RASA brochure september-oktober 2012

of 15 /15
WWW.RASA.NL SEP/OKT 2012 MAHALA RAI BANDA Spetterende gipsy brassband uit Roemenië VINTAGE SOUNDS: LE SAHEL (SENEGAL) Legendarische band uit de jaren 70 ANíBAL VELASQUEZ Música tropical uit Colombia MARCO FLORES Expressieve en elegante flamencodans Flamenco / Dans / Spanje ZO 21 OKT

Embed Size (px)

description

Programma-brochure van september & oktober 2012

Transcript of RASA brochure september-oktober 2012

 • WWW.RASA.NL

  SEP/OKT 2012

  MAhALA RAi BANdASpetterende gipsy brassband uit Roemeni

  ViNTAGE SOUNdS:

  LE SAhEL (SENEGAL)Legendarische band uit de jaren 70

  ANBAL VELASqUEzMsica tropical uit Colombia

  MARcO fLORESExpressieve en elegante flamencodansFlamenco / Dans / Spanje

  zO21

  OKT

 • GOchAG ASKAROVKroonprins van de klassieke Azeri mugamlees verder op p. 16

  3SEP/OKT 2012

  WO17

  OKT

  RASA2

 • Beste lezer,

  EN VERdER...

  MExicAN iNSTiTUTE Of SOUNd Urban sounds uit Mexico City p. 21

  Cursus Afrikaanse dans p. 20

  en Tribal Bellydance

  Gastprogramma: p. 18

  Kosmopolis presenteert

  Paradijsvogels in de polder

  Algemene informatie en contact p. 25

  Kalender september & oktober p. 28

  RAzA KhANIndiase qawallizanger met zeer hoog bereik p. 9

  ThE ALAEV fAMiLyJoodse feestmuziek uit Oezbekistan p. 17

  5SEP/OKT 2012iNhOUd

  ThE TOUR-RAichEL cOLLEcTiVEUniek samenwerkingsproject feat. Vieux Farka Tour, Idan Raichel, Souleymane Kane en Amit Carmeli p. 23In de 7 jaar dat ik er werkzaam ben heb ik RASA,

  de verborgen schat aan de Pauwstraat 13a in Utrecht, goed leren kennen. Ik ervaar er een unieke intieme sfeer tijdens de optredens van internationale top artiesten uit bijzondere genres. Een plek voor lle mensen van Utrecht en heel ver daar buiten, zowel voor musici en dansers als voor de luisteraar. Voor liefhebbers van klassiek en traditioneel tot populair en dance, van ritueel tot hedendaags, gemproviseerd of avantgarde.

  Voor het nieuwe seizoen 2013 staat RASA voor de grote uitdaging om met minder subsidie een zelfde gevarieerd en kwalitatief scala van wereldmuziek en dans als u van ons gewend bent aan te bieden. Wij pakken deze uitdaging met beide handen aan.

  Het is een eer om RASA te mogen leiden in deze veran de rende tijden. Namens het hele RASAteam wens ik u een adem benemend en meeslepend cultureel seizoen 20122013. Tot ziens in RASA!

  Tamara de BruijnDirecteur

  RASA4

 • Neude Podium

  MAGUAR 15:45 16:30 uur

  De Colombiaanse muziek vormt een

  rijke inspiratiebron, ook voor musici

  uit de Lage Landen. Zo herontdekte

  de in Belgi woonachtige Colombi

  aanse jazzzangeres Paola Marquez

  recentelijk de onweerstaanbare Afro

  Caribische dansstijl cumbia, een genre

  dat bezig lijkt aan een ware mondiale

  zegetocht. Met haar Belgische groep

  Maguar (wat een uitgeholde boom

  stam bespeeld met houten stokken

  betekent) keert Marquez terug naar de

  statige dancehalls van de jaren 50 en

  60, waar legenden als Lucho Berm

  dez, Pacho Galn en Anibal Velasquez

  de cumbia haar klassieke vorm gaven.

  www.culturelezondagen.nl

  open huis in RASA

  GRATiS PROEfLESSENAFRIKAANSE DANS 12:00 12:45 uur en 13:00 13:45 uur

  FUSION BELLYDANCE 14:00 14:45 uur

  In RASA worden het hele jaar danscur

  sussen gegeven. Op 10 september star

  ten de cursussen Afrikaanse dans door

  John Kayongo en Fusion Bellydance

  door Minka Kerkhoven. Tijdens de

  open dag op 2 september kunt u gratis

  proeflessen volgen. Graag op tijd aan

  melden in de foyer.

  Nieuwe cursisten die zich meteen in

  RASA na het volgen van de proefles in

  schrijven krijgen een korting van 10 %

  op het cursusgeld (niet geldig in com

  binatie met andere kortingen).

  Meer informatie over de cursussen

  vindt u op pagina 20.

  www.rasa.nl/pagina/cursussen

  zoals elk jaar start in Utrecht het culturele

  seizoen met het Uitfeest. Van het Stadhuis

  plein tot op de Neude wordt zondag 2 sep

  tember een grote catwalk voor de Utrechtse

  cultuur uitgerold. RASA neemt deel aan het muzikale

  programma op de Neude met de latinband Maguar

  (zie onder). In ons pand aan de Pauwstraat is open

  huis met gratis proeflessen van de danscursussen.

  RASA 6

  + open huis in RASA

  zO02

  SEP

  12:00

  GRATiS

  6

  Twee uurtjes spelen voor een

  concertzaal is voor de Mahala

  Rai Banda een peulenschil.

