R070 0310 Hob Moerdijk

of 32 /32
B E L A N G het ONDERNEMERS NR. 3 2010 MOERDIJK •••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL s Professionele informatie voorziening voor iedereen Bouwbedrijf Beck zoekt diversiteit als uitdaging Is uw bedrijfspand al uw visitekaartje? Kanters houdt anonimiteit buiten de deur Accountants willen grotere rol in maatschappelijk debat

Embed Size (px)

description

 

Transcript of R070 0310 Hob Moerdijk

 • 1. NR. 3 2010 het ONDERNEMERS MOERDIJK B E L A N G Professioneleinformatie voorziening voor iedereenBouwbedrijf Beck zoekt Kanters houdt anonimiteit Is uw bedrijfspand Accountants willen groterediversiteit als uitdaging buiten de deur al uw visitekaartje? rol in maatschappelijk debat s WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 • 2. Ondernemen is kansen zien en pakken.Dat is het idee.Ondernemen is kansen zien en pakken, maar u loopt ook risicos. Sommige bewust, andere minder bewust. Als het er opaan komt is het van groot belang dat uw verzekeringen goed zijn geregeld. Daarbij staat continuteit van uw ondernemingvoorop. Met de online RisicoScan brengen wij uw bedrijfsrisicos in beeld. We geven u advies over preventie en passendeverzekeringen. Zo krijgt u weer grip op uw risicos. De Rabobank is uw betrouwbare partner in bedrijfsverzekeringen. Rabobank, uw partner in bedrijfsverzekeringen. Rabobank. Een bank met ideen.U kunt ons bereiken via (076) 513 44 45 en [email protected] kijk op www.wbn.rabobank.nl
 • 3. Fijnaart Voor een geslaagd feest moet je bij De Parel zijn.De Parel is meer dan zomaar een gezellige feestruimte. Gebouwd als een bunker wordt de geluidshinder vooromwonenden maximaal beperkt. Hiernaast maken de gesloten ruimten het, door hypermoderne klimaat-beheersing, mogelijk de gasten een optimale luchtkwaliteit en temperatuur te bieden. De Parel biedtfeestruimten die beantwoorden aan de hoogste kwaliteit- en veiligheidseisen. Van een gezellige familiairebijeenkomst, personeelsfeest tot een grootschalige houseparty wij durven het aan tot in de kleine uurtjes. fotos: www.pentalux.nl De Parel is een splinternieuw zalencentrum met 3500 m2 vloer verdeeld over 12 zalen. Centraal gelegen in de gemeente Moerdijk vindt u ons bij afslag 24 (Fijnaart) aan snelweg A59. Vergaderen Presenteren Feesten Evenementen Congressen Sporten Eten&drinken www.deparel.org De Parel Sports & Events B.V. Prinses Margrietstraat 15 4793 CB Fijnaart Tel. 0168 33 14 14
 • 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang van Moerdijkverschijnt vijf keer per jaar.Derde jaargang, nummer 3, 2010 Inhoud BOUWBEDRIJF BECK ZOEKT DE DIVERSITEIT ALS UITDAGINGOPLAGE Het bouwen van een woning of een bedrijfspand moet een plezier zijn.3.500 exemplaren De meeste particulieren en ondernemers bouwen immers maar n keer in hun leven, dan moet die tijd niet gekenmerkt worden door stress over nietCoverfoto Greg Gorr nagekomen afspraken en meerwerk. Voor Bouwbedrijf Beck is bouwen altijdFotografie: Marco Magielse een feest, omdat de medewerkers elk project als een uitdaging zien, waar zeUITGEVERJelte Hut 06 misschien niet de tanden maar wel de spatels in mogen zetten. Bouwbedrijf Beck is dan ook geen dertien-in-een-dozijn aannemer maar een enthousiaste en hechte groep van meer dan een dozijn ervaren vaklieden.Novema Uitgevers bvPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 19861 ES Grootegast PROFESSIONELE INFORMATIEVOORZIENING VOOR AMATEURST 0594 - 51 03 03F 0594 - 61 18 63 Voetbal is verreweg de meest populaire sport, om naar te kijken maar ook om [email protected] te doen. Het aantal tv-programmas, krantenartikelen en radiocommentaren dat aanwww.novema.nl voetbal wordt besteed lijkt dan ook eindeloos, maar de amateurvoetballer die daar nuttige informatie voor de verbetering van zijn eigen spel uit wil halen wordt erHOOFDREDACTIE nauwelijks wijzer van. Waarom eten professionals pasta voor een wedstrijd?Baukje BosmaT 0594 - 69 56 [email protected] 08 Hoe kun je de genezing van een sportblessure bespoedigen? Welk schoeisel draag je op kunstgras? Op al dit soort vragen geeft een nieuwe Engelse website antwoord: football4football.com, een initiatief van twee Nederlanders.WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl KANTERS HOUDT ANONIMITEIT BUITEN DE DEURBLADMANAGERNovema Voor je werk op reis gaan is vaak verrijkend en uitdagend, maar s avonds kunnenBob Kocken het heimwee of de eenzaamheid plotseling toeslaan. De anonimiteit van een hotelT 0499 - 31 31 13 kan dat gevoel versterken, terwijl het persoonlijke karakter ervan het juist [email protected] of zelfs voorkomt. Kanters Restaurant en het ernaast gelegen Express by Holiday Inn hebben die anonimiteit al decennialang met succes buiten de deur weten teVORMGEVINGVDS Vormgeving! B.V., DrachtenDRUK 18 houden. Zij bieden hun gasten het moderne comfort en de gunstige prijs/ kwaliteitverhouding van een keten en de gezelligheid van een familiezaak.Drukkerij Veldhuis, RaalteREDACTIE IS UW BEDRIJFSPAND AL UW VISITEKAARTJE?Hans-Jorg van BroekhovenToon van Driel (strip)Baart Koster (Koster teksten) Elf jaar geleden richtte Ingrid Gommers Interieuradviesbureau Huis & Interieur op.Jeroen Kuypers Huis & Interieur onderscheidt zich door haar complete dienstenpakket. Vanaf dePam van Vliet (column) eerste bouwtekening tot en met de verkoop(styling) van een pand kan IngridRen Zoetemelk Gommers adviseren. Het adviesbureau was in eerste instantie alleen op de particuliere markt actief. De waardevolle combinatie van technische kennis en 21FOTOGRAFIE vakkundige styling, bleek niet alleen interessant voor de particuliere opdrachtgever.Nico de Beer Huis & Interieur werd steeds vaker benaderd door de zakelijke opdrachtgever.Blinkfotografie Het bedrijf begeeft zich inmiddels dan ook steeds meer op de zakelijke markt.Jur EngelchorMarco MagielseADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingen vancontactpersoon of afmeldingen kuntu per mail doorgeven aan Tiny Klunder,[email protected] Vermeld s.v.p.ook de editie er bij, die vindt ubovenaan in het colofon.ISSN 1877-6795Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 • 5. Columnn En verder Boekencontrole04 Nieuws Boekencontrole door de Belastingdienst gehad. Vreemd is dat, zodra je in contact komt met de11 Uw grootse personeelsfeest in De Parel te Fijnaart Belastingdienst voel je je een fraudeur. Iets vergelijk- baars heb ik bij politieagenten. Zodra je er een ziet12 Baru Services: Rubber uit Zevenbergen, wereldwijde afzet heb je het gevoel dat je een crimineel bent of op zijn minst een verkeersovertreding maakt. Zowel bij13 De uitdaging van iedere interieurbouwer Belasting als politie is mijn eerste gedachte: O jee, wat15 CE markering doet denken aan een rijbewijs heb ik fout gedaan? Maar in beide gevallen kan ik meestal niks bedenken, behalve die ene keer dat ik16 Kan een kleinere overheid slagvaardig zijn? De mening van ons panel niet-handsfree mobiel zat te bellen in de auto, een heterdaadje dat me 140 euro kostte.20 Ondernemer bescherm uw bedrijfsvermogen We spraken af dat de mevrouw van de Belasting- dienst en ik elkaar zouden treffen ten kantore van22 De oplossing ligt onder de grond mijn financile dienstverlener oftewel boekhouder. Haar bij mij thuis