Richtlijnen Handboek huisstijl Rijksvastgoed- bedrijf...Logo's 1 Deelidentiteit corporate...

of 33 /33
Juni 2015 | versie 2 Handboek huisstijl Rijksvastgoed- bedrijf Richtlijnen en kaders Versie 2 juni 2015

Embed Size (px)

Transcript of Richtlijnen Handboek huisstijl Rijksvastgoed- bedrijf...Logo's 1 Deelidentiteit corporate...

 • Juni

  201

  5 | v

  ersi

  e 2

  HandboekhuisstijlRijksvastgoed-bedrijf

  Richtlijnen en kaders

  Versie 2juni 2015

 • Inhoud

  Inleiding

  Algemene informatie corporate communicatie

  Logo's

  1 Deelidentiteit corporate communicatie

  Kleur

  Beeld

  Iconen

  Brochures corporate

  Factsheets corporate

  Affiches corporate

  Uitnodigingen corporate

  Powerpointpresentaties corporate

  Digitale nieuwsbrief corporate

  Bouwborden corporate

  2 Deelidentiteit marketing communicatie

  Blokkenpad marketing

  Kleurgebruik blokkenpad marketing

  Basisvarianten blokkenpad marketing

  Vlakverdeling blokkenpad marketing

  Schrijfwijzer marketing

  Brochures marketing

  Factsheets marketing

  Affiches marketing

  Uitnodigingen marketing

  Powerpointpresentaties marketing

  Presentatiemap marketing

  Rapportomslagen marketing

  Rolbanieren marketing

  Advertenties marketing

  Verkoopborden marketing

  Meer informatie

  02 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  03

  04 18

  05 19

  20

  2106

  17

  07 22

  08 23

  08 24

  09 25

  10 26

  11 27

  12 28

  13 29

  14 30

  15 31

  32

  33

 • Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie

  van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het

  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

  relaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en

  de instandhouding van de grootste en meest diverse

  vastgoedportefeuille van Nederland.

  Dit betekent dat we dit in ons handelen en in onze

  communicatie moeten laten zien.

  Communicatie-uitingen bestaan uit woord, beeld en

  vorm. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is dit vertaald in

  een eigen ‘visuele identiteit’ ofwel huisstijl. De rijks-

  brede huisstijl en de afspraken met het ministerie van

  BZK gelden hierbij als algemeen kader.

  Kenmerkende elementen in de huisstijl van het

  Rijksvastgoedbedrijf zijn kleur en beeld. Voor de

  marketingcommunicatie is het zogenoemd blokkenpad

  als element toegevoegd.

  Handboek

  In dit handboek wordt de huisstijl van het

  Rijksvastgoedbedrijf beschreven en toegelicht

  met voorbeelden. Het handboek biedt houvast bij

  het vormgeven van onze interne en externe

  communicatiemiddelen (corperate) alsook voor onze

  marketing communicatiemiddelen. De huisstijl is

  van toepassing op alle communicatiemiddelen

  van de dienst. Alle doorverwijzingen (onderstreepte

  tekst) zijn actieve links.

  Werkwijze

  De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor

  de juiste toepassing van de rijkshuisstijl en de RVB-

  deelidentiteit en heeft hierbij voornamelijk een

  adviserende rol.

  Informatie

  Voor advies, vragen, logoverzoeken e.d. stuur een

  e-mail naar [email protected]

  Kijk voor de algemene informatie over de rijkshuisstijl

  op: rijkshuisstijl.nl

  Inleiding

  03 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  De huisstijl van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit

  de volgende kenmerkende elementen:

  Kleur

  De kleuren van de rijkshuisstijl zijn geïnspireerd op het

  kleurrijke Nederlandse landschap en de Nederlandse

  schilderkunst.

  Uit dit palet gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf de

  volgende kleuren:

  Hemelblauw als primaire kleur. Daarnaast maken we

  gebruik van een secundair kleurpalet bestaande uit:

  oranje, bruin, mosgroen en donkergeel.

  Er worden geen kleurverlopen gebruikt.

  Beeld

  Fotografie is een belangrijke manier voor het Rijksvast-

  goedbedrijf om het verhaal te vertellen en het imago

  te versterken. Foto’s moeten voldoen aan de beeld-

  kenmerken van de rijkshuisstijl: krachtig, helder, sober,

  geloofwaardig en Nederlands.

  Toepassing zwart/wit-fotografie is niet toegestaan.

  Voor het Rijksvastgoedbedrijf gelden de volgende

  uitgangspunten:

  • Gebruikers staan altijd centraal in een foto van een

  gebouw en laten hun werkrelatie zien

  • Onderscheidend en verhalend beeld door eigen

  signatuur en specifieke portfolio van de fotograaf.

  Blokkenpad

  Uitsluitend voor de marketingcommunicatie

  (verkoop en transitie) wordt een zogenoemd blokken-

  pad toegevoegd. Met het blokkenpad wordt de verbin-

  ding tussen beeld en inhoud versterkt. In de blokken

  staat de communicatieboodschap centraal.

  De keuze van de termen moet daarom zorgvuldig

  worden gedaan.

  Opbouw

  Het blokkenpad bestaat altijd uit één groot blok en

  daarnaast twee of meerdere kleine blokken.

  De pijlen van de vlakken verbinden de tekst met de

  foto op de achtergrond. Het pijltje aan het laatste blok

  verwijst naar het beeld. Bij het plaatsen van het

  blokkenpad op een blauwe of witte achtergrond heeft

  het laatste blok geen pijltje meer.

  Schrijfwijze

  Om de boodschap optimaal te communiceren zijn

  zorgvuldig gekozen, eenvoudige, korte teksten vereist.

  Fotografie

  Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in combinatie met

  het blokkenpad moet zorgvuldig worden gekozen,

  immers het blokkenpad beslaat voor een groot deel het

  gekozen beeld.

  mailto:PostbusRVBhuisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=Postbus%20RVB%20Huisstijlhttp://www.rijkshuisstijl.nl

 • Bouwstenen rijkshuisstijl

  Afzender

  Het afzenderschap van de Rijksoverheid bestaat uit

  3 lagen: moeder, dochter en kleindochter. De moeder is

  de overheid, de dochter het betreffende departement

  en kleindochter zijn de diensten die onder de depar-

  tementen vallen. Het Rijksvastgoedbedrijf is dus een

  kleindochter! Er zijn verschillende samenwerkingen

  met andere partijen mogelijk.

  Meer informatie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/afzenderschap

  Lettertype

  Herkenbaar, toegankelijk en eenduidig, dat zijn de

  kenmerken van de fonts van de Rijkshuisstijl.

  Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt in al haar

  communicatie het lettertype Rijksoverheid Sans.

  Tot en met corps 11 kies je voor de Sans Text, vanaf

  corps 12 wordt de Rijksoverheid Sans Heading

  toegepast.

  Meer informatie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/lettertype

  Typografie

  • Schrijf een titel met een hoofdletter, geen

  KAPITALEN

  • Voorkom teveel leestekens, gebruik ze alleen als het

  echt noodzakelijk is

  • Gebruik bij de eerste regel van een opsomming

  geen dubbele punt; het opsommingsteken geeft

  voldoende verschil

  • Gebruik een spatie tussen cijfers en m2

  Papier

  Voor papier is als standaard wit gekozen. Dus geen

  off-white of andere tinten.

  Meer informatie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/papier

  Vlakverdeling

  De rijkshuisstijl heeft een horizontale- en verticale vlak-

  verdeling. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gekozen om

  bij voorkeur de horizontale vlakverdeling toe te passen

  in haar deelidentiteit. De horizontale as is het uitgangs-

  punt. Deze as (denkbeeldige lijn) vormt de begrenzing

  voor kleurvlakken of fotografie. Het beeldmerk (het

  lint) staat altijd bovenaan, exact in het midden van het

  vlak.

  Meer informatie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/vlakverdeling

  Logo's

  De logo's van de Rijksoverheid zijn een samenstelling

  van een beeldmerk en woordmerk.

  Voor het logo in druk- en printwerk worden 2 tinten

  blauw gebruikt:

  blauw 1: voor gekleurde of fotografische ondergrond

  blauw 2: voor witte ondergrond

  Logo omgeving derden

  Voor het gebruik van het logo buiten de rijkshuisstijl

  is een variant van het logo ontwikkeld: het logo

  omgeving derden. Dit logo wordt in een huisstijl

  geplaatst anders dan de rijkshuisstijl. Bijvoorbeeld in

  de huisstijl van een externe partner wanneer de over-

  heid mede-afzender is.

