Rede als spoor naar mystagogie

Click here to load reader

 • date post

  27-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rede als spoor naar mystagogie. Filosofiegedeelte Catechetisch gedeelte Lesgedeelte. Verantwoording 3 delen. Filosofiemethode zonder oorsprong? Gebruik filosoferen zonder inpassing in catechetisch kader? Diaconie/het werkende woord. Opzet eindwerk. Afleveren bruikbaar werkdocument - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Rede als spoor naar mystagogie

 • Rede als spoor naar mystagogieFilosofiegedeelteCatechetisch gedeelteLesgedeelte

 • Verantwoording 3 delenFilosofiemethode zonder oorsprong?Gebruik filosoferen zonder inpassing in catechetisch kader?Diaconie/het werkende woord

 • Opzet eindwerkAfleveren bruikbaar werkdocumentDelen als uitgangspunt dus downloadbaar http:www.kuleuven.be/thomas/secundair_ onderwijs/ in rubriek communities onder seminarie HIGW AntwerpenGeen eindwerk maar een groeiwerk

 • Filosofiegedeelte overzicht

  Eigenheid filosofisch gesprekVerantwoording gebruik binnen onderwijsZoeken van geschikte filosofeermethodeAanpassing standaardmethode aan BVLRichtlijnen filosofisch gesprekMogelijke evaluatie achteraf

 • Obstakels onderweg in BVL om te kunnen filosoferenBlokkadesWatervalsysteemMisvormd zelfbeeld en hokjes-denkenEen op te lossen probleem door wetenschapPrivGeld/economie als plaatsvervangend zinmodelAbstractie en taalkundig inzicht is moeilijkVerwonderingsproces versus ik weet het alManifestatiedrang

 • Geschikte standaardmethode om te filosoferen in BVL?Vertrekpunt = vraag (Nelson)Geen vrijwillige deelname, maar lesgebeuren godsdienst als uitgangspuntGeen besluitvorming tot vraag, maar vooropgestelde vraagGeen materiaal en ervaringen om op terug te vallenAndere doelgroep

 • Aanpassing standaardmethode om te filosoferen in BVLAanbieden van impulsenFotosRollenspelGeen filmfragmentenAanbieden extra structuur in noodgevalDiscussieplanBordspiegelKaartjes denkwendingen

 • Discussieplan bidden* Bidden is een persoonlijk gesprek met God.

  * De afstand tussen jou en God is slechts n gebed.

  * De soldaten bidden voor de overwinning op de vijand.

  * Ik bid je om je te haasten, de vijand is op komst.

  * De adelaar hing biddend in de lucht.

  * Tijdens de begrafenis van mijn vriend kreeg ik een bidprentje.

  * Voor de maaltijd deed iedereen samen een gebed.

  * Hij zette zich neer op de bergtop en sprak met God.

  * Somalirs die te weinig bidden krijgen de doodstraf.

 • Bordspiegel

 • Kaartjes denkwendingenDefiniren met zoeken van tegenvoorbeelden- Wat bedoel je met.?- Kan iemand dit uitleggen?- Kun je dit uitleggen?- Wie begrijpt dit?- Kent er iemand een tegenvoorbeeld?

 • Kaartjes denkwendingenUitgangspunt- Waarvan wordt er uitgegaan?- Wat is hier het achterliggend idee dat altijd van tel is?- Kun je een voorbeeld geven?- Hoe komt dit overeen met?- Wat wordt er nu precies gevraagd?- Wat heeft dit te maken met?- Helpt dit ons vooruit met?

 • Kaartjes denkwendingenPerspectiefwissel- Stel jezelf eens in de plaats van.- Kun je je iets voorstellen dat niet zo is?- Wat zou er gebeuren als?- Wat is het verschil tussen?- Denkt iemand daar anders over?- Kan het tegendeel waar zijn?

 • Kaartjes denkwendingenStel dat, gedachte-experiment, hypothese- Is ze altijd waar? Wanneer niet?- Wat zou er gebeuren als ze waar was?- Stel dat iedereen dat zou doen- Waarom denk je dat?- Waarom is dat zo volgens jou?- Wat zijn mogelijke gevolgen.- Hoe weten we of dit waar is?- Waarop heb je dat gebaseerd?- Wat weten we daarover?- Kun je dit aantonen?

 • Kaartjes denkwendingenAnalogie/vergelijking- Waaraan doet dit probleem je denken?- Ken je iets gelijkaardigs?- Heb je ooit ongeveer hetzelfde gezien?- Met wat kan je dit vergelijken?

 • Catechetisch gedeelte overzichtNieuwe visie op godsdienstonderricht op schoolInpassing filosofeermethode in specifieke godsdienstdidactiek voor BVL

 • Nieuwe visie op godsdienstonderricht op schoolVragen die we ons moeten stellenHoe toont het fenomeen religie zich vandaag?Hoe kan ik het verwerken in mijn narratieve identiteit ? Wat doen mensen met religie?Wat doet religie met mensen?Wat doe ik met religie?Wat doet religie met mij?Hoe kan ik religie gebruiken om een beter en gelukkiger mens te worden?Is dit gebruik terecht?

