Randeevoe 10 Oudenaarde

24
8 MAART VROUWENDAG GRATIS MAANDBLAD e GRATIS MAANDBLAD - EDITIE OUDENAARDE - MAART 2011 10 MARGARETHA VAN PARMA DE HAANTJES KOP VAN DE MAAND CIVIELE BESCHERMING DE WOEKER WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

description

Inkijkexemplaar Randeevoe editie 10 Oudenaarde

Transcript of Randeevoe 10 Oudenaarde

Page 1: Randeevoe 10 Oudenaarde

8 M A A R T V R O U W E N D A G

G R A T I S M A A N D B L A D

eG

RAT

IS M

AA

ND

BL

AD

- eD

ITIe

OU

DeN

AA

RD

e - M

AA

RT 2

011

10

M A R G A R E T H A VA N PA R M A • D E H A A N T J E S • K O P VA N D E M A A N D

CIV IELE BESCHERMING • DE WOEKER • WEEK VAN DE VR IJWILL IGER

Page 2: Randeevoe 10 Oudenaarde

De zoektocht naar een nieuwe thuis is niet gemakkelijk. Een nieuwe woning is dan ook veel meer dan een paar nieuwe muren. De ERA Open Huizen Dag maakt die zoektocht een stuk makkelijker.

- Op amper één dag krijgt u de kans om tientallen woningen te bekijken.

- Zonder afspraak en zonder verplichtingen.

Hoe het werkt? Heel eenvoudig. Surf naar www.demakelaar.be en maak uw keuze uit meer dan 20 woningen. Controleer gewoon de openingsuren van de woningen van uw voorkeur en plan uw eigen Open Huizen Dag. En misschien vindt u uw droomwoning wel. Tijdens vorige editie werden meer dan 26% van de woningen verkocht.

VERKOOP - VERHUUR

Hoogstraat 3 -9700 OudenaardeT. 055 610 600 - F. 055 610 [email protected]

Erkend vastgoedmakelaar: BIV 504354

DE MAKELAAR.BE

Kom tientallen huizen passen op zaterdag 26 maart 2011

Kies uit meer dan 20 woningen op www.demakelaar.be

Page 3: Randeevoe 10 Oudenaarde

3

inh

ou

d

ToMat : Maters toneel met energie

Civiele bescherming

De Woeker

De Haantjes

Margaretha van Parma

De week van devrijwilliger

Fotoreportage hoedengilde

PortemonneenieuwsBloemetje van de maand

Activiteitenkalender

Poëzie Kop van de maand

C O L O F O N

UITGEVER

Design & Publishing Group bvbaSint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORMGEVING EN DRUK

Grafoman Sint-Martensstr.10, RonseWilly De Praeter, GrafomanJessica Coussement, GrafomanJessie Decru, Grafoman

ADMINISTRATIE & ADVERTENTIEVERKOOP

Nathalia Tsala [email protected] 600 630 - 0497 75 47 63 Patricia Magerman - 0491 25 99 62

REDACTIE

Frederic de Vos - algemene redactieRogier Descamps - algemene redactieChris Van der Steen - algemene redactie

Paul Cox - poëzieNathalia Tsala - algemene redactieHubert Dedoncker - cartoonPatrice Dutranoit - portemonneenieuws

EINDREDACTIE

Frederic de Vos

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Distributie door

RANDEEVOE DIGITAALhttp://issuu.com/randeevoe

04

06

08

10

14

17

04

06

08

10

12

14

16 -17

18

20 -21

22

Page 4: Randeevoe 10 Oudenaarde

4

VE

RE

NIG

ING

In volle voorbereiding van het stuk, dat bij het verschijnen van dit artikel reeds achter de rug is, zochten we regisseur Stannie De Jonge op, om meer te weten te komen over de groep.

R : Hoe lang bent u al regisseur van ToMat ?

SDJ : Dat moet zo’n tien jaar zijn. Ongeveer tien producties.

R : Wat is er sinds die tien jaar allemaal veranderd ?

SDJ : Ik denk dat de ganse vereniging toch wel wat gemoderniseerd is. Zowel qua spel als op technisch vlak hebben we vorderin-gen geboekt. Maar ik merk vooral dat de groep energieker is geworden. Iedereen is gemotiveerd en engageert zich zo goed mogelijk: niet enkel de acteurs, maar ook alle medewerkers achter de schermen. Zo is onze belichting grotendeels in handen van profes-sionals. Ook de decors en kostuums worden steeds beter verzorgd. Zelfs tot de zaalin-richting toe zijn we efficiënter geworden. Ik denk dat we kunnen spreken van een progres-sie. Maar veranderingen slagen natuurlijk pas als de groep mee wil. Ik denk dat juist die energie onze troef is: iedereen neemt zijn ver-antwoordelijkheid op en geeft zich ten volle. Ik kan me enkel gelukkig prijzen met zo’n ge-motiveerde groep.

R : Kan u iets meer vertellen over ‘niet met mij’ ?

SDJ : Het is een stuk met veel kolder en hu-mor, maar de problematiek die centraal staat

is toch zeer herkenbaar en snijdend. Ik denk dat we een prachtig resultaat hebben afgele-verd dat vele toeschouwers zal charmeren.

R : Welke ambities koester je nog als regisseur ?

SDJ : Wel, ik blijf alleszins regisseren bij To-Mat, zolang de groep mij nog wil natuurlijk (lacht). Verder zou ik nog verschillende groe-pen willen laten samen werken. Zo hoop ik op een samenwerking met ‘la compagnie folie’, waarmee ik zelf jaren getourd heb. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

R : Zou u nog iemand willen bedanken ?

SDJ : Iedereen die, op welke manier dan ook, bijdraagt aan onze producties : de acteurs, maar ook de medewerkers achter de schermen. Hun werk is niet te onderscha� en, zonder hen zou onze productie nooit tot stand komen. Laat ik hen toch nog even kort bedanken : Bert Swings, Annie Stevenaert, Chantal De Groote, Rudi Mynsberghe, Stefanie Herreman. We zijn trouwens nog steeds op zoek naar medewer-kers. Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken, is van harte welkom.

R : Bedankt voor het gesprek !

ToMat is een energieke vereniging die bij elke productie het onderste uit de kan haalt. De groep verdient dan ook een plaats in het Oudenaardse toneellandschap. (Tekst : Rogier Descamps)

Randeevoe volgt het Oudenaardse toneelgebeuren op de voet en trok deze maand op bezoek bij ToMat, Toneelgroep Mater. De groep bracht dit voorjaar in de Materse Kantschool ‘Niet met mij’ op de planken, het verhaal van een kranige bejaarde die door haar schoondochter verplicht wordt naar een rusthuis te verhuizen.

ToMat :Maters toneelmet energie

Page 5: Randeevoe 10 Oudenaarde

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - T. 055 31 18 01 - www.vanommeslaeghe.be - [email protected]

Ontdek de nieuwezonnebrilcollectie bij

Optiek Van Ommeslaeghe

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - T. 055 31 18 01 - www.vanommeslaeghe.be - optiek

Deuggddoende warmte ligt nu in ieders bereik dankzij onze authentieke cederhouten infraroodcabines met BIO-keramische stralers. Eén vierkante meter en een gewoon stopcontact zijn al voldoende om dagelijks te genieten. En het blijft niet beperkt tot genieten alleen! Regelmatig gebruik van onze cabines zorgt tevens voor een betere gezondheid. Hoe dan?

In een Biozendo ® infraroodcabine word je geleidelijk opgewarmd tot in de kern van je lichaam zonder de beklemmende hitte te ervaren van een klassieke, Finse sauna. Reeds vanaf 38°C ga je intens zweten waardoor regelmatige infraroodsessies je helpen om zuren en toxines te elimineren.

van het lichaam leidt immers tot de aanmaak van lichaameigen pijnstillers.Wil je nog meer weten over de heilzame werking van onze cabines? Ga dan eens kijken op onze site, contacteer ons of breng ons een bezoekje. Warm aanbevolen…

www.biozendo.be

Openingsuren advies- en testcentrum:

Donderdag: 14:00 - 18:00Vrijdag: 14:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00Andere dagen na afspraak. Voor een vrijblijvende test, telefoneer 0473 878 444.

Biozendo® infraroodcabines – Traxico BVBANeerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize)9600 Ronse - Tel.: 055 20 73 42Fax: 055 31 21 27 - Mail: [email protected]

Warmtewerkt!

Heilzame warmtein ieders bereik

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie

van een Biozendo® infraroodcabine

Lichte koortsDe zachte infraroodenergie van onze minerale BIO-keramische stralers, brengen je lichaam in een lichte koortstoestand. Hoewel je je diep ontspannen voelt, komt door de verhoging van je lichaamstemperatuur een mechanisme op gang dat hart en bloedvaten activeert. Belgisch wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van een Biozendo ® infraroodcabine een preventieve werking heeft op hart- en bloedvatenziekten.

Verzacht spier- en gewrichtspijnenOok bij gewrichts- en spierklachten brengen onze infraroodcabines soelaas. Door de betere doorbloeding gaan stramme spieren immers ontspannen en voelen gewrichten minder pijnlijk aan. Vele van onze klanten die lijden aan reuma, artrose of fybromyalgie beschouwen hun Biozendo® infraroodcabine als een toevluchtsoord waarmee ze pijn beter onder controle kunnen houden. Kunstmatige opwarming

Deuggddoende warmte ligt nu in ieders bereik dankzij onze authentieke cederhouten infraroodcabines met BIO-keramische stralers. Eén vierkante meter en een gewoon stopcontact zijn al voldoende om dagelijks te genieten. En het blijft niet beperkt tot genieten alleen! Regelmatig gebruik van onze cabines zorgt tevens voor een betere gezondheid. Hoe dan?

