R]entree november 2015

download R]entree november 2015

of 32

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  348
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of R]entree november 2015

 • En loket voor eigenrisicodragerschap

  Mijn Vf gaat live op 1 januari 2016

  Plan V minder verzuim > minder kosten

  uitgave november 2015 Ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van personeel en beleid, werkloosheid, re-integratie en vervanging van onderwijspersoneel.

  95

  Bevlogen zijn begint ermee dat

  je een baan hebt die bij je past,

  een waarvoor je het talent en

  de kwaliteiten hebt

 • 2

  Uitgave

  R]entree is een (gratis) uitgave

  van het Vervangingsfonds.

  Het is bestemd voor managers,

  directeuren, bestuursleden en

  P&O-adviseurs die werken in of

  voor het primair onderwijs en op

  de hoogte willen blijven van

  ontwikkelingen en achtergronden op

  het gebied van personeel en (arbo)

  beleid, het voorkomen en beperken

  van ziekteverzuim, re-integratie en

  vervanging van onderwijspersoneel.

  Redactie

  Denis Vijgen

  Liv Rump

  Martine te Winkel

  Martine Stoffels

  Audrey Crombach

  Caroline Evenhuis

  3 .................................................................................................................................................................................. Column

  4 ....................................................................................................................................................... Bevlogen voor de klas

  8 ....................................................................................................................... En loket voor eigenrisicodragerschap

  11 ........................................................................................................................... Welzijnscheck Onderwijspersoneel

  12 .............................................................................................................................................................. Mijn Vf gaat live

  16 ................................................................................................................................................................................ PlanV

  19 .................................................................................................................. Extra controles vervangingsdeclaraties

  20 .......................................................................... Archipel scholen: Directeur krijgt prominente rol bij verzuim

  23 ............................................................................................................................. BOOR: Aandacht voor gezondheid

  26 ................................................................................................................................................... Interview Arbomeester

  28 .................................................................................................................... Regionaal Transfercentrum Groningen

  31 ....................................................................................................................................................... Overzicht adviseurs

  32 ............................................................................................................................................................................... Contact

  Teksten

  Denis Vijgen

  Martine te Winkel

  Martine Stoffels

  Audrey Crombach

  Aukje Partouns

  Lilian Rippe

  Eef Dupont

 • 3

  Vroeger waren de zomers hier op het bestuursbureau in

  Rotterdam nog wel eens wat rustiger, vanwege de schoolvakantie.

  Daar was dit jaar echter geen sprake van, integendeel. De periode

  van verandering waar het Vervangingsfonds in zit, kwam in een

  stroomversnelling door een aantal nieuwe ontwikkelingen in

  het politieke speelveld. Ik praat u graag even bij.

  Met het doel van het kabinet om het aantal zelfstandige bestuurs-

  organen terug te dringen komt ook de zbo-status van het

  Vervangingsfonds te vervallen. Zoals bekend houdt het Vervan-

  gingsfonds in de huidige vorm, tussen 1 januari 2018 en 1 januari

  2020, op te bestaan. Met dit in het achterhoofd brachten de

  sociale partners eerder een advies uit over hoe het in de toekomst

  verder moet. Onderdeel van dit advies was de oprichting van een

  werkmaatschappij, om op vrijwillige basis onderlinge risicos op te

  vangen. Hiertoe ontwikkelde het Vervangingsfonds afgelopen jaar

  Predu, met als doel de ondersteuning van met name eigenrisicodra-

  gers (ERD) in het primair onderwijs op de themas verzuim en

  vervanging.

  En precies dit punt zorgde de afgelopen maanden voor een wat

  hectische zomer. Kort voor de zomer sprak het ministerie van OCW

  haar zorg uit over het onderdeel Predu. OCW is van mening dat de

  positionering van Predu op beleidsinhoudelijke, politieke en

  juridische redenen gn kans van slagen heeft op een akkoord van

  de Ministerraad. Daarom heeft het bestuur besloten om de

  diensten, zoals deze in eerste instantie ten behoeve van Predu

  ontwikkeld waren, volledig onder het Vervangingsfonds aan te

  bieden. Het label Predu wordt per 1 oktober 2015 niet meer

  gevoerd.

  De financile varianten die Predu binnen het eigenrisicodragerschap

  aanbood, kunnen nu van het Vervangingsfonds worden afgeno-

  men. Wel op voorwaarde dat een schoolbestuur eigenrisicodrager

  is. Om meer schoolbesturen in de gelegenheid te stellen hier

  gebruik van te maken, worden de criteria om eigenrisicodrager te

  worden opnieuw verruimd.