ontvangen leek me geen goed idee,25 Famous AVL: Als het goed moet zijn want daar is het zon rommel, dat zou vast een26 FOR omzetten in lijfrente verkeerde indruk geven. Dan kun je wel uitleggen dat chaos in je werkkamer iets anders is dan chaos in je27 Advies en scholing voor veiligheid en crisisbeheersing bovenkamer, maar toch. De geordende netheid van het boekhoudkantoor is een veel beter decor voor een blik in de boeken. Het was een aardige mevrouw en we praatten eigen- lijk ronduit gezellig over hoe ik mijn zaakjes regel. Ik had op al haar vragen antwoord en liet haarn In het hartkatern desgevraagd mijn agenda zien. Ze weet nu dus dat ik behalve heel hard werk, drie keer per week roei en dat ik te weinig bij mijn moeder kom. Ik vertelde haar datAccountants willen grotere rol ik een roman aan het schrijven ben. Waarover? vroegspelen in maatschappelijk debat ze. Een belastingthriller, antwoordde ik, wat natuurlijk een grapje was, maar wat ze heel even geloofde.Toen de Deeltijd WW werd ingevoerd wilde het ministerie Na een paar uur nam ze met een warme glimlachvan elk bedrijf dat werktijdverkorting aanvroeg eenaccountantsverklaring vragen. Het waren de NIVRA en de afscheid van mij en mijn financile dienstverlener.NOvAA die deze eis van tafel kregen. Beide organisaties Klaar, dacht ik.hebben inmiddels besloten te fuseren tot de Nederlandse Maar nee. Een paar weken later werd mij verzochtBeroepsorganisatie van Accountants. een overzicht te geven van mijn zakelijk gereden kilometers en indirecte uren in 2009. Dat allemaal uitzoeken en op een rijtje zetten kostte me zeker vier- OCA: specialist in halen van gestelde indirecte uren, die ik dus meteen maar op de lijst van re-integratietargets 2010 heb bijgeschreven. De les die ik uit deze controle- Quinto Groep gaat zowel in de breedte heb geleerd: je moet alles tot in detail bijhouden. als de diepte Elke zakelijke scheet moet je noteren. Wat een gedoe.- MKB bedrijven hebben baat bij Sportstroom Laat mij gewoon werken en belasting betalen ja! De uitkomst van het onderzoek heb ik nog niet ontvangen. Het zal wel goed zijn, een bravere ZZPer De ZZPer is een ondernemer! dan ik bestaat er in heel Nederland niet. Maar als het niet goed is, onderteken ik deze column voortaan met De Zelfstandige Zonder Personeel (de ZZPer) is op dit moment Pam van V. en begin ik snel aan mijn belastingthriller. de snelst groeiende ondernemingsvorm in Nederland. Diverse organisaties zijn opgestaan om op te komen voor Pam van Vliet het belang van de ZZPer. ZZP Netwerk Nederland is n www.pamvanvliet.nl van de meest opvallende belangenorganisaties voor ZZPers. Voorzitters Miranda Brugman en Jerry Helmers bevechten vooral de heersende beeldvorming rondom de ZZPer door een ondernemend en pro-actief tegengeluid te laten horen. het ONDERNEMERS BELANG 03
 • 6. NieuwsHocus pocus pilatus pas? Acser breidt dienstverlening uit Ondernemingen kunnen om verwachting van een onderneming uiteenlopende redenen worden weer. Halverwege de jaren negentig is Acser is sinds 1998 actief en gespecialiseerd gewaardeerd. De meest voorkomende er een beroepsgroep in Nederland in accommodatieservice en vastgoed- reden is die van bedrijfsoverdracht. ontstaan die zich op een professionele beheer in de regio Zuid-West Nederland. We kennen de (gedeeltelijke) koop manier bezighoudt met het waarderen Sinds kort is Acser gehuisvest in een nieuw en/of verkoop van een onderneming, van ondernemingen. Inmiddels zijn er in kantoor aan de Raadhuisstraat 109 in de fusie en tenslotte de participatie Nederland bijna 200 business valuators Roosendaal, van waaruit zij al haar van personeel. Daarnaast kan het aangesloten bij het Nederlands Instituut vastgoeddiensten aanbiedt. Acser heeft voorkomen dat ondernemingen voor Register Valuators (NIRV). onlangs haar dienstverlening uitgebreid gewaardeerd dienen te worden in Zij waarborgt de kwaliteit van de bij door sociaal maatschappelijk beheer en fiscale vraagstukken of bij geschillen. haar aangesloten leden door opleidings- verhuur toe te voegen aan haar vastgoed- Deze laatste zijn weer onder te verdelen vereisten, permanente educatie en diensten. Acser beheert vastgoed 24 uur in geschillen tussen aandeelhouders gedrags- en beroepsregels. Voor u per dag door tijdelijk bewoners in het pand en geschillen die ontstaan over de geeft dat de zekerheid dat wanneer te huisvesten. Acser beheert leegstaand waarde bij echtscheiding of vererving. u een Register Valuator inschakelt de vastgoed voor woningcorporaties, Alco van de Bree RV, voorzitter van het NIRV In alle gevallen is het van belang om waarde van uw onderneming geen gemeenten, projectontwikkelaars, bouw- bij een waardering niet de emotie van hocus pocus is. Voor meer informatie bedrijven en particuliere beleggers enHet waarderen van een onderneming partijen de overhand te laten nemen, www.nirv.nl verhuurt zowel aan bedrijven als aanlijkt soms een proces dat niet te door- maar de waarde vast te laten stellen particulieren. Bij commercile verhuurgronden is. Toch is het verkopen van op basis van ratio. Een waardering is wordt een pand verhuurd aan bedrijveneen onderneming geen loterij en blijkt meer dan een simpele rekensom van die tijdelijke woonruimte zoeken voorde waarde van een onderneming toch X keer de winst. Een goede waardering personeel. Bij sociaal maatschappelijkegoed te doorgronden te zijn. geeft de toekomstige rendements- verhuur wordt een pand verhuurd aan particulieren of aan (startende) onderne- mers. Op de vernieuwde website www.acser.nl leest u meer over de vast-2e Editie HeartGala Uw nieuws goeddiensten van Acser. Als u genteres- seerd bent in een vrijblijvende afspraakOp 20 november a.s. zal, onder het activiteiten, waarbij plezier en Is er een nieuwe directie aangetreden? met een van de vastgoedadviseurs, kuntthema Verbinding het HeartGala 2010 ontspanning het uitgangspunt is. Heeft u productnieuws? u bellen naar tel. 0165-399209 of mailenplaatsvinden. Tijdens het galadiner Verder zet Stichting Heartbeat zich Gaat u verhuizen, een nieuwe naar [email protected] U kunt ook terecht intreden verschillende artiesten op in voor een toename van het aantal vestiging openen of fuseren? het nieuwe kantoor van Acser, gevestigden zullen verschillende unica bij AEDs in het straatbeeld. Uw persberichten, bij voorkeur in Roosendaal.hamerslag verkocht worden. De organisatie van de 2e editie van met foto, kunt u sturen naar:De opbrengst komt geheel ten goede het HeartGala is samen met Stichting Uitgeverij Novema,aan Stichting Heartbeat. Stichting Heartbeat in handen van Act tot redactie HOB Moerdijk;Heartbeat is opgericht in 2006 en staat Connect. Binnenkort zullen de Bob Kocken;voor Zorg, plezier en ontspanning artiesten en overige details bekend [email protected] of belvoor hartpatinten. Deze doelstelling worden gemaakt. Voor meer T 0499 - 31 31 13wordt bereikt middels het organiseren informatie over Stichting Heartbeat:van vakanties, waarbij indien nodig www.stichtingheartbeat.nlzorg wordt ingericht. Daarnaast Meer informatie over het HeartGalaorganiseert de stichting eendaagse kunt u vinden op: www.heartgala.nl RIBIZZ eert bestuursleden RIBIZZ bestuur en was hierin verant- woordelijk voor de financin. In deVan sciencefiction