In een Biozendo ® infraroodcabine word je geleidelijk opgewarmd tot in de kern van je lichaam zonder de beklemmende hitte te ervaren van een klassieke, Finse sauna. Reeds vanaf 38°C ga je intens zweten waardoor regelmatige infraroodsessies je helpen om zuren en toxines te elimineren.

van het lichaam leidt immers tot de aanmaak van lichaameigen pijnstillers.Wil je nog meer weten over de heilzame werking van onze cabines? Ga dan eens kijken op onze site, contacteer ons of breng ons een bezoekje. Warm aanbevolen…

www.biozendo.be

Openingsuren advies- en testcentrum:

Donderdag: 14:00 - 18:00Vrijdag: 14:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00Andere dagen na afspraak. Voor een vrijblijvende test, telefoneer 0473 878 444.

Biozendo® infraroodcabines – Traxico BVBANeerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize)9600 Ronse - Tel.: 055 20 73 42Fax: 055 31 21 27 - Mail: [email protected]

Warmtewerkt!

Heilzame warmtein ieders bereik

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie

van een Biozendo® infraroodcabine

Lichte koortsDe zachte infraroodenergie van onze minerale BIO-keramische stralers, brengen je lichaam in een lichte koortstoestand. Hoewel je je diep ontspannen voelt, komt door de verhoging van je lichaamstemperatuur een mechanisme op gang dat hart en bloedvaten activeert. Belgisch wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van een Biozendo ® infraroodcabine een preventieve werking heeft op hart- en bloedvatenziekten.

Verzacht spier- en gewrichtspijnenOok bij gewrichts- en spierklachten brengen onze infraroodcabines soelaas. Door de betere doorbloeding gaan stramme spieren immers ontspannen en voelen gewrichten minder pijnlijk aan. Vele van onze klanten die lijden aan reuma, artrose of fybromyalgie beschouwen hun Biozendo® infraroodcabine als een toevluchtsoord waarmee ze pijn beter onder controle kunnen houden. Kunstmatige opwarming

Page 6: Randeevoe 10 Oudenaarde

6

De Civiele Bescherming van Oudenaarde, leg je even uit ?

Vroeger bestond deze wacht uit burgers die met een beurtrolsysteem van op de Sint Walburga-kerktoren alle invalswegen in het oog hielden en bij onheil met een handsirene de bevolking ver-wi� igden. Er was zelfs in iedere gemeente een groep mensen die een opleiding kreeg ivm over-stromingen, instortingen, het redden van men-sen, kortweg hulp bij rampen. Tot eind de jaren

’80 was er ook in Oudenaarde een CTR, dit was een vaste post onder het stadhuis waar alle tele-foon- en radioverbindingen rechtstreeks tot stand konden komen met een bunker in Gent, dit was vooral uit angst voor een atoomoorlog en radioac-tieve neerslag. In normale omstandigheden, zonderinterventies dus, moet iedere agent eenmaal per maand 12 uur naar de les en is iedere agent twee-maal 12 uur van wacht in Liedekerke. Onze post in Oudenaarde werd opgericht in 1957 en is gehuis-vest in de Abdij van Maegdendale.

Wat omva� en jullie taken nu 54 jaar na de op-richting in Oudenaarde ?

Bijstand in gevangenissen zoals die van Vorst, Gent, Sint-Gillis, maar ook die van Oudenaarde. Hulp bij overstromingen of andere wateroverlast, bijstand aan de cel vermiste personen, opgravin-gen, bestrijden van olievervuiling, waterbedeling, hulp bij instortingen, opruiming bij bepaalde ver-keersongevallen, noem maar op. We worden voor heel wat ingeschakeld. Wij hebben in 2010 zo’n 2.250 interventie-uren gepresteerd, wat een hele opdracht was. Interventies van 20 tot 30 uren per man waren geen uitzondering.

Maar er is iets aan de hand ?

Ja (zucht), onze dienst in Oudenaarde verdwijnt. Dit is pijnlijk, erg, frustrerend. Er zijn geen woor-

den voor. Veel van onze mensen hebben hier al hun vrije tijd aan besteed, opleidingen gevolgd, mensen geholpen. En door iemand in Brussel wordt zomaar beslist dit alles op te geven en moet iedereen nu naar Liedekerke. Hierdoor is de mo-tivatie van onze mensen zoek en gaan de meesten hun ontslag indienen. Stel je voor. Overal een ge-brek aan vrijwilligers, wij hebben er zoveel - zo’n 35 personen - en dan doet men dit. Ieder van ons had iets waar hij goed in was, er was een perfecte verstandhouding en onze interventies zijn altijd perfect verlopen. We zijn heel tevreden en � er op onze Oudenaardse groep, maar we zijn dus ook heel teleurgesteld dat we in en door onze stad niet gesteund worden. Onbegrijpelijk. Een voorbeeld, overal werden wij ingeschakeld bij de waterover-last, behalve in Oudenaarde zelf. Tegenwerking of genegeerd worden is hier ons deel. Weet je, als er nu iets in de streek gebeurt, moeten wij eerst naar Liedekerke om daar ons dienstvoertuig op te halen om dan terug te komen naar hier, gewoon omdat ons eigen operationeel materiaal weggehaald werd.

Er is wel nog een Oudenaardse vriendenkring van de Civiele ?

Een geluk dat die er nog is. Deze vriendenkring houdt ons samen. Wij werken als gemachtigde opzichters op tal van openbare of andere evene-menten. 26 van onze mensen hebben hiervoor een opleiding gevolgd en voeren hun taken zeer goed

uit. We blijven in ieder geval een hechte groep vrienden.

Raoul en Jan wensen elk van hun medewerkers hartelijk te danken. Nieuwelingen zijn nogaltijd welkom, opleidingen ge-beuren in Liedekerke. (Tekst : Frederic de Vos)

De Civiele Bescherming is ontstaan in de jaren ’40 als een vorm van burgerwacht tijdens de oorlogsjaren. Van 1947 tot 1957 hee� het de naam Burgerbescherming en zijn de vrij-willigers bekend als de mensen met de blauwe overall, met de alpenmuts en een wi� e koord rond de lenden. Je ziet ze nog vaak in het nieuws, die mensen in het blauw, maar wie zijn ze en wat doen ze ? Raoul De Preester en Jan Ulens van de Civiele Bescherming in Oudenaarde staan me te woord.

Civiele Bescherming S

AM

EN

LE

VIN

G

Page 7: Randeevoe 10 Oudenaarde

SLEEPY OPENBEDDAGENop maat van elke slaper

PERSOStraat Nummer - Telefoon - Perso - Perso

PERSOStraat Nummer - Telefoon - Perso - Perso

* Bij aankoop van een bed, bedbodem of matras kiest u naar eigen smaak gratis bedtextiel uit ons ruim assortiment. Enkel geldig voor aankopen tijdens de openbeddagen. Meer info op www.sleepy.be

woe 16 tem ma 21 maart - OOK OPEN OP ZONDAG

Wij kledenGRATIS

uw bed aan.*

SLEEPY ZINGEM

Gentsesteenweg 569750 Zingem

SLEEPY OPENBEDDAGENop maat van elke slaper

PERSOStraat Nummer - Telefoon - Perso - Perso

PERSOStraat Nummer - Telefoon - Perso - Perso

* Bij aankoop van een bed, bedbodem of matras kiest u naar eigen smaak gratis bedtextiel uit ons ruim assortiment. Enkel geldig voor aankopen tijdens de openbeddagen. Meer info op www.sleepy.be

woe 16 tem ma 21 maart - OOK OPEN OP ZONDAG

Wij kledenGRATIS

uw bed aan.*

Tijdens de openbeddaGen open van 10 ToT 18.30 u

Page 8: Randeevoe 10 Oudenaarde

8

Zoals elke maand kan u ook in Maart in De Woe-ker terecht voor een gezellige avond toneel. Deze maand brengen Wanda Eyckerman en Roel Swanenberg ‘Alleen op de wereld’ op de planken, een stuk gebaseerd op de gelijknamige roman van Hector Malot.

‘Alleen op de wereld’ is het verhaal van een achtjarig jongetje, Remi, en speelt zich af in het Franse dorpje Chavanon. De kleine Remi, te vondeling gelegd door zijn ouders, wordt meegenomen door een ruwe mijnwerker, Jêrome. De man gee� het kind aan zijn vrouw, in de hoop dat de rijke ouders van het kind hem daarvoor een beloning zullen geven. Maar de ouders dagen nooit op en Remi komt dan ook niet te weten dat hij feitelijk een weesje is.

Jaren later, Remi is dan acht, belandt de fami-lie in een � nanciële crisis : Jêrome wil zich dan ook van Remi ontdoen. Maar zijn vrouw is gehecht geraakt aan het kind, en besluit daarom om de koe te verkopen. Wanneer Jêrome dat te weten komt besluit hij over te gaan tot actie : de volgende dag verkoopt hij Remi aan de rond-reizende straatartiest Vitalis, zonder het kind de kans te geven zijn pleegmoeder vaarwel te zeggen.

Daarna begint Remi een lange zwer� ocht door het Franse land. Zijn optredens hebben succes, maar in Toulouse krijgt Vitalis het aan de stok met de politie en vliegt voor enkele maanden de cel in, waardoor Remi alleen met de dieren achterblij� .

Al snel sluit Remi vriendschap met het zieke jongetje Arthur, die samen met zijn Engelse moeder mevrouw Gilliam op een woonboot

verblij� . Maar eens Vitalis terug van achter de tralies is herva� en ze samen hun zwer� ochten.

Roel Swanenberg was sinds lang van plan iets te doen met het klassiek geworden verhaal van Hector Malot. Hij haalde er Wanda Eyckerman bij en samen stippelden ze de route van Remi en Vitalis uit op de Franse kaart. Vervolgens namen ze de mobilhome en reisden het duo Remi en Vitalis achterna.

