Reizen in Europa

of 19 /19
Reizen in Europa 2010 Europese Unie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Reizen in Europa

 • Reizen inEuropa2010

  Europese Unie

 • Op het Europese continent strekt de Europese Unie zich uit van Lapland totde Middellandse Zee en van de Ierse westkust tot de kusten van Cyprus. Eengevarieerde aaneenschakeling van landschappen: van rotskusten tot zand-stranden, van vruchtbare weiden tot dorre vlakten, van meren en wouden totijzige toendras.

  Met hun vele tradities, culturen en talen vertegenwoordigen de Europesevolkeren meer dan 7 % van de wereldbevolking. Prehistorische rotsschilderin-gen, Griekse en Romeinse antiquiteiten, de Moorse architectuur, middel-eeuwse vestingen, renaissancepaleizen en barokke kerken getuigen van hetrijke verleden van Europa. Ook het hedendaagse Europa kan de reiziger beko-ren met zijn bruisende steden, kleurrijke culturele feestelijkheden, winter- enzomersporten en een gevarieerde keuken.

  Europeanen reizen graag en het opheen van de meeste paspoort- en baga-geformaliteiten heeft het reizen een stuk gemakkelijker gemaakt. Zestien EU-landen gebruiken de euro als munteenheid, waardoor reizigers gemakkelijkprijzen kunnen vergelijken en niet langer de kosten en het ongemak van hetwisselen van geld hebben. De interne markt met bijna 500 miljoen mensenheeft geleid tot een groter aanbod en lagere prijzen. Veel Europeanen vindenreizen binnen de EU trouwens net zo makkelijk als reizen in hun eigen land.

 • Voor burgers van de EUPaspoort of identiteitskaartEr zijn geen controles meer aan de onderlinge grenzen van 22 EU-landen. Dit iste danken aan het Schengen-akkoord, dat deel uitmaakt van de EU-wetgeving.Deze bepalingen zijn erop gericht alle controles aan de binnengrenzen af teschaen. Tegelijk wordt er strenger gecontroleerd aan de buitengrenzen vande EU en wordt een gemeenschappelijk visumbeleid gevoerd. De meeste EU-landen nemen volledig deel aan Schengen, alleen Bulgarije, Ierland, Roemenien het Verenigd Koninkrijk niet. Dit betekent dat u voor deze vier landennog een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig hebt. IJsland,Noorwegen en Zwitserland zitten niet in de EU, maar nemen wel deel aanSchengen.

  Ook als u de EU verlaat of binnenkomt moet u een geldig paspoort of eengeldige identiteitskaart laten zien.

  Het is verstandig een paspoort of een identiteitskaart mee te nemen wanneeru binnen de EU reist om zo nodig uw identiteit te kunnen bewijzen. De EU-landen mogen aan hun grenzen gedurende een beperkte periode controlesuitvoeren als dat nodig is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

  Zorg ervoor dat meereizende kinderen hun eigen paspoort of identiteitskaarthebben of in uw paspoort vermeld staan.

  Dankzij overeenkomsten met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitser-land kunnen hun inwoners op dezelfde behandeling rekenen als inwonersvan de EU en kunnen zij in de EU reizen als zij hun identiteitskaart of paspoortmeenemen.

  VisumU heeft geen visum nodig om binnen de EU te reizen.

  Voor niet-EU-burgersPaspoortU heeft een geldig paspoort nodig.

  VisumBurgers uit 34 landen hebben geen visum nodig als zij voor maximaal driemaanden naar de EU komen. Australi, Canada, Kroati, Japan, Nieuw-Zeelanden de Verenigde Staten van Amerika behoren tot deze landen. De lijst van lan-den waarvan de inwoners wel een visum nodig hebben om naar het VerenigdKoninkrijk of Ierland te reizen, verschilt enigszins van de lijst die voor de andereEU-landen geldt. In geval van twijfel kunt u het best contact opnemen met hetdichtstbijzijnde consulaat van een EU-land.

  Met een visum van een land dat volledig meedoet aan Schengen mag uautomatisch naar alle andere Schengen-landen reizen. Bovendien staat eengeldige verblijfsvergunning voor n van die Schengen-landen gelijk aan eenvisum. Het kan zijn dat u een extra visum nodig heeft voor een bezoek aan eenEU-land dat niet aan Schengen deelneemt.

 • De euroDe euro is het wettige betaalmiddel van zon 329 miljoen mensen in 16 EU-landen: Belgi, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Itali,Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Sloveni, Slowakije enSpanje. EU-landen waar de euro niet wordt gebruikt: Bulgarije, Denemarken,Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemeni, Tsjechi, het VerenigdKoninkrijk en Zweden. De acht landen die sinds 2004 tot de EU zijn toegetre-den, hebben zich ertoe verbonden de euro in te voeren wanneer zij hiervoorklaar zijn.

  Het symbool van de euro is . De eurobiljetten zijn in alle landen gelijk. Elk landgeeft echter zijn eigen euromunten uit. Een van beide zijden is steeds het-zelfde, op de andere staat een kenmerkend nationaal symbool. Alle biljetten enmunten kunnen worden uitgegeven in alle landen in het eurogebied, inclusiefhun overzeese gebieden zoals de Azoren, de Canarische Eilanden, Ceuta enMelilla, Frans Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Runion enSaint Pierre en Miquelon.

