Rb week 14 16

24
Collecte OPBRENGST n De collecte van Am- nesty International, die van 13 tot en met 19 maart in Rijnsburg werd gehouden, heeft € 1830,21 opge- bracht. Amnesty dankt iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen. Het was de veertiende keer dat mensenrechtenorganisatie Am- nesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is on- afhankelijk, krijgt van geen enkele overheid subsidie, en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. Volgend jaar wordt de collecte van 5 tot 11 maart gehouden. Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aan- melden via de landelijke website van Amnesty of lokaal bij elde- [email protected] (tel.4020815). P.C.O.B. Contactmiddag SENIOREN n Het bestuur van de P.C.O.B. Rijnsburg-Valkenburg organiseert woensdag 13 april de maandelijkse contactmiddag in de Voorhof. Mevrouw Miep van der Woude komt deze middag een lezing ge- ven over het Leger des Heils. Zij weet veel van het Leger des Heils en ze is een gezellige vertelster. Het belooft dan ook een mooie middag te worden. Aanvang 14.30 uur. Het bestuur hoopt veel leden deze mid- dag te ontmoeten. Geen lokaal referendum n Meeste partijen voor, meeste stemmen tegen GEMEENTERAAD n Gisteren mochten we naar de stem- bus voor een raadgevend re- ferendum over het handels- verdrag met Oekraïne. Een dergelijk referendum voor de inwoners over Katwijkse onderwerpen, bijvoorbeeld over wel of geen zeejachtha- ven, zit er niet in. Het initiatiefvoorstel van D66 Kat- wijk voor een lokale referendum- verordening redde het vorige week donderdagavond niet. De meeste partijen zijn zo’n lokaal referen- dum, maar een stemmenmeerder- heid is tegen. Een half jaar geleden legde Ralf Boland van D66 Katwijk zijn initia- tiefvoorstel aan de gemeenteraad voor. Vorige week donderdag kwam het aangepast terug in de raad ter besluitvorming. De mogelijkheid voor een lokaal referendum is vol- gens de D66’er een aanvulling op burgerparticipatie; een ‘laatste noodrem voor burgers om zich er- gens over uit te spreken’. Hij noem- de de jarenlange discussie over een zeejachthaven in de Katwijkse gemeenteraad als voorbeeld. ‘Mis- schien zijn de inwoners dat geneu- zel van de politiek wel een beetje zat’. Het CDA, dat een half jaar geleden nog een voorbehoud maakte, liet bij monde van fractievoorzitter Jonathan Weegink weten akkoord te gaan met het voorstel. ‘Als CDA willen volop inzetten op burgerpar- ticipatie’. Daarmee kreeg de klein- ste fractie in de raad steun van de grootste. Die steun was er ook van GemeenteBelangen, VVD, PvdA en de Lokalen. Die hadden een half jaar geleden al laten weten voor zo’n lokaal raadgevend referendum te zijn. ‘De raad raadgeven. Meer is het niet’, verwoordde Nico van Hoogdalem (VVD) de visie van zijn partij op het voorstel, hoewel hij er- kende de nodige twijfels te hebben. ‘Gemeentebelangen strijdt al jaren voor meer burgerparticipatie en steunt daarom dit initiatief’, aldus René Slootweg van die partij. ‘Het is een heel goed aanvullend middel’, zei PvdA’er Matthijs van Tuyl en verwees naar het gisteren gehou- den referendum. ‘Er is nog nooit zoveel gesproken over Oekraïne. Dat is ook een winstpunt van een referendum’. ‘De Lokalen zijn voor een referendum’, maakte Gerard Bol duidelijk. Lees hieronder verder. n Kom in de kas Afgelopen zaterdag kon men een kijkje nemen bij de kwekers in tuin- bouwgebied Kloosterschuur. De bezoekers konden zien en ervaren hoe bloeiend de glastuinbouwsector is. Het publiek liet zich verrassen door al het moois dat groeit en bloeit en luisterden naar de interessante ver- halen van de kwekers. Fotoverslag zie pagina 9. Referendum VERVOLG n Gerard Bol van de Lo- kalen: ‘We hebben de keus, dus waarom zouden we het niet doen’. ‘Een fopspeen’, noemde Jaap Haas- noot van Kies Katwijk zo’n volks- raadpleging onder de inwoners. ‘Het belooft iets dat niet kan wor- den waargemaakt.’ Hart voor Kat- wijk vindt ook dat een referendum valse verwachtingen kan wekken. ‘Neem de koopzondag. Ik kan me niet voorstellen dat deze raad daar- mee zal instemmen’, gaf Anita van Ginkel als voorbeeld.’ De SGP denkt dat zo’n referendum de kloof tus- sen burger en politiek alleen maar vergroot. ‘Er zijn genoeg mogelijk- heden voor inwoners om in te spre- ken of te participeren’, aldus Wou- ter Jan Vroegindeweij van die partij. ‘Wat de uitslag ook is, de raad neemt het besluit’, legde Geesje Haasnoot (ChristenUnie) het pijnpunt van een raadgevend referendum bloot. Het initiatief voor een lokaal raad- gevend referendum kon in de ge- meenteraad rekenen op steun van de meeste partijen (6), maar niet op de meeste stemmen (14). De tegen- stemmen ChristenUnie, SGP, Hart Voor Katwijk en Kies Katwijk (16) hadden de meerderheid. Beste bloemstylist van de Bollenstreek WEDSTRIJD n De organisatie van Kom in de Kas Rijnsburg had voor deze publiekstrekker de wedstrijd ‘Wie wordt de beste bloemstylist van de Bollen- streek’ georganiseerd. Vorige week vrijdagmiddag gin- gen een vijftal bloemisten aan de slag in een ruimte bij cymbidium kweker Peter van Tilburg. Een des- kundige jury beoordeelde de ar- rangementen: Ingeborg Kemper- man, docent aan het Wellantcol- lege Rijnsburg en Inge Quint, al 20 jaar werkzaam als arrangeur en een van de bloemstylisten in het succesvolle eerste seizoen van het SBS6 tv programma Hollands Bes- te Bloemstylist. Zaterdagochtend werd vanuit het publiek gevraagd of iemand de jury wilde bijstaan. Irene van der Plas, raadslid voor het CDA vond het leuk om hieraan mee te werken. ‘Maar, zo liet ze weten, het is best moeilijk, want het zijn vijf schitterende en heel diverse arrangementen.’ Uitein- delijk werd het arrangement van gerbera’s (zie foto op pagina 9) gemaakt door Amber Kromhout beloond met een eerste prijs: een mooi pakket t.w.v. 250 euro. He- laas was Amber, tweedejaars leer- ling op het Wellantcollege, niet aanwezig, omdat zij moest wer- ken. Tweede werd Melanie Hoek, gevolgd door Ruben, Arenda Ou- wehand en Brigitte van Oyen. Perikelen rond sluiting en fusie kerken Nieuw kunst- werk op het Duyfrakplein Beetje wennen... het is hier geweldig Expositie n MOND in DunaAtelier UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DERIJNSBURGER.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar Bewoners Vlietstede terug in dorp blij P7 kerken p3 duiven P11 kunst P19 14 JAARGANG 64 NR Donderdag 7 april 2016 Kamille 6, 2231 WT Rijnsburg T 071 889 65 76 [email protected] www.henkdemooij.nl DÉ AANNEMER VOOR BEDRIJF ÉN PARTICULIER! Wij zijn elke MAANDAGAVOND OPEN van 18.30 tot 20.30 uur (Locatie Noordwijk) Loop zonder afspraak binnen met uw vragen over makelaardij • hypotheken verzekeringen • bank www.ruimteomteleven.nl DANSLES DE VOSCUYL 40 OEGSTGEEST BEL 071-515 46 36 OF 515 44 44 [email protected] OOK VOOR AL UW FEESTEN! PARTYCENTER DE JONG Muziekevenementen langer door als ze eerder stoppen ‘Laten we er een beetje coulant mee omgaan’, vroeg René Sloot- weg (GemeenteBelangen). ‘Betutteling’ noemt Anneke van Duijn-Schaap (de Lokalen) het. ‘Rare tijden en uitzonderingen’, vond Gijsbert Schrijvers (Hart voor Katwijk). ‘Ruimte voor vertrouwen’ vindt Jonathan Weegink (CDA). ‘Er zijn nergens in de omgeving zoveel evenementen als ik Katwijk’, ant- woordde burgemeester Jos Wienen op alle suggesties dat er in de kust- plaats maar zo weinig kan. Ook hij hoort en ziet regelmatig opmerkin- gen over de vele regels waar organi- saties aan moeten voldoen en dat er in Katwijk niets kan. Onterecht vindt de burgervader. Om alle eve- nementen te ordenen, zijn er regels nodig, vindt Wienen: ‘Dat is logisch en terecht’. De klacht dat het voor organisaties onduidelijk is, wijst hij eveneens van de hand. ‘Voor de organisaties zelf zijn die helemaal niet ingewikkeld’. Met de regels probeert de gemeente volgens Wie- nen te zorgen voor evenwicht. ‘Het moet voor de omwonenden ook leefbaar blijven.’ De suggestie van een aantal raadsleden om de tijds- duur voor muziekevenementen op te rekken naar 8 uur, wordt in het college besproken. De maximale duur is nu 6 uur, inclusief wisse- ling van bands. Daarmee gaat veel tijd verloren, klagen organisatoren. Wienen kan zich dat voorstellen en is bereid tot een concessie: langer door, als het evenementen in de avonduren eerder stopt.

description

De Rijnsburger, donderdag 7 april 2016

Transcript of Rb week 14 16

Page 1: Rb week 14 16

Collecte OPBRENGST n De collecte van Am-nesty International, die van 13 tot en met 19 maart in Rijnsburg werd gehouden, heeft € 1830,21 opge-bracht. Amnesty dankt iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen.Het was de veertiende keer dat mensenrechtenorganisatie Am-nesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is on-afhankelijk, krijgt van geen enkele overheid subsidie, en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.Volgend jaar wordt de collecte van 5 tot 11 maart gehouden. Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aan-melden via de landelijke website van Amnesty of lokaal bij [email protected] (tel.4020815).

P.C.O.B. ContactmiddagSENIOREN n Het bestuur van de P.C.O.B. Rijnsburg-Valkenburg organiseert woensdag 13 april de maandelijkse contactmiddag in de Voorhof.Mevrouw Miep van der Woude komt deze middag een lezing ge-ven over het Leger des Heils.Zij weet veel van het Leger des Heils en ze is een gezellige vertelster. Het belooft dan ook een mooie middag te worden. Aanvang 14.30 uur. Het bestuur hoopt veel leden deze mid-dag te ontmoeten.

Geen lokaal referendumn Meeste partijen voor, meeste stemmen tegenGEMEENTERAAD n Gisteren mochten we naar de stem-bus voor een raadgevend re-ferendum over het handels-verdrag met Oekraïne. Een dergelijk referendum voor de inwoners over Katwijkse onderwerpen, bijvoorbeeld over wel of geen zeejachtha-ven, zit er niet in. Het initiatiefvoorstel van D66 Kat-wijk voor een lokale referendum-verordening redde het vorige week donderdagavond niet. De meeste partijen zijn zo’n lokaal referen-dum, maar een stemmenmeerder-heid is tegen.Een half jaar geleden legde Ralf Boland van D66 Katwijk zijn initia-tiefvoorstel aan de gemeenteraad voor. Vorige week donderdag kwam het aangepast terug in de raad ter besluitvorming. De mogelijkheid voor een lokaal referendum is vol-gens de D66’er een aanvulling op burgerparticipatie; een ‘laatste noodrem voor burgers om zich er-gens over uit te spreken’. Hij noem-de de jarenlange discussie over een zeejachthaven in de Katwijkse gemeenteraad als voorbeeld. ‘Mis-schien zijn de inwoners dat geneu-

zel van de politiek wel een beetje zat’.Het CDA, dat een half jaar geleden nog een voorbehoud maakte, liet bij monde van fractievoorzitter Jonathan Weegink weten akkoord te gaan met het voorstel. ‘Als CDA willen volop inzetten op burgerpar-ticipatie’. Daarmee kreeg de klein-ste fractie in de raad steun van de grootste. Die steun was er ook van GemeenteBelangen, VVD, PvdA en de Lokalen. Die hadden een half jaar geleden al laten weten voor zo’n lokaal raadgevend referendum te zijn. ‘De raad raadgeven. Meer is het niet’, verwoordde Nico van Hoogdalem (VVD) de visie van zijn partij op het voorstel, hoewel hij er-kende de nodige twijfels te hebben. ‘Gemeentebelangen strijdt al jaren voor meer burgerparticipatie en steunt daarom dit initiatief’, aldus René Slootweg van die partij. ‘Het is een heel goed aanvullend middel’, zei PvdA’er Matthijs van Tuyl en verwees naar het gisteren gehou-den referendum. ‘Er is nog nooit zoveel gesproken over Oekraïne. Dat is ook een winstpunt van een referendum’. ‘De Lokalen zijn voor een referendum’, maakte Gerard Bol duidelijk.Lees hieronder verder.

n Kom in de kas

Afgelopen zaterdag kon men een kijkje nemen bij de kwekers in tuin-bouwgebied Kloosterschuur. De bezoekers konden zien en ervaren hoe bloeiend de glastuinbouwsector is. Het publiek liet zich verrassen door al het moois dat groeit en bloeit en luisterden naar de interessante ver-halen van de kwekers. Fotoverslag zie pagina 9.

Referendum VERVOLG n Gerard Bol van de Lo-kalen: ‘We hebben de keus, dus waarom zouden we het niet doen’. ‘Een fopspeen’, noemde Jaap Haas-noot van Kies Katwijk zo’n volks-raadpleging onder de inwoners. ‘Het belooft iets dat niet kan wor-den waargemaakt.’ Hart voor Kat-wijk vindt ook dat een referendum valse verwachtingen kan wekken. ‘Neem de koopzondag. Ik kan me niet voorstellen dat deze raad daar-mee zal instemmen’, gaf Anita van Ginkel als voorbeeld.’ De SGP denkt dat zo’n referendum de kloof tus-sen burger en politiek alleen maar vergroot. ‘Er zijn genoeg mogelijk-heden voor inwoners om in te spre-ken of te participeren’, aldus Wou-ter Jan Vroegindeweij van die partij. ‘Wat de uitslag ook is, de raad neemt het besluit’, legde Geesje Haasnoot (ChristenUnie) het pijnpunt van een raadgevend referendum bloot. Het initiatief voor een lokaal raad-gevend referendum kon in de ge-meenteraad rekenen op steun van de meeste partijen (6), maar niet op de meeste stemmen (14). De tegen-stemmen ChristenUnie, SGP, Hart Voor Katwijk en Kies Katwijk (16) hadden de meerderheid.

Beste bloemstylist van de BollenstreekWEDSTRIJD n De organisatie van Kom in de Kas Rijnsburg had voor deze publiekstrekker de wedstrijd ‘Wie wordt de beste bloemstylist van de Bollen-streek’ georganiseerd.

Vorige week vrijdagmiddag gin-gen een vijftal bloemisten aan de slag in een ruimte bij cymbidium kweker Peter van Tilburg. Een des-kundige jury beoordeelde de ar-rangementen: Ingeborg Kemper-

man, docent aan het Wellantcol-lege Rijnsburg en Inge Quint, al 20 jaar werkzaam als arrangeur en een van de bloemstylisten in het succesvolle eerste seizoen van het SBS6 tv programma Hollands Bes-te Bloemstylist. Zaterdagochtend werd vanuit het publiek gevraagd of iemand de jury wilde bijstaan. Irene van der Plas, raadslid voor het CDA vond het leuk om hieraan mee te werken. ‘Maar, zo liet ze weten, het is best moeilijk, want

het zijn vijf schitterende en heel diverse arrangementen.’ Uitein-delijk werd het arrangement van gerbera’s (zie foto op pagina 9) gemaakt door Amber Kromhout beloond met een eerste prijs: een mooi pakket t.w.v. 250 euro. He-laas was Amber, tweedejaars leer-ling op het Wellantcollege, niet aanwezig, omdat zij moest wer-ken. Tweede werd Melanie Hoek, gevolgd door Ruben, Arenda Ou-wehand en Brigitte van Oyen.

Perikelen rond sluiting enfusie kerken

Nieuw kunst-werk op het Duyfrakplein

Beetje wennen...het is hier

geweldig

Expositie n MOND in DunaAtelier

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DERIJNSBURGER.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

Bewoners Vlietstedeterug in dorp

blij P7 kerken p3 duiven P11

kunst P19

14JAARGANG 64 NRDonderdag 7 april 2016

Kamille 6, 2231 WT RijnsburgT 071 889 65 [email protected] www.henkdemooij.nl

DÉ AANNEMER VOOR BEDRIJF ÉN PARTICULIER!

Wij zijn elke MAANDAGAVOND OPEN

van 18.30 tot 20.30 uur(Locatie Noordwijk)

Loop zonder afspraak binnen met uw vragen over

makelaardij • hypothekenverzekeringen • bank

www.ruimteomteleven.nl

DANSLESDE VOSCUYL 40 OEGSTGEESTBEL 071-515 46 36OF 515 44 [email protected] VOOR AL UW FEESTEN!PARTYCENTER DE JONG

De Voscuyl 40 - oegstgeestBel 071-515 46 36 of 515 44 44

[email protected] Voor al uw feesten!PARTYCENTER DE JONG

DANSLESDANSLES

Muziekevenementen langer door als ze eerder stoppen‘Laten we er een beetje coulant mee omgaan’, vroeg René Sloot-weg (GemeenteBelangen). ‘Betutteling’ noemt Anneke van Duijn-Schaap (de Lokalen) het. ‘Rare tijden en uitzonderingen’, vond Gijsbert Schrijvers (Hart voor Katwijk). ‘Ruimte voor vertrouwen’ vindt Jonathan Weegink (CDA). ‘Er zijn nergens in de omgeving zoveel evenementen als ik Katwijk’, ant-woordde burgemeester Jos Wienen op alle suggesties dat er in de kust-

plaats maar zo weinig kan. Ook hij hoort en ziet regelmatig opmerkin-gen over de vele regels waar organi-saties aan moeten voldoen en dat er in Katwijk niets kan. Onterecht vindt de burgervader. Om alle eve-nementen te ordenen, zijn er regels nodig, vindt Wienen: ‘Dat is logisch en terecht’. De klacht dat het voor organisaties onduidelijk is, wijst hij eveneens van de hand. ‘Voor de organisaties zelf zijn die helemaal niet ingewikkeld’. Met de regels probeert de gemeente volgens Wie-

nen te zorgen voor evenwicht. ‘Het moet voor de omwonenden ook leefbaar blijven.’ De suggestie van een aantal raadsleden om de tijds-duur voor muziekevenementen op te rekken naar 8 uur, wordt in het college besproken. De maximale duur is nu 6 uur, inclusief wisse-ling van bands. Daarmee gaat veel tijd verloren, klagen organisatoren. Wienen kan zich dat voorstellen en is bereid tot een concessie: langer door, als het evenementen in de avonduren eerder stopt.

Page 2: Rb week 14 16

VLEESWAREN TRIO: Schouderham, Gebraden gehakt Leverkaas

3 x 100 gram 425

SPECIAL:

Lente haasjeVarkenshaas met heerlijke vulling van roomkaas en lente ui.

100 gram 245

TROTS VAN DE KEURSLAGER:

Verse boomstammen heerlijk gekruid en

gevuld met blokjes kaas

elke 4e gratis

SALADE DUO:

2 x 150 gram 395

BROODJE UIT DE PAN:VRIJDAG 8 APRILVAN 12.00 TOT 13.30 UUR:

Broodje hete kip

per stuk 250

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 7-04-2016 T/M 13-04-2016DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

KEURSLAGERKOOPJE:

Kophaasjes

3 stuks 595

HAPPY HOUR: vrijdag 8 april van 17.00 tot 19.00 uur: 500 gram Nasi en 500 gram Babi pangang samen € 8,95. Warm mee te nemen.

Maaltijd uit de pan vanaf 16.00 uur:

Donderdag 07-04 Kip cashew schotel met gebakken krieltjes.Vrijdag 08-04 Nasi met babi pangang.Maandag 11-04 Chili con carne met rijst.Dinsdag 12-04 Lente stamppot met zoete aardappel.Woensdag 13-04 Fussili in pepersaus met gekruide kipstukjes.Donderdag 14-04 Biefstuk stroganoff met gekruide rijst.

Filet American en Frisse salade

Hoorneslaan 201-203Katwijk aan Zee (Noord)

Telefoon (071) 402 40 85

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Ook menumaaltijden7 dagen per week geopend

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

www.kamsan.nl

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:Chinees, Indisch en Thais lopend buffetChinees, Indisch en Thais lopend buffetChinees, Indisch en Thais lopend buffet

€ € € 18,9518,9518,95 p.p. p.p. p.p. Kinderen t/m 10 jaar Kinderen t/m 10 jaar Kinderen t/m 10 jaar € 9,50€ 9,50€ 9,50 p.p.p.p.p.p.

Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,-Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,-Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,-krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

1. Babi Pangang2. Tjap Tjoy met kip3. Ajam Ketjap4. Thaise kip5. 4 stokjes saté6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

7. Foe Young Hai

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees

(sambal en ketjap)10. Ajam Pangang (met kip)11. Gebakken Pangafilet12. Babi Pangang spek

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami € 23,95

ONBEPERKT ETEN / ONBEPERKT ETEN / ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT ALL YOU CAN EAT ALL YOU CAN EAT Keuze uit 45 Keuze uit 45 Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ € € 111verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

777,95,95,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

p.p. p.p. p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)(Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)(Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

E 24,50

E29,-

Ter promotie van de nieuwedoekcollectie krijgt u20% korting op deterraszonwering.

Kom gerust eens kijken in onzeshowroom of Luxa�ex Gallery Shop in Zoeterwoude Rijndijk!

UITNODIGING VOOR DE LEDENVERGADERING 2016 Maak kennis met uw vereniging! Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op donderdag 21 april 2016 in haar rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. A G E N D A 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering 16 april 2016 3. Ingekomen stukken 4. Verslag van de secretaris 2015 5. Financieel jaarverslag 2015 6. Rondvraag 7. P A U Z E 8. Lezing door Ada Wille, landschapsarchitecte met specialisatie begraafplaatsen, over “Begraven in Nederland”. (Ada Wille werkt vanuit een fascinatie voor architectuur, beplanting, cultuurhistorie en techniek, op zoek naar het filosofische en spirituele landschap waarin de tederheid besloten ligt die de rouwende omarmt en troost.)

Ook niet-leden zijn welkom op de jaarvergadering, neem gerust iemand mee!

Uitvaartvereniging de Laatste eer, telefoon 071 4028689,

administratie 071 4022954, [email protected], www.delaatsteeer.nu.

Page 3: Rb week 14 16

Plastic, blik en drinkpakken kunnen nu samen in één container SAMEN U kunt uw plastic afval, blik en drinkpakken voortaan in één container weggooien. De containers waar u voorheen al-leen plastic kon weggooien, zijn vanaf nu PBD (plastic, blik en drinkpakken) containers.

Waar kan ik mijn PBD afval kwijt? De PBD (plastic, blik en drinkpakken) containers staan verspreid door de gemeente in de 35 milieuparken, bijvoorbeeld bij de supermarkt. U kunt uw PBD afval ook kwijt bij de Milieustraat. Op www.katwijk.nl/milieuparken vindt u een kaartje met alle containerlocaties. Alle PBD containers hebben nu een sticker waarop u kunt zien wat u er in mag gooien. Alle plastic ver-pakkingsmaterialen, drinkpakken en metalen en aluminium verpak-kingen mogen in de PBD contai-ner. Bijvoorbeeld plastic flessen, boterkuipjes en knijpflessen. Maar ook conservenblikken, aluminium ovenschaaltjes, frisdrankblikjes en drank- en zuivelverpakkingen mo-gen erbij. Op www.katwijk.nl/afval vindt u een overzicht van het afval

wat wel en niet in de PBD container mag. Drinkpakken, blik en plastic zijn gemakkelijk samen in te zamelen. En daarna weer makkelijk te schei-den. De sorteermachines die nu het plastic afval verwerken, kunnen ook blik en drinkpakken van elkaar scheiden. Drinkpakken worden uit elkaar gehaald en verdeeld in pa-pier, folie en aluminium. Jaarlijks produceren we in de ge-meente 13,5 miljoen kilo restafval. Omgerekend gooien we per inwo-ner 4 kilo restafval per week weg. Die 4 kilo restafval bestaat voor 3 kilo uit herbruikbare materialen. Belangrijke grondstoffen die we op-nieuw kunnen gebruiken. Er is een doel gesteld: naar 80% afval schei-den in 2023. Want afval is grondstof en het begin van iets moois. Zo wor-den er tennisballen en fleecetruien gemaakt van gerecycled plastic. En wc-papier van drinkpakken. Ook blik wordt 100% gerecycled. Wilt u meer weten over de plastic, blik en drinkpakken inzameling, kijk dan op www.beginvaniets-moois.nl of www.katwijk.nl/afval.

3 DONDERDAG 7 APRIL 2016 DE RIJNSBURGER nieuws

Maranathakerk splijtzwam gereformeerden

Sluiting in mei kan kerkenfusie verstoren MENING De Maranathakerk lijkt een splijtzwam te worden onder Rijnsburgse gereformeerden. Slechts een kleine meer-derheid gaat akkoord met afstoting van het gebouw aan de Burgemeester Hermansstraat, die na zondag 1 mei een feit moet zijn. Tegenstanders van sluiting overwegen buiten het dorp te gaan kerken. ‘Er is een scheuring gaande. De eenheid is ontploft.’ door Tim Brouwer de Koning

Deze krasse bewoordingen komen uit de mond van Hans de Snaijer. Met zijn dorpsgenoot Frits de Mooij ageert hij al jaren tegen de plan-nen van het kerkbestuur om twee van de drie gereformeerde kerken in Rijnsburg van de hand te doen: de Maranathakerk en de Petrakerk (aan de Korte Voorhouterweg). Vooruitlopend op de fusie met de Hervormde Gemeente besloten de gereformeerden al in maart 2014 door te pakken, maar de steun voor de afstoting van twee kerken brok-kelt af. ‘De laatste stemming in de Grote Kerkenraad was 53 voor en 44 tegen’, zegt De Snaijer. ‘Dat is bijna remise. Twee jaar geleden was de stemverhouding 100 voor en 20 te-gen. De kerkenraad zou er goed aan doen om naast de Immanuelkerk de Maranathakerk nog geruime tijd open te houden.’

Kanttekeningen bij wijze waarop zaken in aanloop naar de fusie zijn verlopen

Frits de Mooij heeft het allemaal al doorgerekend. ‘Door slechts één kerk af te stoten en daarnaast met een dominee, een koster een orga-nist minder verder te gaan is de be-zuiniging van een ton gerealiseerd. Zijn er twee gereformeerde kerken, dan hoeven er in de Immanuelkerk niet twee diensten op één ochtend achter elkaar te worden gepland, met wellicht twee verschillende do-minees. Want we hebben het hier wel over zo´n 1200 gereformeerde kerkgangers, van wie toch niet is te verwachten dat zij gemakkelijk

naar een hervormde kerk gaan. Ten-zij daar een heel aansprekende do-minee preekt.’ Hoewel beide criticasters - die geen deel uitmaken van de zogeheten Grote Kerkenraad - bezweren dat zij niet tegen de kerkfusie zijn, plaat-sen zij kanttekeningen bij de wijze waarop zaken in de aanloop naar de fusie verlopen. De Snaijer merkt op dat de hervormden maar één kerk-gebouw hebben afgestoten, terwijl zij getalsmatig op papier ruim-schoots onderdoen voor de gere-formeerden in Rijnsburg: ongeveer 2500 om 4600 leden. Maar vooral de manier waarop de Gerefor-meerde kerk haar besluiten neemt (van bovenaf) vinden zij onrecht-vaardig. De Mooij voorziet zelfs dat Rijnsburgse gereformeerden door het onbuigzame optreden van de ‘harde kern’ apart verder gaan. ‘Ik kan niet tegen onrecht’, zegt De Snaijer stellig. ‘Dus gaat de strijd om het behoud van de Maranatha-kerk door. Kiezen wij daarvoor, dan keert de rust weer. Maar anders ra-ken we veel van die 1200 kerkgan-gers kwijt. Misschien gaan zij in Katwijk kerken, misschien zie je ze helemaal niet meer in een kerk.’ Hoewel hij wel wat kan afdingen op deze beweringen, reageert de kerkenraad er niet via de media op. Om een scheuring te voorkomen verwachten Daan van Egmond en Jan Hogewoning, voorzitters van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg, meer heil van indi-viduele gesprekken of van gemeen-tevergaderingen, zoals die er vol-gende week ook weer zijn. Daarnaast werd zondag in de ge-reformeerde kerken een brief ver-spreid, waarin zij de gevoeligheden erkennen. Ook de kerkenraad heeft geworsteld met het besluit om twee kerken te sluiten. Toch gaan zij voort op de ingeslagen weg. Want zou de Maranathakerk nog enkele

jaren openblijven, dan doet de kerk volgens hen twee groepen tekort: kerkgangers van de Petrakerk, die na 8 mei dichtgaat, en mensen die vaart willen zetten achter de fusie met de hervormden. Daarom roept de kerkenraad alle gemeentele-den op om ‘ondanks het verdriet en de pijn’ de rijen te sluiten. ‘Als gemeente staan we nu ook voor de uitdaging om met elkaar de weg te gaan die voor ons ligt.’ Eerder wees Van Egmond op de mooie dingen die in aanloop van de fusie gebeuren, zoals onlangs een gezamenlijke belijdenisdienst. Dat aan hervormde zijde hulp van bui-tenaf is ingeroepen om de geesten rijp te maken - de visitatoren mr. drs. W. de Jong uit Meerkerk en ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden - brengt hem evenmin van de wijs. Zelfs als de streefdatum van september 2016 onhaalbaar zou blijken, is er wat Van Egmond betreft geen man overboord.

Ook kerkenraad heeft geworsteld

met besluit om twee kerken te sluiten

Zijn optimisme baseert hij onder meer op de positieve geluiden van de visitatoren. Op de gezamenlijke website van de protestantse kerken in Rijnsburg schrijven de bemiddelaars dat zij afgelopen vrijdag hun eerste ge-spreksronde hebben afgerond. ‘Uit de gesprekken blijkt, dat iedereen de fusie met de gereformeerde kerk draagt’, schrijven zij. Volgens hen is van vertraging van de fusie dan ook geen sprake, maar wel van in-tensivering. ‘Van de kerkenraad als geheel en van de kerkenraadsleden persoonlijk wordt veel gevraagd. De spreekwoordelijke laatste loodjes wegen zwaar en zijn complex. Dat geeft spanning en ook wel stress. Maar een fusie is niet niets.’ Begin april bepalen de visitatoren wat zij verder doen.

Zondag 1 mei is de laatste kerkdienst in de Maranathakerk. Een week later gebeurt dit in de Petrakerk. | Foto: CvdS.

Dit is….. Ik weet niet of mijn passie voor vliegen ermee te maken heeft dat ik in de Van Speijkstraat ben geboren. U weet wel, de kanonneerbootcomman-dant die tijdens de Belgische opstand riep: ‘dan maar liever de lucht in’ en daarbij een sigaar in een vat buskruit stak. Eer-lijk gezegd denk ik het helemaal niet, maar het is een aardige aanleiding om de dingen, die je meemaakt op een rijtje te zetten. Begin van de week was ik bij een bijeenkomt waarin ondernemers mochten aangeven wat zij zouden aanpakken om het ‘klimaat’ te veranderen…… En met klimaat werd bedoeld de omstandigheden voor ondernemen vanuit een positie-ve grondhouding met waar mogelijk met elkaar samenwerken.Natuurlijk is het geen makkelijke tijd en hebben sommigen daar behoor-lijk onder geleden, maar als je wat wilt bereiken of mensen ergens bij be-trekken, moet je met plannen komen en aan de bak. En niet bij voorbaat alle voorstellen neersabelen.Daarvoor mogen we elkaar best wel eens de spiegel voorhouden. Het lijkt soms of we van al die mooie dingen en mogelijkheden niet meer zo ge-nieten. Een paar dagen later is het de avond van het evenementenplat-form ‘Dit is Katwijk…’ Een paar mensen komen met ideeën en kansen die er liggen en het gros luistert, neemt de boekjes mee en consumeert.Dat alles zit in mijn hoofd als ik zaterdagmiddag door een weiland tussen Katwijk en Noordwijk ploeg om bij een gereedstaande helikopter te ko-men. Een actie van onze Katwijksche Post. Onze lezers mogen tegen een sterk gereduceerd tarief de lucht in en een tocht maken van Noordwijk over Katwijk en Rijnsburg.Onze fotograaf en ik gaan mee voor een ooggetuigenverslag. Samen met twee Katwijkers stappen we in. Zij gaan er helemaal voor om hun dorp van bovenaf te zien. Ik kijk naar de mensen die meegaan en heb vage ge-mengde gevoelens vooral als de piloot zich voorstelt met Engel. Langzaam komt de helikopter los van de grond en zien we de eerste fan-tastische kleuren van de bollenvelden, Huis ter Duin in een glinsterende zon en het blauw van zee en lucht.Dan koersen we richting Katwijk. Ik weet niet hoe ik het moet omschrij-ven, maar het is een sprookje. Het is heel bijzonder de grilligheid van de duinen van bovenaf te zien. Geweldig….. en dan de Watering, het brede strand en alle strandtenten. Je zou van elke seconde een foto willen maken.De Princestraat, het centrum, de kerktorens en dan de Rijn en de Sandt-laanbrug. Westerhaghe en onze nieuwe wijk, de toren en de Remise. Via de Brouwerstraat over Kloosterschuur. Kijk, ‘Kom in de kas’, het is daar een drukte van belang. Stromen fietsers en wandelaars in kleurrijke jas-sen. Het is prachtig.Veel te snel staan we weer aan de grond. Het liefste ging ik nog een keer. Wat hebben we toch een prachtig gebied, wat is het hier mooi. Ja, soms moesten er geen mensen wonen......

BAKKIE DOEN!Communicatieadviseur/columnist Teuntje van Delft kijkt tweewekelijks met gevoel, scherpzinnigheid en humor naar de wereld om ons heen.

Teuntje van Delft(voor reacties [email protected])

Page 4: Rb week 14 16

Makelaar nodig?met 29 jaar regionale ervaring bel of mail Henny van Leeuwen

071 - 580 42 63Zuidstraat 4 - 2225 GW [email protected]

Geen opst

artkost

en

Geen in

trekkin

gskost

en

No cure…

.No p

ay!

„Bij de door ons gemaakte gebitsprotheses is veelal niet te zien of het echt is of kunst.“ De keuze uit soorten en witheid van tanden en kiezen is ongekend groot. In het bijzonder geldt dat voor toepassingen in partiële protheses zoals in frames of plaatjes, of bij alleen een onder- of bovengebit.

U wilt het beste en mooiste kunst- of klikgebit? Adenta Tandenwinkel is vertrouwd en bestaat al meer dan 30 jaar.Voor bijzondere kunstgebitten en klikgebitten wordt samengewerktmet tandartsen en implantologen.

Reparaties klaar terwijl u wacht.Dagelijks open 9-17 uur - za. 10-12 uurBuslijnen: 20/21/221/90/385/361

Mevrouw Visser werd wagenziek en tijdens braken verloor zij haar bovengebit in een toiletpot.Adenta Tandenwinkel maakte in één dag (!) een geheel nieuwe prothese voor haar.

Kerkstraat 44, Noordwijk-BinnenTel. 071 - 361 11 45 • www.tandenwinkel.nl

NOORDWIJK. - Mevrouw Visser werd wagenziek en in een wegrestaurant verdween tijdens brakenhaar bovengebit in de toiletpot. Een ramp! Want in haar representatieve functie als consulente washet onmogelijk om zonder kunstgebit op haar werk te verschijnen. Maar, geen paniek! De volgende

dag al had Adenta een compleet nieuw gebit voor haar gemaakt. ‘s-morgens om 10 uur arriveerde mevrouw Visserin Noordwijk en ‘s-middags om half vijf kon zij weer terugnaar Zwijndrecht om nog dezelfde avond haar werkzaam-heden te hervatten. Mevrouw Visser overweegt nu om een reservegebit te laten maken omdat zij binnenkort aan eenlange buitenlandse reis begint. Je weet maar nooit!

U wilt ook snel een nieuw en mooi kunsgebit?Neem nu het besluit om een goed kunstgebit te nemen waaru de komende jaren veel plezier van heeft. Tobben met eenloszittend kunstgebit of partiele prothese (plaatje of frame)is echt onnodig. Waarom uitstellen als je binnen enkeledagen een nieuwe prothese kunt hebben? Een slecht zittend gebit moet je gewoon zo snel mogelijk vervangen of zodanig laten aanpassen dat het wèl prettig zit.U voorkomt daarmee ook andere klachten en ongemakkenzoals hoofdpijn en pijn in uw mond of kaak. U blijft tochook niet doorlopen met slecht passende schoenen? EEN (VERRE) REIS WAARD!

Hotel NoordzeeBoulevard 72

T 0714015742www.hotelnoordzee.nl

Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Volg ons op Twitter@NoordzeeBistro

cadeautip!cadeautip!

Page 5: Rb week 14 16

Brede steun in gemeenteraad voor regionale retailvisie Onderzoek naar samenwerking In de Hoftuin en De Remise WINKELS De Katwijkse ge-meenteraad heeft vorige week donderdagavond bijna eensluidend ingestemd met de Retailvisie Leidse Regio 2025.

Met die gezamenlijke visie willen zes gemeenten in de Leidse regio, waaronder Katwijk, het vestigings-klimaat voor winkels verbeteren. TOEKOMST De visie zet in op minder winkelge-bieden, minder vierkante meters en meer concentratie van winkels, waardoor er sterkere winkelcentra ontstaan. In de visie staat onder andere welke winkelgebieden wel en niet levensvatbaar zouden zijn. Voor de Rijnstraat en de Asterstraat ziet de visie de toekomst somber in. Op aandringen van de gemeente is winkelcentrum De Remise aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg wel opgenomen in de toekomstvisie. De retailvisie heeft de afgelopen we-

ken tot nogal wat opmerkingen ge-leid, met name over het winkelcen-trum dat Oegstgeest wil bouwen net ten zuiden van de Rijnsburgse wijk Frederiksoord. Hart voor Kat-wijk vindt dat Katwijk pas op de plaats moet maken en de retailvisie nog niet vast moet stellen. ‘Als een andere gemeente tegen de grens van Rijnsburg een groot winkelcen-trum gaat bouwen, moeten wij ons eens achter het oor krabben’, aldus Gijsbert Schrijvers, die liet weten dat HVK niet zal instemmen met de visie. Hij riep op om nog maar weer eens met de andere gemeenten om tafel te gaan zitten. SAMENWERKEN ‘Het wordt geen winkelcentrum, maar een solitaire supermarkt’, liet wethouder Krijn van der Spijk van economische zaken weten. De wet-houder ziet daarom kansen voor de Rijnsburgse winkelcentra In de Hoftuin en De Remise. ‘Door de di-versiteit die er wordt aangeboden.’ Die twee moeten dan volgens Van der Spijk wel beter gaan samenwer-

ken. Daar wordt volgens hem on-derzoek naar gedaan. HVK stond alleen in zijn afwijzing. De overige fracties stemden wel in met de retailvisie.

Met Katwijk hebben ook Oegst-geest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude de visie vastgesteld. Leiden heeft dat besluit opgescho-ven naar eind juni.

Nieuw leven in de sloten van woonwijk De Kleipetten. | Foto: pr.

5 DONDERDAG 7 APRIL 2016 DE RIJNSBURGER nieuws

Winkeliers van De Hoftuin en De Remise moeten beter samenwerken. | Foto: pr.

Gastlessen over geld RABOBANK Ruim 400 kinderen leerden over het omgaan met en de oorsprong van geld in het Rijksmuseum van Oudheden

Niet een week van het geld, maar 3 weken van het geld werden geor-ganiseerd door Rabobank Leiden-Katwijk en het Rijksmuseum van Oudheden. Drie maandagen achter elkaar was het museum speciaal ge-opend voor ruim 400 kinderen uit 15 groepen 8 vanuit Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Medewerkers van het museum vertelden de kinderen over de oor-sprong van het geld. Dat begon met ruilhandel. Ze kregen diverse oude betaalmiddelen te zien, van steentjes tot prachtige oude mun-ten. En ze mochten ruilhandel zelf uitproberen met voorwerpen uit het museum. Medewerkers van de Rabobank, leerden de kinderen

over omgaan met geld. Is het bij-voorbeeld handiger om te lenen of sparen voor een nieuwe tablet? Ook het bankpasje kwam aan de orde in het onderdeel ‘pas op je pas’. Geef nooit je pincode of je pas af, was de waarschuwing. De kennis van de kinderen werd vervolgens getest in een geldquiz. De kinderen dachten enthousiast mee tijdens de lessen. Bijvoorbeeld hoe je extra geld kan sparen om eer-der iets te kunnen kopen. En ze von-den het heel bijzonder om eeuwen-oude muntjes te kunnen voelen en bekijken. De leraren en ouders vonden het ‘een leuk en leerzaam initiatief’. Voor Rabobank Leiden-Katwijk is fi-nanciële opvoeding een belangrijk speerpunt. Kinderen die al op jonge leeftijd leren hoe ze met geld om kunnen gaan, komen later minder vaak in de financiële problemen.

Informatieavond buurtwhatsapp VEILIGHEID Gemeente Katwijk organiseert, in samenwerking met politie Katwijk en het lan-delijk platform ‘whatsapp buurtpreventie’, een informa-tiebijeenkomst over het gebruik van whatsapp om de veiligheid in een gebied te vergroten.

