PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen...

of 14 /14
Webadres: www.pvge-geldrop.nl April 2014

Embed Size (px)

Transcript of PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen...

Page 1: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

Webadres: www.pvge-geldrop.nl

April 2014

Page 2: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

2

3

T ijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) is Hans Josiassen

gekozen als nieuwe voorzitter van onze afdeling. Verderop in deze

Nieuwsbrief vindt u een compleet verslag van de ALV. Momenteel tekent zich

een nieuwe trend af in onze maatschappij. Minder zorg, meer zorgen voor

elkaar. Dit betekent dat ook uw PVGE zich opnieuw moet bezinnen op de

haar activiteiten. Versterken van sociale activiteiten en de lokale

belangenbehartiging zijn hierbij speerpunten.

We zullen met behulp van ledenvrijwilligers (nieuwe) activiteiten moeten

organiseren die beter aansluiten bij de behoeften van onze jongere leden.

Ook hier dus, samen actief worden. Ook op het gebied van het vergroten van

onze naamsbekendheid en het werven van nieuwe leden. Hierbij is een

mooie taak weggelegd voor de interne en vooral externe publiciteit.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is onze Vereniging bezig om (nog)

professioneler te gaan werken. Recent is een nieuw ledenadministratie-

systeem (LeaWeb) opgestart waardoor de noodzaak vervalt om nog allerlei

persoonlijke bestandjes bij te houden.

Verder gaan we in 2014 een volledig nieuwe, professionele website opzetten

met ook de mogelijkheid voor toegang via mobiele telefoons, etc.

Tot slot. Heeft u wel e-mail maar ontvangt u nog geen Nieuwsflits, meld u

dan aan via [email protected]. U ontvangt dan regelmatig het

laatste nieuws op het gebied van belangenbehartiging, lezingen en reizen.

Inhoudsopgave Nieuwsbrief april 2014

Evenementen Blz. 4

Van de Bestuurstafel Blz. 9

Afdelingsnieuws Blz. 11

Services Blz. 17

Nieuws van de clubs Blz. 18

Belangenbehartiging Blz. 22

Even terugblikken Blz. 24

Attentie: de sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende

Nieuwsbrief (juli 2014) is vrijdag 27 juni 2014! ■

VAN DE REDACTIE

Page 3: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

4

Evenementenkalender 2014

H et doel van deze evenementenkalender is om alle belanghebbenden,

zowel de leden als de clubs, vroegtijdig een overzicht te geven van alle

geplande centrale activiteiten in het jaar 2014.

Attentie: Deze jaarkalender vervangt de jaarkalender in de vorige Nieuwsbrief!

De uiterste aanleverdatum voor kopij voor de Nieuwsbrief is altijd vier weken

voor de geplande verschijningsdatum (zie ook blz. 3).

EVENEMENTEN

April 25-04 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-2

25-04 Evenement: Kennis en informatie NVVE lezing Keuzes rondom het levenseinde

Mei

Juni 06-06 Evenement: Korte reizen Dagtocht naar Rotterdam incl. Splashtour en twee rondwandelingen

Juli 25-07 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-3

Augustus 13-08 Evenement: Zomeractiviteit Excursie rioolzuivering in Eindhoven

September 26-09 30-jarig jubileum PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende m.m.v Wim Daniëls en Cor Swanenburg (onder voorbehoud)

October 10-10 Evenement: Kunst en Cultuur Lezing over Oezbekistan door Aad Engelfriet

10-10 Bestuur + penningmeesters

24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4

November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet

17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken incl. bezoek kerstmarkt

??? Kerststukjes maken

December

5

PVGE/NVVE lezing Keuzes rondom het levenseinde

D e PVGE organiseert op vrijdag 25 april a.s. in samenwerking met de

NVVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) een

lezing over de keuzes rondom het levenseinde.

Iedereen heeft wel een mening over het levenseinde. Vaak wordt gezegd:

’Als ik niks meer kan, ga ik liever dood’. Maar wat gebeurt er als het

daadwerkelijk zover is? Wat kan er, wanneer mág het? Welke mogelijkheden

zijn er eigenlijk? Hoe werkt de euthanasie-procedure? Wat is versterven en

palliatieve sedatie nou precies? Wanneer breng je het ter sprake bij de arts?

Kortom er zijn veel vragen over beslissingen rondom het levenseinde.

Al deze vragen worden besproken tijdens de lezing van Henk Hendriks,

medewerker van de NVVE, op vrijdag 25 april 2014.

Zaal open om 13.30 uur, start van de lezing 14.00 uur. Plaats: wijkcentrum

De Dreef, Willem Barentzweg 69 in Geldrop. De toegang is gratis voor leden

van de PVGE en voor niet-leden € 2,– incl. een gratis consumptie (koffie of

thee). Graag vooraf aanmelden bij Max van Hofweegen, � 040 – 226 3334

Dagtocht naar Rotterdam op vrijdag 6 juni 2014

Naam: Lidnr.: Tel.:

Partner: Lidnr.:

Introducé:

Geeft/geven zich op voor de dagtocht naar ROTTERDAM.

Prijs: € 50,00 per persoon bij een minimale deelname van 34 personen. Er

kunnen maximaal 40 personen mee met deze reis. Vol = vol.

Het totaalbedrag dient u vóór 16 mei te betalen op bankrekeningnummer

1597 05 010 t.n.v. PVGE afd. Geldrop e.o. te Geldrop onder vermelding van

‘Rotterdam 2014’.

Uw betalingsbewijs is uw bewijs van deelname.

Let op: Bij annulering na 22 mei 2014, vindt er door de PVGE géén restitutie

plaats!

