Rijnenburgkrant

Click here to load reader

download Rijnenburgkrant

of 5

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  388
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief voor belangstellenden en belanghebbenden over de voorgenomen plannen om woningbouw te realiseren in de polder Rijnenburg. Deze ligt in het Groene Hart, ten zuid-westen van de stad Utrecht. Gemeente Utrecht, september 2009.

Transcript of Rijnenburgkrant

 • 1. Rijnenburgkrant Eenmalige uitgave september 2009 Introductie Vanaf 23 september ligt de concept structuurvisie over de polder Rijnenburg en de bijbehorende milieu- effectrapportage ter inzage voor inspraak. Tot en met 3 november 2009 kunt u hier op reageren. Het is een toekomstvisie die de gemeente Utrecht heeft opgesteld voor het gemeentelijk grondgebied ten zuiden van de A12. De huidige polder Rijnenburg is van de drie deelgebieden het grootste. De gemeente Utrecht wil het ontwikkelen tot een woon- en werkgebied. De twee andere deelgebieden zijn Lange Vliet/IJsselwetering, waar de provincie een regionaal recreatiegebied ontwikkelt, en Reijerscop dat zijn agrarische karakter behoudt. De plannen met Rijnenburg zijn inmiddels flink gevorderd. Hier komen in de toekomst 7.000 woningen en 90 hectare bedrijvigheid. Vandaar dat dit deelgebied in de visie de meeste aandacht krijgt, dus ook in deze speciale Rijnenburgkrant. Deze krant is bedoeld is om u wegwijs te maken door de plannen. Hoe gaat Rijnenburg er in de toekomst uitzien? En hoe kunt u reageren op de plannen? Maar we willen u ook enthousiast maken. Wat is er bijzonder aan Rijnenburg?Rijnenburg: een bijzonder gebied Hoe gaan we om met duurzaamheid en het klimaat? En met de natuur en de bodem? En waarom zou u er willen gaan wonen? U leest er hier alles over.Een mooi en bijzonder gebied om te wonen, werken en recreren. Groen en waterrijk, met een grote diversiteitaan mensen en woningen. In een landelijke sfeer van ruimte en rust. Dat is wat de gemeente Utrecht voor ogenheeft met Rijnenburg. Een aantrekkelijk alternatief voor mensen die buiten willen wonen, maar toch dichtbijde stad Utrecht met al zijn voorzieningen. Rijnenburg. Daarnaast komt er ook sociale gen, dus van winkels, scholen, zorg en woningbouw, wat bijdraagt aan een diversi- recreatie, sluit aan bij het landschappelijke teit aan woningen. karakter en moet vooral het vervoer per fiets stimuleren. Kom naar het Een groen Rijnenburg vormt de natuurlijke verbinding tussen verstedelijkt gebied en het Vanwege al deze ambities is deze gebieds- Rijnenburg festival! Groene Hart. We koesteren de typische ontwikkeling geen gemakkelijke opgave. kenmerken en kwaliteiten van het huidige Er is veel creativiteit, inzet en samenwerking polderlandschap. Met zorg voor de toekomst. nodig om de toekomst van Rijnenburg op een Op zaterdagmiddag 26 september van We willen Rijnenburg duurzaam en klimaatbe- goede manier te kunnen realiseren. Daarom 12 tot 17 uur staat de Nedereindse Plas in stendig maken. Dus het gebied moet bestand hebben al veel partijen intensief in de het teken van de nieuwe plannen voor de zijn tegen de klimaatveranderingen die ons te planvorming geparticipeerd. Zo hebben polder Rijnenburg. Iedereen is welkom om wachten staan. Tegelijkertijd hebben we goed onder meer groenpartijen, bewonersvereni- kennis te maken met Rijnenburg. Hoe ziet nagedacht over duurzaamheid, zoals gingen en medeoverheden de plannen voor het gebied eruit, nu en in de toekomst? vergaande energiebesparing en zelfs Rijnenburg verder versterkt. Kinderen kunnen meebouwen aan eenDe druk op de woningmarkt in de stad en energieopwekking. In dit proces hebben duurzaam Rijnenburg. Het programma isregio is en blijft hoog. Nieuwe woningen zijn gemeente, provincie en waterschap intensief Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Laten we verrassend en biedt voor elk wat wils!hard nodig, het duurdere segment is daarbij samengewerkt. van Rijnenburg, ook in de toekomst, eenachtergebleven. Als stad willen we ook mooi en bijzonder gebied maken! Kijk voor meer informatie opbewonersgroepen uit dit segment aan ons Het Rijnenburg van de toekomst m