Randeevoe Ronse 38

32
TR. HOOGSTR. KLEINE MARKT GROTE MARKT PEPERSTR. PRIESTERSSTR. DE BIESESTR. ST-PIETERSNIEUWSTR. OUDE VESTEN JB DEKEYSERSTR. JB GUISSETPL. WIJNSTR. KEGELKAAI FR. ROOSEVELTPL. HOSPITAALSTR. FABRIEKSTRAAT ABEELSTRAAT CH. VANDENDOORENSTR. OLIFANTSTR. ELZE VEEMARKT ZUIDSTR. PORTOISSTR. BRUUL OUDE VESTEN DELHAYEPL. MOUROITPLEIN STEPHANIEPLEIN ST-MARTENS STR. GRATIS MAANDBLAD e 38 GRATIS MAANDBLAD - EDITIE RONSE - SEPTEMBER 2012 ONSTILBAAR ZWIJGEN BRANDWEER RONSE THEATER VTV AUTOSHOW DE VRIJHEIDSFEESTEN BANCHETTO MUSICALE SEPTEMBERFEESTEN IN KAART

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Ronse editie 38

Transcript of Randeevoe Ronse 38

Page 1: Randeevoe Ronse 38

O. PONETTESTR.

ZONNESTR.

IVES SABIN MAGHERMANLAAN

SPINSTERSTR.

KRUISSTR.

LANGEHAAG

ENGELSENLAAN

C. S

NOE

CKLA

AN

VAN

HO

VEST

R.RU

NEE

LLA

AN

DE

MER

OD

ESTR

.

E. P

UISS

ANTS

TR.

LEUZ

ESES

TEEN

WEG VA

N G

ROOT

ENBR

UELS

TR.

HOOGSTR.

HOOGSTR.

COUPL’VOIE

P. D’HAUWERSTR.

L. STURBAUTSTR.

FOST

IERL

AA

N

CH. DE GAULLESTR.

KASTEELSTR.

ST-CORNELISSTR.

PARKSTR.

JAN

VAN

NAS

SAUS

TR.

NEE

RHOF

STR.

KLEINE

MARKT

GROTE MARKT

PEPERSTR.

PRIESTERSSTR.

DE BIESESTR.

ST-P

IETE

RSNIE

UWST

R.

OUDE VESTEN

JB DEKEYSERSTR.

JB GUISSETPL.

WIJNSTR.

KEGELKAAI

FR. ROOSEVELTPL.

HOSPITAALSTR.

FABRIEKSTRAAT

ABEELSTRAAT

CH. VANDEN

DOORENSTR.

STATIONSSTR.

POL. GEVANGENENSTR.

OLIFA

NTSTR

.

FERR

ANTS

TR.

IJZERSTR.

OUDSTRIJDERSLAAN

ELZELESTR.

VEEMARKT

ZUIDSTR.

PORTOISSTR.

BRUUL

OUDE VESTEN

DELHAYEPL.

MOUROITPLEIN

STEPHANIEPLEIN

W. CHURCHILLTPL.

ST-M

ARTE

NSST

R.

G R A T I S M A A N D B L A D

e38

GR

ATIS

MA

AN

DB

LA

D -

eDIT

Ie R

oN

Se -

SepT

eM

BeR

201

2

O N S T I L B A A R Z W I J G E N • B R A N d W E E R R O N S E • T h E A T E R V T VA u T O S h O W • d E V R I J h E I d S F E E S T E N • B A N C h E T T O M u S I C A L E

S E P T E M B E R F E E S T E N I N K A A R T

Page 2: Randeevoe Ronse 38

www.beka.be*Info en voorwaarden bij uw Beka dealer.

Bed aan de excellente prijs van € 1.999,- volledig volgens uw smaak en stijl. Ontdek de excellente keuzemogelijkheden bij uw dealer.

Gratis* bedlinnen‘Colors by Olivier Strelli’

€ 19 99U KI EST

105057-DealerADV210x297-NL.indd 1 2/05/12 16:05

www.beka.be*Info en voorwaarden bij uw Beka dealer.

Bed aan de excellente prijs van € 1.999,- volledig volgens uw smaak en stijl. Ontdek de excellente keuzemogelijkheden bij uw dealer.

Gratis* bedlinnen‘Colors by Olivier Strelli’

€ 19 99U KI EST

105057-DealerADV210x297-NL.indd 1 2/05/12 16:05

www.beka.be*Info en voorwaarden bij uw Beka dealer.

Bed aan de excellente prijs van € 1.999,- volledig volgens uw smaak en stijl. Ontdek de excellente keuzemogelijkheden bij uw dealer.

Gratis* bedlinnen‘Colors by Olivier Strelli’

€ 19 99U KI EST

105057-DealerADV210x297-NL.indd 1 2/05/12 16:05

Leuzesesteenweg 208 - 9600 Ronse055 21 58 82 - [email protected] - www.makri.be

open alle dagen 9u30-12u & 13u30-19uzondag 14u-18u - gesloten op woensdag

www.beka.be*Info en voorwaarden bij uw Beka dealer.

Bed aan de excellente prijs van € 1.999,- volledig volgens uw smaak en stijl. Ontdek de excellente keuzemogelijkheden bij uw dealer.

Gratis* bedlinnen‘Colors by Olivier Strelli’

€ 19 99U KI EST

105057-DealerADV210x297-NL.indd 1 2/05/12 16:05

Daeninck

OudenaardeSint-Martens-Latem Echt rijplezier

BMW EfficientDynamicsMinder uitstoot. Meer rijplezier.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

3,8-8 L/100 KM • 99-188 G/KM CO2

VrEugDE VErwacht u bij OnS.

niEuwE bMw 1 rEEkS SpOrtShatch, bMw 3 rEEkS tOuring En bMw X1.

Tijdens ons Opendeurweekend op 22 en 23 september beleeft u vreugde in drievoud. In de BMW concessies Peter Daeninck te Oudenaarde en Sint-Martens-Latem maakt u namelijk kennis met niet minder dan drie nieuwe BMW modellen: de nieuwe BMW 1 Reeks Sportshatch, BMW 3 Reeks Touring en BMW X1. Bent u ongeduldig? De nieuwe BMW 3 Reeks Touring kunt u al vanaf 20 september in onze concessie in Sint-Martens-Latem bewonderen, en vanaf 21 september in onze concessie in Oudenaarde. Kom langs en beleef mooie momenten!

peter Daeninck Sint-Martens-LatemXavier de Cocklaan 48-509831 Sint-Martens-LatemTel. 09 280 70 [email protected]

peter Daeninck OudenaardeWesterring 27b (N60)9700 OudenaardeTel: 055 33 70 [email protected]

BMW13803_Adv. Daeninck-Multilaunch 265x205_Nl.indd 1 1/08/12 12:10

Page 3: Randeevoe Ronse 38

06

Daeninck

OudenaardeSint-Martens-Latem Echt rijplezier

BMW EfficientDynamicsMinder uitstoot. Meer rijplezier.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

3,8-8 L/100 KM • 99-188 G/KM CO2

VrEugDE VErwacht u bij OnS.

niEuwE bMw 1 rEEkS SpOrtShatch, bMw 3 rEEkS tOuring En bMw X1.

Tijdens ons Opendeurweekend op 22 en 23 september beleeft u vreugde in drievoud. In de BMW concessies Peter Daeninck te Oudenaarde en Sint-Martens-Latem maakt u namelijk kennis met niet minder dan drie nieuwe BMW modellen: de nieuwe BMW 1 Reeks Sportshatch, BMW 3 Reeks Touring en BMW X1. Bent u ongeduldig? De nieuwe BMW 3 Reeks Touring kunt u al vanaf 20 september in onze concessie in Sint-Martens-Latem bewonderen, en vanaf 21 september in onze concessie in Oudenaarde. Kom langs en beleef mooie momenten!

peter Daeninck Sint-Martens-LatemXavier de Cocklaan 48-509831 Sint-Martens-LatemTel. 09 280 70 [email protected]

peter Daeninck OudenaardeWesterring 27b (N60)9700 OudenaardeTel: 055 33 70 [email protected]

BMW13803_Adv. Daeninck-Multilaunch 265x205_Nl.indd 1 1/08/12 12:10

Page 4: Randeevoe Ronse 38

chevrolet.be

De nieuwe Cruze Station Wagon: de dynamische gezinswagen voor actieve gezinnen.

GARAGE BASTIEN C. Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be - [email protected] - 055 23 20 20

CO2 waarden nog niet ter beschikking bij het ter perse gaan. Milieu-informatie KB 19.3.2004: www.chevrolet.be

Voor een uitstekende stijl, kwaliteit en ruimte in een gezinswagen zit u goed in de spannende nieuwe Cruze Station Wagon, de nieuwste telg van de Cruze-familie die ook 4- en 5-deurs modellen bevat. Het is de perfecte auto voor u en uw gezin om een actief leven te leiden. Hebben we al gezegd dat hij er prima uitziet ? De Cruze Station Wagon, die in België gelanceerd wordt in september, mocht zich al verheugen op heel wat aandacht.

Page 5: Randeevoe Ronse 38

chevrolet.be

De nieuwe Cruze Station Wagon: de dynamische gezinswagen voor actieve gezinnen.

GARAGE BASTIEN C. Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be - [email protected] - 055 23 20 20

CO2 waarden nog niet ter beschikking bij het ter perse gaan. Milieu-informatie KB 19.3.2004: www.chevrolet.be

Voor een uitstekende stijl, kwaliteit en ruimte in een gezinswagen zit u goed in de spannende nieuwe Cruze Station Wagon, de nieuwste telg van de Cruze-familie die ook 4- en 5-deurs modellen bevat. Het is de perfecte auto voor u en uw gezin om een actief leven te leiden. Hebben we al gezegd dat hij er prima uitziet ? De Cruze Station Wagon, die in België gelanceerd wordt in september, mocht zich al verheugen op heel wat aandacht.

oes Ronse

CC De Ververij

Theater VTV

De Ronsische Vrijheid onder de historische loep

Vrijheidsfeesten

De mensen achter de Vrijheidsfeesten

Brandweer

Autosalon

Fotoreportage

Activiteitenagenda

poëzie Kop van de maand

08

10

14 24

06

08

10

12

14

16

24

26

28

32

34

C O L O F O N

UITGEVERDesign & publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr. 10, Ronse

Willy De praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanAndy Deloose, Grafoman

ALGEMENE COÖRDINATIENathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

ADVERTENTIEVERKOOPpatricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

REDACTIEJonathan Jouret - hoofdredacteurSasian Van Den Berghe - algemene redactieHenri Van overmeire - algemene redactieNiels Saelens - algemene redactie

Nathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon paul Cox - poëziepatrice Dutranoit - portemonneenieuwsDimitri Maladry - fotografie

EINDREDACTIEJonathan Jouret, Yann Verhellen© 2012 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

RANDEEVOE DIGITAALwww.randeevoe.be http://issuu.com/randeevoe

Nederstraat 20 - Oudenaarde - 055 31 18 [email protected] - www.vanommeslaeghe.be

MATTTEW: Nieuwe Belgische designcollectie exclusief bij Optiek Van OmmeslaegheNeem gerust al een kijkje op www.matttew.com

Page 6: Randeevoe Ronse 38

OE

S R

ON

SE

De Ronsische zomer zit erop. Dat betekent : opnieuw ernst. Ernst om u te bezinnen over wat beter kan en wat absoluut beter moet, maar ook over wat goed ging in het voorbije crisisjaar. Ondertussen dat u aan het genieten was van een deugd-doende vakantie, hebben wij hier voor u de boel staande gehouden. We zagen ons echter genoodzaakt wat zaken op orde te stellen. Zo zal CC De Ververij vroeger af zijn dan verwacht, hielden we Frans Bauer eigenhandig van ons grondgebied en verhinderden we de heer Mar-cel Benoit van het geven van zijn laatste druppel bloed.