tot grot dagelijkse praktijk is zij partner van accountantskantoor Van Eck & SterkenburgVan de barokke muurschilderingen grootste glasschildering van Nederland, in Buren. Lucien Tros was de afgelopenin het Krasnapolski en 120 m grote cruiseschepen van Fogelfluglinien en jaren vicevoorzitter van RIBIZZ enwandschilderingen in futuristische onlangs het paleis van justitie in daarnaast ook verantwoordelijk voor destijl in het Amstelpark fitnesscenter, Utrecht. Vaak wordt er ook programmering van de maandelijkseRomeinse wanden en zuilen in au- gebruikgemaakt van oude technieken thema-avonden. Tros is onder anderethentieke uitvoering in het Archeon zoals marmeren en trompe loeil of eigenaar van Formido in Geldermalsen.tot een gigantisch Paaseilandbeeld. ornamenten en zuilen uit eigen Twee vertrekkende bestuursleden van RIBIZZ heeft de afgelopen jaren eenVele mensen zullen dit werk wel eens gieterij of zoals binnenkort bij de de ondernemersvereniging RIBIZZ zijn dynamische groei doorgemaakt en isgezien hebben maar niet weten dat bouw van een grot in een sauna in flink in het zonnetje gezet. Tijdens een daarmee n van de meest toonaan-dit alles het werk en passie is van de Frankrijk, een speciaal stuceffect uit informele bijeenkomst ontvingen Carin gevende ondernemersverenigingen inautodidact Paul Louis Kalishoek die de hand gevormd. Deze grot wordt van Sterkenburg en Lucien Tros als dank de regio. Maandelijks worden thema-vanuit zijn atelier Fantastic Visions tevens verfraaid met geschilderde voor hun inzet een Oorkonde van Ver- bijeenkomsten georganiseerd waarbijgevestigd in een monumentaal uitzichten op plafond en wanden dienste en werden zij geerd met het ondernemers met elkaar in gesprekkoetshuis aan de heel toepasselijke naar buiten de grot met overhan- Erelidmaatschap; een waardering die raken. Dat deze formule aanslaat blijktBeeldsweg in Zuidland werkt en op gende planten en fraaie vergezichten. slechts bij zeer hoge uitzondering wordt onder andere uit de explosieve groei vanafspraak vol passie vertelt over zijn Een voorproefje kunt u zien op toegekend. Carin van Sterkenburg heeft het aantal leden, waarmee RIBIZZ zichwerk. Andere grote projecten zijn de www.fantasticvisions.nl vanaf 2002 deel uitgemaakt van het definitief op de kaart heeft gezet.04 het ONDERNEMERS BELANG
 • 7. Starten via Handelsregister, stoppen via Spar verhuist GemeentelijkeBedrijfsovernameRegister Supermarktketen Spar verhuist volgend belastingaanslagen jaar het hoofdkantoor en distributie- digitaal ontvangen?De aankomende 5 jaar worden er ruim aantrekkelijk n anoniem gepresenteerd centrum van industrieterrein Moerdijk100.000 bedrijven te koop aangeboden aan serieuze kopers en investeerders via naar Waalwijk. Zon 300 medewerkers Vanaf 2011 is het mogelijk om(bron KvK). Dat is twee keer zoveel als de het BedrijfsovernameRegister voor 199,-- verhuizen mee. In Waalwijk komt op gemeentelijke belastingaanslagenafgelopen 5 jaar! Voor veel ondernemers (eenmalig, dus tot uw bedrijf verkocht is). bedrijventerrein Haven een nieuwe digitaal te ontvangen met behulpbetekent dit een langere verkooptijd, distributiehal en een aantal kantoren. van de Digitale Nota. Met de komsteen lagere overnameprijs of een De 320 Spar-supermarkten worden nu nog van deze digitale variant wordt deonverkoopbaar bedrijf. Ondernemers vanuit Moerdijk en Alkmaar bevoorraad. papieren nota overbodig en is hetmoeten dus op tijd beginnen met hun ontvangen, archiveren en betalenzoektocht naar de beste koper. een stuk eenvoudiger. De DigitaleVia www.BedrijfsovernameRegister.nl 1 miljoen meer Nota heeft als doel om alle notaswordt uw bedrijf continu aantrekkelijk en belangrijke documenten op nn anoniem gepresenteerd aan serieuze Het Havenschap Moerdijk stevent dit jaar plek beschikbaar te stellen.kopers en investeerders. Ondernemers af op een winst van 3,7 miljoen euro. In de Digitale Nota kan men naastzonder internet(-kennis) kunnen alles Dat is ruim een miljoen euro meer dan de gemeentelijke belastingaanslagentelefonisch regelen via 0900 - 994 994 9 verwacht. Het blijkt uit de maandelijkse ook notas ontvangen van leveranciers(10 cpm). Lezersaanbieding: uw bedrijf bedrijfsbarometer. In de eerste zes voor energie, water en internet tot maanden van dit jaar heeft de haven uw woningcorporatie, werkgever, 8,8 miljoen ton aan overslag te verwerken verzekeraar, pensioenfonds,Veranderingen bij Alpas Hendrion gehad. In dezelfde periode vorig jaar was hypotheekverstrekker, sportbond, het 6,4 miljoen ton. Het aantal binnen- vereniging, postorderbedrijf ofHoogwaardige service is altijd het Hierdoor ontstaat tevens meer ruimte vaartschepen dat de haven binnenvoer, opleidingsinstituut.handelsmerk geweest van Alpas voor flexibiliteit. De hoofdkantoor- steeg met twintig procent. De overslagHendrion. Het bedrijf is gespecialiseerd activiteiten in Alkmaar worden van containers van zeeschepen blijft metin verhuur, onderhoud, service en gecontroleerd afgebouwd. Alkmaar gaat een groei van negen procent wel iets achter.verkoop van hoogwerkers en interne verder als volwaardige regiovestiging. Van t Hoftransportmiddelen zoals heftrucks, Met deze koerswijziging ligt de focus hypotheekadviseurzijladers en palletwagens. Het nog van Alpas Hendrion daar, waar de van het jaarbeter managen van de vraag naar en klanten zich bevinden: langs de assenhet aanbod van materieel, heeft Alpas A1, A2 en A9. Vestigingen in Alkmaar, Wesley van t Hof van Cournot uitHendrion doen besluiten alle centraal Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Zevenbergen is op het congres vangestuurde activiteiten te herschikken Elsloo, Groningen, Moerdijk en de Stichting Erkenningsregelingen de focus te verleggen naar een nog Leeuwarden. Voor meer informatie: Hypotheekadviseurs, gekozen totsterkere regionale marktbewerking. www.alpashendrion.nl hypotheekadviseur van het jaar. Hij won van Marco Weijs (Finzicht, Haarlem) en Arjan Boddes (Effect Hypotheken, Gorinchem). Van t HofGemeente Moerdijk Astrid Oostland komt met unieke oplossing! ontving een reischeque van 2.500.doet niet mee Flexmaps.nl Volgens het juryrapport is Wesley van t Hof zeer gedreven en deskundig enOndanks dat Vincent van Gogh twee Astrid Oostland presenteert enthousiast deze database, zodat de informatie stelt hij het belang van de klant voorop.jaar in Zevenbergen heeft gewoond, haar nieuwe concept Flexmaps.nl! Via de gevonden kan worden door collega-de- Ondanks zijn jonge leeftijd kan hij zichdoet de gemeente niet mee aan de volledig nieuwe database van flexmaps.nl tacheringbureaus en/of uitzendbureaus. prima inleven in de situatie en levens-campagne om van Van Gogh een icoon kunt u actief zoeken in vacatures en kan- Een puur en uniek business-to-business stijl van zijn klanten. Hij geeft op eenvan Brabant te maken. Van Gogh Village didaten die andere detacheringbureaus concept tussen uitzend- en detachering- bijzonder heldere manier uitleg enNuenen, het Vincent van Gogh Huis en/of uitzendbureaus ter bemiddeling bureaus. Een fase B en C uitzendkracht kan zijn keuzes uitstekend onderbou-Zundert, Vincents Tekenlokaal Tilburg, hebben aangeboden.Ook kunnen een periode zonder werk thuis laten wen. In de vakjury zaten vertegen-Stichting Van