Randeevoe Oudenaarde 8

20
R andeevoe wenst u een briljant 2011 ! GRATIS MAANDBLAD e GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - JANUARI 2011 08 TAEKWONDOCLUB SIN NYON CREME AU BEURRE • EMBRASSE AMERICAN DREAM GEDICHTENDAG 2011 KOP VAN DE MAAND

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Oudenaarde 8

Transcript of Randeevoe Oudenaarde 8

Page 1: Randeevoe Oudenaarde 8

R andeevoe wenst u een briljant 2011 !

G R A T I S M A A N D B L A D

eG

RAT

IS M

AA

ND

BL

AD

- eD

ITIe

OU

DeN

AA

RD

e - j

AN

UA

RI 2

011

08

TA E K WO N D O C L U B S I N N YO N • C R E M E AU B E U R R E • E M B R A S S E

A M E R I CA N D R E A M • G E D I C H T E N DAG 2 0 1 1 • KO P VA N D E M A A N D

Page 2: Randeevoe Oudenaarde 8

VERKOOP - VERHUUR

Hoogstraat 3 -9700 OudenaardeT. 055 610 600 - F. 055 610 [email protected]

Erkend vastgoedmakelaar: BIV 504354

DE MAKELAAR.BE

TE KOOP

TE HUUR

KLUISBERGEN

€ 695.000,00

LEUPEGEM

OP AANVRAAG!

MAARKEDAL

€ 220.000,00

MAARKEDAL

€ 274.000,00

OUDENAARDE

€ 105.000,00

OUDENAARDE

€ 135.000,00

OUDENAARDE

€ 209.000,00

OUDENAARDE

€ 221.860,00

MAARKEDAL

€ 299.000,00

OUDENAARDE

OP AANVRAAG!

OUDENAARDE

€ 399.000,00

RONSE

€ 135.000,00

SINT-DENIJS-BOEKEL

€ 375.000,00

OUDENAARDE

€ 285.000,00

TIEGEM

€ 195.000,00

TIEGEM

€ 215.000,00

WORTEGEM-PETEGEM

€ 259.000,00

ZEGELSEM

€ 319.000,00

OUDENAARDE Markt 18

€ 500,00

OUDENAARDE Lindestr. 46

€ 4.000,00

RONSE Dammekensstr. 24

€ 700,00

SINT-MARIA-LIERDE

OP AANVRAAG!

ZOTTEGEM

€ 195.000,00

Page 3: Randeevoe Oudenaarde 8
Page 4: Randeevoe Oudenaarde 8

4

inh

ou

d

31.12.2010 • ubus Oudenaarde

{ ROOM 1 } LES MECS ECLECTICS • BRAM WILLEMS • TETE A TETE • SHORTY • PICKLE & BANGER { ROOM 2 } TLP • RAKKA & JUZ KIDDIN • VIDE • PRO-TEAZ • STYLISTIC • LENGAH

{ D O O R S } 23 u { E N T R E E } VVK 8 € - ADK 10 € { K A A R T E N I N V V K } bij Fono Harmoniek - Stadskaffee - De Witte Raaf - Adriaen Brouwer - Clubman - Het Zevende Zegel - Mi Morada

31.12.2010 31.12.2010 ubus Oudenaardeubus Oudenaarde31.12.2010 • ubus Oudenaarde

Taekwondoclub Sin Nyon

Crème au beurre embrasse

American dream

Gedichtendag 2011

Fotoreportage

Bloemetje van de maand

Activiteitenkalender

Poëzie Kop van de maand

C O L O F O N

UITGEVER

Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, Grafomanjessica Coussement, Grafomanjessie Decru, Grafoman

ADMINISTRATIE & ADVERTENTIEVERKOOP

Nathalia Tsala, [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

REDACTIE

Frederic de Vos - algemene redactieRogier Descamps - algemene redactieChris Van der Steen - algemene redactiePaul Cox - poëzieBrigitte Minne - kids

Nathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon

EINDREDACTIE & FOTO’S

Frederic de Vos

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

RANDEEVOE DIGITAALhttp://issuu.com/randeevoe

06

08

10 -11

12

14

15

16 -17

18

06 08

10

12

14

15

Page 5: Randeevoe Oudenaarde 8

Silh

ouet

te In

tern

atio

nal S

chm

ied

AG

, adi

das

Glo

bal L

icen

see,

adi

das,

the

3-B

ars

logo

, and

the

3-S

trip

es m

ark

are

regi

ster

ed tr

adem

arks

of t

he a

dida

s G

roup

P

hoto

: Chr

is T

roje

r

support your visionadidas.com/eyewear“Mijn Adidas skibril zorgt voor een op-

timale bescherming voor mijn ogen. De speciale coating en verluchting voorkomt aandampen van de glazen. En dankzij de contrastfilter zie ik alle oneffenheden in de sneeuw. Bovendien werd mijn bril uitgerust met glazen op mijn oogsterkte.”

Een Adidas skibril : sterk aanbevolen door Optiek Van Ommeslaeghe !

Nederstraat 20, Oudenaarde, tel 055/311801www.vanommeslaeghe.be, [email protected]

1.6 Gdi Base Blue DriveDe ix35 is nu ook beschikbaar met de milieuvrien-delijke en zuinige Blue Drive motorisatie.

Enkele handige features afhankelijk van de geko-zen uitvoering: panoramisch open dak, ESP met downhill brake control en hill start assist, keyless startsysteem, achteruitrijcamera en fullscreen navigatiesysteem,...

Catalogusprijs: € 19.249Blue Drive promo: € 2.450*

Blue Drive promoprijs: € 16.799 Indien u profi teert van de Hyundai Eco-bon: - € 1.300**

TOTAAL: € 15.499* Geldig voor elke bestelling bij een deelnemende verdeler tussen 1 en 31 januari 2011 ** De Eco-bon is van toepassing bij de overname van een wagen van meer dan 10 jaar oud, die meer dan 6 maand ingeschreven is op naam van de koper, die volledig is en bestemd voor de sloop. De Eco-bon gaat tot 1.300 € bij aankoop van een ix35 1.6 Gdi.

TEST 2010

De ix35 1.7 CRDi is onmiddellijk

leverbaar!

gemiddeld (l/100km): 6,4 CO2 (g/km): 149 / K.B. 19/03/2004: www.hyundai.be

FOR THE FUTURE OF ALL TREESUitzonderlijke Hyundai Blue Drive saloncondities tot eind januari.

x

GARAGE BEERLANDTOudenaarde - Deinze

ONzE vEsTiGiNG iN uw BuuRT :

Kerzelare 92 b 9700 Oudenaarde

Tel. 055 496 495 [email protected]

Page 6: Randeevoe Oudenaarde 8

6

SP

OR

T

Eerst en vooral : wat is taekwondo nu precies ? Deze Koreaanse discipline valt op drie manieren te typeren : als een gevechtssport, als een krijgskunst en als een verdedigingssport.

Taekwondo als gevechtssport is een full contact sport die uitgegroeid is tot een Olympische dis-cipline, waarin atleten het tegen elkaar opnemen in een gevecht dat beslecht wordt met punten. Door de goede bescherming van de verschillende ledematen komen in deze discipline weinig bles-sures voor. Taekwondo als krijgskunst richt zich op breek testen (als voorbeeld het gekende door-schoppen van houten planken) en het oefenen van stijl� guren in schijngevechten. Taekwondo als verdedigingssport richt zich op het aanleren van realistische zelf verdediging technieken. In deze discipline draait het steeds om het beschermen van de eigen veiligheid en niet om het uitschakelen van een vijand. Het woord taekwondo bestaat uit drie delen : ‘tae’ staat voor voet, ‘kwon’ voor vuist en ‘do’ voor ‘de weg’, dat het geestelijke aspect van de discipline benadrukt. Taekwondo richt zich dus niet alleen op fysieke, maar ook psychologische zelfverdedigingtechnieken. Elke training wordt geleid door een leraar, of Saebom Nim.

Taekwondoclub Sin Nyon, oorspronkelijk Sin Neum, werd in 1978 opgericht te Zingem door Rudy Van Welden onder toezicht van groot-meester Beom Jhoo Lee. Al snel werd in Gavere een onderafdeling opgericht. In 1985 wordt, onder impuls van Johnny Leutenez een afdeling in Eine opgericht, waar de club onderdak vond in de Serpentstraat. Datzelfde jaar trekt Pieter Dhaenens, secretaris van de club, op stage naar Korea. Enkele jaren later, in 1993, wordt de Zingemse afdeling opgedoekt door het verhuizen van voorzi� er Van Welden. De afdeling in Eine wordt echter steeds populairder : er wordt een extra trainingsdag in-gevoerd en een afzonderlijke jeugdtraining ingelast. In 2000 wordt de naam van de club veranderd : Sin Neum wordt het huidige Sin Nyon. De club mocht vorig jaar haar vijfentwintigste verjaardag vieren.

Eén van de absolute toppers binnen Sin Nyon is Benjamin Maladry, die in 2009 vice Belgisch kampioen werd. Een kort interview :

Wanneer en hoe ben je begonnen met Taekwondo ?

BM : Dat moet ergens tussen m’n tiende en twaalf-de geweest zijn. Ik ben nu vierentwintig, dus ik ben al meer dan tien jaar met taekwondo bezig, al-tijd als lid van Sin Nyon.

Hoe verhouden de verschillende aspecten van taekwondo zich tot elkaar? Hoe ga je daar als atleet mee om ?

BM : Tijdens je training doorloop je sowieso alle aspecten van taekwondo. De verschillende as-pecten zijn ook niet van elkaar los te koppelen: je moet ze allemaal beheersen om verder te gaan. Na-tuurlijk kan je jezelf na enige tijd toeleggen op één aspect, om juist daarin nog beter te worden.