  Godsdienstonderricht helpt de onoverzichtelijke morele en levensbeschouwelijke chaos in beeld te brengen en te ordenen met het oog op het verwerven van een eigen positie (bron: Roebben B., symposium voor godsdienstleerkrachten, 9-11-2006, power-point presentatie)

 • Centrale begrippen in catechetiekNarratieve identiteitNarthexBijbel als geloofsinspiratie en voeder van narratieve identiteitGSM-functie van de leerkrachtDialectische opstellingHermeneutische knooppunten als openingen naar de ziel

 • Pleidooi voor mystagogie

  Het ervaringsmatig begeleiden van een mens bij zijn of haar inwijding in het mysterie van de eigen ziel (Karl Rahner)Een vorm van OPEN- BARENNadruk op ervaring mysterie en niet kennen ervanGeloof niet aandragen van buitenaf, maar mens warm maken om bij zichzelf te gaan kijken wat er aanwezig is of anders gezegd geen kunstmatig bewateringssysteem, maar de mens helpen bij het aanboren van het levende water in hemzelf (Bert Roebben)Geen zin-geving, zin-aanvaarding, maar zin-ontdekking (Bert Roebben)

 • Filosoferen als.Bewustmakingsmiddel voor levensvragenMiddel tot verlangzamingIdeaal vertrekpunt van concrete situatie jongeren (Kierkegaard)Oefening in onderscheidingsvermogen: zichzelf worden (oefenen in zelfstandigheid) en zich ontzelven(oefenen in afhankelijkheid) (Tjeu van Knippenberg)Deel van de pelgrimstocht tot zin-ontdekkingNarthicale adem- en bevreemdingsruimte

 • Lesgedeelte overzichtKeuze en voorbereiding lesimpulsenVoorbereidingslessen filosoferenUitgewerkte les rond bidden

 • Vullen van de rugzakBijbelverzen die ons iets zeggen over biddenWat mensen zeggen over biddenRegelmatig gestelde vragenWaarvoor wordt er gebedenPlaatsen waar er regelmatig wordt gebedenHoe zien jongeren biddenBerichtgeving over bidden Ontleding van het Onze Vader

 • Verslag voorbereidende lessenAanbrengen kaartjes denkwendingenLink met de bijbel soms bevreemdend en soms openbarendVeel enthousiasmeGrote herkenbaarheidVooral uitgangspunt achterhalen brengt diepgangTegenvoorbeelden zoeken draagt bij tot positieve onderzoekssfeerStel dat zorgt eerder voor verwarring (aanpassing lesmateriaal)

 • Verslag voorbereidende lessenLevendige fantasie bij perspectiefwissel

 • Proefdraaien!!Uitgangsvraag: Wat is een stoel?Reacties enthousiastGrote moeite om gesprek te vertragen en er iedereen bij te houdenGrote vergelijkingsdrang bij leerlingenMeningen verschillend naargelang invalshoek (functioneel, kenmerken, ...)

 • Wat is bidden in B2bb?Eerste uitspraak: in contact komen met GodDefiniring contact: God hoort wat wij zeggen en vragen maar kan niet antwoordenHerdefiniring contact: god kan wel antwoorden, maar niet met woorden Stelling: God antwoordt door het weer te benvloeden, bijkomende voorwaarde = alleen als wij geloven.Stel dat mensen die bidden altijd goed weer vragen, waarom doet God dat dan niet? Hij kiest ook voor regen want anders kunnen we niet leven.Uitgangspunt achterhalen: God weet beter wat goed is voor ons en wat niet, dan de mens zelf. Hij doet dus niet altijd wat wij vragenTegenvoorbeeld: maar wat dan met tornados?Stelling: God grijpt actief in de natuur in omwille van straffen of overbevolking.Tegenvoorbeeld: sommige toestanden zijn vaak deels of geheel veroorzaakt door de mens Vb. smog en luchtvervuilingOp algemene rondvraag komt iedereen tot overeenstemming dat God het weer niet kan benvloeden.

 • Wat is bidden in B2bb?Vraag uit de klas: wie of wat is God eigenlijk?Stelling: God heeft misschien ooit bestaan, maar heeft kleinere rol dan de christenen denken. Vb. aarde niet gemaakt. (= insteek om les te geven over scheppingsverhaal)Perspectiefwissel naar bijbel. Zouden alle personages daar verzonnen zijn?Leerlingen denken van niet Stelling: Jezus heeft bestaanDefiniring Jezus: speciale kerel, maar geen heilige krachten, bestaan Jezus is bewezen, maar heiligheid niet.Vergelijking: met Sint-Niklaas: iets uit de kindertijd en daarna geloof je er niet meer in.

 • Wat is biddenVervolgzie volgend schooljaar of probeer het zelf eens!!!!!

 • Als afsluiterBidden verandert de wereld niet,.maar bidden verandert de mensen de mens verandert de wereld.

  (Albert Einstein)