QUEST FOR GROWTH NV - KU Leuven 2012-10-31آ  Quest for Growth is onderworpen aan een aantal regels...

download QUEST FOR GROWTH NV - KU Leuven 2012-10-31آ  Quest for Growth is onderworpen aan een aantal regels uit

of 52

 • date post

  08-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of QUEST FOR GROWTH NV - KU Leuven 2012-10-31آ  Quest for Growth is onderworpen aan een aantal regels...

 • QUEST FOR GROWTH NV

 • Q u

  e st

  f o

  r G

  ro w

  th 2

  0 0

  2 -2

  0 0

  3

  2

  Q u

  e st

  f o

  r G

  ro w

  th 2

  0 0

  2 -2

  0 0

  3

  2

 • Q u

  e st fo

  r G ro

  w th

  2 0

  0 2

  -2 0

  0 3

  3

  Q u

  e st fo

  r G ro

  w th

  2 0

  0 2

  -2 0

  0 3

  3

  I N H O U D Mededeling van de Voorzitter aan de aandeelhouders . . . . . . . . . . . . . . .5 Profiel, doel en investeringsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Corporate Governance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Raad van Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Aandeelhoudersinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Investeringsverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  Verslag van de Beheerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Sectorevolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Portefeuillespreiding: Per land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  Per sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Per aandelenmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  Deelnemingen op 30 juni 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Ondernemingsprofielen: Niet-beursgenoteerde ondernemingen . .28

  Durfkapitaalfondsen . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Beursgenoteerde ondernemingen . . . . . .30

  Jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Resultatenrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Resultaatverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Buitenbalansposities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Gebeurtenissen na balansdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Toelichting bij de jaarrekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Waarderingsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  Verslag van de Raad van Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Verslag van de Onafhankelijke Bestuurders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Verslag van de Commissaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Financiële kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

 • Q u

  e st

  f o

  r G

  ro w

  th 2

  0 0

  2 -2

  0 0

  3

  4

 • Q u

  e st fo

  r G ro

  w th

  2 0

  0 2

  -2 0

  0 3

  5

  MEDEDELING VAN DE VOORZITTER AAN DE AANDEELHOUDERS

  MEDEDELING VAN DE VOORZITTER AAN DE AANDEELHOUDERS

  Geachte aandeelhouders,

  In dit vijfde jaarverslag sluiten wij voor de derde opeenvolgende keer een slecht beursjaar af. Vorig jaar beëindigde ik mijn voorwoord met de bedenking dat de geschiedenis ons leert dat de aandelenmarkten van een belangrijke terugval - zoals degene die we nu meemaakten - niet vlug herstellen. Jammer genoeg bracht de eerste jaarhelft geen soelaas en slechts tijdens de laatste maanden van het boekjaar zagen we een begin van herstel op de beurzen. Het is te vroeg om nu reeds te voorspellen of dit herstel steunt op een blijvende verbetering van de bedrijfsresultaten of dat het slechts om een kortstondige opflakkering gaat.

  Het resultaat over het volledige boekjaar is negatief, wat ontgoochelend is. Niettemin slaagde Quest for Growth erin het laatste kwartaal, en dit voor het eerst in zes kwartalen,winst te boeken.Het resultaat van het boekjaar is, relatief gezien, in lijn met de resultaten van vergelijkbare investeringsfondsen en relevante beursindexen.

  Het "IPO-venster" bleef het voorbije jaar stevig gesloten. Bij afwezigheid van technologie- bedrijven waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat ze weldra naar de beurs zouden kunnen, versoepelde de raad van bestuur de selectiecriteria voor investeringen in niet genoteerde ondernemingen van 18 naar 36 maanden voor een mogelijke uitstap. Deze beslissing had een positieve invloed op het aantal potentiële investeringen en resulteerde reeds in een eerste nieuwe participatie in een niet genoteerd bedrijf na afsluiting van het boekjaar.

  De voortdurende malaise op de technologiemarkten en het gebrek aan nieuwe beursintroducties bracht gespecialiseerde aandelenmarkten, die in Europa op het einde van de jaren negentig onstonden, in grote problemen. Zowel Nouveau Marché, Neuer Markt als Nasdaq Europe (het vroegere Easdaq) stoppen hun activiteiten. De meest succesvolle ondernemingen die op deze markten noteerden verhuizen naar de grote beurzen. Europa staat opnieuw voor de uitdaging in de nabije toekomst een liquide markt voor zijn groeibedrijven te organiseren.