Dit formulier dient uiterlijk 22 mei binnen te zijn bij Evert Yntema,

Paladijnstraat 73, 5663 GK te Geldrop of [email protected]

Page 4: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

6

Aankondiging dagtocht naar Rotterdam op 6 juni 2014

Bent u ooit wel eens met een bus over

het water gevaren?

Alleen in Rotterdam is zoiets mogelijk.

Een hele sensatie om dat mee te

maken vanuit een ‘gewone stadsbus’!

Over de dagtocht

We vertrekken om 08.30 uur met onze

begeleider en stadsgids Aad Engelfriet

vanaf parkeerterrein Toernooiveld

(achter NS-station) in Geldrop naar

Rotterdam.

Daar aangekomen wordt er als eerste een koffie-met-wat-erbij stop

gehouden bij café-restaurant Puerto Tapas y Vino, voorheen bekend als café

-restaurant Weimar. Daarna maken we een rondwandeling rondom de

historische Oude Haven van Rotterdam onder leiding van onze stadsgids.

Vervolgens gaan we weer terug naar Weimar waar u om 12.30 uur een lunch

wordt aangeboden.

Om 13.30 uur staat de bus klaar om

ons naar de opstapplaats te brengen

van Splashtours. Hier stappen we

dus over in een ‘gewone stadsbus’

die zowel op de weg als op het water

zijn weg kan vinden.

Na een korte rit duikt de

ogenschijnlijk normale bus met een

SPLASH de Maas in voor een

verrassende rondvaart langs de

skyline van Rotterdam!

Na de bus-vaartour gaan we met

onze eigen bus weer verder en

maken een korte stop bij de

roltrappen van de Maastunnel, nog

steeds in Duitse degelijke 1939 staat.

Van daaruit gaan we naar de

schilderachtige Delfshaven waar Aad

ons weer zal meenemen voor een

rondwandeling. Daarna hebt u nog

enige tijd voor uzelf. ►

7

Om 16.30 uur vertrekken we weer richting huiswaarts. We zijn dan om

ongeveer 18.00 uur weer in Geldrop.

BELANGRIJK

In verband met de voorbereiding is het persé noodzakelijk dat u zich uiterlijk

donderdag 22 mei hebt aangemeld! Wees er snel bij want er kunnen deze

keer maximaal 40 personen mee! Vol=Vol. Leden van de PVGE afdeling

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende hebben voorrang. ■

Voorzitter (a.i.) H. Josiassen Dorenbos 7, 5731 EA Mierlo � 0492 – 430 521

[email protected] 1ste Secretaris mevr. J. von Reth Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop � 040 – 286 0000

[email protected] 2de Secretaris M. van Hofweegen Margrietlaan 3, 5591 GG Heeze � 040 – 226 3334

[email protected] 1ste Penningmeester J. van Gogh Celeborn 11, 5663 SL Geldrop � 040 – 285 5366 [email protected] banknr.: NL44 RABO 0159 7050 10 t.n.v. PVGE e.o. afd. Geldrop 2de Penningmeester mevr. C. Waasdorp Raamveld 37, 5665 SZ Geldrop � 040 – 285 4001

[email protected]

P.R. en Coördinator clubs G. Wilmink Nimrodel 5, 5663 TE Geldrop � 040 – 285 6072 [email protected]

Belangenbehartiging Heeze-Leende mevr. W. Veenis Heipolderstraat 47, 5591 KA Heeze � 040 – 226 5101 [email protected]

Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo en Contact bezoekgroep mevr. G. Bolt Bosrand 35, 5665 EC Geldrop � 040 – 286 3437

[email protected]

Evenementen M. van Hofweegen Margrietlaan 3, 5591 GG Heeze � 040 – 226 3334

[email protected]

PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Opgericht 7 juni 1984

Page 5: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

8

9

V an de redactie van de Nieuwsbrief

kreeg ik het verzoek om een stukje

te schrijven. Natuurlijk doe ik dat graag.

Ik wil beginnen met mezelf voor te

stellen.

Mijn naam is Hans Josiassen, 58 jaar

jong, drie kinderen en bijna vier

kleinkinderen. Ik ben 42 jaar getrouwd

met mijn betere helft Maya en

woonachtig in Mierlo. 44 jaar heb ik met

plezier bij Philips gewerkt en ben in

2008 vervroegd uitgetreden.

Vanaf het midden van de zeventiger jaren vrijwilligerswerk gedaan zoals:

� Medeoprichter/organisator wijkfeest Oranjeveld Geldrop.

� Voorzitter D66 afdeling Geldrop en later Mierlo.

� Voorzitter / medeoprichter vriendschapsband Dobris-Mierlo.

� Voorzitter Schaakvereniging Mierlo-Geldrop.

� 25 jaar voorzitter Coördinatieteam van het jaarlijks terugkerende NK

schaaktoernooi voor jeugd (400 deelnemers).

� Vier jaar secretaris van mijn Herenclub Rosa Alba.

De afgelopen vijf jaar concentreerde mijn vrijwilligerswerk zich voornamelijk op:

� Voorzitter Coördinatieteam NK schaaktoernooi voor jeugd (400

deelnemers).

� PUM; MKB bedrijven in ontwikkelingslanden analyseren met als doel

meer winst maken.

� OKB; MKB bedrijven in Brabant analyseren met als doel meer winst

maken.

Daar komt nu dan een interessante en uitdagende bestuursfunctie bij,

namelijk voorzitter van onze mooie PVGE vereniging (afdeling Geldrop-Mierlo

en Heeze-Leende).

