huis van de fietsenmaker Tinus van Son in Aalst. Hij woonde in de Don- kerstraat, zijn vader was machinist op de Drukkerij Kaasjager Zaltbommel Postbus 9 5300 AA Zaltbommel Tel. 0418-514088 Fax 0418-680626 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl Huis-aan-huis weekblad WORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM 36e jaargang no. 23 6 mei 2015 meling , de oldtimers krijgen een mooie bordje als herinnering en ook voor de verzameling. Wie belangstelling heeft om aan deze toertocht deel te nemen kan nog contact opnemen met Jack van Hemert onder telefoonnummer 0418-552934 of kan zichzelf inschrijven op onze website www.oranjeverenigingnederhemert.nl of naar [email protected]. Namens het bestuur van Oranjevereni- ging “Oranje Trouw”. Vereniging Welzijn Ouderen Brakel Dat de bingo middag op donderdag 7 mei niet doorgaat is bekendgemaakt op onze laatste bij eenkomst 23 april j.l..Dit in ver- band met het bevrijdingfeest die op 6 mei een bingomiddag in de grote tent hou- den, wat wel door gaat is het middagje uit op 28 mei naar Kers Vers in Kerkdriel. Vertrek vanaf marktplein 13.30 uur met ei- gen auto’s. Leden die geen eigen vervoer hebben graag doorgeven bij het bestuur. We worden ontvangen met koffie met gebak, waarschijnlijk kersengebak,want als het voorjaar zo bleef zouden er in die week de eerste kersen geplukt worden. Vandaar dat ze willen weten met hoeveel personen wij komen. Graag dus opge- ven of bellen naar het bestuur voor 22 mei of u meegaat. Eigen bijdrage voor deze middag zijn waarschijnlijk 5,- per steenfabriek de Rijswaard. Het huis is afgebroken, zijn dochter Coba woont nu het nieuwe huis bijna op dezelfde plaats. Tinus was een hele goede vakman de fietsenzaak deed hij naast zijn baan op de Lips scheepschroevenfabriek in Dru- nen. Het bedrijf afkomstig uit ’s Herto- genbosch , werd in 1939 in Drunen door Max Lips gevestigd en kende tijdens de hoogtijdagen begin jaren zeventig rond 2500 werknemers. Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden Secretariaat: Vrijheidslaan 9 - 5306 BJ Brakel tel. 0418-672698 - www.vierheerlijkheden.nl Bungee jumping op Braderie Zuilichem Zaterdag 9 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur. Met specialiteit “Bungee jumping” wie durft ? Kom dit zien ! en vergeet moe- derdag niet. Bezoek de kramen van de ondernemers en verenigingen. Organisa- tie door Drum- & Streetband Zuilichem. 8ste oldtimer toertocht Voor de 8de keer organiseren we dit jaar weer een toertocht op maandag 25 mei Om 12:00 uur beginnen we met het op- stellen van de oldtimers en de klassieke tractoren. Dit gebeurt bij de feesttent aan de Nieuwstraat, waar de voertuigen kun- nen worden bewonderd. Om 13:00 uur vertrekken de tractoren voor een mooie tocht door de Bomme- lerwaard. Vervolgens vertrekken de oldtimers om 13:15 uur voor een mooie tocht door en buiten de Bommelerwaard. Uiteraard zijn de routes die worden gereden nog een verrassing. Onderweg is een er een tus- senstop dan houden wij een pauze stop. Rond 15:30 uur worden de eerste voer- tuigen terug verwacht, daarna kan men deze nog een keer bewonderen. Iedereen is dan ook in de gelegenheid om gezellig na te praten over de route die ze gereden hebben de tractoren krijgen een mooie vaantje als herinnering en voor de verza- Hollandse nieuwe Aardappels: Doré-Eersteling Per kilo .................................... 1.99 AA1 Asperges Per kilo .................................... 4.99 HANS VAN ZANTEN GROENTE- EN FRUITHANDEL MOEDERDAGTIP!

description

De Ronduit van 6 mei 2015

Transcript of Ronduit 19

Het huis van de fietsenmaker Tinus van Son in Aalst. Hij woonde in de Don-kerstraat, zijn vader was machinist op de

Drukkerij Kaasjager ZaltbommelPostbus 95300 AA ZaltbommelTel. 0418-514088Fax 0418-680626E-mail: [email protected]: www.kaasjager.nl

Huis-aan-huis weekbladWORDT GRATIS VERSPREID IN: AALST, BRAKEL, NEDERHEMERT, POEDEROIJEN EN ZUILICHEM

36e jaargang no. 23 6 mei 2015

meling , de oldtimers krijgen een mooie bordje als herinnering en ook voor de verzameling. Wie belangstelling heeft om aan deze toertocht deel te nemen kan nog contact opnemen met Jack van Hemert onder telefoonnummer 0418-552934 of kan zichzelf inschrijven op onze website www.oranjeverenigingnederhemert.nl of naar [email protected] het bestuur van Oranjevereni-ging “Oranje Trouw”.