  Voor overige informatie over logo's zie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/logo

  Algemene informatie rijkshuisstijl

  04 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  http://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/afzenderschaphttp://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/lettertypehttp://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/papierhttp://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/vlakverdelinghttp://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/logo

 • Logo's Rijksvastgoedbedrijf t.b.v. druk- en printwerk

  Logo 1 | wordt op staande formaten toegepast op een lichte foto-achtergrond of licht kleurvlak (3 x breedte logo = hoogte)

  Logo 2 | wordt op staande formaten toegepast op een witte achtergrond (3 x breedte logo = hoogte)

  Logo 1 | wordt op staande formaten toegepast op een donkere foto-achtergrond of donker kleurvlak (3 x breedte logo = hoogte)

  Logo 1 | wordt op liggende formaten toegepast op een donkere foto-achtergrond of donker kleurvlak (2 x breedte logo = hoogte)

  Logo 2 | wordt op liggende formaten toegepast op een witte achtergrond (2 x breedte logo = hoogte)

  Logo 1 | wordt op liggende formaten toegepast op een lichte foto-achtergrond of licht kleurvlak (2 x breedte logo = hoogte)

  05 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • De deelidentiteit corperate communicatie geldt zowel voor interne als externe communicatie

  Deelidentiteit corporate communicatie

  06 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  1

 • De basiskleur van de rijkshuisstijl is hemelblauw.

  Het kleurenpalet van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat

  verder uit:

  Oranje, Bruin, Mosgroen, Donkergeel

  Er worden geen kleurverlopen gebruikt.

  Alleen de afdeling Communicatie kan (én slechts bij

  hoge uitzonderingen) een kleur toevoegen aan het

  gekozen pallet.

  Meer informatie:

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/kleur/communicatiekleuren

  Kleur

  Oranje Bruin

  Mosgroen DonkergeelHemelblauw

  07 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  http://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/kleur/communicatiekleuren

 • Fotografie is de belangrijkste manier voor het

  Rijksvastgoedbedrijf om het verhaal te vertellen en het

  imago te versterken. Er wordt extra geïnvesteerd in

  bijzonder en kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal.

  Zwart/wit-fotografie is niet toegestaan.

  De fotografie voor het Rijksvastgoedbedrijf dient te

  voldoen aan de volgende criteria:

  • Gebruikers staan altijd centraal in een foto van een

  gebouw en laten hun werkrelatie zien

  • Onderscheidend en verhalend beeld door eigen

  signatuur en specifieke portfolio van de fotograaf.

  • Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in combinatie

  met het blokkenpad moet zorgvuldig worden

  gekozen, immers het blokkenpad beslaat voor een

  groot deel het gekozen beeld.

  Mediatheek Rijksoverheid

  In de Mediatheek Rijksoverheid is veel beeldmateriaal

  beschikbaar dat voldoet aan de richtlijnen van de rijks-

  huisstijl ga hiervoor naar mediatheekrijksoverheid.nl

  In de Mediatheek Rijksoverheid wordt ook de beeld-

  collectie van het Rijksvastgoedbedrijf opgeslagen.

  Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden, met inacht-

  neming van de fotografierichtlijnen.

  Naamsvermelding fotograaf

  De fotografen worden altijd vermeld in het colofon.

  In tijdschriften kan de fotograaf ook genoemd worden

  bij het desbetreffende artikel.

  Voor gebruik van het RVB-beeldmateriaal én voor

  begeleiding van grote foto-opdrachten stuur een

  e-mail naar [email protected]

  Corporate

  Reportage

  Registrerend

  Beeld Iconen

  Speciaal voor het Rijksvastgoedbedrijf zijn de volgende

  iconen ontwikkeld.

  Er is voor de iconen geen kleurkeuze vastgesteld.

  Kijk voor het gebruik van illustraties, infographics,

  iconen en pictogrammen op

  rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/beeld

  13,3 miljoen m2bruto vloeroppervlak

  81.000 haaan gronden

  1760 fte

  08 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  http://www.mediatheekrijksoverheid.nlmailto:PostbusRVBhuisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=Postbus%20RVB%20Huisstijlhttp://www.rijkshuisstijl.nl/bouwstenen/beeld

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesJohan de Witthuis 7

  HistorieOmdat hij de beroemdste bewoner is, draagt de woning aan de Kneuterdijk 6 thans zijn naam. Maar Johan de Witt, raadspensionaris van Holland en fel tegenstander van de Oranjes, woonde hier slechts de laatste drie jaren van zijn leven.

  Lorem ipsum dolor sit ametOp 20 augustus 1672 werd Johan samen met zijn broer Cornelis door een hysterische menigte gelyncht, verminkt en tentoongesteld op de Plaats, slechts een paar passen verwijderd van zijn woonhuis. Hun lijken werden na middernacht naar de woning gebracht en de volgende dag werden de broers in stilte begraven in de Nieuwe Kerk. Het Johan de Witthuis is gebouwd tussen 1652 en 1655, waarschijnlijk naar ontwerp van Pieter Post. Het staat aan de brede Kneuterdijk. Hier bouwden notabelen, patriciërs, diplomaten en aristocratengraag hun stadspaleizen: dichtbij het Binnenhof. De oudst gedocumenteerde bebouwing op nummer 6 stamt uit de vijftiende eeuw als Frank van Borselen, echtgenoot van gravin Jacoba van

  Beieren er zijn woning heeft. De puissant rijkezakenman Mattheus Hoeufft, die onder andere aandelen heeft in de West-Indische Compagnie, koopt dit huis met grond en bijgebouwen in 1652. Hij splitst het terrein op in twee aparte wooneen-heden en laat op de plek van de bijgebouwen een nieuw woonhuis bouwen. Dit blokvormig pandzal later bekend worden als het Johan deWitthuis.

  Als Hoeufft in 1669 overlijdt, komt al snelJohan de Witt in beeld als huurder van hetvrijgekomen huis. De Witt is de zwager vaneen broer van Hoeufft en omdat zij vrouwrecent is overleden, is hij naarstig op zoeknaar nieuwe woonruimte om voor hemzelfen zijn vijf jonge kinderen. In het pand opnummer 8, ook eigendom van de Hoeuffts,trekt het gezin van De Witts zwager GerardBicker van Swieten in. Dit gezin gaat deraadspensionaris bijstaan in de opvoedingvan zijn kinderen.

  ‘Met alle politieke schrijvers menen wij dat er een ware vrijheid is als de hoogste ambten open staan voor de deugd en dat ze nooit eerder op de grond van rijkdom, geslacht, prestaties van voorouders of andere bijwerkingen van het lot worden vergeven dan op grond van vroomheid, bekwaamheid en verdiensten van de personen zelf.’

  — Johan de Witt

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesJohan de Witthuis

  Door verschillende factoren in de omgeving van dit voormalig Defensiekantoor (40.000m2) lijkt verkoop op dit moment niet haalbaar. Het is een groot pand op het bedrijventerrein de Binckhorst, waar sprake is van een verouderd kantorenareaal en kantorenleegstand. De gemeente heeft voorlopig geen ambities voor het gebied de Binckhorst. Vlak voor deur wordt tot 2019 gewerkt aan de Rotterdamse Baan, een nieuwe ontslui-tingsweg voor Den Haag.

  Lorem ipsum dolor sit ametHet rvob is op zoek gegaan naar alternatieve gebruiks- en bestemmingsmogelijkheden van het pand. Met als doel te komen tot een strategisch/ontwikkelend beheer waarmee voldoende huurcashflow wordt gemaakt tot aan het moment van de verkoop. Een belangrijke nevendoelstelling hierbij is dat er 40.000m2 kantoorfuncties uit de markt wordt genomen. Dit pas uitstekend in de afspraken met de gemeente Den Haag die zijn gemaakt over de totale afstoot van rijksvastgoed.

  Lorem ipsum dolor sit ametUit onderzoek bleek dat de lokale markt behoefte heeft aan ruimte voor ded ans en sportwereld. Het concept “MOOOV” is ontwikkeld en het object is hiervoor geschikt gemaakt. Het is een concept gericht op dans- en sportscholen, aanverwante opleidingen en voorzieningen als fysiotherapeuten maar ook short en long stay mogelijkheden voor bezoekende sporters, dansers en branchegebon-den studenten. In september 2013 zijn de eerste huurders gestart. In totaal is inmiddels 4.000m2 verhuurd. De verbouwingen om het object gereed te maken voor de eerste huurders zijn in opdracht van het rvob uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een nota van wijziging met betrekking tot het bestemmingsplan opge-steld. Deze is in de gemeenteraad unaniem, met complimenten voor het Rijk, aangenomen.Het gebouw is in februari 2014 heropend.

  9

  Brochures corporate communicatie

  09 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • RijksvastgoedbedrijfFinanciënKARKorte Voorhout 7Postbus 20952 | 2500 EZ Den Haagwww.rijksgebouwendienst.nlContactpersoonIng. C.J. KerssensT 0881 158 506

  Regeling Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf

  Artikel 1 Taak en taakinvulling van het Auditberaad

  management van het Rijksvastgoedbedrijf op ten minste de volgende drie terreinen:• het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering,

  • de regie op het auditbeleid;• het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

  2. Het Auditberaad legt zijn adviezen ten aanzien van het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan

  Rijksvastgoedbedrijf, voordat dit management de risicoana-lyse vaststelt.