Gogh Etten-Leur en het uitzend- zitten kost u meer dan een jaar Flexmaps. woordigers van de SEH, NHG, StFD,Noord-Brabants Museum in Den Bosch bureaus Een niet-vervulde vacatureopdracht kan SKFD en Erkend Hypotheekadviseurtekenden onlangs een promotieplan om vacatures en een verloren klant betekenen. Flexmaps 2009 Rob Timmermans. Van t Hof zalde culturele en toeristische mogelijkheden kandidaten biedt u die gelegenheid om tot een gedurende een jaar als SEH ambassa-van de schilder beter te benutten. plaatsen in gezamenlijke oplossing te komen. deur optreden en het belang van het Erkend Hypotheekadviseurschap onder de aandacht brengen.Nieuwe structuurvisie voor gemeente Moerdijk in 2011.De gemeente Moerdijk gaat aan de De visie doet op hoofdlijnen uitspraken Wet op de Ruimtelijke Ordening.slag met een nieuwe Structuurvisie. over dergelijke themas tot het jaar Hierin is bepaald dat de gemeenteraadIn deze Structuurvisie wordt het beleid 2025. Inwoners, bedrijven en maat- voor een goede ruimtelijke ordeningvoor de ruimtelijke inrichting van de schappelijke organisaties worden bij een structuurvisie dient vast te stellen.gemeente voor de toekomst op hoofd- dit proces dat ongeveer een jaar duurt, Daarmee vormt dit document datlijnen geschetst. Waar ligt in de toekomst betrokken. In de loop van 2011 moet vooral zal bestaan uit kaartbeelden,het accent van onze toeristische voor- de Structuurvisie gereed zijn. het kader voor de gemeentelijkezieningen, waar concentreren zich de De verplichting tot het opstellen gebiedsontwikkeling voor dezorg- of winkelvoorzieningen? hiervan vloeit voort uit de nieuwe komende jaren. het ONDERNEMERS BELANG 05
 • 8. Bedrijfsreportage Tekst: Jeroen Kuypers Fotografie: Marco Magielse en Bouwbedrijf BeckProjecten in uitvoeringKwaliteit staat hoog in het vaandel Bouwbedrijf Beckzoekt diversiteit als uitdagingDe medewerkers van Bouwbedrijf Beck zien elk project als een uitdaging, waar zij misschien niet de tanden, maar wel de spatels inmogen zetten. Bouwbedrijf Beck is dan ook geen dertien-in-een-dozijn aannemer, maar een enthousiaste en hechte groep van meerdan een dozijn ervaren vaklieden. Dat enthousiasme en die samenhang stellen Bouwbedrijf Beck in staat elk bouwproject volgensafspraak tot een goed einde te brengen, met een uniek pand als blijvend resultaat.Het team vanBouwbedrijf Beck06 het ONDERNEMERS BELANG
 • 9. V r hij bijna drie jaar geleden voor zichzelf begon was de naam Beck in zekere zin al een begrip inde regionale bouwwereld. Ik heb jarenlangvoor diverse bouwbedrijven in dit deel vanBrabant gewerkt, zegt Eddy Beck,onder meer als uitvoerder. Maar hetverlangen ooit voor mezelf te beginnenwas er altijd. Op 1 januari 2007 heb ikdefinitief de stap naar het zelfstandigondernemerschap gezet, als eenmansbedrijf,maar lang ben ik niet alleen gebleven.Al snel kreeg ik telefoontjes van medewerkersvan andere bedrijven die spontaan aanbodenhun baan op te zeggen om voor mij tegaan werken. Ik heb hun aanbod elke keeraangenomen, vooral ook omdat het aantalprojecten sterk toenam. Inmiddels werkenwe met zestien mensen. Eddy en Marion BeckAmbachtelijke renovatieWat deze vaklieden deed besluiten voorBouwbedrijf Beck te gaan werken was hunverlangen hun werk uitdagend te houden. We organiseren enkele malen per jaar vooralsnog pas op de plaats maken.Voor ons geen eentonig werk op uitstapjes of evenementen voor het hele Dit is een uitstekende en evenwichtigeVinexlocaties, aldus Eddy Beck. personeel en hun aanhang, maar vooral ploeg, zegt Eddy Beck. Wanneer we nogWij schrijven enkel in op individuele ook, we komen vr en n het werk vaak verder zouden groeien bestaat de kans datprojecten. Zo hebben we niet zo lang nog even bij elkaar - en echt niet alleen op er een tweedeling ontstaat, met een deelgeleden een boerderij gerenoveerd, vrijdagmiddag. Zo kunnen we doorspreken van mensen, waaronder ikzelf, voortdurendgrotendeels op ambachtelijke wijze, waar we de voorbije dag tegenaan zijn op kantoor en de rest op locatie.inclusief het zagen en plaatsen van houten gelopen of waar we eventueel problemen Wat we wel doen is leerlingen aannemenspanten. Maar ook de nieuwbouw van een of vertragingen verwachten. Het voordeel en opleiden. Daarvoor zijn twee van onzevilla of kantoorpand pakken we met daarvan is dat ontwikkelingen tijdig oudere medewerkers die zelf als leermees-evenveel enthousiasme aan, alsmede een worden gesignaleerd, dus voor ze uit de ter zijn opgeleid verantwoordelijk.kleine renovatie.. Zelfs het vervangen van hand kunnen lopen, en dat de jongens We zijn een erkend leerbedrijf en op dezeeen enkel kozijn is voor ons welkom werk. elkaar om raad kunnen vragen en elkaar manier zorgen we intern voor het behoudDe diversiteit vergroot enkel het aantal kunnen helpen om ze direct en effectief van vakmanschap. We willen in degelegenheden ons vakmanschap te tonen. op te lossen. toekomst ook verder gaan op het gebied van VCA, meer sterren behalen dan des Nachts doorwerken Geen onaangename verrassingen ene die we nu bezitten, zodat we ookWerken onder (tijds)druk is de medewerkers Deze specifieke aanpak voorkomt enerzijds voor het industrieterrein Moerdijk eenvan Bouwbedrijf Beck evengoed toever- een opeenstapeling van faalkosten, en ander- interessante bouwpartner worden.trouwd. We hebben in Klundert een zijds onaangename verrassingen voor de Kortom: het gaat ons er het komende jaarwinkelpand gerenoveerd in amper acht opdrachtgever in verband met meerwerk. om niet zozeer meer in kwantiteit als welweken, zegt Marion Beck. Meer tijd Als daarvan sprake is, dan doen wij dat in in kwaliteit te groeien, kwaliteit die wehadden we niet en de deadline was goed overleg met de opdrachtgever, aldus dan vooral in de regio zelf, dus hier in hetbovendien keihard. De uitnodigingen Eddy Beck. We zorgen er ook voor dat de westen van Brabant voor bestaande envoor de heropening van de winkel waren opdracht-gever nooit onverhoeds nieuwe opdrachtgevers willen inzetten.al verstuurd. We hebben hard gewerkt, geconfronteerd wordt met een onbekende Laatst zei een van hen nog tegen mij:uiteindelijk ook s avonds en s nachts om onderaannemer. Natuurlijk werken we Ik bouw maar eens in mijn leven en ik wilde verbouwing tot een goed einde te samen met anderen, maar dat zijn over daarom dat niet alleen het opleveren maarbrengen, maar het is gelukt. het algemeen zelfstandige specialisten, ook het bouwen zelf een feest wordt. zoals stukadoors en tegelzetters. Dat was ik helemaal met hem eens.Informeel werkoverleg We doen zoveel mogelijk zelf en ook voor We zijn gelijk, met alle plezier, de daadDergelijke huzarenstukjes lukken mede de installateurs die na ons komen kunnen bij het woord gaan voegen.omdat Eddy Beck niet alleen op papier we de regie strak in handen houden.een uitvoerder is. Als het moet werk ik Zo heeft de opdrachtgever altijd maarmee, en dat doe ik niet alleen maar omdat n aanspreekpunt. Bouwbedrijf Beck v.o.f.mijn eigen vakmanschap soms nu eenmaal Rondeel 7nodig is en ik even het laatste gas moet Verder groeien in kwaliteit in 4791 LC Klundertgeven. Het maakt ook deel uit van onze plaats van kwantiteit T 0168 - 40 75 25filosofie. Wij vormen een zeer hechte Met zestien medewerkers is Bouwbedrijf F 0168 - 40 75 26ploeg, waarin vriendschap en collegialiteit Beck in amper drie jaar tijd fors gegroeid, [email protected] in elkaars verlengde liggen. maar Eddy en Marion Beck willen www.bouwbedrijfbeck.