Regiegroep drenthe

of 29 /29
Gefundeerde keuzes maken Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit Frans Schouwenburg – Kennisnet @allfrans Vier in Balansmonitor 2014

Embed Size (px)

Transcript of Regiegroep drenthe

 • Gefundeerde keuzes maken

  Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit

  Frans Schouwenburg Kennisnet - @allfrans

  Vier in Balansmonitor 2014

 • 2

 • 3

 • 4

  Gebruiken maar niet benutten

 • 5

 • Stand per kolom

  Infra - ratio, steeds meer computers - is dit positief? Meer is niet beter Leermaterialen: zelfde geleidelijke trend. Is dat goed? Meer digitaal betekent niet betere opbrengsten. Droom: morgen komt de doorbraak - niet realistisch

  Deskundigheid: Docenten ervaren zelf meer ict-vaardigheden. Op zich mooi -

  Visie: Meest complex School is voor leren, leven, werken

  6

 • 7

  Leven

  Werken

  Leren

 • Werken

  Technologische toepassingen in alle sectoren

  Overal harde criteria voor techniek beheersing

  In onderwijs: beheersing of niet; alles is goed

  Ict kan brokken maken: slechtere

  opbrengsten, gelijke of betere opbrengsten

  8

 • Leven Iedere burger heeft vaardigheden

  nodig Sterk afhankelijk van achtergrond Inspanningen onderwijs niet effectief Kloof groeit

  9

 • 10

 • Digitale geletterdheid: slechts 2/3 leerlingen 14-15 jaar haalt niveau 2

  1/3 haalt niveau 3 4% haalt geavanceerd niveau 4

  (meelissen et al 2014)

  11

  Groeiende ongelijkheid

 • 12

  Leerlingen zijn in staat de meest relevante informatie te vinden en deze te evalueren op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De leerlingen kunnen informatieproducten maken waarin zij optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de software en rekening houden met het publiek dat van de producten gebruik maakt. Leerlingen zijn zich bewust van eigenaarschap van informatie op internet.

  Leerlingen kunnen zelfstandig computers gebruiken als instrument voor informatieverzameling en beheer. Zij zijn in staat informatie te selecteren op basis van relevantie en betrouwbaarheid en deze te verwerken in informatieproducten.

  Leerlingen laten een basisniveau zien van het gebruik van de computer als informatiebron. Zij zijn in staat om specifieke informatie te vinden gebruikmakend van de bronnen die aangereikt worden. Zij kunnen simpele informatieproducten maken met een consistente opmaak. Zij begrijpen de mogelijke gevaren van het gebruik van computers in de openbaarheid.

  Leerlingen beschikken over enkele basisvaardigheden zoals het vinden, verwerken en creren van digitale informatie, en het communiceren met anderen. Zij kennen een aantal basisconventies van communicatiesoftware en kunnen potentieel misbruik via de computer herkennen

  1

  2

  3

  4ICILS: INTERNATIONAL COMPUTER AND INFORMATION LITERACY STUDY

  Referentieniveaus digitale geletterdheid

 • Leren

  13

  leesrace

  Van voorwaarden,

  naar gebruik,

  naar opbrengsten

 • grote potentie in bepaalde settings

  14

 • 15

 • 16

 • 17

 • Leraargestuurd dominant - repertoire van ongeveer 7 activiteiten

  18

 • 19

 • 20

  Automatiseren superieur:

  vaste stappen instructie-oefenen-herhalen reproduceren toepassing vergeetcurve, 75% succeservaring, inspanning

  Programmagestuurde leersituaties

 • 21

  Snappet

  Taalzee

  Rekentuin

  Slim Stampen

  Studyflow

  Math

  Exova

  Peerscholar

  Code26

 • Bij kennisoverdracht:

  Directe instructie is effectief als de leraar het onderwijsaanbod en de directe feedback afstemt op de kenmerken en voortgang van leerlingen. In de praktijk slagen leraren erin om voor een kleine groep (twee of drie leerlingen) het onderwijs effectief op maat vorm te geven (Visscher, 2014). Het is voor leraren ondoenlijk om instructie, oefening en directe feedback continu af te stemmen op alle leerlingen. Ict kan het onderwijs helpen om beter tegemoet te komen aan individuele verschillen.

  22

 • 23

 • 24

  ICT naast leraar en leerling

  mindmaps planning tools portfolio en registratietools communicatie en presentatie hulp bij leren leren

  Lerende gestuurde leersituaties

 • 25

 • 26

  Tijdwinst uit het automatiseren van routinewerk

 • 27

 • Conclusies

  meer is niet beter digitale geletterdheid vergt aandacht zet toepassing in context van onderwijswens automatiseren geeft ruimte

  28

 • 29

  Presentatie staat op: