Ranking Gastos por Instituciones Públicas 2013

download Ranking Gastos por Instituciones Públicas 2013

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Ranking Gastos por Instituciones Públicas 2013

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  1/14

  _IFLDFB A@ BIUQMU EM__D@FQ@U T A@

  EISDQIJ SM_ DFUQDQPEDMF@U

  Kms Ijhr`am Bu`rr`rm

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  2/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAMQMQIJ?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  19,?72.? 17,15?.3 09,??2.4 03,3?2.0 19,?72.? 74,294.? 913,412.9 943,421.0Gied`fai 58.28% 933.33%9

  90,93?.1 92,883.9 97,?25.? 52,003.5 90,93?.1 5?,28?.0 09,350.2 77,070.4@aueiedf 92.30% 933.33%?

  99,199.? 95,219.4 9?,?39.7 90,?9?.5 99,199.? ?0,905.3 52,501.4 0?,082.?Uijua Sojdei 93.9?% 933.33%5

  2,43?.2 7,470.5 4,553.3 91,472.? 2,43?.2 98,777.3 ?8,?97.3 19,?30.?Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 2.45% 933.33%1

  1,?52.3 93,193.8 8,910.5 4,052.? 1,?52.3 91,812.2 ?3,245.3 53,553.?Moris Suojdeis 0.71% 933.33%0

  8,224.? 2,337.? 8,7?5.1 4,358.0 8,224.? 95,272.0 ?3,893.7 ?4,812.5Dft`rdmr y Smjdei 0.29% 933.33%8

  5,098.7 5,75?.0 5,881.8 0,980.4 5,098.7 2,514.5 99,391.3 98,924.4Hu`rzis Irniais 5.99% 933.33%2

  ? ,59 4. 3 5 ,2 08 .4 ? ,? 85. 2 ?, 82 ?. 5 ?, 59 4. 3 8, 32 0. 4 7 ,55 4. 8 99,399.4Ibrdeujturi ?.9?% 933.33%7

  ? ,50 3. 8 ? ,8 09 .4 ? ,5 1?. ? 5, 58 7. 0 ?, 50 3. 8 0, 33 ?. 1 2 ,51 1. 2 93,295.9@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi ?.38% 933.33%4

  9 ,28 2. 2 9 ,0 09 .3 9 ,1 5?. 0 9, ?2 0. 7 9, 28 2. 2 5, 59 7. 2 1 ,20 9. ? 8,3?2.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 9.98% 933.33%93

  9 ,15 0. 2 9 ,1 50 .2 9 ,1 50. 2 9, 11 3. 7 9, 15 0. 2 ?, 72 9. 1 1 ,53 2. 9 0,212.4Emfbr`sm Fiedmfij 9.99% 933.33%99

  8?0.4 9,128.2 702.5 9,707.2 8?0.4 ?,93?.8 ?,483.3 1,797.8N`adm Inod`ft` 3.45% 933.33%9?

  9 ,9? 1. 5 9 ,9 ?1 .5 9 ,9 ?1. 5 9, 9? 1. 5 9, 9? 1. 5 ?, ?1 7. 8 5 ,52 ?. 4 1,142.?Sma`r Kuadedij 3.72% 933.33%95

  9,375.7 84?.1 0?4. 8 9,247.5 9, 375.7 9, 228.? ?,530.2 1,931.3@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.24% 933.33%91

  228.9 9,944.4 107.2 9,8?5.4 228.9 9,428.3 ?,151.2 1,307.2Dfaustrdi y Emn`redm 3.27% 933.33%90

  7?8.2 72?.1 741.4 9,949.? 7?8.2 9,844.9 ?,041.9 5,270.5Qrioikm 3.25% 933.33%98

  781.3 781.3 781.3 78?.0 781.3 9,2?7.3 ?,04?.3 5,101.0Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.88% 933.33%92

  229.5 245.? 755.2 424.5 229.5 9,081.0 ?,547.? 5,522.8Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.80% 933.33%97

  118.4 795.1 577.0 854.0 118.4 9,?83.5 9,817.2 ?,?77.?Qurdsnm 3.11% 933.33%94

  548.3 173.2 12?.8 828.3 548.3 728.2 9,514.5 ?,3?0.5A`pmrt`s 3.54% 933.33%?3

  538.? 13?.? 547.7 092.3 538.? 237.1 9,932.? 9,8?1.?Eujturi 3.59% 933.33%?9

  952.0 952.9 952.0 913.5 952.0 ?21.8 19?.9 00?.0Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.99% 933.33%??

  9?4.9 9?4.1 9?4.9 958.8 9?4.9 ?07.0 572.8 0?1.9Eniri a` Eu`ftis 3.93% 933.33%?5

  7?.9 938.4 43.7 973.0 7?.9 974.3 ?24.7 183.5A` ji Nuk`r 3.34% 933.33%?1

  27.5 48.4 77.4 958.? 27.5 920.? ?81.9 133.5Iandfdstriedf Sojdei 3.37% 933.33%?0

  27.4 73.4 72.8 991.5 27.4 904.7 ?12.1 589.7Kuv`ftua 3.32% 933.33%?8

  03.3 03.3 03.3 03.3 03.3 933.3 903.3 ?33.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.31% 933.33%?2

  ?0.3 ?0.3 3.3 3.3 ?0.3 03.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.39% 933.33%?7

  094,02?.4QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  3/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAMBIUQMU EM__D@FQ@U?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  ?0,295.1 5?,451.3 ?2,5?0.1 53,983.0 ?0,295.1 07,812.0 70,42?.7 998,955.5Gied`fai 5?.?5% 83.79%9

  9?,515.1 90,341.8 90,?12.4 94,588.0 9?,515.1 ?2,157.3 1?,870.4 8?,30?.1@aueiedf 92.??% 23.30%?

  4,702.5 93,429.0 99,97?.0 95,1?1.8 4,702.5 ?3,7?7.7 5?,399.5 10,150.4Uijua Sojdei 9?.89% 78.15%5

  8,103.7 2,392.9 2,?95.7 93,347.7 8,103.7 95,182.4 ?3,879.2 53,273.0Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 7.01% 21. 23%1

  0,953.? 0,922.8 0,?92.0 2,344.3 0,953.? 93,532.7 90,0?0.1 ??,8?1.5Dft`rdmr y Smjdei 8.?7% 28. 59%0

  5,033.9 5,242.1 5,814.1 0,375.8 5,033.9 2,?42.0 93,418.4 98,353.0Hu`rzis Irniais 1.10% 44. 37%8

  ? ,5? 4. 0 ? ,8 ?? .2 ? ,? 75. 8 5, 59 4. 5 ?, 5? 4. 0 1, 40 ?. 9 2 ,?5 0. 2 93,000.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi ?.45% 47. 0?%2

  9 ,03 1. 7 9 ,2 24 .9 9 ,7 2?. 5 ?, ?3 3. 1 9, 03 1. 7 5, ?7 5. 4 0 ,90 8. ? 2,508.8Ibrdeujturi ?.31% 88. 79%7

  9 ,55 3. 5 9 ,5 70 .9 9 ,7 0?. ? ?, 03 7. ? 9, 55 3. 5 ?, 29 0. 1 1 ,08 2. 8 2,320.7Moris Suojdeis 9.48% ?5. 55%4

  9 ,28 0. 0 9 ,0 17 .1 9 ,1 ?8. 8 9, ?8 3. 9 9, 28 0. 0 5, 59 5. 4 1 ,21 3. 8 8,333.2_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 9.82% 44. 08%93

  9 ,13 5. 5 9 ,1 35 .5 9 ,1 35. 5 9, 13 7. 0 9, 13 5. 5 ?, 73 8. 2 1 ,?9 3. 3 0,897.0Emfbr`sm Fiedmfij 9.08% 42. 20%99

  9 ,34 1. ? 9 ,3 41 .? 9 ,3 41. ? 9, 34 1. ? 9, 34 1. ? ?, 97 7. 5 5 ,?7 ?. 0 1,528.2Sma`r Kuadedij 9.?9% 42. 5?%9?

  251.4 9,900.3 198.3 9,084.2 251.4 9,774.4 ?,530.4 5,720.8Dfaustrdi y Emn`redm 9.37% 40. 14%95

  758.7 758.7 758.7 758.7 758.7 9,825.8 ?,093.1 5,512.9Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.45% 48. 74%91

  078.4 717.3 888.0 9,982.0 078.4 9,151.4 ?,939.1 5,?87.4N`adm Inod`ft` 3.49% 82. 71%90

  2?7.0 204.? 245.5 493.1 2?7.0 9,172.7 ?,?79.3 5,949.1Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.74% 41. 14%98

  008.? 0?3.7 131.0 9,?93.4 008.? 9,322.3 9,179.0 ?,84?.1@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.20% 80. 83%92

  118.4 795.1 577.0 050.? 118.4 9,?83.5 9,817.2 ?,975.4Qurdsnm 3.89% 40. 11%97

  540.7 127.0 182.1 808.5 540.7 721.5 9,519.8 9,442.4A`pmrt`s 3.00% 47. 80%94

  582.7 584.7 522.? 081.9 582.7 252.8 9,991.7 9,827.7Qrioikm 3.12% 11. 50%?3

  535.2 545.? 540.0 095.3 535.2 848.4 9,34?.1 9,830.1Eujturi 3.10% 47. 71%?9

  953.7 953.7 953.7 955.2 953.7 ?89.2 54?.0 0?8.?Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.90% 40. ?1%??

  9?2.7 9?2.7 9?2.7 95?.5 9?2.7 ?00.0 575.5 090.8Eniri a` Eu`ftis 3.91% 47. 57%?5

  7?.9 938.5 77.8 929.4 7?.9 977.1 ?22.3 117.4A` ji Nuk`r 3.9?% 42. 09%?1

  27.5 45.7 70.7 955.? 27.5 92?.9 ?02.4 549.9Iandfdstriedf Sojdei 3.99% 42. 29%?0

  27.1 24.1 72.8 932.4 27.1 902.7 ?10.0 505.1Kuv`ftua 3.93% 42. 87%?8

  19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 75.5 9?1.4 988.8Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.30% 75. 53%?2

  95.8 ?1.2 3.3 3.3 95.8 57.5A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.39% 28. 0?%?7

  583,5?9.4QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  4/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM U`rvdedms S`rsmfij`s 9/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  2,1??.4 4,8?9.7 4,??9.7 9?,91?.7 2,1??.4 92,311.2 ?8,?88.0 57,134.?@aueiedf 58.?7% 15.58%9

  1,1?9.7 1,011.? 1,8??.0 8,519.8 1,1?9.7 7,488.3 95,077.0 94,453.?Uijua Sojdei 97.75% 52.49%?

  ? ,38 3. 1 ? ,3 74 .9 ? ,9 ?0. 5 ?, 28 ?. 0 ?, 38 3. 1 1, 91 4. 0 8 ,?2 1. 2 4,352.?Hu`rzis Irniais 7.01% 00. 70%5

  9 ,57 ?. 1 9 ,1 ?4 .2 9 ,1 57. 5 ?, 5? 7. 9 9, 57 ?. 1 ?, 79 ?. 9 1 ,?0 3. 1 8,027.0Dft`rdmr y Smjdei 8.?9% ??. 94%1

  751.4 405.3 480.2 9,09?.8 751.4 9,277.3 ?,205.2 1,?88.5Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 1.35% 93. 50%0

  755.0 229.2 243.2 798.9 755.0 9,830.? ?,540.4 5,?9?.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 5.35% 05. ?4%8

  273.9 273.9 273.9 273.9 273.9 9,083.9 ?,513.? 5,9?3.?Sma`r Kuadedij ?.40% 84. 57%2

  234.0 234.0 234.0 29?.0 234.0 9,194.3 ?,9?7.0 ?,719.3Emfbr`sm Fiedmfij ?.87% 14. 15%7

  020.0 81?.4 879.4 459.0 020.0 9,?97.1 9,433.5 ?,759.7Moris Suojdeis ?.82% 4.51%4

  158.7 140.? 0?3.2 9,352.9 158.7 459.4 9,10?.2 ?,174.7Gied`fai ?.50% 9.53%93

  010.0 010.0 004.1 895.7 010.0 9,349.3 9,803.1 ?,?81.5Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei ?.91% 82. 31%99

  158.5 0?3.3 012.7 232.1 158.5 408.5 9,031.9 ?,?99.0Ibrdeujturi ?.34% ?3. 37%9?

  519.5 519.5 519.5 519.5 519.5 87?.8 9,3?5.4 9,580.?Kufti E`ftrij @j`etmrij 9.?4% 54. 0?%95

  943.? 948.5 ?31.7 8?1.? 943.? 578.1 049.? 9,?90.0Dfaustrdi y Emn`redm 9.90% ?4. 40%91

  ?34.5 ??3.0 ???.4 121.8 ?34.5 1?4.2 80?.8 9,9?2.?@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 9.38% ?2. 12%90

  980.7 ?92.8 929.2 053.7 980.7 575.1 000.9 9,370.4N`adm Inod`ft` 9.35% ??. 01%98

  983.0 987.9 922.3 ?57.3 983.0 5?7.2 030.2 215.2A`pmrt`s 3.23% 58. 2?%92

  9??.? 9?5.3 9?0.4 98?.5 9??.? ?10.? 529.9 055.1Eujturi 3.03% 5?. 71%97

  41.? 47.5 93?.9 947.0 41.? 94?.0 ?41.2 145.?Qrioikm 3.12% 95. 35%94

  22.? 78.4 45.? 957.2 22.? 981.9 ?02.5 548.9@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.52% 5.23%?3

  71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 987.2 ?05.9 552.0Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.5?% 89. 37%?9

  87.9 84.1 25.8 935.? 87.9 952.8 ?99.? 591.1Qurdsnm 3.53% 95. 21%??

  27.9 27.9 27.9 73.9 27.9 908.? ?51.? 591.1Eniri a` Eu`ftis 3.53% 04. 47%?5

  00.5 02.2 00.? 2?.8 00.5 995.3 987.9 ?13.2A` ji Nuk`r 3.?5% 0?. ?4%?1

  12.1 08.1 09.5 20.5 12.1 935.7 900.9 ?53.5Iandfdstriedf Sojdei 3.??% 02. 01%?0

  51.7 55.7 58.0 18.1 51.7 87.8 930.9 909.0Kuv`ftua 3.91% 19. 72%?8

  ?8.2 ?8.2 ?8.2 ?8.2 ?8.2 05.0 73.? 938.4Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.93% 05. 10%?2

  8.4 95.7 3.3 3.3 8.4 ?3.2A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.3?% 19. 50%?7

  930,787.1QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  5/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Od`f`s y U`rvdedms ?/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  400.9 9,290.4 9,118. 0 ?,412.3 400.9 ?, 829.3 1,992.0 2,381.0Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 92.37% 92.91%9

  9 ,34 8. 2 9 ,8 14 .? 9 ,4 ?1. 1 ?, 52 9. 3 9, 34 8. 2 ?, 21 0. 7 1 ,82 3. ? 2,319.?Uijua Sojdei 92.35% 95.54%?

  084.2 758.8 9,925.9 ?,?49.3 084.2 9,138.1 ?,024.0 1,723.0@aueiedf 99.27% 0.03%5

  80?.? 891.0 815.9 9,?83.2 80?.? 9,?88.2 9,434.7 5,923.0Dft`rdmr y Smjdei 2.82% 93. 84%1

  4?3.3 281.0 8?5.1 1?2.9 4?3.3 9,871.8 ?,532.4 ?,250.9_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 8.89% 10. 57%0

  128.7 811.5 015.1 410.9 128.7 9,9?9.9 9,881.0 ?,834.8Hu`rzis Irniais 8.59% 98. 95%8

  5?4.4 504.2 523.8 9,938.2 5?4.4 874.8 9,383.5 ?,988.4Moris Suojdeis 0.?1% 2.91%2

  093.? 093.? 093.? 09?.1 093.? 9,3?3.1 9,053.8 ?,315.3Emfbr`sm Fiedmfij 1.41% 50. 01%7

  52?.0 252.2 537.8 1??.2 52?.0 9,993.? 9,197.7 9,719.0Qurdsnm 1.10% 73. 17%4

  ?22.9 ?22.9 ?22.9 ?22.9 ?22.9 001.5 759.1 9,937.8Kufti E`ftrij @j`etmrij ?.87% 5?. 34%93

  ?09.5 908.3 8?.5 08?.3 ?09.5 132.5 184.8 9,359.8@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm ?.14% ?0. 91%99

  973.3 ?93.2 ?59.? ?45.1 973.3 543.7 8?9.4 490.5Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei ?.?9% ?2. 93%9?