  Monaco, San Marino en Vaticaanstad hebben de euro aangenomen als hunnationale munteenheid, waardoor zij ook het recht hebben een bepaald aantaleuromunten uit te geven met hun eigen nationale kenmerken. In een aantallanden en gebieden wordt de euro feitelijk als munteenheid gebruikt, zoals inAndorra, Kosovo en Montenegro.

  In Europese landen buiten het eurogebied aanvaarden veel hotels, winkels enrestaurants, in het bijzonder in toeristische gebieden, naast de nationale muntook euros, maar zij zijn daartoe niet wettelijk verplicht.

  Contant geld en creditcardsDankzij de EU-regels kost euros pinnen nu overal in de EU evenveel als het inuw eigen land zou kosten bij een geldautomaat van een andere bank dan uweigen. De transactiekosten voor betaling in de EU in euros met een debitcardof creditcard zijn gelijk aan die in uw eigen land. Verschillende banken kunnenuiteraard verschillende kosten in rekening brengen.

 • Binnen de EUWanneer u van het ene EU-land naar het andere reist, mag u zoveel kopen enmeenemen als u wilt, mits het voor persoonlijk gebruik is en niet om door teverkopen. Hengen (btw en accijnzen) zijn inbegrepen in de prijs die u betaalten in andere EU-lidstaten hoeft geen belasting meer te worden betaald.

  Tabak en alcoholElk land stelt zijn eigen richthoeveelheden vast om te bepalen of tabak en al-cohol voor persoonlijk gebruik bedoeld zijn. Als u een grotere hoeveelheid vandeze goederen bij u heeft, is het mogelijk dat u wordt gevraagd te bewijzendat deze voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld en de aankoop ervan te recht-vaardigen. De richthoeveelheden mogen niet lager zijn dan:

  800 sigaretten400 cigarillos200 sigaren1 kg tabak10 liter sterke drank20 liter gealcoholiseerde wijn (zoals port of sherry)90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn)110 liter bier

  Tijdelijk geldt in sommige landen (Belgi, Denemarken, Duitsland, Finland,Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) nog een maxi-mumhoeveelheid van 200 sigaretten die worden meegebracht uit Estland enLitouwen. In sommige landen (Denemarken, Duitsland, Hongarije, het VerenigdKoninkrijk en Zweden) geldt voor reizigers uit Bulgarije en Roemeni nog eeninvoerbeperking van 200 sigaretten.

 • Van buiten de EUAls u van een niet-EU-land de EU binnenkomt, mag u de volgende hoeveelhe-den goederen voor persoonlijk gebruik meebrengen zonder btw of accijnzente betalen. Deze beperkingen gelden ook wanneer u terugkomt van deCanarische Eilanden, de Kanaaleilanden, Gibraltar of andere gebieden waar deEuropese btw- en accijnsregels niet van toepassing zijn.

  Alcoholhoudende dranken1 liter sterke drank van meer dan 22 % vol., of2 liter gealcoholiseerde wijn of mousserende wijn4 liter gewone wijn16 liter bier

  TabaksproductenDe maximumhoeveelheid is afhankelijk van het land dat u bezoekt. Een landkan besluiten alleen de lagere maximumhoeveelheden te hanteren voor reizi-gers over land of over zee.

  Hogere maximumhoeveelheid Ondergrens200 sigaretten of 40 sigaretten of100 cigarillos of 20 cigarillos of50 sigaren of 10 sigaren of250 g tabak of 50 g tabak

  Andere goederen, waaronder parfumToegestaan zijn goederen met een maximumwaarde van 300 euro per reizigerof 430 euro per lucht- of zeereiziger. In sommige lidstaten geldt een lagerbedrag van 150 euro voor reizigers jonger dan 15.

 • Hulp voor consumentenAls consument bent u beschermd door enkele basiswetten die in elke EU-lidstaat van toepassing zijn.

  Dankzij de EU-voorschriften voor de etikettering van levensmiddelenweet u wat u koopt. U kunt de ingredintenlijst nakijken op allergienof voedselintoleranties. Er zijn regels voor welke producten biologischmogen worden genoemd en regels voor het gebruik van voedings- engezondheidsclaims op levensmiddelen.

  In supermarkten moet de eenheidsprijs van producten de prijs per kiloof per liter worden vermeld zodat de consumenten gemakkelijker prijzenkunnen vergelijken.

  Op cosmetische producten moet worden vermeld hoe lang zij na openingkunnen worden gebruikt. Let op het pictogram van de open pot. Deverpakking van zonnebrandcrmes moet informatie bevatten over o.a. debescherming tegen UVA-straling en wel in gestandaardiseerde termen enzonder misleidende bewoordingen als totale bescherming.

  De EU-wetgeving heeft regels voor pakketreizen en timesharing.