  Artikel 2 Samenstelling en externe leden

  management van het Rijksvastgoedbedrijf. De directeur-

  Auditberaad. Daarnaast maakt minimaal één extern lid onderdeel uit van het Auditberaad.

  2. Het verantwoordelijk MT-lid van de ADR en de directeur FEZ van BZK ondersteunen het Auditberaad als deskundigen bij het door het Auditberaad adviseren van het management van het Rijksvastgoedbedrijf.

  3. De Algemene Rekenkamer is agenda lid van het Auditberaad.4. Externe leden worden geselecteerd op basis van een

  van 4 jaar.

  nieuwe externe leden voor benoeming en de verlenging van

  herbenoeming voor. Ontslag van een extern lid binnen de

  generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.6. Een extern lid van het Auditberaad kan het management van

  het Rijksvastgoedbedrijf verzoeken om ondersteuning en toegang tot alle informatie die hij voor de uitoefening van de functie nodig vindt. Tevens kan een extern lid van het Auditberaad verzoeken om met functionarissen binnen het Rijksvastgoedbedrijf te spreken en daarnaast met medewer-kers van de directie FEZ en/of de ADR.

  -king tot alle informatie waarvan deze uit hoofde van zijn functie kennis draagt.

  Artikel 3 Secretariaat en agendabepaling1. Het Auditberaad benoemt een ambtelijk secretaris. De

  secretaris voert het secretariaat en onderhoudt het archief van het Auditberaad.

  Auditberaad de agenda op, nadat alle leden, de directeur FEZ en het MT-lid van de ADR de mogelijkheid is geboden om onderwerpen voor de agenda voor te dragen.

  3. De secretaris stelt van iedere vergadering van het

  beschikking wordt gesteld aan de betrokken managementle-den van het Rijksvastgoedbedrijf. In het verslag worden eventuele afwijkende standpunten opgenomen.

  Artikel 4 Vergaderfrequentie1. Het Auditberaad komt minimaal drie keer per jaar bijeen of

  -ringen sluiten zoveel mogelijk aan bij belangrijke momenten in de planning- en controlcyclus van het Rijksvastgoedbedrijf.

  2. Extra vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op

  overige leden van het Auditberaad, de directeur FEZ en het verantwoordelijk MT-lid van de ADR.

  Artikel 5 Bezoldiging externe leden

  vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangen. Deze vergoeding gaat de bedragen op grond van de Wet ‘Vergoedingen adviescolleges en commissies’ en het Besluit ‘Vergoedingen adviescolleges en commissies’ (Stb. 2009, 5) niet te boven.

  directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Artikel 6 Evaluatie en verslaglegging functioneren Auditberaad en regeling1. Het Auditberaad voert minimaal één keer in de twee jaar een

  zelfevaluatie uit op zijn functioneren. De uitkomsten van

  Auditberaad en aan de betrokken minister van het Rijksvastgoedbedrijf aangeboden.

  2. De evaluatie omvat minimaal de taakvervulling door het

  Auditberaad ten aanzien van de in artikel 1 genoemde terreinen en de gemaakte keuzes bij de toepassing van de regeling.

  3. De activiteiten van het Auditberaad alsmede de uitkomsten van de evaluaties over het functioneren van het Auditberaad worden vermeld in het jaarverslag van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Artikel 7 Inwerkingtreding en publicatie1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling

  Auditberaad Rijksvastgoedbedrijf 2014.2. Zij wordt ter kennis gebracht van de Algemene Rekenkamer

  en zal voorts openbaar worden gemaakt op www.rijksvast-goedbedrijf.nl.

  3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2014.

  10 november 201410 november 2014

  RGDIEN038_Sales Toolkit_Factsheet.pdf 1 04-03-15 16:01

  Factsheets corporate communicatie

  10 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Affiches corporate communicatie

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  Impact op de markt

  Impact op de markt

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  11 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Dubbelzijdige uitgebreide uitnodiging | 4 pagina's A5

  Digitale uitnodiging | wordt als JPEG geleverd

  Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging | liggend A5 met kleurvlak

  Uitnodiging Het Hoofd Afdeling ERD heeft het genoegen u uit te nodigen voor de receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag, na ruim 45 dienstjaren van

  Jan Jansen

  Projectleider ERD Directie Vastgoedbeheer

  De receptie vindt plaats op donderdag 30 april 2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het RVB regiokantoor “Vestiging Soesterberg”, Het Zeisterspoor 15, 3769 AP Soesterberg.

  R.S.V.P. bij verhindering vóór 17 april 2015 naar Rob Robberts:

  [email protected]

  tel.000-000 00 00 of 06-0000 0000

  Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging | liggend A5 met foto

  Uitnodiging Het Hoofd Afdeling ERD heeft het genoegen u uit te nodigen voor de receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag, na ruim 45 dienstjaren vanJan Jansen

  Projectleider ERD Directie Vastgoedbeheer

  De receptie vindt plaats op donderdag 30 april 2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het RVB regiokantoor “Vestiging Soesterberg”, Het Zeisterspoor 15, 3769 AP Soesterberg.

  R.S.V.P. bij verhindering vóór 17 april 2015 naar Rob Robberts:

  [email protected]

  tel.000-000 00 00 of 06-0000 0000

  UitnodigingRVB bijeenkomst

  Routebeschrijving

  Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti as eseque molent.

  Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

  Inleiding

  Il molorecestia voloritis aut ilique nem aut eum exceat reic totaerchiti ut re vendic tendicidis es in cum imolecabo. Animpor simintemquas vellores eum estiur?

  Cepudae. Nem rem quo doloresciet lautem. Asperep udistiasi autatur, officae ipis elis plit, commoloris ipitibu sapitae con nim facesci officiis necto mi, sed escius si quam suntur maximol eceaqui conserist, illacium, omnis exerum latque quae magnihillab il esedi sa di aut ius intem laborecepre et faccum faccus diore, quis evelles tibusanis dolorerio. Nemporem dolupta tem-porum faccus consequis inum liquam volum, sam rem quo quatemporit quiate et ad esseque porum, core omnisqui core sam faccum qui que atest, optatur mosa proratquunt iderit ommolo ium accatis voles min elibuscienda quamus dolecaestio dere nust, voluptae reri occae dolupta intia que vollicia nis quias iure ea non repre lam untias autae optas sin nest perae conse nosam fugiae. Peris eos re eatiunt venihitat apelenis doloresteni unt officidunti simenie nihici cus exerepr atincti untent alicab iunt, et quis eum consequ ostrumque culluptatem. Bo. Ebit quam dolorum aliquatam reped et, consedi doluptaquis asiminis delent.

  Solore, sedis ad explicienis am endipsae solestis dem qui repreperspis unt accabor emoluptatur adisquaeped quodis aut qui cusandicae id molupid emoditatur? Otatia autempe runtum, utem quis es idipsae velessum iunt, cuscil et haria qui unt quistem et veliquo dolupta inullab orepedis exceatus.

  Porepe dolest pero eiureri ssinven dipicii simodipsum eum quosti dolorissit apit at aut fuga. Pudae. Rumquam ne sum entur, vel magnihita pa simus a aut rae pero temque sequam es abor-rorepel mi, consed ea dolorruptate non reptatendae nonsequi doluptatur, sed quas alit minihil ibeaqua ectatume quibernam aspit essitatibea ventibus idit hit audissita sequi recaecepe ipicien ditium inturehenis idunt asi resersp identisque solorem essim rem. Tempe occus nustiatur?

  Aped quiatem oditatem a eaquam quia autaten imusant uressit atendi veremqui debit pore-perest labo. Ut eos eum quam et ea quament que quas est ad magnis ium quaspid mo cuscipis esto veni cus, nulparciam es solupturi dolupta tiamust lame vid eaqui volorerrum reperepta nem hitatias est ex ea verferum iusandia quam, sedipsaessit od ulparum is dit min nimi.su

  Programma

  00.00 - 00.00 uur Cae nonserf ernatis ent.

  00.00 - 00.00 uur conse nonsereribus ex exerionsedis per

  00.00 - 00.00 uur doluptate officipic te perchic impedia plabori andiatu rionecum ut rero int, con pel mosam, erunt aut vit, quo estibers

  00.00 - 00.00 uur ibersped mos se nisciet reperatia sim faccaer.

  00.00 - 00.00 uur officipic te p.