De avond vindt plaats op 13 april om 19.30 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Kon. Julianalaan 3. Ie-dereen die een whatsapp groep wil gaan beheren of al coördinator is van een whatsappgroep is van harte welkom. SAMEN STERK, KATWIJK VEILIG Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon. Veel mensen maken ook gebruik van de com-municatieapp ‘whatsapp’. Met deze app kunnen mensen gesproken of geschreven berichtjes in een groep of één op één versturen en ontvangen. Buurt whatsapp is een methode waarbij de veiligheid in een bepaald gebied met behulp van het netwerk ‘whatsapp’ wordt vergroot. Bewoners van één of en-

kele straten verenigen zich in een whatsappgroep. In deze groep kun-nen eventuele verdachte situaties worden gesignaleerd of gedeeld. Op deze manier zijn mensen extra alert op wat er speelt in de wijk. Als zich iets verdachts voordoet, kan de politie worden ingeschakeld en kan de politie met behulp van de gege-ven informatie snel eventuele straf-bare feiten aanpakken. Op dit mo-ment zijn er in Nederland en België al meer dan 2800 geregistreerde whatsappgroepen. Ook in Katwijk zijn verschillende whatsappgroe-pen actief. Tijdens de bijeenkomst worden adviezen gegeven over het gebruik van whatsapp en licht het landelijk platform de spelregels toe. Ook de gemeente en de politie leggen uit welke rol zij kunnen spelen bij het gebruik van buurtwhatsapp. Wilt u zich wel aanmelden voor de bijeenkomst bij wijkregisseur Ton den Butter via 071-4065973 of [email protected]. Voor meer informatie over deze bijeenkomst of over dit onderwerp kunt u ook terecht bij de wijkregisseur.

Open ochtend de Dubbelburg ONDERWIJS De Dubbelburg is een school voor openbaar on-derwijs met drie locaties in Val-kenburg en Rijnsburg. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek en heeft een eigen identiteit.

Door de relatief kleine groepen is er veel ruimte voor persoonlijke aan-dacht voor de leerlingen. Normen en waarden als respect, gelijkheid en tolerantie zijn zaken die we onze leerlingen graag willen bijbrengen. Ook aan zelfstandigheid besteden we veel aandacht. Zelfstandigheid hebben de leerlingen nodig om goed voorbereid naar het voortge-zet onderwijs door te kunnen stro-men. De Dubbelburg is een school met leerlingen met verschillende ach-tergronden en vanuit verschillende culturen, een duidelijke afspiege-ling van de Nederlandse samen-leving. Kennis van deze achter-gronden en culturen is belangrijk

om elkaar te kunnen begrijpen en respecteren. Voor leerlingen vanaf groep 4 zijn er lessen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). Tijdens deze lessen maken zij kennis met de verschillende godsdiensten en culturen. De lessen worden gege-ven door een leerkracht van de lan-delijke stichting GVO en HVO. Tijdens de open dag van vrijdag 15 april a.s. bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op locatie Rijnsburg, Nassaulaan 1. De school is geopend van 9.00 - 12.00 uur voor belangstellende ouders met kinderen die in schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 4 jaar wor-den. U kunt op deze ochtend bij alle groepen binnen lopen om een les bij te wonen. Voor de kinderen is er een cadeautje uit de grabbel-ton en zij kunnen deze ochtend geschminkt worden. Mocht u ver-hinderd zijn op 15 april dan kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismaking, telefoonnummer 071-4025244.

Familie gans Bijzonder om te zien als kuikens uit hun ei kruipen. Moeder rotgans heeft haar jonkies aan de kant van het water nabij de begraaf-

plaats uitgebroed. Vanaf vorige week woensdag zwemt familie rotgans trots heen en weer, maar blijven wel in de buurt van vader en moeder gans .

Op mijn column van twee weken terug heb ik de nodige reacties gekregen. Zowel voor als tegenstanders van de kerksluiting lieten zich horen. Een diversiteit aan opmerkin-gen en gezegden, vaak met een Bijbelse achtergrond werden in mijn mailbox gedeponeerd. Eén opmerking wil ik u niet onthou-den. Een bedroefde kerkganger schreef mij: ‘Wij mogen dan wel “Van God Los” raken, maar Hij zal ons nooit loslaten’. Op de website Protestants Rijnsburg verscheen afgelopen zondag de boodschap dat de Gere-formeerde kerk blijft bij haar beslissing om begin mei twee van haar drie kerkgebouwen te sluiten. Ja, dat zal zeer doen bij veel ouderen die hun leven-lang in die kerkgebouwen de diensten hebben bezocht maar men is kennelijk niet over een nacht ijs gegaan. De beslissing om tot kerksluiting over te gaan in 2014 al genomen, blijkt uit de gepubliceerde brief aan alle leden, is de afgelopen maan-den opnieuw meerdere keren besproken maar de uitkomst was telkens, hoe pijnlijk ook: sluiten. De grote vraag is nu: wat gaan de kerkleden die zich zo fel tegen die sluiting hebben verzet nu doen. Het antwoord op die vraag zal beslist binnenkort een keer naar buiten komen. De gemeente Katwijk gaat het inzamelen van afval voor ons vergemakkelijken. Plastic, blik en drinkpakken mogen voort-aan in dezelfde container. De sorteermachines van het afvalverwerkingsbedrijf kun-nen tegenwoordig het plastic, blik en drinkpakken heel goed van elkaar scheiden. Ik was net gewend aan al die verschillende bakken, maar goed tegen deze nieuwe manier van inzamelen kan niemand bezwaar hebben. Eitje, appeltje zou ik zeggen. Als we nu ook nog eens het fatsoen hebben om het afval niet naast maar in de containers te gooien (ik zie soms foto’s op Facebook voorbijkomen waaruit duidelijk wordt dat dit voor sommigen erg moeilijk is) komt het toch nog goed met ons. Afval heb je in allerlei vormen en het zorgt vaak voor overlast. Huiseigena-ren van woningen aan de Bou-levard in Katwijk hebben sinds de komst van de parkeergarage veel last van stank veroorzaakt door afvalwater. De horeca is daar debet aan. Hun afvalwater bevat een hoog vetgehalte en vanwege de trage doorstroming veroorzaakt dit een ondraaglijke stank in flink wat woningen. Er zijn bewoners die op de boven-verdieping van hun woning zijn gaan wonen om aan de stank-lucht te ontkomen. De stank-klachten zijn niet nieuw maar de gemeente deed er tot op heden weinig mee. Daar komt nu verandering in, het gemeen-tebestuur heeft beloofd om het stankprobleem snel aan te pak-ken maar kan helaas niet garan-deren dat het stankprobleem voor altijd wordt opgelost. Tja, dan mag je parkeergarage de ene na de andere prestigieuze prijs in ontvangst nemen heb je dat weer. Het is echt waar: In Katwijk is alles anders. [email protected]

Ui catcher

Page 6: Rb week 14 16

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 204 63 336

Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Nan de Mooij u i t vaar tbege le id ing

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid

Gebruik van “Het Afscheidshuis” is mogelijk voor opbaren in één van de familiekamers en / of condoleance

UitvaartondernemingDC VIS & ZN

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Betrokkenheid, persoonlijke aandacht

en dag en nacht bereikbaar.

Kantoor: Hartweg 332221 PV Katwijk

tel. 071 4074440 mobiel. 06 12507285

[email protected] www.dcvis.nl

thuis opbaring - volledig verzorgde uitvaarten

Persoonlijk en betrokkenSfeervolle familiekamer

Meeuwenlaan 432225 PE Katwijk

www.theovanderplas.nl

Dag en nacht bereikbaarTel. 06-12091112 of 071-4012528

Een modern rouwcentrumvoor een afscheid op maat

3 sfeervolle 24 uurs familiekamersInloopuurtje:

elke donderdagmorgen van 10.00-11.00 uur

071 402 86 89www.delaatsteeer.nu

[email protected] Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

Wat was je sterk en arbeidzaamsteeds heb je voor een ieder klaargestaan.Flink was je, je hele leven.Moedig ben je tot het einde gebleven.

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen, is overleden mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoon- vader en trotse opa

Adrianus Leonardus Hoekstra

AadGeëerd met de erepenning vande gemeente Rijnsburg en met

de Laurentius Plaquette vanbisdom Rotterdam

* 11 april 1938 † 1 april 2016

We zijn bedroefd maar dankbaardat hem verder lijdenbespaard is gebleven.

Gré Hoekstra- Beugelsdijk Yvonne en Wilco Martijn, Rogier Rolf en Saskia Megan, Lucas, Britt

Lavendelhof 282343 CX Oegstgeest

De eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 8 april om 13.30 uur in de kapel van De Wilbert, Overrijn 7 in Katwijk a/d Rijn.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op de begraaf-plaats naast de R.K. Kerk H. Willi-brord, Rhijngeesterstraatweg 35 in Oegstgeest.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en koffie drinken in La France, gelegen naast de kerk.

LIEVER GEEN BEZOEK AAN HUIS

‘De Heer is mijn Herder ’

Tot ons grote verdriet is overleden

AAD HOEKSTRA

Dank je voor alles, lieve vriend.

Wij wensen Gré en de (klein)kinderen Gods troost toe.

Marianne en Jan Mootenen kinderen

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van

JACOB (JACK) HEEMSKERK

Wij zullen zijn inzet en alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan, nooit vergeten.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en kennissen.

Bestuur, leden, sponsors en vrijwilligers vanv.v. Rijnsburgse Boys

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.”

TANDTECHNIEK

DE VRIESKorte Vaart 11

2231 GE RijnsburgTel. 4020695

Kunstgebitten / reparaties

Mies SchoneveldUitvaartbegeleiding

J. van der Vegtstraat 632225 TR Katwijk

Opbaren in sfeervolle familiekamer

’Met aandacht voor details’BetrokkenMeelevendZorgvuldig

071-4018779 (24 uur bereikbaar)

www.miesschoneveld.nl

‘Je bent niet meerdaar waar je was,

maar overal waar wij zijn’

DANNY LAPRÉ

Bedroefd zijn wij na het overlijden van onze lieve vriend. Wij leven mee met Jacqueline, Danique en familie.

SashaDenice AnneJosé DirkBarbro MartinMirjam MichielJosine Thomas en kinderen.

Verslagen en verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde collega,

DORIEN DURIER-VAN EGMOND EchtgEnotE van onzE collEga thiErry DuriEr

Meer dan 18 jaar heeft zij met vrolijkheid en enthousiasme bij ons gewerkt.

Wij wensen Thierry, Sebastian en Kelly, Melanie en Mark veel kracht en sterkte.

Directie en Medewerkers Kariflex B.V.

Rijnsburg, 30 maart 2016

Mijn Verlosser leeft

De Heere heeft Thuisgehaald mijn dierbare man, onze lieve zorgzame vader en trotse opa

GERRIT DEN HEIJER

* 16 juni 1939 † 5 april 2016

J.M. den Heijer-van Zuijlen

Maartina en Frans Lianne en John, Kees Frans en Manon Marleen

Alinda en Gert Janneke en Sjoerd Gijs

Esther en Dick Anne-Marie en Rens Dick en Ilona Madelon Ruben Elias

Andrea Babette

Jorien en Bas Gerben en Alinda Julia Naomi Deborah

Er is gelegenheid tot condolerenD.V. zaterdag 9 april 2016 van 19.00 uur tot 20.30 uur in de zaal van de Chr. Gereformeerde Kerk, Oegstgeesterweg 71 te Rijnsburg.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. maandag 11 april 2016 om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.

Geen bloemen

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraadal ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand mij vasthouden.

Psalm 139: 9 en 10

Met veel verdriet hebben we afscheid genomen van onze lieve, trouwe broer, zwager en oom

GERRIT DEN HEIJER

Wij wensen Jannie, de kinderen en kleinkinderen Gods troostvolle nabijheid toe.

Marian Binnendijk- den HeijerHenk Binnendijk

Jannie den Heijer

Diddy van Zuijlen- den HeijerJac van Zuijlen (in liefde herdacht)

Lida den HeijerJaap Glasbergen Neven en nichten

Rijnsburg, april 2016

Page 7: Rb week 14 16

BingoBUURTVERENIGING n Irissen-straat. De eerstvolgende bingo van de buurtvereniging is op 12 april en wordt gehouden in Go*Go Rijnsburg.Iedereen is van harte welkom, ook als u geen lid bent van de buurt-vereniging. De zaal is om 19.30 uur open, de bingo start om 20.00 uur.

Onder Vuur INTERVIEW n Vanaf maandag 11 april is er weer een nieuwe afle-vering van ‘Onder Vuur’. In het Spinozahuisje ontvangt Carolien van Egmond dit maal Gerlinde Vliegenthart. Ze stond in grote producties als de drie musketiers, Tarzan en the Lion King en speelde gastrollen in o.a. GTST, Westen-wind en Kees en Co. ‘Onder Vuur’ is vanaf 11 april iedere avond te zien om 21.30 uur. In de week van 18 april om 10.30 uur en 16.30 uur via RTV Katwijk.

RommelmarktSPULLEN n Ook zaterdag 9 april a.s. halen wij weer bij u thuis de spul-len op voor RommelmarktRijns-burg. Wanneer u voor vrijdag 8 april 18.00 uur belt of mailt wordt alles wat u over heeft opgehaald. Belt u naar tel:084-8366316 let op: u krijgt een antwoordapparaat. Spreek duidelijk naam en adres in. Of stuur een mail: [email protected]. Zonder uw ‘rommel’ kunnen wij natuur-lijk geen rommelmarkt houden.

Tevreden bewoners in de nieuwe Vlietsteden ‘Het is net of ik thuis ben’VERHUIZEN n Vorig weekend werden de laatste bewoners vanuit de tijdelijke huisvesting aan de Waterboslaan naar hun gloednieuwe onderkomen verhuisd. Na twee jaar keer-den ruim veertig senioren weer terug naar het nieuwe ge-bouw in een vertrouwde omgeving, waar zij destijds al in de oude DSV-Vlietstede woonden. Een leuke geste van de buurt-bewoners was dat zij hun vlaggen hadden uitgestoken. Een warm onthaal dus.Door Piet van Kampen

De psychogeriatrische vleugel van het nieuwe Vlietstede biedt ruim-te aan veertig bewoners die aan een vorm van dementie lijden. Zij wonen in vier afdelingen waar zij per tien personen een woongroep vormen. Alle bewoners beschikken over een eigen kamer, een ruime badkamer, slaapgelegenheid en een kleine keuken. Elke woongroep heeft een gezamenlijke, gezellige huiskamer waar ook vers wordt ge-kookt. Verder zijn er drieëntwintig ruime 3-kamerappartementen en twee Hospice appartementen in de andere vleugel van het gebouw. Tenslotte zijn er ook nog vier tijde-lijke appartementen. ‘Hier kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld na een verblijf in het ziekenhuis moeten revalideren en zorg nodig hebben,’ licht locatiemanager Jen-ny Kuijt toe. ‘Ik ben heel blij met dit nieuwe gebouw dat aan alle wensen en een goede inrichting voldoet’. DE ONTMOETINGOp de begane grond is een grote ruimte ingericht als een soort huiskamer met een open keuken. ‘Hier kunnen ook buurtbewoners

terecht om elkaar te ontmoeten. Het is allemaal laagdrempelig en zij kunnen zo in en uit lopen, van-daar dat wij het ook de naam De Ontmoeting hebben gegeven. Het voorziet in een behoefte voor ou-deren die er even tussenuit willen en soms alleen zijn’. Haar woorden werden direct al be-waarheid, want rond de grote tafel was het al gezellig druk. ‘Het heeft

de functie van een buurtcentrum en de gasten kunnen hier ook een hapje eten’. Voor de bewoners is er een activiteitenprogramma zo-als sjoelen, bingo, beweging voor ouderen en handwerken. Soms maken de verzorgers ook kleine uitstapjes met hen. Vanuit Vliet-stede wordt er in de omgeving ook thuiszorg geleverd zowel verpleeg-kundige als huishoudelijke zorg van DSV-verzorgd leven. Ook is er bijvoorbeeld maaltijdservice aan huis en 24-uursalarm. WEER THUIS‘Het is net of ik thuis ben,’ glom de 94-jarige Gijs Hogewoning in zijn ruime 3-kamerappartement. De krasse oude heer is nog goed bij de tijd. Hij is trots op zijn spulle-

tjes die de woonkamer op zijn kast staan te pronken. ‘Het is geweldig hier en ik ben onder de indruk,’ prees hij zijn nieuwe woonomge-ving. ‘Maar het is toch wel even wennen’. Mevrouw Passchier laat ook trots haar kamer zien. Heel vroeger werkte zij op kantoor van het ‘oude huis’. Nu vermaakt zij zich in de huiskamer van de woon-groep Spinozahof. Samen met de dames Van Paridon en De Best babbelen, zingen ze, spelen ze bingo en gaan naar de gym. ‘We doen alles samen,’ klinkt het in koor. Fijn als deze mensen het zo naar hun zin hebben in het nieuwe gebouw dat zeer ruimtelijk is in-gericht en aan alle eisen van deze tijd voldoet en waar professionele medewerkers met hulp van talloze vrijwilligers het leven voor de be-woners zo aangenaam mogelijk maakt.

Het woensdag jl. gehouden refe-rendum over het associatiever-drag tussen de EU en Oekraïne heeft ons land 40 miljoen euro gekost. Een hoop geld waar men volgens mij veel beter problemen hier of elders mee had kunnen aanpakken. Of u nu voor of tegen heeft gestemd of niets heeft gedaan, die 40 miljoen euro is wat mij betreft weggegooid geld. Hoeveel verdragen zijn er sinds de start van de Europese Unie in 1957 al niet gesloten, verdragen waar men ons nooit iets over heeft gevraagd. In Brussel zijn ambte-naren al 60 jaar met niets anders bezig, en ik vertrouw erop dat ze ook voor mij bezig waren. Het referendum heeft voor en tegen-standers van de EU even ruimte gegeven om hun standpunten over ons uit te storten. Slimme zakenjongens waren er als de kippen bij om daarvoor bestemde subsidies op te vragen. Of het geld er inderdaad ook voor is gebruikt is onduidelijk. In Rijnsburg hebben we ons eigen “verdrag” met Oekraïne via werkgroep De Ruyter en stichting Oekroe. Ja, dat “verdrag” kost het nodige, maar we weten wel dat het geld z’n bestemming echt bereikt.

DAAR VRAAG JE ME WAT...Een keer per maand doen een vijftal inwoners hun ‘zegje’over een bepaald onderwerp. Deze keer gaat het over het referendum waarvoor we deze week naar de stembus mochten met als onderwerp de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Voor veel mensen een ver van mijn bed show. De stelling luidt: Referendum associatieovereenkomst tussen EU en Oekraïne was niet nodig; Politiek moet deze beslissing zelf nemen.

Het referendum dat deze week plaatsvindt, gaat niet over de vraag of Oekraïne lid mag worden van de EU, zoals de orga-nisatoren van de volksraadpleging ons willen doen geloven. Het gaat over de vraag of de EU en Oekraïne nauwer kunnen samenwerken, onder andere op handelsgebied, met als doel de economie te moderniseren en de rechtsstaat en de democratie te hervormen. Een nobel streven, want daarmee wordt daadwerkelijk geprobeerd iets te doen aan de mensenrech-tensituatie en de corruptie in het land. In het verdrag wordt met geen woord gerept over toetre-ding tot de EU. Het gaat om een verdrag dat de EU met veel meer landen heeft in de wereld, zoals Guatemala, Israël, Libanon en Zuid-Korea. Alle Europese landen hebben dit verdrag inmiddels goedgekeurd, ook de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, maar door het referendum kan ons land (nog) geen definitief ja geven. Natuurlijk kijkt Poetin met argus-ogen naar het verdrag, omdat de EU de banden aanhaalt met een land dat in de invloedssfeer van Rusland ligt. Maar we zijn toch niet bang voor de Russische president?

Ik denk per-soonlijk niet dat dit refe-rendum nodig was geweest. In mijn ogen is dit referendum namelijk aan-gevraagd door een stel oproer-kraaiers die het leuk vinden om ergens tegenaan te schoppen.Genoeg handtekeningen en gaan met die banaan. Oekraïne heeft voor mijn gevoel na de ramp met de MH17 een negatieve reputatie gekregen en dat is niet terecht.Daarbij, het maakt geen peper-noot uit wat wij als Nederlanders bij het referendum gaan stem-men; het verdrag is al door het EU-parlement heen en zal dus toch wel doorgaan, met of zonder Nederland.De initiatiefnemers van dit referendum willen graag meer inspraak in het hele EU-verhaal; ik vind dat dit niet te juiste manier is om dat te bereiken. Geldver-spilling en druktemakerij over een verdrag wat de EU ook al met landen als Servië, Macedonië en Chili heeft. En ik vind het jammer dat Oekraïne hier de dupe van moet zijn.

Eens met de stelling. Ik was al geen voor-stander van het referendum. Het is slechts ‘raad-gevend’ van aard en zoekt geen deskundigheid bij de raadge-vers. De regering zal de uitkomst daarvan zonder meer naast zich neerleggen. Zo’n referendum is slechts een veredelde opiniepei-ling, op kosten van de belasting-betaler. In die mening ben ik gesterkt doordat de initiatiefne-mers van dit referendum duide-lijk maakten dat zij niet geïnteres-seerd waren in de mening van Nederland over het verdrag met Oekraïne en ook niet in het wel en wee van Oekraïne. Zij wilden een heel ander doel bereiken en daarvoor dit referendum mis-bruiken. Een grof schandaal, dat de democratie in dit land geen goed gedaan heeft. Ik zou er dan ook niet om treuren als het hele referendum afgeschaft wordt. Dat zal van de politiek vergen dat zij met gedegen deskundigheid weer zoveel vertrouwen van de burgers krijgt, dat die geen behoefte meer hebben aan een dergelijk referen-dum. De hemel beware ons voor een regering die haar koers laat bepalen door de opinie van de straat.

Blijkbaar waren er heel veel mensen die dit referendum wel nodig vonden, dus hoe kunnen we zeggen dat het niet nodig was? Nederland is een democratie en wij hebben onze vertegen-woordigers dus zelf kunnen kiezen. We mogen er daarom vanuit gaan dat de beslis-singen die zij nemen overeenko-men met wat de meerderheid van het Nederlandse volk wenst, maar blijkbaar geldt dit niet voor de associatieovereenkomst met de Oekraïne. Dit verdrag gaat over politieke en economische samenwerking. Door samen te werken draagt Europa bij aan de politieke stabi-liteit en rechtsorde in Oekraïne en kunnen bedrijven over en weer gemakkelijker zaken doen. Dat is een gedeeld belang, ook voor Nederland. Toch heeft een groot aantal Neder-landers hierover de behoefte aan een referendum uitgesproken, en door de onlangs aangenomen referendumwet is dit mogelijk gemaakt. Ook dat is democratie.

7DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER lokaal

Aan de grote tafel gezellig met elkaar koffie drinken. | Foto: PvK.

Lisette van derMaden-vanBeelen,huismoeder,raadslid

Henk Hogewo-ning, eigenaar TxTlHoogte

Anna Krom-hout,Ergocoach thuizorgen PR-managerFlora Band

Coen Westerink,predikant

Henk Westra, facilitair mana-ger horeca

Page 8: Rb week 14 16

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50

locaties door heel

Nederland!

Locatie Katwijk Tramstraat 112b2225 CM KatwijkT [email protected]

OpeningstijdenDi. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

Als ’t om inloopkasten gaat, slaagt u bij Meijvogel Hout altijd. Als specialist en

exclusief dealer van Stijl-kasten, maken we elke kast voor u op maat. Woonkamer,

kantoor of slaapkamer: alles precies op maat gemaakt voor u. Met speciale

ontwerpsoftware ontwerpen we elke kast naar uw wens. Schuif-, vouw- of

draaideuren: alles is mogelijk. Afwerking met hout, glas, kunststof grepen,

accessoires en natuurlijk een gamma aan kleuren. Inclusief handwerk uit de

eigen werkplaats. Van bijzettafel tot inloopkast: Meijvogel Hout maakt dat ’t past!

Hét maatpak onder de inloopkasten!

Meijvogel HoutBurgersdijkstraat 102225 AV Katwijk

T 071 407 4605E [email protected] W www.meijvogelhout.nl

Page 9: Rb week 14 16

Boeiend & bloeiendTijdens Kom in de kas was er zaterdag van alles te ontdekken bij een tiental kwekers in Klooster-schuur. In de kas kan alles, zo zag het publiek. Naast bloemen en planten kon men ook een kijkje nemen in de kassen van Indoorvolkstuin langs het Oegstgeesterkanaal.

9DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER kom in de kas

Page 10: Rb week 14 16

BEDRIJFSPANDin Valkenburg zh, Bloemenlaan 5KenmerkenOppervlakte : 910 m2

Bestemming : BedrijfsruimteAanbodtype : Huur

Beschrijving:• Volledig klimaat geregeld en met minimaal 15 Parkeerplaatsen, douches toiletten, keuken entree met balie etc., etc.• Zware vloerbelasting toegestaan op beide verdiepingen• Zware elektrische voorzieningen• Ontruimingsalarm systeem• Goede aanrij mogelijkheid naar Amsterdam en Den Haag• De inrichting is door u vrij in te delen• Mogelijkheden zijn, webwinkel met opslag, revalidatie centrum kantoor, groepspraktijk fysio of tandarts, apotheek, ouderenopvang, etc., etc.• Eventueel meer m2 mogelijk met werkplaatsHet is teveel om op foto’s te laten zien, dus als u serieus interesse heeft kunt u contactmet mij opnemen voor details of een bezichtiging.

VRAAGPRIJS ¤ 45.000,- per jaar ex., nu het eerste jaar¤ 30.000,- ex. Mogelijkheid tot opteren voor BTW.

Zeer fraai pand en vraag gerust om info!!!!T 071 4077364of mail [email protected]

TE HUUR

Nog enkele kleine bedrijfsunits te huur op de boven etage.

Bijvoorbeeld : Tattoo studio, voor workshop’s, massagesalon, atelier o.i.d.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Alex Kleinhuis 071 4077364 [email protected]

BEDRIJFSPANDin Valkenburg zh, Bloemenlaan 5KenmerkenOppervlakte : 910 m2

Bestemming : BedrijfsruimteAanbodtype : Huur

Beschrijving:• Volledig klimaat geregeld en met minimaal 15 Parkeerplaatsen, douches toiletten, keuken entree met balie etc., etc.• Zware vloerbelasting toegestaan op beide verdiepingen• Zware elektrische voorzieningen• Ontruimingsalarm systeem• Goede aanrij mogelijkheid naar Amsterdam en Den Haag• De inrichting is door u vrij in te delen• Mogelijkheden zijn, webwinkel met opslag, revalidatie centrum kantoor, groepspraktijk fysio of tandarts, apotheek, ouderenopvang, etc., etc.• Eventueel meer m2 mogelijk met werkplaatsHet is teveel om op foto’s te laten zien, dus als u serieus interesse heeft kunt u contactmet mij opnemen voor details of een bezichtiging.

VRAAGPRIJS ¤ 45.000,- per jaar ex., nu het eerste jaar¤ 30.000,- ex. Mogelijkheid tot opteren voor BTW.

Zeer fraai pand en vraag gerust om info!!!!T 071 4077364of mail [email protected]

TE HUUR

9 & 10 april 2016 van 10.00 tot 17.00 uur

9 & 10 april 2016

naar Duitslandvan Frankrijk

9 & 10 april 2016 van 10.00 tot 17.00 uur

9 & 10 april 2016

naar Duitslandvan Frankrijk

Lefferts Schoenen • KatwijkVoorstraat 17 • Tel. 071 - 4013346

Comfort én trendy

Damesmerken o.a.: Paul Green, Birkenstock, Bjorn Borg, ViaVia, MJUS, Gabor, Converse, etc.

Herenmerken o.a.: Van Bommel, Bjorn Borg, Blackstone, Clarks, Converse, Replay, etc.

Page 11: Rb week 14 16

Illustratie van het kunstwerk. | Foto: A. Kramer.

De kinderen van gymnastiekvereniging De Valken deden hun best tijdens de onderlinge wedstrijden. | Foto: pr.

Kunstcommissie kiest voor ‘Vliegduiven’ op DuyfrakpleinSPEELPLEIN n De gemeentelijke commissie voor Beeldende Kun-sten heeft zich gebogen over de voorstellen van twee kunste-naars voor een kunstwerk op het Duyfrakplein in de gelijknamige wijk in Valkenburg.

Dat speelplein ligt er nu een beetje verweesd bij. ‘Wat is de bedoeling hiervan?’ was de vraag van een Duy-frakbewoner aan wethouder Jacco Knape. Met een kunstzinnig speel-object wordt dat wel duidelijk, is de verwachting. De kunstcommissie, voor de gelegenheid uitgebreid met twee Duyfrakbewoonsters, had twee kunstenaars uitgenodigd om met een voorstel te komen. Albert Kramer, ook ontwerper van de ‘Helmvogels’ in het Valkenburgse woonwijkje Joghtlust, toonde het ontwerp voor twee gestileerde dui-ven. ‘Vliegduiven’ noemt hij ze zelf, dat qua klank aanleunt tegen ‘vlieg-tuigen’ en daarmee een verwijzing naar het voormalige marinevlieg-kamp Valkenburg.Kramer kwam met een concreet voorstel, gebaseerd op allerlei his-torische verwijzingen naar onder andere het Romeinse verleden van dat dorpsdeel, naar een Duyfhuys dat aan de overkant van de Oude Rijn zou hebben gestaan, naar een

Romeins duivenras (Palumbus), de grootste duiven die er zijn.Kramer heeft bedacht om middenop het Duyfrakplein twee duiven te zetten, die bij elkaar staan en naar elkaar toegekeerd. ‘Maar eentje zou ook een valk kunnen zijn’, wijzend op de naam van het dorp. De vogels worden gemaakt van polyester en zijn zo’n 2,40 meter hoog. Kinderen kunnen in de kunstwerken klim-men en naar beneden glijden.De Katwijkse kunstenaar Wilfred Stijger, die de wereld overtrekt om zand- en ijssculpturen te maken, toonde de commissie vier van zijn ideeën, variërend van een ‘Wande-lende brug’ en een scharend object met twee gezichten tot ‘Handige bankjes’ (bankjes ‘op handen gedra-gen). Hoewel enthousiast over voor-al de ‘Handige bankjes’, bleek na een stemmenrondje een meerderheid van de commissie een voorkeur te hebben voor de ‘Vliegduiven’ van Kramer. Wethouder en commissievoorzitter Knape concludeerde dat de voor-stellen van Stijger nog te veel ‘in concept’ waren. Bovendien hadden zijn voorstellen ‘weinig historische context’. De gemeente gaat Kramer benaderen om zijn ‘Vliegduiven’ ver-der uit te werken.

Forse daling inbraken op bedrijventerreinenCIJFERS n Het aantal inbraken op de Katwijkse bedrijventerreinen is het afgelopen jaar drastisch ge-daald. Dit blijkt uit cijfers van de politie Katwijk.

In de periode van 1 oktober 2014 tot en met 21 maart 2015 waren er op de Katwijkse bedrijventerreinen acht-tien inbraken. Dit aantal is terug-gebracht tot zes in dezelfde periode een jaar later. Wijkagent van de be-drijventerreinen Tanja Wassenaar maakte deze cijfers bekend richting het bestuur van Stichting Beveili-ging Bedrijventerreinen (SBB), die de collectieve beveiliging aanstuurt.

‘De periode dat het aantal inbraken drastisch gereduceerd werd, komt overeen met de aanwezigheid van onze nieuwe beveiliger. Voor het SBB een bewijs dat ze met Huschka Be-veiligers een prima partner hebben om de terreinen,’t Heen, Klei Oost in Katwijk en ‘s Gravendijck in Noord-wijk, collectief te bewaken’, aldus SBB-voorzitter Jan van der Gugten. ‘Daarnaast tonen deze cijfers aan dat het hebben van een collectieve beveiliging op de terreinen brood-nodig is.’ De door het SBB aange-stuurde collectieve beveiliging geldt gedurende een groot aantal uren in de avonden en in het weekeinde.

Debat tegenvallers bouwproject Haven live via RTV KatwijkONDERZOEK n Vanavond verga-dert de commissie van de ge-meenteraad over het onderzoek naar de financiële tegenvallers in het bouwproject Haven fase 2 (zuid).

De financiële prognose in het on-derzoek laat een bedrag van € 2,9 miljoen aan meerwerkkosten zien. Belangrijke oorzaken voor de meerwerkkosten zijn volgens het onderzoek het kwalitatief slechte bestek, gevoelde tijdsdruk en een weinig meewerkende aannemer. Het college heeft de aanbevelingen uit het onderzoek overgenomen en voorzien van een uitwerking om toekomstige tegenvallers te voor-komen.Het onderzoek naar de tegenval-lers is in opdracht van het college uitgevoerd. Het onderzoeksrap-port is eind februari verschenen.

Het college heeft de aanbevelingen overgenomen en uitgewerkt in maatregelen om de voorbereiding en de uitvoering van projecten te verbeteren. Ter voorbereiding van het debat heeft de gemeenteraad ruim honderd vragen gesteld, die afgelopen week zijn beantwoord. In de vergadering op 7 april geven de raadsfracties hun mening, ten eerste over de resultaten van het onderzoek en ten tweede over de maatregelen voor de toekomst. Alle genoemde stukken zijn beschik-baar via vergaderstukken.katwijk.nl. Het debat begint donderdag 7 april om 19.30 uur en is naar verwach-ting om 22.00 uur afgelopen. De vergadering vindt plaats in de raad-zaal van het gemeentehuis. Publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen via RTV Katwijk.

Blijspel door Mimiek’s TheaterKOMISCH n Op vrijdag 22 en za-terdag 23 april wordt er in de theaterzaal van het Dorpshuis in Valkenburg weer een leuke to-neelvoorsteling gespeeld.

“Rechtspraak door de bocht” wordt, in de regie van Mario van Dijk, door de jongerenrgroep van toneelver-eniging Mimiek’s Theater gespeeld.Het lijkt een normale werkdag te worden in de rechtszaal van rech-ter de Boot. Maar niets in minder waar. De rechter is oververmoeid, haar parketwacht heeft een kater van een avondje stappen en dat terwijl ze ook een onzekere stagiair moet begeleiden. De net afgestu-deerde advocate moet haar draai

nog vinden, de beklaagden maken er een chaos van en als er dan tot overmaakt van ramp ook nog een jaloerse echtgenote opduikt, wordt het wel een hele zware dag voor rechter de Boot.Per avond is er plaats voor 70 man publiek. Kaarten kosten in de voor-verkoop 10 euro (aan de zaal 12 euro) en zijn te reserveren via [email protected] of via 071-4035192. Met deze voorstelling sluit Mimiek’s Theater het eerste theaterseizoen op de nieuwe loca-tie af. Nu al kan gesproken worden over een succesvol seizoen. Niet alleen de vereniging maar ook de (nieuwe) bezoekers zijn blij met het Dorpshuis als speellocatie.

Onderlinge wedstrijden bij De ValkenWEDSTRIJDEN n Vorige week dins-dag was het zo ver; de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van gymnastiek vereniging De Val-ken.

Als eerst kwamen de peuters sa-men met mamma of pappa en de kleuters in alle kleuren van de re-genboog Zij hebben laten zien wat ze allemaal geleerd hebben in het afgelopen jaar. Na hun kleurrijke optreden kregen zij allemaal een medaille en diploma. Na de peuters en kleuters kwamen de turners en turnsters. Voor som-mige de alle eerste wedstrijd en daarom extra spannend. Na elke ronde volgende er gelijk een prijs-uitreiking. Ook heeft de kidsdance optredens gegeven. De meiden heb-ben prachtige dansjes laten zien. Meer foto’s of informatie kunt u vinden op onze webstie www.val-kengym.nl nieuwsschierig komt

gerust een keertje langs bij onze lessen. UITSLAGENJongens: 1 Roan Hartevelt, 2 Deaz Hartevelt, 3 Sam Zwanenburg . Niveau R3: 1 Karlijn van der Nagel, Demi de Mooij, 3 Leviene van den Brink, 4 Sofie Ravensbergen, 5 Fen-ne Timmermans. Niveau R2: 1 Roos van der Meij, 2 Marleen van der Kamp, 3 Madelief Pen, 4 Nicolet Kopershoek. Niveau R1: 1 Nicole Koning, 2 Emma Spaan-derman, 3 Roxy van As. Niveau D4: 1Milou Madera, 2 Anna-bel Alblas, 3 Suze Rombach.Niveau D3/ D2: 1 Joelle Star, 2 Mirthe Bekker, 3 Sammie de Mooij. Niveau D2/ D1: 1 Linn Calis, 2 Wille-mijn van der Plas, 3 Jaidy Greebe.Vrije oefenstof: 1 Nikki Slootweg.

11DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER valkenburg

Rommelmarkt voor goed doelINZAMELEN n De rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk in Valkenburg is dit jaar op vrijdag 3 juni. De kerk is daarom op zoek naar spullen die men kan verko-pen. Denk hierbij aan meubels, servicegoed, speelgoed, tuinspul-len, witgoed, boeken en kleding. De opbrengst gaat naar twee doelen: 50% is bestemd voor een project van de diaconie: betere voedselvoorziening in Indonesië door duurzame landbouw. De andere helft is bestemd voor het buitenschilderwerk van de kerk en de bijhorende zalen eromheen. Heeft u verkoopbare spullen en wilt u deze schenken? Dan kunt u bellen met de heer Schoneveld 06-48443364 of de heer van Egmond 06-12736157. De spullen worden op afspraak bij u opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank.

VerslavingTHEMA-AVOND n De Brug Mid-den-Nederland organiseert op maandag 11 april 2016 een thema avond over ‘Verslavingsgedrag en de omgeving’ voor ouders, part-ners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De bijeenkomst wordt ge-houden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken door Rianne Krüger, hulpverlener bij De Brug Midden-Nederland. Een verslaafd persoon vertoont versla-vingsgedrag en voor de omgeving is het vaak lastig hier adequaat mee om te gaan. Leer hoe u dit verslavingsgedrag kunt herken-nen en hoe u hier het beste op kan reageren. Om 19.30 uur is er koffie en thee en het programma duurt van 19.45 tot 21.30 uur. Het wordt op prijs gesteld dat u zich van tevoren opgeeft bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via [email protected].

FotograafONJUIST n Bij het artikel Provincie: ‘gaat gemeente Masterplan aan-passen’, over onderzoek naar ge-volgen Unmanned Valley op het voormalig vliegveld, vorige week in deze krant, was vergeten om de naam van de fotograaf te mel-den. De foto van de verkeerstoren is gemaakt door Frank de Wit, cameraman- editor van Q Quality Movies.

Tips?NIEUWTJE n Heeft u iets leuks voor De Rijnsburger? Laat het ons weten via [email protected] of tel. 071 40 22 901.

Iets te vieren ?

De Meerhoeve Oud Ade

www.demeerhoeve.nl

071-5018291

Page 12: Rb week 14 16

Informatie van de gemeente

Algemene informatie bekendmakingenBezwaar, beroep en voorlopige voorzieningEen bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, uw adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de wer-king van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-rechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een ver-zoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroep-schrift meesturen.

Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U betaalt griffierecht voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening.

ZienswijzeIn uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

VerordeningenVerordeningen zijn naast de papieren versie op het gemeentehuis ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

E-mailBezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier.

Rechtstreeks beroepVoor direct beroep bij de rechter informeert u bij de bezwaarschriften-commissie, tel. (071) 406 5000.

Bekendmakingen gemeente Katwijk 7 april 2016

Openingstijden

Alleen op afspraakMaandag van 8.00-17.00 uur

Dinsdag van 8.00-17.00 uurWoensdag van 8.00-17.00 uur

Donderdag van 8.00-20.00 uurVrijdag van 8.00-17.00 uur

U kunt heel makkelijkzelf een afspraak maken

op onze websitewww.katwijk.nl/afspraak

Milieustraat TaanderstraatMaandag tot en met vrijdag:

10.00-16.30 uurZaterdag: 9.00-15.00 uur

Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van

8.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur

inloopspreekuur.

Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak

maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs

Het spreekuur is bedoeld voor alle inwoners. De wijkregisseur

en de wijkagent staan u te woord bij het persoonlijk overleggen

van een probleem of idee. U kunt ook een afspraak op maat met de

wijkregisseur maken.Ter info: De wijkregisseur bemoeit

zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte.

Katwijk aan ZeeWijkregisseur: André Veenstra

Spreekuur: donderdag15.00-16.00 uur,

Marktplein/Piet Heinlaan(gebouw marktmeester)

Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever)Wijkregisseur: Richard Onstenk

Spreekuur: donderdag13.30-14.30 uur,

Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant)

Katwijk aan den RijnWijkregisseur: Ton den Butter

Spreekuur: donderdag10.00-11.00 uur,naar de Coligny

(Louise de Colignylaan 7)

ValkenburgWijkregisseur: Richard Onstenk

Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur,

Torenvlietslaan 12(Brandweerkazerne van Valkenburg)

RijnsburgWijkregisseur: Ton den Butter

Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur,

De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers:

Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don

tel. 071-406 5425/06-109 22 [email protected]

Zorgloket

Iedere werkdag van 8.00 tot12.00 uur kunt u zonder afspraak

terecht. Daarnaast is het Zorgloket ook op werkdagen telefonisch

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uurvia 071-4065000

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Spreekuur Stadsbouwmeester

Bezwaar

Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omge-vingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie Omschrijving Datum indiening

Klappermansstraat 2, Katwijk

het dichtbouwen van het balkon aan de achterzijde van de woning

25-03-16

Nachtegaallaan 33, Katwijk

het kappen van een boom 24-03-16

Fazantstraat 13, Katwijk het bouwen van een tuinhuis 28-03-16

Ligusterstraat 16, Katwijk

het vergroten van de woning op de tweede verdieping

28-03-16

Vikingbank 4, Katwijk het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

29-03-16

Nassaulaan 7, Rijnsburg het vernieuwen van het kozijn aan de voorzijde van de woning

26-03-16

Waterkers 77, Rijnsburg het maken van een deur in een draagmuur op de begane grond van de woning

26-03-16

Van der Vliststraat 8, Rijnsburg

het maken van dakkapellen aan de voor-, zij- en achterzijde van de woning

29-03-16

Boulevard 127, Katwijk het wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde op de eerste verdieping van de woning

27-03-16

Dr. W. Dreesstraat t.h.v. 167 en 169, Katwijk

het kappen van vijf bomen 29-03-16

Overrijn t.h.v. 7 in Katwijk

het kappen van vier bomen 29-03-16

Asterstraat t.h.v. groenstrook Tjalmaweg, Zonnebloemstraat t.h.v. 156 in Katwijk

het kappen van veertien bomen 29-03-16

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te die-nen.

