Randeevoe Oudenaarde 31

20
We Oudenaarde GRATIS MAANDBLAD e 31 GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - FEBRUARI 2013 ETERNAL LIFE HEEMKUNDIGE KRING WESTERRING VZW HET GEBROED SOLDAAT FRANK TIJD VOOR OUDENAARDE ACTIVITEITENAGENDA Randeevoe wenst u een maand vol liefde !

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Oudenaarde editie 31

Transcript of Randeevoe Oudenaarde 31

Page 1: Randeevoe Oudenaarde 31

WeOudenaarde

G R A T I S M A A N D B L A D

e31

GR

AT

IS M

AA

ND

BL

AD

- e

DIT

Ie O

UD

eN

AA

RD

e -

Fe

BR

UA

RI

2013

ETERNAL LIFE • HEEMKUNDIGE KRING WESTERRING • VZW HET GEBROEDSOLDAAT FRANK • T I JD VOOR OUDENAARDE • ACT IV ITE I TENAGENDA

Randeevoe wenst u een maand vol liefde !

Page 2: Randeevoe Oudenaarde 31

ZONNEPANELEN • WARMTEPOMPEN • AIRCO • ISOLATIE • VLOERVERWARMING

Ninove • Turnhout • Oudenaarde • Brussel • Waregem

€nergie zonder zorgen...ALFASUN-ALFACOOL stelt de EASYSOL voor, een compact systeem voor de bereiding

van warm water met een hedendaags estetisch design, uniek in zijn soort.

Volledig inox vat - volledige inox coilsHoogste kwaliteit en duurzaamheid

Geïsoleerd met polyurethaan schuim van 50mm dikAlle lassen gedaan door het TIG-Procedé

Hoge effi ciëntiewarmtewisselaarPompstation en toebehoren niet zichtbaar

Gedaan met subsidies ? Niets is minder waar !Zaakvoerders Thierry Meganck, Pascal Vermeersch en Eddy De Leeuw hebben in geen tijd hun bedrijf Alfasun op de kaart gezet. Heel wat zonne-installaties in de regio dragen het Alfasunetiket. De zaakvoerders willen met Alfacool op de ingeslagen weg verder gaan. Het bedrijf is gespecialiseerd in aircosystemen maar ook in ecologische verwarmingssys-temen. ‘En investeren in deze systemen is zinvoller dan ooit omdat de klant nog steeds kan rekenen op subsidies vanuit de overheid voor de plaatsing van bijvoorbeeld een warmwatercollector. Dat voordeel loopt al snel fl ink op zodat de terugverdientijd voor de consument bijzonder klein en dus heel voordelig is.’

Dankzij warmtepompen en/of zonneboi-lers of warmtepompboilers kan de klant immers op een heel eenvoudige en doel-treffende manier de woning voorzien van een gezellige warmte of warm water.

‘Het voordeel daarvan is bovendien dat je op jaarbasis al snel enkele honderden euro’s aan stookolie of aardgas uitspaart. Een besparing die door de stijgende ener-giekosten trouwens jaar na jaar groter zal worden.’ De plaatsing van de installaties gebeurt trouwens snel en zonder al te grote ingrepen, mee door het gekwalifi ceerd team van Alfasun – Alfacool. Bovendien bestaat er een installatie op

maat van elk gezin en op maat van elke woning. Vooraleer aan de slag te gaan bespreken de medewerkers van Alfasun

– Alfacool trouwens alle mogelijkheden met de klant. Met het grotendeels wegvallen van de subsidies voor zonne-panelen, denken een pak mensen dat investeren in milieuvriendelijk energie technieken niet langer meer rendabel is. Die redenering is evenwel fout.

Alfasun Oudenaarde • Gentsesteenweg 23 • 9750 Zingem • 0489 200 300 • www.alfasun.be • [email protected]

PV PROMO20 panelen van 250 wattpiek = 5000 Wp7950 € incl 6% btw (pannendak)polycrystalijn volledig zwart paneel

€nergie zonder zorgen...

bijzonder klein en dus heel voordelig is.’ bestaat er een installatie op

GENIET NU VAN ONZE SPETTERENDE SALONCONDITIES!

NIEUW

IN HET GAMMA

infraroodverwarming

& waterverzachters

Geïsoleerd met polyurethaan schuim van 50mm dik

Page 3: Randeevoe Oudenaarde 31

C O L O F O N

UITGEVER

Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, GrafomanJessica Coussement, Grafoman

ALGEMENE COÖRDINATIE

Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

ADVERTENTIEVERKOOP

Patricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

REDACTIE

Frederic de Vos - hoofdredacteurRogier Descamps - algemene redactieChris Van der Steen - algemene redactie

Paul Cox - poëzieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoonSven De Spiegeleer - algemene redactieDimitri Maladry - fotografie

EINDREDACTIE Frederic de Vos

© 2013 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

04

06

17

10

RANDEEVOE DIGITAAL

www.randeevoe.behttp://issuu.com/randeevoe

inh

ou

d

Tijd voor Oudenaarde

De Woeker

Jonge Wolven : Soldaat Frank

Heemkundige Kring ‘Westerring’

Activiteitenagenda

Vzw Het gebroed

Poëzie Kop van de maand

04

06

10

14

16

17

18

3

Page 4: Randeevoe Oudenaarde 31

4

CU

LTU

UR

Lange tijd hee� geschiedenis een wat saai imago gehad... Oudere heren zich verdiepend in sto� ge archieven en in mu� e manuscripten, onder meer schrijvend over koningen en keizers uit lang vervlogen tijden... Dit clichébeeld is gelukkig achterhaald, mede door het succes van sommige televisiereeksen zoals � e Tudors of door historische Tv-documentaires. Maar ook door musea die zich steeds vaker gaan bedienen van beelden en nieuwe multimediale technieken om het verleden aanschouwelijk en begrijpelijk te maken voor het grote publiek. Met het onlangs verschenen boek

‘Tijd voor Oudenaarde’, uitgegeven door het MOU, is men met brio geslaagd om de geschiedenis van onze stad op een boeiende en beva� elijke manier te vertellen.

Tijd voor Oudenaardeeen boeiend boek over de geschiedenis van onze stad

Het Oudenaardse stadsmuseum MOU deed voor dit ambitieuze project een beroep op een schare historici die elk vanuit hun eigen interesse en specialiteit een onderdeel op zich namen. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van de hoofdredactie die bestond uit professor Paul Trio, voorzi� er van de Oudenaardse Geschiedkundige Kring Rik Castelain en conservator van het MOU Geertrui Van Kerkhoven.

In niet minder dan vij� ien hoofdstukken passeert de hele geschiedenis van Oudenaarde de revue. Het verhaal begint bij het prille begin ‘de prehistorie’ en eindigt met een vooruitblik op hoe onze stad er zou kunnen uitzien in 2020. Er wordt niet alleen geschreven over belangrijke politieke gebeurtenissen of veldslagen, maar eveneens over

‘la petite histoire’ van gewone mensen die zonder het zelf te bese� en iedere dag meeschrijven aan wat ooit geschiedenis werd of nog wordt.

Als rode draad wordt de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad gebruikt. Aan de hand van prachtige illustraties, die vaak pas voor de eerste keer worden gepubliceerd, zie je Oudenaarde stap voor stap evolueren tot de stad zoals we die vandaag kennen. Van de strijd tussen de Vlaamse graaf tegen de Duitse keizer, de textiel- en tapijtnijverheid die Oudenaarde op de wereldkaart ze� en, over het

gotische stadhuis waaraan toeristen zich nog dagelijks vergapen met open mond, maar ook over het godsdienstige leven en over de ontwikkeling van de stadscultuur.

