Rb week 42 13

28
Twee ton meer BROUWERSTRAAT Blij zijn ze er uiteraard niet mee, maar toch trekken de raadsfracties de ge- meentelijke portemonnee voor het aanvullende krediet van 205.000 euro voor de Brouwer- straat in Rijnsburg. ‘Tijdens de werkzaamheden aan de Brouwerstraat is een aantal zaken anders gelopen dan van te voren bedacht, waardoor de kosten hoger zijn dan van te voren was ingeschat’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in zijn voorstel. Zo waren er extra aanpassingen nodig om het doorgaande (vracht) verkeer te weren die de omlei- dingsborden lans de A44 en N206 negeerden. Ook hebben een rechts- zaak en klachtenafhandeling extra geld gekost: 67.000 euro. Dat vond de politiek vorige week donderdag in de raadsvergadering een zeer hoog bedrag. Wethouder Gerard Mostert be- loofde meer inzicht in die kosten te geven. ‘In mijn beleving komen er geen extra verzoeken om extra kredieten meer’, stelde hij de raads- leden gerust. In de volgende raads- vergadering zal de raad definitief instemmen met het extra krediet. Aanrijding KANAALSTRAAT Een vrouw is maandagmiddag gewond ge- raakt nadat ze onder een auto is beland op de hoek Kanaalstraat/ Burgemeester Meijboomstraat in Rijnsburg. De brandweer moest er aan te pas komen om haar te bevrijden. De vrouw was met haar been onder de band van de personenauto be- kneld geraakt nadat ze werd aange- reden door de auto. De brandweer heeft haar weten te bevrijden door de auto met een hy- draulische spreider op te liften. De vrouw is zo onder de auto vandaan gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Akkoord redt bestemmingsplan Rijnfront Oegstgeest Uitspraak Raad van State OEGSTGEEST Dankzij een akkoord met enkele bewoners van het nabijgelegen Waterbospark is het bestemmingsplan voor woningbouw in het project Rijnfront ontkomen aan vernieti- ging door de Raad van State. De Raad wees afgelopen week ove- rige bezwaren van anderen af die minder bedreigend waren voor het plan. En daarmee is het plan defini- tief goedgekeurd. De bewoners van het Waterbospark trokken onlangs hun bezwaren in na een overeenkomst met de ge- meente. De Raad hoefde daarom niet meer te oordelen over hun be- zwaren. En daar komt de gemeente zeer goed mee weg, omdat juist die bezwaren dreigden te leiden tot vernietiging van het plan. De gemeente zag de bui al hangen. Daarom werd overleg gezocht met de bewoners van het Waterbospark. Door tegemoet te komen aan hun wensen over onder meer de ont- sluiting van de wijk, is een akkoord bereikt. De bewoners pleitten lange tijd voor een ontsluiting via een kruising van de Valkenburgerweg. Die is relatief veiliger dan een ont- sluiting waarbij een deel van die smalle weg wordt gebruikt samen met fietsers. De Raad besliste vorig jaar dat het bestemmingsplan voor de woningbouw in Rijnfront op es- sentiële onderdelen niet deugde. De gemeente kreeg de kans om het plan te repareren. Maar die repara- tiepoging kon de Raad allerminst overtuigen. De rechters van de Raad toonden zich tijdens een zitting in juni zeer ontevreden, omdat de ge- meente nog steeds niet kon hard maken dat de ontsluiting van de woonwijk goed is geregeld. De Raad neemt nu wel genoegen met een tijdelijke bouw weg die kan dienen als ontsluiting. Rotonde Rijnsburgerweg Leiden afgesloten HINDER Op zaterdag 19 ok- tober wordt de rotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden (bij de Posthof) en de aanslui- tingen met de Houtlaan en Kagerstraat afgesloten. De rotonde blijft tot en met 27 oktober helemaal afgesloten. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt verbeterd en het Houtkwar- tier wordt beter bereikbaar ge- maakt. Al het werk is op 17 november klaar. In deze pdf ziet u de omleidings- routes die horen bij de eerste fase: Maandag 28 oktober gaat de roton- de gedeeltelijk open. Doorgaand verkeer vanaf de Rijns- burgerweg is tot en met 3 novem- ber niet mogelijk. U kunt Leiden in- en uitrijden via de Wassenaarse- weg. Tussen 19 oktober en 18 november kunt u de Kagerstraat en Houtlaan niet bereiken via de Rijnsburger- weg en andersom kan ook niet. Fiet- sers en voetgangers worden met borden omgeleid. Opening Speelpark Bestevaer WIJKRAAD Afgelopen zaterdag heeft voorzitter Rino Brussee van de BV Bestevaer de nieuwe speeltuin met speeltoestellen in de binnentuin Trompstraat/ Piet Heinstraat in gebruik geno- men. Dit gebeurde in bijzijn van veel kinderen uit de buurt. In samen- spraak met de woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk, Fonds 1818 en de Rabobank is dit project na een aantal jaren in goed overleg met de omwonenden tot stand gekomen. De Wijkraad is dan ook trots op deze buurtvereniging die zich geheel belangeloos heeft ingezet voor het realiseren van een der- gelijk project, wat zeker bijdraagt aan het prettige woonklimaat in deze wijk. In de toespraak en met het over- handigen van een bos bloemen door de voorzitter van de Wijkraad aan de heer Rino Brussee werd een oprecht ‘dank je wel’ gezegd voor dit initiatief die de BV Bestevaer in dit speelparkje heeft gestoken. Kinderen, Rino Brussee en Ben van den Nouland in het nieuwe speelpark. | Foto: pr. 17 oktober 2013 JAARGANG 62 NR 42 Senioren enthousiast over braintrainer Nieuwe partij door Anita van Ginkel We hebben geluk en een fijn leven interview P3 nieuws P7 HERFSTVAKANTIE VOOR KIDS Trotseer regen en wind en ga er op uit P21 UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DERIJNSBURGER.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar valkenburg P11 ECHTPAAR HASELHOFF 60 JAAR GETROUWD Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01 folders DANSLES De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 [email protected] OOK VOOR AL UW FEESTEN! PARTYCENTER DE JONG GRATIS SPREEKUUR VOOR ONDERNEMERS SPECIALIST IN ADMINISTRATIE, JAARREKENING EN BELASTING- AANGIFTE IN KATWIJK BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 071 – 362 59 32 [email protected] Boulevard 70 • Katwijk aan zee T 071 407 76 24 www.thecomedykatwijk.nl VOOR LUNCH EN DINER MAAR OOK VOOR HIGH TEA, HIGH WINE, HIGH BEER OF GEWOON EEN DRANKJE TUSSENDOOR Kamille 6, 2231 WT Rijnsburg T 071 889 65 76 [email protected] www.henkdemooij.nl DÉ AANNEMER VOOR BEDRIJF ÉN PARTICULIER! Bloemen verkopen én ’s avonds thuis? www.movetocatch.nl Catch your career

description

De Rijnsburger 17 oktober 2013

Transcript of Rb week 42 13

Page 1: Rb week 42 13

Twee ton meer BROUWERSTRAAT Blij zijn ze er uiteraard niet mee, maar toch trekken de raadsfracties de ge-meentelijke portemonnee voor het aanvullende krediet van 205.000 euro voor de Brouwer-straat in Rijnsburg.

‘Tijdens de werkzaamheden aan de Brouwerstraat is een aantal zaken anders gelopen dan van te voren bedacht, waardoor de kosten hoger zijn dan van te voren was ingeschat’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in zijn voorstel. Zo waren er extra aanpassingen nodig om het doorgaande (vracht)verkeer te weren die de omlei-dingsborden lans de A44 en N206 negeerden. Ook hebben een rechts-zaak en klachtenafhandeling extra geld gekost: 67.000 euro. Dat vond de politiek vorige week donderdag in de raadsvergadering een zeer hoog bedrag.

Wethouder Gerard Mostert be-loofde meer inzicht in die kosten te geven. ‘In mijn beleving komen er geen extra verzoeken om extra kredieten meer’, stelde hij de raads-leden gerust. In de volgende raads-vergadering zal de raad definitief instemmen met het extra krediet.

AanrijdingKANAALSTRAAT Een vrouw is maandagmiddag gewond ge-raakt nadat ze onder een auto is beland op de hoek Kanaalstraat/Burgemeester Meijboomstraat in Rijnsburg.

De brandweer moest er aan te pas komen om haar te bevrijden. De vrouw was met haar been onder de band van de personenauto be-kneld geraakt nadat ze werd aange-reden door de auto. De brandweer heeft haar weten te bevrijden door de auto met een hy-draulische spreider op te liften. De vrouw is zo onder de auto vandaan gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Akkoord redt bestemmingsplan Rijnfront Oegstgeest Uitspraak Raad van State OEGSTGEEST Dankzij een akkoord met enkele bewoners van het nabijgelegen Waterbospark is het bestemmingsplan voor woningbouw in het project Rijnfront ontkomen aan vernieti-ging door de Raad van State.

De Raad wees afgelopen week ove-rige bezwaren van anderen af die minder bedreigend waren voor het plan. En daarmee is het plan defini-tief goedgekeurd.De bewoners van het Waterbospark trokken onlangs hun bezwaren in na een overeenkomst met de ge-

meente. De Raad hoefde daarom niet meer te oordelen over hun be-zwaren. En daar komt de gemeente zeer goed mee weg, omdat juist die bezwaren dreigden te leiden tot vernietiging van het plan.De gemeente zag de bui al hangen. Daarom werd overleg gezocht met

de bewoners van het Waterbospark. Door tegemoet te komen aan hun wensen over onder meer de ont-sluiting van de wijk, is een akkoord bereikt. De bewoners pleitten lange tijd voor een ontsluiting via een kruising van de Valkenburgerweg. Die is relatief veiliger dan een ont-sluiting waarbij een deel van die smalle weg wordt gebruikt samen met fietsers. De Raad besliste vorig jaar dat het bestemmingsplan voor de woningbouw in Rijnfront op es-

sentiële onderdelen niet deugde. De gemeente kreeg de kans om het plan te repareren. Maar die repara-tiepoging kon de Raad allerminst overtuigen. De rechters van de Raad toonden zich tijdens een zitting in juni zeer ontevreden, omdat de ge-meente nog steeds niet kon hard maken dat de ontsluiting van de woonwijk goed is geregeld. De Raad neemt nu wel genoegen met een tijdelijke bouw weg die kan dienen als ontsluiting.

Rotonde Rijnsburgerweg Leiden afgeslotenHINDER Op zaterdag 19 ok-tober wordt de rotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden (bij de Posthof) en de aanslui-tingen met de Houtlaan en Kagerstraat afgesloten. De rotonde blijft tot en met 27 oktober helemaal afgesloten.

De verkeersveiligheid voor fietsers wordt verbeterd en het Houtkwar-tier wordt beter bereikbaar ge-maakt.

Al het werk is op 17 november klaar. In deze pdf ziet u de omleidings-routes die horen bij de eerste fase: Maandag 28 oktober gaat de roton-de gedeeltelijk open. Doorgaand verkeer vanaf de Rijns-burgerweg is tot en met 3 novem-ber niet mogelijk. U kunt Leiden in- en uitrijden via de Wassenaarse-weg. Tussen 19 oktober en 18 november kunt u de Kagerstraat en Houtlaan niet bereiken via de Rijnsburger-weg en andersom kan ook niet. Fiet-sers en voetgangers worden met borden omgeleid.

Opening Speelpark Bestevaer WIJKRAAD Afgelopen zaterdag heeft voorzitter Rino Brussee van de BV Bestevaer de nieuwe speeltuin met speeltoestellen in de binnentuin Trompstraat/Piet Heinstraat in gebruik geno-men.

Dit gebeurde in bijzijn van veel kinderen uit de buurt. In samen-

spraak met de woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk, Fonds 1818 en de Rabobank is dit project na een aantal jaren in goed overleg met de omwonenden tot stand gekomen.De Wijkraad is dan ook trots op deze buurtvereniging die zich geheel belangeloos heeft ingezet voor het realiseren van een der-

gelijk project, wat zeker bijdraagt aan het prettige woonklimaat in deze wijk.In de toespraak en met het over-handigen van een bos bloemen door de voorzitter van de Wijkraad aan de heer Rino Brussee werd een oprecht ‘dank je wel’ gezegd voor dit initiatief die de BV Bestevaer in dit speelparkje heeft gestoken.

Kinderen, Rino Brussee en Ben van den Nouland in het nieuwe speelpark. | Foto: pr.

17 oktober 2013 JAARGANG 62 NR 42

Senioren enthousiast over braintrainer

Nieuwe partij door Anita van Ginkel

We hebben

geluk en een fijn leven’

interview P3 nieuws P7

HERFSTVAKANTIE VOOR KIDS Trotseer regen en wind en ga er op uit P21

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DERIJNSBURGER.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

valkenburg P11

Lokaal

ECHTPAAR HASELHOFF 60 JAAR GETROUWD

Uw folder ook in de krant?Bel nu (071) 402 29 01

folders

DANSLESDe Voscuyl 40 oegstgeestBel 071-515 46 36of 515 44 [email protected] vOOr AL uw fEEStEN!PARTYCENTER DE JONG

GRATIS SPREEKUUR VOOR ONDERNEMERS

SPECIALIST IN ADMINISTRATIE, JAARREKENING EN BELASTING-

AANGIFTE IN KATWIJK

BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK071 – 362 59 32

[email protected]

Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl

Boulevard 70 • Katwijk aan zeeT 071 407 76 24

www.thecomedykatwijk.nl

VOORLUNCH EN DINER

MAAR OOK VOOR HIGH TEA, HIGH WINE, HIGH BEER

OF GEWOONEEN DRANKJE TUSSENDOOR

Kamille 6, 2231 WT RijnsburgT 071 889 65 [email protected] www.henkdemooij.nl

DÉ AANNEMER VOOR BEDRIJF ÉN PARTICULIER!

Bloemen verkopen én ’s avonds thuis?

MAAK EEN AFSPRAAK...!www.movetocatch.nl

Catchyour career

MAAK EEN AFSPRAAK...!

Page 2: Rb week 42 13

Z O N W E R I N G

Najaarsaanbieding:

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: [email protected]

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen

✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk✔ Haal- en brengservice mogelijk✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen.

Uw boot de winter door

Rijnzicht Watersport,

DE watersport specialist in de regio

Reisburo Globe sluit in Rijnsburg

Reisburo van Gerwen staat voor u klaar !U heeft wellicht reeds vernomen dat Reisburo Globe in Rijnsburg haar deuren inmiddels gesloten heeft. Dat betekent echter niet dat Rijnsburg zonder reisburo zit, want aan de Anjelierenstraat 38 vindt u Toerkoop Reisburo Van Gerwen. In het verleden was dit een vestiging van Toerkoop Reisburo Jansen, maar sinds enkele maanden heeft Reisburo van Gerwen de vestiging overgenomen.

Behalve de naam is er echter niets veranderd. U kunt er bij de al jaren vertrouwde medewerksters terecht voor het vervullen van al uw reis- en vakantiewensen. Wij zijn agent voor alle grote Touroperators in Nederland en zijn als geen ander in staat om de beste en voordeligste vakantie voor u te selecteren. Toerkoop Reisburo van Gerwen is aangesloten bij ANVR en SGR en dat betekent voor u als klant de grootst mogelijk zekerheid !

Wij zijn u graag van dienst en hopen u spoedig te mogen begroeten !Het team van Reisburo van Gerwen in Rijnsburg: Stephanie, Ageeth, en Marianne

Toerkoop Reisburo van GerwenAnjelierenstraat 382231 GT Rijnsburgtel. [email protected]

Keurslagerij De MooyAnjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755www.demooy.keurslager.nl [email protected]

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 17 okt. t/m 23 okt. 2013DRUkFoUtEN VooRBEHoUDEN

vleeswarenTrIO:

Boerenham,Gebraden Fricandeauen Boterhamworst

3 x 100 gram 395

DO., vrIj., za. vOOrDeel

Verse Lange Varkenshaas

500 gram 795

specIal:

Kippannetje

100 gram 180

Ben jij onze nieuwe

SCHOONMAAKHULP?

Vanaf 16 jaarmaandag t/m vrijdag

van 16.00 tot 18.15 uur

vleeswarenspecIal:

Pastrami

100 gram 275

keurkOOpje van De

week:

Vers GegrildeKippenbouten

4 stuks 350

BrOODje van De week:

BroodjeBeenham

per stuk 250

Vrijdagavondkoopavond

tot 19.00 uur!

MaalTIjD van De week:

HuisgemaakteZuurkool met Rook-worst en Spekjes

500 gram 450

exTra vOOrDeel:

GevuldeRollette

500 gram 495

MaanDag:Speklappen500 gram 425+ gratis kruidenDubbelzegeldagGepaneerdeSchnitzels4 voor 550

DInsDag:versewOrsTDag

Verse Worst500 gram

395

wOensDag:gehakTDag

Rundergehakt500 gram 375Halfom Gehakt500 gram 325+ gratis kruiden

DOnDerDag:BIefsTukDagHoll.Biefstuk3 stuks 675Kogelbiefstuk3 stuks 775Dubbelzegeldag

salaDeDuO:

Selleriesalade + Rundvleessalade

2 x 150 gram 395

Al ruim 100 jaar verstand van lekker eten je proeft het!je proeft het!

Page 3: Rb week 42 13

nieuws DONDERDAG 17 OKTOBER 2013DE RIJNSBURGER 3

Gespreksgroep mantelzorgersONDERSTEUNING Op 30 oktober start Topaz Overduin met een ge-spreksgroep voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een dementie.

De bijeenkomsten vinden plaats in Topaz Overduin, Nachtegaallaan 5 te Katwijk. De gespreksgroep wordt begeleid door Corrie van Dijk, maat-schappelijk werker, en Quirine de Ruiter, psycholoog.

DOELBeiden zijn werkzaam in Topaz Overduin. De gespreksgroep is met name bedoeld voor familieleden en mantelzorgers waarvan hun naaste met dementie nog thuis woont en/of een vorm van dagopvang of dag-behandeling bezoekt. Het doel van de gespreksgroep is het bieden van ondersteuning en begeleiding in het omgaan met de veranderingen die het leven met een naaste met dementie met zich meebrengt. U ontmoet hier lotgenoten, wisselt ervaringen uit en biedt elkaar emo-tionele en praktische steun.

In de gespreksgroep komen in vijf bijeenkomsten onder andere de volgende onderwerpen aan bod: in-formatie over de verschillende vor-men van dementie; omgaan met dementie; hoe om te gaan met ver-anderd gedrag; praktische zaken: mentorschap, bewindvoering, vol-macht, indicatie, inzetten van hulp, etc. verwerking; steun en hulp; evenwicht tussen draagkracht en draaglast; waar kunt u langdurig te-recht met vragen, en/of hulp; welke plezierige activiteiten zijn er? De vijf bijeenkomsten zijn gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur, te weten op woensdag 30 oktober, 13 november, 20 november, 27 november en 4 december in To-paz Overduin. Deelname is gratis, het wordt gewaardeerd als u bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. Voor aanmelden of meer informa-tie kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk (maatschappelijk werk) of Quirine de Ruiter (psy-choloog) via telefoonnummer 071 - 4056111. Of per mail: [email protected] of [email protected].

BijlBent u wel eens op een mooie nazomerse dag langs De Kaag gereden? Over die kron-kelige dijk, met aan de ene kant water en aan de andere kant, een paar meter lager, weiland. Een fantastisch stukje natuur, zo maar in onze eigen omgeving. Nu is dat natuurlijk best een beetje gevaarlijk rijden. Nee, wij gaan niet op de fiets en als je maar dicht genoeg bij het midden van de weg blijft rijden, valt het water ook wel mee. Ik bedoel al die leuke restaurants en bedrijven aan de kant van de weg. Met van die heerlijke dingen.Ik kreeg ooit tijdens een financieel mindere periode een Delfts blauw bordje met de tekst: Wie geen centen heeft, ziet overal koopjes! Nou zo-iets, maar dan met eten. Voor wie veel snaaien niet handig is, ziet overal eten. Zo dus. Dan doen die verse aardappelen, die je per kilo kan kopen niet zo veel. En appels en peren gaat wel, maar bij paling wordt het een stuk lastiger. Dus na twee à drie palingrokerijen voorbij gereden te zijn, kiest de auto volstrekt zelfstandig de afrit van palingrokerij van num-mer vier. Ik stap uit. Het zonnetje schijnt, er staat altijd wind aan het water, zodat mijn haar alle kanten opwaait. Het voorste gedeelte van de schuur is omgebouwd tot een kleine, super-schone viszaak en de verkoopster is de even zo schone, al wat meer op leeftijd zijnde vrouw des huizes. ‘Waarmee kan ik u helpen?’Ik kijk vol bewondering naar de stapeltjes glanzende palingen in ver-schillende maten in de vitrine. Zal ik die dikke nemen of die wat dun-nere? En zou ze ook aal hebben om te stoven?Terwijl ik met mezelf een forse strijd voer, zegt de mevrouw: ‘Mag ik u wat vragen?’ ‘Ja, hoor natuurlijk’, zeg ik vlot, met de gedachte dat het nooit erg kan zijn, omdat we elkaar niet kennen.‘Bent u Martine Bijl?’ Ik kijk haar aan. ‘Ik, Martine Bijl, nee hoor echt niet.’ ‘ Echt niet?’ Ze kijkt me onderzoekend aan. ‘Nee, kijkt u maar. Martine is veel slanker en mooier. En ze heeft krullen. Volgens mij van zichzelf. En ik kom uit Rijnsburg.’ Ja, dat is lekker. Wat moet ik dan zeggen. ‘OK’, zegt ze en ze haalt licht haar schouders op. ‘U wilt het zeker niet weten.’‘Zal ik dan twee wat dikkere palingen nemen en wat kleintjes?’, vraag ik de dame. Welke zijn nou het lekkerste?’‘Ik geniet wel altijd van uw typetjes’, zegt de dame in het wit ineens, terwijl ze me met een schuin hoofd aankijkt. ‘En ik hoor toch ook, dat u hier niet vandaan komt.’ Terwijl ik mijn bestelling opgeef, vertel ik haar dat ik echt Marine Bijl niet ben. ‘Ik zou best willen. Ze heeft zoveel talenten. Ze kan prachtig musicals vertalen, toneelspelen, zingen, en ik echt niet. Ik wilde dat ik u dat plezier kon doen, maar ik ben het echt niet.’Ik bedank haar voor haar hulp. ‘Dag……….mevrouw’, zegt ze weifelend. En terwijl de deur in het slot valt hoor ik zachtjes ‘….Bijl’.

Teuntje van Delft(voor reacties [email protected])

BAKKIE DOEN!Communicatieadviseur/columnist Teuntje van Delft kijkt tweewekelijks met gevoel, scherpzinnigheid en humor naar de wereld om ons heen.