Op welke manier hee� Taekwondo je iets bij-gebracht in het dagelijkse leven ?

BM : Het hee� me discipline en beheersing bijgebracht.

Koester je een speciale herinnering, een hoog-tepunt ?

BM : Mijn titel van vice Belgisch kampioen is tot nog toe mijn hoogtepunt.

Wat zijn je ambities binnen het Taekwondo ?

BM : Ik wil uiteraard mijn zwarte band halen, dat is de eerste uitdaging. Ik zou graag nog lang actief blijven als leraar, om kennis door te geven aan de nieuwe generaties. De ultieme droom is uiteraard een stage in Korea.

In januari organiseert Sin Nyon tal van activiteiten : naast de traditionele nieuwjaarsreceptie komen drie leden in actie op het Belgisch kampioenschap te Aarschot. Ook wordt er een gastles gegeven door Chin Yun-Sup, bondscoach van het Belgische Taekwondoteam. (Tekst : Rogier Descamps)

Iedereen kent wel iemand die een gevechtsport beoefent: karate, judo, taekwondo. Maar slechts weinigen weten wat deze sporten echt inhouden en waarin ze onderling verschillen. Deze maand richt Randeevoe zijn blik op Taekwondoclub Sin Nyon uit Eine.

Taekwondoclub Sin Nyon

Page 7: Randeevoe Oudenaarde 8

SP

OR

T

Eerst en vooral : wat is taekwondo nu precies ? Deze Koreaanse discipline valt op drie manieren te typeren : als een gevechtssport, als een krijgskunst en als een verdedigingssport.

Taekwondo als gevechtssport is een full contact sport die uitgegroeid is tot een Olympische dis-cipline, waarin atleten het tegen elkaar opnemen in een gevecht dat beslecht wordt met punten. Door de goede bescherming van de verschillende ledematen komen in deze discipline weinig bles-sures voor. Taekwondo als krijgskunst richt zich op breek testen (als voorbeeld het gekende door-schoppen van houten planken) en het oefenen van stijl� guren in schijngevechten. Taekwondo als verdedigingssport richt zich op het aanleren van realistische zelf verdediging technieken. In deze discipline draait het steeds om het beschermen van de eigen veiligheid en niet om het uitschakelen van een vijand. Het woord taekwondo bestaat uit drie delen : ‘tae’ staat voor voet, ‘kwon’ voor vuist en ‘do’ voor ‘de weg’, dat het geestelijke aspect van de discipline benadrukt. Taekwondo richt zich dus niet alleen op fysieke, maar ook psychologische zelfverdedigingtechnieken. Elke training wordt geleid door een leraar, of Saebom Nim.

Taekwondoclub Sin Nyon, oorspronkelijk Sin Neum, werd in 1978 opgericht te Zingem door Rudy Van Welden onder toezicht van groot-meester Beom Jhoo Lee. Al snel werd in Gavere een onderafdeling opgericht. In 1985 wordt, onder impuls van Johnny Leutenez een afdeling in Eine opgericht, waar de club onderdak vond in de Serpentstraat. Datzelfde jaar trekt Pieter Dhaenens, secretaris van de club, op stage naar Korea. Enkele jaren later, in 1993, wordt de Zingemse afdeling opgedoekt door het verhuizen van voorzi� er Van Welden. De afdeling in Eine wordt echter steeds populairder : er wordt een extra trainingsdag in-gevoerd en een afzonderlijke jeugdtraining ingelast. In 2000 wordt de naam van de club veranderd : Sin Neum wordt het huidige Sin Nyon. De club mocht vorig jaar haar vijfentwintigste verjaardag vieren.

Eén van de absolute toppers binnen Sin Nyon is Benjamin Maladry, die in 2009 vice Belgisch kampioen werd. Een kort interview :

Wanneer en hoe ben je begonnen met Taekwondo ?

BM : Dat moet ergens tussen m’n tiende en twaalf-de geweest zijn. Ik ben nu vierentwintig, dus ik ben al meer dan tien jaar met taekwondo bezig, al-tijd als lid van Sin Nyon.

Hoe verhouden de verschillende aspecten van taekwondo zich tot elkaar? Hoe ga je daar als atleet mee om ?

BM : Tijdens je training doorloop je sowieso alle aspecten van taekwondo. De verschillende as-pecten zijn ook niet van elkaar los te koppelen: je moet ze allemaal beheersen om verder te gaan. Na-tuurlijk kan je jezelf na enige tijd toeleggen op één aspect, om juist daarin nog beter te worden.

Op welke manier hee� Taekwondo je iets bij-gebracht in het dagelijkse leven ?

BM : Het hee� me discipline en beheersing bijgebracht.

Koester je een speciale herinnering, een hoog-tepunt ?

BM : Mijn titel van vice Belgisch kampioen is tot nog toe mijn hoogtepunt.

Wat zijn je ambities binnen het Taekwondo ?

BM : Ik wil uiteraard mijn zwarte band halen, dat is de eerste uitdaging. Ik zou graag nog lang actief blijven als leraar, om kennis door te geven aan de nieuwe generaties. De ultieme droom is uiteraard een stage in Korea.

In januari organiseert Sin Nyon tal van activiteiten : naast de traditionele nieuwjaarsreceptie komen drie leden in actie op het Belgisch kampioenschap te Aarschot. Ook wordt er een gastles gegeven door Chin Yun-Sup, bondscoach van het Belgische Taekwondoteam. (Tekst : Rogier Descamps)

Iedereen kent wel iemand die een gevechtsport beoefent: karate, judo, taekwondo. Maar slechts weinigen weten wat deze sporten echt inhouden en waarin ze onderling verschillen. Deze maand richt Randeevoe zijn blik op Taekwondoclub Sin Nyon uit Eine.

Taekwondoclub Sin Nyon

MOLENSTRAAT 107 - EINE (OUDENAARDE) - T 055 61 00 00F 055 61 60 70 - OUDENAARDE @ INTERIMCAR.BE

VERHUUR | DEPANNAGE | VERHUIZINGEN

Gespecialiseerd in pellet- en houtkachels

Langehaag 12-14 • Ronse • 0494 33 50 00 • [email protected]

Iedere zaterdag open van 10u tot 18u

NIEUW ! HAARDEN ZONDER SCHOUW OP BIO-ETHANOL OF ELEKTRICITEIT

ELE

KTR

ISC

HE

SFE

ER

HA

AR

D

ME

T M

YST

IC F

IRE

SALO

NTA

FEL

PIA

NIK

A

(BIO

-ETH

AN

OL)

OPENDEURDAGEN 29 & 30 januari 2010

10 u tot 18u30

Gespecialiseerd in pellet- en

VER

SCH

ILLE

ND

E M

OD

ELLE

N

VER

KRIJ

GBA

AR

OP

BIO

-ETH

AN

OL

Gentstraat 198 • 9700 Oudenaarde (Eine) • 055 330 3310476 48 47 69 • [email protected] • www.tuboma.be

OP = OP

OP = OP

Prijs 609 €

Nu promo

549 €

HUSQVARNA 450e

• Zweedse topkwaliteit• Motor : 50.2 cc• Vermogen : 2.4/3.2 Kw• Zaagblad : 45cm• Anti vibratie• X-torcq

Biozendo® infraroodcabines - Traxico BVBANeerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize) - 9600 Ronse

Tel.: 055 20 73 42 - Fax: 055 31 21 27 - Mail: [email protected]

Vrijblijvend testen kan na afspraak op het nummer 0473 878 444

Voor verdere info, prijzen en openingsurencontacteer ons of raadpleeg onze site

www.biozendo.be

Heilzame warmtein ieders bereik

Laad je batterijen terug op met de heilzameenergie van een Biozendo® infraroodcabine

Warmte werkt!

Page 8: Randeevoe Oudenaarde 8

Zoals elke maand gee� Randeevoe een kleine voor-uitblik op de producties van De Woeker.

‘Crème au beurre’ is het verhaal van twee vriendin-nen, twee handen op één buik, die naar hun vaste danscafé trekken. Daar dansen ze er, naar goede gewoonte, op los. Maar al snel wordt het oord, dat wel het paradijs van de single lijkt, een poel vol prangende vragen: ze zoeken iets, maar wat precies? Liefde, seks, een gesprek ? En wat als er een man ten tonele verschijnt ? Wat willen ze van hem? Willen ze hem wel, niet, of juist allebei ?

Het resultaat is hartverwarmend volkstoneel dat de toeschouwer meer dan eens tot tranen van het lachen voert. Compromisloos theater dat re� ec-teert over de status van de vrijgezel : is het leven

van de single wel altijd zo spannend en zorgeloos ? Het stuk werd geschreven door Katelijne Damen en werd voor het eerst op de planken gebracht in 1994. Al snel werd het een succes, ineens de reden waarom het stuk anno 2010 opnieuw opgevoerd wordt door paljasproducties. Daarbij werden de paradepaardjes van stal gehaald : het drietal Picard, Bronzwaar en Goossens zijn vaste waarden binnen de Vlaamse theaterwereld. Met ‘Crème au beurre’ bevestigen ze andermaal hun status.

