Rabobank Alkmaar

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rabobank Alkmaar, duurzaam, transparant, flexibel en kwaliteit

Transcript of Rabobank Alkmaar

 • duurzaamtransparantflexibelkwaliteit

  Rabobank Alkmaar e.o.

  Rab

  ob

  ank A

  lkm

  aar e.o. du

  urzaam

  transparant fl

  exibel

  kwaliteit

 • Nieuwe huisvesting voor Rabobank Alkmaar e.o.Rabobank Alkmaar heeft een ambitie: zowel voor de zakelijke, als de particuliere klant gewoonweg de beste bank te zijn. De eisen die door de klant, maar ook door de wetgever, aan banken worden gesteld, zijn de laatste jaren sterk veranderd. Bovendien noodzaken moderne werkprocessen, waarin intensief wordt samengewerkt, tot een andere werkomgeving.

  Deze ambitie maakte het noodzakelijk om de bestaande huisvesting in twee panden aan de rand van het centrum van Alkmaar aan te passen en te moderniseren. Daarbij had de Rabobank een duurzaamheidsdroom.

  In eerste instantie overwoog de bank om de huisvesting een ingrijpende opknapbeurt te geven. Tijdens de ontwikkeling van deze plannen realiseerde de bank zich dat de ambitie in het bestaande pand maar in beperkte mate waargemaakt kon worden. Tevens zou een verbouwing leiden tot de nodige logistieke problemen, waaronder de tijdelijke huisvesting van de bank gedurende een lange periode.

 • De bank nam het besluit om een nieuw pand neer te gaan zetten. Daarmee kon de ambitie vanaf een wit vel papier omgezet worden in een compleet nieuw Programma van Eisen. Waarin de duurzaamheidsdroom echt waargemaakt kon worden.

  Een nieuwe locatie werd gevonden aan de Robonsbosweg. Een fraaie zichtlocatie aan de rand van de stad met een school en de Belastingdienst als buren. Deze plek gaf de bank de ruimte om heel zichtbaar alle wensen en eisen in een pand te vertalen.

  Een van de belangrijkste voorwaarden van Rabobank was optimale openheid en transparantie. De architect vertaalde deze wens in een pand met een zeer open structuur en veel licht. En introduceerde voor alle medewerkers Het Nieuwe Werken, met zelfs voor het management geen vaste werkplekken meer. In het pand zijn vrijwel geen scheidingswanden te vinden en je kunt als het ware helemaal door het pand heen kijken.

  Een tweede eis was duurzaamheid. De bank wilde een van de meest duurzame gebouwen van Nederland neerzetten in Alkmaar. Architect en bouwteam ontwikkelden een pand dat in alle opzichten een zeer duurzaam karakter heeft. Waarbij allerlei zichtbare en onzichtbare duurzame maatregelen zijn genomen. Van recyclebare materialen en een warmte/koudeopslag tot windmolens en PV-cellen. Een statement werd gemaakt door het pand helemaal onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

  Een derde eis was de houdbaarheid van het pand in de toekomst. De wereld verandert in een hoog tempo en dat maakt het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen. In het huidige pand kunnen makkelijk nieuwe functionaliteiten worden ingebouwd, zonder ingrijpende verbouwingen. Daarnaast is er in het concept rekening mee gehouden dat als nieuwe, nog onbekende duurzame technieken zich aandienen, deze ook makkelijk en snel gemplementeerd kunnen worden.

  Rabobank heeft in het hele proces geen concessies gedaan aan de kwaliteit van het gebouw. Het resultaat: een optimaal duurzaam gebouw waar mensen hun werk kunnen doen op de manier zoals de bank dat graag wil.

