REPORT - Reynaers Aluminium...REPORT #13 REPORT Najaar 2013 STudENTEN-huiS Een baken voor studen-ten...

of 68 /68
REPORT STUDENTEN- HUIS Een baken voor studen- ten FOCUS Van intelligent naar multi- functioneel GEMEENTE- HUIS LAZIKA Sculptuur op stalen poten Architectuurmagazine van Reynaers Aluminium #13

Embed Size (px)

Transcript of REPORT - Reynaers Aluminium...REPORT #13 REPORT Najaar 2013 STudENTEN-huiS Een baken voor studen-ten...

 • REPORT

  RE

  PO

  RT

  #13

  Najaar 2

  013

  STudENTEN-huiSEen baken voor studen-ten

  FOcuS

  Van intelligent naar multi-functioneel

  GEmEENTE-huiS LazikaSculptuur op stalen poten

  architectuurmagazine van Reynaers aluminium

  #13

  TOGEThER FOR BETTER

  REYNaERS B.V.Maisdijk 7 · 9102 · 5704 RM Helmondt 0492 56 10 20 · f 0492 56 10 30www.reynaers.nl · [email protected]

 • #13Was een raam ooit slechts een element om een gevelopening af te sluiten, daglicht binnen te laten of gewoonweg door naar de buitenwereld te kijken, tegenwoordig is het een intelligente façade die zich steeds slimmer gaat gedragen.Het raam is ook niet langer een gevelelement dat pas aan het einde van een bouwproces wordt

  ingezet. De glasgevel is een geïntegreerd onderdeel van de intelligente gevel geworden, een slim element in het totale functioneren van een gebouw.

  Vaker werken verschillende disciplines samen om op dit gebied nieuwe technische innovaties mogelijk te maken. Vooral als het gaat over warmteopslag en ventilatie, volgen innovaties elkaar in rap tempo op. Glaspanelen zorgen niet alleen voor klimaatbeheersing. Ze bepalen ook steeds vaker het architectonische beeld. Adembenemende hoogstandjes in glas, soms in combinatie met lagen ETFE-folie, acrylische kunststoffen en andere materialen als staal en aluminium, resulteren in spectaculaire glazen kerken. Maar ook in wolkenkrabbers die bestaan uit bijna driehonderd meter hoge glasgevels. In gebouwen met dubbelwandige glasfaçades waarbij de ruimte tussen beide wanden dient als een enorme warmteopslagzone die de spil vormt in de klimaatbeheersing van het hele gebouw. En ook in CO2-neutrale, recyclebare huizen die bestaan uit driedubbele glaspanelen en die voorzien in hun eigen energiebehoeften. Het is allemaal mogelijk met een intelligent gebouwbeheersysteem.

  Architecten en ingenieurs verleggen het accent daarom steeds meer van ultramoderne gevels naar intelligente gebouwen. Daarvan zijn er nog altijd niet veel in het Gemenebest van Onafhankelijke

  Staten, waarvan onder andere Georgië, Armenië en Wit-Rusland lidstaten zijn. Hopelijk zal de trend ook snel aanslaan in deze regio; intelligente gebouwen helpen geld te besparen en rendement te behalen op investeringen. Reynaers erkent het belang van die behoefte en innoveert zelf voortdurend om systemen te ontwikkelen die garant staan voor een combinatie van esthetisch ontwerp, optimale stabiliteit en goede thermische en akoestische isolatie.

  Het samen benutten en optimaliseren van de algehele functionaliteit van gebouwen is en blijft een geweldige uitdaging.

  Andrey KlimenkoRegional Manager Reynaers CIS (Commonwealth of Independent States)

  Wij hopen u te mogen begroeten op Batimat 2013 (Villepinte-FRANKRIJK)! Kom van 4 t/m 8 november de nieuwste innovaties ontdekken, zoals het Hi-Finity schuifsysteem en de nieuwe Purity handgrepen.

  Uitgave najaar 2013

  Verantwoordelijke uitgever: Birgit HuybrechsProductie: A10, RSM Co-Publishers

  InTEllIGEnTE GEBOUWEn

  U vindt ons in HAL 6 stand K-107. Stuur een e-mail naar [email protected] voor gratis entreekaartjes(*). Vermeld uw volledige naam, functie, adres, e-mail en telefoonnummer.

  Neem een kijkje op www.reynaers-solutions.com om uw gratis exemplaar van Reynaers Report aan te vragen.

  BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS

  *Max. 2 kaartjes per persoon.

 • 4

  22

  14

  8

  30

  54

  58

  4638

  In DIT nUMMER

  UITGElICHT

  FOCUS

  PROjECTEn

  InnOVATIES

  REFEREnTIES

  WInKElCEnTRUM PUERTO VEnECIA,ZARAGOZAVormen in een lagune

  Hier leest u meer over enkele nieuwe projecten met Reynaers systemen

  GEMEEnTEHUIS,lAZIKASculptuur op stalen poten

  VAn InTEllIGEnT nAAR MUlTI-FUnCTIOnEEl Van komkommers tot geodesische koepels

  STUDEnTEnHUIS, MAnCHESTEREen baken voor studenten

  Recente innovaties en vernieuwingen

  Een overzicht van projecten waaraan Reynaers heeft bijgedragen

  BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS OP BATIMAT *** BEZOEK OnS

  101 TOWER, KIEVZakencentrum met glamourgevel

  nARVIl HOTEl,SEROCKNatuurlijke architectuur

 • La

  ur

  en

  t B

  ra

  nd

  aj

  s

  Ski-hotel met allure Val ThorenS (Fr) – Val Thorens,

  gelegen in de Franse Alpen, is het hoogste skioord in Europa. Het in 2011 opgeleverde Hotel Altapura voegt zich naadloos in het berglandschap en respec-teert de lokale bouwstijl. De architecten van Studio Arch hebben de ‘blokkendozen-architectuur’ met verspringende gevels, kenmerkend voor de streek, verfijnd en aangepast aan de wensen van nu. Daarbij hebben zij zich gericht op een betere beheersing van het bin-nenklimaat. Drie vliesgevels geven de gevel een harmonieus en speels uiter-

  lijk. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Reynaers-systeem CW 60 Solar, een geïntegreerd fotovoltaïsch vliesgevelsysteem dat energie produceert door de omzetting van (zon)licht in elek-triciteit. De klem- en afdekprofie-len zijn zodanig ontworpen dat volop zonlicht binnenvalt en de fotovoltaïsche panelen zo weinig mogelijk in de schaduw liggen. De gevels zijn uitgevoerd in glas en geïntegreerde zonnepanelen en weerspiegelen het schitteren-de landschap van Val Thorens. Mede dankzij het hoogwaardige interieur is een uniek hotel met een grote aantrekkingskracht

  ontstaan dat de regio geen wind-eieren zal leggen.

  hoTel alTapura Architect: Studio arch, TresserveOpdrachtgever: hôtel altapura, Val ThorensConstructeur: Serag aluminium, Montbonnot-Saint-MartinToegepast Reynaers-systeem: CW 60 Solar

  uitgelicht

  4

 • Luu

  K K

  ra

  Me

  rP

  au

  Lie

  n B

  or

  st

  Zwevende lofts

  AmsterdAm (NL) — Aan de Amsterdamse zuidas heeft een consortium van vijf architectenbu-reaus gewerkt aan de ontwikkeling van het zogenoemde ‘Gershwin cluster III’-gebied. Met zijn negen verdiepingen is het Django-gebouw (blok 8) van architec-tenbureau KCAP het laagste stadsblok tus-sen de hoogbouw. In Django zijn 108 huurappartementen, kantoren, een ver-zonken tuin en een ondergrondse parkeer-garage ondergebracht. De kantoren op de onderste verdiepingen vallen op vanwege een geprinte glazen gevel die iets weg heeft van hoge groene rietkragen. De daarboven gelegen appartementen die bestaan uit twee afzon-derlijke stenen bouwde-len van zwart metsel-werk, kenmerken zich door grote ramen en een repetitief maar licht verschoven patroon van geanodiseerde kozij-nen en balkons. Deze zijn bepalend voor het stoere en sculpturale ui-terlijk van het gebouw. Ook het voor de Amster-damse Architectuur Prijs 2012 genomineerde Miles-gebouw (blok 7) van architectenbureau Bedaux de Brouwer

  omvat kantoren en ruim zeventig stijlvolle koopwoningen met grote buitenruimten en parkeervoorzieningen. Behalve appartemen-ten en penthouses, omvat het gebouw ook stadswoningen en dubbelhoge lofts die boven het water van de Amsterdamse Boelegracht lijken te zweven. Dankzij een innovatief en duurzaam klimaatsysteem kunnen bewoners tot zeventig procent op hun ener-giekosten besparen. Voor beide gebouwen heeft Reynaers diverse raam- en deursystemen geleverd.