Vragen over bouwplannen?Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00-17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvra-gen. Dit kan ook via de website: www.katwijk.nl/verbouwen

De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergade-ring vindt plaats in het Heerenhuys op woensdag 13 april 2016 om 14.00 uur. Geïn-teresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Ver-gunningen, tel. (071) 406 5000.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande beslui-ten.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevings-vergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Locatie Omschrijving Bekendmaking besluit

langs de Provinciale weg N206, parallel aan de Helmbergweg, vanaf afslag Hoorneslaan tot aan de Jonckerweg in Katwijk

het renoveren en nieuwbouwen van een geluidsscherm

29-03-16

Annastraat 20, Katwijk het verhogen van de nok en het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (wijziging op eerder verleende vergunning)

29-03-16

Schulpeinde 6, Katwijk het starten van een bed & breakfast 30-03-16

Schutterswei 43, Katwijk

het vervangen van twee bergingen voor een nieuwe berging

31-03-16

Oranjestraat 20, Katwijk

het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

31-03-16

Lijsterbesstraat 13, Katwijk

het vergroten van de woning op de tweede verdieping (het verhogen van de nok), het plaatsen van een dakkapel en het maken van een raamkozijn aan de voorzijde van de woning

01-04-16

Merelstraat 29, Katwijk het wijzigen van de gevel door het plaatsen van garagedeuren en het maken van een uitrit

01-04-16

Ontwerpbestemmingsplan 1e gedeeltelijke herziening bedrijventerrein ‘t Heen, KatwijkHet ontwerpbestemmingsplan 1e gedeeltelijke herziening bedrijventerrein ‘t Heen van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATbttheenhz1-on01 ligt met ingang van 8 april 2016 t/m 19 mei 2016 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de gronden gelegen tussen de Ambachtsweg en de Scheepmakerstraat en gronden aan de Zeilmakerstraat en de gronden gelegen achter de Snijderstraat 7a t/m c en Ververstraat 6. Het bestem-mingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan bedrijven-terrein ‘t Heen. De herziening vindt plaats naar aanleiding een uitspraak van de Raad van State inzake de beroepszaak tegen bestemmingsplan bedrijventerrein ‘t Heen. De wijziging op basis van deze beroepszaak betreft een wijziging voor de zone waarin detailhandel in volumineuze goederen is voorzien en voor de zone waarin persoonsgebonden overgangsrecht is opgenomen in de bestemming Groen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: http://www.ruimtelijkeplan-nen.nl/?planidn= NL.IMRO.0537.bpKATbttheenhz1-on01.De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537. bpKATbttheenhz1-on01. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeente-huis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

ZienswijzenGedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digi-taal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via tel. (071) 406 5343.

Page 13: Rb week 14 16

Informatie van de gemeenteKoningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH

Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065Website: www.katwijk.nl

Mandaatbesluit

Partij Raadslid Tel. e-mail

CDA Mevr. I.W. van der Plas-de Groot

071-4028098 [email protected]

Christen Unie

Mevr. G.K. Haasnoot-de Mooij

06-24366388 [email protected]

D66 Dhr. R. Boland 06-22467768 [email protected]

De Lokalen Dhr. G.H.A. Bol 071-403244306-36316703

[email protected]

GemeenteBelangen

Dhr. R.P. Slootweg 06-10001516 [email protected]

Hart voor Katwijk

Mevr. A. H. van Ginkel - Lanting

06-40259657 [email protected]

Kies Katwijk

Dhr. J.H. Haasnoot 06-24717940 [email protected]

PvdA Mevr. P.S. Smits 06-30416894 [email protected]

SGP Dhr. W.J. Vroegindeweij 06-26664883 [email protected]

VVD Dhr. N. van Hoogdalem [email protected]

De gemeenteraad is bereikbaar via emailadres [email protected]. De contactpersonen van de raadsfracties zijn:

De gemeenteraad

Samen doen: plastic, blik en drinkpakken in één containerPlastic afval, blik en drinkpakken mogen vanaf nu in de con-tainer waar u eerst alleen plastic kon weggooien. De contai-ners staan verspreid door de gemeente, bijv. bij supermarkten. U kunt het afval ook kwijt bij de Milieustraat. • Containerlocaties vindt u www.katwijk.nl/milieuparken• Wat mag wel en wat mag niet in de containers leest u op www.katwijk.nl/afval

Het college maakt bekend dat mandaat is verleend aan het hoofd van de afdeling Ruimte en Veiligheid voor het uitvoeren van wettelijke taken als genoemd in hoofd-stuk 6 van het Besluit geluidhinder. Het besluit treedt op 7 april 2016 in werking. U kunt het besluit vanaf 8 april tot en met 19 mei 2016 inzien op het gemeentehuis.

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijzigingOp 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 in werking getreden. Deze verordening is nu gewijzigd. Het gaat om de wijziging om het mogelijk te maken passendheidseisen te stellen aan de huishoudengrootte bij woningen met een huurprijs boven 576 euro (volgend uit de Woningwet), en om het vaststellen van de rechten van studerende vergunninghouders op vervolg-huisvesting na een campuscontract. Ten slotte wordt een aantal onvolkomenhe-den in de tekst gecorrigeerd.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft de 1e wijziging van de Huis-vestingsverordening en de toelichting daarop in haar vergadering van 23 maart 2016 vastgesteld.

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijziging treedt in wer-king op 15 april 2016 en ligt samen met de toelichting op de verordening vanaf heden gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeente-huis, Koningin Julianalaan 3. De verordening ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Vergadering van 14 april 2016 Informatief

19.45-20.30 Stand van zaken ontwikkelingen in het sociale domein

20.30-20.45 Vertrouwelijke aangelegenheid (besloten)

Oordeelsvormend

19.45-20.30 Businesscase Project Blueport

Besluitvormend

20.45 HAMERPUNT

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016

BESPREEKPUNTEN

Bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015

Herziening horecabeleid

Meer informatie

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. De raad begint om 19.30 uur en stelt dan de agenda definitief vast. De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website katwijk.notudoc.nl Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering

Gemeenteraad

Op de hoogte blijven vande laatste berichten?

Wekelijkse nieuwsbrief www.katwijk.nl/nieuwsbrief

Websitewww.katwijk.nl

Online afspraak maken?www.katwijk.nl/afspraak

Volg ons op Social Media!

www.twitter.com/gemeentekatwijk

www.facebook.com/gemeentekatwijk

Kou- of warmteklacht?Bel de Warmtewacht!• Al meer dan 35 jaar erkend installateur gas-, water- en cv-ketels• Service en onderhoud • Vloerverwarming, mechanische ventilatie en zonneboilers• Renovatie badkamer, keuken of toilet

Tel. 071 - 4077050www.warmtewacht.net

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten.

Ook voor al het onderhoud aan uw auto.Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299

www.vanzelstautos.nl

APK € 38,- all-in*

APK €38,- all-in*

Wifi, internet of softwareproblemen? Tv- sig-naal niet goed, tv instellen of tv lcd stuk? Bel ons voor een prijsopgave vooraf. Thuis-service, 06- 29515182.

Garage(box) te huur gevraagd: liefst Katwijk Centrum. Max. per 1-6 . Tel: 06- 50922111.

Vraag ernaar bijuw arts en kijk opbotinbalans.nl

IETS GEBROKENEN 50+ ?

Botontkalking/osteoporose kande oorzaak zijn.Wees er op tijd bij

Page 14: Rb week 14 16

RIOOL.NL TIMMERT FLINK AAN DE WEGEigenlijk zou je moeten stellen dat Riool.nl meer onder de weg dan er boven haar werkzaamheden doet. Want daar liggen de problemen die moeten worden opgelost als er in kink in de kabel/riool komt van de ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf is lid van het Uneto VNI en ISO 9001, VCA** gecertificeerd en gespecialiseerd in snelle en adequa-te oplossingen voor rioolproblemen. Zestig jaar ervaring staan daar garant voor.

Door Piet van Kampen

Veel opdrachtgevers vanuit de (Rijks)overheid, wooncorporaties, horeca en last but not least particulieren zijn gewend aan de naam Barthen Rioleringswerken. Barthen is ook de naam van het familiebedrijf dat meer dan een eeuw geleden met bouwactiviteiten begon maar enkele decennia later zich ging specialiseren in het rioolwerk. Geen slechte keuze want het werd een succes en het bedrijf groeide. Dertig jaar geleden werd Ernst Barthen de eigenaar en onder zijn leiding groeide het bedrijf verder door. Inmiddels rijden er tientallen bedrijfsauto’s in verschil-lende uitvoeringen door de regio en verdienen honderdtwintig mede-werkers er de kost. Een belangrijke werkgever dus voor deze regio. Naast de hoofdvestiging in Leiden zijn er ook vestigingen in Alphen aan de Rijn, Amsterdam, Den Haag, Katwijk en Rotterdam. Riool.nl kan vrijwel de hele Randstad bedienen, 24 uur per dag 7 dagen in de week. De naam Barthen is geleidelijk aan vervangen door Riool.nl. ‘Met een herkenbaar logo helder en duidelijk voor de

opdrachtgevers’ licht eigenaar/direc-teur Ernst Barthen toe.

Brede klantenkringRiool.nl is gecertificeerd conform de BRL K10014 en K10015 normering, waardoor wij inspectie- reiniging- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitvoeren aan het hoofdriool. Hierdoor haalde het bedrijf onlangs mooie opdrachten binnen. Het onderhoud en de reiniging van de hoofdrioleringen in Leiden, Leider-dorp, Oegstgeest en Zoeterwoude mocht in de werkplanning worden bijgeschreven. Ook de Katwijkse wooncorporatie Dunavie, de ver-huurder van ruim 8000 woningen heeft voor de komende vijf jaar het onderhoud aan Riool.nl gegund. Een teken dat het bedrijf het vertrouwen geniet van grote opdrachtgevers.

‘Maar ook voor particulieren staan wij dag en nacht klaar bij verstop-pingen. Want zij behoren tot onze belangrijke klantenkring in de regio. Ook bij veel horecabedrijven en instellingen met verplichte vetaf-

scheiders worden de vetputten leeg gezogen. ‘Het voordeel is dat wij korte aanrijdtijden hebben waar-door de kosten voor de klant laag blijven’ benadrukt Barthen. Voor de particuliere woningeigenaar is het aan te raden om een servicea-bonnement af te sluiten. Met een serviceabonnement bent te allen tijde verzekerd van een goed lopende afvoer tegen een vast jaartarief. Geen verrassingen dus!

Verhuur van toilettenBehalve de hoofdactiviteiten van het bedrijf- ontstoppen, gedeeltelijk vervangen of vernieuwen van de riolering verhuurt het ook mobiele toiletten en plaskruizen voor schil-ders, bouwbedrijven of evenemen-ten. Maar particulieren kunnen ook een toilet huren voor een tuinfeest. Dan is er nog HuurMaat, waar Ernst Barthen ook eigenaar van is. HuurMaat verhuurt steigers, ma-

chines en handgereedschap vanuit 7 vestigingen in de Randstad aan de bouwsector en particulieren. Aan de wand in het kantoor in Leiden hangen tekeningen die aangeven dat Riool.nl bezig is met plannen voor nieuwbouw want het wil met de tijd mee gaan. De tijd die niet stil heeft gestaan en waarin het bedrijf is meegegroeid. Alle informatie over dit vooruitstrevende bedrijf is terug te vinden op www.riool.nl.

Van links naar rechts L. P. van Hoogdalem, Martijn Smittenaar, Ernst Barthen

Page 15: Rb week 14 16

n Drie turnsters van DWS veroveren plek in districtsfinale

TURNEN n Zaterdag 2 april werden er weer divisie wed-strijden gehouden in Amster-dam. DWS was in het eerste dagdeel vertegenwoordigd door een turnster: Florentina Ayre in niveau Instap D1.Het was Florentina haar eerste gro-te wedstrijd in Amsterdam. Maar het ging super goed. Ze begon bij het moeilijkste onderdeel de balk. Maar ze ging super netjes over de balk en is maar een keer gevallen. Het volgende onderdeel was de vloer, op muziek je oefening laten zien. Arabier flik-flak ging super netjes, eigenlijk net als de rest van de oefening. Natuurlijk de hele tijd met een lach op haar gezicht om de jury nog meer te overtuigen. Score op de vloer was een 11,6, dat was de 8ste hoogste score op vloer van dat dagdeel. Derde onderdeel was de sprong. Er moesten twee verschil-lende sprongen worden uitgevoerd, een salto met de plankoline en handstand platvallen met de kast en een dikke mat. Het gemiddelde van deze twee sprongen vormde een

totaal score van 13,75. Laatste onder-deel van die dag was de brug, mooi hoge zwaaien aan de hoge ligger en een perfecte afsprong. Kortom zeer tevreden met een eindresultaat van 47,375, wat een 12e plek opleverde.Het tweede dagdeel wast het de beurt aan Dewi & Gwenn van Duijn, Laura de Mooij, Amelie Koiter en Hannah Veenendaal. Meiden Pupil D1. Ook zij moesten beginnen op de balk. En wat voor begin was het! De meiden gingen echt perfect van start. Met de radslag bleven zij staan, handstanden keurig netjes en per-fecte afsprongen. Laura haalde maar liefst een 14,00, de 2e hoogste score van dat dagdeel op dat toestel. Het tweede toestel was vloer. Ook deze meiden moesten een oefening op muziek laten zien. Swingend gin-gen ze over de vloer heen, met super hoge mooie nette sprongen. Op dit onderdeel werd er door de meiden scores behaald tussen de 11,4 en 14,35. Na de vloer door naar sprong. Zij moesten ook twee verschillende sprongen turnen. Overslag over de kast en salto met plankoline. Laatste onderdeel was de brug. Hier was het

belangrijk dat ‘ophurken’ gehaald werd, hier was namelijk heel hard op geoefend door de meiden. Bij de meeste meiden werd ‘ophurken’ met succes behaald. Dewi haalde met een 12,75 zelfs het 4e hoogste cijfer van dat dagdeel op dat onder-deel!De beste zeven meisjes stromen door naar de districtsfinale van 21 mei. Dewi & Gwenn van Duijn wer-den 6e en 7e en Laura ging naar huis met een medaille voor de 4e plaats. Kortom geweldige dag waar maar liefst drie meiden doorstromen naar de districtsfinale.

Rijnsburgse Boys sprokkelt puntjes in Scheveningen en wint n Punten zijn heilig voor geelzwarten VOETBAL n De wedstrijd Scheveningen-Rijnsburgse Boys had in de aanvangsfase wel iets weg van de wedstrijd een week eerder. Ook toen een vroege penalty; ook toen verder tegen een tegenstander die met een man minder verder moest.

Maar daar hield de vergelijking op. De wedstrijd werd uiteindelijk wel over de streep getrokken, het ver-loop was anders dan de thuiswed-strijd tegen Stedoco. Eigenlijk zou er een bepaalde mate van tevredenheid moeten heersten bij spelers, staf en supporters na het duel op Houtrust. Rijnsburgse Boys had immers, in de topklasse althans, nog nooit de volle winst gehaald tegen Scheveningen. Dit was, in deze belangrijke fase van de competitie, nu eindelijk wel het geval. Toch wil de meegereisde of neutrale toeschouwer een beetje genieten van aardig voetbal. Dat was het enige wat er aan mankeer-de. Nu werd het punten sprokkelen en bijblijven in de strijd om de ze-vende plek.De wedstrijd begon overigens met een paar aardige kansjes voor de thuisclub. Met belangstelling werd

gekeken naar de vrije trappen van Wesley Goeman. De rechtermid-denvelder, die volgend seizoen in Rijnsburg actief is, nam deze tel-kens voor zijn rekening. Gelukkig voor de geelzwarten belandden zijn trappen telkens keurig in de han-den van Richard van Nieuwkoop. Na deze inleidende beschietingen was het Nick Kuipers die vond dat zijn voorwaartsen maar eens aan de slag moesten. Een prachtige lange trap belandde voor de voeten van Joël Tillema. De oud Schevenin-ger toonde zijn klasse en nam de bal perfect mee het zestienmeter-gebied in. Daar stuitte hij onregle-mentair op Ferry de Jong. De over-treding werd door scheidsrechter Koekoek bestraft met een rode kaart en een penalty. Marvin Wijks hield het hoofd koel en scoorde zijn vierde treffer dit seizoen uit een pe-nalty. Toch prettig dat een ploeg dit soort zekerheidjes heeft.

Ontspon er een week eerder een strijd met nog meer doelpunten over en weer, dit keer bleef het stil en Koekoek had eigenlijk net zo goed direct kunnen affluiten. De toeschouwers kregen een schouw-spel waar Rijnsburgse Boys het achterin keurig dicht hield, maar voorin jammer genoeg geen potten kon breken. De enige kans was voor aanvoerder Danny van der Vijver. Hij zag zijn schot in de handen van Erwin Friebel verdwijnen. Ook de tegenstander probeerde het wel, maar kon geen vuist maken. Trainer Oosterlee na afloop: “Tachtig minu-ten elf tegen tien, maar we hebben zoveel moeite om het uit te spelen. Gelukkig houden we tegen Scheve-ningen wel twee keer de nul.”Nieuws was er ook nog na afloop van deze wedstrijd. De komst van twee nieuwe spelers werd bekend gemaakt. Rijnvogels aanvaller Mar-tijn Tsjon-A-Noek en Max Hudepohl van het Haagse Quick komen vol-gend seizoen Rijnsburgse Boys ver-sterken. A.s. zaterdag speelt Rijns-burgse Boys tegen hekkensluiter RVVH, de aftrap is om 14.30 uur.

Vijftien jaar VlietzangersZEEMANNEN n Shanty- en gezel-ligheidskoor De Vlietzangers uit Rijnsburg bestaat 15 jaar.

Met veel plezier wordt op de vrij-dagavonden gerepeteerd. Met der-tig zingende leden en vier muzi-kanten wordt menige bijeenkomst opgeluisterd met zeemansversjes, maar ook met nummers van de Beatles en andere artiesten, zelfs met nummers van Gerard Cox en Willeke Alberti. Geleidelijk aan is het repertoire de afgelopen jaren aangepast en is het accent verscho-ven van Shanty naar herkenbaar Nederlands repertoire. Of het nu is voor het jaarlijkse optreden bij de opening van het bloemencorso, voor een optreden in een verzor-gingshuis of jubileum, de Vlietzan-gers zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is. Dat bepaalt ook het suc-ces van het koor en wat belangrijk

is, ook het plezier dat het koor en muzikanten daar zelf aan beleven.De Vlietzangers hebben roerige tij-den gekend, maar zijn in staat ge-bleken om met doorzettingsvermo-gen en onder leiding van een des-kundige dirigent van elk optreden een feest te maken. Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan is een mini-cd gemaakt. Deze cd geeft een inkijkje in het repertoire van het koor en deze zal bij verschillende optredens van het koor, de komen-de periode, voor een beperkte prijs aan het publiek worden aangebo-den. Op naar de volgende 15 jaar is het devies van het koor. Het koor wil dat graag doen met aanwas van nieuwe leden. Kom dus gerust eens kijken en luisteren op één van de repetities. Elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur oefent het koor in het clubgebouw ‘Het IJsnest’ van de Rijnsburgse schaatsvereniging.

Valken’68 slaat toe op juiste momentVOETBAL n Het duel tussen Val-ken’68 en CSW afgelopen zater-dag was een cruciaal duel in de strijd om handhaving in de eer-ste klasse B van district West 2.

CSW had wat meer balbezit, was wat zorgvuldiger in de opbouw, maar was niet in staat om verder te komen dan de 16 meter lijn van Val-ken’68. De hechte defensie, voor het eerst weer sinds lange tijd bestaan-de uit Lex Heemskerk, Mark van der Plas, Arjan Haasnoot en Jeroen Haasnoot, speelde deze wedstrijd een puike pot. Omdat CSW er vaak voor koos om de lange bal richting spits Vincent van Hellemondt te hanteren, ontstonden er voor het Valken doel weinig gevaarlijke si-tuaties. Een overtreding ter hoogte van de middencirkel op Ronald Kuijt in de 36e minuut was de aan-leiding tot de 1-0. De slimme Arjan Haasnoot zag Sven Boonstoppel op rechts vrij staan en nam snel de

vrije trap. Een perfecte voorzet van Sven gaf Rens van Klaveren de kans om zich te revancheren voor de eerder gemiste kans (1-0). Om deze voorsprong tot de rust te behouden moest Erwin de Ridder nog wel een keer de bal op de doellijn keren bij een corner van CSW. Na rust ging CSW meer druk zetten omdat verlies moest worden voor-komen. CWS had geen antwoord op een dieptepass van Sven op de ingevallen John van Rijn. Deze trok aan de linkerkant van de zestien de enige overgebleven CSW verdedi-ger naar zich toe en legde daarna perfect af op de op rechts vrijstaan-de Robbert van Delft die beheerst de bal bij de tweede paal binnen-schoof(2-0). Een doelpunt wat pre-cies op het juiste moment viel. De veilige 9e plaats was bereikt.Zaterdag 9 april speelt Valken’68 1 uit tegen Vitesse Delft, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

Probleemloze zege RVV op KratosVOLLEYBAL n Geen moment kwa-men de volleyballers van RVV afgelopen zaterdag in de pro-blemen in de wedstrijd tegen Kratos ‘08 2. De nummer laatst had in Delft helemaal niets in te brengen tegen de solide Katwij-kers (0-4).