  Door op reis via uw mobiele telefoon uw koolstofvoetafdruk na te gaan, kuntu uw bijdrage aan de aanpak van de klimaatverandering leveren. U kuntmobGAS gratis downloaden (mobgas.jrc.ec.europa.eu) en berekenen welkegevolgen uw dagelijkse activiteiten voor het milieu hebben. U krijgt praktischetips over hoe u die gevolgen kunt verminderen.

  Let op de EU-milieukeurbloem op gewone consumptiegoederen vanzeep en shampoo tot schoenen. Dit keurmerk helpt u groenere productente vinden. U kunt de milieukeurbloem ook gebruiken ommilieuvriendelijkehotels, logies met ontbijt, jeugdherbergen en campings te vinden. De bloemgeeft aan dat de accommodatie of camping het energie- en waterverbruikheeft beperkt, gebruik maakt van hernieuwbare energie en maatregelen heeftgenomen om de hoeveelheid afval te verminderen.

 • RijbewijsEen geldig rijbewijs dat in een EU-land is uitgereikt, is in de hele EU geldig. Insommige landen moet u naast een geldig rijbewijs het kentekenbewijs van uwauto bij u hebben.

  AutoverzekeringWanneer u binnen de EU reist, biedt uw autoverzekering automatisch de wet-telijk verplichte minimumdekking (wettelijke aansprakelijkheid). Die is ook inIJsland, Noorwegen en Zwitserland geldig. Als u in eigen land allrisk verzekerdbent, ga dan na of u ook in andere landen gedekt bent.

  Een groene kaart is niet noodzakelijk om in de EU te reizen, maar het is eeninternationaal erkend verzekeringsbewijs waarmee u gemakkelijker een scha-declaim kunt indienen als u een ongeval heeft. Neemt u geen groene kaartmee, zorg er dan voor dat u een verzekeringsbewijs bij u heeft.

  Bij uw verzekeraar kunt u terecht voor een Europees aanrijdingsformulier. Dit iseen standaarddocument waarmee u bij een ongeval in een ander land gemak-kelijker ter plaatse aangifte kunt doen.

  Veilig rijdenIn alle EU-landen is de veiligheidsgordel nu verplicht in alle motorvoertuigen,dus ook in touringcars en minibussen. Voor kinderen die meerijden in de autoof vrachtwagen is een kinderzitje of zitverhoger verplicht. Dit geldt ook voorandere voertuigen, voor zover dat tenminste mogelijk is.

  Mobiel bellen onder het rijden verhoogt de kans op een ongeval aanzienlijk.Het is dan ook in alle EU-landen uitdrukkelijk of impliciet verboden.

  Het maximaal toegelaten alcoholgehalte in het bloed ligt tussen 0,2 mg/ml en0,8 mg/ml. Sommige landen staan tijdens het rijden helemaal geen alcohol inhet bloed toe.

  Denkt u eraan dat er in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en op Cyprus enMalta links wordt gereden en dat in sommige landen, zoals Belgi, Frankrijk,Nederland en Portugal in het algemeen verkeer van rechts voorrang heeft.

 • Door de interne markt heeft de EU gezorgd voor goedkopere tickets en eenruimere keuze aan luchtvaartmaatschappijen en diensten. In 2009 zijn EU-maatregelen afgekondigd ter verbetering van de prestaties en de veiligheidvan het Europese luchtvaartsysteem, waardoor vluchten veiliger, milieuvrien-delijker en rendabeler worden.

  Rechten van vliegtuigpassagiersAls vliegtuigpassagier hebt u bepaalde rechten inzake vlucht- en boekings-informatie, schade aan bagage, vertragingen en annuleringen van vluchten,instapweigering, compensatie bij ongevallen en problemen bij pakketreizen.Deze rechten gelden voor binnenlandse en internationale lijn- en chartervluch-ten, vanaf een EU-luchthaven, of vanaf een luchthaven buiten de EU naar eenEU-luchthaven, voor zover het een vlucht van een luchtvaartmaatschappij uitde EU betreft. De EU houdt ook een zwarte lijst bij van luchtvaartmaatschap-pijen die uit het Europese luchtruim en van de Europese luchthavens wordengeweerd. Gehandicapte en oudere passagiers hebben tegenwoordig recht opgratis hulp aan boord van vliegtuigen en op luchthavens in de EU, zodat zij netzo gemakkelijk als ieder ander kunnen reizen. Door nieuwe EU-regels kunnenreizigers de prijzen van vliegtickets nu beter vergelijken omdat het verplicht isom alle belastingen, toeslagen en nahengen in de prijs op te nemen.

  Met klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de luchtvaartmaatschappijof de reisorganisatie. Mochten zij hun verplichtingen niet nakomen, dan kunt uook een klacht indienen bij de bevoegde nationale toezichthouder. Telefoneernaar Europe Direct op het gratis nummer 00 800 67891011 om te vragen hoe udat kunt doen.

  VeiligheidOm het vliegverkeer in de hele EU zo veilig mogelijk te maken, zijn er ge-meenschappelijke regels en normen vastgelegd over zaken als de controlevan passagiers, handbagage en ruimbagage, en de veiligheidscontroles vanvliegtuigen. Er bestaat een voor de hele EU geldende lijst van artikelen dieniet zijn toegestaan in de passagiersruimte. Ook is er een lijst opgesteld vanartikelen die niet in het bagageruim mogen worden meegenomen. Controleerook welke regels er gelden voor het meenemen van vloeistoen.