‘Crème au beurre’ is publiekstheater van de boven-ste plank. De uitgelezen kans om een topcast aan het werk te zien die een alom gerenommeerd stuk brengt. Aarzel dus niet en bestel uw tickets. (Tekst : Rogier Descamps)

Crème au beurre21 januari om 20u30Met: Annemarie Picard en � uisacteurs Myriam Bronzwaar en Pol Goossen (Tekst: Katelijne Damen)

Wat gebeurt er wanneer twee prostituees naar een nieuw leven snakken ? Wat als de één geslagen is door een klant en de ander, op haar manier, een ander leven verlangt ? Ze gaan samen werken in een chocoladefabriek. In ‘Embrasse’ leert Annick, samen met een vriendin, het reilen en zeilen van een chocoladefabriek kennen. Al snel blijkt dat hun komst ongewenst is en worden ze het slachto� er van jaloezie en achterklap. Traag maar zeker leren ze dat iedereen met elkaar verbonden is, en niet enkel door de lopende band die onophoudelijk chocopo� en aanvoert, maar door een kind, een man…Niemand is een vreemde voor de ander. De cast, verbonden aan productiehuis Brabant, bestaat uit twee erva-ren actrices, Katelijne Verbeke en Karlijn Sileghem, beide bekend van hun theater- en televisieoptredens,

aangevuld met twee jonge leeuwen : Marie-Ange Gillis en Roos van Vlaenderen. De regie is in han-den van Leen Braspenning, beeldend kunstenares en theatermaakster. In 2007 won deze jonge leeuw de Jongtoptalentprijs om er in 2008 prompt de DIO� PHTE, of stimuleringsprijs voor theater aan toe te voegen. Braspenningen staat gekend als een aanstormend talent en kreeg dan ook van productie-huis Brabant de regie van dit topstuk in handen.

‘Embrasse’ is snijdend theater dat geen blad voor de mond neemt. Op adembenemende wijze wordt een universum van nijd, afgunst en jaloezie gecreëerd, waar uiteindelijk alles op zijn plaats valt. Deze unieke combinatie van topcast en eigenzinnige regie levert een niet te missen pareltje af. (Tekst : Rogier Descamps)

Embrasse27 januari om 20u30Met Katelijne Verbeke en Karlijn Sileghem

DE

WO

EK

ER

• J

AN

UA

RI

8

Page 9: Randeevoe Oudenaarde 8

DONSDEKENS

Cassettedonsdeken, 90 % ganzendons.

140 × 200 cm € 250 - € 75 = € 175,-160 × 220 cm € 290 - € 80 = € 210,-240 × 220 cm € 445 - € 125 = € 320,-260 × 220 cm € 505 - € 145 = € 360,-

MATRASSEN

Fitness Pocket Plus

Pocketveren met polyether, 5 comfortzones, 20 cm.

90 × 200 cm € 335 - € 67 = € 268,-140 × 200 cm € 500 - € 100 = € 400,-160 × 200 cm € 555 - € 111 = € 444,-180 × 200 cm € 605 - € 121 = € 484,-

Fitness Pocket Latex Plus

Pocketveren met latex, 5 comfortzones, 20 cm.

90 × 200 cm € 420 - € 84 = € 336,-140 × 200 cm € 610 - € 122 = € 488,-160 × 200 cm € 680 - € 136 = € 544,-180 × 200 cm € 740 - € 148 = € 592,-

Fitness Latex Plus

Latex, 3 comfortzones, 16 cm.

90 × 200 cm € 365 - € 73 = € 292,-140 × 200 cm € 560 - €112 = €448,-160 × 200 cm € 625 - € 125 = € 500,-180 × 200 cm € 685 - € 137 = € 548,-

Antiallergische afneembare matrashoes.

Ook andere maten verkrijgbaar.

Luxe 300

Blind genopt, ambachtelijk met de hand vervaardigd.

300 elektrothermisch geharde advanced pocketveren per m2,

7 comfortzones met een soepele schoudercomfortzone.

70/80/90/100 × 200/210/220 cm € 799 - € 159 = € 640,-140/160/180 × 200/210/220 cm € 1.598 - € 323 = € 1.275,-DEKBEDOVERTREKKEN, HOESLAKENS & LAKENS

Ook extra grote maten.

BEDDEN

PRELUDE LIMITED EDITION € 1.759 - € 464 = € 1.295,-

Bedkader Prelude 180 × 200 cm. 2 matrassen Fitness Pocket plus 90 × 200 cm.2 lattenbodems Fitness Flex Basic Vlak 90 × 200 cm.

W I J N E M E N U W O U D E M AT R A S G R AT I S M E EG R AT I S L E V E R I N G < 5 0 K Mwww.sleepy.be

HOOFDKUSSENS

HOOFDKUSSEN BOX € 25,-

Vulling van synthetische slaapbolletjes.Afneembare hoes 100 % katoen.

NEPTUNES LIMITED EDITION€ 2.275 - € 280 = € 1.995,-

Hoofdbord staand 105 cm hoog in echt leder. Boxspring vlak 180 × 200 cm, in echt leder.Met Star matras met 7 zone pocketveren,2 × 90 cm × 200 cm of 1 × 180 cm × 200 cm.

LATTENBODEMS

Fitness Flex Plus Vlak90 × 200 cm € 228 - € 46 = € 182,-180 × 200 cm € 494 - € 99 = € 395,-

Fitness Flex Plus Handverstelbaar90 × 200 cm € 309 - € 62 = € 247,-180 × 200 cm € 656 - € 131 = € 525,-

Fitness Flex Plus Elektrisch Verstelbaar90 × 200 cm € 634 - € 127 = € 507,-180 × 200 cm € 1.306 - € 261 = € 1.045,-

6060

TOT

-30%

ToonzaalmodellenTOT

-50%

es, 20 cm.

----

60

DROOMSOLDENBIJ SLEEPY ZINGEM

SLEEPY ZINGEMGentsesteenweg 56 - 9750 Zingem - 09 384 68 36

Page 10: Randeevoe Oudenaarde 8

GE

SC

HIE

DE

NIS

Een boerenknecht zoekt anno 1907 het geluk in de nieuwe wereld

Landbouwerknecht Richard Martens geboren te Melden op 16 oktober 1862 trouwde op z’n 28ste met Maria Vandenbossche uit Etikhove. Omdat er geen landbouwgrond voorhanden was en nog minder een boerderij waar ze konden op boeren verhuisde het gezin naar Ronse. Richard, een pien-tere jonge vader trok met zijn gezin, drie zonen en twee dochters naar Noord-Frankrijk om er in de textiel fabrieken te gaan werken. Daar hoorde hij over Amerika, het land der belo� en. Hij vertrok samen met zijn oudste zoon Emiel, toen 16 jaar jong, naar Boston USA om er zijn geluk te gaan beproeven. Zijn vrouw Marie en de vier andere kinderen zijn hen twee maanden later, augustus 1907, achterna gereisd.

Dertien jaar na datum en net na de eerste wereldoor-log bracht Richard Martens een kort bezoekje aan zijn thuisland. Hij kwam verslag uitbrengen over zijn avontuur want hij was aan de slag in een grote Ame-rikaanse textielfabriek waar hij, handig als hij was, het onderhoud van de machines voor zijn rekening nam. Hij slaagde er zelfs in om nieuwe aanpassingen aan te brengen en nieuwe machines te bouwen.

Zijn nazaten zijn dan maar verder landwaarts naar Detroit getrokken, waar ze bij Ford Motors werk vonden en carrière gemaakt hebben of als boek houder een eigen zaak uit de grond hebben gestampt. Amerika is het land van melk en honing

geworden voor de familie Richard Martens. � e American Dream was uitgekomen.

Een vagebond op de vlucht

Als jongste telg en beau garçon uit een gezin van commerciemannen kon � eo� el Denis niets goed doen voor zijn vader. Hij ging niet naar school, ging ook niet werken, liep steeds achter het vrouwvolk aan en verdeed al het geld. Een echte nietsnut. Op café hoorde hij over Amerika; het land van belo� e. Op een dag nam � eo� el pak en zak, liet zich als garçon inschrijven op de Red Star, stak de plas over en vond werk als ober in een chic etablissement inhartje New York. Een Zwitserse schone liet haar oog vallen op die gentleman uit Oudenaarde, trouwde met hem en stich� e een mooi gezinnetje. � eo� el ging aan de slag in Wall Street, verzamelde een for-tuin en e� elijke nazaten die later de jet set van New York zouden beïnvloeden. Dat was tijdens de tweede migratiegolf na de eerste wereldoorlog waarbij voor-al arme boeren, arbeiders en avonturiers hun geluk gingen zoeken in de Nieuwe Wereld.

Santens of America inc SC

De derde golf bestond vooral uit wetenschappers die naar de USA gelokt werden omdat ze ginds meer, beter en vooral diepgaander onderzoek konden ver-richten. Ook industriëlen zoals de familie Santens uit Oudenaarde gingen in de 80er jaren naar Ame-rika en stampten er een heus imperium uit de grond. Santens of America inc. SC. De kennis die ze in hun

American dream

Howard Gutman is ambassadeur van de VerenigdeStaten van Amerika en migrant van de twee-de generatie. Hij komt op uitnodiging van Inner Wheel naar Oudenaarde een lezing geven en zal o.m. spreken over de migratiegolf en volksverhuizingen overal ter wereld. Meer dan 70 % van de Amerikaanse inwoners is van Europese oorsprong. Ook Oudenaardisten heb-ben over de grote plas hun geluk gezocht.

thuisland vergaard hadden kwam hem zeer goed van pas in hun nieuwe wereld. Huisraad als badhand-doeken en washandjes, strandlakens, beddengoed, tafel- en keukenlinnen gingen er als zoete brood-jes over de toonbank. Spijtig genoeg hee� Santens of America in 2007 de deuren moeten sluiten. De invoer van Chinese - goedkopere - spullen hee� hen de nek omgedraaid.