  AppArtemeNteN GershwiN, Gebouw miLes (bLok 7)Architect: bedaux de brouwer Architecten, GoirleHoofdaannemer: era Contour, Zoetermeer Constructeur: hendriks Geveltechniek bv, Veenendaal Toegepaste Reynaers-systemen: Cs 68, tp 110

  AppArtemeNteN GershwiN, Gebouw djANGo (bLok 8)Architect: kCAp architects & planners, rotterdamHoofdaannemer: era Contour, ZoetermeerConstructeur: hendriks Geveltechniek bv, VeenendaalToegepaste Reynaers-systemen: Cs 68, Cp 96

  5

 • Rotsachtige universiteitsbibliotheek Vilnius (lT) — De binnenstad van

  Vilnius is bezaaid met barokke bouwwerken en de universiteit, één van de oudste in Oost-Euro-pa, vormt daarop geen uitzonde-ring. De centrale campus is een verzameling van gebouwen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Met de nieuwe bibliotheek, ontworpen door Paleko ARCH studija, luidt

  de universiteit een nieuw tijd-perk in. Het gebouw sluit aan op de hedendaagse manieren van leren en onderzoeken en vormt de eerste bouwsteen van een toekomstig kenniscomplex aan de rand van de stad. De toegang van de biblio-theek wordt gemarkeerd door een breed geplaveid plein dat

  iets verzonken ligt. De stenen trappen langs de randen van het plein doen denken aan de oplopende rijen banken van een amfitheater en vervullen een secundaire functie als informele ontmoetingsplaats. In tegenstel-ling tot het plein dat is ontwor-pen als een trefpunt, fungeren de drie rotsachtige volumes als

  6

  uitgelicht

 • bakens van rust en kalmte. De hellende gevels zijn uitge-voerd in een neutraal kleuren-palet en bestaan uit terracotta en glas. De lintvensters op de diverse niveaus van het gebouw zorgen voor een gevelbeeld dat doet denken aan de horizontale lagen van afzettingsgesteente. Van binnen bieden de ramen

  een beperkt uitzicht op het plein en het aangrenzende verkeersknooppunt, zodat de aandacht van de studenten zo min mogelijk van de boeken wordt afgeleid. Daar waar het gebouw grenst aan een dichtbe-groeid dennenbos, zijn de gevels gemaakt van glas, waarbij de profielen van de Reynaers-

  7

  systemen CW 50 en CS 68 zorgen voor een onbelemmerd uitzicht. Ook de centrale hal die de drie, vier of vijf verdiepingen tellende bouwdelen met elkaar verbindt, bestaat hoofdzakelijk uit glas. De grens tussen buiten en binnen valt hier nagenoeg weg, temeer daar de bestrating van het plein doorloopt in de hal. De atelierachtige ruimte die zo ontstaat, maakt de bezoeker meteen duidelijk dat de biblio-theek niet statisch is, maar een dynamische, eigentijdse instel-ling.

  Universiteitsbibliotheek vilniUsArchitect: Paleko Arch studija, vilniusOpdrachtgever: vilnius UniversityHoofdaannemer: Yit kausta, kaunasConstructeur: Duru sistemos, kaunasToegepaste Reynaers-systemen: CW 50, CW 50 Flush roof vents, Cs 68

 • Van intelligent naar multifunctioneel Koraalriffen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ooK multifunctioneel. ze Voor-zien Vissen Van Voedsel, bieden een Veilig onderKomen Voor in zee leVende diersoorten, beschermen de Kustlijn en leVeren zelfs leVensreddende medicijnen Voor zieKten als aids. als één Van de meest diVerse eco-systemen op aarde staan Koraalriffen symbool Voor multifunctionele, innoVatieVe en intelligente gebouwen met een heden-daagse architectuur. Tekst: Indira van ’t KloosterFotografie: Dreamstime, iStockphoto

  focus

  8

 • 9

 • 10

  focus

  De gevel is tegenwoordig onlosmakelijk verbon-den met het functioneren van een gebouw en niet langer een detail dat pas aan het einde van een bouwproces aan bod komt. Specialisten in steeds meer disciplines slaan de handen ineen om voort-durend nieuwe technische innovaties mogelijk te maken. De vraag is niet langer: ‘Wat is de intentie van de architect?’, maar: ‘Waartoe is het gebouw in staat?’ Glas wordt slimmer en vervult steeds meer functies. Het lijkt misschien alsof dit recente ontwikkelingen zijn, maar de zoektocht naar de polyvalente gevel en integraal gebouwbeheer voert terug tot de Romeinen.

  Van KomKommers tot geodesische

  Koepels Dat glazen constructies bij uitstek geschikt

  zijn om warmte te creëren, was al vroeg bekend. Zo kweekten Romeinse keizers al komkommers in kassen. In de 18e eeuw hadden Nederlandse kassen

  al intelligente klimaatbeheersingssystemen die gebaseerd waren op ventilatie en temperatuur-regeling. De echte architectonische uitdaging lag echter in het ontwerpen van glazen gebouwen die berekend waren op grote aantallen bezoekers en dus meer dan één functie moesten vervullen. Het door Joseph Paxton voor de wereldtentoonstelling van Londen in 1851 ontworpen Crystal Palace, dat model stond voor het Palm House in Kew Gardens, is in typisch 19e-eeuwse Victoriaanse stijl ge-bouwd, maar functionaliteit stond voorop. Crystal Palace had een vloeroppervlak van 92.000 m2 bij afmetingen van 564 bij 124 meter en het hoogste punt lag op 39 meter. De constructie van glas en ijzer bestond grotendeels uit geprefabriceerde en gestandaardiseerde delen die in hoogovens en glasfabrieken werden geproduceerd. Bovendien had de glazen constructie ingenieuze ventilatie-schachten en ondergrondse verwarmingssystemen om de temperatuur te reguleren. Sindsdien zijn,

  eden project met zelfdragende geo-desische koepels

  3

  de huid van acryl van het united states pavilion

  2

  prachtige con-structie van het crystal palace in londen

  3

  het glass house van philip johnson

  2

 • vooral ook door de introductie van acrylische kunststoffen, adembenemend mooie construc-ties gemaakt, zoals het United States Pavilion in Montreal uit 1967 en het Regency Hiatt House in Atlanta van John Portman. Het Eden Project in Cornwall, Engeland, tilt de kassenbouw naar nieuwe hoogten. Dit complex bestaat uit verscheidene zelf-dragende geodesische koepels die zijn opgebouwd uit honderden vijfhoekige en achthoekige panelen met diameters tot negen meter. Het frame bestaat uit gegalvaniseerde stalen buizen die zijn bekleed met drie lagen ETFE-folie. Inmiddels heeft het Eden Project een vergunning voor de bouw van een geo-thermische energiecentrale die genoeg energie zal opwekken om het gehele complex en 3500 huizen in de directe omgeving van warmte te voorzien.

  duurzaam huisMaar wat als je erin wilde wonen? In 1920 leek

  dit idee nog ver weg. In 1920 verzuchtte Walter

  Benjamin: ‘To live in a glass house is a revolutiona-ry virtue par excellence. It’s an intoxication, a moral exhibitionism, that we badly need!’ Het Glass House uit 1948 van Philip Johnson vervulde de stoutste dromen. Dit geheel glazen huis, dat geïnspireerd is door het werk van Mies van der Rohe, borduurt voort op de ideeën van Paul Scheerbart (1914). Het prachtige uitzicht op de omgeving en de hoge bouwkosten ontlokten Johnson de historische uit-spraak: ‘I have very expensive wallpaper’. Dit huis was dan ook allesbehalve energiezuinig. Maar het motiveerde andere architecten om van daaruit ver-der te zoeken naar duurzamere varianten. In 2000 ontwierp de Duitse architect Werner Sobek zijn woning, de R128, in Stuttgart. Dit vier verdiepingen tellende huis is geheel recyclebaar, CO2-neutraal en voorziet in zijn eigen energiebehoefte. De modulai-re gevels bestaan uit driedubbele glaspanelen met een U-waarde van 0,4 W/m2K. In Amsterdam ont-wierp architect Hans van Heeswijk in 2011 zijn eigen

  11

  palm house: Victoriaanse constructie van ijzer en glas

  1

  metalen wand met beweegbare geo-metrische motieven van het institut du monde arabe

  3

 • focus

  12

  wanneer een gebouw en een geVel elKaar daadwerKelijK aanVullen, spreKen we Van zelfregulerende mechanismen die tot Vrijwel alles in staat zijn

  ’s werelds eerste cirkelvormige wolkenkrabber in abu dhabi

  6

 • woonhuis. Hierbij is gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem, een warmtepomp en zonnecollectoren op het dak. Aan duurzaamheid is aandacht besteed door een efficiënt en compact ontwerp, goede isolatie, het optimaal benutten van aanwezige energie, en het gebruik van natuurlijke materialen.