‘Wij hebben geluk gehad en een fijn leven’ Frits en zijn bloem Jos: al zestig jaar een hechte bandGELUK In huize Haselhoff aan de Populierenlaan in Rijns-burg overheerst het geluk. In hun riante woning nemen zij alle tijd om een terugblik te werpen over een lang en gelukkig huwelijksleven dat afgelopen maandag, 14 oktober de zestig-jarige mijlpaal bereikte.

Door Piet van Kampen.

Dankbaarheid is de rode draad die door het aangename gesprek heen loopt. Frits Haselhoff (85) geboren Groninger en Jos Haselhoff – de Vries (82) zijn nog uiterst vitaal en het geluk straalt van hen af. Echtgenote Jos heeft deze morgen nog op de tennisbaan haar bal-letje geslagen. Maar hoe heeft de marineman Frits zijn in Aalsmeer geboren bloem Jos weten te pluk-ken? Frits woonde destijds in Velp en ging samen met een vriend ge-huld in uniform naar een jaarfeest van de NCRV in Park Sonsbeek bij Arnhem. Jos vertoefde daar met een paar vriendinnen. Het uniform van Frits was een blikvanger en samen met zijn makker ‘belandde’ hij bij het drietal dames. ‘Mijn oog viel op

haar, het was niet wie van de drie’, grapt hij. Het begin van een roman-ce die nimmer zou eindigen na het omschuiven van de ringen op 14 ok-tober 1953.

STERKE BANDHet paar vestigde zich in Katwijk omdat het werk van Frits vanuit Den Helder op Vliegkamp Valken-burg werd voortgezet. De bruide-gom was vaak ver en lang van huis. Het begon direct al na hun huwe-lijksdag toen hij kort daarna naar Nieuwe Guinea werd uitgezonden. De geboorte van hun eerste doch-ter heeft hij niet mee gemaakt. Na kort op de Boulevard te hebben gewoond betrok het jonge stel een woning aan de Princestraat. La-ter werd het de Helmbergweg. In 1976 verlieten zij Katwijk om hun

huidige woning in Rijnsburg te betrekken. ‘Ideaal. We hebben ge-luk gehad met dit huis’, benadrukt de bruid nog eens. Het paar had en heeft nog een sterke band met Katwijk. Los van elkaar hadden zij er toen nog geen weet van dat zij daar hun eerste schreden op het huwelijkspad zouden zetten. In hun jeugd hebben zij er veel strand-vakanties doorgebracht. De band met Katwijk is sterk maar hun on-derlinge band nog sterker. Het paar werd gezegend met vier dochters en negen kleinkinderen. Het paar heeft veel van de wereld gezien. Vanwege de baan van de bruide-gom verbleven zij drie jaar in Cali-fornië en ook drie jaar op Curaçao. ‘Het waren toch wel hoogtepunten in ons leven. Naast de geboorte van de kinderen natuurlijk’. Na zijn vroege pensioen bij de Marine is Frits nog 19 jaar lang actief geweest als adviseur voor buitenlandse be-drijven die hier zaken wilden doen. Het zijn gedane zaken. Tijd nu om een feestje te vieren.

Echtpaar Hazelhoff werd vereerd met een bezoek van burgemeester J. Wienen. | Foto: PvK.

Muzikale rondreis De LofstemCONCERT Een heel bijzondere mix van stijlen kunt u verwach-ten op 1 november tijdens het najaarsconcert van De Lofstem uit Rijnsburg.

De christelijk gemengde zangver-eniging heeft een lange periode hard gerepeteerd om u dit concert aan te kunnen bieden. Het concert is in twee stukken ver-deeld, in een religieuze mis de Mes-se Solennelle van Guinod, en na de

pauze een selectie van de muziek uit de West Side Story, The Sound of Music en van Andrew Lloyd Webber.Beide delen zullen door het publiek herkend worden omdat ze behoren tot een repertoire dat in de muzi-kale wereld erg geliefd is.

DIVERSZo zult u herkennen het ontroe-rende Agnus Dei uit de Messe en de musicalsongs Don’t cry for me Argentina, Tonight en Edelweiss.

Medewerking wordt verleend door de solisten Mirjam Feijer - sopraan en Steven van Gils – tenor.Het koor wordt muzikaal onder-steund door André de Jager – orgel en piano, Han Kapaan – hobo. Alge-hele leiding Bert Visser. Het koor De Lofstem nodigt u van harte uit om dit najaarsconcert bij te wonen op vrijdag 1 november, Immanuël-kerk Kerkstraat Rijnsburg aanvang 20.00 uur, zaal open19.15uur. Toe-gangsprijs € 10,00.

Bijzondere tentoonstellingDUNAATELIER Masoud is afkom-stig uit Kabul-Afghanistan. Sinds 1992 woont hij in Rijnsburg. Van 21 tot 27 oktober 2013 toont hij schilderijen en sculpturen in het DunaAtelier. In Kabul werkte Masoud als docent op de Kunstfaculteit van de Univer-siteit. Daar gaf hij praktijk- en the-orielessen in de vakken sculptuur, schilderen, grafische vormgeving en ruimtelijk ontwerp. In Neder-

land werkte hij tot de reorganisatie drie jaar geleden bij het Holland Combinatie, De Telegraaf - Lokale Media in Amsterdam. Hij maakt zowel schilderijen als beelden en kan met verschillende materialen en technieken werken. Van portretten tot landschappen, van olieverf tot aquarel en houts-kool. Hij is geïnspireerd door cul-tuur en gebruikt zijn kunst om bijvoorbeeld de schoonheden van zijn land Afghanistan te laten zien.

Zijn schilderijen vertellen over bij-zondere Afghaanse gebeurtenissen en plekken. Maar ook de nieuwe indrukken die hij opdeed in zijn tweede vaderland vermengd hij graag met zijn Afghaanse verleden. Zijn beelden zijn soms traditioneel qua onderwerp: portretten van doorgroefde Afghaanse gezichten, maar soms ook abstract. De ten-toonstelling is dagelijks te bezichti-gen tussen 10:00 en 18:00 uur in het DunaAtelier Boulevard 73, Katwijk.

Page 4: Rb week 42 13

B O U W B E D R I J F

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoudVOOR EEN FRISSE BLIK OP TRADITIONEEL VAKWERK

PROFITEER NU VAN DE BTW-VERLAGING OP VERBOUWINGEN, RENOVATIE EN WONINGONDERHOUD

Nijverheidstraat 22 2222 AV Katwijk Tel: 071 - 402 58 08 [email protected] www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

SLECHTS

facebook.com/bouwbedrijfmeijvogel

een smaaksensatie!

AMBACHTELIJKE

FRIET

Margrietlaan 22231 PZ Rijnsburg

071 4024535

MAGAZIJNVERKOOPVOOR OUTLETPRIJZEN

Dameslaarzen van o.a. HELIOFORM en JJ FOOTWEAR

***** HALVE PRIJS !!!!!!!!!

SCHOENEN EN TASSENTulpenstraat 10 - 2231 GW Rijnsburg - Tel. 071-402 87 26

[email protected]

van Haastrecht

LEKKENDE KRAAN?

T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461E: [email protected]. www.grimbergennoordermeer.nl

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK.

Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fi xt het. Snel, effi ciënt en vakkundig:

071-40 29 200

Page 5: Rb week 42 13

nieuws DONDERDAG 17 OKTOBER 2013DE RIJNSBURGER 5

Feestelijke opening vernieuw-bouw Visser ’t Hooft Rijnsburg Kom kijken op zaterdag 9 november ONDERWIJS De vernieuw-bouw van het Visser Lyceum in Rijnsburg nadert haar vol-tooiing.

De nieuwe sportzaal ziet er zeer professioneel uit, in het prachtige science-lokaal zijn de lessen nog leuker dan ze al waren en de twee multifunctionele lesruimtes kun-nen worden omgetoverd tot een leerplein waar leerlingen in grotere groepen kunnen werken, bij voor-beeld tijdens projectweken.

RUIMERDeze werkzaamheden hebben er ook toe geleid dat een aantal ande-re ruimtes in de school een facelift heeft ondergaan. Het muzieklokaal en het lokaal voor beeldende vor-ming hebben een eigentijdse in-richting gekregen.

De entree van de school is ruimer en lichter geworden en in de aula is een nieuwe licht en geluidinstal-latie gerealiseerd. Ook het plein en de tuin rondom het gebouw zijn onder handen genomen.

TROTSIn de komende weken worden over-al de laatste puntjes op de i gezet en dan is het echt helemaal klaar.

Op donderdag 7 november wordt ter gelegenheid hiervan een dag vol leuke activiteiten voor de leerlin-gen georganiseerd. Docenten orga-niseren workshops waarop leerlin-gen kunnen inschrijven en de pau-zes zullen worden aangekleed met muziek, een hapje en een ‘drankje’.

Op vrijdag 8 november zal tijdens een receptie voor genodigden het nieuwe gedeelte van de school of-ficieel worden geopend door wet-houder Mostert. Bijzonder hierbij is dat dit zal ge-beuren in aanwezigheid van de eerste directeur van de toenmalige

Christelijke ULO, de heer Van Zand-wijk senior.Op zaterdag 9 november zal de school van 14.00 tot 16.00 uur ge-opend zijn voor ouders, buren en overige belangstellenden en zal de school met gepaste trots aan de be-zoekers worden gepresenteerd.

Dunavie bij top 10 beste werkgevers NEDERLAND Net als vorig jaar organiseerde Dunavie dit voor-jaar een medewerkersonder-zoek onder haar medewerkers.

Onze medewerkers zijn namelijk bepalend voor ons succes. Met dit onderzoek meten wij hoe wij het als werkgever doen en wat het resultaat is van de ingezette acties van vorig jaar. De resultaten zijn goed. Duna-vie schept voor haar medewerkers heldere kaders, waarbinnen mede-werkers zelfstandig werken en ver-antwoordelijkheid nemen voor het werk. Binnen Dunavie is veel ruimte voor talentontwikkeling: de moge-lijkheden voor opleidingen en door-ontwikkeling zijn zeer ruim. Dunavie is in de categorie ‘Woning-corporaties’ op de 3de plaats geëin-digd en in de totaallijst van orga-nisaties tot 1.000 medewerkers op de 10de plaats. Een verbetering van drie plaatsen ten opzichte van vorig

jaar. Een mooi resultaat! Afgelopen periode stond in het teken van REK: resultaatgericht, efficiënt en klant-gericht werken. Daar hebben we hard aangewerkt. In het onderzoek scoren we goed op deze punten. Dat maakt ons trots. Ons belangrijkste verbeterpunt is dat we nog meer van elkaar kunnen leren. De teams hebben dit punt omgezet naar con-crete actiepunten om het werk nog beter te kunnen organiseren en de samenwerking te optimaliseren met als doel de klant nog beter van dienst te zijn. Het beste werkgevers-onderzoek wordt uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over goed werkgeverschap in Nederland. Het Beste werkgeverson-derzoek is dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 316 organisaties deelgeno-men. De posities die organisaties op de ranglijst krijgen, is gebaseerd op de algemene tevredenheid van de eigen medewerkers.

Contactmiddag PCOB TIJDENS De contactmiddag van de PCOB vorige week woensdag-middag was de blinde mevrouw Charlotte Glorie uit Apeldoorn te gast.

Zij schrijft zelf haar conferences en luisterliedjes en begeleid zich-zelf op de piano. Reist per trein van Apeldoorn naar Leiden en doordat een trein niet reed, moest zij via een andere route komen. Op Schip-hol had ze 4 minuten tijd om over te stappen en met een vriendelijke NS conducteur aan haar arm is het goed gekomen. Gisteren verscheen haar 3e CD, getiteld “Geen Pro-bleem”, daarin belicht ze de onvol-

maaktheid. Wat haar bezighoudt wil ze graag naar buiten brengen. In sketches en prachtig door haar zelf gecomponeerde liedjes bemoe-digt ze mensen en daagt hen uit om eens buiten de vertrouwde kaders te denken. De aanwezigen hebben genoten van Charlotte Glorie. Haar optre-den is bevlogen, kritisch, ironisch, improviserend, speels met taal en vol met verrassende muziek. Met een geweldig applaus en de verze-kering dat ze zeker terug mag ko-men. De volgende contactmiddag is woensdag 13 november met als gast notaris W.v .d. Eijkel uit Rijns-burg.

In MemoriamBETROKKEN, DESKUNDIG EN MARKANT BESTUURDER

Zaterdag 5 oktober overleed Jan van der Meij. Met zijn jarenlange tomeloze inzet voor de gemeen-schap heeft hij veel mogen be-tekenen voor de lokale samen-leving. Het CDA houdt hem dan ook met dankbaarheid in herinnering en roemt zijn visie en betrokkenheid.Jan van der Meij startte destijds zijn politieke car-rière als raadslid voor de Christelijk-Historische Unie (CHU) in Rijnsburg. Na de fusie van de politieke par-tijen waaruit het CDA ont-stond, werd Van der Meij wethouder, een ambt dat hij zes jaar bekleedde. Toen de toenmalige burgemees-ter De Roos overleed, werd in eerste instantie collega-wethouder Cees Noort loco-burgemeester. Nadat ook Noort overleed, nam Jan van der Meij het loco-burge-meesterschap over. Onder zijn leiding zocht en vond de gemeenteraad in Fedde Jonk-man een nieuwe burgemeester voor Rijnsburg.Een later veel besproken poli-tiek besluit was de komst van het Rijnsburgse golfslagbad. Jan van der Meij stemde tegen dit besluit. Maar omdat de meer-derheid van de gemeenteraad wel instemde, kreeg Rijnsburg een eigen zwembad. Als goed democraat legde Van der Meij zich bij dat besluit neer en nam namens de gemeente zitting in het dagelijks bestuur van het zwembad. Jan van der Meij was ook mede-oprichter van de Oud-heidskamer, nu beter bekend als

het Genootschap Oud Rijnsburg. Als directeur van chrysanten-veredelingsbedrijf Van der Meij B.V., het bedrijf dat uiteindelijk opging in veredelingsbedrijf C.B.A. in Rijsenhout, was Jan van der Meij nauw betrokken bij de glastuinbouw in de gemeente

en ver daarbuiten. Ook in de glastuinbouw vervulde Van der Meij diverse bestuurlijke func-ties, speelde hij jarenlang een leidende rol bij het Rijnsburgse Bloemencorso en zette hij zich in voor het behoud van het glas in de gemeente, in het bijzonder het gebied Zijlhoek – De Woerd. In zijn bestuurlijke leven was Jan van der Meij onbetwist be-trokken, deskundig en markant.

Het CDA wenst zijn dierbaren veel sterkte en Gods nabijheid bij het verwerken van dit verlies.

CDA KATWIJK

Het afgelopen jaar kreeg ik di-verse keren een verzoek om eens aandacht te schenken aan de lokale omroep. Ik heb daar niets mee dus heb eerst grondig on-derzoek verricht, ja ben zelfs op de Open Dag in de studio wezen kijken.

Nou aan apparatuur ontbreekt het de omroep niet. RTV KAT-WIJK is voortgekomen uit een gedwongen fusie tussen de Rijnsburgse en Katwijkse lo-kale omroep. Van afdwingen komt zelden iets goeds en dat is hier, zo vernam ik uit diverse bronnen, ook het geval. Op een enkeling na zijn zo’n beetje alle Rijnsburgse programmamakers bij de fusieomroep vertrokken, sterker nog, zelfs in het huidige bestuur zit niemand meer uit de Rijnsburgse omroepclub.

Uit navraag blijkt dat ouderen de omroep nog wel weten te waarderen, vooral de geestelijke radioprogramma’s zijn popu-lair. Maar de grootste groep inwoners luistert of kijkt niet of nauwelijks. Dat komt waar-schijnlijk door het programma-aanbod. Zo zijn er op de radio maar weinig echt vernieuwde programma’s te vinden. Eerder programma’s die al tientallen jaren hetzelfde zijn. Er is wel een overkill aan geestelijke muziek (zondag bijna de hele dag). Grootste gemis is volgens mij het ontbreken van een dagelijks LIVE nieuwsshow. De TV is onderverdeeld in TV met bewegende beelden en een Kabelkrant. Ik begreep dat de Kabelkrant vroeger hét boeg-beeld was van de Rijnsburgse omroep. Maar zoals eerder gezegd die hebben in Katwijk duidelijk niets meer te vertel-len. Een eindeloze opsomming van veelal oud nieuws, agenda berichten, sportuitslagen en een radio en tv programma over-zicht vult nu dagelijks urenlang de buis. De TV timmert aardig aan de weg maar een weeklang dezelfde programma’s herhalen trekt geen kijkers. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en wil-len graag geprikkeld worden en dat echt wel vaker dan één keer per week.

RTV KATWIJK heeft ook een web-site, maar ook daar ontbreekt de verversing. Veel berichten zijn gedateerd. De reacties op die berichten zijn vaak afkomstig van dezelfde personen. Over de enquêtes maar te zwijgen. Op de laatste poll; Waar kijkt u het liefst naar? kwamen tot nu toe slechts 60 reacties. Wonen hier geen 60.000 mensen? Volgens de website staan 200 vrijwilli-gers dag en nacht klaar om ons te informeren. Als ik het pro-gramma-aanbod bekijk staan de meeste van hen waarschijnlijk al jarenlang stil. Bij deze omroep, zo begreep ik, maken dezelfde mensen al decennialang niet alleen de dienst uit maar ook dezelfde programma’s. Daar ligt dan ook het probleem. Bestuur, medewerkers: programma’s jarenlang in stand houden zorgt voor stilstand. In medialand kun je dat echt niet hebben. RTV KATWIJK zet je vrijwilligers weer in beweging. Wie weet gaan we dan weer luisteren en kijken.

[email protected]

Ui catcher

Page 6: Rb week 42 13

Aanleveren familieberichtenU kunt aanleveren via

e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mailMail de tekst naar

[email protected]. De Rijnsburger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een

voorbeeld (PDF).

Per post of afgevenU kunt uw advertentie per post

sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen,

Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

FAMILIEBErIchtEn

Nan de Mooij

u i t vaar tbege le id ing

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Opbaren in familiekamer is mogelijk.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

INLOOPAVONDMies Schoneveld uitvaartbegeleiding

Dinsdag 22 oktober 19.30 tot 21.00 uurDonderdag 28 november 19.30 tot 21.00 uurJ. van der Vegtstraat 63, Katwijk

Vragen die regelmatig gesteld worden zijn; • Mijn ouders zijn op leeftijd, wat kan of moet ik vooraf regelen?• Ik wil graag dat er een koor zingt of piano gespeeld wordt bij mijn afscheid,

kan dat?• Ik ben ziek en wil graag al wat voorbereidingen treffen, is dat mogelijk?

Kortom alle vragen zijn welkom en wij willen u daar graag bij helpen.

Loop even binnen, u bent van harte welkom. Wanneer de familiekamer vrij is kunt u die natuurlijk ook bekijken.

www.miesschoneveld.nl Tel: 071-4018779

Een modern rouwcentrumvoor een afscheid op maat

3 sfeervolle 24 uurs familiekamers

071 402 86 89www.delaatsteeer.nu

Let op, nieuw adres: Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

Licht dat niet dooft, liefde die blijft.

Wij danken iedereen voor de overwel-digende belangstelling, lieve brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader en opa.

Peter Mallee

Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Peter in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

Margriet Mallee-CederhoutKinderen enkleinkinderen

Rijnsburg, 23 oktober 2013

Met ontsteltenis namen wij kennis van het onverwachte overlijden op 10 oktober 2013 van onze gewaardeerde medewerker

Albert tAbbers

De heer Tabbers heeft sedert vele jaren zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Wij verliezen in hem een zeer plezierige collega.

Wij wensen zijn echtgenote en zoon veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Directie en medewerkersPostNL

“WEND U TOT MIJ EN WEES MIJ GENADIG” PSALM 25 VERS 16A

Met droefheid geven wij u kennis dat door de Heere, na een moedig gedragen ernstige ziekte, uit ons midden is weggenomen mijn

lieve man, onze zorgzame vader en opa

Pieter Heemskerk ___________________________________________________________________

in de leeftijd van 81 jaar.

Rijnsburg: H. Heemskerk-Hoek

Rijnsburg: Koos en Willemien Heemskerk-Lindhout

Katwijk: Jan en Cornel Heemskerk- van der Plas Eva Madeleine Caroline Barendrecht: Guusta en Johan Molenaar- Heemskerk Dineke Jaline en Ewart Joost Pieter Bart Arjan Anna Corstiaan

14 oktober 2013 Tulpenstraat 28A 2231 GX Rijnsburg

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 18 oktober van 19.00 tot 20.00 uur

in de aula naast de Algemene Begraafplaats, Kamerlingh Onnesstraat 62, te Rijnsburg.

De rouwdienst zal gehouden worden

D.V. zaterdag 19 oktober om 12.00 uur in voornoemde aula. Aansluitend zal de

begrafenis plaatsvinden omstreeks 13.00 uur op de naastgelegen Algemene

Begraafplaats. Na de begrafenis is er in de aula nog gelegenheid tot condoleren.

GEEN BLOEMEN.

Wij delen u mee dat op de leeftijd van 98 jaar in het Diaconessenziekenhuis te Leiden is over-leden

Anna Schoneveld-Moman 4-7-1915 13 -10-2013Echtgenote van Johannes Martinus Schoneveld

† 1998

Zij is geboren in Hasselt (Ov.) en is dochter van Jan Moman † 1970 en Hermanna Egberdina Pas † 1971Wij zijn onze moeder en oma zeer dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf.Zij had een groot Vertrouwen:“De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid” (Psalm 121).

Roden: Willy Slagter-Schoneveld Jacob Slagter  GerardenPetra,   Manon en Esmee  MarcoenNel,NadewaVarsseveld: Jan Schoneveld Tanneh van der Linde  MaryzeenAnton  LeonardenGerlinde,   Kasper en Jelle  Lee-AnneenVictorDronten: CorSchoneveld(AlieSlagter†) Ella Filius  Gerjo†  AndréenAngela,  Xander en Jochem  RonaldenElianne,   Jois,ElinneenMarith  ChristyjanenSonjaValkenburg Z-H: Hermanna Egberdina †Biddinghuizen: Harm Schoneveld Klasiena van Eijsden  Leendert†  Matthijs†  TamarenToby  GabriëllaValkenburg Z-H: Hermanna Knoop-Schoneveld Willem Knoop  Mathilda  Egbert  Stefan  Martine

Correspondentieadres: J.Schoneveld,Eksterhof63,7051WNVarsseveld.

