Robin Hood fotoboek

download Robin Hood fotoboek

of 16

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Robin Hood, de musical - fotoboek

Transcript of Robin Hood fotoboek

 • Het kinderatelierDe Speelvogelsstelt voor:

 • Een verhaal over liefde en rechtvaardigheid

 • Wat denk je van een kindermusical stelde Seppe oo

  it voor. We laten kinderen

  op woensdagnamiddag repeteren, vervolgde hij, en

  na de paasvakantie spelen

  ze een volledige show. Dit idee moest nog even ri

  jpen en wat vorm krijgen

  maar met de musical Pinokkio in 2008 bleek al

  gauw dat het gemeentelijk

  kinderatelier een succes was.

  Kinderen zingen en dansen nu eenmaal graag en als

  ze dat op een groot podium

  mogen doen, in een zaal vol met mensen, ouders, gro

  otouders, broers of zussen,

  vrienden, kortweg iedereen die ze kennen, dan zi

  e je die oogjes fonkelen van

  trots en blijdschap.

  Ze leren dat zon voorstelling niet zomaar van zelf

  komt. Iedere week opnieuw

  wordt van hen verwacht dat ze repeteren, teksten i

  nstuderen, dansjes oefenen,

  zich inleven in een rol, en ga zo maar door. Maar op h

  et einde, bij de voorstelling,

  volgt de apotheose, het hoogtepunt. Alle bloed, zwe

  et en tranen heeft hen succes

  gebracht, en bovenal, ze zijn een fantastische ervar

  ing rijker.

  Wie had dit niet als kind, dergelijke dromen?

  Na het grote succes van Pinokkio konden we het

  daar niet bij laten. Seppe

  stelde al onmiddellijk voor om in 2009 Robin H

  ood op te voeren. Hij kon

  opnieuw beroep doen voor de repetities op Lotte, z

  ijn rechterhand. Maar ook

  Bianca en Bob, Chris en Dirk bleven zijn trouwe

  medewerkers. De inzet van

  al deze mensen is volledig belangeloos en staan dan

  ook voor honderd procent

  achter dit project.

  Moerbeke is trots op dit initiatief. Het verdient d

  an ook alle steun van het

  gemeentebestuur en de Jeugdraad.

  Ik hoop dat u heel veel kunt genieten van de mus

  ical

  Robin Hood.

  Veel plezier,

  Marc Fruytier

  Schepen van Jeugd

  Voorwoord van de producer

 • Frank Van ErumMijn hoedje af voor de me

  nsen van Robin Hood

  Vorig jaar rond deze tijd pakte ik mijnen boel in om

  te verhuizen

  met ons gezinnetje naar Moerbeke-Waas, alwaar we

  ons leventje

  lang wilden doorbrengen. Als acteur en theaterm

  aker hoopte

  ik dan ook dat er al wat mensen zich hadden ve

  renigd om de

  plaatselijke theaterpodia onveilig te maken

  En ja hoor, alsof God het gewenst heeft was da

  ar de Seppe. De

  Speelvogels zijn zowaar hetzelfde jaar als mijnen v

  erhuis uit de grond

  gestampt. Ik voelde mij dan ook o

  nmiddellijk aangesproken om Peter van het gezel

  schap te

  worden.

  Met spijt in het hart kon ik hun eerste productie n

  iet meemaken omdat ikzelf moest

  spelen tijdens hun voorstellingen. Dit jaar moet d

  at veranderen. Meer zelfs, ik wil

  graag een paar repetities bijwonen om hen in levend

  e lijve aan het werk te zien.

  Als regisseur van een paar andere theatergezelschap

  pen weet ik dat het niet gemakkelijk

  is een groep mensen te coachen op een podium om

  het beste van zichzelf te kunnen

  geven. Bloed zweet en tranen met meestal minst

  ens 1 of meer crisismomenten. En

  ja hoor: hoofdrollen die een paar weken voor de pr

  emire afhaken, ze hebben het

  allemaal gehad. Toch ben ik ervan overtui

  gd dat de productie er zal staan als een huis, wat z

  eg ik, als

  een monument. Gelijk het atomium, die eigenlijk m

  aar voor enkele jaren is gebouwd

  maar nu nog steeds staat te blinken in ons hoofds

  tadje. En daar zal serieus moeten

  worden gemikt om de bovenste bol af te schieten

  Ik sprak onlangs een paar actrices van het stuk. Die

  vonden het alvast fantastisch om

  hun ding op het podium te kunnen doen. Meer zelfs,

  ze vreesden dat ze in de toekomst

  misschien te oud zouden zijn om nog deel te nemen

  aan het gezelschap.

  Wel dames (en heren natuurlijk ook): er zijn in

  mijn hoofd en dat van Seppe een

  aantal bieten aan het rijpen want een jeugdgezelsch

  ap kan maar een begin betekenen.

  Daar zit meer in, want ik ben ervan overtuigd da

  t er heel wat rasechte volwassen

  Moerbekenaren hun plaats op dat podium verdienen

  .

  Maar dat is voor later.

  Nu eerst : lichten uit en spots aan voor

  ROBIN HOOD, daar doe ik mijn hoedje voor af.