•••Tijdens de zomer zijn ook histori-sche zaken gebeurd, waarvoor we de mensen in kwestie willen felici-

teren. Zo gaf de heer Marcel Benoit voor de honderdste keer bloed (en liet hij weten nog lang niet te zullen stoppen), schi� erde Alix Gerniers op ons televisiescherm tijdens de Olympische Spelen, en ving de Jolyvos zijn tweehonderdste kip.

••• Maar Ronse zou Ronse niet zijn moest september niet bruisen van de festiviteiten. Tijdens de septem-berfeesten worden we allen terug-geblazen naar de middeleeuwen. De organisatie wil via deze weg

nog aan ‘oude Belgen’ vragen om zich te melden voor enkele � guran-tenrollen. Pro� el: kan luid roepen, 1 meter 80 groot bij minstens 1 me-ter breed, kloefen van handen en in het bezit zijnde van een illegaal vuurwapen (waarmee de persoon in kwestie op stroopjacht trekt).

•••Er is verder ook de opendeurdag van de brandweer en de modeshow van de Unie. Ter demonstratie zullen de mannequins in brand worden gestoken.

•••Een nieuw initiatief zijn de Kleine Marktfeesten. Tijdens dit evenement wordt de Kleine Markt omgetoverd tot een fuifplein. Er verandert hier dus bi� er weinig.

Oes Ronse

Ik ga eerst nog wat feesten en dan kom ik terug. Mijn out of o� ce is alvast ingesteld en ben enkel bereikbaar voor een strooptocht met een oude Belg op de Jolyvos. Djiedjie.

6

Page 7: Randeevoe Ronse 38

KOM EN ONTDEK DE HERFST- & WINTERCOLLECTIE 2012

Ook open

op zondag

9 september

14u-18u

RUIME KEUZE IN LAARZEN EN BOTTINES

KINDERKLEDIJ & -SCHOENEN 0-16C. De Gaullestraat 5RONSE - 055 21 59 01

maandag 14 -18.30 uwoensdag 14 -18.30 udonderdag 14 -18.30 uvrijdag 14 -18.30 uzaterdag 10 -12 / 14 -18 u

KLEDIJ

717BFCBrian & NephewCKS GaastraJake FischerKrunkNo-NoProtestTumble ‘n dryVingino

SCHOENEN

Can BeCompagnucciHerdwickPapanatasRondinella Romagnoli Stones & Bones

Optiek Sofie • Peperstraat 5A • RonseTel. 055 23 77 99 • [email protected] Sofie • Peperstraat 5A • RonseTel. 055 23 77 99 • [email protected]

W W W . O P T I E K S O F I E . B EW W W . O P T I E K S O F I E . B E

*Enk

el b

ij af

gifte

van

dez

e bo

n, 1

bon

per

kla

nt, g

eldi

g va

n 1.

09

tot

30.0

9, n

iet

cum

ulee

rbaa

r m

et a

nder

e ac

ties

of k

ortin

gen.

2DE MONTUUR GRATIS*

bij aankoop van een kinderbril met glazen

2 GLAZEN VOOR DE PRIJS VAN 1*

bij aankoop van een Alain Mikli, Theo of Porsche Design met progressieve glazen

BON

BO

N

onafhankelijk verdeler Peugeot verkooP nieuwe & tweedehandswagens met garantie

distributeur indéPendant Peugeot vente de voitures neuves & d’occasion avec garantie

new Peugeot 508

GARAGE DELCOIGNEZonnestraat 381, Rue du Soleil

9600 Ronse / Renaix - T 055 21 13 05

4,4-7,3 L/KM • 109-164 G co2/km

Page 8: Randeevoe Ronse 38

Banchetto MusicaleBlok� uitensemble ‘Flanders Recorder Quartet Vier Op Een Rij’zondag 9 september om 11u30

Gratis inkom !

RANDEEVOE SCHENKT

2 vrijkaarten

[email protected]

Diversiteit moet er zijn, ook wanneer het stadscentrum van de goede stede Rotnacum ontwaakt in het jaar 1452. Voor wie de middeleeuwse drukte liever even ontglipt, staat op zondag 9 september, een half uur voor de noen, een vorstelijk aperitief en muzikaal alternatief klaar in de Sint-Hermescrypte.

In 1617 componeerde Johan Herman Schein zijn Banche� o musicale, een verzameling variatie-suites waarmee hij de banketganger uit de Nieuwe Tijd van een even rijkelijk muzikaal als gastronomisch menu wou laten genieten. Die ideologie inspireerde de leden van het Flanders Recorder Quartet en aldus onstond hun gelijknamige concept.

‘Het programma is opgebouwd in de vorm van een rijk gevuld muzikaal diner, waarbij alle gangen ingevuld worden door verschillende muzikale delicatessen van over de hele wereld.’ Voorwaar, voorwaar, dat klinkt zeker ende vast niet slecht.

Flanders Recorder Quartet ging al menigmaal over de tongen in nationale en internationale kranten en recensies. De reden tot al dat internationale laus schuilt enerzijds in het uitzonderlijk kunnen van Bart Spanhove, Tom Beets, Joris Van Goethem en Paul van Loey, maar anderzijds ook in het bijzonder grote instrumentarium dat hen ter beschikking staat ; een verzameling van niet minder dan honderdvij� ig � uiten, waarvan er enkele speciaal voor FRQ ontwikkeld werden en die samen de gehele tijdspanne Middeleeuwen, Renaissance, Barok en Twintigste eeuw beslaan. Dit alles stelt het ensemble in staat prachtige uitvoeringen te brengen van onder andere J.S. Bach, J.B. De Boismortier, J.H. Schein en A. Vivaldi.

Muzikale � jnproevers van Ronse, hoort naar wat ‘k u thans tellen zal : dezen streling des oors zult gij niet licht ende snel vergeten !

(Tekst : Henri Van Overmeire)

Het is september en het eerste seizoen van CC De Ververij is er ! Eind deze maand staat de talentvolle Maya Wuytack op het podium. Zij brengt voor u haar duizelingwekkende monoloog waarin zij de grenzen van de zintuiglijke taal en het sprekende lichaam a� ast. Een show die gegarandeerd iets in pe� o hee� !

In 2010 was ‘Onstilbaar Zwijgen’ de masterproef van de jonge Maya in haar opleiding Drama aan de hogeschool � SK. Ondertussen is de show uitgegroeid tot een intense voorstelling die lee� , spreekt, danst maar bovenal sprakeloos maakt. Gebaseerd op de taal� loso� e van Freud, Lacan en Kristeva brengt Maya de ontstaansmythe van de mens in een notendop. Met vragen zoals ‘hoe leven in de taal die ons doodt ?’ en ‘hoe onszelf heruitvinden

in de taal die ons vernietigd hee� ?’ levert Maya een poëtische strijd met de taal en de sterfelijkheid. Haar stelling dat we eigenlijk twee keer sterven : één keer als we leren spreken en één keer als we leren zwijgen mondt soms absurd humoristisch en vaak existentieel ontroerend uit. Met andere woorden een voorstelling die meer dan de moeite waard is om bij te wonen.

‘Onstilbaar Zwijgen’ zal doorgaan op vrijdag 21 september om 20u in CC De Ververij (Zuidstraat 19). Tickets kosten €4 en 6. Wenst u meer info ? Dan kunt u terecht bij de Dienst Cultuur te Ronse die steeds te bereiken is op het nummer 055 23 28 01 of via het e-mailadres [email protected].

(Tekst : Sasian Van Den Berghe)

Onstilbaar ZwijgenMaya Wuytackvrijdag 21 september om 20u

CC

DE

VE

RV

ER

IJ

8

Page 9: Randeevoe Ronse 38

BLOKFLUITENSEMBLE • MAYA WUYTACK • VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL • VEERLE MALSCHAERT • MARC DEX • RONY VERBIEST KWARTET • HET ONGERIJMDE • THEATER FROE FROE • EDDY & LES VEDETTES • HANS SLUIJS • RAYMOND VAN

UITGEZONDERD THEATER ! • RUMOER • TWEELICHT & ZOON • BLOKFLUITENSEMBLE VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL • VEERLE MALSCHAERT • MARC DEX • RONY VERBIEST KWARTET •

EDDY & LES VEDETTES • HANS SLUIJS • RAYMOND VAN HET GROENEWOUD • WOUTER DEPREZ • UITGEZONDERD THEATER ! • RUMOER • TWEELICHT & ZOON • BLOKFLUITENSEMBLE • MAYA WUYTACK • VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL • VEERLE MALSCHAERT • MARC DEX • RONY VERBIEST KWARTET • HET ONGERIJMDE

PROGRAMMA NAJAAR SEIZOEN 2012-2013

ZON. 9 SEPT. • 11.30U BANCHETTO MUSICALE (oude muziek) - Sint-Hermeskerk Blokfl uitensemble ‘Flanders Recorder Quartet Vier Op Een Rij’

VRIJ. 21 SEPT. • 20U ONSTILBAAR ZWIJGEN (danstheater) Maya Wuytack

VRIJ. 5 OKT. • 20U STEMMEN (theater/komedie) Vernieuwd Gents Volkstoneel

VRIJ. 12 OKT. • 20U SOLDIER OF LOVE (comedy) Veerle Malschaert

DIN. 16 OKT. • 15U HERINNERINGEN (seniorennamiddag) Marc Dex

VRIJ. 26 OKT. • 20U JAZZ OP ZOLDER (jazz) - Priestersstr. 13 Rony Verbiest Kwartet

ZAT. 10 NOV. • 20U KWAKZALVER (theater/komedie) Het ongerijmde

ZON. 11 NOV. • 15U JOSETTE (muziektheater) Theater Froe Froe

VRIJ. 23 NOV. • 20U ROUTE NATIONALE 7 (Frans chanson) Eddy & Les Vedettes

ZON. 2 DEC. • 11U PIANORECITAL (klassieke muziek) - Wolvestr. 37 Hans Sluijs

ZAT. 8 DEC. • 20U MEMOIRES VAN EEN BALMUZIKANT (Nederlandstalige pop) Raymond Van Het Groenewoud

VRIJ.14 DEC. • 20U TRY-OUT : HIER IS WAT IK DENK (comedy) Wouter Deprez

ZAT. 15 DEC. • 16U RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU (kleutermusical) Uitgezonderd Theater !