In de Gereformeerde kerk De Goede Herder,protestantse kerk (P.K.N.) te Valkenburg Z-H,Hoofdstraat 35 wordt op vrijdag 18 oktober a.s. om 14.00 uur bij haar leven stilgestaan. De dienst is te beluisteren:www.gereformeerdekerkvalkenburg.nl De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats te Valkenburg Z-H.Gelegenheid voor afscheid en condoleren is erop donderdag 17 oktober a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur in “het Trefpunt” achter de kerk.Ook na afloop van de begrafenis is er gele-genheid voor condoleren en samenzijn in “het Trefpunt”.

Wij willen je rust gunnenal is vol droefheid ons hart.Je lijden zien en niet helpen kunnendat is onze grootste smart.

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijdenvan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Prijna Rhijnsburger-Slootweg

weduwe van Piet Rhijnsburger

Oegstgeest,28 augustus 1925

Leiderdorp,11 oktober 2013

Wim en Ria Jitske en Antoine Tjebbe en RoosAnnie Bianca en Johan Dennis en AliceMarrie en Kees Karin en RonaldHans en Jolanda Kim en achterkleinkinderen

Oldelamer:

Alphen aan den Rijn:

Alphen aan den Rijn:

Valkenburg ZH:

Correspondentieadres:M. Cornet-RhijnsburgerCornelis de Vlamingstraat 212406 GT Alphen aan den Rijn

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

De praktijk van dokter I.D. Velberg, huisarts

is wegens vakantie gesloten van zaterdag 19 oktober

t/m zondag 27 oktober 2013

Voor zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie neemt waar

(uitsluitend na telefonisch overleg!):

Dokter H.J. VAN DUIJN, huisartsMolenweg 16, Katwijk

Tel: 071-4076429Spoednummer: 071-4078277

Bellen voor afspraken tussen 8.00 en 10.00 uur.Voor herhaalrecepten 24 uur per dag:

tel: 071-4078429.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekeinde kunt u zich telefonisch wenden tot de dokterspost

in Voorhout: tel. 0252-240212.

Met droefheid hebben wij kennis geno-men van het overlijden van onze tante

An Schoneveld - MoMAnweduwe van Johannes Martinus schoneveld

in de leeftijd van 98 jaar.

Zij was een wijze en lieve vrouw.

Neven en nichten Schoneveld Neven en nichten Moman

Valkenburg (Z-H), oktober 2013

weer door één deur?

www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

Zakelijk

Page 7: Rb week 42 13

CDA Katwijk praat over program en kiezen Willem van Duijn als lijsttrekkern Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014Politiek n Vanavond praten de leden van het CDA Katwijk over het concept verkiezingsprogram voor de gemeente-raadsverkiezingen van maart 2014.

Het program heeft als (voorlopige) titel meegekregen ‘Investeren… in de samenleving!’. Eén van de dra-gende gedachten achter het pro-gram is dat het CDA gelooft in de kracht van mensen en van vereni-gingen, clubs en maatschappelijke organisaties. Samen vormen zij de ruggengraat van de samenleving. In de komende periode wil het CDA dan ook volop investeren in de sa-menleving: in zorg voor mensen, in preventie, in vrijwilligers en man-

telzorgers, in de leefomgeving, in de economie. Het concept program wordt van-avond besproken met de leden, en komende periode ook met allerlei verenigingen en organisaties uit de Katwijkse samenleving. Onder de titel ‘Zorgt u voor de koffie, dan ne-men wij de koek mee’ gaat de frac-tie van het CDA de komende tijd op bezoek bij vereniging en clubs om de plannen en ideeën van het CDA voor te leggen aan die organisaties.

In de ledenvergadering wordt ook de kandidatuur van Willem van Duijn als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen be-krachtigd. Willem van Duijn heeft momenteel namens de christende-mocraten zitting in het College van Burgemeester en Wethouders, als wethouder van onder meer Finan-ciën, Sport en Wonen.

De ledenvergadering van het CDA is open voor belangstellenden. De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 oktober in De Open Hof in de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn en start om 19.45 uur.

lokaal donderdag 17 oktober 2013de rijnsburger 7Ontwikkeling huisvesting Vlietstede n De prefabricage van de tijdelijke huisvesting van DSV is in volle gang. Wanden, vloeren en badkamers. Onlangs hebben vertegenwoordigers van DSV een bezoek gebracht aan de fabriek om de voortgang te bekijken en de kwaliteit van o.a. de badkamers te beoordelen. Het tijdelijke gebouw bestaat uit 3 verdiepingen en biedt ruimte aan 63 cliënten. Iedere cliënt heeft een zit-/slaapkamer met eigen sa-nitair. Tevens zijn in het gebouw een recreatiezaal met keuken, kantoren en opslagruimten. On-danks de tijdelijke aard biedt het gebouw hetzelfde comfort als een permanent gebouw. Ook in de uit-straling is niet te zien dat het een modulair gebouw is. De basis van het gebouw is staalframe. Na de prefabricage worden alle vloeren, wanden en badkamerunits naar de Waterboslaan in Rijnsburg getransporteerd en wordt het ge-bouw in elkaar gezet. Ter plaatse wordt de gevel aangebracht, de lift en keuken ingebouwd en het gebouw van binnen afgewerkt. In het proces van ontwerp, en-gineering en realisatie is nauw samengewerkt met aannemer en leveranciers. De verwachting is dat het gebouw eind 2013 kan worden opgeleverd aan DSV.

Tips?Nieuwtje n Heeft u iets leuks voor De Rijnsburger? Laat het ons weten via [email protected] of tel. 071 40 22 901.

Huwelijksbootjekleuters n Afgelopen vrijdag is juf Carola van de Emmaschool in het huwelijk getreden met haar Nico. De jongste bruidjes en bruidegommetjes van de Em-maschool hebben het bruidspaar in het gemeentehuis van Katwijk toegezongen en een cadeau gege-ven. Op bijgaande foto is te zien hoe enthousiast het er aan toe ging. De kinderen en team van de Emmaschool wensen Carola en Nico alle geluk.

Jong Flora Band houdt van RijnsburgMuziek n Afgelopen vrijdag leek verenigingsgebouw ‘de Kazerne’ even op de ‘Ik hou van Holland’ stu-dio. Jonge kandidaten holden over de gang en onze eigen Linda de Mol controleerde voor het laatst haar blonde manen. Twee uur lang werd er door vier teams, bestaande uit Jong Flora Band leden en aangevoerd door teamcaptains van de Flora Band, gestreden om eeuwige roem en eer. Welk team wist er het meeste van Rijnsburg en welk team schreef het mooiste nieuwe Rijnsburgse volks-lied? Een bloedstollend spannende avond waarbij de jury het af en toe best moeilijk had.

Zingend Geloven Dienst jubilate n Op zondag 20 oktober a.s. om 17.00 uur wordt in de Ma-ranathakerk, Burg. Hermansstraat 40, weer een Zingend Geloven Dienst gehouden.Medewerking wordt verleend door Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate o.l.v. Aldert Fuldner met pianobegeleiding van Peter Bontje. Voorganger is ds. Taco Koster uit Nieuw Vennep/Getsewoud. De liturgie bevat een keur aan be-kende geestelijke liederen, welke door de gemeente of samen met het koor worden gezongen. Vanaf 16.50uur is er gelegenheid tot inzingen, waarna de dienst begint om 17.00 uur. Gelet op de omvang van het koor is het verstandig tijdig een plaatsje te bemachtigen.

Willem van duijn lijsttrekker Cda Katwijk. | Foto: pr.

Braintrainer Zorgsteunpunt Westerhaghe seNioreN n Op DSV|Verzorgd Le-ven zorgsteunpunt Westerhaghe in Rijnsburg komen cliënten een paar keer per week activiteiten doen. Dit kan in groepsverband of indi-vidueel. Er is sinds kort ook een braintrainer. Dit is een spelcompu-ter met een groot aanraakscherm.

Cliënten kunnen zelfstandig hun geheugen activeren. Deze braintrai-ner is ter beschikking gesteld door de ‘stichting tot financiële steun van de Vlietstede’. Op de braintrai-ner staan spellen waarin vragen en foto’s zijn verwerkt die aansluiten op de actualiteit en op het verleden. De spellen nodigen uit om rustig te praten over de vragen en kan ook

als groepsactiviteit gebruikt wor-den. Als de cliënten hier individu-eel gebruik van willen maken kan de computer ingesteld worden op hun eigen niveau. De cliënten zijn enthousiast over deze braintrainer. Een van de gebruikers, de heer van Beekum, op de foto, heeft gezegd: “Als ik deze thuis heb, zou ik eraan verslaafd raken”.

Juliëtte de Mooij al vroeg in het schaatsseizoen in vormschaatseN n Na twee wedstrij-den staat Juliëtte de Mooij, win-nares van de ‘Tankstations Jon-geneel Pr-bokaal, al op 3 pr’s.

Het schaatsseizoen is nog maar net begonnen en de pr’s stromen weer binnen na de 1e cupwedstrijden.Op zondag 6 oktober verpulverde

zij haar pr op de 700 meter met maar liefst 5 seconden en kwam uit op 1.12.81.

recordsAfgelopen zondag reed zij op de Uit-hof nog twee pr’s en wel 12.95 op de 100 meter en 32.06 op de 300 me-ter. Helaas viel zij op de 500 meter,

maar dat pr is een kwestie van tijd. Hoewel Kim Martens geen pr’s reed kon zij met haar tijden van 13.03 (100 meter), 32.34 (300 meter) en 52.00 (500 meter) terugzien op een goede start van het schaats-seizoen. Na een periode van rust is zij weer helemaal terug van wegge-weest. juliëtte de Mooij. | Foto: J. Klok.

Page 8: Rb week 42 13

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefi t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

AquaPower van Nefi t: Het

ultieme warm-watercomfort

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH)Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42

E-mail: [email protected] van de VNI en BZE

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest.

Met een eigen 24uurs-servicedienst.

HEEMSKERK INSTALLATIEBUREAU

UITVAARTONDERNEMINGDC VIS & ZN

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Betrokkenheid enpersoonlijke aandacht

Kantoor: Hartweg 33,2221 PV Katwijk

Dag en nacht bereikbaar

tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285

[email protected] www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Cleijn Duinplein 42224 AX KatwijkTel 071 40 76 008

Havenpoort 12171 HH SassenheimTel 025 22 22 977

Johan ChrispijnTandprothese specialisten

www.johanchrispijn.nlwij de passie, u het beste resultaat!

132x96adfc.indd 1 1/31/13 7:47:24 PM

Flextrans uitzendbureau is reeds 10 jaar gevestigd in de regio Zuid Holland en richt zich op Grond-

werk en transport. Flextrans is een uitzendbureau met ongeveer 40 man personeel waarvan 10 in

vaste dienst. Op het ogenblik zijn wij flink aan het uitbreiden in de regio Haarlem en zijn daarom

op zoek naar grondwerkers, kraanmachinisten, stratenmakers en vrachtwagenchauffeurs.

Wij bieden een gezellige werksfeer en een goed salaris volgens CAO en misschien wel een mooie opstap naar

een vaste baan bij ons of bij het bedrijf waar je word ingezet.Stuur je cv via de mail : [email protected] meer info kijk op www.uitzendbureau-flextrans.nl

Flextrans uitzendbureauDamlaan 11, 2265 AL LeidschendamTel 070 301 80 43 | Fax 070 320 44 71

GrondwerkerAls grondwerker ben je direct betrokken bij graafwerkzaam-heden en ben jij de ogen van de kraanmachinist, daarbij ben je breed inzetbaar op alle soorten van grondwerk.Eisen:- Rijbewijs B (E niet verplicht) - Eigen vervoer - VCA - Enige ervaring- Gemotiveerde instelling

KraanmachinistAls kraanmachinist zijn je werkzaamheden voornamelijk graafwerkzaamheden in de GWW sector. Wij bieden afwisselend werk.Eisen:- Rijbewijs B (E niet verplicht) - Eigen vervoer - Ruime ervaring - VCA- Gemotiveerde instelling

StratenmakerAls stratenmaker werk je zelfstandig ,tijdens projecten, (spoed) reparaties en aangenomen werken.Eisen:- Rijbewijs B (E niet verplicht) - Eigen vervoer - Ruime ervaring - VCA- Gemotiveerde instelling

VrachtwagenchauffeurWe hebben voornamelijk werk in de winkeldistributie, groepage en wegenbouwEisen:- Rijbewijs B,C en E - Klantgericht- Code 95/CCVB - Chauffeurspas- Verantwoordelijkheid voor je lading

Slagerij bekooy presenteert:Tante Doorkipprodukten

De kenmerken vanTante Door kip zijn:

- Echt Hollandse kip

- Ruime stallen

- Natuurlijk dag-en nachtritme

- Kleinschalige opgroei

- Geen groeibevoorderaars

- Antibiotica vrij

- 30% langer leven

- Ambachtelijk verwerkt

Meer aanbiedingen vind u op: www.slagerijbekooy.nl

Wilt u uw bestelling thuisgebracht hebben,maak gebruik van onze handige webshop:

www.slagerijbekooy.nl/webshop (ook om op te halen)

Tulpenstraat 12-14 • 2231 GW Rijnsburg 071 4020855 • 06-22335262

www.slagerijbekooy.nl

kipprodukten

Deze week extra voordelig:500 gram kipfilet Tante Door 4,95500 gram kip-poulet Tante Door 5,45

• Bekijk de live-webcam op www.tantedoorkip.nl

DCRN Uitvaartzorg

* Uitvaart al vanaf € 1.000,-070-399170906-38549106 www.dcrn.nl

Wassenaar

in goed overleg?www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

Scheiden

BEDRIJFSPANDin Valkenburg, gemeente Katwijk, Bloemenlaan 5a

KenmerkenOppervlakte : 910 m2

Bestemming : BedrijfsruimteAanbodtype : Huur/koop

Beschrijving:• Volledig klimaat geregeld en met minimaal 15 Parkeerplaatsen, douches toiletten, keuken entree met balie etc., etc.• Zware vloerbelasting toegestaan op beide verdiepingen• Zware elektrische voorzieningen• Ontruimingsalarm systeem• Goede aanrij mogelijkheid naar Amsterdam en Den Haag• De inrichting is door u vrij in te delen• Mogelijkheden zijn, webwinkel met opslag, revalidatie centrum kantoor, groepspraktijk fysio of tandarts, apotheek, ouderenopvang, etc., etc.• Eventueel meer m2 mogelijk met werkplaats• Voor meer informatie zie Google MapsHet is teveel om op foto’s te laten zien, dus als u serieus interesse heeft kunt u contactmet mij opnemen voor details of een bezichtiging.

VRAAGPRIJS ¤ 45.000,- per jaar ex., nu het eerste jaar¤ 30.000,- ex. Mogelijkheid tot opteren voor BTW.

Zeer fraai pand en vraag gerust om info!!!!T 071 4077364of mail [email protected]

TE HUUR

Page 9: Rb week 42 13

Horecabeleid 2013Actueel n Het college van B&W heeft op 8 oktober het voorstel voor de wijziging van de Alge-mene Plaatselijke Verordening in relatie tot de Drank- en Ho-recawet en het concept horeca-beleid 2013 behandeld.

De gemeenteraad heeft dit voor-stel 31 oktober a.s op de agenda staan. In het voorstel wordt gebruik gemaakt van de nieuwe bevoegdheden van de gemeente op basis van de Drank- en Hore-cawet. Het college stelt aan de raad voor het horecabeleid te actualiseren, waarbij het bestaande beleid wordt voortgezet. Nieuw in dit voorstel is regelgeving voor de zo-genaamde paracommerciële ho-reca-inrichtingen. Dit zijn instel-lingen die wel alcohol verkopen, maar een andere hoofdactiviteit hebben. Het college stelt aan de raad voor om regels op te nemen in de Algemene Plaatselijke Ver-ordening zodat er schenktijden gelden voor dit soort verenigin-gen en instellingen. Daarnaast wordt er voorgesteld om bijeen-komsten van persoonlijke aard te reguleren voor para commerciële inrichtingen.

“Three strikes out”Naast de regels voor paracom-merciële inrichtingen zijn er nog meer nieuwe regels. Zo gaat de gemeente gebruik maken van de “three strikes out” regeling, waar-bij alcoholverstrekkers een ver-bod krijgen alcohol te verkopen voor een bepaalde periode als ze drie keer in een jaar alcohol ver-kopen aan personen die jongeren zijn dan 16 jaar.

Een andere belangrijke wijziging is het feit dat de exploitatiever-gunning komt te vervallen. Deze vergunning was nodig voor een ondernemer die een horeca-inrichting wilde beginnen. Om het de ondernemer makkelijker te maken (in het kader van dere-gulering en lastenverlichting), wordt deze vergunning afge-schaft.

Het volledige concept horecabe-leid is te vinden op www.katwijk.nl. Het college heeft in februari 2013 de keuzes voor het Horeca-beleid gedeeld met het werkveld en aan het werkveld gevraagd te reageren op deze keuzes. De reacties die zijn binnen gekomen zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het horecabe-leid. De gemeenteraad moet het nieuwe horecabeleid vaststellen. Als dit 31 oktober gebeurt, treedt het nieuwe beleid direct in wer-king.

BoeketdienstKerK n Een klein groepje chris-tenen in een grote stad, een min-derheid. Ofwel: Korinte rond 50 na Christus. Van randverschijnsel in het Romeinse Rijk, nu een we-reldwijde levende beweging.

De boodschap van Paulus klinkt nog steeds: ‘Wij prediken een gekruisigde Jezus’. Hoe zit het met geloof in Jezus Christus anno 2013? Geloven in de marge, of….? Peter van Egmond zal op zondag 20 oktober in de Immanuëlkerk (Kerkstraat, Rijnsburg) met ons hierover nadenken. De Kazz-band zorgt voor de muziek en heeft er veel zin in. Voor de kinderen is er Kids Mission. Vanaf 16.30 uur staat er een kop koffie/thee klaar.

Samenwerking overheden zeejachthaven Katwijk-Noordwijkn Wethouder Udo content over deze toenaderingBelAngen n De provincie Zuid-Holland heeft Katwijk ge-vraagd om samen met de gemeente Noordwijk en Holland Rijnland belangen, uitgangspunten, randvoorwaarden en samenwerkingsafspraken op te stellen voor de ontwikkeling van een zeejachthaven in het kustgebied Katwijk – Noordwijk.

Het college van B&W heeft besloten mee te doen aan deze samenwer-king. Het college van Noordwijk zal hierover eind oktober of begin no-vember een besluit nemen.

De ambitie om een zeejachthaven bij Katwijk te ontwikkelen is vastge-legd in de structuurvisies van zowel de gemeente Katwijk als Holland Rijnland. In het beleid van de pro-vincie voor kustontwikkeling en

de Nationale Visie Kust van het Rijk wordt ook het belang benoemd van de uitwerking van de parel Katwijk – Noordwijk. Wethouder Thijs Udo: “Ik ben content met het besluit om mee te doen aan de samenwerking. Een kans voor Katwijk om de mo-gelijke realisatie van een zeejacht-haven onderdeel te maken van een regionaal programma waarin ambities wat betreft economische ontwikkeling, recreatie, kustbe-

heer, bereikbaarheid en natuur en leefomgeving voor het hele kustge-bied Katwijk - Noordwijk inclusief het aangrenzende achterland ge-combineerd worden aangepakt én vertaald naar concrete projecten”.

gezAmenlijKe AfwegingPrivate partijen hebben interesse getoond om met eigen geld een zeejachthaven bij Katwijk aan te leggen. Het gezamenlijk opstellen van een notitie met belangen etc. is nodig om de afweging te kun-nen maken of en in welke vorm door de overheden samen gewerkt kan worden aan het mogelijk ma-ken van een privaat initiatief. Voor

het opstellen van de notitie wordt ook gebruik gemaakt van het be-oordelingskader zeejachthaven uit de haalbaarheidsstudie van de gemeente Katwijk dat door de ge-meenteraad is vastgesteld.Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd plan van eisen op te stellen, een bestaand plan nu al te toetsen of om varianten van een zeejachthaven te bepalen. De over-heden gaan ook geen publiek geld investeren in de uitvoering. De notitie en de samenwerkingsaf-spraken zijn naar verwachting in fe-bruari 2014 klaar. Daarna worden ze ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemende overheden.

algemeen donderdag 17 oktober 2013de rijnsburger 9

n Dunavie Brandpreventieactie

de landelijke brandpreventieactie “Wat doe jij bij brand?” is weer gestart. dunavie vraagt samen met de brand-weer extra aandacht aan het voorkomen, melden en vluchten bij brand. | Foto: Gert-Jan Onderwater.

€ 6200,- voor Dansclub Sjansee nK n Afgelopen vrijdagavond was het een drukte van belang bij zalen-centrum Tripodia. Dansclub Sjansee had een sponsoravond georgani-seerd, met als doel € 2000,- binnen te halen voor de onkosten voor het Nederlands Kampioenschap waar de vereniging voor is uitgenodigd .De avond begon om 19:30 uur en werd geopend door de werkgroep in een Sjansee stijl. Na een paar minuten stond de dansvloer bom vol mensen. De dans groepen heb-ben hun uiterste best gedaan om tijdens de sponsor quickstep hun opgehaalde geld te verzilveren. En alle groepen dansten perfect de op-dracht die ze hadden meegekregen. Ook kon men lootjes kopen voor de geheel gesponsorde loterij, en de lootjes vlogen echt de deur uit. Iedereen was dol enthousiast en kocht met veel plezier de vele loot-jes. En de loterijen waren door mid-del van de gesponsorde prijzen een waanzinnig succes. Hiervoor willen wij nogmaals alle bedrijven en win-keliers hartelijk bedanken. Rond de klok van 22:30 uur was het dan eindelijk zover. Het grote moment waar we het allemaal over hebben gehad was zover. Hebben we ge-noeg geld opgehaald voor het Ne-derlands Kampioenschap? De klok werd gestart en er werd afgeteld van 60 naar 0 en daar kwam op het scherm het eind bedrag in beeld. €6200,-. Iedereen begon spontaan te dansen en te zingen. Dit hadden we nooit durven dromen vertelde de werkgroep. Wat een fantastisch geld bedrag. En nu gaat het dan echt gebeuren Dansclub Sjansee gaat met 30 danspaar beginnen aan hun NK avontuur. En wat hopelijk op 16 november in Ermelo een spet-terend gevolg zal gaan hebben.

