Randeevoe Oudenaarde 13

of 24 /24
GRATIS MAANDBLAD e GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - JUNI 2011 13 DE WOEKER BIERFEESTEN MOLENS IN EN OM OUDENAARDE POËZIE 20 JAAR KING OF RACKETS VADERDAG HEDEN IK, MORGEN JIJ Daar bij die molen…

Embed Size (px)

description

Inkijkexemplaar Randeevoe Oudenaarde editie 13

Transcript of Randeevoe Oudenaarde 13

 • G R A T I S M A A N D B L A D

  eG

  RAT

  IS M

  AA

  ND

  BLA

  D -

  eDIT

  Ie O

  UD

  eNA

  AR

  De

  - JU

  NI 2

  011

  13

  De woeker bierfeesten MoLens in en oM oUDenAArDe PoZie2 0 JA A r k i n G o f r AC k e t s VA D e r DAG H e D e n i k , M o r G e n J i J

  Daar bij die molen

 • 2MIN2004_R5x_Cabrio_CrystalSilver_SD_297x210_NL.indd 1 19/05/11 14:23

 • 3inhoud

  Bierfeesten @ De Woeker

  Molens in en om Oudenaarde (deel 2)

  Molens in en om Oudenaarde (vervolg)

  20 jaar King of rackets

  Ideen voor vaderdag

  Heden ik, morgen jij

  Cross in Oudenaarde : Solomon Winnepeninckx

  Fotoreportage

  Activiteitenkalender

  Pozie Kop van de maand

  C o L o f o n

  UitGeVer

  Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

  VorMGeVinG en DrUk

  Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanJessie Decru, Grafoman

  ALGeMene CorDinAtie

  Nathalia Tsala - [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63

  ADVertentieVerkooP

  Patricia Magerman - 0491 25 99 62 [email protected]

  reDACtie

  Frederic de Vos - hoofdredacteurRogier Descamps - algemene redactie

  Chris Van der Steen - algemene redactiePaul Cox - pozieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoon

  einDreDACtie

  Frederic de Vos

  2011 - niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

  Distributie door

  RANDEEVOE DIGITAALhttp://issuu.com/randeevoe

  04

  0608

  10

  14

  16

  04

  06

  08

  10

  12 -13

  14

  16

  18

  20 -21

  22

 • Kathleen Vandenhoudt, die haar carrire lanceer-de door een overwinning in het BRT-programma Fan Club, behoort al meer dan twintig jaar tot de beste zangeressen in Vlaanderen. Vandenhoudtzong in verschillende kinderprogrammas, zoals Biebabeloeba en Kinderen niet toegelaten. Al snel duikt ze ook op in de Muziekkwis, De Ze-vende Dag en De Laatste Show. Haar succes vertaalt zich in de samenwerking met tal van Vlaamse muzikanten, waaronder Guido Belcanto,Kommilfoo en Roland, die vorig jaar nog op het podium van De Woeker stonden. Ook was Vandenhoudt betrokken bij verschillende mu-ziekgroepen. Met twee van deze bands, About the Queen of the blues en Blue Angels, bracht ze een CD op de markt.

  In 2004 verscheen haar eerste soloplaat, Heart & Wings. Maar Vandenhoudt beperkt zich niet tot zang, zo schrij en componeert ze voor ver-schillende theaterhuizen. Ook stampte ze samen met Rik Tans het muziektheater voor kinderen

  Sputnik uit de grond.

  Morisson hotel brengt een ode aan Jim Morisson, de tragisch en jonggestorven frontman van e Doors. Morisson Hotel is ook de naam van de vijfde plaat van de legendarisch geworden band. Maar deze groep wil meer zijn dan de zoveelste tributeband. Op geheel eigenzinnige wijze bren-gen deze Fransen een ode aan de grootmeester van de Rock & Roll.

  Afsluiter van de avond is de Antwerpse band Flying Horseman, n van de laatste sensaties uit het Vlaamse muziekland. De jonge groep, ge-bouwd rond charismatische frontman Bert Docx,

  maakt sinds enkele jaren hun opgang met een gewaagde mix van rock, post-folk en blues. Ze verworven een ijzersterke live reputatie door op-tredens in de Antwerpse Bourlaschouwburg en folkfestival Dranouter.

  Het succes van Flying Horseman ging al snel voorbij de landsgrenzen : in tal van buitenlandse vakbladen werd hun debuutalbum Wild Eyes, dat verscheen in 2010, de hemel in geprezen. Tevens is frontman Bert Docx betrokken bij een ganse resem nevenprojecten, waaronder Dans Dans en Score Man. Een unieke kans om deze topper als-nog dicht bij huis aan het werk te zien.

  Voor het tweede jaar op rij brengt De Woeker dus ook tijdens de Bierfeesten een topprogram-ma op de planken. Iedereen kan er dan op het achterplein terecht voor de concerten of om de unieke sfeer op te snuiven. Het programma is alvast veelbelovend. Aarzel dus niet en stap ook tijdens de Bierfeesten eens De Woeker binnen. (Tekst : Rogier Descamps)

  Naar goede gewoonte brengt Randeevoe u het programma van De Woeker, dat deze maand volledig in het teken van de Bierfeesten staat. Sinds de vorige editie van de Bierfeesten stelt ook De Woeker zijn deuren open voor het publiek. Op het plein achter het gebouw kan jong en oud genieten van concerten en een unieke sfeer. Na het overrompelend succes van vorig jaar staat De Woeker ook deze editie met een resem topartiesten klaar.

  DE

  WO

  EK

  ER

  J

  UN

  [email protected] De Woeker

  4

 • www.silhouette.com

  Si

  lhou

  ette

  | va

  lid u

  ntil

  12.2

  011

  CRYSTALS.A WOMANSPASSION.PRESENTED BY HELENA CHRISTENSEN

  SIL018)11_Crystal_Anzeigenvorlage_A5quer_Coop.indd 2 28.03.11 13:24

  OPTIEK VAN OMMESLAEGHE

  Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - tel. 055 31 18 01www.vanommeslaeghe.be - [email protected]

  I N D U S T R I E Z O N E D E B R U W A A N 2 O U D E N A A R D ET E L . 0 5 5 3 1 1 3 7 1 W W W . Z I T - C O M F O R T . B EO P E N I N G S U R E N : A L L E D A G E N 1 0 - 1 2 U & 1 4 - 1 8 UZ O N D A G V A N 1 4 T O T 1 8 U D I N S D A G G E S L O T E N

  WEGENS VERBOUWINGEN - VANAF 1 FEBRUARI 2011WEGENS VERBOUWINGEN - VANAF 1 FEBRUARI 2011

  zit comfortO N S FA M I L I E B E D R I J F B E S TA AT 6 3 J A A R !

  -30%

  -40%

  -50%

  TOTALE UITVERKOOP O N Z E V O L L E D I G E S T O C K M O E T W E G

 • GE

  SC

  HIE

  DE

  NIS

  2/

  2

  In Welden waren er twee houten windmolens, de Oleyemolen en de Bergmolen. Over deze laatste molen verscheen op zondag 4 maart 1860 in De Scheldegalm volgend bericht : Maendag en dyns-dag hee er alhier een onstuimig weer gewoed, de wind was verleden dindsdag zoo geweldig dat vernemen wij, eenen windmolen te Welden is omvergeworpen. Er was ook een watermolen, Toyssche. Deze goed bewaarde boerderijmolen op de Oossebeek wordt al in 1571 vermeld.