  ??5.? ??5.? ??5.? ??5.? ??5.? 118.0 884.2 745.3Sma`r Kuadedij ?.98% 94. 78%95

  77.1 912.4 91?.7 ?89.? 77.1 ?58.5 524.9 813.5A`pmrt`s 9.00% 59. 8?%91

  7?.8 9?3.0 917.7 ?04.? 7?.8 ?35.9 509.4 899.9Gied`fai 9.17% 3.5?%90

  959.3 ?92.9 917.3 939.4 959.3 517.9 148.9 047.3Ibrdeujturi 9.10% 0.15%98

  01.? 994.3 9?5.9 929.1 01.? 925.? ?48.5 182.2Eujturi 9.95% ?7. 24%92

  ?8.2 52.3 1?.1 ?39.2 ?8.2 85.2 938.9 532.7Dfaustrdi y Emn`redm 3.21% 2.07%97

  59.? 10.5 ?7.5 913.0 59.? 28.0 931.7 ?10.1N`adm Inod`ft` 3.04% 0.34%94

  17.4 17.4 17.4 09.1 17.4 42.7 918.7 947.?Eniri a` Eu`ftis 3.17% 52. 79%?3

  10.8 10.8 10.8 17.0 10.8 49.5 958.4 970.1Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.10% 55. 02%?9

  97.5 90.4 ?3.? 49.5 97.5 51.? 01.1 910.2Qrioikm 3.50% 5.70%??

  93.8 5?.1 92.? 85.9 93.8 1?.4 83.? 9?5.?A` ji Nuk`r 3.53% ?8. 22%?5

  ??.4 ?3.? ?3.5 15.2 ??.4 15.3 85.1 932.9@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.?8% 9.33%?1

  91.1 94.7 98.2 57.? 91.1 51.5 09.3 74.?Iandfdstriedf Sojdei 3.??% ??. ?4%?0

  ?9.? 91.0 99.0 94.3 ?9.? 50.8 12.? 88.9Kuv`ftua 3.98% 97. ?7%?8

  91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 ?7.5 1?.1 08.0Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.91% ?7. ?8%?2

  8.0 93.8 3.3 3.3 8.0 92.9A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.31% 51. 92%?7

  19,503.9QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  6/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Qrifsh`r`fedis Emrrd`ft`s 5/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  95,192.5 90,570.4 9?,385.3 9?,15?.2 95,192.5 ?7,735.? 13,788.? 05,?47.4Gied`fai 51.79% ?2.49%9

  1,883.7 1,517.? 1,739.8 0,854.? 1,883.7 4,337.4 95,793.0 94,114.2Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 9?.23% 12.?3%?

  1,503.7 1,858.9 1,705.9 1,45?.2 1,503.7 7,478.4 95,713.3 97,22?.2@aueiedf 9?.?8% ?9.94%5

  1,557.7 1,227.9 1,850.8 1,29?.3 1,557.7 4,998.4 95,20?.0 97,181.0Uijua Sojdei 9?.38% 50.95%1

  5 ,34 0. 0 5 ,9 55 .1 5 ,9 58. 9 5, 09 3. ? 5, 34 0. 0 8, ?? 4. 3 4 ,58 0. 9 9?,720.5Dft`rdmr y Smjdei 7.19% 15. 15%0

  ? ,?? 4. 1 ? ,0 90 .8 ? ,9 23. 3 5, 95 8. 4 ?, ?? 4. 1 1, 21 0. 9 8 ,49 0. 3 93,309.4@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 8.02% 45. 75%8

  452.0 9,31?.3 9,928. 1 9,549.9 452.0 9, 424.0 5,908.3 1,012.9Ibrdeujturi ?.42% 19. ?4%2

  48?.4 9,381.3 473.7 9,528.3 48?.4 ?,3?2.3 5,332.7 1,575.7Hu`rzis Irniais ?.78% ?2. 34%7

  097.9 4?9.2 987.2 215.2 097.9 9,154.7 9,837.0 ?,50?.5Dfaustrdi y Emn`redm 9.01% 02. 48%4

  574.4 070.9 188.0 148.? 574.4 420.3 9,119.0 9,452.2N`adm Inod`ft` 9.?2% 13. ?9%93

  1?1.4 57?.0 244.2 948.? 1?1.4 732.1 9,832.9 9,735.?Moris Suojdeis 9.97% 0.40%99

  ?00.5 ?00.0 ?01.4 ?21.5 ?00.5 093.7 280.2 9,313.3Qrioikm 3.87% ?2. 12%9?

