RBZ Clubblad April 2013

of 15 /15
CLUBBLAD April 2013 www.reddingsbrigade-zwolle.nl [email protected] Aangesloten bij de www.reddingsbrigade.nl Nederland

Embed Size (px)

description

 

Transcript of RBZ Clubblad April 2013

Page 1: RBZ Clubblad April 2013

CLUBBLAD

April  2013                      

www.reddingsbrigade-zwolle.nl

[email protected]

Aangesloten bij de

www.reddingsbrigade.nl

   

Nederland

Page 2: RBZ Clubblad April 2013

- 2 -

Postadres Postbus 40072 8004 DB Zwolle

Stalling

Brandweerkazerne Harm Smeengekade 13

Ingang aan Lijnbaan

Bankrekening 11.00.19.016

Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van

Koophandel te Zwolle onder inschrijfnummer: 40059663

Opzegging

Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat voor 30 juni van het huidige verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap na 30 juni wordt opgezegd blijft

desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Page 3: RBZ Clubblad April 2013

- 3 -

Samenstelling Bestuur RB Zwolle

Functie Naam Adres Tel.nr Voorzitter Heleen van Balen [email protected] Secretaris Louis van den Berg [email protected]

Penningmeester Edwin Visser [email protected] Afd. Opleidingen Jentje Breeuwsma Kievietweg 53 0521 34 25 05 [email protected] 7971DB Havelte Afd. Preventie en Mark Duijf Melisseweg 59 06 22 36 08 98 Hulpverlening 9731 BM Groningen [email protected] 050 879 53 50 Afd. Promotie Paul Duijf Palestrinalaan 1057 038 421 48 14 [email protected] 8031VG Zwolle 06 516 856 34 Afd. Sport en Spel Vacature [email protected] Algemeen Bestuurslid René Doorn alg.bestu[email protected] Mona van de Bilt Ingrid Ramaker

Commissie cursussen (afd. Opleidingen)

Uurleiders: 1e uur Benni Kniest 2e uur Nicole v.d. Bovenkamp 3e uur Nicole v.d. Bovenkamp

Afmelding 06 14 80 59 41 Niet bellen tussen (ook per sms) Alleen op donderdag 17.45 en 18.00 uur!

Redactie Clubblad

Redactielid Paul Duijf Palestrinalaan 1057 06 51 68 56 34 [email protected] 8031VG Zwolle

Page 4: RBZ Clubblad April 2013

- 4 -

Inhoudsopgave

Blz. 5 Voorwoord

Blz. 7 Spreekbeurt van Quinten

Blz. 8 Avondmarathon Apeldoorn

Blz. 10 Toezicht

Blz. 11 Uitnodiging Bijzondere Algemene

Ledenvergadering

Blz. 13 Kleurplaat

Blz. 14 EK Lifesaving

Page 5: RBZ Clubblad April 2013

- 5 -

Voorwoord Beste leden, Als jullie dit clubblad lezen is het zwemseizoen 2012/2013 (bijna) ten einde. Op donderdag 18 en 25 april werden de examens afgenomen. Hopelijk kan ik jullie allemaal feliciteren met het behalen van jullie diploma. Met het afsluiten van het zwemseizoen eindigen niet de activiteiten van de Reddingbrigade. Voor sommige afdelingen begint het nu pas echt. Ook jij kan daar actief aan mee doen. De afdeling Hulpverlening en Preventie verzorgd met mooi weer op de zondagen de bewaking van de Wijthmenerplas. Naast dat er patrouilles worden gelopen, wordt er ook geoefend met de boten, rescueboards, portofoons e.d. Elk lid, jong of oud, mag hier aan mee doen. Houdt de website en Facebook in de gaten voor de dagen dat er bewaakt en geoefend zal worden. Ook de afdeling promotie kan hulp gebruiken. Op 30 april en 31 augustus zullen er promotionele activiteiten plaatsvinden. Daarover meer verderop in dit clubblad. Voor het komende seizoen vragen wij mensen om zo af en tot op de donderdagavonden ingeroosterd te worden voor de bardiensten. Inroostering vind altijd in overleg plaats. Om de afdeling Sport en Spel in de gelegenheid te stellen om jou uit te nodigen voor wedstrijden, vraag ik je om je mailadres door te geven. Dit kan door de lijst in de verenigingsruimte, tijdens de algemene ledenvergadering of mail naar [email protected]. Met de gedachte: “Vele handen maken licht werk” en “Samen zijn we de vereniging” vraag ik alle leden, jong en oud, om op 18 of 25 april, na de examens zich in te schrijven voor

Page 6: RBZ Clubblad April 2013

- 6 -

bovengenoemde activiteiten op de inschrijflijsten in de verenigingsruimte. De intekenlijsten gemist?. Deze nemen we ook mee naar de Algemene Leden Vergadering op 29 mei. Maar je kunt je ook altijd via de mail aanmelden. Zie voor mailadressen onze website. Dinsdagavond 21 mei houden wij onze Bijzondere Algemene Vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de begroting van het nieuwe verenigingsjaar besproken en de contributie vastgesteld. We komen ook met een goed voorstel voor ouders/verzorgers van onze leden om het eerste lesuur zelf te komen zwemmen. Het is dus belangrijk dat er veel leden op de vergadering komen. De agenda voor deze vergadering vindt u elders in dit clubblad. Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe, en hoop jullie de komende maanden te ontmoeten tijdens de ledenvergadering, bewakings- en of promotie activiteiten. De eerste zwemavond van het nieuwe seizoen is op 5 september 2013. Met sportieve groet Heleen van Balen [email protected]

Page 7: RBZ Clubblad April 2013

- 7 -

Spreekbeurt van Quinten Op dinsdag 26 maart hield Quinten zijn spreekbeurt over de Reddingsbrigade Zwolle. ‘s Middags mocht hij op de Nassauschool in Hattemerbroek vertellen over wat een brigade zoal doet en hoe dat in zijn werk gaat.