  Reeds vr 1275 stond er in Edelare een hou-ten windmolen, eigendom van de Heren van Oudenaarde die toen op het kasteel van Pamele woonden. In het oude renteboek (1275) van de baron is er een a eelding van te vinden. Het is de oudste a eelding van een windmolen uit onze gewesten. Mede door de dingen die rond die af-beelding stonden getekend of geschreven is het een ware goudmijn voor de studie van het dagelijkse leven in de 13de eeuw. De mensen mochten hier toen thuis geen handmolens gebruiken en moes-ten dus naar deze molen komen. Men sprak van het banrecht ! Zo kreeg de baron dankzij zijn molen mooie inkomsten. Een molenaar of mulder die op zondag zijn molen liet draaien kreeg een boete we-gens de kerkelijke wet op zondagsrust. De Franse revolutie scha e uiteindelijk wind-, water- en ban-

  recht af. Iedereen mocht laten malen waar hij wou. Iedereen die over geld beschikte mocht een molen oprichten. In een plaatselijk weekblad van 19 april 1879 stond het volgende nieuws over deze molen :

  Maendag laatst, is een groot en beweenlijk ongeluk te Edelare nabij onze stad voorgevallen. Een der molen-steenen, welke de genaamde Dsir Compeyn op de molen zijner moeder aan het scherpen was, is op zijn hand gevallen hetwelk er geheel verple erd is van on-der gehaald. De geneesheren ter plaats gekomen, heb-ben aenstonds de afze ing van het gedeelte van den arm en hand gedaen. De toestand van den ongelukkige, is zoo wij vernemen, in goeden staat

  In Mater had men een watermolen en drie wind-molens. Het Zwadderkot of Waterkot is meer dan 1.000 jaar oud en was de oudste krachtbron van de gemeente. Men vindt er meer informatie over terug in de inventaris van de baronie van Schorisse, opgemaakt in 1456. Later kwam het nog in handen van verschillende eigenaars. Deze molen is eeuwenlang een oliemolen geweest, waarmee uit oliehoudend zaad, zoals lijnzaad en koolzaad, olie werd geperst, die dan werd gebruikt in lampen, als bakolie, in verven en in zepen. Er was ook de molen te Noendaele (Nonnendaele) of t Savelkin. Deze werd afgebroken en alle stukken werden openbaar verkocht in 1888.

  Gaan we in het arrondissement Oudenaarde 200 jaar terug, dan waren er in onze 60 gemeenten maar liefst 186 molens, waarvan zeker 115 windmolens en 22 watermolens, waarvan er 146 tot aan de eerste wereldoorlog nog in werking waren. Met de watermolens hebben onze voorouders voor het eerst hun lichamelijke energie en inspanningen vervangen door de kracht van de natuur, na de watermolens zijn later de windmolens gekomen. We bekeken reeds de wind- en watermolens in Oudenaarde, Leupegem en Ename-Nederename. Nu brengen we ook een bezoekje aan de andere deelgemeenten. Geniet ook met ons mee van de stukjes in oud-Nederlands over gebeurtenissen in en om enkele molens in onze streek.

  Molens in en om Oudenaarde (deel 2)

  Zwadderkotmolen

  NonnenmolenNonnenmolen6

 • GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  OUDENAARDE ST-MARTENS-LATEM GENT-OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

  ST-MARTENS-LATEMOUDENAARDEOUDENAARDE

  SpiersSlaapOudenaardeDeinzestraat65(aanafritN60)055311030

  SpiersSlaapGentVrijdagmarkt38092255415

  SpiersSlaap&AupingPlazaSint-Martens-LatemKortrijksesteenweg18092218383&092216000 WWW.SPIERS.BE

  Spiers Slaapheet u welkom sinds 1881

  TIJDELIJKE VERJAARDAGPROMOTIES: Gratis bed bij Tempur, Innergetic of Seniorenmatras met bodem Sealy kennismakingskorting Complete boxspring met matrassen en hoofdbord vanaf 1649 Magnitude lente-actie En zo veel meer...

  Spiers Slaapheet u welkom sinds 1881

  TIJDELIJKE VERJAARDAGPROMOTIES: Gratis bed bij Tempur, Sealy kennismakingskorting

 • GE

  SC

  HIE

  DE

  NIS

  2/

  2

  De oude molen is de molen op Jagerij-Tissenhove met als plaatsnaam Meulecauter. Ook deze molen werd al vermeld in de documenten van de baron van Schorisse in 1571. Hij zou terug heropgebouwd zijn in 1768, maar niet meer op de oorspronkelijke plaats. Dit is een staakmolen, wat betekent dat de volledige molen die op een centrale staak staat op de wind kan worden gezet. Dit heet men kruien. De Tissenhovemolen hee de oudste geschiedenis van alle nog bestaande windmolens in Vlaanderen ! Hij wordt al in 1218 vermeld als molendinum de vento quod situm est juxta villam de Materne.

  In de nacht van 5 op 6 maart 1861 vond er een dief-stal plaats in de Ter Cruysse Molen. Hierbij de tekst die toen in een weekblaadje stond geschreven : De dieven waren langs den steert van de molen opgekropen en van daer door een venstertje gegaan, dat eenige meters van den grond was. Daar zij van binnen de poorten niet hadden kunnen openen, waren zij langs hetzelfde ven-stertje moeten terugkeren en hadden slechts eenen zak, waerin een dertigtal kilogrammen ongemalen tarwewaren, kunnen medenemen. Donderdag ging de we-duwe De Backer uit het gehucht Varent, te Mater, naer haren oven, en vond den gestolen kluts tarwe in den zel-ven zi en. Weldra liet zij het feit aen den policie van Audenaerde kennen en de policie kommissaris vergezeld van de twee veldwachters, gingen gisteren avond den oven bewaken. Toen het laat in den avond was kwam de genaemde Corre uit hetzelfde gehucht, die voorgaen-delijk nog met de policie kennis had gemaekt en haelde er den zak uit, maer hoe verwonderd stond hij te zien, wanneer hij door de policiemannen aengevat, gebonden en naer het gevang geleid werd, waeruit hij nog maer

  onlangs gekomen was. Deze oorspronkelijk hou-ten molen werd vervangen door een stenen molen aan de andere kant van de weg. In 1932 werd deze molen afgebroken.

  Eind 1700 sprak men van de Nieuwe Molen aan de Holleweg. Ondanks hij zo dicht bij het dorp van Mater stond, was dit toch grondgebied Volkegem. De naam doet vermoeden dat er dus een oudere molen was. In 1960 werden de laatste 2 wieken van deze molen afgebroken. Doorheen de jaren kreeg hij ook de naam Hauwaertmolen en Vercleyenmolen.

  Het klooster van Maagdendale had ook in Melden een windmolen, de Neirste Meulen, net zoals de baron van Pamele er een had. Er waren ook 4 wa-termolens, een van de bekendere is de Nedermolen van de familie Vanderdonckt, een watermolen die al bestond in de 16de eeuw en dat op de wijk Pladutse.

  Mullem had een watermolen en een windmolen. Deze laatste zie je nog steeds langs de N60. Deze Bekemolen is een bovenkruier of ook Hollander genoemd want deze grondmolen is hoger gebouwd en hee op een bepaalde hoogte rondom een plat-form van waarop de molenaar de kap en de wieken kon verdraaien. Omdat de windvang op deze plek niet echt toereikend was, hee de molen nooit goed gefunctioneerd.

  In Heurne stond de molen eurne. Hier speelde zich in 1857 een drama af. De molenaar was gestor-ven en zijn vrouw kon haar verdriet niet meester. Ze doodde met een strijkijzer haar zoontje en wou dan in de Schelde springen. Ze werd tegengehouden door enkele mensen en afgevoerd naar het krank-zinnigen gesticht in Gent

  In Eine had je de Marollemolen, dit was een wa-termolen en werd enkel ingezet voor eigen gebruik wegens de beperkheid van water.De Meesmolen was een windmolen en werd vernie-tigd tijdens de eerste wereldoorlog.

  In Bevere waren er zeker 11 windmolens, waaron-der de Slagmolen, de Schorsemolen en t Schandael of Torrekot. Achtkantige stenen windmolens had-den de naam De Ruine en Den Osse. Een molen die vooral gebruikt werd om mout te malen voor de brouwerijen was De Spriet. Dan was er ook nog Van Caenegehems molen of Snuifmolen, Den Heere, het Van Brabantmolenke, de Kapellemolen, de molen van Rosseel en de Vogelzang.

  (Tekst : Frederic de Vos - Fotos : A. De Vos) Met bijzondere dank aan Julien L. . Vandepu e

  Tissenhovemolen (Mater)

  8

 • M. Van Torhoutstraat 179 - Oudenaarde (Ename)0495 43 94 82 - [email protected]

  Bel of mail voor een gratis prijsofferte !