Frank en Ann Santens, terug van weggeweest, heb-ben niet stilgezeten. Dankzij hen komt Howard Gutman, Ambassadeur van de Verenigde Staten van America naar Oudenaarde om over de migratie van Belgen en vooral Oudenaardisten naar de USA te spreken. Ann Santens-Merlevede is actief bestuurs-lid van Inner Wheel Oudenaarde. Inner Wheel kreeg tijdens de vorige receptie de opdracht om in 2010 de jaarlijkse traditionele interclub-meeting te organiseren.

What is Inner Wheel?

International Inner Wheel Oudenaarde telt 37 dames waarvan de echtgenoten Rotariër zijn. De dames van Rotariërs die tijdens de eerste wereld-oorlog de schrijnende ellende en armoede niet meer konden aanzien verenigden zich om hulp te bieden. Zij zagen vlug in dat samen werken veel voordelen bood en groepeerden zich in hulp comités. Margaret Golding, een verpleegster uit Manchester en Rota-ry-echtgenote rich� e op 10 januari 1924 de eerste vrouwelijke serviceclub op die de naam Inner Wheel kreeg, verwijzend naar de spaken van het Rotary-wiel. 10 januari is sindsdien, overal ter wereld, bij de 3.800 clubs ‘Inner Wheel dag’. Vriendschap tussen alle leden overal ter wereld en dienstbaar zijn aan alle mensen waar ook ter wereld is de leuze. Door goed te zijn voor je medemens zaai je goedheid en oogst je goedheid.

International Inner Wheel maakt deel uit van UNICEF en hee� 7 permanente vertegenwoor-digers in de raad. Zij maken als serviceclub een georganiseerde en gestructureerde vrijwilligers-macht uit. Dankzij contacten met leden van andere steden en andere landen wisselen deze dames weetjes uit maar eveneens cultuur, a� itudes, recepten en vooral vriendschappen. Zij drukken

hun stempel op alles wat er internationaal voor de vrouw kan geregeld worden. Zij nemen deel aan het bestuderen van grote en kleine problemen die door persoonlijke contacten een meerwaarde en meer waarachtigheid krijgen.

Inner Wheel hee� geen religieuze of politieke opva� ingen. De voertaal is Engels en hun voor-naamste doelstelling is het bevorderen van oprechtevriendschap, het aanmoedigen van persoonlijk dienstbetoon en het bevorderen van de internatio-nale verstandhouding.

De goedlachse ambassadeur van de USA komt naar Oudenaarde.

Door Howard Gutman, Am-bassadeur van de Verenigde Staten, naar Oudenaarde te halen schieten ze recht in het doel. Gutman is een echte Obama man – en zodoende ook een persoonlijke vriend van de huidige president. Gutman wil aan Oudenaar-de laten weten dat de ‘Bush

periode’ de� nitief voorbij is. Hijzelf is de zoon van een Poolse migrant die rond 1950 naar de States emigreerde. In New York ze� e Howard Gutman een briljant advocatenkantoor op en speelde af en toe zijn advocatenrol in de � lm Fame. Nu gee� hij voor-al te kennen Nederlands en Frans te willen leren en alle 589 gemeenten in België te willen bezoeken. In zijn bureau hangt een kaart van België waarop hij duimspijkers prikt als hij een stad of gemeente be-zocht hee� .

In oktober, tijdens het bezoek aan de tentoon-stelling in Tours & Taxis in Brussel over “Amerika, dit is ook mijn geschiedenis” deed hij een volledige rondleiding voorzien van commentaar vol humor en anekdoten. De pers hing aan zijn lippen. Af en toe sprak hij Nederlands of Frans of Duits. Door zijn sympathieke houding zal hij het anti-Ameri-kaans gevoel bij sommige Oudenaardisten weten te bespelen en Amerika dichter bij Oudenaarde brengen. Dat hopen althans de 37 dames van Inner Wheel Oudenaarde die hemel en aarde verzet heb-ben om hem naar onze stad te krijgen.

Interclubreceptie met de ambassadeur : vrijdag 28 januari 2011 om 19u30 in de Lakenhalle van het Oudenaardse Stadhuis.

Met speciale dank aan Notaris Luc Van Coppenolle (Oudenaarde) (Tekst : Chris Van der Steen)

Uitknipsel uit de Gaze� e van Detroit

10

Page 11: Randeevoe Oudenaarde 8

GE

SC

HIE

DE

NIS

Een boerenknecht zoekt anno 1907 het geluk in de nieuwe wereld

Landbouwerknecht Richard Martens geboren te Melden op 16 oktober 1862 trouwde op z’n 28ste met Maria Vandenbossche uit Etikhove. Omdat er geen landbouwgrond voorhanden was en nog minder een boerderij waar ze konden op boeren verhuisde het gezin naar Ronse. Richard, een pien-tere jonge vader trok met zijn gezin, drie zonen en twee dochters naar Noord-Frankrijk om er in de textiel fabrieken te gaan werken. Daar hoorde hij over Amerika, het land der belo� en. Hij vertrok samen met zijn oudste zoon Emiel, toen 16 jaar jong, naar Boston USA om er zijn geluk te gaan beproeven. Zijn vrouw Marie en de vier andere kinderen zijn hen twee maanden later, augustus 1907, achterna gereisd.

Dertien jaar na datum en net na de eerste wereldoor-log bracht Richard Martens een kort bezoekje aan zijn thuisland. Hij kwam verslag uitbrengen over zijn avontuur want hij was aan de slag in een grote Ame-rikaanse textielfabriek waar hij, handig als hij was, het onderhoud van de machines voor zijn rekening nam. Hij slaagde er zelfs in om nieuwe aanpassingen aan te brengen en nieuwe machines te bouwen.

Zijn nazaten zijn dan maar verder landwaarts naar Detroit getrokken, waar ze bij Ford Motors werk vonden en carrière gemaakt hebben of als boek houder een eigen zaak uit de grond hebben gestampt. Amerika is het land van melk en honing

geworden voor de familie Richard Martens. � e American Dream was uitgekomen.

Een vagebond op de vlucht

Als jongste telg en beau garçon uit een gezin van commerciemannen kon � eo� el Denis niets goed doen voor zijn vader. Hij ging niet naar school, ging ook niet werken, liep steeds achter het vrouwvolk aan en verdeed al het geld. Een echte nietsnut. Op café hoorde hij over Amerika; het land van belo� e. Op een dag nam � eo� el pak en zak, liet zich als garçon inschrijven op de Red Star, stak de plas over en vond werk als ober in een chic etablissement inhartje New York. Een Zwitserse schone liet haar oog vallen op die gentleman uit Oudenaarde, trouwde met hem en stich� e een mooi gezinnetje. � eo� el ging aan de slag in Wall Street, verzamelde een for-tuin en e� elijke nazaten die later de jet set van New York zouden beïnvloeden. Dat was tijdens de tweede migratiegolf na de eerste wereldoorlog waarbij voor-al arme boeren, arbeiders en avonturiers hun geluk gingen zoeken in de Nieuwe Wereld.

Santens of America inc SC

De derde golf bestond vooral uit wetenschappers die naar de USA gelokt werden omdat ze ginds meer, beter en vooral diepgaander onderzoek konden ver-richten. Ook industriëlen zoals de familie Santens uit Oudenaarde gingen in de 80er jaren naar Ame-rika en stampten er een heus imperium uit de grond. Santens of America inc. SC. De kennis die ze in hun

American dream

Howard Gutman is ambassadeur van de VerenigdeStaten van Amerika en migrant van de twee-de generatie. Hij komt op uitnodiging van Inner Wheel naar Oudenaarde een lezing geven en zal o.m. spreken over de migratiegolf en volksverhuizingen overal ter wereld. Meer dan 70 % van de Amerikaanse inwoners is van Europese oorsprong. Ook Oudenaardisten heb-ben over de grote plas hun geluk gezocht.

thuisland vergaard hadden kwam hem zeer goed van pas in hun nieuwe wereld. Huisraad als badhand-doeken en washandjes, strandlakens, beddengoed, tafel- en keukenlinnen gingen er als zoete brood-jes over de toonbank. Spijtig genoeg hee� Santens of America in 2007 de deuren moeten sluiten. De invoer van Chinese - goedkopere - spullen hee� hen de nek omgedraaid.

Frank en Ann Santens, terug van weggeweest, heb-ben niet stilgezeten. Dankzij hen komt Howard Gutman, Ambassadeur van de Verenigde Staten van America naar Oudenaarde om over de migratie van Belgen en vooral Oudenaardisten naar de USA te spreken. Ann Santens-Merlevede is actief bestuurs-lid van Inner Wheel Oudenaarde. Inner Wheel kreeg tijdens de vorige receptie de opdracht om in 2010 de jaarlijkse traditionele interclub-meeting te organiseren.

What is Inner Wheel?

International Inner Wheel Oudenaarde telt 37 dames waarvan de echtgenoten Rotariër zijn. De dames van Rotariërs die tijdens de eerste wereld-oorlog de schrijnende ellende en armoede niet meer konden aanzien verenigden zich om hulp te bieden. Zij zagen vlug in dat samen werken veel voordelen bood en groepeerden zich in hulp comités. Margaret Golding, een verpleegster uit Manchester en Rota-ry-echtgenote rich� e op 10 januari 1924 de eerste vrouwelijke serviceclub op die de naam Inner Wheel kreeg, verwijzend naar de spaken van het Rotary-wiel. 10 januari is sindsdien, overal ter wereld, bij de 3.800 clubs ‘Inner Wheel dag’. Vriendschap tussen alle leden overal ter wereld en dienstbaar zijn aan alle mensen waar ook ter wereld is de leuze. Door goed te zijn voor je medemens zaai je goedheid en oogst je goedheid.