  00.00 - 00.00 uur aqu iatiae conse nonsereribus ex exerionsedis perio. Nem a eum veleseq uibusciente ea eum sus, consequis doluptate officipic te perchic impedia plabori andiatu rionecum ut rero int, con pel mosam

  00.00 - 00.00 uur conesti oreperis et fugiam, to mos inti autemquasi

  00.00 - 00.00 uur mquasit aperibust ipsam quam

  Uitnodigingen corporate communicatie

  Uitnodiging

  Dit qui sunte laborei ciiscit alibus arum estotatum a debitat emporitae. Nam que voluptatios quodignim rempore acepudant. Taectus, te pos esendesequi denihiliqui te mil magnis abo. Untin ex ex erchicidus nobis dolores accaes es ea voluptio evel inihicti sunt, exceaquo ditas dis sime aspienim aut quid quiae venimusan-dae volum fuga. Iciet ut in plam, cus pero cum as volorat.

  Volenesto culla ipici re dit pel esedi ut pariosam eicabore ped quunt que cor se simenit iossim sa dem el mi, core commodi psapis acerum.

  Aanmelden kan tot uiterlijk 00 mei. Ga hiervoor naar www.aanmelden.nl

  Programma

  08:30 – 9:00 les suntia volorit hariore rspers

  09:00 – 10:00 eles suntia volorit hariore rsperuptas dolor aut volo omni odit, et est, nissequi aliti

  10:00 – 11.00 untia volorit hari

  11:00 – 16:00 con pa voluptatis ius dolupictur?

  16:00 – 17:00 rovid quas nem

  17:00 – 19:00 orectia veniendi atiundesti de ma ipic tectotae. t

  VervoerMporia ne consequ aturerc hicate dolorenim vel et auta dolorae ium et aute eveles suntia volorit hariore rsperuptas dolor aut volo omni odit, et est, nissequi aliti tem qui con pa voluptatis ius dolupictur? Quia natio qui non et, aut eos ipsum volesequis eum hici aditatem aut as ut et que corum.

  Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

  This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the senderand delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from risks inherent in the electronic transmission of messages.

  12 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • PowerpointpresentatiesPowerpoint corporate communicatie

  Dit is de titel van de presentatie

  Dit is de titel van de presentatie

  13 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Uit ons kleurenpalet hebben we voor onze digitale

  nieuwsbrieven de volgende kleuren toegekend

  Hemelblauw RVB-breed

  Mosgroen Directies

  Donkergeel Kortom

  Oranje Projecten

  Bruin Afdelingen

  Omdat de aanvraag voor digitale nieuwsbrieven groter

  is dan ons palet hebben we sec voor de nieuwsbrieven

  extra kleuren toegekend, t.w.:

  Geel Programma's

  Lichtblauw Management

  Voor interne en externe nieuws brieven is een

  nieuwsbriefmodule beschikbaar.

  Kijk voor meer infomatie over digitale nieuwsbrieven

  en de nieuwsbriefmodule op:

  rijkshuisstijl.nl/huisstijldragers/digitale-nieuwsbrieven

  Digitale nieuwsbrief corporate communicatie

  14 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  http://www.rijkshuisstijl.nl/huisstijldragers/digitale-nieuwsbrieven

 • Bouwborden corporate communicatie

  15 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Bouwbord openbare weg

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  59 cm

  variabel

  59 cm

  300 cm

  Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

  Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

  Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

  Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  Naam van het project dient in maximaal twee regels te worden uitgevoerd

  Vastgoed van en voor het Rijk

  Bouwbord terreinen

  3

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  59 cm

  variabel

  59 cm

  400 cm

  Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

  Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

  Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

  Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  Vastgoed van en voor het Rijk

  Naam van het project dient in maximaal twee regels te worden uitgevoerd

 • Bouwbord onderhoud

  Bouwborden corporate communicatie (vervolg)

  16 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Bouwbord op doek

  Bouwborden die op een andere manier (steiger)doek,

  schutting e.d. worden vormgegeven moeten dezelfde

  uitstraling hebben als een "standaard" bouwbord.

  Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

  Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

  Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

  Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  Naam van het project dient in maximaal twee regels te worden uitgevoerd

  Vastgoed van en voor het Rijk

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  18 cm

  59 cm

  42 cm

  200 cm

  Aard van de werkzaamheden Groot onderhoud

  Detail werkzaamheden

  Planning

  Informatie www.rijksvastgoedbedrijf

  Vastgoed van en voor het Rijk

  Naam van het project over max. twee regels

 • Deelidentiteit marketing communicatie

  17 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  2

 • Met het blokkenpad wordt de verbinding tussen

  beeld en inhoud versterkt. In de blokken staat de

  communicatieboodschap centraal. De keuze van de

  tekst (boodschap) moet daarom zorgvuldig worden

  gedaan.

  Opbouw

  Het blokkenpad bestaat altijd uit één groot blok en

  daarnaast twee of meerdere kleine blokken. Om de

  grootte van de blokken te berekenen zijn de blokken

  opgedeeld in vierkante vlakjes. Deze vlakjes geven de

  verhouding weer tussen de twee verschillende maten

  van de blokken. De lettergroottes en marges zijn

  afhankelijk van de maat van het blok en de informatie-

  hiërarchie.

  Positie blokkenpad

  Afhankelijk van het communicatiemiddel wordt het

  blok boven, onder, links of rechts gepositioneerd.

  Het grote vlak is het uitgangspunt voor de marges om

  het blokkenpad heen.

  Positie pijlen

  De pijlen van de vlakken verbinden de tekst met de

  foto op de achtergrond. Het pijltje aan het laatste blok

  verwijst naar het beeld.

  Bij het plaatsen van het blokkenpad op een blauwe of

  witte achtergrond heeft het laatste blok geen pijltje

  meer.

  Schrijfwijzer

  Om de boodschap optimaal te communiceren zijn

  zorgvuldig gekozen, eenvoudige, korte teksten vereist.

  Blokkenpad marketing communicatie

  18 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  100%

  50%

  Te koop12.500 m2

  Gerbrandystraat 20Utrecht

  Te koop12.500 m2

  Gerbrandystraat 20Utrecht

  Te koop12.500 m2

  Gerbrandystraat 20Utrecht

  18 X 8,5 X

  9 X 4,25 X

  4,25 X

  4 X 1 X

  4,25 X

  18 X

  8,5 X

  8,5 X

  9 X

  Te koop 12.500 m2

  Gerbrandystraat 20

  Utrecht

  Z

  Z

  60º

  60º

  60º

  4 x 4 Z

  4 x 4 Z

 • De primaire kleur hemelblauw wordt altijd toegepast

  in het blokkenpad op een witte ondergrond of op een

  ondergrond met beeld. Bij een blauwe ondergrond

  kunnen v.w.b. de blokken een keuze gemaakt worden

  uit de overige secundaire kleuren.

  Het secundair kleurpalet bestaat uit de kleuren:

  oranje, bruin, mosgroen en donkergeel.

  Er worden geen kleurverlopen gebruikt.

  Op een hemelblauwe ondergrond wordt het blokken-

  pad toegepast in secundaire kleuren. In een blokken-

  pad wordt nooit twee keer dezelfde kleur gebruikt.

  Kleurgebruik blokkenpad marketing communicatie

  19 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Het blokkenpad kan op verschillende manieren

  worden toegepast.

  Basisvarianten

  Het blokkenpad kan zowel staand als liggend worden

  toegepast. Minimaal worden er drie blokken gebruikt,

  meerdere blokken zijn toegestaan.

  Tekst in blokkenpad

  In de blokken wordt de communicatieboodschap

  gezet. Dit vraagt om eenvoudige en korte teksten.

  Het grote vlak geeft de kern van de boodschap weer.

  Dit kan zijn de titel, een onderwerp of het resultaat van

  een project. De kleine blokken geven een inhoudelijke

  verdieping. Dit kan zijn een extra duiding over het

  project, werkwijze etc.

  Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (rvob), regionale directie Noord & Oost te Zwolle verkoopt via makelaar Rodenburg Bedrijfsmakelaars het voormalige kantoorpand van de Dienst Regelingen aan de Pikeursbaan 9, 7411 gt te Deventer.

  OpleveringHet object wordt vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) in de huidige staat opgeleverd en overgedragen.

  Kadastrale informatieDeventer, sectie E, nummer 11337 gedeeltelijk, groot circa 877 m2.

  Verhuurbaar vloeroppervlakHet kantoor bestaat uit twee verdiepingen en een kelder met opslagruimte.

  Begane grond ± 306 m2

  Eerste verdieping ± 306 m2

  Kelder (opslagruimte) ± 187 m2

  ParkerenHet object wordt aangeboden met vier parkeerplaatsen. Op het eigen terrein is de mogelijkheid om extra parkeer-ruimte te realiseren.

  BestemmingVolgens het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is het object bestemd voor gemengde doeleinden, nader aangeduid met de functieaanduidingen atelier, kantoor, dienstverlening en specifieke vormen van bedrijvigheid op de begane grond.

