Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

of 24 /24
Techniek vind ik heel interessant. Lekker sleutelen aan auto’s en vrachtwagens. Ontwik Motorvoertuigentechniek Transport en logistiek 2014-2015

Embed Size (px)

description

Reparatie en onderhoud, daar draait het om in de autotechniek. En jij bent daarvoor verantwoordelijk. Om het goederenvervoer in goede banen te leiden zijn vakmensen nodig. Denk aan operationeel medewerkers die ervoor zorgen dat alles op de juiste tijd en plaats klaarstaat, en aan vrachtwagenchauffeurs die al die goederen veilig en snel vervoeren. Het Regio College biedt in Zaandam en Purmerend diverse mbo-opleidingen in de Motorvoertuigentechniek en Transport en logistiek.

Transcript of Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

 • Techniek vind ik heel interessant. Lekker sleutelen aan autos en vrachtwagens. Ontwikke

  MotorvoertuigentechniekTransport en logistiek

  2014-2015

 • WelzijnWelkom2

  4 Studeren bij het Regio College

  Motorvoertuigentechniek10 Assistent mobiliteitsbranche BOL/BBL,niveau1

  10 Autotechnicus (AT)/ Bedrijfsautotechnicus (BAT)

  BOL/BBL,niveau2

  11 Eerste autotechnicus (EAT) BOL/BBL,niveau3

  11 Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT)

  BBL,niveau3

  12 Serviceadviseur mobiliteitsbranche

  BOL/BBL,niveau3

  15 Technisch specialist (TS) BOL/BBL,niveau4

  Transport en logistiek18 Logistiek medewerker BBL,niveau2

  18 Logistiek teamleider BBL,niveau3

  21 Logistiek supervisor BBL,niveau4

  23 Chauffeur goederenvervoer BBL,niveau2

  Data open avonden 2014* Zaandam & Purmerend

  Woensdag 22 januari, 18.00 - 21.00 uur

  Donderdag 20 maart, 18.00 - 20.30 uur

  Woensdag 18 juni, 18.00 - 20.00 uur

  * Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

 • 3Welkom

  Hallo!Leuk dat je genteresseerd bent in een opleiding bij

  het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een

  opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of

  wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan

  contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je

  graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01,

  e-mail: [email protected]

  Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het

  Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens

  de open avonden. Of maak een afspraak bij n van

  onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoor-

  beeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de

  opleiding van je keuze.

  Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor

  alle mogelijkheden van proefstuderen. Meer informatie

  vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.

 • 4Onderwijs bij het Regio College

  Ons onderwijs kent twee

  belangrijke uitgangspunten:

  1. Je doet het zelfJe bent zelf verantwoordelijk

  voor wat je gaat leren en hoe

  je dat gaat leren. Je werkt zo

  zelfstandig mogelijk. Dat wordt

  later in je beroep ook van je

  verwacht. Natuurlijk helpen

  wij je daarbij. Vanaf het begin

  gaan we hiermee oefenen.

  2. Leren in de praktijkAl onze opleidingen zijn erop

  gericht dat je straks kunt func-

  tioneren in een beroep en/of de

  maatschappij. Dat leer je het

  beste in levensechte situaties.

  Daarom zijn stages en leerwerk-

  plekken een belangrijk onderdeel

  van je opleiding.

  Wat is beroepsgericht onderwijs?Je wordt opgeleid voor de

  arbeidsmarkt. Deze wil graag

  medewerkers met kennis en

  vaardigheden van een bepaald

  beroep, die zo zelfstandig

  mogelijk kunnen werken

  (afhankelijk van het functie-

  niveau) en op de juiste manier,

  passend bij het werk. Je

  moet competent zijn. Dat wil

  zeggen, een juiste mix ontwik-

  kelen van jouw persoonlijke

  talenten, kennis, vaardigheden,

  houding en motivatie. Daar

  werk je aan tijdens je oplei-

  ding. Je gaat aan de slag met

  opdrachten uit het werkveld

  en oefent in praktijk situaties

  op school en op je stage- of

  leerwerkplek.

  Wanneer krijg je een diploma? Je krijgt je diploma als je aan

  al je onderwijsverplichtingen

  hebt voldaan, je functioneren

  op de stage of leerwerkplek

  als voldoende is beoordeeld

  en je je examen hebt behaald.

  Daaronder vallen ook de eisen

  die aan je worden gesteld voor

  loopbaan en burgerschap en

  voor Nederlands, rekenen en

  Engels (afhankelijk van het

  opleidingsniveau).