Het resultaat van deze zwer� ocht is een eigen versie van ‘alleen op de wereld’, die bestaat uit tien hoofdstukken. Gezeten voor hun camper spelen ze muziek, samplen, zingen en vertellen ze. Swanenberg en Eyckerman trachten de essentiële waarden uit Malot’s originele versie te bewaren : vriendschap, de ruwheid van het afscheid nemen, de eenzaamheid van de wees. Het resultaat is een meeslepend stuk dat de vergelijking met het origineel kan doorstaan en de geest van het verhaal levend houdt.

‘Alleen op de wereld’ is een eigenzinnig en intiem stuk dat de roman van Malot tot zijn volle recht laat komen. Niet alleen ze� en Swanenberg en Eyckerman het duo op innemende wijze neer, tevens is de muziek die zij spelen van een hoog niveau. ‘Alleen op de wereld’ richt zich tot alle lee� ijden. De uitgelezen kans om eens met het ganse gezin naar het toneel te gaan. (Tekst : Rogier Descamps)

DE

WO

EK

ER

• M

AA

RT

‘Alleen op de wereld’Donderdag 10 maart om 15u

RANDEEVOE SCHENKT

2 vrijkaarten

[email protected]

Page 9: Randeevoe 10 Oudenaarde

CHAUSSURES - SCHOENENLEDERWAREN - MAROQUINERIE

RENAIX - RONSERUE DU POIVRE 9-11, PEPERSTR. 055 21 19 67ma/lu - za/sa: 9.00 -12.00 13.30 -18.30

GENTKOESTRAAT 13-15 - 09 223 28 25ma/lu - za/sa: 10.00 -18.30

www.jeandelaere.be

DAMES

HEREN HOMMES

JUNIOR

LEDERWARENMAROQUINERIE

Pruimelstraat 1A (IZ De Bruwaan)OudenaardeT 055 600 614 F 055 605 414Gsm 0486 23 05 55

ma, di, do, vr14.00 - 18.00

zaterdag10.00 - 16.00

woe. & zon. gesloten

Oudenaarde

N60

Salons Mantovani

AIT

BRUWAAN

JANSSENSHOUT

Pruimelstraat

Gent

Binnen, buiten- & keldertrappen in metaal, inox en aluminium

Trappen

Hekkens

Schoorsteenkappen

Hout Modern Klassiek

OPENDEURDAGEN 12-13 maart & 19-20 maart • 10-17uNestor de Tièrestraat 8 - Oudenaarde - T 055 31 18 24

F 055 61 01 57 - [email protected] - www.lindor.be

Fietsen

OUDENAARDE-EINE

OPENINGSUREN OPENDEUR

11.03 nocturne tot 21 u 30

12.03 9 u - 19 u

13.03 9 u - 19 u

OPENDEURDAGENtestdagen elektrische fi ets

met hapje en drankje

Speciale condities tijdens opendeurdagen !

GRA

TIS G

ESCHEN

K

VOOR IEDERE B

EZOEKER

Bij aanko

op vanaf €

10,00

.

Enkel g

eldig tijdens d

e open-

deurdagen, bij a

fgifte

van deze

bon.

Page 10: Randeevoe 10 Oudenaarde

Enkele enthousiaste Leupegemnaren en Dany Joris die tijdens de 2de wereldoorlog bij het Amerikaanse leger had gediend, gingen zoals hun bevrijders, een leren bal in de korf werpen en basket spelen. Van reglementen en spelregels hadden ze nooit gehoord, laat staan dat ze die zouden toepassen. Op het Fonteinpleintje, dat tijdens de oorlog een vuilnisbelt was, had de gemeente rode steentjes gestort en wat platgewalst. Dat zou het terrein worden waar Haantjes Leupegem gedurende jaren hun basketbalmatchen zouden spelen. Zowel de spelers als de bezoekers kleed den zich om in een klein kamertje achter het café ‘Bij Richard’ en na de match kieperde ze een emmer water over hun hoofd. Van douches was er nog geen sprake.

Vader Buyle, een meubelmaker had de twee am-bulante goals gefabriceerd. Een paal, een plank, een ring en een net. Na de match moesten die dan terug naar René Buyle’s garage, samen met de tafels en andere toebehoren die nodig waren voor een wedstrijd.

Basketbal spelen in regen, wind en vrieskou deerde die stoere binken helemaal niet. Een turn leraar van het Atheneum, Gust Acke, bracht hen de eerste knepen bij. Gust zou later een icoon in het basketbalwereldje worden, o.a. als trainer bij Okapi Aalst en Hellas Gent.

De vlucht naar tweede provinciale hebben de Haan-tjes gemaakt met Roland Buyle die sinds 1972 op de voorzi� ersstoel zat. Haantjes Leupegemkocht Harvey Jones van Okapi Aalst. Ze hadden net geld genoeg om de transfer te betalen, maar ze konden Harvey geen maandelijkse wedde van 25.000 Belgische frank uitkeren. Daarop huurde het bestuur, de broers Roland en Rik Buyle en vele anderen ‘Het Hof van Vlaanderen’, een café op de Grote Markt. Ze ze� en de gemoedelijke, vrien-delijke Harvey erin als cafébaas en de klus was geklaard. Het café trok massa’s mensen aan en zet-te ‘Haantjes Leupegem’ op de kaart. Harvey won een meervoud van wat hij zou verdienen als prof-

speler, hij kreeg hulp van het voltallige bestuur en vond er op de koop toe nog zijn Christine waar-mee hij nu nog gelukkig getrouwd is. Een stunt dat geen weergave kende in het basketbalmilieu.

Samsonite kwam zich in Oudenaarde vestigen en wilde Haantjes Leupegem sponsoren op voor-waarde dat ze Haantjes Oudenaarde zouden worden. Mevrouw Goethals-De Bou, PR-ver ant woordelijke bij Samsonite had bij deze onderhandelingen een fameuze vinger in de pap. Bovendien was haar man, Tuur Goethals, een fervente basketbalfan die zoon Dirk wilde zien spelen. Zij brachten Pat Devinquière mee als speler-trainer - een man met internationale ervaring - die hen naar tweede nationaal zou bren gen onder de naam ‘BBC Samsonite Haantjes Oudenaarde’. BBC Samsonite Haantjes Oudenaarde was een begrip geworden. Als amateurploeg, zonder prof spelers en met enkel Belgen stonden ze als hoogste geklasseerd. Kranten kopten hun titels met ‘De beste amateur basketbalploeg van België’.

Sinds dit seizoen spelen de Haantjes Oudenaarde opnieuw nationaal en dromen ervan de succes jaren van de jaren ‘80 en ‘90 te evenaren. Over winning na overwinning elke week opnieuw, met de inzet van weleer hebben ze de ‘Beker van België’ tegen Oostende, 1ste nationaal mogen spelen. Ze hebben 225 leden. Heren-, dames- en jeugdploegen. De supporters van weleer hebben de weg naar de sporthal teruggevonden. (Tekst : Chris van der Steen)

Toen Roland Buyle meedeed met een basketbalmatch op het Fonteinpleintje, kon hij niet vermoeden dat die � ink uit de kluiten gewassen reuzen nog geschiedenis zouden schrijven én dat hij er als voorzi� er aan het roer zou van staan. Het was in 1947 ; een memorabele wedstrijd tussen BBC Oudenaarde en Haantjes Leupegem. De Haantjes, naar het embleem van de dorpsvlag en ‘� er als haantjes’ daagden ze de al eerder opgerichte basketbalclub van Oudenaarde uit, maar ze verloren. De uitslag : 20/25.

De Haantjes“De beste amateur basketbalclub van België”

SP

OR

T

195010

Page 11: Randeevoe 10 Oudenaarde

Gentstraat 198 • 9700 Oudenaarde (Eine) • 055 330 3310476 48 47 69 • [email protected] • www.tuboma.be

LENTE -

PROMOTIES

De compacte villa 12 combineert de maaiprestaties van een front-maaier met de wendbaarheid van een kleine zitmaaier. Ideaal voor het maaien langs vijvers, bomen, struiken en bloembaken. Comfor-tabel en overzichtelijk maaien met het multiclip combi maaidek van 85 cm dat voor de machine gemonteerd is. In combinatie met de krachtige B&S 3115 series motor en hydrostische aandrijving ziet uw gazon er in een recordtijd weer schitterend uit.

3090€

2790€ *Op = op !

V.E.H. Tuinconstructies TuinmeubelenNIEUWE PONTSTRAAT 2 - RONSE - T 055 20 73 80F 055 20 78 55 - [email protected] - WWW.VEH.BE

OPENDEURDAGEN - PORTES OUVERTES

18 T.E.M. 28 MAART - 18 JUSQU’À 28 MARSma-za / lu-sa : 8.30 u - 18 u - zo / di : 14 u - 18 u

-10 %*

-10%

kor

ting

op a

lle a

anko

pen

gedu

rend

e de

ope

ndeu

rdag

en, b

ehal

ve o

p m

aatw

erk.

Pla

atsin

gen

-5%

op

de m

ater

iale

n.