Vereniging Welzijn Ouderen Brakel

Dat de bingo middag op donderdag 7 mei niet doorgaat is bekendgemaakt op onze laatste bij eenkomst 23 april j.l..Dit in ver-band met het bevrijdingfeest die op 6 meieen bingomiddag in de grote tent hou-den, wat wel door gaat is het middagje uit op 28 mei naar Kers Vers in Kerkdriel. Vertrek vanaf marktplein 13.30 uur met ei-gen auto’s. Leden die geen eigen vervoer hebben graag doorgeven bij het bestuur.We worden ontvangen met koffie met gebak, waarschijnlijk kersengebak,want als het voorjaar zo bleef zouden er in die week de eerste kersen geplukt worden. Vandaar dat ze willen weten met hoeveel personen wij komen. Graag dus opge-ven of bellen naar het bestuur voor 22 mei of u meegaat. Eigen bijdrage voor deze middag zijn waarschijnlijk € 5,- per

steenfabriek de Rijswaard. Het huis is afgebroken, zijn dochter Coba woont nu het nieuwe huis bijna op dezelfde plaats. Tinus was een hele goede vakman de fietsenzaak deed hij naast zijn baan op de Lips scheepschroevenfabriek in Dru-nen. Het bedrijf afkomstig uit ’s Herto-genbosch , werd in 1939 in Drunen door Max Lips gevestigd en kende tijdens de hoogtijdagen begin jaren zeventig rond 2500 werknemers.

Historische WerkgroepStichtingDe Vier Heerlijkheden

Secretariaat: Vrijheidslaan 9 - 5306 BJ Brakeltel. 0418-672698 - www.vierheerlijkheden.nl

Bungee jumping op Braderie Zuilichem

Zaterdag 9 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur. Met specialiteit “Bungee jumping” wie durft ? Kom dit zien ! en vergeet moe-derdag niet. Bezoek de kramen van de ondernemers en verenigingen. Organisa-tie door Drum- & Streetband Zuilichem.

8ste oldtimer toertocht

Voor de 8de keer organiseren we dit jaar weer een toertocht op maandag 25 meiOm 12:00 uur beginnen we met het op-stellen van de oldtimers en de klassieke tractoren. Dit gebeurt bij de feesttent aan

de Nieuwstraat, waar de voertuigen kun-nen worden bewonderd.Om 13:00 uur vertrekken de tractoren voor een mooie tocht door de Bomme-lerwaard.Vervolgens vertrekken de oldtimers om 13:15 uur voor een mooie tocht door en buiten de Bommelerwaard. Uiteraard zijn de routes die worden gereden nog een verrassing. Onderweg is een er een tus-senstop dan houden wij een pauze stop.Rond 15:30 uur worden de eerste voer-tuigen terug verwacht, daarna kan men deze nog een keer bewonderen. Iedereen is dan ook in de gelegenheid om gezellig na te praten over de route die ze gereden hebben de tractoren krijgen een mooie vaantje als herinnering en voor de verza-

Hollandse nieuweAardappels: Doré-EerstelingPer kilo .................................... 1.99AA1 AspergesPer kilo .................................... 4.99

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

MOEDERDAGTIP!

RONDUIT

Colofon

Oplage: 3.500 exemplarenAdvertentieprijs voor enkelmalige advertenties: 0,70 per cm2

Min. formaat voor een advertentie bedraagt 1 kol. 5,5 cm.

Uitgegeven door: Drukkerij Kaasjager Postbus 9, 5300 AA Zaltbommel tel. (0418) 51 40 88 fax (0418) 68 06 26 E-mail: [email protected] Internet: www.kaasjager.nl www.bommelerwaardgids.nl

Verspreid door: Van der Meer verspreiding tel. (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Kopij:Dient ingeleverd te zijn op maandag vóór 9.00 uur bij Drukkerij Kaasjager: Rozemarijnsteeg 15301 BX Zaltbommel.

Digitaal aanleveren:Tekst: als Word-doc of rtf-tekst.Beeld: foto’s als jpeg-bestand met vol-doende resolutie (300 dpi) adv. als EPS-bestand met lettercontouren of PDF. Anders aangeleverd kan tot fouten leiden.

Drukkerij Kaasjager is nooit verant-woordelijk voor onjuiste aanlevering

van documenten!

Hollandse Spinazie Per kilo .................................... 1.50Hollandse Andijvie Per kilo .................................... 1.50Sla + Komkommer Samen ..................................... 1.50Grote Holl. Bloemkool Per stuk ................................... 1.50Verse Bietjes nieuwe oogst Per bos ................................... 1.50Aardappels Frieslanders en Bildstar vastkokend Per kist (20 kilo) ....................... 8.95Heerlijke zoete Mandarijnen zonder pit 15 voor .................................... 3.99Hollandse Snijboontjes Gesneden - Per zak ................. 1.50Hollandse Trostomaten 500 gram ................................. 0.98

HANS VAN ZANTENGROENTE- EN FRUITHANDEL

Specialiteit: Fruitmanden en FruitschalenWeitjesweg 54 - Brakel

Telefoon: 06 - 53 43 95 95

persoon( was nog niet helemaal bekend)Als u zich nog niet opgegeven heeft voor de grote reis op 23 Juni kunt u dit nu met-een doen, verdere gegevens over die reis worden later nog in de Ronduit bekend gemaakt. Het bestuur