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 • 10. Interview Tekst: Jeroen Kuypers Fotografie: Marco Magielse Professionele informatie voorziening voor iedereen: Greg Gorr lanceert football4football.comVoetbal is verreweg de meest populaire sport, om naar te kijken maar ook om zelf te doen. Japanner was. Ik bleek voor beide groepen de ideale man.Het aantal tv-programmas, krantenartikelen en radiocommentaren dat aan voetbal wordt Ieder hetzelfde kunstjebesteed lijkt dan ook eindeloos, maar de amateurvoetballer die daar nuttige informatie Gorr leerde echter goed en snel. Op zoek naar nieuwe uitdagingen stapte hij in 1994 overvoor de verbetering van zijn eigen spel uit wil halen wordt er nauwelijks wijzer van. Waarom naar een Britse firma die luchtfilters op de markt bracht. Daar kwam hij echter in eeneten professionals pasta voor een wedstrijd? Hoe kun je de genezing van een sportblessure sector terecht die zich in een neergaande spiraal bevond. De prijzen stonden onderbespoedigen? Welk schoeisel draag je op kunstgras? Op al dit soort vragen geeft een nieuwe druk omdat iedere aanbieder hetzelfde kunstje vertoonde, legt Greg Gorr uit.Engelse website antwoord: football4football.com, een initiatief van twee Nederlanders, dat Ik bedacht een plan om luchtfilters niet alleen te leveren maar ook te installeren,al vr de lancering internationale spin-offs genereerde. onderhouden en vervangen. Dat zou al die technische diensten veel werk besparen. Waar zij veertien dagen over deden konden wij dan in twee. Alleen, de inmiddels M isschien kun je pas werkelijk iets aan de slag bij voetbalclub SVV. Wim Jansen Amerikaanse firma reageerde zo traag dat ik nieuws bedenken voor de voet- trok me direct aan bij de technische staf van ben opgestapt en voor mezelf begonnen. balwereld wanneer je er niet te de toenmalige Eerste divisieclub S.V.V. Schiedam diep mee verweven bent. Greg Gorr leek en hoewel ik dit met enorm veel plezier deed, Filters op maat uitverkoren voor een carrire als profvoetballer, merkte ik dat hier niet mijn toekomst in lag. Twaalf jaar later is Gorr Industrial Filtration BV maar nog vr die van start ging brak hij ze Daarom ben ik als verkoper aan de slag in Zevenbergen een erkende speler op de vrijwillig af. Ik behoorde tot dat soort sierlijke gegaan, bij een Japans bedrijf dat onderdelen markt, die onder meer alle twaalf vestigingen spelers, dat zich tijdens een training voor voor aandrijftechniek verkocht. Voor de van de Bijenkorf, universiteiten, Mentos fabriek 80% geeft maar nooit voor 100. Talent alleen Japanners werd ik verantwoordelijk voor Perfetti en tal van gemeenten als klant heeft. is niet genoeg. Degenen die profvoetballer Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk - niet Omdat zijn concurrenten na verloop van tijd worden zijn de doorzetters, zoals mijn n makkelijk als je niets van aandrijftechniek zijn kunstje begonnen over te nemen ging jaar jongere broer, Dean. Hij heeft er een weet en bovendien geen woord Duits Gorr weer een stapje verder en luchtfilters succesvolle internationale carrire van spreekt. Maar de taal leerde ik via een op maat aanbieden. De eerste frames werden gemaakt. Ik vond voetbal gewoon leuk. intensieve cursus van het Goethe-instituut door mijn vader gelast en de eerste doeken en voor de technische zaken had ik een door mijn moeder gestikt. Ik weet zeker dat Relatiebeheerder collega. Het bleek dat de Japanners vooral die klant die ik antwoordde dat ik het aan Greg Gorr volgde een sportopleiding, een relatiebeheerder zochten en de klanten mijn moeder moest vragen nog steeds denkt studeerde af als beste van zijn jaar en ging een contactpersoon die vooral geen dat ik een grapje maakte. Maar filters op maat08 het ONDERNEMERS BELANG
 • 11. nam zon hoge vlucht dat ik op een bepaald naar aanbieders in hun regio. Een moeder diemoment een volautomaat liet ontwerpen en wil weten welke clubs er bij haar in de buurtbouwen en een order kreeg voor zijn, op welke soort gras die spelen en welkevierhonderdduizend stuks. Toen heb ik me schoenen ze dus voor haar kind moet aan-eens achter mijn hoofd gekrabd en de boel schaffen vindt de antwoorden in enkele klikken.teruggeschroefd: wil ik een echt industrieelbedrijf leiden? Het antwoord was nee. Ik had Alle opties openme kunnen laten overnemen, maar dat wilde De formule leent zich voor gerichte reclameik ook niet. Ik heb ervoor gekozen het bedrijf en voor internationale toepassing. Greg Gorr:overzichtelijk te houden: geen mega-orders, Op dit moment is er concrete interesse uitgeen fabriek in China, maar wel een Azi en Duitsland. Een leuke bijkomstigheidvolautomaat die uniek is in de wereld, is dat het figuurtje dat we voorzodat we de beste prijs/kwaliteitverhouding deze site lieten ontwerpenkunnen blijven bieden. - 4nando - direct de interesse heeft gewektKNVB-licentie van andere partijen, Greg Gorr: We hebbenDe terugkeer naar de overzichtelijkheid viel en dat de Britse urenlang profvoetballerssamen met het einde van de profcarrire van zender Sky onze genterviewdzijn broer Dean in Engeland. De twee broers interviews wildehadden tijd - n veel te veel, de ander wat aankopen en uit-welkome extra uren. Een samenwerking hing zenden, wat wein de lucht en kwam er dan ook al snel. overigens hebbenDean kreeg geregeld de vraag of hij niet wist geweigerd.welke club op dat moment wat voor type En waarom nog geenspeler zocht, een vraag waar hij samen met Nederlandse versie?zijn broer een antwoord op zocht. We deden Nederlanders zijn zodat een tijdlang gratis, tot mijn broer tijdens flexibel dat ze deeen internationale voetbalbijeenkomst in Engelse site kunnenDubai luidop verkondigde dat ik mijn KNVB- bezoeken en begrijpen.licentie ging halen, zegt Greg Gorr. Ik moest Engeland is uniek als voetballanddus wel examen doen, waarvoor ik overigens en dus ideaal om te beginnen, maar ikin n keer slaagde. Sindsdien doen we ben er zeker van dat heel wat Nederlandseinternationaal en officieel aan transfers. amateurvoetballers naar onze site zullen surfen en in hun kielzog wellicht ookEntrepeneurship en insiderkennis adverteerders.Een bijkomend voordeel was dat Greg, diejarenlang nauwelijks nog een stadion van debinnenkant had gezien, zich weer intensievermet de voetballerij ging bezighouden.Maar nu keek hij met een ondernemersbliknaar deze wereld waar hij bijna zelf een profin was geworden. Het was die combinatievan entrepeneurship en insiderkennis diede vruchtbare bodem vormde waarinfootball4football.com tot leven kon komen.We hebben urenlang profvoetballersgenterviewd en die filmpjes gemonteerdnaar thema. Amateurvoetballers krijgenzo direct antwoord op allemogelijke vragen. Vervolgenskunnen ze doorklikkennaar de antwoordenvan expertsen daarna het ONDERNEMERS BELANG 09