  ?97.5 ?97.5 ?97.5 ?97.5 ?97.5 158.2 800.3 725.5Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.02% ?0. ?7%95

  975.8 975.8 975.8 975.8 975.8 582.? 003.4 251.0Emfbr`sm Fiedmfij 3.17% 9?. 27%91

  918.4 98?.1 912.0 902.? 918.4 534.5 108.7 895.4A`pmrt`s 3.13% 53. 59%90

  9?2.5 909.? 918.0 924.5 9?2.5 ?27.0 1?0.9 831.1Eujturi 3.54% 52. ?9%98

  40.8 911.5 994.5 921.5 40.8 ?54.4 504.? 055.8@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.50% 95. 33%92

  43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 979.7 ?2?.8 585.0Sma`r Kuadedij 3.?1% 7.37%97

  ??.0 59.9 54.8 1?.0 ??.0 05.8 45.? 950.2Kuv`ftua 3.34% 52. 0?%94

  98.? 98.? 98.? 58.? 98.? 5?.0 17.2 70.3A` ji Nuk`r 3.38% 97. 10%?3

  98.0 92.0 92.7 94.7 98.0 51.3 09.7 29.8Iandfdstriedf Sojdei 3.30% 92. 77%?9

  9?.3 9?.? 9?.8 98.4 9?.3 ?1.? 58.7 05.8_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.31% 3.74%??

  8.? 8.? 8.? 4.? 8.? 9?.0 97.2 ?7.3Qurdsnm 3.3?% 9.??%?5

  5.3 5.3 ?.2 5.9 5.3 8.3 7.2 99.7Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.39% 3.50%?1

  3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 9.2 ?.0 5.5Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33% 3.83%?0

  3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 9.8 ?.1 5.?Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33% 9.04%?8

  3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 9.0 ?.5 5.9Eniri a` Eu`ftis 3.33% 3.04%?2

  3.? 3.1 3.3 3.3 3.? 3.0A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33% 9.33%?7

  905,348.9QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  7/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Bistms Hdfifed`rms 1/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  99,228.7 98,45?.1 91,04?.7 98,159.0 99,228.7 ?7,234.? 15,53?.9 04,255.0Gied`fai 44.01% 59.?7%9

  3.3 3.3 3.3 ?25.7 3.3 3.3 3.3 ?25.7Moris Suojdeis 3.18% 3.43%?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf 3.33% 3.33%5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33% 3.33%1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Uijua Sojdei 3.33% 3.33%8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sma`r Kuadedij 3.33% 3.33%2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33% 3.33%7

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33% 3.33%4

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrioikm 3.33% 3.33%93

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33% 3.33%99

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dfaustrdi y Emn`redm 3.33% 3.33%9?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Iandfdstriedf Sojdei 3.33% 3.33%95

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.33% 3.33%91

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.33% 3.33%90

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33% 3.33%98

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dft`rdmr y Smjdei 3.33% 3.33%92

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eniri a` Eu`ftis 3.33% 3.33%97

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.33% 3.33%94

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.33% 3.33%?3

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Ibrdeujturi 3.33% 3.33%?9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Hu`rzis Irniais 3.33% 3.33%??3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3N`adm Inod`ft` 3.33% 3.33%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eujturi 3.33% 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33% 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33% 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.33% 3.33%?7

  83,332.5QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  8/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Mtrms Bistms Emrrd`ft`s?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Moris Suojdeis 3.33%9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Ibrdeujturi 3.33%?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33%5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33%1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sma`r Kuadedij 3.33%0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33%8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dfaustrdi y Emn`redm 3.33%2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33%7

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.33%4

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33%93

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Gied`fai 3.33%99

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.33%9?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Hu`rzis Irniais 3.33%95

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrioikm 3.33%91

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eujturi 3.33%90

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eniri a` Eu`ftis 3.33%98

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 3.33%92

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dft`rdmr y Smjdei 3.33%97

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf 3.33%94

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Iandfdstriedf Sojdei 3.33%?3

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33%?9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.33%??3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Uijua Sojdei 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3N`adm Inod`ft` 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.33%?7

  3.3QMQIJ B@F@_IJ

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  9/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAMBIUQMU A@ EISDQIJ?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  90,025.7 90,142.4 ?5,43?.0 94,782.3 90,025.7 59,329.2 01,421.5 21,719.5Gied`fai 12.33% 54.94%9

  ?,204.3 ?,080.0 5,3?0.? 97,975.7 ?,204.3 0,5?1.0 7,514.2 ?8,055.0@aueiedf 98.88% ?4.40%?

  ?,438.7 4,3?0.0 1,?45.9 2,3?4.3 ?,438.7 99,45?.5 98,??0.1 ?5,?01.1Moris Suojdeis 91.83% 28.82%5

  9 ,10 9. 4 9 ,4 87 .? ? ,9 98. ? 1, 77 7. 1 9, 10 9. 4 5, 1? 3. 9 0 ,05 8. 1 93,1?1.2Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 8.00% ?0. 53%1

  9 ,00 5. 4 ? ,2 23 .1 9 ,3 94. 5 9, 27 2. 2 9, 00 5. 4 1, 5? 1. 5 0 ,51 5. 8 2,959.5Uijua Sojdei 1.17% 95. 02%0

  9 ,81 4. 3 9 ,7 53 .8 9 ,8 30. 7 9, 45 2. 0 9, 81 4. 3 5, 12 4. 8 0 ,37 0. 0 2,3??.4Dft`rdmr y Smjdei 1.19% ?5. 84%8

  791.5 9 ,422.7 549.1 123.5 791.5 ?,24?.3 5,975.0 5,805.2Ibrdeujturi ?.?4% 55. 97%2

  107.4 03?.8 092.7 8?2.9 107.4 489.8 9,124.5 ?,938.0Qrioikm 9.5?% 00. 80%7

  54.3 8?7.2 943.4 849.? 54.3 882.2 707.8 9,014.2N`adm Inod`ft` 3.42% 5?. 98%4

  0?2.8 929.8 9?0.9 072.1 0?2.8 844.? 7?1.? 9,199.2@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.74% 51. 13%93

  1?.2 51.3 13.0 87.4 1?.2 28.2 992.? 978.9Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.9?% 0.09%99

  19.? 11.4 1?.7 01.? 19.? 78.9 9?7.4 975.9Dfaustrdi y Emn`redm 3.99% 1.09%9?