Wat was nu de reden dat ik me heb laten overhalen. Welnu, kijkende naar de

maatschappelijke ontwikkelingen zie ik enerzijds steeds meer ouderen die

steeds langer blijven leven en anderzijds een terugtrekkende overheid die

zegt het wordt te duur en dientengevolge een participatie maatschappij

propagandeert. Ik constateer samen met vele anderen dat het aantal

ouderen die in de knel komen dramatisch zal toenemen. Dus de ‘zorgvraag’

zal fors toenemen en de participatie maatschappij zal linksom of rechtsom

gestalte dienen te krijgen. ►

VAN DE BESTUURSTAFEL

Page 6: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

10

Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat ouderen zo lang mogelijk thuis

willen blijven wonen en zo lang mogelijk zinvol bezig willen zijn voor de

maatschappij, is een uitdaging voor ouderenverenigingen zoals de PVGE. Zij

moeten zich verdiepen in de vraag wat kan de PVGE doen om de fors

stijgende zorgvraag van ouderen (van administratieve ondersteuning tot

stervensbegeleiding) te voorzien van handjes en voetjes zodat onder andere

onze leden in alle rust echt oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving.

U begrijpt dat ik als beginnend oudere hier graag een bestuurlijk steentje aan

wil bijdragen.

Ik denk dus dat onze PVGE voor een geweldige uitdaging staat om haar

dienstverlening te verbreden, passend in de doelstelling van onze vereniging

‘belangenbehartiging ouderen in de breedste zin van het woord’. Waarom

denk ik dat onze PVGE deze uitdaging aan kan: Op de eerste plaats omdat

we enthousiaste vrijwilligers hebben die zich hier belangeloos voor willen

inzetten. Op de tweede plaats omdat uw bestuur hier concreet aan wil

werken in samenwerking met Senioren Belangen en andere ouderenbonden.

Op de derde plaats omdat met name Pieter Groeneveld, Willie Veenis en

Gerda Bolt reeds het te bewandelen pad in kaart hebben gebracht.

Beste PVGE-vrienden, hiervoor wil ik me samen met u voor de volle 100%

inzetten.

Samen met het gegeven dat de solidariteitsgedachte de dobber is waarop

onze vereniging drijft, roep ik dan ook de leden op om aan het bestuur

kenbaar te maken welke expertise ze beschikbaar willen stellen aan de

vereniging. In de loop van 2014 zal langzaam duidelijk worden welke soorten

vrijwilligers nodig zijn om invulling te geven aan de steeds toenemende vraag

naar ‘zorg’.

Ik wens ons allen een bloeiend verenigingsjaar toe VOOR en DOOR de

LEDEN

Hans Josiassen (vz) ■

11

Werkplan 2014 PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

T ijdens de laatste ALV is het Werkplan 2014 van onze afdeling toegelicht

en door de aanwezigen goedgekeurd.

1. Public Relations (naamsbekendheid) en ledenwerving

Public Relations is essentieel om de naamsbekendheid te vergroten en de

ledenwerving te ondersteunen. Clubs kunnen hierbij een essentiële rol

spelen. In het kader van PR valt te denken aan de volgende activiteiten:

• presentatie en aanwezigheid van de afdeling bij activiteiten elders

• introducés meenemen bij bijv. evenementen

• leden werven leden

• gebruik gaan maken van de plannen ontwikkeld door de PVGE

werkgroep “inspiratie”

• regelmatig in lokale bladen activiteiten laten publiceren

� meer bekendheid geven aan clubactiviteiten

� evenementen afdeling en hoofdafdeling

2. Zoeken van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging . Gelet op de ervaring die

veel senioren hebben vanuit hun werkzame leven zou een groot potentieel

aan vrijwilligers bij kunnen bijdragen aan de activiteiten van de PVGE.

Onderzocht moet worden op welke wijze wij deze groep kunnen mobiliseren

voor onze vereniging. De vraag die daarbij speelt is hoe kunnen wij onze

leden er van bewust maken dat de continuïteit van de vereniging vraagt om

een (tijdelijke) bijdrage van de leden.

3. Clubactiviteiten

Alhoewel in het verleden voorstellen zijn gedaan voor nieuwe clubactiviteiten,

hebben deze door gebrek aan trekkers geen vorm gekregen. Dit is in wezen

dezelfde problematiek als geadresseerd onder punt 2 en houdt ook direct

verband met punt 1: nieuwe clubs betekent doorgaans ook nieuwe leden.

Formeel bestuur is niet noodzakelijk. Een coördinator is vereist.

4. Belangenbehartiging

Overheidsplannen zullen in 2014 en verder verstrekkende gevolgen hebben

voor de minder mobiele ouderen, betrekking hebbende op “ZORG” in de

breedste zin van het woord. De participatie maatschappij zal waarschijnlijk ►

AFDELINGSNIEUWS

Page 7: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

12

uitpakken in een gigantische bezuinigingsronde met het credo: Op u

(gemeente en ouderen) komt het aan. Gemeente, Seniorenbelangen en

Ouderenbonden zullen al samenwerkend ervoor dienen te zorgen dat de

ouderen in onze gemeentes de nodige zorg beschikbaar gesteld krijgen.

PVGE GM-HL zal in 2014 een beleidsnotitie publiceren aangevende hoe en

wat PVGE GM-HL samen met Gemeentes, Seniorenbelangen en

Ouderenbonden, hierin kan betekenen.

5. Informatiestromen

De bestuursmap waarin o.m. de regels voor het goed functioneren van de

PVGE zijn beschreven is gereed en ook de huidige overlegstructuur met de

clubs functioneert goed. Aandacht zal nog moeten worden gegeven aan het

beheren en toegankelijk maken van de verschillende adressenbestanden

(vrijwilligers, WMO-raden, SB’s HLS en G-M, .....).die voor ons van belang zijn.