Op dit moment gaat de titel van deze column helaas voor veel woningverkopers op. Voor sommige verkopers lijkt het alsof er aan deze zorgelijke tijd geen einde komt. Achterblijven met 2 woningen, op-lopende financiële lasten, verkopen met een fikse restschuld. Kortom aanzienlijke financiële problemen, die veel stress kunnen veroorzaken. Niet alleen zorgen ze voor stress, maar kunnen ook gevoelens van machteloosheid, onzekerheid, moedeloosheid of zelfs depressivi-teit met zich meebrengen. En ook schaamte over de situatie is iets dat velen voelen. In diverse media is met zeer grote regelmaat te lezen dat mensen bij verkoop van hun woning of appartement achterblij-ven met een restschuld. Ook in mijn dagelijkse praktijk, kom ik deze situ-atie geregeld tegen. We spreken van een restschuld als de resterende hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Zoals gezegd, zitten veel verkopers op dit moment in hetzelfde schuitje,

schamen voor uw situatie hoeft u zich dan ook zeker niet; Woningen die al heel lang te koop staan en waarbij de vraagprijs niet verder kan worden verlaagd. Mensen die gedwongen hun woning met schuld moeten verkopen. Toch zijn er op-lossingen waardoor u uit de benar-de positie kunt komen. Allereerst is het van essentieel belang dat u aan uw makelaar en hypotheek adviseur aangeeft dat u mogelijk met een restschuld achterblijft. De makelaar kan er in eerste instantie voor zor-gen dat uw woning sneller wordt verkocht en zo het risico op hogere restschuld beperken. Daarnaast kan de makelaar een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van het traject met de geldverstrekker. De makelaar kan in overleg met uw financieel adviseur kijken naar een oplossing die in uw situatie het beste past. Daarnaast kan hij bij-voorbeeld in het onderhandelings-traject met kopers en vervolgens in de koopakte zorgen voor een goede restschuld clausule. Hierdoor wordt

gezorgd dat u niet voor onaangena-me verras-singen komt te staan. Er zijn een aantal regelingen die mogelijk een oplossing kunnen bieden en/of de schade voor u zoveel mogelijk kunnen beperken. Bijvoorbeeld als uw hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie valt, neemt deze onder bepaalde voorwaarden de restschuld over. Daarnaast zijn er geldverstrekkers die een restschuld meefinancieren in een volgende hypotheek en in de meeste gevallen kunt u een lening afsluiten met een gunstige rente. Laat uw makelaar vooral meedenken in een oplossing. Zodat u weer licht aan het einde van de tunnel ziet.

drs. A. Hoevens-Peeters, RMTHoevens Makelaardij B.V.

E-mail: [email protected]

Iedere morgen nieuwe zorgen

Page 10: Rb week 42 13

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten.

Ook voor al het onderhoud aan uw auto.Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299

www.vanzelstautos.nl

APK € 38,- all-in*

Voor behandeling van o.a. . ADHD en ADD. Chronische

vermoeidheidsklachten. Depressieve klachten. Emotionele

verwerkingsprocessen. Gewrichtsklachten. Hooggevoeligheid. PDD-nos en Autisme. Pijnklachten. Ziekte van Lyme

BE-YIN Oegstgeest

Praktijk voorComplementaire Natuurgeneeskunde

[email protected]

Tel. 06-51885259

Margreet van Duijn

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaakverkoop • inkoop • inruil • financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513www.autokwaak.nl • [email protected]

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl

WEEKTOPPER VolVo V40 1.6 D2 MoMentuM

Inrichting: Hatchback (5 d.)Vermogen motor: 4 cilinder, 114 pk Bouwjaar: 2013Kleur: BlauwmetallicBrandstof: DieselVersnellingsbak: Handg., 6 versn.Km.-stand: 18.824

www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50

locaties door heel

Nederland!Locatie Katwijk Tramstraat 112b, 2225 CM KatwijkT [email protected]

OpeningstijdenDi. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

oplossen?www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

Arbeidsconflict

Erkend Gas Water en CV InstallateurCollegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

REPARATIES (ook voor oldtimers)ONDERHOUD • VERKOOP AUTO’SAPK • BANDENWISSEL/-OPSLAG

auto technische specialisten

De beste garage in alle automerken

Bloemenlaan 13 - ValkenburgT: (071) 4073280 - M: [email protected]

Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.30-18.00 uur

ATS

Burgersdijkstraat 10 2225 AV KATWIJK ZH Tel: 071-4074605

of kijk op www.meijvogelhout.nl

Elke maand verrassendeaanbiedingen!

Page 11: Rb week 42 13

valkenburg DONDERDAG 17 OKTOBER 2013DE RIJNSBURGER 11

Van Ginkel wil Katwijksepolitieke systeem veranderenGEMEENTERAADSLID Anita van Ginkel begint een nieuwe politieke partij en zet hoog in: vijf tot zeven zetels moet kunnen.

Die verwacht zij bij de gemeen-teraadsverkiezingen in maart volgend jaar vooral van CDA, Ge-meenteBelangen (GB) en VVD af te snoepen. Van Ginkel maakte dat afgelopen maandag bekend in De Burgt in Rijnsburg. ‘Ik heb lang ge-twijfeld, want de politiek was voor mij niet altijd een leuke ervaring.’ Zij was de fractievoorzitter van de VVD tot zij afgelopen voorjaar uit de partij werd gezet. Met een nieuwe partij wil Van Ginkel het ‘huidige Katwijkse politieke systeem’ ver-anderen. ‘Dat moet gezonder gaan functioneren. Ik hoor zoveel onte-vredenheid daarover. Dat is ook de reden dat ik een nieuwe partij ga starten.’ Die ontevredenheid heeft volgens haar vooral te maken met CDA, GB en VVD. ‘Want vooral door het dis-functioneren van die partijen komt de voor alle burgers zo slechte be-sluitvorming tot stand’, is haar me-ning. Van Ginkel somt enkele voorbeel-den op. ‘Ik noem de aankoop van het slooppand hotel Riche op de boulevard voor 4 miljoen euro, het voortdurend dreigen met verhogen van de ozb, de miljoenen voor aller-lei cultuurplannen, de bouw van een nieuw zwembad van 17 miljoen,

het afschrijven van tientallen mil-joenen door CDA grondspeculatie waarvoor, en dat is veelbetekenend voor de Katwijkse politiek, nie-mand de verantwoordelijkheid op zich nam voor dit enorme debacle.’Van Ginkel vindt, dat met name het CDA en later ook de VVD gedane ver-

kiezingsbeloften uit 2010 niet zijn nagekomen. Van Ginkel behaalde toen met de VVD een klinkende overwinning en de VVD kwam in het college. ‘Ik wilde toen al een frisse wind in de politiek en we gingen goed van start. Er werden knopen doorge-

hakt en forse bezuinigingen door-gevoerd. Maar er bleven zaken doorkomen waar ik niet meer ach-ter kon staan gezien de gedane ver-kiezingsbeloftes.’‘Waar ik immers mijn kiezers een zuinige overheid beloofde, vloog het geld op voordracht van het CDA, gesteund door alle andere in de raad, er bijna met bakken uit’, zegt Van Ginkel maandag. Andere afspraken zouden door ‘het macht-arrogante CDA’ zijn gebroken. Zij verwijst naar de Zeejachthaven en afspraken over belastingen. ‘Dat soort politici tonen geen respect voor de kiezer. De kiezer hangt er-bij. Kijk naar het stemgedrag in de gemeenteraad. Niet alleen bij de VVD is dat zo, de raad als geheel (uitzonderingen daargelaten) is mak als een lammetje. Het CDA zet de lijnen uit en anderen volgen.’Hoe die ‘cultuur’ precies veranderd moet worden, moet nog uitgewerkt worden. Dat komt allemaal in het verkiezingsprogramma. Een van de speerpunten in dat programma is in ieder geval zuinigheid. ‘Dus geen verhoging van de ozb.’Wie er allemaal op de lijst komen, is evenmin nog bekend. Wel dat echt-genoot Henk als lijstduwer zal fun-geren. Van Ginkel: ‘Ik ben nog in ge-sprek met een aantal kandidaten.’ Bij de verkiezingen kunnen vijf tot zeven zetels behaald worden. En als het moet, is Van Ginkel ook beschik-baar als wethouder. Binnenkort wordt de naam van de nieuwe par-tij bekend.

Anita van Ginkel zet hoog in bij gemeenteraadsverkiezingen 2014. | Foto: pr.

Carel Oostveen Toernooi BADMINTON Maandag 28 ok-tober organiseert badminton-club de Valken het jaarlijkse Carel Oostveen Toernooi. Carel is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de vereni-ging en heeft jarenlang de trai-ningslessen verzorgd.

Inmiddels is Carel geen lid meer van de club, maar speelt recrea-tief bij een 50-plus badminton-club in zijn woonplaats. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de club is dit jaarlijkse toernooi naar hem vernoemt. Het toernooi is bedoeld voor alle leden, maar ook voor oud-leden. De badminton-club vraagt oud-leden om deze avond gezellig langs te komen en als het kan; het toernooi mee te spelen. Vanaf 20.00 uur zal de zaal geopend zijn; inschrijven kan tot 20.15 uur en er wordt om 20.30 uur gestart met het toer-nooi. Voor meer: www.bcdeval-ken.net.

Griezelen JIVAK Zaterdag 2 november gebeuren er weer vreemde dingen in ‘t Duyfrak. Alle Elfen, trollen en kabouters komen dan bij elkaar samen met heel veel andere bewoners van het Duyfrak die normaal niet ge-zien worden door de mensen.

De Heilige staf der Elfen is zoek en iedereen wil hem hebben. Komen jullie het Elfen-volk helpen met het zoeken naar de staf en durven jullie alle griezels en spoken te trotseren? Schrijf je dan in voor een heerlijk avondje griezelen.

Inschrijven kan bij Jacqueline Souverijn, Lannervalk 10 of via 06- 17078051. De groepen worden op tijd ingedeeld en bestaan uit maximaal 10 personen (incl. ou-ders die mee gaan) wees er snel bij want vol is vol. Kosten 1 euro per persoon. Het startpunt is de Peuk en vanaf daar is het een verrassing. Trek bij voorkeur wat oudere schoenen aan die vies mo-gen worden.

Voorlezen PEUTERBURG Vorige week werd bij peuterspeelzaal Peuterburg aandacht besteed aan de Kinder-boekenweek. Ouders werden uit-genodigd om het favoriete voor-leesboek van hun peuter voor te lezen aan een klein groepje peuters. De peuters genoten van verschil-lende leuke verhaaltjes. Over het voorlezen waren de ouders erg enthousiast. Natuurlijk was het ook erg gezellig om een gedeelte van een peuterspeelzaalochtend mee te maken. Wilt u meer infor-matie over ons, kom dan vrijblij-vend eens bij ons langs. U bent van harte welkom in de Rijnweide of bel 4013833. Of bezoek onze website via www.peuterkringkat-wijk.nl.

Bezwaar bedrijfsunits BOUW De buren zijn bepaald niet blij met de komst van vier bedrijfsunits op het perceel Voorschoterweg 17 van Smit Au-tomobielen. Er is een aantal be-zwaarschriften tegen de bouw ingediend.

Door Nico Kuyt

Vorige week hield de Onafhanke-lijke Commissie voor Bezwaar- en Beroepsschriften een hoorzitting over de zaak. Tussen de buren en Smit leven al langer enige span-ningen, zo kwam uit de hoorzitting naar voren. In 2012 verwoestte een grote brand het gebouw, maar over de vergoeding van de schade aan belendende percelen heerst enige stroefheid.

Nu komt er een gebouw terug dat veel groter is. Tankstation Jonge-neel vreest daardoor een toename in parkeeroverlast. Nu al zijn er ge-vallen van schade en van cliënten die niet bij de pomp kunnen ko-men vanwege verkeerd geparkeer-de auto’s en uitgestalde occasions. Enkele bewoners van de aanpa-lende woonarken beamen het leed in het parkeren. Openbaar vervoer is geen optie, want ‘je hebt er een

dagtaak aan om hier te komen’ gaf één van hen aan. Ook wordt de inrit van buurman prof. dr. Schaffmeis-ter naar zijn zeggen voortdurend belaagd. Daarnaast krijgt hij een muur van vijf meter hoog aan twee zijden van zijn tuin. Hij verlangt dat alleen de massa herbouwd wordt, dat is afgebrand.

PASTVolgens de gemeente past het plan binnen het bestemmingsplan en kan daarom niet geweigerd wor-den. Er worden volgens de parkeer-norm de benodigde extra plaatsen aangelegd en er kan op eigen ter-rein in de eigen parkeerbehoefte worden voorzien. Voor Schaffmeis-ter was het vorige week een heel on-bevredigend antwoord. Tijdens het veranderen van het bestemmings-plan is, zo stelt hij, tegen hem ge-zegd dat er niets verandert. Hij heeft daarom destijds geen zienswijze in-gediend. En nu is het definitief en wordt hij geconfronteerd met deze bouwmogelijkheden zonder er nog iets aan te kunnen doen. Hij gaf aan bij de rechtbank een civiele proce-dure te hebben gestart. Ook Jonge-neel toonde zich strijdvaardig. ‘Wij zitten met de gebakken peren. Wij zullen het nooit toestaan’.

Veilig OndernemenBurgemeester Jos Wienen was maandag 14 oktober de trotse on-dertekenaar van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrij-venterrein ’t Heen. Het werd mede ondertekend door Jan van der Gugten (voorzitter SBB), Jan Bart van der Plas (ondernemersvereni-ging KOV) en drie vertegenwoordi-

gers namens de regionale politie, brandweer en het MKB. Het indus-trieterrein ’t Heen wordt daarmee het vijfde gebied in Katwijk dat een Keurmerk Veilig-ondernemen krijgt. “Winst voor de gemeente, de ondernemers en vooral de partners in dit project”, vatte burgemeester Wienen dit initiatief samen.

ANNA KOOKTHier kunt u de fictieve beleve-nissen van Anna volgen. Anna is de vrouw van Mats die als GOA dagelijks in de gemeente te vinden is. Zij gunt ons een kijkje in hun keuken.

‘Mam, wij willen naar Panbos. Ah, asjeblieft mogen wij ook?’ Twee al-lerliefste gezichtjes keken mij ver-wachtingsvol aan. ‘Volgende week hebben jullie herfstvakantie. Dan kunnen we een hele dag gaan.’ Het yes en jippie was nog lang te ho-ren.

Het komt allemaal door Mats. Hij is vandaag wel naar Panbos. ‘Om te surveilleren met mijn collega’, legde hij de kinderen uit voor hij vanochtend vertrok. ‘Dat betekent dat we controleren of bezoekers wel een kaartje hebben gekocht. Of honden zijn aangelijnd. Loslo-pende honden horen niet in Pan-bos, zeker niet in de speeltuinen. Honden rennen het liefst overal achteraan. Jonge dieren raken daardoor van slag. In paniek zet-ten zij het op een rennen. Door de hekken kunnen zij geen kant op als er een hond achter ze aan zou zitten. Daarom moeten de hon-den aangelijnd blijven.’

Dus nog even geduld: volgende week gaan we naar Panbos. ‘Nou’, riep de jongste enthousiast, ‘dan ga ik eens lekker in de bomen klimmen, pap! Ik wil graag een echte boomhut bouwen.’ Gedul-dig legde Mats uit dat dat niet mag. ‘Als je wilt klimmen, zijn er genoeg klimrekken en speeltoe-stellen.’ Maar dat was nog niet het einde van de discussie. Het kinder-brein reageert namelijk razend-snel.

Tot de volgende keer! Anna

Reacties naar [email protected]

‘Mogen we dan na school in de ka-mer een hut bouwen?’ Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Een stapel dekens en een paar kussens opge-zocht, de stoelen en de eetkamer-tafel erbij en zoet waren ze.

Voor even. ‘Gaan we dan wel pan-nenkoeken eten?’ Welja, na een stevige boswandeling in de gezon-de buitenlucht krijg je altijd trek. Ik denk dat ik vanavond een bos-paddenstoelensoepje maak. Voor de kinderen pannenkoeken. Die wandeling komt later.

Page 12: Rb week 42 13

Herfstvakantie!

Sport gratis in de

Herfstvakantie!Toegang vanaf 16 jaar

Meer info: sportandgo.nlDe Scheysloot 59 | 2201 GN Noordwijk | Bedrijven terrein Klei-Oost | 071-403 22 11 | www.sportandgo.nl

Page 13: Rb week 42 13

Verlies voor RVV H1 Volleybal n Dankzij een scheidsrechterlijk blunder van je-welste is het RVV H1 niet gelukt punten af te snoepen van de nog ongeslagen koploper VollinGo H1. In Gouda waren de Kat-wijkse volleyballers er evenwel heel erg dichtbij.

Halverwege de tweede set kwamen de eerste tekenen van herstel bij RVV en kwam er meer gif in het spel van de Katwijkers. De eerste set (25-13) liet VollinGo zien waarom het team nog geen set afstond in de drie voorgaande wedstrijden. Ie-dere aanval was een punt, waarbij opgemerkt dient te worden dat de blokkering bij RVV ver beneden peil was. VollinGo speelde bijzonder sterk en zette dit ook door tot hal-verwege de tweede set.

aanValMet een steeds beter sluitende blok-kering en dito verdediging kreeg RVV echter langzaam vat op de sterke thuisploeg. Coach Bart van Kruistum wisselde Jelle Noest voor Ard de Mooij op de middenpositie en Noest pakte zijn kans door veel-vuldig te scoren. Het gat bleek ech-

ter te groot en mede dankzij enkele blunders van de arbitrage ging ook de tweede set ruim naar VollinGo (25-18).

Met Gert Klok voor Erik de Muinck op de buitenaanval zette RVV het prima spel door in de derde set. He-laas zetten ook de scheidsrechters hun niveau door, wat de Katwijkers uiteindelijk zelfs de set kostte. RVV stond de hele set op een minimale voorsprong en op 22-23 zetten Ron de de Mooij en Ken Rovers een kill-block en vierde RVV het zeer belang-rijke punt al. Het was het scheids-rechterlijke duo echter blijkbaar ontgaan dat de bal keihard op de grond stuiterde (de dichtsbijzijnde verdediger lag ongeveer een meter bij de bal vandaan) en waar Vol-linGo de bal over het net speelde en de bal werd gevangen door De

Mooij (RVV mocht immers serve-ren), werd hij tot grote verbazing van zowel VollinGo als de daarna woedende Katwijkers teruggeflo-ten. In plaats van 22-24 en dus twee setpoints werd het 23-23 en dat ca-deautje pakte VollinGo dankbaar uit. Met twee sterke services was de set alsnog voor de thuisclub (25-23).Met de pest in het lijf startte RVV de laatste set iets minder en dat was precies het verschil dat tot het eind bleef staan. De Katwijkse formatie had iets te veel tijd nodig om zich over de enorme deceptie van de vorige set heen te zetten, want ook nu bleek dat RVV zich prima kon meten met VollinGo. Middenaan-valler Ken Rovers liet nog even zien dat er, ondanks het aanvalsgeweld van de koploper, weinig spelers zijn in de Promotieklasse die een bal zo ongenadig hard binnen kunnen slaan als hij, maar het gaatje kon niet meer worden gedicht. De ploeg uit Gouda maakte de set met een mooie aanval door het midden uit (25-22).

Bliksemstart RBB verandert in vastloperVoetbal n Rijnsburgse Boys-Ter Leede, een affiche met veel geschiedenis. Ook een met een nieuwigheidje, wat het was de eerste keer dat de buren uit de Bollenstreek tegen elkaar uit-kwamen in de topklasse.

Dat dit een wedstrijd om de laatste plaats zou worden had echter nie-mand aan het begin van het seizoen kunnen denken. Toch was het zo en beide ploegen schoten dus niet op met de 1-1 eindstand die aan het einde van de wedstrijd op het score-bord stond.Rijnsburg trainer Niek Oosterlee be-keek het allemaal van een afstandje. Hij zat een wedstrijd schorsing uit na de rode kaart die een week eer-der ontving. Soms had hij telefo-nisch contact met de bank waar assistent Dick Heemskerk de hon-neurs waarnam. Op de bank bij Ter Leede ook al een bekende interim trainer, Jan Blankespoor. Hij voerde ooit, samen met Dick Heemskerk, een roemrucht eerste team aan van Rijnsburgse Boys. Zij werden vrien-den voor het leven. Het begon allemaal zo voortvarend voor Rijnsburgse Boys. Een echte

bliksemstart. Binnen vier minu-ten stond de 1-0 op het bord. Raily Ignatio scoorde zijn eerste thuis-doelpunt voor de geel-zwarten. Dit nadat hij even daarvoor ook al wat kansen had gekregen. Het doelpunt deed de Rijnsburgse Boys suppor-ters opleven. Zou het dan zo zijn dat Rijnsburg zijn eerste thuisover-winning van dit seizoen zou gaan behalen? Een overwinning in een thuiswedstrijd, dat was toch altijd een zekerheidje? Tegen de hekken-sluiter uit Sassenheim moest het maar eens gaan gebeuren. Zeker toen een paar minuten later de bal over de doellijn rolde veerde iedereen op. Bijna euforisch werd al gedacht aan een waar doelpun-tenfestival. Niets was minder waar, want waar het overgrote deel van de supporters een zuiver doelpunt zag, wees scheidsrechter Dijkstra dit resoluut van de hand. Ook zijn

assistent deed er het zwijgen toe.Al snel daarna vloeide het zelfver-trouwen weg uit de Uien. Teke-nend was dat doelman Richard van Nieuwkoop, hij werd voor de twee-de keer dit seizoen uitgeroepen tot man van de wedstrijd, regelmatig handelend moest optreden. Niet al-leen in de eerste helft, maar ook in de tweede. De Rijnsburgers kregen in de tweede helft slechts een uitge-speelde kans (Jeffrey Koemans) en moesten met lede ogen toezien dat de ´Sassemers´ in de gaten kregen dat er meer te halen was. Uit een corner kopte Robertson zeven mi-nuten voor tijd de gelijkmaker bin-nen. Een domper. Rijnsburgse Boys zag halverwege de tweede helft aanvoerder Winter ge-blesseerd naar de kant gaan evenals Strooker en Olenski. Het is te hopen dat deze spelers de komende twee weken zodanig herstellen dat zij er op 26 oktober tegen Excelsior Maas-sluis weer bij zijn. A.s. zaterdag kij-ken zij wellicht toe als hun team-genoten het in een bekerwedstrijd opnemen tegen Scheveningen.

sport donderdag 17 oktober 2013de rijnsburger 13Gelijkspel voor RDCDammen n Het eerste team speel-de in de hoofdklasse van het pro-vinciaal kampioenschap gelijk tegen het sterke Damlust uit Gouda.