 • De EU heeft een uitgebreid spoorwegnet van 210 000 km met allerlei interna-tionale verbindingen. In verschillende landen ligt 5 000 km aan hogesnelheids-lijnen, waarop de treinen een snelheid van 320 km/u kunnen halen. Dit netwerkwordt momenteel uitgebreid.

  Het internationaal personenvervoer per spoor zal concurrerender wordenwanneer vanaf 2010 elke in de EU gevestigde, gecerticeerde spoorwegmaat-schappij internationaal diensten mag aanbieden.

  Ook treinreizigers hebben meer rechten gekregen, met name op het gebiedvan informatievoorziening, schadevergoeding bij vertraging, gemiste aanslui-ting en annulering en hulp voor gehandicapten en ouderen.

  Gebruik maken van gezondheidszorgAls u als inwoner van de EU tijdelijk in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein,Noorwegen of Zwitserland verblijft, plotseling ziek wordt of bij een ongevalbetrokken raakt, heeft u recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling vanuw ziektekosten. Deze regeling geldt momenteel alleen voor de openbaregezondheidszorg. Elk land heeft overigens zijn eigen regels hiervoor. In som-mige landen is de verzorging gratis, in andere landen betaalt u een deel vande kosten en in weer andere landen moet u alle kosten betalen en daarna devergoeding hiervan aanvragen. Bewaar dus al uw rekeningen, recepten enkwitanties.

 • Dankzij de Europese ziekteverzekeringskaart zijn de procedures vereenvoudigden worden kosten sneller vergoed. U kunt deze kaart aanvragen bij uw zorgver-zekeraar (NL) of mutualiteit (B). Sommige landen zetten de Europese ziektever-zekeringskaart op de achterzijde van hun nationale kaart, terwijl andere eenafzonderlijke kaart verstrekken.

  ReisverzekeringHet is raadzaam een reisverzekering af te sluiten, aangezien slechts enkele EU-landen alle medische kosten vergoeden. Ziekte of een ongeval in het buiten-land kan immers extra reis-, verblijf- en repatriringskosten met zich brengen,waarvoor u verzekerd wilt zijn.

  MedicijnenAls uw arts u geneesmiddelen heeft voorgeschreven, zorg dan dat u het dok-tersvoorschrift of recept bij u heeft. Neem niet meer geneesmiddelen mee dannodig voor eigen gebruik tijdens de reis. Grote hoeveelheden geneesmiddelenkunnen argwaan wekken.

  InentingenVoor het reizen binnen de EU zijn in het algemeen geen inentingen nodig.Voor sommige van de overzeese gebieden van de EU is een inenting echterverplicht of aanbevolen. Vraag inlichtingen bij uw arts voor u vertrekt.

  ZwemwaterIn heel de EU gelden strikte normen voor zwemwater. De kwaliteit van hetzwemwater verbetert nog steeds. In een jaarverslag van de Europese Commis-sie kunnen vakantiegangers nuttige informatie vinden over de kwaliteit vanhet zwemwater in de hele EU, zowel aan de kust als in het binnenland.

  Als u op een strand of in een jachthaven een blauwe vlag ziet, betekent dit datde normen met betrekking tot waterkwaliteit, veiligheid, diensten, milieu-beheer en informatieverstrekking worden nageleefd. In 2008/2009 hebbenmeer dan 2 700 stranden en jachthavens in de EU de blauwe vlag gekregen.Dit vrijwillige systeem wordt beheerd door de Foundation for EnvironmentalEducation (FEE).

 • TalenEuropa is rijk aan talen. De voornaamste taalfamilies in de EU zijn de Ger-maanse, de Romaanse, de Slavische, de Baltische en de Keltische talen. DeEU-instellingen hebben nu 23 ocile talen, maar daarnaast zijn er nog tal vanandere talen met een minder brede verspreiding.

  Vele Europeanen spreken naast hun moedertaal minstens n andere taal.Meer dan een kwart van de volwassenen spreekt twee of meer andere talen.Probeer tijdens uw reizen in Europa ten minste enkele zinnen in de plaatse-lijke taal te zeggen bij uw contacten met de plaatselijke bevolking. Begin metgoedemorgen:

  AB

  BGCYCZD

  DKE

  ESTF

  FIN

  433235935742049453437233358

  4430363935335237037135631351484046421386

  GBGRHI

  IRLLLTLVMNLPPLROS

  SKSLO

  OostenrijkBelgiBulgarijeCyprusTsjechiDuitslandDenemarkenSpanjeEstlandFrankrijkFinland

  Verenigd KoninkrijkGriekenlandHongarijeItaliIerlandLuxemburgLitouwenLetlandMaltaNederlandPortugalPolenRoemeniZwedenSlowakijeSloveni

  BulgaarsDeensDuits

  EngelsEstsFins

  FransGrieks

  HongaarsIers

  ItaliaansLets

  LitouwsMaltees

  NederlandsPools

  PortugeesRoemeensSlowaaksSloveensSpaans

  TsjechischZweeds

  Dobro utroGod morgenGuten MorgenGood morningTere hommikustHyv huomentaBonjourKalimeraJ reggeltDia dhuitBuongiornoLabrt

  Labas RytasL-Godwa t-TajbaGoedemorgenDzie dobryBom diaBun dimineaaDobr rnoDobro jutroBuenos dasDobr rnoGod morgon

  TelefoonIn de hele EU is er voortaan nog maar n kengetal voor internationaletelefoongesprekken: 00.

