Randeevoe Ronse 18

28
GRATIS MAANDBLAD e GROTE PRIJS TEKENKUNST MUSIC FOR LIFE BOMMELSVERKIEZING WEEK VAN DE SMAAK SUPER TROPHY CROSS BABBELONIË GRATIS MAANDBLAD - editie ronse - november 2010 18 IN RONSE

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Ronse 18

Transcript of Randeevoe Ronse 18

Page 1: Randeevoe Ronse 18

G R A T I S M A A N D B L A D

e

GROTE PRIJS TEKENKUNST MUSIC FOR LIFE BOMMELSVERKIEZING WEEK VAN DE SMAAKSUPER TROPHY CROSS BABBELONIËG

RATIS

MA

AN

DBLA

D -

ed

itie

ro

nse -

no

vem

ber 2

010

18

I N R O N S E

Page 2: Randeevoe Ronse 18

Wijnstraat 18 • Ronse • 055 30 52 00 • [email protected]

REPARATIE ALLE TYPES EN MERKEN

MOUNTAINBIKES EN KOERSFIETSEN

25% korting op stock 200915% korting op stock 2010

VANAF 6 NOVEMBER IN DE WINKEL

Nieuwe modellen 2011 van FUJI en nu ook van LAPIERRE

Winkel gesloten van 1 t.e.m 4 november, 12 en 13 november.KANTOOR MARC VAN LIERDE

Stationsstraat 38 - RonSe - CBFA 10430 A-cB

055 21 72 66 - [email protected]

spaarpluskies voor de

wettelijk maximale getrouwheidspremie

Tijdelijk aanbod onder voorwaarden, van 20 september tot 10 december2010

sparen / anders bekeken

1,00%+1,50%vanaf een eerste nieuwe storting van minimaal 10 000 euro

Wekelijkse marktdag= HOORTESTDAG

TALL

IEU

& T

ALL

IEU

- W

WW

.TN

T.BE

Dex

GEHOORSCHADE IS ONHERSTELBAAR,JE KAN ZE MAAR BETER VOORKOMEN!We hebben gehoorbescherming op maat.Deze wordt afgestemd op uw individuele eisen.

Max. 2 bonnen per klant, niet cumuleerbaar met andere acties. Actie geldig tot 30/11/2010

BONBIJ AANKOOP VAN 2 PAKJES HOORTOESTELBATTERIJEN

3de PAKJE GRATIS

GRATIS GEHOORADVIESGRATIS GEHOORTEST

UW HOORCENTRUM IN DE BUURT

Alle hoorcentra en servicepunten op WWW.OORHUIS.BE of BEL GRATIS 0800 90 155

OUDENAARDENederstraat 14 - 055 300 260

RONSEWijnstraat 60 - 055 30 54 09

JE HOORT ERBIJ!hoorcentra by veranneman

St.-Martensstraat 10 • Ronse • 055 600 [email protected] • www.grafoman.be

Grafi sch ontwerpbureauLogo- & huisstijl - WebdesignDigitale drukkerij

WIJ VERZORGEN OOK UW GEBOORTEKAARTJES

EN TROUWKAARTEN !

Page 3: Randeevoe Ronse 18

04 Grote Prijs Tekenkunst

06 Jef Demedts & Cour & Jardin

08 Music for Life

10 Bommelsverkiezing

12 Super Trophy Cross

14-15 Zakennieuws

16 Week van de Smaak

18 Babbelonië en Hoopeiland

20 Fotoreportages

22 Koken met Brigitte Minne

24-25 Activiteitenkalender

26 Poëzie Kop van de maand

3

08

COLOFONUITGEVERDesign & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUKGrafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanJessie Decru, Grafoman

ADMINISTRATIE & ADVERTENTIEVERKOOPNathalia Tsala, [email protected] - 0497-754763Peter VINCENT - 0473-63 73 83

REDACTIEPaul Cox - poëzieBrigitte Minne - kookpaginaJonathan Jouret - algemene redactie

Yann Verhellen - algemene redactieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoonPatrice Dutranoit - portemonneenieuws

EINDREDACTIEYann Verhellen, Jonathan Jouret

RANDEEVOE DIGITAALhttp://issuu.com/randeevoe

©2010 - Niets uit deze uitgave mag worden overge-nomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aan-vaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevol-gen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie

RONSE : FM 107.4 + FM 105.0

PUBLICITEIT ? 0473 63 73 83

DISTRIBUTIE DOOR

DE POST

18

12

16

Page 4: Randeevoe Ronse 18

4

EXPO

U weet het misschien niet, maar de Dienst Cultuur van onze stad organiseert jaarlijks de meest gerenommeerde tekenwedstrijd van ons land. Elk jaar bestaan de inzendingen uit stuk voor stuk kwaliteitsvolle tekeningen. Daarenboven is de jury samengesteld uit autoriteiten uit de kunstwereld, die waken over het welslagen van Ronses meest prestigieuze prijs.

De teller staat inmiddels al op 42 jaar. In deze kleine halve eeuw is Ronse, zonder het goed te beseffen uitgegroeid tot het Belgische Mekka van de tekenkunst. Bewijsmateriaal legio. Grote namen werden er geboren, die onder andere nu furore maken in andere kunstdisciplines. Denken we hierbij aan Michaël Borremans, waarvan werken zijn opgenomen in de collectie van het MOMA New York! Een ander goed voorbeeld is Sigrid Tanghe (laureaat in ’93 van de toenmalige prijs voor plastische kunsten), die dit jaar, samen met Mauro Pawlowski, tijdens de vernissage een geweldige performance zal verzorgen. ‘Er zal geëxperimenteerd worden met een doek, waarop geluidssensoren zijn bevestigd. Door de beweging van het tekengerief op het doek zal een stroom gegenereerd worden, die op zijn beurt geluid zal produceren. Dit experiment, samen met de muzikale omkadering van Pawlowski moet voor een waar schouwspel zorgen’, verklaart cultuurbeleidscoördinator Jan Leconte. Een ander bewijs van het belang van deze tekenwedstrijd is de samenstelling van de jury. Deze jury, onder de auspiciën van Flor Bex, wordt tevens bijgestaan door niemand minder dan Pjeroo Robjee, Mark Manders, Francis Smets en Edith Doove. Dat deze mensen überhaupt al zetelen in deze jury zegt, zonder onbescheiden te zijn, al genoeg. Het zullen deze 5 mensen zijn die beslissen wie eerste en tweede laureaat wordt. Bovendien zullen zij ook de eervolle vermeldingen bekend maken. ‘Een mooie vermelding voor op de portfolio van de kunstenaar.’

‘Structureel zijn er een paar aanpassingen gebeurd’, vertelt Jan. ‘Zo is de eerste prijs opgetrokken tot 3000 euro. Daarbij komt dat we het criterium van de Belgische nationaliteit hebben opgeheven. De enige vereiste om in te zenden is minimum 18 zijn.’ Deze maatregelen hebben tot doel enerzijds de kunstenaar, zijnde al dan niet Belgisch, zijn of haar werkingskosten te dekken en steeds meer inzendingen te krijgen van een uitzonderlijk hoog niveau. Andere jaren werden gemiddeld zo’n 250 tekeningen ingezonden. Door de nationaliteit af te schaffen wordt het geheel opengetrokken en krijgt het een internationaal karakter. Dit wierp reeds zijn vruchten af door een mogelijke inzending uit Polen. Tijdens de expo is er ook de gelegenheid om de werken van Sigrid Tanghe, afkomstig van Brakel, te bezichtigen. ‘De bezoeker kan zo een impressie opdoen van hoe een kunstenaar en zijn werk doorheen de jaren kunnen veranderen’. Daarnaast zal ook een montage te zien zijn van de totstandkoming van het werk dat op de vernissage wordt gemaakt. We kunnen niet anders dan besluiten dat onze stad op het vlak van actual arts een blijver is. Getuige de geslaagde biënnale Picturale en deze 42ste editie van Grote Prijs van de tekenkunst.

De vernissage van de 42ste Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse gaat door op vrijdag 26 november om 20u in CC De Brouwerij. De expo loopt van 27 november tot 12 december. In de loop van de expodagen zullen er ook workshops voor kinderen gegeven worden. Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

grote prijsTekenkunstVan 27 november tot 12 december

Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse #42

TENTOONSTELLING 27.11 - 12.12 2010Tentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijden werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21ugroepen op afspraak / gratis inkom

WORKSHOPS>op zaterdag 4 december 10-12u voor kinderen van 9-12 jaar>op zondag 12 december 10-12u voor kinderen van 4-8 jaar

CC De Brouwerij Priestersstraat 13 9600 RonseInfo : Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be

R O N S ER O N S E

W E D S T R I J Dvormgeving: Piet Bodyn

Greet Van A

utgaerden / 1ste prijs # 41G

reet Van Autgaerden / 1ste prijs # 41

Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse #42Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse #42Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse #42

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING 27.11 - 12.12 2010 27.11 - 12.12 2010 27.11 - 12.12 2010Tentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijdTentoonstelling van de geselecteerde werken van de wedstrijden werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)en werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)en werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)en werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)open op woensdag, zaterdag en zondag open op woensdag, zaterdag en zondag open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21uvan 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21uvan 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21uvan 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21ugroepen op afspraak / gratis inkomgroepen op afspraak / gratis inkomgroepen op afspraak / gratis inkomgroepen op afspraak / gratis inkom

WORKSHOPSWORKSHOPS>op zaterdag 4 december 10-12u >op zaterdag 4 december 10-12u >op zaterdag 4 december 10-12u voor kinderen van 9-12 jaar voor kinderen van 9-12 jaar voor kinderen van 9-12 jaar voor kinderen van 9-12 jaar>op zondag 12 december 10-12u >op zondag 12 december 10-12u >op zondag 12 december 10-12u voor kinderen van 4-8 jaar voor kinderen van 4-8 jaar

CC De Brouwerij CC De Brouwerij Priestersstraat 13 9600 RonseInfo : Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be Dienst Cultuur • 055-23 28 01 • [email protected] • www.ronse.be

R O N S ER O N S ER O N S ER O N S ER O N S E voor kinderen van 4-8 jaar

R O N S E voor kinderen van 4-8 jaar voor kinderen van 4-8 jaar

R O N S E voor kinderen van 4-8 jaar

W E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J DW E D S T R I J Dvormgeving: Piet Bodynvormgeving: Piet Bodynvormgeving: Piet Bodynvormgeving: Piet Bodyn

Greet Van A

utgaerden / 1ste prijs # 41G

reet Van Autgaerden / 1ste prijs # 41

en werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)en werk van Sigrid Tanghe (laureaat 1993)open op woensdag, zaterdag en zondag open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21uvan 14 tot 18u en op vrijdag van 17 tot 21ugroepen op afspraak / gratis inkomgroepen op afspraak / gratis inkom

>op zaterdag 4 december 10-12u >op zaterdag 4 december 10-12u voor kinderen van 9-12 jaar voor kinderen van 9-12 jaar>op zondag 12 december 10-12u >op zondag 12 december 10-12u

Greet Van A

utgaerden / 1ste prijs # 41

Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse #42INDIENDATA DEELNEMERS WEDSTRIJD 5.11, 6.11, 7.11 / 14-18 uurjuryleden:

PROCLAMATIE EN VERNISSAGE vrijdag 26.11 om 2OuHet Stadsbestuur van Ronse nodigt U en uw vrienden uit tot deproclamatie en vernissage van de 42ste editie van de 'Grote Prijs'>Eerste en Tweede Prijs en eervolle vermeldingen>bekendmaking van de laureaten >21.3O uur: performance van beeldend kunstenares en muzikant CC De Brouwerij Priestersstraat 13 9600 RonseInfo/wedstrijdreglement: Dienst Cultuur − 055-23 28 01 − [email protected] − www.ronse.be

Grote Prijs Tekenkunststad Ronse#4227.11 - 12.12 2010

Flor Bex Pjeroo Roobjee Francis Smets Mark Manders Edith Doove

Sigrid Tanghe Mauro Pawlowski

MICHAEL BORREMANS

Page 5: Randeevoe Ronse 18

5

Deuggddoende warmte ligt nu in ieders bereik dankzij onze authentieke cederhouten infraroodcabines met BIO-keramische stralers. Eén vierkante meter en een gewoon stopcontact zijn al voldoende om dagelijks te genieten. En het blijft niet beperkt tot genieten alleen! Regelmatig gebruik van onze cabines zorgt tevens voor een betere gezondheid. Hoe dan?

In een Biozendo ® infraroodcabine word je geleidelijk opgewarmd tot in de kern van je lichaam zonder de beklemmende hitte te ervaren van een klassieke, Finse sauna. Reeds vanaf 38°C ga je intens zweten waardoor regelmatige infraroodsessies je helpen om zuren en toxines te elimineren.

van het lichaam leidt immers tot de aanmaak van lichaameigen pijnstillers.Wil je nog meer weten over de heilzame werking van onze cabines? Ga dan eens kijken op onze site, contacteer ons of breng ons een bezoekje. Warm aanbevolen…

www.biozendo.be

Openingsuren advies- en testcentrum:

Donderdag: 14:00 - 18:00Vrijdag: 14:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00Andere dagen na afspraak. Voor een vrijblijvende test, telefoneer 0473 878 444.

Biozendo® infraroodcabines – Traxico BVBANeerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize)9600 Ronse - Tel.: 055 20 73 42Fax: 055 31 21 27 - Mail: [email protected]

Warmtewerkt!

Heilzame warmtein ieders bereik

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie

van een Biozendo® infraroodcabine

Lichte koortsDe zachte infraroodenergie van onze minerale BIO-keramische stralers, brengen je lichaam in een lichte koortstoestand. Hoewel je je diep ontspannen voelt, komt door de verhoging van je lichaamstemperatuur een mechanisme op gang dat hart en bloedvaten activeert. Belgisch wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van een Biozendo ® infraroodcabine een preventieve werking heeft op hart- en bloedvatenziekten.