  Kristallen paleizenMultifunctionele gevels vinden we vaak terug

  in architectonisch hoogstaande en technisch vernieuwende flatgebouwen. De glazen gevels moeten daar immers voldoen aan strenge eisen als het gaat om brandveiligheid, natuurlijke lichtin-val en klimaatbeheersing. Uiteindelijk zijn alle ontwerpers van wolkenkrabbers met glasgevels schatplichtig aan Mies van der Rohe en zijn glazen toren uit 1920. Hoewel we vandaag de dag veel meer functies zouden opnemen in al die vierkante meters glas, droeg dit nooit gerealiseerde ontwerp in hoge mate bij aan de overtuiging dat een der-gelijke architectuur de toekomst had en het is nog steeds een bron van inspiratie. Wel gebouwd is de door Philip Johnson ontworpen Crystal Cathedral, bestaande uit 10.000 rechthoekige panelen van zilverkleurig glas, die aan elkaar zijn gelijmd met siliconenkit. Met deze glazen kerk stak Johnson niet alleen de gotische kerk in een nieuw jasje, maar ontwierp hij tevens een gebouw dat bestand was tegen een aardbeving van 8 op de schaal van Richter! De gevel kreeg geleidelijk ook tot taak het daglicht te filteren dat het gebouw binnenvalt. De meest doeltreffende manier om dit te bewerkstel-ligen is door externe zonweringssystemen aan te brengen. Deze systemen maken airconditio-ning deels overbodig zonder concessies te doen aan natuurlijke lichtinval. In 1982 slaagde Jean Nouvel hier wonderwel in met zijn ontwerp voor het Institut du Monde Arabe in Parijs. Dit gebouw bestaat uit 27.000 beweegbare diafragma’s die de hoeveelheid zonlicht die het gebouw binnen-valt regelen. Tegenwoordig gebruiken we veelal aluminium lamellen die worden bevestigd tegen de buitenkant van de gevel, wat de meest effectieve zonnewering vormt.

  meer functiesDe combinatie van botanische systemen en

  hoogbouwtechnieken bereikte in de jaren negentig een voorlopig hoogtepunt in de Commerzbank in

  Frankfurt van Norman Foster. Dit zestig verdie-pingen tellende gebouw is opgedeeld in secties, elk met vier verdiepingen en een wintertuin. De dubbelwandige glasgevel heeft aan de binnenzijde ramen die kunnen worden geopend. De ruimte tussen beide wanden fungeert als een enorme warmtebuffer, gebruikmakend van de warmteop-slagcapaciteit van de betonnen vloer, en staat cen-traal in de klimaatregeling van het hele gebouw. In Sofia zijn de Sopharma Litex Towers een goed voorbeeld van hoe al deze innovaties optimaal kunnen worden toegepast. De Litex Towers zijn uitgerust met een dubbelbeglaasde gevel, met in de spouwmuur ingebouwde zonneweringen. De buitenkant bestaat uit één enkele laag transparant glas. De binnenzijde van de gevel is bedekt met een transparante laag gehard dubbelglas. De gevel staat garant voor optimale warmteoverdracht door gebruik te maken van zonnelamellen die de UV-stralen weerkaatsen (in de zomer) en gebrui-ken om het gebouw te verwarmen (in de winter). Deze zogenaamde ‘adaptieve gevel’ kan in vijf standen worden gezet. De gebouwen hebben hun eigen weerstation dat rapporteert over de veran-derende klimaatcondities, waardoor het klimaat in verschillende delen van het gebouw afzonderlijk kan worden geregeld. Tevens kunnen gebruikers zelf de verlichting, ventilatie en verwarming van hun werkomgeving regelen. De bij deze projecten opgedane kennis is aangewend bij Puerta Venecia (L35 Arquitectos, 2012) en het gemeentehuis van Lazika (Architects of Invention, 2012). De dubbele gevel is inmiddels dusdanig ingeburgerd dat inge-nieurs en architecten de lat alweer hoger leggen. Het door MZ Architects ontworpen hoofdkantoor van Al Dar in Abu Dhabi opgeleverd in 2010, is ’s werelds eerste ronde wolkenkrabber. Het afval in het gebouw wordt rechtstreeks naar een afval-verwerkingscentrum in de omgeving gestuurd voor hergebruik. Knappe koppen verdiepen zich momenteel in de mogelijkheden voor het gebruik van kogelvrij glas en de integratie van nog intel-ligentere systemen voor gebouwautomatisering. Laboratoria werken aan de ontwikkeling van gevels die energie opslaan of informatie overbren-gen. Als we bedenken wat er allemaal nog mogelijk is wanneer gebouwen en gevels een nauwe wissel-werking aangaan, moeten we eigenlijk niet spreken van gebouwen maar van intelligente mechanismen die vrijwel alles kunnen.

  13

 • ww

  w.w

  ar

  ne

  rp

  ho

  to

  .or

  g

  project

  14

 • 15

  Vormen in een lagune

  ZaragoZa, Spanje

  tekst: Sander LaudyFotografie: Marçal Font

  Winkel centrum puerto Venecia

 • Winkelcentrum puerto Venecia gelegen aan de zuidrand van Zaragoza, is een vrij uitzonder-lijke combinatie van strakke moderne vor-men en een idyllisch aandoende morfologie. De vele schuine, rechte of ronde bouwdelen die samen het complex vormen, variëren in hoogte en zijn uitgerust met verschillende gevelmaterialen.

  Deze verscheidenheid wordt echter nooit chaotisch omdat de overkoepelende architec-tuur door zijn materiaalkeuze en het zorg-vuldig samengestelde kleurenpalet eenheid aanbrengt. Het bureau L35, geleid door Jose Ignacio Galán en Jose Luís, heeft zo een co-herent en rustig beeld gecreëerd waarin elke afzonderlijke winkel in dit winkelcentrum een eigen plek krijgt.

  De verwijzing naar Venetië komt tot uit-drukking in het hart van het complex. Hierin

  16

  De weidse, landschap-pelijke lagune is een knipoog naar Venetië4

  is een landschappelijk aangelegde lagune opgenomen, compleet met rietkragen. Hier-omheen loopt een promenade waarvandaan de bezoeker de verschillende gedeelten van het complex betreedt. Omdat het accent in de beleving van het geheel zo expliciet op de buitenruimte ligt, ontstaat ook de uitdaging om het binnenste van het centrum zo licht en open mogelijk te maken. Het fenomeen van de binnenstraat is een algemeen geaccepteerde structuur voor winkelcentra, maar vaak lijken deze ruimtes eerder op bovenmaatse gangen dan op straten. Het zorgvuldig ontwerp van de daklichten en van de overige geveloppervlak-ken waardoor licht binnenkomt, maakt in deze gevallen het ontwerp tot een succes... of niet.

  Sculpturale lichtkokerSOntwerpen onder de Spaanse zon heeft

  namelijk voor- en nadelen. Het controleren van het binnenvallende zonlicht is belangrijk

  De keuZe Van De koZijnen iS uiteraarD belangrijk om De openheiD Van het interieur te garanDeren

 • 17

  puerto Venecia is een unieke combinatie van slanke moderne vormen en een idyllisch ogende morfo-logie2

 • 18

  het architectenbureau heeft een SamenhangenDe, Serene ViSuele Sfeer tot StanD gebracht Waarin elke Winkel een eigen plaatS heeft gekregen

 • 19

  7

  De architecten creëren de illusie dat het dak zweeft

  6

  De schuine gevel helt licht over

  4

  De keuze van materialen en kleuren zorgt voor eenheid

  om al te grote lichtcontrasten te vermijden. Noorderlicht en indirect licht zijn daarom essentieel en dat leidt in Puerto Venecia tot sculpturale lichtkokers en golvende glazen geveloppervlakken aan de noordzijde. Bij deze elementen was de keuze van de kozij-nen uiteraard zeer belangrijk om de open ervaring van het interieur te garanderen.

  Zo zijn voor de grote geveloppervlakken van de verschillende vliesgevels Reynaers CW 50-profielen gebruikt, zoals bij het mar-kante golvende dak van de hoofdgalerij in de noordflank van het complex. Deze architec-tonisch beeldbepalende structuur vroeg uiteraard om een zo discreet mogelijke verschijning van het onderliggende glasvlak, waar de dragende kolommen samenvallen met de kozijnen en waar ook automatisch te openen ramen in moesten worden opgeno-men. De smalle CW 50 en de ruim bemeten ramen zorgen ervoor dat van binnenuit het dakoppervlak lijkt te zweven boven de bui-

  ten langsdrijvende wolken. Van buitenaf be-paalt dit bouwvolume de skyline van Puerto Venecia en neemt het een landschappelijke schaal aan. De ranke lijnen van de kozijnen verdwijnen volledig in het gereflecteerde hemeloppervlak, mede omdat het gevelvlak enigszins is gekanteld. Dit alles versterkt de sculpturale kwaliteit van deze gevel.

  lichtpuntenIn de zuidoostvleugel van het complex

  bevindt zich een blok met een andere binnenstraat, waar het binnenhalen van natuurlijk licht wederom een leitmotiv is geweest voor het interieurontwerp. Hier zijn echter in een plat dak een serie vierkante

  5

  een reeks vierkante lichtbronnen is geïntegreerd in een plat dak

 • 20

  6

  De bouwdelen die samen het complex vormen, variëren qua hoogte, gevel-materialen en vorm

  a: Schuine verticale doorsnede van draagbalk

  4

  5

  façade: elementen a en b

  b: horizontale doorsnede van gemotoriseerd valraam

  8

  1. Electrisch bediend valraam

  2. Motor3. Staalconstructie4. Moorea lamellen-

  systeem5. EPDM-afdichting6. CW 50 alu on steel

  2

  3 5 6

  11

  4

  6

  3

  B B

  A

  A

 • 21

  lichtkokers geïntegreerd. Aan de buitenkant zijn ze rood-oranje geverfd en aan de bin-nenkant wit, teneinde zo effectief mogelijk het zonlicht te weerkaatsen. Bovendien zijn er voor de minder zonnige dagen en de avonden in de binnenkant tientallen kleine lichtpunten aangebracht, zodat deze elementen ook dan de taak als oversized lamp kunnen vervul-len. Aan de bovenkant van deze kokers zijn wederom Reynaers-profielen toegepast en ook hier bevorderen ze een onbelemmerd contact met buiten, al gaat het in dit gedeelte van het complex om daglicht en niet om uitzicht.

