Randeevoe Ronse 27

32
GRATIS MAANDBLAD e 27 GRATIS MAANDBLAD - EDITIE RONSE - SEPTEMBER 2011 OES RONSE THEATER VTV 100 JAAR DAVIDSFONDS GILI BUSCEMI MISS STYLE • ROYAL HERMES HOCKEY • MODESHOW • WATKYNE R ONSE HEEFT STIJL…

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Ronse editie 10

Transcript of Randeevoe Ronse 27

Page 1: Randeevoe Ronse 27

G R A T I S M A A N D B L A D

e27

GR

ATIS

MA

AN

DB

LA

D -

eDIT

Ie R

oN

Se -

SepT

eM

BeR

201

1

OES RONSE • THEATER VTV • 100 JAAR DAVIDSFONDS • GIl I • BUSCEMI

M I S S S T Y L E • R O YA L H E R M E S H O C K E Y • M O D E S H O W • WA T K Y N E

Ronseheeft stijl…

Page 2: Randeevoe Ronse 27

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

DE NIEUWE BMW 1 REEKS. DAAR KOMEN VAST MOOIE MOMENTEN VAN.

Ons Opendeurweekend op 17 en 18 september is het uitgelezen moment om de nieuweBMW 1 Reeks te komen ontdekken. Uiteraard kunt u bepalen welk van zijn twee karakters het best aansluit bij dat van u: de compromisloze Sport Line of de eigentijdse Urban Line. En er valt nog veel meer te beleven. Zoals een voorstelling van basketbalclub BBC De Pinte-Latem en een capoeira-demonstratie door Jair & Braziliaanse vrienden. Bent u van de partij? Dan maakt u eveneens kans om een unieke BMW 1 Series Experience in München te winnen. Redenen genoeg dus om langs te komen tijdens ons Opendeurweekend.

OPENDEURWEEKEND OP 17 EN 18 SEPTEMBER.Peter Daeninck OudenaardeWesterring 27b (N60) 9700 OudenaardeTel. 055 33 70 [email protected]

Peter Daeninck

Oudenaarde Echt rijplezier

BMW12257_Ann S1 Daeninck_274x204.indd 1 2/08/11 12:23

Page 3: Randeevoe Ronse 27

C O l O F O N

UITGEVER

Design & publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanJessie Decru, Grafoman

AlGEMENE COÖRDINATIE

Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

ADVERTENTIEVERKOOPpatricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

REDACTIE

Jonathan Jouret - hoofdredacteurSasian Van Den Berghe - algemene redactieHenri Van overmeire - algemene redactie

Nathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon paul Cox - poëziepatrice Dutranoit - portemonneenieuws

EINDREDACTIE

Jonathan Jouret, Yann Verhellen

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

RANDEEVOE DIGITAALwww.randeevoe.be http://issuu.com/randeevoe

inh

ou

d

04060810

16242628303436

06

08

oes RonseTheater VTV

100 jaar Davidsfonds RonseGili

BuscemiMiss style Belgium

Royal Hermes hockeyCC Vlar

portemonneenieuwsJacques ‘Watkyne’ Vandewattyne

Activiteitenkalenderpoëzie

Kop van de maand

16

30

W W W . O P T I E K S O F I E . B E

O P T I E K S O F I E • P E P E R S T R A A T 5 A • 9 6 0 0 R O N S E • 0 5 5 2 3 7 7 9 9 • I N F O @ O P T I E K S O F I E . B E

* Vo

orw

aard

en in

de

win

kel

Open op ZONDAG 11 SEPTEMBER van 14 uur tot 18 uur

GRATIS Crizal-ontspiegeling, tot 150 € voordeel *

RUIME KEUZE BRILLEN

Theo • Puma • Etnia Barcelona • Faconnable • Oakley • Lozza • Vogue • CazalPorsche Design • Kinto • Ray-Ban • Laguiole • Silhouette • Karayokko • Zenka Karaverso • Just Cavalli • Holemans • Roberto Cavalli • Christie’s • Guess • ...

RUIME KEUZE KINDERBRILLEN (vanaf 0m)

BBIG • Junkana • Zoobug • Oio • Catimini • VuarnetTartine & Chocolat • Zenkid’s • Kinto • Ray-Ban

Karayokko • Bik&Bat • Julbo • ...

Page 4: Randeevoe Ronse 27

4

OE

S R

ON

SE

September betekent traditiege-trouw schoolmaand. De schepen van onderwijs, de op vele vlakken begi� igde Nedia Gmati-Trabelsi, gaat in de septembermaand elke school bezoeken. Ze plant er zelf enkele lessen wiskunde te geven en voor te lezen in de kleuterklas-sen. Een mooi initiatief als u het ons vraagt !

•••September betekent ook, op-nieuw traditiegetrouw, het beginvan de cultuurmaand. Als zelf-

verklaard socio-cultureel ma-gazine, brengt Randeevoe u opnieuw elke maand een samen-va� ing van elke activiteit. Zo kunnen we nu al verklappen dat het gieren wordt met Tavi. � e-ater VTV, nu naar het schijnt met H (van ‘hahaha’, buikkram-pen van het lachen) plant maar liefst 2 verschillende Tavivoor-stellingen. Zat u nog niet met een indigestie, dan nu zeker wel.

En oh ja bijna vergeten : schrijver, regisseur, CEO en grappenmaker Koen Lauwereyns gee� een vat

aan de eerste 200 abonnees (we hebben het van horen zeggen)

•••U bent er waarschijnlijk nog niet aan ontsnapt : de parkeer-boetes. Sinds enkele maanden terroriseren parkeerwachters onsstadscentrum gewapend met camera en boetecomputer. Het moet maar eens gedaan zijn met het wild- en gratis parkeren in de stad. Maar wie hee� deze maat-regel gekozen ? De burgemees-ter zelf ? Schepen van mobiliteit Vandenhoucke (wacht tot we hem tegenkomen) ? Of is de boosdoener schepen Deworm. Het zal socialist en schepen van rechtswege (wat een geluk hee� die man niet !) Pol Kerckhove een worst wezen. De OCMW-voorzi� er boekt als een goede boekhouder alle inkomsten inonder ‘SPA’, met de � loso� e :ontvang, verdeel en heers.

Indien Nedia G-T mij niet voorleest, mijn ingewanden blijven waar ze momenteel zi� en en het dak van het stadhuis niet ongelukkig op mijn hoofd valt, ben ik er volgende maand weer. Al is het maar om mijn parkeerbonnen te kunnen betalen.

Oes Ronse

Page 5: Randeevoe Ronse 27

FISCAAL SPAREN

Talrijke belastingvoordelen dankzij mijn DVV-consulent

DVV verzekeringen

Jan Van Nassaustraat 61 bus 3 - RonseTel. 055 20 95 41 - Fax 055 20 69 85

bvba Depluverez - De BackerZuidstraat 6a | 9600 Ronse | www.zenluxury.be | 0496 280 270

ZENLuxuryHair & Beauty

Jaarlijks verlof van 19 september t.e.m. 27 september

Nederstraat 20 - Oudenaarde - 055 31 18 [email protected] - www.vanommeslaeghe.be

Stijlvol en betaalbaar Belgisch design

Page 6: Randeevoe Ronse 27

6

TH

EA

TE

R

Tavi SwareiZaterdag 24 september wordt een Ronsische avond zoals er nog maar weinig zijn (optredens van de Gevuigoode Mandolienen in herberg Local Unique niet mee-gerekend, welteverstaan). Deze avond worden de Tavirevues her-dacht. Met fragmenten, interviews, liedjes en andere verrassingen wordt de geschiedenis van Tavi,

onlosmakelijk verbonden met Teater VTV, overschouwd. Het geesteskind van wijlen Valère Depauw welke dateert uit de jaren ’30 en in de jaren ’70 voor een tweede maal uit de kast werd gehaald, om in 1992 voor een derde maal afgesto� om de geleden brandschade uit ’91 te boven te komen. Hierbij gaf ‘Tavi’ Teater VTV telkenmale opnieuw die extra duw om verder te groeien, tot het gezelschap dat het vandaag is. Met deze seizoensopener voor 2011-2012 is de trend direct gezet. U hee� er alle belang bij om abonnee te worden, want deze voorstelling is enkel toegankelijk voor sponsors, abonnees of leden.

Het Esba� ement van den AppelboomDe bijzondere jeugdwerking van VTV dient niet meer in de kijker gezet te worden. Een bende gedreven jon-geren, de meesten rasechte Ronsenaars, krijgen jaar-lijks de planken ter hun beschikking en bombarderen het publiek met hun talent. Dit jaar werken de jongens en meisjes van VTV het uit de 16e eeuw oorspronke-lijke esba� ement (middeleeuwse naam voor satirisch toneelstuk) uit tot een hedendaags stuk, op basis van Herman Teirlinks werk. Het esba� ement gaat over het avontuur van een boer en zijn vrouw die God om een gunst vragen : hun laatste appelboom tot de schoonste en grootste appelboom te laten worden die er bestaat. Zo geschiedde, en daarenboven kregen boer Goedrond en diens vrouw er een gratis goddelijk beveiligingsapparaat bovenop. Iedereen die dur� (God ziet alles) een appel te stelen uit deze magni� eke boom zal erin blijven han-gen. En opnieuw geschiedde dit. De Duivel, de Dood en

een verliefd koppeltje blijven steken aan de boom. Tot het moment komt dat iedereen moet bevrijd worden…In een regie van Frank Hofmans, met de gebruikelijke VTV jeugdcrew.

Tavi BuirgemiesterVoor wie het zich nog herinnert : in 2005 stierf de hel� van het Tavigezelschap in een ongeluk met een kabel-baan op de Hotond. Maar dat betekent allerminst dat de bende niets meer van zich laten horen. Met de hulp van Sint-Hermes krijgen de doden opnieuw toegang tot Ronse en zijn inwoners. Samen met Onze-Lieve-Vrouwe-van-Wi� entak, Maria en God himself kijken de overleden Ronsenaars naar wat nog overblij� van het Ronse van weleer. Blijkt dat er ondertussen heel wat ver-anderd is. Uiteraard verzorgen Tavi en Madleenekie de nodige commentaar op het gebeuren, terwijl op de aar-de, in Ronse, een politiek spel losbarst tussen Tiefaanie en Mathilde. Met het nodige ellebogenwerk, scherpe replieken, gevloek en goddelijk gedonder barst de hel of de hemel los. In een regie van Geert Desmytere, Stef Vancaeneghem en Koen Lauwereyns (waar haalt hij de tijd die Koen ?). Geweldig muzikaal ondersteund door Johan ‘Poil’ Vanderaspoilden. Alle data en speeluren van ‘Het Esba� ement’ en ‘Tavi Buirgemiester’ zijn te bekijken op www.theatervtv.be. U kan hier eveneens een abonne-ment bestellen (€ 20) en uw plaatsen reserveren. Wees er snel bij want de voorstellingen vliegen de deur uit !

