Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

of 33 /33
Robots in het onderwijs: dichterbij dan u denkt! Channelijne Hulshof Jan-Willem van ‘t Klooster Bonhoeffer College Enschede Docentendag 2015 – ROC van Twente

Embed Size (px)

Transcript of Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

Page 1: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

Robots in het onderwijs: dichterbij dan u denkt!

Channelijne Hulshof Jan-Willem van ‘t Klooster

Bonhoeffer College Enschede

Docentendag 2015 – ROC van Twente

Page 2: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 3: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 4: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 7: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 8: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

N A O

Page 9: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

O N D E R W I J S O P A F S TA N D

Page 10: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

N E D A P / L A U R E N S

A A N L E I D I N G

Page 11: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 12: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 13: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

V E R S C H I L L E NVergelijk Double Lesrobot Kpn Klasgenoot

Doel Mobiele Teleprensence 1 Lokaal

Verbinding Wifi/3G/4G Lan

Gemak Plug And Play Instructie Nodig, Dedicated Software

Prijs +/- 2500,- +/- 5000,-

Page 14: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 15: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

O R G A N I S AT O R I S C H E I N B E D D I N G

D O C E N T E N L E E R L I N G E NM A N A G E M E N T

Page 16: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

M E T H O D E : D O C E N T G E E F T G E W O O N L E S

B R I E F I N G - U I T L E G

B U D D Y - D O C E N T O N T L A S T E N , Z O R G A P PA R A A T

T E S T - V O O R A F G A A N D A A N E E R S T E L E S

L E S - VA S T E VA K K E N , VA S T E T I J D E N

G E N E Z E N - L E E R L I N G K O M T W E E R O P S C H O O L

Page 17: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

• 2 lokaties

• vmbo tot vwo

• 1 bovenbouw (vwo), 3 onderbouw ( 1vmbo, 2th)

• 1 dag tot 3 maanden

• inzet bij 3 uit 4 leerlingen succesvol

• prioriteit bij herstel

Page 18: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 19: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

F O T O S F O T O S F O T O S D E M O

Page 20: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

– J O H N N Y A P P L E S E E D

“Type a quote here.”

Page 21: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 22: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!
Page 24: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

“Het ging best aardig.”

“Wat schattig!” “Alleen jammer dat

de andere lokatie geen webcam had”

“Mooi systeem, maar net iets te zwaar voor eersteklassers om te tillen.”

“De app crasht wel eens maar meestal gaat het goed”

“Veel leuker dan facetime!”

“Goed alternatief voor KlasseContact”

Page 26: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

F U T U R E W O R K

Page 27: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

V E R D E R

• andere use cases

• quantificatie leeropbrengst

• leerlingen er creatief mee aan het werk zetten in projecten en profielwerkstukken

Page 28: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

C R E AT I E V E T E C H N O L O G I E A L S P R O F I E LW E R K S T U K

Page 29: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

B I J O N S G E E N S P R A K E VA N !

R O B O T S ?

Page 30: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

… M A A R V E E L T E D U U R I N V E R H O U D I N G T O T H E T N U T

L E U K S P E E L G O E D A L L E M A A L …

Page 31: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

H O E Z I E T U E I G E N L I J K D E T O E K O M S T ?

R O B O T S I N H E T O N D E R W I J S

Page 32: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

O N D E R W I J S O P A F S TA N D D I C H T E R B I JC O N C L U S I E

Page 33: Robots in het onderwijs -- Dichterbij dan u denkt!

R O B O T S I N H E T O N D E R W I J S D I C H T E R B I J D A N U D E N K T

B E D A N K T V O O R U W A A N D A C H T

L E S R O B O T. N L

Jan-Willem van ’t Klooster Bonhoeffer College Enschede

lokatie Van der Waalslaan [email protected]

@janwillemvtk

O N D E R W I J S O P A F S TA N D D I C H T E R B I J