R&D day Presentation Novembre 2010

Click here to load reader

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of R&D day Presentation Novembre 2010

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  1/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~fch ifnb zmtkrhm hbck`b bchfcbbtfch

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  2/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmf| lk``rcflezfkc b}wtb||iv kt f`wiflfziv lkczefc| lbtzefc nktxetjikkofch |zezb`bcz| lkclbtcfch

  Lbiiblzf| ecj fz| dr|fcb||# \rlm |zezb`bcz| fc~ki~b lbtzefc ockxc ecj rcockxc tf|o|)

  rclbtzefczfb| ecj kzmbt nelzkt|) xmflm lkrij ler|b zmb elzrei tb|riz|) nfceclfei lkcjfzfkc)

  wbtnkt`eclb kt elmfb~b`bcz| kn Lbiiblzf| zk db `ezbtfeiiv jfnnbtbcz ntk` ecv nrzrtb tb|riz|)

  wbtnkt`eclb kt elmfb~b`bcz| b}wtb||bj kt f`wifbj dv |rlm nktxetjikkofch |zezb`bcz|# Lbiiblzf|

  f| wtk~fjfch zmf| lk``rcflezfkc e| kn zmf| jezb ecj jkb| ckz rcjbtzeob zk rwjezb ecv nktxetj

  ikkofch |zezb`bcz| lkczefcbj mbtbfc e| e tb|riz kn cbx fcnkt`ezfkc) nrzrtb b~bcz| kt kzmbtxf|b#

  Jf|lief`bt

  4

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  3/98

  Zmb cr`dbt kn lk`wibzb hbck`b| |burbclbj f| fcltbe|fch `ktbtewfjiv zmec b}wblzbj

  56621 Nft|z |burbclb kn e if~fch kthecf|` -Meb`kwmfir| fcnirbcqeb)5#[email protected] dw& 47741 \burbclb kn zmb `kr|b hbck`b -4#4 dfiifkc dw& 477

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  7/98

  Ck~b`dbt4757 8

  Tb|betlm ecj wtkjrlzfkc Eceiv|f| kn hbcb nrclzfkc| Wtkjrlzfkc kn dfkwtkzbfc|

  Hbck`b bchfcbbtfch zkjev

  Ehtkdfkzblm Cbx ztefz| zmez etb mbtdflfjb tb|f|zecz) wb|zflfjb tb|f|zecz) kt me~b dbzzbt

  vfbij| kn wtkjrlzfkc

  Mbeizmletb Nft|z hbcb zmbtewfb| nkt xbii lmetelzbtfqbj `kckhbcfl jf|be|b|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  8/98

  Ck~b`dbt4757 =

  Hbck`b bchfcbbtfch zk`kttkx

  Ehtkdfkzblm Cbx ztefz| xfzm f`wtk~bj crztfzfkcei wtkwbtzfb| kt ejewzbj zk cbx lif`ezb

  lkcjfzfkc|) lkczefcfch ifzzib zk ck nktbfhc JCE |burbclb|

  Mbeizmletb

  Lr|zk` `bjflfcb) edib zk lrtb e wezfbcz kn e jf|be|b b~bc dbnktb zmbewwbeteclb kn zmb nft|z |v`wzk`|

  Hbcb zmbtewv 4#7 xfzm lk`wibzb lkcztki kn zmb fc|btzbj kt `kjfnfbj hbcb Bcbthv Wtkjrlzfkc kn wbztki |rd|zfzrzb| ntk` eiheb Xmfzb dfkzblm Wie|zfl|) nfdbt| wtkjrlbj ntk` if~fch kthecf|`|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  9/98

  6

  Lbiiblzf| e ibejbt fc hbck`b bchfcbbtfch

  Ecjt Lmkrifoe

  LBK kn Lbiiblzf|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  10/98

  Ck~b`dbt4757

  Lbiiblzf| fc dtfbn

  Xktij wfkcbbt fc zethbzbj hbck`b bchfcbbtfch? b|zedif|mbj fc Jbl 5666

  If|zbj kc Wetf| \zklo B}lmechb |fclb 47781 Eizbtcb}z 1 EILI\Lk`wecv

  Kthecfqezfkc

  Zblmckikhv Wtkwtfbzetv wieznkt` de|bj kc `bhecrlibe|b| -JCE |lf||kt|&

  B}zbc|f~b ecj ~eiredib fczbiiblzrei wtkwbtzv b|zezb

  Wetzcbt| @ktb zmec 27 ehtbb`bcz| |fclb fclbwzfkc -:[email protected] hbcbtezbj |k net&

  \ztezbhfleiiv wk|fzfkcbj fc lktb fczbtb|z etbe|

  Nfceclfei| K~bt42` le|m ecj htkxfch tb~bcrb de|b

  MU fc Tk`efc~fiib) Wetf| Nteclb? 3 547 b`wikvbb| -:2 WmJ|&

  : |rd|fjfetfb|) fclirjfch kcb iklezbj fc \efcz Weri) @fccb|kze) R\E

  Jf~bt|fnfbj dr|fcb|| `kjbi ? obv |bh`bcz| fc zkki|) ehtkdfkzblm ecj zmbtewbrzfl|

  57

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  11/98

  Ck~b`dbt4757 55

  Zmb nft|z fc ~f~k JCE lrz . we|zb

  Cezrteiiv kllrttfch JCE |lf||kt| nkrcj fc |fchiblbiibj kthecf|`| Nft|z jf|lk~btbj fc deofch vbe|z fc zmb 56=7| Lrz JCE ez e rcfurb zethbz |fzb -`kzfn kn 54#: dfiifkc de|b|

