Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

41
Raamwerk rekenen/wiskunde mbo Zadkine 19 mei 2008 vincent jonker, arthur bakker, monica wijers

description

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo. Zadkine 19 mei 2008 vincent jonker, arthur bakker, monica wijers. Rekenen/wiskunde in een beroepsopleiding ?!. Roept u maar! in uw eigen opeleiding…….. in de opleiding tot..... administrateur all round metselaar apothekersassistent - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Zadkine

19 mei 2008

vincent jonker, arthur bakker, monica wijers

Roept u maar!in uw eigen opeleiding……..

in de opleiding tot.....administrateurall round metselaar apothekersassistentautotechnicus

Rekenen/wiskunde in een beroepsopleiding

?!

Het zit er in:

• Tijd plannen, bijhouden• Rekenen met procenten• Meten en wegen• Productinformatie lezen en gebruiken• Mengen, verdunnen, • Tekening lezen• Hoeveelheden berekenen• …

Waar staat dat dan?

• KSE/KSB?

• Kwalificatiedossiers?

Wat valt op?

• Grote verschillen tussen dossiers• Rekenen/wiskunde vaak impliciet

• Zorgen:– Bij ‘exacte/technische’ opleidingen: rekenen/

wiskunde verdwijnt– Bij ‘zorg’ en ‘sociale’ opleidingen: rekenen/wiskunde

is verzwaring (blokkade)– Media en politiek: ze kunnen niet meer rekenen

Raamwerk rekenen/wiskunde

• Om rekenen/wiskunde zichtbaar te maken en inhoud en niveau vast te leggen

• Om communicatie te vergemakkelijken

(het is niet altijd makkelijk: ‘in een beroepsopleiding praten over theorie’)

Het gaat o

m het gebruiken en to

epassen

van rekenen/wiskunde

kolommen

• Rekenwiskundige deelgebieden, maar dan zoals ze zich voordoen in toepassingen

• In termen aangeduid die herkenbaar zijn vanuit ‘de praktijk’ (voor niet-wiskundigen)

voorbeeld: kolom

Rijen = niveaus

• naar boven toe, toenemend:– complexiteit van de situatie– (on)bekendheid van situatie– aantal (rekenwiskundige) handelingen– abstractiegraad– verantwoordelijkheid en risico’s

soms ook: ‘lastigere’ reken/wiskunde ‘onderwerpen’

voorbeeld: rij X2

vulling cellen

• Globaal niveau: ‘een zin’• Detailleren volgens vast format• Detaillering is voorbeeldmatig, geen afstreeplijst

Vaardigheid één zin

Deelvaardigheden verschillende zinnen

Voorbeelden/Situaties voorbeelden

Achterliggende wiskunde wiskunde erachter

Voorbeelden plaatsen in het raamwerk

Voorbeeld 1

Waar plaats je dit?

Voorbeeld 2

Waar plaats je dit?

Voorbeeld 3

Waar plaats je dit?

Voorbeeld 4

Waar plaats je dit?

Voorbeeld 5

En de basisvaardigheden?

niet te typeren in het raamwerk

wel als een onderliggende laag

Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen

• Verwijst naar raamwerk• Burgerschapsniveau

afgestemd 2F• Onderhoudsverplichting

(rekenen op vmbo verplicht)

• Genuanceerd wb niveaus rekenen/wiskunde mbo

Keuzes maken over...

• beginnen met basisvaardigheden of met beroepstaken?

• basisvaardigheden kaal onderhouden of door het gebruik?

• hetzelfde voor iedereen of differentiatie?

• basisvaardigheden wel of niet apart toetsen?

• .......

Rekenen/wiskunde in llb

Beheersingsniveaus voor burgerschap - voorstel

Niveau 3

Niveau 2en 2f

Niveau 1

Niveau 4

mbo niveau 2DLL niveau 2F

niveau rekenen/wiskundein llb

• Kan hoger of lager zijn dan niveau in dossier

• Aan werken in kerntaken burgerschap• Los daarvan specifieke

doorstroomprogramma’s• (Centrale) examinering of toetsing?Onderwijs én examinering: het document Leren, Loopbaan en Burgerschap maakt deel uit van het onderwijs én de examinering. In dit opzicht wijkt de status van het document dus niet af van die van Leren en Burgerschap, verbonden aan de eerste generatie kwalificatieprofielen met het oude format.

Centrale examinering taal en rekenen ?

Hoe verder met het raamwerk rekenen/wiskunde?

Implementatie raamwerk (1)

Samen met colo en

Kenniscentra

Implementatie raamwerk (2)

• Uitwerken beheersingsniveaus

• Reken/wiskundebeleid

• Inrichting onderwijs

• Rol docenten

• Toetsing

• Intake

• Onderwijsmateriaal

• .....

• Leerlijnen

• Relatie met LLB

• ....

Samen met opleidingen

Beoogde resultaten

Reken

Versie 1.0

HandreikingenImplementatiescenario’s

HandreikingenImplementatiescenario’s

Reken

Aanpak

Versie 1.0

Pilots

Resultaten

Validatie

Veelgestelde vragen

Integratie vs apart vak

• Integratie kan, mits ……• Rekenen/wiskunde zichtbaar gemaakt• Heldere standaarden en ‘op niveau’ aanwezig• Beoordeelbaar (stelt ook eisen aan beoordelaars)• Soms (ook) nodig:

– Basiskennis en vaardigheden ‘ophalen’– Ondersteunend traject (individueel?)– Doorstroomtraject

• Is in eerste instantie zaak van opleiding

Docenten rekenen/wiskunde

• Zijn er docenten rekenen/wiskunde nodig?• Afhankelijk van onderwijsmodel• Als experts binnen opleidingsteam• Als beoordelaars van rekenen/wiskunde in

beroepstaken• Als ontwerpers van rekenen/wiskunde in

beroepstaken• …..

Les- en toetsmateriaal

• Is er (nieuw) materiaal nodig?• Hangt af van huidige situatie op opleiding• 24 cellen = 24 modulen lijkt niet passend• Onderhoud kan (deels) via gebruiken• Opfrissen en remediëren• Doorstroommodules• Goede voorbeelden van geïntegreerde

beroeps- en burgerschapstaken wenselijk• …….

slot

• raamwerk staat online, interactief en pdf (download)

• contactgegevens: [email protected]