 • KE

  ES

  JA

  SP

  ER

  SE

  Het klinkt tegenstrijdig, maar Kees Jasperse ervaart de nieuwe huisvesting van Rabobank Alkmaar als een plek waar rust en dynamiek samengaan. En daarmee heeft hij een van zijn doelen voor het nieuwe pand bereikt. De bank van 2012 is niet meer de bank waar mensen in hokjes hun werk doen. Mensen moeten steeds meer samenwerken om onze klanten goed te bedienen. En dat kan in een omgeving waar samenwerken, elkaar ontmoeten en overleggen vanzelfsprekend is. Die samenwerking verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening en daar hebben we allemaal baat bij. In ons nieuwe pand zie je een heel nieuwe dynamiek: mensen ontmoeten elkaar spontaan, zoeken elkaar op en werken daardoor beter en makkelijker samen. Dat is de grootste verdienste van ons nieuwe kantoor. Het pand faciliteert dat en de mensen moeten het doen. Toch geeft de openheid en transparantie veel rust. Het pand ademt sfeer en rust uit, terwijl we heel actief zijn!

  Ook op het gebied van duurzaamheid voldoet het pand aan de eisen van de bank. Rabobank Alkmaar had de ambitie om het meest duurzame pand te realiseren en heeft daarbij niet getwijfeld om ook in niet voor de hand liggende oplossingen te investeren. Je moet als bank naar de toekomst kijken. Duurzame oplossingen moet je niet altijd met de rekenmachine in de hand beoordelen. In dit pand hebben we gekozen voor zichtbare en onzichtbare duurzaamheid. De beste duurzame technieken zitten in het pand verborgen en daarom is het een bewuste keuze geweest om bijvoorbeeld windmolens op het dak te plaatsen en PV-cellen in het glas te verwerken. Zodat je ook laat zien dat je duurzaam bezig bent. Als je die keuzes maakt op basis van terugverdientijden, dan zou je wellicht anders hebben besloten. Maar we vinden het ook belangrijk om de wereld te laten zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden.

  De visie van Kees Jasperse op duurzaamheid gaat verder dan alleen materiaalgebruik en energiebesparing. Bij de realisatie van het nieuwe pand is ook naar de toekomst gekeken. We stonden voor de keuze: verbouwen of verhuizen. Op dat moment realiseer je je dat ook een pand, dat je bouwt voor tientallen jaren, aan verandering onderhevig moet kunnen zijn. En dat we de maatschappij opzadelen met een oud en leeg pand. Voor de nieuwbouw hebben we dan ook gekozen voor een aanpasbaar pand. Als onze functie als bank verandert, moet je daar snel op kunnen inspelen, zonder direct de aannemer te moeten bellen. Dit pand is makkelijk op een duurzame manier aan te passen. Maar ook ons oude pand willen we niet zomaar achterlaten. Ook daar willen we een heel duurzame renovatie doorvoeren en het pand dan pas weer op de markt brengen. Zodat we ook daar ons duurzame steentje bijdragen.

  Alg

  em

  een d

  irecte

  ur

  Rab

  ob

  ank A

  lkm

  aar

  e.o.

  Dynamiek en rust gaan hier hand in hand!

 • Een van mijn collegas zei kort na de verhuizing: Het lijkt wel of ik een nieuwe baan heb! En zo voelt dit pand, alles is anders. Ik heb veel contact met klanten die de bank bellen, met een vraag of voor ad-vies. Onze afdeling heeft een vaste plek in het gebouw, je kunt nu eenmaal niet met je headset rond gaan lopen. Het grootste verschil is de openheid van het pand. In het vorige pand zat je vast tussen vier muren, hier zie je volop bekenden en onbekenden; het pand nodigt uit tot kennismaken. Die open-heid spreekt mij aan, je weet meer waardoor je beter werkt. Ik heb maar heel even hoeven wennen. Nu zit iedereen bij elkaar op n locatie en heb je echt contact met elkaar. Wel hebben we door de verhuizing een nieuwe telefooncen-trale gekregen, misschien was dat nog wel het meeste wennen!

  RE

  my

  DE

  Jo

  Ng

  V

  erk

  oop

  & s

  erv

  ice a

  dvis

  eur

 • Pilastron is de uitdaging om de hoge

  ambities van de opdrachtgever te verwezenlijken

  met veel plezier aangegaan. met dit gebouw is

  een grote stap voorwaarts gezet in de toekomst

  van duurzaam bouwen met beperking van

  fossiele brandstof. Pilastron heeft een bijdrage

  geleverd in het inspecteren van de kwaliteit en

  naleving van contracten.

