Quickscan natuurtoets Diepengoor, Denekamp · PDF file Colofon Titel Quickscan natuurtoets...

Click here to load reader

 • date post

  19-Dec-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Quickscan natuurtoets Diepengoor, Denekamp · PDF file Colofon Titel Quickscan natuurtoets...

 • Quickscan natuurtoets Diepengoor,

  Denekamp

  inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving- en beleid

  - d e f i n i t i e f -

  e c o g r o e n a d v i e s

  in opdracht van Provincie Overijssel

  J

 • Colofon

  Titel Q u i c k s c a n n a t u u r t o e t s D i e p e n g o o r , D e n e k a m p

  Subtitel I n v e n t a r i s a t i e e n b e o o r d e l i n g i n h e t k a d e r v a n n a t u u r w e t g e v i n g - e n b e l e i d

  Projectcode 1 4 - 2 1 0

  Status d e f i n i t i e f

  Datum 1 9 m a a r t 2 0 1 5

  Auteur(s) I n g . J . G . ( J a n n e k e ) L i n d e n h o l z

  Eindredactie I n g . M . ( M i k e ) W a l l i n k

  Opdrachtgever P r o v i n c i e O v e r i j s s e l

  ecogroen advies

  i s e e n o n a f h a n k e l i j k

  a d v i e s - e n i n g e n i e u r s b u r e a u

  g e s p e c i a l i s e e r d i n

  ecologisch onderzoek & natuurontwikkel ing

  E m m a s t r a a t 1 6 , 8 0 1 1 A G Z w o l l e

  0 3 8 4 2 3 6 4 6 4

  w w w . e c o g r o e n . n l

  © E c o G r o e n A d v i e s ( 2 0 1 5 ) Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, mits onder vermelding van bron en status:

  L i n d e n h o l z J . G . ( 2 0 1 5 ) . Q u i c k s c a n n a t u u r t o e t s D i e p e n g o o r , D e n e k a m p . I n v e n t a r i s a t i e e n b e o o r d e l i n g i n h e t k a d e r v a n n a t u u r w e t g e v i n g - e n b e l e i d . E i n d r a p p o r t 1 4 - 2 1 0 . E c o G r o e n A d v i e s B V , Z w o l l e .

 • e c o g r o e n a d v i e s

  Inhoud

  Samenvatting

  1 Inleiding 1

  1 . 1 A a n l e i d i n g e n d o e l s t e l l i n g v a n d i t o n d e r z o e k 1

  1 . 2 H u i d i g e s i t u a t i e e n v o o r g e n o m e n o n t w i k k e l i n g e n 1

  1 . 3 A l g e m e n e o p z e t 1

  2 Gebiedsbescherming 3

  2 . 1 N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t 3

  2 . 2 E c o l o g i s c h e H o o f d s t r u c t u u r 3

  2 . 3 O v e r i g e n a t u u r g e b i e d e n 3

  3 Flora- en faunawet 4

  3 . 1 O n d e r z o e k s m e t h o d e 4

  3 . 2 F l o r a 4

  3 . 3 V l e e r m u i z e n 5

  3 . 4 G r o n d g e b o n d e n z o o g d i e r e n 5

  3 . 5 B r o e d v o g e l s 6

  3 . 6 O v e r i g e s o o r t g r o e p e n 8

  3 . 7 E i n d c o n c l u s i e s F l o r a - e n f a u n a w e t 8

  4 Geraadpleegde bronnen 9

  Bijlagen 1 - S a m e n v a t t i n g n a t u u r w e t g e v i n g

 • e c o g r o e n a d v i e s

  Samenvatting

  Aanle id ing en doe ls te l l ing van dit onderzoek I n o p d r a c h t v a n p r o v i n c i e O v e r i j s s e l h e e f t E c o G r o e n A d v i e s B V e e n q u i c k s c a n n a t u u r t o e t s u i t g e v o e r d t e n b e h o e v e v a n d e v o o r g e n o m e n s a n e r i n g e n h e r i n r i c h t i n g v a n d e v o o r m a l i g e s t o r t p l a a t s D i e p e n g o o r i n D e n e k a m p .