  Het echte werk, dat zijn de

  zigeunerbruiloften waar drie etmalen

  achtereen wordt gefeest. In de buiten

  wijken (mahalas) van Boekarest lopen

  deze muzikanten dan ook geregeld

  een enorme slaapschuld op. Het enige

  wat hen overeind houdt is hun eigen

  hyperenergieke muziek van schette

  rend koper geweld, pompende bassen

  en rauwe vioolkreten. De wonderlijke

  combinatie van ongeremdheid en dis

  cipline dankt de Mahala Rai Banda aan

  zijn samen stelling: de groep werd op

  gericht door violist Aurel Ionita en pro

  ducer Stphane Karo die hiervoor roma

  muzikanten uit de door drugs en bendes

  geteisterde mahalas koppelden aan

  roma blazers uit het voor malige commu

  nistische leger. Het levert onweerstaan

  baar swingende mars muziek op.

  The mahalas of Bucharest provide the

  backdrop for the hyper energetic music

  on brass instruments, bass and violin

  of Mahala Rai Banda, the weddings that

  they play in sometimes lasting three

  days in a row. The group was founded

  by Aurel Ionita and Stphane Karo, who

  brought Roma musicians from differ-

  ent backgrounds together. The result:

  irresistibly danceable marching music.

  vvk 13,20 / deur 15,20

  vvk 22 / deur 24

  MAhALA RAi BANdASpetterende gipsy-brassband uit BoekarestGipsy / Brassband / Roemeni

  dO20

  SEPT

  21:00

  SEP/OKT 2012 7

 • Goed zingen, daar begint het

  mee; zuiver en strak. Dan

  eindeloos oefenen. En dan,

  als de baard in je keel je stem

  breekt, de kopstem ontwikkelen om in

  de hoogte geen kracht te verliezen. Raza

  Khan groeide op in een christelijk ge

  zin in de Indiase provincie Punjab die

  grenst aan Pakistan. Hij leerde eerst In

  diase klassieke muziek zingen, ontdekte

  dat er n god is, die van christenen en

  islamieten, en besloot Hem te dienen

  met opzwepende muziek zoals de Paki

  staanse soefis doen. Maar dan hoger,

  fascinerender en ongeremder. Vanaf het

  lanceerplatform van swingend getrom

  mel en opzwepend handgeklap vertrekt

  Raza Khan richting onmetelijke hoogtes,

  richting extase, richting God. Een stem

  op dat niveau balanceert wel eens op het

  randje het zij hem vergeven. Als de god

  van islam en christenen dezelfde is, dan

  is Hij op muziekgebied wel wat gewend.

  Christian-born Raza Khan was trained in

  Indian classical music, but once he dis-

  covered that the God for Christians and

  Muslims is one and the same he decided

  to serve Him with more exciting music

  like the Pakistani sufis do. Accompanied

  by rhythmic drumming and stimulating

  hand clapping, Raza Khan takes off to-

  wards infinite heights, towards ecstasy,

  towards God.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  RAzA KhANGods hoogstgestemde qawwalizangerTraditioneel & Klassiek / Qawwali / India

  zO30

  SEP

  15:00

  SEP/OKT 2012 9

  Vanuit de lucht ziet Kaap

  verdi er dor uit, maar mu

  ziekliefhebbers weten wel

  beter: de kleine eilanden

  groep heeft een rijke muziekcultuur en

  bracht vele talentvolle zangers en zan

  geressen voort. Nancy Vieira is er een

  van de rijzende sterren. Ze werd geboren

  in 1975, het jaar dat Kaapverdi zijn on

  afhankelijkheid won. Op haar veertien

  de verhuisde ze naar Portugal en juist

  daar ontdekte ze haar muzikale wortels.

  Kaapverdische muziek drijft namelijk

  op de sodade, het gevoel van heimwee

  naar de eilanden. De morna is bij uitstek

  de liedvorm die deze emoties vertolkt.

  Het is een van de vele stijlen die Nancy

  Vieira beheerst. Regelmatig duiken er

  ook Braziliaanse invloeden op in haar

  muziek. Het resultaat is even melancho

  liek als dansbaar; een bewezen medicijn

  voor iedereen die wel eens kampt met

  heimwee.

  Nancy Vieira comes from a long tradi-

  tion of musical talent from Cape Verde,

  the former Portuguese colony that has

  enriched the world with its music. Vieira

  performs traditional mornas that evoke

  the Cape Verdeans yearning for their

  home country. Her music has strong in-

  fluences from Brazilian music.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  NANcy ViEiRANieuwe ster van de Kaapverdiaanse mornaRoots & Blues / Chanson / Kaapverdi

  zA22

  SEP

  20:30

  Fo

  to: J

  oe

  Wu

  erfe

  l / L

  usa

  fric

  a

  RASA8

 • de Grande Noite de Fado, een

  prestigieuze prijs voor fado

  zangeressen, werd in 1999

  gewonnen door de toen

  twintigjarige Ana Lans. Vanaf dat mo

  ment besloot ze zich volledig te richten

  op het vertolken van de fado. Ondanks

  dat ze al meer dan tien jaar musiceert,

  geldt de zangeres buiten Portugal als

  een goed bewaard geheim. De hoogste

  tijd dus om deze fadista beter te leren

  kennen. Met haar onberispelijke uiter

  lijk oogt ze als een volbloeddiva, maar

  het is vooral haar intense stem waarmee

  ze luisteraars weet te verleiden. Op haar

  laatste cd zette ze gedichten van onder

  meer Ruben Daro en Carlos Drummond

  de Andrade op muziek. Met een volledig

  akoestisch instrumentarium van gitaar,

  Portugese gitaar, bas en piano, kiezen

  Ana en haar vierkoppige band voor een

  authentieke vertolking van de fado.