Randeevoe schenkt 2x2 abonnementen weg voor diegene die het antwoord weten op volgende vraag: wie speelt ‘Tavi’ in de gelijknamige revue ? Naam en voornaam mailen naar [email protected] . (Tekst : Jonathan Jouret)

In september is het weer gang; het spel herbegint weer bij � eater VTV. Drie nieuwe producties en een ‘H’ in de naam rijker begint het gezelschap aan een nieuw seizoen revues en schouwspelen. U mag achtereenvolgens

‘Tavi swarei’, ‘Het esba� ement van den appelboom’ en ‘Tavi buirgemiester’ verwachten op de planken van de Christen Volksbond. Randeevoe resumeerde alvast de hele mikmak om u een idee te geven wat gebeuren zal en waarover Ronse het komende jaar zal napraten.

Theater VTVZaterdag 24 september om 20uTh eater VTV Ronse • Zonnestraat 27 - 9600 RonseInfo : www.theatervtv.beReservatielijn: 0478 888 444

RANDEEVOE SCHENKT

2x2 abonnementen

[email protected]

Page 7: Randeevoe Ronse 27

KANTOOR MARC VAN LIERDEStationsstraat 38 - RonSe - CBFA 10430 A-cB

055 21 72 66 - [email protected]

anders bekeken

Vertrouw op iemand

die u geld én kopzorgen

bespaart.Uw onafhankelijke

verzekeringsmakelaar.

Vande KerckhoveDe sleutel tot echt rijplezier

BMW SERVICE

Vande Kerckhove nvGentsesteenweg 61a - 9750 Ouwegem - Tel. 09 389 62 00

[email protected]

Leuzesesteenweg 10 - 9600 Ronse - Tel. 055 21 42 [email protected]

www.vandekerckhove.bmw.be

KLEDING XANDRES | HAMPTON BAYS | GIGUE CAROLINE BISS | GERARD DAREL | PAUL & JOE

WOOD | SONIA BY RYKIEL | TURNOVER | CRISTIANA CSJAALS KENZO | HANDTASSEN STEVEN DEDUYTSCHE

JUWELEN BE-ANGELED

OPENDEURDAGEN10 & 17 SEPTEMBERVAN 10 u TOT 18 u

VOORBURG 2-4 • OUDENAARDE • 055 31 86 05WWW.ANDREWSOUDENAARDE.BE

KOSTUUMS EN SPORTVESTEN CARL GROSS DORMEUIL | BARUTTI | ODERMARK | ATELIER TORINO BÄUMLER | HEMDEN SEIDENSTICKER | FYNCH-HATTON PULLS ALAN PAINE | DALMINE | BROEKEN PER STEFF

BARUTTI | PARKA’S EN MANTELS BUGATTI ODERMARK | E.A.

MARKT 34 • OUDENAARDE • 055 31 10 23 WWW.VANWAMBEKE.BE

Page 8: Randeevoe Ronse 27

8

CU

LTU

UR

Onder meer door cursussen aan de Universiteit Vrije Tijd probeert het Davidsfonds mensen in een aantal sessies van meestal enkele uren onder te dompelen in een bepaald thema. Het aanbod aan cursussen is vrijwel onbeperkt. Zo zijn er bijvoor-beeld lessenreeksen over barokkunst en initiaties over gregoriaanse muziek. Ook actuele thema’s als hoe de westerse wereld moet omgaan met de opmars van de Islam, worden niet geschuwd. Een cursus volgen aan de Universiteit Vrije Tijd (UVT) is altijd een geestelijke verrijking.

Buiten het UVT organiseert het Davidsfonds zowel lokaal als nationaal verschillende evene-menten zoals ‘De Nacht van de Geschiedenis’ of de alom gekende voordrachtwedstrijd welke jaar-lijks doorgaat in de stedelijke academie. Daarnaast speelt het Davidsfonds vaak een stimulerende en inspirerende rol, vooral op het vlak van taalvaar-digheid. Dit cultuurnetwerk een is gerespecteerde uitgever van enkele honderden boeken en CD’s.

In 1911 werd het Davidsfonds ook in Ronse actief. 2011 Is voor onze lokale Davidsfondsafdeling dus een heugelijk jubilieumjaar. Dat wordt gevierd met een uitzonderlijk werkjaar. We lichten voor u een klein tipje van de sluier op.

Onze gevierde stadsgenoot Armand Demeulemeesterschilderde in 1979, in opdracht van de Abdij van Westvleteren, ‘De Kruisweg Van De Stilte’.Geheel in zijn eigenzinnige stijl gaf hij in twaalf ex-pressionistische doeken aan wat zijn kunstzinnige

visie op de lijdensweg van Christus was. Iedere statie van olieverf op doek meet anderhalve me-ter in het vierkant. De stijl van Demeulemeestervoegt een nieuwe dimensie toe aan het lijdensver-haal. De opdracht luidde dan ook : ‘een middel ter meditatie’. De monikken in de Sint-Sixtusabdij worden dan ook als het ware opgenomen in de Kruisweg, wanneer ze al mediterend langs de om-vangrijke staties komen, die een halve meter boven de grond zijn bevestigd.

Omwille van verbouwingen aan de Abdij van Westvleteren, maakt De Kruisweg van De Stilte een rondgang langs verscheidene Vlaamse steden. Davidsfonds Ronse is er in geslaagd het werk nog eenmaal naar de thuisstad van zijn maker te laten terugkeren. ‘Dit doen we als afsluiter van een ju-bileumwerkjaar en als geschenk van een jarige Davidsfondsafdeling aan de Ronsische bevolking’, zo laat voorzi� er Paul Carteus ons weten.

Wat deze gelegenheid zo uniek maakt, is het feit dat het slot van de abdij van Westvleteren niet voor het grote publiek toegankelijk is. Men kan enkel replica’s van de staties bezichtigen in het aan-palende ontmoetingscentrum ‘De Vrede’.

De lokale kunstlie� ebbers kunnen in de loop van 2012 dus alvast een uitzonderlijke kans verwachten om dit meesterwerk nog eenmaal in zijn thuisstad te aanschouwen. Randeevoe houdt u alvast op de hoogte ! (Tekst : Henri Van Overmeire)

In vooruitsnellende tijden waarin de mens zijn oog voor culturele waarde uit het verleden soms dreigt te verliezen, brengt het Davidsfonds in navolging van Prometeus iets goddelijks terug naar de mensen : inzicht in de eigen geschiedenis en cultuur en kennis van die van andere volkeren.

Honderdjarig bestaan Davidsfonds Ronse

Armand Demeulemeester - De kruisweg van de stilte

Page 9: Randeevoe Ronse 27

* Aanbod onder voorwaarden. Aanbod enkel geldig voor verkopen aan particulieren tot en met 30 juni 2011, niet geldig voor Ford personeel, rechthebbende familieleden en Fleet, niet cumuleerbaar met andere promoties. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

4,2-6,9 L/100km. 109-159 g/km CO2.

GRATIS*

iPad®

2WiFi - 16GB

*Actie onder voorwaarden.

Raadpleeg de showroom verantwoordelijke.

Uniek aanbod ! U ontvangt een iPad® 2 bij aankoop van een nieuwe Ford Focus, C-MAX of Grand C-MAX tot en met 30 juni!*

Op een selectie van onze voertuigen op stock

2103_Deal IPad NL.indd 1 09/06/11 09:45

GaraGe Dewolf bvbaChaussée de Renaix 23 • 7750 Russeignies 069 76 86 99 • www.garagedewolf.com

* Aanbod onder voorwaarden. Aanbod enkel geldig voor verkopen aan particulieren tot en met 30 juni 2011, niet geldig voor Ford personeel, rechthebbende familieleden en Fleet, niet cumuleerbaar met andere promoties. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

4,2-6,9 L/100km. 109-159 g/km CO2.

GRATIS*

iPad®

2WiFi - 16GB

*Actie onder voorwaarden.

Raadpleeg de showroom verantwoordelijke.

Uniek aanbod ! U ontvangt een iPad® 2 bij aankoop van een nieuwe Ford Focus, C-MAX of Grand C-MAX tot en met 30 juni!*

Op een selectie van onze voertuigen op stock

2103_Deal IPad NL.indd 1 09/06/11 09:45

Ford Focus, C-MAX of Grand C-MAX

HOORCENTRUMDEKELVER

O P E N I N G S U R E N

Maandag geslotenDinsdag 13.30 - 17.00Woensdag 09.00 - 12.30Donderdag 09.00 - 12.30 Vrijdag 09.00 - 12.30

Vrijdagnamiddag enkel na afspraak.

Leef niet langer als in een luchtbel en vind een oplossing voor uw hoorprobleem bij Hoorcentrum Siska Dekelver.

› GRATIS GEHOORTEST › Professioneel advies› Alle merken› Gratis en vrijblijvende proefperiode met hoorapparaten

Nu ook nieuwe lawaaidoppen met 2 jaar lektestgarantie. Om te garanderen dat de lawaaibe-scherming perfect past en dus een goede bescherming biedt.

Hoogstraat 28/3 | Ronse | 055 21 42 24 [email protected] | www.dialogue.be

PUBL

IREP

ORT

AGE

Spiers Slaapcomfort Ronse in het nieuw !

Jo ‘Spiers’ Van den Daele is welhaast één van de bekendste handelaars te Ronse. Het kan ook moeilijk: Spiers is een begrip. Het familieverhaal begon in 1881 en is nu, na 4 generaties lang, nog steeds in volle geschrifte. Onlangs vernieuwde Jo zijn hele slaapwinkel, waardoor Spiers Ronse nu nog meer klasse uitstraalt. De metamorfose maakte de originele structuren van het gebouw opnieuw zichtbaar en bracht licht in de winkel, zodat het volledige gamma aan slaap- en bedtoebehoren nog beter tot zijn recht komt. Spiers Ronse is nog steeds de lokale topverdeler van BEKA (sinds 1935!), het luxueuze STYLDECOR, de latexmatrassen INNERGETIC en uiteraard AUPTING. Daarenboven is Spiers Ronse één van de weinige AUPING VISION winkels. Die eer legt het stijlvolle AUPING enkel weg voor de beste winkels in het segment. Op die manier kan Spiers Ronse het volledige gamma aan matrassen, boxsprings, en dergelijke aanbieden. Dat maakt dat Spiers Ronse dé expert en aanbieder is van het betere slaapcomfort. Daarenboven krijgt u bij Jo steeds het beste advies voor uw slaapproblemen. Dat het advies kwaliteitsvol is bewijzen de verschillende erkenningen, waaronder de award voor ‘de beste winkel en de vriendelijkste uitbating van winkels die slaapcomfort aanbieden’ van UNIZO. Daar waar AUPING en BEKA (het merk met de 3 katjes) de totaaloplossing voor uw slaapbehoeften in pacht heeft, is STYLDECOR het merk bij uitstek voor uw gepersonaliseerde slaapkamer. Een bezoek aan Spiers slaapcomfort Ronse begint met een hartelijke welkomst en eindigt zonder twijfel met de totaaloplossing voor al uw slaapbehoeften. U heeft immers al 130 jaar geen reden meer om met het slechte been uit bed te stappen.