  De Busscher BrunoAlle behangwerken

  Alle binnen- en buiten schilderwerkenSpecialiteit : het schilderen van buitengevels

  SCHOONMAAKBEDRIJF

  SCHOONMAAK

  RUITENWAS

  TUINONDERHOUD

  KARWEIDIENSTEN

  Gevaertsdreef 21

  9700 Oudenaarde

  [email protected]

  0498 47 61 25 (Antoine)

  0493 71 06 18 (Johan)

  bvba

  Condensdroogkast

  WTE 84303

  Koelkast inox A+

  KSR 34V42

  Wasmachine A -20%

  WAQ 28370

  Vitrokeramisch fornuis

  HCE 722120

  DiepvriezerNofrost A+ 6 laden

  GSN 24V23

  Zonnestraat 109, rue du Soleil Ronse / Renaix 055 21 38 62 www.paulverschelden.be

  EN NOG VELE ANDERE PROMOTIES !

  AL DEZE -PRODUCTEN ELK AAN 499,00

  Verschelden

 • SP

  OR

  T

  1990 - Recrean Oudenaarde ; uitvinder van een nieuwe sportdiscipline.

  Jan Vercammen, sportleraar en baas van de Recrean kwam begin 1991 op het idee om zuiver voor de fun een tornooitje te organise-ren met de 4 racketsporten die in de Recrean beoefend werden. Zij bedachten reglementen, opdat iedereen zou kunnen meedoen, top-sporters en recreanten en natuurlijk om de beste allround sporters in hun categorie te kunnen belonen. Zo werd het spannend en vooral plezierig. Jan had toen nog geen ver-moeden dat Racketlon al 10 jaar eerder in Zweden en Finland gespeeld werd. Noch in Belgi noch in al de andere landen van de we-reld was : Racketlon bekend.

  Racketlon gaat internationaal.

  Na de vele tornooien stichtten de clubs in 2004 de Landelijke Racketlon Federatie (LRF) en breekt Oudenaarde zowel met de resultaten als het aantal deelnemers alle records. Gert Peersman (Professor Monetaire Economie aan de universiteit van Gent en A-speler tafel-tennis) wordt voorzitter. Twee jaar laterorganiseerde Recrean in Oudenaarde het Wereldkampioenschap met 444 deelnemers uit 25 landen. Het beste tornooi ooit stond overal te lezen.

  20ste King of Racket, Belgian Open Racketlon

  4 x tafeltennis, 4 x badminton, 4 x squash en 6 x tennis spelen alle deelnemers in die volg-orde. Niet enkel de A-spelers ; de top van de

  racketsport, maar ook liefhebbers die geen klassement hebben kunnen meedoen en spelenop het plein naast hun grote favoriet of voorbeeld. Het wordt het grootste tornooi in Europa met meer dan 200 deelnemers uit alle landen van de wereld. Belgian Open (Oudenaarde) is naast Malmo (Zweden), Milaan, Zurich en Wenen n van de Super World Tour.

  Een tentoonstelling met alle memorabele mo-menten zal te bekijken zijn. Vanaf donderdag 2 juni tot zondag 5 juni zal het Sportcentrum Recrean in feeststemming zijn.

  Randeevoe wenst Recrean een allerbeste King of Rackets toe. (Tekst : Chris van der Steen)

  Van 2 tot 5 juni wordt in de Recrean, gelegen aan de Eindrieskaai in Oudenaarde n van de 4 Super World Tour, de Grand Slam van het Racketlon, ge-speeld. Racketlon is zoals Triathlon een individuele meerkamp van 4 racketsporten, met name tafeltennis, badminton, squash en tennis.

  20 jaar King of rackets

  10

 • CENTRUM

  BRADERIERONSE

  27-06-11van 08 tot 20 uur

  MA

  AN

  DA

  G

  Een organisatie van de Unie der Handelaars, in samenwerking met het Stadsbestuur.

  R

  ON

  SE

  U

  N IE D

  E R H A N D E L AA

  RS

  UN

  I ON

  DE S C O M M E R

  C AN

  T S

  RE

  NA

  IX

 • Randeevoe brengt je op ideen voor

  VADERDAG

  Hoogstraat 19 | Ronse | 055 21 26 19 www.dhondtelectrosystems.be

  fi [email protected]

  Beosound 8, dock uw I-pod, I-phone of I-pad en luister zoals de artiest het bedoeld heeft.

  Ik ben mooi mezelf !

  VOORTAANGAANWIJGRAAG

  METUINBAD!

  Een compleet bad- en bodygamma van ICI PARIS XL

  Olm

  Markt 34 | Oudenaarde | 055 31 10 23

  brengt je op ideen voor

  VADERDAG

  Buissestraat 34 | Kluisbergen | 055 38 84 07 | www.jowan.be

  Polo Fynch Hatton aan 45

  Krekelput 17 | Oudenaarde | 055 30 29 08

  Broodstraat 18 | Oudenaarde | 055 31 24 79

  [email protected] | www.deolm.be

  Nederstraat 15 | Oudenaarde | 055 30 37 89 | [email protected]

  Oswald Ponettestr. 29 | Ronse | 055 21 59 94

  PIZZERIA

  Trakteer je vader met de beste pizza van de streek

  VAN WAMBEKE

  Verras vader met een heerlijke fles wijn, een exclusieve whisky... Dat voor elk budget en in leuke geschenkverpakking !

  [email protected]

  Nederstraat 61 | Oudenaarde | 055 38 76 45

 • Randeevoe brengt je op ideen voor

  VADERDAG

  Hoogstraat 19 | Ronse | 055 21 26 19 www.dhondtelectrosystems.be

  fi [email protected]

  Beosound 8, dock uw I-pod, I-phone of I-pad en luister zoals de artiest het bedoeld heeft.

  Ik ben mooi mezelf !

  VOORTAANGAANWIJGRAAG

  METUINBAD!

  Een compleet bad- en bodygamma van ICI PARIS XL

  Olm

  Markt 34 | Oudenaarde | 055 31 10 23

  brengt je op ideen voor

  VADERDAG

  Buissestraat 34 | Kluisbergen | 055 38 84 07 | www.jowan.be

  Polo Fynch Hatton aan 45

  Krekelput 17 | Oudenaarde | 055 30 29 08

  Broodstraat 18 | Oudenaarde | 055 31 24 79

  [email protected] | www.deolm.be

  Nederstraat 15 | Oudenaarde | 055 30 37 89 | [email protected]

  Oswald Ponettestr. 29 | Ronse | 055 21 59 94

  PIZZERIA

  Trakteer je vader met de beste pizza van de streek

  VAN WAMBEKE

  Verras vader met een heerlijke fles wijn, een exclusieve whisky... Dat voor elk budget en in leuke geschenkverpakking !

  [email protected]

  Nederstraat 61 | Oudenaarde | 055 38 76 45

  Gentstraat 198 9700 Oudenaarde (Eine) 055 330 3310476 48 47 69 [email protected] www.tuboma.be

  DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK GAZON

  VANAF 1499,00

  Broodstr. 21 - Oudenaarde - [email protected] 055 31 21 70- www.elebaut-oudenaarde.be

  Openingsuren : 9.30u -12u en 14u -18.30 Zondag en maandag gesloten

 • EX

  PO

  In 2022 zullen alle graven met een eeuwig durende concessie onherroepelijk verloren gaan ; de wetgever hee een decreet uitgevaardigd waarbij eeuwig tot 50 jaar herleid wordt. Nochtans staan in begraafplaat-sen en kerkhoven monumenten die als waardevol erfgoed voor de sloophamer moeten gevrijwaard worden. Zo bevinden zich op de begraafplaats aan de Dijkstraat, de oudste van Oudenaarde, zeer merk-waardige monumenten waarvan de symboliek soms niet is wat je denkt.

  Francine, de echtgenote van grafdelver Jacques, hee een open boek met een ezelsoor op haar graf liggen. Als symbool zou je zeggen : een open boek, een Bijbel en de plooi als teken van een afgebroken leven. Toen Bernade e, de stadsgids, het aan grafdelver Jacques vroeg gaf hij een eenvoudig antwoord : Mijn vrouw zat altijd in boeken te bladeren, zij was een echte boekenworm. Zo zie je maar dat niet alle symboliek op dezelfde manier kan uitgelegd worden.