  D e c o n s e q u e n t i e s v a n d e b e o o g d e r u i m t e l i j k e i n g r e e p o p d e a a n w e z i g e n a t u u r w a a r d e n z i j n g e t o e t s t a a n d e F l o r a - e n f a u n a w e t e n h e t v i g e r e n d g e b i e d s g e r i c h t n a t u u r b e l e i d . H e t o n d e r z o e k i s g e b a s e e r d o p e e n v e l d b e z o e k o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e e n i n v e n t a r i s a t i e v a n b e k e n d e v e r s p r e i d i n g s g e g e v e n s .

  Besche rm de gebi eden O p b a s i s v a n d e a f s t a n d e n a a r d v a n d e i n g r e e p k a n g e c o n c l u d e e r d w o r d e n d a t d e z e g e e n n e g a t i e v e e f f e c t e n o p N a t u r a 2 0 0 0 - g e b i e d e n , B e s c h e r m d e N a t u u r m o n u m e n t e n , E c o l o g i s c h e H o o f d s t r u c t u u r o f n a t u u r b u i t e n d e E H S h e b b e n .

  Besche rm de soorte n I n d e a a n w e z i g e b o m e n e n s i l o ' s z i j n g e e n r u i m t e n a a n g e t r o f f e n d i e g e s c h i k t z i j n a l s v e r b l i j f p l a a t s v o o r v l e e r m u i z e n . S c h a d e a a n ( o n m i s b a r e ) v l i e g r o u t e s e n f o e r a g e e r g e b i e d e n v a n v l e e r m u i z e n k a n o o k w o r d e n u i t g e s l o t e n ; I n h e t p l a n g e b i e d k o m t E e k h o o r n v o o r ( F f - w e t t a b e l 2 ) . O p b a s i s v a n ( g e c l u s t e r d e ) v r a a t s p o r e n b e t r e f t h e t n a a r v e r w a c h t i n g e n k e l e t e r r i t o r i a . H e t g e h e l e b o s g e b i e d w o r d t d o o r E e k h o o r n a l s l e e f g e b i e d g e b r u i k t . M e t n a m e d e n a a l d b o m e n ( w a a r i n o o k d e n e s t e n t e v e r w a c h t e n z i j n ) v o r m e n d e b e l a n g r i j k s t e v o e d s e l b r o n v o o r d e s o o r t . M e t d e v o o r g e n o m e n k a p v a n b o m e n z i j n e f f e c t e n o p E e k h o o r n t e v e r w a c h t e n ; V e r b l i j f p l a a t s e n v a n a n d e r e z w a a r b e s c h e r m d e g r o n d g e b o n d e n z o o g d i e r e n z i j n n i e t a a n g e t r o f f e n e n t e v e r w a c h t e n b i n n e n d e i n v l o e d s s f e e r v a n d e p l a n n e n . W e l z i j n v a s t e v e r b l i j f p l a a t s e n v a n e n k e l e a l g e m e e n v o o r k o m e n d e , l a a g b e s c h e r m d e , z o o g d i e r s o o r t e n ( F f - w e t t a b e l 1 ) t e v e r w a c h t e n ; I n h e t o n d e r z o e k s g e b i e d k a n h e t v o o r k o m e n v a n e e n j a a r r o n d b e s c h e r m d e b r o e d l o c a t i e v a n S p e r w e r n i e t w o r d e n u i t g e s l o t e n . V e r d e r z i j n d i v e r s e b r o e d v o g e l s v a n b o s e n s t r u w e e l a a n g e t r o f f e n o f t e v e r w a c h t e n ; I n a a n w e z i g e r u i g t e e n s t r o o i s e l l a a g i s o v e r w i n t e r i n g t e v e r w a c h t e n v a n e n k e l e a l g e m e n e e n l a a g b e s c h e r m d e amfibieën ( F f - w e t t a b e l 1 ) . Z w a a r b e s c h e r m d e amfibieën w o r d e n n i e t v e r w a c h t ; O p d e l o c a t i e s z i j n g e e n r e p t i e l e n , b e s c h e r m d e v i s s e n , o n g e w e r v e l d e n e n w e e k d i e r e n a a n g e t o o n d o f t e v e r w a c h t e n .