Boeiend zijn ook de bijdragen over Oudenaarde door de ogen van de zestiende-eeuwse cartograaf Jacob Deventer of deze over hoe het verleden wordt weerspiegeld in de plaatsnamen.

Wie het boek gelezen hee� , zal een overzicht hebben van de politieke, economische, religieuze en culturele geschiedenis van onze brouwerstad en zo iets meer inzicht hebben waarom het precies zo gelopen is… Want voor wie géén geschiedenis kent, is alles nieuw…

(Tekst : Sven De Spiegeleer)

Randeevoe gee� 2 exemplaren weg!

Prijsvraag: wat was de naam van de minnares van Keizer Karel V die hem een dochter, Margaretha Van Parma, schonk ?

Mail uw antwoord + gegevens naar :[email protected]

Page 5: Randeevoe Oudenaarde 31

SONOBO38 jaar fabrikant ramen en deuren

SONOBO NV | Industriepark De Bruwaan 14A | OudenaardeT 055 31 27 95 | F 055 30 01 69 | [email protected] | www.sonobo.beOpen maandag tot vrijdag 7u30-12u & 13-18u en zaterdag 9-12u

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - tel. 055 31 18 01www.vanommeslaeghe.be - [email protected]

Nieuw : ØrgreenTitanium brillen van Deense makelij met inventieve vormgeving en verrassende kleurencombinaties. Exclusief bij Optiek Van Ommeslaeghe in Oudenaarde

Page 6: Randeevoe Oudenaarde 31

6

DE

WO

EK

ER

Wanneer : 14 februariWat : theater voor jong en oudDoor : LaikaMet : Soleman Amadou, Celia Fechas en Alain Rinckhout

Wanneer : 16 februariWat : muziektheaterDoor : De EilandverkavelingMet : Ward Bal en Jeroen Tilkin

Een dame in de kast

Eternal life (of de gelaarsde Jeff Buckley)

Stripverhalen blijven tot op vandaag immens populair. En niet alleen bij kinderen, ook jongeren en volwassenen zijn het nog lang niet verleerd op te gaan in de avonturen van getekende helden. Het stripverhaal is dan ook uitermate geschikt om een brug te slaan tussen jong en oud. Dat hee� theatergroep Laika goed begrepen : het stuk ‘een dame in de kast’ is een levend stripverhaal, geschikt voor kinderen vanaf vier jaar en hun ouders.

Drie vreemde maar grappige � guren spelen de hoofdrol in dit kleurrijke stuk. Het bonte trio is constant in beweging : een bizarre carrousel van voorwerpen, beelden en personages. Laika wil zijn publiek zo veel mogelijk prikkelen en verrassen. ‘Een dame in de kast’ werd twintig jaar geleden gecreëerd door Greet Vissers en Jo Roets en was één van de

Het leven van de jonggestorven singer-songwriter Je� Buckley laat zich lezen als een tragisch verhaal. Hoewel hij gezegend was met een prachtige stem en een uitzonderlijk muzikaal talent, groeide hij op zonder vader en kon hij niet weerstaan aan de verlokkingen van drank en drugs. Zijn albums werden door lie� ebbers de hemel in geprezen, maar het grote publiek knapte af op zijn aparte stijl. Buckley verdronk op dertigjarige lee� ijd, waarschijnlijk doordat hij in het water sprong met zware laarzen.

Het leven en de muziek van deze hedendaagse bohe-mien vormen de inspiratiebron voor ‘Eternal life (of de gelaarsde Je� Buckley)’, een stuk van muziektheatercol-lectief ‘De Eilandverkaveling’. In het stuk wordt Buckley opgevoerd zoals hij was : een eigenzinnige muzikant, die ondanks kritiek zijn eigen pad blij� volgen. De interactie tussen tekst en muziek speelt een grote rol : de passages uit Buckley’s leven krijgen betekenis door-heen zijn songs.

eerste stukken die Laika, toen nog ‘Blauw Vier’, op de planken bracht. Succes liet niet op zich wachten en al snel stond Laika in tal van grote en kleine schouw-burgen op de planken.

Dit jaar wordt het stuk hernomen met een multicultu-rele cast. Maar Laika hee� nog steeds hetzelfde doel voor ogen : een ‘theater van de zinnen’ brengen, vol van verrassingen en energie. Laika kijkt naar de wereld vanuit de ogen van een kind : alles is een ontdekking, niets is evident.

Na twintig jaar en tal van succesproducties hee� Laika zich gevestigd als een vaste waarde in het kindertheater.Net als het publiek dat ze willen bereiken zijn ze constant op zoek naar nieuwe uitdagingen en ontdek-kingen. Geen saaie stiltes of moeilijke dialogen, maar kleuren, avonturen en verbeelding. (Tekst : Rogier Descamps)

De Eilandverkaveling werd opgericht door theater-maker Ward Bal en muzikant Jeroen Tilkin en werkt sinds 2007 professioneel. De combinatie van woord en muziek was dus vanaf de kiem aanwezig. De groep werd aangevuld met de broers Tilkin en Johan Vingerhoets. Een vij� oppige kern met elk een eigen achtergrond en kwaliteiten. In de voorstellingen van De Eilandver-kaveling speelt de interactie tussen de verschillende elementen een belangrijke rol : ze willen niet zomaar muziek, of theater brengen, maar een frisse en oprechte versmelting tussen deze elementen creëren.

‘Eternal Life (of de gelaarsde Je� Buckley)’ ging in première in de Antwerpse Arenberg en werd enthou-siast onthaald door pers en publiek. Niet toevallig, want dit muziektheatercollectief slaagt er steeds in een breed publiek aan te spreken. ‘Eternal life’ is een prachtige hommage aan de muziek van Buckley. De uitge-lezen kans om kennis te maken met het onbekende repertoire van deze legendarische singer-songwriter. (Tekst : Rogier Descamps)

Met : Soleman Amadou, Celia Fechas en Alain Rinckhout

Een dame in de kastRANDEEVOE SCHENKT

2 x 2 vrijkaarten

[email protected]

RANDEEVOE SCHENKT

2 x 2 vrijkaarten

[email protected]

Page 7: Randeevoe Oudenaarde 31

Wanneer : 1 maartWat : muziekDoor : IsbellsMet : Gaëtan Vandewoude

Stoalin

Begin maart is het zover : de Leuvense band Isbells stelt in De Woeker haar tweede album voor, getiteld ‘Stoalin’. Hoewel het drie jaar wachten was op de opvolger van de debuutplaat ‘Isbells’, verdween de groep nooit uit de aandacht. Met singles als ‘As long as it takes’ en ‘Reunite’ oogs� en ze mooie successen. De verwachtingen voor hun nieuwe album zijn dan ook hooggespannen.

Critici zijn het alvast over één ding eens : in ‘Stoalin’ is er plaats voor vrolijkheid, in tegenstelling tot de debuutplaat ‘Isbells’, waarin melancholie overheerste. De duistere sfeer is niet helemaal verdwenen, maar er is ook ruimte voor een positieve noot. De titelsong van het nieuwe album werd in Spanje geschreven, maar ook andere nummers blazen een Zuiderse bries uit. Verder zijn de nummers oefeningen in zelfana-

lyse : ‘Stoalin’ is � ctief Engels en betekent vrij vertaald ‘zichzelf binnenstebuiten draaien’.