  Pilastron, Paul Spee

 • HE

  iN K

  AP

  PE

  lH

  of

  f

  LKSVDD Architecten werd in 2008 geselecteerd als architecten-bureau om het bestaande kantoor van Rabobank Alkmaar te gaan verbouwen. Toen deze verbouwing niet doorging, was er voldoende vertrouwen in het bureau om de opdracht voor de nieuwbouw wel te geven. Hein Kappelhoff: In 2008 zijn we begonnen met het nieuwbouw-project aan de Robonsbosweg. De start van het project was een reis naar Kopenhagen. Een bij-zondere reis omdat we daar een aantal prachtige en inspirerende gebouwen bezocht hebben, maar ook omdat we elkaar daar als bouwteam hebben leren kennen. En dat heeft de basis gelegd voor het vertrouwen dat we gedurende het hele proces in elkaar gehad hebben.

  Tijdens het ontwikkelingsproces hebben we doorlopend n doel voor ogen gehad. De droom van de opdrachtgever waarmaken. En die droom was een gebouw te realiseren dat duurzaam is en waar je graag heengaat, waar het goed toeven is en waar je werkt met plezier. Het is fantastisch te zien dat de realisatie van deze droom gelukt is, overal krijg je positieve reacties en ontmoet je mensen die met zichtbaar plezier werken, al-leen daardoor is dit gebouw in zijn concept al duurzaam.

  Hein Kappelhoff heeft de duur-zaamheidsgedachte op allerlei manieren in het gebouw verwerkt. Een gebouw moet functioneren, daar is het voor bedoeld. De doel-stelling van de bank was een pand te bouwen waar ontmoeting en samenwerking heel natuurlijk ont-staan. Er moeten op allerlei plekken spontane gesprekken ontstaan en het complete team moet werkelijk als een team gaan functioneren. De hirarchie is vervaagd en daarom zijn er geen scheidingswanden en eigen kamertjes meer. Het ma-nagement en de werkvloer werken naadloos samen. Er is communica-tie tussen de afdelingen. Het wer-ken in vlekken draagt daar ook aan bij. Afdelingen hebben geen vaste

  plek, maar een vlek in het gebouw die dient als een soort uitvalsbasis. Mensen ontmoeten elkaar en dat bevordert een natuurlijke samen-werking.

  De twee vleugels van het pand, die verbonden zijn door een grote, centrale ontmoetingshal, zijn de basis van het ontwerp geweest. De kern van het verhaal werkt. De vraag naar transparantie en ontmoeten is door ons vertaald in een prachtige centrale hal die alle verdiepingen aan elkaar verbindt. In die hal is de logistiek van het pand duidelijk. De lift en het trappenstel zorgen voor verticaal contact en door het split-level systeem van de verdiepingsvloeren is er altijd horizontaal contact. De horizontale vloeren en pleinen lopen heel van-zelfsprekend door in de verticaliteit van de hal. De kunst op het plein is doorgezet in de hal en op de verdiepingen, waardoor ook een verbintenis met binnen en buiten is gemaakt. Een prachtig en logisch geheel.