RVV liet vanaf het begin zien wat het verschil is tussen de nummer 3 in de Promotieklasse en de num-mer laatst. Met de service werd de thuisploeg flink onder druk gezet en het steeds repeterende verhaal in de eerste drie sets was dat Kratos RVV tot tien punten kon bijhouden, waarna de Katwijkers het gaspedaal wat dieper indrukten en met de service en blokkering het verschil

maakten. Tel daarbij het scorende vermogen van uitblinker Martin Verheij op en de ruime marges in de eerste drie sets zijn verklaard (17-25, 16-25 en 17-25). Alleen in de laat-ste set bleef Kratos wat langer bij RVV in de buurt, al schommelde het verschil ook in deze set steeds rond de drie punten. Op 18-21 vonden de Katwijkers het genoeg en met een run van vier punten, waarbij drie killblocks van Ken Rovers, was ook de laatste set een eenvoudige prooi voor RVV (18-25). Vanavond speelt RVV in Schevenin-gen de uitgestelde vijfde set tegen Kalinko. Zaterdag 9 april om 17.00 uur komt het eerste team van Kra-tos ‘08 op bezoek in de Boorsma-zaal.

Jubileum voor de Vlietzangers. | Foto: pr.

Joel Tillema in actie tijdens Scheveningen- RBB. | Foto: Hans Heemskerk.

15DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER actief

Page 16: Rb week 14 16

*Vraag naar de voorwaarden.

Gieterij 82211 XK Noordwijkerhout(0252) 37 09 10

Of kies voor*:25% korting op• Een Villeroy & Boch whirlpool of

• Een Villeroy & Boch meubelcombinatie of

• Een Villeroy & Boch toilet-combinatie met inbouwreservoir

Gieterij 82211 XK Noordwijkerhout(0252) 37 09 10

chequesGoodiebag met voordeel

Diversetest activiteiten

Gratis

Bij badkamerincl. installatiekeuze uit*:€500 gratis accessoiresGratis Villeroy & Boch toilet zonder spoelrand€500 korting op Primabad badmeubelGratis Sunshower

* Ga voor het complete programma en voorwaarden naar: www.sanidrome.nl/terlaak

Laat u inspireren en ontdek de betere badkamerVRIJDAG 08 APRIL 09.00 - 17.00 UURZATERDAG 09 APRIL 09.00 - 17.00 UURZONDAG 10 APRIL 12.00 - 17.00 UUR

INSPIRATIE DAGENBADKAMER

Page 17: Rb week 14 16

*Vraag naar de voorwaarden.

Gieterij 82211 XK Noordwijkerhout(0252) 37 09 10

Of kies voor*:25% korting op• Een Villeroy & Boch whirlpool of

• Een Villeroy & Boch meubelcombinatie of

• Een Villeroy & Boch toilet-combinatie met inbouwreservoir

Gieterij 82211 XK Noordwijkerhout(0252) 37 09 10

chequesGoodiebag met voordeel

Diversetest activiteiten

Gratis

Bij badkamerincl. installatiekeuze uit*:€500 gratis accessoiresGratis Villeroy & Boch toilet zonder spoelrand€500 korting op Primabad badmeubelGratis Sunshower

* Ga voor het complete programma en voorwaarden naar: www.sanidrome.nl/terlaak

Laat u inspireren en ontdek de betere badkamerVRIJDAG 08 APRIL 09.00 - 17.00 UURZATERDAG 09 APRIL 09.00 - 17.00 UURZONDAG 10 APRIL 12.00 - 17.00 UUR

INSPIRATIE DAGENBADKAMER

Page 18: Rb week 14 16

Tijdreizen naar de Brittenburg in appn Meer van Romeins verleden moet zichtbaar wordenAPP n De legendarische Brittenburg herleeft. Nou ja, virtueel dan. Afgelopen maandag werd in, hoe toepasselijk, Huys te Britten de app TimeTravel Katwijk Brittenburg gelanceerd, waarmee een reis naar het verleden kan worden gemaakt.

Door Esdor van Elten

Vlak daarvoor lichtten wethouder Jacco Knape en archeologen Marie-France van Oorsouw en Boudewijn Voormolen de Visie Romeinen in Katwijk toe. Want in de nabije toe-komst moet er nog meer van het Romeinse verleden in Katwijk zicht-baar gaan worden.Wie de Timetravel app downloadt vanuit de App store of van Google Play kan vanaf vier standpunten, de Buitensluis en drie locaties op het strand, als het ware terug in het ver-leden kijken. In een gedetailleerde

animatie is te zien hoe het er op die plek ongeveer 1500 jaar geleden uit zag. En dat was anders dan nu. Waar nu de golven het strand op rollen lag vroeger een duinvlakte. En op die vlakte: een Romeins bouwwerk. VERZONKEN MYSTERIEBij de meeste Katwijkers is het ver-haal van de Brittenburg bekend. Het verzonken Romeinse bouwwerk spreekt tot de verbeelding: wat was het nu eigenlijk? En waar heeft het precies gelegen? ‘Precies die vragen maakten het moeilijk om de app te bouwen’, legde projectleider Olav

Reijers uit. ‘Soortgelijke apps van andere locaties zijn gebaseerd op opgravingsgegevens. Bij de Britten-burg hebben we die niet.’ De locatie en een gedeeltelijke plattegrond van Brittenburg is ons alleen bekend uit gravures uit de 16de en 17de eeuw, toen er op het strand muurresten werden aangetroffen. Toch geven die summiere gegevens wel iets prijs: ‘In het midden van het bouw-werk stond vermoedelijk een horre-um, een (graan)opslagplaats, waar-van we denken dat die uit de tweede eeuw na Christus stamt. Andere muurresten met halfronde torens wijzen meer op de vierde eeuw. We hebben er daarom voor gekozen om het horreum in bedrijf te tonen, en de muren daaromheen in aanbouw.’ De app geeft veel informatie.

Ook info over Limes, de Romeinse grenslinien Beschermen, beleven en benuttenVERLEDEN n Niet alleen infor-matie over de Brittenburg zelf, maar ook over de Limes, de Romeinse grenslinie waar het gebouw deel van uit-maakte.

De Brittenburg app past prima in het streven van de gemeente om het Romeinse verleden van Kat-wijk zichtbaar te maken. Dat is het hoofddoel van de Visie Romeinen in Katwijk. Katwijk herbergt een enorme archeologische rijkdom en ligt ook nog op een bijzondere plek: met een entree vanuit zee naar het achterland. Bovendien is veel ar-cheologisch erfgoed hier uitzon-derlijk goed geconserveerd. De Visie is dan ook gericht op het beschermen, beleven, maar ook be-nutten van dit erfgoed. Dat begint met te laten zien wat er allemaal onder de grond ligt. De verhaallijn heeft drie kernen: ‘knooppunt aan de kust’, met onder andere de Brit-

tenburg, ‘ontmoeting in de delta’, waar de wisselwerking tussen de Romeinen en de lokale bevolking centraal staat, en het ‘Militair Com-plex’, waar de Romeinse versterkin-gen centraal staan. Grofweg Katwijk Zee, Katwijk binnen en Valkenburg. Iedere kern krijgt één of meer eye-catchers. Die plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar je kunt denken aan: een plattegrond van Brittenburg op het Wantveld, een Romeins ‘themapark’ op de Kwak-kelwei en stukjes reconstructie van het castellum in Valkenburg. Rond fiets- en wandelroutes moet een ‘verhalennetwerk’ van rustpun-ten komen, waar infoborden over vondsten en het Romeinse verleden staan, herkenbaar aan het beeld-merk ‘Brinno’ * Verder hoopt de gemeente dat on-dernemers zullen inhaken op het Romeinse verleden en dat ook de scholen er aandacht aan gaan be-steden.

Verleden van Katwijk nu zichtbaar

Van Oorsouw: ‘Wat ons nu te doen staat is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de eyecat-chers, de rustpunten van het verha-lennetwerk, waarvan er nu zes zijn, invullen en uitbouwen, en educa-tieve én commerciële uitwerkingen bedenken.We hopen dat vele Katwijkers hier-over mee willen denken’. * Brinno was een Cananafaat die in Romeinse dienst was en zich later bij de opstand van de Bataven tegen de Romeinen keerde. Het beeldmerk is ook beschikbaar voor educatieve en commerciële doeleinden

Inwoners geven mening over knelpunten Rijnsburgerweg en RijnzichtwegINSPRAAK n Tijdens de inloop-avond over de herinrichting van de Rijnsburgerweg en de Rijn-zichtweg kwamen afgelopen maandagavond, 4 april, een der-tigtal Oegstgeestenaren en Rijns-burgers naar het gemeentehuis van Oegstgeest om hun mening te laten horen over de knelpun-ten op beide wegen.

Door Willemien Timmers

De Rijnsburgerweg en de Rijnzicht-weg (tussen de A44 en de bocht bij ‘De landman’) zijn drukke wegen, met veel verkeer, dat regelmatig voor overlast zorgt.De komende jaren zal de verkeers-druk vanwege onder andere de ver-dere ontwikkeling van Oegstgeest aan de Rijn alleen maar toenemen. De gemeente Oegstgeest is een studie gestart om deze wegen ‘toe-komstbestendig’ te maken. In een nieuw, integraal ontwerp wordt on-der andere de kruising bij de land-man onder handen genomen en in een rotonde veranderd, en komt er een nieuwe rotonde op de Rijnsbur-gerweg bij Langenakker.Tijdens de inloopavond lieten be-woners via formulieren en Post-It Notes op de aanwezige landkaarten hun mening over de drukke wegen horen.“Als het nieuwe ontwerp werkelijk-heid wordt, kom je straks van Rijns-burg naar de A44 maar liefst vier ro-tondes tegen binnen twee kilome-ter. Dat bevordert de doorstroom niet. Ik vind dat de geplande roton-de bij Langenakker moet komen te vervallen,” stelde een inwoner van Rijnsburg. BEZORGD OVER VEILIGHEIDBewoners van de Oegstgeester Flo-resstraat komen in de huidige situ-atie al de nodige problemen tegen op het ‘stoplichten-kruispunt’. “Er komt veel verkeer vanuit de nieuwe wijk, dat ook de Rijnzichtweg op wil richting A44. Hun stoplicht staat te-gelijk op groen met de onze, wat be-tekent dat ik midden op de weg sta te wachten tot ik linksaf kan slaan. We moeten vanwege de drukte echt rekening houden met extra reis-tijd.” De geplande rotonde vormt volgens het echtpaar geen oplos-sing. “Ik denk dat we dan helemaal niet meer op de weg komen.”Andere inwoners van Buitenlust zijn bezorgd over de veiligheid voor (jonge) fietsers en wandelaars die de Rijnzichtweg oversteken om bijvoorbeeld in Oegstgeest aan de Rijn naar school te gaan. “Ook nu er stoplichten staan is het niet vei-lig. Veel vrachtwagens bijvoorbeeld trekken snel nog even door als ze het stoplicht oranje zien worden.” Volgens deze bewoners, die in het verleden ook al vaak meedachten over oplossingen betreffende de

toenemende verkeersdrukte (‘maar met die inbreng is niets gebeurd’) moet het verkeer beter verdeeld worden. Voor de vrachtwagens van veiling Flora Holland wordt al een eigen op- en afrit gecreëerd, die na-jaar 2016 in gebruik worden geno-men. “Het verkeer vanuit Rijnsburg zou bijvoorbeeld ook weer over de dijk naar Oegstgeest moeten kun-nen. Daarbij heeft Oegstgeest aan de Rijn nu maar één ontsluitings-weg, waar steeds meer auto’s uit moeten richting Rijnzichtweg. Dat is niet te doen. Er moet aan de kant van Corpus ook een uitgang ko-men.” WIJK HEEFT CHARMEProjectleider Floor Vergunst van de gemeente Oegstgeest liet in antwoord daarop weten ‘dat een tweede ontsluiting van de nieuw-bouwwijk tot nu toe niet in het plan staat’. “Bedenk wel dat als zo’n weg aangelegd zou worden, het een sluiproute zou vormen voor ver-keer uit Rijnsburg dat snel richting Wassenaar wil als hij weet dat het op de A44 vast staat.”Het idee van een fietstunnel onder de weg, om Buitenlust en Oegst-geest aan de Rijn met elkaar te ver-binden, werd door verschillende bezoekers geopperd. Vergunst: “Daar zou dan door de raad extra geld voor vrijgemaakt moeten wor-den. Bovendien denk ik dat het niet mogelijk is om voldoende lengte voor de tunnel te creëren zodat je er voor de veiligheid goed doorheen kunt kijken en de hellingen niet te steil worden.” Joost Verhoeven van bureau Goud-appel Coffeng erkende dat de Rijn-zichtweg en de Rijnsburgerweg een relatief grote vierbaansweg door een inmiddels grote woonwijk vor-men. “Dat klopt, maar dat is histo-risch zo gegroeid, daar verander je niets aan. Bedenk wel dat, hoe druk ook, de wijk wel charme heeft. Een omgeving als Almere kent inder-daad dit soort knelpunten niet, maar daar is het heel anders wo-nen.”De gemeente Oegstgeest laat weten dat alle reacties die op de inloop-avond zijn achtergelaten geano-nimiseerd in een verslag zullen worden weergegeven. “Deze infor-matie wordt door ons gewogen en integraal beoordeeld bij het opstel-len van een nieuw conceptwegont-werp. Met de ontvangen informatie en andere verzamelde data, zoals verkeerstellingen en modelbereke-ningen, zal er worden gezocht naar een ontwerp dat de doorstroming, de leef kwaliteit en veiligheid ver-betert.” Nog voor de zomer zal er een twee-de informatieavond plaatsvinden waarop een conceptwegontwerp wordt gepresenteerd en besproken.

Informatiebijeenkomst over herinrichting van Rijnsburgerweg en Rijnzicht-weg. | Foto: WT.

18DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER algemeen

Page 19: Rb week 14 16

MOND exposeert het Nederlandse landschap en sculpturen in RVSn Expressief, weidse landschappen en spanningsvolle objectenKUNST n Van woensdag 6 april tot en met 25 april 2016 presen-teert de Rijnsburgse kunstenaar Joop van Egmond (MOND) zijn meest recente werk in het Duna Atelier te Katwijk. Te zien zijn Nederlandse landschappen in breed opgezette compo-sities en sculpturen in RVS (roestvrij staal). De nadruk in dit laatste werk is geconcentreerd op vorm en contour. Summier is hier en daar een enkel figuratief element in de abstractie toegevoegd.Hoewel Joop van Egmond (1943) ge-durende zijn lange schildersloop-baan verschillende onderwerpen behandelde, werd het landschap toch zijn grote thema. Als een rode draad loopt het door zijn totale oeuvre en verbind alle fasen die hij doorliep. Die fasen bevatten onder andere experimenten in gemengde techniek en meanderen van figura-tief schilderwerk naar abstractie en weer terug.Mond schildert zijn landschappen in eindeloze variaties, afhankelijk van stemming, weersgesteldheid en opgedane indrukken ter plaat-se. Zijn onderwerpen zuigt hij op

tijdens zijn fietstochten in vooral Groningen, Zeeland en Friesland. Hij maakt snelle aquarelschetsen ter plekke (zoals langs de Wadden in Friesland waar het licht zo over-donderend mooi is) en abstraheert deze in zijn atelier tot expressionis-tische olieverven.Hij zoekt in zijn werk naar licht en ruimte, maar ook naar picturale ef-fecten ervan en deze liggen beslo-ten in de verf, de kleur en de com-positie. De horizon in zijn grote werken is vaak niet meer dan een summiere aanduiding en de enige directe verwijzing naar de wer-kelijkheid. Binnen de compositie

lossen ze soms bijna op in het spie-gelende spel van ritmisch versprin-gende kleurvlakken. OBJECTENMond heeft een monumentaal be-sef, iets dat als een groot bezit kan worden beschouwd voor een kun-stenaar om zijn objecten en beel-den te creëren. De vereenvoudiging van de vorm tot de bepalende ei-genschappen geeft zijn werk span-ning en monumentaliteit. Al zijn objecten en beelden komen voort uit organische ideeën in zijn hoofd. Maar ook heel belangrijke inspira-tiebronnen zijn voor hem het ruige landschap, de kracht en vorm van rotsen en stenen, de bergen, wol-kenluchten en de grillige wortels van bomen. Vorm, spanning en monumentali-teit zijn de belangrijkste kenmer-ken van zijn ruimtelijke objecten en beelden. Het zijn verrassende combinaties van RVS, glas en steen.

Het fraaie lijnenspel in zijn gipsen beelden wacht en vraagt om gego-ten te worden in brons. af aan blijk geven van artistiek talent. Door de jaren heen heeft Mond naam opge-bouwd, zowel lokaal als internati-onaal, als een veelzijdig beeldend kunstenaar.Ruimtelijk werk van Mond is uitge-voerd in o.a. Rijnsburg (Bevrijdings-monument, Verzetsmonument, In-dië-monument en de ‘Ontluiking’), Leiden en Katwijk. Hij exposeerde eerder o.a. bij Galerie Artibrak (Voorburg), Pulchri Studio (Den Haag) en in Beeldentuin de Prui-mengaard (Wijk bij Duurstede). Joop van Egmond (MOND) Website: www.mondart.netFacebook: MOND-art DunaAtelier, Boulevard 73Van woensdag 6 april t/m maandag 25 april 2016. Elke dag van 14.00 tot 17.00 uur (dinsdag gesloten).

n Groengroep Katwijk

In de fase van aanpassing van het groenbeleid van de gemeente Katwijk is kritische betrokkenheid van de bewoners van Katwijk bij de ontwikkeling hiervan gewenst. De initatiefneemsters van Groengroep Katwijk willen met inwoners bij elkaar komen en bekijken wat er aan een beter beleid rond het groen in onze gemeente kunnen bijdragen. | Foto: pr.

Leg loper uit voor evenementenINGEZONDEN n CDA. Bij de be-spreking van het evenementen-beleid in de gemeenteraad van afgelopen donderdag pleitte CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink ervoor om evenemen-ten te handhaven op basis van categorieën.

Ook vroeg Weegink aandacht voor het belang van een integrale hand-having op geluid, drankverkoop en veiligheid. “Organisatoren van evenementen moeten niet gecon-fronteerd worden met de ene na de andere gemeentelijke handhaver, dat moet meer gebundeld worden.”In zijn reactie zegde burgemeester Wienen toe dat de handhaving zich vooral zal concentreren op locaties waar sprake is van een patroon van klachten en problemen. Ook gaf hij aan dat de handhaving zo veel mo-gelijk integraal zal gebeuren, om organisatoren en de gemeentelijke organisatie te ontlasten.

GEEF ORGANISATOREN RUIMTE EN VERTROUWEN Het CDA hecht grote waarde aan evenementen in onze dorpen. Veel vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de organisatie van een groot aantal evenementen, waarvan veel inwoners en bezoekers van Katwijk genieten. “Wij willen organisatoren van evenementen ruimte en ver-trouwen geven. In de verkiezings-campagne van 2014 tekenden het CDA en Castellumpop een conve-nant over het handhaven op maat. In het collegeakkoord zijn hier la-ter afspraken over gemaakt. En nu gaan we dit ook terugzien in het vastgestelde evenementenbeleid. Een goede ontwikkeling”, aldus

Weegink.

PROEF MET LANGERE MUZIEKTIJDENHet CDA steunde het pleidooi van Castellumpop en Festivalk om eve-nementen, die eerder stoppen dan de gestelde eindtijd, te belonen met extra muziektijd. Jonathan Wee-gink stelde voor om dit een jaar te proberen en daarna te evalueren. “Een uur eerder stoppen dan de eindtijd betekent twee uur extra muziek. Het mes snijdt aan twee kanten: evenementen kunnen wat langer en gevarieerder program-meren en de effecten op de om-geving worden meer naar de dag getrokken”, aldus Weegink. Voor dit voorstel bleek ook bij andere fracties brede steun te zijn. De bur-gemeester beloofde het te bespre-ken in het College waarna de raad uiterlijk 11 april geïnformeerd zal worden over de uitkomst.Het CDA deed enkele jaren geleden aanbevelingen om het organiseren van evenementen gemakkelijker te maken. Eén daarvan is het verstrek-ken van meerjarenvergunningen. Inmiddels is al een groot aantal van dit soort vergunningen uitge-deeld. Jonathan Weegink riep de burgemeester op om meer van dit soort vergunningen te verstrekken en om ze actief aan te bieden. “Het ontlast organisatoren en de ge-meente”, aldus Weegink. De burge-meester antwoordde dat dit zeker zijn intentie is. Het CDA vroeg ver-der vaart te maken met het digitali-seren van het vergunningenproces en om organisatoren te betrekken bij het opstellen van het “Rode Lo-per” beleid voor evenementen later dit jaar.

Voordat kinderen eigen wegen gaanKERK n Vindt u het belangrijk dat de jeugd met het christelijk geloof bezig is en God leert ken-nen?

Lukt het om uw geloof aan uw (klein)kinderen door te geven? Of volgen zij een heel ander pad, om-dat de vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld?De Protestantse Gemeente Rijns-

burg i.w. organiseert 12 april de avond: ‘Voordat kinderen andere wegen gaan’.Dan spreekt dominee Margriet van der Kooi over het ‘huiswerk’ van de christelijke gemeente en van ou-ders en grootouders. Benieuwd? U bent van harte wel-kom in de Voorhof, Vliet Noord Zij-de 36, om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.