Frontman en bezieler van de groep Gaëtan Vande-woude was jarenlang backing vocal voor tal van Vlaamse bands alvorens in 2009 Isbells uit de grond te stampen. De debuutplaat van de groep werd goed ontvangen en al snel stond Isbells op de podia van de bekendste Vlaamse festivals. Tevens werden ze geno-mineerd voor de MIA’s, in de categorie ‘Beste Nieuw-komer’. In ‘Stoalin’ re� ecteert hij voor het eerst over verleden, heden en toekomst. Het resultaat van zijn overpeinzingen is een even sterke als unieke plaat.

Isbells blij� er in slagen het Vlaamse publiek bij de keel te grijpen met goede en eerlijke songs die in ieders achterhoofd blijven plakken. Geef hun tweede album dus zeker een kans ! (Tekst : Rogier Descamps)

RANDEEVOE SCHENKT

2 x 2 vrijkaarten

[email protected]

Bezoek ook onze pagina www.facebook.com/SelexionVanAssche • Vacatures op www.assche.beK R U I S H O U T E M S E S T E E N W E G 2 4 2 - 2 4 4 • 9 7 5 0 Z I N G E M • 0 9 3 8 4 1 4 2 5 • W W W . A S S C H E . B E

SPECIALE INBOUW-

ACTIES

Page 8: Randeevoe Oudenaarde 31

8

Valentijnsdag

Thuis genieten van een etentje met uw geliefde ? Wij zorgen dat dit kan met een minimum aan werk ! Een heerlijk menuutje op tafel toveren en bovendien

veel tijd voor elkaar hebben met onderstaand afhaal Valentijnsmenu !

Gegrilde bruschetta met mozzarella en basilicum

Scampi’s met trostomaten en chorizo

Romig witloofsoepje met gerookte spekjes

Gepocheerde zalmfi let in preisausje op basis van Prosecco en

geplette aardappel met bieslook

Afhaalmenu aan €25,00 • €25,00 • € Bestellen kan tot 13/02/2013 Bestellen kan tot 13/02/2013 Bestellenvia [email protected] of 055 30 25 88 • Afhalen in ’t Veer kan Afhalen in ’t Veer kan Afhalenop donderdag 14, vrijdag 15, zaterdag 16 februari (14-18u)

en zondag 17 februari 2013 (10-12u)

AFHAAL VALENTIJNSMENU

Berchemweg 191 • Oudenaarde • www.tveer.be

Droomt u al van een ontbijt op bed samen met je geliefde ? Bestel dan tijdig jouw ontbijtbuffet! Flesje Bubbels & sinaasappelsap met een bijhorend as-sortiment van ontbijtkoekjes, broodjes, charcuterie, kaas, smeerkaas, confi tuur, chocopasta, specu-loospasta, cornfl akes, fruit, chocosticks & pralines !

(29€ - 2 pers.)

Wenst u toch liever uw geliefde aangenaam te verrassen met een ontbijtje buitenshuis ? Reserveer dan je tafeltje in Hotel Steenhuyse ! Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt !

Bestellen van het Sweet Valentine ontbijt (tot uiterlijk 10 februari) of tafeltje reserveren kan via 055 23 23 73 of [email protected]. Afhalen kan in Hotel Steenhuyse op donderdag 14, zaterdag 16 en zondag 17 februari 2013 van 7 u tot 10 u.

Hotel Steenhuyse • Markt 37 • Oudenaarde • www.steenhuyse.info

Afhaal Sweet Valentine ontbijt

Page 9: Randeevoe Oudenaarde 31

Valentijnsdag

Boskant 49 • Oudenaarde (Mater) • 055 61 35 91 • 0496 98 42 56www.bistrobizarre.be • [email protected]

Gesloten : dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag

VALENTIJNSMENU 2013 | 14 T/M 17.02

Aperitief l’Amour met hapje

Bordje tapas om samen te delen en te genieten

Romig pastinaaksoepje - verse grijze garnaaltjes

Vloedgolf van passie in het sorbet

Langzaam gegaarde struisvogelfi letRisotto met beukzwammen - sausje met Madeira

Afsluitend dessertbordje om samen te delen en te genieten

Menu zonder dranken : €35,00/pers.Menu met aperitief en aangepaste wijnen : €55,00/pers.

Dit menu is enkel per tafel, voor het volledige gezelschap en kan NIET gewijzigd worden !

Bistro Bizarre

Enclus du Haut 41 • 7750 Mont de l’Enclus (Kluisberg)069 45 45 85 • www.gasthofpalace.be • [email protected]

G A S T H O F

PALACE

We maken van de jaarlijkse vakantie gebruik om onze zaak op te frissen. Vanaf 3 februari staan we opnieuw paraat in een vernieuwd interieur. Kom een kijkje nemen en profi teer van onze acties. Tot binnenkort !

In februari en maartGRATIS KOFFIE

bij een wafel of pannenkoek

In maart en aprilGRATIS CAVA

in het restaurant op zondagmiddag

ONTDEK ONS VALENTIJNSMENU OP WWW.GASTHOFPALACE .BE !

Vind ons op

RIGA VINO

Importeur & verkoper Italiaanse wijnen voor parti culieren, horeca,

feesten, bruiloft en,...

Voor info of prijslijst :0478 20 79 03 (Rizzo Gaetano)

[email protected]

HEEFT U EEN RESTAURANT, ZAAK, ... EN WILT U UW WIJN PERSONALISEREN ?

Aarzel dan niet mij te contacteren, we realiseren dit samen !

FIJNE ITALIAANSE WIJNEN

CADEAUTIP VOOR VALENTIJN !

Page 10: Randeevoe Oudenaarde 31

10

JO

NG

E W

OLV

EN

Een man met een missie. Een man met een gouden hart. Soldaat en beschermer in hart en nieren. Beschermer van het land, van burgers, maar ook privé van zijn lieve mama. Een gesprek met een sympathieke Oudenaardse soldaat : Frank De Jonghe, korporaal-chef (clc).

Soldaat Frank

Frank, waarom heb je ooit beslist om soldaat te worden en bv. geen vertegenwoordiger of leer-kracht ?

Na mijn studies had ik de keuze : zelfstandige worden, in een bedrijf werken of voor een instantie werken. Als snel werd duidelijk dat ik voor het laatste zou kiezen. Na een tweestrijd tussen defensie of rijkswacht (die in die periode ook een onderdeel van defensie was) koos ik er toch voor om het mili-tair uniform aan te trekken. Werkzekerheid, een vast inkomen en avontuur waren de troeven .

Hoe word je soldaat ? Wat omvat de opleiding ?

Tijden veranderen alsook de aanwervingspro-cedure bij defensie. Maar toen ik ‘binnen ging’ moest men een ingangsexamen doen op medisch, psychotechnisch en fysisch vlak. Naar gelang de categorie (vrijwilliger, onderoffi cier of offi cier) komen er extra testen. Eens toegelaten, mag men aan de opleiding beginnen. De opleiding omvat verschillende onderdelen. Men leert er de regle-menten, drill (het leren marcheren en bewegen voor een parade), omgaan met diverse wapens, eerste zorgen, tactiek (camoufl age, kaartlezen, binnenvallen en zuiveren van een gebouw, ...) ...