  Fado singer Ana Lans is a well-kept

  secret outside of Portugal. That is sur-

  prising, as she has already released two

  fine CDs of authentic interpretations of

  the fado. She is accompanied on guitar,

  Portugese guitar, bass and piano. With

  her intense voice and impeccable looks,

  fado couldnt with for a better ambassa-

  dor than Ana Lans.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  ANA LAiNS Volbloeddiva zingt authentieke fadoRoots & Blues / Fado / Portugal

  zA06

  OKT

  20:30

  SEP/OKT 2012 11

  KONSONANS RETROJoodse fanfaremuziek van het Oekraense plattelandKlezmer / Brassband / Oekrane

  VR05

  OKT

  20:30

  Ontsproten aan een muzikale

  droom van rietblazer Chris

  tian Dawid springt Konso

  nans Retro vrolijk heen en

  weer door OostEuropees repertoire.

  Dawids ontmoeting met een dynastie

  van muzikanten uit het dorp Zagnitkiv,

  op de grens tussen Oekrane en Molda

  vi, leidde tot een samenwerking waarin

  Joodse, Oekraense en Roemeense stijlen

  als acrobaten over elkaar heen duikelen.

  De familie Baranovsky opereert als een

  miniblaasorkest, uitgebreid met accor

  deon en slagwerk. Ze wisselen energiek

  pompende en stampende dansen af met

  de onregelmatige, benevelde stappen

  van Joodse feestmuziek. Ze zetten hun

  optredens in een hellegloed met opvlam

  mende meerstemmige zang (lelijk stuk

  tekst en onduidelijk bovendien). Dawids

  virtuoze en gevoelvolle spel vuurt hen

  aan, kleurt de muziek met wervelende or

  namenten. Met hun achte loze bravoure

  veranderen ze je benen onstuitbaar in

  een machtig dansmechaniek.

  The most exciting dance music comes

  from regions where different styles

  meet. In the Ukranian village Zagnitkiv,

  close to the border with Moldavia, that is

  exactly what happened. Reed player

  Christian Dawid formed the group

  Konso nans Retro with the members of

  the local brass band. Their music is a

  swirling kaleidoscope of melodies and

  rhythm that will surely make you dance.

  vvk 8,40 / deur 10,40

  vvk 14 / deur 16

  RASA10F

  oto

  : Paw

  el M

  azu

  r

 • Op het Kriol Jazz Festival in

  Praia in april 2012 gaf de

  timmerman van het Kaap

  verdiaanse ministerie van

  cultuur een lunchconcert voor een

  groep internationale programmeurs.

  Unaniem waren zij met stomheid ge

  slagen. Deze bescheiden en verlegen

  50+ amateurzanger bleek te beschikken

  over een unieke fluwelen tenorstem en

  een ongevenaarde kennis van het tra

  ditionele Kaapverdiaanse lied. Met zon

  Xfactor kan het vervolgens snel gaan.

  Reeds in juni zong Z Lus de sterren van

  de hemel tijdens het prestigieuze Festival

  Imaginaire in Parijs. Ook is hij te horen

  op de aanstaande Womex, s werelds be

  langrijkste wereldmuziekbeurs. In RASA

  brengt Z een programma met mazur

  kas, coladeiras en mornas. Het is vooral

  de laatstgenoemde tegenhanger van de

  Portugese fado waarin hij excelleert.

  Ook het stemgeluid van de Braziliaanse

  singersongwriter Siba is van bijzonder

  kaliber. Sibas timbre is zacht en rond,

  zonder rauwe randjes, maar desalniet

  temin immer karaktervol en zelfs ver

  slavend. Zijn melodien zijn innovatief

  en de potische teksten worden perfect

  gearticuleerd. Niet voor niets heeft Siba

  inmiddels een enorme staat van dienst

  als dichter en muzikaal vernieuwer. Hij

  groeide op in twee werelden: het kosmo

  politische Recife en het platteland van

  Pernambuco, een creatief spannings

  veld dat een vruchtbare inspiratiebron

  blijkt. In RASA brengt Siba repertoire van

  zijn eerste soloplaat Fuloresta.

  A carpenter by profession, Cape Verdean-

  born Z Lus is a fast rising star of tradi-

  tional Creole song. His repertoire of mor-

  nas, coladeiras and mazurkas, which he

  interprets with his incomparably smooth

  tenor voice, is considered to be one of

  the most extensive in the city of Praia.

  The second part of the night features an-

  other unique voice from the Portuguese

  Diaspora: the Brazilian singer-songwrit-

  er Siba, considered by many to be one of

  the most important songwriters of the

  new generation of Brazilian music.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  z LUS + SiBATwee unieke zangers uit de Portugese diasporaRoots & Blues / Chanson / Kaapverdi + Brazili

  Siba

  dO11

  OKT

  20:00

  SEP/OKT 2012 13RASA12F

  oto

  : Tal

  ita

  Mir

  and

  a

 • de Colombiaanse havenstad

  Barranquilla is een van de

  hotspots van de Caribische

  dansmuziek. En niemand

  ver tegenwoordigt dit weelderige mu

  ziek paradijs beter dan meester

  accordeonist Anibal De Magir Velas

  quez Hurtado. Velasquez is een levende

  legende van de msica tropical, een

  opwindende en aanstekelijke mix van

  cumbia, guaracha, mambo, guarija,

  porro, rumba, bolero, calypso, Afro

  Caribische ritmes en Baranquillaanse

  carnavalsmuziek. Met zijn innovatieve,

  doldwaze speelstijl was Anibal de hit van

  de Colombiaanse jaren 50 en 60. En ook

  op 75jarige leeftijd speelt hij nog steeds

  als een duivel. Zijn eerste Europese tour

  nee in de zomer van 2011 mondde uit

  in een ware zegetocht langs podia als

  Roskilde, Music Meeting, Fusion Festi

  val, Rio Loco, de Barbican en natuurlijk

  RASA. Anibal Velasquez komt nu terug

  naar Europa voor een korte tournee.