  ?9.9 ?4.? 07.2 14.9 ?9.9 03.5 934.3 907.9@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.93% 9.17%95

  98.2 50.? 90.? 7?.5 98.2 09.7 82.3 914.1Hu`rzis Irniais 3.34% 3.4?%91

  5?.1 5?.1 5?.1 5?.1 5?.1 81.2 42.9 9?4.1Emfbr`sm Fiedmfij 3.37% ?.?0%90

  53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 83.5 43.1 9?3.0Sma`r Kuadedij 3.37% ?.87%98

  ?2.? ?2.? ?2.? ?0.2 ?2.? 01.1 79.8 932.5Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.32% 5.99%92

  3.3 3.3 3.3 931.5 3.3 3.3 3.3 931.5Qurdsnm 3.32% 1.08%97

  7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 98.2 ?0.9 55.1Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.3?% 98. 23%94

  3.? ?.? 0.5 94.2 3.? ?.1 2.2 ?2.1A`pmrt`s 3.3?% 9.50%?3

  ?.? ?.8 0.4 90.2 ?.? 1.7 93.8 ?8.5_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.3?% 3.11%?9

  8.2 8.5 8.2 0.0 8.2 95.3 94.8 ?0.?Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.3?% 1.00%???.0 4.3 5.? 5.0 ?.0 99.0 91.7 97.5Eujturi 3.39% 9.95%?5

  3.3 3.8 ?.? 7.2 3.3 3.8 ?.7 99.0A` ji Nuk`r 3.39% ?.14%?1

  99.1 3.3 3.3 3.3 99.1 99.1A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.39% ??. 77%?0

  3.3 5.9 5.9 5.3 3.3 5.9 8.? 4.?Iandfdstriedf Sojdei 3.39% ?.?4%?8

  9.5 9.2 9.5 1.5 9.5 ?.4 1.? 7.0Eniri a` Eu`ftis 3.39% 9.8?%?2

  3.0 9.0 3.3 8.1 3.0 ?.3 ?.3 7.1Kuv`ftua 3.39% ?.5?%?7

  904,?12.0QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  10/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Dfv`rsdmf Hdki 0/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  ?,214.3 ?,??0.9 ?,021.4 98,031.7 ?,214.3 1,421.3 2,017.4 ?1,305.2@aueiedf 19.81% ?2.90%9

  ?,791.5 7,75?.2 1,379.1 8,?71.1 ?,791.5 99,812.3 90,2?7.0 ??,39?.7Moris Suojdeis 57.99% 2?.07%?

  9 ,?1 5. 0 9 ,2 35 .? 9 ,8 79. 0 5, 83 3. 3 9, ?1 5. 0 ?, 41 8. 8 1 ,8? 7. ? 7,??7.?Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 91.?0% 94.42%5

  525.3 ?4.9 12.5 133.5 525.3 13?.? 114.0 714.7@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 9.12% ?3. 29%1

  73.5 92.9 88.5 544.3 73.5 42.0 985.7 08?.7Dft`rdmr y Smjdei 3.42% 9.43%0

  12.7 9?1.1 941.5 4?.9 12.7 92?.? 588.0 107.8Uijua Sojdei 3.24% 3.72%8

  12.3 ?93.1 29.4 45.4 12.3 ?02.1 5?4.5 1?5.?Ibrdeujturi 3.25% 5.71%2

  99.4 ?9.0 934.9 25.? 99.4 55.1 91?.0 ?90.2N`adm Inod`ft` 3.52% 1.17%7

  ?7.8 ?1.7 5?.1 8?.9 ?7.8 05.1 70.7 912.7Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.?8% 1.57%4

  98.2 51.4 90.? 73.0 98.2 09.8 88.2 912.5Hu`rzis Irniais 3.?8% 3.49%93

  99.2 ??.9 98.1 8?.? 99.2 55.4 03.? 99?.1Gied`fai 3.94% 3.38%99

  3.3 3.3 3.3 931.5 3.3 3.3 3.3 931.5Qurdsnm 3.97% 1.08%9?

  ?1.8 ?1.8 ?1.8 ?1.8 ?1.8 14.? 25.7 47.1Emfbr`sm Fiedmfij 3.92% 9.29%95

  ??.7 ??.7 ??.7 ??.7 ??.7 10.0 87.5 49.9Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.98% ?.81%91

  92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 50.7 05.2 29.8Sma`r Kuadedij 3.9?% 9.04%90

  2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 91.9 ?9.9 ?7.9Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.30% 91. 30%98

  3.? ?.? 0.5 94.2 3.? ?.1 2.2 ?2.1A`pmrt`s 3.30% 9.50%92

  ?.? ?.8 1.4 9?.7 ?.? 1.7 4.2 ??.0_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.31% 3.52%97

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 98.8 ??.?Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.31% 1.39%94

  1.9 5.3 3.9 99.1 1.9 2.9 2.5 97.2@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.35% 3.92%?3