  De landencodes zijn:

 • Mobiel telefonerenDankzij de GSM-norm van de EU kunt u uw mobiele telefoon overal in Europaen in vele andere delen van de wereld gebruiken. Dankzij de door de EUvastgestelde maximumtarieven voor mobiel telefoneren in het buitenland, zijnde roamingprijzen met circa 60 % gedaald. De kosten voor smsen vanuit hetbuitenland zijn ook aanzienlijk gedaald. Een sms-bericht mag nu niet meer dan11 cent (exclusief btw) kosten.

  Maximale roamingprijs per minuut in euro (excl. btw)

  Mobiele telefoongesprekkenin het buitenland gemaakt

  Mobiele telefoongesprekkenin het buitenland ontvangen

  Gemiddeldeprijs zomer 2006

  1,10

  0,58

  Tot enmet 1 juli2010

  0,39

  0,15

  Tot enmet 1 juli2011

  0,35

  0,11

  Providers mogen lagere tarieven aanbieden, dus houd in de gaten wat vooru het voordeligst is. Klanten ontvangen nu automatisch een bericht over dekosten voor gesprekken, smsen en dataroamingdiensten zoals websurfen oflms downloaden. Vanaf maart 2010 gelden maatregelen om consumentente beschermen tegen onverwacht hoge rekeningen bij dataroamingdiensten.Klanten kunnen vooraf instellen welk bedrag zij maximaal willen uitgevenvoor dataroamingdiensten. Met ingang van 1 juli 2010 wordt het verplicht datals een klant dat niet doet, er automatisch een limiet van 50 euro per maandwordt toegepast.

  U vindt een overzicht van de roamingtarieven van de providers in alle 27EU-landen, inclusief links naar hun eigen websites, op ec.europa.eu/roaming.U kunt er ook de tarieven voor het versturen van een sms of het gebruik vandatadiensten vergelijken.

  PostzegelsPostzegels kunt u alleen gebruiken in het land waar u ze koopt, ook al zijn zij ineuro geprijsd.

  ElektriciteitHeel Europa heeft een wisselspanning van 220-240 volt en 50 hertz. In Cyprus,Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk hebben stekkers drie rechthoekigepennen, in alle andere EU-landen zijn het twee ronde. De stopcontacten zijnniet overal hetzelfde als thuis, maar normaal kunt u apparatuur zoals haardro-gers en scheerapparaten overal gebruiken. Bovendien kunt u op luchthavensen in toeristische plaatsen meestal wel een verloopstekker of adapter kopen.

 • Er is een duizelingwekkend aanbod van bezienswaardigheden en activiteitenin Europa. Opwww.visiteurope.com vindt u suggesties en informatie overalle EU-landen. U kunt ook terecht op de websites van de ocile nationaletoeristische diensten.

  A Oostenrijk www.austria.infoB Belgi www.visitanders.com, www.opt.beBG Bulgarije www.bulgariatravel.orgCY Cyprus www.visitcyprus.comCZ Tsjechi www.czechtourism.comD Duitsland www.germany-tourism.deDK Denemarken www.visitdenmark.comE Spanje www.spain.infoEST Estland www.visitestonia.comF Frankrijk www.franceguide.comFIN Finland www.visitnland.comGB Verenigd Koninkrijk www.visitbritain.comGR Griekenland www.visitgreece.grH Hongarije www.hungary.comI Itali www.enit.itIRL Ierland www.discoverireland.comL Luxemburg www.visitluxembourg.luLT Litouwen www.lithuaniantravel.comLV Letland www.latviatourism.lvM Malta www.visitmalta.comNL Nederland www.holland.comP Portugal www.visitportugal.comPL Polen www.poland.travelRO Roemeni www.romaniatourism.comS Zweden www.visitsweden.comSK Slowakije www.slovakia.travelSLO Sloveni www.slovenia.info

  Als afkorting voor de landen zijn de landencodes voor nummerplaten vanautos gebruikt.

  De EU steunt en bevordert elk jaar allerlei culturele projecten en evenementenin heel Europa. Een daarvan is de verkiezing van een stad tot culturele hoofd-stad van Europa. Essen in Duitsland, Pecs in Roemeni en Istanboel in Turkijezijn in 2010 culturele hoofdsteden. In Essen aan de Ruhr, een stadsgewestin het westen van Duitsland, worden het hele jaar door allerlei projectengeorganiseerd op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling,literatuur, geschiedenis, de uitvoerende kunsten en de culturele sector. Dehistorische universiteitsstad Pecs in het zuiden van Hongarije biedt een kleur-rijk programma van festivals, tentoonstellingen, klassieke muziek, volksmuzieken popconcerten, theater, dans, lm en literaire evenementen. Het Istanboelvan de antieke moskeen, paleizen, musea en bazaars is in 2010 extra levendigmet speciale culturele evenementen, van modeshows en modetentoonstellin-gen tot concerten met Turkse makam-muziek, het internationaal tangofestival,festiviteiten rond de ramadan en een internationaal poppenfestival.