Ophalen oud papier in Aalst door fanfare Prins-Hendrik

Fanfare Prins Hendrik Aalst haalt op de eerste donderdag van de maand het oud papier op in Aalst. Dus a.s. donderdag 7 mei is het weer zover.Wij willen u vriendelijk verzoeken het oud papier wat u niet meer in de papiercon-tainer kwijt kunt op te binden en in hand-zame pakketjes aan te bieden naast de papiercontainer.Zijn de pakketten te groot dan kunnen wij ze helaas niet in de papierauto verwerken en zal het blijven staan. Dus bij overtollig papier buiten de container a.u.b. hand-zame pakketjes. Textiel cq gebruikte kleding is niet meer toegestaan in de papiercontainer, hier is in het dorp een aparte container voor geplaatst, dus s.v.p. niet meer tussen het oud papier.Heeft u oud ijzer wat opgehaald mag wor-den? Neem dan contact op met Gijs van de Pol (67 18 74) voor het maken van een afspraak. Fanfare Prins Hendrik Aalst

Even plaats voor een LIMERICKSchoon Brakel!

In het rustige, schone BrakelHet is een mirakelAlleen bij het blaffen van de hondVerlost van zijn str….ttt Juist dan hoor je gekakel Eén van de 22 vrijwilligers van Brakel Schoon Meer info [email protected] Een project van de Dorpsraad.

Poeliersbedrijf van HemertWeitjesweg 52 b5306 XX Brakel tel. 06 - 51326911tel. 0418 - 673435info@poeliersbedrijfvanhemert.nlwww.poeliersbedrijfvanhemert.nl

Kipdijen filet1 kg .................................................€ 5.95Smaakvol en zonder bot

Kippenpoten1 kg .................................................€ 5.002e kilo ............................................ gratis Kip blinde vinken4 halen maar 3 betalen

Kip kippelingGrote bak voor ............................€ 6.50Sausjes gratis

Elke vrijdagmiddag op de markt in Brakel

KERKDIENSTEN

Gereformeerde KerkGameren / ZuilichemDienst D.V. 10 mei

09.30 uur: ds. A. Gierkink-van Geerenstein Giessen/Rijswijk18.30 uur: ds. E. Bolhuis-Szabo, Hendrik Ido Ambacht

Herv. GemeentePoederoijen en LoevesteinDienst D.V. 10 mei

09.30 uur: dr. J. van Eck, Ede18.30 uur: ds. H.L. Versluis, Wageningen

Evangelische Gemeente BommelerwaardIn Pand9 (voormalige L.T.S.)

aan de Van Heemstraweg west 9a te Zaltbommel

Dienst D.V. 10 mei

10.00 uur: Johan van Ooijen

RONDUIT

Sparen voor korting met de stempelkaart

www.kapsalon-caroline.nl

Like us on facebook

Roda Boys

Zaterdag 9 meiWijzigingen voorbehouden.12:30.......................Roda Boys/Bom. 2 - Altena 210:00.....................Roda Boys/Bom. D1 - ODC D309:30...........Roda Boys/Bom. F1 - Nivo Sparta F314:30....... JSV Nieuwegein 1 - Roda Boys/Bom. 113:15............... DSC MC1 - Roda Boys/Bom. MC1 Woensdag 13 mei.19:00.............Roda Boys/Bom. C1 - Sparta'30 C1

V.V. Zuilichem

Zaterdag 9 mei14:30....................... Zuilichem 3 - Woudrichem 5

Dinsdag 12 mei 201519:00 BZC'14 D1 (seizoen 2015/2016) - MVV'58 D1

Zuilichem

Woensdag 13 mei 201520:00.............................. MVV'58 B1 - BZC'14 B1

(seizoen 2015/2016)

V.V. Brakel

Programma Zaterdag 9 meiAanvang: 10:00 ................ Toernooi Brakel Mini’s 9:00.......................Brakel F1 - Dussense Boys F110:15....................................LRC B2 - BZC'14 B110:30............................Brakel D1 - Lekvogels D111:00..... BZC'14 C2(Zuilichem) - OJC ROSMALEN C1111:00..........................Wadenoijen E1 - Brakel E112:00....................................LRC C2 - BZC'14 C112:30........................ Hardinxveld A3 - BZC'14 A112:30............ Brakel VR1 - ST MVV '58/Tricht VR214:30.................................. Brakel 1 - Kerkwijk 114:30..................................Well VE1 - Brakel VE1

Programma maandag 11 mei19:00...................... Den Dungen C3 0 BZC'14 C2 Programma dinsdag 12 mei19:00.................. Brakel MD1 0 Best Vooruit MD2

facebook.com/kaasjager

Paardensportvereniging “De Bommelerwaard”

Afgelopen zaterdag werd er in Zoelen een dressuurwedstrijd georganiseerd voor paarden en pony’s . Een aantal van onze leden hebben hier aan deelgenomen en vielen daar in de prijzen. Julian Soer reed voor de eerste keer in de klasse L1 met zijn paard Elegance en werd 1ste met 192 punten. Nienke Bambacht reed met haar pony Sophie in de klasse B een 3de prijs met 193 punten en een 2de prijs met 193 punten bij elkaar. En Anne van Vende-loo behaalde met haar pony Fiene van ’t Heust, 180 en 184 punten dit waren toch 2 winstpunten voor haar.Ook in Schijdel was er een wedstrijd, daar startte Jeroen van Eck in de klasse Z1 en werd met zijn paard Amazing 1ste met 224 punten. Dit zijn 2 winstpunten.