Fr. Rooseveltplein • Ronse • [email protected] • 055 21 30 54

Page 10: Randeevoe Ronse 27

Ondertussen hee� iedereen al wel eens gehoord van Gili aka Lieven Gheysen. De alsmaar meer be-kende Vlaamse komiek, mentalist en illusionist, die in 1994 zijn entrée maakte in het circuit door op het podium te stappen als deel van de voorstel-ling ‘Revue’ van De Nieuwe Snaar.In 2010 verbijsterde hij iedereen met zijn in de smaak gevallen theatervoorstelling ‘Iedereen Paranormaal’. Deze show was een respons op de drukte die er in de media was rond het zesde zintuig, zoals het program-ma ‘Het Zesde Zintuig’ en ‘Astrocontact’. Gili hee� er als het ware een kunst van gemaakt het publiek te la-ten geloven bezi� er te zijn van een zesde zintuig door, zoals hij zelf zegt, zijn andere vijf maximaal te gebrui-ken. Paranormaliteit is een onderwerp waarvoor de belangstelling de laatste 20 jaar enorm gegroeid is. Want is er eigenlijk een aangeboren intuïtief paranor-maal vermogen waarvan we allemaal zouden kunnen pro� teren ? Gili beweert echter dat alles illusie is. Hij

klaagt de massale opkomst van vele onkundige char-latans aan die zich bezig houden met waarzeggerij, toekomstvoorspellingen en paranormale toestanden en dit enkel puur uit winstbejag. Natuurlijk is ieder-een vrij om te geloven wat hij wil maar dergelijke onderwerpen doen ons wel stilstaan bij zaken zoals ‘zinvol toeval’ en synchronisiteiten.Als u zin hee� in een avondje vol telepathie, para-normaliteit en illusies dan bent u op 16 september om 20u meer dan welkom in CC De Brouwerij. Gili zal er samen met zijn meester-dienaar Ygor (beter gekend als Filip Haeyaert) zijn nieuwe voorstel-ling ‘Gili drij� uit’ brengen. Een voorstelling over Halloween, boze geesten en met een rituele boete-doening waarvoor een vrijwilliger uit het publiek wordt gevraagd, u misschien ? Kaartjes kosten € 10 en € 8 en zijn te verkrijgen via de cultuurdienstop [email protected] of 055 23 28 01. (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

Gili drijft uitCultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19Vrijdag 16/09/11 om 20u • kaarten : €10 en €8Tickets : [email protected] of 055 23 28 01

CC

DE

BR

OU

WE

RIJ

Op 24 september bent u welkom in CC De Brouwe-rij om te genieten van aanstekelijke zuiders getinte ritmes voor u gebracht door niemand minder dan Dirk Swartenbroekx, beter bekend als DJ Buscemi.

De muzikale durfal Buscemi serveert u met graagte dansbare vibes geïmporteerd uit alle hoeken van de pla-neet Aarde ; van funky bossa-nova tot bonkende Balkan-beats. Na het publiek te hebben ingepakt op de Gentse feesten, Pole Pole Beach te Zeebrugge en Marktrock te Leuven is het nu de beurt aan Ronse om zich volledig over te geven aan stuk voor stuk smaakvolle jazz -, house- en loungenummers. Het is zeer moeilijk om Buscemi’s stijl in één simpel hokje te duwen omdat het enorm varieert qua muziekinvloeden. Het meest worden zijn nummers dan ook omschreven als dansmuziek met een

latinotintje. Afgelopen zomer scoorde hij samen met Rocco ‘Marina’ Granata de hit ‘O Sarracino’. De hit werd direct omarmd door het grote publiek. Op 24 septem-ber trommelt Buscemi de fantastische Squadra Bossa nog eens op voor een zalige jamsessie. De act bestaat uit verschillende artiesten die de latinvibe tot een summum brengen en daarbij zorgen voor een spe� erende show. Het spektakel begint om 20u en tickets kosten slechts € 15, een als u zin hebt om een avondje meegevoerd te worden naar zuiderse oorden !

Buscemi treedt zaterdag 24 september om 20u op in CC De Brouwerij. Kaartjes kosten €15 en €13 en zijn te verkrijgen via de cultuurdienst volgens de be-kende wegen : [email protected] of 055 23 28 01. (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

BuscemiCultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19Zaterdag 24/09/11 om 20u • kaarten : €15 en €13Tickets : [email protected] of 055 23 28 01

10

Page 11: Randeevoe Ronse 27

CULTUURCENTRUM

16/09/2011 20 u Gili & Igor Try-out: ‘Gili drij� uit’ (cabaret)24/09/2011 20 u Buscemi ‘Squadra bossa cultura’ (jazz, bossa nova) 01/10/2011 20 u Steven Mahieu Try-out ‘Mahieustueus’ (comedy)15/10/2011 20 u Pe Vermeersch, Jan Michiels & Radical Harts ‘Making the skies move’ (piano/dans)21/10/2011 20 u Marka & Band ‘Swingjazz’ (jazz) 23/10/2011 15 u Gilles Monnart ‘Bomen’ (familietheater 6+)05/11/2011 20 u Soulsister ‘� eatertour 2011’ 20/11/2011 15 u An De Donder ‘Erik’ (familietheater 8+) 24/11/2011 20 u Bert Kruismans ‘Geen gezeik, iedereen rijk’ 26/11/2011 20 u Jan Martens ‘I can ride a horse whilst juggling so marry me’ (danstheater)29/11/2011 20 u Vernieuwd Gents Volkstoneel ‘De Mannen’ (theater)11/12/2011 20 u Bart Cannaerts Try-out: ’Waar is Barry ?’ (comedy)18/12/2011 15 u Hopla ‘Hoplahop’ (familietheater 1+)15/01/2012 20 u Jef Neve Trio ‘Imaginary Road Tour’ (jazz)22/01/2012 15 u Het Orkest Der Lage Landen & Koen Crucke ‘Weens Nieuwjaarsconcert’ 28/01/2012 20 u Headphone (popmuziek)04/02/2012 20 u Frederico Ordonez Trio (� amenco, dans en muziek)11/02/2012 20 u Yves Meersschaert ‘Le grand bateau’ (Frans chanson)12/02/2012 11 u K. Van Schuylenburgh & I. Vanhee ‘Vleugelslag’ (piano)18/02/2012 20 u Youssef El Mousaoui ‘Child’s play’ (comedy)19/02/2012 15u Compagnie De Verliefde Prins ‘Mijn opa is een held’ (familietheater 6+) 03/03/2012 20 u Pascale Platel ‘t Is al wa beter’ (theater)04/03/2012 15 u Alexandra Aerts ‘Zindering’ (familietheater 5+)17/03/2012 20 u � é Lau ‘Water en vuur’24/03/2012 20 u Union Suspecte met Marijke Pinoy ‘Kruistucht’ (Stadhuis)22/04/2012 15 u 4Hoog Producties ‘Keik’ (familietheater 3+) O.V.06/05/2012 11 u Philippe Malfeyt ‘ L’amant malheureux ’ (Franse luitmuziek / crypte)11/05/2012 20 u Tristero ‘Abigail’s party’ (theater)20/05/2012 20 u Freddy Birset ‘Merci, Ma vie’ (Frans chanson)

TICKETS BESTELLEN ? Bel of mail CC De Brouwerij : 055 23 28 01 of [email protected]

DE SEIZOENSBROCHURE 2011-12 KRIJGEN ? Contacteer Dienst Cultuur.Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 01 of [email protected]

VRIJETIJDSPAS ? Een vrijetijdspas kost 5€ en geeft u per voorstelling een mooie korting. Meer info betreffende de kortingen vind je in de brochure.

PROGRAMMATIE SEIZOEN 2011-2012

PODIUMACTIVITEITEN

CC De Brouwerij Zuidstraat 19

tenzij anders vermeld

TENTOONSTELLINGEN

CC De BrouwerijPriestersstraat 13

tenzij anders vermeld

3/09/2011 t.e.m. 25/09/2011 Up To � e East ! Fotogra� e van Wim Piqueur en Koen Degroote - een reis door de post-sovjetstaten

26/11/2011 t.e.m. 8/01/2012 43e Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse De jaarlijkse gerenommeerde wedstrijd met tentoonstelling van de laureaten en geselecteerden en met werk van kunstenaar Bart Lodewijks en � lmmaker Robbrecht Desmet

3/12/2011 t.e.m. 15/01/2012 TEXTIEL ! en Futurotextiles i.s.m. TIO3 (Textielinnovatiecentrum Ronse) Tentoonstellingen, performances, muziek, interventies in de stad… in het teken van textiel. (Openingsweekend van het nieuwe centrum op 3 en 4 december) - Oscar Delghuststraat 62

3/03/2012 t.e.m. 25/03/2012 Ethiopië : Mystiek en Magie Fotogra� e van Clem Willems

13/05/2012 t.e.m. 27/05/2012 Roger Cnudde 65 jaar kunstschilder Stadhuis, Grote Markt 12

19/05/2012 t.e.m. 03/06/2012 Kwaremontse Kunstkring - Overzichtstentoonstelling Dit kunstenaarscollectief met een aantal Ronsische kunstenaars (Ponnet, Vandendaele,...) toont voornamelijk schilderwerk van de aangesloten leden

Bel of mail CC De Brouwerij : 055 23 28 01 of [email protected]

Page 12: Randeevoe Ronse 27

ON

DE

RW

IJS

Dat is de nieuwe slogan van hét cvo, hét centrum voor volwassenenonderwijs van de Vlaamse Ardennen, met campussen in Oudenaarde, Ronse, Kruishoutem en Waregem. Ons opleidingsaanbod is echt voor iedereen en voor alle lee� ijden : een nieuwe taal leren, beter leren werken met de computer, zelf het huis, de auto of de � ets opknappen, een keukenprins- of prinses worden, je eigen kleren ontwerpen, je huis nog gezelliger inrichten, een diploma secundair onderwijs halen, het getuigschri� bedrijfsbeheer halen, leraar/lerares worden,… m.a.w. bij- of omscholen of meegaan met je tijd, een cursus volgen, puur uit interesse, om beter te presteren op het werk of met de bedoeling om een (extra) diploma te halen, het kan allemaal in hét cvo. In hét cvo kan je bijleren in een aangename en open sfeer, met ervaren en gemotiveerde leerkrachten. Wat je vandaag bijleert kan je morgen al toepassen op je werk, thuis, op reis, in het verenigingsleven,… Onze cursisten zijn alvast overtuigd en associëren hét cvo met heel goede leerkrachten, aangename sfeer, praktijkgericht, een uitgebreid cursusaanbod, gevarieerde lesmomenten, een persoonlijke aanpak, heel leerrijk, enorm interessant, waar voor je geld. Ik wens je alvast veel leerplezier in hét cvo !

