reglement wedstrijd atletiek

download reglement wedstrijd atletiek

of 320

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  266
 • download

  1

Embed Size (px)

description

het wedstrijd reglement atletiek door de atletiekunie

Transcript of reglement wedstrijd atletiek

 • Wedstrijdreglement

  2010-2011

  Ingangsdatum 1 januari 2010 Atletiekunie Adres Papendallaan 60

  6816 VD Arnhem Postadres Postbus 60100

  6800 JC Arnhem Telefoon 026 483 48 00 Fax 026 483 48 01 Internet www.atletiekunie.nl E-mail info@atletiekunie.nl

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  CWR - 3 - januari 2010

  VOORWOORD Bij de 1e druk Het wedstrijdreglement van de KNAU is grotendeels afgeleid van de desbetref-fende regels, zoals die zijn vastgesteld door de International Amateur Athletic Federation en zoals deze zijn verwoord in het handboek van deze federatie. Het wedstrijdreglement is verder nergens in strijd met de IAAF-regels, wel is er sprake van weglatingen en aanvullingen. De weglatingen hebben voornamelijk betrekking op de organisatie van grote evenementen van internationale allure als Olympische Spelen, Europese Kam-pioenschappen e.d.. In de gevallen, dat men daarmee te maken heeft, verdient het derhalve aanbeveling het IAAF-handboek te raadplegen. De aanvullingen hebben veelal betrekking op bepalingen en regels, zoals die door de Unieraad van de KNAU zijn vastgesteld. Wijzigingen in dit reglement kunnen op twee manieren tot stand komen, nl.: a. Door wijziging in het IAAF-reglement. Deze wijzigingen gelden ook voor de

  KNAU en zullen automatisch van kracht worden op een door de IAAF te be-palen tijdstip.

  b. Door wijzigingen, aangebracht door de Unieraad van de KNAU. Deze wijzi-gingen zullen nimmer in strijd kunnen zijn met de IAAF-reglementen. Tenzij anders wordt bepaald, worden de door de Unieraad vastgestelde wijzigin-gen van kracht op 1 april van het eerstvolgende kalenderjaar.

  De tekst van de eventuele wijzigingen wordt gepubliceerd in het officieel orgaan van de KNAU. Voor op- en/of aanmerkingen, waarmee bij een volgende uitgave rekening dient te worden gehouden, houdt de KNAU zich aanbevolen. B. Kappenburg januari 1981 Bij de 9e druk De belangrijkste veranderingen in deze 9e druk van het wedstrijdreglement zijn het gevolg van de reglementswijzigingen zoals die zijn vastgesteld in het IAAF-congres in Berlijn (2009). Ook zijn de wijzigingen, die sinds het verschijnen van de 8e druk op de website van de Atletiekunie zijn gepubliceerd, in deze 9e druk verwerkt. In voorbereiding op de 9e druk is tevens uitgebreid nagegaan of de Neder-landse afwijkingen en/of aanvullingen op de IAAF-bepalingen in hoofdstuk 5 nog wel nodig zijn. Daarbij is gebleken dat een aantal daarvan uit het Wed-strijdreglement verwijderd kunnen worden. Hiertoe zijn bij de unieraad wijzi-gingsvoorstellen ingediend, die in de vergaderingen van 2009 zijn goedge-keurd.

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  januari 2010 - 4 - CWR

  Een aantal deskundigen heeft de tekst kritisch bekeken en van commentaar voorzien. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Ook na het verschijnen van de-ze 9e druk staan we vanzelfsprekend open voor uw op- en aanmerkingen, die u kunt sturen naar de commissie wedstrijdreglement, p/a Atletiekunie, Postbus 60100, 6800 JC Arnhem. De Commissie Wedstrijdreglement december 2009

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  CWR - 5 - januari 2010

  INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INHOUDSOPGAVE 5 INLEIDING 13 DEFINITIES 15 HOOFDSTUK 1 INTERNATIONALE ATLETIEKWEDSTRIJDEN 19 Artikel 1 Internationale wedstrijden 19 Artikel 2 Goedkeuring om wedstrijden te mogen organiseren 21 Artikel 3 Reglementen waarin de opzet van internationale wedstrijden

  geregeld wordt 23 Artikel 4 Voorwaarden voor deelname aan internationale wedstrijden 24 Artikel 5 Nationaliteit en verandering van nationaliteit 25 Artikel 6 Betaling aan atleten 27 Artikel 7 Atletenvertegenwoordigers 28 Artikel 8 Reclame en reclame-uitingen bij atletiekwedstrijden 29 Artikel 9 Aangaan van weddenschappen 29 HOOFDSTUK 2 STARTGERECHTIGDHEID 31 Artikel 20 Startgerechtigde atleet 31 Artikel 21 Wedstrijdbeperkingen voor startgerechtigde atleten 31 Artikel 22 Niet startgerechtigd zijn 31 Artikel 23 Deelname aan atletiekevenementen 32 Artikel 24 Vertegenwoordigende ploegen 33 HOOFDSTUK 3 ANTI-DOPING 35 HOOFDSTUK 4 GESCHILLEN 37 HOOFDSTUK 5 WEDSTRIJDTECHNISCHE REGELS 43 Artikel 100 Algemeen 43 Afdeling I Officials 43 Artikel 110 Internationale officials 43 Artikel 111 Organisatiegedelegeerden 44 Artikel 112 Technisch gedelegeerden 45 Artikel 113 Medisch gedelegeerde 47 Artikel 114 Dopinggedelegeerde 48 Artikel 115 International technical officials (ITOs) en international cross

  country, road running en mountain running officials (ICROs) 48 Artikel 116 Internationale snelwandeljury 49 Artikel 117 Internationale parkoersmeter 49 Artikel 118 Internationale starter en internationale jury fotofinish 49 Artikel 119 Jury dappel 50 Artikel 120 Officials bij een wedstrijd 50 Artikel 121 Competition director 52 Artikel 122 Meeting manager 53 Artikel 123 Technical manager 53

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  januari 2010 - 6 - CWR

  Artikel 124 Event presentation manager 54 Artikel 125 Scheidsrechters 54 Artikel 126 Juryleden 56 Artikel 127 Baancommissarissen (looponderdelen en snelwandelen) 56 Artikel 128 Jury tijd en jury elektronische tijdwaarneming 57 Artikel 129 Startcordinator, starter en recall-starters 57 Artikel 130 Startcommissaris 59 Artikel 131 Rondetellers 60 Artikel 132 Wedstrijdsecretaris 60 Artikel 133 Ordecommissaris 61 Artikel 134 Microfonist 61 Artikel 135 Officile landmeter 61 Artikel 136 Windmetercontroleur 61 Artikel 137 Jury voor elektro-optische meetapparatuur 62 Artikel 138 Jury call room 62 Artikel 139 Reclamecommissaris 62 Afdeling II Algemene wedstrijdregels 65 Artikel 140 De atletiekvoorzieningen 65 Artikel 141 Leeftijdscategorien 65 Artikel 142 Inschrijvingen 66 Artikel 143 Kleding, schoenen en startnummers 69 Artikel 144 Assistentie aan atleten 72 Artikel 145 Diskwalificatie 73 Artikel 146 Protesten en beroep 74 Artikel 147 Gelijktijdige deelname van mannelijke en vrouwelijke atleten 77 Artikel 148 Metingen 77 Artikel 149 Geldigheid van prestaties 78 Artikel 150 Video-opnamen 78 Artikel 151 Puntentelling 78 Afdeling III Looponderdelen 79 Artikel 160 Baanmetingen 79 Artikel 161 Startblokken 81 Artikel 162 De start 82 Artikel 163 De wedstrijd 85 Artikel 164 De finish 87 Artikel 165 Tijdmeting 88 Artikel 166 Plaatsing, loting en overgangsregels bij de looponderdelen 92 Artikel 167 Gelijk eindigen 96 Artikel 168 Hordeloop 97 Artikel 169 Steeplechase (hindernisloop) 100 Artikel 170 Estafettes 102 Afdeling IV Technische onderdelen 107 Artikel 180 Algemene bepalingen technische onderdelen 107 Artikel 181 Algemene bepalingen verticale springonderdelen 113 Artikel 182 Hoogspringen 116

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  CWR - 7 - januari 2010

  Artikel 183 Polsstokhoogspringen 119 Artikel 184 Algemene bepalingen horizontale springonderdelen 127 Artikel 185 Verspringen 128 Artikel 186 Hink-stapspringen 131 Artikel 187 Algemene bepalingen werponderdelen 133 Artikel 188 Kogelstoten 141 Artikel 189 Discuswerpen 142 Artikel 190 De discuskooi 144 Artikel 191 Kogelslingeren 148 Artikel 192 Kooi voor kogelslingeren 150 Artikel 193 Speerwerpen 157 Afdeling V Meerkampen 161 Artikel 200 Meerkampen 161 Afdeling VI Indoorwedstrijden 165 Artikel 210 Toepasselijkheid van het reglement op indoorwedstrijden 165 Artikel 211 De indoorhal 165 Artikel 212 De sprintbaan 166 Artikel 213 De rondbaan 166 Artikel 214 Start en finish op de rondbaan 167 Artikel 215 Kleding, schoenen en startnummers 172 Artikel 216 Hordelopen 172 Artikel 217 Estafettes 173 Artikel 218 Hoogspringen 173 Artikel 219 Polsstokhoogspringen 174 Artikel 220 Horizontale springonderdelen 174 Artikel 221 Kogelstoten 174 Artikel 222 Meerkampen 175 Afdeling VII Snelwandelen 177 Artikel 230 Snelwandelen 177 Afdeling VIII Wegwedstrijden 181 Artikel 240 Wegwedstrijden 181 Artikel 241 Marathon 183 Artikel 242 Ekiden 184 Artikel 243 Ultraloop 186 Afdeling IX Crosscountry (veldlopen) 187 Artikel 250 Crosscountry 187 Afdeling X Records 191 Artikel 260 Algemene voorwaarden 191 Artikel 261 Recordonderdelen voor senioren 196 Artikel 262 Recordonderdelen voor junioren 197 Artikel 263 Recordonderdelen indoor voor senioren 198 Artikel 265 Nederlandse records 199 Artikel 266 Nederlandse baanrecords voor senioren 202 Artikel 267 Nederlandse baanrecords voor junioren 203

 • WEDSTRIJDREGLEMENT 2010-2011

  januari 2010 - 8 - CWR

  Artikel 268 Nederlandse indoorrecords voor senioren 203 Artikel 269 Nederlandse indoorrecords voor junioren 203 HOOFDSTUK 6 AANVULLENDE REGELS VOOR MASTERS 205 Afdeling I WMA-wedstrijden 205 Artikel 300 Toepassing WMA-regels 205 Artikel 301 WMA-kampioenschappen (WMA rule 1) 205 Afdeling II Algemene wedstrijdregels 207 Artikel 302 Algemene wedstrijdregels 207 Afdeling III Looponderdelen 209 Artikel 303 Looponderdelen 209 Artikel 304 Hordeloop en steeplechase (WMA rule 9 en10) 211 Artikel 305 Estafettes (WMA rule 11) 212 Afdeling IV Technische onderdelen 213 Artikel 306 Technische onderdelen 213 Artikel 307 Kogelstoten (WMA rule 14) 214 Artikel 308 Discuswerpen (WMA rule 15) 214 Artikel 309 Kogelslingeren (WMA rule 16) 215 Artikel 310 Speerwerpen (WMA rule 17) 215 Artikel 311 Gewichtwerpen (WMA rule 18) 216 Afdeling V Meerkampen 218 Artikel 312 Meerkampen (WMA rule 19) 218 Afdeling VI Indoorwedstrijden 220 Artikel 313 Looponderdelen (indoor) 220 Artikel 314 Gewichtwerpen (indoor) 221 Artikel 315 Meerkampen (indoor) 222 Afdeling VII Snelwandelen, wegwedstrijden en crosscountry 223 Artikel 316 Snelwandelen, wegwedstrijden en crosscountry 223 Afdeling VIII Records 224 Artikel 317 Recorderkenning (WMA rule 20) 224 Artikel 318 Recordonderdelen voor masters 224 Artikel 319 Recordonderdelen indoor voor masters 225 HOOFDSTUK 7 AANVULLENDE REGELS VOOR JUNIOREN D EN C 227 Artikel 320 Algemeen 227 Artikel 321 Looponderdelen 228 Artikel 322 Springonderdelen 229 Artikel 323 Werponderdelen 229 Artikel 324 Meerkampen 231 Artikel