6. Actiepunten voor 2014

1. Public Relations: naamsbekendheid, ledenwerving

2. Beleidsnotitie “Belangenbehartiging ouderen 2014 en verder”

3. Invoering Lea Web en vernieuwen website

Hans Josiassen (voorzitter) ■

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij meldt dat voor

leden met een hoorapparaat er een ringleiding aanwezig is.

88 leden zijn aanwezig, 7 leden hebben zich afgemeld.

2. Vaststellen agenda

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, zodat deze is vastgesteld.

De voorzitter vraagt een minuut stilte om de overleden leden te gedenken.

3. Verslag vergadering 15 februari 2013

Onder punt 10 van het jaarverslag 2013 is abusievelijk vermeld dat Joop van

den Akker 12 jaar bestuurslid PVGE Geldrop eo is geweest; dit had 16 jaar

moeten zijn. De voorzitter had Joop van den Akker toegezegd dit op de

jaarvergadering te zullen melden.

Het verslag van de jaarvergadering 2013 wordt goedgekeurd.

4. Jaarrede van de voorzitter Deze jaarrede is de laatste van Pieter Groenveld als voorzitter. Het accent ►

VERSLAG JAARVERGADERING 14-02-2014

13

van de jaarrede ligt op de terugtredende overheid, waardoor de senioren

voor zichzelf moeten zorgen, zowel in de sociale contacten en ontspanning

als voor hun eigen belangen. Hier liggen taken en mogelijkheden voor

seniorenverenigingen en vrijwilligers zijn hierbij cruciaal. Een vereiste is

professionalisering met kennis van zaken en een professionele aanpak. Dat

wij professioneler moeten worden blijkt o.a. uit het feit dat onze website

(evenals die van de Hoofdvereniging) werd gehackt. De sheet “ledenverloop

2009-2014” laat zien dat het ledenaantal eind 2013 is teruggelopen. Wegens

problemen bij de Linedance-club is een aantal leden vertrokken en is een

eigen dansclub begonnen. Het ledenaantal op 1 januari bedroeg 974 leden.

Uit het overzicht “leeftijdsopbouw 2014” blijkt dat de meeste leden tussen 70

en 79 jaar oud zijn. 34 leden zijn 89 jaar en ouder en hieruit blijkt dat onze

leden op oudere leeftijd vitaal blijven. Het aantal 85+-ers is in 2013 flink

gestegen, waardoor wij genoodzaakt waren de leeftijd voor de

kerstgeschenken te verhogen naar 86+. Tot slot bedankt de voorzitter de

medewerkers en vrijwilligers van De Dreef voor alle ondersteuning.

5. Werkprogramma 2014

Het werkplan 2014 is gelijk aan het werkplan 2013. Het accent blijft liggen op

naamsbekendheid, ledenwerving, trekkers zoeken voor activiteiten en

belangenbehartiging (hulp bij belastingaangifte, administratieve

ondersteuning, bezoekersgroep ter bestrijding van eenzaamheid).

Naamsbekendheid en ledenwerving zijn ook een zwaartepunt bij het

Hoofdbestuur van de PVGE. Willem de Vries meldt dat belangenbehartiging

ook voor niet-leden belangrijk is. Seniorenbelangen is voor iedereen.

6. Jaarverslag 2013

De voorzitter memoreert de belangrijkste punten uit het jaarverslag (grote tot

soms zeer grote opkomst bij de georganiseerde evenementen; een gezellige

en informatieve vrijwilligers dag; 10-jarig jubileum van de bowlingclub en

bridgeclub 't Overslag; problemen bij de Linedance club; actie “Steuntje in de

rug” van de Rabobank met een opbrengst voor onze afdeling van € 707,63).

Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag over 2013 zodat dit is goedgekeurd.

Aad Engelfriet meldt dat op 6 juni een bezoek aan Rotterdam wordt gepland

met een heel bijzondere tocht over de Rotterdamse wateren. De voorzitter

bedankt de leden van de Evenementen Commissie voor alle

werkzaamheden in 2013.

7. Voorstel tot continuering vertegenwoordiging in Verenigingsraad

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met het voorstel om Harry

Lefferts, Joop van den Akker, Jacques Verhagen en Gerard Wilmink

(namens het bestuur) te herbenoemen tot leden van de Verenigingsraad. ►

Page 8: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

14

De voorzitter licht nog toe dat de Verenigingsraad tweemaal per jaar

vergadert. De agenda word vooraf besproken in de bijeenkomsten met de

Clubvoorzitters. De taak van de Verenigingsraad is het controleren van het

PVGE Verenigingsbestuur op haar beleid en financiële cijfers. Een

samenvatting van de vergaderingen wordt in de Schouw gepubliceerd.

8. Financiën

De 1ste

Penningmeester geeft een toelichting op de baten en lasten over

2013 en de balans per 31 december 2013. De post “overige baten” is hoger

dan begroot door de succesvolle actie “Steuntje in rug”. Onder “lasten” is het

resultaat voor de subsidies clubs lager dan begroot doordat de bank lagere

bankkosten in rekening heeft gebracht en geen subsidie is verleend voor

nieuwe clubs. De post “Lief en leed” en de kosten voor de Nieuwsbrief zijn

hoger dan begroot en de centrale evenementen hebben minder gekost.

Onder “overige lasten” valt o.a. de boete die wij hebben moeten betalen aan

Getty Images. Onze afdeling heeft een positief resultaat behaald van

€ 1.600,– en dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Ook de clubs hebben een positief resultaat behaald van € 921,–. Kortom: er

gaat veel geld om in onze vereniging en de financiële basis is gezond. In

verband met de toekenning van subsidies door de gemeenten worden de

clubs verzocht zoveel mogelijk tegoeden een specifieke bestemming te

geven en niet te boeken als algemene reserve.

