QS solutions presentatie Microsoft Project Server / Project Online

of 32 /32
www.QSsolutions.nl

description

Hand-out van de Microsoft Project Server / Project Online presentatie bij QS solutions. Veel informatie over de mogelijkheden van Microsoft Project Server / Project Online

Transcript of QS solutions presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Page 1: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

www.QSsolutions.nl

Page 2: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

QS solutions

Page 3: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Enterprise Project Management

Page 4: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Projecten organisatie

R

Act

iviteiten

ResourcesA B C D

Afdelingen/

competenties

Capaciteits -management

Samenwerken intern/extern

Rapportages

Portfolio -management

Project A

Project B

Niet-projectmatig werk

Page 5: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Informatiebehoefte

Welke

projecten

lopen er?

Hoe is de

project

voortgang?

Wat zijn de

kosten t.o.v.

budget?

Hoe is de

bezetting van

medewerkers?

Welke

projecten

gaan we

doen?

Wat is het

doel van die

projecten?

Page 6: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Informatiebehoefte

Zijn alle

project

documenten

aanwezig?

Zijn de juiste

sjablonen

toegepast?

Wat is de

status van

documenten?

Welke

projecten

hebben

issues?

Welke

projecten

hebben

risico’s?

Highlight

Reports

Page 7: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Variatie in processen

%-gereed Tijdschrijven

Door Projectbureau

Optimaliseren

projecten portefeuille

Project gerelateerd

Bedrijfsbreed

Page 8: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Project

sjablonenPlanning

Project

kenmerkenProject

basislijnenProject

types

Taak

kenmerken

Overig

werk

Algemene

resources

Mede-

werkers

Resources

inplannen

Organisatie

structuur

Vaardig-

heden

Resource

kalendersMateriaal

% gereed

door PM

Uren op

projecten

Uren op

lijnwerk

Uren op

afwezigheid

Accordering

door PM

Accordering

door lijn

Resterende

uren door

PM

Project

WeergavenCapaciteits

Weergaven

Maatwerk

rapporten

Projecten

weergaven

Gegevens

analyseDashboard

Voortgang

s- rapport

ProgrammaProject

Relaties

Changes

Scenario’sStrategie

doelen

Portfolio

AnalyseWorkflow

Business

Case

Ideeën

registreren

Documen-

tatie

Lijsten en

discussiesProducten Risico’s Issues

BudgettenResource

tarievenKosten

Master

projecten

Koppelingen Externe data

Processen

Functionaliteiten in Project Server

Derden

Page 9: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Project 2013

Planning complexe projecten,

teamplanning

Project Documenten, Issues, Risico’s, WorkflowCentrale Database: Projecten,

medewerkers en rapportages

Registratie van projecten via workflow,

planning van resources in web, voortgang,

rapportage

Besturingssysteem

Page 10: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Demo Project Server en use cases

Page 11: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Live - Demonstratie van Project Server

Page 12: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller een planning maken?

Gebruik een sjabloon voor de planning

Kijk wie er beschikbaar is

Page 13: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller kosten inzichtelijk maken?

Uren maal tarief geeft inzicht in de kosten

Stoplicht toont afwijkingen van budget

Page 14: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller samenwerken?

Eén plek voor documenten

Samen-werken : SharePoint

Page 15: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller voortgang melden?

De geplande taken worden al getoond!

Geef de resterende uren op

Page 16: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller aanvragen?

Registreer een projectaanvraag.

Gebruik een workflow!

Page 17: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller beslissen?

Welke projecten moeten we doen?

Hebben we genoeg mensen beschikbaar?

Page 18: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller inzicht in status ?

Actuele status van de projecten?

Actuele bezetting van resources?

Page 19: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Sneller samenwerken?

Nodig mensen uit voor mijn project?

Makkelijk samenwerken?

Page 20: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Makkelijk samenwerken

- Cross-domein met

collega’s en partners

- Social ID’s voor ad hoc

samenwerking

- SSO naar relevante

Sites Apps

Self service

- Project initiëren

- Team samenstellen

Controle

- Attestatie

De oplossing

Page 21: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 22: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 23: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 24: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 25: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 26: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 27: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Implementatie

Page 28: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Testen

ConfigurerenInfrastructuur

regelen

Documenteren Begeleiden van

verandering

Opleiden

Doelstelling: De

software correct

werkend krijgen in

de organisatie

Page 29: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Hoe neemt u Project Server succesvol in gebruik?

‘QS Best Practices, Tips & Tricks, Lessons Learned’

Page 30: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online
Page 31: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online

Wij helpen u ook graag

Page 32: QS solutions  presentatie Microsoft Project Server / Project Online