Ring-MUS Nieuwsbrief - Vogeltrekstation Ring... · PDF file Ring-MUS - Resultaten van...

Click here to load reader

 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ring-MUS Nieuwsbrief - Vogeltrekstation Ring... · PDF file Ring-MUS - Resultaten van...

 • Ring-MUS Nieuwsbrief Nummer 1, april 2012

  http://www.vogelbescherming.nl/ http://www.vogeltrekstation.nl http://www.vogelbescherming.nl/ http://www.vogeltrekstation.nl http://www.vogelbescherming.nl/ http://www.vogeltrekstation.nl

 • N u m m e r 1 , A p r i l 2 0 1 2

  2 | R i n g - M U S N i e u w s b r i e f

  VOORWOORD Jan Staal, Uden (RM014)

  Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het ring-MUS project.

  De verstedelijking en asfaltering van Nederland neemt toe en

  zal waarschijnlijk voorlopig geen eind nemen. Vroeger werd

  er alleen naar vogels gekeken in het ‘buiten’-gebied, maar

  eigenlijk sporadisch tot nooit in het stedelijk gebied. Een

  groot aantal soorten broedvogels is echter geheel of

  gedeeltelijk afhankelijk van het stedelijk gebied. Van een deel

  daarvan broedt meer dan éénderde van hun populatie binnen

  dat gebied. Soorten als bijvoorbeeld de merel en houtduif

  namen meer en meer bezit van het stenen gebied. Dit

  resulteerde bij sommige soorten zelfs tot aanpassingen.

  Soorten deden het goed tot redelijk goed, anderen doen het

  slecht in het stedelijk gebied en hoe verhoud zich alles ten

  opzichte van het ‘buiten’-gebied? Al met al reden genoeg

  voor extra aandacht!

  De resultaten/uitkomsten van het ‘Stadsvogelonderzoek’ van

  Vogelbescherming Nederland met de rapportage

  Stadsvogelbalans en het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van

  SOVON vogelonderzoek, waren voor de Ringersvereniging en

  het Vogeltrekstation in 2010 aanleiding om tot een

  signalerend en verklarend ringproject te komen. Wil je iets

  kunnen zeggen over bijvoorbeeld reproductie en overleving

  van vogelsoorten in het stedelijk gebied dan kan dat eigenlijk

  alleen maar middels een ringproject. Dat project kwam er

  met de financiële steun van Vogelbescherming Nederland.

  Begin 2011 ging het zogenaamde ring-MUS project van start,

  waarbij wij nu na een jaar op 53 locaties actief zijn. Binnen dit

  project wordt gekeken naar de resultaten van alle

  vogelsoorten. In het project is er wel extra aandacht voor

  huismussen. Omdat deze soort zich moeilijk laat hervangen

  worden deze zoveel als mogelijk gekleurringd. Tevens heeft

  het project als voordeel dat het zich er goed toe leent om

  nieuwe (jonge) ringers op te leiden.

  Ringers behoren nog tot de weinigen die bereid zijn, om in de

  vroege donkere uren op te staan en de kou in te gaan. Ringers

  vangen (‘bemachtigen’) graag vogels. Tevens willen zij ook

  graag dat er met hun gegevens onderzoek wordt gedaan en

  gepubliceerd. Welnu, het is voor ringers ook fijn en mogelijk

  om in de gerieflijke warmte van hun woning, met een kop

  koffie in de hand vogels te vangen en dat er ook nog iets met

  de gegenereerde gegevens wat wordt gedaan. Tussen de

  uithaalrondes door kun je nog een klusje voor je geliefde

  doen, wat de acceptatie van jouw ‘gedoe’ helpt bevorderen.

  Ringers stellen steeds dat ze graag meer mogelijkheden

  willen. Als je het hebt over een extra leuke mogelijkheid dan

  is dat wel het ring-MUS project. Echter dient iedere

  deelnemer er van overtuigd te zijn dat ring-MUS een

  belangrijk project is. Dat betekent dat alle gegevens

  gegenereerd binnen dit project van belang zijn. Een dag in de

  zomer niets vangen is ook van belang en mag de aandacht

  niet afleiden van de belangrijkheid van het project. Als

  iemand altijd veel vogels wil vangen, dient de vraag gesteld te

  worden of deelname zinvol is.

  Zoals gesteld is er extra aandacht voor huismussen. Deze

  soort staat op de rode lijst en er is nog niets definitiefs te

  zeggen over een al of niet aanwezige ontwikkeling van de

  populatie. Het is al aangegeven, huismussen laten zich

  moeilijk hervangen en worden daarom gekleurringd. Het is

  leuk om eens een uurtje met de verrekijker terugmeldingen

  te verzamelen. Voorts kun je mensen in de omgeving

  motiveren om kleurringen van huismussen af te lezen en te

  melden. Dat moet mogelijk zijn, als je constateert dat steeds

  meer mensen genieten van vogels. Kijk bijvoorbeeld ook eens

  naar de deelname van de tuinvogelteldagen. Echter binnen

  het project gaat het om alle vogelsoorten. Is een deelnemer

  gefocust op huismussen, dan is het relevant een RAS-huismus

  te overwegen en met dit project te stoppen.