De Commissie Kascontrole heeft op 11 februari 2014 de boekhouding,

bankrekeningen en het kasgeld van onze afdeling gecontroleerd. De

Commissie verklaart de verantwoording van liquide middelen, de algemene

reserve en het kasgeld in orde te hebben bevonden en dat de saldi op de

bankrekeningen in overeenstemming zijn met de boekhouding. De

Commissie stelt voor om het Bestuur op basis van de onderzoeksresultaten

te dechargeren. De vergadering gaat bij acclamatie met dit voorstel akkoord.

De voorzitter bedankt de Commissie voor haar werkzaamheden.

De 1

ste Penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014. De post

“contributies” zal hoger uitvallen dan in 2013 doordat wij € 1,– per lid meer van de Hoofdvereniging gaan ontvangen. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft het subsidiebedrag voor 2014 iets verhoogd. De jaarvergadering en de lunch voor nieuwe leden zullen voortaan apart op de begroting worden vermeld. Voor de centrale evenementen is een hoger bedrag begroot door de lustrumviering in 2014 en voor het professionaliseren van onze website zal jaarlijks € 450,– in de begroting worden opgenomen. De verwachting is dat 2014 een negatief resultaat zal gaan opleveren van € 306,–. De vergadering gaat met applaus akkoord met de begroting en de voorzitter bedankt ►

15

de 1ste

en 2de

Penningmeester voor hun werkzaamheden in 2013.

Voor de Commissie Kascontrole 2014 worden Jacques Verhagen en Lex

Vorspaget benoemd en stelt Ans Avernink zich beschikbaar als reserve lid.

Onze vereniging zit de komende twee jaar goed wat betreft de subsidies.

Ook zullen we nog geen huur gaan betalen voor de school aan het St.

Jozefplein. Binnen het Hoofdbestuur staat het voorstel ter discussie om de

de jaarlijkse contributie met € 2,40 te verhogen naar € 18,60. De reden is de

professionalisering van het ledenadministratiesysteem en de website. Evert

v.d. Klift stelt voor om te overwegen een budget toe te kennen gebaseerd op

de doelen zoals geformuleerd door het bestuur, bijv. een budget t.b.v.

ledenwerving. Ook Gezinus Dekker is van mening dat als de doelstellingen

bekend zijn er gemakkelijker vrijwilligers kunnen worden gevonden.

9. Jubilarissen: 25 jarig lid van de PVGE

Het aantal 25-jarige jubilarissen is snel stijgend. In 2013 waren zeventien

leden 25-jaar lid van de PVGE. Dit jaar hebben wij de jubilarissen uitgenodigd

aanwezig te zijn bij de lunch voor nieuwe leden, die voorafgaand aan deze

vergadering heeft plaatsgevonden. Vijf jubilarissen waren aanwezig en

hebben een bloemetje ontvangen.

10. Verkiezing voorzitter en taakverdeling

Het bestuur heeft Hans Josiassen voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er

hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en de vergadering gaat

akkoord met de benoeming. De taken van de overige bestuursleden blijven

onveranderd zoals vermeld in het jaarverslag 2013.

Pieter Groenveld feliciteert de nieuwe voorzitter met zijn benoeming en

overhandigt hem het Lampenmaakstertje, een USB-stick met PVGE

bestanden van de afgelopen drie jaar en een fles wijn.

11. Welkomstwoord nieuwe voorzitter

De afgelopen maanden heeft hij geconstateerd dat binnen het bestuur een

ongedwongen sfeer hangt en dit geldt ook voor de sfeer bij deze

vergadering. Hij bedankt zijn voorganger voor diens bijdrage gedurende de

afgelopen tien jaar en voor zijn bereidheid om op ad-hoc basis ondersteuning

te blijven verlenen. Als dank wordt een kistje wijn overhandigd.

De voorzitter geeft wat achtergrond informatie over hemzelf en meldt dat hij sinds 1970 vrijwilligerswerk doet. Hij doet een oproep om nieuwe activiteiten te starten en vraagt trekkers zich aan te melden. De reden om ja te zeggen tegen het voorzitterschap is dat er steeds meer ouderen komen en ►

Page 9: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

16

ouderen steeds ouder worden. Dit gaat gepaard met een terugtredende

overheid en forse bezuinigingen in de zorg met name voor de ouderen. Om

de toenemende zorgvragen van ouderen die in de knel komen te kunnen

opvangen zijn verenigingen zoals de PVGE nodig. Hij wil daarom

voortbouwen op de weg die Pieter Groenveld, Willy Veenis en Gerda Bolt

hebben geplaveid op het gebied van belangenbehartiging.

12. Clubactiviteiten

De deelname aan de clubs is wisselend. Het aantal leden bij de bridgeclubs

is stijgend en de Linedance club draait na het vertrek van een aantal leden

weer goed maar kan nog nieuwe leden gebruiken. Voor het starten van

nieuwe clubs zijn trekkers van groot belang. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Onze afdeling heeft nu dertien clubs met 398 leden en dit is 41% van het

ledenaantal. De voorzitter bedankt de clubs voor hun bijdrage aan de nieuwe

leden lunch.

13. Wat verder ter tafel komt

De voorzitter meldt dat op 21 maart voormiddag de bijeenkomst met de

Clubvoorzitters is gepland en dat Kick Stam 's middags een presentatie zal

geven over de Seven Summits.

Op 26 september zullen wij ons 6e lustrum vieren.