Grote verrassing voor zijn klasgenootjes waren de twee reddingsboten die buiten op het schoolplein stonden (met dank aan Appie en Paul).

Quinten heeft voor zijn spreekbeurt de waardering “heel goed” gekregen.

Page 8: RBZ Clubblad April 2013

- 8 -

Avondmarathon Apeldoorn Zaterdag 23 maart heeft reddingsbrigade Zwolle mee gedaan aan de Avondmarathon in Apeldoorn. Het sportieve team bestond uit Arnold, Joke, Laura, Anneloes, Edwin en Klarieke. Daarnaast hadden we natuurlijk ook tellers nodig die alles in de gaten gingen houden, dit waren Heleen en Kerstin. Tijdens de marathon start je met een half uur zwemmen naar eigen keuze, na 10 minuten te hebben gezwommen wordt het overgenomen door de volgende teamgenoot. Dit keer was er ook een apart onderdeel aan toegevoegd, je moest met een gieter namelijk 50 meter zwemmen waarna je de gieter moest legen in een van de 3 buizen. Wie aan het einde het meeste water had verzameld had gewonnen met dit onderdeel. Aan het einde van de avond was er ook nog een leuke estafette, hierbij moest je telkens 50 meter zwemmen voordat de volgende deelnemer het water ik mocht. Dit moesten we een half uur volhouden, maar het was zeer leuk om te doen.

Page 9: RBZ Clubblad April 2013

- 9 -

Voor de jonge jeugd onder ons hebben we natuurlijk ook diverse jeugdmarathons ieder seizoen. Hierbij zwemt iedere zwemmer 7 minuten, deze wordt daarna afgelost door de volgende zwemmer. Hierbij is de bedoeling om samen met je team zoveel mogelijk banen te zwemmen. De marathon wordt altijd afgesloten d.m.v. een estafette.

Hierbij willen we iedereen uitnodigen voor de wedstrijden zodat we met een vol team naar de marathons kunnen gaan. Lijkt het jou nou ook leuk om eens mee te doen, kom in het nieuwe zwemseizoen maar eens kijken bij de wedstrijdploeg zodat je een beetje kunt ervaren wat er wordt gedaan bij zo’n marathon. Groetjes Klarieke

Page 10: RBZ Clubblad April 2013

- 10 -

Toezicht

Voor de komende maanden staan de volgende inzetten voor de Reddingsbrigade Zwolle op de planning:

• Koninginnedag (demodag en inzet) • Hardshock (27 april) • Bevrijdingsfestival Overijssel (5 mei) • Fusion of Dance (18 mei) • Wijthmenerplas (eind mei tot eind augustus) • Sloeproeien Willemsvaart (13 juni) • Vuurwerk Zomerkermis (9 augustus) • Stadsfestival (4 t/m 8 september) • GIBO Veerkrachttroffee (september) • Vechtrace (5 oktober)

Aanmelden kan via de website. Hier komen ook nog niet genoemde inzetten te staan.

Page 11: RBZ Clubblad April 2013

- 11 -

Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Vergadering: Op : dinsdag 21 mei 2013 Aanvang : 20:00 uur De Bijzondere Algemene Vergadering wordt dit jaar gehouden: In : Ruimte bij stalling boot (Brandweerkazerne) Adres : Harm Smeengekade 13, ingang Lijnbaan te Zwolle Deze vergadering is specifiek bedoeld voor het vaststellen van de begroting en de contributie. Van belang is het daarom dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn! De vergaderstukken zijn vanaf twee weken voor de vergadering enkel per mail op te vragen via het mailadres [email protected] . Eventuele afmeldingen voor deze vergadering kunnen eveneens worden gedaan via bovenstaand mailadres. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening

2. Presentie

3. Mededelingen van het bestuur

a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering

b. Overige mededelingen

4. Vaststellen van het verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 13 november 2012

a. Tekstueel en naar aanleiding van b. Actiepuntenlijst

Page 12: RBZ Clubblad April 2013

- 12 -

5. Begroting.

voor de periode 01-07-2013 t/m 30-6-2014 Indien de begroting wordt vastgesteld door de aanwezige leden wordt ook de voorgestelde contributieverhoging vastgesteld door de leden.

6. Bestuursverkiezing: Het bestuur draagt, voor de vacature in de bestuursfunctie van de afdeling sport & spel, Klarieke de Haan voor als nieuw bestuurslid.

7. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering. zaterdag 25 mei 2013 Algemene Vergadering Reddingsbrigade Nederland woensdag 13 november 2013 voor de reguliere Algemene Vergadering

8. Wat verder ter tafel komt - Rondvraag Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u uw vragen via de mail ter attentie van de secretaris in te dienen voor 01 mei 2013

9. Sluiting

Page 13: RBZ Clubblad April 2013

- 13 -

Kleurplaat

Page 14: RBZ Clubblad April 2013

- 14 -

16 – 18 augustus 2013 Den Haag / Noordwijk aan Zee

www.eklifesaving.nl

Page 15: RBZ Clubblad April 2013

- 15 -

R

eddingsbrigade Zw

olle Postbus 40072 8004 D

B Z

wolle