Verzacht spier- en gewrichtspijnenOok bij gewrichts- en spierklachten brengen onze infraroodcabines soelaas. Door de betere doorbloeding gaan stramme spieren immers ontspannen en voelen gewrichten minder pijnlijk aan. Vele van onze klanten die lijden aan reuma, artrose of fybromyalgie beschouwen hun Biozendo® infraroodcabine als een toevluchtsoord waarmee ze pijn beter onder controle kunnen houden. Kunstmatige opwarming

Deuggddoende warmte ligt nu in ieders bereik dankzij onze authentieke cederhouten infraroodcabines met BIO-keramische stralers. Eén vierkante meter en een gewoon stopcontact zijn al voldoende om dagelijks te genieten. En het blijft niet beperkt tot genieten alleen! Regelmatig gebruik van onze cabines zorgt tevens voor een betere gezondheid. Hoe dan?

In een Biozendo ® infraroodcabine word je geleidelijk opgewarmd tot in de kern van je lichaam zonder de beklemmende hitte te ervaren van een klassieke, Finse sauna. Reeds vanaf 38°C ga je intens zweten waardoor regelmatige infraroodsessies je helpen om zuren en toxines te elimineren.

van het lichaam leidt immers tot de aanmaak van lichaameigen pijnstillers.Wil je nog meer weten over de heilzame werking van onze cabines? Ga dan eens kijken op onze site, contacteer ons of breng ons een bezoekje. Warm aanbevolen…

www.biozendo.be

Openingsuren advies- en testcentrum:

Donderdag: 14:00 - 18:00Vrijdag: 14:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00Andere dagen na afspraak. Voor een vrijblijvende test, telefoneer 0473 878 444.

Biozendo® infraroodcabines – Traxico BVBANeerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize)9600 Ronse - Tel.: 055 20 73 42Fax: 055 31 21 27 - Mail: [email protected]

Warmtewerkt!

Heilzame warmtein ieders bereik

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie

van een Biozendo® infraroodcabine

Lichte koortsDe zachte infraroodenergie van onze minerale BIO-keramische stralers, brengen je lichaam in een lichte koortstoestand. Hoewel je je diep ontspannen voelt, komt door de verhoging van je lichaamstemperatuur een mechanisme op gang dat hart en bloedvaten activeert. Belgisch wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van een Biozendo ® infraroodcabine een preventieve werking heeft op hart- en bloedvatenziekten.

Verzacht spier- en gewrichtspijnenOok bij gewrichts- en spierklachten brengen onze infraroodcabines soelaas. Door de betere doorbloeding gaan stramme spieren immers ontspannen en voelen gewrichten minder pijnlijk aan. Vele van onze klanten die lijden aan reuma, artrose of fybromyalgie beschouwen hun Biozendo® infraroodcabine als een toevluchtsoord waarmee ze pijn beter onder controle kunnen houden. Kunstmatige opwarming

UutvercorenOPENDEUR - PORTES OUVERTES

10 tot / au 14 nov. 2010 • 10 - 18 h

Savooistraat 42, Rue des Choux • Ronse - Renaix

adviesgordijnen en storesflamant-verfstofferen van meubelenoude meubelenbrocante

conseil teintures et storespeinture flamant garnissage de siègesanciens meublesbrocante

Oude Vesten 35-37 - RONSE - 055 20 63 18 - www.tateljee.be

O P E N I N G S U R E N Woe/vrij/zat: 9u30 - 12u & 14u - 18u30 • Din/don: 14u - 18u30

0-16jaar

Herfstactie bij K I N D E R B O E T I E K

Woe/vrij/zat: 9u30 - 12u & 14u - 18u30 • Din/don: 14u - 18u30

20 % rechtstreekse KORTING in november

TOMMY HILFIGER • GUESS • GYMP • MEXX • ESPRIT • BARBARA FARBER • BLEU BAY • ...

Page 6: Randeevoe Ronse 18

6

THEA

TER Pablo Ruiz Picasso wordt vanuit de kunstwetenschappen beschouwd als een

van de allegrootste artistieke genieën en belangrijkste vernieuwers van zijn tijd. Daarnaast staat hij ook te boek als explosieve excentriekeling die gedurende zijn leven van plaats naar plaats, van mens naar mens zwierf op zoek naar ware schoonheid. Het bevlogen leven van Picasso is echter geen onbevlekte idylle, zo blijkt uit de fantastische monoloog die Jef Demedts in samenwerking met de vzw. Cour&Jardin op poten wist te zetten.

Het gezelschap Cour&Jardin is een samenwerkingsverband tussen acteur/producer Paul Ricour (beter bekend als Pol uit ‘Postbus X’), regisseur en auteur Frank Van Laecke en acteur Jef Demedts. Van Laecke is een ware duivelskunstenaar die zowel als auteur en als regisseur veelvuldig werd gelauwerd met nationale en internationale bekroningen. Zijn bekendste werk is zonder twijfel het schijnbaar onsterfelijke ‘FC De Kampioenen’, naast populaire fi ctie schreef hij ook talloze geslaagde theaterstukken en musicals. Als regisseur werkte hij mee aan grootscheepse musical –en theaterproducties zoals ‘The Sound of Music’ en ‘Jesus Christ Superstar’. Voor ‘Picasso: striptease van een genie’ balde hij nog eens al zijn creatieve kracht samen om er een zinderende monoloog uit te persen. De man die de eer krijgt om de wondere woorden ten uitvoer te leggen is Jef Demedts. Als oude rot in het vak heeft hij als acteur zowat alle zeeën doorzwommen. Op zijn cv staan stukken van Ibsen, Sartre en Tjechow te pronken naast rollen in populaire Vlaamse soaps als ‘Familie’. Een rasacteur van de zuiverste soort dus. Al moet ook hij de uiterste grenzen van zijn kunnen aftasten om zichzelf te verplaatsen in het woelige karakter van Pablo Picasso, wiens persoonlijke leven al evenveel provocatie en brutaliteit omvatte als zijn machtige oeuvre. Maar wij kunnen alvast getuigen dat hij met een uitgesproken fl air slaagt in dit opzet. Met een rijke en sappig speelse taal vertelt hij met fonkelende oogjes het verhaal van Picasso in de turbulente 20e eeuw.

De setting is uiterst simpel, maar net daarom zo oprecht. Geen decorelementen, enkel de acteur die je op uiterst levendige wijze bedient van zijn rede. Af en toe bijgestaan door een stukje live accordeonmuziek. Deze fraaie monoloog is een absoluut onversmadelijk en bij wijlen ronduit hilarisch verhaal geworden. Een verhaal van genialiteit, de daarbij horende passionele gedrevenheid en de zelfdestructieve neiging om letterlijk elke vezel van de werkelijkheid en de menselijke natuur in vraag te stellen en om te keren. Het is een toch langsheen de extremiteiten van de menselijke ziel en de emotie op zoek naar schoonheid. Dit alles maakt van ‘Picasso: striptease van een genie’ een eenvoudige maar inhoudelijke topvoorstelling. Kunstliefhebbers zien hun idool eens van een andere kant, terwijl het voor leken zonder enige twijfel een aangename en overgetelijke kennismaking zal zijn met een van de opmerkelijkste fi guren uit de menselijke geschiedenis.

Teks

t : Y

ann

Verh

elle

n

Jef Demedts & Cour & Jardin‘Picasso: striptease van een genie’

Zondag 28 november 2010 om 15 uin CC De Brouwerij, Zuidstraat 19

© L

UK

MO

NS

AE

RT

RANDEEVOE SCHENKT2 vrijkaarten

[email protected]

Page 7: Randeevoe Ronse 18

7

STEFAAN, KATTY & HUN TEAMELZEELSESTEENWEG 167 • RONSE • 055 21 66 32

WINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGWINTERHAPPENINGVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBERVRIJ. 12 - ZAT. 13 NOVEMBER

VRIJDAG 12 NOVEMBERNocturne tot 21 u.

Demo bakken

ZATERDAG 13 NOVEMBERDoorlopend tot 18 u.

Demo Deli do chocoladecreatiesDemo Bloemschikken

Begrafenissen Quintens - Peperst raat 20 - Ronse G r a t i s n umme r - 0 8 0 0 9 2 3 9 0 - 2 4 U / 2 4 U 7 / 7www . f u n e r a r i u m - b q . b e - i n f o @ f u n e r a r i u m - b q . b e

Auditorium 350 pl.

Stijlvolle dienstverlening van A tot Z • Rouwdrukwerk • Alle formaliteiten • Bloemen • Grafzerken & columbariumplaten • Urneveld-grafsteenmonumenten • Asjuweeltjes in zilver of goud • Urnes: diverse soorten en maten • Vingerafdruk in zilver of goud • Flexibele bezoekuren voor families

Begrafenissen en crematies op maat en naar ieders budget

Vragen ? Kom gerust eens langs.

Funerarium Winkel10u -12u & 17u - 19u 10u - 12u & 14u - 18ualsook na afspraak weekend: op afspraak

HOORCENTRUMSISKA DEKELVER

O P E N I N G S U R E N

Dinsdag 9.00 - 12.30Woensdag 9.00 - 12.30Donderdag 9.00 - 12.30 Vrijdag 9.00 - 12.30

Woensdagnamiddag,vrijdagnamiddag enzaterdag op afspraak

Leef niet langer als in een luchtbel en vind een oplossing voor uw hoorprobleem bij Hoorcentrum Siska Dekelver.

› GRATIS GEHOORTEST › Professioneel advies› Alle merken› Gratis en vrijblijvende proefperiode met hoorapparaten

Nu ook meerdere hulpmiddelen voor slechthorenden beschikbaar (versterkte telefoons, wekkers, ...)

Hoogstraat 28/3 | Ronse | [email protected]. 055 21 42 24 | www.hoorcentrumdekelver.be

Page 8: Randeevoe Ronse 18

View-ProjectsI N S T O R E C O M M U N I C AT I O N

View-Projects voorziet uw toonzaal-winkelruimte van visuele communicatie.

Instore communicatie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. En terecht, want de meeste aankoopbeslissingen worden genomen op de winkelvloer. Instore communicatie bestrijkt een breed veld, dat gaat van posters, wabblers, trays en displays tot aantrekkelijke multimedia-presentaties.

View-Projects onderscheidt zich op het vlak van audiovisuele instore communicatie, waarbij strategisch geplaatste beeldschermen opvallende beeldmontages of complete filmpjes afspelen van door uw firma afgewerkte projecten waarbij de consument uw afgewerkte producten te zien krijgen. Stuk voor stuk sterke commerciële boodschappen die de aandacht van de eindklant trekken. Beeld en geluid trekken steeds meer aandacht dan gedrukte boodschappen. Diverse onder-zoeken hebben uitgewezen dat audiovisuele communicatie het koopgedrag significant kan beïnvloeden en leiden tot hogere verkoopcijfers.

onScreen Communicatie • DVD of shuttle • website • ONTDEK ONS CONCEPT!www.view-projects.be • [email protected]

8

Indien u als Vlaming de voorbije jaren niet in een diepe catatonische coma verkeerde, heeft u vast en zeker ergens al van ‘Music for Life gehoord’. Jaarlijks slaan radiozender Studio Brussel en Het Rode Kruis de welwillende handen in elkaar om geld in te zamelen voor een van de humane projecten waar Het Rode Kruis zich voor inzet.

Daarvoor sluiten 3 prettig gestoorde presentatoren zich een week lang op in een glazen huis dat wordt neergepoot temidden een drukke Vlaamse provinciehoofdstad. Een week lang vasten ze op sapjes en krijgen ze talloze vrijgevige gasten over de vloer, goed voor een week volledig doorgedraaide en absurd vermakelijke radio. En dat allemaal voor het goede doel. Dit jaar tracht men goedertierend Vlaanderen te mobiliseren voor de 100.000 weeskinderen van aidsslachtoffers in Zuidelijk Afrika. Het succes van M4L inspireerde ook enkele benevolente Ronsische Rode Kruis enthousiastelingen onder leiding van Pascal Van Overmeire om hun barmhartige krachten te bundelen en ook in onze stad iets op poten te zetten om dit fantastische initiatief te schragen. Ze lieten hun creatieve brainpower op elkaar los en kwamen samen tot het fenomenale ‘djAZZArt’ project. Van 10 tot 12 december wordt er een unieke combinatie van jazz - en hedendaagse kunstevenementen op u los gelaten. Vrijdagavond is er een vernissagenocturne waar bij een lekker glaasje wijn kan genoten worden van enkele werken uit het oeuvre van een

rist hedendaagse kunstenaars, waaronder de eigenzinnige Panamarenko. Zaterdag staat dan weer in het teken van de jazz. Na een denderend big band concert in het congrescentrum Glorieux kan u rustig napraten in de speciaal ingerichte jazzlounge waar Werther Van Der Sarren een DJ-set speelt. Het djAZZArtcafé en de fantastische tentoonstelling blijven open tot zondag 18u.

Deze onbaatzuchtige enthousiastelingen zijn overigens nog op zoek naar mede-werkers en sponsors, wilt u ook uw goedgeplaatste hart laten spreken? Neemdan vrijblijvend contact op via [email protected] of 0475 69 12 85.

OPRO

EP

Teks

t : Y

ann

Verh

elle

n

Music FOR liFe

Page 9: Randeevoe Ronse 18

opent eind november

PUBLIREPORTAGE

Aan de fl anken van de N60 rijksweg ter hoogte van de Westerring heeft u recentelijk mis-schien al de mysterieuze boodschap ‘Soon’ zien opdui-ken op de gevel van het fraaie hedendaagse industriële pand dat zich ginds situeert. Randeevoe heeft de eer en het opperste genoegen een tip van de sluier te lichten en u kennis te laten maken met het raadselachtige en buitengewone project dat er ten uitvoer wordt gelegd.

Lounge Members Only moet een unicum wor-den in de streek en ver daarbuiten. Stichtende krachten achter de on-derneming, Gunnar en Kathleen, zien het alvast groots en sparen kosten noch moeite om van dit etablissement een gran-dioos succes te maken. Het concept is simpel: een plaats creëren waar mensen die op zoek zijn naar iets exclusievers de kans hebben om in alle rust onder gelijkgestem-den te genieten van de geneugten des levens. Members Only voorziet

in een ruime luxueuze lounge waar u kan uitblazen na een zwa-re dag of in alle comfort kan genieten van een lekker glaasje. Achter de indrukwekkende bar staat immers een uitgelezen col-lectie wijnen, champagne en sterke dranken klaar. Wie daarbij graag een hapje eet kan op de bovenverdieping genieten van de verrukkelijke culinaire tapas, met een mooi zicht op de lounge of de fraaie vijver.