SchapendrieS 9 - 9700 Oudenaarde - 055 30 99 49 - www.pOrtaS.be Grote baan (N60) Oudenaardsesteenweg richting Ronse - 500 m voorbij rondpunt Leupegem rechts inslaan

Individuele renovatieoplossingen in en rond uw woning

deuren trappen plafOndS Op maat keukenSkaStSyStemen Op maat

VOOR VOOR VOOR

Page 12: Randeevoe 10 Oudenaarde

GE

SC

HIE

DE

NIS

Het begon als een sprookje

Johanna, dochter van Gilles Johan van der Gheynst, een tapijthandelaar in dienst bij de tapijtmanufac-tuur van Karel de Lalaing en Johanna van der Coye, dochter uit de heerlijkheid Cocambre (koeka-mer) te Ellezelles woonde in Nukerke. Toen haar ouders stierven aan de pest ontfermde Karel de Lalaing - de meest invloedrijke tapijthandelaar uit de lage landen - zich over de kleine Johanna die net 5 jaar was geworden. Zij mocht in dienst bij de gouverneur. Daar kon ze van een goede opvoe-ding genieten, � jne maniertjes leren, mooie kleren dragen en bevallig rondhuppelen. Johanna was er kind aan huis en mocht zo nu en dan met de kin-deren des huize, Karel, Filips en Anna spelen. De vele hoge gasten die er op bezoek kwamen werden ook aan haar voorgesteld.

Toen keizer Karel V enkele maanden op het kasteel van Bourgondië verbleef, merkte hij de verblu� en-de schoonheid van Johanna op en werd hij meteen smoorverliefd op haar. Hij was nog jonggezel en zij beeldschoon. Uit die hartstochtelijke en kort-stondige relatie is een meisje geboren die bij het doopsel in de Onze-Lieve-Vrouw van Pamele-kerk de naam Margaretha meekreeg - naar de tante van de keizer, Margaretha van Oostenrijk.

Keizer Karel erkende zijn onechtelijk kind door haar die naam te geven op voorwaarde dat de moeder, Johanna, er afstand van deed. Zij zou haar eerstgeborene nog één keer te zien krijgen.

Het koningskind wordt een speelbal in vaders politieke manoeuvres.

Margaretha werd achtereenvolgens toevertrouwd aan verschillende hoge adellijke gezinnen. Toen ze 7 jaar oud was en op weg om nog mooier te worden dan haar moeder zou Keizer Karel V, getrouwd met Isabella van Portugal, haar o� cieel erkennen als zijn we� ige dochter. Ze verhuisde naar Mechelen en Brussel. Ze verbleef aan het Hof van de regentessen Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, zusters van de keizer en telgen uit de Habsburgse dynastie. Het bevallige devote meisje genoot van de warme genegenheid die haar te beurt viel. De dames hadden het echt naar hun zin.

Op haar tiende levensjaar stuurde de keizer Margaretha Van Oostenrijk - die naam verkreeg ze door o� cieel erkend te zijn - naar Italië om zich op het huwelijk met de beruchte losbol en vrouwen-loper Alexander de Medici, hertog van Florence, voor te bereiden. Een diplomatiek huwelijk dat

de steun van de paus aan de Habsburgers moest opdrijven . Ze was op haar 14de getrouwd en pas één jaar later al weduwe. Alexander werd op het Driekoningenfeest in Florence vermoord. Keizer Karel had echter in het huwelijkscontract bedwon-gen dat het huwelijk niet kon geconsumeerd wor-den tot Margaretha 16 jaar was geworden. Als we-duwe en erfgenaam van de Medici, zeer mooi en nog maagd zijnde was deze telg uit de Habsburgse familie een aantrekkelijke bruid waarmee haar vader Karel zich de loyaliteit van de familie van de toekomstige bruidegom kon verzekeren.

Een tweede huwelijk met de kleinzoon van Paus Paulus III.

Margaretha hoopte op een huwelijk met Cosimo de Medici, haar Italiaanse adonis, maar dat viel politiek niet in goede aarde. Zij zou met O� avio Farnese, hertog van Parma trouwen. De 14 jarige O� avio was namelijk de kleinzoon van de Paus die toen zeer veel politieke invloed had. Om haar ongenoegen te uiten kwam zij en haar gevolg in rouwkledij naar de huwelijksplechtigheid en het jawoord hee� ze ook al niet uitgesproken.

Acht jaar na datum werd uit dit huwelijk toch nog een tweeling geboren, Carlo en Alexander. Carlo stierf binnen het jaar.

Het huwelijk met O� a-vio Farnese is nooit innig en liefdevol geweest. Zij verbleven elk op hun kas-teel. Maar Margaretha aanbad haar enige zoon Alexander Farnese (foto) en voor hem zou ze zelfs de belangen van de Habs-

burgers en haar vader die ze zeer bewonderde, een tijdje opzij ze� en. Tegen de wens van Karel bleef ze geruime tijd in Italië wonen om haar zoon te zien opgroeien en hem te vertroetelen.

Landvoogdes der Nederlanden

Na 1555 kwam Margaretha van Parma en haar hal� roer Filips II naar de Nederlanden om er o.a. in Gent de begrafenis bij te wonen van hun vader Keizer Karel V. Filips had intussen het roer aan het Heilige Roomse Rijk (962 -1806) overgenomen en Margaretha van Parma werd benoemd tot land-voogdes van de Nederlanden. Als landvoogdes kende ze alleen ellende.

Om tussen de twisten van de opstandige protes-tanten en de agressieve katholieke heersers te

bemiddelen bezat ze te weinig staatsmanschap. Haar rechterhand kardinaal Granvelle die haar door Filips II was opgedrongen wist ze met de steun van Willem van Oranje toch weg te stu-ren. Op Willem was Margaretha stiekem verliefd geworden. Wij weten niet of die liefde dan wel geconsumeerd is geworden. Haar vader die ze mateloos bewonderde en voor wie ze alles deed, hee� ze toen amper twintig minuten in levende lijve gezien. Ook haar hal� roer keek niet naar haar om en haar enige zoon Alexander met wie ze in onmin was geraakt omwille van staatsaangelegen-heden liet haar links liggen.

Willem van Oranje

Moe getergd, geminacht en vernederd.

In 1567 vertrok Margaretha opnieuw naar haar uitgestrekte bezi� ingen in l’Aquila, Italië. Ze on-derhield schri� elijk contact met de heersers van de toenmalige wereld maar speelde geen enkele rol van betekenis meer. De talrijke brieven in het Italiaans, Spaans, Frans en het Nederlands ge-ven een bron aan informatie over de wereld aan de adellijke hoven tijdens de 16de eeuw en de politieke toestand tijdens de godsdienstoorlogen. Nederlands las ze, maar sprak ze niet. Verraden door haar enige zoon, geminacht door de Habs-burgers en uitgejouwd door haar eigen volk is Margaretha na een lange ziekte op 63-jarige lee� ijd in eenzaamheid overleden.

Castel Madama, het Kasteel van de Dame - een mooi stukje Oudenaardse geschiedenis in Ita-lië - genoemd naar de laatste woonplaats van Margaretha van Oostenrijk is sinds 3 mei 1986 met Oudenaarde verbroederd. Maar dat is een verhaal voor een volgende keer. (Tekst : Chris van der Steen)

Margaretha van Parma

Margaretha van Parma, 8 jaar lang landvoogdes van de Nederlanden, is in Oudenaarde geboren op 28 december 1522. Haar moeder, Johanna van der Gheynst, was toen dienstmeisje op het Kasteel van Karel I de Lalaing, gouver-neur van Oudenaarde. We laten u even de sfeer opsnuiven van het boeiende verhaal van Keizer Karel en Margaretha van Parma.

Margaretha van Parma

Geboorte Margaretha van Parma12

Page 13: Randeevoe 10 Oudenaarde

GE

SC

HIE

DE

NIS

Het begon als een sprookje

Johanna, dochter van Gilles Johan van der Gheynst, een tapijthandelaar in dienst bij de tapijtmanufac-tuur van Karel de Lalaing en Johanna van der Coye, dochter uit de heerlijkheid Cocambre (koeka-mer) te Ellezelles woonde in Nukerke. Toen haar ouders stierven aan de pest ontfermde Karel de Lalaing - de meest invloedrijke tapijthandelaar uit de lage landen - zich over de kleine Johanna die net 5 jaar was geworden. Zij mocht in dienst bij de gouverneur. Daar kon ze van een goede opvoe-ding genieten, � jne maniertjes leren, mooie kleren dragen en bevallig rondhuppelen. Johanna was er kind aan huis en mocht zo nu en dan met de kin-deren des huize, Karel, Filips en Anna spelen. De vele hoge gasten die er op bezoek kwamen werden ook aan haar voorgesteld.

Toen keizer Karel V enkele maanden op het kasteel van Bourgondië verbleef, merkte hij de verblu� en-de schoonheid van Johanna op en werd hij meteen smoorverliefd op haar. Hij was nog jonggezel en zij beeldschoon. Uit die hartstochtelijke en kort-stondige relatie is een meisje geboren die bij het doopsel in de Onze-Lieve-Vrouw van Pamele-kerk de naam Margaretha meekreeg - naar de tante van de keizer, Margaretha van Oostenrijk.

Keizer Karel erkende zijn onechtelijk kind door haar die naam te geven op voorwaarde dat de moeder, Johanna, er afstand van deed. Zij zou haar eerstgeborene nog één keer te zien krijgen.

Het koningskind wordt een speelbal in vaders politieke manoeuvres.

Margaretha werd achtereenvolgens toevertrouwd aan verschillende hoge adellijke gezinnen. Toen ze 7 jaar oud was en op weg om nog mooier te worden dan haar moeder zou Keizer Karel V, getrouwd met Isabella van Portugal, haar o� cieel erkennen als zijn we� ige dochter. Ze verhuisde naar Mechelen en Brussel. Ze verbleef aan het Hof van de regentessen Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, zusters van de keizer en telgen uit de Habsburgse dynastie. Het bevallige devote meisje genoot van de warme genegenheid die haar te beurt viel. De dames hadden het echt naar hun zin.

