RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE i / 57 RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE...

download RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE i / 57 RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE (CPMP/ICH/135/95)

of 87

 • date post

  22-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE i / 57 RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE...

 • i / 57

  RICHTSNOER VOOR GOOD CLINICAL PRACTICE (CPMP/ICH/135/95)

  Stap 5, vastgesteld richtsnoer 1.5.96

  (inclusief errata na Stap 4)

  ICH Harmonised Tripartite Guideline

  INHOUDSOPGAVE

  INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................i

  INLEIDING .....................................................................................................................................1

  1. VERKLARENDE WOORDENLIJST ......................................................................................1

  2. DE BEGINSELEN VAN ICH GCP...........................................................................................8

  3. MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE (METC) ..............................................9

  3.1 Verantwoordelijkheden ...............................................................................................................9

  3.2 Samenstelling, functies en activiteiten ......................................................................................10

  3.3 Procedures .................................................................................................................................11

  3.4 Administratie .............................................................................................................................12

  4. ONDERZOEKER .....................................................................................................................12

  4.1 Kwalificaties van en afspraken met onderzoekers ....................................................................12

  4.2 Adequate middelen....................................................................................................................13

  4.3 Medische zorg voor proefpersonen ...........................................................................................13

  4.4 Communicatie met de METC....................................................................................................13

  4.5 Naleving van het protocol .........................................................................................................14

  4.6 Onderzoeksproduct(en) .............................................................................................................14

  4.7 Randomisatieprocedures en het verbreken van de code............................................................15

  4.8 Informed consent van proefpersonen ........................................................................................15

  4.9 Vastlegging en rapportage.........................................................................................................18

  4.10 Voortgangsrapportage .............................................................................................................19

  4.11 Veiligheidsrapportage .............................................................................................................19

  4.12 Voortijdig beëindigen of opschorten van een klinisch onderzoek ..........................................20

  4.13 Eindrapport(en) door de onderzoeker......................................................................................20

  5. SPONSOR ..................................................................................................................................20

  5.1 Kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing ...............................................................................20

  5.2 Contract research-organisatie (CRO) ........................................................................................21

  5.3 Medische expertise ....................................................................................................................21

  5.4 Opzet van het onderzoek ...........................................................................................................21

 • 5.5 Onderzoeksbegeleiding, gegevensverwerking en documentenbeheer ......................................22

  5.6 Selectie van de onderzoeker ......................................................................................................23

  5.7 Toewijzing van verantwoordelijkheden en functies..................................................................24

  5.8 Schadevergoeding aan proefpersonen en onderzoekers ............................................................24

  5.9 Financiering...............................................................................................................................24

  5.10 Aanmelden/Indienen bij de bevoegde autoriteit(en) ...............................................................24

  5.11 Bevestiging van beoordeling door een METC ........................................................................24

  5.12 Informatie over het/de onderzoeksproduct(en) .......................................................................25

  5.13 Het bereiden, verpakken, etiketteren en coderen van (een) onderzoeksproduct(en)...............25

  5.14 Levering en hantering van (het) onderzoeksproduct(en).........................................................26

  5.15 Inzage in dossiers ....................................................................................................................26

  5.16 Informatie over veiligheid .......................................................................................................27

  5.17 Rapportage van bijwerkingen..................................................................................................27

  5.18 Monitoren ................................................................................................................................27

  5.18.1 Doel ............................................................................................................................27

  5.18.2 Selectie en kwalificaties van monitors .......................................................................27

  5.18.3 De mate en aard van het monitoren............................................................................28

  5.18.4 De verantwoordelijkheden van de monitor ................................................................28

  5.18.5 Procedures voor het monitoren...................................................................................30

  5.18.6 Monitor-rapport ..........................................................................................................30

  5.19 Audit........................................................................................................................................30

  5.19.1 Doel ............................................................................................................................30

  5.19.2 Selectie en kwalificatie van auditors ..........................................................................30

  5.19.3 Audit-procedures ........................................................................................................30

  5.20 Niet-naleving ...........................................................................................................................31

  5.21 Voortijdig beëindigen of opschorten van een klinisch onderzoek ..........................................31

  5.22 Klinische onderzoeksrapporten ...............................................................................................31

  5.23 Multicentre klinisch onderzoek ...............................................................................................31

  6. KLINISCH ONDERZOEKSPROTOCOL EN PROTOCOL-AMENDEMENT(EN) .......32

  6.1 Algemene informatie.................................................................................................................32

  6.2 Achtergrondinformatie ..............................................................................................................32

  6.3 Doelstellingen van en reden voor het onderzoek ......................................................................33

  6.4 De opzet van het onderzoek ......................................................................................................33

  6.5 Selectie en uit het onderzoek halen van proefpersonen.............................................................34

  6.6 Behandeling van proefpersonen ................................................................................................34

  6.7 Beoordeling van de werkzaamheid ...........................................................................................34

 • 6.8 Beoordeling van de veiligheid...................................................................................................34

  6.9 Statistiek ....................................................................................................................................35

  6.10 Inzage in brongegevens/brondocumenten ...............................................................................35

  6.11 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging .............................................................................35

  6.12 Ethische aspecten ....................................................................................................................35

  6.13 Verwerking en vastlegging van gegevens ...............................................................................35