Gerda Bolt meldt dat op 9 april van 10.00–12.00 uur in Hofdael en van 14.00

–16.00 uur in De Vliegert een voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden over

“Dementie – ook onze zorg”.

Volgens Charlotte v.d. Beemd denken nog steeds veel mensen dat alleen ex-

Philips medewerkers lid van onze vereniging kunnen worden. De voorzitter

geeft aan dat 40% van onze leden geen Philips verleden heeft en Hans de

Bruin stelt voor om de naam van de vereniging te veranderen.

Willem Heemskerk heet Hans Josiassen hartelijk welkom en is blij met het

voornemen om vooral belangenbehartiging op een hoger peil te brengen.

14. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering en meldt dat hij grote waardering heeft voor

de inzet van de vrijwilligers want zonder vrijwilligers is er geen afdeling en

geen vereniging. Hij nodigt namens het bestuur de aanwezigen uit voor een

hapje en een drankje en om de maaltijden van de cateraars Easymeal en

Vers aan Tafel te keuren.

Voorlopig vastgesteld op 4 april 2014

P. Groenveld H. Josiassen J. von Reth

(Voorzitter a.i.) (Voorzitter) (1ste

secretaris) ■

17

SERVICES & KORTINGEN

Kortingen

P VGE-leden ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapskaart bij diverse

bedrijven in de regio korting. In de Schouw staat altijd op de voorlaatste

pagina een complete lijst met alle bedrijven waar PVGE-leden korting

ontvangen. Zie voor details: www.pvge.nl/ledenvoordeel.

Opticien Ben van de Leur, Heeze staat nog niet op deze lijst maar biedt de

PVGE-leden 15 % korting op het montuur bij aanschaf van een montuur met glazen.

Wist u verder datF

• alle PVGE-leden, dus ook de leden zonder een Philips verleden, indien

gewenst, kunnen deelnemen aan een collectieve IAK-zorgverzekering.

• alle PVGE-leden, dus ook de leden die nooit bij Philips hebben

gewerkt, een kaart kunnen aanvragen waarmee men kan kopen in de

Philips Myshop in het PSV-stadion.

• 70-plussers op vertoon van hun lidmaatschapskaart korting kunnen

krijgen voor de verplichte medische keuring voor het rijbewijs.

• de PVGE-vereniging meer dan 50 reizen en kunst & cultuur uitstapjes

per jaar organiseert voor haar leden?

Voor inlichtingen over bovenstaande vier services kunt u zich wenden tot het

secretariaat van de PVGE-vereniging voor senioren, Kastanjelaan 400,

gebouw SFH½, 5616 LZ Eindhoven, � 040 – 212 7504, [email protected]

Wist u ook datF

• U tegen een kleine vergoeding hulp kunt krijgen bij het invullen van uw

belastingaangifte. Voorwaarde: uw bruto inkomen is lager dan € 35.000,–

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Joop van den Akker, � 040 – 285 7296 ■

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Informatie bij G. Wilmink, tel. 040 – 285 60 72

Page 10: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

18

NIEUWS VAN DE CLUBS

Club activiteitenkalender 2014/2015

D e club activiteitenkalender 2014/2015 bevat alle bijzondere club-

activiteiten in onze PVGE afdeling. Het overzicht zal ook op onze

website worden gepubliceerd.

Mist u nog bijzondere clubactiviteiten in bovenstaand overzicht? Met één

simpele e-mail van de voorzitter of secretaris van uw club naar de redactie

(gerard.wilm[email protected]) staat de aangemelde clubactiviteit op de website

en in de eerstvolgende Nieuwsbrief. ■

Datum Activiteit Omschrijving

15 mei 2014 JdB ’t Buutje Clubkampioenschappen

7 augustus 2014 JdB ’t Buutje Toernooi met JBC ‘Ons Genoegen’ in Geldrop

22 december 2014 JdB ’t Buutje Kersttoernooi

5 januari 2015 JdB ’t Buutje Nieuwjaarsbijeenkomst om 15.00 uur na het Boulen

Jeu de Boules club ’t Ligt

H et winterseizoen 2013-2014 is voor Jeu de Boules-club ’t Ligt weer

afgelopen. Elke dinsdagmiddag waren de leden weer enthousiast bezig

met het ontspannen spelen van het spel. De laatste dinsdagen van de

maand zorgden voor een gezonde spanning omdat er dan competitie werd

gespeeld.

Naarmate het seizoen vorderde bleek het steeds moeilijker te worden om, na

de pauze, aan de tweede ronde te beginnen want het was dan meestal zo

gezellig onder elkaar met een kop koffie, thee of een ander drankje maar

uiteindelijk werd toch de tweede ronde weer met plezier gespeeld. Het

bovenstaande geeft aan dat binnen onze club het gezellig met elkaar bezig

zijn het hoofddoel is.

Op 25 maart jl. hebben wij onze laatste speeldag gehad waarvan het tweede

uur traditioneel werd afgesloten met de prijsuitreiking en een hapje (wederom

keurig verzorgd door Leny en Nellie) en een drankje. Hoewel er toch negen

heren meespelen gingen de dames Marij 1ste

, Maria 2de

, Truus 3de

en Mien

de aanmoedigingsprijs, met de eer strijken. ►

19

Al met al kunnen we terugkijken op een, voor onze club, geslaagde wintertijd.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande denken dat lijkt mij ook een

leuke bezigheid voor de wintermaanden, neem dan gerust contact op. Wij

starten weer op dinsdag 28 oktober 2014. Onze contributie is € 26,– per

kalenderjaar (vijf speelmaanden).

Kom vrijblijvend eens een keer kijken/meespelen, het verplicht u tot niets. U

hoeft niet te wachten tot eind oktober. Als u zich nu aanmeldt, nemen wij t.z.t.

zelf contact met u op.