  Directie-a

  rchitect

  leijh

  Kap

  pelh

  off

  Seckel V

  an d

  en D

  ob

  bels

  teen A

  rchitecte

  n

  Alleen al het concept van het gebouw is duurzaam

 • DUURZAAM

  AMBITIE

  CREATIEF

  Ecologisch

  TOEKOMSTBESTENDIGRECYCLEBAAR

  LICHT

  KLIMAAT

  groen

  (ON)ZICHTBAAR

  FLEXIBEL

 • JAN

  Bo

  NN

  Em

  AiJ

  ER

  S

  Als ik nu in het nieuwe pand van Rabobank Alkmaar binnenkom, word ik hartelijk verwelkomd door de receptioniste die me spontaan complimenteert met het nieuwe pand. Die echt trots is op de nieu-we huisvesting en me ongevraagd meldt dat het fantastisch werken is in die nieuwe omgeving. Dat geeft pas voldoening, dat kun je je niet voorstellen! Jan Bonnemaijers kijkt terug op een succesvolle samen-werking met Rabobank Alkmaar en met de ontwerpende en uitvoe-rende partijen. Als procesmana-gers zijn we de spin in het web. Wat opviel bij de realisatie van het nieuwe kantoor, is dat het proces zo dynamisch was. Kees Jasperse wist het team te inspireren om telkens out-of-the-box te denken en met vernieuwende oplossingen te komen. Zo zijn we bijvoorbeeld met het hele team naar Kopenha-gen gereisd om daar inspirerende panden te bezoeken. En hebben we een workshop gevolgd, waarbij de visie van duurzaamheidsgoeroe Anne-Marie Rakhorst ons nieuwe inspiratie gaf. Wij hebben het proces begeleid, waarin het team steeds met nieuwe uitdagingen aan de slag ging.

  Het proces onder controle houden is ook een van de taken van Jan Bonnemaijers geweest. De lat lag hoog en met een creatief team werken vraagt een strak manage-ment. De samenwerking was in alle opzichten prima. De teamge-dachte heeft altijd vooropgestaan en we hebben constant hard gewerkt om de betrokkenheid van alle partijen hoog te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de contractondertekening met de uitvoerende partijen, een presen-tatie door alle ontwerpteamleden laten verzorgen over hun visie en filosofie. Dat bevordert de samenwerking en het teamgevoel enorm. Die rol past ons goed, want we zijn gewend te werken binnen kaders. We houden het proces in de gaten en zorgen dat het team blijft presteren, binnen die kaders. Zodat we geen overschrijdingen hebben in tijd en geld. Met het bewaken van de projectkaders heb ik ook veel samengewerkt met Jan Meenderinck, de inmiddels gepensioneeerde procesmanager van Rabobank Nederland.

  Ad

  vis

  eur/

  pro

  jectm

  anager

  HE

  Vo

  Elk gebouw is een prototype en van dit prototype wordt er maar n gebouwd. Je werkt van grof naar fijn, van een ruw idee naar een uitgewerkt bestek. Daarbinnen moet je telkens de ruimte opzoe-ken om ideen die voortkomen uit nieuwe inzichten een plekje te geven, zonder concessies te doen aan planning en budget. En dat is dit team goed gelukt!

  Het proces steeds nieuwe impulsen geven

 • Constructief was het een uitdagend project door de uitkragende delen

  van het gebouw in combinatie met de keuze voor een prefab gebouw

  skelet. Het nieuwe pand is een duurzaam visitekaartje voor de regio.

  Er zijn duurzame en energiezuinige oplossingen toegepast, zoals

  zonne-energie, windenergie en koude-warmteopslag in de bodem.

  Het toegepaste hout is voorzien van het fSC-keurmerk en grotendeels

  geleverd door onze eigen timmerfabriek.

  Bouwbedrijf m.J. de Nijs en Zonen B.V., Tom Stoop

 • PA

  ul

  RiJ

  PS

  TR

  A

  De architect heeft ooit de beeldspraak gebruikt van twee katten. En is een beetje door de voorpoten gezakt, terwijl de ander over de eerste heen gebogen zit. Paul Rijpstra vertelt enthousiast en met passie over de ontwikkeling en realisatie van het Rabobank-kantoor. Van meet af aan is Paul betrokken bij de plannenmakerij en als constructeur heeft Pieters Bouwtechniek een bijzondere rol gespeeld. Die twee vleugels steken als het ware in elkaar en de verbinding wordt gevormd door de grote centrale hal. Omdat de verdiepingsvloeren verspringen, kijk je vanaf elke vloer twee verdiepin-gen van de andere vleugel in, heel bijzonder!

  Over zijn rol als constructeur heeft Paul een opvallende mening. Als constructeur ben je dienend aan de architect. Samen zorg je er voor dat er binnen de kaders bewegingsruimte is om ideen te laten ontstaan en deze te realise-ren. Omdat we in een ontwerp-team werkten, is dat goed gelukt. Iedereen binnen zon team heeft respect voor elkaars vakgebied en streeft ernaar om het maximale te bereiken. Soms word je voor een lastige opgave gesteld en dan zoek je samen naar oplossingen.