Beide teams zijn titelkandidaat en er werd dan ook al gesproken over de kampioenswedstrijd. Zover is het nog niet want het was vrijdag-avond pas de tweede ronde. Gemak-kelijk ging het al helemaal niet. Steven den Hollander kwam zwaar onder druk te staan tegen Eric Jan van Reenen en werd vakkundig naar een onnodige nederlaag ge-speeld. Gelukkig wist Thomas Wiel-aard dit verlies weg te werken met een zeer overtuigende overwinning op Peter Pippel. Er leek niets aan de hand maar naarmate de wedstrijd vorderde kantelden sommige voor-delige standen in nadelige en moes-ten Arjen de Mooij, Richard Meijer, en Frerik Andriessen berusten in een remise. Een mooi gevecht was te zien tussen Erno Prosman, een van Nederlands sterkste spelers, en Cor van Dusseldorp. Ondanks verwoede pogingen van Erno bleef

Cor gemakkelijk overeind, wat een remise opleverde. Einduitslag werd dus een 6-6 gelijkspel.In het clubkampioenschap kreeg Cees van den Bosch in de hoofd-klasse een huisvlijtvariant over zich heen tegen Richard Kromhout. Cees wist zich lang te handhaven maar moest uiteindelijk toch berusten in verlies. In de eerste klasse was Jan Lute een gelukkig man want hij scoorde een remise tegen voor-zitter Rinus Kromhout. Een simpel zetje zorgde voor winst van Nico Mul tegen Kees Majoor, en ook An-ton van Dusseldorp verloor op deze wijze van Jan Parlevliet. Een span-nende partij tussen Teun de Kluyver en Patrick van Beekum eindigde in remise, maar als Patrick iets langer had gekeken dan had het eindspel wel eens winst voor hem kunnen opleveren. Een goede leer voor de volgende keer. Jan Oudshoorn, kreeg veel voordeel tegen Jack van Delft maar winst leverde het niet op. Jack omzeilde alle klippen en behaalde een verdiende remise. Za-terdag weer een nieuwe ronde in de Nationale competitie.

Nieuws van Bridgeclub briDge n Tijdens de speelavond dinsdag jl, waren er mensen in de A-lijn afwezig. De wedstrijdlei-ding probeert eerst vanuit de ei-gen leden tafels “vol” te krijgen.

Lukt dit niet, dan worden er invallers gezocht. Deze avond speelden drie paren met een andere partner. Voor José Gräper & Greetje Tegelaar pakte dit goed uit. Zij werden, samen met Wineke Kemerling & José Mudde, eerste. Beide met 56,94%. De derde en vierde plaats werd ook gedeeld: Jan van Nieuwkoop & Dingeman van Starkenburg en Marja de Best & Nel Smittenaar. Beide met 55.56%. Ook in de B-lijn was de eerste plaats voor

het gelegenheidspaar Anneke Wol-thaus & Monique Veeningen met 62,50%. De tweede plaats was voor Cees de Mooy & Piet de Mooy: 56,25%, de derde plaats voor Jan van Rossum & Rita Schoneveld: 55,42%.Woensdagmiddag 20 november om 14.40 uur start Omroep Max, in samenwerking met de Neder-landse Bridge Bond, een serie bridgecursussen. Twaalf wekelijkse afleveringen van twaalf minuten o.l.v. Berry Westra, geen onbeken-de in de bridgewereld. Nodig een groepje vrienden of familieleden uit om samen naar de cursus te kijken. Info:www.nbbclubsites.nl/club/9014.

Valken ’68 onderuit Voetbal n Men was gewaar-schuwd, SVC’08 1 verloor vorige week met maar liefs 6-0 van de koploper HVC’08 . Dus Valken’68 1 verwachte een getergde ploeg.

Maar daar was in de eerste helft bijna niets van te merken. Gezien het aantal kansen had de ploeg van trainer/coach Andries Wendt voor de rust, de thuisploeg op een grote achterstand kunnen zetten. In de eerste helft was Valken’68 1 de bete-re ploeg, gezien het aantal kansen. De eerste was besteed aan Lars van Bommel (12”), uit de pass van Tho-mas Paauw kwam Lars van Bommel alleen voor de doelman van SVC’08 1 Joris van Harmelen. Helaas vond het schot van Lars van Bommel geen doel. De tweede was voor Ri-cardo Vijlbrief (14”), het resulteerde in de tweede corner. Uit deze cor-ner, blijft de bal hangen in de 16” meter maar het schot van Rens van Klaveren strandt in de handen van de doelman van SVC’08 1. Valken’68 1 kon helaas niet het net vinden, want ook Ronald Kuyt (26”) kom de assist van Lars van Bommel bij de eerste paal niet binnen tikken. Uit de derde corner had Ronald Kuyt (28”) pech dat zijn kopbal net naast de paal verdwijnt. De grootste kans voor SVC’08 1 om op voorsprong te komen was voor Benjamin Gomes. Na een vrijwel onschuldige over-treding van Thomas Paauw (43”) op Steve de Ruiter ging de bal op de stip. Helaas voor SVC’08 mist Ben-jamin Gomes de strafschop, want anders had de thuisploeg met een 1-0 voorsprong kunnen gaan rus-ten. In de rust zijn Marco de Lange en Ron de Jager de technische staf

van SVC’08 1 behoorlijk te keer gaan. Want na rust speelde SVC’08 1 direct een op een, om meer druk naar voren te zetten. Dit wierp zijn vruchten af, want binnen zeven minuten spelen stond het 2-0 voor de thuisploeg. Twee keer was Steve de Ruiter de achterhoede te snel af, beide keren kon hij tot scoren ko-men. Trainer/coach Andries Wendt nam zijn maatregelen hij wisselde verdediger Arjan Haasnoot voor aanvaller Herman Binnendijk. Alex Heemskerk (60”) kon de spanning in de wedstrijd nog terug brengen, uit de vijfde corner schoot hij he-laas over de lat. Ronald Kuyt (65”) was dichtbij de aansluittreffer, maar vond de doelman van SVC’08 Joris van Harmelen op zijn weg. Benjamin Gomes (73”) maakte zijn fout van voor de rust goed, door in een rommelige situaties in de 16 meter toch het gaatje te vinden voor de 3-0. De vierde treffer bleef Valken’68 1 bespaard, dit kwam mede doordat invaller Franz-Ewald Mitterdorfer (80”) dacht dat een an-dere medespeler in zijn rug stond. De ere treffer voor Valken’68 1 viel ook niet, vlak voor tijd kon Rens van Klaveren de assist van Lars van Bom-mel niet binnen knikken. Precies na 90 minuten spelen floot de goed leidende scheidsrechter A.S. Greve-ling uit Rotterdam voor het laatste fluitsignaal. Aanstaande zaterdag 19 oktober 2013 speelt Valken’68 1 thuis de uitgestelde inhaalwed-strijd van zaterdag 07 september 2013 tegen Be Fair 1, aanvang 14:30 uur. Dinsdagavond 22 oktober 2013, speelt Valken’68 1 uit de bekerwed-strijd tegen Capelle 1. Deze beker-wedstrijd begint om 20:00 uur.

jeffrey Koemans viel goed in tijdens rbb-Ter Leede. | Foto: Hans Heemskerk.

Page 14: Rb week 42 13

Informatie van de gemeente

Bekendmakingen gemeente Katwijk 17 oktober 2013

Algemene informatie bekendmakingenBezwaar, beroep en voorlopige voorzieningEen bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-ningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen.

Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlo-pige voorziening betaalt u griffierecht.

ZienswijzeIn uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

E-mailBezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier.

Rechtstreeks beroepVoor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriften-commissie (tel. 071-4065000).

Openingstijden

Gemeentehuis KatwijkTijden vrije inloop

Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur

Woensdag van 8.00-12.00 uurDonderdag van 8.00-12.00 uur &

17.00 -20.00 uurVrijdag van 8.00-12.00 uur

Tijden op afspraakMaandag van 8.00-17.00 uur

Dinsdag van 8.00-17.00 uurWoensdag van 8.00-17.00 uur

Donderdag van 8.00-20.00 uurVrijdag van 8.00-17.00 uur

U kunt heel makkelijk viawww.katwijk.nl/afspraak-maken

een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen

naar 071-4065000.

Milieustraat TaanderstraatMaandag tot en met vrijdag:

10.00-16.30 uurZaterdag: 9.00-15.00 uur

Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van

8.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur

inloopspreekuur.

Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak

maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs

Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of

idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur,

waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak

op maat met de wijkregisseur mogelijk.

Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het

onderhoud van de buitenruimte.

Katwijk aan ZeeWijkregisseur: André Veenstra

Spreekuur: donderdag11.30-12.30 uur,

Marktplein/Piet Heinlaan(gebouw marktmeester)

Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever)Wijkregisseur: Richard Onstenk

Spreekuur: donderdag13.30-14.30 uur,

Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant)

Katwijk aan den RijnWijkregisseur: Ton den Butter

Spreekuur: donderdag10.00-11.00 uur,

Overrijn 8 (Heerenhuys)

ValkenburgWijkregisseur: Richard Onstenk

Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur,

Torenvlietslaan 12(Brandweerkazerne van Valkenburg)

RijnsburgWijkregisseur: Ton den Butter

Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur,

De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers:

Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don

tel. 071-406 5425/06-109 22 [email protected]

Spreekuur Stadsbouwmeester

Ingekomen evenementen

Ingekomen aanvragenomgevingsvergunningen

Bezwaar

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te die-nen.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-mene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie Omschrijving Datum indiening

Strandweg 2, Katwijk

wijzigen van de op 18 september 2013 verleende vergunning door andere indeling terras en verplaatsen van de berging

03-10-13

Vinkenweg 32, Rijnsburg

diverse wijzigingen aan het huidige bedrijfspand

05-10-13

Vinkenweg 32, Rijnsburg

bouwen van een bedrijfshal en het verplaatsen van de tank- en wasplaats

04-10-13

Vuurbaakplein (t.h.v. Vuurbaak), Katwijk

het tijdelijk plaatsen van 7 trotters 02-10-13

Prins Hendrikkade 84, Katwijk

het plaatsen van balkonbeglazing bij de woning

30-09-13

Overrijn t.o. nummer 8,10 en 12, Katwijk

het verwijderen van 3 populieren 09-10-13

Nieuwe Duinweg naast nummer 64, Katwijk

het kappen van een boom 09-10-13

achter Noordwijkerweg 54, Rijnsburg

Oprichten van een woning 09-10-13

Vragen over bouwplannen?Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplan-nen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Evenementen

Locatie Omschrijving Ingekomen

Boulevard, Katwijk Het organiseren van het Haringrockfestival op 28 juni 2014 van 17.00 uur tot 23.00 uur

01-10-13

Noordduinen, Katwijk

Het organiseren van SKA Oud en Nieuw Festival van 31 december 2013 op 1 januari 2014

08-10-13

Kleinschalige evenementen

Locatie Omschrijving Ingekomen

Voorstraat 21, Katwijk

Het organiseren van een straatfeest op 26 oktober 2013

09-10-13

Kanaaldijk 1 en duinen

Het organiseren van een spooktocht op 1 november 2013

01-10-13

Voorstraat 74, Katwijk

Het organiseren van een verkoopdag voor kansarme kinderen op 27 november 2013

07-10-13

De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergade-ring vindt plaats in het Heerenhuys op 22 oktober 2013 om 14.00 uur. Geïnteres-seerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergun-ningen (tel. 071-4065000).

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Verleende omgevingsvergunning

Locatie Omschrijving Bekendmaking besluit

Adrianastraat 1A, Katwijk

het vergroten van de woning d.m.v. het optrekken van de gevel en het plaatsen van een dakopbouw

07-10-13

Adrianastraat 65, Katwijk

het vergroten van de woning op de 2e verdieping

08-10-13

Het Cappelrijeland 1A, Rijnsburg

het vergroten van het schoolplein 10-10-13

Valkenburgseweg 38, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning

11-10-13

Annastraat 25, Katwijk

het wijzigen van de brandcompartimentering

11-10-13

Nieuwe Duinweg 15, Katwijk

het vervangen en vergroten van de bestaande berging

14-10-13

Prins Hendrikkade 84, Katwijk

het plaatsen van balkonbeglazing bij de woning

11-10-13

Ontheffing sluitingsuur

Locatie Omschrijving Bekendmaking besluit

Sportpark Nieuw Zuid, Laan van Nieuw Zuid, Katwijk

Ontheffing van het sluitingsuur op 11-10-2013 tot 01.30 uur

02-10-13

Loterijvergunning

Locatie Omschrijving Bekendmaking besluit

Hofweide 1, Rijnsburg

Het houden van een loterij op 15 maart 2013 21.30 uur

02-10-13

Page 15: Rb week 42 13

Informatie van de gemeenteKoningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065Website: www.katwijk.nl

Ter inzage

Milieu

Bestemmingsplannen

Kennisgevingverlenging beslistermijn

Vervolg zie elders in de krant

Beroep

Op de hoogte blijven vande laatste berichten?

Wekelijkse nieuwsbrief www.katwijk.nl/storage/

nieuwsbrief

Websitewww.katwijk.nl

Online afspraak maken?www.katwijk.nl/afspraak-maken

Volg ons op Social Media!

www.twitter.com/gemeentekatwijk

www.facebook.com/gemeentekatwijk

Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door:- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswij-zen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestel-de termijn.

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Locatie Omschrijving Bekendmaking besluit

Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg

het plaatsen van een demontabele terrasafscheiding t.b.v. het terras van brasserie De Burgt

10-10-13

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage ter-mijn’) schriftelijk, mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJFBurgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf, te verlenen voor:

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Locatie Omschrijving Ter inzage termijn

Voorstraat 59, Katwijk

Ontwerpvergunning is verleend op grond van de Drank- en Horecawet aan JVC Schuit voor de uitoefening van het para-commerciële horecabedrijf

18 oktober 2013 t/m 28 november 2013

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKINGBurgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Locatie Omschrijving Ter inzage termijn

Margrietlaan 2, Rijnsburg

realisatie appartement op de 1ste verdieping

18 oktober 2013 t/m 28 november 2013

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJFBurgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf, te verlenen voor:

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Locatie Omschrijving Ter inzage termijn

De Krom 1H, Katwijk

Ontwerpvergunning is verleend op grond van de Drank- en Horecawet aan de Hockey Club Catwyck voor de uitoefening van het para-commerciële horecabedrijf

18 oktober 2013 t/m 28 november 2013

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa, KatwijkOp 10 oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingsplan Rijn-soever Noord Urban Villa ongewijzigd vastgesteld.Het vastgestelde bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATronoordvilla-va01, ligt met ingang van 18 oktober tot en met 28 november 2013 ter inzage.

PlangebiedHet plangebied van het bestemmingsplan betreft een deel van fase 2c van Rijnsoe-ver Noord te Katwijk.Het plangebied van het bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa wordt aan de noordzijde begrensd door Van der Waalstraat in de wijk Rijnsoever Noord. Het plangebied wordt aan de zuidzijde en westzijde door de Van der Meerhof begrensd. Aan de oostzijde is de grens een watergang.

Het bestemmingsplan Rijnsoever Noord Urban Villa is opgesteld om de bouw van het appartementengebouw Urban Villa mogelijk te maken op het terrein van de wijk Rijnsoever Noord te Katwijk. Voor dit bouwplan ligt een onherroepelijk uitwer-kingsplan, maar door veranderende economische omstandigheden is het bouwplan gewijzigd en past het niet meer binnen de regels van het uitwerkingsplan en ook niet binnen de uitwerkingsregels van het moederplan Rijnsoever Noord. De belang-rijkste aanleiding voor het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Rijnsoever Noord Urban Villa is dat het bouwplan zodanig is gewijzigd dat dit niet binnen de uitwerkingsregels past van het bestemmingsplan Rijnsoever Noord.

Ter inzageHet bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATronurbanvilla-va01 De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/ Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Juliana-laan 3 te Katwijk.

BeroepTegen het besluit van de raad kan gedurende 19 oktober t/m 29 november 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:• Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan

bij de raad kenbaar hebben gemaakt.• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ziens-

wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.• Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een ver-zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afde-ling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk.

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Locatie Omschrijving

Middenjoght 1A, Valkenburg

het veranderen van de inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk.Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie Omschrijving Uiterste beslisdatum

Lambrechtsveld 19, Valkenburg

het vergroten van het kerkgebouw met een ruime entree, een vergaderruimte en een keukenzone

28-11-13 (6 weken extra)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Koningin Juliana-laan 3, 2224 EW Katwijk.

Page 16: Rb week 42 13

• EErhart Sierbestrating. Voor al uw bestra-tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs-opgave 070-3211006.• Vuil tapijt? laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.• Dak herStellen? Bou ma/Grundeken bel-len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!• BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.• 50-plusser SChilDert, SauSt en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor-schoten? www.tcdekampioen.nl.

• SteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stich-ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

• www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

• Student wil u graag helpen met COMputer-prOBleMen. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

• GaraGeBOxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

• COMputerhulp Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kan-toor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355, info op www.Boonict.nl

• DruMleS. Kleinschalige drumschool in Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: www.FrankDrum.nl

• Zit u nOG in De SChaDuw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06-53794870.

• CreatieVe wOrkShOpS en verwenbe-handelingen in uw regio! www.atelier-jangelique.nl

• jeuGDlOOpGrOep zoekt fanatieke sporters van 13-25 jaar, 5 x gratis. Kunststofbaan De Krom Rijnsoever. Di. + do. 19.00 uur, tel. 071-5123839.

• Gotenreiniging, dierplaagbestrijding, dienstverle-ning en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.rOeSSinGhVaniterSOn.COM

• Te huur: hoogwaardige kantOOrruiMte, Rhijngeesterstraatweg 40. Per direct beschikbaar, € 605,- incl. serv.kst. excl. BTW, 071-566 1000.

•Zat. 26 okt. Mega VlOOienMarkt Hangaar 2, Vliegveld Valkenburg. Donevents.nl 0294-237320.

• Tintelingen in arm en vingers? Geen zin in een operatie? OSteOpathie kan helpen. Effectieve manuele behandelwijze. Osteopathie Oegstgeest, Gladiolenlaan 1b, tel. 071-8772350, [email protected]

• te huur ZOMerhuiS. Noordwijkerhout. Opp. 36 m2, 2 kamers. Huur € 550,- incl. Tel. 06-37459734.

• GeZOCht: huiShOuDelijk werk voor de middagen, ben een 49-jarige Nederlandse vrouw, woon in Rijnsburg, 06-10025507.

• tuinMan, voor al uw tuinwerkzaamheden. Snoeien, boomkappen, winterbeurt, ontwerp en maandonderhoud, bestratingen. Gratis advies en prijs vooraf, KvK, voor info 06-20648419.

• StallinG VOOr autO te huur gevraagd in omgeving Wassenaar-dorp voor de wintermaanden. [email protected]

• te huur parkeerplek in een afgesloten parkeergarage aan de Zijlstroom te Leiderdorp. Voor info 06-18154509.

• krinGlOOp en woningschoonmaakservice Paula v.d. Bosch, Stevenshof 161 Leiden, 06-20086730. GeVraaGD BeDrijfSruiMte of schuur te huur i.v.m. uitbreiding.

• GeVel-/SChOOrSteenrenOVatie. Uit-hakken - reinigen - voegen - impregneren - scheurrep. - loodwerken. Bel voor vrijbl. prijs: 06-47166917.

• te kOOp lanGlaufSki’S merk Fisher met Adidas schoenen. Maat 38. € 75,-. Tel. 071-5890079.

• te kOOp GeVr. 3-wielfietSje op lucht-bandjes. 2e hands. Tel. 071-5893030.

• BeDankt SpOrken natuurSteen voor jullie fijne ontvangst bij de Harddraverij Lis-se. Familie, vrienden en (on)bekenden.

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

} € 15.00

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten.Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.• UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK• SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK• PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM• RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut• THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG• LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP• ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP• BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

OPGeLet!PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

Katwijk

Rijnsburg

Valkenburg

Noordwijk

Noordwijkerhout

De Zilk

Sassenheim

Voorhout

Warmond

Lisse

Lisserbroek

Hillegom

Beinsdorp

Oegstgeest

Leiderdorp

Wassenaar

De gemeenteraad

Vervolgbekendmakingen gemeente Katwijk

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via hete-mail adres [email protected] Contact met de gemeenteraad:

Partij Raadslid Tel. e-mail

CDA De heerJ.W. Ravensbergen

071-4034724 [email protected]

Christen Unie

Mevrouw A. Kuijt - van den Oever

071-4022709 [email protected]

FractieVan Ginkel

MevrouwA. H. van Ginkel - Lanting

06-40259657 [email protected]

GemeenteBelangen

De heer G.H.A. Bol 071-4032443 [email protected]

PvdA Mevrouw P.S. Smits 06-30416894 [email protected]

SGP De heer W.J. van Duijn 071-4015803 [email protected]

VVD De heer E.C. de Mol 06-54633471 [email protected]

Vergadering van 31 oktober 2013 Informatief

19.45-20.45 Horecabeleid 2013 en wijzigingen APV

19.45-20.15 Inzet van de nieuwe accountant

20.15-20.45Voorbereiding van de portefeuillehoudersoverleggen van Holland Rijnland

Oordeelsvormend

19.45-20.15 Verplaatsen welzijnsdiensten voor ouderen naar De Terp

20.15-20.45 Voortgang één sterke welzijnsorganisatie

20.45-21.15 Besteding budget wijkraden

20.45-21.15 Programmabegroting 2014

21.15-21.45 Uitgangspunten grondstoffenbeleid

Besluitvormend

22.00-22.30 Aanvullend krediet reconstructie Brouwerstraat

Wijziging verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013

Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Katwijk

Meer informatieDe vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering.

Vergadering van 7 november 2013 Besluitvormend

15.00 Programmabegroting 2014

Meer informatieDe vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering.

Page 17: Rb week 42 13

Winterse taferelenExpositiE n Het museum is op zoek naar (oude) foto’s, teke-ningen, schilderijen e.d. die een beeld geven van de wintermaan-den in het bloemendorp. Het ingeleverde materiaal zal een plaatsje krijgen in de expositie Rijnsburgse Winters.Bent u in het bezit van een oude of nieuwe foto met een uniek Rijnsburgs winters plaatje, een tekening of schilderij met een winterstafereel en wilt u dit tijdelijk afstaan aan het mu-seum neem dan contact op met Cees Noort; tel: 071-30 16 962, of mail naar [email protected]

Infobijeenkomst VrijwilligErswErk n Wilt u vrijwilligerswerk doen maar hebt u psychische klachten (gehad)? Op woensdagavond 6 november organiseert VIP Katwijk speciaal voor u een oriëntatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk in Huize Callao in Katwijk aan den Rijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde: vrijwilligerswerk en uitkering; wat wordt er van een vrijwilliger verwacht; wat vertel ik wel en niet over mijn klachten; hoe geef ik mijn grenzen aan; wat heb ik nodig om het werk goed te kunnen doen. Deze bijeenkomst wordt uitgevoerd door het GGz Informatiepunt uit Leiden en is mogelijk gemaakt door een fi-nanciële bijdrage van het Oranje Fonds. Voor meer informatie en aanmelden: Loes Olivier, Vrij-willigers Informatie Punt (VIP) Katwijk, Hofstraat 13d, 2231 CR Rijnsburg. Telefoonnummer: 071 – 7600310. Emailadres: [email protected]. Na deze avond is het mogelijk om in te stromen in de cursus Kijk op Mogelijkheden. In deze cursus, van vijf bijeenkom-sten, wordt u goed voorbereid op het doen van vrijwilligerswerk. Deelname aan de cursus is gratis en wordt gefinancierd door het Oranje Fonds. De eerste bijeen-komst is op donderdagmiddag 14 november.