Bart Tsiobbeldirecteur

De cursus van je leven vind je in hét cvo !

Info en inschrijvingen www.hetcvo.be - 055 30 94 49 - tot 29 juni en vanaf 18 augustusHoofdcampussen Fortstraat 47, Oudenaarde - Vangrootenbruelstraat 63, Ronse Olsensesteenweg 2, Kruishoutem - Westerlaan 69, WaregemOpen dag zaterdag 3 september van 10 u tot 12 uStart van de lessen maandag 5 september

Dé cursussen en opleidingen voor volwassenen!Volwassenenonderwijs? 055 30 94 49

www.hetcvo.be

KLEEFDE STICKER EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON VAN

60EURO

INFOVOORMIDDAG

Hét centrum voor volwassenenonderwijs De Vlaamse ArdennenFortstraat 47, Oudenaarde - tel. 055 30 94 49 - www.hetcvo.be - [email protected]

KLEEFGRATIS

exclusievedraagtasbij inschrijving voor 1 september

HHét centrum voor volwassenenon

bij inschrijving voor 1 september

INFO &INSCHRIJVINGEN

Computer lessenFrans

EngelsSpaans

Ital iaansBedri j fsbeheer

Koetswerkherstel lerF ietsenmaker

KokenMode / Kleding

Inr ichten van de woningNederlands voor anderstal igen

Specif ieke LerarenopleidingTweedekansonderwi js

Algemene vormingKantoor

HoutbewerkingBouw / Metselen

Elektr ic iteitCV&Sanitair

Schi lderen & BehangenMetaal / Lassen

TegelzetterDakdekker

zat. 3 september10 uur tot 12 uur

Oudenaarde,Waregem &

Ronse

vanaf 18 augustusop het centraal secretariaatFortstraat 47, Oudenaarde+ vanaf 29 augustus ook

‘s avonds in Ronse en Waregem

Oudenaarde Fortstraat 47 - Ronse L. Vangrootenbruelstraat 68 - Kruishoutem Olsensesteenweg 2 - Waregem Westerlaan 69

Page 13: Randeevoe Ronse 27

TERU

G NAAR SCHOOL

Kinder- en jeugdschoenen

BRAKEL

Neerstraat 20 • 9660 Brakel • +32 (0)55 42 17 42 www.kinderschoenengabrielle.be

10% DIRECTE KORTING

op de herfst- en wintercollectie vanaf

vrijdag 26 augustus t.e.m. zaterdag 3 september.

CHAUSSURES - SCHOENENLEDERWAREN - MAROQUINERIE

RENAIX - RONSERUE DU POIVRE 9-11, PEPERSTR. - 055 21 19 67ma/lu - za/sa: 9.00 -12.00 13.30 -18.30

GENTKOESTRAAT 13-15 - 09 223 28 25ma/lu - za/sa: 10.00 -18.30 www.jeandelaere.be

B A R A C H I N I , B R U N A T E , C A M P E R , F L Y L O N D O N , G E O X , G U E S S , H A R L O T , J A N E T & J A N E T , N A T U R A L I S T A , N E R O G I A R D I N I , P A R A B O O T , P E T E R K A I Z E R , R E P L A Y , R I V E R W O O D , S C A P A , V O L T A N , Z I N D A , A M B I O R I X , C O Q S P O R T I F , M A C G R E G O R , S T R E L L I , T I M B E R L A N D , V A N B O M M E L , . . .

Ignace BauwensJUWELIER - JOAILLIER

Abeelstraat 13-15, rue de l’Ypréau | RONSERENAIX | Tel. 055 21 47 01

Page 14: Randeevoe Ronse 27

GARAGE BASTIENCésar Snoecklaan 40

Ronse

jaarlijkse autoshowjaarlijkse autoshowGrandioze

GARAGE FIERSNinoofsesteenweg 557 A

Ronse

GARAGE GEMCOElzeelsesteenweg 133

Ronse

GARAGE VANDE KERCKHOVELeuzesesteenweg 10

Ronse

GARAGE DEKEYSEROude Vesten 47

Ronse

GARAGE LEMAITRENinovestraat 118

Ronse

ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 SEPTEMBER

GROTE MARKT - RONSEzaterdag 16 tot 20 u. / zondag van 10 tot 19 u.

Ontdek de nieuwste modellenProfi teer van onweerstaanbare promoties

BMW

Page 15: Randeevoe Ronse 27

GARAGE BASTIEN C. Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be - [email protected] - 055 23 20 20

www.chevrolet.be

· Deze sportieve 5-deurs pakt standaard uit met o.a. 6 airbags, ESC, tractiecontrole, boordcomputer, airco, radio-CD-mp3 en ‘follow-me-home’ koplampen.

· Mis dit aanbod niet en kom u informeren in onze showroom!

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Grijp elke kans

Prijs BTWi getoond model (Cruze 5-deurs 1.6 LT): € 16.399 • Milieu-informatie KB 19.3.2004: www.chevrolet.be

Verbruik: 5,6-7,4 l/100 km • CO2: 147-174 g/km

CRuzE 5-DEuRS(5-DEuRS 1.6 LS)

VOLT AVEO ORLANDO SpARk CAMAROCApTIVA

Page 16: Randeevoe Ronse 27

16

JO

NG

E W

OLV

EN

Miss Style Belgium is sinds enkele jaren een gevestigde missverkiezing, georganiseerd door Kelly Devos. Het principe oogt simpel : de ver-kiezing van de meest stijlvolle jongedame te lande, maar blijkbaar is het meer dan dat. ‘Het draait niet enkel om stijlvol zijn. Taalvaardigheid, elegantie en gepast kunnen omgaan met verschil-lende gelegenheden en mensen zijn eveneens bijkomende vaardigheden die een meisje in zich moet hebben om aanspraak te kunnen maken op het lintje’, weet Sharon. ‘Je moet natuurlijk heel sociaal en mondig zijn, maar uiteraard moet je er ook goed uitzien. Schoonheid vanbinnen en vanbuiten’, voegt Hanne er aan toe. Beiden staan in het onderwijs. Sharon is kleuterleidster en ziet zich reeds als een voorbeeld voor ‘haar’ kleuters. Hanne deelt dat gevoel en liefde voor kinderen.

Als we hen vragen waarom in godsnaam iemand meedoet aan een missverkiezing klinkt het bijna in koor : ’De verkiezing is zeer vrouwvriendelijk. Er komt ook geen bikinishow en dergelijke aan te pas en ook de concurrentiële sms-voting is niet opgenomen in het concept. Daarenboven is het de uitgelezen kans om nieuwe mensen te leren kennen en jezelf op persoonlijk vlak te verrijken.’

De meningen lopen echter uiteen over wat een mogelijke titel als Miss Style Belgium dan zo precies kan betekenen voor de twee beval-lige aspiranten. ‘Styliste of modeconsulent lijkt mij een zeer aantrekkelijke job. Fotoshoots en mode zijn echt mijn ding’, voegt Hanne eraan toe. Sharon hee� een ander beeld : ‘Vroeger was ik verlegen en kwam ik niet veel buiten. Door uit mijn schulp te kruipen en mee te doen aan een dergelijke wedstrijd kan ik misschien een rolmodel zijn voor jonge mensen die in dezelf-

de situatie zi� en. En uiteraard hou ook ik van fotoshoots. Welk meisje niet !?’

Wie zal winnen weten we uiteraard nog niet (de bestelling voor vervangstukken voor onze gla-zen bol laten nu wel heel lang op zich wachten), maar beiden hebben elk hun kwaliteiten. Een ding staat echter vast : ‘Miss Style Belgium’ vin-den ze een waardige titel. Volgens de meisjes is het vooral een kwestie van de juiste combinatie te vinden tussen jezelf blijven en je toch zo goed mogelijk weten aan te passen aan verschillende omgevingen. Het ‘blingbling’-gehalte van een dergelijke verkiezing schrikt geen van beiden af. Met acte de présences op de Gentse Feesten en in Knokke worden de meisjes klaargestoomd voor het echte werk op 1 oktober in Salons Mantovani in Oudenaarde, waar de � nale door-gaat. Vorig jaar won de bevallige Celine Pot, die Hanne trouwens aanze� e om deel te nemen aan de wedstrijd.

De winnares mag zich een jaar lang stijlkonin-gin van België noemen en wint tveertigduizend oude Belgische frankskens in cash. Tot de prij-zen behoren eveneens een icefotoshoot en een fotoshoot in het buitenland. We krijgen het er nu al warm van !

Wie alle kandidates wil aanschouwen en wenst te stemmen (1 stem per computer), kan dat via www.missitems.be (doorklikken naar de poll). Wilt u er op 1 oktober bij zijn, dan kan u terecht bij beide kandidates voor kaartjes, op hun res-pectievelijke Facebookpagina’s. (Tekst : Jonathan Jouret)

Schoon volk loopt er rond te stede. Twee jonge dames uit Ronse strijden voor het felbegeerd lintje van stijlkoningin der Belgen : Miss Style. Op 1 oktober wordt de winnares bekend gemaakt. Omdat we niet konden kiezen, lieten we de twee ‘Ronsische’ inzendingen aan het woord. On vous présente : Hanne De Geyter en Sharon Vandenabeele.