Over het interieur kunnen we niet anders dan lovend zijn. Strakke designelementen worden naadloos gecombineerd met klassie-kere toetsen. De pronkerige lusters, de idyllische sierplanten en

de sfeervolle verlichting maken van Lounge Mem-bers Only een betoverende zintuiglijke belevenis. Ook

op de meer zomerse dagen is Members Only voorzien. Zo kan je in het restaurant gedeelte ook tafelen op het dakterrasje en is er ook een imposant tuinterras voorzien waar je vanaf het aanbreken van de meimaand kan profi teren van de zon, uiter-aard met een goed glaasje erbij. De weekends worden opge-luisterd met spectaculaire showdancers en oorstrelende muziek.

Members Only is een klassezaak buiten categorie en werkt, zoals de naam suggereert, met een ledensysteem. Een lidkaart word aangeboden en kan worden verkregen aan de balie of via de website. Naast de klassieke lidkaart zijn er voor de meerwaarde-zoeker ook VIP-formules uitgewerkt: Silver, Gold en Platina leden kunnen met hun lidkaart betalingen afhandelen, genieten van een aantal voordelen,plaatsnemen in de exclusieve VIP ruimtes en parkeren op de VIP-parking.

Het ruime pand is overigens ook de ideale locatie voor alle evenementen die een stijlvol, chic decor vereisen. Ook zakenlun-ches en andere exclusieve arrangementen zijn mogelijk. Kortom is Members Only een visionair totaalconcept voor zij die wat meer uit het leven willen halen.

MEMBERS ONLY I Westerring 39 (N60) I Oudenaarde Gsm 0472 30 99 40 I www.lounge-membersonly.be

PERSONEEL GEZOCHT (m/v)

Fijne culinaire tapaskok - Barman - Kelners

9

Page 10: Randeevoe Ronse 18

BO

MM

ELS ‘We zitten hier alweer’, zei ik tegen mevrouw Ketels, gerespecteerd secretaris

van de lokale persbond. Gevolgd met: ‘Een jaar gaat toch snel voorbij’. Ronse, maak u op, want de Bommelsfeesten komen er aan!

Het voorbije jaar zaten de ijverige knapen van de Raad der Bommels en de Bommelsgroeperingen echter niet stil. Zo konden we reeds kennismaken met het nieuwe Bommelsbier. Een blonde drieëndertiger van zes graden die de tong streelt en met gemak de slokdarm binnenroetsjt. Het vormt de perfecte aanvulling in de reeks stadsbieren die we al geruime tijd kennen. Met de vernieuwde fl esetiketten daarbovenop luidt het alvast een goede start in van de driedaagse. Het vernieuwde Bommelsbier was echter niet de enige nieuwkomer in de Raad. Dany De Brakeleer, Willy De Praeter en Jonathan Amiel werden benoemd tot ereraadsleden. Kurt Schiettecatte vertegenwoordigde op zijn eentje de nieuwe lichting raadsleden van dit jaar.

Bij de voorstelling van de nieuwe kandidaat-koppels voor de komende verkiezing werd iedereen prettig verrast bij de mededeling dat er dit jaar maar liefst zeven koppels zullen strijden om de begeerde kroon en scepter, die hen het recht geeft Ronse 3 dagen te besturen met als enig beleidspunt: complete gekte. Randeevoe geeft u graag een summiere voorstelling: aftredend koningspaar Christophe en Anne geven de scepter op 27 november door aan de razend populaire Vanschoorisse Philippe en Vandenhole Sylvie. Die, nota bene, nog een proef moeten uitvoeren alvorens zij kunnen gekroond worden (al is dit maar een pro forma). Zij zullen worden bijgestaan door een van de volgende koppels:

Van Wijmeersch Bert en Deweirdt Vanessa, die met een voorsprong van 4,13 punten beginnen aan de verkiezing voor de Bollekies. Geenens Chris en Vlieghe Barbara verdedigen de eer van de Kadeitchiest. T’Sobbel Thierry en Preuveneers Catherine wagen hun kans voor de Klevevrienden, met reeds een voorsprong van 1,63 punten. Vandendaele Eric en Seeuws Nathalie trachten het eerste koningspaar worden voor de Rode Loperkies te worden. En voor De Boerkies staan Van Weymeersch Frederic en Vangermeersch Sylvie paraat. De British Guards leggen alle hoop bij Haines Jeremy en Haines Penelope. En ten slotte graaien ook D’Hondt Mathieu en Alvoet Fanny naar de kroonjuwelen.

Een uitzonderlijk aantal kandidaten zoals u wellicht opmerkte. Daarom zal dit jaar alles verlopen onder de auspiciën van een gerechtsdeurwaarder. ‘Dit om het goede verloop en de timing te garanderen tijdens de verkiezingsshow’, merkt voorzitter Yves De Wolf op. De show zal, net zoals vorig jaar, bestaan uit een autopresentatie. Dit om de kandidaten grondig voor te stellen aan de overvolle COC. Daarop volgen 4 spelletjes, waarbij de behendigheid en snelheid van de spelers grondig getest zal worden. Als laatste puntensprokkeling kunnen de kandidaten nog beroep doen op een SMS-stemming. Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

BommelsVERKIEZINGDe komende Bommelsfeesten gaan door in het weekend van 8 januari. De verkiezingsavond vindt plaats op zaterdag 27 november om 20 u in zaal COC.

10

Page 11: Randeevoe Ronse 18

BO

MM

ELS ‘We zitten hier alweer’, zei ik tegen mevrouw Ketels, gerespecteerd secretaris

van de lokale persbond. Gevolgd met: ‘Een jaar gaat toch snel voorbij’. Ronse, maak u op, want de Bommelsfeesten komen er aan!

Het voorbije jaar zaten de ijverige knapen van de Raad der Bommels en de Bommelsgroeperingen echter niet stil. Zo konden we reeds kennismaken met het nieuwe Bommelsbier. Een blonde drieëndertiger van zes graden die de tong streelt en met gemak de slokdarm binnenroetsjt. Het vormt de perfecte aanvulling in de reeks stadsbieren die we al geruime tijd kennen. Met de vernieuwde fl esetiketten daarbovenop luidt het alvast een goede start in van de driedaagse. Het vernieuwde Bommelsbier was echter niet de enige nieuwkomer in de Raad. Dany De Brakeleer, Willy De Praeter en Jonathan Amiel werden benoemd tot ereraadsleden. Kurt Schiettecatte vertegenwoordigde op zijn eentje de nieuwe lichting raadsleden van dit jaar.

Bij de voorstelling van de nieuwe kandidaat-koppels voor de komende verkiezing werd iedereen prettig verrast bij de mededeling dat er dit jaar maar liefst zeven koppels zullen strijden om de begeerde kroon en scepter, die hen het recht geeft Ronse 3 dagen te besturen met als enig beleidspunt: complete gekte. Randeevoe geeft u graag een summiere voorstelling: aftredend koningspaar Christophe en Anne geven de scepter op 27 november door aan de razend populaire Vanschoorisse Philippe en Vandenhole Sylvie. Die, nota bene, nog een proef moeten uitvoeren alvorens zij kunnen gekroond worden (al is dit maar een pro forma). Zij zullen worden bijgestaan door een van de volgende koppels:

Van Wijmeersch Bert en Deweirdt Vanessa, die met een voorsprong van 4,13 punten beginnen aan de verkiezing voor de Bollekies. Geenens Chris en Vlieghe Barbara verdedigen de eer van de Kadeitchiest. T’Sobbel Thierry en Preuveneers Catherine wagen hun kans voor de Klevevrienden, met reeds een voorsprong van 1,63 punten. Vandendaele Eric en Seeuws Nathalie trachten het eerste koningspaar worden voor de Rode Loperkies te worden. En voor De Boerkies staan Van Weymeersch Frederic en Vangermeersch Sylvie paraat. De British Guards leggen alle hoop bij Haines Jeremy en Haines Penelope. En ten slotte graaien ook D’Hondt Mathieu en Alvoet Fanny naar de kroonjuwelen.

Een uitzonderlijk aantal kandidaten zoals u wellicht opmerkte. Daarom zal dit jaar alles verlopen onder de auspiciën van een gerechtsdeurwaarder. ‘Dit om het goede verloop en de timing te garanderen tijdens de verkiezingsshow’, merkt voorzitter Yves De Wolf op. De show zal, net zoals vorig jaar, bestaan uit een autopresentatie. Dit om de kandidaten grondig voor te stellen aan de overvolle COC. Daarop volgen 4 spelletjes, waarbij de behendigheid en snelheid van de spelers grondig getest zal worden. Als laatste puntensprokkeling kunnen de kandidaten nog beroep doen op een SMS-stemming. Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

BommelsVERKIEZINGDe komende Bommelsfeesten gaan door in het weekend van 8 januari. De verkiezingsavond vindt plaats op zaterdag 27 november om 20 u in zaal COC.

11

De Acte | Grote Markt 27 | Ronse | 055 38 56 58 | [email protected] | www.deacte.be

Vanaf november 2010 wordt ‘de Acte’ in Ronse uitgebaat door de familie Van Damme-Vermeulen, eigenaars van Bistro ’t Veer en Brasserie Comte de Flandre in Oudenaarde. Analoog aan de exploitatie van ’t Veer en Comte de Flandre zal in ‘De Acte’ dezelfde fi lo-sofi e toegepast worden: lekkere verse gerechten aan eerlijke prijzen. Naast de gerechten wordt er enorm veel aandacht gegeven aan een unieke wijnkaart met een ruim aanbod wijnen aan een uitzon-derlijke prijs-kwaliteit verhouding. Vanaf 15u kan U dagelijks terecht voor een lekkere pannenkoek of huisgemaakt ijs. Ook aan de allerkleinsten is er gedacht:

aangepaste kindergerechten en een afzon-derlijke speelkamer op de 1ste verdieping. De Acte beschikt ook over drie zaaltjes tot 60 per-sonen. Van seminaries, familiefeesten, rouw-maaltijden tot vergaderingen, alles is mogelijk.

BON ‘ Buffet Royal ’5 volw. + 1 volw. GRATISBij afgifte van deze bon. Geldig t.e.m. 19.12.10

Elke zondag kan je in ‘De Acte’ terecht voor het

‘Buffet Royal’. Vanaf 11.30u starten we met aperitief en hapjes. Nadien volgt er een ruim voorgerechtenbuffet,

keuzegerecht als hoofdschotel, gevolgd door een royaal

dessertenbuffet. Aperitief, dranken en koffi e zijn

inbegrepen. Voor de kinderen is er een apart kinderbuffet.

Volwassenen eten à volonté voor € 49,00 per persoon. Kinderen tot 3 jaar gratis.

Kinderen tot 14 jaar € 15,00. Reservatie noodzakelijk !

lekkere pannenkoek of huisgemaakt ijs. Ook aan de allerkleinsten is er gedacht: lekkere pannenkoek of huisgemaakt ijs. Ook aan de allerkleinsten is er gedacht: lekkere pannenkoek of huisgemaakt ijs. Ook aan de allerkleinsten is er gedacht:

HERMESHERMES

Uw adviseur Pot LucGrote Markt 34 - Ronse

Tel. 055 21 48 97

BVBA ADVOCATENKANTOOR

HOOREMANvan juridisch advies t.e.m. procedure

• Verkeersrecht

• Aansprakelijkheid

• Invorderingvanschulden,facturenenschade

• Handelsgeschillen

• Contractenrecht(huurenhandelshuur,verkoop,...)

• Arbeids-enontslagrecht

• Familierecht(echtscheidingen,onderhoudsvorderingen)

Coupl’Voie87,Res.Arseve-Ronse-T055208004-F055208014

Page 12: Randeevoe Ronse 18

SPO

RTTerwijl koning winter zich stilaan meester maakt van onze contreien en wij allen reeds een milde heimwee ontwikkelen naar warmere tijden wrijft een vreemdsoortig mensenras hartelijk de handen over elkaar. Met hun fi etsen en fors benenstel trotseren zij zorgeloos de meest modderige akkers, hierbij de helse koude straal negerend. Veldrijders, echte mannen! Maar zijn ze ook opgewassen tegen de Ronsese heuvels? Op 7 november krijgt u alvast de kans om de pedalerende krachtpatserij van op de eerste rij mee te maken. De vzw Ronse Koerst organiseert dan haar eerste A-cross, een duchtig praatje met organisator Luc Van Den Abeele drong zich dan ook op.

Wanneer Luc jaren geleden als gepassioneerd wielerliefhebber in het gezelschap van enkele gelijkgestemden de verschillende wielerwedstrijden afschuimde werd hij telkens overvallen door de gedachte ‘Verdorie, dit kunnen we in Ronse ook!’ Na een tijd kreeg deze gedachte navolging en besloot het genootschap de handen in elkaar te slaan om met een eigen vzw wielerwedstrijden te gaan organiseren. Luc vertelt: ‘We beschikken over een uniek landschap en zijn omgeven door monumenten van de wielerhistorie, dat pleit in ons voordeel. Zo zijn we er al in geslaagd het Belgisch kampioenschap te organiseren en een aankomst te versieren in de prestigieuze Eneco Tour.’ Ook in het veldrijden, toch een heel eigen en immens populaire tak van de wielrennerij, heeft de organisatie al haar sporen verdiend. ‘We organiseerden al tweemaal de Grote Prijs Mario Declerck, en met succes. Dat is gelukkig de organisatoren van de Superprestige niet ontgaan’, zei een trotse organisator. Helaas zit het verhaal wat complexer in elkaar. ‘Omdat we in het verleden enkel B-crossen hebben georganiseerd worden we nog niet toegelaten tot het offi ciële internationale circuit. Daarvoor dienen we eerst een A-cross te organiseren’, wat met de Super Trophy dus zal gebeuren. Concreet betekent dit dat er niet om het klassement wordt gekoerst, maar om een supplementaire prijzenpot. Aangezien de cross nog niet op de internationale agenda mag postvatten vallen ook de buitenlandse toppers weg. ‘Maar niet getreurd, op enkelen na hebben al onze nationale helden toegezegd’, merkt Van Den Abeele op. De organisatie blijft ondanks de logistieke steun vanwege de Superprestige een straffe stoot. ‘Het is onze eerste A-cross en we verwachten op de Hotond toch zo’n 6000 toeschouwers en daar komt heel wat bij kijken. Ook de rennerskaravaan, die zowel de profs als de jongeren omvat, moet een plaatsje krijgen. Toch kunnen we met trots zeggen dat alles stilletjes aan op zijn plaats valt.’ Voor Luc Van Den Abeele persoonlijk is het ook uitkijken naar de prestaties van zoon Arno die onlangs zijn eerste UCI-punten veroverde en mag starten bij de beloften. Het parcours loopt over de fl anken van de Hotond en ziet er knap lastig uit, daarenboven kan je van op de top nagenoeg het hele traject overschouwen en de renners dus bijna constant aan het werk zien. Het belooft een episch spektakel te worden.