WOE. 5 TOT ZON. 16. SEPT. TEXTIEL TE RONSE : GEWIKT EN GEWEVEN - TIO3 (O. Delghuststr. 30)Verleden, heden en toekomst komen aan bod a.d.h.v. tekstinfo, objecten, databank, fotografi e en projectie.

ZAT. 29 SEPT. TOT ZON. 26. OKT. GO ON ! Met ruimtelijk werk van beeldende kunstenaars Caroline Coolen, Nick Ervinck en Tinka Pittoors.

ZAT. 1 TOT ZON. 30 DEC. 44° GROTE PRIJS TEKENKUNST VAN DE STAD RONSE De jaarlijkse gerenommeerde wedstrijd met tentoonstelling van de laureaten en geselecteerden en met werk van kunstenaar Line Boogaerts, de publicatie van Bart Lodewijks en Robbrecht Desmet, lezing, ...

Tickets bestellen ? Bel of mail CC De Ververij : 055 23 28 01 of [email protected] seizoensbrochure 2012-13 krijgen ? Contacteer Dienst Cultuur - [email protected] 30.09 : De Biesestr. 2 • Ronse • 055 23 28 01 • vanaf 01.10 : Wolvestr. 37 • Ronse • 055 23 28 01 Vrijetijdspas ? Een vrijetijdspas kost 5€ en geeft u per voorstelling een mooie korting. Meer info betreffende de kortingen vind je in de brochure.

» PODIUMACTIVITEITEN

CC De Ververij, Zuidstr. 19tenzij anders vermeld

» TENTOONSTELLINGEN

CC De Ververij, Wolvestr. 37tenzij anders vermeld

VT pascultuur /

jeugd / sport

vrijetijd

sVT pasRONSERONSE

/ jeugd

jeugd//

sport sport

cultuurcultuurcultuur

/ sport sport

cultuurcultuurcultuurcultuurcultuurcultuur

pascultuurcultuurcultuur///

jeugd

jeugd

jeugd//paspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspas

RONSERONSERONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSERONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspaspaspaspasRONSEpaspaspaspasRONSEpasRONSERONSERONSERONSERONSERONSERONSERONSERONSERONSERONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSEpaspaspasRONSERONSERONSERONSE

cultuurcultuurcultuurcultuurcultuurcultuurVTVTVTVTVTVTVTVTVTVT

vrijetijd

s

vrijetijd

spaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspas

VTVTVTVTVTVTVTVTVTVTvrij

etijds

vrijetijd

sVT pasvrij

etijds

vrijetijd

sVTVT paspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspasVTVTVTVT paspasVTVTVTVTVTVTVT pasVTVTVTVTVT paspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspaspasVTVTVTVTVTVTVT

VTpa

s

cultu

ur /

jeug

d / sp

ort

VTVTvrij

etijds

vrijetijd

sVTVTVTVTVTVTVTVTvrij

etijds

vrijetijd

sVTVTVTVTVTVTVTVTpas

VTVTVTpas

VTVTVTVTpas

VTpas

pas

vrije

tijdsVTpa

sRONS

E

RONSE

Page 10: Randeevoe Ronse 38

TH

EA

TE

R

Het is een zekerheid geworden : in september vindt u exclusief in Randeevoe het seizoensprogramma terug van � eater VTV. Na het intensieve Tavi-jaar van vorig seizoen zijn de leden van VTV allerminst hun fut verloren, integendeel. Op het programma vinden we een gastoptreden van het Vernieuwd Gents Volkstoneel, ‘Le Père Noël est une ordure’ en ‘Het mannelijk onvermogen’.

Stemmen van VGV‘Stemmen’ is het laatste verhaal uit de reeks ‘Soprano’s van Ledeberg’ van Jo Van Damme. Het Volkstoneel is een vaste waarde geworden als seizoensopener bij

VTV, net zoals vorig jaar, toen ze met ‘De Vis’ naar De Volksbond kwamen. Met ‘Stemmen’ wordt opnieuw een opmerkelijk Ledebergs � guur belicht : politicus Philip Onghena. Als prominent postjespakker en portefeuillebeheerder van het voor hem gecreëerde Kabinet van Toegevoegde Zaken is hij een politieker eerste klas. Alleen jammer voor Onghena, want hij is maar plaatsvervangend schepen. De gladde paling ziet komende verkiezingen als zijn grote kans om door te breken in de gemeentepolitiek. En zoals het politici betaamt, hebben zijn conculega’s brede ellebogen. Aldus proberen ze hem te dwarsbomen om zijn populariteit te doen kelderen. En eigenlijk moeten de kiezers zelf ook niet veel van Onghena weten. Edoch strijdt hij dapper voort. En dan is er nog zijn beeldschone buurvrouw… Een stuk over politiek, vrouwen en geld, doorspekt met hilarische scènes en replieken. Kortom : een topproductie zoals we van VGV gewoon zijn.

Zat. 22 september om 20u (enkel voor VTV leden, sponsors en abonnees).

Le Père Noël est une ordure‘Le Père Noël est une ordure’ is een mythe, een voorbode van wat Franse comedy zou brengen en een waardige opvolger van wat ze al voortgebracht had, in

1979 gebracht door het collectief Splendid en voor eeuwig in ons collectief geheugen gebrand door de gelijknamige � lm uit 1982 van Jean-Marie Poiré. De door VTV aangepaste versie speelt zich af in de telefooncentrale van Vertrouwen-Troost-Verwerking, waar men op kerstavond een overvloed aan telefoontjes verwacht voor psychologische

bijstand. Maar die avond zal voor altijd hun leven veranderen. In het niets verandert de psychologische telefooncentrale in een marginaal en burlesk toneel, waar de ratio volledig verloren is en tirannie, anarchie en roep- en vloekpartijen de bovenhand hebben genomen. Een hilarisch stuk in een regie van Geert Desmytere, in een productie van Rebecca Verhellen. Een stuk die weinig inleiding nodig hee� , maar sterk op de lachspieren werkt.

16, 17, 23, 24 november en 1 december om 20u.

Het mannelijk onvermogenDrie leerkrachten hebben naar aanleiding van het schooleinde een educatief toneelstuk voorbereidt. Dit jaar brengen ze ‘Jozef en Dothan’ van Joost

Van den Vondel. Wat een hoogstaand staaltje van pedagogie moet worden verandert al snel in een potpourri van individuele problemen. De mannen kunnen niet weerstaan om zich van hun prangende emoties te ontdoen, maar proberen tevergeefs niet uit hun serieuze rol te vallen. Emotionele gymnastiek. Door de diverse problemen dreigt alles in het water te vallen, ware het niet dat het mannelijk onvermogen in de hand wordt gehouden door een vrouw. De hamvraag : blij� het serieuze scenario staande of bezwijken de heren in hun onvermogen ? De regie is van Els Trio en de productie van Karen Wilpart, met Wim Van Coppenolle, Geert Desmytere en Donaat Deriemaeker.

Op vrijdagen, zaterdagen (20u) en zondagen (16u) : 13, 14, 19, 20, 26 en 27 april.

Om maximaal te kunnen genieten van deze voorstellingen wordt u best lid van � eater VTV. Op die manier kan u gemakkelijk gebruik maken van het online reservatiesysteem en geniet u van korting. Een seizoensabonnement kost €25. Alle info op theatervtv.be. (Tekst : Jonathan Jouret)

Theater VTVZonnestraat 27 - RonseInfo : www.theatervtv.beReservatielijn : 0478 888 444

Theater VTVRANDEEVOE SCHENKT

2x2 abonnementen

[email protected]

Vraag : wie speelde in de Tavirevue van 2012

de Heilige Hermes ?

10

Page 11: Randeevoe Ronse 38

11Alle prijzen incl. 21% BTW of anders vermeld. Actie geldig tot eind september 2012, niet geldig voor Ford personeel en fleet, niet cumuleerbaar met andere promoties. (1) Bij aankoop van een nieuwe Ford wagen, die geleverd wordt voor 30 september 2012, geven wij u een extra premie van €1.000, incl. BTW bij overname van uw oude wagen (eender welk merk) met minstens 100.000 km. De wagen moet volledig zijn en min. 6 maandan ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van het nieu-we voertuig en de naam van de laatste eigenaar van het oude voertuig dienen dezelfde te zijn. Niet cumuleerbaar met de ECO-bon. Niet geldig voor Ford personeel en Fleet. (2) Geldig op een selectie stockvoertuigen, verkocht en afgeleverd voor 30 september 2012. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

Afgebeelde modellen uitgerust met opties.

3,3-10,3 L/100KM - 87-244 G/KM CO2. Alle prijzen incl. 21% BTW of anders vermeld. Actie geldig tot 31 juli 2012, niet geldig voor Ford personeel en fl eet, niet cumuleerbaar met andere promoties. (1)Bij aankoop van een nieuwe Ford wagen, die geleverd wordt voor 30 september 2012, geven wij u een extra premie van € 1.000, incl. BTW bij overname van uw oude wagen (eender welk merk) met minstens 100.000 km. De wagen moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van het nieuwe voertuig en de naam van de laatste eigenaar van het oude voertuig dienen dezelfde te zijn. Niet cumuleerbaar met de ECO-bon. Niet geldig voor Ford personeel en fl eet.(2)Geldig op een selectie stockvoertuigen, verkocht en afgeleverd voor 30 september 2012. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

FORD CHAMPIONS PLUS EDITION. Met zo’n uitrusting blinken ze in elke klasse uit.

Ford, o� cieel sponsor van de UEFA Champions League, in samenwerking met:

Tot € 2.000 extra korting

op stockwagens(2)

Overnamecheque € 1.000(1)Niet cumuleerbaar met ECO-bon(Voor uw wagen met min. 100.000 km)

2957_CHAMPION_GAMME_V NL_JUILLET_ssprix.indd 1 29/06/12 14:05

Ford dewolF bvbaChaussée de Renaix 23 • 7750 Russeignies

www.garagedewolf.com • 055 20 96 80 • 069 76 86 99garage • carrosserie • dépannage 24/24 • verhuur

ooK open TiJdens auToshoW ronse Za 8 & Zo 9 sepTeMBer

Ignace BauwensJUWELIER - JOAILLIER

Abeelstraat 13-15, rue de l’Ypréau | Ronse-RenAix | 055 21 47 01

DANS- & BEWEGINGSCENTRUMvoor jongens & meisjes vanaf 4 jaar

Ronse • Brakel • Kruishoutem

Angélique SyroitTel. 0472 66 57 48www.dancecrush-release.be

INFO & INSCHRIJVINGEN VRIJDAG 31 AUG. (17u30 en 19u30) ’T ROSCO

YOGAFLOW met Angélique

JAZZ-DANCE met Gwen

Hamerlynck

JAZZ-DANCE voor jongeren

(vanaf 11 j.) met Bram De Beul

JAZZ-DANCE vanaf 16 jaar met

Bram De Beul

kinder- en jeugddans

klassiek ballet

JAZZ & HIPHOP CONVENTION

ALLE LESSEN HERVATTEN VANAF MAANDAG 3 SEPTEMBER

DANSDAG met externe leraren voor dansers vanaf 11 j., volwassenen, beginners en gevorderden

Folder

aanvragen via

angelique.release

@telenet.be

NIEUW ! POINTES

Page 12: Randeevoe Ronse 38

SE

PT

EM

BE

RF

EE

ST

EN

Vreemde bestuurlijke toestanden, ze zijn niet enkel van onze Eigen Tijd. Van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie herbergde Ronse een vijf hectaren groot kerkelijk enclave binnen zijn stadsmuren : de Vrijheid.

