Relationele en Seksuele Vorming in het IVV

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Relationele en Seksuele Vorming in het IVV

 • 1. RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING IVV SINT-VINCENTIUS Jonatan Baert - Tine Cool - Sofie De Block - Timothy De Ryck -Sophie Desimpelaere - Tine Maertens - Tine Van Kerckhove

2. Verwelkoming 3. Wie verloor zijn maagdelijkheid op 14 jaar? Wie op 15 jaar Wie op 16 jaar 4. Kennismaking 5.

 • IVV Sint-Vincentius
 • Gevarieerd aanbod studierichtingen:
  • BSO- en TSO-opleidingen voor 2 een 3 egraad
  • Se-n-Se Leefgroepwerking & Se-n-Se Integrale veiligheid
  • HBO Verpleegkunde
 • Opleiden tot gekwalificeerde mensen

6.

 • Schoolpopulatie
 • Een afspiegeling van de maatschappij en
 • haar verschillende culturen en
 • levensbeschouwingen.
  • 850 studenten verspreid over de vier campussen
  • 650 studenten campus Molenaarstraat

7. Interview met een leerkracht 8.

 • Als je vergelijkt met de vorige scholen
 • waar je reeds les gaf, wat zou je dan als
 • specifieke karakteristiek van het IVV Sint-
 • Vincentius omschrijven?

9.

 • Zorgt de open sfeer op school er voor dat
 • leerlingen sneller bij de leerkrachten komen
 • aankloppen met persoonlijke vragen?

10.

 • De vakoverschrijdende eindtermen, is
 • dat iets waar je bewust mee bezig bent
 • tijdens je lessen?

11.

 • Zou het zinvol zijn om duidelijke afspraken
 • te maken rond de verdeling en spreiding
 • van vakoverschrijdende eindtermen?

12.

 • Seksualiteit en relaties, het lijkt ons wel
 • een thema dat ontzettend leeft bij jongeren
 • uit de derde graad

13.

 • Besteedt de school op nog een andere
 • manier aandacht aan dit onderwerp?

14.

 • Hoe wordt dit thema wel benaderd?

15. Waarom relationele en seksuele vorming in school 16.

 • Seksuele voorlichting voorkomt
 • zwangerschap

De pil voorkomt SOAs Seksuele voorlichtingleidt tot het gebruik vananticonceptie Vrij veilig!Zet 2 rubbertjes op. Seksuele voorlichting loktseksuele initiatie uit. SOA kennis schiet tekort Seksuele voorlichting is de taakvan de ouders 17. Blik op SOA-souvenir 18.

 • SOA-souvenir
 • Educatief spel over Seksueel
 • Overdraagbare Aandoeningen (SOA)
  • Wat SOA zijn
  • Hoe je ze kan oplopen
  • Hoe je ze kan vermijden
 • Kennisaspecten
 • Relationele aspecten

19.

 • Praktisch:
  • Jongeren vanaf 14 jaar
  • Vanaf 4 deelnemers
  • Duur van het spel : 2 uur

20. ALARM!! Schaamluis gesignaleerd 21. 22. Implementatie 23.

 • SOA-souvenir implementeren
 • STAP 1: Voorbereidingsfase
 • STAP 2: Uitvoeringsfase
 • STAP 3: Evaluatiefase

24. Voorbereidingsfase 25.

 • (1) Voorbereidingsfase
 • + Actieve werkgroep rond VOET-en
 • + Erover waken dat alle themas aan bod
 • komen in verschillende lessen en/of
 • themadagen
 • + Positieve attitude t.a.v. implementatie
 • VOET-en
 • + Ondersteunen met veel enthousiasme
 • nieuwe projecten

26.

 • (1) Voorbereidingsfase (vervolg)
 • - Leerlingen te weinig betrokken bij het
 • voorbereiden, uitwerken en evalueren
 • van activiteiten
 • Meer grondige bevraging
 • huidige implementatie sluit niet volledig
 • aan bij behoeften leerlingen

27.

 • (1) Voorbereidingsfase (vervolg)
 • Jaarlijks terugkerend thema in de verschillende leerjaren
 • Vlot inspelen op een thema dat sterk samenhangt met de maturiteit en de cultuur van de leerlingen

28.

 • (1) Voorbereidingsfase (vervolg)
 • Leerkrachten van het vak omgangskunde:
  • Veel contacturen
  • Lesblokken van 2 3 lesuren
  • Groepje van minder dan 10 leerlingen
 • Extra leerkracht voor ondersteuning
 • Bijscholing over het onderwerp en het verloop van het spel
 • SOA-souvenir zelf spelen

29. Uitvoeringsfase 30.

 • (2) Uitvoeringsfase
 • Implementatie in alle klassen van de 2 een 3 egraad BSO binnen het IVV Sint-Vincentius
 • Opsplitsing klas in 2 groepen + begeleiding van 1 leerkracht per groep
 • Leerkracht = goed ingelicht over het thema
 • Vlotte integratie in lessen door spelopzet

31.

 • (2) Uitvoeringsfase (vervolg)
 • Koppeling aan het vak omgangskundeSOA-souvenir flexibel inplannen in het jaarplan
 • VOET binnen vak?
 • Veilige sfeer:
  • geleidelijke opbouw van het spel
  • vertrouwdheid van de leerlingen met de begeleidende leerkracht

32.

 • (2) Uitvoeringsfase (vervolg)
 • Kern van het spel neemt doorheen de jaren steeds meer volume in
 • vaardigheden en attitudes intensiever trainen
 • Elk jaar kan men andere accenten leggen = uitdagend en zinvol
 • Jaarlijkse intervisie is noodzakelijk!

33. Evaluatiefase 34.

 • (3) Evaluatiefase
 • Op verschillende niveaus:
  • Ervaringen, meerwaarden, positieve en negatieve punten bij zowel leerlingen als leerkrachten nagaan
 • Directe bevraging
  • Intervisie om opmerkingen en bedenkingen van de leerkrachten te bespreken + stem van leerlingen vertegenwoordigen
 • Evaluatie in het spel ingebouwd
  • Meningen en ervaringen van leerlingen bevragen

35.

 • (3) Evaluatiefase (vervolg)
 • Houding van leerlingen tegenover SOA-souvenir:
  • Succesvolle implementatie
  • begeleidende leerkracht = vertrouwenspersoon voor leerlingen met prangende vragen rond dit thema
  • SOA-souvenir op korte en lange termijn zinvol

36. Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag door naar de wikispace van groep 12