Miss Style BelgiumStemmen : www.missitems.be (1 stem per computer)

Page 17: Randeevoe Ronse 27

N.V. Garage BastienCésar Snoecklaan 40 • 9600 Ronse • www.garagebastien.be • 055 21 41 73

Page 18: Randeevoe Ronse 27

24

SP

OR

T

De club is vandaag de dag nog meer dan voor-heen een regioclub geworden. Door de unieke ligging, wordt de club aangedaan door zo-wel Nederlandstalige als Franstalige spelers ; Royal Hermes is dus ook sinds mensenheuge-nis een tweetalige hockeyclub. Met zijn 240 leden kan men onbezwaarlijk zeggen dat dit een vrij grote sportvereniging is. De interesse in de hockeysport is danig gegroeid door de Olympische Spelen, dat zelfs deze regionale club er de positieve weerslag van voelde. Door het talrijk aantal leden, werden verschillende jeugdploegen ingericht. Kuikentjes, vanaf de lee� ijd van 5 jaar, kunnen zich reeds inschrij-ven voor aangepaste trainingen. De ploegen zijn op aanbevelen van de Koninklijke BelgischeHockeybond gescheiden in jongens- en meis-jesploegen. Vandaar groeien de allerkleinsten door naar hogere spelersklassen tot wanneer ze het juniorenlevel bereikt hebben (tot 18 jaar ; steeds 2 tweejaargroepen). Vanaf ‘18 plus’ be-gint de seniorencompetitie.

Dat deze werking, zowel op jeugd- als volwas-senenniveau loont, bewijzen de resultaten : vier herenploegen, waarvan er één nationaal speelt, twee belo� evolle damesploegen en talrijke jon-geren die doorstoten naar nationale en zelfs internationale competities. Voormalige Royal Hermesspeelster Alix Gerniers is er het levende bewijs van. Zij kwali� ceert zich momenteel met een selectiegroep in Mönchengladbach voor de komende Olympische Spelen in London in 2012. Europese top van eigen kweek !

Naast de competitie biedt hockey spelen een niet onaangenaam recreatief kantje : de jeugd-ploegen spelen matchen op ’s zaterdags en de senioren op ’s zondags; na de match is het ge-

zellig onder vrienden een glas drinken en wat napraten. En wanneer de buitenlucht de spelers slecht gezind is, tussen december en januari, gaat de competitie gewoon verder door in zalen, waar het vooral aankomt op het gebruiken van de opgebouwde technische vaardigheden.

Naast de reguliere trainingen en competities worden er ook stages georganiseerd om diversetechnieken en taktieken aan te scherpen of aan te leren. Deze hebben vooral plaats in vakan-tieperiodes : laatste week van augustus, met het allerheiligenverlof en de tweede week van de paasvakantie. Buiten de stages zijn er ook de toernooien, die vrij te kiezen zijn voor iedereen en die georganiseerd worden over heel België. Een unieke kans om nieuwe mensen te leren kennen in een ongebonden sfeer ! En uiteraard organiseert Royal Hermes Hockey ieder jaar een befaamd thematisch seniorentoernooi. Er is ook een jaarlijkse Hockeydag : een familie-happening om het einde van een geslaagd seizoen te vieren, waarop iedereen welkom is, spelers, niet-spelers, ouder, groot en klein...

Hebt u de kriebels te pakken gekregen en wil u die stick voelen en die bal raken (of toch een poging doen tot…), dan kan u steeds een kijkje gaan nemen op de trainingsdagen. Deze gaan door op dinsdag, donderdag (da-mes) en vrijdag (heren) van 19u30 tot 22u voor de senioren. De jeugd traint op vrijdag-avond en woensdagnamiddag (14-18u). De club biedt de mogelijkheid aan elkeen die hockey wil proberen om gratis 3 proef-trainingen te volgen vooraleer over te gaan op definitieve inschrijving. (Tekst : Jonathan Jouret)

Sinds 1928 is Royal Renaix Hockey (nu Royal Hermes Hockey) een gevestigde sportwaarde in de regio. De hockeyclub staat bekend voor zijn familiale sfeer, goede teamspirit en een sterke competitie speler. Nu het nieuw seizoen aanbreekt worden de hockeysticks opnieuw uit de kast gehaald en de ballen opgeblonken om over het mentholgroene gras te scheren.

Royal HermesHockey

Page 19: Randeevoe Ronse 27

Stationsstraat 23, rue de la Gare • Ronse / Renaix055 21 37 72 • [email protected]

ELECTRO BENOIT CORDIER

OOK INBOUWTOESTELLEN AAN SUPERPRIJZEN

32 PFL3606 (82 cm) Full HD 1080Crystal clear2x HDMI + 1x USB

WAQ283601400 TR/min

7 kgEnergieverbruik -20%

32 PFL3606Full HD 1080Crystal clear2x HDMI + 1x USB

€ 449

€ 399

FaithNessKENNISMAKING 5-WEEKSE VERJONGINGSKUUR

Ontdek uw huidsveroudering via uw geboortedatum. Kom kennis maken met onze 5-weekse verjongingskuur op dinsdag 18 oktober 2011 tussen 10 u en 18 u. Vooraf inschrijven !Enkel op afspraak : 0472 27 52 28 - Plaatsen zijn beperkt !

DUUR 1 u 30PRIJS € 65 of gratis bij het nemen van verjongingskuur

WORKSHOP MINERALE MAKE-UP

Maandag 7 november om 19uVooraf inschrijven - € 20Vanaf aankoop terugbetaald !

Fathia Znati • Durenne 42 A • 7912 St - Sauveur • 0472 27 52 28

OP MAANDAG PEDICURE AAN HUIS !

65 of gratis bij het nemen van verjongingskuur

WORKSHOP MINERALE MAKE-UP

om 19u

Vanaf aankoop terugbetaald !

NIEUW

S C H O O N H E I D S Z O R G E N

DANS- EN BEWEGINGSCENTRUMvoor jongens & meisjes vanaf 4 jaarRonse • Brakel • Kruishoutem

10 JAARDANCE-CRUSH !

Angélique Syroit • Tel. 0472 66 57 48www.dancecrush-release.be

INFO- EN INSCHRIJVINGSDAG 7 SEPTEMBER 2011

17u30 - 19u30 sporthal ’t Rosco

Hele jaar door workshops door externe leraren, o.a. Laurent Flament ›››

NIEUWKLEUTERKRIEBELS, CLUBFIT,

WORKSHOPS, PARTYROBICS

›››››››››

31 AUGUSTUSEERSTE LES

ZUMBA-PARTYROBICS

GRATIS NIEUWE LEDEN

Gezondheids- & wellnesscentrum

Angélique Syroit • Rozenaaksesteenweg 2 • Ronse • 0472 66 57 48 [email protected] • www.dancecrush-release.be

Schoonheid is uw element in evenwichtBIORITMEDAG - KEN UW ELEMENT !

Achterhaal de oorzaak van mogelijke fysieke en/of mentale problemen aan de hand van uw persoonlijk bioritme en de 5

elementen. De energie van je geboortejaar beïnvloedt je fysieke lichaamsgesteldheid. Dankzij de interpretatie van uw bioritme kan ik u advies geven over uw individueel verouderingsproces

en verbanden leggen tussen klachten en uw element.

« Onze huid is de spiegel van onze gezondheid.Innerlijk en uiterlijk welzijn gaan samen. »

Consult, berekenen bioritme en advies € 25.

Advies voor gepersonaliseerde behandelingen en thuisverzorging. Geen aankoopverplichtin-gen. Indien u toch ons advies wil toepassen, ontvangt u uw € 25 terug als korting bij uw aankoop/behandeling.

Page 20: Randeevoe Ronse 27

De naam spreekt voor zich, u kan op deze tentoonstelling de werken bewonderen van kuns� alent uit eigen streek. Net zoals de voorbije jaren slaagt CC Vlar er opnieuw in een grote diversiteit aan kunst ten toon te stellen. Het scala strekt zich uit van schilderijen tot ambachtelijk handwerk. Het gaat van nieuwe media tot aquarel, fotogra� e tot keramiek en zelfs juwelen en airbrush. Door deze grote verscheidenheid aan kunst beloo� ook deze editie opnieuw een groot succes te worden. Naast de artiesten die jaarlijks hun trotse creaties komen voorstellen, hee� de organisatie ook het genoegen enkele nieuwe gezichten op de tentoonstelling te mogen verwelkomen, die het palet nog mooier zullen doen kleuren. Uiteraard bevindt er zich ook een bar in de zaal waar u gezellig iets kan drinken terwijl u praat, discussieert of ideeën uitwisselt met bijvoorbeeld één van de kunstenaars. De toegang is helemaal gratis dus reden temeer om eens een kijkje te gaan nemen ! Maandag 12 september is het mogelijk om een rondleiding van één van de deelnemende kunstenaars te krijgen, dit is wel enkel op afspraak. Heb je zelf talent of kunstvaardigheden maar ben je tot hiertoe nog te bescheiden gebleven, vat dan de koe bij de hoorns en schrijf je in voor volgend jaar. Want nieuwe talenten zijn altijd zeer welkom !

CC Vlar gaat door op 9 september om 19u30, 10 september van 13u30 tot 18u30, 11 september van 13u30 tot 18u30 en 12 september van 9u tot 16u in zaal COC. Voor info kan u mailen naar [email protected] of bellen naar het nummer 055 33 90 06. (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

CC Vlar

Pablo Picasso, Vincent Van Gogh en Claude Monet kennen we ongetwijfeld, maar van 9 tot en met 12 september zijn we allen welkom in COC te Ronse om de 22ste editie van ‘Kunst Uit Eigen Streek’ bij te wonen.

CU

LTU

UR

zit • comfortO N S FA M I L I E B E D R I J F B E S TA AT 6 3 J A A R !

LEDERSPECIALISTOOK IN STOF VERKRIJGBAAR

I N D U S T R I E Z O N E D E B R U W A A N 2 • O U D E N A A R D E • 0 5 5 3 1 1 3 7 1 • W W W . Z I T- C O M F O R T . B EO P E N I N G S U R E N : A L L E D A G E N 1 0 - 1 2 U & 1 4 - 1 8 U • Z O N D A G 1 4 - 1 8 U • D I N S D A G G E S L O T E N

GRANDIOZE VERNIEUWDE TOONZAALUITBREIDING PILOT-STORE KOINOR

Page 21: Randeevoe Ronse 27

ACTIE!

SEPTEMBER : KLEUR- OF STIJLANALYSEvoor slechts 99 € i.p.v. 120 € ! (op afspraak)

inclusief paspoortje én make-up advies !

Re-style • Mieke Deschaumes • Wijnstraat 23 • RonseTel. 0477 36 85 93 • [email protected] • www.re-style.eu

Dag make-up: 15 € i.p.v. 20 €Avond make-up 20 € i.p.v. 25 €Met tips om thuis zelf te doen !

Ruime keuze aan leuke handtassen en accessoires! Even geen inspiratie voor een leuk geschenk?Re-style cadeaubon is een fijne oplossing!