Mag je zelf beslissen of je camion/tankchauf-feur wordt of je in de mess werkt of soldaat ten velde wordt, … ?

Wel, eerst moet men een ‘wapen’ kiezen : Marine, medisch, lucht-, of landcomponent. Eens die keuze gemaakt kan men een richting kiezen. Bijvoorbeeld, bij de landcomponent kan men voor genie, logistiek, para-commando of infanterie kiezen. Hier eindigde mijn keuzemogelijkheid, want in de periode dat ik

binnen ging werden plaatsen opgevuld. En aange-zien infanterie altijd een schrijnend te kort heeft aan personeel werd ik daar gedropt. Na de basisopleiding en ‘keuze’, krijgt men een bijkomende opleiding in de specialisatie waarin men wordt aangesteld. Ik begon als ‘gewone’ soldaat. Maar na enkele dienstjaren kreeg ik de kans om verschillende opleidingen te volgen : anti-tankschutt er, aidmen (eerste zorgen), operator radio, chauff eur camion en pantservoertuig, ...

Wat is het leukste dat je al heb meegemaakt ? En wat was een onaangename ervaring ?

Er zijn er zoveel ! Maar mijn laatste buitenlandse opdracht (OGF Kandahar, Afghanistan) was echt een top ervaring. Het nauw samenwerken met buitenlandse militairen is een onvergetelijke erva-ring. Ook het ontdekken van landen, volkeren en cultuur is een troef. In mijn loopbaan zat ik in Bosnië, Kosovo en Afghanistan. Als militair is het steeds mogelijk om uitgezonden te worden. Soms kan men een aanvraag doen om een openstaande plaats in te vullen, maar in de meeste gevallen is men ‘Chinese vrijwilliger’. Onaangename ? Telkens we worden ingezet betekent dat dat er ergens een probleem is. Oorlog is nooit leuk. En helaas zijn kinderen altijd het grootste slachtoff er van die calamiteiten. Ik heb het met mijn eigen ogen in Kosovo gezien hoe kinderen bedelen voor een beetje eten. Die beelden blijven op mijn netvlies gebrand. Ik zweer het, zelfs de stoerste militair krijgt er een krop van in de keel.

Wat zijn de voordelen van soldaat zijn ? Nadelen ?

Werkzekerheid, wat in deze tijden toch een grote luxe is. Nadeel, ... Men weet nooit 100% waar men gekazerneerd wordt. Zeker tegenwoordig met het

Page 11: Randeevoe Oudenaarde 31

sluiten van een pak kazernes is er telkens een risico dat men naar de andere kant van België vliegt.

Was je ooit bang en waarom ?

Ik heb inderdaad een paar spannende momenten gekend. Met de Blauwhelmen (‘95) heb ik een tijdje vast gezeten tussen Serven en Kroaten. Wij zaten letterlijk tussen 2 ‘vuren’. Ook in Afghanistan heb ik een paar ‘warme’ momenten gehad. Gelukkig hebben de Belgen een goede engelbewaarder.

Heb je jouw wapen ooit al nodig gehad ?

Als je bedoelt of ik al op iemand geschoten heb... neen. En evenmin een man-aan-man gevecht. Ik prijs me daar gelukkig om.

Hoeveel weegt zo’n militair uniform met alles erop en eraan ?

Alles hangt af van uw opdracht, uw functie en de duur van uw opdracht. In Afghanistan (Kandahar) waar we bewaking deden is bescherming het belang-rijkste. Een kogelwerende vest met titanium platen

met daarboven een ‘bear’ vest met uw munitie en klein materiaal, met een helm, beschermbril, trans-missie materiaal, verrekijker, nachtkijker, eerste zorgen materiaal en natuurlijk met een geweer, pistool en munitie. Soms voor oefeningen doen we verplaatsingen te voet (dropping en bivak) en dan is de bescherming minder belangrijk, maar nemen we wel een rugzak mee. Daar zit dan een tent in, slaapzak, matje, kook- en wasgerief, reserve kledij, voedsel en water,... maar ook batterijen voor transmissie, nacht-kijkers, extra munitie, ... Soms extra bewapening, zoals een anti tank wapen of een zware mitrailleur,

... kan het gewicht toch opdrijven naar 40-50 kg ! Speciale eenheden kunnen zelfs tot 70 kg en meer meezeulen om afstanden van 100 km te marcheren.

“Bij deze wil ik U bedanken, om mijn verhaal te kunnen doen. Ik wil dit dan ook opdragen aan alle andere militairen en in het bijzonder die van onze regio, die ook hun land dienen en hun leven wagen voor een betere wereld.”

(Tekst : Frederic de Vos)

Page 12: Randeevoe Oudenaarde 31

12

batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw

21/02 › 03/03

TOPFIN (voorheen ERAN)Pontstraat 150 • Ronse • 055 21 82 13 • www.topfi n.beOpen di tot vrij 13u30-18u, za 10u-12u30 of op afspraak

AFWERKING‘A LA CARTE’

van uw deur of parket

EXTRA KORTINGEN

PARKETBINNENDEUREN

lakkerij • kwaliteit & service • eigen plaatsingsdienst

ruim

e too

nzaa

l

Bij ons kunt u terecht voor :

Verkoop en plaatsing van kasseien, mozaïeken, platines, kleiklinkers en natuursteentegels.

Sierbestrating, opritten, parkings en terrassen voor zowel particulier als industrie.

uw oprit : ons totaalproject Ambachtelijk vakwerk. Onderhoudsvriendelijk, duurzaam en met klasse !

verstraeten peter

Berchemweg 1489700 OudenaardeGSM 0473 44 37 [email protected]

Batibouw 2013 21/02/2013 - 03/03/2013

Brussels expo

Als je denkt aan een huis kopen, bouwen of renoveren, mag je zeker de 54ste editie van Batibouw, ’s lands grootste bouwbeurs, niet mis-sen. Op deze pagina’s vindt u alvast enkele van de exposanten, maar ook professionals uit de streek, die naar aanleiding van de Batibouw-beurs al dan niet speciale kortingen en condities willen aanbieden, of gewoon hun vakkennis en hun uniek product in de kijker willen zetten.

Page 13: Randeevoe Oudenaarde 31

batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouwbatibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibatibouw batibatibouwbouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw batibouw

M. Van Torhoutstraat 179 - Oudenaarde (Ename)0495 43 94 82 - [email protected]

[email protected] of mail voor een gratis prijsofferte !

De Busscher BrunoAlle behangwerken

Alle binnen- en buiten schilderwerkenSpeciAliteit: het Schilderen vAn buitengevelS

BERGHEgevelbekledingVANDEN

dakwerken

isolatie

Naamkaartje.indd 1 20/10/11 10:23

Kouterstraat 25 I Oudenaarde (Welden) I 055 60 46 82www.dakwerkenvdbw.be I [email protected]

20 jaar ervaring

Gratis prijsofferte !

Voorzijde voor Voorzijde NA

Bij onze realisaties gaan de meest recente know-how en

de modernste technieken hand in hand met de

knepen van een degelijk ouderwets vakmanschap.

Westdorp 59 • 8573 Tiegem • T 056 68 80 10 • F 056 70 77 87 [email protected] • www.metaalopmaat.be

Home & Kitchen | Zonnestraat 2c | Ronse (parking van Delhaize)T/F 055 30 50 09 | [email protected] | www.homekitchen.be

Ook open op zondag van 13 u tot 18 u !