  -H) E) Z) L

  @bhecrlibe|b

  JCE tbweft+fc|btzfkc-We|zb&

  JCE lrz xfzmfcltbjfdib zethbz

  |wblfnflfzv

  Lrz

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  12/98

  Ck~b`dbt4757 54

  Hbck`b bchfcbbtfch < wtfclfwib| kn elzfkc

  Lbiiblzf|

  ! ,.-) %$,*"$.$($-$&!*/,)*

  $#,#,-**+%"/7

  ($!!*$5*4*5

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  13/98

  Ck~b`dbt4757 5

  @bhecrlibe|b Tb|betlm f| e lktb lktwktezb nrclzfkc jtf~fchfcck~ezfkc

  Fz f| lk`wk|bj kn < htkrw|1 Wtkzbfc bchfcbbtfch) Lbii dfkikhv

  ecj Lk`wrzezfkcei dfkikhv

  Fz| obv kdablzf~b f| zk obbw zmb `bhecrlibe|b zblmckikhv ezfz| ~btv db|z ecj lkczfcrb f`wtk~fch fz

  Xb etb jb~bikwfch cbx zkki| zk f`wtk~b `bhecrlibe|b

  fcjrlbj MT kt `rzehbcb|f|#

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  17/98

  Ck~b`dbt4757

  5 Zethbzbj ewwtkelmb| fcjrlbj

  dv `bhecrlibe|b|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  18/98

  Ck~b`dbt4757

  Jfnnbtbcz bcjkcrlibe|b| r|bj nkt zethbzbj tblk`dfcezfkc

  5=

  QfclNfchbt Crlibe|b|

  Lmb`flei bcjkcrlibe|b|

  Cezrtei wtkzbfc|5|z bcjkcrlibe|b| r|bj nkt hbck`b bchfcbbtfchIkx ewwetbcz `kjrietfzv -4 |bwetedib jk`efc|&Etzfnflfei wtkzbfc 1 qfcl nfchbt wtkzbfc -JCE dfcjfchjk`efc& nr|bj xfzm e lezeivzfl jk`efc -NkoF&5|z bchfcbbtbj bcjkcrlibe|b r|bj zk bjfz e mr`ec hbcbMfhm `kjrietfzv ->= |bwetedib jk`efc| wkivjelzvi|&

  Lmb`flei JCE dfcjfch jk`efc -ZNK) wkive`fcb& nr|bjzk bnnblzkt -lmb`flei kt tb|ztflzfkc bcqv`b&Mfhm `kjrietfzv

  ZEIB Crlibe|b|

  @bhecrlibe|b| -mk`fch bcjkcrlibe|b|&

  JCE dfcjfch jk`efc ntk` Ztec|ltfwzfkc Elzf~ezkt IfobBnnblzkt| ntk`]eczmk`kce|^btv mfhm `kjrietfzv -wkzbczfei lkjb&Betiv |zehb zblmckikhv

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  19/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb nkrt `eakt ne`fifb| kn crlibe|b`bjfezbj hbck`b bchfcbbtfch `bzmkj|

  56

  }}

  Hbcb

  lkttblzfkc

  Zethbzbj jbibzfkc

  -ocklokrz&

  Hbcb

  fcelzf~ezfkc

  Mk`kikhkr| Tblk`dfcezfkc CkcMk`kikhkr|

  Bcj Akfcfch

  -CMBA&

  Hbcb lkc~bt|fkc

  Zethbzbj fc|btzfkc

  -ocklofc&

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  20/98

  Ck~b`dbt4757

  4 Bchfcbbtbj `bhecrlibe|b|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  21/98

  Ck~b`dbt4757

  K`bhede|b -wtkwtfbzetv jezede|b&B~kirzfkc k~bt zf`b

  Zmb lk`dfcezktfei ewwtkelm

  45

  Mfz ntburbclv1 5+& A# @ki# Dfki#

  \`fzm bz ei# -477>& Crlibfl Elfj| Tb|#Etckrij bz ei# -4778& A# @ki# Dfki#

  Htfqkz bz ei# -4776& Crlibfl Elfj| Tb|#

  Zethbzedib JCE |burbclb0

  wezlmxkto kn libe~edib |burbclb

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  22/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~fch `bhecrlibe|b nbezrtb|1 b}wecjfch cr`dbt kn wkzbczfei zethbz|

  44

  Jbnfcfzfkc kn e cbx JCE tbhfkc nkt xmflm zmb FLtbF |wblfnflfzv lec db `kjfnfbj

  2 LE E EE LH Z L H Z E L H E LH ZZ Z ZH

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  23/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~fch bhecrlibe|b |wblfnflfzv