  Het is een zeldzame kans om de magir

  live aan het werk te zien.

  For over a century the Colombian har-

  bor city Barranquilla has been a hotspot

  of Caribbean dance music. And nobody

  embodies this rich musical heritage

  more than master accordionist Anibal

  The Magician Velasquez. He is a living

  legend of msica tropical. At the age of

  75 Velasquez is still going strong. His

  innovative, crazy style is infectious, fast

  and furious, leading the crowd into a

  state of frenzy.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  ANiBAL EL MAGO VELASqUEz y SU cONjUNTOLevende legende van de msica tropicalLatin / Cumbia / Colombia

  zO14

  OKT

  15:00

  SEP/OKT 2012 15

  in 1972 werd in Dakar in de gelijk

  namige nachtclub de groep Le

  Sahel opgericht. De kern bestond

  uit enkele van Senegals meest

  prominente muzikanten: organist en gi

  tarist Cheikh Tidiane Tall, zanger Idrissa

  Diop (werkte later met Carlos Santana)

  en saxofonist Thierno Koite (later lid van

  Orchestra Baobab en Super Etoile de Da

  kar). De muziek van Le Sahel bleek on

  weerstaanbaar. Hun lome Afrosalsa met

  psychedelische 70s orgelklanken was

  toentertijd een unicum. Reeds na drie

  jaar ging de band uit elkaar, maar hun

  nalatenschap is desalniettemin gigan

  tisch. Zo bevat hun enige album Bamba

  de eerste opname ooit van een mbalax

  song. Youssou NDour noemt Le Sahel

  bovendien als belangrijke inspiratiebron.

  Tot genoegen van velen zijn de kern

  leden van Le Sahel sinds 2011 weer bij el

  kaar. De groep maakt wederom furore in

  de nachtclubs van Dakar. Een Europese

  debuuttournee is het logische vervolg.

  From 1972 until 1975 the super band

  Le Sahel ruled the night clubs of Dakar.

  The core consisted of some of Senegals

  greatest musicians: Cheikh Tidiane Tall

  (organ & guitar), Idrissa Diop (vocals)

  and Thierno Koite (saxophone). In 2011

  Le Sahel finally reformed under insti-

  gation of the Teranga Beat record label.

  Their music is an irresistible, velvety

  Afro-salsa, with Cheikh Talls organ add-

  ing a psychedelic touch.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  LE SAhEL fT. idRiSSA diOP, chEiKh TidiANE TALL, ThiERNO KOiTEEuropees debuut van legendarische Senegalese superbandWorld beat & pop / Afrosalsa / Senegal

  zA13

  OKT

  21:00

  RASA14

 • Ooit was er een prachtband,

  3 Mustaphas 3. Niemand

  wist welke meestermuzi

  kanten er achter zaten, ze

  maakte imaginaire wereldmuziek. Ultie

  me feestmuziek. Het moet haast wel of de

  groep haalde haar inspiratie uit de streek

  rond Bukhara, een stad in Zuidwest

  ezbekistan. Het is de moederstad van de

  achtkoppige Alaev Family, een authen

  tiek feestorkest met de rauwe energie en

  virtuositeit van een zigeunerband, dat op

  unieke wijze Joodse Bukharafolkmuziek

  mixt met Perzische invloeden uit Tadzji

  kistan. In 1991 emigreerde de Alaevfami

  lie naar Isral. Hier ging het balletje inter

  nationaal rollen toen Tamir Muskat van

  Balkan Beat Box zich opwierp als mentor

  en bassen, rap en beats toevoegde. Pa

  ter familias Allo Alaev is een meester op

  de doyratrommel. Hij wordt bijgestaan

  door zijn (klein) kinderen op onder meer

  Turkse klarinet, saz, duduk en accordeon.

  The Alaev Family creates a unique mix-

  ture of Jewish folk from their home

  country Uzbekistan with music from

  Tajikistan. The eight members of this

  orchestra play their music with the raw

  energy and virtuosity of a gipsy band.

  The family emigrated to Israel in 1991.

  Tamir Muskat of Balkan Beat Box got the

  ball rolling by becoming their mentor

  and adding bass, rap and beats.

  vvk 9,60 / deur 11,60

  vvk 16 / deur 18

  ThE ALAEV fAMiLyJoodse feestmuziek uit Bukhara, OezbekistanWorld beat / Klezmer / Feestmuziek / Oezbekistan

  dO18

  OKT

  21:00

  SEP/OKT 2012 17

  Als Alim Kasimov de koning

  van de mugam is, dan is

  Gochag Zanger Askarov de

  kroonprins. Askarov om

  ringt zich, zoals gebruikelijk in de Azer

  beidzjaanse mugam, met zacht klinken

  de instrumenten. De getokkelde tar en

  de gestreken kemantsja zijn bescheiden

  snaarinstrumenten. De drummer kan

  knallen op zijn naqara, maar hij ontlokt

  er veelal vriendelijke ritmes aan. En ter

  wijl elders in Azi de hobos oorverdo

  vend knerpen, zijn in Azerbeidzjan de

  rieten van de balaban of duduk z buig

  zaam dat deze aanminnig zoemt. Dit

  alles klinkt niet slap, dit klinkt delicaat.

  Maar als Askarov in een zoetgevooisd

  liefdeslied tenslotte toch zijn stem ver

  heft, dan geselen de musici hun snaren

  en rieten. Hun instrumenten klinken

  dan nog steeds als zachte instrumenten,

  maar nu op het punt van exploderen.

  Spanning opbouwen en weer ontladen,

  daar zijn Gochag Askarov en zijn musici

  meesters in.

  Gochag Askarov surrounds himself with

  gentle sounding instruments, as is com-

  mon in the Azerbaijan mugam. The tar

  and kemantsja are both modest string

  instruments. The drummer plays friendly

  rhythms, the balaban produces a charm-

  ing hum. But when Askarov raises his

  voice, the musicians chastise their strings

  and reeds. These Azeris are masters in the

  art of building up and releasing tension.

  vvk 11,40 / deur 13,40

  vvk 19 / deur 21

  GOchAG ASKAROVKroonprins van de klassieke Azeri mugamKlassiek / Mugam / Azerbeidzjan

  WO17

  OKT

  20:30

  RASA16

 • 18 RASA

  de jonge flamencodanser

  Marco Flores werd geboren

  in het Andalusische Arcos de

  la Frontera, waar hij groten

  deels autodidact begon aan zijn ontwik

  keling tot flamencodanser. Het is dus

  niet vreemd dat hij zich ontwikkelde tot

  een danser met een geheel eigen stijl,

  vol verfijning, humor en elegantie. Later

  ging hij in de leer bij onder anderen de

  flamencogrootheden Javier Latorre, An

  tonio Canales en Javier Barn en werd

  hij opgenomen in het gezelschap van de

  beroemde danseres Sara Baras. De laatste

  jaren zit zijn solocarrire in de lift: in 2010

  werd hij Nationale Flamencodanser van

  het Jaar en in 2012 werd hij beloond met

  de persprijs van het Festival de Jerez. Flo

  res wordt door publiek en pers geprezen

  om zijn feilloze techniek en absolute be

  heersing, die hij ten dienste stelt van zijn

  zichtbare liefde voor de dans; een genot

  voor oog en oor.

  At an early age, flamenco dancer Marco

  Flores (Arcos de La Frontera) developed

  a unique style, characterized by refine-

  ment, elegance and humour. He is ac-

  claimed for his impeccable technique

  and amazing composure, as well as his

  obvious love of the dance. His perfor-

  mances are a delight for eyes and ears.

  vvk 15 / deur 17

  vvk 22 / deur 24

  MARcO fLORESExpressieve en elegante flamencodansFlamenco / Dans / Spanje

  zO21

  OKT

  15:00

  SEP/OKT 2012 19

  GASTPROGRAMMA

  KOSMOPOLIS PRESENTEERT PARAdijSVOGELS iN dE POLdER Zondag 28 oktober 2012

  13:00 - 19:00 / 10,- / 6,-

  In 2012 is het 50 jaar geleden

  dat Nederland haar laatste

  kolonie in de Oost, Neder

  lands NieuwGuinea, moest

  opgeven dankzij een succes

  volle claim op het gebied door

  Indonesi.

  Nederlands NieuwGuinea

  gold vanaf de 40er jaren als

  een laatste restje Indi, waar

  zich ook Indos en Molukkers

  vestigden. Velen voelen nog

  een sterke verwantschap met

  elkaar en een band met het

  gebied en haar geschiedenis.

  De hedendaagse en histori

  sche link die Papoeas, Indos,

  Molukkers en Nederlanders

  met het gebied en deze

  geschiedenis hebben, staat

  centraal in een gevarieerd

  cultureel programma. Met

  muziek, literatuur, dans, een

  talkshow, films en lekker eten.

  Organisatie: Moesson

  Het Indisch Maandblad,

  Indisch Herinneringscentrum

  en Kosmopolis Utrecht

  www.kosmopolisutrecht.nl

  Rumor is een festival voor

  avontuurlijke muziek.

  Centraal staat innovatieve

  muziek op de scheidslijn waar

  jazz, pop en gecomponeerde

  muziek samenkomen. Rumor

  word op onregelmatige basis

  georganiseerd in Utrecht,

  Nederland. De gebruikelijke

  formule voor een Rumor

  avond is: drie concerten op

  drie locaties, voor n prijs.

  Met o.a. werken van George

  Crumb. Lineup en informatie

  nader aan te kondigen.

  Locaties: Vredenburg

  Leeuwenberg, Ekko en RASA

  www.rumor.nl

  GASTPROGRAMMA

  RUMOR 70 FESTIVAL VOOR AVONTUURLIJKE MUZIEK Zaterdag 20 oktober 2012

  Paradijsvogels in de polder

 • Tropicaltronica? Denk vintage

  cumbia, jazz, mariachi, cha

  cha cha en danzn, maar dan

  in een scratchende mix met

  electro, lounge en hiphop. Mexican Insti

  tute of Sound (M.I.S.) presenteert de even

  heavy, hippe als zwoele soundtrack van

  urban jungle Mexico City. Inclusief subtiel

  commentaar op de Mexicaanse Zeitgeist.

  M.I.S. is een project van DJ/producer

  Camilo Lara, tevens baas van EMI Mexico.

  Op de bhne wordt hij bijgestaan door

  echte muzikanten. De muziek van M.I.S.

  werd gebruikt voor film en tv, onder meer

  in arthouse kraker Y Tu Mam Tambin en

  hitserie Californi cation. Lara werkt nauw

  samen met (bevriende) acts als Placebo,

  Babasnicos en Beastie Boys. Poltico

  heet de afwisselende nieuwe plaat, feat.

  o.a. Beastie Boy Ad Rock. M.I.S. stond

  eerder op Roskilde en Lollapalooza.