Hoewel de vroegste vermelding ervan teruggaat op een geschil over bevoegdheden uit de vroege 14e eeuw, mogen we aannemen dat de Ronsische Vrijheid ergens in de 9e of 10e eeuw ontstond. Aanwijzingen daarvoor zijn ondermeer de heropleving van het in 640 door Sint-Amandus van Gent gestichte klooster en de oprichting van het Tenement van Inde. Dat laatste slaat op de schenking van het kloostergebied aan de abdij van Inden Kornelimünster nabij Aken, in het huidige Duitsland maar toen eveneens gelegen in het Karolingische rijk.

Het Tenement Van Inde (‘het territorium van de abdij van Inde’) bestond oorspronkelijk uit vijfentwintig dorpen die vanuit de Vrijheid van Ronse bestuurd werden door een kapi� el, een college van kloosterlingen ter regeling van gewichtige bestuursaangelegenheden. Zegt de feestzaal ’t Kapi� el u iets, beste Ronsenaar ?

De Vrijheid van Ronse omva� e een vijf hectaren groot gebied omheen de Sint-Hermeskerk en het aanpalende klooster. Met de komst van de Sint-Hermesrelieken en de bijhorende cultus ging het de Vrijheid economisch voor de wind : bedevaarders waren het middeleeuwse equivalent van de hedendaagse toeristen, en al die pelgrimtoeristen hadden nood aan levensmiddelen een onderkomen voor de nacht. De middeleeuwse hotels, ook gekend als herbergen, en de bijhorende handelszaken vaarden er zeer wel bij, mede door de economische zelfstandigheid van het enclave.

Naast het economisch zel� eschikkingsrecht had de Vrijheid ook een eigen rechtspraak, galg en een vierschaar, een middeleeuwse rechtbank, waarvan de naam verwijst naar de

vier gespannen (‘geschoren’) touwen die de grenzen van de rechtszaal vormden, toen er nog onder een lindeboom recht werd gesproken.

Toen de wind van de Franse Revolutie over het Europese continent waaide, verdween de Vrijheid van Ronse samen met het Sint-Hermeshof en alle overige klerikale en addelijke privileges. Hoewel de tand des tijds toen reeds geruime tijd aan de macht en grenzen van het eens zo glorieuze gebied had geknabbeld. De vele godsdienstoorlogen hadden de Vrijheid haar belang ontnomen en de fysische grenzen van het gebied verdwenen of werden verkaveld. Zo ontnam de Franse Revolutie de reeds verzwakte heerlijkheid het leven.

Vandaag vinden we de sporen van de vrijheerlijkheid nog terug in de jaarlijks terugkerende Sint-Hermesommegang, waarbij de burgemeester de deken van Ronse om toestemming vraagt om het schrijn met de relieken van de heilige Hermes voor één dag de oude heerlijkheid uit te dragen. Maar niet enkel de folklore herinnert ons aan het bestaan van de Vrijheid. Talrijke gebouwen zijn haar stille getuigen : de fundamenten van de oude Sint-Pieterskerk, de restanten van het oude kapi� elhuis, het oude kerkhof met het grafdelvershuisje, de horeca rond de Kleine Markt en, niet te vergeten, de Sint-Hermeskerk- en crypte.

Zo zijn er voor hij die er aandacht aan schenkt nog genoeg tastbare en belee� are connecties met het roemrijke verleden van de Ronsische Vrijheid. Vivit Historia !

(Tekst : Henri Van Overmeire)

De Ronsische Vrijheid onder de historische loep

12

Page 13: Randeevoe Ronse 38

CHAUSSURES - SCHOENENLEDERWAREN - MAROQUINERIE

RENAIX - RONSE RUE DU POIVRE 9-11, PEPERSTR. - 055 21 19 67 - ma/lu - za/sa: 9.00 -12.00 /13.30 -18.30GENT KOESTRAAT 13-15 - 09 223 28 25 - ma/lu - za/sa: 10.00 -18.30

DAMES BRUNATE, CAMPER, FLORIS, FLY LONDON, LUCA GROSSI, GUESS, HISPANITAS, LOLA CRUZ, MARIPE, MISS CLAIR, MISS MOOZ, NATURALISTA, NERO GIARDINI, PERTINI, PETER KAISER, RAGAZZI, RALPH LAUREN, RIVER WOOD, SCAPA, SOFTWAVES, SPM, STRAFFORD, TAMARIS, TERRE BLEUE, TRUMANS, UGG, VOLTAN, ZINDA, CYPRÈS... HEREN AMBIORIX, BJORN BORG, CAMPER, COQ SPORTIF, FLORIS, GEOX, GUESS, MARUTI, NATURALISTA, PARABOOT, PERTINI, RALPH LAUREN, RIVER WOOD, OLIVIER STRELLI, UGG, VAN BOMMEL, CYPRÈS... JUNIOR BJORN BORG, COQ SPORTIF, COMPAGNUCCI, REPLAY, RIVER WOOD, TIMBERLAND, CYPRÈS...

www.jeandelaere.be

DAMES BRUNATE, CAMPER, FLORIS, FLY LONDON, LUCA GROSSI, GUESS, HISPANITAS, LOLA CRUZ, MARIPE, MISS CLAIR, MISS MOOZ, NATURALISTA, NERO GIARDINI,

Edition

tot4.000e voordeel

Met de Active edition ontvAngt u een pAkket bijkoMende uitrusting zoAls skid plAtes voorAAn en AchterAAn, led stAndlichten, chrooM dorpelbescherMing, zijdelings bescherMstrips op de deuren en een buMperbescherMing AchterAAn ter wAArde vAn € 1.000 én bovendien een uitzonderlijke bijkoMende korting vAn € 3.000 incl. btw ! *

* AAnbod onder voorwAArden. rAAdpleeg uw erkende verdeler voor Meer info. beschikbAArheid AfhAnkelijk vAn leverbAre stock.

gemengd verbruik (l /100km): 6,0 –8,7 co 2 (g/km): 157–212 / k.b. 19/03/2004: www.ssangyong.be

er is Al een korAndo diesel Active edition vAnAf 19.990e incl. btw

le perfectionisMe coréen

ontdek ook deActyon sportsvAnAf 19.990eincl. btw

www.ssangyong.be

oAAv

Bromure215x148.indd 2 10/07/12 10:30

PARET NV | Leynseelstraat 61-66 (N8) | 8580 Avelgem | 0486 633 749 | www.paret-nv.be | [email protected]

Page 14: Randeevoe Ronse 38

SE

PT

EM

BE

RF

EE

ST

EN

Op 9 september kan iedereen in Ronse zich in de middeleeuwen wanen. Tijdens de Open Monumentendag ondergaat het oude centrum van ons stadje, vroeger gekend als de Vrijheid, een ware metamorfose.

Voor de mensen die niet kunnen wachten gaan de festiviteiten al van start zaterdagavond om 19 uur in de zaal ’t Kapitel. Voor € 65 kan je deelnemen aan een middeleeuws zesgangenmenu. De deelnemers kunnen zich aan een culinair avontuur verwachten. Voor frieten en stoofvleessaus moet je niet participeren aan het avondmaal. Gerechten zoals Zanzarelli of Limonia vormen die avond de standaard. Maar niet enkel het menu zal er voor zorgen dat je je in de middeleeuwen waant. Alles gebeurt volgens de regels van weleer. Zo zullen enkele reenactors de rol spelen van de hogere klasse die zoals het toen hoorde tafelde aan een afzonderlijke tafel. Ook vuurspuwers, een ridderduel en andere traditionele activiteiten zullen de avond op� euren. Wim Vermote, een van de organisatoren van de Vrijheidsfeesten, laat weten dat er die avond enkele verrassingen voorzien zijn.

Zondag gaan alle andere activiteiten van start. Het gebied rond de Sint-Hermes kerk, de vroegere Vrijheid, wordt omgetoverd tot een waarheidsgetrouw middeleeuws dorp. Tijdens het gebeuren wordt er rekening gehouden met het thema van de Open Monumentendag : muziek, woord en beeld. Zo staan er onder andere traditionele muzikanten op de Vrijheidsfeesten die de sfeer versterken met typische deunen van het riddertijdperk. Je kan je laten betoveren door de prachtige klanken van onder andere Datura. Die muziekgroep is vooral gekend voor haar repertoire van religieuze muziek. De activiteiten starten om 10 uur ‘s ochtends met een middeleeuwse misviering in de Sint-Hermes kerk. In de kerk kan je tevens een tentoonstelling gaan bewonderen rond Sint-

Hermes, de patroonheilige van de stad Ronse. Maar daar stopt het niet.

Het Albertpark krijgt ook een complete makeover. Het park wordt omgevormd tot een middeleeuwse ambachtenmarkt waar je kennis kan maken met enkele typische artisanale beroepen zoals een hoornbewerker of spinsters. Wim Vermote en zijn team willen met de vrijheidsfeesten duidelijk maken dat de middeleeuwen meer waren dan een duistere tijd van de pest en oorlogen. Hij wil zowaar kleur geven aan de Dark Ages. Aansluitend op de middeleeuwse markt is er ook een oude ambachten en kunst-markt met onder andere een muziekinstrumentenrestaurateur en een kalligra� e. Al deze activiteiten vinden plaats van 10 uur tot 18 uur. Het wordt een ware ontdekkingstocht doorheen de tijd voor jong en oud. Ook de alllerjongsten onder ons kunnen zich uitleven tijdens de Vrijheidsfeesten. De jonge ridders en prinsessen krijgen de kans om zelf schilden te maken of te leren zwaardvechten en boogschieten. Al die activiteiten vinden plaats op het grasplein van de Bruul.

(Tekst : Niels Saelens)

Vrijheidsfeesten8 en 9 september 2012

Alle activiteiten vinden plaats in en rond de Sint-Hermes kerk van 10 uur ’s ochtends tot 18 uur ‘s avonds. Aan het standbeeld van de belleman zal er een informatiepunt komen waar de dienst toerisme Ronse het dagprogramma zal bekendmaken en de plaats waar alle activiteiten doorgaan. 14

Page 15: Randeevoe Ronse 38

Gespecialiseerd in pelletkachels, houtkachels en inbouwhaarden

Langehaag 12-14 • Ronse • 0494 33 50 00 • [email protected]

Iedere zaterdag open van 10 u tot 18 u of op afspraak

O P E N D E U R D A G E Nzaterdag 22 & zondag 23 september 2012

van 10 u tot 18 u

RIKA

Een dans- en musicalschool voor jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar t.e.m. volwassenen.