NEW DCNEW DCBroodstraat 3-5-79700 OudenaardeTel. 055 31 18 41

www.newdc.be

WOMEN & YOUNG FASHION

Josephine & CoGerard Darel

Natan Edit ion 5Xandres X-Line

Je f fGeox

OakwoodPaul ine B

No Man’s Land 0039

Thelma & LouisePietro Grande

Marc O’Polo313

OOK GROTE MATEN

Xandres X-LineThelma & Louise

Nieuw : Natan+

MENTommy Hi l f iger

Hackett LondenHackett Aston Mar t in

Paul & SharkZi l tonGeox

Morr isonOakwood

Marc O’Polo

ACCESSOIRESSchoenen Paul ine B

Les CordesJe f f

Gerard DarelThelma & Louise

OUTLETSTORE achteraan in de winke l

open op zondag 4 september - 14u tot 18u

RUIME KEUZE IN LAARZEN EN BOTTINES

KINDERKLEDIJ & -SCHOENEN 0-16C. De Gaullestraat 5RONSE - 055 21 59 01

maandag 14-18 uwoensdag 10-12 / 14 -18.30 udonderdag 14-18 u vrijdag 10-13 / 14 -18.30 uzaterdag 10-12 / 14 -18 u

KLEDIJ

GaastraBrian & Nephew717ProtestIKKSBFCCKSTumble ‘n dryLevisSweet Sixteen

SCHOENEN

Rondinella Romagnoli Stones & BonesCan BeHipHerdwickPapanatas

KOM EN ONTDEK DE HERFST- & WINTERCOLLECTIE Ook open

op dinsdag

30 augustus

14u - 18u30

Page 22: Randeevoe Ronse 27

Voor ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de schoolactiviteiten komt de BA-verzekering van de school tussenbeide wanneer de directie, een leraar, een opzichter,... aansprakelijk is, maar ook wanneer een leerling aan de basis van het ongeval ligt, aangezien de BA van de school eveneens alle leerlingen dekt die naar de school gaan wanneer ze onder het gezag en toezicht van de school staan.

De BA van de school komt tussenbeide voor alle schoolactiviteiten en nevenactiviteiten van de school waarop de verzekerde instelling toezicht houdt, zowel binnen als buiten de schoolinstelling. Worden bijvoorbeeld bedoeld : uitstappen, bezoeken, sneeuwklassen, bosklassen, stages, deelname aan sociaal-cul-turele of sportieve activiteiten... ongeacht of die plaatsvinden tijdens of na de lessen of tijdens verlofdagen.

De waarborg van de BA-verzekering van de school is echter niet van toepassing tijdens activiteiten die van private initiatieven uitgaan noch op de weg naar school. Zijn meestal ook uitgesloten van de waarborg : de schade veroorzaakt aan kledij, glasbreuk en andere schade aan schoolgebouwen of goederen van derden. Als de leerlingen aansprakelijk zijn, zullen ze zelf de kosten moeten betalen of vragen dat de familiale BA-verzekering van hun ouders tussenbeide komt, als die over zo’n verzekering beschikken.

Tip ! U kunt de polis steeds inkijken. Vraag ernaar bij de schooldirecteur. (Tekst : www.bankshopper.be)

De schoolverzekering

Het schooljaar begint opnieuw. Maar hoe zit het met de school-verzekering van uw kind ? Hoewel het niet we� elijk verplicht is, sluiten de meeste scholen een schoolverzekering af.

PO

RT

EM

ON

NE

EN

IEU

WS

VOLWASSENENONDERWIJSoverdag en ‘s avonds

HOOGSTRAAT 22 • OUDENAARDE • 055 30 11 11 • WWW.VAZOV.BE

OOK IN RONSE ZIJN ER LESSEN !

HOGER ONDERWIJS(BOEKHOUDEN / INFORMATICA / MARKETING)BEDRIJFSBEHEER • TALENINFORMATICA • TECHNISCHE VAKKENKOOKKUNST • BIER- EN WIJNKENNIS

Page 23: Randeevoe Ronse 27

ONTDEK BINNENKORT ALLES WAT HIJ VERBERGT ...

NIEUWE YARIS. DAAR ZIT IETS IN !De nieuwe Yaris onthult binnenkort enkele heel slimme nieuwigheden. Want hij is niet alleen verkozen tot nummer 1 in zijn soort op gebied van veiligheidssystemen. De Yaris heeft ook een overvloed aan manieren om je het leven makkelijker te maken, zoals het intuïtieve Toyota Touch&Go®* touch screen met achteruitrij camera, radio cd, Bluetooth® verbinding en navigatie. We kunnen het niet langer verbergen : het loont de moeite om de slimste Yaris te ontdekken bij uw Toyota verdeler. Verkrijgbaar vanaf september.

*Uitrusting volgens versie. (1) 5 jaar garantie en bijstand : fabrieksgarantie van 3 jaar (max 100.000km) verlengd met 2 jaar (tot max 150.000km) door Toyota Belgium NV op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certi caat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota Verkooppunt.

3,9-5,3 L / 100 KM | 104-120 G / KM | www.toyota.be(1)

Garage Van Dorpe NVWesterring 3 – 9700 OUDENAARDE • T 055 31 18 22OPENDEURDAGEN OP 23-24-25 SEPTEMBER !

20110727-050117-001.indd 1 27/07/11 17:22Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

OPEN ma 13u30 -18u30 di-vrij 9u30 -12u00 & 13u30 -18u30 za 9u30 -18u00 - maandagvoormiddag en zondag gesloten

OpendeurdagenVRIJDAG 2/09 avondshopping (avondmarkt) tot 21uZATERDAG 3/09

ZATERDAG 10/09ZONDAG 11/09

ZATERDAG 17/09ZONDAG 18/09

Zaterdag doorlopend openZondag open vanaf 14u

ADDANNE KURRISARMANIAYMARAB-SHIRTFINGERDOMINIQUE VER EECKE ELSY BABYELSY FASHIONIN THE NOSE FIRSTGUESSIL GUFOJOE BLACKJUST BLUELEVISLILY GAUFRETTELIU JOLOVE THERAPYMC ALSONMISS GRANT MONNALISANOTIFY PARAJUMPERSRALPH LAURENREPLAY & SONS RTBSCAPASCOTCH & SODASIMPLE KIDSUNCLE BILL

KLASSIEK, TIJDLOOS, HEDENDAAGS, HIP & TRENDY...

een collectie met attitude voor kids met karakter !

-10%

NEDERSTRAAT 3 | 9700 OUDENAARDE | 055 31 13 07 | [email protected] | WWW.KINDERKORF.BE

Page 24: Randeevoe Ronse 27

30

GE

SC

HIE

DE

NIS

Het begon allemaal in 1974 op de toenmalige septemberfeesten. Het is toen dat de band tussen Watkyne en Ronse hechter werd. Datzelfde jaar schreef Watkyne zijn folk-artmanifest, waarin hij noteert dat ‘folk-art een sterk met regionalisme doordrongen houding op kunstgebied is’. Nog nooit eerder werd folk-art eerder beschreven ; aldus kan Jacques Vandewa� yne gezien worden als de schepper van de folk-art. ‘De folk-artiest is de bevoorrechte getuige om het hart van eigen streek en medeburgers te voelen kloppen, hij moet de tradities in ere houden en streven naar waardebepaling.’

In 1976 creëerde Watkyne een gigantisch kunst-werk bestaande uit 17 koppen op ware grote. De personages illustreren de Bommelsfeesten en zijn allen gemaakt uit polyester en ingekleurd volgens de befaamde polychroomtechniek - daar polyester licht is, makkelijk te modelleren valt en daarenboven weerbestendig en kleurvast is, maakt het het materiaal bij uitstek voor de kunst-werken van Watkyne.

Hij noemde het ‘De Zo� enmuur’, welke 12 jaar later werd onthuld aan het andere uiteinde van de Oude Vesten. De plaats waar we het kunstwerkvandaag de dag nog steeds kunnen bewonde-ren. Hetzelfde jaar schilderde hij een ontzaglijk groot Bommelsdecor dat onstuimig feestvierende Bommels uitbeeldt en vaak wordt opgehangen bij culturele en andere gelegenheden in verband met Bommels en zo� en.

Twee bekende personages duiken regelmatig op in Watkyne’s schilderijen: Ephrem Delmo� e en de Ronsische Zot. Stadsbeiaardier -en � guur Ephrem Delmo� e was alom gekend in Ronse

want naast een goede vriend van Vandewa� yne was hij daarenboven ook grondlegger van de Bommelsfeesten. Aangezien Watkyne a� omstig is uit Ellezelles geniet de man daar ook van heel wat bekendheid, omwille van de talloze kunst-werken die hij er gemaakt hee� . Hij ontwierp ieder jaar de a� ches voor de immens populaire

‘Sabbat des Sorcières’. Hier spelen vooral heksen en duivels een grote rol, aangezien Ellezelles een gemeente is waar de heksencultus centraal staat in de folklore. Alsook tekende hij de eerste eti-ke� en van het heksenbiertje Quintine, waarvan de brouwerij in Ellezelles gevestigd is. Heden zijn er nog steeds enkele werken van de kunstenaar te bewonderen in de Delmo� estichting.

Een tweede band tussen Delmo� e en Vandewa� yne is de kop van ‘Ephrem’, de stadsreus vernoemd naar Delmo� e. Het was Watkyne die hem sculpteerde en aan de stad schonk, ter nagedachtenis van zijn goede vriend.

Watkyne geniet internationale faam. Dat bewijze de retrospectieve tentoonstelling in het Zuid-Franse musée de Gap van 14 september tot 13 november. Niet getreurd indien u niet zo ver kan of wil rijden, want van 14 januari tot 12 februari 2012 hee� de tentoonstelling plaats te Doornik in het Maison de la Culture.

Om zijn oeuvre onder het publiek te houden hee� men ‘Les amis de Watkyne’ opgericht en ter herdenking willen zij een elektriciteits-huisje in de Watkynestraat op� euren, nog niets is concreet, dus creatieve ideeën zijn zeer welkom op [email protected]. (Tekst : Sasian Van Den Berghe)

Na lang overleg is het stadsbestuur van Ronse tot een besluit gekomen. Zij zijn bereid de nieuwe straat ter hoogte van de Hendrik Conciencestraat te vernoemen naar de folk-artkunstenaar Jacques Vandewa� yne, notoir als Watkyne. Hij is vooral bekend in Ellezelles, maar hee� zeker en vast ook enkele memorabele kunstwerken gemaakt hier te Ronse ; de stad waar hij zijn talenten als artiest en animator ten volle geuit hee� . Hij had een eigen stijl met een zekere invloed van Pieter Brueghel de Oude maar in zijn latere werken waren vooral de invloed van James Ensor merkbaar. Een toelichting.