K e u K e n o p m a aT | D R e s s i n g | u w i n T e R i e u R

BATIBOUWAcTIeS !(zie voorwaarden in de winkel)

Page 14: Randeevoe Oudenaarde 31

14

VE

RE

NIG

ING

EN

‘Om ‘t verleden in het heden te projecteren en alles voor de toekomst te bewaren’, werd de Heemkundige Kring Ei-ge-folk opgericht. Met deze slagzin is de Heemkundige Kring op 20 maart 1994 ontstaan. Ei = regio Eine, Heurne en Mullem; Ge = geschiedenis, genealogie, heemkunde ; Folk = folklore volkskunde en verenigingsleven. Het contactblad kreeg de naam ‘Westerring’, wat verwijst naar de weg die deze drie Oudenaardse gemeenten (Eine, Heurne en Mullem) met elkaar verbindt.

Heemkundige Kring ‘Westerring’

Naar aanleiding van een retrospectieve tentoon-stelling in het Oudenaardse stadhuis met werken van de bekende Einse kunstschilder Ernest Van den Driessche (1894-1985) werd op 20 maart 1994 de aanzet gegeven om de heemkundige kring op te richten. Aimé Vanderlinden, Christ Delarue, Marc Leutenez en Lucien Elebaut sta-ken er hun sterke schouders onder. In 1997 werd de Heemkring een vzw en in 2001 kreeg het de naam ‘Heemkring Westerring’. Allerhande wee-tjes uit de drie aangesloten dorpen komen er aan bod, zoals de geschiedenis van de cafés : alleen al in Eine waren er in de 60er jaren meer dan 50 her-bergen. Verhalen dus uit het verleden die dankzij de heemkundige kring vandaag nog naverteld worden. Ook markante � guren die anders in de vergeethoek zouden belanden worden er uitvoe-rig besproken, net als de geschiedenis van de re-gio die stamt uit de 11de en 12de eeuw.

De kring, gevestigd in ’t Heem, Eineplein 3 telt zowat 600 leden, tot ver buiten Oudenaarde. De vaste werkgroep, zo’n 29 actieve leden, hee� al heel wat gerealiseerd. Zo kreeg één van de 3 kapiteinskapellen, die door de aanleg van de N60 (= de Westerring) werd afgebroken, een nieuwe plaats op initiatief van de Heemkring. Meteen kwam er een 32-kilometer lange � etsroute langsheen de kapellekes en de landelijke pi� oreske wegen. ‘De Kapellekiesroute’ kan je bekomen op de dienst Toerisme Oudenaarde. Ter info, waar een kapitein tijdens de slag van Oudenaarde in 1708 was gesneuveld werd zo’n kapel opgetrokken.

De verbroedering met Esnes, een klein dorpje

met 622 inwoners in de buurt van Cambrai in Frankrijk, is tot stand gekomen omdat de twee dorpen een gezamenlijke geschiedenis hebben. Graaf Arnulf van Landast die in 1209 de heerlijkheid van Eine en Heurne in zijn bezit had was ook de Heer van het gebied rond Cambrai met o.a. Esnes als dorpje. Bovendien vloeit de Schelde zowel in Esnes als in Eine.

Wie postkaarten wenst te versturen met mooie plaatjes uit Eine, Heurne of Mullem kan terecht in ’t Heem, een klein huisje tegenover de laat-romaanse Sint-Eligiuskerk. Regelmatig komen de mensen van de heemkring samen om o.a. doodsprentjes of doodsbrieven te klasseren die dan geraadpleegd kunnen worden om een stamboom op te maken.

Ook studenten geschiedenis maken gebruik van deze documentatie over de streek, de bekende inwoners en de 17.000 doodsprentjes en brieven. Eén van de bekende � guren was onder andere Nestor De Tière (1856-1920), een bekende Vlaamse toneelauteur die in Eine geboren is. Verder worden tentoonstellingen en herdenkingen ingericht die het erfgoed van de dorpen in het licht brengt.

Wil je ‘Westerring’ het contactblad regelmatig in je bus krijgen ? www.westerring.be of contacteer Christ Delarue, Nestor de Tièrestraat 104,055 30 04 67. Het lidgeld bedraagt 10 € per jaar, steunlid 15 €, Erelid 30 € en Beschermlid 65 €.

(Tekst : Chris Van der Steen - Van harte dank aan Magda De Lange, voorzitster en dr. Paul Vergracht bestuurslid)

Page 15: Randeevoe Oudenaarde 31

RonseNinoofsesteenweg 543 • Tel: 055/31 37 70Open van 10u tot 18u • maandag, zondag en feestdagen gesloten

Alle prijzen zijn inclusief Recupel. Hoewel deze folder met de meeste zorg werd samen gesteld, kunnen er fouten optreden in de afbeeldingen, teksten en prijzen. De aanbiedingen in deze folder zijn geldig gedurende februari 2013 of zolang de voorraad strekt.V.U. Selmus BVBA, Pierre Corneliskaai 17, 9300 Aalst.

DE GOEDKOOPSTE EN VRIENDELIJKSTE ELECTRO WINKEL VAN RONSE.

AalstPierre Corneliskaai 17 • Tel: 053/76 77 21 • Fax: 053/76 73 41Elke dag open van 10u tot 18uZondag en feestdagen gesloten

BrusselStallestraat 162 • 1180 Ukkel • Tel: 02/377 58 88Elke dag open van 10u tot 18uZondag en feestdagen gesloten

micro sd-card

slot

17,8cm beeldscherm

Camera

output

tablet pc

€77,00139

2 jaargarantie

4gb

MP700

32CS460

USB 2.0 mult i-media

2 jaargarantie

2x

81cm

Lcd-televisie

€265319

2 jaargarantie

L71670FL

7kglaad-

vermogen

A+++

klasse

1600toeren

per minuut

Resttijd-indicatie

Start-uitstel

wasmachine

opti-sense

Protex

heel stil

aqua-contole

€499699

TXL47WT50B

SD kaart lezer

v-audio Pro-Surround

2.1

USB 2.0 mult i-media

4x

119 cm

led-televisie

€13991999

1600 HZ

3x USB

met 2 gratis 3d

brillen

RL62VCPN€7991099

338Lkoelkast

126Ldiepvries

No frost

2thermo-staten

2 jaargarantie

A+klasse

combikoelkast

platium inox Alarm

drank dispencer

178x82x72 (hxbxd)

2 jaargarantie

ZOB23301

Multi-functie

koude deur

timer

inox

inbouwoven

€269429

70Linhoud

Smart TV

2 jaargarantie

€239499

2 jaargarantie

BH6220S

USB2.0 multi-

media850w RDS

radio garantiemedia radio

5.1 home cinema

82CM BREED

Page 16: Randeevoe Oudenaarde 31

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 FEBRUARIvan 13 tot 19u

MEGA INDOOR SPEELTUINEvenementenhal De Qubus, Lindestraat, OudenaardeDoor het grote succes van de indoorspeeltuin vorig jaar, wordt dit jaar een 2de editie georganiseerd. Die zal opnieuw plaatsvinden in de Krokusvakantie. Men voorziet allemaal andere attracties voor de kinderen ! Omdat de veiligheid en het speelplezier van de kinderen voorop staat, wordt het aantal toegelaten kinderen beperkt. Vandaar dat voorafi nschrijven zeker aan te raden is, zo bent u zeker van uw plaats. Inschrijven kan via [email protected]. De toe-gang bedraagt 5€ voor de kinderen. Ouders, grootouders, begeleiders mogen gratis binnen. ______________________________

DINSDAG 19 FEBRUARI EN DINSDAG 12 MAART telkens om 19u

HAKEN MET BLIKLIPJESZaal De Kring, Kapittelstraat, EineMet bliklipjes kan je best leuke spullen maken, zelfs handtassen. Dat toont de vereniging Femma tijdens een mini-reeks ‘haken met bliklipjes’. Het haken met bliklipjes is een idee van de vrouwen uit de Braziliaanse sloppenwijken. Met gerecycleerde bliklipjes en volgens een speciale haak-techniek maken zij mooie en handige tassen. Inschrijven tegen 14 februari via 055 31 41 86 of [email protected]. Deelname : €15 of €10 voor Femma-leden.