  Meer op schoolIn het schooljaar 2014-2015

  wordt vooral het aantal uren op

  school uitgebreid. In totaal heb

  je dan 1000 contacturen. Dat is

  vergelijkbaar met het voort-

  gezet onderwijs.

  Een veilige en leefbare schoolWe willen dat iedereen die naar

  het Regio College komt zich er

  prettig n veilig voelt. Daarom

  zorgen we voor gebouwen en

  een leeromgeving waarin ieder-

  een zo goed mogelijk onder-

  wijs kan volgen. Een omgeving

  waarin iedereen zich thuis

  voelt, wie of wat je ook bent.

  Vooral naar school of vooral werken?

  BOL of BBL?Veel opleidingen kun je op

  twee manieren volgen: via

  de beroepsopleidende leerweg

  (BOL) of via de beroepsbege-

  leidende leerweg (BBL). Het

  verschil tussen beide leerwegen

  is het aantal uren dat je in de

  Studeren bij het Regio College

 • Studeren bij het Regio College

  praktijk werkt. In beide leer-

  wegen word je opgeleid voor

  hetzelfde diploma.

  BOL: leren en stage lopenIn de BOL ga je in principe

  de hele week naar school.

  Om praktijkervaring op te

  doen loop je stage. Het aantal

  praktijkuren verschilt per

  opleiding, maar ligt tussen de

  twintig en zestig procent van

  de totale studieduur.

  BBL: werken en lerenWil je graag meteen aan

  de slag? Dan is de BBL iets

  voor jou. Je hebt al werk of je

  krijgt (binnenkort) een baan.

  Je werkt minimaal drie dagen

  en gaat meestal n dag per

  week naar school.

  Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt?Welke opleiding geeft straks

  de beste kans op een baan?

  Dat verschilt per opleiding.

  Kijk voor meer informatie op

  www.kansopwerk.nl en

  www.beroepinbeeld.nl.

  Leren in de praktijk

  BeroepspraktijkvormingTijdens je opleiding staat het

  leren in de praktijk centraal.

  Daarom vindt een deel van je

  opleiding plaats in de praktijk:

  de beroepspraktijkvorming

  (bpv). Bij een BOL-opleiding

  loop je n of meer keer stage.

  Volg je een BBL-opleiding dan

  heb je een baan, ook wel leer-

  werkplek genoemd.

  De bpv van zowel de BOL als de

  BBL vindt plaats bij een erkend

  leerbedrijf of een erkende

  instelling. Een overzicht van

  erkende leerbedrijven bij jou in

  de buurt vind je op de website

  www.stagemarkt.nl.

  In het leerbedrijf moet je

  ver schillende praktijkopdrach-

  ten uitvoeren. Tijdens je bpv

  word je begeleid door iemand

  van de werkvloer en een docent

  van je opleiding.

  Begeleiding

  Wij willen dat je succes hebt

  in je opleiding en begeleiden je

  daarbij. We denken ook met je

  mee over je verdere loopbaan

  en het beroep dat het beste bij

  je past.

  LoopbaancoachAls deelnemer van het Regio

  College heb je een persoonlijke

  begeleider: de loopbaancoach.

  Hij of zij begeleidt je tijdens

  je opleiding en is je eerste

  aanspreekpunt bij vragen en

  problemen.

  Specialistische begeleiding Wanneer je loopbaancoach

  je niet voldoende kan helpen,

  word je doorverwezen naar de

  specialisten van het Service-

  centrum:

  loopbaan- en zorgadviseurs:

  voor advies over je loopbaan

  en het beroep dat bij je past,

  als je het lastig vindt om

  een keuze te maken, als je

  een beperking hebt, als je je

  thuissituatie even niet met

  5

 • school kunt combineren of als

  je erover denkt te stoppen;

  leerwerkmakelaar:

  voor hulp bij het vinden van

  een leerwerkplek;

  maatschappelijk werkers:

  voor hulp bij persoonlijke

  problemen;

  ombudsman: voor klachten

  en vragen over onrechtmatige

  behandeling;

  vertrouwenspersoon: voor een

  melding en/of gesprek over

  grensoverschrijdend gedrag.

  Daarnaast zijn er andere

  mogelijkheden om je te helpen

  je schoolloopbaan zo succes-

  vol mogelijk te laten verlopen:

  X-tra (wanneer je vanwege

  problemen wel wat extra hulp

  kunt gebruiken), StapOver (als

  je de verkeerde keuze hebt

  gemaakt), extra taalles en hulp

  bij dyslexie. Op onze website

  vind je precies welke voor-

  zieningen het Regio College

  heeft voor leerlingen die extra

  ondersteuning nodig hebben.