  Tegelijkertijd gaat de ingezette modernisering van het Vervangings-

  fonds gewoon door. Zo gaat op 1 januari 2016 het nieuwe

  reglement in en kunt u vanaf dan gebruik maken van het

  webportaal Mijn Vf.

  Wat al deze ontwikkelingen concreet voor u betekenen, lichten we

  toe in deze R]entree. Ook organiseren we in november opnieuw

  informatiebijeenkomsten. Ik hoop u daar te zien.

  Om nog even terug te komen op die vakantie. Bij inspanning hoort

  natuurlijk ook ontspanning. Die heb ik afgelopen zomer opgezocht

  door mij te verdiepen in het proces van wijn maken. Een boeiend

  proces. Iedere keuze die je maakt tijdens het verbouwen van wijn,

  heeft gevolgen voor de smaak en de kwaliteit. Dit geldt net zo voor

  het proces waarbij we onze dienstverlening als Vervangingsfonds

  moderniseren en verbeteren. Iedere keuze heeft gevolgen. Daar

  ben ik me terdege van bewust en daarom proberen we ook zo veel

  mogelijk in overleg met de schoolbesturen tot onze nieuwe

  dienstverlening te komen.

  Er is ook nog dat spreekwoord Goede

  wijn behoeft geen krans. Laat ik

  helder zijn. Het gaat ons om de

  goede dienstverlening. Als de sector

  blij wordt van onze dienstverlening,

  dan is dat de mooiste krans die ik

  me kan voorstellen. Daar drink ik

  dan graag een glaasje wijn op.

  Denis Vijgen

  Directeur

  Vervangingsfonds

  Goede wijn behoeft geen krans

  Projectrealisatie

  Caroline Evenhuis, Mind the Gap

  Communicatie, Den Haag

  Offermans Design, Valkenswaard

  Fotografie

  Peter Roek

  Illustratie

  Frits Verschuren

  Vormgeving

  Offermans Design, Valkenswaard

  Drukwerk

  Strijbos Graphic Group B.V., Waalre

  Copyright

  Overname van artikelen of gedeelten daarvan is toegestaan

  na voorafgaande toestemming van de redactie met

  bronvermelding. Aan de informatie in deze periodiek

  kunnen geen rechten worden ontleend.

  De redactie is bereikbaar via communicatie@vfpf.nl.

 • 4

  Jessica van Wingerden zag het in haar praktijk als directeur HR bij

  Koninklijke Auris Groep in Gouda. Leerkrachten die niet langer

  met passie voor de klas stonden. Ze vroeg zich af hoe duurzame

  bevlogenheid te realiseren is. En zij was niet de enige. Om zich

  heen zag ze schoolleiders en leerkrachten worstelen met dezelfde

  vraag. Ze stapte naar het Vervangingsfonds en vond daar een

  partner voor haar promotieonderzoek naar bevlogenheid.

  Promotieonderzoek

  Van Wingerden, als onderzoeker verbonden aan de Erasmus

  Universiteit Rotterdam, onderzocht de afgelopen vier jaar

  bevlogenheid in werk op meer dan dertig scholen in het primair

  en voortgezet onderwijs. Doel? Randvoorwaarden boven tafel

  halen die mensen gepassioneerd voor de klas houden. Met

  gesprekken en vragenlijsten bracht Van Wingerden vitaliteit,

  bevlogenheid, werkdruk en stress onder schoolleiders en

  leerkrachten in kaart. Daarnaast onderzocht ze f en zo ja he

  bevlogenheid door specifieke interventies te vergroten is. Wat kan

  de schoolleiding doen om zijn personeel energiek, vitaal en

  bevlogen te houden? En wat kan de betrokken leerkracht zelf

  doen om in zijn kracht te blijven?

  Baan die bij je past

  Wat heeft het promotieonderzoek opgeleverd? Bevlogen zijn

  begint ermee dat je een baan hebt die bij je past, een waarvoor je

  het talent en de kwaliteiten hebt, vertelt Van Wingerden.

  Daarbij ben je gezond en heb je het thuis op de rit. Als het op

  een van die terreinen niet in orde is, dan heeft dat invloed op je

  bevlogenheid. Ook van belang is dat betrokkene vertrouwen

  heeft in eigen kunnen en persoonlijke effectiviteit en inzicht heeft

  in zijn energiebalans: wat in het werk geeft energie en wat kost

  energie? Wie weet waar energie weglekt en welke kleine

  verandering kan bijdragen aan het werkplezier, zit op de goede

  weg. Wie zelf de regie neemt, een kleine verandering realiseert