 • 12. Wij zorgen ervoor dat weer voor 100%kunt gaan ondernemen AAZ adviesgroep heeft de totaaloplossing, uniek voor ondernemers in het MKB. Met dit unieke concept haalt u de best denkbare n meest optimale ondersteuning binnen voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Ziekteverzuim, WIA, pensioenen, Arbodienst, bedrijfsschade, HRM, pensioenmutaties, loonadministratie. U kent ze wel zo langzamerhand. Al die bureaucratische regels en administratieve rompslomp die noodzakelijk is om uw bedrijf en werknemers aan de gang te houden. Tijdrovende regelgeving die niets met uw kerntaak te maken heeft. Daarom is het tijd voor een adviseur die de kastanjes uit het vuur haalt, zodat u weer kunt doen wat u wilt doen: ondernemen Bel met AAZ adviesgroep, of bezoek www.aaz-adviesgroep.nl AAZ adviesgroep bv Stationsstraat 7 4761 BP Zevenbergen T 0168-33 10 10 F 0168-32 41 76 E [email protected]
 • 13. BedrijfsreportageUw grootse personeelsfeest in De Parel te FijnaartDe Parel in Fijnaart biedt sinds haar opening in 2007 zaalruimten aan voorfeesten van formaat. Verwacht u 200 of 2.000 gasten, De Parel voorziet geheelflexibel in de kale verhuur van ruimten tot full service inclusief aankleding,artiesten en catering.H et zalencentrum wordt steeds over 3 grote ruimtes en gangen. meer benaderd door zowel de Ondanks het formaat heeft het centrum bedrijven zelf als door evene- een bepaalde huiselijkheid en is quamentenbureaus die de opdrachtgever veel sfeer absoluut niet te vergelijken metwerk uit handen nemen en een uniek tintje beursgebouwen van dit formaat.aan het feest mee kunnen geven. De keuzewordt vaak bepaald door het budget. Is de De Parel is gelegen in Fijnaart, recht aanzaalaccommodatie vaak n van de sluit- afslag 24 van snelweg A59.stukken bij de planning van het feest,De Parel biedt begeleiding en bemiddelingvanaf het begin.De belangrijkste overwegingen om te kiezenvoor dit zalencentrum zijn de centraleligging en de enorme ruimte die dit centrumkan bieden aan haar gasten. De grootstezaal heeft een vloeroppervlak van 1.100 m.De benedenverdieping heeft een opper-vlakte van totaal zon 2.500 m verdeeld Zalencentrum De Parel Prinses Margrietstraat 15 4793 CB Fijnaart T 0168 - 33 14 14 [email protected] www.deparel.org het ONDERNEMERS BELANG 11
 • 14. Bedrijfsreportage Tekst: Rabobank West-Brabant Noord Fotografie: Sumplus Fotografie, Adriaan van Zijp Baru Services: Rubber uit Zevenbergen, wereldwijde afzet met Rubbercentrum West-Brabant, dat later rubberspecialisten voor de Europese offshore uitgroeit tot Baru Services. Naast de reparatie industrie te zijn. We willen onze klanten een van banden voor autos en vrachtwagens, totaalpakket aan rubberproducten leveren en kwam de focus steeds meer te liggen op het willen daarnaast een volwaardig partner zijn repareren en leveren van transportbanden voor voor reparatie en service. Met de gezonde de industrie, vertelt Peter Kooyman. Op een ondernemingsgeest en een flinke dosis dag kregen we de vraag of we een fender inventiviteit van de familie Kooyman gaan konden repareren. Een fender is een drijvend ze dat zeker realiseren. stootkussen en wordt voornamelijk gebruikt voor olietankers in de offshore industrie. Baru en Rabobank, partners in business Na deze aanvraag volgden er meer en zo zijn Baru is n van de grootzakelijke verzekerings- we in de markt gerold. De fenders zijn nu geen klanten van Rabobank West-Brabant Noord bijproduct meer, maar ons belangrijkste kern- waarbij de complete ondernemersrisicos zijn product. In vele zeehavens wereldwijd, zoals afgedekt door een passend verzekeringspakket Amsterdam, Rotterdam, Malta, Cyprus, Gibraltar, op maat. Rabobank is een professioneel Kalundburg, Gothenburg, Buenos Aires, partner in ondernemersverzekeringen. Kaapstad, Lome en Lagos gebruiken ze onze Zij brengen via een risicoscan samen met de fenders en daar zijn we trots op! ondernemer de bedrijfsrisicos in beeld enAls je langs de voormalige suikerfabriek aan de geven advies over preventie en de juiste Fenders uit Korea oplossing met een breed assortiment aanBlokweg in Zevenbergen rijdt, verwacht je niet dat In 1990 ziet vader Kooyman een unieke kans schade-, levens- en zorgverzekeringen. om zijn bedrijf uit te breiden en koopt de oude Kijk voor meer informatie oper achter de muren van dit historische gebouw een suikerfabriek. De nieuwe locatie biedt veel www.wbn.rabobank.nl of bel met extra ruimte en is gunstig gelegen aan het (076) 513 44 45.bedrijf schuilgaat gespecialiseerd in rubber. Niets water voor scheepstransport. Peter Kooyman: Aan de buitenkant van het gebouw is weinigis minder waar. Baru Services is al 20 jaar in de veranderd, maar van binnen is veel aangepast. We hebben kantoorruimtes gebouwd, eenoude fabriek gevestigd. Het bedrijf is ooit begon- opslagruimte gecreerd en recent is er een nieuwe betonnen vloer gestort op de 1e Baru Servicesnen met de reparatie van autobanden en is uitge- verdieping. Voorheen stond onze voorraad Blokweg 19 van slangen en fenders buiten. Nu kunnen we 4761 RA Zevenbergengroeid tot een specialist op het gebied van deze verplaatsen naar de hal binnen en wordt Postbus 38 het rubber beschermd tegen schadelijke 4790 AA Klundertdrijvende rubberen fenders en transportbanden UV-straling. De kale rubberen fenders koopt T 0168 - 32 31 32 Baru bij een leverancier in Zuid-Korea, waarna [email protected] de internationale industrie. deze in containers worden verscheept naar www.baru.nl Zevenbergen. Op het terrein van de oude suikerfabriek pompt Baru er lucht in en maakt B aru Services is een echt familiebedrijf er netten omheen van vliegtuigbanden en en wordt gerund door de broers Nico kettingen. Alle gebruikte materialen zijn en Peter en zus Annette Kooyman. gecertificeerd en we bieden dan ook een Een betere bedrijfsovername had vader Kooy- eindproduct van topkwaliteit. Een belangrijke man zich niet kunnen wensen. We hebben reden waarom klanten steeds weer bij ons gezamenlijk de keus gemaakt om dit bedrijf terugkomen, vertelt Peter Kooyman. voort te zetten. We vormen een hecht team Rabobank West-Brabant Noord met ieder ons eigen aandachtsgebied en vullen Koers voor de toekomst Kristallaan 1 elkaar uitstekend aan, licht Nico Kooyman Nico Kooyman: Ondanks de recessie hebben 4761 ZC Zevenbergen toe. Het bedrijf is in 1937 opgericht door opa wij in 2009 het beste jaar ooit gedraaid en Postbus 1 Kooyman. Hij begon destijds met Kooyman hebben we het aantal personeelsleden zelfs 4870 AA Etten-Leur autobanden Dordt in Dordrecht met de repa- uitgebreid. Dit resultaat geeft ons veel T 076 - 513 44 45 ratie van autobanden. In 1970 trekt zijn zoon vertrouwen voor de toekomst. Onze ambitie [email protected] naar het Brabantse Zwingelspaan en begint daar is om uiteindelijk n van de belangrijkste www.wbn.rabobank.