  Dat uitzicht en het contact met de centrale buitenruimte, de lagune, zien we op andere punten in het gebouw en ook daar zijn de Reynaers kozijnen aanwezig, opgenomen in

  strakke raamvlakken. Daar versterken ze, met hun natuurlijk geanodiseerde kleur RAL 9006, het moderne karakter van het complex. Bovendien dragen ze ertoe bij dat dit immense winkelcentrum, ondanks zijn gefragmenteerde opbouw en de diverse archi-tectonische expressies van de afzonderlijke gedeelten, voor de bezoeker steeds overzich-telijk blijft.

  Winkelcentrum puerto VeneciaArchitect: l-35 arquitectos, barcelonaConstructeur: acieroid, barcelonaHoofdaannemer: eurofund investments Zaragoza, (british land, londen en orion capital managers, Zaragoza)Toegepaste Reynaers-systemen: cW 50, cW 50 alu on steel, cS 59, cS 59pa/cD, eS 50, moorea

 • 22

  project

 • 23

  Sculptuur op Stalen poten

  lazika, GeorGië

  Tekst: Viveka van de VlietFotografie: Nakanimamasakhlisi Photolab

  Gemeente-huiS lazika

 • 24

  het is vrij uitzonderlijk dat een stad uit slechts één gebouw bestaat. Dat is het geval in lazika, een stad die momenteel verrijst aan de oevers van de zwarte zee in Georgië. het jonge Britse en Georgische architectenbureau architects of invention realiseerde een stalen gemeente-huis dat bestaat uit een centrale lobby, een trouwzaal, terras en kantoren. zo verrees uit het moeras een drijvend sculpturaal gebouw op stalen poten.

  Het eerste gebouw in Lazika moest een ge-meentehuis zijn, waarvandaan aan de toekom-stige stadsontwikkeling kan worden gewerkt. Want Lazika moet uitgroeien tot één van de grootste steden van Georgië. Dat is althans de wens van de opdrachtgever, het ministerie van justitie in Georgië.

  “We wilden dichtbij zijn natuurlijke precedent

  blijven: de moerasrijke omgeving”, zegt Niko Ja-paridze, medeoprichter van Architects of Inven-tion. “In dit soort vochtige en zompige omge-vingen werden vroeger hutjes zonder fundering op palen gebouwd. Hierdoor bleven de huisjes droog en werd er van onderaf geventileerd.”

  Dat was de aanleiding om een serie drijven-de objecten neer te zetten die verwijzen naar de lokale architectuur in dit waterrijke gebied. Ook ‘Spatial City’ van Yona Friedman diende als inspiratiebron. De in Hongarije geboren Franse architect bouwde drijvende steden op enorme pilaren, die rond de jaren zestig van de vorige eeuw in verschillende vormen werden toegepast in grote wereldsteden. Ook in het Georgische project zien we verscheidene volumes die wor-den gedragen door een stalen frame dat in alle onderdelen van het ontwerp is geïntegreerd.

  “De uitdaging was om een sculpturaal ge-bouw te realiseren dat bestond uit één materi-

 • 25

  aal. Omdat de tijdsdruk bijzonder groot was - het stadhuis van 1500 m2 werd in slechts 168 dagen opgetrokken - was geprefabriceerd staal de beste oplossing. Zo is dit het eerste gebouw in Georgië met een volledig stalen schil waarbij de bouwdelen ‘drijven’ op stalen stelten”, legt Japaridze uit. Voor de drie afzonderlijke bouwdelen, de trappen en de lift zijn echter het vliesgevelsysteem CW 50-SC en het raam- en deursysteem CS 77 gebruikt.

  onzichtBaar verBonDen volumeS “Het uitgangspunt was niet de massa,

  maar de lege ruimte als metafoor voor de nog niet bestaande stad. De leegte, waar nog geen herinnering bestaat waartoe de massa zich kan verhouden”, zegt Japaridze. Dus in plaats van ruimte uit een bouwdeel te halen, draaiden de architecten het om: in een lege ruimte zijn bouwdelen geplaatst. De drie

  het eerste gebouw in Georgië dat geheel bekleed is met stalen platen1

  3

  ‘Drijven’ op stalen stelten

  De bouwdelen hebben verschil-lende functies 4

  Hoofdingang met publieke functie

  Restaurant

  Kantoren

  Trouwzaal

  Bureau van de Burgerlijke Stand

  Openbaar Ministerie

  Energetica

  Techn. ruimtenOpslagruimten

  ArchiefCafetaria

  WC

 • 26

  3

  in de verticale kolom van rood glas gaat een lift schuil

  De gebogen lijn van de trouwzaal lijkt op een hoefijzer4

 • 3

  De bouwdelen hebben verschil-lende transparante kleuren en laten volop daglicht toe

  De hoofd-ingang met een publieke functie4

  27

  verschillende bouwdelen zijn op elkaar geplaatst1

 • 28

  verschillende delen functioneren onafhankelijk van elkaar en hebben een eigen ingang vanaf de straatkant. Van binnen hebben ze een bijna onzichtbare verbinding met elkaar. Zo gaat in de verticale kolom van rood glas een lift schuil. Wanneer je naar de onderliggende ruimte gaat, is het alsof je door een rode lens kijkt. Je ervaart meer leegte dan vaste vormen.

  Het eerste bouwdeel op de begane grond is de hoofdingang met een publieke functie. Het tweede bouwdeel is een trouwzaal met toegang tot een groot terras. Het derde bouw-deel ‘drijft’ twintig meter boven de grond en bestaat uit kantoren waar gewerkt wordt aan de stadsontwikkeling.

  De volumes kregen een eigen ‘gezicht’ al naar gelang de hoeveelheid daglicht. Om de openbare ruimte uitnodigend te maken, wordt een maximum aan daglicht toegelaten: alle vier de muren zijn transparant. De gebogen lijn van de trouwzaal lijkt op een in het gebouw gestoken hoefijzer en geeft een zekere mate van dynamiek. “Wij zagen in dit ‘ruimteschip’ een metafoor voor de eeuwige tijd/ruimte van het huwelijk”, zeggen de architecten. De trouwzaal is een semi-transparant bouwdeel; vloer, muren en plafond zijn uit hetzelfde mate-riaal opgetrokken. Omdat in de bovenste laag de nadruk ligt op werken, is gekozen voor een meer gesloten massa van 35 bij 35 meter. De geperforeerde stalen platen tegen de façade van dit bouwdeel beschermen tegen de felle zon en laten ongeveer de helft van het daglicht binnen.

  Stalen poten in het moeraSSamen met ingenieursbureau Engenuiti

  werd een oplossing bedacht om de tachtig kolommen te funderen in de meest problema-tische bouwgrond: moeras. Met behulp van de zogenoemde ‘Structural Steel Framing Solution’ werden de poten waarop de volumes rusten tot 25 meter diep in de grond ‘ge-schroefd’, waarbij het gebouw bestand is tegen mogelijke aardbevingen en de naar verwach-ting stijgende zeespiegel door de opwarming van de aarde.

  Met de vestiging van een internationale haven voor tankers die via de ‘Zijderoute’ van oost naar west varen, een marinebasis en een

  groot economisch en commercieel centrum, moet Lazika uitgroeien tot één van de grootste steden van Georgië. Maar voorlopig bestaat Lazika nog enkel uit dit eenzame maar onmis-kenbaar opvallende gemeentehuis.

  kantoorGeBouw lazika Architect: architects of invention, londen-tblisiOpdrachtgever: ministerie van justitie, GeorgiëIngenieur: engenuiti.com, londen / progresi.com.ge GeorgiëHoofdaannemer: atak engineering, anagi ltd.Constructeur: lG Glass, tblisiToegepaste Reynaers-systemen: cw 50-Sc, cS 77

  3

  uitzicht vanaf het bovenste bouwdeel

  Gevelsysteem cw 50-Sc, middenstijl met ix van 2690 cm4

  7

 • 29

  6

  zonder toekom-stige projectont-wikkeling zal het lazika-gebouw een eenzame verschijning blijven aan de kust

  met Behulp van De ‘Structural Steel FraminG Solution’ werDen De poten waarop De BouwDelen ruSten tot een Diepte van 25 meter in De BoDem ‘GeSchroeFD’

 • 30

  project

 • 31

  een baken voor studenten

  Manchester, verenigd koninkrijk

  Tekst: Andrew GuestFoto’s: Jill Tate

  studenten-huis

 • nu het aantal studenten in het hoger onderwijs in het verenigd koninkrijk gestaag toeneemt, neemt ook de noodzaak toe om deze stu-denten onderdak te bieden. ooit bouwden universiteiten zelf ‘woonzalen’, maar inmid-dels heeft de particuliere sector zich toe-gelegd op deze markt waar de concurrentie steeds groter wordt. ‘student castle’ is een nieuw bedrijf dat gespecialiseerd is in studentenhuisvesting en zich tot doel stelt ‘het beeld van traditionele studentenhuizen te veranderen door tegemoet te komen aan de wensen van studenten in de 21e eeuw.’ 1 great Marlborough street is het tweede project van het bedrijf in het verenigd koninkrijk.