  Tropicaltronics? Think along the lines of

  vintage cumbia, jazz, mariachi, chacha-

  cha and danzn, but mixed together with

  electro(rock), lounge and hiphop. Mexi-

  can Institute of Sound (M.I.S.) presents the

  heavy and sultry soundtrack of the urban

  jungle of Mexico City. The newest album

  is titled Poltico, featuring Beastie Boy Ad

  Rock and Josel of Caf Tacuba. M.I.S. has

  played at Roskilde and Lollapalooza.

  vvk 8,40 / deur 10,40

  vvk 14 / deur 16

  MExicAN iNSTiTUTE Of SOUNdZwoele en heavy soundtrack van Mexico CityWorld beat & pop / Urban / Mexico

  VR26

  OKT

  21:00

  RASA20 SEP/OKT 2012 21

  dANScURSUSSEN

  fUSiON BELLydANcE DOOR MINKA KERKHOVEN

  Fusion Bellydance is een mix van verschillende

  elementen uit diverse dans en bewegingsvormen.

  Voorbeelden zijn flamenco, hiphop, Moderne Dans,

  Hawaiiaanse dans en de Vijf Ritmes. Als basis wordt

  de Orintaalse dans gebruikt. Het kenmerkende aan

  Fusion Bellydance is, dat je uit iedere stijl de ele

  menten kunt pakken die jou inspireren tot dansen.

  Zo kun je je eigen Fusion maken.

  Docente Minka heeft een veelzijdige dansachter

  grond, van klassiek ballet tot Orintaalse dans.

  Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan techniek en

  aan danscombinaties. Een goede lichaamstraining,

  waarbij dansplezier voorop staat.

  Gratis proeflessen op zondag 2 september. Inschrijven via: www.rasa.nl/pagina/cursussen (zie p. 4)

  Maandag

  Niveau 1 18:30 19:45 uur

  Niveau 2 19:45 21:00 uur

  Niveau 3 21:00 22:15 uur

  Dinsdag

  Niveau 4 18:30 19:45 uur

  Niveau 5 19:45 21:00 uur

  Lesgeld

  140, voor 14 lessen

  (Upas 112,)

  De cursus start op

  maandag 10 september

  en dinsdag 11 september

  Maandag

  Niveau 1 18:45 20:00 uur

  Niveau 2 20:00 21:15 uur

  Performance Class

  21:15 22:15 uur

  (1x in de twee weken)

  Lesgeld

  Niveau 1

  154, voor 14 lessen

  (Upas 123,)

  Niveau 2

  154, voor 14 lessen

  (Upas 123,)

  Performance Class

  en niveau 2 210,

  De cursus start op

  maandag 10 september

  AfRiKAANSE dANS MET LiVE PERcUSSiE DOOR JOHN KAYONGO

  John Kayongo geeft al jaren lessen Afrikaanse dans

  in RASA. Met veel enthousiasme en een inspi

  rerende manier van lesgeven leert hij de cursisten

  verschillende Afrikaanse dansen. John is een dyna

  mische danser uit Kenia die zijn opleiding moderne

  dans aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling

  in Amsterdam volgde. Zijn specialiteit is dansen

  uit Oost, Centraal en ZuidAfrika. De dansen

  kenmerken zich door intensieve heup en

  schouderbewegingen.

  RASA biedt 5 verschillende niveaus aan, niveau 1 is

  voor beginners en niveau 5 voor vergevorderden.

 • de geomungo is een van de

  e oudste en meest nobele

  instrumenten van het Ko

  reaanse schiereiland. Vol

  gens de mythen deed de sonore klank

  van deze zwarte citer donkere kraan

  vogels al dansend neerdalen uit de

  hemel. Gelukkig behandelt het jonge

  kwartet Geomungo Factory deze ge

  schiedenis met niet al te veel respect.

  Hun omgebouwde en doorontwikkelde

  citers kraken en janken er op los en

  produceren een breed en modern klan

  kenpallet van diepe, grommende bas

  lijnen tot verfijnde, zinnenprikkelende

  melodien. De composities van het

  ensemble zijn zeker niet ontoeganke

  lijk, zijn vaak hemeltergend mooi, maar

  klinken tegelijkertijd als muziek die je

  nog niet eerder hebt gehoord. Of zo

  als Simon Broughton het omschrijft in

  zijn Songlinesblog: Het is als een ont

  moeting tussen Koreaanse traditionele

  muziek en Steve Reich innovatief, he

  dendaags en overduidelijk Koreaans.

  Striking the perfect balance between

  gugak (Korean traditional music),

  chamber music, minimal music and

  alternative rock, the young quartet

  Geomungo Factory revitalizes Koreas

  signature black zither. Their geomun-

  gos squeak, grunt and howl, produc-

  ing both deep distorted bass riffs and

  intricate high register melodies. The

  original compositions, both accessible

  and hauntingly beautiful, do not sound

  like anything you have heard before.

  vvk 8,40 / deur 10,40

  vvk 14 / deur 16

  GEOMUNGO fAcTORyAvontuurlijke muziek van jong Koreaans citerkwartetWorld jazz / Hedendaags / ZuidKorea

  zA27

  OKT

  20:30

  RASA22

  de eerste ontmoeting tussen

  Vieux Farka Tour en Idan

  Raichel was een toevallige,

  op een Duits vliegveld. Rai

  chel, zelf een bijzonder succesvolle ar

  tiest in zijn thuisland Isral, gaf toe dat hij

  er wel eens van droomde om in de band

  van Tour te mogen spelen. Twee jaar

  later kwam Tour naar Isral om daar,

  samen met Raichel, te spelen op een

  festival. Het werd een magische avond

  waarop de bluesy gitaarlijnen van Tour

  wonderwel aansloten op het orintaalse

  geluid van de Isralische pianist. Een

  fraaie cd, The Tel Aviv Session, volgde

  twee jaar later. Het album en de shows

  zijn spontane, ongepolijste ontmoetin

  gen van Afrikaanse en Joodse muziek.

  Onvoorspelbaar bovendien: The audie

  nces dont know what to expect becau

  se we (de muzikanten, red.) dont know

  what to expect, aldus een lachende Idan

  Raichel in een recent interview.

  The first meeting between Vieux Farka

  Tour and Idan Raichel happened by co-

  incidence at a German airport. The Israe-

  lian pianist and Malinese singer/guitarist

  kept in touch, which resulted in a musical

  collaboration that creates an open and

  natural meeting place for African and

  Jewish music.

  vvk 15 / deur 17

  vvk 25 / deur 27

  ThE TOUR-RAichEL cOLLEcTiVE TEL AViV SESSiONFeat. Vieux Farka Tour, Idan Raichel, Souleymane Kane en Amit CarmeliRoots & Blues / Joodse muziek / Mali + Isral

  WO31

  OKT

  20:30

  dO01

  NOV

  20:30

  SEP/OKT 2012 23

  Fo

  to: N

  itza

  n T

  rey

  stm

  an

  Combi

  ticket met

  hABiB

  KOiT &

  ERic BiBB

  op 7 of 8 nov

  40,-

 • BESTELALVAST UW

  KAARTEN OPRASA.NL

  25SEP/OKT 2012

  ALGEMENE iNfORMATiE

  KAARTVERKOOPVoorverkoop is voordeliger

  Kaarten zijn voordeliger in de voorverkoop. Aan

  de dagkassa betaalt u geen extra kosten. Koopt u

  kaarten online op de website, dan betaalt u slechts

  0,50 administratiekosten per kaartje. Dit zijn de

  kosten voor betaling via iDEAL of creditcard. Voor

  reserveren en tickets bij de avondkassa rekenen wij

  2, extra.

  Website

  Kaarten kopen kan via www.rasa.nl. Via de ticket

  button komt u in het kaartverkoopsysteem van Ac

  tive Tickets. Voordat u online kunt kopen dient u

  eenmalig een account aan te maken. Uw gegevens

  worden niet verstrekt aan derden en niet gebruikt

  voor andere doeleinden dan waar u toestemming

  voor geeft. Betalen kan met iDEAL, creditcard en de

  podiumcadeaukaart. De transactiekosten bedragen

  0,50 per kaartje. Na betaling ontvangt u uw etic

  ket op uw emailadres.

  Dagkassa

  De kassa is geopend op woensdag van 15:3018:30

  uur. Tevens op concertavonden een uur voor aan

  vang van het concert. In de voorverkoop aan de

  dagkassa en via de website zijn kaarten voordeliger

  (zie boven).

  Reserveren

  Reserveren kan telefonisch en per email vanaf twee

  weken voorafgaand aan de voorstelling. Reserve

  ringskosten bedragen 2, per ticket. Gereserveerde

  kaarten dienen uiterlijk een half uur voor aanvang

  te worden opgehaald; daarna worden ze vrijgegeven

  voor verkoop.

  Bestelformulier

  Wilt u liever kaarten schriftelijk bestellen, dan kan

  dat met een bestelformulier. U kunt het formulier

  downloaden op de website onder kaartverkoop.

  U kunt het formulier ook bij de kassa aanvragen.

  Bestelkosten bedragen 2,50 per formulier. Houders van een RASApas betalen geen bestelkosten.

  Na ontvangst van uw betaling worden uw kaarten thuisgestuurd. Is uw bestelling later dan

  twee weken voor het concert binnen, dan liggen

  uw kaarten klaar bij de kassa.

  Xang World Music Records en Plato Utrecht

  U kunt ook kaarten voor alle voorstellingen kopen

  bij Xang World Music Records en Plato Utrecht

  (ook de kortingstarieven). Administratiekosten: 1,

  Xang: Zadelstraat 14 Utrecht, open dinsdag t/m

  zaterdag. Plato: Voorstraat 35 Utrecht, open maan

  dag t/m zaterdag.

  KORTiNGENU-pas / CJP / 65+ / groepskorting

  Met een geldige Upas heeft u recht op 40% korting.

  Voor houders van een CJP of 65+ identiteitskaart

  bedraagt de korting 15%. Vergeet uw kortingspas of

  65+ identiteitsbewijs niet mee te nemen, er kan bij

  de kassa naar gevraagd worden. Voor groepen van

  meer dan 10 personen geldt een korting van 20 %.

  Studenten

  Op vertoon van een reguliere studenten of college

  kaart ontvangt een student 15% korting. Studenten

  krijgen ook korting op de RASApas.