  De twee graven van de gebroeders Gevaert, van de textielfabrieken in de buurt, liggen heel ver uit elkaar. Zij leefden in onmin en hebben dat na hun leven ver-der gezet In het gravenpaleis van de familie ien-pondt kunnen nog 10 personen bij. Zij wensen na hun dood nog steeds samen te blijven.

  Toen de rijken in de kerk begraven werden moest veel-vuldig gebruik gemaakt worden van wierook om delijkgeur te verdrijven. De uitdrukking rijke stinkers ver-wijst ernaar. In 1784 vaardigde Keizer koster Jozef IIvan Oostenrijk een wet uit waarbij iedereen buiten de

  stadsmuren moest begraven worden. De Dijkstraat was een bleekweide en lag buiten de stadsmuren. Een bleekweide, bleekveld of bleek is een kortgemaaide grasweide die diende om linnen te bleken. En jaar nahet uitvaardigen van die wet hee Oudenaarde de aanvraag gedaan om daar dan een begraafplaats te ma-ken. De documenten - zeldzaam in hun soort - zijn te bezichtigen tijdens de tentoonstelling in de Sint Walburgakerk. Ook waardevolle kostbare rouwprent-jes uit de collectie van Mevrouw Rosa Dhont-Nollens, Mevrouw Lucie Vandermeersch, de Heer Roger De Jaegher en vele anderen geven de tand des tijds aan. Bovendien zijn de rouw - en kerkgewaden uit de col-lectie van Sint Walburga en rouwkledij uit de collectie van de heer Freddy Bov te bezichtigen.

  Gisteren, toen de mens in de straat noch kon lezen of schrijven waren doodsprentjes het enige tastbare dat overbleef van een geliefde die stierf. De ziel ging naar de hemel, het lijf in de grond en het prentje was er om hen te gedenken. De symbolen op de prentjes vertellenhet verhaal van de overledene. Sommige rouwprent-jes zijn zeer kostbaar en worden duur verhandeld. Bij begrafenissen van invloedrijke personen of bij een verdacht overlijden, dat het uitgebreide nieuws hee gehaald, gaan verzamelaars tot 5x toe aanschuiven om een aantal rouwprentjes te bemachtigen. Die prentjes worden dan op eBay voor veel geld aangeboden.

  Zaterdag 4 en zondag 5 juni zijn gidsbeurten voorzien op de begraafplaats aan de Dijkstraat en in de Sint Walburgakerk. Reservatie Dienst Toerisme : 055 31 72 51 (Tekst : Chris van der Steen)

  Een dood-gewoon verhaal over de symboliek en de vormgeving bij een overlijden en begrafenis. Van oudsher zoekt de mens om nooit o e nimmer afscheid te nemen van een geliefde, een naaste, een kind, maar de dood is nabij en onafwendbaar. In hartje zomer organiseert het Davidsfonds Oudenaarde-Bevere een opmerkelijke tentoonstelling over doodsprentjes, rouwkledij en kerkge-waden gebruikt tijdens rouwplechtigheden.

  Heden ik, morgen jijTentoonstelling in de Sint Walburgakerk van 3 juni tot 2 oktober 2011.

  14

 • EX

  PO

  In 2022 zullen alle graven met een eeuwig durende concessie onherroepelijk verloren gaan ; de wetgever hee een decreet uitgevaardigd waarbij eeuwig tot 50 jaar herleid wordt. Nochtans staan in begraafplaat-sen en kerkhoven monumenten die als waardevol erfgoed voor de sloophamer moeten gevrijwaard worden. Zo bevinden zich op de begraafplaats aan de Dijkstraat, de oudste van Oudenaarde, zeer merk-waardige monumenten waarvan de symboliek soms niet is wat je denkt.

  Francine, de echtgenote van grafdelver Jacques, hee een open boek met een ezelsoor op haar graf liggen. Als symbool zou je zeggen : een open boek, een Bijbel en de plooi als teken van een afgebroken leven. Toen Bernade e, de stadsgids, het aan grafdelver Jacques vroeg gaf hij een eenvoudig antwoord : Mijn vrouw zat altijd in boeken te bladeren, zij was een echte boekenworm. Zo zie je maar dat niet alle symboliek op dezelfde manier kan uitgelegd worden.

  De twee graven van de gebroeders Gevaert, van de textielfabrieken in de buurt, liggen heel ver uit elkaar. Zij leefden in onmin en hebben dat na hun leven ver-der gezet In het gravenpaleis van de familie ien-pondt kunnen nog 10 personen bij. Zij wensen na hun dood nog steeds samen te blijven.

  Toen de rijken in de kerk begraven werden moest veel-vuldig gebruik gemaakt worden van wierook om delijkgeur te verdrijven. De uitdrukking rijke stinkers ver-wijst ernaar. In 1784 vaardigde Keizer koster Jozef IIvan Oostenrijk een wet uit waarbij iedereen buiten de

  stadsmuren moest begraven worden. De Dijkstraat was een bleekweide en lag buiten de stadsmuren. Een bleekweide, bleekveld of bleek is een kortgemaaide grasweide die diende om linnen te bleken. En jaar nahet uitvaardigen van die wet hee Oudenaarde de aanvraag gedaan om daar dan een begraafplaats te ma-ken. De documenten - zeldzaam in hun soort - zijn te bezichtigen tijdens de tentoonstelling in de Sint Walburgakerk. Ook waardevolle kostbare rouwprent-jes uit de collectie van Mevrouw Rosa Dhont-Nollens, Mevrouw Lucie Vandermeersch, de Heer Roger De Jaegher en vele anderen geven de tand des tijds aan. Bovendien zijn de rouw - en kerkgewaden uit de col-lectie van Sint Walburga en rouwkledij uit de collectie van de heer Freddy Bov te bezichtigen.

  Gisteren, toen de mens in de straat noch kon lezen of schrijven waren doodsprentjes het enige tastbare dat overbleef van een geliefde die stierf. De ziel ging naar de hemel, het lijf in de grond en het prentje was er om hen te gedenken. De symbolen op de prentjes vertellenhet verhaal van de overledene. Sommige rouwprent-jes zijn zeer kostbaar en worden duur verhandeld. Bij begrafenissen van invloedrijke personen of bij een verdacht overlijden, dat het uitgebreide nieuws hee gehaald, gaan verzamelaars tot 5x toe aanschuiven om een aantal rouwprentjes te bemachtigen. Die prentjes worden dan op eBay voor veel geld aangeboden.

  Zaterdag 4 en zondag 5 juni zijn gidsbeurten voorzien op de begraafplaats aan de Dijkstraat en in de Sint Walburgakerk. Reservatie Dienst Toerisme : 055 31 72 51 (Tekst : Chris van der Steen)

  Een dood-gewoon verhaal over de symboliek en de vormgeving bij een overlijden en begrafenis. Van oudsher zoekt de mens om nooit o e nimmer afscheid te nemen van een geliefde, een naaste, een kind, maar de dood is nabij en onafwendbaar. In hartje zomer organiseert het Davidsfonds Oudenaarde-Bevere een opmerkelijke tentoonstelling over doodsprentjes, rouwkledij en kerkge-waden gebruikt tijdens rouwplechtigheden.

  Heden ik, morgen jijTentoonstelling in de Sint Walburgakerk van 3 juni tot 2 oktober 2011.

  NevejaNs Geert BvBa

  OhiOstraat 1429700 OudenaardeteL. 0472 96 15 88

  STORTMOGELIJKHEDEN MET EIGEN WEEGBRUG VOOR :

  PARTICULIERENPROFESSIONELEN

  VERHUUR

  CONTAINERDIENSTBereikbaar 24/24 - 7/7dService binnen de 24u

  CATTE CONTAINERS Bedrijvenpark Coupure 14 9700 Oudenaarde [email protected] www.cattecontainers.beDagelijks van 7.30u-18.30u Zaterdag van 8u-12u

  055 30 12 73

  BESCHIKBAARGEBROKEN MENGPUIN & ZEEFZAND

  laag-energiewoningen | passiefhuizen | inblaasisolatie | timmerwerkenMussestraat 59680 Maarkedal

  T +32 55 31 93 08F +32 55 31 93 08

  [email protected]

  Mussestraat 59680 Maarkedal

  T +32 55 31 93 08F +32 55 31 93 08

  [email protected]

 • SP

  OR

  T

  R : Wanneer kwam je in aanraking met cross ?Ik liep mijn eerste cross in Aalter in 2009, ik behaalde er de derde plaats. Jos Revyn, intussen mijn trainer, zag me lopen tijdens de parkloop in Oudenaarde en hee me gemotiveerd om met hem te trainen, ik loop nu iets meer dan twee jaar.