  VraagprijsDe vraagprijs bedraagt € 975.000,-- k.k.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den Haagt 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Regionale directie Noord & Oost te Zwolle verkoopt het voormalige kantoorpand van de Dienst Regelingen

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgrootte ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  Te koop Pikeursbaan 9 Deventer

  Basisvarianten blokkenpad marketing communicatie

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgrootte ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  Te koop Pikeursbaan 9 Deventer

  Energie neutraal wonen

  Voorbeelden van juiste blokkenpadvarianten

  Voorbeelden van onjuiste blokkenpadvarianten

  20 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Vlakverdeling blokkenpad

  De vlakverdeling is bepaald vanuit de rijkshuisstijl.

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gekozen om bij

  voorkeur de horizontale vlakverdeling toe te passen

  in haar deelidentiteit. De voorbeelden op deze pagina

  laten de toepassing van het blokkenpad zien in

  combinatie met de vlakverdeling.

  Het staande blokkenpad dient te lijnen met de linker-

  of rechterkant van het blauwe lint (logo).

  Vlakverdeling blokkenpad marketing communicatie

  21 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Wit met Hemelblauw Wit met beeld Geheel beeld

 • De directe communicatie in de huisstijl vraagt om

  eenvoudige korte teksten om de boodschap optimaal

  te communiceren.

  Aandachtspunten voor typografie

  • Gebruik titels alleen met een hoofdletter en niet in

  kapitalen.

  • Voorkom te veel leestekens en gebruik ze alleen als

  het echt noodzakelijk is.

  • Gebruik bij de eerste regel van een opsomming

  geen dubbele punt.

  Het opsommingstreepje geeft voldoende verschil.

  • Gebruik een spatie tussen cijfers en m2.

  • Kopjes Rijksoverheid Sans Text Bold zijn bij

  voorkeur blauw.

  Het Rijksvastgoedbedrijf is een feit: we zijn in bedrijf. Samen gaan we verder onder één naam. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de meest zichtbare kant van de overheid. Want er is geen Nederlander die niet af en toe een voet zet in de gebouwen of op de grond die wij beheren.

  proces. We zorgen zo goed mogelijk voor de gebouwen en terreinen van de rijksoverheid. Als wij ons werk goed doen, dan kunnen ambtenaren, rechters en militairen hun werk goed doen, kunnen mensen genieten van onze musea en paleizen en zijn overheidsgebouwen veilig en van deze tijd. Ook ondersteunen we Defensie met bijvoorbeeld het realiseren en in standhouden van militaire vliegvelden en haventerreinen. We geven grond uit voor de bouw van windmolens en faciliteren met onze vastgoedkennis tal van andere rijksoverheids-organisaties bij het nastreven van hun doelen.

  We werken praktisch maar ook strategisch: we hebben een visie op onze taken en op hoe we die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We werken zo doeltreffend en voordelig mogelijk. We zijn een grote opdrachtgever voor de bouw- en vastgoedmarkt en daarmee een schakelpunt tussen rijksoverheid en markt. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijk-heid en gaan zorgvuldig om met > Vervolg op pagina 2

  01 JULI 2014

  ‘Al het mooie aan dit gebouw is behouden gebleven, maar er is ook veel moois aan toegevoegd.’ Na een jarenlange renovatie naar ontwerp van architect Cees Dam is het gebouw van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag in september 2012 weer overgedragen aan zijn gebruiker. Op de foto het vernieuwde restaurant, dat is ondergebracht in de voormalige officiersmess van het monumentale ministeriegebouw. Het onderhouden en indien nodig renoveren van Rijksvastgoed is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf.

  01 JULI 2014

  KLEURRIJK EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

  Rijksvastgoed bedrijfEENMALIGE UITGAVE

  in

  Jaap Uijlenbroek directeur- generaal

  ‘ Vandaag start de toekomst’

  Lees de column op pag. 4

  13,3 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak, 81.000 hectare grond, 1760 fte... Laat die cijfers eens tot je doordringen. Maar we zijn niet alleen de grootste vastgoedorganisatie van Nederland, zeker ook de meest diverse. Vastgoedspecialisten, projectmanagers, ecologen, technici, taxateurs, architecten, contract-managers; welke expertise hebben we niet in huis? En dan: gevangenissen en haventerreinen, vliegvelden, kantoren, musea en zelfs paleizen; we hebben het allemaal in beheer. En daarnaast nog bijzondere eenheden als onbeheerde nalatenschappen.De Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed hadden allemaal hun eigen specialismen, passend bij hun taken. Door de fusie ontstaan nu volop mogelijkheden om van elkaar te leren. Samen zijn we goed uitgerust voor onze gezamenlijke taak.

  Waar komt dat in het kort op neer? We zijn er voor het Rijk, en dus voor alle Nederlanders. Met ons vastgoed ondersteunen wij de Rijksoverheid in haar primaire

  Onze missie

  Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

  13,3 MILJOEN M2 BRUTO VLOEROPPERVLAK

  81.000 HA AAN GRONDEN

  1760 FTE

  De directe communicatie in de huisstijl vraagt om eenvoudige korte teksten. Om de boodschap optimaal te communiceren.

  Aandachtspunten voor typografie- Gebruik titels alleen met een

  hoofdletter en niet in kapitalen.- Voorkom te veel leestekens en gebruik

  ze alleen als het echt noodzakelijk is.- Gebruik bij de eerste regel van een

  opsomming geen dubbele punt. Het opsommingstreepje geeft voldoende verschil.

  - Gebruik een spatie tussen cijfers en m2.- Kopjes Rijksoverheid Sans Text Bold

  zijn altijd blauw. De uit 1921 daterende school met naastliggend, vrijstaand gymnastieklokaal van ongeveer 390 m², is gelegen aan de rand van het centrum en in de buurt van jachthaven en IJssel. In 1967 is er naast het oorspronkelijke rechthoekige gebouw, dat evenwijdig aan het plein staat, een uitbrei-ding gebouwd.

  Kadastrale informatieKadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie D, nummers 708, 929, 930 en 931, respectievelijk groot 0.00.47, 0.02.00, 0.08.35 en 0.58.22 hectare.

  Indeling• Onderverdieping

  Via verschillende trappen te bereiken onderverdieping totaal ca. 1.000 m², bestaande uit 7 lokalen tussen de 40 m² en de 140 m², een stookruimte en diverse bergruimten.

  • Begane grond Beslaat een oppervlak van ca. 1.665 m², bestaande uit 9 lokalen in wisselende groott es van ca. 48 m² tot 110 m², 14 kantoorruimten, tussen de 11 m² en de 30 m², een keuken met opslagruimte en aansluitend een grote zaal (aula) van totaal ca. 305 m². Er zijn verschillende toiletgroepen en een aantal technische-/bergruimten.

  • 1e VerdiepingTotaal ca. 1.050 m² bestaande uit ca. 10 lokalen, tussen

  de 49 m² en 110 m², diverse toiletgroepen en 1 kantoor-ruimte van ca. 16 m².

  AanvaardingIn overleg

  OpleveringHet object wordt, vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) in huidige staat opgeleverd en overgedragen.

  Vraagprijs€ 1.750.000,- k.k.

  BestemmingsplanHet pand heeft als bestemming ‘Bijzondere doeleinden, klasse D-BDD-’. Dat wil zeggen, geschikt voor gebouwen ten behoeve van educatieve, religieuze, justitiële, sociale en culturele doeleinden met eventueel dienstwoningen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Pikeursbaan 9 Deventer

  Te koop

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgroott e ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  De uit 1921 daterende school met naastliggend, vrijstaand gymnastieklokaal van ongeveer 390 m², is gelegen aan de rand van het centrum en in de buurt van jachthaven en IJssel. In 1967 is er naast het oorspronkelijke rechthoekige gebouw, dat evenwijdig aan het plein staat, een uitbrei-ding gebouwd.

  Kadastrale informatieKadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie D, nummers 708, 929, 930 en 931, respectievelijk groot 0.00.47, 0.02.00, 0.08.35 en 0.58.22 hectare.

  Indeling• Onderverdieping

  Via verschillende trappen te bereiken onderverdieping totaal ca. 1.000 m², bestaande uit 7 lokalen tussen de 40 m² en de 140 m², een stookruimte en diverse bergruimten.

  • Begane grond Beslaat een oppervlak van ca. 1.665 m², bestaande uit 9 lokalen in wisselende groott es van ca. 48 m² tot 110 m², 14 kantoorruimten, tussen de 11 m² en de 30 m², een keuken met opslagruimte en aansluitend een grote zaal (aula) van totaal ca. 305 m². Er zijn verschillende toiletgroepen en een aantal technische-/bergruimten.

  • 1e VerdiepingTotaal ca. 1.050 m² bestaande uit ca. 10 lokalen, tussen

  de 49 m² en 110 m², diverse toiletgroepen en 1 kantoor-ruimte van ca. 16 m².

  AanvaardingIn overleg

  OpleveringHet object wordt, vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) in huidige staat opgeleverd en overgedragen.

  Vraagprijs€ 1.750.000,- k.k.