  3.3 5.5 ?.2 9?.0 3.3 5.5 8.3 97.1Dfaustrdi y Emn`redm 3.35% 3.10%?9

  3.3 3.8 ?.? 7.2 3.3 3.8 ?.7 99.0A` ji Nuk`r 3.3?% ?.14%??99.3 3.3 3.3 3.3 99.3 99.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.3?% ??. 37%?5

  3.0 9.0 3.3 8.1 3.0 ?.3 ?.3 7.1Kuv`ftua 3.39% ?.5?%?1

  9.5 9.5 9.5 ?.7 9.5 ?.8 5.4 8.2Eniri a` Eu`ftis 3.39% 9.?2%?0

  3.9 9.3 ?.9 9.? 3.9 9.9 5.? 1.5Eujturi 3.39% 3.?2%?8

  3.9 3.3 3.? 5.2 3.9 3.9 3.5 1.3Qrioikm 3.39% 3.93%?2

  3.3 3.? 3.3 3.9 3.3 3.? 3.? 3.5Iandfdstriedf Sojdei 3.33% 3.37%?7

  02,289.?QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  11/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Qrifsh`r`fedis a` Eipdtij 8/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  9,180.3 ?,831.8 228. ? 9,840.8 9, 180.3 1, 384.0 1,710.2 8,019.5Uijua Sojdei 59.72% 9?.11%9

  9 ,09 7. 2 9 ,2 95 .0 9 ,0 95. 0 9, 09 5. 0 9, 09 7. 2 5, ?5 ?. ? 1 ,21 0. 2 8,?04.?Dft`rdmr y Smjdei 53.14% ?9.99%?

  ?33.1 ?1?.0 522.1 9,937.5 ?33.1 11?.7 7?3.? 9,4?7.0Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 4.13% 1.87%5

  ?2.9 838.4 79.2 892.8 ?2.9 851.3 290.7 9,555.1N`adm Inod`ft` 8.03% ?2. 82%1

  ?90.? 12?.1 591.4 ?23.5 ?90.? 872.8 9,33?.0 9,?2?.7Gied`fai 8.?3% 3.82%0

  ?82.? 9,?82.? 594.3 -8?5.8 ?82.? 9,051.5 9,705.5 9,??4.2Ibrdeujturi 0.44% 99. 92%8

  4?.0 94?.0 ?99.2 822.5 4?.0 ?70.3 148.2 9,921.3Moris Suojdeis 0.2?% 5.72%2

  957.1 91?.0 22.0 97?.5 957.1 ?73.7 507.5 013.8@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm ?.85% 95. 92%7

  98.2 ?0.3 ?0.3 55.5 98.2 19.2 88.2 933.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.14% 3.45%4

  3.3 3.3 3.3 82.4 3.3 3.3 3.3 82.4Qrioikm 3.55% 9.24%93

  91.8 91.8 95.0 90.? 91.8 ?4.5 1?.7 07.3Dfaustrdi y Emn`redm 3.?7% 9.15%99

  3.3 7.3 9.? ?.1 3.3 7.3 4.? 99.8Eujturi 3.38% 3.29%9?

  3.3 ?.4 ?.4 ?.4 3.3 ?.4 0.2 7.8Iandfdstriedf Sojdei 3.31% ?.90%95

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.33% 3.33%91

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.33% 3.33%90

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33% 3.33%98

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33% 3.33%92

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf 3.33% 3.33%97

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sma`r Kuadedij 3.33% 3.33%94

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33% 3.33%?3

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33% 3.33%?9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33% 3.33%??3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33% 3.33%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.33% 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Hu`rzis Irniais 3.33% 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33% 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eniri a` Eu`ftis 3.33% 3.33%?7

  ?3,0?0.0QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  12/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAMIetdvms Hdfifed`rms?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  033.3 033.3 3.3 9,333.3 033.3 9,333.3 9,333.3 ?,333.3Ibrdeujturi 77.44% 97.98%9

  3.3 3.3 3.? ?12.1 3.3 3.3 3.? ?12.8Gied`fai 99.39% 3.95%?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33% 3.33%5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Hu`rzis Irniais 3.33% 3.33%1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.33% 3.33%0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33% 3.33%8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dft`rdmr y Smjdei 3.33% 3.33%2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.33% 3.33%7

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3N`adm Inod`ft` 3.33% 3.33%4

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%93

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33% 3.33%99

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33% 3.33%9?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dfaustrdi y Emn`redm 3.33% 3.33%95

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33% 3.33%91

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%90

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eujturi 3.33% 3.33%98

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sma`r Kuadedij 3.33% 3.33%92

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eniri a` Eu`ftis 3.33% 3.33%97

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrioikm 3.33% 3.33%94

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.33% 3.33%?3

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Uijua Sojdei 3.33% 3.33%?9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.33% 3.33%??3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.33% 3.33%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Iandfdstriedf Sojdei 3.33% 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33% 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf 3.33% 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33% 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Moris Suojdeis 3.33% 3.33%?7

  ?,?12.8QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  13/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Sisdvms Hdfifed`rms 2/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  90,5?2.1 91,477.2 ?5,000.5 94,?88.1 90,5?2.1 53,598.9 05,729.1 25,952.7Gied`fai 42.?8% 57.53%9

  107.7 03?.8 092.8 000.8 107.7 489.0 9,124.9 ?,351.8Qrioikm ?.29% 05. 20%?

  0.0 8.9 8.3 8.3 0.0 99.0 92.8 ?5.0Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.35% 3.23%5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 3.33% 3.33%1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.33% 3.33%0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Moris Suojdeis 3.33% 3.33%8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sma`r Kuadedij 3.33% 3.33%2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33% 3.33%7

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3N`adm Inod`ft` 3.33% 3.33%4

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eujturi 3.33% 3.33%93

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Eniri a` Eu`ftis 3.33% 3.33%99

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.33% 3.33%9?