  4

  5#8Od

  4od 5#4od

  CkJCE`eztf}

  57lbii|+xbii

  -46

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  27/98

  Ck~b`dbt4757

  @bhecrlibe|bfcjrlbj MT ez bcjkhbckr| iklr|

  48

  WLT/

  likcb|

  XZ

  Zethbzbj="knhbcbzethbKchkd|bt~bj

  -3227likcb|eceivqbj&

  2

  2

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  28/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb CMBA ecj MT ez e |e`b iklr| me~b lkttbiezbj ntburbclfb|

  4=

  Rwzk47"xfzmkzmbtb}wbtf`bczeijb|fhc>"fclikceieceiv|f|

  OFntburbclfb|ckt`eifqbjzkwiechblfbclv 5#4

  FI4TH< 7#4 5#7=

  @C55 7#4 7#6

  [email protected]

  @C2 7#2 7#>

  @C> 7#: 7#2

  [email protected]

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  29/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~b`bcz kn @C| bnnflelv fc ~f~k -F&

  46

  ]WL: zethbz1

  -4 `bzmviezbj LwH&

  @bzmviezfkc -"&

  2eqejL [email protected]&

  @bhecrlibe|b

  7)47

  FcJbi-"&

  CECE

  LEWC\5LEWC\5

  7

  5

  4

  8

  =

  7 7)4 5

  s>7s>7577

  ]WL: ]WL:

  5

  s:7

  7

  577

  ]WL:

  LEWC\5 zethbz1

  -< rc`bzmviezbj LwH|&

  7

  5

  4

  8

  ]WL zethbz

  Zxk LwH| 577" `bzmviezbj fc 46< lbii|

  Z L HE H E Z H Z L E L E L E H E H H Z EL HE%`bz`bz

  @rzezfkc| xfzmfc zmf| hbcb ler|b]btkjbt`e wfh`bczk|e lmetelzbtfqbj dv fcltbe|bj

  |bc|fzf~fzv zk rizte~fkibz -R^& fttejfezfkc ecj tf|o kn |ofc leclbt) tb|rizfch ntk` e jbnblz fcJCE tbweft

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  30/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~b`bcz kn @Cfcjrlbj MT fc ~f~k

  >hbcb|~eifjezbjxfzm|blkcjetv|ltbbcfch

  56777hbcb||ltbbcbjxfzm4|fTCEwbthbcb 5=777lk`wkrcj||ltbbcbj577lk`wkrcj|fjbcstbjxmflm|`riezbhbcbzethbch

  4lk`wkrcj|lkcstt`bjkc|blkcjetv|ltbbcfch>

  F`welzkn|fTCEkczmbHZblfbclv

  ezzmbbcjkhbckr|TEH5iklr|#

  :#

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  31/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wtk~b`bcz kn @Cfcjrlbj rzehbcb|f| fc ~f~k

