Resultaten Enquête Efficiënte Bedrijfsvoering Woningcorporaties

of 12 /12
CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected] Enquêteresultaten Efficiënte Bedrijfsvoering Woningcorporaties 29 augustus 2014 CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected]

Embed Size (px)

description

In samenwerking met Lean Management specialist 12Mprove onderzocht CorporatieNL de efficiënte bedrijfsvoering door Nederlandse corporaties.Dit zijn de exclusieve onderzoeksresultaten. Meer informatie? Neem contact op met 12Mprove via [email protected] of met CorporatieNL via [email protected]

Transcript of Resultaten Enquête Efficiënte Bedrijfsvoering Woningcorporaties

 • 1. Enquteresultaten Efficinte Bedrijfsvoering Woningcorporaties 29 augustus 2014 CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected]
 • 2. Belangrijkste conclusies De verhuurdersheffing wordt gezien als de maatschappelijke ontwikkeling met de meeste impact op de bedrijfsvoering (75%) Rankere bedrijfsvoering staat centraal in de plannen van de corporaties (88%) De belangrijkste initiatieven om rankere bedrijfsvoering te bereiken liggen op het gebied van het verlagen van de operationele kosten (78%) Het optimaliseren van processen en automatisering/digitalisering zijn daarin de belangrijkste initiatieven (33%) Lean Management is een bekende aanpak: 40% is er bekend mee of heeft er over gehoord, 27% is er zeer bekend mee en gebruikt het zelf Lean wordt gezien als meer dan alleen het verbeteren van processen (82%) De klant wordt nog weinig genoemd in relatie tot Lean Management (21%) Een derde van de respondenten maakt nog geen gebruik van directe klantinformatie om te komen tot verbeterinitiatieven (33%) 2
 • 3. 431 respondenten namen deel aan het onderzoek naar rankere bedrijfsvoering van 12Mprove i.s.m. CorporatieNL Werkzaam bij een corpora0e 365 66 400 300 200 100 0 Ja Nee 85% van de respondenten is werkzaam bij een woningcorporatie 11% 1% 17% 43% 28% 0% Functies van de respondenten Adviseur / consultant Commissaris of toezichthouder van een woningcorporaEe Directeur-bestuurder of direcEelid van een woningcorporaEe Hoger management van een woningcorporaEe Overige medewerkers van een woningcorporaEe Werkzaam bij leverancier 32% 14% 15% 34% 6% Grootte van de corporatie waar de respondenten werkzaam zijn 0-49 100-199 200-499 50-199 500 en meer
 • 4. 75% van de respondenten geeft aan dat de verhuurdersheffing de grootste impact gaat hebben op de bedrijfsvoering 4,3 3,1 Impact Invloed 3,5 2,9 3,4 1,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4 Met een gemiddelde score van 4,3 zien de respondenten de verhuurdersheffing als de ontwikkeling met de grootste impact op de bedrijfsvoering. 1,5 1,9 1,5 1,8 2,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Volgens de respondenten zal de dienstverlening naar de klant de meeste invloed ondervinden van de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • 5. Rankere bedrijfsvoering is een belangrijk thema: 88% van de respondenten geeft aan rankere bedrijfsvoering centraal in de plannen te hebben staan Ja, 88% Nee, 12% 5 88% van de respondenten geeft aan rankere bedrijfsvoering (centraal) in de plannen te hebben staan 2% De belangrijkste initiatieven om rankere bedrijfsvoering te bereiken worden genomen op het verlagen van de operationele kosten (78%). Rankere bedrijfsvoering centraal Belangrijkste initiatieven op het gebied van 78% 16% 4% Verlagen operaEonele kosten Verhogen huurinkomsten We beraden ons Overig
 • 6. De belangrijkste initiatieven om rankere bedrijfsvoering te bereiken zijn het optimaliseren van processen en het automatiseren/digitaliseren 17% 16% 10% 8% Genomen initiatieven 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 11% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6 Met respectievelijk 17% en 16% zijn het optimaliseren van processen en automatisering/digitalisering de belangrijkste initiatieven die genomen worden om rankere bedrijfsvoering te bereiken.
 • 7. Lean Management is een bekende aanpak: 68% geeft aan (zeer) bekend te zijn met Lean 7 Bekendheid met Lean Niet gevuld 25% Bekend, heb er over gehoord 41% Weet/niet, wil niet zeggen 1% Onbekend, ben het nog niet tegengekomen 6% Zeer bekend, ik werk er al mee 27% Niet gevuld Bekend, heb er over gehoord Onbekend, ben het nog niet tegengekomen Weet/niet, wil niet zeggen Zeer bekend, ik werk er al mee Van de respondenten geeft 27% aan zeer bekend te zijn met Lean en er al mee te werken, 41% geeft aan er bekend mee te zijn en er over te hebben gehoord.
 • 8. Van de respondenten die aangeven (zeer) bekend te zijn met Lean, geeft 82% aan dat Lean meer is dan alleen het verbeteren van processen 8 Lean gaat enkel over processen 76% 24% 90% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bekend, heb er over gehoord Zeer bekend, ik werk er al mee Oneens Eens Van de respondenten die zeer bekend zijn met Lean geeft 90% aan dat Lean gaat over meer dan alleen processen. Voor de respondenten die bekend zijn met Lean is dat 76%. De Klant wordt genoemd in de toelichting 79% 21% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nee Ja Van de respondenten die aangeven dat Lean meer is dan enkel processen geeft 21% in de toelichting aan dat Lean vooral draait om de klant.
 • 9. 33% van de respondenten geeft aan dat ze (nog) geen gebruik maken van directe klantinformatie om gericht te kunnen verbeteren 9 Gebruik van directe klantinformatie Ja 67% Nee 33% Ja Nee Van de respondenten geeft 33% aan dat ze geen gebruik maken van directe klantinformatie (klachten aan de balie of klanttevredenheidsonderzoeken) om te komen tot verbeterinitiatieven
 • 10. Meer dan de helft van de respondenten (56%) maakt gebruik van externe ondersteuning bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen 10 Gebruik van directe klantinformatie Ja 56% Nee 44% Ja Nee Van de respondenten geeft 56% aan dat ze gebruik maken van externe ondersteuning bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen
 • 11. Onderzoeksverantwoording Periode: 14 juli 11 augustus 2014 Methode: aselecte steekproef via (e-mail) adresbestanden, Facebook, Linkedin, nieuwsbrieven en website CorporatieNL Inhoud: vragen door Andre Nagel, Remco Rovers, (beiden 12Mprove), Ruben Wensink en Tino Meijn (beiden CorporatieNL) Respons: 431 deelnemers
 • 12. Vragen, aanvullende analyses of contact? 12Mprove - Antareslaan 65 - 81, 2032 JE Hoofddorp E [email protected] CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected] CorporatieNL - Burg. Pabstlaan XE Hoofddorp E [email protected]