  Halfweg het boekjaar ontving Quest for Growth de prijs voor de beste financiële informatie van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB) en de prijs voor de beste financiële informatie van Morningstar/Cash! voor de beste informatie door niet BEL-20 ondernemingen. Deze prijzen zijn voor het team van Quest Management een grote aanmoediging om de politiek van open communicatie met de belegger verder te zetten: vrijwillige publicatie van kwartaalverslagen, duidelijke informatie via de website en regelmatige organisatie van investorclubs, zelfs in slechte beurstijden.

  In uw naam wens ik de ploeg van Quest Management te danken voor hun voortdurende inzet. Een bijzonder woord van dank gaat naar Philip Fearnhead, die na de Algemene Vergadering van Quest for Growth ontslag zal nemen als gedelegeerd bestuurder van Quest Management. Onder Philips’ leiding slaagde Quest for Growth erin in 2000 een record dividend uit te keren en kon het zich steeds weer tussen de best presterende technologiefondsen ter wereld rangschikken. Het verheugt ons dat Philip zijn visie over de macro-economische ontwikkelingen en hun mogelijke gevolgen voor de aandelenbeurzen in de toekomst zal blijven verstrekken.

  De gecumuleerde verliezen van Quest for Growth over de voorbije drie jaren leidden ertoe dat de beheersvergoeding voor Quest Management niet langer in overeenstemming is met de courante marktpraktijken. De wijze waarop de resultaatgebonden vergoeding gestructureerd is laat Quest for Growth niet toe de komende jaren een dergelijke verloning uit te keren. Quest for Growth heeft de beheersovereenkomst met Quest Management opnieuw onderhandeld, zodat - na goedkeuring door de toezichthoudende overheid en door de aandeelhouders - de beheersvergoeding aanzienlijk verlaagd wordt en er opnieuw een prestatiegebonden vergoeding kan uitgekeerd worden bij dividenduitkering. Ik ben ervan overtuigd dat deze wijzigingen de belangen van de aandeelhouders en van het management terug in lijn brengen en dat we, indien de marktomstandigheden het toelaten, opnieuw kunnen aanknopen met positieve absolute resultaten.

  Dr. Jos B. Peeters Voorzitter

 • INVESTERINGSBELEID

  Q u

  e st

  f o

  r G

  ro w

  th 2

  0 0

  2 -2

  0 0

  3

  6

  Quest for Growth investeert in groeibedrijven met als doel meerwaarden in belastingvrije inkomsten om te zetten, via de structuur van de privak. De portefeuille is grotendeels geïnvesteerd in ondernemingen die op groeimarkten (NASDAQ Europe, EuroNM, NASDAQ, AIM) en andere gereglementeerde beurzen noteren.Vanaf juni 2003 mag dit deel volgens de privakwetgeving niet meer dan 65% van de portefeuille bedragen. Het resterende gedeelte zal worden geïnvesteerd in niet- beursgenoteerde ondernemingen die binnen de 36 maanden een beursnotering plannen. Investeringen in startende of jonge ondernemingen zijn toegestaan, maar zullen uitzonderingen blijven. Tot 15% van de portefeuille kan worden belegd in durfkapitaal of durfkapitaalfondsen met een investeringsbeleid dat past in het beleggingsbeleid van Quest for Growth.

  PROFIEL, DOEL EN INVESTERINGSBELEIDPROFIEL, DOEL EN INVESTERINGSBELEID

  Quest for Growth richt zich op Europese groeiaandelen in diverse

  sectoren zoals biotechnologie, gezondheidszorg, de medische

  sector, informatietechnologie, software, elektronica, nieuwe

  materialen, en bijzondere opportuniteiten in andere groeisectoren.

  Het beheerd kapitaal bedroeg op 30 juni 2003 47 miljoen €.

  Quest for Growth noteert sinds 23 september 1998 op

  Euronext Brussel.

  De privak, opgericht bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997, is

  een beleggingsinstrument dat particuliere beleggers een passend

  kader wil bieden om in niet-genoteerde vennootschappen en

  groeibedrijven te beleggen.

  De privak is een gesloten fonds, staat onder het toezicht van de

  Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen en is

  onderworpen aan specifieke investeringsregels en ve