OPENDEURDAG Zaterdag 15 september 2012 Van 14u tot 17u30 - Joseph Ferrantstraat 18 Iedereen is welkom !

THE YOUNG TALENTS BESTAAT 20 JAAR ! Hou onze website in het oog en wees getuige van deze spetterende tijd ! Een dansjaar vol nieuwigheden dat afgerond zal worden met een heus evenement !

1 E PROEFLES

GRATIS

Valou Schepens - licentiaat danspedagogie • 0495 42 02 10 • [email protected] Schepens - licentiaat danspedagogie • 0495 42 02 10 • [email protected]

Bezoek onze website voor meer info en ons nieuw programma 2012-2013 • WWW.THEYOUNGTALENTS.BE

Rons

e •

Vloe

sber

g •

Aat

• F

rasn

es •

Anv

aing

• C

elle

s •

Kain

Behang- en schilderwerkenBinnenhuisdecoratie

Zonnestraat 2 E - RONSE - 055 21 34 36 ( VLAK NAAST DELHAIZE )

Gesloten van 12 t.e.m. 26 augustus 2012

Behang- en schilderwerkenBinnenhuisdecoratie

Behang- en schilderwerken

-20%OP VERF

3+1OP BEHANG

Page 16: Randeevoe Ronse 38

SE

PT

EM

BE

RF

EE

ST

EN

Dat de Vrijheidsfeesten een waar festijn gaan worden voor jong en oud is een vaststaand feit. Maar die feesten zijn er natuurlijk niet vanzelf gekomen. Een team van gemotiveerde en creatieve mensen stonden aan de wieg van dit gebeuren.

De Vrijheidsfeesten zijn ontstaan vanuit de organisatie van ‘Historia Mundi’ in 2008. Een gemeenschappelijke band tussen vijf organisatoren die samen dezelfde liefde voor Ronse deelden resulteerde in een nieuw prestigieus project. Ze wilden de historische site van de Vrijheid een herwaardering bezorgen. Ook vriendschap speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de Vrijheidsfeesten.

De vijf hoofdorganisatoren Wim Vermote, Nancy Wijckman, Dirk De jonghe, Erik Devos en Leo Verstichel leveren elk hun bijdrage aan het historisch gebeuren. Leo spreekt van een complementair team. Zo zijn Wim en Nancy historisch heel goed op de hoogte van alles. Geen enkel geschiedkundig detail gaat aan hun voorbij. Zij hebben tevens een resem mensen die ze kunnen contacteren om alles in goede banen te leiden. Dirk staat op zijn beurt in voor de organisatie van de ambachtenmarkt. Leo is dan weer de man van de � nanciën. En dan hebben we nog Erik die over de nodige expertise van de Vrijheid in Ronse beschikt.

De Vrijheidsfeesten zijn er natuurlijk niet over een nacht ijs gekomen. De organisatie van de middeleeuwse feesten nam maar liefst twee jaar in beslag. Verder konden Leo en zijn kompanen rekenen op � nanciële steun van onder andere stad Ronse en provincie Oost-Vlaanderen. Geen enkele moeite was te groot voor de organisatie om de mensen een plezante maar tegelijk leerrijke dag aan te bieden.

Leo wil toch dat de nadruk vooral gelegd wordt op de activiteiten die zullen plaatsvinden. ‘We werken met vrijwilligers, maar toch vinden we het belangrijk dat er ook een tal van professionele krachten aanwezig zijn.’ Bij de vrijheidsfeesten ze� en ze alles in het werk om de bezoekers die unieke ervaring te geven. De buitenlandse artiesten die komen optreden zijn daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Maar ook de lokale en bovenlokale steun voor dit evenement wijst erop dat het een weekend zal worden als geen ander. Een unicum, zeker niet te missen. (Tekst : Niels Saelens)

De mensen achter de Vrijheidsfeesten

Kapsalon Versailles • Wijnstraat 5, rue au Vin • Ronse - Renaix • 055 20 81 82

Ontdek ons vernieuwd interieur !

Salon VerSailleS

Page 17: Randeevoe Ronse 38

NEW i30 5D VANAF € 13.199*

NEW i30 WAGON VANAF € 14.149* - LEASING € 366/MAAND**

HYUNDAI PREMIÈREFESTIVAL

New i30 Wagon. Beschermer van gezinnen, bewaker van kwaliteit.De grootste kaskrakers beleef je het liefst met het hele gezin. En de New i30 Wagon is zo’n klepper. Kijk maar naar zijn luxueuze interieur, afgewerkt met hoogkwalitatieve materialen en boordevol toptechnologie. Ontdek hem bij uw verdeler tijdens de opendeurdagen van 8 tot 15 september.

· 6 airbags· ESP® (Elektronische stabiliteitscontrole)· Radio/CD MP3 met AUX- en USB-aansluiting· Flex Steer®

· Mistlichten vooraan met dagrijverlichting· Blue Drive met ISG start/stopsysteem· Koffervolume van 528 liter

Belangrijkste standaarduitrusting New i30 Wagon

* Nettoprijs voor een NEW i30 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 16.699 - € 2.250 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 13.199. Nettoprijs voor een NEW i30 Wagon 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 17.699 - € 2.300 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 14.149. Ecobon: U kan alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud waarvan u eigenaar bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. Aanbod geldig tot en met 30/09/2012 of zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Prijzen incl. btw hetzij anders vermeld. Niet contractuele foto. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : hyundai.be.** Aanbod voor huur op lange termijn op 60 maanden - 100.000 km. Prijzen excl. btw. Betaling met bankdomiciliëring. Onderhoud & herstellingen, taksen, verzekeringen, pechverhelping, afschrijving, intresten inbegrepen. Vaste bonus malus, vrijstelling BA € 250, forfaitaire schadeloosstelling koetswerk 2,5%. Offerte via Hyundai Lease, onderdeel van Axus NV - Kolonel Bourgstraat 120 - 1140 Brussel. Voor meer info bel 02/706.41.70. Offerte op basis van catalogusprijzen en tarieven geldend op 01/08/2012 en 1 maand geldig onder voorbehoud van wijzigingen van de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren en de korting. Onze offerte is slechts geldig na aanvaarding van uw financiële dossier door onze kredietverzekeraar en na ondertekening van onze hoofdovereenkomst.

(L/100KM): 3,7 - 6,8 CO2 (G/KM): 97 - 160

Garage Eeckhout & Termote bvba, Kerzelare 92b Oudenaarde, 055 496 495, [email protected], www.eeckhouttermote.be

* Nettoprijs voor een NEW i30 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 16.699 - € 2.250 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 13.199. Nettoprijs voor een NEW i30 Wagon 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 17.699 - € 2.300 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 14.149. Ecobon: U kan alleen van * Nettoprijs voor een NEW i30 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 16.699 - € 2.250 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 13.199. Nettoprijs voor een NEW i30 Wagon 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 17.699 - € 2.300 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 14.149. Ecobon: U kan alleen van * Nettoprijs voor een NEW i30 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 16.699 - € 2.250 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 13.199. Nettoprijs voor een NEW i30 Wagon 1.4i Comfort Benzine. Catalogusprijs € 17.699 - € 2.300 Sterkorting - € 1.250 Ecobon = € 14.149. Ecobon: U kan alleen van

Opendeur-

dagen van

8 tot 15

september

Hoorcentrum Ilse CloetEzelpoort 38000 BruggeTel. 050 33 73 82www.dialogue.be

MEER INFO : 0800 94 229

Neem contact met ons op voor een gratis envrijblijvende hoortest.

Hoorcentrum Dekelver

Hoogstraat 28/39600 Ronse055 21 42 24 www.amplifon.be [email protected]

• Verkeersrecht

• Aansprakelijkheid

• Invorderingvanschulden,facturenenschade

• Handelsgeschillen

• Contractenrecht(huurenhandelshuur,verkoop,...)

• Arbeids-enontslagrecht

• Familierecht(echtscheidingen,onderhoudsvorderingen)

Coupl’Voie87,Res.Arseve-Ronse-T055208004-F055208014

BVBA ADVOCATENKANTOORHOOREMAN-VETCOURvan juridisch advies t.e.m. procedure

Page 18: Randeevoe Ronse 38

SE

PT

EM

BE

RF

EE

ST

EN

De brandweer van Ronse is steeds op zoek naar gepassioneerde medewerkers. De inzet is immers groot : de vrijwaring van de stad van grote catastrofes. Dat de laatste recruteringscampagne een succes was bewijze de nieuwe lichting Ronsische pompiers. Ze zijn met acht en ze gaan voor u door het vuur : Elmehdi Abara, Gerd Willaert, Jurgen Bansaert, Jonathan Jouret, � omas Longerstay, Tim Duhaut, Kendry De Vleeschauwer en Fabrice Van den Driessche.

‘Het moet vorige zomer geweest zijn dat ik me inschreef bij de vrijwillige brandweer,’ vertelt Fabrice Van den Driessche, die met zijn 37 jaar de oudste van de hoop is. Nietsvermoedend van wat hem te wachten stond, maar vol passie begon Fabrice en de zeven anderen aan wat een tocht zou die het midden houdt tussen scholing, inspanning en vriendschap. ‘Je moet er wat voor over hebben : volledige weekends, examens en andere proeven,’ valt Tim Duhaut in. Hij is met zijn 19 jaar de benjamin van de groep. Dat deze laatste stelling een zekerheid is, kan bevestigd worden met de intensieve opleiding die ‘de mannen’ kregen. ‘Het start allemaal met de fysieke toelatingsproeven (ladderklimmen, lopen, springen,…enz.) alvorens aan het echte werk te kunnen beginnen.’ En onder het echte werk wordt niet onmiddellijk branden blussen verstaan. Eerst volgt een gedegen theoretische opleiding, die enkele maanden duurt en werd gedoceerd in de brandweerkazerne van Oudenaarde. Daarna pas krijgen de stagiairs voor het eerst een straalpijp (voor de niet-vuurvechters onder ons : een geso� sticeerde lans) in de handen in het Provinciaal Brandweer Opleidingscentrum in de Gentse havenzone. ‘In het PBO leren we de basisbeginselen van het brandweerman-zijn : blustechnieken, werken met perslucht (ona� ankelijke adembescherming, nvdr), reddingstechnieken, reanimatiecursussen en dergelijke. Deze praktische opleiding duurt ongeveer een half jaar. Aan het einde van de rit moet je je bewijzen tegenover verschillende examencommissies van je kennen en kunnen,’ gaat Fabrice verder. De lat ligt hoog, dat weten de jongens van op voorhand. ‘Maar we maken

ons geen illusies, als je daar buiten komt kan je niet alles. Het is een intensief proces van leren en bijleren. Steeds op de hoogte blijven van nieuwe en betere technieken is de enige manier waarop de brandweer goed kan presteren,’ weet Tim. Daarom worden bovenop de reguliere lessen in het PBO ook nog interne cursussen georganiseerd door de manschappen van de brandweer van Ronse, onder leiding van adjudant Jean-Paul Truyen. ‘Een rechtvaardige leermeester die je die extra kneepjes leert,’ slijmt Tim bij zijn overste.