  Informatiebalie ServicecentrumHier kun je terecht voor in-

  formatie over onze opleidingen

  n advies krijgen over het

  plannen van je eigen (studie-)

  loopbaan. Kom gerust langs!

  Locaties Servicecentrum:

  Cypressehout 99, Zaandam

  Spinnekop 1, Purmerend

  (075) 681 90 01

  [email protected] regiocollege.nl

  Openingstijden Zaandam:

  ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

  vrij 9.00 - 14.00 uur

  Kijk voor de openingstijden in

  Purmerend en tijdens de school-

  vakanties op onze website.

  Toelating

  Van het vmbo naar het mboOnze mbo-opleidingen sluiten

  goed aan op het voort gezet

  onderwijs. Afhankelijk van je

  leerweg, gekozen sector en

  vakkenpakket heb je met een

  vmbo-diploma het recht om

  in te stromen in een passende

  mbo-opleiding.

  VakkenpakketVoor een aantal mbo-opleidingen

  is het verstandig wanneer je ook

  nog een bepaald vak in je vakken-

  pakket hebt. Ook worden er soms

  eisen gesteld aan de hoogte van

  je cijfers voor bepaalde vakken.

  Je begint dan beter voorbereid

  aan je opleiding.

  Studeren bij het Regio College6

  Leerweg vmbo Instroomrecht voor mbo-opleiding

  > Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 1

  > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2

  > Diploma kaderberoepsgerichte (kl),

  gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) niveau 3 of 4

 • Studeren bij het Regio College

  Andere vooropleiding?Heb je een andere vooropleiding

  dan vmbo en wil je instromen

  in een bepaalde opleiding? Kijk

  bij de opleidingsinformatie wat

  de toelatingseisen zijn.

  Aanmelding

  Hoe eerder, hoe beterAls je in augustus met een

  opleiding wilt beginnen, meld

  je dan zo vroeg mogelijk aan,

  liefst voor 1 april. Hoe eerder je

  je aanmeldt, hoe groter je kans

  op plaatsing in de opleiding

  van je keuze, want vol is vol.

  Je kunt je digitaal aanmel-

  den via onze website. Bij het

  Servicecentrum kun je een

  papieren aanmeldings formulier

  aanvragen.

  Digitale intaketestNa aanmelding word je uit-

  genodigd voor een digitale

  intaketest. Na de intaketest

  volgt meestal een intake-

  gesprek. Daarna hoor je of je

  de opleiding kunt doen die je

  hebt gekozen. Dit doen we om

  er zeker van te zijn dat je de

  opleiding kiest die bij je past.

  Van aanmelding tot plaatsingOp onze website kun je bekij-

  ken welke stappen je doorloopt

  vanaf het moment van aan-

  melding tot het moment dat je

  wordt geplaatst in de opleiding.

  Kosten

  Lesgeld (BOL-opleiding)Ben je op 1 augustus 2014 18

  jaar of ouder en volg je een

  BOL-opleiding? Dan moet je

  lesgeld betalen. Dit is wette-

  lijk verplicht. De bedragen van

  het lesgeld 2014-2015 zijn nog

  niet bekend. Het lesgeld voor

  2013-2014 bedraagt 1090. Voor

  het schooljaar 2014-2015 zal dit

  bedrag iets hoger zijn.

  Cursusgeld (BBL-opleiding)Ben je op 1 augustus 2014

  18 jaar of ouder en volg je een

  BBL-opleiding? Dan betaal je

  cursusgeld. Dit is wettelijk ver-

  plicht. In veel gevallen betaalt

  je werkgever het cursusgeld.

  De bedragen voor 2014-2015 zijn

  nog niet bekend. Het cursus-

  geld 2013-2014 voor niveau 1 en

  2 is 226. Voor niveau 3 en 4 is

  dat 549. Voor 2014-2015 zullen

  de bedragen iets hoger zijn.

  Opleidingsgebonden leermiddelenDit zijn leermiddelen, instru-

  menten en gereedschappen,

  die je zelf aanschaft om de

  opleiding te kunnen volgen.

  Deze blijven van jou.

  Niet-opleidingsgebonden kostenDit zijn kosten voor extra

  voorzieningen, faciliteiten of

  activiteiten, die niet altijd nood-

  zakelijk zijn voor het volgen en

  met succes afronden van een

  opleiding, maar om het onder-

  wijs aantrekkelijker te maken.

  Meedoen is vrijwillig. Als je niet

  meedoet kun je wel verplicht

  worden op school aanwezig te

  zijn. Je hoort voor de start van

  het schooljaar wat je waarvoor

  betaalt.