Op haar tiende levensjaar stuurde de keizer Margaretha Van Oostenrijk - die naam verkreeg ze door o� cieel erkend te zijn - naar Italië om zich op het huwelijk met de beruchte losbol en vrouwen-loper Alexander de Medici, hertog van Florence, voor te bereiden. Een diplomatiek huwelijk dat

de steun van de paus aan de Habsburgers moest opdrijven . Ze was op haar 14de getrouwd en pas één jaar later al weduwe. Alexander werd op het Driekoningenfeest in Florence vermoord. Keizer Karel had echter in het huwelijkscontract bedwon-gen dat het huwelijk niet kon geconsumeerd wor-den tot Margaretha 16 jaar was geworden. Als we-duwe en erfgenaam van de Medici, zeer mooi en nog maagd zijnde was deze telg uit de Habsburgse familie een aantrekkelijke bruid waarmee haar vader Karel zich de loyaliteit van de familie van de toekomstige bruidegom kon verzekeren.

Een tweede huwelijk met de kleinzoon van Paus Paulus III.

Margaretha hoopte op een huwelijk met Cosimo de Medici, haar Italiaanse adonis, maar dat viel politiek niet in goede aarde. Zij zou met O� avio Farnese, hertog van Parma trouwen. De 14 jarige O� avio was namelijk de kleinzoon van de Paus die toen zeer veel politieke invloed had. Om haar ongenoegen te uiten kwam zij en haar gevolg in rouwkledij naar de huwelijksplechtigheid en het jawoord hee� ze ook al niet uitgesproken.

Acht jaar na datum werd uit dit huwelijk toch nog een tweeling geboren, Carlo en Alexander. Carlo stierf binnen het jaar.

Het huwelijk met O� a-vio Farnese is nooit innig en liefdevol geweest. Zij verbleven elk op hun kas-teel. Maar Margaretha aanbad haar enige zoon Alexander Farnese (foto) en voor hem zou ze zelfs de belangen van de Habs-

burgers en haar vader die ze zeer bewonderde, een tijdje opzij ze� en. Tegen de wens van Karel bleef ze geruime tijd in Italië wonen om haar zoon te zien opgroeien en hem te vertroetelen.

Landvoogdes der Nederlanden

Na 1555 kwam Margaretha van Parma en haar hal� roer Filips II naar de Nederlanden om er o.a. in Gent de begrafenis bij te wonen van hun vader Keizer Karel V. Filips had intussen het roer aan het Heilige Roomse Rijk (962 -1806) overgenomen en Margaretha van Parma werd benoemd tot land-voogdes van de Nederlanden. Als landvoogdes kende ze alleen ellende.

Om tussen de twisten van de opstandige protes-tanten en de agressieve katholieke heersers te

bemiddelen bezat ze te weinig staatsmanschap. Haar rechterhand kardinaal Granvelle die haar door Filips II was opgedrongen wist ze met de steun van Willem van Oranje toch weg te stu-ren. Op Willem was Margaretha stiekem verliefd geworden. Wij weten niet of die liefde dan wel geconsumeerd is geworden. Haar vader die ze mateloos bewonderde en voor wie ze alles deed, hee� ze toen amper twintig minuten in levende lijve gezien. Ook haar hal� roer keek niet naar haar om en haar enige zoon Alexander met wie ze in onmin was geraakt omwille van staatsaangelegen-heden liet haar links liggen.

Willem van Oranje

Moe getergd, geminacht en vernederd.

In 1567 vertrok Margaretha opnieuw naar haar uitgestrekte bezi� ingen in l’Aquila, Italië. Ze on-derhield schri� elijk contact met de heersers van de toenmalige wereld maar speelde geen enkele rol van betekenis meer. De talrijke brieven in het Italiaans, Spaans, Frans en het Nederlands ge-ven een bron aan informatie over de wereld aan de adellijke hoven tijdens de 16de eeuw en de politieke toestand tijdens de godsdienstoorlogen. Nederlands las ze, maar sprak ze niet. Verraden door haar enige zoon, geminacht door de Habs-burgers en uitgejouwd door haar eigen volk is Margaretha na een lange ziekte op 63-jarige lee� ijd in eenzaamheid overleden.

Castel Madama, het Kasteel van de Dame - een mooi stukje Oudenaardse geschiedenis in Ita-lië - genoemd naar de laatste woonplaats van Margaretha van Oostenrijk is sinds 3 mei 1986 met Oudenaarde verbroederd. Maar dat is een verhaal voor een volgende keer. (Tekst : Chris van der Steen)

Margaretha van Parma

Margaretha van Parma, 8 jaar lang landvoogdes van de Nederlanden, is in Oudenaarde geboren op 28 december 1522. Haar moeder, Johanna van der Gheynst, was toen dienstmeisje op het Kasteel van Karel I de Lalaing, gouver-neur van Oudenaarde. We laten u even de sfeer opsnuiven van het boeiende verhaal van Keizer Karel en Margaretha van Parma.

Margaretha van Parma

Geboorte Margaretha van Parma

Page 14: Randeevoe 10 Oudenaarde

14

SA

ME

NL

EV

ING

‘Vrijwilligerswerk in Solidariteit’ wil al zijn vrijwilligers werkzaam in de streek van harte danken voor hun inzet gedurende het jaar. Vrijwilligerswerk in Solidariteit is een aanvullende dienst van de thuiszorgorganisatie Soli-dariteit voor het gezin. En wie zijn wij om een bedanking via deze weg te weigeren. 2011 is tevens ook uitgeroepen tot het Europese jaar van het vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers waar deze organisatie beroep op doet staat steeds paraat om oppas (dag- en/of nachtoppas) te organiseren en vervoer te doen voor hulpbehoevende mensen die nog thuis wonen. Dankzij hun medewerking kunnen de mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen of vervoerd worden naar een bepaalde bestemming met een medisch karakter.

De eerste week van de maand maart is ‘de week van de vrijwilliger’ en dan krijgen de vrijwilligers terecht eens extra aandacht. De vrijwilligers van Vrijwilligerswerk in Solidariteit krijgen jaarlijks in de maand mei een mooie daguitstap als ge-schenk aangeboden.

Verder kunnen vrijwilligers rekenen op vor-mingsmomenten en zijn ze verzekerd tijdens hun opdracht. Men bepaalt zelf hoeveel uren men als vrijwilliger aan de slag wil gaan en een onkostenvergoeding wordt voorzien.

Mensen die zich geroepen voelen om ook als vrij-williger ingeschakeld te worden in de thuiszorg, kunnen steeds vrijblijvend contact nemen met de coördinator Hilde op het nummer 055 33 44 28.

Enkele getuigenissen van vrijwilligers :

“Dat ik vrijwilligerswerk zou gaan doen is voor mij altijd een zekerheid geweest. Als ik zie hoe de mensen heropleven tijdens een bezoek dan

kom ik met zo een gelukzalig gevoel thuis. Zo weinig moeite kan zoveel betekenen in een mensenleven.” (BB)

“De ouderen waar ik vrijwilligerswerk doe, dragen me op handen en ik krijg er zoveel vriendschap voor terug. Ik ben blij dat ik ermee ben begonnen.” (MK)

“Vrijwilligerswerk is mijn levenswerk. Zonder deze tijdsbesteding kan ik niet meer leven. Het gee� me zoveel genoegen en voldoening.” (PT)

“Door het vrijwilligerswerk kom ik onder de mensen. Het is � jn om te weten dat de mensen je dankbaar zijn door iets te doen wat mij minstens even gelukkig maakt.” (FP)

(Tekst : Frederic de Vos)

De week van de vrijwilliger

Page 15: Randeevoe 10 Oudenaarde

Peperstraat 16, Ronse - 055 21 74747 47

OPEN ZONDAG 6 MAART 2011 VAN 14u30 TOT 18u00Dubbele klantenkorting bij volgende aankoop van 4/3 t.e.m. 12/3

Elisa Blue

Angélique Syroit • Rozenaaksesteenweg 2 • Ronse • 0472 66 57 48 [email protected] • www.dancecrush-release.be

Ons advies voor een GEZOND en SLANK lichaam

UNIVERSAL CONTOUR DETOX WRAP

Ontgiften als eerste stap op afslanken en verstevigen Gegarandeerd direct cm-verlies op de moeilijke plaatsen

(heup, billen, buik). Bandagetechniek van windels gedrenkt in kleioplossing uit de Dode Zee. € 75 per beurt

VIP COMPLEX

Afslanken, verstevigen, overgewicht, cellulite, lifting, anti-aging Vanaf 1e behandeling zichtbare resultaten en verbetering van

silhouet ! Persoonlijk en vrijblijvend advies!

ONTGIFTENDE GROENE KLEIPAKKING PHYTO 5

Volg het ritme van de seizoenen. Kleipakking + lymfedrainage. Spanningen glijden van u af en toxines worden afgevoerd.

VRIENDINNENACTIE: € 75 p.p. ipv € 90 (2u30)

VRIEND(INN)EN ACTIE 2 VOOR 1

Welkomstdrankje & voetpakking • rugpeeling • oriëntaalse lichaams-pakking • infraroodmat • lichaamseffl eurage • € 80 per duo (2u)

+ GRATIS GESCHENK (peeling + bodycream t.w.v. € 30 voor thuis)

DETOXEN & AFSLANKENgratis info-avond maandag 4 april - vanaf 19u30

NU BEGINNEN MET ONTGIFTEN VOOR EEN MAATJE MINDER IN DE LENTE !

GRATIS - VOORAF inschrijven (0472 66 57 48)

R O N S E W E R E L D S T A D

V A N 4 M A A R T T . E . M . 2 6 M A A R T

Tijdens de hele maand maart presenteren een 20-tal diensten, organisaties en partners een

gemeenschappelijk programma in het kader van

‘ R O N S E , W E R E L D S TA D ’

De programmatie omvat een verscheidenheid aan activiteiten: tentoonstelling, muziek, voordrachten, gespreksavonden, vorming en een multiculturele

slotdag op zaterdag 26 maart 2011.