Kaartjes kosten in voorverkoop 9 euro en aan de kassa 10 euro. De organisatie last pendelbussen in op verschillende locaties in Ronse (Shopping Plaza en parking Delhaize) en Kluisbergen. Zo kan u zonder problemen uw auto kwijt en in alle comfort afreizen naar het parcours. Te

kst :

Yan

n Ve

rhel

len

Super Trophy Cross

12

Page 13: Randeevoe Ronse 18

SPO

RT

Terwijl koning winter zich stilaan meester maakt van onze contreien en wij allen reeds een milde heimwee ontwikkelen naar warmere tijden wrijft een vreemdsoortig mensenras hartelijk de handen over elkaar. Met hun fi etsen en fors benenstel trotseren zij zorgeloos de meest modderige akkers, hierbij de helse koude straal negerend. Veldrijders, echte mannen! Maar zijn ze ook opgewassen tegen de Ronsese heuvels? Op 7 november krijgt u alvast de kans om de pedalerende krachtpatserij van op de eerste rij mee te maken. De vzw Ronse Koerst organiseert dan haar eerste A-cross, een duchtig praatje met organisator Luc Van Den Abeele drong zich dan ook op.

Wanneer Luc jaren geleden als gepassioneerd wielerliefhebber in het gezelschap van enkele gelijkgestemden de verschillende wielerwedstrijden afschuimde werd hij telkens overvallen door de gedachte ‘Verdorie, dit kunnen we in Ronse ook!’ Na een tijd kreeg deze gedachte navolging en besloot het genootschap de handen in elkaar te slaan om met een eigen vzw wielerwedstrijden te gaan organiseren. Luc vertelt: ‘We beschikken over een uniek landschap en zijn omgeven door monumenten van de wielerhistorie, dat pleit in ons voordeel. Zo zijn we er al in geslaagd het Belgisch kampioenschap te organiseren en een aankomst te versieren in de prestigieuze Eneco Tour.’ Ook in het veldrijden, toch een heel eigen en immens populaire tak van de wielrennerij, heeft de organisatie al haar sporen verdiend. ‘We organiseerden al tweemaal de Grote Prijs Mario Declerck, en met succes. Dat is gelukkig de organisatoren van de Superprestige niet ontgaan’, zei een trotse organisator. Helaas zit het verhaal wat complexer in elkaar. ‘Omdat we in het verleden enkel B-crossen hebben georganiseerd worden we nog niet toegelaten tot het offi ciële internationale circuit. Daarvoor dienen we eerst een A-cross te organiseren’, wat met de Super Trophy dus zal gebeuren. Concreet betekent dit dat er niet om het klassement wordt gekoerst, maar om een supplementaire prijzenpot. Aangezien de cross nog niet op de internationale agenda mag postvatten vallen ook de buitenlandse toppers weg. ‘Maar niet getreurd, op enkelen na hebben al onze nationale helden toegezegd’, merkt Van Den Abeele op. De organisatie blijft ondanks de logistieke steun vanwege de Superprestige een straffe stoot. ‘Het is onze eerste A-cross en we verwachten op de Hotond toch zo’n 6000 toeschouwers en daar komt heel wat bij kijken. Ook de rennerskaravaan, die zowel de profs als de jongeren omvat, moet een plaatsje krijgen. Toch kunnen we met trots zeggen dat alles stilletjes aan op zijn plaats valt.’ Voor Luc Van Den Abeele persoonlijk is het ook uitkijken naar de prestaties van zoon Arno die onlangs zijn eerste UCI-punten veroverde en mag starten bij de beloften. Het parcours loopt over de fl anken van de Hotond en ziet er knap lastig uit, daarenboven kan je van op de top nagenoeg het hele traject overschouwen en de renners dus bijna constant aan het werk zien. Het belooft een episch spektakel te worden.

Kaartjes kosten in voorverkoop 9 euro en aan de kassa 10 euro. De organisatie last pendelbussen in op verschillende locaties in Ronse (Shopping Plaza en parking Delhaize) en Kluisbergen. Zo kan u zonder problemen uw auto kwijt en in alle comfort afreizen naar het parcours. Te

kst :

Yan

n Ve

rhel

len

Super Trophy Cross

13

Rooseveltplein 1 - 4 • RonseTel. 055 21 10 71

NIEUWE MODELLEN 2011 • BEZOEK ONZE SHOWROOM • GRATIS LEVERING

Paul Verschelden

Zonnestraat 109, rue du SoleilRonse / RenaixT. 055 21 38 62www.paulverschelden.be

Verschelden

5 jaar garantie op de verbrandingskamer en brandpot uit gietijzer

SEVENvanaf €1860,00excl. BTW

PELLETDRIVE-IN

ALTIJD GROTE VOORRADEN KWALITEITSPELLETS OP STOCK !

Elke zaterdagvoormiddag van 10-12u, telkens op afspraak.

Zonnestraat 109, rue du Soleil

-20% op

Page 14: Randeevoe Ronse 18

Il etait une fois… Er was eens… 40 Jaar onovertroffen topservice, en het sprookje gaat door!

De boetiek van Nathalie Thomaes en Sofi e Van der Straten mag zonder enige tegenspraak een waar monument genoemd worden op de Ronsische modescène. Met een oerdegelijk aanbod aan topmerken (Xandres, River Woods, Ralph Lauren,Scapa Sports, …) voor ieders budget, dat steeds de laatste trends volgt en een uitstekende service vergezeld van een professioneel woordje advies, trachten ze u te assisteren in uw zoektocht. Spring zeker eens binnen en laat u door Sofi e en Nathalie gidsen doorheen de uitgebreide collectie hedendaagse dameskleren. U komt er zonder twijfel buiten met een weltevreden glimlach op het gelaat en de perfecte outfi t in de aanslag, een waar sprookje dus! Ook de uitzonderlijke openingstijden zijn een welkom pluspunt, Il était une fois is elke dag open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u30, behalve op zondag. U vindt dus vast en zeker een gaatje in uw drukke agenda om deze stijlhaven te bezoeken.

Er was eens… WOMEN, F. Rooseveltplein 42, Ronse, 055 45 74 29Er was eens… BABY – KIDS – JUNIOR, Peperstraat 2-4, Ronse, 055 21 73 28Er was eens… MEN, F. Rooseveltplein 39, Ronse, 055 21 44 28

Grandioze stockverkoop bij

OKE decoratieIn de mooiste uithoek van de industriezone, achter een statige gevel laat zich een weelderige wereld van decoratieve dromen ontwaren. 20 jaar geleden bouwden Paul en Lydie er hun indrukwekkende zaak op die zich toentertijd vooral toelegde op de grootscheepse import en verkoop van decoratiematerialen. Hun assortiment is werkelijk enorm en omvat haast alle denkbare elementen om uw interieur en tuin volgens seizoen en eigen smaak in te kleden. OKE Decoratie stelt ook een aantal keer per jaar haar deuren open voor het grote publiek om ook particulieren de kans te geven om tegen een scherpe groothandelprijs decoratieve items aan te kopen om wat meer kleur en karakter te geven aan hun woonst. Met een gamma dat zowel kleine als grote stukken bevat en qua stijlen ook een erg divers aanbod ter beschikking stelt is een wandelingetje door de rijkelijk gestoffeerde rekken in de onmetelijk grote showroom een must. Goede doelen, organisaties uit de publieke sector, zoals scholen, of verenigingen met een maatschappelijke inslag kunnen ook steeds informeren voor het verkrijgen van decoratie- of tombolamateriaal tegen een schappelijke prijs. De stockverkoop gaat door van 6 november tot 13 november en dit telkens in de namiddag van 14u tot 19u. Op zoek naar een originele eindejaarsversiering of gewoon op zoek naar enkele interieurfantasietjes? Wees er als de

kletterende bliksem bij want wij kunnen alvast confi rmeren dat er zich serieuze koopjes aandienen.

(I.Z. Klein Frankrijk – Ingang III) Schoonboeke 4b - Ronse

055 20 86 70

Nieuws uit de Wijnstraat :

Pop In Store New in town en klaar om een nieuwe wind te laten waaien door het Ronsische modefi rmament. Pop In Store wil onderdak bieden aan frissen en aparte modeartikelen en gadgets die je elders niet vindt. Een nieuwe thuishaven voor fashionistas dus, maar ook gedreven koopjesjagers krijgen hun plekje: de salescorner waar collecties van vorige seizoenen worden verkocht tegen een scherp prijsje. Jan en Inge zetten de deuren van hun zaak op 12 en 13 november wagenwijd open en willen jullie allen inviteren voor een verkwikkende duik in hun assortiment vergezeld van het obligate hapje en drankje.

Wijnstraat 51, 9600 Ronse

Sanitair en Dakwerken PotChristophe Pot is een manusje-van-alles en dat zit hem in de genen. Eens afgestudeerd begon Christophe te werken in het bedrijf van zijn ouders. Om de stiel verder onder de knie te krijgen verliet hij het ouderlijke nest om zijn geluk te beproeven bij andere ondernemingen. Sinds 4 jaar stelt hij zijn scheppende handen zelfstandig ten dienste van de mensheid door hen te voorzien van perfect gelegde daken boven hun hoofden en moderne waterdichte sanitaire installaties van de allerhoogste standaard. Wil u toch eens iets gaan doen aan dat vervelende lek of vindt u het tijd voor iets nieuws? Neem als de bliksem contact op met deze sympathieke klussende duizendpoot!

Maagdenstraat 54, Ronse, 0476 50 66 13

‘Les Vins du Sommelier’Oude textielfabriek wordt een wijnspeciaalzaak

Goede wijn behoeft geen krans, maar wij hangen er met alle plezier toch eentje op aan Pascal Delfosse en zijn wijnspeciaalzaak ‘Les Vins du Sommelier’. Pascal zelf is een gepassioneerde, gezellige bon vivant wiens leven in het teken staat van de Dionysisch godendrank. Als gevierd Maître Sommelier besloot hij zijn verworven schat aan wijnkennis te delen met de wereld. Pascal richtte zijn eigen wijnhandel op waar hij een nauwkeurig uitgekiende selectie topwijnen aanbiedt begeleid van hartelijk advies dat aanvoelt als een gegidste wandeling langsheen de ranken van een warme, weelderige wijngaard in Zuid-Frankrijk. Over zijn wijnen is Pascal lyrisch, en ook de locatie van zijn nieuwe zaak moedigt aan tot poëtische mijmeringen. Pascal toverde een oude textielfabriek om tot een nieuwe thuis voor zijn ambrozijn, en dit zonder ook maar iets af te doen van de levendige authenticiteit van het pand. Op 6 november zijn jullie alvast allemaal uitgenodigd op de pre-opening waar de wijn rijkelijk zal vloeien onder de auspiciën van wijnconnaisseur Pascal Fulla van het domein ‘Mas de L’Ecriture’. Vanaf 19 november gaat de zaak offi cieel open voor het grote publiek. Aarzel niet om een bezoekje te brengen aan dit wijnwalhalla waar u samen met Pascal voor al uw gelegenheden een fantastische topwijn uitzoeken kan.

Zaterdag 6 november 2010 van 14u tot 19u: VIP vooropening ‘Les Vins Du Sommelier’ in de gebouwen ‘Cotonnière du Moulin’, St-Sauveurstraat 70, Ronse.Vrijdag

5 november en zaterdag 6 november: een gastronomisch menu met aangepaste wijnen van ‘Mas de L’Ecriture’ in ‘La Grange du

Sommelier’, enkel op reservatie.

Voor alle inlichtingen: 069 76 92 48

ZAKENNIEUWS

Page 15: Randeevoe Ronse 18

Il etait une fois… Er was eens… 40 Jaar onovertroffen topservice, en het sprookje gaat door!

De boetiek van Nathalie Thomaes en Sofi e Van der Straten mag zonder enige tegenspraak een waar monument genoemd worden op de Ronsische modescène. Met een oerdegelijk aanbod aan topmerken (Xandres, River Woods, Ralph Lauren,Scapa Sports, …) voor ieders budget, dat steeds de laatste trends volgt en een uitstekende service vergezeld van een professioneel woordje advies, trachten ze u te assisteren in uw zoektocht. Spring zeker eens binnen en laat u door Sofi e en Nathalie gidsen doorheen de uitgebreide collectie hedendaagse dameskleren. U komt er zonder twijfel buiten met een weltevreden glimlach op het gelaat en de perfecte outfi t in de aanslag, een waar sprookje dus! Ook de uitzonderlijke openingstijden zijn een welkom pluspunt, Il était une fois is elke dag open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u30, behalve op zondag. U vindt dus vast en zeker een gaatje in uw drukke agenda om deze stijlhaven te bezoeken.