Veel belangstelling voor KNWU-Jeugdwedstrijden in Brakel..

WTC Maaswaal heeft inmiddels een 35 tal jeugdleden. Vorig jaar begon men met een jeugdwedstrijd te organiseren dat bleek een schot in de roos te zijn. Dit jaar komen er maar liefst bijna 200 jonge wiel-renners en rensters naar de Langerakse-weg in Brakel.

Ze rijden in 7 leeftijdklassen tegen elkaar, waarbij de jongens en de meisjes tegen elkaar rijden. Dit soort wedstrijden is altijd een lust voor het oog omdat er – vooral bij de lagere klassen - geen pelotons wor-den gevormd maar het individuele naar voren komt. Veelal komen deze renners solo aan en wordt de wedstrijd pas op de streep beslist.Zo’n geweldige deelname brengt ook mee dat de vereniging veel dient te or-ganiseren, daarom is het fijn dat juist bij jeugdwedstrijden er altijd op de ouders van de deelnemers een beroep gedaan kan worden.Het is voor de jeugdcommissie van WTC Maaswaal een grote uitdaging er nog een geslaagder evenement van te maken dan vorig jaar, met ruim een verdubbe-ling van het aantal deelnemers. Ook voor het publiek zal het een aantrekkelijke dag worden.Aanvang wedstrijden: 11.00 uurEinde wedstrijden ca: 15.30 uur

RONDUIT

Koekoek 5, Brakel

Profiteer in de maand mei van de moederdag aktie!

15% korting op een behandeling vanaf €39,95.

Bel 06 466 11 799

www.serajashairfashion.nl

De Aalsterse dorpsraad toont historische foto's op plaatsen waar ze destijds zijn ge-nomen. Zeven opgespannen vergrotingen zullen ongetwijfeld herinneringen oproe-pen bij ouderen en zullen jongeren verba-zen. Toen en nu zijn weer even bij elkaar.

AALST - Een vooroorlogse foto van de Aalsterse Prins Hendrikstraat wordt door Obbo Akkerman, voorzitter van de Dorpsraad Aalst, geplaatst op de locatie waar de fotograaf destijds moet hebben gestaan. Waar later huizen zijn gebouwd liep toen een wetering. Een rijtje wonin-

gen aan de rechterkant van de foto is nog goed herkenbaar. Het nostalgische straatbeeld is een van de zeven vergrotingen die op de vooravond van Bevrijdingsdag een plekje kregen in het Maasdorp en tot eind deze maand blijven staan. Andere beelden betreffen onder meer de verdwenen muziektent, het huis 'Adam en Eva' en de onverharde Maasdijk. De collectie wordt na afl oop van de expositie door de dorpsraad ge-schonken aan stichting De Vier Heerlijk-heden, belangenbehartiger van het cultu-reel erfgoed in de West-Bommelerwaard.

Heden en verleden herenigd

Rommelmarkt in Zuilichem

Op zaterdag 9 mei wordt van 9.00 -15.00 uur bij Hoveniersbedrijf “De Plataan”, Kooiweg 6 te Brakel rommelmarkt ge-houden. Op de rommelmarkt vindt u on-der andere antiek en brocante, meubels, serviesgoed, huishoudelijke apparaten, glaswerk, speelgoed, kinderkleding, boeken enz. Deze dag is er enkele malen een verkoop bij opbod van waardevolle artikelen. Ook zijn er decoratie artikelen, handgemaakt houten speelgoed, kaar-ten, planten, fruit, brood enz. te koop. Er kan een rondrit gemaakt worden met een huifkar. Natuurlijk is er voldoende te eten en te drinken. Iedereen welkom! De opbrengst van deze markt is bestemd voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Zuilichem.

Fietstocht “Als een Lopend Vuurtje”

Stichting Als een Lopend Vuurtje organi-seert al jaren op de zaterdag voor Pink-steren een fi etstocht in het Land van Heusden en Altena, de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, Dongemond en voor het 3e jaar ook in de Bommelerwaard. Dit jaar zal deze fi etstocht plaatsvinden op D.V. zaterdag 23 mei. Het doel van deze fi etstocht is in eerste instantie de onder-linge ontmoeting met elkaar. Diverse ge-meenten uit de Bommelerwaard stellen op deze dag hun kerk open voor publiek. De opengestelde kerken zijn tevens het startpunt voor de fi etstocht. Er zijn fi ets-tochten van 25 en 40 km. U kunt starten vanaf 9.30 uur en dient voor 17.00 uur bij het startpunt terug te zijn. Het inschrijf-geld bedraagt € 3,00 per volwassene,€ 2,00 per kind met een maximum van € 8,00 per gezin. Vanuit het startpunt fi ets u naar de volgende opengestelde kerk in de route. Zo kunt u diverse ker-ken bekijken. De opengestelde kerken zorgen ook voor de inwendige mens, zo