Drup, drup, druplEkkagE n Het is een schitterend gebouw Gemeenschapshuis de Burgt.Daar zijn we het allemaal wel over eens. Velen weten de brasserie voor een lunch of een kop koffie of iets anders te vinden. Een gezellige ontmoe-tingsplaats. Maar met een nieuw gebouw is het altijd spannend of het allemaal wel werkt. De tempe-ratuur in diverse zalen kent wat problemen. Maar na de hevige regenval van deze week kwamen er ook wat andere mankementen om de hoek kijken. Niet leuk, maar de emmers fungeerden als een tijdelijke oplossing.

Dance Xperience: grenzeloos genieten van muziekDansfEEst n Op 16 november a.s. organiseert TDA Groep (The Disco Awards) de Dance Xperience 2013 in de spiksplinter-nieuw nieuwe Event Center Holiday Inn in Leiden.

Deze Dance Xperience is een breed opgezet dansfeest met een in ne-velen gehulde dansvloer, groots vi-deoscherm en nog veel meer. Dan-sen, loungen, hapje en een drankje zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze unieke avond.

topactsDit dansfeest met alle muzikale toppers uit de ’70, ’80 en ’90, wordt door de compromisloze band The Boston Tea Party met live een hitmix van de bekende dans en feest clas-sics helemaal muzikaal begeleid. Een waar feest van herkenning! In de programmering komt ook de geweldige act M People Xperience voorbij. Boss ‘n Nova (DJ Percussio-nist en VJ) draait daarbij nog eens een mix van fantastische dansmu-

ziek en gezamenlijk tillen zij deze dynamische belevenis naar een nog hoger niveau. Maak een leuk foto van de MINI en maak kans op vrijkaarten. In de re-gio kun je ze weer tegenkomen, via MINI van Poelgeest. Schroom niet om een foto te maken en deze te mailen. Je maakt namelijk kans op een VIP arrangement inclusief MINI pendel. Samen met BMW/MINI van Poel-geest en Event Center Holiday Inn wordt de Dance Xperience, het dansfeest van 2013 met echt alleen de allerbeste nummers uit de jaren ’70, ’80 en ’90.”

niEuw Per 1 november as wordt er in Lei-den een nieuw event Center ge-

opend. Een absolute aanvulling voor Leiden en de regio. Voorheen werd er in deze ruimte getennist en gesquasht. De locatie heeft nu een complete metamorfose ondergaan. Aan alles is gedacht. Geluidsisolatie, licht, ruime toilet-voorziening, stroomvoorziening moderne entree en nog veel meer. De Dance Xperience is dan als pu-bliek evenement ook een primeur voor deze locatie. De directie is dan ook zeer blij met Dance Xperience 2013 op zaterdag 16 november.

Vip arrangEmEntEnWil je een weekend leuk weg óf wil jij zaterdag 16 november a.s. jouw partner, broer, zus, familielid, za-kenrelatie óf collega verrassen, kijk dan naar de mogelijkheden tijdens het evenement The Dance Xperi-ence. We hebben diverse mogelijk-heden om optimaal te genieten van het Dansfeest van het jaar! Denk

bijvoorbeeld aan: Een 2 persoons-kamer inclusief ontbijt en eigen parkeerplaats op het terrein van Holiday Inn inclusief 2 VIP tickets voor The Dance Experience van 16 november a.s. Kortom VIP treat-ment, 3 gangen buffet, apart VIP Deck, de gehele avond gratis drank-je en culinaire hapjes. Kijk voor de arrangementen op www.dediscoa-wards.nl

tickEts Ben jij ook klaar voor het dansfeest van het jaar? Laat dit feest van her-kenning niet aan jou voorbij gaan en reserveer nu eenvoudig, snel en veilig de toegangskaart voor de Dance Xperience, via de website: www.dediscoawards.nl De kaarten kosten € 25,- inclusief 2 drankjes. In de regio kun je de kaarten ook kopen bij een van de volgende voor-verkoopadressen: Wout Bergers Sport, Badstraat 30 in Katwijk.

algemeen donderdag 17 oktober 2013de rijnsburger 17

n topacts

dance Xperience is een dansfeest met muzikale toppers uit de ’70, ’80 en ’90, en wordt door de compromisloze band The boston Tea Party met live een hitmix van de bekende dans en feest classics helemaal muzikaal begeleid.

Open dag G-atletiekstEun n De Dirk Kuyt Foundation steunt en (mede) organiseert sportevenementen voor mensen met een beperking. Sporten is voor hen niet vanzelfsprekend, maar wel goed voor de gezond-heid en belangrijk voor hun so-ciale leven.

Wij vinden het belangrijk dat sport en beweging voor mensen met een beperking wordt bevorderd. Met enige aanpassingen kan deze doelgroep meedoen. Daarom on-dersteunt DKF de gehandicapten-sport in Nederland, van g-voetbal tot rolstoeldansen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We werken samen met sportverenigingen, sportbonden, het bedrijfsleven en donateurs, altijd met als motto: Fun is for Everyone! Zaterdag 19 oktober is er bij Atletiek Vereniging Rijnsoever een open dag van 14.00 tot 17.00 uur. Wat kan er o.a. worden gedaan? Hoogspringen, versprin-gen, kogelstoten, fluitspeer werpen en sprinten. Natuurlijk worden de prestaties opgemeten en krijgen de deelnemers hun resultaten op een diploma mee. En omdat je van spor-ten best dorstig wordt: de limonade staat bij ons klaar. Of de koffie en thee voor de ouders.

Lentevreugd ExcursiE n Het ijsvogeltje komt in de herfst naar Lentevreugd met als doel hier te overwinteren. Dat lukt alleen als het kwelplasje, waar het water uit het duin omhoog komt, en de duinbeken niet helemaal be-vriezen. De torenvalk is het hele jaar aanwezig. Deze roofvogel gaat wel weg als er veel sneeuw ligt. De bui-zerd is ook het jaar rond te vinden in Lentevreugd, daarbij krijgt hij in de herfst gezelschap van soortgeno-ten, die uit het noorden en oosten afkomstig zijn. Geduldig wachtend op een paaltje of speurend naar aas probeert een Buizerd op zijn ma-nier de winter door te komen. De wandeling is op zondag 20 oktober. Tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u met gidsen van IVN mee wandelen in Lentevreugd om genoemde vo-gels te zien. Het vertrekpunt is van-af parkeerplaats Lentevreugd, Kat-wijkseweg 19A, Wassenaar. De wan-deling is gratis. Meer info: www.ivn.nl/afdeling/leiden.

Scheiden en een koopwoningColumn door Aad Kraaij Van Egmond Van Hirtum / De Hypotheekshop

In deze uitgave beperk ik mij tot de verdeling van een eigen woning en de fiscale regels waar u mee te maken krijgt, want dat is al een verhaal op zich. Want wie “krijgt” de woning? Degene die de kinderen toegewezen krijgt, of degene op wiens inkomen de hypotheek kan worden betaald? En wat gebeurt er als dat geen van beiden lukt? De gedaalde hui-zenprijzen in de laatste vijf jaar hebben de situatie er vaak niet eenvoudiger op gemaakt.

wie blijft in het huis wonen?Als beide partners eigenaar van de woning zijn, heeft u kort gezegd twee mogelijkhe-den: een van de ex-partners blijft wonen of, als dat niet lukt of men dat niet wil, wordt de woning verkocht. In de situatie dat één van beiden kan blijven wonen, en de eigen wo-ning dus krijgt toegewezen, wordt de ander vaak financieel gecompenseerd. Dit wordt ook wel uitkopen of overbedeling genoemd en dat kan met eigen geld of door de hypo-

theek te verhogen. Een hogere hypotheek sluiten lukt alleen als dat op het overblijven-de inkomen betaalbaar is. Daarnaast zijn per 1 januari 2013 de aflosregels van deze extra hypotheek veranderd: er dient volledig (an-nuïtair) in maximaal 30 jaar te worden afge-lost. Het voordeel is een volledig afgeloste hypotheek, het nadeel echter hogere maand-lasten.

of toch verkopen?Als geen van beiden wil of kan blijven wonen, wordt de woning meestal te koop gezet. Is er sprake van overwaarde, dus een positief ver-schil tussen verkoopprijs en de hypotheek, dan is dat prettig. Wel moet deze overwaarde vaak in de nieuwe koopwoning(en) worden gestopt. Blijft er na verkoop echter een rest-schuld over en was de hypotheek met Natio-nale Hypotheek Garantie afgesloten, dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding daarvan. Zonder NHG zal het tekort zelf moe-

ten worden bijgelegd, of geleend. Sinds kort is het mogelijk om de rente van een rest-schuldlening van de belasting af te trekken.

de scheidingsregelingHet afwikkelen van de scheiding vergt meest-al veel tijd. Bovendien staan in de huidige tijd woningen vaak langer te koop dan voorheen. Gelukkig bestaat de scheidings regeling. Dit houdt in dat de vertrekkende partner toch nog twee jaar lang de hypotheekrente kan aftrekken van zijn of haar deel van de woning. Het betaalde eigenwoningforfait wordt ver-rekend als betaalde alimentatie.

Conclusie: Laat u altijd informeren door een financieel adviseur. Deze kan op een objectieve manier u informeren over de financiele moge-lijkheden. Een aantal financieel adviseurs heb-ben een samenwerking met een echtschei-dingsmediator, handig want hierdoor hoeven er geen dubbele kosten worden gemaakt.

In deze aflevering wil ik u uitleggen wat er bij een echtscheiding waarbij sprake is van een koopwoning komt kijken. In het rijtje van meest ingrijpende gebeurtenissen staat echtscheiding hoog genoteerd. De periode van uit elkaar gaan (en soms ook nog daarna) is vaak emotioneel en onzeker voor de betrokkenen, zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn. Er komen een hoop zaken op u af en er moet veel geregeld worden. Zaken waar u vaak niet eerder bij stil stond. Zo moet er een convenant worden opgesteld, de spullen en het vermogen verdeeld, naar ieders pensioen gekeken worden, alimentatie vastgesteld voor de kinderen en voor de ex-partner, een ouderschapsplan gemaakt, en dat allemaal in een paar maanden tijd. Vragen waar u een antwoord op moet vinden: waar ga ik wonen, wat wordt mijn inkomen, hoe zorgen we voor de kinderen?

Aad kraaijis Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

Page 18: Rb week 42 13

tegen inlevering van deze bon2de geur 50% korting

voorstraat 15a, Katwijkwww.mooiinkatwijk.nl071 407 44 03

Montuur + enKelvoudige brillenglazen voor 268,-* Montuur eco, born recycled 169, euro,enKelvoudige brillenglazen 99, euro

totaal inclusief desKundige oogMeting, garantie & service

Princestraat 38, Katwijkwww.satonoptiek.nl071 401 47 63

bij besteding van 15 euroof Meer gratis doucheschuim

voorstraat 29, Katwijkwww.rituals.com071 401 00 11

10,- korting op een winterjas!nergens zo’n ruime keus aan winterjassen als bij Humpy! laat de kou maar komen.

Princestraat 26, Katwijkwww.humpy.nl071 407 65 46

Princestraat 8, Katwijk | www.jambelle.nl 071 401 43 60

tegen inlevering van deze bon2de panty 50% korting

oP donderdag 17 oKtober, vrijdag 18 oKtober en zaterdag 19 oKtober gaat WinKelHart zeezijde oP z’n KoP!Profiteer 3 dagen lang van voordeeL, voordeeL en nog eens voordeeL!

zeezijdevoordeeL

dagen!17

oKtober19oKtober

18oKtober

WWW.zeezijdeKatWijK.nl

Pantofola ascoli Mid. van 150,- voor 100,-

Pluimgraaff schoenen | taatedam 4, Katwijk071 331 81 33

bril van de Maand van 169,- voor 125,-voor HeM - voor Haar

noordzeepassage 101, Katwijk071 401 33 05

15% korting oP alle Winterjassen kijk op www.jufferslifestyle.nl voor meer voordeel!

Princestraat 29, Katwijk | www.jufferslifestyle.nl071 401 05 65

taatedam 53, Katwijkwww.hema.nl071 407 55 50

alle MaKe-uP 2 = 10% korting3 = 20% korting4 = 30% korting

10% kortingtijdens de zeezijde voordeel dagen ontvangt u 10% korting op de gehele collectie.

Princestraat 34, Katwijk071 401 36 11

saMsung nX20, Micro systeeM caMera Met Wifivan 749,- nú 499,- (webprijs)

voorstraat 10, Katwijk | www.fotokruyt.nl071 401 28 51

cars jr en sr &jacK & jones boXers2de voor 1,-

voorstraat 32-34, Katwijk | www.hennysrits.nl071 407 55 83

Princestraat 30, Katwijk | www.destermode.com071 401 58 54

PoncHo’svan 39,95 voor 29,-

15% kortingtegen inlevering van deze bon ontvangt u15% korting op converse all star

voorstraat 17, Katwijk | www.lefferts-schoenen.nl071 401 33 46

Princestraat 6a, Katwijk | www.eyewish.nl 071 407 12 72

alle MerKbrillen100,- korting!vraag naar de voorwaarden.

badstraat 3, Katwijk | www.didi.nl 088 322 53 34

diverse aanbiedingen

Page 19: Rb week 42 13

oP alle jeans20 euro korting

oP alle “faKe leatHer” jasjes20 euro korting

Princestraat 32, Katwijk | www.sandbeachkatwijk.nl071 407 84 06

Princestraat 31, Katwijk | www.beachboetiek.nl071 407 14 91

WWW.zeezijdeKatWijK.nl

oP donderdag 17 oKtober, vrijdag 18 oKtober en zaterdag 19 oKtober gaat WinKelHart zeezijde oP z’n KoP!Profiteer 3 dagen lang van voordeeL, voordeeL en nog eens voordeeL!

zeezijdevoordeeL

dagen!17

oKtober19oKtober

18oKtober

tegen inlevering van deze bon Krijgt u

15% kortingop speeLgoed

of

10% kortingop tabLets en

speLcomputers

Princestraat 11, Katwijk | www.intertoyskatwijk.nl071 401 37 00

oP alle denKsPort Puzzelbladen 25% korting

noorzeepassage 103, Katwijk | www.bruna.nl071 401 64 38

oP de fitfloP collectie3 dagen 10% korting(geld niet voor bestellingen)

Princestraat 22d, Katwijkwww.haasnootschoenen.nl071 401 22 65

diverse sHirtsnú 39,95diverse Pullovers v-necKnú 49,95

voorstraat 14, Katwijkwww.haasnootmode.nl071 401 44 17

35,- extra kortingniet inwisselbaar op losse vliegtickets. Max. 1 cheque per nieuwe boeking.

Princestraat 22b | www.reisburokatwijk.nl071 401 43 00

coloured Pants

nú voor 39,99Kom langs in de winkel en vraag naar de gekleurde broeken. gecombineerd met een leuke top is je outfit compleet!

voorstraat 31, Katwijk | www.espritkatwijk.nl071 401 56 00

oP de geHele collectie van suPertrasH, vila & MoscoW10% kortingen bij besteding boven de 100 euro! een gratis supertrash sieraad!

tramstraat 16, Katwijkwww.moderepubliek.nl071 304 00 28

badstraat 7, Katwijkwww.etos.nl071 401 46 17

PoWer food cHiazaad van 12.95 nú voor 10.95bij ons vindt u ook goji, Hennepzaad, chlorella, Moerbeien, incabessen, etc.

gerry Weber edition ProMotie aKtie30% korting

op de collectie met een waardecheque en een leuke attentie. (behoudens de broeken)

Princestraat 5-7, Katwijk | www.sisterskatwijk.nl071 407 65 27

broeKen 3 daagse! 2de broek voor de 1/2 prijsdenim vanaf 29.95

emmaplein 3, Katwijk | www.brothersbrands.nl071 889 34 72

aanbieding oP de diKKe broKKen50% korting

voorstraat 21, Katwijk | www.krijnverdoes.nl071 401 22 94

oP de geHele Huiscollectie Pvc stroKen 25% korting

voorstraat 43, Katwijk | www.haasnootwonen.nl071 407 34 61

sPeculaasstaafvan 4,75 nú voor 3,50 naar authentiek oud Hollands recept gemaakt met de beste grondstoffen en een specifieke melange van kruiden en specerijen.

Princestraat 4,Katwijk071 401 77 88

Pluimgraaff schoenen | badstraat 13, Katwijk071 401 33 69

tegen inlevering van deze bon ontvangt u één artiKel naar Keuze van de Kinder-Kleding collectie btW vrij,21% korting

Page 20: Rb week 42 13

50 euro chequeInwisselbaar bij aankoop van een

boxspring vanaf 1.60 m.

10% korting op beddengoed

Bedding Plaza Noordwijk

Page 21: Rb week 42 13

herfstvakantie donderdag 17 oktober 2013de rijnsburger 21

Foto

: pr

De kinderen van de basisscholen in onze regio trekken morgen-middag de schooldeuren achter zich dicht voor een week herfst-vakantie. Een goed moment om er met de (klein)kinderen op uit te trekken. In de herfstvakantie rijden in het Zuid-Hollandse Val-kenburg (bij Katwijk) dieseltrei-nen op de dinsdag en donderdag. Op zaterdag 26 oktober vertrekt een stoomtrein vanaf een roman-tisch antiek tramstation.

U kunt met uw (klein)kinderen een rit langs een deel van de oevers van het Valkenburgse Meer maken. Met een snelheid van amper 20 kilome-ter per uur trekt zaterdag 26 okto-ber een klein, dapper en groen ge-schilderd stoomlocomotiefje puf-fend en fluitend zo’n drie tot vier rijtuigen achter zich aan. Op dins-dag 22 oktober en donderdag 24 ok-

tober komt een diesellocomotief in actie. Bij mooi weer zet het muse-um ook open rijtuigen in. Als het minder mooi weer is, zit u lekker beschut in de gesloten rijtuigen. Op speelse wijze kunt u en de (klein)kinderen kennismaken met al het materieel dat tot vijftig jaar geleden niet was weg te denken bij de aanleg van wegen, dijken en ka-nalen, in de turfwinning en de tuin-bouw en niet te vergeten bij de vele steenfabrieken die ons land kende. Tientallen echte stoom- en motorlo-comotieven, die na hun actieve loopbaan in de collectie van de Na-tionale Smalspoorstichting zijn ge-komen, zijn opgeknapt of zorgvul-dig gerestaureerd van dichtbij be-wonderen.

Openingstijden tijdens de herfstvakantieHet museum is op dinsdag 22 en

donderdag 24 oktober geopend van 10.30 – 16.00 uur. De dieseltrein vertrekt om 11.30 - 13.00 en 14.30 uur. Op zaterdag 26 oktober is het museum geopend van 10.30 - 17.00 uur. De stoomtrein vertrekt om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur.Het ouderwetse kartonnen trein-kaartje is de gehele dag geldig voor het binnen- en buitenmuse-um. Een kaartje kost € 7,-- voor vol-wassenen en € 5,-- voor kinderen van 4-12 jaar. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree. Voor groe-pen groter dan 12 betalende perso-nen geldt een korting van 10%.

Het museum ligt direct aan het Valkenburgse Meer. Reserveren is niet noodzakelijk. Bij grote drukte rijden extra trei-nen. Voor meer informatie: raad-pleeg de website www.smalspoor-museum.nl

Blaadjes op rails geen probleem voor herfstritten Valkenburgse Stoomtrein

Foto

: pr

Space Expo in Noordwijk presen-teert in de herfstvakantie van zaterdag 12 tot en met zondag 27 oktober dagelijks een uniek programma over vrouwen in de ruimte. Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de eerste vrouw de ruimte in ging.

De Russische Valentina Tereshkova verbleef in 1963 bijna drie dagen in de ruimte. Inmiddels zijn 56 vrou-wen met 7 verschillende nationali-teiten in de ruimte geweest. Sinds 28 mei van dit jaar verblijft de Ame-rikaanse Karen L. Nyberg aan boord van het International Space Station. Volgend jaar zal de Italiaanse ESA-astronaute Samantha Cristoforetti beginnen aan een duurvlucht in het ISS. Ondanks dat er genoeg da-mes gekwalificeerd zijn om als commandant, piloot, wetenschap-per of toerist de ruimte in te gaan, is slechts 10% van alle ruimtevaar-ders vrouw. In de beginjaren van de ruimtevaart werd er nogal laatdun-kend gedaan over vrouwen in de ruimte. Zij zouden goed zijn als poetsvrouw en gezelschapsdame. Inmiddels hebben vrouwen bewe-zen zeker niet onder te doen voor hun mannelijke collega’s. De eman-cipatie van de vrouw in de ruimte-vaart levert bijzondere verhalen op. Zo hebben vrouwen al de meest complexe reparaties uitgevoerd in

de ruimte en het ruimtestation ge-red met een simpele tandenborstel. Maar ook de ruimtevaart vraagt zijn tol; vier vrouwen vonden tot nu toe bij twee verschillende space shuttlevluchten de dood. In de pre-sentatie ‘Rocketladies’ wordt niet alleen hier aandacht aan besteed, maar ook aan meer aardse zaken als relaties, kinderen krijgen, jaloezie en spionage!

Programma herfstvakantieDagelijks om 11.45 uur en 14.30 uur wordt de presentatie ‘Rocketladies, vrouwen in de ruimte’ gegeven. Deze lezing is geschikt voor bezoe-ker vanaf 12 jaar. Jongere kinderen

worden uitgedaagd een ruimte-vaartuig van Lego te bouwen en ver-dienen daar een leuke prijs mee. Naast een lezing wordt dagelijks een boeiende film over het leven van Valentina Tereshkova vertoond. Ook kunnen bezoekers tijdens de herfstvakantie iedere dag per SpaceTrain ESA-ESTEC bezoeken. Space Expo is in de herfstvakantie dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur. Ter gelegenheid van 50 jaar vrou-wen in de ruimte hebben alle meis-jes en vrouwen in de herfstvakantie 50% korting op de normale toe-gangsprijs van Space Expo.

Space Expo, Keplerlaan 3, Noord-wijk, 071 3646446.

Rocketladies in Space Expo

De herfstvakantie staat bij Fac-tor Welzijn weer in het teken van sport. De basisschoolkinderen (6-12 jaar) kunnen op diverse lo-caties hun sportkunsten verto-nen. Voor iedere leeftijdsgroep zijn er leuke activiteiten. De combinatiefunctionarissen van Come4Sports (C4S) hebben weer voor een leuk programma ge-zorgd.