International Inner Wheel maakt deel uit van UNICEF en hee� 7 permanente vertegenwoor-digers in de raad. Zij maken als serviceclub een georganiseerde en gestructureerde vrijwilligers-macht uit. Dankzij contacten met leden van andere steden en andere landen wisselen deze dames weetjes uit maar eveneens cultuur, a� itudes, recepten en vooral vriendschappen. Zij drukken

hun stempel op alles wat er internationaal voor de vrouw kan geregeld worden. Zij nemen deel aan het bestuderen van grote en kleine problemen die door persoonlijke contacten een meerwaarde en meer waarachtigheid krijgen.

Inner Wheel hee� geen religieuze of politieke opva� ingen. De voertaal is Engels en hun voor-naamste doelstelling is het bevorderen van oprechtevriendschap, het aanmoedigen van persoonlijk dienstbetoon en het bevorderen van de internatio-nale verstandhouding.

De goedlachse ambassadeur van de USA komt naar Oudenaarde.

Door Howard Gutman, Am-bassadeur van de Verenigde Staten, naar Oudenaarde te halen schieten ze recht in het doel. Gutman is een echte Obama man – en zodoende ook een persoonlijke vriend van de huidige president. Gutman wil aan Oudenaar-de laten weten dat de ‘Bush

periode’ de� nitief voorbij is. Hijzelf is de zoon van een Poolse migrant die rond 1950 naar de States emigreerde. In New York ze� e Howard Gutman een briljant advocatenkantoor op en speelde af en toe zijn advocatenrol in de � lm Fame. Nu gee� hij voor-al te kennen Nederlands en Frans te willen leren en alle 589 gemeenten in België te willen bezoeken. In zijn bureau hangt een kaart van België waarop hij duimspijkers prikt als hij een stad of gemeente be-zocht hee� .

In oktober, tijdens het bezoek aan de tentoon-stelling in Tours & Taxis in Brussel over “Amerika, dit is ook mijn geschiedenis” deed hij een volledige rondleiding voorzien van commentaar vol humor en anekdoten. De pers hing aan zijn lippen. Af en toe sprak hij Nederlands of Frans of Duits. Door zijn sympathieke houding zal hij het anti-Ameri-kaans gevoel bij sommige Oudenaardisten weten te bespelen en Amerika dichter bij Oudenaarde brengen. Dat hopen althans de 37 dames van Inner Wheel Oudenaarde die hemel en aarde verzet heb-ben om hem naar onze stad te krijgen.

Interclubreceptie met de ambassadeur : vrijdag 28 januari 2011 om 19u30 in de Lakenhalle van het Oudenaardse Stadhuis.

Met speciale dank aan Notaris Luc Van Coppenolle (Oudenaarde) (Tekst : Chris Van der Steen)

Uitknipsel uit de Gaze� e van Detroit

Page 12: Randeevoe Oudenaarde 8

12

CU

LTU

UR

Wie is nog vertrouwd met de verzen van Claus, of kent nog de cadansen in het werk van Van Ostaijen? Het geschreven woord lijkt steeds meer zijn plaats te verliezen in onze gedigitaliseerde samenleving: de wildgroei aan schermen en bewegende beelden duwen boeken en gedichten steeds verder weg uit de spotlight. Maar één dag in het jaar worden de rollen omgedraaid en staat het geschreven woord centraal: gedichtendag.

Gedichtendag is hét poëziefeest van de lage landen. België en Nederland slaan jaarlijks de handen in elkaar om de laatste donderdag van januari de poëzie in het zonnetje te ze� en, een project waarbij niet alleen de twee landen samen werken, maar ook scholen en verschillende cultuurcentra betrokken worden. Voor jaargang 2011 werd het thema ‘Nacht’ gekozen. Ook schrij� een bekende dichter een bundel voor het evenement, dit jaar de internationaal gelauwerde Nederlander Remco Campert. Ook Oudenaarde neemt deel aan deze grootschalige cultuuractiviteit: u kan in de bibliotheek terecht voor een nachtelijke poëziesessie met Dark Gold en maanverlichte hapjes. Koen Stassijns, dichter en bloemlezer, zal dichter Walter Haesaert ontvangen. Walter Haesaert, geboren in 1935 en woonachtig te Tielt, verwierf een vaste plaats in de Nederlandstalige poëziewereld, ook al dateert zijn laatste uitgave, ‘een warme holte’, van dertig jaar geleden. Haesaert won onder meer de poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook harpiste Lakshmi Ma� hieu zal aanwezig zijn. Ma� hieu, a� omstig uit Gent, doorliep verschillende muziekopleidingen en kan gelden als één van de beste harpspeelsters van het Vlaamse land. Een belezen en interessant drietal dat de toehoorder ongetwijfeld zal kunnen boeien. Deze activiteit begint om 20u in de bibliotheek. Inschrijven kost twee euro (hoppas en drankje inbegrepen). Een literaire feestdag voor al wie van poëzie houdt. (Tekst : Yann Verhellen)

Want zij was goed, zij was geschenk van zomers.Zeg haar dat ik haar zoek, dat ik aan elke hoekweer navraag doe, als was zij laatstewoord van een zeer graag gelezen boek.Uit: ‘Een warme holte’ van Walter Haesaert

GEDICHTENDAG27 januari 2011

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

KERSTSFEERFoto’s : Frederic de Vos

Page 13: Randeevoe Oudenaarde 8

Paul Verschelden - Zonnestraat 109, rue du Soleil - Ronse/Renaix - T. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be

Verschelden

Maakt het u gemakkelijk !

SOLDENTOT -50%

4,6-6,9 L/100km. 119-159 g/km CO2.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

De nieuwe C-MAX, plaats voor 12 (eigenlijk, voor 7 en voor 5).Of u nu kiest voor de 5- of 7 zetel versie, de achterzetels laten zich inklappen in een handomdraai. Praktisch toch. Net zoals zijn uitstoot (de laagste in zijn klasse) en zijn technologische snufjes. Als u niet kan kiezen, dan kan u natuurlijk beide kopen. Innovatie binnen handbereik. newfordcmax.be

De nieuwe FORD C-MAX met 7 en 5 zetels.

1684_Deal CMAX_DUO_H_NL.indd 1 12/22/10 4:06 PM

4,6-6,9 L/100km. 119-159 g/km CO2.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

De nieuwe C-MAX, plaats voor 12 (eigenlijk, voor 7 en voor 5).Of u nu kiest voor de 5- of 7 zetel versie, de achterzetels laten zich inklappen in een handomdraai. Praktisch toch. Net zoals zijn uitstoot (de laagste in zijn klasse) en zijn technologische snufjes. Als u niet kan kiezen, dan kan u natuurlijk beide kopen. Innovatie binnen handbereik. newfordcmax.be

De nieuwe FORD C-MAX met 7 en 5 zetels.

1684_Deal CMAX_DUO_H_NL.indd 1 12/22/10 4:06 PM

NV GaraGe MOrTIer Gentstraat 68/70 • 9700 Oudenaardet +32 (0)55 23 73 30 • F +32 (0)55 31 92 68 • www.GaraGemOrtier.be

Page 14: Randeevoe Oudenaarde 8

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

NYE-partyVrijdag 31.12.2010in Qubus Oudenaarde

Meer foto’s op Facebook !

BL

OE

ME

TJ

E V

AN

DE

MA

AN

D Deze maand kozen we voor de mail van Angelique De Bleecker, dochter van Jeanine De Langhe. Zij wil haar mama in de bloemetjes ze� en omwille van haar jarenlange inzet voor kinderen, kleinkinderen en ouders. Jeanine werd geboren in het Brusselse, waar haar ouders een kruidenierszaak uitbaa� en. Ze hee� een aantal jaren op internaat gezeten in Nukerke en star� e met werken op haar 14de, in een textiel-fabriek in Nederename. Daar leerde ze haar man, Gilbert De Bleecker, kennen. Ze trouwden en een paar jaar later werd hun eerste dochter geboren, Régine. 5 jaar later volgde Ann en nog eens zes jaar later zag hun derde dochter het eerste levenslicht, Angelique. Naast de opvoeding van haar kinderen bleef Jeanine hal� ijds aan de slag als poetsvrouw. 20 jaar geleden kwam dan haar eerste kleinkind ter wereld. Jeanine had op dat moment zelf nog 2 dochters thuis wonen. Sindsdien zijn nog 5 kleinkinderen gevolgd. Het laatste kleinkind werd dit jaar geboren in mei. Het leek voor Jeanine logisch dat zij zou instaan voor de opvang van al haar kleinkinderen, tot ze de schoollee� ijd bereikt hadden. Op die manier gaf ze haar dochters de kans om een eigen carrière uit te bouwen, zonder zich te moeten bekommeren om de op-vang van de kinderen. Weekdag, weekend, vakantie... steeds kunnen ze terecht bij hun ‘meke’. Tijdens vakanties is het dus regelmatig een gezellige boel ten huize De Bleecker- De Langhe! Daarnaast neemt ze ook nog een deel van de zorg van haar ouders op zich. De familie wil haar dus bedanken voor de 43 jaar non-stop inzet voor kinderen en kleinkinderen! En daarom krijgt Jeanine ook van ons het Bloemetje van de Maand! (Tekst : Frederic de Vos)

WENST U ZELF IEMAND IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN ?CONTACTEER ONS VIA INFO@� NDEEVOE.BE

JEANINE DE LANGHEPartner: De Bleecker GilbertKinderen: Régine, Ann en AngeliqueVerjaardag: 13 september 1945