  Met naar schatting 110.000 studenten verspreid over de vier universiteiten die de stad telt, heeft Manchester naar schatting de grootste studentenpopulatie van Europa. Door het naar eigen zeggen hoogste studen-tenhuis in Europa en met zekerheid het op twee na grootste gebouw in Manchester te vestigen in het centrum van de stad, heeft ‘Student Castle’ zich nadrukkelijk op de kaart gezet. Deze 37 verdiepingen tellende blikvan-ger had de directe omgeving en van de hele stad makkelijk kunnen ontsieren, maar de ar-chitecten van Hodder + Partners hebben een elegante oplossing vormgegeven die krachtig, zelfbewust en toch ingetogen is.

  De compacte locatie bevindt zich direct naast Oxford Road-station en het viaduct waarover de grootste spoorlijn door de stad loopt. Op de begane grond wordt het straat-beeld grotendeels bepaald door uit vijf etages bestaande 19e eeuwse fabriekspanden met rode bakstenen, waarvan vele zijn omge-vormd tot een bonte mix van appartementen, clubs en bars; tussen deze bebouwing baant Medlock-rivier zich een weg door de stad. De sokkel van het gebouw wordt gevormd door een zes verdiepingen tellende plint die de hele diepte van de locatie (22 meter) in beslag neemt en tot aan de bovenzijde van het spoorwegviaduct en de belendende gebouwen aan de oostzijde in New Wakefield

  32

  de bouwmassa valt uiteen in een cluster van vier torens die elk tot een verschillende hoogte reiken

  1

 • Street reikt. De ranke constructie is groten-deels op deze plint gebouwd. Deze neemt nog geen vijftien meter van de locatie in beslag en is oostwest georiënteerd evenwijdig aan Great Marlboroug Street. Dat het gebouw de locatie niet overheerst, is te danken aan het slanke profiel aan de noord- en zuidzijde en aan het feit dat de bouwmassa uiteenvalt in een cluster van vier torens die elk tot een verschillende hoogte reiken. Dit ‘knippen’ van de massa wordt nog versterkt doordat de architecten de ramen die de liftlobby’s en de uiteinden van de gangen op elke verdieping verlichten, in doorlopende verticale lijnen

  de sokkel van het gebouw wordt gevormd door een zes verdiepingen tellende plint

  2

  hebben aangebracht die het onderscheid tussen de vier torens aan elke zijde van het gebouw accentueren.

  een gebouw Met vele gezichtenHodder + Partners hebben erg hun best

  gedaan om de verschillende zijden van het gebouw functioneel en dynamisch vorm te geven. Dit is deels bewerkstelligd door diep geprofileerde vliesgevels en de uitgekiende opstelling van de diverse ramen, aluminium panelen en ventilatieopeningen, daarbij optimaal gebruikmakend van de Reynaers CW 50 en CW 60 systemen, maar ook door

  de architecten van hodder + partners hebben een elegante oplossing vorM-gegeven die krachtig, zelfbewust en toch ingetogen is

  33

 • 34

  het contrast tussen de studentenwoontoren en de oMringende gebouwen in Manchester is opvallend

 • 35

 • 36

  het selectieve gebruik van met brons afge-werkte panelen om de dominante grijstin-ten te doorbreken. Het meest opvallende aan de buitenkant van het gebouw is het zachte patroon van 450 millimeter brede aardewerktegels die de grote, uit één stuk vervaardigde platen op alle zijden van het gebouw bekleden. Dankzij de willekeurige samenstelling met slechts vier kleuren voegt het gebouw zich naadloos in de skyline van Manchester.

  De ingenieus ingedeelde kamers en ap-partementen met elf verschillende indelin-gen bieden onderdak aan 540 studenten. De kamers zijn uitgerust met grote ramen - en weidse uitzichten. Hoewel geen van de ramen kan worden geopend (elke kamer wordt afzonderlijk geventileerd), kreeg het gebouw de BREEAM-classificatie ‘Uitstekend’, mede door het intensieve gebruik van warmtepompen en warmtewisselaars voor zowel ventilatie als warm water, evenals het krachtige driekamersysteem CS 68 van Reynaers voor isolatie en luchtdichtheid. Vision 50-deuren op de begane grond zijn geïntegreerd in een 24/7 bewakingssysteem waarbij alle gebruikers via een digitaal veilig- heidssysteem toegang hebben tot deuren en liften.

  De skyline van Manchester bevat welis-waar reeds tal van kleinere torens die uitstij-gen boven Victoriaanse molens, fabrieken en hoofdkantoren van verzekeringsmaat-schappijen, maar 1 Great Marlborough Street is een rijzende ster aan het firmament die een nieuwe fase in de ontwikkeling van de stad inluidt en waarmee de stad een nieuwe economie bovenaan zijn agenda plaatst.

  studentenhuis 1 great Marlborough streetArchitecten: hodder + partners, ManchesterOpdrachtgever: student castle, ManchesterHoofdaannemer: shepherd construction, ManchesterConstructeur: cladtech, farnborough Toegepaste Reynaers-systemen: cw 50, cw 60, cs 68, es 50, vision 50

  horizontale profieldoorsnede draagbalk a4

  1. Zetwerk horizontaal2. Zetwerk verticaal3. Vrije ruimte4. Vliesgevelstijl5. Terracotta gevelbekleding6. Uitlijning

  BREEAM-classificatie ‘uitstekend’ voor duurzame gebouwen

  toegepaste systemen: Combinatie van CW 50 en CW 60 in verband met specifieke belastingsvereisten Ramen: ES 50, CS 68 Deuren: Vision 50

  projectbeschrijving: Op maat gemaakte kap van de middenstijl met een diepte van 405 mm Op maat gemaakte kappen om de aluminium panelen visueel uit te lijnen met de kapprofielen van de vliesgevel Onder de op de maat gemaakte kappen werd een holte aange-bracht om het schoonmaken van het gebouw te vergemakkelijken Windbelastingen van liefst 2000 N/m²

  beglazing:Verschillende formaten:

  2665 mm x 1300 mm 2110 mm x 2385 mm 3200 mm x 1650 mm

  projectoplossing

  4

  13

  2

 • op maat gemaakte kapprofielen zorgen dat de geïsoleerde aluminiumpanelen uitgelijnd zijn met de afdekprofielen van de vliesgevel4

  3

  accommodatie die tegemoet komt aan de wensen van 21e-eeuwse studenten

  37

  1

  2

  A

  A

  5

  3

  6

  4

 • 38

  project

 • 39

  Natuurlijke architectuur

  Serock, poleN

  Tekst: Maciej CzarneckiFoto’s: Piotr Kopyt

  Narvil hotel

 • het Narvil-hotel is een nieuw luxe recreatiecomplex in het poolse stadje Serock, veertig kilome-ter van Warschau. een van de belangrijke aspecten van het complex is dat het een onderdeel vormt van een uniek landschap. het Narvil-hotel is gelegen aan de Narew-rivier vlakbij het Zegrzyńskie-meer, en wordt omgeven door een eiken- en sparren-bos. er zijn in de buurt nog andere vakan-tieoorden en stranden die al jarenlang tot de meest geliefde vakantiebestemmingen van de inwoners van Warschau behoren.

  Het Narvil-hotel werd tussen 2010 en 2012 ontworpen door Konrad Rubaszkiewicz en

  Monika Ambrożej van architectenbureau KM Rubaszkiewicz in samenwerking met de archi-tecten Anna Wilk en Rafał Pieton. Het hotel kenmerkt zich door zijn ruime service en dienstenaanbod, weelderige standaarden en de hoge kwaliteit van het meubilair, en biedt klanten talloze vormen van entertainment.

  Het hotelgedeelte bestaat uit 332 kamers en appartementen. Er is een groot zwembad met sauna’s, spa’s en een loungegedeelte. Het complex biedt diverse sportfaciliteiten zoals een gymzaal, een squash- en bowling-baan en een biljartcentrum. Tot de uitge-breide cateringdiensten behoren een café, een cafetaria en één 600 m2 groot restaurant dat zich uitstrekt over drie verdiepingen en

  De DyNamiek vaN De coNStructie WorDt extra beNaDrukt Door De WitgekleurDe elemeNteN tuSSeN De rameN

  40

 • het gebruik van natuurlijke materialen komt mede tot uiting in de groene daken

  4

  plaats biedt aan maximaal 450 gasten. Het Narvil Hotel is tevens een groot

  congrescentrum met alle vereiste voor-zieningen voor diverse typen congressen, seminars, cursussen en andere evenementen. Het complex bestaat uit 32 vergaderzalen verspreid over drie verdiepingen. De grootste zaal heeft een oppervlak van 1650 m2, is zes meter hoog en kan worden verdeeld in zes kleinere ruimten. De vergaderruimten zijn stuk voor stuk uitgerust met alle vereiste hulpmiddelen en multimediasystemen.