U kunt zich aanmelden of verdere informatie opvragen bij Lex Vorspaget.

� 040 – 843 2355 of [email protected]

Lex Vorspaget (vz) ■

Bestuurswisseling bij Zwemclub ‘Dol-fijn’

Eind maart van dit jaar heeft het nieuwe bestuur van de zwemclub besloten

om de huidige bestuursstructuur verder te vereenvoudigen. Er is nu

voldoende duidelijkheid over de financiën van de club en mede daarom is in goed overleg met de betrokkenen besloten om de functies van Tineke Heij ►

Page 11: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

20

DE HOLLENBERG TROFEE

B ij het Bridge kaartspel spelen naast het

gezellig tijdverdrijf vele BIJzaken een

belangrijke rol. Ik zal niet proberen U een volledig

inzicht te geven wat ik hiermede bedoel.

Maar één voorbeeld wil ik er uit halen en dat is

GROOT en KLEIN SLEM.

Met GROOT SLEM wordt bedoeld: ALLE 13

SLAGEN BIEDEN EN HALEN. Een bijzondere

prestatie. Als men één slag minder, dus 12

slagen biedt en maakt, heet het KLEIN SLEM.

Ook dat is een resultaat dat niet zo vaak

voorkomt.

Jaren geleden bij de opstart van Bridgeclub ‘Op Dreef’ was de familie

Hollenberg goed vertegenwoordigd. Jaap met zijn vrouw Wil en de zus van

Jaap Lies vormden een bijzondertrio. Gezellige mensen hun leeftijd was

begin 80!

Oorspronkelijk kwam Jaap uit Amsterdam en was voor de oorlog naar

Nederlands Indië gegaan, zoals hij dat noemde, om fortuin te maken én vond

de hoofdprijs: zijn vrouw Wil.

Na vele omzwervingen in de wereld streken ze neer in Geldrop, omdat ze

daar een leuk appartement konden huren. Ze overtuigden Lies om ook te

komen. Ze werden meteen lid van de Bridgeclub ‘Op Dreef’ en we praten dan

over 1990.

Jaap en ook Wil kenden het bridgespel en hadden altijd een speciale

uitdaging om Slem – als het even kon – Groot Slem te bieden en te maken.

Dan was de middag compleet een succes. Ze genoten ervan.

Bridgeclub ‘Op Dreef’ had vele ludieke ideeën, die werden ingevoerd. ►

(secretaris) en Bert Heij (penningmeester) over te dragen aan Charlotte van

den Beemd respectievelijk Corry Waasdorp. De overdracht vond plaats

tijdens een gezellig tripje naar het Edah museum in Helmond samen met

bijna alle leden van de zwemclub.

Bert en Tineke bedankt voor jullie werk in de afgelopen jaren voor de

zwemclub.

Charlotte van den Beemd (vz) ■

21

Eén ervan was het instellen van een Slem-trofee, die jaarlijks bij de

Algemene Vergadering werd uitgereikt aan degene die in de loop van het

jaar de meeste keren Slem had geboden en gemaakt. Iemand die het vijf

keer achter elkaar presteerde mocht de wisseltrofee houden.

U voelt het al aankomen Jaap en zijn vrouw wonnen deze en \

waardeerden het idee zó dat ze de club een nieuwe trofee aanboden met

een legaat van 500 gulden om de continuïteit veilig te stellen.

Voor het bestuur een moment om de Slem-trofee de naam Hollenberg mee

te geven.

En zo kon het gebeuren dat op de laatste Algemene Vergadering van de

bridgeclub ‘Op Dreef’ de Hollenberg trofee werd uitgereikt aan Bertha

Huybens. Zij had de meeste punten verzameld in het afgelopen jaar.

Meestal wordt deze gewonnen door een bridge paar. Het kan en zo zal het

nu gebeurd zijn, dat zij een keer met een ander gespeeld heeft en dan alléén

punten kon bij tellen.

Het trio Hollenberg is inmiddels overleden maar heeft prachtige

herinneringen achtergelaten.

Harry Lefferts ■

Page 12: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

22

BELANGENBEHARTIGING

Bijeenkomst ‘Wonen en Zorg’ in Heeze

O p donderdag 15 mei a.s. organiseert Senioren Belangen Heeze-Leende

een bijeenkomst over het thema ‘Wonen en Zorg’.

Voor veel ouderen komt vroeg of laat een moment dat men gaat nadenken of

men nog wel in de eigen woning wil en kan blijven wonen. Wordt het huis te

groot of ligt het te ver van de voorzieningen? Misschien wordt de trap wat

lastiger of is de tuin te veel werk. Voor velen staat vast dat men in ieder geval

in de eigen dorpskern wil blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Toch in het eigen huis blijven, misschien met wat aanpassingen en wat zorg.

Of op zoek naar een ander huis en is er dan iets passends, huur of koop?

Wanneer komt een zorginstelling in beeld, wat houdt het zorgzwaartepakket

in en wat betekent ketenzorg? Heel veel vragen waarop u antwoord kunt

krijgen tijdens deze bijeenkomst.

Alle 55-plussers zijn van harte welkom, de bijeenkomst is gratis.

De bijeenkomst vindt plaats op 15 mei a.s. in het dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat

48 in Heeze. Ontvangst met koffie/thee om 13.30 uur. Carla Piscaer, voor-

zitter Senioren Belangen Heeze-Leende, opent de bijeenkomst om 14.00 uur.

Inschrijving

Om de organisatie soepel te laten verlopen vragen wij u zich vooraf in te

schrijven door het insturen van een e-mail met uw naam en adres naar

[email protected].