  R : Hoeveel crossen loop je per seizoen ? Welke zijn de belangrijkste ?Ik loop ongeveer tien crossen per seizoen, de be-langrijkste zijn het provinciaal kampioenschap en het Belgisch kampioenschap.

  R : Wat vond je zelf je mooiste prestatie ?Mijn derde plaats op een interland in Tilburg vorig jaar, maar ook op mijn provinciale titel in Deinze dit jaar.

  R : Wat wil je nog bereiken binnen de cross ?Ik hoop ooit Belgisch kampioen te worden, maar voor dit jaar wil ik nog proberen op het po-dium te staan tijdens de Vlaamse en Belgische kampioenschappen 1.500 of 3.000 meter op de piste.

  R : Ben je lid van een club ? Zoja, welke ?Ik ben lid van kasvo Oudenaarde.

  R : Welke studierichting volg je ? Kan je dat goed combineren met je trainingen ?Ik volg de richting plant, dier en milieu op het

  VLIO in Oudenaarde en kan dat makkelijk com-bineren met vijf trainingen per week .

  R : Wil je nog iemand bedanken ?Ik heb echt veel aan Jos Revyn te danken, hij kan me echt heel erg motiveren, volgt alles op de voet op en neemt alle praktische beslommeringen bij wedstrijden voor zn rekening. Het is ook pre ig om samen met mijn trouwe loopmakkers te lo-pen. Zonder hen zou het een stuk saaier zijn ! (Tekst : Rogier Descamps)

  Dat de sportclubs in Oudenaarde barsten van het jong talent is alom geweten. In alle geleden van de sportwereld zijn ze aanwezig en vele van deze jonge atleten kapen ook op het hoogste niveau prijzen weg. Deze maand zocht Randeevoe een jong crosstalent op : Solomon Winnepeninckx. Cross is een loopsport waarbij op een niet verharde ondergrond ; gras, zand en aarde, gelopen wordt. Sommige atleten combineren de cross met de piste. Solomon is pas zestien en werd dit voorjaar Oost-Vlaams kampioen cross. Een uitgelezen moment om dit aanstormend talent enkele vragen te stellen.

  Cross - Oudenaarde : Solomon Winnepeninckx

  Bron : Het Laatste Nieuws, 09/02/2011

  PK Lebbeke 24.04.2011 (Bron : Blog - Atletiekclub De Boslopers - Lembeke)

  16

 • SP

  OR

  T

  R : Wanneer kwam je in aanraking met cross ?Ik liep mijn eerste cross in Aalter in 2009, ik behaalde er de derde plaats. Jos Revyn, intussen mijn trainer, zag me lopen tijdens de parkloop in Oudenaarde en hee me gemotiveerd om met hem te trainen, ik loop nu iets meer dan twee jaar.

  R : Hoeveel crossen loop je per seizoen ? Welke zijn de belangrijkste ?Ik loop ongeveer tien crossen per seizoen, de be-langrijkste zijn het provinciaal kampioenschap en het Belgisch kampioenschap.

  R : Wat vond je zelf je mooiste prestatie ?Mijn derde plaats op een interland in Tilburg vorig jaar, maar ook op mijn provinciale titel in Deinze dit jaar.

  R : Wat wil je nog bereiken binnen de cross ?Ik hoop ooit Belgisch kampioen te worden, maar voor dit jaar wil ik nog proberen op het po-dium te staan tijdens de Vlaamse en Belgische kampioenschappen 1.500 of 3.000 meter op de piste.

  R : Ben je lid van een club ? Zoja, welke ?Ik ben lid van kasvo Oudenaarde.

  R : Welke studierichting volg je ? Kan je dat goed combineren met je trainingen ?Ik volg de richting plant, dier en milieu op het

  VLIO in Oudenaarde en kan dat makkelijk com-bineren met vijf trainingen per week .

  R : Wil je nog iemand bedanken ?Ik heb echt veel aan Jos Revyn te danken, hij kan me echt heel erg motiveren, volgt alles op de voet op en neemt alle praktische beslommeringen bij wedstrijden voor zn rekening. Het is ook pre ig om samen met mijn trouwe loopmakkers te lo-pen. Zonder hen zou het een stuk saaier zijn ! (Tekst : Rogier Descamps)

  Dat de sportclubs in Oudenaarde barsten van het jong talent is alom geweten. In alle geleden van de sportwereld zijn ze aanwezig en vele van deze jonge atleten kapen ook op het hoogste niveau prijzen weg. Deze maand zocht Randeevoe een jong crosstalent op : Solomon Winnepeninckx. Cross is een loopsport waarbij op een niet verharde ondergrond ; gras, zand en aarde, gelopen wordt. Sommige atleten combineren de cross met de piste. Solomon is pas zestien en werd dit voorjaar Oost-Vlaams kampioen cross. Een uitgelezen moment om dit aanstormend talent enkele vragen te stellen.

  Cross - Oudenaarde : Solomon Winnepeninckx

  Bron : Het Laatste Nieuws, 09/02/2011

  PK Lebbeke 24.04.2011 (Bron : Blog - Atletiekclub De Boslopers - Lembeke)

  O.K.E. Bvba | Industriezone Klein Frankrijk | Ingang III | Schoonboeke 4 b | 9600 Ronse Tel. +32 (0)55 20 86 70 | Fax +32 (0)55 21 04 47 | E-mail [email protected]

  STOCKVERKOOP ZOMERCOLLECTIE

  DESTOCKAGE COLLECTION T

  Van 6 juni tot 10 juni - 14 u-18 uVan 11 juli tot 15 juli - 14 u-18 u

  Du 06.06 au 10.06 - 14 h-18 hDu 11.07 au 15.07 - 14 h-18 h

  BONGRATIS/GRATUITVliegende tuinkabouter (L 25 cm)

  Bij aankoop van 20 en bij afgifte van deze bon. Geldig van 6/06 tot 10/06 en van 11/07 tot 15/07. Zolang de voorraad strekt.

 • Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

  Paasfoor op de markt van Oudenaarde van 3 tot 11 april 2011.

 • Bij t Afslankhuys ben je geen nummer. Je wordt persoonlijk pro-fessioneel begeleid door gediplomeerden in het vak. Er wordt gestart met een guuranalyse waarbij uw vocht- en vetgehalte wordt gemeten. Gebaseerd op deze gegevens wordt er een op maat gemaakt programma voorgesteld.

  Het concept bij t AfslankHuys rust op 3 peilers, namelijk: het actieve en passieve gedeelte, aangevuld met een gepersonali-seerd voedingsadvies, uitgaande van zo weinig mogelijk bewerkte, maar pure voedingssto en. De zaakvoerder leert u bewust wor-den van de puurheid en weldaad van verse seizoensgroenten en fruit. De combinatie van deze 3 factoren zorgt ervoor dat u een uitstekend en blijvend resultaat kan behalen! Het actieve gedeelte: doelgerichte turnoefeningen in een turncabine met zuivere infraroodwarmte die de spieren opwarmt tot op het bot. Hierdoor ontstaat een maximale bloeddoorstroming en bekomt u zo een maximale vetverbranding. Het passieve gedeelte of het wellnessgedeelte bestaat uit een relaxatie en vibratiemassage op het lymfesysteem waarbij overtollige afvalsto en uit het lichaam gereduceerd worden. Bij het voedingsadvies wordt u gevraagd om concreet te noteren wat er allemaal genu igd wordt. Zo krijgt men een idee waar het beter kan en legt men u kort uit wat gezon-de voeding inhoudt. Zo kan u bewust worden wat voeding met uw lichaam doet. Het is een kwestie van gewoontes te doorbreken.