DONDERDAG 21 & 28 FEBRUARI DONDERDAG 7 & 14 MAARTvan 14 tot 16u

IS ALLES PSYCHOLOGIE Oudenaarde, Walburgacentrum (Zakske, in de omgeving van de Sint-Walburgakerk)Het Davidsfonds Oudenaarde organiseert in ‘Uni-versiteit Vrije Tijd’ een cursus over psychologie . Het ontstaan van de psychologie in de 16de eeuw. De her- en opwaardering van het ego. Psychologie als toegepaste natuurkunde. Jacques Claes toont aan dat psychologie een steeds grotere rol inneemt in de maatschappij. Vandaag is bijna alles psychologie : relaties, opvoeding, economie, gerecht en politiek. Hij legt uit hoe we de menselijke geest steeds meer als een machine zien en psychologie een vorm van toegepaste natuurkunde wordt. Info : 0478 614 684 (Chris Van der Steen) en op 016 310 670 (Universiteit Vrije Tijd). Prijs : Cursus koffi e en syllabus 53 € Davids-fondsleden en lerarenkaart 50 €______________________________

DONDERDAG 21 FEBRUARIvan 18u30 tot 22u

OK SWAREE : M.T. MOON BRENGT BLUESWoeker 7, Oudenaarde M.T. MOON neemt je mee naar de bluesbars in Chi-cago richting New York, heen en terug. Ze brengen een stevige vleug blues met invloeden van Bessie Smith,

Billy Holiday, Buddy Guy, Eric Clapton, John Lee Hooker, Lonnie Johnson, Robert Johnson en meer... Over de zangeres nog dit : “she’s got what it takes to sing the blues... and she does it right !”. Gratis. Info : [email protected] of 054 41 48 02______________________________

DONDERDAG 28 FEBRUARI & 7, 14, 21 EN 28 MAARTvan 19u30 tot 22u

PROEVEN VAN POËZIEBIB, Markt 35, Oudenaarde

‘In alles ligt poëzie verscholen maar je moet haar kun-nen zien.’ Zoek jij ook de poëzie in je leven ? Wil je weten waarom dichters gedichten schrijven ? Wat een dichter groot en een gedicht goed maakt ? In de bibliotheek, waar de muren poëzie ademen en woelige woorden sluimeren, nodigen we je uit op een ontdekkingsreis. De reis begint bij het modernisme in de Nederlands-talige poëzie en eindigt bij een vleugje moderne experimentele poëzie. We kruipen in de huid van de dichters en ontdekken wat zij voelen en denken bij de liefde, de dood, de samenleving, relaties en de werke-lijkheid in en buiten ons. We lezen gedichten van o.a. Van Ostayen, Lucebert, Pernath, Ramsey Nasr, Van Hee, Bernlef, Min, Hertmans en Meersman. Prijs : € 35 (7,5

- Aangepast tarief). Contact : [email protected] of tel. 054 41 48 02

AC

TIV

ITE

ITE

NA

GE

ND

A

Wenst u ook uw evenement hier gratis te promoten ? Mail ons de nodige info & eventueel afbeelding door naar [email protected]

KOEN BROUCKEdubbele solo

L’amour sacré, l’amour profane

13.01.2013-

17.02.2013

Light Cube Art GallerySt. Martensstraat 12

9600 Ronsewww.light-cube.be

A R T G A L L E R Y

Nocturne

19.01.2013-

10.03.2013

Zwart HuisZeedijk 635

8300 Knokkewww.galeriezwarthuis.be

N O C T U R N E ( M A S A N T W E R P E N ) , A C R Y L O P D O E K , 4 0 X 5 0 C M , 2 0 1 2

Page 17: Randeevoe Oudenaarde 31

MAANDAG 11 TOT EN MET VRIJDAG 15 FEBRUARIvan 13 tot 19u

MEGA INDOOR SPEELTUINEvenementenhal De Qubus, Lindestraat, OudenaardeDoor het grote succes van de indoorspeeltuin vorig jaar, wordt dit jaar een 2de editie georganiseerd. Die zal opnieuw plaatsvinden in de Krokusvakantie. Men voorziet allemaal andere attracties voor de kinderen ! Omdat de veiligheid en het speelplezier van de kinderen voorop staat, wordt het aantal toegelaten kinderen beperkt. Vandaar dat voorafi nschrijven zeker aan te raden is, zo bent u zeker van uw plaats. Inschrijven kan via [email protected]. De toe-gang bedraagt 5€ voor de kinderen. Ouders, grootouders, begeleiders mogen gratis binnen. ______________________________

DINSDAG 19 FEBRUARI EN DINSDAG 12 MAART telkens om 19u

HAKEN MET BLIKLIPJESZaal De Kring, Kapittelstraat, EineMet bliklipjes kan je best leuke spullen maken, zelfs handtassen. Dat toont de vereniging Femma tijdens een mini-reeks ‘haken met bliklipjes’. Het haken met bliklipjes is een idee van de vrouwen uit de Braziliaanse sloppenwijken. Met gerecycleerde bliklipjes en volgens een speciale haak-techniek maken zij mooie en handige tassen. Inschrijven tegen 14 februari via 055 31 41 86 of [email protected]. Deelname : €15 of €10 voor Femma-leden.

DONDERDAG 21 & 28 FEBRUARI DONDERDAG 7 & 14 MAARTvan 14 tot 16u

IS ALLES PSYCHOLOGIE Oudenaarde, Walburgacentrum (Zakske, in de omgeving van de Sint-Walburgakerk)Het Davidsfonds Oudenaarde organiseert in ‘Uni-versiteit Vrije Tijd’ een cursus over psychologie . Het ontstaan van de psychologie in de 16de eeuw. De her- en opwaardering van het ego. Psychologie als toegepaste natuurkunde. Jacques Claes toont aan dat psychologie een steeds grotere rol inneemt in de maatschappij. Vandaag is bijna alles psychologie : relaties, opvoeding, economie, gerecht en politiek. Hij legt uit hoe we de menselijke geest steeds meer als een machine zien en psychologie een vorm van toegepaste natuurkunde wordt. Info : 0478 614 684 (Chris Van der Steen) en op 016 310 670 (Universiteit Vrije Tijd). Prijs : Cursus koffi e en syllabus 53 € Davids-fondsleden en lerarenkaart 50 €______________________________

DONDERDAG 21 FEBRUARIvan 18u30 tot 22u

OK SWAREE : M.T. MOON BRENGT BLUESWoeker 7, Oudenaarde M.T. MOON neemt je mee naar de bluesbars in Chi-cago richting New York, heen en terug. Ze brengen een stevige vleug blues met invloeden van Bessie Smith,