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 • 15. BedrijfsreportageDe uitdaging van iedere interieurbouwerMorgen loopt u binnen bij een mogelijke leverancier en bent u verbaasd over Peters interieurbouw werkt o.a. voor WTC Amsterdam,het verfijnde interieur. Het straalt rust op u uit en u voelt zich direct op uw Hollandse Bank Unie, Airport Rotterdam, ABN Amro, BBN Adviseurs, Brandweer Den Haag, Nile Dutch Africa Line,gemak. Heerlijk toch? Zeker voor uw leverancier, want uw gevoel helpt hem Start Uitzendbureau, Chemipack Roosendaal, Nova College Rotterdam en vele anderen (waaronder meerdereof haar bij de verdere onderhandeling met u. En ook uw omgeving helpt u particuliere opdrachtgevers).bij het bereiken van uw doelstellingen! Interieurbouwers (m/v) gezochtN aar bovenstaand gevoel zijn ze de gloednieuwe CNC machine voor wie bij Peters Interieurbouw sinds geen enkele vorm te veel is. 1998 dagelijks voor hun klantenop zoek. Zij creren maatwerk interieurs Bouwen op ervaringvoor bedrijven, instellingen (met een Hierbij bouwt Peters interieurbouw op haarspecialisatie in dental) en overheden. vriendelijke en gedreven medewerkers dieMaar ook als particulier met smaak bent vaak beschikken over meerdere decenniau bij hen op het juiste adres. lange ervaring in de interieurbouw. Echte kunstenaars binnen het vak! Met deze rugzakMeedenken of uitvoeren vol ervaring staan ze nu te wachten op de Peters Interieurbouw BVDe maatwerk interieurs worden in eigen uitdaging die u ze wellicht kan voorleggen. Hazeldonkse Zandweg 28huis ontworpen, of in samenspraak met 4762 AL Zevenbergeneen door u gekozen architect uitgevoerd. Meer weten over Peters interieurbouw? T 0168 - 33 03 18Hierbij maakt Peters Interieurbouw gebruik Kijk dan snel op de website www.pibonline.nlvan een modern machinepark, waaronder www.pibonline.nl of bel 0168 - 330318. www.petersinterieurbouw.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 • 16. 100896JUIST IN DEZE TIJDEN MOETEN WE SAMEN BETER ZIJN !U wilt uw onderneming beter maken. Beter dan de concurrentie. Maar dan zullen ook uw medewerkers beter moeten zijn. Benieuwd hoe wij als gedreven,ondernemende bedrijfsartsen uw organisatie beter kunnen maken met de effectieve Wij zijn beter-aanpak? Bel dan voor een vrijblijvend gesprek 0113 272 360(Goes) of 0164 248 155 (Bergen op Zoom). Word klant en ontvang een t-shirt voor alle medewerkers. Kijk voor meer informatie op onze site.ba5-zuidwest.nl
 • 17. Tekst: Ronald de Bruijn Bedrijfsreportage"CE-markering doet denken aan een rijbewijs.Je kunt zonder rijden, maar mt is veel safer..."Tom Verburg, van Farborough, houdt zich al jaren bezig met adviseren en Gemiste kans "Wat vaak voorkomt", aldus Tom Verburg, "isinstalleren van productie-installaties. Als manager en als consultant. Wereld- dat een productiebedrijf zlf een lijn samen- stelt uit nieuwe of gebruikte machines. Alswijd. Machineveiligheid, het raakvlak tussen mens en machine, kreeg steeds zon lijn vervolgens niet als samenstel CE ge- markeerd wordt, acht de wetgever de machi-meer zijn aandacht. Sinds 1995 zijn machinefabrikant en productiebedrijf neveiligheid niet vastgesteld, dus onvoldoende. Menig productiebedrijf blijktverplicht CE-markering voor machines en productielijnen te hebben. daardoor achteraf aansprakelijk te zijn als machinebouwer... Laat ik er duidelijk overVanwege voortdurend veranderende wetgeving laten productiebedrijven zijn, productiebedrijven zijn vrijwel altijd van goede wil. Alleen het bewustzijn ontbreekt.CE-markering soms voor wat het is. Jammer, want goed regelen van machine- CE-markering staat daardoor niet overal hoog op de agenda, en daar ligt een gemiste kans!veiligheid biedt kansen! En kan grote schade voorkomen. Farborough biedt Kortom, wie zijn CE-markering niet 100% op orde heeft, zal niet direct in de problemeneen effectief instrument, dat snel een beeld geeft van de actuele situatie in komen. Maar die komen als er wat fout gaat. Dan beperkt een correcte CE-markeringeen productiebedrijf: de CE RisicoScan. onoverzienbare risicos. Gratis RisicoScan Farborough heeft een RisicoScan ontwikkeld, een compact onderzoek naar deC E-markering biedt werkgevers n kunnen benvloeden: machineveiligheid in uw bedrijf, inclusief werknemers een veilig fundament. reeds bij aanschaf en installatie van rapportage van onze bevindingen. De werknemer weet dat hij met machines en/of productielijnen Dit kost 1.200 euro. Wij bieden het lezers vanmaximaal veilige machines en installaties werkt. bij aanpassen en uitbreiden Het Ondernemersbelang nu, indien uitge-De werkgever heeft een goed verweer, mocht bij verplaatsen voerd vr 31 oktober 2010, geheel gratishij aansprakelijk worden gesteld voor schade Door de dichtgetimmerde regelgeving aan! Zonder risico, addertjes of kleine lettertjes. Tom Verburg:door een onverhoopt ongeval. Tegenwoordig kan elk van deze situaties leiden tot het Ga naar CE-markering.NU of bel. "Een correctewordt vrijwel elke nieuwe machine of zomaar vervallen van de CE-markering en CE-markering beperktproductielijn CE gemarkeerd opgeleverd; het overgaan van de verantwoordelijkheid onvoorzienbare risicos"geen vuiltje aan de lucht dus. Zou je zeggen... hiervoor van machinefabrikant op productie- bedrijf. Geen probleem? Totdat er zich ietsVeilige gedachte voordoetTom Verburg: "Ondernemers willen werknemerseen veilige werkplek bieden, conform wetgeving. Verburg: "Weet je wat CE-markeringWie zijn CE-markering goed geregeld heeft, complex maakt? Een nieuwe machinegeeft werknemers een positief signaal. of productielijn gekocht met CE-markeringBij controle van de arbeidsinspectie voorkom is als zodanig inherent veilig.je ongewenste discussies. Wie, bij een ongeval, Wat niet elke producent zich realiseert,zn CE-markering op orde heeft, beperkt de is dat door elke functionele wijziging deschade enorm! Denk aan imagoschade voor installatie niet meer conform de richtlijn is.een A-merk producent of een fabrikant met Vrijwel alle technische diensten die ikeen goede reputatie... En verzekeraars voelen tegenkom zijn capabel, maar doorgaans Farboroughecht niet mee als iets niet in orde blijkt en er gericht op effectiviteit en output. Okkerlaak 25iets te halen valt." Zon technische dienst houdt zich niet 4761 TD Zevenbergen altijd bezig met de gevolgen van het T 0168 - 32 32 70CE-markering zomaar vervallen... vervallen van CE-markering na een slimmeEr zijn 3 veelvoorkomende situaties, aanpassing of snelle verplaatsing van [email protected] de geldigheid van CE-markering machines of complete lijnen... www.CE-markering.nu het ONDERNEMERS BELANG 15
 • 18. OndernemerspanelKan een kleinere overheidslagvaardig zijn?In de meeste verkiezingsprogrammas wordt gepleit voor een (veel) kleinere overheid. Samenvoegen vanprovincies, gemeentelijke herindelingen, opheffen van de waterschappen en een kleinere Tweede Kamer.Plannen genoeg om flink te bezuinigen en het overheidsapparaat kleiner te maken. Zijn deze plannenrealistisch? De mening van ons panel. n Rogier Masereeuw Rogier Masereeuw, MdiaFabrique Den Haag is: Hoe raken de bezuinigingsoperaties de Enkele feiten (bron: CPB): 29 miljard euro bezuinigen (startende) ondernemer? Vooralsnog verdwijnen tot 2015; in 2011 bedraagt de werkloosheid 6,5% en in subsidies, blijven belastingen onveranderd hoog, 2015 ongeveer 5,25%; de inflatie is 1,25% in 2010 en worden kredieten niet verstrekt en is het overheids- 1,5% in 2011. Het goede nieuws is dat de Nederlandse apparaat onveranderd log! Kleiner maken van het economie de komende jaren groeit, 1,5% in 2010 en overheidsapparaat door samenvoegen, herindelen en circa 2% in 2011. Echter: de gevolgen van de crisis zijn opheffen is niet voldoende. De overheid dient vooral vooral op lange termijn merkbaar. Overheden ontkomen efficinter en effectiever te opereren met minder er niet aan om te bezuinigen, maar belangrijk is om regelgeving en een servicegerichte instelling naar het prille herstel