  t Afslankhuys is er voor elke lee ijd en hee niet enkel de be-doeling om te laten afslanken, maar u kan er ook terecht om een versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -guuranalyse en proefsessie! Mensen die sporten voelen zich goed, mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-nement : 100 euro korting de eerste zes maanden na uw beval-ling ! (niet cumuleerbaar met andere kortingen)

  guuranalyse en proefsessie! Mensen die sporten voelen zich goed, mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-nement : 100 euro korting de eerste zes maanden na uw beval-ling ! (niet cumuleerbaar met andere kortingen)

  mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-nement : 100 euro korting de eerste zes maanden na uw beval-

  mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-

  versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -guuranalyse en proefsessie! Mensen die sporten voelen zich goed, mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter.

  t Afslankhuys is er voor elke lee ijd en hee niet enkel de be-doeling om te laten afslanken, maar u kan er ook terecht om een versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -

  t Afslankhuys is er voor elke lee ijd en hee niet enkel de be-

  versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -guuranalyse en proefsessie! Mensen die sporten voelen zich goed,

  t Afslankhuys is er voor elke lee ijd en hee niet enkel de be-doeling om te laten afslanken, maar u kan er ook terecht om een versteviging van het lichaam te bekomen. Gratis een eerste -

  het lymfesysteem waarbij overtollige afvalsto en uit het lichaam gereduceerd worden. Bij het voedingsadvies wordt u gevraagd om concreet te noteren wat er allemaal genu igd wordt. Zo krijgt om concreet te noteren wat er allemaal genu igd wordt. Zo krijgt

  mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter.

  gereduceerd worden. Bij het voedingsadvies wordt u gevraagd het lymfesysteem waarbij overtollige afvalsto en uit het lichaam

  t Afslankhuys is er voor elke lee ijd en hee niet enkel de be-

  guuranalyse en proefsessie! Mensen die sporten voelen zich goed, mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : mensen die naar t Afslankhuys gaan voelen zich stukken beter. ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : ACTIE 1 : Zomerabonnement (van 27 juni t/m 26 augustus) : SUPER-promotie aan 299 ipv 425 ! ACTIE 2 : Mama-abon-

  PUBLIREPORTAGE

  SLANK - FIT - GEZOND

  MET T AFSLANKHUYS

  Slank-fit-gezond met t Afslankhuys - Hoogstraat 42 - 9700 Oudenaarde - 0477 08 51 98

  Inleiding

  Tekst (Tekst : Naam Familienaam)

  Oscar is een kruising van een fox, reu, bruin-wit, geboren op Kerstdag in het jaar 1999. Hij kwam bij ons terecht na het overlijden van zijn eigenaar.

  Ondanks zijn lee ijd is hij een actief hondje, maar hij komt niet zo goed overeen met andere hondjes en ka en. Oscar hee een plekje nodig waar hij tijdens zijn ouwe dag kan genieten van rustige wandelingen en een warm mandje. We plaat-sen Oscar dan ook liever niet bij mensen met kleine kinderen.

  Spijtig genoeg werd dit to e hondje enige tijd geleden aangevallen door een andere hond. Hij werd bijna de keel overgebeten, maar na een spoedoperatie en enige tijd bij een opvanggezin, is hij terug zijn oude, vrolijke zelve. Hij zit vol ongeduld te wachten op nieuwe baasjes.

  Voor meer informatie :Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming vzwP. Bergmansdreef (Citadelpark) 9000 GentT 09 222 53 03 www.dierenasielgent.be [email protected]

  Oscar zoekt nieuwe thuis

 • ACTIV

  ITEITENKALENDER

  VRIJDAG 3 JUNI TOT 2 OKTOBER

  di, woe, vr en za van 14u30 tot 17 udo van 10 u tot 17 uzo van 14 u30 tot 18 u

  Expo Heden ik. Organisatie van Davidsfonds Oudenaarde en Bevere. Zie pagina 14 van dit nummer.

  ZATERDAG 4 JUNI EN ZONDAG 5 JUNI

  zaterdag van 18u tot 21uzondag van 12u tot 15u

  Oesterfestijn - Yachting Vlaamse Ardennen nodigen u vriendelijk uit op hun jaarlijks oesterfestijn.6 oesters, glas wi e wijn, stokbrood of koude vleesschotelWaar : Het haventje, Trekweg linkeroever 1, OudenaardeInkom : 15Info en reservatie : 0472 32 33 11 of storten op rekening van T Haventje 001-5712086-26

  ZONDAG 5 JUNI

  vanaf 10 u30

  Open kerkendag Ename - De 15 kerken van het de-kenaat Oudenaarde zijn op zondag

  5 juni open en te bezichtigen.Waar : OudenaardeInkom : GratisContact : [email protected]

  ZONDAG 12 JUNI

  van 14 u tot 18 u

  De freinetschool De vier tuinen organiseert het 23ste sprookjes-bos. De sprookjes zijn reeds gekend : De Wolf en de 7 geitjes, De 6 werken van Hercules, Diep in de put, De kleine zeemeermin, Het rode etsje, De klokkenluider van Notre Dame.Waar : Park LiedtsInkom : 5 vvk, 6 adk, 4 kinderen leden gezinsbond, 1,5 OK-pas

  MAANDAG 13 JUNI EN MAANDAG 27 JUNI

  Zen meditatie cursus. Het vergt een groot vertrouwen om tijdens de meditatie onszelf te vergeten en op te gaan in nu en hier. Tijdens het zi en hoe er niets te gebeuren. Het is OK. Ik zit en adem in en adem uit. Waar : De Ast vzw,Zakske 2, OudenaardeInkom : vrije bijdrage, min. 3Info: [email protected]

  VRIJDAG 17 JUNI

  vanaf 19u30

  Wereldfeest 2011. 10 jaar al houden de buren Oudenaarde in de ban van al het lekkers wat de wereld te bieden hee . 10 jaar al biedt het Wereldfeest de ideale opener voor een zonnige en zuiderse zomerva-kantie. 10 jaar al vinden streekgeno-ten de weg naar de Brouwerstad om te genieten van wereldse ambiance. De 10de editie wordt er dus eentje om er absoluut bij te zijn. Zin om deze editie mee te vieren ? Schrijf je zo vlug mogelijk in. En verzeker je van een plaatsje bij de buren. Hou er rekening mee dat een plaats aan de ee afel nog steeds beperkt is. Voor wie het houdt bij muziek en ambiance is er op de dag zelf ook nog plaats. Wij ze en alvast onze feestneuzen op ! En u ?Waar : Op terreinen VTI Sint-Lucas, Gelukstede, OudenaardeInkom : volwassen 9, kind - 6 j. gratis, kind -12 j. 4 , Ok-pas 1,5 ;geen eten, maar wel meedansen 3.Info en reservatie : 055 23 79 01 of Veronique.depo [email protected](Reservatie is verplicht)

  ZATERDAG 18 JUNI

  van 9 u tot 19 u

  Minivoetbaltornooi - Crea Cup is terug met een nieuwe editie. Dit jaar zullen 20 ploegen tegen elkaar strijden voor de felbegeerde trofee. Inschrijven kan online opwww.kreacup.beWaar : Spor erreinen, Prins Leopoldstraat 89, OudenaardeInfo : www.kreacup.be

  MAANDAG 20 JUNI

  vanaf 19u30

  Infoavond Gehoorschade.Duidelijke informatie over gehoor-schade en geluidsoverlast door deskundige sprekers. Met getuigenis van Peter Van de Veire.

  Waar : Volkszaal, Markt 1, OudenaardeInkom : gratisInfo : www.eenenaloor.be

  DONDERDAG 23 JUNI

  van 19u30 tot 22 u

  Voordracht- en informatieavond Euthanasie en palliatieve zorg.Euthanasie wordt meer en meer een bespreekbaar onderwerp. Er komen lms en boeken over uit, er worden reportages gemaakt, De regelge-ving in Belgi is n van de meest vooruitstrevende ter wereld. Wat is het verschil tussen euthanasie, pas-sieve en actieve levensbeindiging, sedatie en palliatieve zorg ? Zijn er nog hiaten in de Belgische wetge-ving ? En wat met minderjarigen ?Waar : Vrijzinnig Centrum Liedts Inkom : gratisInfo : 055 30 10 30 of www.zoalsikhetwil.be

  VRIJDAG 24 JUNI TOT MAANDAG 27 JUNI

  vanaf 19u30

  Adriaan Brouwer bierfeesten. Van vrij 24 tot zon 26 juni wordt de Oudenaardse binnenstad opnieuw overspoeld door feestvierders die volop willen proeven van de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde. Eerder hebben de organisatoren, brouwerijen Roman en Liefmans en de Stad Oudenaarde, al aangegeven dat ze op hetzelfde elan willen voort-gaan als vorig jaar.