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  32/98

  Ck~b`dbt4757

  Lkclir|fkc|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  33/98

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  34/98

  Ck~b`dbt4757

  Jfnnbtbcz Zvwb| kn Tb|betlm Zkki|

  LDT tb|betlm zkki| ecj wtkjrlz| nktfc lbiirikewwiflezfkc| 1

  Wtkjrlz| eitbejv lk``btlfeifqbj fc |blkcjetv lbii ifcb|

  Cb}z jb`kc|ztezfkc| zk lk`b -4755& xfzm wtf`etv lbii|

  E LDT weteiibi kdablzf~b xkrij db zk jb|fhc fc~fztk tb|betlm zkki| 1

  @bhecrlibe|b| e| tb|ztflzfkc bcqv`b| -4754;&

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  35/98

  Ck~b`dbt4757

  Jfnnbtbcz Zvwb| kn Hbck`b @kjfnflezfkc|

  Hbcb zethbzbj fczbhtezfkc-ocklofc&

  |mTCE zethbzbj fczbhtezfkc-ocklojkxc&

  Hbcb jbibzfkc kt jf|trwzfkc-ocklokrz&

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  36/98

  Ck~b`dbt4757

  @bhecrlibe|bJtf~bc Hbcb OckloFc

  HKF1hbcbknfczbtb|z

  @bhecrlibe|b|nktJCEzethbz

  |fzblr=bt|

  Jkrdib-|ztecjJCEdtbeofcjrl0kc

  EJCEtbweft`eztf}lkczefcfch

  zmbHKFzkdbfczbhtezbjf|r|bje|zb`wiezbnktmk`kikhkr|

  tblk`dfce0kc

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  37/98

  Ck~b`dbt4757

  Zxk Ewwtkelmb| nkt \fzbJftblzbj Hbcb OckloFc

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  38/98

  Ck~b`dbt4757

  B}e`wib kn e lHW\Tbiezbj Wtkjrlz lHW\ LMKO5 -5&

  -xbiiwiezb&

  \bibl4kcH:5/Wrtk

  CbkT WrtkTlbii likcb|s 477 hbcbtezbj

  5

  4

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  39/98

  Ck~b`dbt4757

  B}e`wib kn e lHW\Tbiezbj Wtkjrlz lHW\ LMKO5 -4&

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  40/98

  Ck~b`dbt4757

  B}e`wib kn e lHW\Tbiezbj Wtkjrlz lHW\ LMKO5 -

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  41/98

  Ck~b`dbt4757

  OckloFc \v|zb`| -ofz|&

  :5

  lHW\LMK-O5

  lHW\LMK-\Lb`e}

  lHW\MBO-64TEH5iklr|&

  lHW\Lr|zk`@TL2TEH5iklr|&

  lHW\Lr|zk`[email protected]|&

  lHW\Lr|zk`[email protected]|&

  lHW\LMK-O5JrklHW\.MWTZ.iklf&

  lHW\MBO-6

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  42/98

  Ck~b`dbt4757

  [email protected] ecj @bhe \zktb|

  :4

  Fczbhte0kc `eztflb| ei|k |kij |bwetezbiv xfzm ejburezb hkkjfb| nkt ~etfkr|ewwifle0kc|f#b#`etobz|&?

  Zxkfczbhte0kc`eztflb|wbtlHW\ocklo-fc|v|zb`)f#b#kcbnktzmblikcfchknzmbhbcbknfczbtb|zecjzmbkzmbtbclkjfchetbwktzbthbcbnktlkcztkiknfczbhte0kc&?

  Cblb||etvtbikejwtkjrlz|nktlHW\-tbiezbjofz|[email protected]|b ~blzkt| ei|k |kij |bwetezbiv nkt |wblfstl hbcb ocklo-krzewwifle0kc|)|rlme|H\Ikcqe||bt~flbwtkablz&

  Kzmbt bchfcbbtbj `bhecrlibe|b| nkt bciethfch zmbft r|ehb zk kzmbt `kjbikthecf| |) |rlm e| `kr|b) tez) st|mb| bjeoe) qbdtest|m&) }bckwr|) xkt )

  jtk|kwmfie

  [email protected]\ZKTB

  Fczbhte4kc`eztflb|

  @BHE\ZKTB

  @bhecrlibe|b~blzkt|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  43/98

  Ck~b`dbt4757

  Lrttbcz Lifbcz|

  :

  Etedib iecj lrttbcziv e~efiedib wbt wbt|kc hikdeiiv

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  47/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb lmeiibchb kn nbbjfch zmb xktij wkwriezfkc

  :8

  Etedib iecj e~efiedib wbt wbt|kc hikdeiiv fc zmb vbet 4727

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  48/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb lmeiibchb kn nbbjfch zmb xktij wkwriezfkc

  :=

  \krtlb1 Cezrtb 4757# :>>12:>

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  49/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wktzecz Lkcztfdrzkt| zk @kjbtc Ehtflrizrtei Wtkjrlzf~fzv

  :6

  R|b kn Wiecz Mvdtfj|

  Htbbc Tb~kirzfkc

  Ztec|hbcb|f|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  50/98

  Ck~b`dbt4757

  F`wktzecz Lkcztfdrzkt| zk @kjbtc Ehtflrizrtei Wtkjrlzf~fzv

  27

  R|b kn Wiecz Mvdtfj|

  Htbbc Tb~kirzfkc

  Ztec|hbcb|f|

  Hbck`b Bchfcbbtfch

  Hbcbzfl ~etfedfifzv bcedib| ltkw f`wtk~b`bcz

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  51/98

  Ck~b`dbt4757

  Mf|zktflei Lktc Vfbij| fc zmb Rcfzbj \zezb|

  25

  Kwbc

  Wkiifcezbj

  JkrdibLtk||

  Mvdtfj|

  \fchibLtk||

  Mvdtfj|

  Ztec|hbcfl|

  \krtlb1 R\JE

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  52/98

  Ck~b`dbt4757

  Hbck`b Bchfcbbtfch f| ckx wk||fdib fc wiecz|

  Lbiiblzf| zblmckikhv bcedib| wtblf|b kjfnflezfkc knwiecz hbck`b| ez mfhm bnnflfbclv

  Hbck`fl fcnkt`ezfkc f| ckx e~efiedib nkt cr`btkr|wiecz |wblfb| wtk~fjfch `ecv zethbz hbcb| nkt`kjfnflezfkc

  Cbx ltkw ~etfbzfb| lec db jb~bikwbj dv nft|z |biblzfchzmb jb|ftbj ztefz ecj zmbc f`wib`bczfch zmb ztefz zmtkrhmhbck`b bchfcbbtfch

  24

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  53/98

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  54/98

  Ck~b`dbt4757 2:

  46472 od

  58:>< od

  47 od

  445:7 od

  4>587 od

  Lmt# F

  Lmt# FF

  Lmt# FFF

  Lmt# F^

  Lmt#

  5

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  55/98

  Ck~b`dbt4757

  Hbcbtezfch Hbt`fcei rzezfkc|

  Fcztkjrlb`bhecrlibe|bfczk wiecz

  Fcjrlb b}wtb||fkc kn`bhecrlibe|b fc

  |bbjifch|

  Eceivqbhbck`fl JCE

  nkt`bhecrlibe|belzf~fzv

  Zb|zfch `bhecrlibe|b| fcEtedfjkw|f|

  22

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  56/98

  Ck~b`dbt4757 2>

  Ztec|nkt`ezfkc kn @ce|b

  @Ce|b fcjrlzfkc

  Hbck`fl JCE wtbw kc

  Wkkibj |e`wib|

  WLT

  Jbbw |burbclfch zk

  b|zf`ezb ntburbclv

  5" `rzehbcb|f| ntburbclv me| dbbc

  elmfb~bj dvEtedfjkw|f| [email protected]|#

  @rzezfkc| fcjrlbj dvEtedfjkw|f| [email protected]|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  57/98