  De realisatie van het kantoor heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd. De fundering van het pand was al een opgave op zich. We zitten hier vlak achter de duinen, op een slechte ondergrond. Dat maakte het noodzakelijk dat de funderingspalen 32 meter diep in de grond zitten en dat is dieper dan het pand hoog is. Daarnaast zorgt de openheid van het gebouw voor een bijzondere constructie. Normaal gesproken zoek je in de gevel naar vaste punten om het gebouw stevigheid te geven. Omdat er zoveel glas in de gevels zit, kon dit niet en hebben we in de betonnen kern, waar bijvoorbeeld het trappenhuis in geplaatst is, die stevigheid moeten zoeken.

  Ook de constructie van het pand is op sommige plekken onzichtbaar en soms heel zichtbaar. Paul vertelt: We hebben twee hoogstandjes geleverd in dit pand. De hoogste vleugel heeft aan de voorzijde een grote overstek. Omdat een aantal verdiepingen buiten het pand uitsteken, wil dat gewicht naar be-neden. We hebben dat opgevangen door op de bovenste verdieping, in het beton, een voorspanning van stalen kabels aan te brengen, die er voor zorgt dat de neerwaartse krachten opgevangen worden. Daarnaast bevindt zich in deze vleugel een groot stalen stabili-teitskruis, dat op alle verdiepingen heel zichtbaar is en mooi in het ontwerp verwerkt is.

  Directe

  ur

  Pie

  ters

  Bouw

  technie

  k

  Twee vleugels die als het ware in elkaar gebouwd zijn

 • Ik loop al wat langer mee bij Rabobank Alkmaar en ik heb al heel wat verbouwingen en verhuizingen meegemaakt. Maar deze laatste is wel de beste. Het nieuwe pand is super! Alhoewel je met heel veel collegas bij elkaar zit, straalt het pand een enorme rust en sfeer uit. Je kunt echt ongestoord werken, als je dat wilt, terwijl je het contact met de collegas niet verliest. Ik heb geen vaste werkplek en zoek altijd een plekje dat past bij hetgeen ik die dag ga doen. Soms zit ik aan een lange tafel te werken, maar ik heb ook een prima plek ontdekt in een lounge-hoekje. In dit pand ontmoet je elkaar logischerwijs en dat maakt het heel makkelijk en vanzelfspre-kend om even te overleggen. Op dinsdag zijn de werkplekken hier schaars en als dat zo uitkomt, kies ik er voor om thuis te blijven wer-ken, ideaal.

  El

  lE

  N l

  iEf

  TiN

  gS

  tart

  ers

  ad

  vis

  eur

  bij

  de a

  fdelin

  g B

  ed

  rijv

  enad

  vie

  s

 • Ro

  NA

  lD

  EN

  gE

  lS

  EN

  JA

  AP

  NiJ

  mA

  N

  Unica Installatietechniek heeft alles uit de kast gehaald om de ambitie van Rabobank Alkmaar en het ontwerpteam te kunnen realiseren. Ronald Engels: Als ik elk duurzaam aspect waar wij mee te maken hebben gehad zou moeten opsom-men, dan is dat een hele lange lijst. De ambitie was heel hoog en ook op het gebied van klimaat-beheersing en sanitair kun je dan hele mooie en zinvolle installaties bouwen. De WKO-installatie is daar een mooi voorbeeld van. Een vol-ledig duurzame installatie, die in de zomer uit een diepe aardlaag koud water oppompt voor de koeling en dan gelijktijdig warmte aan de bo-dem afgeeft. Deze warmte wordt in de winter weer gebruikt volgens het omgekeerde principe. Zo ont-trek je per saldo geen energie aan de bodem. Je moet natuurlijk die balans goed in de gaten houden en goed registeren hoeveel warmte en koude je afneemt en teruggeeft. Als die balans klopt, ben je 100% duurzaam.