Algemene inlichtingen kan je krijgen op de Dienst Diversiteit: [email protected]

of [email protected]

Het volledige programma vindt U op :http://www.ronse.be/algemeen/welzijn/

samenleven/nieuws/ronse-wereldstad-2011

Page 16: Randeevoe 10 Oudenaarde

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Hoedenaerde Bijeenkomst van de hoedengilde Hoedenaerde op 1 februari 2011.

Meer foto’s op Facebook !

16

Page 17: Randeevoe 10 Oudenaarde

Oudenaarde leeft ! En Randeevoe was erbij ...

Hoedenaerde Bijeenkomst van de hoedengilde Hoedenaerde op 1 februari 2011.

Meer foto’s op Facebook !

SCHOONMAAKBEDRIJF

SCHOONMAAK

RUITENWAS

TUINONDERHOUD

KARWEIDIENSTEN

Gevaertsdreef 21

9700 Oudenaarde

[email protected]

0498 47 61 25 (Antoine)

0493 71 06 18 (Johan)

bvba

Rokegem 10 - 9667 Horebeke055 31 64 16 - 0496 48 70 93

YVES DELMAIRE

Chauffage & sanitair

Nieuwbouw & renovatie

Roofing & zinkwerken

Depannage 24/24 - 7 op 7

Page 18: Randeevoe 10 Oudenaarde

BLO

EM

ETJ

E V

AN

DE

MA

AN

DP

OR

TE

MO

NN

EE

NIE

UW

S

Wat is het gevaar ?Een verzekeraar mag de zogenaamde ‘evenredigheidsregel’ toepassen als de verzekerde waarde van de woning, vermeld in het contract, meer dan 10% lager is dan het bedrag dat nodig is om de woning opnieuw te bouwen. De verzekerde zal in dat geval niet alle schade vergoed krijgen. Stel : een woning hee� een nieuwbouwwaarde van € 160 000. De eigenaar beslist zijn zolder om te vormen tot twee slaapkamers, wat een meerwaarde gee� van € 40 000. Om de woning in dezelfde staat opnieuw te bouwen, is niet 160 000 maar wel € 200 000 nodig. De verzekeraar werd niet verwi� igd van de verbouwing. De woning is dus slechts voor 80% van haar waarde verzekerd, waardoor de eigenaar onderverzekerd is. Stel dat er een brand is waarbij de schade oploopt tot € 50 000. Omdat de eigenaar onderverzekerd is ontvangt hij: 50 000 x 160 000/200 000 = € 40 000. De eigenaar zal € 10 000 zelf moeten betalen, wil hij zijn woning helemaal herstellen.

Hoe te vermijden ?Wie verbouwt doet er goed aan de verzekeraar in te lichten. Zo kan die het risico juist inscha� en en kan hij de verzekerde waarde van de woning indien nodig aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Ook wanneer de waarde van de inboedel verandert, is het raadzaam contact op te nemen met de verzekeraar. (Tekst : www.bankshopper. be)

Verbouwplannen ?Opgelet voor onderverzekering !

Na een verbouwing vergeet de consument vaak zijn verzekering te laten aanpassen, wat kan leiden tot een onaangename verrassing bij schade. Op meer dan 4 miljoen woningen in België worden elk jaar ongeveer 28.000 vergunningen voor verbouwingen afgeleverd. Toch hee� de hel� van de verzekerden nog nooit zijn brandverzekering laten nazien. De verzekeraars scha� en dat 5% van de woningen onderverzekerd zouden zijn. Een woordje uitleg is hier zeker op z’n plaats, dachten we van Randeevoe.

Uit de verschillende mails, die nog steeds welkom zijn, hebben we deze maand gekozen voor het sympathieke mailtje van Martine Vanderstraeten. In haar schrijven weet zij ons te vertellen dat zij onge-neeslijk ziek is en dat ze zo maar al te goed weet hoeveel een bezoekje of een telefoontje van iemand kan betekenen. Marieke is volgens haar iemand die altijd tijd maakt voor mensen die ziek zijn of problemen hebben. Dag in, dag uit, gaat zij op bezoek bij tal van mensen, stuurt ze kaartjes, belt ze even met mensen die een luisterend oor kunnen gebruiken, stuurt ze steunende mailtjes allerhande. Kortom, Marieke is een grote schat die voor veel zieke en droevige mensen een niet te vervangen troost biedt. Ondanks ze zelf een heus huishouden te bewerkstelligen hee� en zelf ook veel te kampen hee� gehad met ziek-te en operaties is ze steeds paraat om andere bij te staan. Kilometers spelen voor haar geen rol, als iemand belt, komt ze eraan. Via deze weg hoopt Martine, die ons het mailtje stuurde, te kunnen aangeven aan Marieke hoeveel ze voor haar en al die anderen betekent. Want in deze drukke tijden hebben weinig mensen nog tijd om eens een zieke te be-zoeken. Marieke is een heel bezige bij, ze speelt graag piano, ze houdt heel veel van de natuur en de zee. Ze maakt graag wandelingetjes, liefst als het zonnetje schijnt. Als er iemand jarig is, dan is ze er altijd bij om kaartjes te sturen en een geschenkje te kopen. Ze leest ook veel in de bijbel en vertelt graag over God. Ze is eenvoudig in de omgang en hee� voor iedereen een goed woord. Voor haar kinderen en kleinkinderen is ze ook een super mama en oma. Kortom, Marieke is een schat en daarom krijgt zij het bloemetje van de maand ! (Tekst : Frederic de Vos)

WENST U ZELF IEMAND IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN ?CONTACTEER ONS VIA INFO@� NDEEVOE.BE

Marieke Verduyn

Dit boeket werd vriendelijk aangeboden door

Ohiostraat 1189700 Oudenaarde

OrchideeTropical

18

Page 19: Randeevoe 10 Oudenaarde

Paul Verschelden

Zonnestraat 109, rue du Soleil - Ronse/RenaixT. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be

Verschelden

IN PREMIERE BIJ VERSCHELDEN !

STORTMOGELIJKHEDEN MET EIGEN WEEGBRUG VOOR :

PARTICULIERENPROFESSIONELEN

VERHUUR

CONTAINERDIENSTBereikbaar 24/24 - 7/7dService binnen de 24u

CATTE CONTAINERS • Bedrijvenpark ‘Coupure’ 14 • 9700 Oudenaarde [email protected] • www.cattecontainers.beDagelijks van 7.30u-18.30u • Zaterdag van 8u-12u

055 30 12 73

Page 20: Randeevoe 10 Oudenaarde

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

RZONDAG 6 MAART

vanaf 14u

Zumba Party Recrean - Febe’s Zumba Angels. Spe� erende Zumba Party met special guests Filip D’Haeze (Eeklo)

en Steve Gryson (Kortrijk). Program-ma : 14u gratis ZumbAtomic (kids) Demo met Febe ; 14.30-17.30 Zumba Party met Filip, Steve en Febe. Body Massages door Harmonia Wellness, Zumba prijzen te winnen.Waar : Recrean , Eindrieskaai 26, Oudenaarde Inkom : € 15Info en inschrijving : www.zumba.tk of [email protected]

van 10u tot 18u

Paranormale Beurs Parascoop Oudenaarde. Alternatieven voor gezondheid, wel-zijn en geluk - een brede kijk op de wereld. Laat je

binnenleiden in de wereld van het paranormale ! Heb je vragen waar zelfs de wetenschap geen antwoord op hee� ? Of wil je gewoon weten wat de toekomst voor jou in pe� o hee� ? Bezoek dan de Parascoopbeurs ! Tal van consultstanden (kaartleg-gers, pendelaars, aurafotografen, astrologen,...), elk uur een boeiende voordracht en gratis geschenk aan de inkom ! De beste paragnosten in de Benelux, elk uur een gratis voordracht, boeken, edelstenen, esotherische producten…Waar : De Qubus, Lindestraat 45, OudenaardeInkom : € 9Info : www.para-astro.be/beurzen

DINSDAG 8 MAART

om 15u

Film ‘Abeltje’ (Nl, 1998, 110) naar het boek van Annie M.G. Schmidt. Acteurs : Ricky van Gastel, Soraya Smith, Frits Lam-brechts, Marisa van Eyle en Annet Malherbe. De 11-jarige Abeltje Roef

wordt na talloze waarschuwingen en ruzies met de schoolmeester, door zijn moeder vroegtijdig van school gehaald. Het lukt haar om hem een baantje te bezorgen als li� boy in het warenhuis Knots. Maar op zijn eerste werkdag gaat er al iets mis. Abeltje drukt op het enige knopje waar hij niet mag op drukken: het groene knopje! Samen met meneer Tump, ju� rouw Klaterhoen en Laura vliegt hij met de li� dwars door het dak van het warenhuis. Dan begint het avontuur. Ze komen in New York en maken een revolutie mee in Perugona. Abeltje is een fantastische � lm met waanzinnige muziek en verbazingwekkende special e� ects.

Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 3Info : 055 335 135

DONDERDAG 10 MAART

om 15u

Familievoorstelling ‘Alleen op de Wereld’. Zie pag. 8 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 10Info en kaarten : 055 30 13 66 [email protected]

DINSDAG 22 MAART

Davidsfonds pakt uit met de negende editie van ‘De Nacht van de Ge-schiedenis’, één van de grootste geschiedenisevenementen van Vlaanderen. � ema dit jaar is ‘Feest’. In Oudenaarde zal het over Eine Feest gaan. Rondleiding, lezing en wandeling over de plaatselijke � ertel- en Sint-Pietersfeesten. Verschillende locaties in de dorpskern, de brouwerij, de kiosk, het P. De Maeghtpleintje.Info : Marc Sante, 055 31 41 71,[email protected]

DONDERDAG 24 MAART

om 20u

� éâtre de la Mode – kunstzin-nige modeshow voor het goede doel. In 1945 was er in Parijs een wereldschokkend ‘modetheater-initiatief ’. Het bevrijde Parijs wou laten zien wat zijn mode waard was ! Zo ontstond ‘� éâtre de la Mode’, een show in theaterstijl met poppen van ijzerdraad en gips als manne-quins, met theaterdecors van o.a. Jean Cocteau en kledij en accessoires uit 53 couturehuizen waaronder Hermès, Jacques Fath, Nina Ricci, Pierre Balmain, Cartier, etc. Een wereldpri-meur van dit “théâtre de la Mode” was, dat voor het eerst in de geschiedenis een evenement gekoppeld was aan een goed doel : l’Entraide Française, hulp aan de noodlijdende lokale bevolking. Meer dan 60 jaar na Parijs wordt dit gebeuren opnieuw tot leven gebracht in een totaalspektakel rond mode, � lm, theater, muziek en dans. De decors van toen worden vervangen door digitale beelden, de poppen door levende mannequins, acteurs en dansers en de kledij komt uit de modehuizen van Oudenaarde. Modetheater Oudenaarde schenkt zijn bijdrage aan het Palliatief Support Team AZ Oudenaarde. Waar : Salons Mantovani, Doorn 1, OudenaardeInkom: € 25 in voorverkoop (beperkt aantal plaatsen)Info en kaarten : Onthaal AZ Oudenaarde - 055 33 61 11,Toerisme Oudenaarde - 055 31 72 51,Rotaract - 0496 05 13 09

ZATERDAG 26 MAART

om 20u

Bal Populaire à la Française. Na de succesvolle ‘Schlagerfestivals’

van de voorbije jaren, is de tijd geko-men om andere lucht op te snuiven. De organisatoren (de Dienst Cultuur, de Oudenaardse Feestcomités en vzw Oudenaarde en Zustersteden, kern Arras) gaan daarom op zaterdag 26 maart om 20u de Franse toer op. In de Qubus zijn die avond ‘Compagnons de la Chanson’ (met Johny Voners, Marijn De Valck en Freddy Birset + uitgebreid live-orkest) te gast, gee� Alain Dès met zijn ‘Alain Dès goes Claude François’ een spe� erende show weg en zijn er Franse klassiekers te horen uit de mond van ‘Eddy et les Vede� es’. Waar : De Qubus, Lindestraat, OudenaardeInkom : VVK € 12, ADK € 15Info en tickets: 055 30 13 66,[email protected], of bij de deelnemende Feestcomités.

DINSDAG 29 MAART

om 20u

Film ‘El Metodo’. De installatie van een li� in het Oudenaards laatgo-tisch stadhuis is voor Filmclub Het

Groot Licht een grondige reden om tijdens het voorjaar van 2011 prenten op het wi� e doek van De Woeker te projecteren, die daaraan gelinkt zijn. Derde � lm in onze reeks is El Metodo, waarin de li� als � gurant door het beeld glijdt. Regie: Marcelo Pieyro. Acteurs: Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernandez, Adriana Ozores en Ernesto Alterio. Zeven kan-didaten beginnen samen aan de laatste selectieproeven voor een hoge functie in een multinational. Vanaf het begin is er een voelbare spanning in de groep. De kandidaten vertrouwen elkaar niet meer als ze zich realiseren dat ze sol-liciteren voor dezelfde job. De jonge sollicitanten worden opgezet tegen de ouderen, de Spanjaarden tegen een kandidaat uit Argentinië, mannen

wedijveren met vrouwen. Bovendien denken de kandidaten dat er een spion in hun midden is. De vernederingen die deze mensen vrijwillig willen ondergaan of anderen willen laten ondergaan om de job te bemachtigen is angstaanjagend. Pas in de laatste seconden wordt er getoond waartoe mensen uit hebzucht en eigenbelang in staat zijn. ‘El Método’ gee� een indringende kijk op hoe het er (soms) in de zakenwereld aan toe gaat.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 4Info : 055 335 135

DONDERDAG 7 APRIL

van 10u tot 18u

Vrouwendag in Oudenaarde. vtb Kultuur DAMME organiseert een cultuurtoeristische daguitstap voor dames, leden en niet-leden. Waar : Cultuurdienst Oudenaarde, Tussenmuren 17, OudenaardeInfo en inschrijving : 050 35 05 74 of [email protected]

Wenst u hier ook uw evenement gratis te promoten ?

Mail ons de nodige info eneventueel a� eelding door naar [email protected]

Page 21: Randeevoe 10 Oudenaarde

AC

TIV

ITE

ITE

NK

AL

EN

DE

R

ZONDAG 6 MAART

vanaf 14u

Zumba Party Recrean - Febe’s Zumba Angels. Spe� erende Zumba Party met special guests Filip D’Haeze (Eeklo)

en Steve Gryson (Kortrijk). Program-ma : 14u gratis ZumbAtomic (kids) Demo met Febe ; 14.30-17.30 Zumba Party met Filip, Steve en Febe. Body Massages door Harmonia Wellness, Zumba prijzen te winnen.Waar : Recrean , Eindrieskaai 26, Oudenaarde Inkom : € 15Info en inschrijving : www.zumba.tk of [email protected]

van 10u tot 18u

Paranormale Beurs Parascoop Oudenaarde. Alternatieven voor gezondheid, wel-zijn en geluk - een brede kijk op de wereld. Laat je

binnenleiden in de wereld van het paranormale ! Heb je vragen waar zelfs de wetenschap geen antwoord op hee� ? Of wil je gewoon weten wat de toekomst voor jou in pe� o hee� ? Bezoek dan de Parascoopbeurs ! Tal van consultstanden (kaartleg-gers, pendelaars, aurafotografen, astrologen,...), elk uur een boeiende voordracht en gratis geschenk aan de inkom ! De beste paragnosten in de Benelux, elk uur een gratis voordracht, boeken, edelstenen, esotherische producten…Waar : De Qubus, Lindestraat 45, OudenaardeInkom : € 9Info : www.para-astro.be/beurzen

DINSDAG 8 MAART

om 15u

Film ‘Abeltje’ (Nl, 1998, 110) naar het boek van Annie M.G. Schmidt. Acteurs : Ricky van Gastel, Soraya Smith, Frits Lam-brechts, Marisa van Eyle en Annet Malherbe. De 11-jarige Abeltje Roef

wordt na talloze waarschuwingen en ruzies met de schoolmeester, door zijn moeder vroegtijdig van school gehaald. Het lukt haar om hem een baantje te bezorgen als li� boy in het warenhuis Knots. Maar op zijn eerste werkdag gaat er al iets mis. Abeltje drukt op het enige knopje waar hij niet mag op drukken: het groene knopje! Samen met meneer Tump, ju� rouw Klaterhoen en Laura vliegt hij met de li� dwars door het dak van het warenhuis. Dan begint het avontuur. Ze komen in New York en maken een revolutie mee in Perugona. Abeltje is een fantastische � lm met waanzinnige muziek en verbazingwekkende special e� ects.

Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 3Info : 055 335 135

DONDERDAG 10 MAART

om 15u

Familievoorstelling ‘Alleen op de Wereld’. Zie pag. 8 van dit nummer.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 10Info en kaarten : 055 30 13 66 [email protected]

DINSDAG 22 MAART

Davidsfonds pakt uit met de negende editie van ‘De Nacht van de Ge-schiedenis’, één van de grootste geschiedenisevenementen van Vlaanderen. � ema dit jaar is ‘Feest’. In Oudenaarde zal het over Eine Feest gaan. Rondleiding, lezing en wandeling over de plaatselijke � ertel- en Sint-Pietersfeesten. Verschillende locaties in de dorpskern, de brouwerij, de kiosk, het P. De Maeghtpleintje.Info : Marc Sante, 055 31 41 71,[email protected]

DONDERDAG 24 MAART

om 20u

� éâtre de la Mode – kunstzin-nige modeshow voor het goede doel. In 1945 was er in Parijs een wereldschokkend ‘modetheater-initiatief ’. Het bevrijde Parijs wou laten zien wat zijn mode waard was ! Zo ontstond ‘� éâtre de la Mode’, een show in theaterstijl met poppen van ijzerdraad en gips als manne-quins, met theaterdecors van o.a. Jean Cocteau en kledij en accessoires uit 53 couturehuizen waaronder Hermès, Jacques Fath, Nina Ricci, Pierre Balmain, Cartier, etc. Een wereldpri-meur van dit “théâtre de la Mode” was, dat voor het eerst in de geschiedenis een evenement gekoppeld was aan een goed doel : l’Entraide Française, hulp aan de noodlijdende lokale bevolking. Meer dan 60 jaar na Parijs wordt dit gebeuren opnieuw tot leven gebracht in een totaalspektakel rond mode, � lm, theater, muziek en dans. De decors van toen worden vervangen door digitale beelden, de poppen door levende mannequins, acteurs en dansers en de kledij komt uit de modehuizen van Oudenaarde. Modetheater Oudenaarde schenkt zijn bijdrage aan het Palliatief Support Team AZ Oudenaarde. Waar : Salons Mantovani, Doorn 1, OudenaardeInkom: € 25 in voorverkoop (beperkt aantal plaatsen)Info en kaarten : Onthaal AZ Oudenaarde - 055 33 61 11,Toerisme Oudenaarde - 055 31 72 51,Rotaract - 0496 05 13 09

ZATERDAG 26 MAART

om 20u

Bal Populaire à la Française. Na de succesvolle ‘Schlagerfestivals’

van de voorbije jaren, is de tijd geko-men om andere lucht op te snuiven. De organisatoren (de Dienst Cultuur, de Oudenaardse Feestcomités en vzw Oudenaarde en Zustersteden, kern Arras) gaan daarom op zaterdag 26 maart om 20u de Franse toer op. In de Qubus zijn die avond ‘Compagnons de la Chanson’ (met Johny Voners, Marijn De Valck en Freddy Birset + uitgebreid live-orkest) te gast, gee� Alain Dès met zijn ‘Alain Dès goes Claude François’ een spe� erende show weg en zijn er Franse klassiekers te horen uit de mond van ‘Eddy et les Vede� es’. Waar : De Qubus, Lindestraat, OudenaardeInkom : VVK € 12, ADK € 15Info en tickets: 055 30 13 66,[email protected], of bij de deelnemende Feestcomités.