Billy Holiday, Buddy Guy, Eric Clapton, John Lee Hooker, Lonnie Johnson, Robert Johnson en meer... Over de zangeres nog dit : “she’s got what it takes to sing the blues... and she does it right !”. Gratis. Info : [email protected] of 054 41 48 02______________________________

DONDERDAG 28 FEBRUARI & 7, 14, 21 EN 28 MAARTvan 19u30 tot 22u

PROEVEN VAN POËZIEBIB, Markt 35, Oudenaarde

‘In alles ligt poëzie verscholen maar je moet haar kun-nen zien.’ Zoek jij ook de poëzie in je leven ? Wil je weten waarom dichters gedichten schrijven ? Wat een dichter groot en een gedicht goed maakt ? In de bibliotheek, waar de muren poëzie ademen en woelige woorden sluimeren, nodigen we je uit op een ontdekkingsreis. De reis begint bij het modernisme in de Nederlands-talige poëzie en eindigt bij een vleugje moderne experimentele poëzie. We kruipen in de huid van de dichters en ontdekken wat zij voelen en denken bij de liefde, de dood, de samenleving, relaties en de werke-lijkheid in en buiten ons. We lezen gedichten van o.a. Van Ostayen, Lucebert, Pernath, Ramsey Nasr, Van Hee, Bernlef, Min, Hertmans en Meersman. Prijs : € 35 (7,5

- Aangepast tarief). Contact : [email protected] of tel. 054 41 48 02

AC

TIV

ITE

ITE

NA

GE

ND

A

Wenst u ook uw evenement hier gratis te promoten ? Mail ons de nodige info & eventueel afbeelding door naar [email protected]

VE

RE

NIG

ING

EN

Een bloeiend cultureel leven komt pas tot stand door de inzet van talloze vrijwilligers en organisaties. Door hun werking kan men in Oudenaarde genieten van een ruim aanbod aan culturele activiteiten : van muziek en theater tot poëzie, dans, � lm en nog veel meer. Eén van de organisaties die deze activiteiten ondersteunt is vzw Het Gebroed, een Oudenaards platform voor jonge kunstenaars.

Vzw Het gebroed een platform voor jonge kunstenaars

VZW Het Gebroed werd in 2008 opgericht met als doel de Oudenaardse jeugd een mogelijkheid te bieden om zich artistiek uit te leven. Op die manier wilde de vzw een netwerk opbouwen van jonge kunstenaars, om samen nieuwe projecten uit de grond te stampen. Passie voor kunst en vrijwillige inzet waren, en zijn nog steeds, de voor-naamste drijfveren.

Twee generatiegenoten stonden aan de wieg van Het Gebroed, Dieter Covent en Tom Bruyn-ooghe. Covent is voorzi� er, Bruynooghe secre-taris-penningmeester. De twee vervolledigden hun ploeg met Liesbeth Colpaert, de onder-voorzitster. Vol goede moed gingen zij, samen met jong kunstenaarstalent, aan de slag en in het najaar van 2008 werd het eerste project, het drie-luik ‘Veteraantjes’, voorgesteld aan het publiek. Het programma bestond uit theatervoorstel-lingen ‘Fluenza’ en ‘Over/Hoop’, aangevuld met de videovoorstelling ‘Twinkeling’.

Een jaar later kwam Het Gebroed met ‘Binnens-kamers’ op de proppen, een vierluik, bestaande uit theater, muziek, � lm en fotogra� e. De titel

‘Binnenskamers’ vormde de rode draad door-heen de vier onderdelen : de titel stond voor het verborgene, onze mooie en lelijke kantjes, die we het liefst binnenskamers houden. Voor dit eigen-zinnige project trokken de jonge kunstenaars naar een oude boerderij, wat de intieme sfeer nog versterkte.

Na ‘Binnenskamers’ laste de vzw een pauze in, maar vorig najaar kwamen ze terug boven water,

deze keer met ‘Uitzichtloos’. In tegenstelling tot de vorige projecten, waarin verschillende kunst-vormen aan bod kwamen, blinkt de laatste creatie van Het Gebroed uit in eenvoud : ‘Uitzichtloos’ is een monoloog, gebracht door Kurt De Smedt.

De monoloog vertelt het verhaal van een eenzaat, Ernst en zijn hond Stilo. Ernst houdt van wandelen met zijn geliefde hond, maar haat meeuwen. Het zijn dieven en ze maken de boel nog vuil ook. Ernst hee� zijn eigen opva� ingen over de wereld, een vreemde visie die gevormd is door enkele li� ekens. De monoloog confronteert de toeschouwer met even eenvoudige als pran-gende vragen : wie zijn we ? Wat maakt ons tot wie we zijn ? Acteur Kurt De Smedt werd bijge-staan door regisseur Joris Blaton. Een paar weken voor de opvoering van ‘Uitzichtloos’ stonden de twee nog op de planken in de productie ‘De Storm’ van theater STAM.

Vzw Het Gebroed hee� zijn ‘comeback’ zeker niet gemist : door hun eigenzinnige initiatieven krijgt het Oudenaardse cultureel leven nog wat extra kleur. Het Gebroed zorgt voor een noodzakelijke impuls: door jonge artiesten een platform aan te bieden in eigen streek stelt deze vzw de toekomst van het Oudenaardse cultureel leven veilig. En een bloeiend cultureel leven is niet enkel aangenaam voor de inwoners van Oudenaarde, maar draagt ook bij aan het sterke imago van de stad. Reden te meer om de vrijwilligers van vzw Het Gebroed te bedanken voor hun tomeloze en ona� atende inzet.

(Tekst : Rogier Descamps) 17

Page 18: Randeevoe Oudenaarde 31

18

PO

EZ

IEK

OP

VA

N D

E M

AA

ND

Wanneer je Monique Van Overmeeren hoort zal u dat misschien niet veel zeggen, maar wanneer je spreekt van ‘Monique Van Cauwenberghe’ dan weet iedereen in Oudenaarde over wie we het hebben. Haar te vroeg gestorven man is Giovanni Van Cauwenberghe, een even befaamd persoon, steeds geweest. Monique is de oudste dochter uit een Etikhoofs gezin van 8 kinderen waarvan 5 bevallige meisjes. Haar studies snit en naad kwamen bijzonder goed van pas om de vier zusjes van mooie kleren en frulletjes te voorzien. Toneel spelen en een gezelschap vermaken kan Monique als de beste. Na haar ervaring in de toneelkring ze� e ze eerste stappen in de grote wereld in de Ronny Temmerclub, de privé-club van de Oudenaardse schlagerzanger en the place to be voor de jeugd van toen. Giovanni was toen impresario van de zanger, zag Monique en wist meteen met wie hij zijn leven zou delen. Samen gaven ze het Oudenaardse krantje ‘Kontakt’ uit dat gratis bedeeld werd. Monique runde haar eigen reisbureau en trok erop uit om de hele wereld te verkennen. Haar man hee� ze 7 jaar lang liefdevol bijgestaan en geholpen tijdens zijn ziekte maar dat nam niet weg dat ze overal te zien waren en meededen aan wat er aan cultuur in Oudenaarde te beleven viel. Nu Giovanni er niet meer is en een grote leegte achterlaat stort ze zich op de scha� ige kleinkinderen die ze nu op hun beurt overlaadt met frulletjes, verhaaltjes en veel genegenheid.