Er was eens… WOMEN, F. Rooseveltplein 42, Ronse, 055 45 74 29Er was eens… BABY – KIDS – JUNIOR, Peperstraat 2-4, Ronse, 055 21 73 28Er was eens… MEN, F. Rooseveltplein 39, Ronse, 055 21 44 28

Grandioze stockverkoop bij

OKE decoratieIn de mooiste uithoek van de industriezone, achter een statige gevel laat zich een weelderige wereld van decoratieve dromen ontwaren. 20 jaar geleden bouwden Paul en Lydie er hun indrukwekkende zaak op die zich toentertijd vooral toelegde op de grootscheepse import en verkoop van decoratiematerialen. Hun assortiment is werkelijk enorm en omvat haast alle denkbare elementen om uw interieur en tuin volgens seizoen en eigen smaak in te kleden. OKE Decoratie stelt ook een aantal keer per jaar haar deuren open voor het grote publiek om ook particulieren de kans te geven om tegen een scherpe groothandelprijs decoratieve items aan te kopen om wat meer kleur en karakter te geven aan hun woonst. Met een gamma dat zowel kleine als grote stukken bevat en qua stijlen ook een erg divers aanbod ter beschikking stelt is een wandelingetje door de rijkelijk gestoffeerde rekken in de onmetelijk grote showroom een must. Goede doelen, organisaties uit de publieke sector, zoals scholen, of verenigingen met een maatschappelijke inslag kunnen ook steeds informeren voor het verkrijgen van decoratie- of tombolamateriaal tegen een schappelijke prijs. De stockverkoop gaat door van 6 november tot 13 november en dit telkens in de namiddag van 14u tot 19u. Op zoek naar een originele eindejaarsversiering of gewoon op zoek naar enkele interieurfantasietjes? Wees er als de

kletterende bliksem bij want wij kunnen alvast confi rmeren dat er zich serieuze koopjes aandienen.

(I.Z. Klein Frankrijk – Ingang III) Schoonboeke 4b - Ronse

055 20 86 70

Nieuws uit de Wijnstraat :

Pop In Store New in town en klaar om een nieuwe wind te laten waaien door het Ronsische modefi rmament. Pop In Store wil onderdak bieden aan frissen en aparte modeartikelen en gadgets die je elders niet vindt. Een nieuwe thuishaven voor fashionistas dus, maar ook gedreven koopjesjagers krijgen hun plekje: de salescorner waar collecties van vorige seizoenen worden verkocht tegen een scherp prijsje. Jan en Inge zetten de deuren van hun zaak op 12 en 13 november wagenwijd open en willen jullie allen inviteren voor een verkwikkende duik in hun assortiment vergezeld van het obligate hapje en drankje.

Wijnstraat 51, 9600 Ronse

Sanitair en Dakwerken PotChristophe Pot is een manusje-van-alles en dat zit hem in de genen. Eens afgestudeerd begon Christophe te werken in het bedrijf van zijn ouders. Om de stiel verder onder de knie te krijgen verliet hij het ouderlijke nest om zijn geluk te beproeven bij andere ondernemingen. Sinds 4 jaar stelt hij zijn scheppende handen zelfstandig ten dienste van de mensheid door hen te voorzien van perfect gelegde daken boven hun hoofden en moderne waterdichte sanitaire installaties van de allerhoogste standaard. Wil u toch eens iets gaan doen aan dat vervelende lek of vindt u het tijd voor iets nieuws? Neem als de bliksem contact op met deze sympathieke klussende duizendpoot!

Maagdenstraat 54, Ronse, 0476 50 66 13

‘Les Vins du Sommelier’Oude textielfabriek wordt een wijnspeciaalzaak

Goede wijn behoeft geen krans, maar wij hangen er met alle plezier toch eentje op aan Pascal Delfosse en zijn wijnspeciaalzaak ‘Les Vins du Sommelier’. Pascal zelf is een gepassioneerde, gezellige bon vivant wiens leven in het teken staat van de Dionysisch godendrank. Als gevierd Maître Sommelier besloot hij zijn verworven schat aan wijnkennis te delen met de wereld. Pascal richtte zijn eigen wijnhandel op waar hij een nauwkeurig uitgekiende selectie topwijnen aanbiedt begeleid van hartelijk advies dat aanvoelt als een gegidste wandeling langsheen de ranken van een warme, weelderige wijngaard in Zuid-Frankrijk. Over zijn wijnen is Pascal lyrisch, en ook de locatie van zijn nieuwe zaak moedigt aan tot poëtische mijmeringen. Pascal toverde een oude textielfabriek om tot een nieuwe thuis voor zijn ambrozijn, en dit zonder ook maar iets af te doen van de levendige authenticiteit van het pand. Op 6 november zijn jullie alvast allemaal uitgenodigd op de pre-opening waar de wijn rijkelijk zal vloeien onder de auspiciën van wijnconnaisseur Pascal Fulla van het domein ‘Mas de L’Ecriture’. Vanaf 19 november gaat de zaak offi cieel open voor het grote publiek. Aarzel niet om een bezoekje te brengen aan dit wijnwalhalla waar u samen met Pascal voor al uw gelegenheden een fantastische topwijn uitzoeken kan.

Zaterdag 6 november 2010 van 14u tot 19u: VIP vooropening ‘Les Vins Du Sommelier’ in de gebouwen ‘Cotonnière du Moulin’, St-Sauveurstraat 70, Ronse.Vrijdag

5 november en zaterdag 6 november: een gastronomisch menu met aangepaste wijnen van ‘Mas de L’Ecriture’ in ‘La Grange du

Sommelier’, enkel op reservatie.

Voor alle inlichtingen: 069 76 92 48

ZAKENNIEUWS

15

Page 16: Randeevoe Ronse 18

CULT

UU

R De Week van de smaak is een blijver. En terecht. In 2007 ontvingen de organisatoren de eerste prijs uit de handen van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux. Het smakenavontuur valt echter niet stil en kent dit jaar een vervolg met ‘Smaakvol(k): smaken over de grenzen heen’. Vrouwen en kinderen vormen dit jaar de fi guurlijke hoofdingrediënten van het evenement; georganiseerd door Vrouwen In Beweging.

2010 wordt een jubileumeditie op Vlaams niveau voor de ‘Week van de smaak’. Ronse doet ook al enige tijd mee en viel hiermee reeds in de prijzen. Het vervolg van een succesverhaal kon dus niet uitblijven. Dit jaar spitsen de organisatoren zich toe op kinderen en vrouwen. Samen met de Decrolyscholen, het Sancta Maria en basischool Glorieux wist Safi a Marzouki van VIB reeds 500 leerlingen op te trommelen om zich te wagen aan een reis doorheen de wereld van de smaken met de vervaarlijke smaakheksen. De smaakheksen Hilde Rogge, Brigitte Minne, Eunice Wambui en Marie-Thé Breittinck wachten de kinderen op in zaal Remington, waar zij aankomen na een tochtje over de Grote Markt. Daar plant iedere groep een spandoek neer die zal beoordeeld worden door een jury. De winnende groep krijgt een mand met verschillende wereldproducten, afgeleverd in de klas door de smaakheksen. In zaal Remington zullen de kinderen naar verschillende vertellingen kunnen luisteren met als thema ‘smaken’. Nadien zullen zij kunnen proeven van ‘De 7 wereldwonderbaarlijke soepen’, die hen het verhaal vertellen van de 7 wereldwonderen. Het belooft alvast een unieke ervaring te worden voor de kinderen van de deelnemende scholen.

Nadat het jeugdige geweld zich te goed heeft gedaan aan al het lekkers kunnen de kookmoeders aan de slag. Deze workshop is bedoeld vrouwen dichter bij elkaar te brengen middels koken. Heel de namiddag worden verschillende degustatiegerechtjes bereidt. Deze worden dan ’s avonds onderworpen aan de kritische smaakpapillen van het publiek (die ze ongetwijfeld met weinig moeite naar binnen zullen werken). Het wordt echter geen ladies only-feestje, want onze burgemeester brengt een bezoekje en zet zelf de koksmuts op. Met een pollepel in de ene hand en het zoutvat in het andere bereidt onze burgervader huisgemaakte paëlla (wie had dat ooit gedacht?). Nadien wordt er nog nagenoten met een dessert van de hand van verschillende gerenommeerde koks (de uitbaters van restaurant ‘Mezza Luna’, hotel ‘Remington’ en ‘La Grange du Sommelier’ zegden al toe). Verder sluit men de avond af met een streepje entertainment en muziek. De opbrengst van deze dag gaat integraal naar het taalondersteuningsproject (zie pag. 18 ) ‘Kameleon’, die verschillende taalbegeleidingen (o.a. huistaakbegeleiding) verzorgt voor het eerste en tweede leerjaar van de basisschool.

Wenst u deel te nemen aan de gratis namiddagactiviteit met kookmoeders, dan kan u contact opnemen met Safi a Marzouki op het nummer 0473 915 902. Indien u wenst te genieten van de kookkunsten onze gesjerpte burgemeester, dan kan u zich inschrijven voor €15 via dit zelfde nummer. Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

Week van de smaakSmaak vol ‘K’ – Donderdag 18 november

16

Page 17: Randeevoe Ronse 18

CULT

UU

R De Week van de smaak is een blijver. En terecht. In 2007 ontvingen de organisatoren de eerste prijs uit de handen van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux. Het smakenavontuur valt echter niet stil en kent dit jaar een vervolg met ‘Smaakvol(k): smaken over de grenzen heen’. Vrouwen en kinderen vormen dit jaar de fi guurlijke hoofdingrediënten van het evenement; georganiseerd door Vrouwen In Beweging.

2010 wordt een jubileumeditie op Vlaams niveau voor de ‘Week van de smaak’. Ronse doet ook al enige tijd mee en viel hiermee reeds in de prijzen. Het vervolg van een succesverhaal kon dus niet uitblijven. Dit jaar spitsen de organisatoren zich toe op kinderen en vrouwen. Samen met de Decrolyscholen, het Sancta Maria en basischool Glorieux wist Safi a Marzouki van VIB reeds 500 leerlingen op te trommelen om zich te wagen aan een reis doorheen de wereld van de smaken met de vervaarlijke smaakheksen. De smaakheksen Hilde Rogge, Brigitte Minne, Eunice Wambui en Marie-Thé Breittinck wachten de kinderen op in zaal Remington, waar zij aankomen na een tochtje over de Grote Markt. Daar plant iedere groep een spandoek neer die zal beoordeeld worden door een jury. De winnende groep krijgt een mand met verschillende wereldproducten, afgeleverd in de klas door de smaakheksen. In zaal Remington zullen de kinderen naar verschillende vertellingen kunnen luisteren met als thema ‘smaken’. Nadien zullen zij kunnen proeven van ‘De 7 wereldwonderbaarlijke soepen’, die hen het verhaal vertellen van de 7 wereldwonderen. Het belooft alvast een unieke ervaring te worden voor de kinderen van de deelnemende scholen.

Nadat het jeugdige geweld zich te goed heeft gedaan aan al het lekkers kunnen de kookmoeders aan de slag. Deze workshop is bedoeld vrouwen dichter bij elkaar te brengen middels koken. Heel de namiddag worden verschillende degustatiegerechtjes bereidt. Deze worden dan ’s avonds onderworpen aan de kritische smaakpapillen van het publiek (die ze ongetwijfeld met weinig moeite naar binnen zullen werken). Het wordt echter geen ladies only-feestje, want onze burgemeester brengt een bezoekje en zet zelf de koksmuts op. Met een pollepel in de ene hand en het zoutvat in het andere bereidt onze burgervader huisgemaakte paëlla (wie had dat ooit gedacht?). Nadien wordt er nog nagenoten met een dessert van de hand van verschillende gerenommeerde koks (de uitbaters van restaurant ‘Mezza Luna’, hotel ‘Remington’ en ‘La Grange du Sommelier’ zegden al toe). Verder sluit men de avond af met een streepje entertainment en muziek. De opbrengst van deze dag gaat integraal naar het taalondersteuningsproject (zie pag. 18 ) ‘Kameleon’, die verschillende taalbegeleidingen (o.a. huistaakbegeleiding) verzorgt voor het eerste en tweede leerjaar van de basisschool.

Wenst u deel te nemen aan de gratis namiddagactiviteit met kookmoeders, dan kan u contact opnemen met Safi a Marzouki op het nummer 0473 915 902. Indien u wenst te genieten van de kookkunsten onze gesjerpte burgemeester, dan kan u zich inschrijven voor €15 via dit zelfde nummer. Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

Week van de smaakSmaak vol ‘K’ – Donderdag 18 november

17

Chopin • Grote Markt 37 • Ronse • 055 21 00 34

T E A - R O O M • B R A S S E R I E

Nu het echt koud begint te worden, bieden we u graag

onze huisbereide gluhwein aan.

Heb je onze chouffe coffee nog niet geproefd? Dan moet

je zeker eens langskomen !

Ons kerstbiertje aan ‘t vat is er ook al bij !

Merry Gorden Xmas, een aanrader!

VERSE DAGSOEP OP MARKTDAGEN NIEUWE WINTERSUGGESTIES

GRATIS KERSTMUTS

bij 1 Merry Gordon Xmas

T E A - R O O M • B R A S S E R I E

Goed voor 1 potje paté (+/- 150 g) 1 bon per klant - zolang de voorraad strektBON

luganslagerij - traiteur

Peperstr. 149600 Ronse055 21 26 65

De Zonnebloem

Parkstraat 25 • 9700 Oudenaarde • 055 31 64 30 [email protected] • www.bioshop.be

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 9 - 13u & 14 - 18.30u

AL MEER DAN 25 JAAR VIND JE BIJ ONS ALLES VOOR EEN GEZONDE LEVENSWIJZE

Het grootste gamma biologische voeding in de streek. Gezonde verzorgingsproducten, kruiden en supplementen. Massa’s alternatieve en fair trade geschenkartikelen. Ook een zeer ruim aanbod aan boeken over gezondheid, spiritualiteit, natuur en verwante onderwerpen.

Kom eens gezellig snuisteren.Maagdenstraat 54, rue des VièrgesRONSE-RENAIX

0476 50 66 13

SanitairDakwerken

SanitaireToitures

Page 18: Randeevoe Ronse 18

CULT

UU

R De stad organiseert samen met verschillende andere organisaties zoals VOEM, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Odicé en Vorming Plus tegenwoordig een hele resem taalprojecten. Dit voor zowel de allerkleinsten als hun ouders.