niet te verstoren en mijn vraag aan ondernemers. Overigens niet alleen naar ondernemers. n Walter Pagie Walter Pagie, De Parel Sports & Events nog wat. Mocht men echt willen, dan lijkt het mij op Laten we eens teruggaan naar de oorsprong. Inwoners lange termijn zeer wel mogelijk om de overheid- van een bepaald gebied hadden behoefte aan een bemoeienis terug te brengen naar de basisbehoeften. centrale organisatie die zich bezig zou gaan houden met Je merkt ook dat de slagkracht van de overheid in deze veiligheid, regelgeving, handhaving, waterbeheersing basistaken veel groter is dan in allerlei activiteiten die en infrastructuur. De kosten werden door de gebruikers efficinter door de burger en bedrijfsleven zelf kunnen gezamenlijk opgebracht. Later werden aan deze basis- worden uigevoerd. Een groot probleem is echter dat functies allerlei nevenactiviteiten gekoppeld. Dit is degenen die dit proces in werking moeten zetten nu totaal uit de hand gelopen. De overheid is uitgegroeid net diegenen zijn die hun brood verdienen met dit tot een gigantisch apparaat met een niet te stillen logge apparaat en van het besturen van anderen hun geldhonger dat zichzelf bezighoudt met van alles en levenswerk gemaakt hebben. n Roel Corzaan Roel Corzaan, Corzaan Consultancy organisatieveranderingen, fusies en reorganisaties Deze stelling kan vanuit verschillende invalshoeken worden binnen de overheid, door een leidinggevende tussenlaag benaderd. Enerzijds lijkt het evident dat een kleine vaak gebruikt worden voor positieverbeteringen, organisatie - dus ook die van de overheid, slagvaardig is. waarbij de stelling geldt hoe meer personeel - hoe beter Dat zegt nog niets over het slagvaardiger zijn van de ene de positie. Daardoor zijn er dus voortdurend tegenstrijdige organisatie t.o.v. een andere. Dit wordt mede bepaald belangen waardoor dit soort processen zeer moeizaam door het takenpakket van de ene dan wel de andere verlopen. Het samenvoegen van verschillende overheids- organisatie. Door het samenvoegen van organisaties onderdelen kan in eerste instantie dus leiden tot een binnen de overheid, kan er een efficiencywinst geboekt kleinere slagvaardige organisatie maar zal, allengs weer worden. Wanneer dit samengaat met een vermindering uitgroeien tot een steeds groter groeiend geheel. van wet- en regelgeving, kan er ook daardoor nog een Er zal daarom extern toezicht dienen te zijn bij aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan deze reorganisaties waarbij de externe partij onafhankelijk is slagvaardigheid. Anderzijds moeten we ons realiseren dat van de reorganiserende partij.16 het ONDERNEMERS BELANG
 • 19. n Tom Verburg Tom Verburg, Farborough Beter ten halve gekeerd lijkt politiek not done, dat Interessante stelling aangezien de slagvaardigheid van een moet veranderen. Het bedrijfsleven heeft het dus eigenlijk dergelijke organisatie in principe omgekeerd evenredig is gemakkelijker Men opereert onder meer slagvaardig aan haar afmeting. Toch is kleiner op zichzelf niet het door plattere organisatie, focus, meten van succes en belangrijkste doel. Effectiever wel. Samenvoegen, schrappen minder noodzaak voor verticale consensus. Direct ingrijpen en afslanken is alleen zinvol als de kwaliteit daardoor bij pijn wordt als kracht ervaren. Kortom, geen incident- verbetert. Heldere koers op hoofdlijnen, besluitvorming management op Haags niveau. Overregulering afbouwen. in relevante bestuurslagen en handhaven op effectiviteit Resultaat en handhaving als basis. Sneller kunnen reageren zou de slagvaardigheid al flink verbeteren. Degelijk moni- op veranderingen en minder nivelleren en uitpolderen. toren en lef tonen als rigoureus bijsturen noodzakelijk is. Is dat bereikt, is een kleinere overheid een gevolg. n Robert LeendertseRobert Leendertse, Leendertse & Partners leiden tot minder regels, iets wat het ondernemerschapOm Nederland economisch weer koploper in Europa te stimuleert. Vervolgens kan de overheid 2 tot 2,5 miljard euromaken, moet de loon- en inkomstenbelasting voor ieder- per jaar besparen door het aantal beleidsambtenaren meteen omlaag, dienen vier ministeries en 40.000 ambtenaren 40.000 te verminderen. Zo kunnen bijvoorbeeld eente verdwijnen en moet het onderwijsniveau omhoog. viertal ministeries verdwijnen: VROM en Verkeer enDat stelde VNO-NCW en MKB-Nederland al in 2006, dus al Waterstaat kunnen fuseren, net als Binnenlandse Zakenvoor de vorige verkiezingen. Daar is in de vorige kabinets- en Justitie. Ook Landbouw, Sociale en Economische Zakenperiode weinig van terecht gekomen, sterker nog het en delen van Financin kunnen worden samengevoegd.aantal ambtenaren en adviesorganen is zelfs toegenomen. Uit het oogpunt van bezuinigingen is dit realistisch, maarVerder moet een ingrijpende hervorming van de overheid ik heb mijn twijfels of dit praktisch uitvoerbaar is. n Ruud Guillaume Ruud Guillaume, Guillaume Consultancy, het drastisch verminderen van overheidsorganen zoals Advies&Coachen waterschappen, vergroten van gemeentes en dergelijke Hoe groter het apparaat hoe meer het de neiging heeft zal ertoe leiden dat de regelgeving drastisch verminderd om zichzelf in stand te houden door nieuwe regels en kan worden, de efficiency groter wordt en de overheid voorschriften te ontwikkelen die vervolgens weer op slagvaardiger kan opereren. Minder ambtenaren kunnen naleving moeten worden gecontroleerd. Daarmee houdt minder regels en voorschriften bedenken, een kleinere het apparaat zichzelf in stand. De overheden zijn te weinig overheid zal daarom slagvaardiger zijn en vooral slagvaar- in staat geweest om flexibel in te spelen op de moderne digheid kunnen bevorderen. Enkele politici durven een dynamische en complexe samenleving die moet leiden duidelijk standpunt in te nemen met betrekking tot het tot het faciliteren van het bedrijfsleven gericht op het drastisch ingrijpen in het overheidsapparaat. Dat geeft vergroten van de slagvaardigheid en ondernemerschap. hoop. Eerdere pogingen hebben tot niets geleid Drastische inkrimping van het ambtenarenbestand en De noodzaak is zeer groot. n Peter van der SluijsPeter van der Sluijs, Kamer van Koophandel Rotterdam De 10 uitdagingen van de KvK ondersteunen dit.De stelling gaat over een middelendiscussie en die is voor Samen met ondernemers werken wij aan tal van projectende Kamer van Koophandel niet zo interessant. Belangrijk is die de economie vitaal moeten houden. Helaas zien wijdat er een prikkelend ondernemersbeleid wordt gevoerd dat in de kleinere gemeenten economie, doorwaardoor de regionale economie wordt gestimuleerd. minimalisering, niet zo hoog op de prioriteitenlijstjes staat. het ONDERNEMERS BELANG 17
 • 20. Bedrijfsreportage Tekst: Jeroen Kuypers Fotografie: Marco Magielse en Kanters Het comfort van een keten, de gezelligheid van een familiezaak: Kanters houdt Voor je werk op reis gaan is vaak ver- rijkend en uitdagend, maar s avonds anonimiteit buiten kunnen het heimwee of de eenzaam- de deur heid plotseling toeslaan. De anonimiteit van een hotel kan dat gevoel versterken, terwijl het persoonlijke karakter ervan het juist verzwakt of zelfs voorkomt. Kanters Restaurant en het ernaast gelegen Express by Holiday Inn hebben die anonimiteit al decennialang met