Dit boeket werd vriendelijk aangeboden door

Abdijstraat 24 - EnameTel. 055 30 09 50

De Blomme

Page 15: Randeevoe Oudenaarde 8

BL

OE

ME

TJ

E V

AN

DE

MA

AN

D Deze maand kozen we voor de mail van Angelique De Bleecker, dochter van Jeanine De Langhe. Zij wil haar mama in de bloemetjes ze� en omwille van haar jarenlange inzet voor kinderen, kleinkinderen en ouders. Jeanine werd geboren in het Brusselse, waar haar ouders een kruidenierszaak uitbaa� en. Ze hee� een aantal jaren op internaat gezeten in Nukerke en star� e met werken op haar 14de, in een textiel-fabriek in Nederename. Daar leerde ze haar man, Gilbert De Bleecker, kennen. Ze trouwden en een paar jaar later werd hun eerste dochter geboren, Régine. 5 jaar later volgde Ann en nog eens zes jaar later zag hun derde dochter het eerste levenslicht, Angelique. Naast de opvoeding van haar kinderen bleef Jeanine hal� ijds aan de slag als poetsvrouw. 20 jaar geleden kwam dan haar eerste kleinkind ter wereld. Jeanine had op dat moment zelf nog 2 dochters thuis wonen. Sindsdien zijn nog 5 kleinkinderen gevolgd. Het laatste kleinkind werd dit jaar geboren in mei. Het leek voor Jeanine logisch dat zij zou instaan voor de opvang van al haar kleinkinderen, tot ze de schoollee� ijd bereikt hadden. Op die manier gaf ze haar dochters de kans om een eigen carrière uit te bouwen, zonder zich te moeten bekommeren om de op-vang van de kinderen. Weekdag, weekend, vakantie... steeds kunnen ze terecht bij hun ‘meke’. Tijdens vakanties is het dus regelmatig een gezellige boel ten huize De Bleecker- De Langhe! Daarnaast neemt ze ook nog een deel van de zorg van haar ouders op zich. De familie wil haar dus bedanken voor de 43 jaar non-stop inzet voor kinderen en kleinkinderen! En daarom krijgt Jeanine ook van ons het Bloemetje van de Maand! (Tekst : Frederic de Vos)

WENST U ZELF IEMAND IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN ?CONTACTEER ONS VIA INFO@� NDEEVOE.BE

JEANINE DE LANGHEPartner: De Bleecker GilbertKinderen: Régine, Ann en AngeliqueVerjaardag: 13 september 1945

Dit boeket werd vriendelijk aangeboden door

Abdijstraat 24 - EnameTel. 055 30 09 50

De Blomme

Vanaf € 22.990,-

Autobedrijf Paret nv - Leynseelstraat 66 (N8) - Avelgem - 056 644 650 - www.paret-nv.be

Vanaf januari in de showroom !

CLASSY UTILITY VEHICLE

Prijzen incl. BTW – Waarborg 5 YearKorando C 200 XDI 2WD M/T Crystal

Page 16: Randeevoe Oudenaarde 8

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

RVRIJDAG 21 JANUARI

om 20u30

� eatervoor-stelling ‘Creme Au Beurre’. Twee vrouwen, twee handen op één buik, strijken naar goede ge-woonte neer in

hun vertrouwde danscafé. Een oord speciaal voor singles. Ze zijn op zoek. Naar tederheid ? Naar liefde ? Naar seks ? Waar zijn zulke vrouwen zoal naar op zoek ? Oei, plots een man. Toeval ? De steen in de kikkerpoel ? Willen ze hem ? Of niet? Of allebei ? Wil hij ? Zullen ze hem afstoten, bena-deren of verscheuren ? Singles lijden een boeiend bestaan, soms toch. Een hartverwarmend en grappig stukje theater met bijwijlen pakkende mo-menten ! Met o.m. � uis-acteurs Myriam Bronzwaar ( Julia) en Pol Goossen (Frank). Zie pag. 8 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €12,50Info en tickets : 055 30 13 66 of [email protected]

DONDERDAG 27 JANUARI

om 20u

Gedichtendag 2011 : nachtelijke poëzie met Dark Gold en maanver-lichte hapjes. Koen Stassijns, dichter-bloemlezer, ontvangt Walter Haesaert (poëzieprijs Provincie Oost-Vlaanderen) en harpiste Lakshmi Ma� hieu in de leeszaal van de bib.Waar : Bibliotheek, Markt 35, OudenaardeInfo en inschrijving : [email protected] of 055 30 19 33Inkom : €2,00

om 20u30

� eatervoorstelling ‘Embrasse’. Wat als twee prostituees hun ramen sluiten en hun heil zoeken achter de muren van een chocolade fabriek? Annick krijgt de frustratie en klappen van een klant over zich. De man

beschuldigen kan ze niet, andere mannen wil ze niet meer. Samen met een vriendin die ook naar het normale leven snakt, vindt ze werk in een chocoladefabriek. Het overige vrouwelijke personeel is echter niet gediend van de komst van die nieuwe. Ondanks de zoete geur van choco-lade bepalen con� ict en jaloezie de werksfeer. Maar al snel blijkt er meer aan de hand. De lopende band die de chocopo� en onder hun handen vult, is niet de enige band tussen deze vrouwen. Een baby, een man, een moeder… niemand blijkt hier de ander vreemd te zijn.

Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €12,50Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

ZATERDAG 29 JANUARI

om 20u30

Unplugged (try out) van Absynthe Minded. Van � irterige jazzpop over ballads tot dwingende rockgrooves, singer-songwriter. Bert Ostyn en de zijnen bewijzen telkens meesters te zijn. Voor de opnames van hun vierde, titelloze plaat, ver-huisde Absynthe Minded voor een maand naar Parijs. In de legenda-rische Studio Ferber (Feist, Nick Cave,…) namen ze twaalf songs op samen met producer Jean Lamoot. In eigen land scoorden ze ondertus-sen een monsterhit met ‘Envoi’, een bewerking van een gedicht van Hugo Claus. De rest is geschiedenis. Ze

kapen vier MIA’s weg voor onder-meer beste album en beste single en werd ‘My Heroïcs Part One’ op Studio Brussel bekroond tot beste Belgische nummer van de voorbije 10 jaar. Alvorens de veroveringstocht op Europa wordt ingezet spelen ze nog een beperkt aantal ‘Unplugged’ concerten in de Vlaamse theaters. Dit optreden is uitverkocht!Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €15 (uitverkocht !)Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

ZONDAG 30 JANUARI

om 11u

Nieuwjaarsaperitiefconcert van Oudenaards Harmonieorkest.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €8 (aperitief inbegrepen, kinderen -12 jaar gratis)Info en reservatie : 055 31 43 69

ZATERDAG 5 FEBRUARI

om 20u30

Voorstelling ‘Het Lortcher-Syndrom’ met Warre Borgmans en Dimitri Leue. Een zoon neemt zijn dementerende vader mee naar een piano. Daar probeert hij het gehavende geheugen open te breken door middel van muziek. Noot per noot herinnert de vader zich zijn leven. De vraag is: zal het slotakkoord hem ‘beter’ maken ? (Nonkel) Warre Borgmans en (Neef ) Dimitri Leue gaan op zoek naar wat hen bindt en scheidt. Spelen of zijn, werken of stromen, vorm of inhoud, worden of faken, maïzena of dissolvant. Deze voorstelling is uitverkocht !Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €15 (uitverkocht !)Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

DINSDAG 8 FEBRUARI

Om 20u

Film ‘Ascen-seur pour l’échafaud’. De installatie van een li� in het Oudenaards laat-gotisch stadhuis is voor � lmclub Het

Groot Licht een grondige reden om tijdens het voorjaar van 2011 prenten op het wi� e doek van de Woeker te projecteren, die daaraan gelinkt zijn. We starten onze reeks met Ascenseur pour l’échafaud. Regie : Louis Malle. Acteurs : Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly, Yori Bertin, Jean Walle en Lino Ventura. Florence ( Jeanne Moreau) is de sensuele maîtresse van de gedesillusioneerde oorlogsveteraan Julien. Hij werkt

in het bedrijf van de echtgenoot van Florence, een industrieel van middelbare lee� ijd. Samen beramen Florence en Julien de perfecte moord op de echtgenoot van Florence. Tijdens de moord raakt Julien in de problemen. Hij komt met de li� vast te zi� en tussen twee verdiepingen. Deze intelligent geconstrueerde thriller is de � lm waarmee Jeanne Moreau als � lmactrice bekend werd. Trompe� ist Miles Davis tekende voor de geïmproviseerde jazzmuziek. Cameraman Henri Decaë verzorgde de levensechte fotogra� e. Hij bracht Moreau zonder make-up in beeld en nam een groot deel van de scènes op straat op. ‘Ascenseur pour l’échafaud’ hee� dan ook veel invloed gehad op de ‘nouvelle vague’.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €4 Info : 055 33 51 35

Rechtze� ing: ‘le petit Bruges’

Dit artikel is bedoeld als rechtze� ing voor een naamsverwisseling in de december-editie van Randeevoe. De site, besproken in het artikel ‘Oudenaarde: le Petit Bruges’, werd niet gemaakt door Wouter Ronsiers, maar door Ja-nick Vanmelkebeke, die de site ontwierp en het onderzoekswerk verrich� e. De redactie veront-schuldigt zich bij de heer Vanmelkebeke voor deze fout. Vermeldenswaardig is dat Janick Vanmelkebeke ondertussen een nieuwe site op poten zet. Deze nieuwe site zal het stadcentrum in beeld bren-gen aan de hand van digitale foto’s, postkaar-ten en ander beeldmateriaal. Verwacht wordt dat de site in de loop van 2011 het levenslicht ziet. Randeevoe wenst hem dan ook alle suc-ces toe voor het nieuwe jaar en de nieuwe site, die binnen enkele maanden ongetwijfeld in Randeevoe zal verschijnen.