 • 4 1 45

  5 3 22

  101

  926

  451

  1 11 1010 18

  6 7 5 3 4

  252327372324223120252222332830202323222922272430222627

  WenenBrusselSofiaNicosiaPraagBerlijnKopenhagenMadridTallinnParijsHelsinkiLondenAtheneBoedapestRomeDublinLuxemburgVilniusRgaVallettaAmsterdamLissabonWarschauBoekarestStockholmBratislavaLjubljana

  ABBGCYCZDDKEESTFFINGBGRHIIRLLLTLVMNLPPLROSSKSLO

  Gemiddeld min.Januari (C)

  Gemiddeld max.Juli (C)

  Reizen met een kat of een hond verloopt nu veel vlotter dankzij het nieuwehuisdierenpaspoort dat bij elke dierenarts verkrijgbaar is. Alle honden en kat-ten moeten een paspoort hebben waaruit blijkt dat zij tegen hondsdolheidzijn ingent. Ten minste tot 30 juni 2010 geldt voor Ierland, Malta, Zweden enhet Verenigd Koninkrijk nog het extra vereiste dat een bewijs moet wordengeleverd dat de inenting succesvol was.

  Bovendien is een behandeling tegen teken en lintworm vereist voor dierendie in Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk worden binnengebracht.Finland en Zweden vereisen een behandeling tegen lintworm.

  Een dier moet kunnen worden gedenticeerd met een elektronische micro-chip. Tot juli 2011 kan ook een duidelijk leesbare tatoeage als identicatiemid-del worden gebruikt, behalve als u uw huisdier wilt meenemen naar Ierland,Malta of het Verenigd Koninkrijk, waar de microchip al verplicht is.

  Het weerIn Europa is het weer meestal gematigd. De volgende tabel geeft de gemiddel-de minimumtemperatuur in januari en de gemiddelde maximumtemperatuurin juli in de hoofdsteden van de EU-landen aan.

 • ZomertijdDe zomertijd begint in de hele EU op 28 maart 2010 (de klok wordt een uur vooruitgezet) en eindigt op 31 oktober 2010 (de klok wordt een uur achteruit gezet). Voor2011 zijn de data 27 maart en 30 oktober.

  Europees alarmnummer: 112In alle EU-landen kunt u met een vast of mobiel toestel de hulpdiensten bereiken viahetzelfde nummer: bel gratis 112.

  Verlies of diefstalDiefstal kunt u aangeven bij de lokale politie. Om een schadeclaim in te dienen,moet u het proces-verbaal bijvoegen. Laat verloren of gestolen kredietkaarten on-middellijk blokkeren. Als uw paspoort gestolen wordt, doe dan zowel aangifte bij depolitie als bij het consulaat of de ambassade van uw land. Als u buiten de EU bent,kunt u terecht bij een consulaat of ambassade van elk ander EU-land als uw eigenland daar geen eigen ambassade heeft.

  GMT +3GMT +2GMT +1GMT GMT +4

 • Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus van de Europese Commissie en van hetEuropees Parlement in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese Unieheeft delegaties in andere landen van de wereld.

  VERTEGENWOORDIGINGENVANDE EUROPESECOMMISSIE

  Vertegenwoordiging in BelgiArchimedesstraat 731000 BrusselBELGITel. +32 22953844Internet: ec.europa.eu/belgium/welcome/index_nl.htmE-mail: [email protected]

  Vertegenwoordiging in NederlandMauritskade 352514 HD Den HaagNEDERLANDTel. +31 703135300Internet: www.eu.nlE-mail: [email protected]

  BUREAUS VANHETEUROPEES PARLEMENT

  Bureau in BelgiWiertzstraat 601047 BrusselBELGITel. +32 22842005Internet: europarl.europa.eu/brussels/E-mail: [email protected]

  Bureau in NederlandMauritskade 352514 HD Den HaagNEDERLANDTel. +31 703135400Internet: europeesparlement.nlE-mail:[email protected]

  Informatie en publicaties over de Europese Unie in het Nederlands zijn ookverkrijgbaar bij:

  DE EU OP HETWEBInformatie in alle ocile talen van de Europese Unie vindt u op deEuropawebsite: europa.eu

  BEZOEK ONSEr zijn in heel Europa honderden plaatselijke EU informatiecentra.Het adres van het dichtstbijzijnde centrum vindt u op deze website:europedirect.europa.eu

  BEL OFMAIL ONSEurope Direct beantwoordt al uw vragen over de Europese Unie.U kunt ons bereiken op het gratis telefoonnummer00 800 6 7 8 9 10 11 (of tegen betaling uit een land buiten de EUop het nummer +32 22999696), of door een e-mail te sturen naareuropedirect.europa.eu