Jacques ‘Watkyne’ Vandewattyne

Page 25: Randeevoe Ronse 27

Reserveer nu uw bevestigingsrit.The all new

gemiddeld (l/100km): 4,3 - 7,7 CO2 (g/km): 113 - 179/ K.B. 19/03/2004

Onze nieuwe knap gelijnde break is niet alleen ruim, maar de i40 is ook ruim voorzien van het modernste comfort. Onder zijn uitdagend design schuilt een pareltje van technisch vernuft. De zuinige gezins- of bedrijfswagen hebben we voor u getest, getest en nog eens getest. Tot in het kleinste detail. Daarom gebruiken we liever het woord ‘bevestigingsritten’ in plaats van ‘testritten’. Misschien nog een laatste detail. Vanaf € 499/maand rijdt u al met een gloednieuwe i40 Wagon 1.7 CRDi 115 pk (113 g CO2/km). Ga dus snel naar www.i40.be. Reserveer een i40 en kom onze uitgebreide tests zelf bevestigen.

www. .be Vanaf € 499/maand

GARAGE BEERLANDTOudenaarde - Deinze

ONzE vEsTiGiNG iN uw BuuRT :

Kerzelare 92 b 9700 Oudenaarde

Tel. 055 496 495 [email protected]

The Young Talents Dance

Inschrijvingen & inlichtingen Valou Schepens 0495 42 02 10 - [email protected]

NIEUW TE RONSE• New Ballet

voor kinderen vanaf 5 jaar, tieners en volwassenen

• Aerobic Dance en Latino voor volwassenen

• Diverse gastleerkrachten doorheen het dansjaar New Ballet, Jazz Rock, zang en theater

Dans- en musicalschool o.l.v. Valou Schepens, licentiaat in danspedagogiek. Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde profs.

Opening van een 7de dansschool te

« Anvaing »

Droom je ervan te dansen, te zingen, je te verkleden,

modeshows te lopen, en dit alles terwijl er optredens

worden georganiseerd ? Kom ons dan snel vervoegen !

INFORMATIE- & INSCHRIJVINGSDAG

ZATERDAG 17.09.1114 u - 18 u

Activity center, j. Ferrantstr. 18, Ronse

1ste proefl es GRATIS voor nieuwe leden

Opening van een

Droom je ervan te dansen, Droom je ervan te dansen, Droom je ervan te dansen, te zingen, je te verkleden, te zingen, je te verkleden, te zingen, je te verkleden,

modeshows te lopen, en dit modeshows te lopen, en dit modeshows te lopen, en dit modeshows te lopen, en dit alles terwijl er optredens alles terwijl er optredens alles terwijl er optredens

worden georganiseerd ? Kom worden georganiseerd ? Kom worden georganiseerd ? Kom worden georganiseerd ? Kom worden georganiseerd ? Kom ons dan snel vervoegen !ons dan snel vervoegen !ons dan snel vervoegen !ons dan snel vervoegen !

Nieuw programma 2011-2012

www.theyoungtalents.beDISNEY DANCEMUZIKALE KOMEDIEHIP-HOPSTREETDANCEAEROBIC DANCENEW BALLETJAZZ ROCK

ZUMBA/-KIDSMODESHOWTAPDANSLATINORAGGAENZ. ...

Dans- en musicalschool voor jongens en meisjes vanaf 3 jaar

en volwassenen.

Page 26: Randeevoe Ronse 27

G R A T I S M A A N D B L A D

e

uitgebreide fotoreportages en artikels volledige activiteitenagenda

shopping & restoverenigingen

wedstrijd

www.randeevoe.be

Page 27: Randeevoe Ronse 27

Mussestraat 4 • 9680 Maarkedal-Etikhove0476 75 69 26 • www.hofketermusse.be

Openingsuren

Maandag 13u30 - 18u30Woensdag 13u30 - 18u30Vrijdag 13u30 - 18u30

Het eerste en laatste weekend van elke maand: 14u - 19u

Op feestdagen na afspraak

OPEN ATELIERDAG ZONDAG 25 SEPTEMBER - 10u tot 17u

Met demonstraties biesvlechtwerk en informatie over diverse meubelrestauratietechnieken. Ook kan

u doorlopend in onze winkel snuisteren. Overtuig jezelf en doe de test op www.andullation.euAlle andere verzorgingen en acties zie website

www.huidverzorging-vanlaethem.be

Huidverzorgingscentrum

NIEUW15€/beurt

Is andullatie iets voor u ?

De combinatie van massage en infrarood in de massagematras zorgt voor betere doorbloeding, snelle recuperatie, sterke pijn-vermindering, meer energie, minder cellulitis, strakkere buik, ontgifting, ... ACTIE

10e beurt

gratis

Fiertelmeers 100 • Ronse • 0495 99 88 04

Paul Verschelden - Zonnestraat 109, rue du Soleil - Ronse/Renaix - T. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be

Verschelden

REEDS 60 JAAR UW HUIS VAN VERTROUWEN MET DE BESTE MERKEN

Page 28: Randeevoe Ronse 27

DONDERDAG 8 SEPTEMBER

vanaf 19u30Brandweer Ronse is naarstig op zoek naar vrijwilligers. In het kader van de nieuwe aanwervingscampagne wordt een infoavond georganiseerd waarin u alle praktische zaken te weten komt inzake het leven als vrij-williger bij de brandweer. Brandweer Ronse hee� 13 plaatsen vacant staan (M/V) om de Ronsische stede vol-ledig brandvrij te houden. Hee� u ook maar de minste interesse, dan doet u er goed aan om eens te gaan luisteren!Waar : Brandweerkazerne RonseInfo : www.brandweer-ronse.be of [email protected]

ZONDAG 11 SEPTEMBER

van 10 tot 16uDe Stooktwijk feest en dat zal iedereen geweten hebben ! De festivi-teiten gaan door op het Wautersplein en starten met een rommelmarkt (inschrijven noodzakelijk). Vanaf 12u worden u volksgewijs braadworsten en hamburgers voorgeschoteld aan café ‘t Pleintje. Waar : J. Wautersplein, RonseInfo : Sentrie Jacqueline - 055 21 47 58

van 10 tot 18uOpen Monumen-tendag ! Ronse en Oudenaarde slaan de handen in elkaar voor de organisatie van Open Monumenten-dag 2011.

‘Het con� ict Grawitz’ brengt het verhaal terug van de ingenieur Grawitz in de vorm van een tentoonstelling. Ronsische textielfabrieken gebruikte onrechtmatig het verfpatent van Gra-

witz. Het con� ict liep uit de hand en Grawitz werd gegijzeld. De tentoon-stelling gaat door in het station.

Een ritje met een historische trein uit 1818 van Ronse naar Oudenaar-de ? Het kan. Zeer uitzonderlijk kan u genieten van de nostalgische treinrei-zen zoals u ze enkel nog in zwart-wit � lms ziet. Een unicum ! Doorlopende treinreizen, te vertrekken uit het station van Ronse.

om 10, 14 en 16uEen gids vertelt u alle geheimen van het station en het oude stationskwar-tier. Men hee� aandacht voor de grote sociale diversiteiten van toen door toedoen van de textielnijverheid. Ook

‘het con� ict Grawitz’ wordt toegelicht. De wandeling duurt een tweetal uur en strekt zich uit over een parcours van 4 km. Starten gebeurt vanaf het station.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

om 20uHet Davidsfonds Ronse organiseert het pleidooi ‘Kerkmanifest’, gebracht door theo-loog en kerkhistoricus

Jürgen Me� epenningen. Me� epen-ningen was de voormalige woord-voerder van aartsbisschop Léonard ten tijde van zijn stra� e uitspraken. Hij stelt de katholieke kerk in zijn huidige vorm in vraag en gee� zijn ongezouten mening. Een interessant thema, met een hedendaagse grote relevantie. Waar : Polyvalente zaal stedelijke bibliotheek, RonseInkom : € 4 (DF leden), (€ 7 niet-DF leden)Info : Roland Van Coppenolle [email protected]

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

van 14 tot 20uJeugdbeweging

‘De Kade� en’ starten hun nieuw werkings jaar. Dit

jaar start traditioneel met een startver-gadering, gevolgd door animatie en een reuzebarbecue. Een gezellige en infor-matieve namiddag voor wie interesse hee� in leerrijke en plezierige namid-dagen in een actieve jeugdbeweging !Waar : Lokaal ‘De Kade� en’, Waatsbrugstraat 79 RonseInfo : David De Clercq - 0474 42 95 22 of [email protected]

VAN 24 SEPT TOT 2 OKT

alle dagen van 11 tot 18uMax Consael komt naar Ronse, meer bepaald in de Cultuurfabriek. Met de tentoonstelling ‘Zinnen op abstract’ brengt de Cultuurfabriek een eigenzin-nige kijk op de werken van Consael. Consael, geboren in een woonwagen, héritier van wafelsalons voor kermis-sen en bedevaarten, ontpopte zich tot een volleerd abstract kunstenaar. Naast Max Consael exposeren ook volgende kunstenaars : Jean Le Noble, Anne-Marie Peeraer en Gert Van Weyenberg. Aangevuld door dich� eksten van Marc Honnay, geïnspireerd door de werken van Consael. Waar : De Cultuurfabriek, Braambos 15,Info : www.cultuurfabriek.be

ZONDAG 25 SEPTEMBER

om 12uKVG-Vorming vzw organiseert een groot eetfestijn. Met uw aan-wezigheid steunt u de vereniging inzet voor de andersvaliden. U mag zich verwachten aan een bord met warme beenhesp en aardappeltjes, voorafge-gaan aan een aperitief en gevolgd door taart met ko� e. U krijgt bovendien een glas wijn aangeboden.Waar : Zaal Kapi� el, Sint-Hermesstraat 6Inkom : €16 (volw.), €10 (tot 11j.)Info : Dany V. - 0496 98 19 25 of [email protected]

U kan zich inschrijven bij :Erik Vanderhauwaert - 055 23 27 28Min. 4 pers./team - max.10 pers.

Ronse hee� een heuse kartingtra-ditie, welke jammer genoeg even teloor gegaan is. Geen nood voor de rubberburners onder u, want het evenement wordt opnieuw georgani-seerd door enkele enthousiaste Ron-senaars ! Op 25 september zal de Grote Markt omgetoverd worden in een raceparcours voor een achturen-karting om u tegen te zeggen. Vergeet Francorchamps, hier is Ronse !

Bezoek onze website www.randeevoe.be voor de uitgebreide activiteitenagenda.