Maandag 21 oktoberFreerunningFreerunning is het verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. On-derweg is er ook ruimte voor fraai uitziende tricks en moves. Springen, klimmen, balanceren, zwaaien, han-gen en uiteenlopende tricks staan bij Freerunning centraal. 10.00-12.00 uur: Groep 3,4 en 513.00-15.00 uur: Groep 6,7 en 8Locatie: Sporthal Waterbos Rijns-burg.

Dinsdag 22 oktoberDe smokkelaars proberen zoveel mogelijk diamanten te smokkelen. James Bond probeert dit samen met 006 te voorkomen of beperkt te houden door de smokkelaars in de gevangenis te gooien of ze niet tot de grens te laten lopen. Hoeveel diamanten worden er in een ronde gesmokkeld? Doe mee met dit spannende en leuke spel!10.00-12.00 uur: Groep 3,4 en 513.00-15.00 uur: Groep 6,7 en 8

James Bond SpelBoorsmazaal Katwijk.

Donderdag 24 oktoberZaalvoetbaltoernooiDoe mee met dit zaalvoetbaltoer-nooi. Je mag je alleen opgeven. Teams worden ter plaatse gemaakt. Er wordt gevoetbald met 4 spelers en 1 keeper. Je hoeft je dus niet per team op te geven, iedereen komt aan de beurt.10.00-12.00 uur: groep 3, 4 en 513.00-15.00 uur: groep 6, 7 en 8Sporthal De Terp Valkenburg.

Vrijdag 25 oktoberTrefbaltoernooiAllerlei verschillende trefbalspelen worden er vandaag gespeeld, inclu-sief varkenshok, kasttrefbal enz.. Er wordt in toernooivorm gespeeld. Iedereen die het leuk vind om lek-ker te bewegen, kan meedoen aan deze activiteit. 10.00-12.00 uur: groep 3, 4 en 513.00-15.00 uur: groep 6, 7 en 8Sporthal Rijnsoever Katwijk.

Voor alle activiteiten geldt: neem gymkleding, gymschoenen (schoe-nen zonder zwarte zolen) en even-tueel iets te eten en te drinken mee. Kosten voor de activiteiten zijn € 1,00 per persoon per keer. Er kun-nen maximaal 60 kinderen per acti-viteit meedoen. Wil je zeker zijn van een plaatsje, dan kan je je van te vo-ren aanmelden op: [email protected]. Vol is helaas vol.

Sportieve herfstvakantie voor Katwijkse jeugd

Foto

: pr

In de herfstvakantie worden ook in het Katwijkse zwembad weer tal van activiteiten gehouden. Het zwembad is dan dagelijks open van 12.00 tot 16.00 uur, ten-zij anders vermeld.

Maandag 21 oktoberSpijkerbroekhangenHeb je sterke armen, dan is dit echt iets voor jou! Zo lang mogelijk bo-ven het water blijven hangen aan de broekspijpen van een spijker-broek. Wie wordt de nieuwe kampi-oen? Het spijkerbroekhangen be-gint om 13.30 uur.

Dinsdag 22 oktoberTokkelbaanVandaag ligt er een spectaculaire tokkelbaan in het 50-meter sport-bad. Eerst klim je naar de nok van het zwembad, om daarna met grote snelheid af te dalen langs een kabel-baan en tenslotte in het zwembad te landen. De activiteit staat onder leiding van ervaren instructeurs en elke deelnemer wordt gezekerd met extra veiligheidstouwen en -haken. Het tokkelen begint om 12.30 uur.

Woensdag 23 oktoberHalloweenfeestHet is donker in het zwembad en je hoort allerlei verschillende enge geluiden. Heksen, spoken en spin-nen maken het zwembad onveilig en vleermuizen scheren over het water. Hou jij wel van griezelen? Kom dan naar de Halloweenfeest in het recreatiebad. Het zwembad is vandaag open van 12.00-17.00 uur. Het griezelen begint om 12.30 uur.

Donderdag 24 oktoberZwembingoVanmiddag wordt er weer bingo ge-speeld in zwembad Aquamar. Heb jij als eerste een volle kaart? Speel mee als team of in je eentje en win

leuke prijzen. De bingo begint om 13.30 uur.

Vrijdag 25 oktoberZwem- en spelinstuifVandaag ligt het sportbad helemaal vol met drijf- en speelmateriaal. Vlot-ten, banden, de loopbrug, de tram-poline en natuurlijk de superglij-baan. Heb je zelf leuke spullen voor in het water? Breng ze gerust mee.

Combi openstelling: met één kaartje zwemmen in het recreatie- en het sportbad. Dat: beide baden zijn –behalve op woensdag- gelijk-tijdig open. Speciaal voor de stoere kinderen liggen de opblaasbare su-perglijbaan en spectaculaire water-trampoline weer in het water, met uitzondering van dinsdag in ver-band met de tokkelbaan.

In Herfstvakantie

Tokkelen, Halloween enzwembingo in Aquamar

Vakantie Bijbel ClubIn de herfstvakantie is er weer Va-kantie Bijbel Club! We gaan luiste-ren naar een Bijbelverhaal en voor de kinderen van 4-8 jaar gaan we knutselen en is er een poppenkast. Voor de kinderen van 8-12 jaar is er een krantenknipselquiz. Neem ge-rust een vriend of vriendinnetje mee. Donderdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee.

Page 22: Rb week 42 13

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

Home & LivingBretagne

Comfort & Style

Page 23: Rb week 42 13

‘Het kwam op mijn pad en ik vind het een uitdaging om onze tweede wintersport-winkel te gaan runnen’. Deze woorden komen van Wilma den Haan, mede-eigenaar van Den Haan Wintersport Rijnsburg, eveneens gespeci-aliseerd in tuinartikelen en tuininterieur.De wintersport winkel in Hillegom is gevestigd in het Skicentrum aan de Vosselaan 156. ‘Dit is natuurlijk een ideale plek voor ons’, vertelt Wilma. Vanaf september tot en met maart kan men hier leren skiën of snowboarden, en het bijhouden of verbeteren van de techniek. Skicen-trum Hillegom is het grootste en modernste indoorskicentrum van de Duin- en Bollenstreek. ‘Voor-heen was hier ook een skiwinkel gevestigd. Ik hoorde dat de ruimte leeg kwam en dacht laat ik eens contact zoeken’, vertelt Wilma. De deal was snel rond en Wilma ziet het als een nieuwe uitdaging. Ze voegt er eerlijk aan toe dat ze niet echt wist waar ze aan begon. Ze vertelt: ‘Het is toch een heel ander soort winkel dan in Rijnsburg. In het Skicentrum komen mensen vaak een aantal weken achter el-kaar om een skicursus te volgen. Ze lopen dan ook regelmatig onze winkel binnen. Hierdoor wisselen we onze collectie regelmatig, zo-dat men steeds nieuwe ski mode ziet’. Naast Wilma kunt u ook door Denise of door de dochters Marissa en Mireille geholpen worden.

AssortimentDe collectie van Den Haan Winter-sport is veelzijdig. ‘Bij de inkoop let ik altijd op exclusiviteit maar

ook functionaliteit. We zijn zelf skifanaten, dus we weten waar we op moeten letten’, vertelt Wilma. Ze vindt het tevens belangrijk dat de kleding ook thuis goed draag-baar is. Verschillende merken voor jong en oud hebben een modieuze uitstraling. De kleding is ook high tech, en dus geschikt om barre weersomstandigheden comforta-bel door te komen. De wintersport-collectie toont veel zwart-wit com-binaties. Daarbij zien we ook vro-lijke kleurnuances in de jacks en broeken verwerkt. ‘Er is heel veel te combineren en heeft onze collectie ski mode voor iedere portemon-nee’, aldus Wilma. Merken als Peak Performance en Killtec doen het goed, maar ook de accessoires van Barts zijn populair, lekker hip en grof. Nieuw noemt Wilma de mut-sen van het Nederlandse merk Poe-derbaas. ‘Hand gehaakt en geen een model is hetzelfde. Ze zijn heel gaaf en de musthave van dit seizoen’, weet Wilma. Den Haan Winter-sport is ook gespe-cialiseerd in ski’s, helmen en skischoenen. De gerenom-meerde mer-ken als Salomon, Nordica en Technica behoeven geen nadere uitleg. Ook voor de verhuur en het onderhoud van ski’s heeft Den Haan Wintersport de knowhow in huis. Of je nu beginner bent of een gevorderde skiër. ‘We zijn al bijna 30

jaar actief

in deze branche, en

weten dus waar we over praten. Comfort is zeker in de sneeuw heel belangrijk’, laat Wilma weten. Het bedrijf mag zich dan ook ‘Erkend

Wintersport Specialist’ noemen. Het eerste weekend van november, (zaterdag 2 en zondag 3 november) is er bij Den Haan Wintersport Hil-legom weer de tweedehands win-tersportbeurs. In de week vooraf-gaand kan men alles op het gebied van wintersportkleding en artike-

len inbrengen. U bepaalt zelf de prijs. Voor de specifieke spelregels kunt u even bij de nieuwe winkel in het Skicentrum binnenlopen. Ook in Rijnsburg hebben inmid-dels de exclusieve tuinmeubelen weer plaatsgemaakt voor een mooie wintersportcollectie.

Den Haan Wintersport nu ook in Hillegom

den Haan Wintersport Rijnsburg - HillegomVliet Zuidzijde 242231 GJ Rijnsburgwww.denhaanrijnsburg.nl

Vosselaan 156 (via Weerlaan) 2181 CD Hillegomwww.skicentrumhillegom.nl

VAN € 325.000

TOT € 395.000 V.O.N

.GARANTIE PAKKETBESTAANDE WONINGBESPREEKBAAR

VAN € 285.000

TOT € 299.000 V.O.N

.

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

PROFITEER VAN ALLE VOORDELEN VAN HET VORM RUIM LEVEN- PROGRAMMA®

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Alles weten over dit unieke nieuwbouwproject? Kijk op www.parkrijnsoever.nl 071- 405 16 11

• Woon goedkoper door het VORM Ruim Leven-programma®

Met de VORM Non-Profi t Hypotheek en het VORM Verzekeringspakket.

• Geen zorgen over de verkoop van je bestaande huis door ons Garantiepakket Inruil tegen 100% marktwaarde. Dit is alleen mogelijk bij aankoop woning Wolverlei.

WOLVERLEI • 6 TWEE ONDER-ÉÉN-KAPWONINGENEGELANTIER • 7 EENGEZINSWONINGEN

Page 24: Rb week 42 13

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG [email protected]: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Jaguar XKR 4.2 V8 S/C COUPE

Prijs: € 47.500,-

Kenteken: 41-ZH-FVBouwjaar: 2008Kilometerstand: 62.879 kmTransmissie: AutomaatGewicht: 1.670 kgMarge auto: Ja

Brandstofsoort: BenzineAantal cilinders: 8Cilinderinhoud: 4.196 ccVermogen: 306 kW / 416 pkGarantie: BovagKosten rijklaar maken: € 750,-

Opties / AccessoiresAdaptive Cruise Control, Airbags voor, Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Aluminium dashboard afwerking, Anti blokkeer sys­teem, Audiobediening op het stuur, Automatisch dimmende binnenspiegel, Automatische Stabiliteits Controle, Bandenspanning­controle systeem, Boordcomputer, Bowers & Wilkins 440W, Buitentemperatuurmeter, CD­wisselaar, Centrale deurvergrende­ling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor, Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, In hoogte verstelbaar stuur, Keyless Entry, Koplampsproeiers, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (20), Memory stoelen, Middenarmsteun voor, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Nieuwe APK bij aflevering, Parkeersensoren, Radio, Radio/CD speler, Regensensor, Sperdifferentieel, Spoiler achter, Sportinterieur, Sportonderstel, Sportstoelen, Sportstuur, Sportuitlaat, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Telefoon, Tiptronic, Toerenteller, Traction control, Verwarmde buitenspiegels, Voor­ruitverwarming, Xenon verlichting, Zij­airbags voor.

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u op zondag 20 oktober € 5 korting op de reguliere entreeprijs van attractiepark Duinrell inclusief het SpangaS-fanprogramma in het Zomertheater. (excl. Tikibad)

Actievoorwaarden• De korting is alleen geldig op zondag 20 oktober 2013; • Twee uur toegang tot het Tikibad kost € 3,50 p.p.; • Maximaal vier personen per kortingsbon; • Niet te gebruiken in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen; • Niet inwisselbaar voor contanten; • Zie voor openingstijden en meer informatie op www.duinrell.nl/spangas

KORTINGSBON✁

In het bijzijn van de SpangaS-acteurs vindt op zondag 20 ok-tober de allereerste SpangaS-fandag plaats op Duinrell in Wassenaar. Fans kunnen deze dag met hun favoriete SpangaS-acteur op de foto. Om 10.30 uur openen de SpangaS-acteurs de fandag door als eerste deel te nemen aan het SpangaS Adven-ture Parcours. Speciaal voor de lezers van deze krant en hou-ders van deze kortingsbon geven wij € 5,- korting per persoon voor maximum 4 personen.

Voor deze fandag is een speciaal programma samengesteld. - Er is een Meet & Greet met SpangaS-acteurs;- SpangaS Adventure Parcours: neem het op tegen de SpangaS-acteurs om 10.30 uur op de

spetterende opblaasbare survival baan, zet de beste tijd neer en win een te gekke SpangaS prijs;

- SpangaS Fan-programma in het Zomertheater met een unieke vertoning van exclusieve beelden achter de schermen en leer de SpangaS-acteurs nog beter kennen;

- De eerste 200 fans die in online voorverkoop hun entreekaart hebben gekocht, krijgen ook toegang tot de exclusieve SpangaS Quiz mét de SpangaS-acteurs;

- Hele dag toegang tot Attractiepark Duinrell! (excl. Tikibad)

€ 5,- KORTING VOOR ONZE LEZERS

In het bijzijn van de SpangaS-

SpangaS viert fandag op Duinrell

Page 25: Rb week 42 13

Ondernemersactief

Eye Fashion, de grootste zelfstandige op-ticien in Leiden en de Bollenstreek, loopt voorop in het gebruik van de modernste technieken. De winkel in Katwijk, gele-gen in de Voorstraat, is sinds kort uit-gerust met een ‘Visioffice’ meettoestel waarmee een driedimensionaal beeld van het oog kan worden gemaakt.In de meting worden ook persoonlijke waar-den als afstand tot het brillenglas en de stand van het montuur bepaald. Hierdoor krijgt elke brillendrager individuele glazen die perfect bij hem of haar en het montuur passen.“Het apparaat meet alles; ook bijvoorbeeld

het draaipunt van beide ogen”, vertelt opti-cien Jan Oomen, “doordat bij het slijpen van de glazen met alle persoonlijke eigenschap-pen rekening wordt gehouden, wordt het beeld veel zuiverder, zeker in het randge-bied.”

MultifocaalBedrijfsleider Oomen legt uit dat vooral dra-gers van multifocale glazen veel voordeel hebben bij persoonlijke glazen. “Op de juiste plek heb je de juiste sterkte voor je ogen, wat veel kijkcomfort oplevert in alle richtingen, met zo min mogelijk vertekening.”In tien minuten is bij Eye Fashion Katwijk

een persoonlijke scan gemaakt. Na de keuze voor een montuur, registreert de ‘Visioffice’ computer, op basis van het draaipunt van het oog, de natuurlijke kijkbeweging. De 3D beel-den worden vervolgens verzonden, en het re-sultaat is een brillenglas met vijf keer meer precisie, ongeacht de kijkrichting.

www.eye-fashion.nlEye Fashion KatwijkVoorstraat 76 - 2225 ES Katwijk(071) 401 27 65

Eye Fashion Katwijk:

‘Unieke ooggegevens leveren glas met vijf keer meer precisie’

Voor goede schoenen en een klantgerich-te service hoeft u de deur niet meer uit. Gijs de Vreugd Schoenmode is tegenwoor-dig ook online te bezoeken. De winkel volgt de ontwikkelingen in schoenmode letterlijk op de voet en heeft zich aange-sloten bij webshop Topshoe.nl.

In zijn winkel op het centraal gelegen Hoor-nesplein verkoopt Gijs de Vreugd modieuze dames-, heren- en kinderschoenen. Kinder-voetjes worden in de lengte en breedte opge-meten, zodat daar goedpassende schoenen bij gezocht kunnen worden. Ook aan afwij-kingen en klachten aan de voeten wordt, samen met een deskundige, extra aandacht besteed.

Deze klantgerichtheid kunt u nu ook thuis ervaren. Begin dit jaar heeft Gijs de Vreugd Schoenmode zich aangesloten bij Topshoe.nl, een samenwerking tussen tientallen schoenenwinkels. De online winkel biedt schoeisel voor het hele gezin en meer dan vierhonderd merken zijn in de webshop ver-tegenwoordigd. Wanneer u schoenen bij Topshoe.nl bestelt, betaalt u nooit meer dan de winkelprijs. Alle bestellingen worden namelijk kosteloos ver-zonden en geretourneerd. Wilt u schoenen toch liever eerst zien, voelen en passen? Dan blijft u uiteraard ook welkom in de winkel!

Gijs de Vreugd Schoenmode is zes dagen in de week geopend. Voor de openingstijden,

collectie en overige informatie kunt u kij-ken op www.gijsdevreugdschoenmode.nl of langskomen in de winkel op Hoornesplein 47-49. De webshop Topshoe is 24 uur per dag geopend en te bereiken op www.topshoe.nl.

De showroom is geopend van: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Gijs de Vreugd SchoenmodeHoornesplein 49 2221 BC Katwijk Zh071 408 2891

Koop goede merkschoenen vanaf de bank

Op 18 oktober 1988 sloeg Jan Klok als zelf-standig aannemer de eerste spijker op de kop bij de start van zijn eigen bedrijf. Een spannende tijd lag er voor hem als jonge ondernemer met een opgroeiend gezin. Dat hij de spijker op de kop sloeg blijkt wel uit het feit dat hij 25 jaar later leiding geeft aan de twee prachtige bedrijven te weten: Starkozijn Katwijk en Aannemersbedrijf J.F. Klok. Het is dit jaar eigenlijk een dubbel jubi-leum , want niet alleen het aannemersbedrijf bestaat 25 jaar, maar ook Starkozijn Katwijk viert dit jaar het 10 jarig jubileum. De zaak is door de jaren heen een echt familiebedrijf geworden. Samen met zijn vrouw Anneke en zijn zoon Frans draagt Jan nu zorg voor de da-gelijkse leiding van het bedrijf. Ook de twee oudste dochters van Jan en Anneke zijn werk-zaam in de onderneming.

Starkozijn Katwijk is gespecialiseerd in ko-zijnen, ramen en (binnen)deuren van zowel kunststof als hout, terwijl bij het aannemers-bedrijf de nadruk ligt op verbouw en onder-houd. Daarbij spelen uiteraard kwaliteit en garantie de boventoon. De beide bedrijven werken uitsluitend met hoogwaardige kwa-liteitsproducten, waarbij het vakmanschap een vanzelfsprekendheid is . Dat een tevre-den klant voorop staat, blijkt wel uit de VKG certificering waarmee Starkozijn de aankoop voor haar klanten garandeert. “In deze tijd moeten mensen gewoon zekerheid hebben.” aldus Jan Klok.

Uiteraard laten beide bedrijven haar klanten volop meegenieten van de feestelijkheden. In de prachtige vernieuwde showroom kunt u kennis maken met de vele mogelijkheden

die het bedrijf te bieden heeft. In een uitge-breide show met meer dan 50 binnendeuren, voordeuren, kunststof en houten kozijnen krijgt u vakkundig advies over uw renovatie, bouw of verbouw wensen. Het jubileumjaar brengt natuurlijk ook aantrekkelijke acties en kortingen met zich mee. De medewerkers vertellen u daar graag meer over. Uiteraard staat er bij een bezoek aan de showroom een presentje voor u klaar. De jubilarissen heten u van harte welkom in de showroom aan de Roysloot 9i te Rijnsburg.

StarKozijn KatwijkDe Roysloot 9i2231 NZ RijnsburgTel. (071) [email protected]

Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit!

Vandaag is de beste dag om te beginnen met SUPER RAW FOOD!

Gezond, geen overgewicht & lekker in je velSuper Raw Food is niet genetisch gemanipu-leerd voedsel dat in zijn geheel en onbewerkt niet boven een bepaalde temperatuur gekookt is. Daardoor blijven smaak en nutriënten van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mi-neralen die in Raw Food aanwezig zijn behou-den. Super Raw Food bestaat uit groente, fruit, noten, zaden en kiemen. Eigenlijk alles wat je uit de grond of van bomen en struiken haalt en zo kan eten. Hierdoor herstelt je lichaam sneller en krijg je meer energie. Zorg dat je Su-per Raw Food aan je dieet toevoegt, zodat je elke dag het beste uit jezelf kunt halen.

Chia zaad, krachtig Super Raw Food: vanwege de rijke samenstelling aan vezels, antioxidan-ten, eiwitten, vitaminen, mineralen en ALA Omega-3 vetzuur (wat niet in vis voorkomt) kan Chia zeker tot de top superfoods gere-kend worden en is het een onmisbaar item in je keuken.

Chia zaad bevat van nature 3x meer ijzer dan spinazie, 6x meer calcium dan melk, 8x meer Omega-3 dan zalm, 15x meer magnesium dan broccoli en 25% meer vezels dan lijn-zaad. Klinkt goed, toch? Chia zaad wordt vaak omschreven als een ‘superfood’ omdat het

zo ontzettend veel goeds voor je lijf doet. In 1 theelepel zitten bijvoorbeeld maar liefst 5 gram voedingsvezels! Wat je ook eet, je kunt alles nóg gezonder maken door er een eetlepel Chia zaad aan toe te voegen.

Lucovitaal Super Raw Food Chia Zaad is ver-krijgbaar bij Etos Katwijk.

Badstraat 7, 2225 BL KatwijkTel: 071 – 4014617

Katwijk

De twee oudste dochters Johanneke en Dinanda.

Page 26: Rb week 42 13

algemeendonderdag 17 oktober 2013 de rijnsburger26

VERNIEUWDWWW.LEIDATO.NL

29 & 30 MAART 2014

HANGAAR2VALKENBURG ZH

Zilvervloot-parade Valkenburg n Tijdens de Paarden-markt op 12 september jl in Valken-burg organiseerde Ancora Advies-groep, adviseur van RegioBank, de Zilvervlootparade. Voor de kinderen was er een spring-kussen, pannaveld om te voetballen en het wervelwindspel. Bij dit spel werd de vangst van het aantal duka-ten door ieder kind genoteerd. Jur-riaan van Paridon heeft de meeste dukaten gevangen en heeft de iPad gewonnen. Deze werd hem over-handigd door Hetty Verhaar van de RegioBank Katwijk. RegioBank organiseerde dit spektakel om Zil-vervloot Sparen voor kinderen in de spotlights te zetten. Met Zilvervloot Sparen worden kinderen op jonge leeftijd gestimuleerd om te begin-nen met sparen. ‘De Zilvervlootpa-rade was een groot succes. Het was erg leuk om te zien hoe alle kinde-ren met veel enthousiasme gingen voetballen of dukaten vangen bij het wervelwindspel. Dat hierbij ook enig inzicht is vereist bleek wel uit het aantal creatieve truckjes die werden bedacht om de dukaten te vangen’, aldus Hetty Verhaar van RegioBank Ancora Adviesgroep.RegioBank gaat door met het sti-muleren van sparen bij kinderen. Tijdens de kinderspaarweken krij-gen de kinderen een leuke attentie bij het openen van een rekening.