  INTERESSANTE LECTUURPublicaties over de EU vindt u op de website van EU Bookshop:bookshop.europa.eu

 • ()

  ALB

  ANI

  ALG

  ERIJE

  BEL

  ARUS

  BOSN

  IEN

  HER

  ZEG

  OVIN

  A

  I R

  IRAK

  MOLD

  AVI

  MONTE

  NEG

  RO

  MAROKKO

  RUSL

  AND

  SERVI

  SYRI

  TUNES

  I

  OEK

  RAN

  E

  LIBANON

  2610

  0

  31 111 79 43 357 43 132

  505

  54470 301 9 65 65

  10,7 7,6

  10,4 5,5

  82,0 1,3

  11,2

  45,8

  64,34,4

  60,0 0,7

  2,2

  0,4

  10,0 0,4

  16,4 8,3

  38,1

  10,6

  21,4 2,0

  5,4

  5,3

  9,2

  61,6

  6330

  0

  1450

  0

  1890

  0

  3120

  0

  2980

  0

  1410

  0

  1810

  0

  1050

  0

  2120

  0

  1650

  0

  2660

  0

  2820

  0

  2760

  0

  3,3

  930

  0

  1900

  0

  1430

  0

  2320

  0

  2460

  0

  2330

  0

  2290

  0

  1130

  0

  1260

  0

  2510

  0

  230

  0(2 )

  490

  0(2 )

  1300

  0(2 )

  2570

  0

  3690

  0

  3 93 0,3 34 84 313 92 230 20 49 305

  411

  244

  423

  4

  328

  7116

  6,0(3 )

  932

  7

  365

  1688

  9

  915

  9

  499,7

  133

  8,6(3 )

  127,0(3 )

  140,0(3 )

  304,0(3 )

  3229

  9

  2740

  0

  2780

  0

  2810

  0

  Gep

  ublicee

  rdin

  janu

  ari201

  0do

  orde

  Europe

  seCo

  mmissie

  Dire

  ctoraat-ge

  neraalCo

  mmun

  icatie

  Publicaties

  1049

  Brussel

  BELG

  I

  Bureau

  voor

  publicatiesvande

  Europe

  seUnie

  2985

  Luxembu

  rgLU

  XEMBU

  RG

  book

  shop

  .europ

  a.eu

  Kaart:LovellJohn

  s,www.lovelljoh

  ns.com

  Eu

  rope

  seUnie,20

  10

  EU-lidstaat

  Kand

  idaat-lid

  staat

  Zetelvan

  deinstellin

  genvande

  EU

  Staatsgren

  s

  Nationa

  leho

  ofdstad

  Zetelvan

  derege

  ring

  Grens

  vande

  regio

  Region

  aleho

  ofdstad

  Belang

  rijke

  waterweg

  (1 )Met

  hetb

  ruto

  binn

  enland

  sprod

  uctw

  ordt

  detotaalwaardevanallego

  ederen

  endien

  sten

  aang

  egeven

  diein

  njaar

  tijdin

  nland

  geprod

  ucee

  rdworde

  n.Het

  BBPwordt

  vaak

  alsgraadm

  eter

  voor

  dewelvaartg

  ehan

  teerd.Deko

  opkrachtstan

  daard,KK

  S,isee

  nee

  nheiddievo

  oree

  niden

  tieke

  hoevee

  lheidgo

  ederen

  endien

  sten

  on

  afha

  nkelijk

  vande

  prijsniveau

  s

  iniede

  rlan

  dstaat.

  1KK

  Sko

  mto

  ngevee

  rovereen

  met

  1eu

  ro.Bijde

  cijfe

  rsga

  athe

  tom

  scha

  ttinge

  n.

  (3 )Bron

  :www.cen

  sus.g

  ov

  Cijfe

  rsvo

  or20

  09.Bron:Eu

  rostat

  (epp

  .eurostat.e

  c.eu

  ropa

  .eu).

  (2 )20

  08.

  Lidstatenvande

  Europe

  seland

  en

  VERK

  LARINGDER

  TEKE

  NS

  NIET-CO

  NTINEN

  TALE

  ENOVE

  RZEESE

  GEB

  IEDSD

  ELEN

  VANDELIDSTAT

  EN

  Opp

  ervlakte

  100

  0km

  2Be

  volking

  (miljoe

  ninwon

  ers)

  Brutobinn

  enland

  sprod

  uctp

  erinwon

  er(KKS

  )(1 )

  Opp

  ervlakte

  100

  0km

  2Be

  volking

  (miljoe

  ninwon

  ers)

  Brutobinn

  enland

  sprod

  uctp

  erinwon

  er(KKS

  )(1 )

  Opp

  ervlakte

  100

  0km

  2Be

  volking

  (miljoe

  ninwon

  ers)

  Brutobinn

  enland

  sprod

  uctp

  erinwon

  er(KKS

  )(1 )