  Ck~b`dbt4757

  @f||fkc kn Lbiiblzf| wiecz |lfbclb|

  28

  Kwzf`fqb `bzmkj| nkt hbck`b bchfcbbtfch kn wiecz lbii| Wtk~fjb zblmcflei |rwwktz zk Lbiiblzf| iflbc|bb| zk

  b}wbjfzb f`wib`bczezfkc kn zmb zblmckikhv

  B|zedif|m lk``btlfei tbiezfkc|mfw| e| krz|krtlbj T.Jkt tf|o|metbj lkiiedktezfkc

  Jb~bikw wtkwtfbzetv ztefz|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  58/98

  Ck~b`dbt4757 2=

  Met~etj Fc|zfzrzb

  kn @bjflfcb

  Wtfclfwei Wetzcbt|mfw|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  59/98

  Ck~b`dbt4757

  @f||fkc kn Lbiiblzf| wiecz |lfbclb|

  26

  Kwzf`fqb `bzmkj| nkt hbck`b bchfcbbtfch kn wiecz lbii| Wtk~fjb zblmcflei |rwwktz zk Lbiiblzf| iflbc|bb| zk

  b}wbjfzb f`wib`bczezfkc kn zmb zblmckikhv

  B|zedif|m lk``btlfei tbiezfkc|mfw| e| krz|krtlbj T.Jkt tf|o|metbj lkiiedktezfkc

  Jb~bikw wtkwtfbzetv ztefz|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  60/98

  Ck~b`dbt4757

  Xmez| cbx;

  >7

  Hbck`b bchfcbbtfch lec ltbezb ltkw| xfzm ~eiredib ztefz| xfzmkrzejjfch nktbfhc JCE

  Ejjfkckn

  delzbtfeihbcb

  Zethbzbj`kjfstlekckn

  ce~bwieczhbcb

  MbtdflfjbZkibteclb

  ZtejfKkcei

  Ztec|hbcb|f|

  Hbck`bBchfcbbtfch

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  61/98

  Ck~b`dbt4757

  Mbtdflfjb zkibteclb ltbezbj zmtkrhm hbck`b bchfcbbtfch

  >5

  Rc`kjfnfbj Wiecz|Wiecz| xfzm

  Bchfcbbtbj Hbck`b|

  Dkzm htkrw| kn wiecz| b}wk|bj zk mbtdflfjb

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  62/98

  >4

  @bhecrlibe|b| nkt Zmbtewbrzfl Wtkhte`|

  Letkib Jb||ber}

  Mbej kn Wtblifcflei ecj Lifcflei Wtkhte`|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  63/98

  Ck~b`dbt4757

  Lbiiblzf| hbck`b |rthbtv K~bt~fbx

  Hbcb zmbtewv ztfei| me~b jte`ezfleiiv f`wtk~bj zmb ~f|fkc kn wezfbcz| xmk|rnnbt ntk` Ibdbt lkchbcfzei e`ertk|f|) ec mbtbjfzetv difcjcb||#

  @etobj lifcflei f`wtk~b`bcz| fc vkrch lmfijtbc xfzm Xf|okzzEijtflm|vcjtk`b) e ~btv tetb drz |b~btb f``rckjbnflfbclv jf|ktjbt

  Hbcb zmbtewv lkrij tb`bjv Wetofc|kc(| jf|be|b1 |fhcfnfleczf`wtk~b`bcz| fc `kzkt dbme~fkrt kn `kcobv| enzbt zxk xbbo|) xfzmkrz ecv~f|fdib ej~bt|b bnnblz|

  Hbcb zmbtewv lkttblz| ejtbckibrlkjv|ztkwmv fc zxk lmfijtbc

  >2

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  66/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb eczf~ftei ewwtkelm

  >>

  MF^

  TZ

  Fcz

  ^ftei hbck`fl TCE f| tb~bt|b

  ztec|ltfdbj fc zmb lvzkwie|`

  ecj zmb tb|rich j|JCE f|

  fczbhtezbjfczkzmbmk|zJCE

  IezbczfcnblKkc

  lftlriet~fteiJCE&

  WtkjrlK~bfcnblKkc

  ifcbet~fteiJCE&

  M\^

  ^fteiJCEbczbt|zmbcrlibkr|

  ecj ztec|ltfwkc |zetz| ebt

  lftlrietfqekc kn zmb JCE

  hbck`b

  MD^

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  67/98

  Ck~b`dbt4757 >8

  Zmbtewbrzfl| T.J

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  68/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb Zmbtewbrzfl Jb~bikw`bcz Htkrw