is er koffi e, thee en frisdrank en andere etenswaren te koop. De opbrengst hier-van is bestemd voor een goed doel. Het goede doel waarvoor dit jaar gefi etst zal worden is de Stiching “de Schaapspoort” Gârbova - Roemenië. Deze stichting werkt onder Roma, ook wel zigeuners genoemd. In Roemenië wonen ruim 2 miljoen Roma die vaak worden achterge-stelld en gediscrimineerd. Frits en Tineke Sleeswijk-Visser, die namens stichting de Schaapspoort in Gârbova – Roeme-nië werkzaam zijn, bieden hulp aan deze zigeuners. Zij runnen daar een camping/appartementencomplex “Poarta Oilor” van waaruit deze hulp georganiseerd wordt. Deze hulp bestaat vooral uit het uitdelen van voedsel, kleding, schoeisel e.d., organiseren van maaltijden, maar vooral het doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus!!De Gereformeerde kerk Gameren – Zui-lichem en de Hervormde Gemeente van Zuilichem ondersteunen deze fi etstocht. Dit jaar zal de Gereformeerde kerk Game-ren – Zuilichem aan de Zijlstraat 1 open-gesteld zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zaterdag 23 mei mee te fi etsen dan bent u toch vanaf 9.30 uur van harte wel-kom om een kopje koffi e, thee, een glas frisdrank te komen drinken met iets lek-

kers erbij. Vanaf 11.30 uur zijn diverse soorten soepen verkrijgbaar en tosti’s. Wat u zeker niet mag missen is het op-treden van Grad van Wijgerden tussen 11.00 en 12.00 uur. Hij zal dan diverse liederen zingen. Hartelijk welkom.

Bibliotheek Zuilichem op de Braderie

We willen vanuit Christelijke Bibliotheek Zuilichem weer met een kraam met 2ehands boeken op de braderie van 9 mei staan. Wie heeft er boeken voor ons om de kraam mee te vullen? We zoeken christelijke boeken, denk aan kinderboe-ken, romans, theologie etc. Afgeven mag op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur bij de bibliotheek (Poortwegje 2,Zuilichem) Of bij Lia van der Spek, Nieuw-straat 20, Zuilichem (tel, 0418 673306)Kijkt u uw kast en zolder na voor ons?

Inloopuur Aalst

Zes keer per jaar houdt de Aalsterse dorpsraad een inloopuur waar inwoners terecht kunnen met klachten en ideeën die betrekking hebben op de leefbaarheid

RONDUIT

Klop Meubel- en WoningstofferingTel. 06-21564240 | www.laatjestoelstofferen.nl

van het Maasdorp. Het eerstvolgende is op maandagavond 11 mei aanstaande, van 19.30 uur tot 20.30 uur in dorpshuis 't Gement, Donkerstraat 19, Aalst. Zie ook www.dorpsraadaalst.nl.

Seniorencommité Nederhemert

UitnodigingOp de eerstvolgende seniorenmiddag van 12 mei a.s. is gaan we naar Gameren,We bezoeken de Huyskweker in Game-ren. Dit bedrijf staat onder leiding van Martin en Ria Haasakker en is gevestigd aan de Burgerstraat 41.Komt allen. Meldt U even aan svp.U kunt zich ook nog aanmelden voor onze busreis naar Burgerveen op dinsdag 2 juni a.s. op telefoonnummers 552312 en 552131.

Seniorencommité Nederhemert

Open eettafelOp DV woensdag 13 mei a.s. is er weer een open eettafel in dorpshuis “De Gaar-de” in Nederhemert. Zaal open 11.30 uur, allen hartelijk welkom. Verdere inlichting en aanmelding Gerrit van Diggelen tel 0418552131 of Judith tel 0418552312.

Slaatjesactie Oranjevereniging Zuilichem

Op vrijdag 8 mei komen wij weer bij u langs met heerlijke slaatjes.Ze kosten € 1.50 per stuk en de op-brengst is voor de Oranjevereniging.U kunt ze ook bestellen op tel.nr. 06-18984028 (na 17.00 uur)

Oranjevereniging “Trouw aan Oranje”Zuilichem

Gezocht Koorleden voor het geheugenkoor

Als je zou zingen,zou je het dan nog weten?Als je zou zingen,zou je het nooit vergeten.Als je zou zingen, hummen of fluitenkomen alle woorden van binnen naar buiten.Zij lagen slechts te rusten op een stil plekje,totdat iemand riepik wek je !

Gelukkig blijven liedjes en muziek lang in het geheugen bewaard. Door te zingen komen herinneringen weer tot leven.Zingen is gezond. Het is goed voor de ademhaling, het activeert en spreekt het taalbewustzijn aan. Sámen zingen geeft plezier en betrokkenheid.Aan partners, mantelzorgers of verwan-ten biedt het samen zingen een nieuwe vorm tot contact en levert vaak weer mooie gesprekken op over vroeger.