  In de nabijheid van het complex bevin-den zich tennisbanen en een parkeergarage met meerdere niveaus. Gasten kunnen zich vermaken in de natuur rondom het hotel. Aan

  de oever van de Narew-rivier bevindt zich een strandje. Er zijn plannen voor de bouw van een jachthaven in de komende jaren, waar-door hotelgasten watersporten kunnen gaan beoefenen.

  Het gebied rondom het project biedt grote mogelijkheden. In 1963 werd bij de samenloop van twee rivieren een groot stuw-meer aangelegd: het Zegrzyńskie-meer. In de daaropvolgende jaren verrezen in het gebied rondom het stuwmeer talloze recreatiefacili-teiten, jachthavens en sportcomplexen. Vele daarvan zijn inmiddels zozeer verouderd dat ze hun primaire functies niet langer kunnen vervullen. Sommige zijn gesloten of ge-

  41

 • 42

  boomtakkeN StoNDeN moDel voor De geometriSche textuur vaN De gevel

 • 43

  1

  een karak-teristiek element van het gebouw is de gevel met zijn complexe, dynamische structuur

 • 44

  3

  Natuur en architectuur zijn versmol-ten tot één geheel

  sloopt, andere zijn nog steeds operationeel, terwijl het niveau van de dienstverlening is gedaald. Een nieuw hotel kan het toerisme in het gebied wellicht nieuw leven inblazen en zal ongetwijfeld de belangstelling wekken van andere investeerders.

  Er is een scherp contrast tussen de architectuur van het Narvil-hotel en de natuurlijke omgeving. De modernistische bouwstijl van de nabijgelegen recreatiecen-tra heeft slechts vage raakvlakken met de lokale gebouwen. Het hotel is veel moderner uitgevoerd dan veel andere nieuwbouw-projecten in het gebied. De architecten hebben modieuze bouwstijlen van over de hele wereld op originele wijze verwerkt en tegelijkertijd de nodige terughoudendheid in acht genomen. Ze hebben gebruik gemaakt van moderne technologie zonder het unieke

  natuurlijke patroon van het gebied te door-breken.

  orgaNiSche gevel Een karakteristiek element van het gebouw

  is de gevel met een complexe, dynamische structuur. Volgens de meest gangbare ont-werpaannames is de gevel een weerspiegeling van het bos. Voor de geometrische textuur van de gevel stonden drie takken model. Dankzij het gebruik van deze organische structuur konden de ontwerpers het algemeen toegan-kelijke vergader- en recreatiegedeelte duidelijk onderscheiden van de voor bewoning bestemde vleugel. De bouw van een dusdanig complexe glasconstructie vereiste geavanceerde tech-nologie en een volmaakte beheersing van de details.

  Een belangrijk aspect van het ontwerp was de duidelijke scheiding tussen de organische

  eeN karakteriStiek elemeNt vaN het gebouWiS De gevel met eeN complexe, DyNamiScheStructuur

 • 45

  3

  modieuze bouwstijlen

  structuur en de sobere vormen die zijn ge-bruikt in andere delen van het gebouw. De dynamiek van de structuur wordt benadrukt door de witgekleurde elementen tussen de ramen. Andere delen van het gebouw bezitten een eenvoudig vensterpatroon of dienen als achtergrond voor een expres-sieve vorm doordat ze in donkere tinten zijn gekraagd. Om de horizontale samenstelling verder te benadrukken, zijn grote glasplaten en transparante glazen rails gebruikt, die bij de bogen van de terrassen bestaan uit gebogen glas.

  Het Narvil-hotel is gebouwd met natuur-lijke materialen zoals steen, hout, glas en beton. Daardoor zijn natuur en architec-tuur tot één geheel versmolten, getuige de groene daken, met wilde bloemen begroeide terrassen en verantwoorde vormgeving van het omringende landschap. Veel oude

  bomen zijn behouden. Deze zijn vanuit het gebouw zichtbaar dankzij de transparante gevel. Door het gebruik van geavanceerde technologieën kon de kwaliteit van het omrin-gende natuurlandschap worden benadrukt, wat vooral bij recreatie- en vakantiefacilitei-ten van groot belang is.

  Narvil hotelArchitect: km rubaszkiewicz Sp. z.o.o., Warschau Hoofdaannemer: budimex S.a., Warschau Constructeur: bogard ryszard Szulc i Wspólnicy, WarschauToegepaste Reynaers-systemen: cW 50, cW 50-Sc, cS 77, cS 59pa, cp 155-lS

 • 46

  project

 • 47

  Zakencentrum met glamour-gevel

  kiev, oekraïne

  Tekst: Kseniya DmytrenkoFoto’s: Alexander Koval, Oleg Gerasymenkoo

  101 toWer

 • 48

  101 tower, gelegen op een steenworp afstand van de historische wijk met de nationale universiteit en bo-tanische tuin, combineert in zijn ontwerp functionele en esthetische eigenschappen. Het compacte en elegante gebouw beslaat een totaal vloeroppervlak van 61.850 m² en biedt gebruikers en bezoekers van buitenaf volop openbare ruimte, waaronder een restaurant, fitnesscentrum, bank en parkeerfaciliteiten. Het zakencentrum on-derscheidt zich door de gevel van glas en aluminium die is uitgerust met een uniek patroon van zilverkleurige strips. Deze gevel maakt een typisch kantoorgebouw tot een architecturale blikvanger in de oekraïense hoofdstad.

  Het gebouw draagt een blauw krijtstreeppak

  4

  De toren moest 32 etages en een on-dergrondse parkeergarage met vijf niveaus omvatten. Aangezien het perceel gelegen was in het overstromingsgebied van de Lybed-rivier werd het oorspronkelijke plan echter verworpen vanwege de hoge bouw-kosten. Uiteindelijk werd het bovengrondse parkeerterrein geïntegreerd in een 27 etages tellende hoogbouw die rust op een zoge-noemd stylobaat - de bovenste trede van het getrapte platform waarop vroeger tempelzui-len werden gebouwd - van zes verdiepingen.

  Qua indeling is 101 Tower een typisch kantoorgebouw ontworpen om het vloerop-pervlak zo efficiënt mogelijk te benutten. De toren omvat een functionele kern met tien liften en sanitairblokken. Elke verdieping

 • 49

  een typisch kantoorgebouw is omgevormd tot een archi- tecturale blik- vanger in de oekraïense hoofdstad

  2

 • 5050

  De parkeergarage is bekleeD met glas in een HelblauWe tint WaarDoor DeZe naaDloos aansluit op Het Zakelijke uiterlijk van Het gebouW

 • 51

  3

  De 27 etages tellende hoog-bouw rust op een stylobaat van zes verdie-pingen

 • 52

  telt 1.500 m² flexibele kantoorruimte die op diverse manieren kan worden opgesplitst en verhuurd. Daarnaast werden twee schaar-trappen aangebracht om de functionele ruimten van het gebouw goed te kunnen bereiken.

  Ondanks de minimalistische vormgeving heeft de toren een open en levendige uitstra-ling, niet alleen voor de gebruikers maar ook voor bezoekers van buiten. Achter de draaideur die toegang biedt tot het gebouw bevindt zich een transparante ontvangsthal, een prachtige lege ruimte met een rustige combinatie van grijze, witte en zilverkleurige oppervlakken. Een beglaasde vliesgevel biedt naar alle kanten uitzicht. Er is een gezel-lige lounge om even uit te rusten, evenals een restaurant, een bank, een bloemist en een schoonheidssalon. Het gebouw trekt extra bezoekers met een fitnesscentrum van 3.500 m² op de zesde etage, met naast andere sport- en vrijetijdsfaciliteiten een 25-meterbad. Dankzij de vergaderzaal op de zevende verdieping is de toren een geschikte locatie voor het organiseren van grote be-drijfs- en publieksevenementen. De meerdere niveaus tellende parkeergarage voor 259 auto’s is ook beschikbaar voor gebruik door gasten.

  unieke gevel Met volop openbare en facilitaire voorzie-

  ningen heeft de toren het omliggende gebied met oude fabrieksgebouwen en een warmte-centrale ontegenzeggelijk verlevendigd. De ontwikkelaars wilden het gebouw echter ook voorzien van markante architecturale kenmerken, wat kon worden bewerkstel-ligd door een unieke gevel. Oorspronkelijk waren er ongeveer tien varianten voor het gevelontwerp; uiteindelijk werd gekozen voor een ultramodern concept, voorgesteld door architectuurgroep Archimatika en ontwikkeld door architectuurbureau A. Koval. De techni-sche oplossing van constructeur Evroviknobud kwam als beste uit de bus via een uiterst competitieve aanbestedingsprocedure.