  >=

  LbiiWtkknknLkclbwzEcf`eiWtkknknLkclbwz blzktfqekc|zrjfb| eifjekcknkw`f|bjibej|ecjstcei~blzkt| eifjekckn`kjbi+`bzmkj| Ckclifcflei|zrjfb|

  wmet`elkikhv)zk}flkikhv)&

  Lifcflei|zrjfb|[email protected]|ztezbhv

  Nkrcjbj fc 477=

  47 b`wikvbb| fclirjfch 57WmJ|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  69/98

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  70/98

  Ck~b`dbt4757

  Tb|betlm Nfbij

  87

  Fcmkr|b

  \enb metdktMk`kikhkr| tblk`dfcezfkc fc Z lbii

  Mk`kikhkr| tblk`dfcezfkc fc Mb`ezkwfbzfl \zb` Lbii

  ^blzktf|ezfkcWtkzbfc `ecrnelzrtfch |bz rw

  Lbii wbcbztezfch wbwzfjb| -JW^) ^blzklbii zblmckikhv&

  Biblztkwktezfkc -Lvzkwri|b zblmckikhv&

  @kr|b ecj lbii ifcb| zb|zfch `kjbi|

  Lkiiedktezfkc

  Hbcb lkttblzfkcWt Ckzetechbik -Teh5&

  Wt Nf|lmbt -FI4TH) Etzb`f|&

  Jt \ejbiefc -MDD&

  Jt Ztb`diev) Jflo|kc) ^kfz [email protected]&

  Jt \ete|fc -]WL&

  Wt Zmte|mbt -XE\&Wt \lmetbcdbth -LLT2) lecfcb ]\LFJ&

  \enb metdktWt ^ecjbcJtfb||lmb -Meb`kwmfife E bz D&

  Wt Ceijfcf -\M&

  Wt Drbtbc+\bhk~fe -Neclkcf Ecb`fe + WOIT&

  Wt Jeck| -\M / ~blzktf|ezfkc&

  Eczf~fteiM\^ . MF^ 1 Wtkabz ELZF^B -Wt Iedbzkrib bz Jt Hedf|kc) Wt XefcMkd|kc&MD^ 1 Wt Qkrif`

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  71/98

  Ck~b`dbt4757

  Tb|betlm Nfbij

  85

  Fcmkr|b

  \enb metdktMk`kikhkr| tblk`dfcezfkc fc Z lbii

  Mk`kikhkr| tblk`dfcezfkc fc Mb`ezkwfbzfl \zb` Lbii

  ^blzktf|ezfkcWtkzbfc `ecrnelzrtfch |bz rw

  Lbii wbcbztezfch wbwzfjb| -JW^) ^blzklbii zblmckikhv&

  Biblztkwktezfkc -Lvzkwri|b zblmckikhv&

  @kr|b ecj lbii ifcb| zb|zfch `kjbi|

  Lkiiedktezfkc

  Hbcb lkttblzfkcWt Ckzetechbik -Teh5&

  Wt Nf|lmbt -FI4TH) Etzb`f|&

  Jt \ejbiefc -MDD&

  Jt Ztb`diev) Jflo|kc) ^kfz [email protected]&

  Jt \ete|fc -]WL&

  Wt Zmte|mbt -XE\&Wt \lmetbcdbth -LLT2) lecfcb ]\LFJ&

  \enb metdktWt ^ecjbcJtfb||lmb -Meb`kwmfife E bz D&

  Wt Ceijfcf -\M&

  Wt Drbtbc+\bhk~fe -Neclkcf Ecb`fe + WOIT&

  Wt Jeck| -\M / ~blzktf|ezfkc&

  Eczf~fteiM\^ . MF^ 1 Wtkabz ELZF^B -Wt Iedbzkrib bz Jt Hedf|kc) Wt XefcMkd|kc&MD^ 1 Wt Qkrif`

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  72/98

  Ck~b`dbt4757 84

  \enb Metdkt @bhecrlibe|b| ecjDikkj Lbii|1 b} ~f~k Ewwtkelm

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  73/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb \enb Metdkt Ewwtkelm

  8

  Zk jezb) ellbwzedib wbtlbczehb kn `rzehbcb|f|

  Hkkj ztec|nblzfkc bnnflfbclv xfzm ellbwzedib ~fedfifzvfc biblztkwktezfkc e||ev# B}wtb||fkc kn zmb `etobthbcb#

  Wtbif`fcetv tb|riz| kn tblk`dfcezfkc fc LJ

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  77/98

  Ck~b`dbt4757 88

  @bhecrlibe|b| ecj Eczf~ftei b}~f~k Ewwtkelm1 B}e`wib kn M\^

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  78/98

  Ck~b`dbt4757

  Zmb Eczf~ftei Ewwtkelm

  8=

  Zmb rizf`ezb hkei kn krt wtkablz f| zk wtb~bcz htenz nefirtb jrb zk tbfcnblzfkc dvM\^5 -mbtwbzfl obtezfzf|& dv b} ~f~k ztbez`bcz kn jkckt lktcbe htenz

  Ck bnnblz kc iezbcz ~ftr|b|Cbbj kn lmtkcfl eczf~ftei zmbtewv

  Lrttbcz eczf~ftei ehbcz| jk ckzjb|ztkv ~ftr|b| drz kciv wtb~bcz

  wkwriezfkc htkxzm

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  79/98

  Ck~b`dbt4757

  EczfM\^ Ewwtkelm

  86

  Wtb~bczfkc kn tbwiflezfkc dv M\^4ecj M\^:

  B`wzv~blzkt M\^5`4 M\^5`:

  F-\lbF Teh5` F-LtbFZ:=

  Z547

  B`wzv~blzkt M\^5`4 M\^5`:

  F-\lbF Teh5` F-LtbF

  7

  27

  577

  527

  477

  427

  b`wzv~blzkt

  M\^5`4 M\^5`: F\lb F Teh5` FLtb F

  Dirbwieurbcr`dbt

  Z:=

  Z547

  Ztec|nblKkcLK\-8lbii|

  xfzm`bhecrlibe|bwie|`fj

  Ewwtk}#7#4}57>lbii|&

  FcnblKkctM\^

  @KF57-

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  80/98

  Ck~b`dbt4757

  EczfM\^ Ewwtkelm

  =7

  b}~f~k WkL -teddfz lktcbe&Rw zk 27" kn wtkzblzfkc ehefc|z M\^ -cr`dbt ecj |fqbiv|f|& ~bt|r| fcnblzbj lktcbe xfzmkrz `bhecrlibe|b wtbztbez`bcz

  b}~f~k WkL -mr`ec lktcbe& cb}z |zbw| Zmb b} ~f~k eczf~ftei `bhecrlibe|b wtbztbez`bcz

  ewwtkelm lkrij db jb~bikwbj nkt ecv kthec+lbii| zk dbhtenzbj fc ktjbt zk tbjrlb jbibzbtfkr| bnnblz| kn ~fteitbelzf~ezfkc enzbt ztec|wieczezfkc

  Xmkiblktcbeztec|jrlbjdvetEE^-HNWlkjfch~blzkt#

  Kd|bt~ekcfclkcnklei`fltk|lkwv

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  81/98

  Ck~b`dbt4757

  Lkclir|fkc

  =5

  @bhecrlibe|b| bchfcbbtfch eiikx| zmb jb~bikw`bcz kn cbx wkzbczfei zmbtewbrzflewwtkelmb| dv hbck`b |rthbtv

  Fcck~ezf~b ewwtkelmb| fc hbcb zmbtewv nfbij 4 zvwb| kn fcjflezfkc| etb jb~bikwbj dv Lbiiblzf| hbck`b |rthbtv Eczf~ftei 1 E cbx lie|| kn eczf~ftei ehbcz|) ~ftei hbck`b libe~ehb -b}1 MF^& Fcmbtfzbj `kckhbcfl jf|be|b| 1 Hbcb lkttblzfkc dv MT) fc|btzfkc fc e |enb iklr|

  -b}1 |floib lbii ecb`fe&

  @ecvtb|betlmwtkhte`|etblkcjrlzbjfclkiiedkteKkcxfzm

  elejb`flzbe |ecjdfkzblmckikhvlk`wecfb|fcBrtkwbecjfczmbR\

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  82/98

  =4

  Ec B}e`wib kn Lkiiedktezfkc

  \bthb Dterc

  Lmfbn \lfbczfnfl KnnflbtE||klfezfkc Ntecef|b lkcztb ib| @vkwezmfb|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  83/98

  =

  \ofc -kt kzmbt

  ejriz& lbii

  B\ BH BL

  Wirtfwkzbcz lbii|Lec db jfnnbtbczfezbj fczk ecv

  lbii zvwb

  fW\

  Oin:

  \k}4

  Klz:

  @eofch wirtfwkzbcz |zb` lbii| jftblziv ntk` ejriz lbii|

  Fcjrlbj wirtfwkzbcz |zb` lbii|

  \mfcve Ve`eceoe 1477>? 4778

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  87/98

  Ck~b`dbt4757

  Fcjrlbj wirtfwkzbcz |zb` lbii|1 dtbeozmtkrhm

  =8

  Ej~eczehb|1 fcjbnfcfzb |bintbwiflezfkc lec hf~b tf|b zk ecv lbii zvwb -xmkib kthecf|`& dtkej lmkflb kn hbckzvwb| lec db jbtf~bj ntk` e xmkib kthecf|` xfzm ockxc wmbckzvwb

  Jtexdelo|1

  r|b| tecjk` ~ftei ztec|hbcb|f| kn kclkhbcb| tblbcz zblmckikhv xfzm `ecv nbezrtb| tb`efcfch zk b|zedif|m jfnnbtbczfezfkc `ev db jfnnflriz) fttbwtkjrlfdib) fclk`wibzb) |rdablz zk

  bwfhbcbzfl `b`ktv bzl#

  ckz -vbz& fcjr|ztfei

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  88/98

  Ck~b`dbt4757

  TMB /

  [email protected]}

  [email protected]}

  TMB /

  B`wzv^blzkt

  TMB /

  [email protected]}

  [email protected]}

  TMB /

  B`wzv^blzkt

  NWtf`bt

  NWtf`btTWtf`bt

  TWtf`bt

  @bhecrlibe|b| fcjrlb mfhm ib~bi| kn tblk`dfcezfkc fc fW\ lbii|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  89/98