Nieuwe lijsttrekker SGP Verkiezing n Het bestuur van SGP Katwijk draagt Wouter-Jan Vroegin-deweij voor als de nieuwe lijsttrek-ker van de Katwijkse SGP.

“Met Wouter-Jan hebben we op-nieuw een aansprekende en bekwa-me lijsttrekker die onze partij in ver-kiezingstijd met verve zal vertegen-woordigen.” “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van het bestuur”, reageert Wouter-Jan Vroegindeweij (41), in het dagelijks leven advocaat en onder meer bestuurslid van de provinciale SGP en de stichting Her-vormd Gast- en Weeshuis. Vroegin-deweij is raadslid vanaf 2002. “Ik wil me ook als lijsttrekker blijven inzetten voor de belangen van de inwoners van de gemeente Katwijk, geïnspireerd vanuit mijn geloof.” Daarom voelt Vroegindeweij zich goed thuis bij de SGP. “De SGP is een duidelijke christelijke partij, waarbij christenen uit veel kerken goed samenwerken, met de Bijbel als grondslag. Het afhankelijk zijn van God vind ik belangrijk bij de beslissingen die genomen moeten worden.”De nieuwe lijsttrekker heeft zich sterk gemaakt voor zaken als de zondagsrust en het op grond hier-van gesloten blijven van de winkels in Katwijk op zondag. “Maar ik wil ook staan voor een goed financieel beleid en me sterk blijven maken voor een overheid als schild der zwakken. En natuurlijk blijven wij tegen de komst van een zeejacht-haven. Veel Katwijkers willen geen zeejachthaven, maar het college en een deel van de raad lijkt hier wel doof voor te zijn!”De vorige lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Wim van Duijn is erg tevreden met zijn opvolger.

“Wouter-Jan heeft inmiddels veel ervaring opgedaan, is vasthoudend om zijn punt te maken en is in het politieke debat alert en scherpzin-nig. Hij zal de waarden van de SGP prima voor het voetlicht kunnen brengen.”Zelf heeft Van Duijn bedankt voor het verzoek van het bestuur om op-nieuw lijsttrekker te worden voor de komende gemeenteraadsverkie-zingen in 2014. “Ik ben dankbaar voor de waardering en het in mij gestelde vertrouwen dat uit dit verzoek spreekt, maar ik heb toch besloten om hiervoor te bedan-ken.” De oud-wethouder en fractie-voorzitter vindt dat je af en toe ‘het kussen opnieuw moet opschud-den’. “Vorig jaar heb ik al aan het bestuur aangegeven dat het voor mij niet vanzelfsprekend was dat ik opnieuw lijsttrekker zal zijn. Het is goed om zo nu en dan eens met een frisse blik te kijken naar wie op welke plek het beste tot zijn recht komt. Daarin moet je natuurlijk ook je eigen positie meenemen. Je moet niet vastgeroest raken. Door-stroming en vernieuwing geven weer een ander elan. Dat houdt je scherp en dat is goed voor de par-tij.” De rol van de SGP is, als opposi-tiepartij, een andere geworden. Daarmee zijn de omstandigheden gewijzigd. “Wouter-Jan is prima op zijn plek om de kar van de SGP te trekken bij de aankomende verkie-zingen!” Zelf doet Van Duijn een stapje terug en gaat als nummer 2 verder. Hij wil dan ook nu reeds de voorzittershamer overgeven aan Vroegindeweij. “Het is goed dat hij in de aanloop van de verkiezingen ook al de fractie leidt op weg naar een mooi verkiezingsresultaat.”

Madjoe 1 houdt goede hoop korfbal n Zaterdag 12 oktober reisde de selectie van KV Madjoe af naar Terschuur om daar te spelen tegen de selectie van KV Revival.

In de beginfase van de wedstrijd bood Madjoe 1 meer dan behoorlijk weerstand aan de tegenstander.

zwaarDoor hard te werken voor elkaar in zowel de aanval als de verdediging liep de achterstand op tot maxi-maal 2 punten. Aanvallend wist Madjoe ondanks de stevige druk die het kreeg aardig mee te scoren. Verdedigend hadden de dames het erg zwaar. De heren van Revival brengen vooral lengte in het spel en pakken daarmee veel rebounds. Daarentegen komen de dames weinig in de buurt van de korf. Zij vallen bijna de hele wedstrijd aan. Niet zonder succes, dat moet toe-gegeven worden. Madjoe moest veel kracht leveren om bij te blij-ven. Madjoe was fel in de duels en speelde geconcentreerd. Lange tijd ging het dus goed, tot enkele minu-ten voor rust. Revival wist even los te komen van de druk van Madjoe en scoorde meerdere malen op rij. Hierdoor pakten ze na een sterke eerste helft van Madjoe toch een ruime voorsprong.Na rust leek Madjoe zich herpakt te hebben. Verdedigend stond Madjoe weer aardig, Revival scoorde dan ook weinig tot niet. Helaas lukte het ook de spelers in oranje niet om de korf te vinden. Naar mate de tweede helft vorderde werd de wed-strijd wat harder door onnodige

overtredingen van beide ploegen. De scheidsrechter, die het zeker niet slecht deed, had enkele per-soonlijke gesprekjes met spelers nodig om de wedstrijd zonder kaar-ten en blessures te laten eindigen. Hierin is hij geslaagd. De krachten en het geloof in een goede afloop werden gedurende de tweede helft langzaamaan minder. Revival profi-teerde hiervan en wist uit te lopen naar een ruime voorsprong. Uitslag 16-8. Vooraf waren de verwachtin-gen over de wedstrijd niet hoog geweest. Hoop op een stunt was er wel. Na de wedstrijd gespeeld en gezien te hebben werd geconclu-deerd dat het topniveau, dat nodig was geweest om voor een stunt te zorgen, helaas niet gehaald was. Positieve punten die meegenomen mogen worden zijn het gezamen-lijk strijden voor punten en het feit dat er voldoende (meer dan) goede invallers klaar staan om afwezigen te vervangen wanneer nodig. Als we nu, na het einde van de eer-ste helft van het veldseizoen, kijken naar de stand, kan gezegd worden dat de selectie het verdienstelijk doet. Madjoe 2 staat ongeslagen bo-venaan en heeft laten zien dat het in wedstrijden over veerkracht en veel scoringskracht beschikt. Mad-joe 1 heeft enkele sterke wedstrij-den afgewisseld met minder sterke. Ondanks de huidige zevende plaats heeft Madjoe nog voldoende kan-sen, de concurrentie is nog niet uit zicht. Als het eerste zichzelf na de zaal net wat vaker beloont door behalve goed te spelen ook punten te halen, is handhaving een zeer goede mogelijkheid.

Hotel Savoy,een goed idee!

[email protected] • www.hotelsavoy.nl • twitter: savoy_katwijkTelefoon (071) 401 56 45 / 06 53542703 • Boulevard, Katwijk

Bruiloft PartyFeest Diner

Zondag 3 november:“Lukse Loops”

Featuring zangeres Sarabe Vosen op gitaren en bas Lucas Meijers.Met een virtuose en spannende mix

van pop, funk en jazz!!

De eerste en de derdezondag van de maand:

Live Muziekin Savoy Katwijk

Zondag 20 oktober: De Heeren Baars,

Merbis en van Pijlen Altijd op zoek naar opwindend

muzikaal avontuur met een mooie mix van country, blues en soul.

Schitterend uitzichtop zee, strand en kustwerk

Katwijk!!

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is schoon, stil en duurzaam. Naar het opladen van uw elektrische auto wilt u uiteraard geen omkijken hebben. Maak het uzelf én uw klanten gemakkelijk: plaats een oplaadpunt bij uw pand. Daarmee maakt u efficiënt, gebruiksvriendelijk en zeer veilig opladen mogelijk.

Laat u vrijblijvend informeren!

Hoofdstraat 75a

2235 CD Valkenburg (ZH)

telefoon: (071) 407 48 97

fax: (071) 407 20 21

e-mail: [email protected]

internet: www.botermans.nl

U kunt bij ons ook terecht voor advies, aanleg en onderhoud van:

lichtinstallaties en • krachtinstallatiesdomotica• noodverlichting• brandmelding• inbraakpreventie• communicatienetwerken• storingsdienst• keuringen• zonnepanelen• laadpalen elektrisch rijden•

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag en 7 dagen per week stand-by om u van dienst te zijn!

Page 27: Rb week 42 13

service DONDERDAG 17 OKTOBER 2013DE RIJNSBURGER 27

DOKTERSDIENST0900 33 43 678of ‘0900 ddienst’• door de week van 17.00 ‘s mid-

dags tot 8.00 uur de volgende dag

• in het weekend van vrijdagmid-dag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur

• op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna

Dokterspost van de DoktersDienstDuin- en BollenstreekGebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA VoorhoutParkeren bij Deloitte & Touche

TANDARTSDIENST(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg)Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 19 en zondag 20 oktober:Tandarts P.A. van den Broek, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4035480.Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

TANDTECHNICUSDe Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447.

APOTHEEKOpeningstijden Apotheken:De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden.Openingstijden van Apotheek Sloot-haak zijn: maandag t/m vrij-dag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur.Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburger-weg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216.

Openingstijden vanSERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn:ma t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uurzaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apo-theek Bollenstreek, Rijnsburger-weg 4c te Voorhout: 0252-240216.Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

Sen. Adviesraad Katwijk (SARK)• kwaliteitsvergroting van de leef-

situatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren

• het signaleren van problemen waar senioren met te maken hebben

Informatie bij secretariaat:De heer W.J. van de VeldeTel.: 071-4013562Email: [email protected] Website: www.sarkkatwijk.nl

Wmo-adviesraad KatwijkDe Wmo-adviesraad is te bereiken via Wmo-adviesraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk; e-mail: [email protected]; en telefoon: 071-4027799.

Wijkraad RijnsburgDe wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van leefbaarheid.Voorzitter Dhr. B. J. Kijk in de VegteSecretariaat : Wijkraad Rijnsburg, Joh. Vermeersingel 33, 2231 BT Rijnsburge-mail: [email protected]

VALKENBURGWeekenddienst Apotheek Sloothaak Valkenburg: zaterdag 9.00-12.00 uur. Wijkraad Valkenburg:Voorzitter Dhr. G. Nienhuis. Email: [email protected]

Tips van de apotheker

Medisch & service

DEZE WEEK:

Tips? Mail de redactieUW MENING Ons tippen kan via redactie@de rijnsburger.nl of tel. 071 40 22 901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

vr. 18 okt. 11.14 + 23.34 03.18 + 15.46za. 19 okt. 11.56 + -------- 04.02 + 16.22 zo. 20 okt. 04.41 + 17.01 00.14 + 12.46ma. 21 okt. 05.21 + 17.39 0.105 + 13.26di. 22 okt. 06.01 + 18.15 01.55 + 14.10wo. 23 okt. 06.46 + 18.56 02.46 + 14.50 do. 24 okt. 07.15 + 19.25 03.25 + 15.26

LAAG WATERHOOG WATER

vr. 18 okt. x.xx/18.39 di. 22 okt. x.xx/18.30 za. 19 okt. x.xx/18.36 wo. 23 okt. x.xx/18.28 zo. 20 okt. x.xx/18.34 do. 24 okt. x.xx/18.26 ma. 21 okt. x.xx/18.32

30% 60% 80% 50%

10% 30% 30% 20%

VR1015

ZA1117

ZO1316

MA1215

Z2

Z3

ZW4

ZW4

HET WEER

GETIJDEN

ZON OP / ONDER

Goede bloedsuikermeterDiabetes is een ziekte die steeds meer slachtoffers maakt in Nederland. In Nederland heeft meer dan een half miljoen mensen de ziekte en ongeveer een kwart daarvan weet niet van zichzelf dat zij deze aandoening hebben. Diabetes komt door een verstoorde werking van insuline. Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt gemaakt, en zorgt dat suikers in het lichaam goed verwerkt kunnen worden. Als er te weinig insuline wordt aangemaakt, of als insuline niet goed meer werkt, heeft dit tot gevolg dat er te veel suiker in het bloed terecht komt. Dit heeft tot gevolg dat allerlei orga-nen in het lichaam aangetast worden. Een voorbeeld hiervan is een snelle verslechtering van de ogen, de nieren die niet meer goed werken en een grotere kans op hart- en vaatziekten.

De aandoening openbaart zich meestal doordat de u last krijgt van grote vermoeidheid, dorst en jeuk van het lichaam. Dia-betes kan men verdelen in twee soorten:

Diabetes type I; Er wordt bij deze type diabetes geen insuline meer aangemaakt in het lichaam. De meeste mensen met deze type diabetes moeten vaak insuline spuiten.Diabetes type II; Bij deze type kan de ziekte vaak onder controle gehou-den worden met tabletten.Vooral bij diabetes type I is het van belang met zelfcontrole het suiker-gehalte in het bloed regelmatig te meten. Tegenwoordig zijn er veel soorten meters verkrijgbaar. Het is belangrijk om een betrouwbare me-ter te kiezen, die ook gebruiksvriendelijk is. Dat betekent goed leesbare tekens, een meter die slechts een kleine bloeddruppel nodig heeft en liefst niet ingewikkeld te programmeren is. In November is het diabe-tesweek. Binnenkort krijgt u informatie over alle activiteiten bij Service Apo-theek Rijnsburg aan de Graaf Florislaan 9.

John Tjong Tjin Joe

PastorGod, als Jij maar niet denktdat ik altijd aan jouw kant

kan staantrouwens mijn verdediging

heb Jij niet nodigdaar ben Je groot genoeg

voor.weet maar dat ik mee huil

met mijn pastorantendie kleine mens in de kou

dat ik met hen twijfelook dwars door geloof heen.

weet dat ik alle waarom vragen

met hen mee zal biddendat ik ze leer hun vuist te

ballennaar de schijnbaar koperen

hemelmaar toch vertel ik ze

je bent nooit echt alleenals ik zo voor hen pastor

mag zijnzal ik mij er niet voor

schamenom samen met hen en Jou

in discussie te gaan

Cor van Vliet

KerkdienstenZondag 20 oktober

Chr. Geref. kerk09.30 uur: ds. C. Westerink17.00 uur: ds. C. Westerink

EvangelischeGemeente ‘T KRUISPUNTSporthal sportpark Middelmors,Noordwijkerweg te Rijnsburg10.00 uur: Bjorn Visser

Bap. GemeenteTripodia, Hoornesplein 155, Katwijk10.00 uur: br. Danny Dane

Herv. Gem. ‘De Rank’Pieter Groen College10.00 uur: ds. C.J. de Jong, Oegstgeest

Geref. Kerk (vrijgem.)09.30 uur: ds. C. van Dijk17.00 uur: ds. R. Heida

Geref. KerkImmanuëlkerk09.00/10.30 uur: ds. A. Groenendijk-Meindersma17.00 uur: dhr. P. van Egmond

Maranathakerk 09.30 uur: ds. A. Haasnoot17.00 uur: ds. J. Koster, Nieuw-Vennep

Petrakerk09.30 uur: ds. A. Meek17.00 uur: geen dienst

Herv. GemeenteGrote kerk09.30 uur: kand. P.I. v.d. Meijden, Leiden17.00 uur: ds. A. Haasnoot

De Voorhof09.30 uur: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop

VALKENBURGGeref. kerk vrijgemaakt09.30 uur: ds. R. Heida, Monster18.30 uur: ds. W. Tiekstra, Berkel

Hervormde Gemeente10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Heteren18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan, Valkenburg

Geref. kerk De Goede Herder09.30 uur: ds. H. v.d. Bosch, Leek

R.K. St. Joannes KatwijkZaterdag 19.00 uur:EucharistievieringVoorganger: pastor B. LansbergenZondag 09.30 uur:CommunievieringVoorganger: diaken G. Brink

De Wilbert10.15 uur: Eucharistieviering

Oplage 8.250

Uitgave van:Uitgeverij VerhagenAmbachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk - tel (071) 402 29 01

Hoofdredactie:Teuntje van Delft - tel.: 06 12 74 64 78e-mail: t.v.delft@ - uitgeverijverhagen.nl

Redactie:Carin van der Spijk-Kralt - tel: (071) 402 29 01 e-mail: [email protected]

Inleveren kopij: uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uurNagekomen stukken in overleg met redactie

Advertenties:Contactgegevens Binnendienst• Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38• Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37

fax (071) 403 23 25 - e-mail: [email protected] o.v.v. De Rijnsburger

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur

Bezorgklachten:Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder bezorgingDe krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Leveringsvoorwaarden:Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondis-sementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Albert Heijn • Hoogvliet • Hoogvliet Valkenburg

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteurs-recht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

www.derijnsburger.nl

COLOFON

SWOK opent computerleslokaalDIGITAAL Stichting Welzijn Ouderen krv organiseert al ver-schillende jaren computerlessen voor senioren onder de vlag van SeniorWeb Katwijk.

SeniorWeb Katwijk is een initiatief van het SWOK en de Rabobank Kat-wijk. Jarenlang stelde de Rabobank een ruimte beschikbaar in een van hun locaties. In verband met inter-ne verhuizingen en veranderd loca-tiebeleid lukte dit niet meer. De Ra-bobank blijft echter de sponsor van de activiteiten. Stichting Welzijn Ouderen krv heeft wat geschoven met de activiteiten in hun locaties en dat resulteerde in een mooi com-puterlokaal in dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62, 2225DZ te Katwijk. Deze ruimte is 5 dagen in de week beschikbaar voor allerlei computeractiviteiten. Want deze activiteiten zijn allang al niet meer alleen de computerles-sen waar ze in het begin mee zijn

gestart. Inmiddels is Seniorweb Kat-wijk uitgegroeid tot een organisa-tie die u kan informeren op allerlei vlak m.b.t. programma’s en proble-men met de computer. U kunt voor vragen over uw computer, laptop of tablet elke dinsdagmorgen terecht van 10 t/m 12 uur en wel in dien-stencentrum de Zwanenburg of in Rijnsburg in de ruimte van de bi-bliotheek in de Burgt. Wij noemen dit onze computerpleinen. Let wel, voor vragen over technische pro-blemen kunt u niet bij ons terecht! Daar moet u voor naar uw winkel of reparateur gaan. U kunt work-shops volgen over bepaalde onder-werpen. Dit zijn o.a.: hoe zet ik een foto op mijn computer of hoe werk ik met mijn tablet of Ipad. Wat kan ik nu allemaal met het programma Windows 7 of hoe werkt het nieuwe Windows 8. Wat houdt het tekstver-werkerprogramma Word in? Ook een leuke hobby is :” Stamboom op de computer maken”, een enthousi-

aste docent leert u werken met dat progamma. Deze workshops duren allemaal 4 lessen van 2 uur. De kos-ten zijn € 40,-- incl. een boek, zon-der boek kost het € 30,--. Natuurlijk organiseren wij ook nog gewoon computercursussen, om u wegwijs te maken op de computer als u er nog niet mee bekend bent. De les-sen worden dit jaar nog gegeven voor Windows 7. U krijgt 10 lessen van 2 uur en deze kosten inclusief een boek€ 85,--. We gaan in november ook starten met een speciale langzame cursus geheel op uw tempo. De do-centen van Seniorweb zijn een zeer enthousiaste club mensen die het mogelijk maakt dat wij deze diver-se activiteiten kunnen organiseren. Zij zien u graag als een deelnemer of bezoeker. Wij van stichting Wel-zijn Ouderen hopen u ook te ont-moeten in ons nieuwe computer-lokaal! Tot ziens. Bel voor meer info 071-4016347.

Page 28: Rb week 42 13

Dé woonbeurs van de Duin- & Bollenstreek in Huys te Britten 2 november

GRATIS TOEGANG + GOODIEBAG10.00 - 17.00 uur

Sponsors:Sprangers van den EndeHuys te BrittenVan Wezel accountantsKinderdagverblijf MukkieWeddingfairHeppie-StoreAdytaDC DanceBollenstreek intoBusinessUitgeverij VerhagenNancy van der Kwaak fotografieKiadealer Kleverlaan

Standhouders:Star Kozijn KatwijkRoks ElektroVerhees NotarissenPostmus sierbestratingKunstgras NoordwijkMeijvogel parketshopHaasnoot wonenMeijermaatinterieursOptidee Hetty KrijnenDe Rooij auto’s & VansWarmtewacht PaspartoePronk en Van LeeuwenBinnenstyling

MastergardenFreke InbraakbeveiligingBouwbedrijf MeijvogelFonneMr. C.A.M. Kruis-SweereTuincentrum de MooijGem StudioStyling Your houseBinnendijk & van RijsbergenKatwijks HypotheekhuysMeijvogel HoutVan Delft SchilderijenAventurijnDe PorseleinkastHoevens Makelaardij

Van Rooyen HekwerkenBouwbedrijf Lisse B.V.InterparketParketshop KatwijkKuivenhoven Keukenfabriek Vooijs SchildersFlower FarmEnergie GarantVorm VoudKeizer VerhuisserviceSeaside CupcakesHouse of experienceWiebing Architecten

“Ik heb een nieuw huis gekocht, maar waar moet ik nu mijn

bank zetten?” Neem de plattegrond mee! En krijg snel en direct advies!

“Kom ik in aanmerking voor Politie Keurmerk Veilig Wonen?” Op de beurs wordt een quickscan voor u gemaakt

“Wie helpt ons met inrichten van onze woning?”Kleuren, trends, do’s and don’ts, hier vindt u het allemaal

“Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn huurwoning?” De experts op dit gebied staan graag voor u klaar

“Kan er een inbouwkast onder een schuine kap?” Er zijn diverse mogelijkheden, wij vertellen het graag

“Ik overweeg zonnepanelen te nemen, maar hoe gaat dat?Krijg ik ook subsidie?”

Wij schijnen hier een helder licht op

“Wij hebben ons droomhuis gezien, maar hoeveel kunnen wij lenen?” Op de beurs direct een korte inventarisatie van uw leencapaciteit

“Wij willen onze keuken vernieuwen, maar wat zijn onze mogelijkheden?”

Haal hier uw advies op maat

“Mijn natuursteen heeft doffe plekken, hoe laat ik deze weer glanzen?”Kom kijken naar de nieuwste onderhouds-

producten en laat u adviseren

www.heerlijk-wonen.nl