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33% 3.33%95

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Iandfdstriedf Sojdei 3.33% 3.33%91

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.33% 3.33%90

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.33% 3.33%98

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.33% 3.33%92

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 3.33% 3.33%97

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Uijua Sojdei 3.33% 3.33%94

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33% 3.33%?3

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dfaustrdi y Emn`redm 3.33% 3.33%?9

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.33% 3.33%??3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3@aueiedf 3.33% 3.33%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.33% 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Hu`rzis Irniais 3.33% 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33% 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Ibrdeujturi 3.33% 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Dft`rdmr y Smjdei 3.33% 3.33%?7

  20,948.3QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9

 • 7/30/2019 Ranking Gastos por Instituciones Pblicas 2013

  14/14

  www.Uerdoa.emn/Kms`Ijhr`amBu`rr`rmO

  @f`rm -Nirzm

  Iordj -Kufdm

  Kujdm -U`ptd`nor`

  Metuor` -Aded`nor`

  @f`rm -Nirzm

  @f`rm -Kufdm

  @f`rm -U`ptd`nor`

  @f`rm -Aded`nor`

  Q_DN@UQ_IJ IEPNPJIAM Mtrms Bistms a` Eipdtij 7/?395_IFLDFB SM_ NDFDUQ@_DM A@ JIU EP@FQIU A@ BIUQMU SI_I @J IM

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  B`f`rij

  Sirtdedpiedf% `f `j Qmtij

  BistmsDfstdtuedf

  93.3 513.0 103.5 9,824.3 93.3 503.0 733.7 ?,124.7@aueiedf 23.03% ?.73%9

  7.9 ??.8 02.1 973.9 7.9 53.2 77.3 ?87.9Sr`sda`fedi a` ji _`pojdei 2.8?% 3.80%?

  03.3 933.3 ?8.3 ?0.3 03.3 903.3 928.3 ?39.3Dft`rdmr y Smjdei 0.29% 3.87%5

  19.9 19.0 17.7 3.3 19.9 7?.0 959.1 959.1Uijua Sojdei 5.21% 3.?0%1

  ?8.8 ?2.3 ?8.8 ?8.8 ?8.8 05.8 73.9 938.2Dfaustrdi y Emn`redm 5.35% ?.85%0

  94.1 91.2 90.7 ?3.2 94.1 51.9 14.4 23.2Gied`fai ?.39% 3.31%8

  3.3 3.? 3.3 82.1 3.3 3.? 3.? 82.8Moris Suojdeis 9.4?% 3.??%2

  9?.? 9?.? 9?.? 9?.? 9?.? ?1.1 58.2 17.4Sma`r Kuadedij 9.54% 9.34%7

  3.5 9.? 55.0 1.1 3.5 9.0 50.3 54.1@aueiedf Uup`rdmr, Ed`fedis y Q`efmjmbi 9.9?% 3.52%4

  2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 90.0 ?5.? 59.3Emfbr`sm Fiedmfij 3.77% 3.01%93

  98.9 3.3 3.5 1.4 98.9 98.9 98.1 ?9.5@emfmni, Sjifdhdeiedf y A`sirrmjjm 3.89% 3.0?%99

  1.1 1.1 1.1 ?.4 1.1 7.7 95.5 98.?Kufti E`ftrij @j`etmrij 3.18% 3.12%9?

  7.2 5.9 ?.9 3.4 7.2 99.7 95.7 91.7Srmeuriaurdi B`f`rij a` ji _`pojdei 3.1?% 3.11%95

  9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ?.8 1.3 0.5Qrdoufij Uup`rdmr @j`etmrij (QU@) 3.90% ?.80%91

  3.3 3.3 3.4 ?.7 3.3 3.3 3.4 5.7_`jiedmf`s @xt`rdmr`s 3.99% 3.38%90

  9.9 3.2 9.9 3.3 9.9 9.4 5.3 5.3Qrdoufij Emfstdtuedmfij 3.34% 3.01%98

  ?.1 3.3 3.3 3.3 ?.1 ?.1 ?.1 ?.1Eujturi 3.32% 3.90%92

  3.3 3.5 3.3 9.7 3.3 3.5 3.5 ?.9Hu`rzis Irniais 3.38% 3.39%97

  3.3 3.1 3.3 9.0 3.3 3.1 3.1 9.7Eniri a` Eu`ftis 3.30% 3.50%94

  3.9 3.? 3.0 3.3 3.9 3.5 3.7 3.7Ibrdeujturi 3.3?% 3.39%?3

  3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3.5 3.8N`adm Inod`ft` 3.3?% 3.39%?9

  3.1 3.3 3.3 3.3 3.1 3.1A`h`fsmr a`j Su`ojm 3.39% 3.73%??3.3 3.3 3.? 3.3 3.3 3.3 3.? 3.?Iandfdstriedf Sojdei 3.39% 3.38%?5

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Kuv`ftua 3.33% 3.33%?1

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A`pmrt`s 3.33% 3.33%?0

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qurdsnm 3.33% 3.33%?8

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3A` ji Nuk`r 3.33% 3.33%?2

  3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3Qrioikm 3.33% 3.33%?7

  5,092.5QMQIJ B@F@_IJ 933.33%

  soiam, ?9 a` kufdm a` ?391 Sbdfi 9 a` 9