DINSDAG 29 MAART

om 20u

Film ‘El Metodo’. De installatie van een li� in het Oudenaards laatgo-tisch stadhuis is voor Filmclub Het

Groot Licht een grondige reden om tijdens het voorjaar van 2011 prenten op het wi� e doek van De Woeker te projecteren, die daaraan gelinkt zijn. Derde � lm in onze reeks is El Metodo, waarin de li� als � gurant door het beeld glijdt. Regie: Marcelo Pieyro. Acteurs: Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernandez, Adriana Ozores en Ernesto Alterio. Zeven kan-didaten beginnen samen aan de laatste selectieproeven voor een hoge functie in een multinational. Vanaf het begin is er een voelbare spanning in de groep. De kandidaten vertrouwen elkaar niet meer als ze zich realiseren dat ze sol-liciteren voor dezelfde job. De jonge sollicitanten worden opgezet tegen de ouderen, de Spanjaarden tegen een kandidaat uit Argentinië, mannen

wedijveren met vrouwen. Bovendien denken de kandidaten dat er een spion in hun midden is. De vernederingen die deze mensen vrijwillig willen ondergaan of anderen willen laten ondergaan om de job te bemachtigen is angstaanjagend. Pas in de laatste seconden wordt er getoond waartoe mensen uit hebzucht en eigenbelang in staat zijn. ‘El Método’ gee� een indringende kijk op hoe het er (soms) in de zakenwereld aan toe gaat.Waar : CC De Woeker, Woeker 3, OudenaardeInkom : € 4Info : 055 335 135

DONDERDAG 7 APRIL

van 10u tot 18u

Vrouwendag in Oudenaarde. vtb Kultuur DAMME organiseert een cultuurtoeristische daguitstap voor dames, leden en niet-leden. Waar : Cultuurdienst Oudenaarde, Tussenmuren 17, OudenaardeInfo en inschrijving : 050 35 05 74 of [email protected]

Wenst u hier ook uw evenement gratis te promoten ?

Mail ons de nodige info eneventueel a� eelding door naar [email protected]

G R A T I S M A A N D B L A D

e

Val je ook graag op ?

adverteer in

[email protected]

of contacteer Patricia Magerman op 0491 25 99 62 of [email protected]

Page 22: Randeevoe 10 Oudenaarde

KO

P V

AN

DE

MA

AN

DP

OE

ZIE

Als dochter van Joods-Nederlandse ouders, schrij� dichteres en toneel-schrijfster Judith Herzberg (Amsterdam, 1934) tegelijk indringende en toch toegankelijke poëzie. Tijdens de tweede wereldoorlog was ze als kind ondergedoken, terwijl haar ouders in het kamp Bergen-Belsen geïnterneerd waren. Ze debuteerde in 1961 in Vrij Nederland met en-kele gedichten. Twee jaar later verscheen haar eerste bundel. Judith Herzberg wordt niet alleen zeer geprezen als dichteres, ze wordt ook veel gelezen. Ze wordt herkend als een van de belangrijkste Nederland-se dichters. Voor haar werk ontving ze verschillende prijzen, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hoo� prijs. Ze hee� een open oog en oor voor de eenvoudige dingen van het dagelijkse leven. Dank-zij haar gevoelige bewoording ontstaat daaruit op papier de meerdui-digheid, die kunst en leven even doen samenvallen. Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en de twijfel over de zicht-bare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol. Alsof er nu en dan voor onze ogen een klein wonder voltrekt. (Tekst : Paul Cox)

Een gedichtOp deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds begeleid ik het met een korte introductie en/of situering.

SLIJTAGE

Bovenop de berg stopt het kamermeisjeeen munt in de panoramakijkeren richt hem op de overkant waar zij nueen minuut haar vriendje hout ziet hakken.

Forceer het oog terug, maar nooitstaat wie dan ook daar in zo’n ronde lijstzoiets begrijpelijks te doen.

Zelfs heel exact, twee kanten blousesuit Beiroet, worden vaagomdat de lucht trilt.Of zijn de ogen zelf beslagen ?

Het is de regen die voortdurend regentin versleten � lmsen ruisend valt op oude schellak platen.

Judith Herzberg

Wie kent hem niet? Is het niet als schoenmaker, het is als slotenmaker… Freddy uit de Nederstraat. Zijn vader was al zelfstandig schoenmaker met de hulp van zijn moeder en later mocht Freddy al snel met kleine din-gen meehelpen. Als 12-jarige ging hij naar het VTI in Izegem voor de opleiding schoenmaker. Na school was het tijd voor de legerdienst en was hij soldaat in Ieper. Op zijn 23ste ging hij werken in een schoenfabriek in Izegem, daar was hij afdelingschef tot 1979. Dan hee� Freddy nog een jaar bij een 72-jarige schoenhersteller in Kortrijk de knepen van het vak als schoenhersteller geleerd. Op 4 februari 1980 (tevens ook de verjaardag van moeder de vrouw) star� e hij in Oudenaarde een schoenherstellingszaak in de Broodstraat. De eerste weken ging de deur open met de vraag “Werkt ge hier ook met krammekens?” en na een testpaar brachten de mensen steeds meer hun schoenen binnen zodat zijn vrouw de tweede maand reeds diende mee te helpen. Eind 1988 is Freddy naar een groter eigen pand in de Nederstraat 37 verhuisd waar zijn jongste zoon Derrick sinds een 7-tal jaar de winkel uitbaat. Freddy is de wereld van de sloten ingerold na een opleiding van twee jaar in avondon-derwijs in Brugge. Dikwijls in grote paniek zien de mensen hem graag a� omen wanneer slot of sleutel het laat afweten of de sleutel binnen ligt en de bewoner buitenstaat. Ooit werd hij eens opgebeld door een dame in paniek met de vraag een deur te openen want haar frietketel lag aan. Eens binnen zag hij dat ze dat had gelogen. Ze dacht gewoon dat ze door dat te zeggen dan vlugger zou geholpen worden. Maar ook voor een slotenmaker tellen de verkeers- en de snelheidsregels. (Tekst : Frederic de Vos)

Freddy CallensElke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

Factsheet :Naam & voornaam : Freddy Callens Geboortejaar : 1951Partner : Liliane Vandendriessche

Omdat Freddy vele mannen slippertjes bespaart - met anti-slipzolen hé mensen - en vrouwen van nieuwe hakjes voorziet, omdat Freddy vaak deuren opent waar ze anders gesloten blijven… is hij onze Kop van de Maand.

22

Page 23: Randeevoe 10 Oudenaarde

Waar heb ik dat nog gezien ?

Elke maand trekt Randeevoe door Oudenaarde centrum op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien ! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een cheque t.w.v. 50 euro bij Spiers Oudenaarde. U kan uw antwoord sturen naar [email protected]. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Antwoord vorige wedstrijdvraag :Inkom van het oude station te Oudenaarde

De gelukkige winnaar is : Vandenhautte C., Kortrijkstraat 277, Oudenaarde

WEDSTRIJDG R A T I S M A A N D B L A D

e

I N D U S T R I E Z O N E D E B R U W A A N 2 • O U D E N A A R D E • 0 5 5 3 1 1 3 7 1 • W W W . Z I T- C O M F O R T . B EO P E N I N G S U R E N : A L L E D A G E N 1 0 - 1 2 U & 1 4 - 1 8 U • Z O N D A G 1 4 - 1 8 U • D I N S D A G G E S L O T E N

zit • comfortO N S FA M I L I E B E D R I J F B E S TA AT 6 3 J A A R !

ONZE VOLLEDIGE STOCK MOET WEG KOOP NU, WIJ LEVEREN LATER • OP ALLES FABRIEKSGARANTIE

TOTALE UITVERKOOPTOTALE UITVERKOOP-30%

-40%

-50%

WEGENS VERBOUWINGENWEGENS VERBOUWINGENVANAF 1 FEBRUARI 2011VANAF 1 FEBRUARI 2011

Page 24: Randeevoe 10 Oudenaarde

24

Familie Spiers - 1910 - Stationsstraat Oudenaarde

GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

OUDENAARDE ST-MARTENS-LATEM GENT - OUDENAARDEST-MARTENS-LATEM

ST-MARTENS-LATEMOUDENAARDEOUDENAARDE

Gratis leveringen plaatsing

Gratis terugnameoude matras

Steeds de nieuwste slaaptechnologieën

Vier mee en geniet doorlopend van onze

verjaardagsacties

Spiers Slaap OudenaardeDeinzestraat 65 (aan afrit N60)055 31 10 30

Spiers Slaap Gentvrijdagmarkt 3809 225 54 15

Spiers Slaap & Auping Plaza Sint-Martens-LatemKortrijksesteenweg 1809 221 83 83 & 09 221 60 00

WWW.SPIERS.BE

1881 - 2011130 jaar slaapadvies

Alle grote merkenonder één dak

Steeds de nieuwste slaaptechnologieën

1881 - 2011130 jaar slaapadvies130 jaar slaapadvies

IN SINT-MARTENS-LATEM EN OUDENAARDE

OPENDEUR!ZA. 19/3 T.E.M. ZO. 27/3

GENIET VAN ONZE ACTIES EN PROMOTIESTELKENS VAN 10U TOT 18UZON- EN MAANDAG VANAF 14U(OOK ‘S AVONDS NA AFSPRAAK)

Spiers Slaap heet u welkom sinds 1881