  BestemmingsplanHet pand heeft als bestemming ‘Bijzondere doeleinden, klasse D-BDD-’. Dat wil zeggen, geschikt voor gebouwen ten behoeve van educatieve, religieuze, justitiële, sociale en culturele doeleinden met eventueel dienstwoningen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Het Rijksvastgoedbedrijf is een feit: we zijn in bedrijf. Samen gaan we verder onder één naam. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de meest zichtbare kant van de overheid. Want er is geen Nederlander die niet af en toe een voet zet in de gebouwen of op de grond die wij beheren.

  proces. We zorgen zo goed mogelijk voor de gebouwen en terreinen van de rijksoverheid. Als wij ons werk goed doen, dan kunnen ambtenaren, rechters en militairen hun werk goed doen, kunnen mensen genieten van onze musea en paleizen en zijn overheidsgebouwen veilig en van deze tijd. Ook ondersteunen we Defensie met bijvoorbeeld het realiseren en in standhouden van militaire vliegvelden en haventerreinen. We geven grond uit voor de bouw van windmolens en faciliteren met onze vastgoedkennis tal van andere rijksoverheids-organisaties bij het nastreven van hun doelen.

  We werken praktisch maar ook strategisch: we hebben een visie op onze taken en op hoe we die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. We werken zo doeltreffend en voordelig mogelijk. We zijn een grote opdrachtgever voor de bouw- en vastgoedmarkt en daarmee een schakelpunt tussen rijksoverheid en markt. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijk-heid en gaan zorgvuldig om met > Vervolg op pagina 2

  01 JULI 2014

  ‘Al het mooie aan dit gebouw is behouden gebleven, maar er is ook veel moois aan toegevoegd.’ Na een jarenlange renovatie naar ontwerp van architect Cees Dam is het gebouw van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag in september 2012 weer overgedragen aan zijn gebruiker. Op de foto het vernieuwde restaurant, dat is ondergebracht in de voormalige officiersmess van het monumentale ministeriegebouw. Het onderhouden en indien nodig renoveren van Rijksvastgoed is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf.

  01 JULI 2014

  KLEURRIJK EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

  Rijksvastgoed bedrijfEENMALIGE UITGAVE

  in

  Jaap Uijlenbroek directeur- generaal

  ‘ Vandaag start de toekomst’

  Lees de column op pag. 4

  13,3 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak, 81.000 hectare grond, 1760 fte... Laat die cijfers eens tot je doordringen. Maar we zijn niet alleen de grootste vastgoedorganisatie van Nederland, zeker ook de meest diverse. Vastgoedspecialisten, projectmanagers, ecologen, technici, taxateurs, architecten, contract-managers; welke expertise hebben we niet in huis? En dan: gevangenissen en haventerreinen, vliegvelden, kantoren, musea en zelfs paleizen; we hebben het allemaal in beheer. En daarnaast nog bijzondere eenheden als onbeheerde nalatenschappen.De Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed hadden allemaal hun eigen specialismen, passend bij hun taken. Door de fusie ontstaan nu volop mogelijkheden om van elkaar te leren. Samen zijn we goed uitgerust voor onze gezamenlijke taak.

  Waar komt dat in het kort op neer? We zijn er voor het Rijk, en dus voor alle Nederlanders. Met ons vastgoed ondersteunen wij de Rijksoverheid in haar primaire

  Onze missie

  Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

  13,3 MILJOEN M2 BRUTO VLOEROPPERVLAK

  81.000 HA AAN GRONDEN

  1760 FTE

  Pikeursbaan 9 Deventer

  Te koop

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgroott e ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  7 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  SchrijfwijzerSchrijfwijzer marketing communicatie

  22 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesPlan van aanpak transformatie 7

  4 Object aanhouden en tijdelijk exploiteren

  Deze strategie wordt toegepast om het object onder gunstigere omstandigheden te vervreem-den. Toekomstige ontwikkelingen hebben vaak invloed op het object, zoals de ontwikkeling van lokale marktomstandigheden of ontwikkelingen in het desbetreffende gebied. Het doel bij deze strategie is dat een object niet direct op de markt ter verkoop wordt aangeboden maar tijdelijk wordt geëxploiteerd Bij het aanhouden wordt gezocht naar een gunstige ingebruikgeving, waarmee de exploitatiekosten worden gedekt. Bij een eventuele verkoop kan een goede cashflow op een object aantrekkelijk zijn voor marktpartijen. Kortom, aanhouden van een object gebeurt vaak om financiële of strategische overwegingen, waarbij er altijd naar wordt gestreefd het object minimaal kostenneutraal (tijdelijk) in gebruik te geven.

  De rol van tijdelijke transformatie wordt bij het tijdelijk exploiteren steeds belangrijker. Objecten krijgen ‘tijdelijk’ een andere functie, Vaak na een

  kleine fysieke ingreep in het object. Door aange-paste regelgeving in bijvoorbeeld de Leegstandswet zijn mogelijkheden voor tijdelijk functiewijzigingen verruimd. Ook het Rijk maakt hier gebruik van.

  Tijdelijk beheer als instrumentDe tijdelijke transformatie bij het Rijksvastgoedbedrijf kan meerdere doelen dienen. Van leegstandsbeheer tot functiewijziging die op toekomstige ontwikkeling geënt is. Met deze ‘tijdelijke’ transformaties worden vierkante meters kantoor uit de markt genomen hetgeen een positieve ontwikkeling kan betekenen voor het resterende kantoorareaal in die regio. Daarnaast kan tijdelijk beheer een instrument zijn om een object dat kansarm is op de huidige markt te voorzien van een cashflow waardoor de marktkan-sen gaan toenemen. Maar ook om een positieve cashflow te genereren om leegstand te voorkomen en een periode te overbruggen waarna het object wellicht wel kansen op de markt heeft.

  Stap 2

  Cashflow voor marktkansen

  Stap 3

  Kosten- neutraal vastgoed

  Stap 1

  Leegstand-beheer en functie- wijziging

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesPlan van aanpak transformatie

  Horizontale of verticale splitsingHerinrichting openbare ruimte

  Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag

  19 panden60.000 m2 BVO

  In het kader van de lopende overkoepelende samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag over de afstootopgave van Rijkspanden (ruim 400.000 m2 bvo, verspreid over ca. 19 panden in eigendom) loopt momenteel de transformatie van het huidige pand aan de Anna van Hannoverstraat (szw, ruim 60.000 m2 bvo).

  Bevorderen verkoopbaarheidDoel is uiteindelijk het object te verkopen, maar gelet op de omvang is er niet zonder meer direct een markt voor. Daarom zijn er verschillende paden die bewandeld/onderzocht worden. Onder andere met de architect, Herzberger, van het object wordt verkend of het object verticaal of horizontaal gesplitst kan worden. Hierdoor wordt verkoopbaarheid bevorderd omdat er daarmee een veel grotere markt wordt bereikt.

  Herinrichting van het gebiedEr is een intensieve samenwerking met de Gemeente en ns met betrekking tot herinrichting

  van de openbare ruimte rondom het pand en met betrekking tot het creëren van een transparantere entree van het station Laan van Nieuw Oost-Indië (in omvang het 40e station in Nederland). Onderdeel is daarbij ook het creëren van een commerciële plint met winkels aan zowel de stationszijde als ook in het gebouw van szw.

  Momenteel worden ideeën uitgewerkt om daaraan al op relatief korte termijn invulling te geven. Hierdoor worden de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van het gebied aanzienlijk verbeterd. Op korte termijn wordt gestreefd naar een tripartite samenwerkingsovereenkomst om de gezamenlijke doelen vast te leggen.

  Onder andere met de architect, Herzberger, van het object wordt verkend of het object verticaal of horizontaal gesplitst kan worden.

  13

  Brochures marketing communicatie

  23 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Facsheets marketing communicatie

  Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (rvob), regionale directie Noord & Oost te Zwolle verkoopt via makelaar Rodenburg Bedrijfsmakelaars het voormalige kantoorpand van de Dienst Regelingen aan de Pikeursbaan 9, 7411 gt te Deventer.

  OpleveringHet object wordt vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) in de huidige staat opgeleverd en overgedragen.

  Kadastrale informatieDeventer, sectie E, nummer 11337 gedeeltelijk, groot circa 877 m2.

  Verhuurbaar vloeroppervlakHet kantoor bestaat uit:Begane grond ± 306 m2

  Eerste verdieping ± 306 m2

  Kelder (opslagruimte) ± 187 m2

  ParkerenHet object wordt aangeboden met vier parkeerplaatsen. Op het eigen terrein is de mogelijkheid om extra parkeer-ruimte te realiseren.

  BestemmingVolgens het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is het object bestemd voor gemengde doeleinden, nader aangeduid met de functieaanduidingen atelier, kantoor, dienstverlening en specifieke vormen van bedrijvigheid op de begane grond.