Om dit alles mogelijk te maken is in sa-menwerking met Alzheimer Nederland afd. Regio ‘s-Hertogenbosch, muziek-therapeute An van Tuijl en Welzijn Bom-melerwaard het Geheugenkoor Bom-melerwaard opgezet. Het koor is mede opgericht om ter gelegenheid van We-reld Alzheimerdag in september 2015 een optreden te geven in de Bommelerwaard. Om zo meer aandacht te vragen voor DE-MENTIE.Bij voldoende belangstelling en enthousi-asme kan het koor daarna doorgaan.Eén keer in de week komt het geheugen-koor bijeen op donderdag van 11 uur tot 12 uur. Het koor zal begeleid worden door muziektherapeute An van Tuijl.De kosten zijn € 10,- per maand per per-soon. Mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie kunnen zich samen met hun partner of mantelzorger opgeven. Het zangrepertoire wordt mede bepaald door de zangers zelf. Gouwe ouwe, smartlappen, koorliedjes, popu-lair of klassiek, het kan allemaal aan bod komen. Is het vervoer of begeleiding een probleem, neem dan contact op zodat wij met u mee kunnen denken.Wat: nieuw op te richten koorWaar: in de kapel in het Zonnelied in Am-merzoden, Hogesteeg 2, 5324 AD Am-merzodenWanneer : iedere donderdag van 11 uur tot 12 uur, eerste keer op 21 mei.Kosten : 10,- per maand per koppelVoor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Saskia Cornelis-sen, Welzijn Bommelerwaard tel 0418-634231 of mail [email protected]

Van Zanten Schilders-Cup

H.S.V. de Rietvoorn organiseert op zater-dag 9 mei een hengelwedstrijd.De inzet is de van Zanten Schilders-Cup, aangeboden door het gelijknamige schil-dersbedrijf uit Zaltbommel/Eindhoven.Deelnemers kunnen zich tot 07.30 uur in-schrijven in het clubhuis, café Halosta te Aalst. De wedstrijd is van 08.00 uur tot 10.30 uur.De prijzen worden om plm. 12.00 uur ver-deeld in het clubhuis.

Country muziek bij Halosta

Zaterdag 9 mei staat café Halosta in het teken van de Country & Western muziek.Deze avond treedt de band “WEST VIR-GINIAN RAILROAD” op. De meeste

W.V.R. muzikanten komen uit de regio Den Bosch en spelen al jaren de bekende hits van Johnny Cash en andere legenda-rische countryhelden. De toegang is gratis en het concert be-gint om 21.00 uur.

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 12 tot en met 18 april, heeft in 2015 € 325,56 opgebracht. Hiervoor zijn 6 collectanten op pad gegaan.Met het ingezamelde geld wil Kinderhulp geluk mogelijk maken, juist voor die kin-deren die in hun leven al zoveel ellende hebben meegemaakt. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Het lijkt alle-maal zo vanzelfsprekend, maar voor een grote groep kinderen in Nederland zijn dit soort dingen vaak niet weggelegd. In (pleeg)gezinnen met financiële proble-men of instellingen ontbreekt in veel ge-vallen het geld hiervoor. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien in probleemsitu-aties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen. Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen door ‘Geluk’ te sms’en naar 4333. U doneert dan een-malig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken we geluk mogelijk!

Heeft u klachten over de bezorging van de Ronduit?

Dan kunt u contact

op nemen met Van der Meer Verspreiding

(voor meer informatie zie de colofon)

RONDUIT

6 juni Ladies Day v.v. Brakel

Zaterdag 6 juni organiseert v.v. Brakel een Ladies Day. Maak kennis met de snelst groeiende sport van Nederland; vrou-wenvoetbal. Naast de meidentoernooien (meiden D1 & meiden B1) is er de gele-genheid om de laatste mode te shoppen qua kleding, schoenen en accessoires. Of om je nagels mooi te laten maken door de manicure en pedicure.Kom gezellig langs tussen 10:00 uur en 14:00 uur.

Z.V.V. ssteunfractievergadering

Zaltbommel Veranderen met Visie (Z.V.V.) organiseert al jaren haar maandelijkse steunfractievergaderingen zo veel moge-lijk in de kernen van de gemeente Zalt-bommel. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12 mei 2015 in Dorpshuis Den Ham, Burgemeester Hobolaan 1b te Zuilichem. Het inloop-spreekuur is van 19.30 uur tot 20.00 uur, waarvoor belangstellenden; vooral inwo-ners van Zuilichem, worden uitgenodigd om vragen te stellen aan Z.V.V. raadsle-den en/of Z.V.V. wethouder. De steunfrac-tievergadering start om 20.00 uur. Ter voorbereiding van de maandelijkse carrouselvergaderingen belegt Z.V.V. steunfractievergaderingen met leden van de partij die daarmee de raadsleden en de wethouder ondersteunen. Op toer-beurt worden deze vergaderingen geor-ganiseerd in de kernen om bewoners de gelegenheid te geven in contact te treden met raadsleden en wethouder.