Taalprojecten voor kinderen

Taalprojecten zoals het Taal- en Leespaleis zijn al goed ingeburgerd. Ze werden opgestart om kinderen die het moeilijk hebben met het Nederlands ondersteuning te bieden. Dit wordt zowel gedaan door begeleiding van deze kinderen tijdens het lezen als door begeleiding van hun huiswerk. En het project werkt! Door de unieke aanpak in kleine leeftijdsgroepen kan de ondersteuning individueel en gefocust gebeuren. Daarenboven is het de school die de leerlingen aanwijst. Het zijn immers de leerkrachten die het dichtst bij deze kinderen staan en hun zwaktes het best kunnen inschatten. Verder worden er echter wel plaatsen vrijgehouden voor vrijwillige inschrijving. Voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar werd daarom ‘Kameleon’ opgezet. Hetzelfde werd nu gedaan voor de leerlingen van het vijfde en zesde onder de noemer ‘Hoopeiland’. Al ligt hier de focus meer op ‘leren leren’. De kinderen worden voorbereid op het middelbaar onderwijs en leren hier plannen, hun agenda bijhouden en krijgen verschillende leermethodieken gepresenteerd die zijn dan kunnen toepassen wanneer zij de eerste klas van ‘de grote school’ binnenstappen.

Babbelonië

Uit de bovenstaande geoliede machine groeide het idee iets soortgelijks te starten voor volwassenen. Tijdens het project ‘Babbelonië’ ontmoeten zowel allochtone als autochtone volwassenen elkaar om ‘een praatje te slaan’. Secundaire inburgering heet dit met een mooi woord. ‘Het gaat echter veel verder dan dat’, vertelt Karine Raevens, medewerkster van de Dienst Diversiteit. ‘Er wordt telkens een thema voorgesteld waarrond kan gepraat of gediscussieerd worden in kleine groepen. Dit evolueert dan in een interessant gesprek waar alle groepsleden zich in kunnen vinden. Allochtone deelnemers leren Nederlands, terwijl de autochtone deelnemers kunnen proeven van andere culturen.’ Het gaat echter nog verder: ‘Automatisch wordt een sfeer gecreëerd waarbinnen sociale en culturele verschillen en gelijkenissen naar boven komen. Op die manier onderhouden de deelnemers niet alleen het Nederlands, maar leren zij ook elkaar kennen.’ Het is vooral bedoeld voor volwassenen die door omstandigheden nauwelijks Nederlands kunnen spreken in hun leefomgeving. Daarenboven heerst er een ongedwongen sfeer waardoor de tongen nauwelijks stilstaan. ‘En vallen de tongen stil, dan is de groep solide genoeg om de desbetreffende persoon terug in het gesprek te betrekken’, weet Karine. Zoals in elke moderne groep, wordt ook in deze aan teambuilding gedaan. Dit krijgt meestal een culturele invulling, zoals bezoeken aan de talrijke tentoonstellingen in CC De Brouwerij. In de nabije toekomst wordt ook een samenwerking opgezet met de mensen van VC De Branderij, om zo het culturele gamma nog verder uit te breiden.

Hebt u interesse in een van de taalprojecten voor de kids? Dan kan u even mailen naar [email protected]. Indien u wenst deel te nemen aan een van de Babbeloniësessie (welke elke dinsdag van 9 tot 11u doorgaan), dan kan u mailen naar [email protected] Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

Babbelonië en Hoopeiland

18

Page 19: Randeevoe Ronse 18

CULT

UU

R De stad organiseert samen met verschillende andere organisaties zoals VOEM, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Odicé en Vorming Plus tegenwoordig een hele resem taalprojecten. Dit voor zowel de allerkleinsten als hun ouders.

Taalprojecten voor kinderen

Taalprojecten zoals het Taal- en Leespaleis zijn al goed ingeburgerd. Ze werden opgestart om kinderen die het moeilijk hebben met het Nederlands ondersteuning te bieden. Dit wordt zowel gedaan door begeleiding van deze kinderen tijdens het lezen als door begeleiding van hun huiswerk. En het project werkt! Door de unieke aanpak in kleine leeftijdsgroepen kan de ondersteuning individueel en gefocust gebeuren. Daarenboven is het de school die de leerlingen aanwijst. Het zijn immers de leerkrachten die het dichtst bij deze kinderen staan en hun zwaktes het best kunnen inschatten. Verder worden er echter wel plaatsen vrijgehouden voor vrijwillige inschrijving. Voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar werd daarom ‘Kameleon’ opgezet. Hetzelfde werd nu gedaan voor de leerlingen van het vijfde en zesde onder de noemer ‘Hoopeiland’. Al ligt hier de focus meer op ‘leren leren’. De kinderen worden voorbereid op het middelbaar onderwijs en leren hier plannen, hun agenda bijhouden en krijgen verschillende leermethodieken gepresenteerd die zijn dan kunnen toepassen wanneer zij de eerste klas van ‘de grote school’ binnenstappen.

Babbelonië

Uit de bovenstaande geoliede machine groeide het idee iets soortgelijks te starten voor volwassenen. Tijdens het project ‘Babbelonië’ ontmoeten zowel allochtone als autochtone volwassenen elkaar om ‘een praatje te slaan’. Secundaire inburgering heet dit met een mooi woord. ‘Het gaat echter veel verder dan dat’, vertelt Karine Raevens, medewerkster van de Dienst Diversiteit. ‘Er wordt telkens een thema voorgesteld waarrond kan gepraat of gediscussieerd worden in kleine groepen. Dit evolueert dan in een interessant gesprek waar alle groepsleden zich in kunnen vinden. Allochtone deelnemers leren Nederlands, terwijl de autochtone deelnemers kunnen proeven van andere culturen.’ Het gaat echter nog verder: ‘Automatisch wordt een sfeer gecreëerd waarbinnen sociale en culturele verschillen en gelijkenissen naar boven komen. Op die manier onderhouden de deelnemers niet alleen het Nederlands, maar leren zij ook elkaar kennen.’ Het is vooral bedoeld voor volwassenen die door omstandigheden nauwelijks Nederlands kunnen spreken in hun leefomgeving. Daarenboven heerst er een ongedwongen sfeer waardoor de tongen nauwelijks stilstaan. ‘En vallen de tongen stil, dan is de groep solide genoeg om de desbetreffende persoon terug in het gesprek te betrekken’, weet Karine. Zoals in elke moderne groep, wordt ook in deze aan teambuilding gedaan. Dit krijgt meestal een culturele invulling, zoals bezoeken aan de talrijke tentoonstellingen in CC De Brouwerij. In de nabije toekomst wordt ook een samenwerking opgezet met de mensen van VC De Branderij, om zo het culturele gamma nog verder uit te breiden.

Hebt u interesse in een van de taalprojecten voor de kids? Dan kan u even mailen naar [email protected]. Indien u wenst deel te nemen aan een van de Babbeloniësessie (welke elke dinsdag van 9 tot 11u doorgaan), dan kan u mailen naar [email protected] Te

kst :

Jon

atha

n Jo

uret

Babbelonië en Hoopeiland

DIAL MARKTALGEMENE VOEDING • SLAGERIJ • GROENTEN & FRUIT

NIEUWEOPENINGSUREN !VRIJDAG OPEN !(9.30-14.00 & 15.00-19.00)

Oswald Ponettestraat 4545, rue Oswald Ponette

RONSE RENAIX

BOUCHERIE & POISSONNERIE ELMAZERA

KALFSHALS

€ 6,90/kg

KALFSSTEAK

€ 9,50/kg

KALKOENFILET

€ 6,90/kg

ROODBAARSMEDITERRANEE

marktprijs

DORADE ROYALMEDITERRANEE

marktprijs

SARDINESMEDITERRANEE

marktprijs

Open elke dag van 9.30 tot 19.00 u - Gesloten op dinsdag • Ouvert chaque jour de 9.30 à 19.00 h - Fermé le mardi

FRISDRANK (3 L) € 1,49

KIPSCHNITZELS € 6,25KIPBURGERS € 9,69KIPFRIKADELLEN € 8,49KIPBROCHETTE € 6,50

DECORATIE- &GESCHENKARTIKELEN

VISHANDEL VANAF 6 NOVEMBER

19

Page 20: Randeevoe Ronse 18

Ronse leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Voorstelling nieuw BommelsbierOp 24 september in zaal COC

Meer foto’s op Facebook Randeevoe !

Picturale 2010Openingsvernissage Picturale

op 25 oktober in CC De Brouwerij.

Meer foto’s op Facebook Randeevoe !

20

Page 21: Randeevoe Ronse 18

Molendam 60 a Ronse • T/F 055 21 00 04 • 0475 85 90 59VERTEGENWOORDIGER : 0494 52 77 73

• Dak- en zinkwerken

• Platforms Derbigum en Superseal

• Bekleden van dakgoten in PVC

• Algemene verbouwingen

• PVC-ramen

• Leveren en plaatsen van vloeren, terrassen en faiencen met keuze uit verschillende modellen

• Gratis bestek

Platforms Derbigum en Superseal

Bekleden van dakgoten in PVC

Algemene verbouwingen

ren en plaatsen van vloeren, terrassen en faiencen met keuze uit verschillende modellen

BVBA VANDERHAEGEN P.

21

bouwmaterialen

Doorniksesteenweg 1 - RonseTel. 055 20 65 00 - Fax 055 20 65 10 - www.holvoet.netOpen van 7-12.30 / 13-18 u. - Zaterdag 7.30-12.00 / 13.30-16.30 u.

kwaliteit aan scherpe prijzenDoor rechtsreekse import !

tegels & natuursteen

Bezoek onze nieuwe toonzaal en showpark

S.A. N.V.

Viermaartlaan 50, bd du Quatre Mars - Ronse-Renaix Tel. 055 235 235 - Fax 055 21 51 75 [email protected] - www.rlboddin.be

Q U I N C A I L L E R I E - I J Z E R W A R E N

S.A. N.V.

Vanaf nu ook

verdeler van

Page 22: Randeevoe Ronse 18

22

Een eenvoudig maar lekker aperitiefhapje van bladerdeeg

Strooi gelijkmatig een pittige gemalen kaas (bijvoorbeeld gruyère) op je home made bladerdeeg of een gekocht deegje als je het engelengeduld van mijn grootmoeder niet hebt.. Rol op tot een worst. Snij plakjes van 1centimeter. Bak de plakjes goudbruin op een bakplaat (ongeveer 15 minuten in een oven van 180°)

Een pittige taart

Bekleed een taartvorm met bakpapier en leg hierop je bladerdeeg. Prik het deeg in. Snij twee fl inke preistengels in fi jne schijfjes en verdeel ze over je bladerdeeg. Snipper enkele plakjes gerookte zalm en strooi ze erbovenop. Nu nog een mengsel van een grote kop melk met een geklutst ei eroverheen, twee handjes gemalen kaas (emmentaler of gruyère)… Laat je pittige taart veertig minuten in een oven van 180° bakken… Serveer deze taart warm met een heerlijk slaatje.

KOKE

N M

ET B

RIG

ITTE

M.

Brigitte Minne verklapt haar grootmoeders keukengeheimen.Mijn grootmoeder had gouden handen in de keuken. Ik kan het weten want ik heb menig maal mijn voeten bij haar onder tafel geschoven. Een dampkap was niet aan haar besteed. Keukenluchtjes mochten gewoon het huis vullen en dat was meestal betoverend (het koken van bloemkolen en spruitjes buiten beschouwing gelaten). Als klein meisje speelde ik met de knopendoos aan mijn grootmoeders keukentafel en zag hoe ze met haar knoestige handen bergen appels schilde, wortels raspte of een naakt konijntje met een lapje linnen in azijn gedrenkt schoon maakte. Mijn grootmoeder bakte dolgraag: wafels, pannenkoeken, broodpudding, taarten… Ik denk dat ik dat van haar heb, dat bakken. Mijn oven en ik zijn dikke vriendinnen. Natuurlijk kan de jachtige en werkende mens kant-en-klare taartbodems van bladerdeeg in de supermarkt kopen maar… Mijn grootmoeder had tijd en zwoer bij zelfgemaakt deeg dat zo verrukkelijk smaakte, dat ik het recept graag prijs geef…

Wat heb je nodig voor vier taartbodems?500 g bloem • 50 g in blokjes gesneden koude boter • 1 theelepel zout • 2 eetlepels azijn • 4 dl water • 500 g koude boter

Aan de slag

Weeg alle ingrediënten en zeef de bloem in een ruime kom. Doe er de 50 g in blokjes gesneden boter bij. Strooi het zout erover en besprenkel met azijn.Doe beetje bij beetje het water erbij en kneed met de vingertoppen. Maak een bal, verpak in huishoudfolie en laat een half uur in de koelkast rusten. Verpak de 500 g koude boter ook in huishoudfolie. Rol met een deegrol de boter uit tot een rechthoek van 20 bij 30 centimeter.Doe nu hetzelfde met het deeg, maar maak de rechthoek groter: 40 x 30 cm. Strooi nu en dan wat bloem op het aanrecht. Haal de boter uit de folie en leg deze op de ene helft van het deeg en klap dicht.Druk de randen aan met de vingers. Rol het deeg tot er een weer een rechthoek ontstaat en vouw nu in drieën.Zorg ervoor dat je het deeg niet te dun uitrolt zodat de boter tijdens het verwerken er niet door komt.Strooi wat bloem en rol weer uit naar echt een rechthoek. Vouw de rechthoek nog maar eens in drieën. Het deeg mag weer tien minuten in de koelkast. Herhaal deze handeling nog 2x. Rol het deeg uit tot een dikte van 2 tot 4 millimeter. Het deeg is nu klaar om te verwerken.

WIJNTIP Pascal Delfosse, wijnkenner bij uitstek, adviseert bij deze preitaart o.a een Sauvignon van de Loirestreek, een Reuilly, een Sancerre, een Pouilly Fumé…Deze wijnen verkeren volgens deze befaamde sommelier ook graag in het gezelschap van oesters en zelfs geitenkaas.

BLADERDEEG VOLGENS BRIGITTE

Page 23: Randeevoe Ronse 18

23

Ignace Bauwens

JUWELIER - JOAILLIER

Abeelstraat 13-15, rue de l’YpréauRonse - Renaix • Tel. 055 21 47 01

CHANGE. YOU CAN.