AC

TIV

ITE

ITE

NA

GE

ND

A

34

Page 29: Randeevoe Ronse 27

De Zonnebloem

Parkstraat 25 • 9700 Oudenaarde • 055 31 64 30 [email protected] • www.bioshop.be

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 9 - 13u & 14 - 18.30u

AL MEER DAN 25 JAAR VIND JE BIJ ONS ALLES VOOR EEN GEZONDE LEVENSWIJZE

Het grootste gamma biologische voeding in de streek. Gezonde verzorgingsproducten, kruiden en supplementen. Massa’s alternatieve en fair trade geschenkartikelen. Ook een zeer ruim aanbod aan boeken over gezondheid, spiritualiteit, natuur en verwante onderwerpen.

Kom eens gezellig snuisteren.

Defy convention

M{zd{ 5de nieuwe

De Mazda5 is beschikbaar in 1.8L, 2.0L (i-stop) en in 1.6 CDVi diesel (115pk).Catalogusprijs vanaf € 20.790*

* Aanbod geldig van XX/XX/2011 t.e.m. XX/XX/2011, BTW incl., tot uitputting van de voorraad. Deze commerciële actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of speciale reeksen. Uitsluitend bestemd voor particulieren. Milieureglementering (K.B. 19.03.04): www.mazda.be. De wagen op de foto is louter indicatief en niet contractueel.

5,2 - 7,2 (l/100km) 138 - 168 (g/km) Geef voorrang aan veiligheid.

De beste prijs voor zorgeloos rijplezier !

GaraGe Callens • Ronseweg 19-21 • 9700 Oudenaarde055 31 63 15 • [email protected] • www.garagecallens.be

* Aanbod geldig van 22/08/2011 t.e.m. 17/09/2011, BTW incl., tot uitputting van de voorraad. Deze commerciële actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of speciale reeksen. Uitsluitend bestemd voor particulieren. Milieureglementering (K.B. 19.03.04): www.mazda.be. De wagen op defoto is louter indicatief en niet contractueel.

St.-Martensstraat 10 • Ronse • 055 600 [email protected] • www.grafoman.be

Grafi sch ontwerpbureauLogo & huisstijlWebdesignDigitale drukkerij

S A L O N S

Grote Herreweg 129 • 9690 Ruien-Kluisbergen • 055 38 84 29www.salonsorchidee.be • [email protected]

IEDERE ZONDAGMIDDAG

Brunch • 47 €/pp (all-in)Om 12 u • Muzikale animatie • Dansgelegenheid

IEDERE VRIJDAGAVOND

Côte à l’os • 20 €/ppCôte à l’os à volonté • verse frietjes • slaatje

Vanaf 19u30 • Reserveren is wenselijk

IEDERE LAATSTE ZONDAG

Menu aan tafel bediend47 €/pp (all-in)

Om 12 u • Muzikale animatie • Dansgelegenheid

Page 30: Randeevoe Ronse 27

Dylan � omas (Bob Dylan haalde er zijn pseudoniem vandaan) (Wales 1914 -New York 1953) was dichter en schrijver. Algemeen wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste dichters van de 20ste eeuw. Op 20-jarige lee� ijd verscheen zijn eerste bundel (‘18 Poems’). Zijn tweede bundel (‘25 Poems’) verschijnt twee jaar later. Terugkerende thema’s zijn : leven, dood, nostalgie en het verlies van onschuld. Dylan � omas is (helaas) mede bekend omwille van zijn losse levenswandel en zijn grote (levens-)dorst. In 1936 huwt hij de dan-seres Caitlin Macnamara, die hij in een bar leerde kennen. Ze kregen samen twee zonen en een dochter. Hij begint in die periode ook proza te schrijven. Zijn doorbraak en internationale roem komt er met de bundel ‘Death and En-trances’ (1946). In 1950, en enkele jaren nadien, gaat hij naar Amerika om er zeer succesvolle voorleessessies te geven. Zijn volledige honorarium gaat echter op aan de drank. In 1952 werkt hij ook zijn bekende hoorspel ‘Under Milkwood’ af. Een combinatie van drank en suikerziekte betekent zijn einde. ‘Do not go gentle into that good night’ (hiernaast vertaald weergegeven) gaat over de dood van zijn vader. (Tekst : Paul Cox - www.paulcox.be)

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht. Nu eens van mezelf, dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds geef ik er een korte introductie en/of situering bij.

GA IN DIE NACHTNIET AL TE LICHT

Ga in die goede nacht niet al te licht.De oude dag moet laaien en weerstaan ;Raas, raas tegen het sterven van het licht.

De wijze, die eens voor het duister zwicht,Omdat zijn woord geen bliksemstraal kon slaan,Gaat in die goede nacht niet al te licht.

De goede, na de laatste golf, wellichtTrok hem een groene baai tot dansen aan,Raast, raast tegen het sterven van het licht.

De woeste, die zong van de zonneschicht,Tot ook hij leerde treuren om haar baan,Gaat in die goede nacht niet al te licht.

De sombere, die met doods verblind gezichtOgen als meteoren op ziet gaan,Raast, raast tegen het sterven van het licht.

En jij, mijn vader, die daar droevig ligt,Vloek, zegen, mij met een verbeten traan.Ga in die goede nacht niet al te licht.Raas, raas tegen het sterven van het licht.

Dylan � omas

Myriam is een rasechte Ronsenaarster. A� omstig uit de Waaienbergstraat aan de industriezone Klein Frankrijk, liep ze als meisje van op de buiten, school in de Peperstraat. Toch bleef Myriam de typische boerendochter, met schone manieren. Iedere zondag ging ze naar de mis op Sint-Pieters, waar ze de man van haar leven, Yves, leerde kennen. Na de o� erande buitenglippend om haar vriendje te zien. Myriam was toen al een deugeniet ! Ze trouw-den vrij snel, maar Myriam met haar sterke karakter, behield haar ona� ankelijkheid en vrijheid. Zo groeide ze uit tot selfmade styliste bij ‘couture François’ in de Saint-Sauveurstraat (nadat ze haar kunde demonstreerde als pa-tronenmaakster bij ‘confectie Serge’) en kreeg ze de gelegenheden om met ‘madame François’ (zoals ze genoemd werd) frequent naar Parijs en Milaan te reizen om er de allerlaatste mode te aanschouwen en deze in te kopen. In 1991, toen haar man Yves een eigen bank begon, besloot Myriam eveneens hierin te participeren. Haar stijl behield ze, behalve die ene keer in San Antonio of was het Dallas ? En� n, dat ze het zelf niet meer wist.

Myriam is dol op haar 2 kinderen en haar 4 kleinkinderen. Als moderne oma � aneert ze door het leven, haar kleinkinderen vertroetelend. Daarnaast is ze nog ondervoorzitster bij de Unie der Handelaars. Ze ziet het als haar persoonlijke missie om elk lid op 1 rechte lijn te krijgen en stopt er dan ook vele uurtjes in om organisatorisch alles tot in de puntjes te regelen. Af en toe slaakt ze wel een zucht, gevolgd door de woorden ‘man man man’, maar ze vergeet haar zorgen al vrij snel als ze, levensgenietersgewijs, ’s avonds een restaurantje aandoet. Om de stress van zich af te smijten dur� Myriam wel eens een stapje in de wereld te ze� en, samen met enkele vriendinnen. Hoe ze dan thuis geraakt is meestal de vraag (beweert de andere hel� van haar bed). (Tekst: Jonathan Jouret)

Myriam Van ButseleElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal zij !

Factsheet :Naam & voornaam : Myriam Van ButseleBeroep : bankbediende Geboortejaar : 1957

36

Page 31: Randeevoe Ronse 27

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Okapi.Alvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :ZOMERVAKANTIE

De gelukkige winnaar is :Gérard MIchElPapekouters 249600 Ronse

HORIZONTAAL

2. cotisoessie 4. Knoeiso° 8. Bloedsaussietsen10. Schierewietchie11. cha°mbrang15. Giedong16. Kno°do°hen17. Terbinst18. Deûhen19. Gameelefreeter20. Beûcht

VERTICAAL

1. Eûperste 3. Puittmoeker 5. Meessienaat 6. Kloefkaaper 7. Voute 9. Kozeintschiest12. carnassiere13. Propretoeries14. Kweintso°hen

Oplossing:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

23

4

5

6

7

8

9

Abeelstraat 26a9600 Ronse

[email protected] www.immoad.bewww.immoad.be

DANILITH-DELMULLE

5 goede redenen om te kiezen voor Danilith-Delmulle nieuwbouw :- Volledige vrijheid- Vaste prijzen- Vaste bouwtermijn- Eén partner- Duurzaam bouwen

Meer inlichtingen? David Deunynck T 055 21 04 08

IN DE KIJKER TE KOOP TE RONSE

Oswald Ponettestraat : zeer degelijke stadswoning in uitstekende staat met handelsruimte (+/- 87m²), garage/atelier (+/- 110m²), bureel/living, ing. kkn, 3 slpks, 2 badks, zolder, kelder, tuin. Bewoonb. opp.: +/- 241m². Vg-Wgche-Gdv-Gvkr-Gvv

Koningin Astridplein : Mooie en karaktervolle burgerwoning, bel-etage met 3 burelen/kamers, living, ing. kkn, badk., dressing/berging, 4 slpks, kelder, garage, tuin en terras. Bewoonb. opp. : +/- 250m². Gvg-Wche-Gdv-Gvkr-Gvv.

Hoogstraat : Ruim en luxueus appartement met mooi zicht op 4de verdieping, met living, ing. kkn, 2 slpks, badk., terras en kelder. Bewoonb. opp. +/- 120m².Vg-Wche-Gdv-Gvkr-Gvv.

Jules Bordetlaan : zuidgeoriënteerde zeer ruime en statige villa met tuin, living, eetpl., kkn, badk., 4 slpks, zolder, kelder, garage. Tot. opp +/- 8a 50ca. Bewoonb. opp. +/- 220m². Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

NIEUWBOUWPROJECT

RESIDENTIE KLOOSTERHOFOlifantstraat - M. Portoisstraat : Nieuwbouwappartementen met 1, 2 of 3 slpks, living, ing. kkn, badk., berging, ondergrondse autostaanplaats, tuin of terras. Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv. Vanaf € 130.900 - Reeds 8 verkocht!

Page 32: Randeevoe Ronse 27

bouwmaterialen

Doorniksesteenweg 1 - RonseTel. 055 20 65 00 - Fax 055 20 65 10www.holvoet.net

Open van 7-12.30 / 13-18 u.Zaterdag 7.30-12.00 / 13.30-16.30 u.

Welkom in onze toonzaal !

Rechtstreekse import van terrastegels en natuurstenen

KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN VOOR BINNEN & BUITEN