  RASA-pas voordeelkaart voor vaste bezoekers

  40% korting op bijna alle voorstellingen De RASA brochure gratis in de bus In de voorverkoop via het bestelformulier betaalt u geen extra kosten

  15% introduckorting op bijna alle voorstellingen

  De jaarlijkse exclusieve Members Only AvondPrijs in 2012/13: 32,50 / studenten 20,

  U kunt de RASApas bestellen met het bestelformu

  lier (zie boven). U blijft RASApashouder tot schrif

  telijke opzegging (voor 1 mei 2013)

  WO07

  NOV

  WO14

  NOV

  zA17

  NOV

  VR23

  NOV

  dO08

  NOV

  Voordelig concerten bezoeken?40% KORTiNG OP ALLE cONcERTEN EN NOG MEER VOORdELEN MET dE RASA-PASDe entreeprijzen met korting staan

  vermeld bij ieder concert en zijn

  te herkennen aan

  dit symbool:

  Zie p. 25 voor

  meer informatie

  RASA24

  hABiB KOiT & ERic BiBB Brothers in Bamako

  EBO TAyLOR Highlife, jazz en afrobeat

  LAVANyA ANANTh Nieuw talent in de Indiase tempeldans

  cLUB RASA SWiNGTiME Met Funkel & Funkel

  VERWAchT

 • cOLOfON

  Samenstelling programma

  Maarten Rovers

  Danka van Dodewaard

  Teksten

  Peter van Amstel / Peter

  de Koning / Dieter van den

  Bergh / Ren van Peer / Saskia

  Trnqvist / Maarten Rovers /

  Annemarie van Drecht /

  AnneMarie Winkelman

  Engelse vertalingen

  Annemarie van Drecht

  Redactie

  AnneMarie Winkelman

  Beeldredactie

  Marike Petten

  Grafisch ontwerp

  Autobahn

  Drukwerk

  Drukkerij Damen

  De voorstellingen in RASA

  zijn mede mogelijk gemaakt

  door de Gemeente Utrecht,

  de Provincie Utrecht en het

  Fonds Podium Kunsten. Aan

  de teksten in deze brochure

  kunnen geen rechten worden

  ontleend.

  RASA Utrecht 2012

  Overname van artikelen

  is toegestaan met bron

  vermelding en toestemming

  van de redactie.

  26 RASA

  Stel uw eigen keuzeserie samen

  Kies uw favoriete concerten uit ons gehele sei

  zoensaanbod, met een minimum van 3 concerten.

  De voordelige totaalprijs komt overeen met 20%

  korting per concert. U kunt uw RASAkeuzeserie

  bestellen met het bestelformulier (zie boven), of aan

  de dagkassa.

  RASA verstuurt om de week een digitale nieuws

  brief. Aanmelden kan op www.rasa.nl. Wilt u liever

  de gedrukte brochure thuis ontvangen? Stuurt u

  dan een mail naar [email protected] o.v.v. aanvraag

  brochure. De meest actuele informatie vindt u

  op www.rasa.nl. U kunt ook op de hoogte blijven

  via de Facebook pagina van RASA (www.facebook.

  com/RASAUtrecht) of door ons te volgen op Twitter

  (www.twitter.com/RASAUtrecht).

  Bezoekadres

  Pauwstraat 13a

  3512 TG Utrecht

  Kaartverkoop en informatie

  Telefonisch op wo t/m vrij

  van 15:30 18:30 (030 231 60 40)

  Kassa open op wo van 15:30 18:30

  Email: [email protected]

  Website: www.rasa.nl

  Kantoor

  T: 030 233 0123 (di t/m vrij van 10:00

  13:00 uur en van 14:0017:00 uur)

  Email: [email protected]

  cONTAcTGEGEVENS

 • KONSONANS RETRO p. 10 Joodse fanfaremuziek van het Oekraense plattelandKlezmer / Brassband / Oekrane

  VR05

  20:30

  ANA LAiNS p. 11 Volbloeddiva zingt authentieke fadoRoots & Blues / Fado / Portugal

  zA06

  20:30

  z LUS + SiBA p. 12Twee unieke zangers uit de Portugese diasporaRoots & Blues / Chanson / Kaapverdi + Brazili

  dO11

  20:00

  ANiBAL EL MAGO p. 15VELASqUEz y SU cONjUNTOLevende legende van de msica tropicalLatin / Cumbia / Colombia

  zO14

  15:00

  GOchAG ASKAROV p. 16Kroonprins van de klassieke Azeri mugamKlassiek / Mugam / Azerbeidzjan

  WO17

  20:30

  ThE ALAEV fAMiLy p. 17Joodse feestmuziek uit Bukhara, OezbekistanWorld beat / Klezmer / Feestmuziek / Oezbekistan

  dO18

  21:00

  MARcO fLORES p. 19Expressieve en elegante flamencodansFlamenco /| Dans / Spanje

  zO21

  15:00

  MExicAN iNSTiTUTE p. 21Of SOUNdZwoele en heavy soundtrack van Mexico CityWorld beat & pop / Urban / Mexico

  VR26

  21:00

  GEOMUNGO fAcTORy p. 22Avontuurlijke muziek van jong Koreaans citerkwartetWorld jazz / Hedendaags / ZuidKorea

  zA27

  20:30

  ThE TOUR-RAichEL p. 23cOLLEcTiVEFeat. Vieux Farka Tour, Idan Raichel, Souleymane Kaneen Amit CarmeliRoots & Blues / Joodse muziek / Mali + Isral

  WO31

  dO01

  NOV

  20:30

  20:30

  LE SAhEL fT. idRiSSA p. 14 diOP, chEiKh TidiANE TALL & ThiERNO KOiTEEuropees debuut van legendarische Senegalese superbandWorld beat & pop / Afrosalsa / Senegal

  zA13

  21:00

  NANcy ViEiRA p. 8 Nieuwe ster van de Kaapverdiaanse mornaRoots & Blues / Chanson / Kaapverdi + Portugal

  zA22

  20:30

  RAzA KhAN p. 9 Gods hoogstgestemde qawwalizangerTraditioneel & Klassiek / Qawwali / India

  zO30

  20:30

  MAhALA RAi BANdA p. 7Spetterende gipsybrassband uit BoekarestGipsy / Brassband / Roemeni

  dO20

  21:00

  SEP 2012

  OKT 2012

  RASA

  Pauwstraat 13a

  Utrecht

  www.rasa.nl