Lezers schrijvenINGEZONDEN n Wij - een groep bur-gers van de gemeente Katwijk - willen graag meedenken met en betrokken zijn bij het groenbe-leid van de gemeente Katwijk.

Het groen in onze leefomgeving is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en dier. Bo-men, struiken en grasvelden nemen regenwater op en zorgen er zo voor dat er geen wateroverlast ontstaat. Daarbij zuivert al dit groen de lucht in de woonomgeving door fijnstof vast te houden, CO2 op te nemen en zuurstof af te staan.Echter, om een gezonde leefomge-ving te bevorderen, dient het groen van goede kwaliteit te zijn en moet er sprake zijn van een doordacht be-leid op dit gebied.Kijkend naar gemeentes om ons heen en luisterend naar mede in-woners van Katwijk, is er op het Katwijks groenbeleid het één en ander aan te merken. Zo worden er oa bomen gekapt zonder dat goed

duidelijk kan worden gemaakt wat de directe noodzaak is, is het aanwe-zige groen vaak saai en eenvormig en laat het onderhoud nogal wat te wensen over. De laatste tijd lijkt de gemeente Katwijk zich wat meer be-wust van haar tekorten op dit gebied en is bezig met een inhaalslag.In deze fase van aanpassing van het groenbeleid is kritische betrokken-heid van de bewoners van Katwijk bij de ontwikkeling hiervan ge-wenst. Een goed moment dus om als burgers bij elkaar te komen en te bekijken wat we aan een beter beleid rond het groen in onze ge-meente kunnen bijdragen. We zoe-ken mensen die geïnteresseerd zijn om de gemeente groener te maken en samen met ons een krachtige ver-tegenwoordiging te vormen van alle bewoners van de gemeente Katwijk.Wilt u meedoen, wilt u meer infor-matie? Neem dan contact op met: [email protected] Karman, Anita Timmer en Nel Westra.

19DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER algemeen

Amnesty InternationalSCHRIJFAVOND n Vrijdagavond 8 april wordt van 19 tot 20 uur aan de leestafel van “De Burgt” een schrijfavond gehouden van Amnesty International. Er kun-nen weer drie brieven worden verstuurd over actuele mensen-rechtenschendingen. Vaak krijgt Amnesty de vraag of schrijven helpt. In ieder geval wordt er op de brieven gereageerd. Afgelopen februari werd in de schrijfactie aandacht besteed aan veroordeel-de Jehova’s Getuigen in Rusland. Verschillende briefschrijvers hebben antwoord gekregen van de Russische autoriteiten. Op dit moment worden deze brieven vertaald. Deze keer wordt ge-schreven voor een moslimmin-derheid in Indonesië, een filmma-ker en musici in Iran en een man uit Oekraïne, die vanwege een gehouden toespraak is opgepakt en verdwenen. U kunt ook een schrijfabonnement afsluiten. De brieven met enveloppen en post-zegels worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Wie de brieven als proef per e-mail wil ontvan-gen of zich op wil geven voor een schrijfabonnement kan een mailtje sturen naar: [email protected]. Bellen mag natuurlijk ook(4027856, Albert Heus).

Uitbreiding parkeren Middelmors INGEZONDEN n ChristenUnie. De ChristenUnie heeft bij het College van B&W opheldering gevraagd over de uitvoering van een col-legebesluit uit 2013. Bij Sportpark Middelmors zouden 44 parkeer-plaatsen worden gecreëerd in de nabijheid van de ijsbaan. Daar-mee kan het parkeerprobleem voor Rijnsburgse Boys worden verlicht, en vooral de verkeers-veiligheid worden verbeterd. Op speeldagen met volop jeugd- en seniorenvoetbal moet nu worden uitgeweken naar parkeerplekken aan de overkant van de drukke Noordwijkerweg. Fractielid Ton de Vries heeft als antwoord gekre-gen dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, permanent parkeerterrein voor de Boys, maar hieraan bleken toch de nodige haken en ogen te kleven. Om die reden wordt nu een voorstel voorbereid om de tijdelijke uitbreiding met 44 plekken alsnog te agenderen. Wat de ChristenUnie betreft kan dat prima in combinatie met het groot onderhoud voor het bestaande parkeerterrein deze zomer worden uitgevoerd. Daar-mee zou Rijnsburgse Boys voor de korte termijn het meest zijn gediend, heeft de club zelf ook al aangegeven. Ton de Vries,raadslid ChristenUnie Katwijk

Page 20: Rb week 14 16

Kees Vlieland Transportnationaal & internationaal

Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEURdie in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma.

Wij vervoeren bloemen en planten naar Engeland, dus enige

Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek van bloemen en planten naar Engeland.

Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEURdie in het bezit is van een groot rijbewijs en ervaring heeft

in het vervoer van bloemen en planten.

Het salaris wordt uitbetaald volgens C.A.O..

Ben jij die persoon, bel ons dan even op:071-4012980 of 06-53299532.

Rolcontainers

Afzetcontainers

Afvalrecycling

Metaalrecycling

Papierrecycling

VLK

VLKgroep.nl 071-4022552

Rolcontainers

Afzetcontainers

Afvalrecycling

Metaalrecycling

Papierrecycling

VLK

VLKgroep.nl 071-4022552

Rolcontainers

Afzetcontainers

Afvalrecycling

Metaalrecycling

Papierrecycling

VLK

VLKgroep.nl 071-4022552

Rolcontainers

Afzetcontainers

Afvalrecycling

Metaalrecycling

Papierrecycling

VLK

VLKgroep.nl 071-4022552 GROEP

De VLK Groep is gevestigd in Noordwijk, wij zijn gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van afval, papier, metalen en puin. Vanwege de sterke groei van onze organisatie, zijn wij op zoek naar:

Chauffeur portaalarm/haakarmwagen (m/v) 40 uur

Wie zoeken wij?• Je beschikt over de rijbewijzen B/C/E, code 95 en VCA • Je beschikt over enige kennis van het wegennet van de Bollenstreek• Je bent bereid overuren te maken (geen 9 – 5 mentaliteit) en bent flexibel• Je beheerst de Nederlandse taal, zowel spreken als schrijven • Je bent op korte termijn beschikbaar • Ervaring of affiniteit met de afvalbranche

Je werkzaamheden bestaan uit:• Inzamelen en afvoeren van containers met afval, papier en metalen • Incidenteel werken op zaterdagen

Wij bieden voor beide functies:• Zelfstandige en uitdagende functies in een snelgroeiend (familie) bedrijf.• Een marktconform salaris met bijbehorende goede secundaire arbeidsvoorwaarden.• Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring passend bij de functie.• Contract voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot onbepaalde tijd.• Een werkweek van 40 uur, is een vereiste.Stuur je gemotiveerde sollicitatie plus CV naar [email protected] t.a.v. de heer W. Batenburg, onder vermelding van de betreffende vacature.

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN

NEPALTAPIJTENTRENDY TAPIJTEN

KELIMS REINIGINGREPARATIE

Schoolstraat 46, VoorschotenTelefoon 071 561 3609

www.perezvoorschoten.nlMail:[email protected]

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar be-zorg(st)ers van ongeadresseerd drukwerk (folders en weekbladen). Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders. Het betreft een aanstelling voor het lopen van één of meerdere wijken. Uiteraard zoeken wij een wijk zo dicht mogelijk in uw eigen buurt.

Bent u…:• Op zoek naar een leuke bijverdienste?• Een aantal uren per week beschikbaar?• Flexibel, verantwoordelijk en betrouwbaar?

Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: [email protected]

Leuke bijbaan, goede verdiensten

Bezorg(st)er

www.acvanegmond.nl

Voor ons enthousiaste team zoeken wij per direct:

Assistent-autotechnicus / autotechnicus / 1e autotechnicus

Bosch Car Service Autocentrum van Egmond is een universeel familie-autobedrijf, gespecialiseerd in Volkswagen-Audi-Seat-Skoda, dat al velen jaren service en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De klant staat centraal!

Wij zoeken een enthousiaste autotechneut met kennis en ervaring in de autotechniek. VAG groep gerelateerde ervaring en APK keurmeester geniet de voorkeur maar is niet noodzakelijk. Naast onze 'technische' verwachtingen vragen wij van onze techneuten bovendien een klant- en servicegerichte instelling.

We bieden je een marktconform salaris wat past bij je ervaring en talenten. Goede arbeidsvoorwaarden, waaron-der opleidingsmogelijkheden, spreken daarom voor zich.

Denk je dat deze baan iets voor jou is? Stuur dan je reactie (graag met CV) naar: [email protected]

Autocentrum van Egmond t.a.v. John Jungerius, Noordeinde 12 2231 LK Rijnsburg

Of bel: 071-4022911 optie 1

VACATURE Voor ons enthousiaste team zoeken wij per direct:

Assistent-autotechnicus / autotechnicus / 1e autotechnicusBosch Car Service Autocentrum van Egmond is een universeel familie-autobedrijf, gespecialiseerd in Volkswagen-Audi-Seat-Skoda, dat al velen jaren service en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De klant staat centraal!

Wij zoeken een enthousiaste autotechneut met kennis en ervaring in de autotechniek. VAG groep gerelateerde ervaring en APK keurmeester geniet de voorkeur maar is niet noodzakelijk. Naast onze 'technische' verwachti ngen vragen wij van onze techneuten bovendien een klant- en servicegerichte instelling.

We bieden je een marktconform salaris wat past bij je ervaring en talenten. Goede arbeidsvoorwaarden, waaron-der opleidingsmogelijkheden, spreken daarom voor zich.

Denk je dat deze baan iets voor jou is? Stuur dan je reacti e (graag met CV) naar: [email protected]

Autocentrum van Egmond t.a.v. John Jungerius, Noordeinde 12 2231 LK Rijnsburg

Of bel: 071-4022911 opti e 1www.acvanegmond.nl

Voor ons enthousiaste team zoeken wij per direct:

Assistent-autotechnicus / autotechnicus / 1e autotechnicus

Bosch Car Service Autocentrum van Egmond is een universeel familie-autobedrijf, gespecialiseerd in Volkswagen-Audi-Seat-Skoda, dat al velen jaren service en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De klant staat centraal!

Wij zoeken een enthousiaste autotechneut met kennis en ervaring in de autotechniek. VAG groep gerelateerde ervaring en APK keurmeester geniet de voorkeur maar is niet noodzakelijk. Naast onze 'technische' verwachtingen vragen wij van onze techneuten bovendien een klant- en servicegerichte instelling.

We bieden je een marktconform salaris wat past bij je ervaring en talenten. Goede arbeidsvoorwaarden, waaron-der opleidingsmogelijkheden, spreken daarom voor zich.

Denk je dat deze baan iets voor jou is? Stuur dan je reactie (graag met CV) naar: [email protected]

Autocentrum van Egmond t.a.v. John Jungerius, Noordeinde 12 2231 LK Rijnsburg

Of bel: 071-4022911 optie 1

VACATURE

www.acvanegmond.nl

Voor ons enthousiaste team zoeken wij per direct:

Assistent-autotechnicus / autotechnicus / 1e autotechnicus

Bosch Car Service Autocentrum van Egmond is een universeel familie-autobedrijf, gespecialiseerd in Volkswagen-Audi-Seat-Skoda, dat al velen jaren service en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De klant staat centraal!

Wij zoeken een enthousiaste autotechneut met kennis en ervaring in de autotechniek. VAG groep gerelateerde ervaring en APK keurmeester geniet de voorkeur maar is niet noodzakelijk. Naast onze 'technische' verwachtingen vragen wij van onze techneuten bovendien een klant- en servicegerichte instelling.

We bieden je een marktconform salaris wat past bij je ervaring en talenten. Goede arbeidsvoorwaarden, waaron-der opleidingsmogelijkheden, spreken daarom voor zich.

Denk je dat deze baan iets voor jou is? Stuur dan je reactie (graag met CV) naar: [email protected]

Autocentrum van Egmond t.a.v. John Jungerius, Noordeinde 12 2231 LK Rijnsburg

Of bel: 071-4022911 optie 1

VACATURE VACATURE

www.acvanegmond.nl

Laan van Verhof 65Postbus 2032230 AE Rijnsburg

T +31 71 409 81 00F +31 71 409 82 00E [email protected]

DE LEUKSTE BIJBAAN!Ben je tussen de 16 en 21 jaar en zoek je een leuke bijbaan naast je schooltijd, dan ben je bij ons op het juiste adres. Je taken bestaan uit order picken en overige productiewerkzaamheden.

Wij bieden:• werktijden keuze:

04.00 tot 08.00 uur

15.00 tot 21.00 uur

• een goed uurloon

• werken in teamverband

• leuke collega’s

• prachtige werkomgeving

Ben je geïnteresseerd, mail naar: Jolanda van Delft: [email protected]

Bloemengroothandel

A. Heemskerk B.V. is

gevestigd in Rijnsburg

en met ruim 200

medewerkers één van de

grootste werkgevers in de

bloemenbranche.

Wij leveren een

compleet assortiment

sierteeltproducten aan

commissieklanten, lijnrijders

en detaillisten in zowel

binnen- als buitenland.

De verkoop aan Europese

bloemisten vindt in

toenemende mate plaats door

middel van internetverkoop.

Ons internetconcept is

professioneel, uniek in zijn

assortiment en volledig

geïntegreerd in onze logistieke

bedrijfsvoering.

Page 21: Rb week 14 16

21DONDERDAG 7 APRIL 2016DE RIJNSBURGER cultuur

Warme mantel voor mantelzorgersGESLAAGD n Onlangs orga-niseerde Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning de warme mantel voor man-telzorgers in de Gemeente Katwijk.

Tijdens deze contactmiddag gingen 35 mantelzorgers aan de slag met het maken van een paasstukje on-der leiding van Marleen van Duijn. Asli Filiz, sociaal werker mantelzor-gondersteuning, kwam vertellen

over de burenhulpbank wehelpen.nl/gemeentekatwijk en gaf infor-matie over welke vrijwilligersorga-nisaties u als mantelzorger kunnen ondersteunen. Het was een ontspannende activi-teit om even los te komen van de dagelijkse zorg in de (thuis) situatie en een mooi moment om in contact te komen met andere mantelzor-gers. Iedereen ging aan het eind van de middag naar huis met een

leuk paasstukje. Zorgt u meer dan 8 uur per week lan-ger dan drie maanden voor iemand met een beperking of chronische ziekte? Dan bent u mantelzorger. Wilt u in de toekomst soortgelijke bijeenkomsten bijwonen, regis-treert u zich dan bij Welzijnskwar-tier mantelzorgondersteuning. .Dit kan telefonisch op 071-4033323 of digitaal via de website www.man-telzorgsteunpunt.nl

Evenementen Platform in teken van marketingplan en netwerkenn Samenwerking met én inzet van verschillende partijenVOORUITBLIK n Vorige week woensdagavond verzamelden zo’n 60 vertegenwoordigers van verschillende lokale orga-nisaties zich in het Dorpskantoor in Rijnsburg voor de half-jaarlijkse bijeenkomst van het Evenementen Platform van Katwijk Marketing.

Op het programma stond de regu-liere vooruitblik op het komende evenementenseizoen, maar ook een presentatie van het nieuwe marketingplan en een speeddate-sessie. VERNIEUWDE STRATEGIE De bijeenkomst startte met een vooruitblik op seizoen 2016. Kat-wijk Marketing start per direct met een gewijzigde marketing- en communicatiestrategie, die werd vastgelegd in een nieuw marketing-plan. In een korte presentatie lichtten citymanager Piet de Vries en city-marketeer Annemarie Guijt de ver-nieuwde strategie toe. Ook gingen zij in op de invloed van de wijzigin-gen op de communicatie rondom evenementen. Na de presentatie van het marketingplan werd na-tuurlijk ook gekeken naar de eve-nementen die in 2016 plaatsvinden - de planning, recente ontwikkelin-gen en de inzet van communicatie-middelen. SPEEDDATINGDaarnaast was er volop ruimte voor de deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen. In een speeddate-sessie werden de aanwe-

zige organisatoren van evenemen-ten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de gemeente met elkaar in contact gebracht. Kat-wijk Marketing droeg enkele sug-gesties voor gespreksonderwerpen aan, maar de deelnemers moesten dit programma-onderdeel vooral zélf invullen.Tijdens de daarna geplande gebrui-kelijk informele afsluiting konden de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje met el-kaar verder praten.Piet de Vries kijkt tevreden terug. “In ons nieuwe marketingplan stel-

len we vast dat we voor het uitvoe-ren van de citymarketing afhanke-lijk zijn van de samenwerking met en de inzet van verschillende par-tijen, waarvan de evenementenor-ganisatoren niet de minste zijn. Tijdens de platformbijeenkomsten blijkt telkens weer hoe belangrijk het is om met elkaar in contact te blijven. Om van elkaar te leren en samen te bekijken welke mogelijk-heden er zijn om verder te groeien. Ook deze keer kijken we terug op een bijeenkomst met een mooie opkomst en, nog belangrijker, een goede en constructieve sfeer.” Ook aansluiten bij het Evenemen-ten Platform? Neem contact op met Annemarie Guijt van Katwijk Mar-keting, (071) 303 07 07.

Het Welzijnskwartier ondersteunt de mantelzorgers. | Foto: pr.

Het is goed om ervaringen aan elkaar uit te wisselen. | Foto: pr.

agenda

www.bollenstreek.info

Di 1 Film: Wild • Lisse, Filmhuis Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

Vr 4 Party voor Kids! • Hillegom, Solution Disco voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen.

Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis.

Do 4 t/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Waar een klein dorp groot in is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest

rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl

Za 5 Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan

de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur

Za 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - Deel-

name € 2,50

Za 5 Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Activiteiten en demonstraties door verschillende verenigin-

gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Za 5 We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion

en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur.

Za 5 Auto Avenue • Lisse, Centrum Verschillende autodealers laten de nieuwste modelen zien

in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart.

Zo 5 & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, in en rond het

huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis

Za 5 - 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za-

terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers.

Zo 6 Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Bijzondere markt vol kunst. Van 11 tot 16 uur in het gezel-

lige Warmondse dorpscentrum.

Di 8 Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van

‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Do 8 -10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum Kermis en gezelligheid op de Brink  en in het centrum van

Noordwijkerhout

Zo 8 -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

Zo 10 -13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is

het weer kermis in Hillegom!

Za 12 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Za 12 Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Za 12 Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel.

Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Za 12 in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende cat-

walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Za 12 Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

Za 12 Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl

Za 12 Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart in Bloemen- en kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele

monumenten

Zo 12 & 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun

deuren voor bezoekers. Leiden.nl

Zo 12 & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za 11-17

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd).

Zo 13 Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur.

Zo 13 De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt Op deze markt ligt de nadruk op eerlijke producten, bij

voorkeur biologisch of streekgebonden.

Div t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze

Expositie van div. kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za 10 - 13 uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis.

Dagelijks t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tij-dens openingsuren van de kerk).

Do-

Za&

Za&

Vr-

Za &

Di-

Di-

agenda

www.bollenstreek.info

Di 1 Film: Wild • Lisse, Filmhuis Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

Vr 4 Party voor Kids! • Hillegom, Solution Disco voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen.

Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis.

Do 4 t/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Waar een klein dorp groot in is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest

rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl

Za 5 Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan

de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur

Za 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - Deel-

name € 2,50

Za 5 Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Activiteiten en demonstraties door verschillende verenigin-

gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Za 5 We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion

en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur.

Za 5 Auto Avenue • Lisse, Centrum Verschillende autodealers laten de nieuwste modelen zien

in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart.

Zo 5 & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, in en rond het

huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis

Za 5 - 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za-

terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers.

Zo 6 Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Bijzondere markt vol kunst. Van 11 tot 16 uur in het gezel-

lige Warmondse dorpscentrum.

Di 8 Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van

‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Do 8 -10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum Kermis en gezelligheid op de Brink  en in het centrum van

Noordwijkerhout

Zo 8 -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

Zo 10 -13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is

het weer kermis in Hillegom!

Za 12 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Za 12 Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Za 12 Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel.

Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Za 12 in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende cat-

walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Za 12 Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

Za 12 Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl

Za 12 Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart in Bloemen- en kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele

monumenten

Zo 12 & 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun

deuren voor bezoekers. Leiden.nl

Zo 12 & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za 11-17

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd).

Zo 13 Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur.

Zo 13 De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt Op deze markt ligt de nadruk op eerlijke producten, bij

voorkeur biologisch of streekgebonden.

Div t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze

Expositie van div. kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za 10 - 13 uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis.

Dagelijks t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tij-dens openingsuren van de kerk).