  VraagprijsDe vraagprijs bedraagt € 975.000,-- k.k.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den Haagt 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Regionale directie Noord & Oost te Zwolle verkoopt het voormalige kantoorpand van de Dienst Regelingen

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgrootte ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  Te koop Pikeursbaan 9 Deventer

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den Haagt 0800 646 39 51 (ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgrootte ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  Te koop Pikeursbaan 9 Deventer

  De uit 1921 daterende school met naastliggend, vrijstaand gymnastieklokaal van ongeveer 390 m², is gelegen aan de rand van het centrum en in de buurt van jachthaven en IJssel. In 1967 is er naast het oorspronkelijke rechthoekige gebouw, dat evenwijdig aan het plein staat, een uitbrei-ding gebouwd.

  Kadastrale informatieKadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie D, nummers 708, 929, 930 en 931, respectievelijk groot 0.00.47, 0.02.00, 0.08.35 en 0.58.22 hectare.

  Indeling• Onderverdieping

  Via verschillende trappen te bereiken onderverdieping totaal ca. 1.000 m², bestaande uit 7 lokalen tussen de 40 m² en de 140 m², een stookruimte en diverse bergruimten.

  • Begane grond Beslaat een oppervlak van ca. 1.665 m², bestaande uit 9 lokalen in wisselende groottes van ca. 48 m² tot 110 m², 14 kantoorruimten, tussen de 11 m² en de 30 m², een keuken met opslagruimte en aansluitend een grote zaal (aula) van totaal ca. 305 m². Er zijn verschillende toiletgroepen en een aantal technische-/bergruimten.

  • 1e VerdiepingTotaal ca. 1.050 m² bestaande uit ca. 10 lokalen, tussen

  de 49 m² en 110 m², diverse toiletgroepen en 1 kantoor-ruimte van ca. 16 m².

  AanvaardingIn overleg

  OpleveringHet object wordt, vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) in huidige staat opgeleverd en overgedragen.

  Vraagprijs€ 1.750.000,- k.k.

  BestemmingsplanHet pand heeft als bestemming ‘Bijzondere doeleinden, klasse D-BDD-’. Dat wil zeggen, geschikt voor gebouwen ten behoeve van educatieve, religieuze, justitiële, sociale en culturele doeleinden met eventueel dienstwoningen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den Haagt 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Totaal ca. 2.773 m² (bvo)

  Perceelgrootte ca. 551 m²

  Bouwjaar ca. 1929

  Te koop Pikeursbaan 9 Deventer

  24 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Affiches

  20 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Voorbeelden: deelidentiteit marketingcommunicatie

  Vastgoedvan en voor het Rijk

  Impact op de markt

  In portefeuille13,3 mln m2

  bvo gebouwen81.000 ha gronden

  Vastgoedvan en voor het Rijk

  Impact op de markt

  In portefeuille13,3 mln m2

  bvo gebouwen81.000 ha gronden

  Vastgoedvan en voor het Rijk

  Impact op de markt

  In portefeuille13,3 mln m2

  bvo gebouwen81.000 ha gronden

  Affiches marketing communicatie

  Vastgoedvan en voor het Rijk

  Impact opde markt Vastgoed

  van en voor het Rijk

  Impact opde markt

  In portefeuille13,3 mln m2

  bvo gebouwen81.000 ha gronden

  In portefeuille13,3 mln m2

  bvo gebouwen81.000 ha gronden

  25 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Uitnodigingen marketing communicatie

  26 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Inleiding

  Il molorecestia voloritis aut ilique nem aut eum exceat reic totaerchiti ut re vendic tendicidis es in cum imolecabo. Animpor simintemquas vellores eum estiur?

  Cepudae. Nem rem quo doloresciet lautem. Asperep udistiasi autatur, officae ipis elis plit, commoloris ipitibu sapitae con nim facesci officiis necto mi, sed escius si quam suntur maximol eceaqui conserist, illacium, omnis exerum latque quae magnihillab il esedi sa di aut ius intem laborecepre et faccum faccus diore, quis evelles tibusanis dolorerio. Nemporem dolupta temporum faccus consequis inum liquam volum, sam rem quo quatemporit quiate et ad esseque porum, core omnisqui core sam faccum qui que atest, optatur mosa proratquunt iderit ommolo ium accatis voles min elibuscienda quamus dolecaestio dere nust, voluptae reri occae dolupta intia que vollicia nis quias iure ea non repre lam untias autae op-tas sin nest perae conse nosam fugiae. Peris eos re eatiunt venihitat apelenis doloresteni unt officidunti simenie nihici cus exerepr atincti untent alicab iunt, et quis eum consequ ostrumque culluptatem. Bo. Ebit quam dolorum aliquatam reped et, consedi doluptaquis asiminis delent.

  Solore, sedis ad explicienis am endipsae solestis dem qui repreperspis unt accabor emoluptatur adisquaeped quodis aut qui cusandicae id molupid emoditatur? Otatia autempe runtum, utem quis es idipsae velessum iunt, cuscil et haria qui unt quistem et veliquo dolupta inullab orepedis exceatus.

  Porepe dolest pero eiureri ssinven dipicii simodipsum eum quosti dolorissit apit at aut fuga. Pudae. Rumquam ne sum entur, vel magnihita pa simus a aut rae pero temque sequam es aborrorepel mi, consed ea dolorruptate non reptatendae nonsequi doluptatur, sed quas alit minihil ibeaqua ectatume quibernam aspit essitatibea ventibus idit hit audissita sequi recaecepe ipicien ditium inturehenis idunt asi resersp identisque solorem essim rem. Tempe occus nustiatur?

  Aped quiatem oditatem a eaquam quia autaten imusant uressit atendi veremqui debit poreperest labo. Ut eos eum quam et ea quament que quas est ad magnis ium quaspid mo cuscipis esto veni cus, nulparciam es solupturi dolupta tiamust lame vid eaqui volorerrum reperepta nem hitatias est ex ea verferum iusandia quam, sedipsaessit od ulparum is dit min nimi.su

  Programma

  00.00 - 00.00 uur Cae nonserf ernatis ent.

  00.00 - 00.00 uur conse nonsereribus ex exerionsedis per

  00.00 - 00.00 uur doluptate officipic te perchic impedia plabori andiatu rionecum ut rero int, con pel mosam, erunt aut vit, quo estibers

  00.00 - 00.00 uur ibersped mos se nisciet reperatia sim faccaer.

  00.00 - 00.00 uur officipic te p.

  00.00 - 00.00 uur aqu iatiae conse nonsereribus ex exerionsedis perio. Nem a eum veleseq uibusciente ea eum sus, consequis doluptate officipic te perchic impedia plabori andiatu rionecum ut rero int, con pel mosam

  00.00 - 00.00 uur conesti oreperis et fugiam, to mos inti autemquasi

  00.00 - 00.00 uur mquasit aperibust ipsam quam

  Uitnodiging

  Routebeschrijving

  Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti as eseque molent.

  Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  In portefeuille• 13,3 mln m2

  bvo gebouwen• 81.000 ha

  gronden

  Fusie van4 vastgoed-diensten per 1 juli 2015

  Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 voorzijde wit/kleurvlak

  Uitnodiging

  Uitnodiging

  Routebeschrijving

  Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti as eseque molent.

  Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

  Routebeschrijving

  Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti as eseque molent.

  Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 voorzijde volledige foto

  Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 voorzijde halve foto

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  In portefeuille• 13,3 mln m2

  bvo gebouwen• 81.000 ha

  gronden

  Fusie van4 vastgoed-diensten per 1 juli 2015

  In portefeuille• 13,3 mln m2

  bvo gebouwen• 81.000 ha

  gronden

  Fusie van4 vastgoed-diensten per 1 juli 2015

  Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging | liggend A5 kleurvlak/wit

  Het Hoofd Afdeling ERD heeft het genoegen u uit te nodigen voor de receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag, na ruim 45 dienstjaren van

  Jan Jansen

  Projectleider ERD Directie Vastgoedbeheer

  De receptie vindt plaats op donderdag 30 april 2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het RVB regiokantoor “Vestiging Soesterberg”, Het Zeisterspoor 15, 3769 AP Soesterberg.

  R.S.V.P. bij verhindering vóór 17 april 2015 naar Rob Robberts:

  [email protected]

  tel.000-000 00 00 of 06-0000 0000

  Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging | liggend A5 met foto

  Het Hoofd Afdeling ERD heeft het genoegen u uit te nodigen voor de receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag, na ruim 45 dienstjaren van

  Jan Jansen

  Projectleider ERD Directie Vastgoedbeheer

  De receptie vindt plaats op donderdag 30 april 2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het RVB regiokantoor “Vestiging Soesterberg”, Het Zeisterspoor 15, 3769 AP Soesterberg.

