Resource management - Beschikbaarheid

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Software

 • view

  88
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een goed beschikbaarheidsmodel is essentieel voor Resource Management. De beschikbare capaciteit is het aantal uren dat kan worden ingezet voor productie. Er worden enkele voorbeelden besproken van beschikbaarheidsmodellen voor vakantie, ADV en overwerken.

Transcript of Resource management - Beschikbaarheid

 • 1. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Resource Management Beschikbaarheid door Gijs Janssen

2. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago 3. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago De beschikbare capaciteit is het aantal uren dat kan worden ingezet voor productie Wat is beschikbare capaciteit? 4. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Bruto beschikbare uren Netto productieve uren Bruto beschikbare uren Afwezigheid Netto beschikbare uren Niet productieve uren Netto productieve uren 5. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Middellange termijn: Algemeen goed voorspelbaar Geen voorspelling voor individuele medewerkers Korte termijn: Grotendeels bekend voor individuele medewerkers Onbekende afwezigheid goed voorspelbaar Afwezigheid 6. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Vakantie Ziekte Langdurig verzuim Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Levensloop verlof Buitengewoon verlof Detachering Inwerkperiode van nieuwe medewerkers Voorbeelden - Afwezigheid 7. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Niet productieve uren: Vaak algemeen toepasbaar of voor een groot deel van de organisatie Niet gekoppeld aan de individuele medewerkers zoals bij afwezigheid Vaak uitgedrukt in percentages van de totale beschikbare capaciteit Niet productief 8. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Begeleiding Management Vergadering Opleiding Training Persoonlijke ontwikkeling Voorbeelden - Niet productief 9. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Onbekend = Maximum(Voorspelling - Bekend, 0) Bekende afwezigheid: uren verwerkt in beschikbaarheid individuele medewerkers Onbekende afwezigheid: percentage toegepast op algemene beschikbaarheid Bekende en onbekende afwezigheid jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 voorspelling 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% bekend 3,2% 2,8% 3,2% 3,1% 2,8% 2,6% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,0% onbekend 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3% 3,0% Ouderschapsverlof Afwezigheid 10. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Geplande afwezigheid Aantal dagen vakantie contractueel vastgelegd Beperkt of niet opbouwen voor volgende jaren Drukke periodes: kerst, pasen, mei, zomer, herfst Verdeling van vakantie over het jaar Vakantie 11. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Voorbeeld 36,0 25,0 180,0 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal 22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 158,4 144,0 151,2 144,0 151,2 144,0 165,6 151,2 158,4 165,6 144,0 151,2 1828,8 norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100% norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0 realisatie 16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 104,0 16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 34,3 12,3 4,9 24,5 180,0 142,4 144,0 151,2 136,0 151,2 144,0 133,6 103,2 124,1 153,3 139,1 126,7 1648,8Netto beschikbare uren Full Time Equivalent (FTE: uren/wk) Vakantie per FTE (dagen) Vakantie (uren) Vakantie Beschikbaarheid Werkdagen FTE Bruto beschikbare uren Herverdeling (Vakantie) 12. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago 1 FTE = 36 uur Aantal werkdagen per maand is bekend (20-23) Netto beschikbare uren = Bruto beschikbare uren -/- Herverdeling vakantie Vakantie: 25 dagen = 180 uur Verdeling per maand op basis van normpercentages Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren Totaal 180 uur Realisatie wordt overgnomen Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden. Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar Toelichting 13. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Regeling ADV / compensatie contractueel vastgelegd Alle uren opnemen in zelfde jaar, anders vervallen Verdeling van ADV / compensatie over het jaar In eerste instantie meer beschikbare uren door regelingen Uiteindelijk minder beschikbare uren door extra geplande afwezigheid Vakantie, ADV en overwerken 14. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Voorbeeld 36,0 4,0 25,0 203,2 40,0 180,0 423,2 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal 22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,1 176,0 160,0 168,0 160,0 168,0 160,0 184,0 168,0 176,0 184,0 160,0 168,0 2032,0 20,0 10,0 10,0 40,0 norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100% norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0 realisatie 16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 244,0 16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 80,9 28,9 11,6 57,8 423,2 180,0 162,0 170,0 136,0 128,0 152,0 124,0 88,0 95,1 155,1 148,4 110,2 1648,8 Full Time Equivalent (FTE: uren/wk) Vakantie per FTE (dagen) Vakantie (uren) Beschikbaarheid Werkdagen Overwerken (uren) Arbeidsduurverkorting (ADV: uren/wk) ADV (uren) Totaal op te nemen verlof FTE Bruto beschikbare uren Netto beschikbare uren Overwerken (uren) Vakantie Herverdeling (Vakantie, ADV, overwerken) 15. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago ADV: 40 uur werken, 4 uur opbouw FTE waarde = 40 / 36 = 1,11 (hogere bruto beschikbare uren) Vakantie: 25 dagen = 180 uur (op basis van 1 FTE, niet 1,11 FTE) Vakantie + ADV +Overwerken = 180 + 203,2 + 40 = 423,2 uur. Verdeling per maand op basis van normpercentages Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren Totaal 180 uur Realisatie wordt overgnomen Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden. Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar Groter effect door meer verlof uren: ADV en overwerken Toelichting 16. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago Goed beschikbaarheidsmodel en goede sturing op de beschikbare capaciteit is van groot belang voor de organisatie Opstellen van organisatiebrede richtlijnen voor op te nemen verlof uren in belangrijke periodes van het jaar Restricties vastleggen voor opnemen verlof door ADV of overwerken Stimuleren om verlof op te nemen in periodes van overbezetting. Voorbeeld: een gratis verlofdag voor werknemers die verlof nemen in gewenste periodes Conclusies en Aanbevelingen 17. Copyright 2014 Anago Gijs Janssen (1983) heeft een achtergrond in Econometrie en Operations Research. Bij Anago werkt hij aan het ontwerpen en realiseren van planningssystemen. In de ontwerpfase ligt daarbij de nadruk op het adviseren over de inrichting van het systeem en de daarbij behorende governance. Over Gijs Janssen nl.linkedin.com/pub/gijs-janssen/68/191/381 18. Copyright 2014 AnagoCopyright 2014 Anago 088 99 00 800 www.anago.nl www.linkedin.com/company/anago info@anago.nl Resource Management & Project Portfolio Management www.anago.nl/linkedin Online artikelen over Resource Management & PPM (Wiki) https://anagodev.atlassian.net/wiki/x/SoB9 Meer informatie en volledige artikelen