Hiermee is duidelijk dat de tijd van roekeloze acties en urenlange cafébezoeken ver achter ons ligt. Deze nieuwe garde Ronsenaars zal de komende decennia u vrijwaren van heel wat ongemakken. Want naast brandjes blussen hee� de brandweer nog andere belangrijke taken. Denken we hierbij aan wespenverdelgingen, dieren in nood, ongevallen, overstromingen, bevrijdingen en diverse andere opdrachten. Kortom : als niemand het wil of kan doen, dan doet de brandweer het.

Tijdens de septemberfeesten organiseert brandweer Ronse naar goede gewoonte zijn opendeur en barbecue. Op 8 september wor-den de buiken gevuld, op 9 september kan u naast de barbecue eveneens het wagenpark van de vlammenbestrijders bezoeken, in een van de vele oldtimer brandweervoertuigen plaats-nemen of een van de vele demonstraties bij-wonen. De nieuwe rekruten brengen eveneens een demonstratie. Wees er zeker bij om ze in actie te zien. Info en kaarten op het nummer 0475 30 86 52. (Tekst : Jonathan Jouret)

Brandweer Ronse

24

Page 19: Randeevoe Ronse 38

Garage Van Dorpe NVWesterring 3 – 9700 OudenaardeTel : 055 31 18 22

(2) 7,1-7,8 L / 100 KM | 164-181 G / KM | www.toyota.be(1) Catalogusprijs BTWi geldig op 15.07.2012. (2) 5 jaar garantie en bijstand : internationale fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar dus tot 5 jaar in totaal (max. 150.000 km) door Toyota Belgium n.v. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info in uw erkend Toyota Verkooppunt of op toyota.be.

De nieuwe Toyota GT86 is ontworpen met één doel voor ogen: de harten sneller doen slaan van iedereen die gepassioneerd is door het rijden zelf. Zijn 200 pk, laag gewicht en verlaagd zwaartepunt zorgen ervoor dat u ten volle kan genieten van zijn levendigheid, wendbaarheid en wegligging in alle bochten. Rijplezier gegarandeerd!

Er is al een nieuwe GT86 vanaf € 31.690,-(1)

Nieuwe Toyota GT86Doe weer aan sport

20120726-050144-003.indd 1 27/07/12 12:18Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Bezoek deNIEUWE TOONZAAL

in Ronse

Laat u inspireren & adviseren !

Doorniksesteenweg 1 | Ronse | T 055 20 65 00 | www.holvoet.netOPEN Alle dagen 7.00-12.30 & 13.00-18.00 | Zaterdag 7.30-12.00 & 13.30-16.30

KANTOOR MARC VAN LIERDEStationsstraat 38 - RonSe - CBFA 10430 A-cB

055 21 72 66 - [email protected]

bank en verzekering / anders bekeken

Tarief energy@home, geldig op 09/07/2012 voor een financiering van gewone verbouwingen met min. 50% energiebesparende verbouwingen, kan op ieder ogenblik worden herzien. On-der voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AXA Bank en na ondertekening van uw kredietcontract. Vaste debetrentevoet: 4,95%. Jaarlijks kostenpercentage (JKP): 4,95% voor een lening op afbetaling van 10.000 euro met een looptijd van 48 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 229,57 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 11.019,36.

Page 20: Randeevoe Ronse 38

CADEAU*

Blu-Ray player

+ een fi lm naar keuze

SAMSUNG SMART LED-TVDE NIEUWSTE TV MET DE MEESTE MOGELIJKHEDEN

*BIJ

AA

NK

OO

P V

AN

EEN

SM

AR

T LE

D T

V E

S63

XX

, ES

6710

, ES

6800

, ES

6900

SER

IE

VAN

46”

OF

GR

OTE

R E

N B

IJ E

EN E

S70

00 O

F ES

8000

SER

IE V

AN

40”

OF

GR

OTE

R

Stationsstraat 23, rue de la Gare • Ronse / Renaix • 055 21 37 72 • [email protected]

ELECTRO BENOIT CORDIER

SE

PT

EM

BE

RF

EE

ST

EN ‘Als ik de statuten nakijk, dan moet dit de 41ste

editie zijn van de autoshow zoals we hem vandaag kennen,’ weet BMW-concessiehouder Werner Vandekerckhove. Het concept is doodeenvoudig, maar lokt al jarenlang traditioneel pakken volk. Onder de mooie zon laten menig ‘connaisseurs’ zich dan maar al te graag informeren door Ronses beste professionele autohandelaars. De namen zijn gekend, maar we overlopen ze graag nog even. Garage Bastien komt traditioneel met het Duitse Opel en het Amerikaanse Chevrolet, complementaire merken die in zijn gamma een ruime keuze hebben van starterwagens tot het betere middensegment. Ook garage Gemco is er opnieuw bij. Op hun stand vinden we Volkswagen terug en Skoda, die de laatste jaren een ferme remonte aan het maken is op de � eetmarkt. Vandekerckhove en Fiers komen met twee Duitse standhouders, respectievelijk BMW en Mercedes. Op het eerste zicht twee directe concurrenten, maar het aanbod

overlapt en biedt een tegemoetkoming voor iedere meerwaardezoeker. Garage Dekeyser vinden we dit jaar terug met Renault en Dacia. Het Franse Renault is een vaste waarde, maar wist u dat nu ook Dacia tot diezelfde Renaultgroep behoort ? Kwaliteit en rijplezier blij� bij de Franse autobouwer het trefwoord. En last but not least, mogen we zeker garage Lemaitre niet vergeten, die we terugvinden met Citroën en Seat. Citroën is heel zeker een blikvanger tijdens deze autoshow. Internationaal vielen de monden immers open van de vernieuwde DS-modellen van weleer. Nostalgie en degelijke bouwkunde in een ! Wij zijn er alvast van overtuigd dat de autoshow editie 2012 opnieuw een voltre� er zal zijn! Neem gerust uw tijd voor een kijkje bij de verschillende concessiehouders en spreek ze eveneens aan. Op de autoshow worden immers traditioneel mooie deals gesloten. Laat u volledig gaan, en onthoud de gezegende woorden : zwart maakt snel vuil. (Tekst : Jonathan Jouret)

AutoshowGeen septemberfeesten zonder autoshow, zoveel is zeker. De eenenveertigste showeditie van Ronses mooiste en nieuwste bolides is en blij� een vaste waarde in het feestweekend van september. Een kort overzicht van wat u kan verwachten.

Gemco nv/sa • Ninovestraat 108 • Ronse Gsm 0475 92 62 68 • Tel. 055 21 29 06 [email protected] • www.gemco-vw.be

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

Het leven kan hectisch zijn, zeker wanneer u een gezin hebt. Daarom is het belangrijk dat u een houvast hebt, iets waar u op kan rekenen wanneer het nodig is, zoals de ŠKODA Octavia Combi. Met zijn tijdloos design, een zee van ruimte voor passagiers en bagage, schitterende rijeigenschappen en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding kunnen u en uw gezin altijd rekenen op de ŠKODA Octavia Combi, hoe hectisch het leven ook is.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

SIMPLY CLEVER

4,2 - 7,8 L/100 KM. CO2 109 - 182 G/KM.

Geef je gezin iets waar ze op kunnen rekenen.

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

SIMPLY CLEVER

Afgebeeld model enkel ter illustratie. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004) : www.skoda.be

4,1 - 4,7 L/100 KM 95 - 108 G/KM

New ŠKODA Citigo.Your new communication tool.

City Safe Drivehet noodrem-systeem

Versie met 4 deuren om je nog sneller te installeren

Enorme opslagcapaciteit bagageruimte tot 950 liter

ESP standaard = veiligheid verzekerd een score van 5 sterren op de EuroNCAP crashtests

Digitale aansluiting ideaal voor gps, muziek, foto's, ...

Page 21: Randeevoe Ronse 38

GARAGE BASTIENCésar Snoecklaan 40

Ronse

AUTOSHOW

GARAGE FIERSNinoofsesteenweg 557 A

Ronse

GARAGE GEMCOElzeelsesteenweg 133

Ronse

GARAGE VANDE KERCKHOVELeuzesesteenweg 10

Ronse

GARAGE DEKEYSEROude Vesten 47

Ronse

GARAGE LEMAITRENinovestraat 118

Ronse

Ontdek de nieuwste modellen !Profiteer van onweerstaanbare promoties !

BMW

ZAT. 8 & ZON. 9 SEPTEMBER 2012zat. 16 tot 20 u. / zon. van 10 tot 19 u.

GROTE MARKT - RONSE

Page 22: Randeevoe Ronse 38

Culinaire avondmarkt25 mei 2012

Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

Cyclo cart12 juli 2012

Een volledige reportage op www.randeevoe.be !

Culinaire Ronse leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Page 23: Randeevoe Ronse 38

r

looking good feeling goodpl. fr. rooseveltplein 23 • ronse-renaix • 055 21 91 [email protected] • www.optiekdhondt.be

Chanel, Gucci, Emporio Armani, Dolce et Gabbana, Giorgio Armani, Oakley, D&G, Faconnable, Carrera,

Ray Ban, Guess, Prada, Serengeti, Persol, …

KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR ?

Ruime keuze aan kwaliteitvolle

kinderbrillen

rr

r

D’HONDT NV Eendrachtstraat 4, 9300 AalstREYNAERT Ambachtstraat 2, 9700 OudenaardeD’HONDT NV Industrielaan 6, 9620 Zottegem

[email protected]

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Prijs incl. btw. Afgebeeld model ter illustratie. Open deur: week 10-19u, weekend 10 - 18u!