  Waar : Op en rond de Markt van Oudenaarde

  ZATERDAG 25 JUNI

  van 10u tot 18u

  De Kadeefeesten worden jaarlijks georganiseerd op de zaterdag van

  de Bierenfeesten, dankzij een perfec-te samenwerking tussen de stedelijke jeugddienst en het Hoogstraatco-mit. De hele Hoogstraat wordt dan omgebouwd tot een pretpark voor n dag met a racties voor kleine en minder kleine kinderen. Er is extra hulp aanwezig om kinderen met een handicap te begeleiden op de verschillende a racties. Het kinderfeest wordt afgesloten om 16u30 met een bijzonder optreden op het groot podium op de Markt. Waar : Hoogstraat, OudenaardeInkom : gratis Info : Stedelijke Jeugddienst,055 33 44 90

  ZATERDAG 25 JUNI

  van 19u tot 24u

  [email protected] Met op-tredens van Kathleen Vandenhoudt, Morrison Hotel, Flying Horseman.

  Zie pagina 4 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom : gratisInfo : 055 53 35 13 [email protected]

  DINSDAG 28 JUNI

  van 21 u30

  Na de onvermijde-lijke examens is het weer tijd voor een spe erend feestje !

  De leerlingenraad van het SBC organiseert opnieuw D procla-matiefuif met namen als Raving George, Dilly Boys, Boombastic, Get

  rudy, De headliner wordt nog even geheim gehouden want het zal de moeite lonen !Waar : De Qubus, Lindestraat 45, OudenaardeInkom : 4Info : www.facebook.com/pages/Leerlingenraad-SBC

  ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULI

  Havenfeesten - De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd! Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rondvaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialitei-ten en s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitief-concert en om te eindigen een etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

  20

 • ACTIV

  ITEITENKALENDER

  VRIJDAG 3 JUNI TOT 2 OKTOBER

  di, woe, vr en za van 14u30 tot 17 udo van 10 u tot 17 uzo van 14 u30 tot 18 u

  Expo Heden ik. Organisatie van Davidsfonds Oudenaarde en Bevere. Zie pagina 14 van dit nummer.

  ZATERDAG 4 JUNI EN ZONDAG 5 JUNI

  zaterdag van 18u tot 21uzondag van 12u tot 15u

  Oesterfestijn - Yachting Vlaamse Ardennen nodigen u vriendelijk uit op hun jaarlijks oesterfestijn.6 oesters, glas wi e wijn, stokbrood of koude vleesschotelWaar : Het haventje, Trekweg linkeroever 1, OudenaardeInkom : 15Info en reservatie : 0472 32 33 11 of storten op rekening van T Haventje 001-5712086-26

  ZONDAG 5 JUNI

  vanaf 10 u30

  Open kerkendag Ename - De 15 kerken van het de-kenaat Oudenaarde zijn op zondag

  5 juni open en te bezichtigen.Waar : OudenaardeInkom : GratisContact : [email protected]

  ZONDAG 12 JUNI

  van 14 u tot 18 u

  De freinetschool De vier tuinen organiseert het 23ste sprookjes-bos. De sprookjes zijn reeds gekend : De Wolf en de 7 geitjes, De 6 werken van Hercules, Diep in de put, De kleine zeemeermin, Het rode etsje, De klokkenluider van Notre Dame.Waar : Park LiedtsInkom : 5 vvk, 6 adk, 4 kinderen leden gezinsbond, 1,5 OK-pas

  MAANDAG 13 JUNI EN MAANDAG 27 JUNI

  Zen meditatie cursus. Het vergt een groot vertrouwen om tijdens de meditatie onszelf te vergeten en op te gaan in nu en hier. Tijdens het zi en hoe er niets te gebeuren. Het is OK. Ik zit en adem in en adem uit. Waar : De Ast vzw,Zakske 2, OudenaardeInkom : vrije bijdrage, min. 3Info: [email protected]

  VRIJDAG 17 JUNI

  vanaf 19u30

  Wereldfeest 2011. 10 jaar al houden de buren Oudenaarde in de ban van al het lekkers wat de wereld te bieden hee . 10 jaar al biedt het Wereldfeest de ideale opener voor een zonnige en zuiderse zomerva-kantie. 10 jaar al vinden streekgeno-ten de weg naar de Brouwerstad om te genieten van wereldse ambiance. De 10de editie wordt er dus eentje om er absoluut bij te zijn. Zin om deze editie mee te vieren ? Schrijf je zo vlug mogelijk in. En verzeker je van een plaatsje bij de buren. Hou er rekening mee dat een plaats aan de ee afel nog steeds beperkt is. Voor wie het houdt bij muziek en ambiance is er op de dag zelf ook nog plaats. Wij ze en alvast onze feestneuzen op ! En u ?Waar : Op terreinen VTI Sint-Lucas, Gelukstede, OudenaardeInkom : volwassen 9, kind - 6 j. gratis, kind -12 j. 4 , Ok-pas 1,5 ;geen eten, maar wel meedansen 3.Info en reservatie : 055 23 79 01 of Veronique.depo [email protected](Reservatie is verplicht)

  ZATERDAG 18 JUNI

  van 9 u tot 19 u

  Minivoetbaltornooi - Crea Cup is terug met een nieuwe editie. Dit jaar zullen 20 ploegen tegen elkaar strijden voor de felbegeerde trofee. Inschrijven kan online opwww.kreacup.beWaar : Spor erreinen, Prins Leopoldstraat 89, OudenaardeInfo : www.kreacup.be

  MAANDAG 20 JUNI

  vanaf 19u30

  Infoavond Gehoorschade.Duidelijke informatie over gehoor-schade en geluidsoverlast door deskundige sprekers. Met getuigenis van Peter Van de Veire.

  Waar : Volkszaal, Markt 1, OudenaardeInkom : gratisInfo : www.eenenaloor.be

  DONDERDAG 23 JUNI

  van 19u30 tot 22 u

  Voordracht- en informatieavond Euthanasie en palliatieve zorg.Euthanasie wordt meer en meer een bespreekbaar onderwerp. Er komen lms en boeken over uit, er worden reportages gemaakt, De regelge-ving in Belgi is n van de meest vooruitstrevende ter wereld. Wat is het verschil tussen euthanasie, pas-sieve en actieve levensbeindiging, sedatie en palliatieve zorg ? Zijn er nog hiaten in de Belgische wetge-ving ? En wat met minderjarigen ?Waar : Vrijzinnig Centrum Liedts Inkom : gratisInfo : 055 30 10 30 of www.zoalsikhetwil.be

  VRIJDAG 24 JUNI TOT MAANDAG 27 JUNI

  vanaf 19u30

  Adriaan Brouwer bierfeesten. Van vrij 24 tot zon 26 juni wordt de Oudenaardse binnenstad opnieuw overspoeld door feestvierders die volop willen proeven van de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde. Eerder hebben de organisatoren, brouwerijen Roman en Liefmans en de Stad Oudenaarde, al aangegeven dat ze op hetzelfde elan willen voort-gaan als vorig jaar.

  Waar : Op en rond de Markt van Oudenaarde

  ZATERDAG 25 JUNI

  van 10u tot 18u

  De Kadeefeesten worden jaarlijks georganiseerd op de zaterdag van

  de Bierenfeesten, dankzij een perfec-te samenwerking tussen de stedelijke jeugddienst en het Hoogstraatco-mit. De hele Hoogstraat wordt dan omgebouwd tot een pretpark voor n dag met a racties voor kleine en minder kleine kinderen. Er is extra hulp aanwezig om kinderen met een handicap te begeleiden op de verschillende a racties. Het kinderfeest wordt afgesloten om 16u30 met een bijzonder optreden op het groot podium op de Markt. Waar : Hoogstraat, OudenaardeInkom : gratis Info : Stedelijke Jeugddienst,055 33 44 90

  ZATERDAG 25 JUNI

  van 19u tot 24u

  [email protected] Met op-tredens van Kathleen Vandenhoudt, Morrison Hotel, Flying Horseman.