  Frank Van Erum

  Peter van De Speelvogel

  s

 • Seppe CelieVorig jaar, 27 april eind

  igde het eerste musicaljaar voor het kinderatelier

  De

  Speelvogels met een uitverkochte voorstelling va

  n de musical Pinokkio. Dit

  grote succes vroeg gewoon om een vervolg. Dus, n

  og geen week nadat het doek

  over Pinokkio gevallen was, trok ik me terug in m

  ijn schrijfkamertje en zette

  ik enkele leuke ideen op papier. Na overleg met m

  ijn musicalteam, kwam het

  prachtige verhaal over Robin Hood als winnaar uit

  de bus.

  Nu kon dit grote musicalavontuur beginnen. Het

  uitwerken van het script, de

  zoektocht naar de gepaste muziek en het ui

  tschrijven van de gehele choreografie nam

  een groot deel van mijn zomervakantie in beslag. M

  aar het werk loonde, en op woensdag

  10 september mocht ik een vijftigtal enthousiast

  e kinderen ontvangen voor de allereerste

  repetitie. Natuurlijk waren vijftig kinderen te veel o

  m aan deze musical deel te nemen. Om een eerlijke k

  euze

  te maken tussen al deze kinderen, besloten we hen

  gedurende vier weken de kans te geven zichzelf op

  het

  podium te bewijzen.

  Eind oktober werd het tijd voor de audities. Hie

  rvoor waren enkele juryleden uitgenodigd. De kin

  deren

  werden getest op twee verschillende kwaliteiten: z

  ang en drama (inleving / dictie). Onder het toezien

  d oog

  van een bekwame jury: Sofie Delporte en L

  otte Bolsens voor zang en Patrick Van Nee

  r, Carry Goossens en

  ikzelf voor drama deden de kinderen auditie. Hierna

  bespraken alle juryleden de prestaties van de verschi

  llende

  kinderen en werden de rollen verdeeld en uitgereikt

  .

  Toen kon het werk pas echt beginnen. De kinderen

  kregen hun script mee naar huis en studeerden alle

  n hun

  rollen in. Op de repetities werd dan extra aandac

  ht besteed aan hun inlevingsvermogen in hun rol

  en het

  aanleren van de choreografie bij de verschil

  lende liederen en stukjes toneel. Langzaam

  kreeg de hele musical

  vorm. Toch ontbrak bij sommigen het inlevingsverm

  ogen nog, omdat zij nog nooit een musical gezien ha

  dden.

  Daarom tokken we met zn allen naar de musical A

  nnie, te Sint-Niklaas. Het werd een fantastische u

  itstap

  waarbij het groepsgevoel steeds groter werd.

  Ondertussen kregen ook de schitterende decorstukk

  en en prachtige kostuums langzamerhand hun eind

  vorm.

  Dit mede dankzij de fantastische medewerkers die in

  hun vrije tijd uren hebben getimmerd en geschilderd

  aan

  de decorstukken of genaaid aan de verschillende ko

  stuums. Ik kan jullie hier niet genoeg voor bedanke

  n!

  Al heel snel kwam de persvoorstelling dichterbij e

  n na enkele genoodzaakte rolwijzingen liepen nie

  t alle

  repetities meer zo schitterend als voorheen. Dit k

  wam mede door de grote groep aan acteurs (39) e

  n aan

  het feit dat het voor kinderen niet altijd even gem

  akkelijk is om je mond te houden en te luisteren n

  aar

  aanwijzingen van regie. Toch mocht ik tevreden

  zijn over het niveau dat de kinderen lieten zien

  op de

  persvoorstelling van vrijdag 17 april. De pers was

  laaiend enthousiast en

  de kinderen schitterden als echte sterretjes in hun

  kostuum. Als beloning

  voor hun harde werk kregen de kinderen na de persv

  oorstelling een tafel vol

  lekkers en een prachtige t-shirt van Robin Hood aa

  ngeboden.

  Nu waren we aangekomen in de laatste rechte lijn

  naar de uiteindelijke

  voorstellingen. Er werden schitterende fly

  ers en affiches gedrukt en de

  generale repetities met decor, muziek en belichting

  kwamen eraan.

  De kinderen werden steeds enthousiaster , maar ook

  beter in het spelen

  van dit prachtige verhaal van Robin Hood. En v

  andaag kunnen ze

  dan eindelijk de show stelen na 8 maanden hard re

  peteren.

  Ik wens jullie een fantastische en beklijvende voors

  telling,

  Seppe Celie

  Regisseur

 • De auditiesDe repetities startten al op 10 september 2008. De kinderen maakten eerst kennis met de verschillende rollen voor de musical. Een maand later volgden de audities met een onafhankelijke jury.

 • De jury tijdens de audities: vlnr. lotte Bolsens, Sofie Delporte, Carry Goossens, Patrick Van Neer en Seppe Celie.

 • Rolverdeling:Chlo Aper ............................................................................................................Robin HoodJulie Dheer ............................................................................................................Kleine JanAnoek Verbunt ...................................................................................................Kleine RobinLana Van Gaver .........................................................................................Prinses MarianneYana Thienpondt .................................................................................................. Koning