Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012

download Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012

of 23

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012. Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011. Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstelling Wijziging van de pensioenbreuk < 1/48 Wijziging van de refertewedde: 5 jaar  10 jaar - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012

 • Roadshow Vlaams onderwijs Augustus 2012

 • Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstellingWijziging van de pensioenbreuk < 1/48Wijziging van de refertewedde: 5 jaar 10 jaarWijziging van de aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking

 • KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 art 85*

  LOOPBAAN UITSLUITEND AAN 1/60JaarNormale regelUitzondering lange loopbanenMin. leeftijdLoopbaanLoopbaan op 60 jaarLoopbaan op 61 jaar201360j & 6m3840j201461j39j40j201561j & 6m40j41j2016 enz62j40j42 j41j

 • KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/2011*

  Loopbaan uitsluitend aan 1/55JaarNormale regelUitzonderingen Lange LoopbaanMin leeftijdLoopbaanLoopbaan op 60 jaarLoopbaan op 61 jaar201360j en 6m34j 9m 30d36j 8m 2d201461j35j 9m 1d36j 8m 2d201561j en 6m36j 8m 2d37j 6m 30d201662 j36j 8m 2d38j 6m 1d37j 6m 30d201762j37j 6m 30d39j 5m 2d38j 6m 1d2018 enz62j38j 6m40j39j 5m 1d

 • KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/20111 jaar dienst aan 1/60 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,00 jaar1 jaar dienst aan 1/55 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,09 jaar1 jaar dienst aan 1/50 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,20 jaar

  *Het gewicht:

 • KRACHTLIJNEN van de pensioenhervorming: Wet 28/12/2011BEREKENINGSMODULE : DE PENSIOENTELLER

  Op de website van de PDOS (www.pdos.fgov.be ) is de pensioenteller beschikbaar, een vereenvoudigde berekeningsmodule die u kan helpen de ingangsdatum te bepalen voor uw vervroegd pensioen.

  Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet u er wel rekening mee houden dat de PDOS enkel aansprakelijk is voor zijn eigen berekeningsresultaten. Uw eigen berekeningen zijn enkel richtinggevend en moeten door de PDOS altijd op hun juistheid worden onderzocht bij de effectieve oppensioenstelling.

  *

 • Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011: lopende TBS Sommige bestaande regelingen inzake verlof voorafgaand aan de pensionering kunnen tot 60 jaar (TBS 56/58+ in het Vlaams onderwijs) en zelfs na de leeftijd van 60 jaar (bonusregeling) genoten worden. Voor deze vormen van ambtshalve pensionering wordt de eerste dag van de maand die volgt op de 60ste verjaardag in de wet vervangen door een variabele leeftijd vanaf 60 jaar.

  De modaliteiten waaraan geldige aanvragen tot verlof voorafgaand aan pensioen moeten voldoen, zijn als volgt bepaald:Ingediend vr 28 november 2011;Ingediend ten vroegste n jaar voorafgaand aan de opening van het verlof voorafgaand aan het vervroegd pensioen.

 • Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011:Nieuwe TBS Pensioenhervorming aanpassing TBS.

  Probleem = P-datum

  Aanpassing Capelo-wet

  Conventie tussen AGODI AHOVOS en PDOS(overeenkomst tussen de diensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en PDOS) 5. Impact pensioeninstellingen

 • Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011Nieuwe procedure bij elektronisch dossier :vereenvoudigd formulier downloadbaar op www.pdos.fgov.be

  het personeelslid vraagt pensioen rechtstreeks aan PDOS, per gewone post. (toekomst: via www.pensioenaanvraag.be ) LET OP !: geen aanvragen per e-mail mogelijk !

  PDOS brengt werkgever op de hoogte van de aanvraag.PDOS zal bij vervroegd pensioen meedelen of betrokkene in de voorwaarden is of niet (vooraleer ontslagbesluit te nemen)PDOS zal, bij gemengde loopbanen de andere pensioeninstellingen informeren, zodat slechts 1 aanvraag nodig is.