  R.S.V.P. bij verhindering vóór 17 april 2015 naar Rob Robberts:

  [email protected]

  tel.000-000 00 00 of 06-0000 0000

  Uitnodiging Jan Jansen

  Het ZeisterspoorSoesterberg

  Uitnodiging Jan Jansen

  Het ZeisterspoorSoesterberg

 • Powerpoint marketing communicatie

  27 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • 22 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Nieuwe kaders Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Vijf prioritaire opgavenHet rijk kiest voor de komende jaren vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid:

  • Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten• Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren• Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei

  en krimp• Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie• Wederopbouw: tonen van een tijdperk

  Tegen de achtergrond van de in de vorige hoofdstukken geschetste visie, kiest het rijk een aantal gebiedsopgaven dat de komende jaren leidend is voor de rijksinzet ten behoeve van gebiedsgericht erfgoedmanagement, zowel voor het eigen handelen als voor samenwerkingsagenda’s met andere overheden en private partijen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Ontwikkeling, beheer en onderhoud

  Zakendoen met het Rijksvast-goedbedrijf

  Integriteit bij aanbesteden

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Het verkoopt vastgoed

  Voor aanvullende informatie biedboek.nl

  Te koop

  Presentatiemap

  Voorbeelden: deelidentiteit marketingcommunicatie

  22 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Nieuwe kaders Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Vijf prioritaire opgavenHet rijk kiest voor de komende jaren vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid:

  • Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten• Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren• Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei

  en krimp• Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie• Wederopbouw: tonen van een tijdperk

  Tegen de achtergrond van de in de vorige hoofdstukken geschetste visie, kiest het rijk een aantal gebiedsopgaven dat de komende jaren leidend is voor de rijksinzet ten behoeve van gebiedsgericht erfgoedmanagement, zowel voor het eigen handelen als voor samenwerkingsagenda’s met andere overheden en private partijen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Ontwikkeling, beheer en onderhoud

  Zakendoen met het Rijksvast-goedbedrijf

  Integriteit bij aanbesteden

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Het verkoopt vastgoed

  Voor aanvullende informatie biedboek.nl

  Te koop

  Presentatiemap

  Voorbeelden: deelidentiteit marketingcommunicatie

  22 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Nieuwe kaders Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Vijf prioritaire opgavenHet rijk kiest voor de komende jaren vijf prioriteiten in zijn gebiedsgerichte erfgoedbeleid:

  • Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten• Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren• Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei

  en krimp• Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie• Wederopbouw: tonen van een tijdperk

  Tegen de achtergrond van de in de vorige hoofdstukken geschetste visie, kiest het rijk een aantal gebiedsopgaven dat de komende jaren leidend is voor de rijksinzet ten behoeve van gebiedsgericht erfgoedmanagement, zowel voor het eigen handelen als voor samenwerkingsagenda’s met andere overheden en private partijen.

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Ontwikkeling, beheer en onderhoud

  Zakendoen met het Rijksvast-goedbedrijf

  Integriteit bij aanbesteden

  Meer informatieRijksoverheidPostbus 00000 | 2500 aa Den HaagT 0800 646 39 51 (ma t / m vrij 9.00 – 21.00 uur)

  Het verkoopt vastgoed

  Voor aanvullende informatie biedboek.nl

  Te koop

  Presentatiemap

  Voorbeelden: deelidentiteit marketingcommunicatie

  Presentatiemappen marketing communicatie

  28 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Presentatiemap witte achtergrond Presentatiemap volledige foto Presentatiemap binnenzijde

 • 23 / 30 Handboek Huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Ontwikkeling, beheer en onderhoud

  Zakendoen met het Rijksvast-goedbedrijf

  Integriteit bij aanbesteden

  Rapportomslagen

  Voorbeelden: deelidentiteit marketingcommunicatieRapportomslagen marketing communicatie

  29 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Rolbanieren marketing communicatie

  Oog voor de omgeving

  • Goede rijkshuisvesting• Maatschappelijk bewust

  • Duurzame oplossingen

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  Oog voor de omgeving

  • Goede rijkshuisvesting• Maatschappelijk bewust

  • Duurzame oplossingen

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  Oog voor de omgeving

  • Goede rijkshuisvesting

  • Maatschappelijk bewust

  • Duurzame oplossingen

  Vastgoedvan en voorhet Rijk

  30 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

 • Type hier de kopHet Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (rvob), regionale directie Noord & Oost te Zwolle verkoopt via makelaar Rodenburg Bedrijfsmakelaars het voormalige kantoorpand van de Dienst Regelingen aan de Pikeursbaan 9, 7411 gt te Deventer.

  Verhuurbaar vloeroppervlakHet kantoor bestaat uit twee verdiepingen en een kelder met opslagruimte.

  Begane grond ± 306 m2

  Eerste verdieping ± 306 m2

  Kelder (opslagruimte) ± 187 m2

  BestemmingVolgens het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is het object bestemd voor gemengde doeleinden, nader aangeduid met de functieaanduidingen atelier, kantoor, dienstverlening en specifieke vormen van bedrijvigheid op de begane grond.

  Meer informatieRijksoverheidrijksvastgoedbedrijf.nl

  Te koopVoormalig school-gebouw

  Vispoortplein 16

  Zutphen

  Opp. BVOca. 3.352 m2

  ca. 1870

  Te koop

  Herengracht17-19A Den Haag

  Opp. VVO ca. 2.442 m2

  Opp. GBO ca. 2.675 m2

  Meer informatiewww.biedboek.nl

  Type hier de kop

  Begane grond ca. 1.665 m².

  De uit 1921.

  Gelegen aan de rand van

  het centrum.

  Meer informatie

  rijksvastgoedbedrijf.nl

  Te koop

  Voormalig schoolgebouw Vispoortplein 16 Zutphen

  Advertenties marketing communicatie

  266 x 190 mm

  158 x 166 mm266 x 398 mm 185 x 60 mm

  31 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Lange Houtstraat11Den Haag

  ca. 2.372 m24 etagesTe koop

  www.biedboek.nl

 • Type hier de kop

  Te koop13.025 m2

  Vispoortplein 16, Zutphen

  rijksvastgoedbedrijf.nlbiedboek.nl

  Type hier de kop

  Te koopVispoortplein 16, Zutphen

  rijksvastgoedbedrijf.nlbiedboek.nl

  Te koop13.025 m2

  Vispoortplein 16, Zutphen

  rijksvastgoedbedrijf.nl

  Type hier de kop

  Te koop

  Vispoortplein 16, Zutphen

  13.025 m2

  rijksvastgoedbedrijf.nlbiedboek.nl

  Verkoopborden marketing communicatie

  32 | 33 | Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  rijksvastgoedbedrijf.nl

  rijksvastgoedbedrijf.nl

  rijksvastgoedbedrijf.nl

  rijksvastgoedbedrijf.nl

 • Handboek huisstijl Rijksvastgoedbedrijf

  Voor advies, begeleiding fotografie, logoverzoeken,

  vragen of meer informatie over de toepassing

  van de deelidentiteit van het Rijksvastgoedbedrijf kun

  je een e-mail sturen naar

  [email protected]

  Kijk voor meer informatie over de rijkshuisstijl op

  rijkshuisstijl.nl

  Afzendergegevens

  De onderstaande afzendergegevens worden altijd

  vermeld op de achterzijde van een externe uitgave:

  Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf

  Datum en jaartal

  www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  Grafische dienstverlening rijksoverheid

  Vanaf 1 februari 2015 is Xerox/OBT de enige rijksbrede

  leverancier voor grafische dienstverlening. Hier kun je

  terecht voor print-, druk- en kopieerwerk en

  dtp/opmaak.

  Het is dus niet meer toegestaan andere leveranciers

  in te schakelen.

  Hoe kun je Xerox/OBT bereiken

  Servicebalie:

  Begane grond Korte Voorhout 7 voor intake en advies.

  Maandag t/m vrijdag open van 08.30 tot 12.30 en van

  13.00 tot 17.30 uur.

  Contactpersoon is Ronald Hoogenraat

  Stuur je vraag/verzoek per email naar:

  [email protected]

  Voor grote en/of specifieke opdrachten is het mogelijk

  een persoonlijk intakegesprek te plannen.

  Voor meer informatie en het benodigde aanvraag-

  formulier grafische producten klik hier

  Meer informatie

  Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf

  Juni 2015

  www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  mailto:PostbusRVBhuisstijl%40rijksoverheid.nl%20?subject=Postbus%20RVB%20Huisstijlhttp://www.rijkshuisstijl.nlmailto:Xerox-OBT%40minfin.nl?subject=Postbus%20Xerox%20OBThttp://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/ ?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisgebouwenservices/cispostengrafischevoorzieningen/cisprint__en_drukwerk/cisxerox___obt__fmh_http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

  03: 17: 04: 18: 05: 19: 20: 06: 21: 07: 22: 08: 23: 24: 09: 25: 10: 26: 11: 27: 12: 28: 13: 29: 14: 30: 15: 31: 32: 33: Pag terug: Deel 1: Deel 2: H button: Pag verder: