Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor...

21
Registratie

Transcript of Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor...

Page 1: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Registratie

Page 2: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Registratie

Waarom?

Page 3: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Registratie

Registratie kan:- input voor besluitvorming zijn

- basis voor coaching zijn

Page 4: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Registratie

- waarom informatie bijhouden?- is er tijd voorhanden?

- hoe pak je dit aan?- hoe maak je de gegevens

tastbaar?

Page 5: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Nut

- opvolging- competenties en coaching- budgetbeheer en controle

- rapportering

Page 6: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratie

Wat hou je bij?Wat mis je?

Wat is wenselijk?

Page 7: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratieInformatie over medewerkers (functies, prestaties,

verwachtingen, capaciteiten,…) – competenties

Informatie over vormingsprogramma’s (inhoud, vormen, organisatorisch,…

Behoefte-inventarisatie (individueel, operationeel, organisatorisch,…)

Page 8: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Belang van informanten

- netwerk van co-begeleiders

- rol van verantwoordelijken en leidinggevenden

- opdrachtgevers

Page 9: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratie

Informatie ordenen: naar competentiedomeinen naar leervolgorde naar haalbaar detailniveau

Welk detailniveau? (functievooruitgang of plannings- en budgetopvolging)

Page 10: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratie

Informatie over het (VTO) proces:

Budgetrapportering en –opvolging

Administratieve aspecten Coaching support

Page 11: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratie

Op het juiste moment, de juiste gegevens:

• Niet te snel• Op voorhand• Systematisch

Waar zijn de gegevens beschikbaar?

Page 12: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Praktische keuze bij registratie

Informatie ten volle benutten:– Beheer – uitvoering– Ondersteuning coaching proces– Beleid– Budget– Evaluatie

Page 13: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Werkbaar maken

Page 14: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Probleemgebieden

– Doorbreken van bestaande situatie

– Rol van betrokken verantwoordelijken

– Verband tussen vorming en resultaten

– Keuze van software

Page 15: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Doorbreken bestaande situatie

Invoering schept (extra) communicatie-ruimte

Doelstelling/resultaatsgebiedenCoaching/follow-up medewerkers

Page 16: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Rol van betrokken partijen

Opleidingsverantwoordelijke– van registrator tot begeleider

Verantwoordelijke op afdelingen– van “inspelen op aanbod” naar “gericht leren kijken”

Page 17: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Verband tussen vorming en resultaten

– dit is mogelijk als… (relatie met andere kwalitatieve resultaten)

– moeilijk om te relaties te leggen met kwantitatieve parameters

Page 18: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Keuze

1) Ideaal systeem:•planning•budgettering •organisatie•integratie•…

Page 19: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Keuze

2) Vergelijking en onderzoek •Wat is algemeen en specifiek vereist?•Integratie met personeelsadministratie•Communicatie en rapporteringsmogelijkheden•Gebruiksvriendelijkheid•Kostprijs

Page 20: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Keuze

3) Ingebruikname:•Coderingsstructuur•Planning (historische schets)•Eerst output•Transparantie

Page 21: Registratie. Waarom? Registratie Registratie kan: - input voor besluitvorming zijn - basis voor coaching zijn.

Keuze

4) Wijzigingen in opgestarte systeem:•Nieuwe trends•Interne PR (wijzigingen in output, rapportering, basisstructuur)•Evoluerende noodzaak aan kengetallen•…