Van/du dinsdag/mardi tot/au zaterdag/samedi : 9.30-12.30 & 14.00-18.30

Zondag / dimanche : 14.30 - 18.30OPEN / OUVERT 11 NOV.

Sfeervolle decoratie voor een onvergetelijke kerst !Décoration d’ambiance pour un Noël inoubliable !

Home & Garden decorationAccessoires

Hoogstraat 10, rue Haute - Ronse-Renaix - 055 21 86 12

-15% KORTING*

op vertoon van deze bonsur présentation du bon

* Van/du 4 tot/au 14 nov. 2010 - Niet cumuleerbaar / Non cumulable

Een eenvoudig maar lekker aperitiefhapje van bladerdeeg

Strooi gelijkmatig een pittige gemalen kaas (bijvoorbeeld gruyère) op je home made bladerdeeg of een gekocht deegje als je het engelengeduld van mijn grootmoeder niet hebt.. Rol op tot een worst. Snij plakjes van 1centimeter. Bak de plakjes goudbruin op een bakplaat (ongeveer 15 minuten in een oven van 180°)

Een pittige taart

Bekleed een taartvorm met bakpapier en leg hierop je bladerdeeg. Prik het deeg in. Snij twee fl inke preistengels in fi jne schijfjes en verdeel ze over je bladerdeeg. Snipper enkele plakjes gerookte zalm en strooi ze erbovenop. Nu nog een mengsel van een grote kop melk met een geklutst ei eroverheen, twee handjes gemalen kaas (emmentaler of gruyère)… Laat je pittige taart veertig minuten in een oven van 180° bakken… Serveer deze taart warm met een heerlijk slaatje.

KOKE

N M

ET B

RIG

ITTE

M.

Brigitte Minne verklapt haar grootmoeders keukengeheimen.Mijn grootmoeder had gouden handen in de keuken. Ik kan het weten want ik heb menig maal mijn voeten bij haar onder tafel geschoven. Een dampkap was niet aan haar besteed. Keukenluchtjes mochten gewoon het huis vullen en dat was meestal betoverend (het koken van bloemkolen en spruitjes buiten beschouwing gelaten). Als klein meisje speelde ik met de knopendoos aan mijn grootmoeders keukentafel en zag hoe ze met haar knoestige handen bergen appels schilde, wortels raspte of een naakt konijntje met een lapje linnen in azijn gedrenkt schoon maakte. Mijn grootmoeder bakte dolgraag: wafels, pannenkoeken, broodpudding, taarten… Ik denk dat ik dat van haar heb, dat bakken. Mijn oven en ik zijn dikke vriendinnen. Natuurlijk kan de jachtige en werkende mens kant-en-klare taartbodems van bladerdeeg in de supermarkt kopen maar… Mijn grootmoeder had tijd en zwoer bij zelfgemaakt deeg dat zo verrukkelijk smaakte, dat ik het recept graag prijs geef…

Wat heb je nodig voor vier taartbodems?500 g bloem • 50 g in blokjes gesneden koude boter • 1 theelepel zout • 2 eetlepels azijn • 4 dl water • 500 g koude boter

Aan de slag

Weeg alle ingrediënten en zeef de bloem in een ruime kom. Doe er de 50 g in blokjes gesneden boter bij. Strooi het zout erover en besprenkel met azijn.Doe beetje bij beetje het water erbij en kneed met de vingertoppen. Maak een bal, verpak in huishoudfolie en laat een half uur in de koelkast rusten. Verpak de 500 g koude boter ook in huishoudfolie. Rol met een deegrol de boter uit tot een rechthoek van 20 bij 30 centimeter.Doe nu hetzelfde met het deeg, maar maak de rechthoek groter: 40 x 30 cm. Strooi nu en dan wat bloem op het aanrecht. Haal de boter uit de folie en leg deze op de ene helft van het deeg en klap dicht.Druk de randen aan met de vingers. Rol het deeg tot er een weer een rechthoek ontstaat en vouw nu in drieën.Zorg ervoor dat je het deeg niet te dun uitrolt zodat de boter tijdens het verwerken er niet door komt.Strooi wat bloem en rol weer uit naar echt een rechthoek. Vouw de rechthoek nog maar eens in drieën. Het deeg mag weer tien minuten in de koelkast. Herhaal deze handeling nog 2x. Rol het deeg uit tot een dikte van 2 tot 4 millimeter. Het deeg is nu klaar om te verwerken.

WIJNTIP Pascal Delfosse, wijnkenner bij uitstek, adviseert bij deze preitaart o.a een Sauvignon van de Loirestreek, een Reuilly, een Sancerre, een Pouilly Fumé…Deze wijnen verkeren volgens deze befaamde sommelier ook graag in het gezelschap van oesters en zelfs geitenkaas.

BLADERDEEG VOLGENS BRIGITTE

Page 24: Randeevoe Ronse 18

ACT

IVIT

EITE

NK

ALE

ND

ERZaterdag 6 novemberVanaf 8u30

Het Belgisch Kampioen-schap Judo voor senioren. Een heus topsport-evenement! Dit BK Judo is een organisatie van

de Vlaamse Judobond, Judoclub Samoerai Ronse, de provincie Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur Ronse.Waar: Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, RonseInfo: http://www.bkjudo.be/

Om 20uPhilippe Geubels met ‘Try-out: Hoe moet het nu verder’. Voorstelling is uitverkocht!Waar: CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse

Zaterdag 6 november totZondag 7 novemberVan 10u tot 12u en van 14u tot 18u

Foto-tentoontelling van fotoclub Ronse (vroeger fotoclub COC Ronse), de oudste fotoclub van de stad met momenteel 15 actieve leden.

Op vrijdag 5 november vanaf 20 uur is er de vernissage en is iedereen welkom voor een glaasje en een hapje in aanwezigheid van Marc De Turck die de tentoon-stelling zal openen. Met medewerking van het Stadsbestuur en de Cultuurraad van Ronse.Waar: De Linde, O. Delghuststraat 68, RonseInkom: gratisInfo: Fonny Malrait, 055 21 74 24 of [email protected]

Donderdag 11 novemberOm 13u30ASSA Ronse organiseert naar jaarlijkse gewoonte zijn corrida-cross. Deze ‘67ste editie van de corrida-cross der Vlaanderen, memorial Macel Vandewattyne’ is een internationale gebeurtenis voor verschillende categorieën.

Waar: Maurice Vandewielestadion, Vierdemaartlaan 105/107.Info: Ghislain Blanquart, 055 21 41 66 of 0496 33 42 99

Vrijdag 12 novemberOm 14uGeleide proevertjeswandeling in het kader van ‘ Week van de Smaak’. Op verschillende locaties proef je allerlei lekkernijen uit de vier windstreken: Ronsische Hoge Motekaas en mosterd, maar ook Raki, de leeuwendrank op basis van anijs. Een bezoek aan chocolatier Hermes en een Ronsisch streekbiertje sluiten de middag geslaagd af. Prikkel je zintuigen op deze smakelijke wandeling!Waar: Dienst Toerisme, Hoge Mote, De Biesestraat 2, RonseInkom: €10Info en inschrijving: Dienst Toerisme, 055 23 28 17 of [email protected]

Vrijdag 12 novemberZaterdag 13 novemberOm 20u

Zondag 14 novemberOm 17u

Toneel ‘Festen’ van Thomas Vinterberg in een regie van Jan Vanaudenaerde, productie van toneelvereniging ’t Podium.Waar: Congrescentrum Glorieux, RonseInfo en reservaties: 0476 59 83 12

Dinsdag 16 november Om 20uGespreksavond HV: ‘Over onze privacy’. Coördinatie Caroline Goossens.Waar: De Branderij, Zuidstraat 13, 9600 RonseInfo: De Branderij, 055 20 93 20 of [email protected]

Donderdag 18 november Om 20u

Vernieuwd Gents Volkstoneel met ‘De Vis’. Het is warm in Gent,

te warm. Tot overmaat van ramp is de stroom in de hele binnenstad uitgevallen. Dat moet aan die dekselse klimaatsverandering liggen, al valt niet uit te sluiten dat de vreemdelingen er ook iets mee te maken hebben. In een anders ook al niet overdreven gezellige koffi ebar raken de discussies oververhit.Waar: CC De Brouwerij,Zuidstraat 19, RonseInkom: €14Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 28 01 of [email protected]

Vrijdag 19 novemberZaterdag 20 november Om 20u

Toneel ‘Festen’ van Thomas Vinterberg in een regie van Jan Vanaudenaerde, productie van toneelvereniging ’t Podium.Waar: Congrescentrum Glorieux, RonseInfo en reservaties: 0476 59 83 12

Zaterdag 20 novemberOm 18u30

Walking dinner: op ontdekking in de Ronsische restaurants in het kader van ‘Week van de Smaak’. Maak op een originele manier kennis met Ronse via deze walking dinner doorheen het stadscentrum! Drie restaurants serveren elk een stukje van het verrassingsmenu. Ervaren gidsen begeleiden je daarbij van aperitief tot dessert doorheen Ronse. Je ontdekt een verrassende stad waarin de Ronsische restaurants je smaakpapillen meer dan eens verwennen!Waar: Hoge Mote, De Biesestraat 2, RonseInkom: €45Info en inschrijving: Dienst Toerisme, 055 23 28 17 of [email protected]

Maandag 22 novemberOm 20u

Lezing over gastronomie door auteur Bart Van Loo.Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, RonseInkom: gratisInfo: [email protected]

Woensdag 24 novemberOm 14uInfonamiddag ‘Water, bron van leven’. Voordracht door Robert Boerjan (TMVW)Waar: LDC De Hoge Winde, Bredestraat 256, RonseInkom: gratisInfo en inschrijving: Machtelt Stroobants 055 20 70 73 of [email protected]

Zaterdag 27 novemberOm 14uBezoek aan het crematorium te Hacquignies. Verzamelen aan VC De Branderij.Waar: De Branderij, Zuidstraat 13, 9600 RonseInfo: De Branderij, 055 20 93 20 of [email protected]

Om 20u

‘Jakobus, muziek op weg naar Santiago’ gebracht door Ultreya & Pandora. Behalve een pars pro toto voor de bedevaart naar Santiago de Compostella, is de Camino een intercultureel rendez-vous voor alle Europese nationaliteiten. Alle wegen leiden naar… Galicië, het

uiterste noordwesten van Spanje. Sinds het ontstaan, in de 10e E, van de volksdevotie voor de Heilige apostel Jacobus de Meerdere, werd deze martelaar de toeverlaat voor wie op zoek ging naar zichzelf of vergiffenis zocht voor zijn zonden. Vanwege de vele gevaren onderweg verplaatsten de bedevaarders zich doorgans in groep. En waar mensen samenkomen, wordt vaak spontaan gezongen. Dankzij de Codex Calixtinus (1140) en het repertoire van de volksmuziek zijn heel wat liederen bewaard gebleven. Pandora en Ultreya maakten een selectie en creëerden een overzicht van 10 eeuwen volksdevotie met Sint Jacob als spilfi guur.Waar: Sint-Hermescrypte, Kaatsspelplein, RonseInkom: €15 Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 27 94 of [email protected]

Zaterdag 27 november t.e.m. zondag 12 december

Woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18uVrijdag van 17u tot 21u

De Grote Prijs Tekenkunst van de Stad Ronse. Openingsvernissage op vrijdag 26 november met een tekenperformance van Sigrid Tanghe en muzikant Mauro. Zie pag. 4 van dit nummer.Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, RonseInkom: gratisInfo: Dienst cultuur, 055 23 28 01

Zondag 28 novemberOm 15u‘Picasso: striptease van een genie’ door Jef Demedts & Cour & Jardin. Zie pag. 6 van dit nummer.Waar: CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, RonseInkom: €12Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 27 94 of [email protected]

Maandag 29 novemberOm 20uExploration du Monde: ‘ L’appel de la steppe, d’Istanbul aux confi ns Mongols ‘. Antoine de Changy et sa compagne ont partagé pendant un an la vie d’une famille nomade en des terres sauvages, d’une beauté fascinantes. Mais avant d’atteindre ces contrées, ils avancent le long de la route de la soie à travers Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, la Chine et la Mongolie. Waar: Waar: Academie voor Artistieke Vorming, Zuidstraat 19, RonseInfo: Cercle E. Verhaeren, 0472 38 55 77

Dinsdag 30 november Om 20uBeroemde pennen in de Vlaamse Ardennen: ‘Stijn en de sterren’,

lezing door Stijn Meuris.Waar: Academie voor Artistieke Vorming, Zuidstraat 19, RonseInkom: gratis Info en inschrijving: [email protected]

24

Page 25: Randeevoe Ronse 18

ACT

IVIT

EITE

NK

ALE

ND

ER

Zaterdag 6 novemberVanaf 8u30

Het Belgisch Kampioen-schap Judo voor senioren. Een heus topsport-evenement! Dit BK Judo is een organisatie van

de Vlaamse Judobond, Judoclub Samoerai Ronse, de provincie Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur Ronse.Waar: Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, RonseInfo: http://www.bkjudo.be/

Om 20uPhilippe Geubels met ‘Try-out: Hoe moet het nu verder’. Voorstelling is uitverkocht!Waar: CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse

Zaterdag 6 november totZondag 7 novemberVan 10u tot 12u en van 14u tot 18u

Foto-tentoontelling van fotoclub Ronse (vroeger fotoclub COC Ronse), de oudste fotoclub van de stad met momenteel 15 actieve leden.

Op vrijdag 5 november vanaf 20 uur is er de vernissage en is iedereen welkom voor een glaasje en een hapje in aanwezigheid van Marc De Turck die de tentoon-stelling zal openen. Met medewerking van het Stadsbestuur en de Cultuurraad van Ronse.Waar: De Linde, O. Delghuststraat 68, RonseInkom: gratisInfo: Fonny Malrait, 055 21 74 24 of [email protected]

Donderdag 11 novemberOm 13u30ASSA Ronse organiseert naar jaarlijkse gewoonte zijn corrida-cross. Deze ‘67ste editie van de corrida-cross der Vlaanderen, memorial Macel Vandewattyne’ is een internationale gebeurtenis voor verschillende categorieën.