  Bu

  lgarije

  Belgi/Belgiqu

  eLu

  xembo

  urg

  Luxembu

  rg

  Malta

  Malta

  Mag

  yarorszg

  Hon

  garije

  Ned

  erland

  sterreich

  Oostenrijk

  Polska

  Polen

  Portug

  alPo

  rtug

  al

  Romn

  iaRo

  emen

  i

  Slov

  enija

  Slov

  eni

  Slov

  ensko

  Slow

  akije

  Suom

  i/Finland

  Finlan

  d

  De27

  lidstaten

  van

  deEu

  rope

  seUnie

  tezamen

  Sverige

  Zwed

  en

  UnitedKing

  dom

  Verenigd

  Konink

  rijk

  India

  China

  Japa

  n

  Ruslan

  d

  VS

  eskrepu

  blika

  Tsjech

  isch

  eRe

  publiek

  Dan

  mark

  Den

  emarken

  Deu

  tsch

  land

  Duitsland

  Eesti

  Estla

  nd

  Grie

  kenlan

  d

  Espa

  aSp

  anje

  Fran

  ceFran

  krijk

  Italia

  Itali

  /Kbrs

  Cyprus

  Latvija

  Letla

  nd

  Lietuv

  aLitouw

  en

  ire/Ie

  rland

  Europa

  inde

  wereld

  Eenh

  eid

  inve

  rsch

  eide

  nheid:

  DeEu

  rope

  seUniebe

  staa

  tuit27

  Europe

  seland

  endie

  dezelfd

  ede

  moc

  ratische

  waa

  rden

  delenen

  besloten

  hebb

  ensamen

  teijv

  eren

  voor

  het

  alge

  mee

  nbelan

  g.Ze

  hebben

  spec

  ifiek

  ebev

  oegd

  heden

  overge

  drage

  naa

  nde

  gemee

  nsch

  appe

  lijke

  Europe

  seinstellin

  genzo

  datop

  Europe

  esnive

  aude

  moc

  ratis

  che

  beslissing

  enku

  nnen

  worde

  nge

  nomen

  over

  kwestie

  sva

  nEu

  rope

  esbe

  lang

  .DeEU

  heeft

  zich

  erev

  enee

  nstoeve

  rbon

  dende

  dive

  rsite

  itva

  nde

  Europe

  secu

  lturen

  enleve

  nswijzen

  tevrijw

  aren

  .Enk

  elean

  dere

  land

  enhe

  bben

  hunka

  ndidatuu

  ring

  ediend

  voor

  toetreding

  totd

  eEU

  .Kom

  mee

  rteweten

  over

  Europa

  opeu

  ropa

  .eu.

  Scha

  al:1:1000

  000

  0

  Scha

  al:1:1000

  000

  0

  Scha

  al:1:1000

  000

  0

  Scha

  al:1:1000

  000

  0

  Scha

  al:1:1000

  000

  0

  Scha

  al:1:2000

  000

  0

  56 25 771

  4,4

  2,0

  71,5

  1470

  0

  790

  0

  1030

  0

  Kand

  idaat-lid

  staten

  Opp

  ervlakte

  100

  0Km

  2Be

  volking

  (miljoe

  ninwon

  ers)

  Brutobinn

  enland

  sprod

  uctp

  erinwon

  er(KKS

  )(1)

  Trkiye

  Turkije

  Porane

  najugo

  slov

  enska

  Repu

  blikaMaked

  onija

  VoormaligeJoeg

  oslavische

  Repu

  bliekMaced

  oni

  Hrvatska

  Kroa

  ti

  010

  0 200

  300

  400mi

  200

  0

  300

  400km

  azim

  utaleeq

  uivalenteprojectie

  volgen

  sLambe

  rt

  Scha

  al1:10

  00000

  0/1

  cm=10

  0km

 • Europa: een continent met duizenden jaren geschiedenis, een rijk cultureelerfgoed en landschappen die tot de mooiste ter wereld worden gerekend. Er isnog zoveel te ontdekken! Bovendien heeft de Europese Unie (EU) veel gedaanom het reizen in Europa eenvoudiger te maken.

  De meeste grenzen binnen de EU kunt u zonder controle passeren. Dankzij deeuro is het gemakkelijker om prijzen te vergelijken. Er is overal gezondheids-zorg voor u als er iets misgaat en huisdieren hoeven niet langer thuis achter teblijven. Uw rijbewijs en autoverzekering zijn overal in de EU geldig. En u kuntuw mobiele telefoon overal gebruiken.

  Lees deze folder voormeer informatie,handige tips en een kaart van Europa.

  europa

  .eu/travel

  Op internet vindt u ook een uitgebreide versie van deze folder Reizenin Europa 2010, met verwijzingen naar nadere informatie over deonderwerpen die ter sprake zijn gekomen: europa.eu/travel

  Deze brochure en andere beknopte informatie over de EU is ook onlinete vinden: ec.europa.eu/publications

  Europese CommissieDirectoraat-generaal CommunicatiePublicaties1049 Brussel

  Manuscript voltooid in december 2009 Europese Unie, 2010

  Overneming toegestaan. Voor gebruik of reproductie van de fotos dientu toestemming te vragen aan de houder van het auteursrecht van deindividuele fotos.

  Illustraties: Hugo van Look

  doi:10.2775/37626

  NA-32-09-160-NL-C