Omdat Monique een sterke vrouw is en weet hoe ambiance te maken, omdat ze er overal graag bij is, is zij nu ook eens bij ons te zien als Kop van de Maand. (Tekst : Chris Van der Steen)

In zijn kamer kijkt de manNaar het glanzende licht op de vruchten

Naar de appels die hun schaduw samenvoegenMet die van de kalme peren

Naar de aangesneden watermeloenDie zijn waterige vlees laat zien

Naar de oude vijgenTussen de stijve noten

In het duister van zijn kamerRijst de maan naar de vruchten

Homero Aridjis (vertaald door Laurens Vancrevel)

Op deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht. Nu eens van mezelf, dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds wordt het vergezeld van een korte in-troductie en/of bespreking.

Dichter-diplomaat Homero Aridjis (° Mexico 1940) is een vooraanstaand Latijns-Amerikaans auteur die niet minder dan 42 boeken publiceerde, van proza over poëzie tot theater. Veel van zijn werken werden in verschillende talen vertaald en hij ontving talrijke literaire prijzen. Hij was Mexicaans ambassadeur in Nederland, Zwitserland en van de Unesco in Parijs. Als gastdocent was hij werkzaam in diverse univer-siteiten en als columnist werden er honderden artikelen van hem gepubliceerd in Mexicaanse kranten. Zijn poëzie re-� ecteert vooral zijn grote ecologische bekommernis en zijn mysterieuze verhouding tot de zon en de ruimte. Zoals hij zijn verleden exploreert, zwer� de sfeer van zijn poëzie van geestig naar pijnlijk en overstijgt ze de grens tussen leven en dood. Hierbij een illustratief sober gedicht zonder titel.

(Tekst : Paul Cox - www.paulcox.be)

Eengedicht

Monique Van Overmeeren Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat.

Factsheet :Kind(eren) : Karel, schoondochter Anke en twee kleindochters Margaux en FleurGeboortedatum : 16 april 1946

Page 19: Randeevoe Oudenaarde 31

PO

EZ

IEK

OP

VA

N D

E M

AA

ND

Wanneer je Monique Van Overmeeren hoort zal u dat misschien niet veel zeggen, maar wanneer je spreekt van ‘Monique Van Cauwenberghe’ dan weet iedereen in Oudenaarde over wie we het hebben. Haar te vroeg gestorven man is Giovanni Van Cauwenberghe, een even befaamd persoon, steeds geweest. Monique is de oudste dochter uit een Etikhoofs gezin van 8 kinderen waarvan 5 bevallige meisjes. Haar studies snit en naad kwamen bijzonder goed van pas om de vier zusjes van mooie kleren en frulletjes te voorzien. Toneel spelen en een gezelschap vermaken kan Monique als de beste. Na haar ervaring in de toneelkring ze� e ze eerste stappen in de grote wereld in de Ronny Temmerclub, de privé-club van de Oudenaardse schlagerzanger en the place to be voor de jeugd van toen. Giovanni was toen impresario van de zanger, zag Monique en wist meteen met wie hij zijn leven zou delen. Samen gaven ze het Oudenaardse krantje ‘Kontakt’ uit dat gratis bedeeld werd. Monique runde haar eigen reisbureau en trok erop uit om de hele wereld te verkennen. Haar man hee� ze 7 jaar lang liefdevol bijgestaan en geholpen tijdens zijn ziekte maar dat nam niet weg dat ze overal te zien waren en meededen aan wat er aan cultuur in Oudenaarde te beleven viel. Nu Giovanni er niet meer is en een grote leegte achterlaat stort ze zich op de scha� ige kleinkinderen die ze nu op hun beurt overlaadt met frulletjes, verhaaltjes en veel genegenheid.

Omdat Monique een sterke vrouw is en weet hoe ambiance te maken, omdat ze er overal graag bij is, is zij nu ook eens bij ons te zien als Kop van de Maand. (Tekst : Chris Van der Steen)

In zijn kamer kijkt de manNaar het glanzende licht op de vruchten

Naar de appels die hun schaduw samenvoegenMet die van de kalme peren

Naar de aangesneden watermeloenDie zijn waterige vlees laat zien

Naar de oude vijgenTussen de stijve noten

In het duister van zijn kamerRijst de maan naar de vruchten

Homero Aridjis (vertaald door Laurens Vancrevel)

Op deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht. Nu eens van mezelf, dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds wordt het vergezeld van een korte in-troductie en/of bespreking.

Dichter-diplomaat Homero Aridjis (° Mexico 1940) is een vooraanstaand Latijns-Amerikaans auteur die niet minder dan 42 boeken publiceerde, van proza over poëzie tot theater. Veel van zijn werken werden in verschillende talen vertaald en hij ontving talrijke literaire prijzen. Hij was Mexicaans ambassadeur in Nederland, Zwitserland en van de Unesco in Parijs. Als gastdocent was hij werkzaam in diverse univer-siteiten en als columnist werden er honderden artikelen van hem gepubliceerd in Mexicaanse kranten. Zijn poëzie re-� ecteert vooral zijn grote ecologische bekommernis en zijn mysterieuze verhouding tot de zon en de ruimte. Zoals hij zijn verleden exploreert, zwer� de sfeer van zijn poëzie van geestig naar pijnlijk en overstijgt ze de grens tussen leven en dood. Hierbij een illustratief sober gedicht zonder titel.

(Tekst : Paul Cox - www.paulcox.be)

Eengedicht

Monique Van Overmeeren Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat.

Factsheet :Kind(eren) : Karel, schoondochter Anke en twee kleindochters Margaux en FleurGeboortedatum : 16 april 1946

Waar heb ik dat nog gezien ?

Elke maand trekt Randeevoe door het centrum van Oudenaarde op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien ! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een Bongo Bon ‘Wijn & Cocktails’. U kan uw antwoord sturen naar [email protected]. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Antwoord vorige wedstrijdvraag :Kasteelstraat eerste poort links

De gelukkige winnaar is : Vincent CORYN - Zingem

WEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

e

Je kan ook deelnemen aan de fotowedstrijd via onze website www.randeevoe.be !

EIGEN CREATIESEIGEN ATELIER

www.rogge-juweliers.be

Rogge Juweliers Nederstraat 15

9700 Oudenaarde055 30 37 89J U W E L I E R S

TROUWSPECIAL 10% korting op een paar trouwringen

gedurende de hele maand februari op collecties van o.a. Tessina, Tessina Traditions, Dora & Nicky Vankets

Page 20: Randeevoe Oudenaarde 31

BEZOEK ONZE WEBSITE OP WWW.RICHA-FASHION.BEBEZOEK ONZE WEBSITE OP WWW.RICHA-FASHION.BE

KOM VRIJBLIJVEND LANGS EN ONTDEK OOK ONZE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE

VALENTIJN BIJ RICHA FASHION

Richa Fashion | Westerring 27 | 9700 Oudenaarde | Openingsuren: ma - vrij 9u30-18u | zaterdag 10u - 17u

NIEUWIGHEDENUnieke kamergeurtjes • Prachtige sokken voor mannenElegante zomersjaals • Grote hippe portefeuille collectie van MyWalit • Nieuwe ceinturen • Nieuwe handtassen (Cindy Jeurissen, My Walit, Aunts & uncles, ...) • Tal van andere accessoires

VOOR IEDER WAT WILS !

• Tal van andere accessoires

VOOR HEM

VOOR HAAR

VOOR HEM EN HAAR !