  Jaap Nijman vult aan: Die warmte en koude wordt via klimaatplafonds met gentegreerde luchtroosters in de ruimte gebracht. Dat is een heel comfortabele oplossing, zeker ten opzichte van de standaard radiatoren en airco-installaties. Een klimaatplafond geeft straling en dus weinig luchtverplaatsing. Omdat het plafond een groot oppervlak beslaat, krijg je een heel efficinte beheersing van het klimaat. Het juiste werkklimaat en de optimale energiebehoefte worden volledig automatisch op elkaar afgestemd door het constant monitoren door de regeltechnische installatie. Zon-der al te veel pieken en dalen.

  Ook het waterverbruik is duur-zaam ingericht. Ronald Engels: Een grijswaterinstallatie zorgt voor her-gebruik van regenwater. Door deze installatie te combineren met de voor de brandveiligheid benodigde sprinklerinstallatie is de buffertank nu zon 80 m3 groot in plaats van de alleen voor de sprinkler beno-digde 60 m3. Door het combineren van voorraadtanks die voor beide installaties noodzakelijk zijn, heb-ben we in verhouding een groot aandeel grijs water beschikbaar als spoelwater voor de toiletten. Zou in lange droge periodes de watervoorraad te veel dalen, dan pas wordt een beroep gedaan op de waterleidinginstallatie omdat er natuurlijk voor de brandveiligheid altijd een minimale buffer moet blijven.

  Pro

  jectleid

  ers

  unic

  a inst

  alla

  tiete

  chnie

  k

  De warmte en de koude komt uit een 100 meter diepe bron

 • Samen met Rabobank Alkmaar hebben wij gewerkt aan de invulling van

  het hospitality concept. Binnen dit concept zijn themas als gast-

  vrijheid, duurzaamheid, mVo en Het Nieuwe Werken daadwerkelijk

  ingevuld. met als resultaat een centrale multifunctionele restauratieve

  voorziening voor zowel de medewerkers en gasten van de Rabobank,

  als de huurders van het naastgelegen kantoorpand.

  Vijverborgh, Horeca adviseurs en ontwerpers

 • AR

  iE H

  uiS

  mA

  N

  Arie Huisman is als adviseur bij DWA gespecialiseerd in duurzame oplossingen en technieken voor ge-bouwen. Het pand van Rabobank Alkmaar naar het hoogste niveau van duurzaamheid brengen, was zijn opgave. Arie vertelt: Duur-zaamheid is bij dit kantoor geen vraag geweest, maar een must. We hebben hier te maken met een zeer bevlogen en inspirerende opdrachtgever en dat is wel een voorwaarde voor een succesvol project. Duurzaamheid is inmiddels een soort prullenbakbegrip gewor-den, waar iedereen de mond van vol heeft maar waar het vaak gaat om alleen windowdressing. In dit geval was dat zeker niet zo, want het streven was om een optimaal duurzaam gebouw te creren, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Opgave was om een gebouw met meerwaarde voor de toekomst te ontwikkelen.

  Je moet geloven in duurzaam-heid en je realiseren dat het harde noodzaak is, om onze volgende ge-neratie niet met een onoplosbaar probleem op te zadelen, geeft Arie aan. Duurzaamheid als win-dowdressing werkt niet. Pas als je echt met bevlogenheid naar duur-zaamheid streeft, dan kun je het waarmaken. Vaak wordt duurzaam-heid afgewogen op basis van meer- en minderkosten en besparing in exploitatie. Uiteraard is dit nodig, maar je moet duurzaamheid ook in een ander perspectief willen zien. Want de meerkosten van duurza-me technieken en oplossingen zijn vaak maar een paar procent van de totale jaarkosten; als je het in relatie tot de totale jaarkosten ziet, krijg je een heel andere discussie. Het referentiekader van 10 jaar is ook niet reel, wie weet hoe hoog de energiekosten over 10 jaar zijn? En kun je de waardeontwikkeling van een pand over 10 jaar voorspellen? Je moet er in geloven, dan pas kan het werken.