  *

 • Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011PERSONEELSDIENSTNEEMT DAN PAS ONTSLAGBESLUIT+ DIGITAAL HISTORISCH ATTESTPDOSONDERZOEK RECHTAanvraag, als dienst verlaten voor de pensioenleeftijdNog in dienst op het momentvan de pensioenaanvraag

 • Basisformule:Wet 21/07/1844 art 8

  RP: niet-gendexeerd jaarbedrag RW: referentieweddeD: aantal aanneembare dienstjarenT(antime): loopbaanbreuk: normaal 1/60

  + eventueel pensioencomplement wegens leeftijd+ beperkingen: relatief maximum en absoluut maximum.RP = RW x D x T

  De personen die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op 1.1.2012behouden het voordeel van de oude berekeningswijze .

  Wet 28/11/2011 art 100Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011

 • *ALGEMENE REGELWet 21/07/1844, art 8 2 - Wet 09/07/69 art 11, gewijzigd bij Wet 25/04/07, gewijzigd bij de Wet van 28/11/2011 art 104 106

  Vanaf 1 januari 2012 worden de pensioenen in de overheidssector berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar(eventueel aangevuld met weddensupplementen)

  Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011RP = RW x D x TOvergangsmaatregel :

  Personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (= geboren vr 1962), behouden de oude regeling ! de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar

 • *= Het gedeelte van de basiswedde dat toegekend wordt per jaar aanneembare dienst.Wet 21/07/1844, art 8 1 en 3.

  Een aantal loopbaanbreuken bleven behouden (1/60, 1/55, 1/50, 1/48)

  Een aantal andere loopbaanbreuken werden met ingang van het jaar 2012 gewijzigd en teruggebracht tot 1/48 *(alle loopbaanbreuken die een noemer hebben lager dan 48)

  Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 * De oude loopbaanbreuken blijven wel behouden voor personen die op 1.1.2012 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt! RP = RW x D x T

 • Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011LOOPBAANONDERDREKING*

  HOOFDREGEL: Aanneembaarheid LO gedurende de ganse loopbaan ofwel Gratis 12 maanden voltijdse of deeltijdse (1/2 -1/3 -1/4-1/5) LO + 24 maand met kind ten laste, jonger is dan 6 jaarofwel Gratis 60 maanden indien uitsluitend 1/5 LO

  + Gratis: Thematische LO over ganse loopbaan

 • Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011LOOPBAANONDERDREKING*

  BIJKOMENDE LOOPBAANONDERBREKING (LO) vanaf de leeftijd van 50 jaar voltijdse loopbaanonderbreking niet aanneembaar ! waarvan: 1/2 LO tot max. 84 m 12 mnd GRATIS en ev. 1/3 LO tot max. 96 m Gratis 24 mnd. voor kind - 6j 1/4 LO tot max. 108 m mogelijkheid van validering

  1/5 LO GRATIS max. 180 m

 • *Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011PensioenramingenIndien u een voorlopige pensioenraming wenst met ingangsdatum in 2012 of 2013 wordt deze gemaakt.

  Voor pensioenramingen met ingangsdatum vanaf 1.1.2014 worden er voorlopig geen gemaakt, totdat de nieuwe wetgeving over het pensioencomplement (bonus voor prestaties na 60 jaar) verschenen is.NOTEER:In alle gevallen zal de PDOS een elektronisch historisch loopbaanattest bij de werkgever opvragen.

 • Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 Open werven van de pensioenhervorming

  Comit A 26 juni 2012 (geen goedkeuring aanpassingen op komst))

  Leeftijdscomplement

  Cumulatie pensioen + beroepsinkomen

  Overlevingspensioenen

  www.pdos.be

 • De pensioeninstelling van de 21e eeuw werkt voor meerdere generaties

  Groeiend belang van : informatisering communicatie pensioenconsultancy synergien

 • RESPONSABILISERING: CAPELOWERKNEMERWERKGEVERPDOSHISTORISCH OVERZICHTLOOPBAANUITTREKSELVALIDATIE INTERNE CONTROLE INTERNE AUDITANOMALIE COHERENTIECONFORMITEIT

 • DmfA-stroom van deelektronische loopbaangegevensvan de actieven

 • Historische loopbaangegevens

 • GUY NECHELPUTCOMMUNICATIEDIENST PDOSBEDANKT VOOR UWAANDACHT

  *