(Tekst : Rogier Descamps)

16

Page 17: Randeevoe Oudenaarde 8

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

R

VRIJDAG 21 JANUARI

om 20u30

� eatervoor-stelling ‘Creme Au Beurre’. Twee vrouwen, twee handen op één buik, strijken naar goede ge-woonte neer in

hun vertrouwde danscafé. Een oord speciaal voor singles. Ze zijn op zoek. Naar tederheid ? Naar liefde ? Naar seks ? Waar zijn zulke vrouwen zoal naar op zoek ? Oei, plots een man. Toeval ? De steen in de kikkerpoel ? Willen ze hem ? Of niet? Of allebei ? Wil hij ? Zullen ze hem afstoten, bena-deren of verscheuren ? Singles lijden een boeiend bestaan, soms toch. Een hartverwarmend en grappig stukje theater met bijwijlen pakkende mo-menten ! Met o.m. � uis-acteurs Myriam Bronzwaar ( Julia) en Pol Goossen (Frank). Zie pag. 8 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €12,50Info en tickets : 055 30 13 66 of [email protected]

DONDERDAG 27 JANUARI

om 20u

Gedichtendag 2011 : nachtelijke poëzie met Dark Gold en maanver-lichte hapjes. Koen Stassijns, dichter-bloemlezer, ontvangt Walter Haesaert (poëzieprijs Provincie Oost-Vlaanderen) en harpiste Lakshmi Ma� hieu in de leeszaal van de bib.Waar : Bibliotheek, Markt 35, OudenaardeInfo en inschrijving : [email protected] of 055 30 19 33Inkom : €2,00

om 20u30

� eatervoorstelling ‘Embrasse’. Wat als twee prostituees hun ramen sluiten en hun heil zoeken achter de muren van een chocolade fabriek? Annick krijgt de frustratie en klappen van een klant over zich. De man

beschuldigen kan ze niet, andere mannen wil ze niet meer. Samen met een vriendin die ook naar het normale leven snakt, vindt ze werk in een chocoladefabriek. Het overige vrouwelijke personeel is echter niet gediend van de komst van die nieuwe. Ondanks de zoete geur van choco-lade bepalen con� ict en jaloezie de werksfeer. Maar al snel blijkt er meer aan de hand. De lopende band die de chocopo� en onder hun handen vult, is niet de enige band tussen deze vrouwen. Een baby, een man, een moeder… niemand blijkt hier de ander vreemd te zijn.

Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €12,50Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

ZATERDAG 29 JANUARI

om 20u30

Unplugged (try out) van Absynthe Minded. Van � irterige jazzpop over ballads tot dwingende rockgrooves, singer-songwriter. Bert Ostyn en de zijnen bewijzen telkens meesters te zijn. Voor de opnames van hun vierde, titelloze plaat, ver-huisde Absynthe Minded voor een maand naar Parijs. In de legenda-rische Studio Ferber (Feist, Nick Cave,…) namen ze twaalf songs op samen met producer Jean Lamoot. In eigen land scoorden ze ondertus-sen een monsterhit met ‘Envoi’, een bewerking van een gedicht van Hugo Claus. De rest is geschiedenis. Ze

kapen vier MIA’s weg voor onder-meer beste album en beste single en werd ‘My Heroïcs Part One’ op Studio Brussel bekroond tot beste Belgische nummer van de voorbije 10 jaar. Alvorens de veroveringstocht op Europa wordt ingezet spelen ze nog een beperkt aantal ‘Unplugged’ concerten in de Vlaamse theaters. Dit optreden is uitverkocht!Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €15 (uitverkocht !)Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

ZONDAG 30 JANUARI

om 11u

Nieuwjaarsaperitiefconcert van Oudenaards Harmonieorkest.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €8 (aperitief inbegrepen, kinderen -12 jaar gratis)Info en reservatie : 055 31 43 69

ZATERDAG 5 FEBRUARI

om 20u30

Voorstelling ‘Het Lortcher-Syndrom’ met Warre Borgmans en Dimitri Leue. Een zoon neemt zijn dementerende vader mee naar een piano. Daar probeert hij het gehavende geheugen open te breken door middel van muziek. Noot per noot herinnert de vader zich zijn leven. De vraag is: zal het slotakkoord hem ‘beter’ maken ? (Nonkel) Warre Borgmans en (Neef ) Dimitri Leue gaan op zoek naar wat hen bindt en scheidt. Spelen of zijn, werken of stromen, vorm of inhoud, worden of faken, maïzena of dissolvant. Deze voorstelling is uitverkocht !Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €15 (uitverkocht !)Info en tickets : 055 30 13 66 [email protected]

DINSDAG 8 FEBRUARI

Om 20u

Film ‘Ascen-seur pour l’échafaud’. De installatie van een li� in het Oudenaards laat-gotisch stadhuis is voor � lmclub Het

Groot Licht een grondige reden om tijdens het voorjaar van 2011 prenten op het wi� e doek van de Woeker te projecteren, die daaraan gelinkt zijn. We starten onze reeks met Ascenseur pour l’échafaud. Regie : Louis Malle. Acteurs : Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly, Yori Bertin, Jean Walle en Lino Ventura. Florence ( Jeanne Moreau) is de sensuele maîtresse van de gedesillusioneerde oorlogsveteraan Julien. Hij werkt

in het bedrijf van de echtgenoot van Florence, een industrieel van middelbare lee� ijd. Samen beramen Florence en Julien de perfecte moord op de echtgenoot van Florence. Tijdens de moord raakt Julien in de problemen. Hij komt met de li� vast te zi� en tussen twee verdiepingen. Deze intelligent geconstrueerde thriller is de � lm waarmee Jeanne Moreau als � lmactrice bekend werd. Trompe� ist Miles Davis tekende voor de geïmproviseerde jazzmuziek. Cameraman Henri Decaë verzorgde de levensechte fotogra� e. Hij bracht Moreau zonder make-up in beeld en nam een groot deel van de scènes op straat op. ‘Ascenseur pour l’échafaud’ hee� dan ook veel invloed gehad op de ‘nouvelle vague’.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : €4 Info : 055 33 51 35

Rechtze� ing: ‘le petit Bruges’

Dit artikel is bedoeld als rechtze� ing voor een naamsverwisseling in de december-editie van Randeevoe. De site, besproken in het artikel ‘Oudenaarde: le Petit Bruges’, werd niet gemaakt door Wouter Ronsiers, maar door Ja-nick Vanmelkebeke, die de site ontwierp en het onderzoekswerk verrich� e. De redactie veront-schuldigt zich bij de heer Vanmelkebeke voor deze fout. Vermeldenswaardig is dat Janick Vanmelkebeke ondertussen een nieuwe site op poten zet. Deze nieuwe site zal het stadcentrum in beeld bren-gen aan de hand van digitale foto’s, postkaar-ten en ander beeldmateriaal. Verwacht wordt dat de site in de loop van 2011 het levenslicht ziet. Randeevoe wenst hem dan ook alle suc-ces toe voor het nieuwe jaar en de nieuwe site, die binnen enkele maanden ongetwijfeld in Randeevoe zal verschijnen.

(Tekst : Rogier Descamps)

G R A T I S M A A N D B L A D

eis op zoek naar

VERTEGENWOORDIGER (M/V)REGIO OUDENAARDE

• Je bent verantwoordelijk voor intensieve prospectie en account management voor regionale adverteerders.

• Met een uitgeproken dynamisme en klantgerichtheid ontwikkel je voor je klanten de meest effi ciënte campagnestrategie en formuleer je op creatieve wijze een antwoord op hun reclamebehoeften.

• Je werkt met concrete targets en bent medeverantwoordelijk voor het commercieel succes van Randeevoe.

• Via professionele networking zorg je ervoor dat Randeevoe een onmisbare mediapartner wordt in jouw regio.

• Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de zaakvoerder.

• Je beschikt over een eerste ervaring binnen regionale sales.• Je bent een communicator en netwerker die resultaat- en prestatiegericht te werk gaat.• Je speelt kort op de bal en bent stressbestendig.

• Zelfstandige activiteit• Tijdregeling : Deeltijds - 20 uren per week• Interessante verloning op commissie.• Je kan onmiddelijk starten.

• Professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring• Werkervaring en motivatie primeren boven studies

JOUW TAKENPAKKET

ONZE VERWACHTINGEN

WIJ BIEDEN

VEREISTE STUDIES

GEÏNTERESSEERD ? Randeevoe, Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse - E-mail [email protected] - Tel. 055 600 630

eis op zoek naar

VERTEGENWOORDIGER (M/V)REGIO OUDENAARDE

• Je bent verantwoordelijk voor intensieve prospectie en account management voor regionale adverteerders.

• Met een uitgeproken dynamisme en klantgerichtheid ontwikkel je voor je klanten de meest effi ciënte campagnestrategie en formuleer je op creatieve wijze een antwoord op hun reclamebehoeften.

• Je werkt met concrete targets en bent medeverantwoordelijk voor het commercieel succes van Randeevoe.

• Via professionele networking zorg je ervoor dat Randeevoe een onmisbare mediapartner wordt in jouw regio.

• Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de zaakvoerder.

• Je beschikt over een eerste ervaring binnen regionale sales.• Je bent een communicator en netwerker die resultaat- en prestatiegericht te werk gaat.• Je speelt kort op de bal en bent stressbestendig.

• Zelfstandige activiteit• Tijdregeling : Deeltijds - 20 uren per week• Interessante verloning op commissie.• Je kan onmiddelijk starten.

• Professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring• Werkervaring en motivatie primeren boven studies

JOUW TAKENPAKKET

ONZE VERWACHTINGEN

WIJ BIEDEN

VEREISTE STUDIES

VERWACHTINGEN

GEÏNTERESSEERD ? Randeevoe, Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse - E-mail [email protected] - Tel. 055 600 630

Page 18: Randeevoe Oudenaarde 8

Mientje Missaen kom je overal tegen, velen kennen haar. Ze kent ook heel Oudenaarde met naam, toenaam en vooral, zij hee� steeds een goed woordje over voor iedereen die ze kent en ontmoet. Met haar innemende smile trekt ze van festijn naar gebeurtenis, van culturele happening naar esoterische bijeenkomst. Als jongste van 4 en kakkernestje voelde ze zich al geroepen om erbij te horen. Ze had het luchtruim al doorkliefd met haar vader, amateur-piloot toen ze pas kon lopen. Een heerlijke ervaring te mogen vliegen met een sportvliegmachine en vader als piloot. Aan die pret kwam vlug een einde. Vader kwam om in een vliegtuig dat neerstor� e en liet moeder met drie dochters en één zoon achter. Mientje was net 10 geworden. Nu was het alle hens aan dek om de elastiekfabriek draaiende te houden. En omdat “de kleine” nog niet kon meewerken werd ze her en der bij de familie ondergebracht om op haar te passen. Maar geen nood, Marie-Christine was een goedlachs, braaf en gehoorzaam meisje dat hielp waar ze kon. Toen moeder ongenees-lijk ziek werd staken de kinderen opnieuw de handen uit de mouwen en ze gingen op zoek naar middeltjes om haar te kunnen genezen. Macrobiotiek leek de oplossing. Mientje ging zich specialiseren, deed er nog wat heeling, reiki, yoga en vooral shiatsu bovenop. Haar stevige vingers leken gemaakt om druk uit te oefenen op de acupunctuurmeridianen die de energiestroom op gang brengt. Haar moeder is tot haar 98ste nooit meer ziek geweest. De hechte band met haar kinderen en de gouden handen van Mientje hebben haar tot die gezegende lee� ijd gebracht. Als een freule dar-telt Mientje door het leven. Zij is kind gebleven in de meest pure vorm. Iedereen houdt van haar net omwille van die kinderlijke eenvoud. Of ze nu tennist, aan yoga doet of lesgee� , je ziet haar amper maar voelt haar nabijheid des te meer.(Tekst : Chris Van der Steen)

Mientje MissaenElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

Factsheet :Naam & voornaam : Mientje MissaenGeboortejaar : 1945

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

Kent u ook iemand die in aanmerking komt voor ‘de kop van de maand’? Contacteer ons via [email protected]

Het gedicht dat ik ditmaal breng, komt uit mijn pas verschenen bundel ‘Herinneringen aan morgen’. Het handelt over de moeder� guur. In uiteenlopende betekenissen. De moeder als zodanig, als metafoor voor geborgenheid en oerwarmte, de verzorgende en zalvende, de moeder ook als archetype. Diegene en datgene waar we allemaal naar op zoek blijven, ééns we op de wereld kwamen. De zoektocht naar het eeuwig verlorene. Het lijfelijke afsterven van die moeder� guur gee� dat verlies een extra dimensie, het wordt nog ingrijpender, nog onwerkelijker. De zoektocht wordt nog wanhopiger. Zo ervoer en ervaar ik het overlijden van mijn eigen moeder. Vele jaren terug en nu nog. Om er enigszins draaglijk mee te kunnen omgaan, heb ik haar nooit meer verlaten. Ik houd haar vast. In dit gedicht tracht ik de pure essentie van dat gevoel te verwoorden. (Tekst : Paul Cox)

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds begeleid ik het met een korte introductie en/of situering.

MOEDER

Moeder liet haar breiwerk los,het viel op de grond,het ligt er nog.

Sindsdien is moeder weggegaan,ze ligt in de grond,ze ligt er nog.

Roerloos ligt ze,uitgestorven stil,ze maakt niet het minste geluid,niet eens de weergalm van een zucht.

Moeder liet haar breiwerk los,in de plaats lei ik mijn handin de hare.

Ze ligt er nog.

Paul Cox

18

Page 19: Randeevoe Oudenaarde 8

Waar heb ik dat nog gezien ?

Elke maand trekt Randeevoe door Oudenaarde centrum op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien ! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een Alcatel GSM OT-303 aangeboden door www.bankshopper.be.U kan uw antwoord sturen naar [email protected]. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Antwoord vorige wedstrijdvraag :Gevel in de broodstraat nr 5 (winkel New DC)

De gelukkige winnaar is : Valesca VaN DE WallE, Wijnendale 37, 9700 Edelare

WEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

e

The Young Talents Dance

LESSEN meisjes en jongens

BABY DANCE (vanaf 2,5 j.)Creatieve dans • muzikale komedie (met o.a. disneydans,...)

KIDS DANCE (3 j. t.e.m. 12 j.) New Ballet • Streetdance • Tapdans • modeshow • Zumba kids • showkids

TIENERS (vanaf 12 j.)New Ballet • Hip-Hop • Ragga • Jazz • Jazz Rock • salsa • showteam...

VOLWASSENENStretching • verschillende dansstijlen (o.a. salsa, disco, funk, modern,...)

VAKANTIESTAGES juli-augustus

TEAM VALOU SCHEPENS 069 34 58 97 - 0495 42 02 10

WWW.THEYOUNGTALENTS.BE

Originele choreografi eën - Valou Schepens voor nationale en internationale events - sport - modeshow - casting - spektakels - muzikale komedie - TV - artiestenbege-leiding - choreografe voor 5 provinciale verkiezingen voor MISS BELGIË !

Hou je ervan te dansen, te zingen, je te verkleden, je te schminken, deel te nemen aan een modeshow of spektakel ? Kom ons dan snel vervoegen ! Antistress en anticomplex methode

1e lesGRATISmeerdere steden

voor nieuwe leden

SPONSOR : Brusselsport www.brusselsport.be > Alle grote sportmerken ! Ski- en tennismateriaal, enz ... - DANSARTIKELEN MET LOGO ‘THE YOUNG TALENTS’ Alle informatie bij Valou (0495 42 02 10)

ProgrammaNew Ballet • Zumba kids, Jazz rock, ...

Gala 2011 Mantovani Zondag 22 mei 2011 - 15u

BESTE WENSEN AAN AL ONZE LEDEN EN FAMILIE !

Page 20: Randeevoe Oudenaarde 8

20

DUQUIN MIEL M E U B E L E N & I N T E R I E U R I N R I C H T I N G

Z U I D S T R A AT 1 0 • R O N S E • W W W. D U Q U I N - M I E L . B E

OPEN DI-VR 09.00 - 12.00 & 13.30 - 18.30MA 14.00-18.00 - ZONDAG GESLOTEN

OP SALONS

EETKAMERS,

SLAAPKAMERS,

JEUGDKAMERS ,

RELAXEN,

TV-MEUBELS ,

KLEINMEUBELS

EN 1001

DECORATIEARTIKELEN.Exclusief verdeler Riverdale

OOK HEEL SPECIALE

KORTINGEN OP

LATTENBODEMS,

MATRASSEN EN

BOXSPRINGS.

GROTE LIQUIDATIE

VAN ALLE BEKA

LATTENBODEMS.

BULTEX® HYGIENICA

ABSOLUTE HYGIËNE VOOR

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

Gratis fl es champagne

bij aankoop van een

Bultex® Hygienica-matras*.

NU SPRANKELENDE

SLAAPCOMFORTACTIE!

* Aanbod geldig van 15 oktober tot en met 15 december 2010 in alle deelnemende Bultex® Hygienica-verkooppunten. Eén fl es per matras.

Bultex® Matrassen Hygienica™ maakt deel uit van en wordt conform de ISO 9001:2008 normen in België gemaakt.

BULTEXBULTEXBULTEXBULTEXBULTEX®® HYGIENICAHYGIENICAHYGIENICAHYGIENICAHYGIENICA

ABSOLUTE HYGIËNE VOOR ABSOLUTE HYGIËNE VOOR ABSOLUTE HYGIËNE VOOR ABSOLUTE HYGIËNE VOOR

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

GratisGratisGratisGratisGratisGratis fl fl fl fl es champagne es champagne es champagne es champagne es champagne es champagne es champagne

fl es champagne fl fl es champagne fl fl es champagne fl

bij aankoop van een bij aankoop van een bij aankoop van een bij aankoop van een bij aankoop van een bij aankoop van een bij aankoop van een

BultexBultex® Hygienica-matras*. Hygienica-matras*. Hygienica-matras*. Hygienica-matras*. Hygienica-matras*. Hygienica-matras*.

NU SPRANKELENDE NU SPRANKELENDE NU SPRANKELENDE NU SPRANKELENDE NU SPRANKELENDE NU SPRANKELENDE

SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!SLAAPCOMFORTACTIE!

BULTEX® HYGIENICA

ABSOLUTE HYGIËNE VOOR

EEN OPTIMAAL SLAAPCOMFORT

Gratis fl es champagne

bij aankoop van een

Bultex® Hygienica-matras*.

NU SPRANKELENDE

SLAAPCOMFORTACTIE!

* Aanbod geldig van 15 oktober tot en met 15 december 2010 in alle deelnemende Bultex® Hygienica-verkooppunten. Eén fl es per matras.

Bultex® Matrassen Hygienica™ maakt deel uit van en wordt conform de ISO 9001:2008 normen in België gemaakt.

SUPERSOLDEN ! ! !