  In het pand van Rabobank Alkmaar is veel onzichtbare duurzaamheid gerealiseerd. Om het gebouw ook zichtbaar duurzaam te maken zijn een aantal opvallende keuzes gemaakt. Op het dak zijn vier windmolens geplaatst en in een aantal glazen wanden zijn zon-necollectoren opgenomen. Dat is een bewuste keuze voor zichtbare duurzaamheid geweest. De arge-loze voorbijganger heeft niet zon boodschap aan onzichtbare duur-zaamheid en door die duurzaam-heid te laten zien aan de omgeving, maken we een statement. Of deze duurzame oplossingen ook echt rendabel zijn, is in dit geval minder interessant, een gebaar maken wel. De bank kan daarin een voortrek-kersrol spelen en laten zien dat het echt kan!

  Ad

  vis

  eur

  DW

  A in

  stalla

  tie- en e

  nerg

  iead

  vie

  s

  Een gebouw met meerwaarde voor de toekomst

 • AN

  DR

  P

  RA

  AT

  Croon Elektrotechniek realiseerde de technische installatie in het pand van Rabobank Alkmaar. Zeg maar alles waar een draadje aan zit, is door ons geleverd en genstalleerd vertelt Andr Praat, als project-leider verantwoordelijk voor de elektrotechnische installatie. De aannemer bouwt en wij zorgen voor de functionaliteit, dat is onze toegevoegde waarde. Samen met het ontwerpteam hebben wij de duurzaamheidsambitie van de opdrachtgever waargemaakt. In dit project zijn we daar heel ver in gegaan. Om maar eens een voor-beeld te noemen, alle leidingen en buizen die in dit gebouw verwerkt zijn, zijn duurzaam geproduceerd. Dat zie je niet. Een ander aspect is dat deze leidingen bij brand geen giftige dampen voortbrengen, zodat verstikking voorkomen wordt. Ook dat is duurzaam denken.

  Voor Croon is duurzaamheid vooral het toepassen van de juiste techniek. Andr: Duurzaamheid heeft in dit pand veel aspecten, op al die gebieden kun je keuzes maken. Een gezonde balans vinden tussen geld en duurzaamheid, daar draait het om. Zonder de gebrui-ker uit het oog te verliezen. In een pand als dit verplaatsen mensen zich voortdurend en ze moeten op veel verschillende plekken kunnen werken. Wij hebben plug&play aansluitpunten voor de laptops genstalleerd die overal eenvoudig werken. Dat maakt het nieuwe werken mogelijk. Maar deze com-ponenten zijn zodanig gemaakt dat ze makkelijk te verhuizen zijn. Als ze het eind van hun levenscyclus bereikt hebben, kunnen ze prima gerecycled worden.

  Een markant punt in de bouw was de levering en installatie van de windmolens. Andr herinnert zich nog het moment waarop de leverancier het liet afweten. We werden geconfronteerd met het faillissement van de bouwer van de windmolens. Op dat moment sta je met de rug tegen de muur. Samen met het ontwerpteam hebben we een oplossing gevonden die ook consequenties had voor de con-structie en de installatie. In prima samenspraak is dit probleem getackeld. En dat geeft goed de sfeer weer waarin het hele bouwproces zich heeft afgespeeld. Wederzijds vertrouwen en respect zorgden voor een uitstekende samenwerking.

  Pro

  jectleid

  er

  Cro

  on E

  lektr

  ote

  chnie

  k

  De elektrotechniek zorgt voor functionaliteit in het gebouw

 • Realisatie, tekst en vormgeving:Nelson Scoort!, Elshout

  Fotografie:Image&Motion, HilvarenbeekMike Bink Fotografie, Zaandam

  Druk:Lunenburg Productions, Hooge Zwaluwe

  Uitgave onder verantwoordelijkheid van HEVO s-Hertogenbosch en mogelijk gemaakt door:

  www.rabobank.nl

  www.pilastron.nl

  www.lksvdd.nl

  www.hevo.nl

  www.mjdenijs.nl

  www.pietersbouwtechniek.nl

  www.unica.nl

  www.vijverborgh.nl

  www.dwa.nl

  www.croon.nl

  Co

  lo

  fo

  N

 • duurzaamtransparantflexibelkwaliteit

  Rabobank Alkmaar e.o.

  Rab

  ob

  ank A

  lkm

  aar e.o. du

  urzaam

  transparant fl

  exibel

  kwaliteit