Nettobijdrage op VAA vanaf € 53,50/maand3,6 - 7,9 L/100 km • 94 - 185 g CO2/km

VOLVO V40 D2 VANAF € 22.990+ unieke condities op de rest van het gamma

D’HONDT

NIEUWE VOLVO V40ECHT ZOALS U

OPEN DEUR DAGEN 3 TEM 9 SEPTEMBER

Page 24: Randeevoe Ronse 38

20u00

20u00

Page 25: Randeevoe Ronse 38

DINER - SHOW - THEATER

CONGRESCENTRUM AZ GLORIEUXGlorieuxlaan 55 - Ronse

ZAT./SAM. 6.10.12

AFRIKAANSE AVOND - 2de EDITIE

BORN TO BE ALIVE

VROUWEN INBEWEGING &

6 t.e.m. 21/10 Tentoonstelling : Lieve Blancquaert & tekenwedstrijd voor verschillende leerlingen van scholen uit Ronse met als Thema ‘Laat mijn mama niet doodgaan’ in ziekenhuis AZ Glorieux (verdiep 0)

18u30 Maaltijd couscous

Vanaf 20u00 Modedefi lé (met traditionele kleding uit Congo, Tunesië, Marokko & Indië) & show met jong talent : theater & wereldmuziek (met o.a. Les bons vivants & Chris Kasonga) BENEFIET VOOR VROUWEN CONGO

1 OP 13 STERFT TIJDENS HET BEVALLEN

Inkom / Entrée : 5,00 euro - Inkom en maaltijd / Entrée et repas : 15,00 euroReservatie / Réservation : Safi a 0473 91 59 02 - safi [email protected]

ALLE INFO EN INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE WWW.OPENINGKANTOORRONSE.BE

Page 26: Randeevoe Ronse 38

ZATERDAG 8 SEPTEMBERvan 18u30 tot 23u

UNIEK MIDDELEEUWS BANKET MET ANIMATIEZaal ‘t kapittel Ronse, Kaatsspelplein 6, 9600 RonseUniek middeleeuws banket met een rijkelijk zesgangenmenu waarbij de gerechten bereid zijn volgens authentieke middeleeuwse recepten. Om de gasten te plezieren worden tussen elke service ‘en-tremets’ opgevoerd door verhalenvertellers, dichters, valkeniers, jongleurs, goochelaars en vuurspuwers. Uiteraard ontbreekt het ook niet aan middeleeuwse muziek. Spektakel verzekerd ! Prijs : €65. Info & inschrijving : [email protected]______________________________

ZATERDAG 8 SEPTEMBERom 10u

VERHUISSTOETZuidstraat 19, RonseOp zaterdag 8 september neemt men feestelijk intrek in de nieuwe academie. Met tromgeroff el en trompetgeschal, beweging en dans vertrekt er een kleurrijke stoet vanuit de oude naar de nieuwe academie. Met een reus, vlaggenzwaaiers, dansers,...Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze bonte stoet om samen met de ganse school de

oversteek te maken naar een nieuw verhaal ! Hou deze dag vrij in je agenda om als deelnemer, als echte VIP, als allereerste de academie betreden. Het zou fi jn zijn om deze overtocht kleurrijk te kunnen maken : dus duik in je klerenkast en laat je fantasie los. Samenkomst om 8u45 voor een gezamenlijke repetitie in de Zuidstraat. Vertrek om 10u. Rondlei-ding en afsluiten in de nieuwe academie (12u).______________________________

ZONDAG 9 SEPTEMBERvan 10u tot 18u

ALLODIUM MIDDELEEUWSE SCHILDKNAEPENSCHOOLGrasplein park Bruul (kant Sint-Hermeskerk / MUST),Sint-Pietersnieuwstraat 1, RonseIn en rond een ruime, middeleeuwse tent bieden we de riddertjes in wording alles aan om hun strijdvaar-digheid te oefenen : schilden maken, zwaardvechten, boogschieten,... Voor de frêle jonkvrouwen is er ook haar-en armbandjes vilten. Prijs : gratis. Info & contact : www.hetgeheimegenootschap.be______________________________

ZONDAG 16 SEPTEMBER om 14u

RONSE RUNDe sportdienst van de stad Ronse organiseert in samenwerking met de stedelijke Sportraad voor de

eerste maal een recreatieve stratenloop doorheen het centrum van de stad. Je kan kiezen tussen de afstanden 6 of 10 kilometer. Het startsein wordt gegeven in de Nieuwebrugstraat. Van daaruit gaat het parcours over verschillende ronden doorheen het stadscentrum. De deelnemers van de 6 km lopen 3 rondjes, voor de 10 km moet je 5 ronden voorbij familie en supporters lopen ! De fi nish ligt op de Grote Markt, waar sportieve randanimatie voorzien is voor de kinderen. Als je vooraf inschrijft kost je deelname 5 euro (inschrijving is pas defi nitief na betaling) en ben je zeker van een leuke goodiebag met onder andere een T-shirt, drinkfl es en bonnetjes van deelnemende horecazaken ! Prijs : €5 (dag zelf €7). Info & inschrijving : www.ronse.be______________________________

ZONDAG 16 SEPTEMBERvan 10u tot 16u

BUURTROMMELMARKTJ. Wautersplein, Ronse Wijk Stookt organiseert zoals ieder jaar een gezellige buurtrommelmarkt waarop iedereen welkom is. Info & inschrijving als standhouder : 055 21 47 58 of 055 21 07 ______________________________

ZATERDAG 29 SEPTEMBERvanaf 13uZONDAG 30 SEPTEMBERvanaf 10u30

OPENING CULTUURCENTRUM DE VERVERIJWolvestraat 37, RonseHet Cultuurcentrum De Ververij en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen openen samen met u de nieuwe gebouwen van de Cultuursite de Ververij. Open klas-sen, concerten, toonmomenten, objecten,.. zullen u om de oren slaan in het kader van de spiksplinter-nieuwe ruimtes van het gebouw zowel met muziek, woord, dans als met beeldende kunsten. Het cul-tuurcentrum zal zich evenmin onbetuigd laten met het organiseren van pop- en jazzoptredens én een eigenzinnige tentoonstelling van ruimtelijk werk ! Feest mee !

16.092012

ZONDAG

AC

TIV

ITE

ITE

NA

GE

ND

A

Op zondag 9 september is het weer zover en viert Vlaanderen voor de 24ste keer Open Monumentendag, dé kans om plaat-sen waar cultuur werd gemaakt en beleefd te bezoeken. Dit jaar zijn muziek, woord

en beeld de leidraad van het evenement. Op Open Monumentendag zijn gebouwen waarin de ‘high society’ vroeger aan cultuur deed te bezichtigen, ook wordt er een kijkje genomen in de monumenten waarin de ‘ge-wone mens’ aan zijn culturele trekken kwam.

Samen met 196 andere Vlaamse steden en gemeen-ten staat ook Ronse die dag volledig in het teken van cultuur, en worden de Ronsese erfgoedpareltjes waar kunst en cultuur werden gecreëerd en beleefd opengesteld voor bewondering. Ronse doet het op z’n middeleeuws op de Kleine Markt. Vanaf 10u kunt u er terecht om de eucharistieviering bij te wonen uit die periode. Ook de ambachtenmarkt en het zondaggebeuren voor de kleinsten onder ons zullen tot 18u te bezoeken zijn. De dienst toerisme organiseert een wandeling waarbij een gids u zal

meenemen op sleeptouw door de Vrijheid met de Sint-Hermeskerk als middelpunt van de belangstelling. Deze is uiteraard ook open voor bezoek. Hier wordt de nadruk vooral gelegd op de kerk met haar toren en beiaard. De indrukwek-kende toren herbergt namelijk een orgel en 49 klokken. En om helemaal in de sfeer te komen zal er klassieke muziek gebracht worden door het blokfl uitkwartet Vier op ’n Rij.

Het belooft een dag vol creatie, beleving, inspiratie en schoonheid te worden. Kom dus zondag 9 september tussen 10u en 18u zeker eens een kijkje nemen op de Kleine Markt. Nog vragen? Surf dan snel naar www.openmonu-menten.be om alle details te weten te komen.

(Tekst : Sasian Van Den Berghe)32

Page 27: Randeevoe Ronse 38

VALERIEC H I L D R E N ’ S W E A R 0 - 1 8

K R E K E L P U T 1 0 • 9 7 0 0 O U D E N A A R D E • 0 5 5 / 3 1 2 6 3 5( O P 1 0 0 M V A N D E M A R K T V I A D E B R O O D S T R A A T )

Van vrijdag 31 augustus tot en met zaterdag 8 september

Extra open op:Vri jdag 31 augustus laatavondshoping tot 21u.Zondag 2 september open van 14u tot 18u.

OPENDEUR -10%L I U • J O P A U L S M I T H

LIU•JO

PAUL SMITH

HACKETT

TWIN SET

TOMMY HILFIGER

HUGO BOSS

GAULTIER

Mc GREGOR

PAULINE B

RETOUR

Page 28: Randeevoe Ronse 38

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

JONGE SLA

Alles kan ik verdragen,het verdorren van bonen,stervende bloemen, het hoekje aardappelen kan ik met droge ogenzien rooien, daar ben ikwerkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,net geplant, slap nog,in vochtige bedjes, nee.

Rutger Kopland

Precies drie jaar geleden rich� e ik in deze rubriek even de spots op de Nederlandse dichter Rutger Kopland. 11 juli ll. overleed deze prachtige man en unieke poëet. Daarom wil ik er weerom, en natuurlijk veel te kortstondig, een gedicht aan wijden. Door omstandigheden, natuurlijk niet los te zien van onze gemeenschappelijke noemer, de poëzie, had ik destijds een warm en indringend contact met Kopland (pseudoniem van Rutger Hendrik van den Hoofdakker), waardoor mijn waardering en achting voor deze schi� erende man nog in grote mate toenamen. Voor den brode psychiater, was hij als dichter bekend bij een groot publiek, vooral in Nederland. Het is de ogenschijnlijk eenvoudige wijze waarop hij complexe gevoelens onder woorden bracht, die hem in mijn ogen op eenzame hoogte tilde als dichter. De mens, de natuur en daar rond het raadselachtige, de verwondering, dat was samengevat hetgeen hem bezighield. Rutger Kopland zei het zo tre� end als volgt : “Misschien is dichten woorden vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er waren.” Uit groot respect voor deze werkelijk uitzonderlijke � guur uit de Nederlandstalige poëzie, hierbij één van de sublieme gedichten –parels- die velen met hem vereenzelvigen (Tekst : Paul Cox - www.paulcox.be)

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht. Nu eens van mezelf, dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds laat ik het voorafgaan door een korte introductie en/of bespreking.

Omdat we van mening zijn dat de Kop van de Maand zo dicht mogelijk bij de mensen zelf moet staan, le� erlijk en � guurlijk, vinden we het hoog tijd dat U beslist wie er vanaf nu onze Kop wordt. Het gaat zelf verder dan dat: na een jaar verkiezen we de Kop van het Jaar. Deze persoon zal gekozen worden door onze lezers uit de maandelijks ingezonden Koppen. Hij of zij zal niet alleen een jaar lang de bijzonder eervolle titel mogen dragen, maar ook bekroond worden met tal van mooie prijzen. Met de editie van oktober beginnen we er aan, en dat voor 10 edities lang.

Na een grondige screening van onze redactie en de Staatsveiligheid wordt deze persoon belicht als Kop van de Maand en is hij of zij in de running voor Kop van het Jaar ! Met dit initiatief proberen we mensen in de bloemetjes te ze� en die al te vaak vergeten worden (vrijwilligers, bijzondere hulpen, mensen met een extreme passie,…). Het zijn immers deze mensen die we het hardst nodig hebben in onze maatschappij. Hou een oogje in het zeil, en laat ons zeker iets weten !

Bij deze willen we u goed, en voor sommigen onder jullie misschien, minder goed nieuws brengen. Na lang en hard nadenken, slapeloze nachten, bloed, zweet en tranen hebben we een nieuw concept bedacht. De Kop van de Maand 2.0 als het ware.

