Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten

of 39 /39
1 Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II laan 20, Brussel [email protected]

Embed Size (px)

description

Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten. Bram Vogels Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer Koning Albert-II laan 20, Brussel [email protected] Outline. Intentie Evaluatie Wijziging Varia. 1. Intentie. 1. Intentie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Recente wijzigingen inzake watertoets en overstromingskaarten

Dia [email protected]
1
1
2
Outline
Intentie
Evaluatie
Wijziging
Varia
2
1. Intentie
Pag. 28 “Ik zal het instrument watertoets evalueren, verbeteren en vereenvoudigen. Bovendien zal ik mijn collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening voorstellen om de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de code van goede praktijk voor het ontwerp van rioolstelsels door te lichten en af te stemmen op de meest recente inzichten inzake brongerichte aanpak van de waterafvoerproblematiek.”
Pag. 30: “De schade door overstromingen wordt maximaal voorkomen en beperkt o.a. door toepassing van het principe vasthouden – bergen – afvoeren. Een grondige preventieve screening van nieuwe projecten via de watertoets en brongerichte maatregelen komen op de eerste plaats.”
4
5
1. Intentie
Pag. 55: “We evaluaren de watertoets om na te gaan of deze optimaal functioneert. We passen de stedenbouwkundige verordening voor de verplichte buffering, hergebruik en infiltratie van hemelwater bij nieuwe verharde oppervlakten aan.”
5
6
Adviesverleners
Bevaarbare waterlopen
2. Evaluatie
Stedenbouwkundige en planologische attesten (art. 8 § 3)
Integratie in MER (art. 8 § 4)
Vergunningen: stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, watervang, machtiging & natuurvergunning (art. 8 § 5)
3. Wijziging
15
16
De Vl. Reg. kan […] een lijst vaststellen van vergunningen, plannen & programma’s die aan de watertoets moeten worden onderworpen
Vastgelegd in bijlage 2
Toets gezond verstand!!!
Machtiging ecologische bosfunctie en machtiging bosreservaten
Ontheffing op verbod in VEN-gebied en afwijkingen op verboden van het natuurdecreet
Toestemming voor werken of handelingen in beschermde landschappen
Plannen en programma’s
Bosbeheerplannen, beheerplannen voor natuurreservaten
3. Wijziging
17
18
De Vl. Reg. kan ook een lijst vaststellen […] waarvoor […] geen watertoets vereist is
Meldingsplichtige handelingen
3. Wijziging
3. Wijziging
Oppervlaktewater
Mogelijk/effectief overstromingsgevoelig
Bijkomende dakopp./verharde opp. > 1 ha voor bevaarbare en onbevaarbare van 1ste cat. of > 0,1 ha voor andere waterlopen
Gelegen binnen
< 20 m van onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie
< 10 m van onbevaarbare waterlopen van 2de categorie
< 5 m van onbevaarbare waterlopen 3de cat. of van niet-geklasseerde in beheer van een polder of watering
Binnen een afgebakende oeverzone
Grondwater
Bijkomende dakopp./verharde opp. > 1 ha
Ondergrondse constructie > 5 m-mv of horizontale lengte > 50 m
3. Wijziging
3. Wijziging
3. Wijziging
Effectief overstromingsgevoelige gebieden
Watertoetskaart 2011
Uit de effectief overstromingsgevoelige gebieden werd nooit geknipt, niet in 2006 en ook niet in huidige versie!!
3. Wijziging
Kaart geeft enkel adviesplicht aan, legt nog geen restricties op!!!
3. Wijziging
Terugkoppeling bekkensecretariaten met gemeentes
3. Wijziging
In werking op 1/03/2012
Meer informatie
0
10
20
30
40
50
onbestaande
beperkt
betekenisvol
groot
0
10
20
30
40
50
60
onbestaande
beperkt
betekenisvol
groot
Percentage
4.23
4.23
42.25
38.03
8.45
2.82
Blad1
onbestaande
4.23
beperkt
4.23
betekenisvol
42.25
groot
38.03
Percentage
Blad2
Blad3
Grafiek2
onbestaande
beperkt
betekenisvol
groot
Percentage
0.5
30.1
48.8
14.6
1.8
4.6
Blad1
onbestaande
0.5
beperkt
30.1
betekenisvol
48.8
groot
14.6
Percentage
Blad2
Blad3
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
Percentage
5.63
50.7
35.21
2.82
5.63
Blad1
helemaal niet akkoord
Percentage
Blad2
Percentage
Blad3
Grafiek4
Percentage
13.24
54.79
24.2
0
7.76
Blad1
helemaal niet akkoord
Percentage
Blad2
Percentage
Blad3