  De vliesgevelsystemen die zijn gebruikt

  voor de gevel gelden als de optimale oplos-sing voor dit type gebouwen. Structurele, energie-efficiënte beglazing met naar buiten openende valramen biedt veiligheid zonder de architect in zijn creatieve vrijheid te be-perken. Het was niet eenvoudig om de acht-tien opengaande gedeelten, met een gewicht van 300 kilo per raam, op elke verdieping aan te brengen. De grootste uitdaging was echter het ontwerp van zilverkleurige strips, die in een onregelmatig patroon over de gevel ver-spreid zijn. Bij hun zoektocht naar een oplos-sing verwierpen de constructeurs uiteindelijk een eerder toegepaste variant met cassette-scherm. In plaats daarvan werden de strips op de aangebrachte beglazing geverfd met behulp van de zeefdruktechniek. Enerzijds kon hierdoor van buitenaf een visueel effect van ritmische stroken worden gecreëerd, terwijl anderzijds de ‘geveldoorkijk’ van binnen het gebouw werd geoptimaliseerd door de suggestie van verticale lamellen.

  De beglazing van de stylobaat is van een ander type: deze combineert verticale en schuin aangebrachte glasplaten die de omgeving van het gebouw weerspiegelen. De parkeergarage is bekleed met glas in een helblauwe tint, waardoor deze naadloos aansluit op het puur zakelijke uiterlijk van het gebouw, dat een aanwinst vormt voor het gebied rondom het centrale treinstation. Overdag lijkt het alsof het gebouw een blauw streepjespak draagt, terwijl de gevelmassa geleidelijk verdwijnt als de zon ondergaat en enkel ‘noorderlichten’ nog de hemel opluis-teren.

  101 toWer business centreArchitecten: architectuurbureau a. koval, architectuurgroep archimatika (gevelconcept)Investeerder: k.a.n DevelopmentAannemer: k.a.n stroy, kievConstructeur: evroviknobud, kievToegepaste Reynaers-systemen: cW 50, cs 77

 • 53

  bij ZonsonDergang verDWijnt De gevel-massa geleiDelijk en luisteren alleen nog De ‘noorDerlicHten’ De Hemel op

  6

  Het gebouw heeft een unieke gevel

 • innovatiEs

  niEuwE vouwdEur Mensen zoeken voortdurend naar ma-

  nieren om hun woonruimte al dan niet optisch te vergroten. Met het nieuwe

  innovatieve vouwdeursysteem CF 68 kan dat. CF 68 is een kleinere variant van het CF 77- systeem. Het heeft net als CF 77 talloze ope-ningsmogelijkheden, maar is beperkt tot een maximale hoogte van 2,5 meter, terwijl CF 77 tot drie meter hoogte kan worden toegepast.

  BuitenlichtMet CF 68 kan de ruimte worden geoptimaliseerd, mede doordat de vouwwand volledig weg kan worden geschoven, wat niet mogelijk is met een standaard schuifdeur. Zo wordt volop daglicht binnengelaten en lijkt het of buiten en binnen één transparant geheel zijn. CF 68 is daarom niet

  de vouwwand kan volledig worden weg-geschoven2

  54

  niEuw

  alleen uitermate geschikt voor gebruik in woonka-mers, maar ook in restaurants en cafés met een terras. Esthetisch en effectief ontwerp CF 68 heeft een esthetisch en elegant ontwerp. Dankzij het sluitsysteem kan het eerste element van de vouwdeur als ingang dienen zonder alle elementen in beweging te hoeven zetten.Wat thermische prestaties betreft doet CF 68 niet onder voor CF 77. Het systeem levert een hoge thermische isolatie. Een glasdikte tussen de 24 en 52 mm is mogelijk voor zowel dubbele als driedub-bele beglazing. Daarnaast biedt CF 68 nieuwe profielen, accessoi-res en een aanpasbaar frame, speciaal ontworpen voor vouwdeursystemen, alsmede vier verschillen-

  HEt EErstE panEEl van dE vouwdEur kan als ingang diEnEn zondEr HEt gEstrooM-lijndE uitErlijk van HEt vouwsystEEM aan tE tastEn

 • 55

  CF 68 Concept Folding4

  de bodemoplossingen: van volledig vlak met de vloer tot aan een variant met een hoge waterdichtheid, geschikt voor woningen aan de kust en appartementen.

  purity handgrepenCF 68-vouwdeuren met de fraai vormgege-ven Purity-handgrepen worden op dezelfde manier gesloten als vouwdeuren uit het CF 77-assortiment. Deze exclusieve hand-grepen zijn gemaakt van het gloednieuwe materiaal Pura™* waarvoor Reynaers wereld- wijd exclusiviteit heeft verworven. Purity was al beschikbaar voor deuren, ramen en schuifdeuren en nu dus ook voor deze nieuwe vouwdeuren.

  uitgEBrEid gaMMa Brand- wErEndE oplossingEn

  De veiligheid van de mensen in een gebouw staat voorop bij noodgevallen, zoals het uitbreken van brand. Reynaers biedt een breed assortiment brandveilige oplossingen voor gevels (CW 50-FP), scheidingswanden en deuren (CS 77-FP). Door recente technische ontwikkelingen kunnen zelfs zeer grote glaspartijen worden toegepast in brandvertragende deuren en scheidingswanden.

  Brandvertragende functieDe brandvertragende scheidingswanden en deuren zorgen ervoor dat Reynaers een veilige

  evacuatie en vluchtroute gedurende dertig tot zestig minuten kan garanderen tijdens een brand.

  De deuren en glazen scheidingswanden (CS 77-FP) tussen de verschillende ruimtes vertragen de snelheid waarmee het vuur zich door het ge-bouw verspreidt. Elementen in det buitenschil zoals deuren en gevelsystemen, beschermen aangrenzende gebouwen en vertragen brand-overslag naar bovenliggende verdiepingen.

  Extreme afmetingenDe uitdaging is om veiligheid en vrijheid in architectuur met elkaar te combineren. Daarom zijn de maximale afmetingen van Reynaers’ systemen vergroot en zijn glaspartijen tot vier

  Brandveilige oplossingen voor grote glaspartijen1

 • 56

  innovatiEs

  oplossing MEt HogE isolatiEwaardEn voor vErandaTR 200 is een systeem dat gebruikt wordt voor veranda’s, serres en glazen daken en bestaat uit geïsoleerde aluminium T-profielen. Dankzij de laatste innovatie kunnen de draagprofielen waarop de beglazing rust, nu een zwaarder gewicht dragen. Hierdoor is het mogelijk dikker glas tot zelfs 61 mm te gebruiken. Daardoor kan TR 200 uitgerust worden met driedubbele beglazing om de warmte nog beter onder con-trole te houden. Ook door de toevoeging van foam is de isolatiewaarde aanzienlijk verbeterd: van Uf 3,4 naar 1,9 W/m²K.

  renaissance, Functioneel, EllipseTR 200 kenmerkt zich door een strakke en vlakke vormgeving aan de binnenzijde. Dat

  biedt, in combinatie met de grote overspan-ningen tot vier meter, het gewenste gevoel van ruimte en een maximale lichtinval. De alumi-nium kokerprofielen aan de buitenzijde van de serre zijn verkrijgbaar in drie verschillende stijlen: Renaissance (met structuur), Functio-neel (recht) en Ellipse (rond). Deze stijlen geven de gewenste uitstraling aan de buitenzijde. TR 200 kan worden gecombineerd met alle raam-, deur- en schuifsystemen. Maar ook ver-dekt liggende dakramen zijn toepasbaar.

  tr 200 met drie-dubbele beglazing2

  meter hoog mogelijk, al dan niet gecombi-neerd met deuren. Ontwerpvrijheid en veilig-heid worden ook verkregen doordat zowel de brandwerende als de standaarduitvoering identiek zijn qua functionaliteit en vormge-ving. Bovendien bieden beide varianten de-zelfde hoge kwaliteits- en systeemgaranties. Verder is het assortiment brandwerende profielen en accessoires uitgebreid en door de samenwerking met nieuwe glasleveran-ciers zijn er meer combinaties met andere producten van Reynaers mogelijk.

  slotenOmdat brandwerendheid veelal een kenmerk is van vluchtwegen in openbare gebouwen of kantoren, kan het assortiment geteste sloten

  worden toegepast op nooddeuren met duw-stang (EN 1125) en op vluchtdeuren (EN 179), in de standaarduitvoering of gecombineerd met inbraakwerendheidsklasse 2 (EN RC2).

  Betere prestatieHet gebruik van hoogwaardig brandvertra-gendmateriaal en opzwellend schuim dat eenvoudig en snel is aan te brengen , zorgt voor betere prestaties en lagere materiaal- en productiekosten. Dit staat garant voor een uiterst scherp geprijsd productaanbod van hoge kwaliteit.

  Cs 77-Fp Ei30 deur1

 • 57

  EvEn voorstEllEn: Hi+

  reynaers heeft hard gewerkt aan de optimalisering van de isolatiewaarden voor haar meest toegepaste raam-

  en deursystemen Cs 86-Hi en Cs 77. Cs 86-Hi+ De verbeterde CS 86-HI+ is een systeem voor ramen, deuren dat door zijn hoogwaardige thermische onderbreking uiterst geschikt is voor energie-efficiënte toepassingen. Reynaers slaagde erin de Uf-waarde met 0,2 W/m²K te verbeteren tot 1,4 W/m²K voor een sectie met een aanzichtbreedte van 117 mm. Dit kon worden bereikt door drie wijzigingen. Ten eerste: waar de thermische onderbreking van de aluminium profielen voorheen voornamelijk bestond uit polyamide, wordt de tussenruimte nu verder opgevuld met geëxtrudeerd polystyreen.