Gameren krijgt elfde dorpsraad in Zaltbommel

Na Aalst, Brakel, Bruchem, Nederhemert-Nood, Nieuwaal, Zuilichem, De Vergt, De Spelle-waard, Kerkwijk en De Waluwe krijgt Gameren op maandag 11 mei of-ficieel een dorps-raad. Dan tekent het bestuur de aktes bij de notaris, waarmee de dorpsraad een formele status krijgt. Wethouder Han Looijen is bij de onderte-kening aanwezig.

Wethouder Han Looijen: “Vorig jaar heeft een aantal inwoners er zelf al voor ge-zorgd dat er vis-steigers in Gameren werden aangelegd. Met dit initiatief is de vruchtbare bodem voor het dorps-plat-form gelegd. Fijn dat het nu formeel een gezicht krijgt!”

De dorpsraad is een schakel tussen gemeente en inwonersMarcel Baijense (voorzitter), Hjalmar Bak-ker (secretaris), Marco Aberkrom (pen-ningmeester), Herman van de Werken, Heleen Fontein, Margit van Keulen, en Jan-Herber Hogendoorn (be-stuursle-den) vormen samen het bestuur van de dorpsraad. De dorpsraad zet zich actief in voor de leefomgeving van de wijk en is een aanspreekpunt voor haar inwoners. De speerpunten van Dorpsraad Game-ren zijn onder andere het verbeteren van de directe leefomgeving en de sociale cohesie in Gameren, maar ook fungeren

als spreekbuis richting de gemeente Zalt-bommel. Op 11 mei zetten zij hun hand-tekening onder de aktes bij Tamminga Vos Van Maurik Notarissen.

Wijkplatform of dorpsraad is voor en door de inwonersDe oprichting en totstandkoming van de dorps- en wijkplatforms is primair een verantwoordelijk-heid van enthousiaste inwoners die zich willen inzetten voor het eigen dorp of wijk. De platforms zijn geen extra bestuurslaag of politiek orgaan. De gemeente stimuleert de oprichting van de platforms vanuit het dorps- en wijkgericht werken. De dorps- of wijkraad is onder andere een klankbord voor de gemeente en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomge-ving. Ook is het een belangrijke schakel tussen gemeen-tebestuur en inwoners die ontwikkelin-gen signaleert en zich actief inzet om de leefomgeving te verbeteren. Dorps- en

RONDUIT

wijkgericht wer-ken is een gemeentelijke aanpak die zich richt op het verbeteren van de directe leefomgeving in de dorpen en wijken in samenwerking met inwoners. De Zaltbommelse gemeenteraad besloot in januari 2012 om op deze nieuwe ma-nier te gaan werken. Op 14 mei 2012 richtten de inwoners van Nederhemert het eerste dorpsplatform op in de ge-meente Zaltbommel.

Recordaantal fi naleplaatsen voor Hamarithi

Sportvereniging Hamarithi uit Aalst tim-mert hard aan de weg. In november vo-rig jaar mochten de turnsters het seizoen al goed beginnen met een succesvolle fi nale van het NK teams in Amsterdam. Het team Pupil 2 N2, behaalde op een niveau hoger dan zij gewoonlijk turnen, een zevende plaats. In de laatste wed-strijdweekenden van het seizoen staan maarliefst vijf turnsters in de bondsfi na-les, mogen twee turnsters een toestelfi -nale turnen en hebben zich ook nog zes turnsters geplaatst voor de districtfi nales.

De weekenden van april 2015 stonden bol van de halve fi nales in de turnsport, zowel op landelijk niveau als op districts-niveau. Voor trainsters Femke Rooijens, Pernille Klop en Nadine Noorloos was het al een cadeautje dat zij al hun geplaatste turnsters zover wisten te brengen dat zij mochten deelnemen aan deze halve fi na-les. De nog jonge pupillen wisten het ech-ter nog mooier te maken. Alle turnsters op landelijk niveau wisten zich te plaat-sen voor de bondsfi nale en ruim 3/4 van de turnsters op regionaal niveau plaatste zich voor de districtsfi nale.

In het laatste weekend van mei bijten de meisjes uit de derde divisie het spits af op het Nederlands Kampioenschap in Leek. Zowel Iris van de Werken, Valérie Brandsma en Emma Burghout komen dit seizoen in een divisie hoger uit dan vo-rig seizoen. Zij mochten dus promove-ren en dit blijkt goed uit te pakken voor de pupillen. Naast de meerkampfi nale mag Emma ook een toestelfi nale turnen op vloer. In de halve fi nale behaalde zij hier een 14.350, wat goed was voor een tweede plaats op het toestel. Valérie viste

maarliefst drie keer achter het net voor de kwalifi catie van de toestelfi nales. Op sprong, brug en vloer werd zij derde en is zij dus reserve voor de fi nale.

Ook junior turnsters Laura Koolhaas en Sam Glaubitz mogen op 30 mei 2015 een meerkampfi nale turnen op het districts-kampioenschap in Amsterdam. De twee turnsters behaalden mooie punten in hun regiofi nale, die eveneens in Amsterdam was. Sam wist zelfs te turnen naar een bronzen medaille.