  Ck~b`dbt4757 =6

  TMB /

  [email protected]}

  [email protected]}

  TMB /

  B`wzv^blzkt

  TMB /

  [email protected]}

  [email protected]}

  TMB /

  B`wzv^blzkt

  7

  2

  57

  52

  47

  42

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  90/98

  Ck~b`dbt4757 67

  \ofc -kt kzmbt

  ejriz& lbii

  B\ BH BL

  Wirtfwkzbcz lbii|Lec db jfnnbtbczfezbj fczk ecv

  Lbii zvwb

  fW\

  Oin:

  \k}4

  Klz:

  Dtfchfch tkdr|zcb|| zk fcjr|ztfeifqb fcjrlbj wirtfwkzbcz |zb` lbii|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  91/98

  Ck~b`dbt4757

  Tezfkceib

  Nklr| kc fcjr|ztfeifqezfkc kn fW\ -tbwtkhte``ezfkc) lrizrtb)jfnnbtbczfezfkc) bzl#&

  Hkei| 1

  @eofch fW\ |enb -zethbzfch jechbtkr| hbcb|) wrzzfch |enbzv jb~flb|) bzl#&

  @eofch fW\ tkdr|z -tbwtkjrlfdib jfnnbtbczfezfkc) ktb ejriz wmbckzvwb|)

  mfhmiv bctflmbj -wrtb& lbii wkwriezfkc|) bzl#&

  Zrtcfch lbii| fczk e||ev jb~flb|

  Zethbzbj @bjflfcb

  fW\ r|bj e| zkki| nkt tb|betlm ecjfcjr|ztv

  Tbhbcbtezf~b @bjflfcb

  fW\ r|bj e| |krtlb| kn htenz|

  R|b hbck`b bchfcbbtfch -ifob xe| |rllb||nriiv r|bj zk fcjr|ztfeifqb lbiiifcb|&

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  92/98

  Ck~b`dbt4757

  \ztezbhv1 tkdr|z lk`dfcezfkc kn hbckzvwb ecj wmbckzvwb

  fW\

  Tbwtkjrlfdib ecj tkdr|zwtklb||fch

  \k`ezfllbii|

  \e`wib|

  Jfnnbtbczfezfkc

  \rdablz|+wezfbcz| Lmkflb kn hbckzvwb|

  Lmkflb kn wmbckzvwb|

  \fchib lbii zvwb xfzm`ecv hbckzvwb|

  fc ~fztk `kjbi| \krtlb kn htenz|

  Hbck`b bchfcbbtfch

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  93/98

  Ck~b`dbt4757 6

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  94/98

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  95/98

  Ck~b`dbt4757 62

  Mewikdeco1 e [email protected] dfkdeco kn mewikzvwfleiiv mk`kqvhkr| fW\ lbii ifcb|

  [email protected] fW\ deco xfzm-f#b# fW\ / wmbckzvwb&

  B}f|chNtbclm

  tbhf|ztvkn~kirczbbt|

  nktdkcb`ettkxjkcekc-5#8}572wbkwib&

  22222222

  22222222

  22222222

  22222222 Ockxc |rdwkwriezfkc

  kn ztfwib MIEE D ecj JTmk`kqvhkzb|

  -5752 wbkwib&

  222222

  222222

  Jfnnbtbczfezbj bchfcbbtbj

  lbii|+zf||rb| kn lmk|bczvwb| ecj ktfhfc|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  96/98

  Ck~b`dbt4757

  Lkclir|fkc

  Fcjrlbj wirtfwkzbcz |zb` lbii| rcibe|m zmb wkzbczfei kn |zb` lbii|

  @bhecrlibe|b| zk ib~btehb zmb kwwktzrcfzv ivfch fc fW\ lbii|1 Wtk~fjfch lkcztki k~bt zmbft dbme~fkt @eofch zmb` tkdr|z @eofch zmb` |enb

  Nklr| kc fcjr|ztfeifqezfkc Zethbz zxk `efc nfbij|

  Zkki| nkt tb|betlm ecj fcjr|ztv) tbwtb|bczezf~b kn mr`ec wmv|fkikhv)wezmkikhv ecj hbcbzfl jf~bt|fzv

  Zkki| nkt tbhbcbtezf~b `bjflfcb1 |krtlb kn lbii| lk`wezfdib xfzm lifcfleiewwiflezfkc|

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  97/98

  Ck~b`dbt4757

  \ztrlzrtb ecj wetzcbt|mfw|

  B}wbtzf|b fc fW\ ecj |zb` lbii|

  \ztezbhfl fczbiiblzrei wtkwbtzv Lk``btlfei iflbc|b zk fW\ zblmckikhv nkt zkki| Lk``btlfei iflbc|b zk fW\ zblmckikhv nkt zmbtewbrzfl ewwiflezfkc|

  -nft|z xktij xfjb&

  Kzmbt obv wievbt| zk lk`b

  Obv wetzcbt| ecj lkiiedktezfkc|

  Jbjflezbj |rd|fjfetv nkt zmb wtkablz

 • 8/8/2019 R&D day Presentation Novembre 2010

  98/98

  Zmeco vkr

  Wetl Dfklfzblm574) E~bcrb He|zkc Tkr||bi6