  Ten tweede wordt het glas optimaal gepositio-neerd ten opzichte van de thermische onder-breking. En tot slot wordt het glas nauw om-huld en de thermische isolatie verder verbeterd dankzij een afdichting van de buitenbeglazing.

  Cs 77-Hi+

  Ook voor CS 77 is inmiddels een ‘plus’-variant verkrijgbaar: CS 77-HI+. Ook hier geldt dat de ruimte tussen de isolatiestegen wordt opge-vuld, dat het glas efficiënt gepositioneerd is en een beter isolerende afdichting is toegevoegd. Zo verkrijgt een sectie met een aanzichtbreed-te van 117 mm een Uw-isolatiewaarde van 1,2 W/m²K (voor ramen met een afmeting van 1,23 bij 1,48 meter).

  Es 50-Hi+ ES 50 is vernieuwd om de isolatie van een buitendraaiend raam aanzienlijk te verbeteren. Hiervoor is een middendichting ontwikkeld die de zone tussen kader en vleugel thermisch indeelt in twee kamers. De energie-efficiëntie wordt verbeterd door het opvullen van de ruim-te tussen de isolatiestegen en het aanbrengen van PEX-foam onder het glas. De Uw-waarde voor ES 50-HI+ daalt tot 1,4 W/m²K (voor ramen met een afmeting van 1,23 bij 1,48 meter, Ug = 1,0 W/m²K). Het opvullen van de isolatiestegen en het toevoegen van een foam onder het glas kan ook toegepast worden bij de binnendraaiende ramen en vlakke deuren, wat dezelfde verbete-ring van de energie-efficiëntie tot gevolg heeft.

  niEuw

  Cs 86-Hi+ driekamersysteem2

 • referenties

  58

  LAVAL, frAnKriJK

  Het moderne internaat heeft een vriendelijke en prettige uitstraling door de bekleding van de gevel met vierkante blokken in zachte groen- en geeltinten. De gemeenschappelijke ruimten zijn licht en ruimtelijk, terwijl de slaapkamers meer privacy bieden.

  LYCÉe AGriCOLe De LAVAL (internAAt) Architecten: Pellegrino Gilbert, nantes, Pièces Montées Architecture, Le MansHoofdaannemer: Conseil régional pays de la Loire, LavalConstructeur: MAP, LavalToegepaste Reynaers-systemen: CW 86-VeP, Xs 50, CD 50, Bs 100

 • Ph

  iliP

  Pe

  Ga

  uc

  he

  r

  59

 • rk

  an

  ak

  ay

  60

  referenties

  istAnBUL, tUrKiJe

  Dit stijlvolle appartementencomplex is opgetrokken rondom een lieflijke watertuin. Het wordt gekenmerkt door verspringende glazen balkons en grote ramen. Het gebouw kreeg het Leed Gold-certificaat, een speciaal keurmerk voor duurzame gebouwen.

  teKfen BOMOnti APPArteMentenArchitect: DB Architects, istanbulHoofdaannemer /investeerder: tekfen real estate Development and investment Co. inc., istanbulConstructeur: fyt Aluminium, istanbulToegepaste Reynaers-systemen: CP 130-Ls, CW 50, Cs 68

 • kir

  il k

  on

  sta

  nt

  ino

  v

  Dit appartementencomplex heeft veel bekijks. silver City dankt zijn naam aan de prominente woontoren in de vorm van een halve maan die grotendeels bestaat uit zilverkleurig, reflecterend glas. Deze opmerkelijke toren wordt aan beide zijden geflankeerd door vier opeengestapelde wooneenheden met een in de gevel verwerkt boommotief.

  61

  sOfiA, BULGAriJe

  WOOnCOMPLeX siLVer CitY tOWer Architect: Cityscape studio, sofiaHoofdaannemer: Balkanstroy, sofiaInvesteerder: silver City, LtdConstructeur: tekso, sofiaToegepaste Reynaers-systemen: CW 50, CW 50-rA, Cs 77, CP 155-Ls, Bs 40

 • Jar

  os

  ła

  w c

  eb

  or

  sk

  i

  Mil

  uta

  Fl

  uie

  ra

  s

  iLfOV, rOeMeniË

  Deze moderne woning roept een gevoel van geborgenheid op zonder in zichzelf gekeerd te zijn. Glazen schuifdeuren laten de overdekte veranda en het interieur vloeiend in elkaar overlopen.

  WOninGArchitect: Gabriel raicu, CUB Architect, BoekarestConstructeur: Aluminium Promotion, Magurele, ilfovToegepaste Reynaers-systemen: CW 50-sC, Cs 77, CP 130-Ls

  referenties

  62

  Het dynamische straatbeeld wordt weerspiegeld in de expressieve glaspartij.

  WrOCLAW, POLen

  ACADeMY Of fine Arts in WrOCLAWArchitect: Pracownia Architektury Głowacki, WroclawHoofdaannemer: Hochtief Polska sA oddział Poznań, WarschauInvesteerder: Akademia sztuk PięknychConstructeur: riwal, nowe Miasto, Wroclaw Toegepaste Reynaers-systemen: CW 60-Hi, CW 50-Hi, CW 50-fP, Cs 86-Hi, Cs 68

 • kh

  an

  eh

  Go

  sta

  r c

  o

  63

  teHerAn, irAn

  Dit sportcomplex voor mensen met een handicap heeft centrale ramen die geflankeerd worden door kleinere ramen met shutters.

  GHAMAr e BAni HAsHeM sPOrts COMPLeX fOr DisABLeD Architect: Arash-Mozaffari, teheranHoofdaannemer: sang Bon Bana co., teheranInvesteerder: tehran Municipality cultural area development co., teheranConstructeur: Kashaneh Gostaran farda, teheran Toegepaste Reynaers-systemen: CW 50, Cs 59

 • referenties

  64

 • we

  nz

  el

  eureka vormt een speels contrast met de twee andere gebouwen op de campus van het research park dat verbonden is met de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). in de gestapelde bouwdelen zijn dertig onderzoekscentra en instituten ondergebracht, waar circa vierduizend onderzoekers werkzaam zijn. felgekleurd glas geeft eureka een ruimtelijk aanzien en biedt zicht op een grote binnenplaats en op de wijdere omgeving. Opvallend zijn de glazen loopbruggen die eureka met de andere gebouwen verbinden, en ook de derde verdieping, die lijkt op een stuk taart dat uit het gebouw steekt.

  BArCeLOnA,sPAnJe

  WetensCHAPsGeBOUW eUreKA in reseArCH PArK UAB in BArCeLOnAArchitect: GeCsA ingeniería y Obras, Barcelona Hoofdaannemer: Contratas y Obras sA, BarcelonaInvesteerder: Consorcio de la Zona franca de BarcelonaConstructeur: Acieroid sA, Barcelona Toegepaste Reynaers-systemen: CW 50, es 50, Cs 59-CD

  65

 • De

  bb

  ie D

  eb

  ra

  uw

  er

  referenties

  66

  OOstKAMP, BeLGiË

  Het minimalistische, moderne kantoorgebouw is het visitekaartje van aannemersbedrijf Christiaens. De gevel wordt gekenmerkt door houtkleurige blokvormen en licht terugspringende kozijnen. De schuifdeur van groen glas die de kantoren met de binnenplaats verbindt is een heuse blikvanger.

  KAntOOrGeBOUW CHristiAensArchitect: salens Architecten, Brugge Hoofdaannemer: Christiaens n.V., OostkampConstructeur: soete Pedro bvba, BoezingeToegepaste Reynaers-systemen: Cs 77, CP 155-Ls/Hi

 • Fil

  iP Š

  la

  Pa

  l

  67

  PrAAG, tsJeCHiË

  Het stoere nieuwe kantoorgebouw ligt in het zakendistrict City West. Deze uitgestrekte nieuwe stadswijk in Praag, ontworpen naar een masterplan van AHK architekti, zal in totaal 115 hectare beslaan. en er zijn zelfs uitbreidingsplannen naar 600 hectare. Het gebouw is in stijl vergelijkbaar met de bestaande kantoren, maar onderscheidt zich door zijn vormen, kleuren en details. Het hele project moet rond 2025 worden opgeleverd en bestaat uit appartementen, villa’s, kantoren, restaurants, winkels, scholen, parken en een rivier.

  KAntOOrGeBOUW ZÁPADnÍ MĚstO (CitY West) Architect: AHK, PraagHoofdaannemer: VCes, ChrudimConstructeur: nevsimal, nymburkInvesteerder: finep, PraagToegepaste Reynaers-systemen: Cs 86-Hi, CW 50

 • REPORT

  RE

  PO

  RT

  #13

  Najaar 2

  013

  STudENTEN-huiSEen baken voor studen-ten

  FOcuS

  Van intelligent naar multi-functioneel

  GEmEENTE-huiS LazikaSculptuur op stalen poten

  architectuurmagazine van Reynaers aluminium

  #13

  TOGEThER FOR BETTER

  REYNaERS B.V.Maisdijk 7 · 9102 · 5704 RM Helmondt 0492 56 10 20 · f 0492 56 10 30www.reynaers.nl · [email protected]