  E i n d c o n c l u s i e s en a a n b e v e l i n g e n f lora en fauna V o o r E e k h o o r n z i j n v e r v o l g s t a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n f a u n a w e t n o d i g . V o o r d e z e s o o r t h o e f t g e e n o n t h e f f i n g t e w o r d e n a a n g e v r a a g d w a n n e e r g e w e r k t w o r d t v o l g e n s e e n g o e d g e k e u r d e g e d r a g s c o d e e n h i e r b i j e e n p a s s e n d w e r k p r o t o c o l w o r d t g e h a n t e e r d ; O m z e k e r h e i d t e k r i j g e n o f a l d a n g e e n n e s t l o c a t i e v a n S p e r w e r a a n w e z i g i s , i s a a n v u l l e n d v e l d o n d e r z o e k n o d i g . D i t d i e n t t e w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r g e r i c h t o n d e r z o e k i n d e p e r i o d e m a a r t t / m h a l f j u l i . T i j d e n s d i t o n d e r z o e k w o r d t s p e c i f i e k g e l e t o p t e r r i t o r i u m - o f n e s t i n d i c e r e n d e w a a r n e m i n g e n ; V o o r a l l e b r o e d v o g e l s g e l d t d a t w e r k z a a m h e d e n d i e i n g e b r u i k z i j n d e b r o e d b i o t o p e n v a n a a n w e z i g e v o g e l s v e r s t o r e n o f b e s c h a d i g e n a l t i j d v o o r k o m e n d i e n e n t e w o r d e n . V o o r h e t b r o e d s e i z o e n w o r d t g e e n s t a n d a a r d p e r i o d e g e h a n t e e r d , m a a r i s h e t v a n b e l a n g o f e e n

 • e c o g r o e n a d v i e s

  b r o e d g e v a l w o r d t v e r s t o o r d , o n g e a c h t d e d a t u m . H e t o n t z i e n v a n b r o e d v o g e l s i s v o o r d e m e e s t e s o o r t e n m o g e l i j k d o o r d e u i t v o e r i n g i n e l k g e v a l o p t e s t a r t e n i n d e p e r i o d e v o o r h a l f m a a r t e n n a h a l f j u l i . H i e r b i j i n a c h t t e n e m e n d a t e e n s o o r t a l s H o u t d u i f t o t h a l f n o v e m b e r k a n b r o e d e n ;

  " B i j d e b e o o g d e p l a n n e n v e r d w i j n e n m o g e l i j k e x e m p l a r e n e n v e r b l i j f p l a a t s e n v a n e n k e l e a l g e m e n e e n l a a g b e s c h e r m d e k l e i n e z o o g d i e r e n e n amfibieën. V o o r d e z e t a b e l 1 - s o o r t e n g e l d t i n g e v a l v a n r u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n a u t o m a t i s c h v r i j s t e l l i n g v a n d e o n t h e f f i n g s p l i c h t .

 • e c o g r o e n a d v i e s

  1 Inleiding

  1 . 1 AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK

  I n o p d r a c h t v a n p r o v i n c i e O v e r i j s s e l h e e f t E c o G r o e n A d v i e s B V e e n q u i c k s c a n n a t u u r t o e t s u i t g e v o e r d t e n b e h o e v e v a n d e v o o r g e n o m e n s a n e r i n g e n h e r i n r i c h t i n g v a n d e v o o r m a l i g e s t o r t p l a a t s D i e p e n g o o r i n D e n e k a m p .

  D e F l o r a - e n f a u n a w e t , d e N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t 1 9 9 8 e n h e t E H S - b e l e i d v e r p l i c h t e n v o o r a f t e t o e t s e n o f r u i m t e l i j k e i n g r e p e n o f a c t i v i t e i t e n n i e t c o n f l i c t e r e n m e t a a n w e z i g e b e s c h e r m d e p l a n t - e n d i e r s o o r