Wie kan nu aanspraak maken op deze benoeming ? Kent u iemand (uiteraard niet uzelf, tenzij u aan een hoge vorm van narcisme lijdt) die op het socio-cultureel vlak (en wees er zeker van, dat is een heel breed begrip) een meerwaarde betekent voor zijn omgeving ? Dan is het die persoon die we zoeken ! Stuur ons zijn of haar contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) door via [email protected] of via de post naar de Sint-Martensstraat 10. Vergeet eveneens uw contactgegevens niet te vermelden.

?

? ?

34

Page 29: Randeevoe Ronse 38

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

JONGE SLA

Alles kan ik verdragen,het verdorren van bonen,stervende bloemen, het hoekje aardappelen kan ik met droge ogenzien rooien, daar ben ikwerkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,net geplant, slap nog,in vochtige bedjes, nee.

Rutger Kopland

Precies drie jaar geleden rich� e ik in deze rubriek even de spots op de Nederlandse dichter Rutger Kopland. 11 juli ll. overleed deze prachtige man en unieke poëet. Daarom wil ik er weerom, en natuurlijk veel te kortstondig, een gedicht aan wijden. Door omstandigheden, natuurlijk niet los te zien van onze gemeenschappelijke noemer, de poëzie, had ik destijds een warm en indringend contact met Kopland (pseudoniem van Rutger Hendrik van den Hoofdakker), waardoor mijn waardering en achting voor deze schi� erende man nog in grote mate toenamen. Voor den brode psychiater, was hij als dichter bekend bij een groot publiek, vooral in Nederland. Het is de ogenschijnlijk eenvoudige wijze waarop hij complexe gevoelens onder woorden bracht, die hem in mijn ogen op eenzame hoogte tilde als dichter. De mens, de natuur en daar rond het raadselachtige, de verwondering, dat was samengevat hetgeen hem bezighield. Rutger Kopland zei het zo tre� end als volgt : “Misschien is dichten woorden vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er waren.” Uit groot respect voor deze werkelijk uitzonderlijke � guur uit de Nederlandstalige poëzie, hierbij één van de sublieme gedichten –parels- die velen met hem vereenzelvigen (Tekst : Paul Cox - www.paulcox.be)

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht. Nu eens van mezelf, dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds laat ik het voorafgaan door een korte introductie en/of bespreking.

Omdat we van mening zijn dat de Kop van de Maand zo dicht mogelijk bij de mensen zelf moet staan, le� erlijk en � guurlijk, vinden we het hoog tijd dat U beslist wie er vanaf nu onze Kop wordt. Het gaat zelf verder dan dat: na een jaar verkiezen we de Kop van het Jaar. Deze persoon zal gekozen worden door onze lezers uit de maandelijks ingezonden Koppen. Hij of zij zal niet alleen een jaar lang de bijzonder eervolle titel mogen dragen, maar ook bekroond worden met tal van mooie prijzen. Met de editie van oktober beginnen we er aan, en dat voor 10 edities lang.

Na een grondige screening van onze redactie en de Staatsveiligheid wordt deze persoon belicht als Kop van de Maand en is hij of zij in de running voor Kop van het Jaar ! Met dit initiatief proberen we mensen in de bloemetjes te ze� en die al te vaak vergeten worden (vrijwilligers, bijzondere hulpen, mensen met een extreme passie,…). Het zijn immers deze mensen die we het hardst nodig hebben in onze maatschappij. Hou een oogje in het zeil, en laat ons zeker iets weten !

Bij deze willen we u goed, en voor sommigen onder jullie misschien, minder goed nieuws brengen. Na lang en hard nadenken, slapeloze nachten, bloed, zweet en tranen hebben we een nieuw concept bedacht. De Kop van de Maand 2.0 als het ware.

Wie kan nu aanspraak maken op deze benoeming ? Kent u iemand (uiteraard niet uzelf, tenzij u aan een hoge vorm van narcisme lijdt) die op het socio-cultureel vlak (en wees er zeker van, dat is een heel breed begrip) een meerwaarde betekent voor zijn omgeving ? Dan is het die persoon die we zoeken ! Stuur ons zijn of haar contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) door via [email protected] of via de post naar de Sint-Martensstraat 10. Vergeet eveneens uw contactgegevens niet te vermelden.

?

? ? Begin september luidt de nieuwe A-Klasse een gloednieuwe generatie compacte stadswagens in. Kijk je ook reikhalzend uit naar zijn komst? En zou je hem als het kon als een échte supporter enthousiast over die langverwachte eindmeet willen schreeuwen?

Laat je lokroep dan vooral origineel luid weerklinken… en vergeet dit zeker niet uitgebreid te filmen! Want Group Ghistelinck daagt je uit voor een ware supportersstrijd.

De ultieme eindwinnaar van deze meerstemmige aanmoedigings-race wordt een jaar lang eigenaar* van de gloednieuwe, sportieve hatchback! Bovendien worden de 250 origineelste enthousiastelingen beloond met een duo-ticket voor een exclusief Group Ghistelinck concert van GOOSE op 29 september in De Kreun in Kortrijk.

Surf naar www.ghistelinck.be/newaclass of scan de QR-code en ontdek er alle wedstrijdvoorwaarden! De nieuwe A-Klasse. Zing, schreeuw, gil, lach, juich, film en bewonder.

Roep je eigen nieuwe A-Klasse naar de finish.

*Inclusief verzekering, exclusief brandstof. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be. Geef voorrang aan veiligheid.

3,8 - 6,4 L/100 KM • 98 - 148 G CO2/KM

Coming soon**The new A-Class.

Group GhistelinckHoofdzetel F. Rooseveltlaan 165, 8790 Waregem, T 056 620 810, [email protected] Group Ghistelinck filialen in Kortrijk, Deinze, Oudenaarde en Moeskroen

Begin september luidt de nieuwe A-Klasse een gloednieuwe generatie compacte stadswagens in. Kijk je ook reikhalzend uit naar zijn komst? En zou je hem als het kon als een échte supporter enthousiast over die langverwachte eindmeet willen schreeuwen?

Laat je lokroep dan vooral origineel luid weerklinken… en vergeet dit zeker niet uitgebreid te filmen! Want Group Ghistelinck daagt je uit voor een ware supportersstrijd.

De ultieme eindwinnaar van deze meerstemmige aanmoedigings-race wordt een jaar lang eigenaar* van de gloednieuwe, sportieve hatchback! Bovendien worden de 250 origineelste enthousiastelingen beloond met een duo-ticket voor een exclusief Group Ghistelinck concert van GOOSE op 29 september in De Kreun in Kortrijk.

Surf naar www.ghistelinck.be/newaclass of scan de QR-code en ontdek er alle wedstrijdvoorwaarden! De nieuwe A-Klasse. Zing, schreeuw, gil, lach, juich, film en bewonder.

Roep je eigen nieuwe A-Klasse naar de finish.

*Inclusief verzekering, exclusief brandstof. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be. Geef voorrang aan veiligheid.

3,8 - 6,4 L/100 KM • 98 - 148 G CO2/KM

Coming soon**The new A-Class.

Group GhistelinckHoofdzetel F. Rooseveltlaan 165, 8790 Waregem, T 056 620 810, [email protected] Group Ghistelinck filialen in Kortrijk, Deinze, Oudenaarde en Moeskroen

Page 30: Randeevoe Ronse 38

MALIBU LTZ 2.0D

chevrolet.be

De Chevrolet Malibu geeft al sinds 1964 de toon aan. Deze nieuwe uitvoering verpakt de vertrouwde succesformule (compromisloos comfort, puike prestaties en 5-sterren veiligheid) in een hedendaags stijlvol silhouet. Verwen uzelf, verken de mogelijkheden.

CHEVROLET MALIBULeef luilekker

5,1 L/100 KM - 134G CO2/KMVerbruik- en emissiegegevens van automaat-versie nog niet gekend bij ter perse gaanMilieu-informatie KB 19.3.2004 : www.chevrolet.be

GARAGE BASTIEN C. Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be - [email protected] - 055 23 20 20

Page 31: Randeevoe Ronse 38

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op eencheque t.w.v. 50 euro bijImmo Decor Lauwers (p 15). Alvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :VA� NTIEOORD

De gelukkige winnaar is :Carine DEROUBAIXRonse

HORIZONTAAL

1. Vrijstiert4. Trieteren6. Raisonnoebo°8. Broeweete11. Steikveugho°13. Remeidie

VERT ICAAL

2. Peûlhuufdekie3. Bombo°ne gaaze5. pet-pet7. wuutelierkie9. Broeke10. Wiepedjaane12. Pieenus14. Truintso°hen

Oplossing:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abeelstraat 26a9600 Ronse

[email protected] www.immoad.be

IN DE KIJKER TE KOOP TE RONSE

Stationsstraat 1-3 : ruim centr. gele-gen commerc. pand met woonst (±3a90ca.) Winkelruimte (±200m²) met gr. etalages, burelen en opslag. Woonst met 4 slpks, living, kkn, badk. en zolder. Gvg-Wche-Gdv-Gvkr-Gvv

Verlorenstraat 16 : authentieke art-nouveau woning met centr. lig-ging. Goed onderh. Prachtige living, zitpl., ing. kkn, 6 slpks, badk., bijgeb. (±75m²), gar. en tuin, (±7a30ca).Wche-Gvg-Gvv-Gvkr-Gdv, EPC : 451 kWh/m²

Broeke 127 : ruime villa (±195m²) met 3 slpks, ruime living, inger. keuken, badk. Inrichtbare zolder (±150m²). Dubbele garage, kelder en aangelegde tuin met terras. Gvkr-Gdv-Vv-Wg-Vg

Oudstrijderslaan 3 : mooie studio (±40m²) op 2de verdiep. met autostaan-plaats, inkomhal, leef- en eetruimte, kkn, badk. en terras. Ideaal als investering. Gvg-Wche-Gdv-Gvkr-Gvv, EPC : 172 kWh/m²

Broeke 52 : Gezellige, instapklare en lichtrijke hoekwoning (± 2a20ca) met living, ingerichte kkn, berging, 2 slpks, badk. met douche, zolder en tuin. Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv, EPC : 626 kWh/m²

www.immoad.be

5 goede redenen om te kiezen voor Danilith-Delmulle nieuwbouw- Volledige vrijheid- Vaste prijzen- Vaste bouwtermijn- Eén partner- Duurzaam bouwen

Op uw grond of die uit ons aanbod. Vanaf €140.000 alle kosten inbegrepen.

Meer inlichtingen ? David Deunynck T 055 21 04 08

Res. Neckebroek : Elzeelsesteenweg19 aangename nieuwbouwapp. Ver-schillende types en groottes van 74m² tot 146m² met 1, 2 of 3 slpks, living, ing. kkn, badk., terras, gar. Volledig afgewerkte appartementen. Reeds 6 verkocht ! Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv

DANILITHDELMULLE

NIEUWBOUWPROJECT

Page 32: Randeevoe Ronse 38

Fr. Rooseveltplein RONSE

✆ 055 21 30 54www.spiers-slaapcomfort.be

SPIERS ook bereikbaar in de Fabriekstraat 54