Do-

Za&

Za&

Vr-

Za &

Di-

Di-

Zentangles tekenen • Nieuwe Zeeweg 73-75, NoordwijkHet centrum voor geloof en cultuur, Maria Ter Zee, organiseert Zentangles tekenen, in combinatie met muziek. Ken-Uw-Klassieken Pubquiz • Rijksmuseum v. Oudheden, LeidenAls startschot voor de Week van de Klassieken wordt voor de zesde keer Ken-Uw-Klassieken Pubquiz gehouden. Lunchconcert • Oudevest 45, LeidenToegangsprijs is vijf euro per concert (inclusief koffie, thee, programma en garderobe). Kaartverkoop vanaf 12.15 uur. Helivliegen •NoordwijkerhoutGeniet van het uitzicht tijdens een helikoptervlucht boven de bollenvelden. Info en reservering: VVV NoordwijkerhoutRommelmarkt • Vliegveld ValkenburgOp zoek naar de leukste tweedehands spullen en hebbedingen? Kom dan naar de rommelmarkt van DonEvents in Hangaar 2 te Vliegveld Valkenburg. Vvvkatwijk.nlKids Tulpenpluktuin • Dorpshart LisseIn het dorpshart Lisse kunnen kinderen in de Kids Tulpen-pluktuin tulpen plukken tussen 10.00/16.00 uur.  Rommelmarkt • Hallen van Onderwater, LisseDe SWG - Samenwerkingsgemeente Lisse, organiseertvan 9:00 - 15:00 uur weer haar jaarlijkse Rommelmarkt. Vogelexcursie • Park Rusthoff, Hoofdstraat, SassenheimKijk en luister naar de vogels in het Sassenheimse park, sa-men met een expert. Toegang gratis. Vertrek om 7.00 uur. Shantyfestival • Trefpunt, Herenweg 80, WarmondZing mee met shantykoren als Het Doeshavenkoor uit Leider-dorp, De Weide Poort uit Zoeterwoude en ‘t Joppekoor uit Warmond. Toegang gratis. Van 14.00 tot 17.30 uur. Varen in de bollenstreek • Noordwijkerhout, aanlegsteiger t.o. NH LeeuwenhorstVaartocht langs de bollenvelden. 11.00 uur vertrek. Aanmel-den via VVV Noordwijkerhout, tel. 0252 372096Zondagwandeling • Hortus botanicus Leiden12.00 uur. Een rondleider/bioloog neemt u mee op een bijzondere themawandeling door de tuinen en kassen van de Hortus botanicus.Toeristenmarkt • Vuurtorenplein, NoordwijkVan 10.00 - 18.00 uur toeristenmarkt met een grote variëteit aan producten en lekkernijen. Biologische markt • Vismarkt, LeidenHet Marktgilde organiseert van 11.00 – 18.00 uur een smaak-volle markt: De Biologische Smaak van Leiden. Poppentheater • K&O Katwijk, Sluisweg 16Kom je ook luisteren naar het verhaal van Boer Janus Gaat Naar Zee? Kinderen 4-7 jaar, entree €6,-. Vvvkatwijk.nlVaren in de Bollenstreek • Noordwijkerhout, aanlegsteiger t.o. NH LeeuwenhorstVaartocht langs de bollenvelden. 13.30 uur vertrek. Aanmelden via VVV Noordwijkerhout, tel. 0252 372096Streekmarkt • Kasteel Keukenhof, Lisse”Een gezellige voorjaarsmarkt waar bezoekers in een ontspan-nen sfeer hun aankopen kunnen doen. 10:30 - 17:00 uur. Concert • Vredeskerk, Katwijk Geniet van de nieuwe liederen van LEV, die in het teken staan van nieuwe Nederlandstalige gospel songs. Vvvkatwijk.nlOpen podium • Theaterzaal van Het Leidse VolkshuisHet Centrum voor Amateurkunst Leiden organiseert een Open Podium met een heel gevarieerd programma.Opening badseizoen • Winkelcentrum Zeezijde KatwijkTijdens deze feestelijke opening presenteren de Katwijkse winkeliers, horeca ondernemers en strandpaviljoens zichzelf in het centrum van Katwijk. Vvvkatwijk.nlBoerenmarkt • Museum Veldzicht, Noordwijk Markt met tal van producten uit de streek. Tevens de start van de Nationale Museumweek. Open van 10:00 - 17:00 uur. Kindercorso • Dorpshart Lisse14.00 uur wordt gestart bij Speeltuin Marijke Bloemenwandeling • Vanaf VVV winkel NoordwijkerhoutWandeltocht over 8, 15 of 30 km. langs de bollenvelden. Ver-trek tussen 8.30 en 10.00 uur. Aanmelden via www.av-nsl.nl.Mozaïekwedstrijd • De ZilkEr gaat een wandel- en fietsroute, langs de vele prachtige bloem-mozaieken. De toegang is vrij!Lentefair • Voorhavenkwartier, SassenheimLentemarkt met springkussens, knutselactiviteiten, kinderdj en heel veel bloemen. De winkels zijn ook open.Cursus • Boulevard, KatwijkEen cursus creatief schrijven om het getij in jezelf te vieren Vvvkatwijk.nlBloemencorso• Klinkenberghal, Rijksstraatweg 52,SassenheimKijk hoe de praalwagens van het Bloemencorso Bollenstreek worden voorzien van duizenden bloemen. De hal is open van 9 tot 22 uur. Vrijdag zijn de wagens klaar.

Wo 6

Zo 10

Zo 10

Zo

10 & 17

Di-Wo

19 & 20

Wo 13

Wo 13

Vr 15

Vr 15

Za 16

Za 16

Za 16

Za 16

Za 16

Zo 17

Za 9

Vr-Za

8 & 9

Zo 10

Di 12

Do 7

Do 7, 14, 21

Zo 10

Wo

13 & 20

Wo 20

Za 9

Za 9

Page 22: Rb week 14 16

Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortlinebj. 2014, 47.861 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Volkswagen Golf 1.4 TSI Comfortlinebj. 2010, 58.815 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI dieselbj. 2011, 121.436 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Comfort & Design benz. bj. 2013, 23.385 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Audi A6 Avant 2.0 TDI Pro Line Businessbj. 2013, 129.877 km Wittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

SEAT Leon 1.2 TSI Enjoybj. 2015, 20.392 km Wittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Audi A4 1.8 170PK benz. Pro Line Businessbj. 2012, 61.310 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Volkswagen Beetle Cabriolet Automaat benz. bj. 2006, 40.800 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Audi A1 1.2 TSI Pro Linebj. 2012, 57.847 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Audi A5 Coupé 1.8 170PK benz. Pro Line Business bj. 2012, 55.330 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

Volkswagen Touran benz. 7-persoons Comfortline bj. 2014, 51.872 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

ŠKODA Citigo 1.0 Drive Sportbj. 2014, 23.089 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

ŠKODA Superb Combi 1.4 TSI Ambition Business. bj. 2015, 21.584 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

ŠKODA Yeti 105PK Benzine Active Articbj. 2012, 79.334 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

€ 13.940 € 11.940 € 12.940 € 24.940

€ 26.940 € 16.940 € 17.940

€ 13.940 € 24.940 € 21.940

€ 7.940 € 27.940 € 13.440

€ 9.940

Audi A8 3.0 TDI quattro Pro Linebj. 2012, 58.657 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

€ 44.940

SEAT Mii Dynamic Sport 5drsbj. 2014, 40.088 kmWittebrug Voorschoten | 071 57 94 794

€ 8.940

Wittebrug.nlWittebrug.nlWittebrug.nlWittebrug.nl

Wittebrug.nlWittebrug.nlWittebrug.nlWittebrug.nl

Wittebrug.nlWittebrug.nl

Wittebrug.nlWittebrug.nl Wittebrug.nl Wittebrug.nl

Wittebrug.nl Wittebrug.nl

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

} € 15.00

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten.Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

• UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK• VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK• SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK• PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSENHEIM• RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT• THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG• BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

OPGELET!PARTICULIEREN

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Katwijk

Rijnsburg

Valkenburg

Noordwijk

Noordwijkerhout

De Zilk

Sassenheim

Voorhout

Warmond

Lisse

Lisserbroek

Hillegom

Beinsdorp

Oegstgeest

Leiderdorp

Voor behandeling van o.a. . ADHD en ADD. Chronische

vermoeidheidsklachten. Depressieve klachten. Emotionele

verwerkingsprocessen. Gewrichtsklachten. Hooggevoeligheid. PDD-nos en Autisme. Pijnklachten. Ziekte van Lyme

BE-YIN Oegstgeest

Praktijk voorComplementaire Natuurgeneeskunde

[email protected]

Tel. 06-51885259

Margreet van Duijn

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw tim-mer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leve-ren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

VLIEGVELDMARKT Zaterdag 9 april. Katwijk, hangaar 2, Vliegveld Valkenburg. Vlo-Curiosa en Verzamel. DonEvents.nl 0294-237320

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

Geef je moeder een bezoek cadeau. € 7,75 per uur. www.naastenzorg.nl 06-53523841

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huur-prijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

Te huur: prachtig pand A1 stand cen-trum Hillegom 90m2 event horeca terras of shop in shop comb. met bloemen? Gun-stige voorwaarden. Tel: 0252-524743

Te huur: prachtig pand A1 Hillegom 90m2 zeer geschikt als bloemenzaak buiten. pr. gunstige voorwaarden. Tel: 0252-524743.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerk-zaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

Te koop gevraagd: Klassiekers en Oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Info: 06-30216509.

Garage te huur: Op goede locatie in Hoornes (Katwijk) ruim, droog met elektriciteit. Op eigen terrein. Voor info: 06-44162455.

Te huur garage omgeving spechtstraat tel: 0651558063

Page 23: Rb week 14 16

DOKTERSDIENST0900 33 43 678of ‘0900 ddienst’• door de week van 17.00 ‘s mid-

dags tot 8.00 uur de volgende dag

• in het weekend van vrijdagmid-dag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur

• op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna

Dokterspost van de DoktersDienstDuin- en BollenstreekGebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA VoorhoutParkeren bij Deloitte & Touche

Tandartsdienst(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg)Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 9 en zondag 10 april: Tandarts H. Rigter, Cleijn Duin-plein 6, Katwijk, tel. 4012460. Spreekuur van 17.00-17.30 uur.

TANDTECHNICUSDe Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447.

APOTHEEKOpeningstijden Apotheken:De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden.Openingstijden van Apotheek Sloot-haak zijn: maandag t/m vrij-dag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur.Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburger-weg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216.

Openingstijden vanSERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn:ma t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uurzaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apo-theek Bollenstreek, Rijnsburger-weg 4c te Voorhout: 0252-240216.Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

Sen. Adviesraad Katwijk (SARK)• kwaliteitsvergroting van de leef-

situatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren

• het signaleren van problemen waar senioren met te maken hebben

Informatie bij secretariaat:Mevr. A. Sieratel.: 071-4030933e-mail: [email protected]: www.sarkkatwijk.nl

Adviesraad Sociaal DomeinPostbus 135, 2220 AJ Katwijk,tel. 071-4033323. Secretaris H.T.M. Schuurman,tel. 071-3626772, e-mail: info@wmoadviesraad katwijk.nl

Wijkraad RijnsburgDe wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van leefbaarheid.Voorzitter Dhr. B. J. Kijk in de VegteSecretariaat : Wijkraad Rijnsburg, Joh. Vermeersingel 33, 2231 BT Rijnsburge-mail: [email protected]

VALKENBURGWeekenddienst Apotheek Sloothaak Valkenburg: zaterdag 9.00-12.00 uur. Wijkraad Valkenburg:Voorzitter Dhr. G. Nienhuis. Email: [email protected]

Tips van de apotheker

Medisch & service

DEZE WEEK:

Tips? Mail de redactieUW MENING Ons tippen kan via redactie@de rijnsburger.nl of tel. 071 40 22 901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Tekenalarm Studies laten zien dat het aantal teken en het per-centage teken dat geïnfecteerd is toeneemt. Jaar-lijks worden er ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders door een teek gebe-ten. De belangrijkste oorzaak hiervan is de veranderde milieuomstan-digheden, meer groen in de stad, mensen trekken meer de natuur in, maar ook de klimaatveranderingen spelen hierbij een rol. In de eerste fase ontstaat binnen drie weken op de beetplaats een rode ringvormige plek, die zich langzaam uitbreidt, in het midden vervaagt en ten slotte verdwijnt. Deze ring verschijnt niet altijd. In de tweede fase kunt u griepachtige verschijnselen krijgen zoals hoofdpijn, ver-moeidheid en pijn in armen en benen. In de derde fase is er sprake van gewrichtspijn, hartritmestoornissen en aandoeningen van het zenuw-stelsel. Wat kunt u zelf doen om deze ziekte te voorkomen? · Zorg ervoor dat alle lichaams-delen bedekt zijn · Wijk liever niet af van de wan-delpaden · Kijk aan het einde van de dag goed of u of uw kind ergens op het lichaam een teek heeft zitten · Let goed op verschijnselen die op Lyme-ziekte kunnen wijzen zoals de rode, ringvormige huid-uitslag rond de tekenbeet. · Bijt een teek zich aan u vast, verwijder hem dan snel met een teken-tang. · Desinfecteer de teek nooit voordat u hem eruit trekt · Knijp niet in de teek want dat vergroot de kans op infectie. · Gebruik een speciaal tekenwerend middel of een geschikt insectenwe-rend middel. Gelukkig veroorzaken de meeste tekenbeten niet de ziekte van Lyme. Indien u wel verschijnselen van de ziekte ontwikkelt, neem dan direct contact op met uw huisarts. De ziekte kan meestal goed behandeld wor-den maar u moet er wel snel bij zijn. Bij Service Apotheek Rijnsburg aan de Graaf Florislaan 9 kunt u terecht voor meer informatie over teken.

John Tjong Tjin Joe

Gevoelstaal Poëzie onttrekt zich altijd aan elke definitie reguliere woorden mogen een andere betekenis krij-gen als in gewoon taalgebruik het is gevoelstaal waarde meegeven letterkundig geneuzel is hier totaal onder geschikt aan COR VAN VLIET

Kerkdiensten ZONDAG 10 april Chr. Geref. kerk 9.30 uur: ds. C. Westerink17.00 uur: ds. C. Westerink EvangelischeGemeente ‘T KRUISPUNT Sporthal sportpark Middelmors,Noordwijkerweg te Rijnsburg10.00 uur: Emila Verdoes Bap. Gemeente Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk10.00 uur: ds. Wilfred van Rijn Herv. Gem. ‘De Rank’ Pieter Groen College10.00 uur: ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp Geref. Kerk (vrijgem.) 9.30 uur: ds. P. Niemeijer17.00 uur: ds. R. Heida

Geref. Kerk Immanuëlkerk 9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek17.00 uur: dhr. G. Khatchikyan, Utrecht Maranathakerk 9.30 uur: ds. E. van Dalen,Den Haag17.00 uur: ds. M. Sytsma-v. Oeveren Petrakerk 9.30 uur: ds. M. Sytsma-v. Oeveren,Kampen17.00 uur: geen dienst Herv. Gemeente Grote kerk 9.30 uur: ds. A. Haasnoot17.00 uur: ds. A. Meek De Voorhof 09.30 uur: ds. I. de Graaf VALKENBURGGeref. kerk vrijgemaakt 9.30 uur: leesdienst18.30 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente 10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan Geref. kerk De Goede Herder 10.00 uur: ds. M. Zebregs R.K. St. Joannes Katwijk Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering Zondag 9.30 uur: Eerste Heilige Communie, T. Wüts, De Vrolijke Noot De Wilbert 10.15 uur: Woord- en gebedviering Christengemeente Live!Katwijk 10.30 uur: br. Ruud van Delft19.00 uur: Bijbelstudie

Oplage 8.250

Uitgave van:Uitgeverij VerhagenAmbachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk - tel (071) 402 29 01

Hoofdredactie:Teuntje van Delft - tel.: 06 12 74 64 78e-mail: t.v.delft@ - uitgeverijverhagen.nl

Redactie:Carin van der Spijk-Kralt - tel: (071) 402 29 01 e-mail: [email protected]

Inleveren kopij: uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uurNagekomen stukken in overleg met redactie

Advertenties:Contactgegevens Binnendienst• Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38• Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37

fax (071) 403 23 25 - e-mail: [email protected] o.v.v. De Rijnsburger

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur

Bezorgklachten:Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder bezorgingDe krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Leveringsvoorwaarden:Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis be-zorgd in Rijnsburg en Valkenburg, en is gratis af te halen bij: Gemeenschapshuis De Burgt, Albert Heijn en Hoogvliet Rijnsburg.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het data-bankrecht.

www.derijnsburger.nl

COLOFON

Dunavie: meer samenwerking met huurders WONEN De Katwijkse woning-corporatie Dunavie zal zich ster-ker inzetten op samenwerking met haar huurders.

In de klantvisie van Dunavie, die mo-menteel wordt aangescherpt, staan kwaliteit van leven en stimuleren van zelfstandigheid van de huurders centraal. Huurders moeten kunnen wonen zoals zij dat zelf willen: dat betekent dat zij meer zeggenschap krijgen in de keuzes in en rondom hun eigen woning. Voor Dunavie be-tekent dit dat zij goed luistert naar de wensen van de huurders en de maatschappij en gericht is op conti-nue verbetering van haar woningen. Onderdeel van de klantvisie is even-eens een tijdige en transparante communicatie. De aankondigingen vallen samen met de publicatie van een nieuw visitatierapport dat de prestaties van Dunavie in de periode 2011 tot en met 2014 in kaart heeft gebracht.

Een onafhankelijke visitatiecommis-sie heeft geoordeeld dat Dunavie re-gionaal bovengemiddeld presteert en wordt door de commissie aange-moedigd om haar huidige zakelijk beleid voort te zetten. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave. Er zijn ondanks de verhuurdersheffing en de economische crisis mooie pres-taties geleverd. Ook bleek uit het rapport dat Dunavie zakelijk en or-ganisatorisch meer dan voldoende functioneert en haar financiën goed op orde heeft. Tegelijkertijd advi-seert de commissie aan Dunavie om zich te blijven inspannen voor trans-parantere communicatie en grotere betrokkenheid van belanghebben-de partijen. Dunavie is blij met het goede oor-deel van de visitatiecommissie op dit vlak, en ziet tegelijkertijd dat haar huurders terecht meer ver-wachten en betrokken willen zijn bij zaken die hun woonsituatie aan-

gaan. Daarmee sluit Dunavie aan bij de brede maatschappelijke trend richting een transparantere verhou-ding tussen de burger en de (semi)publieke instanties die hem dienen. Daarom is besloten de huidige klantvisie verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Centraal staat dat huurders zoveel mogelijk op eigen kracht beslissingen over hun wo-ning moeten kunnen nemen. Wat dit betekent voor huurders en me-dewerkers wordt nu concreet uitge-werkt. Het gaat hierbij onder andere om meer interactie tussen Dunavie en haar huurders over de wensen voor hun woningen, maar ook over concrete duurzaamheidsopties en de vrijheid om zaken te veranderen aan hun huurwoning. Directeur-be-stuurder Alfred Busser: “Wij zullen onze nieuwe klantvisie in de komen-de maanden zorgvuldig uitwerken om te komen tot goede maatregelen hiervoor. In gevallen waar huurders onze hulp vragen of nodig hebben, zal Dunavie die als vanouds bieden.”

service DONDERDAG 7 APRIL 2016 DE RIJNSBURGER 23

vr. 8 april 04.36 + 16.51 00.04+ 12.46za. 9 april 05.15 + 17.37 00.44 + 13.14zo. 10 april 05.59 + 18.20 01.36 + 14.05ma. 11 april 06.46 + 19.08 02.26 + 15.00di. 12 april 07.31 + 19.58 03.16 + 15.44wo. 13 april 08.26 + 20.59 03.54 + 16.34do. 14 april 09.14 + 22.15 04.56 + 17.40

LAAG WATERHOOG WATER

vr. 8 april 7.00/20.28 di. 12 april 6.51/20.35za. 9 april 6.57/20.30 wo. 13 april 6.48/20.37zo. 10 april 6.55/20.31 do. 15 april 6.46/20.38 ma. 11 april 6.53/20.33

50% 70% 50% 60%

20% 30% 30% 40%

VR312

ZA413

ZO614

MA817

ZW3

Z4

ZO3

ZO3

HET WEER

GETIJDEN

ZON OP / ONDER

Page 24: Rb week 14 16

Het mooiste lentepark! Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolbloemen. Het mooiste lentepark ter wereld biedt een unieke geur- en kleurbeleving, meer dan 20 spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Food & Flower Festival Ontdek hoe bloemen ons eten en drinken kunnen verrijken op het Food & Flower Festival op 9 en 10 april. Eten en drinken wordt een beleving met alle proeverijen. Bekijk de met orchideeën bewerkte jurken, schoenen en hoeden van bekende modeontwerpers. Een bezoek aan Keukenhof is onvergetelijk. Mis het niet!

Het mooiste lentepark!Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen

Het mooiste lentepark ter wereld biedt een unieke geur- en

verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Ontdek hoe bloemen ons eten en drinken kunnen verrijken op het Food & Flower Festival op 9 en 10 april. Eten en drinkenwordt een beleving met alle proeverijen. Bekijk de met orchideeën bewerkte jurken, schoenen en hoeden van bekende modeontwerpers.

20160305

2416

verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Food & Flower Festival Ontdek hoe bloemen ons eten en drinken kunnen verrijken op het Food & Flower Festival op 9 en 10 april. Eten en drinkenwordt een beleving met alle proeverijen. Bekijk de met orchideeën bewerkte jurken, schoenen en hoeden van bekende modeontwerpers. Een bezoek aan Keukenhof is onvergetelijk. Mis het niet!

Food & Flower Festival Ontdek hoe bloemen ons eten en drinken kunnen verrijken op het Food & Flower Festival op 9 en 10 april. Eten en drinkenwordt een beleving met alle proeverijen. Bekijk de met orchideeën bewerkte jurken, schoenen en hoeden van bekende modeontwerpers. Een bezoek aan Keukenhof is onvergetelijk. Mis het niet!