  Maar ook een leuk project geeft natuurlijk verplichtingen.

  Niet alleen ten aanzien van het vangen, maar ook het tijdig

  indienen van de data en invullen van de vereiste formulieren

  aan het eind van het seizoen. Zoals ik al memoreerde willen

  wij een signalerend en verklarend ringproject. Dat kan alleen

  maar goed functioneren als iedere deelnemer aan zijn/haar

  verantwoordelijkheden voldoet. Als je iets over de resultaten

  wilt melden en na een aantal jaren conclusies wil trekken dan

  zal alle data aanwezig dienen te zijn.

  In deze eerste Nieuwsbrief treft u allerlei gegevens aan van

  de verschillende vanglocaties en van hoeveel verschillende

  mogelijkheden er gebruik wordt gemaakt. Zelfs met de

  kleinste tuin en een zes meter mistnet is het zinvol op aan het

  project deel te nemen. Alle gegevens die gegenereerd

  worden helpen. Voorts treft u in deze Nieuwsbrief een

  overzicht aan van de verschillende gevangen vogelsoorten.

  Het is op zich al zeer verrassend om te lezen welke soorten er

  in het stedelijk gebied ‘bemachtigd’ kunnen worden.

  Eveneens kunt u kennis nemen van de ervaringen van enkele

  deelnemers.

  Ik beëindig met de hoop uit te spreken dat door het lezen van

  deze Nieuwsbrief nog meer ringers enthousiast zijn geworden

  en deel willen nemen.

 • N u m m e r 1 , A p r i l 2 0 1 2

  3 | R i n g - M U S N i e u w s b r i e f

  INHOUD Inhoud

  Het eerste jaar ring-MUS

  Ring-MUS locaties

  Resultaat van de evaluatie ring-MUS 2011

  TUIN project

  Ring-MUS formulier

  Van assistent naar ringer

  Project ring-MUS

  Ringen in de kooi

  RWZ (Roofvogel werkgroep Zwolle)

  Ring-MUS - Resultaten van 2011

  Buurtbewoners en ring-MUS

  Melden van kleurringen m.b.v. webformulier

  Gekleurringde huismussen in GRIEL

  Alternatieve vangmethoden voor het vangen van huismussen

  Slagnetje

  Kooi

  Een jaar ervaring met ring-MUS

  Klein grut

  Sociale kwek

  Vangen

  Opleiden

  Niet alleen mussen

  Mussen en terugmeldingen

  Ziekte

  Afsluiting

  HET EERSTE JAAR RING-MUS Pieter Coehoorn (Vogeltrekstation)

  Het aandeel stedelijk gebied in Nederland is de laatste jaren

  enorm aan het toenemen. In 1970 bedroeg het aandeel

  stedelijk gebied 8%, dit is in 2010 verdubbeld tot maar liefst

  16%. Daarnaast is voor veel vogelsoorten het stedelijk gebied

  een belangrijk habitat waar grote aantallen broedvogels en

  overwinterende vogels voorkomen. Helaas gaat het niet altijd

  even goed met deze stadsvogel. Op dit moment staan 7 van

  de ruim 50 stadsvogels op de rode lijst. Omdat vogels van het

  stedelijk gebied vaak buiten de boot vallen tijdens ring-

  projecten is er in 2011 gestart met het project ring-MUS.

  Het project heeft 2 hoofddoelen:

  - Het opleiden van nieuwe ringers.

  - Het verzamelen van demografische gegevens van

  stadsvogels.

  In deze nieuwsbrief zal een overzicht worden gegeven van de

  resultaten en ervaringen van ringers van het eerste jaar ring-

  MUS-sen. De resultaten zijn gebaseerd op de ingevoerde

  gegevens uit GRIEL (t/m 31-12-2011) en daarnaast zijn de

  ervaringen gebasseerd op de geretourneerde evaluatie-

  formulieren van ringers (n = 34).

  Ring-MUS locaties Het ring-MUS project is in februari 2011 officieel van start

  gegaan. Sindsdien hebben vele ringers zich aangmeld om mee

  te doen aan het stadsvogel project. Ondertussen zijn er 53

  ring-MUS locaties verspreid over heel Nederland (figuur 1). In

  bijna elke provincie, behalve Drenthe, worden er stadsvogels

  gevangen en geringd.

  Figuur 1. Verloop van het aantal ring-MUS projecten sinds de start

  van het project in februari 2011.

  Zoals is te zien op het kaartje (figuur 2) zijn de ring-MUS

  locaties redelijk verdeeld over Nederland. We zouden echter

  nog graag een aantal ring-MUS locaties zien in het zuid-

  oosten van Nederland (Zeeland en Noord-Brabant) en het

  noord-oosten van Nederland (Drenthe). Als er nog

  geïnteresseerde ringers zijn in deze regio dan kunnen deze

  zich bij Vogeltrekstation aanmelden om een ring-MUS project

  te starten.

 • N u m m e r 1 , A p r i l 2 0 1 2

  4 | R i n g - M U S N i e u w s b r i e f

  Figuur 2. De spreiding van de ring-MUS locaties in Nederland

  (dd. December 2011).

  De meest voorkomende type ring-MUS locaties bevinden zich

  in de achtertuin (47x) gevolgd door de zi