Waar: Maurice Vandewielestadion, Vierdemaartlaan 105/107.Info: Ghislain Blanquart, 055 21 41 66 of 0496 33 42 99

Vrijdag 12 novemberOm 14uGeleide proevertjeswandeling in het kader van ‘ Week van de Smaak’. Op verschillende locaties proef je allerlei lekkernijen uit de vier windstreken: Ronsische Hoge Motekaas en mosterd, maar ook Raki, de leeuwendrank op basis van anijs. Een bezoek aan chocolatier Hermes en een Ronsisch streekbiertje sluiten de middag geslaagd af. Prikkel je zintuigen op deze smakelijke wandeling!Waar: Dienst Toerisme, Hoge Mote, De Biesestraat 2, RonseInkom: €10Info en inschrijving: Dienst Toerisme, 055 23 28 17 of [email protected]

Vrijdag 12 novemberZaterdag 13 novemberOm 20u

Zondag 14 novemberOm 17u

Toneel ‘Festen’ van Thomas Vinterberg in een regie van Jan Vanaudenaerde, productie van toneelvereniging ’t Podium.Waar: Congrescentrum Glorieux, RonseInfo en reservaties: 0476 59 83 12

Dinsdag 16 november Om 20uGespreksavond HV: ‘Over onze privacy’. Coördinatie Caroline Goossens.Waar: De Branderij, Zuidstraat 13, 9600 RonseInfo: De Branderij, 055 20 93 20 of [email protected]

Donderdag 18 november Om 20u

Vernieuwd Gents Volkstoneel met ‘De Vis’. Het is warm in Gent,

te warm. Tot overmaat van ramp is de stroom in de hele binnenstad uitgevallen. Dat moet aan die dekselse klimaatsverandering liggen, al valt niet uit te sluiten dat de vreemdelingen er ook iets mee te maken hebben. In een anders ook al niet overdreven gezellige koffi ebar raken de discussies oververhit.Waar: CC De Brouwerij,Zuidstraat 19, RonseInkom: €14Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 28 01 of [email protected]

Vrijdag 19 novemberZaterdag 20 november Om 20u

Toneel ‘Festen’ van Thomas Vinterberg in een regie van Jan Vanaudenaerde, productie van toneelvereniging ’t Podium.Waar: Congrescentrum Glorieux, RonseInfo en reservaties: 0476 59 83 12

Zaterdag 20 novemberOm 18u30

Walking dinner: op ontdekking in de Ronsische restaurants in het kader van ‘Week van de Smaak’. Maak op een originele manier kennis met Ronse via deze walking dinner doorheen het stadscentrum! Drie restaurants serveren elk een stukje van het verrassingsmenu. Ervaren gidsen begeleiden je daarbij van aperitief tot dessert doorheen Ronse. Je ontdekt een verrassende stad waarin de Ronsische restaurants je smaakpapillen meer dan eens verwennen!Waar: Hoge Mote, De Biesestraat 2, RonseInkom: €45Info en inschrijving: Dienst Toerisme, 055 23 28 17 of [email protected]

Maandag 22 novemberOm 20u

Lezing over gastronomie door auteur Bart Van Loo.Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, RonseInkom: gratisInfo: [email protected]

Woensdag 24 novemberOm 14uInfonamiddag ‘Water, bron van leven’. Voordracht door Robert Boerjan (TMVW)Waar: LDC De Hoge Winde, Bredestraat 256, RonseInkom: gratisInfo en inschrijving: Machtelt Stroobants 055 20 70 73 of [email protected]

Zaterdag 27 novemberOm 14uBezoek aan het crematorium te Hacquignies. Verzamelen aan VC De Branderij.Waar: De Branderij, Zuidstraat 13, 9600 RonseInfo: De Branderij, 055 20 93 20 of [email protected]

Om 20u

‘Jakobus, muziek op weg naar Santiago’ gebracht door Ultreya & Pandora. Behalve een pars pro toto voor de bedevaart naar Santiago de Compostella, is de Camino een intercultureel rendez-vous voor alle Europese nationaliteiten. Alle wegen leiden naar… Galicië, het

uiterste noordwesten van Spanje. Sinds het ontstaan, in de 10e E, van de volksdevotie voor de Heilige apostel Jacobus de Meerdere, werd deze martelaar de toeverlaat voor wie op zoek ging naar zichzelf of vergiffenis zocht voor zijn zonden. Vanwege de vele gevaren onderweg verplaatsten de bedevaarders zich doorgans in groep. En waar mensen samenkomen, wordt vaak spontaan gezongen. Dankzij de Codex Calixtinus (1140) en het repertoire van de volksmuziek zijn heel wat liederen bewaard gebleven. Pandora en Ultreya maakten een selectie en creëerden een overzicht van 10 eeuwen volksdevotie met Sint Jacob als spilfi guur.Waar: Sint-Hermescrypte, Kaatsspelplein, RonseInkom: €15 Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 27 94 of [email protected]

Zaterdag 27 november t.e.m. zondag 12 december

Woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18uVrijdag van 17u tot 21u

De Grote Prijs Tekenkunst van de Stad Ronse. Openingsvernissage op vrijdag 26 november met een tekenperformance van Sigrid Tanghe en muzikant Mauro. Zie pag. 4 van dit nummer.Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, RonseInkom: gratisInfo: Dienst cultuur, 055 23 28 01

Zondag 28 novemberOm 15u‘Picasso: striptease van een genie’ door Jef Demedts & Cour & Jardin. Zie pag. 6 van dit nummer.Waar: CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, RonseInkom: €12Info en kaarten: Dienst Cultuur, 055 23 27 94 of [email protected]

Maandag 29 novemberOm 20uExploration du Monde: ‘ L’appel de la steppe, d’Istanbul aux confi ns Mongols ‘. Antoine de Changy et sa compagne ont partagé pendant un an la vie d’une famille nomade en des terres sauvages, d’une beauté fascinantes. Mais avant d’atteindre ces contrées, ils avancent le long de la route de la soie à travers Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, la Chine et la Mongolie. Waar: Waar: Academie voor Artistieke Vorming, Zuidstraat 19, RonseInfo: Cercle E. Verhaeren, 0472 38 55 77

Dinsdag 30 november Om 20uBeroemde pennen in de Vlaamse Ardennen: ‘Stijn en de sterren’,

lezing door Stijn Meuris.Waar: Academie voor Artistieke Vorming, Zuidstraat 19, RonseInkom: gratis Info en inschrijving: [email protected]

25

Grote Markt 30 • 9600 Ronse • 0486 67 50 59Open ma, do, vrij, zo vanaf 10.30 u - woe vanaf 10 u - za vanaf 9 u

Bier van de maandLeffe Kerst van ‘t vat& Omer blond aan de fl es

Activiteiten• 20 NOVEMBER - 17u30

Grote receptie 25 jaar bestaan B.V. De Bollekies

• 26 NOVEMBER Jaren ‘80 party met DJ Cederic

• BINNENKORT ... Grote party B.V. De Bollekies met DJ Charlie

Page 26: Randeevoe Ronse 18

26

POEZ

IE

?????

NIEMAND

Een oude manslaapt op zijn stoelbij het pleintje.In de schaduw van de huizengroeit een wilde rozelaar.Kinderen spelen luidkeelsterwijl - verdoofd van verlangen -de wind is gaan liggen.

Aan het raambij het pleintjeziet niemand wat gebeurt.Niemand ziet de man,de rozelaar of het kinderspel.Niemand is verdoofdvan ontelbaar veel verlangen.

Niemand kon dit weten.

Paul Cox

Kop van de MaandElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

Factsheet :

Naam & voornaam : Isabelle De VleeschauwerBeroep : medewerkster Vlaamse infodienst ‘1700’Geboortejaar : 1960

De immer glimlachende Isabelle gidst zonder veel moeite niet alleen Ronsenaars doorheen hun eigen stad, maar liet ons geliefd Ronse ook al zien aan een resem verschillende nationaliteiten. En vandaar zal u ze heel waarschijnlijk kennen. Zwaaiend, zwierend en altijd met de glimlach geeft zij professioneel uitleg aan iedereen die het horen wil (vooral de ‘proevertjeswandelingen’ vallen naar het schijnt in de smaak). Bovenop haar inzet bij de Gidsenkring Ronse is Isabelle ook een fervent amateur-ornitologe en eveneens een grote kunst- en natuurliefhebster. Oorspronkelijk is zij van Kortrijk, maar kwam al op zeer jonge leeftijd naar Ronse, de stad waar haar hart voor altijd blijft liggen. Want zelfs na een dagje zee of Ardennen, moet zij concluderen : ‘Ronse is een leuke en interessante stad met heel veel toekomstmogelijkheden.’ Een positieve Ronsenaar. Zo horen we het graag! Na haar opleiding in het kunsthumaniora te Molenbeek, werkte zij maar liefst 17 jaar voor enkele textielbedrijven in de streek, waarna ze (tot op heden) haar diensten aanbiedt bij de Vlaamse infodienst ‘1700’. ‘Van mensen helpen word ikzelf zo gelukkig’, vertelt ze.

Teks

t : J

onat

han

Jour

et

Isabelle geeft ons nog een klein weetje mee: ‘De Fiertelommegang is traditioneel een religieuze ommegang en wordt omgelopen in een gesloten cirkel. Dit omdat men vroeger geloofde met deze magische cirkel de stad te vrijwaren tegen aanvallen des duivels.’ Alstublieft! En wat zeggen we dan ? Dank u, Isabelle ! En natuurlijk ook Sint-Hermes, om ons te behoeden.

Teks

t : P

aul C

ox

KVD

M

EEN GEDICHTOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen.

Zien maakt blind. Dat gebeurt. Zoals horen doof kan maken en spreken stom. Ik denk dat het dikwijls voorkomt. Zou het kunnen dat gewenning blind, doof en stom maakt ? En dat, bij voorbeeld, de prikkels die ons dagelijks veelvuldig worden opgedrongen, onze zintuigen beetje bij beetje afstompen en verdoven? Schoonheid, ontroerende beelden of klanken uit we werkelijkheid worden op die manier in toenemende mate verdrongen door schreeuwerige en clowneske straatbeelden en -klanken. De waan dat wat luidruchtig en protserig is, en dus het meest opvalt, bijgevolg ook het meest betekenis heeft.

Zien maakt dus dikwijls blind. Beter zou het wellicht zijn de ogen te sluiten om nog te kunnen zien. Om te merken hoe in het raam van een vitrine een vrouw haar haren kamt, hoe een oude man versteend de wereld inkijkt, hoe het park roerloos werd van eigen stilte. Onze ogen sluiten om te kunnen zien. Kijken.In mijn allereerste bundel, “Niemand kon dit weten” trachtte ik die gevoelens zo eenvoudig mogelijk te vatten en te verwoorden. Een beeld van datgene wat ons elke dag en elk moment dreigt te ontgaan.

Page 27: Randeevoe Ronse 18

Abeelstraat 26a9600 Ronse

[email protected]

WIST U DAT?

• Immo AD reeds meer dan 35 jaar uw vastgoedpartner is in Ronse, de Vlaamse Ardennen en de Pays des Collines.

• U bij David en Veerle Deunynck altijd terecht kan voor een vrijblijvende afspraak in verband met het verkopen of verhuren van uw woning.

• Het volledige immo AD aanbod te koop en te huur te vinden is op www.immoad.be

• David Deunynck uw partner is voor het bespreken van uw nieuwbouwproject.

• Er minstens 5 goede redenen zijn om te kiezen voor Danilith-Delmulle nieuwbouw- Volledige vrijheid- Vaste prijzen- Vaste bouwtermijn- Eén partner- Duurzaam bouwen

Meer inlichtingen? David Deunynck T 055 21 04 08

IN DE KIJKER TE KOOP TE RONSE

RONSE - Pol. Gevangenenstraat :Centraal gelegen en goed onderhouden ruime woning met commerciële glvl., living, open ing. kkn., 2 ruime slpk., badk., zolder, kelder, grote koer met bergpl. Veel mogelijkheden.

RONSE - Broeke : Zeer ruime en praktische (+/- 275 m²) driegelwoning in uitstekende staat met living, bur., ing. kkn., gr. veranda, 3 slpk., badk., kelder, dubb. garage, tuin. Tot. opp.: +/- 5 a 61ca.

RONSE - Braambos :Stijlvolle en rustig gelegen ruime villa met mooi aangelegde tuin, in uitstekende staat; living, bureel, ing. kkn., veranda, 4 slpk., 2 badk., aparte studio met slpk.-kitchenette-douche, dubb. garage, kelder. Opp. +/- 300 m². Tot. opp. +/- 14 a 33.

RONSE - O. Ponettestraat :Zeer degelijke stadswoning in zeer goede staat met handelsruimte (+/- 87 m²), garage/atelier (+/- 110 m²) en tuin; bureel/living, ing. kkn., 3 slpk., 2 badk., zolder, kelder.

WOORDSPELWEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

eVertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul in het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op [email protected] en kans maken op een Alcatel GSM OT-303 aangeboden door www.bankshopper.beAlvast veel puzzelplezier !

Antwoord vorige maand :H A L LOW E E N De gelukkige winnaar is :Jacqueline VANDENDAELEFiertelmeers109, 9600 RONSE

HORIZONTAAL

2. La°zegoerd

6. Sloploekie

7. Soerzje

8. So°lfer

11. Retaar

12. Mouwre

14. Muuskluut

16. Portreetentreeker

18. Ouverwaat

19. Plo°n

VERTICAAL

1. Kaateko°ster

3. Pimpompuulekie

4. Peening zeiventiene

5. Moezo°kies

9. Profa°t

10. Eûperste

11. Confloreese

13. Ziem

15. Klaakuuren

17. Klakvielow

Oplossing:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

6

2

5

9

3

7

8

4

Page 28: Randeevoe Ronse 18

Open van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 19u

Op zondag van 14u tot 18uGesloten op woensdag

055 21 58 82

Cot t ag e - s t i j lKom nu bij meubelen Makri het geheim van sfeervolle herfstavonden ontdekken.Beleef de rustgevende uitstraling van het landelijk wonen. Geniet van pure klasse.

w w w . m a k r i . b e - i n f o @ m a k r i . b e