  Zie pagina 4 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom : gratisInfo : 055 53 35 13 [email protected]

  DINSDAG 28 JUNI

  van 21 u30

  Na de onvermijde-lijke examens is het weer tijd voor een spe erend feestje !

  De leerlingenraad van het SBC organiseert opnieuw D procla-matiefuif met namen als Raving George, Dilly Boys, Boombastic, Get

  rudy, De headliner wordt nog even geheim gehouden want het zal de moeite lonen !Waar : De Qubus, Lindestraat 45, OudenaardeInkom : 4Info : www.facebook.com/pages/Leerlingenraad-SBC

  ZATERDAG 2 JULI EN ZONDAG 3 JULI

  Havenfeesten - De Passantenhaven bestaat 12 jaar en dit wordt gevierd! Er zijn zaterdagnamiddag o.a. gratis rondvaarten op de Schelde, een terras met Oudenaardse specialitei-ten en s avonds een walking dinner. Zondag is er o.a. een ruilbeurs voor champagnecapsules, een aperitief-concert en om te eindigen een etstocht met prijsuitdeling.Waar : Passantenhaven, Trekweg Linkeroever, OudenaardeInkom : gratisInfo : 0475 60 70 53 of www.yachtingvlaamseardennen.com

  V.E.H. Tuinconstructies TuinmeubelenNIEUWE PONTSTRAAT 2 - RONSE - T 055 20 73 80

  F 055 20 78 55 - [email protected] - WWW.VEH.BE

  BARBECUE

  MONOLITH

  GRANDHALL

  DANCOOK

  OKLAHOMA

  TUINBERGINGEN TUINMEUBELEN TERRASSEN PARASOLSwww.veh.be voor al onze producten

  MA T.E.M. ZA 8.30u-18u - ZO 14-18u (01/03-30/06) - FEESTDAGEN GESLOTEN

  Tall

  ieu

  & T

  all

  ieu

  - w

  ww

  .Tn

  T.be

  Oorman beschermt uw gehoor!

  bon -i5 eurobij aankoop van op maat gemaakte oordoppen, geldig tot 31/08/2011.

  nice soundt oorhuis oudenaarde Markt 10 - 9700 Oudenaarde 055 300 260 - [email protected]

  t oorhuis ronse Wijnstraat 60 - 9600 Ronse 055 30 54 09 - [email protected]

  WWW.OORhuis.be - [email protected] 90 155 (gratis nummer)

 • Ze zijn helaas van alle tijden. Sociale, politieke en religieuze con- icten. Geweld, oorlogen. De menselijke soort is er meesterlijk in. Soms zijn die agressies legitiem, hebben ze een lovenswaardige of te rechtvaardigen achtergrond. Heel dikwijls ook is de waanzin niet ver weg. De Arabische lente, Libi, het Midden-Oosten, de oorlog tegen het terrorisme, volkenmoorden in Afrika. Voorbeelden (?!) in overvloed. En steeds is er die verschrikking, het schreeuwen van stemmen, wezenloze blikken, het wanhopig zoeken naar verloren zonen, broers, vrienden. Elk houvast lijkt verdwenen, elk elemen-tair recht gesmoord. Al decennialang wordt ons haast dagelijks bericht over spanningen, acties en reacties in de Palestijnse gebie-den en Isral. Die broeihaard van onredelijkheid intrigeert me al lang. Ik schreef er een gedicht over. Van uit het oogpunt van de universele moeder. Het is helaas van alle tijden. (Tekst : Paul Cox)

  KO

  P V

  AN

  DE

  MA

  AN

  DP

  OE

  ZIE

  Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds begeleid ik het met een korte introductie en/of situering.

  PALESTIJNSE SLAAP

  Zou je al slapen ?En als je slaaptzou je kunnen dromenzonder op te schrikken ?Zou je ze in je slaapweer tegenkomen,de dwazen en scho endie alles en iedereenroerloos maken, zelfshet opgedroogd verdrietvan dode zonen ?

  Zou je al slapen ?En zou je,tegen beter weten in,toch verder dromenals je wakker schrikt ?Moeder ?

  Paul Cox

  Als 6-jarige sno er croste Rikske met de grote mee die in de achtertuin van de Buyles, op het Fonteinplein, hun basketbalmatchen speelden. De knepen van het spel moesten hem niet meer aangeleerd worden toen hij enkele jaren later in de ploeg opgesteld stond en meer dan behoorlijk zijn steentje bijdroeg om van de Haantjes een succesploeg te maken. Rik, middelmatig van lengte, speelde meestal vleugel. Vanuit die positie kon hij ge-makkelijker sho en. Het spel werd altijd buiten gespeeld. Zo bespeelde hij tot zijn 33ste alle basketpleinen van Oost-Vlaanderen. En omdat hij een basketbal opgegeten hee , dixit Rik Buyle, is hij na zijn speeltijd bestuurs-lid geworden om na verloop van tijd zijn broer als voorzi er op te volgen. Na ups en downs zijn de Haantjes vandaag opnieuw aan een forse klim bezig, sponsors voelen zich goed bij de ploeg, het bestuur is op post en opnieuw hebben zij een wijze beslissing genomen. Zij mochten nu al overgaan naar 2de nationale, maar omwille van de hoge bondskosten en de administratieve rompslomp zijn ze nog in 3de nationale gebleven. Volgend seizoen mikken de Haantjes en Rik Buyle op de overwinning en zullen ze klaar zijn om de grote stap naar 2de nationale te ze en met Rik Buyle als ere erevoorzi er met 50 jaren loyale dienst. (Tekst : Chris van der Steen)

  Rik BuyleElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

  Factsheet :Naam & voornaam : Rik Buyle Beroep : Erevoorzi er van de basketbalploeg Haantjes Geboortejaar : 1942

  Omdat Rik al veel mensen heus basketplezier hee bezorgd is hij deze keer onze Kop van de Maand.22

 • SchapendrieS 9 - 9700 Oudenaarde - 055 30 99 49 - www.pOrtaS.be Grote baan (N60) Oudenaardsesteenweg richting Ronse - 500 m voorbij rondpunt Leupegem rechts inslaan

  Individuele renovatieoplossingen in en rond uw woning

  deuren trappen plafOndS Op maat keukenSkaStSyStemen Op maat

  VOOR VOOR VOOR

  OpendeurdaGenzaterdag 18 juni en zondag 19 junivan 10u tot 12u en van 14u tot 18u

  Waar heb ik dat nog gezien ?

  Elke maand trekt Randeevoe door Oudenaarde centrum op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast Want n ding is zeker, u heeft het nog al gezien ! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een cheque t.w.v. 50 euro bij Manege Kerselare. U kan uw antwoord sturen naar [email protected] De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

  Antwoord vorige wedstrijdvraag :Stationstraat 31 te Oudenaarde

  De gelukkige winnaar is : Nele Dhondt, Burgschelde 24, Oudenaarde

  WEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

  e

  G R A T I S M A A N D B L A D

  e

  Duivels interessant !

  Vanaf juli ook opwww.randeevoe.be

 • MEER DAN EEN NIEUWE CROSSOVER.EEN STATEMENT.

  DE NIEUWE KORANDO VAN SSANGYONG. EEN DUIDELIJK STATEMENT VOOR MEER DYNAMIEK, COMFORT EN DESIGN.Met uitzonderlijk dynamische rijcapaciteiten dank zij een volledig nieuwe, krachtige maar zuinige dieselmotor, een uniek design met hoogwaardige afwerking, de hoogste veiligheidsuitrusting en 5 jaar volledige constructeurgarantie. Stel ook een statement en kom de nieuwe Korando nu ontdekken en testrijden bij uw offi cile Ssangyong verdeler.

  Korando 2.0 e-XDi 149 pk of 175 pk, 6M/T of 6 A/T, voorwielaandrijving of automatisch inschakelbare vierwielaandrijving.www.ssangyong.be

  Vanaf 22.990

  Gemiddeld (l /100km): 6,0 7,5 CO2 (g/km): 157199 / K.B. 19/03/2004: www.ssangyong.be

  O P E N D E U R - Z O M E R A C T I E S