Research & Tracking via een Social Network

27
research&tracking viaeensocialnetwork Robert Gaal

TAGS:

description

Presented at MOAbout, 3 september 2009. Rated on average with a 8.9 afterwards.

Transcript of Research & Tracking via een Social Network

Page 1: Research & Tracking via een Social Network

research & tracking via een social network

R o b e r t G a a l

Page 2: Research & Tracking via een Social Network

Mijn achtergrond: oprichter van Wakoopa

Page 3: Research & Tracking via een Social Network

Opgericht samen met Wouter Broekhof in 2006, om software ontdekking makkelijker te maken.

Page 4: Research & Tracking via een Social Network

Meld je aan via onze homepage

Page 5: Research & Tracking via een Social Network

... download onze tracker

Page 6: Research & Tracking via een Social Network

... en creëer een eigen software profiel

Page 7: Research & Tracking via een Social Network

Hierdoor ontstaat een Web 2.0 community, gericht op het ontdekken en delen van de nieuwste applicaties.

Page 8: Research & Tracking via een Social Network

• 1 0 0 . 0 0 0 l e d e n

• 8 7 . 7 % m a n

• g e m i d d e l d 2 6 j a a r

• 4 0 % US , 1 2 % N L , 1 2 % U K , e t c .

• s o f t wa r e p r o f e s s i o n a l s & g a m e r s

?Hoe ziet die community er uit?

Page 9: Research & Tracking via een Social Network

research!

Wat kunnen we van deze community leren? Welke trends zijn er zichtbaar? Daar is research voor nodig.

Page 10: Research & Tracking via een Social Network

Dit doen we in de vorm van een trend rapport: “The State of Apps”

Page 11: Research & Tracking via een Social Network
Page 12: Research & Tracking via een Social Network
Page 13: Research & Tracking via een Social Network
Page 14: Research & Tracking via een Social Network
Page 15: Research & Tracking via een Social Network
Page 16: Research & Tracking via een Social Network
Page 17: Research & Tracking via een Social Network

wakoopa.com/report

Deze is gratis te downloaden op dit adres

Page 18: Research & Tracking via een Social Network

... maar!

Maar: deze community is uiteraard niet vergelijkbaar met de gemiddelde wereld populatie. Hoe kunnen bedrijven toch meer leren over hun klanten groepen?

Page 19: Research & Tracking via een Social Network

Dit is waarom we een nieuw product gaan lanceren: QD

Page 20: Research & Tracking via een Social Network

Marktforschung.de, namens leidende market research bureau’s:

”één van de top kansen in online market research”

Client-based tracking is een groeiende trend in online research

Page 21: Research & Tracking via een Social Network

Usage statistics

Research Agency Customer Panel

Wij leveren volledige white-label trackers, die het mogelijk maken om usage statistics te ontleden aan een panel. Deze vallen hierna te bekijken op een dashboard, zodat onderzoek kan worden verbeterd.

Page 22: Research & Tracking via een Social Network

• O b j e c t i e f

• D i e p

• S n e l3Hoe? Dankzij objectief (data i.p.v. vragen), diep (kleine groep nodig voor veel resultaat), en snel (data is direct inzichtelijk) onderzoek.

Page 23: Research & Tracking via een Social Network

Eén van onze eerste partners voor dit project is bijvoorbeeld Ruigrok NetPanel

Page 24: Research & Tracking via een Social Network

Ieder lid van NetPanel zou een gepersonaliseerde tracker kunnen krijgen, wat er zo uit ziet.

Page 25: Research & Tracking via een Social Network

Ruigrok NetPanel krijgt hierna de kans om de data van dit panel direct in te zien via een handig dashboard, waarbij ook ge-exporteerd kan worden

Page 26: Research & Tracking via een Social Network

• M u l t i - P l a t f o r m R e s e a r c h

• C l i c k s t r e a m A n a l y s i s

• S o c i a l M e d i a Pr e s e n ce

• A u t h o r i t y A n a l y s i s

• I n t e r n e t R a t i n g s

5Op 5 verschillende concrete manieren kan dit enorm veel toevoegen aan bestaand onderzoek

Page 27: Research & Tracking via een Social Network

Bedanktr o b e r t @wakoopa.com