In het eerste weekend van juni staan de Nederlandse Kampioenschappen voor de 2e divisie in Hoofddorp op het pro-gramma. Nadine Vervoorn wist zich in een zinderende halve fi nale te plaatsen voor deze meerkampfi nale. Het toestel waar de turnster al sinds begin dit jaar op uitblinkt is brug. Zij maakt hier prachtige reuzendraaien en behaalde hier al heel wat wedstrijden hoge punten mee. Het is dan ook niet gek dat de turnster ook gekwalifi ceerd is voor de toestelfi nale op het toestel brug.

In Amsterdam wordt hetzelfde weekend gestreden voor de medailles tijdens de districtskampioenschappen van D1 en D2. Turnsters Angelica Westerlaken, Ro-salie 't Lam en Rachelle van Leeuwen, die op D1 uitkomen en turnster Dana Jooren, die op D2 uitkomt mogen zich in deze wedstrijd gaan bewijzen.

Op 13 juni 2015 wordt de laatste lande-lijke fi nale geturnd in Almelo. Instapper Hannah van Boggelen, die uitkomt op het hoogste niveau van Nederland, mag deze dag turnen tussen de top. Een hele pres-tatie voor deze turnster, die tegenover de concurrentie minder dan de helft van de uren traint en dat ook nog eens doet in een gewone sporthal in plaats van een ingerichte turnhal. Ook staat zij reserve voor een toestelfi nale op sprong.

Hamarithi mag oprecht trots zijn op de goede prestaties van hun jonge talenten. De laatste weken van het seizoen zullen spannend worden voor de trainsters en turnsters. In de sporthal in Aalst wordt de komende tijd hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten.

Stichting Amivedi

Bij stichting Amivedi zijn de volgende meldingen binnen gekomen: Meldpunt 0880063316 E-mail: [email protected]

VermistKat, zwart/wit, oa witte bef, 19 april, Het spoor, Aalst.

Voor gratis informatie of registratie bel 0880063316. Al uw meldingen binnen 24 uur op www.amivedi.nl. Ook meldingen van dode huisdieren worden verwerkt.

Body - Fit

Fit, slank en strak de zomer in! Sportver-eniging “Dancesation” o.l.v. J. van der Meijden start de cursus Body - Fit. Dit is een combinatiecursus bestaande uit Aerobic, Burn workout, Zumba Fitness, Figuurverbetering, Conditietraining.Fit, slank en strak want alle spieren van het lichaam (van top tot teen) worden ge-bruikt voor een optimale vetverbranding!Deze cursus voor tieners en volwassenen start in de week van 11 mei.

stoppers

geven aan de vluchteling[r]echt

NATIONALE COLLECTEWEEK 25-31 MAART

geven aan de vluchteling[r]echt

geven aan de vluchteling[r]echt

geven aan de vluchteling[r]echt

geven aan de vluchteling[r]echt

NATIONALE COLLECTEWEEK 25-31 MAART

GIRO 550 APELDOORNWWW.ZOA.NL

geven aan de vluchteling[r]echt

geven aan de vluchteling[r]echt

RONDUIT

al 15 jaar met en voor elkaar in de Bommelerwaard

Het thuis verzorgenvan een ernstig ziek

familielid is zwaarVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen daarbij hulp bieden

Bel voor hulpvragen en/of inlichtingen:de coördinator mw. L. Merks tel. 06-10494120www.vptz-bommelerwaard.nl Onder-onsjes

Leuk om oma te feliciteren met haar tachtigste verjaardag, een vriend succes te

wensen met zijn examen of om iemand in het zonnetje te zetten. Ook die stapel

stoeptegels waar je al zo lang van af wilt, kun je hier aanbieden.

Kortom: al je persoonlijke berichtjes kun je hier voor een zacht prijsje plaatsen.

De spelregels:

• Insturen via de mail [email protected]

• Onder vermelding van "Onder-onsje"

• Voor vrijdag 15.00 uur ingeleverd

• Voorzien van factuuradres

• Min. 2 regels - max. 6 regels (1 kolom)

• Niet voor commerciële doeleinden

• Kaasjager behoudt zich het recht plaatsingen te weigeren

Kosten

• 2 regels: € 4,00**

• Elke volgende regel + € 1,00**

• Foto van 2 x 2cm met max. 4 regels tekst € 10,00**

Nijverheidsstraat 1, 4231 AC Meerkerk – Telefoon (0183) 35 20 56 – Fax (0183) 35 22 55

Agent in Zuilichem & Aalst: D. Schalk, Polstraat 11, 5308 KL Aalst, (0418) 67 16 33Agent in Brakel & Poederoijen: A. v.d. Zalm, Waaldijk 133, 5306 AB Brakel, (0418) 67 14 33

Agent in Nederhemert: Familie D. Brugmans, Maasdijk 40, 5317 KR Nederhemert, (06) 22 83 84 36

OUD GOUDbij ons vertrouwden een goede prijs!!

www.juweliervanzandwijk.nl

Juwelier van ZandwijkWij hebben tijd voor u..!

Witboomstraat 35 - Veen - Tel. 0416-696350www.juweliervanzandwijk.nl

bommelerwaardgids.nl