Willy Veenis

PVGE Belangenbehartiging ■

Wel en Wee Wel 50, 55 of 60 jaar getrouwd? Meld dit aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van de kaart die u rondzendt. Wee Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het secretariaat van de afdeling. Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de afdeling te melden. Secretariaat: Jos von Reth, Troubadourstraat 1, 5663 ES Geldrop, � 040 – 286 0000.

23 23

Rijbewijsverlenging? Keuring nodig?

Medisch Keurings- en Adviesbureau Beschikbaar voor keuringen en controles, medische verklaringen, bewindvoering e.a. L.Schutter, arts � 040 – 2861575 Kortenaerstraat 21 E-mail: [email protected] 5666 ET Geldrop Op afspraak, bijna nooit wachttijden, vakanties uitgezonderd.

Tarief: € 35,– (incl.BTW)

Zorgeloos Huis

Een feit is dat de overheid minder

voor ons zal zorgen dus moeten we

meer zelf doen. Langer in ons eigen

huis blijven wonen is daarbij een

belangrijk aspect. We kunnen langer

zelfstandig blijven wonen door meer

gebruik te maken van goede (nieuwe) hulpmiddelen. Maar de meeste

mensen onder ons maken zich daar nu nog niet druk om. Toch hebben we

samen al een heleboel kennis. En wat de een niet weet, weet de ander.

Het doel van het door de PVGE getrokken project Zorgeloos Huis, uitgevoerd

in nauwe samenwerking met de andere ouderenbonden en in opdracht van

het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant), is om deze kennis

beschikbaar en toegankelijk te maken.

In het kader van dit project is daartoe een internetplatform ontwikkeld en

operationeel gemaakt waarop iedereen, toekomstige gebruikers, leveranciers,

bestuurders en zorgdeskundigen, kan meepraten over hoe we langer prettig

thuis kunnen blijven wonen.

Het platform staat op de website www.zorgelooshuis.nl. U vindt hier allerlei

artikelen met informatie, vragen en uitdagingen. U kunt hier over meepraten

in het forum gedeelte van de website. Hiervoor moet u zich wel even

eenmalig aanmelden. Ook nieuwe onderwerpen kunnen door de bezoekers

aan de orde worden gesteld; graag zelfs.

Bent u nieuwsgierig geworden? Ga dan eens naar de website en praat mee

over actuele onderwerpen en geef uw mening hierover. Samen kunnen we

ervoor zorgen dat senioren langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

PVGE commissie Belangenbehartiging ■

Page 13: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

24

Jaarlijkse ‘nieuwe leden’ bijeenkomst

T raditioneel werden ook dit jaar de nieuwe PVGE-leden uit 2013 weer

uitgenodigd voor een informele kennismaking met onze PVGE-afdeling

met daarna een lichte lunch. Na een kort welkom door voorzitter Pieter

Groenveld kreeg iedereen ruim de gelegenheid om kennis te maken met de

afdelingsbestuurders en de activiteitenclubs die, net als vorig jaar, weer

aanwezig waren om hun activiteiten te promoten. Gelijktijdig werd de door

Gezinus Dekker vernieuwde promotiefilm op het grote scherm getoond.

Nieuw was het feit dat ook de jubilarissen (25 jaar lid van de PVGE) voor de

lunch waren uitgenodigd. De aanwezige jubilarissen werden in het zonnetje

gezet. Na afloop van de lunch bleven een groot aantal mensen in de Dreef

om aansluitend de ALV (Algemene ledenvergadering) bij te wonen. Voor een

uitgebreid verslag van de ALV, zie bladzijde 12.

Na afloop van de ALV was er nog alle tijd om na te kletsen onder het genot

van een drankje en een gratis hapje van de maaltijden-aan-huis cateraars

Easymeal en Vers aan Tafel.

Het bleef nog lang gezellig druk. Kortom, alles bij elkaar weer een mooie

PVGE-dag!

Gerard Wilmink ■

EVEN TERUGBLIKKEN

Lezing Salvador Dali (24-01-2014)

E rna Charbon staat voor kwaliteit. Dat weten de kunstliefhebbers in onze

afdeling kennelijk ook want de grote zaal in wijkcentrum de Dreef was

weer zeer goed gevuld. Na de koffie ging Erna van start en wist zij op de

haar eigen ingetogen maar zeer deskundige wijze iedereen weer te boeien.

Dit alles onderbouwd met zeer fraaie dia’s. Achter veel van deze

afbeeldingen bleek ontzettend veel symboliek schuil te gaan die Erna ons

haarfijn wist te duiden. Bedankt Erna. We weten nu beter hoe we Salvador

Dali moeten ‘lezen’.

De pauze werd gebruikt om nog wat persoonlijke vragen te stellen en

natuurlijk gezellig te keuvelen met deze en gene. Kortom een geslaagde

middag voor onze leden.

Gerard Wilmink

Evenementen commissie ■

Lezing Seven Summits (21-03-2014)

O p deze vrijdagmiddag waren we

te gast in Dorpshuis ’t Perron in

Heeze. Prettige ontvangst met koffie

of thee, ruime garderobe en een

mooie (volle) zaal. Na een kleine

batterij storing met de laptop ging de

lezing van start.

Kick Stam vertelde de geboeid

luisterende toeschouwers over zijn

klimmerspassie en alles wat daar bij

kwam kijken. Trainingen,

voorbereidingen, gevaren, het

afzien door kou, hoogte en

inspanningen, teamwerk en mentale

en fysieke aspecten, mislukkingen en

successen. De vraag waarom wil een

mens dit doen, kwam uiteraard ook

aan de orde. Kern van het antwoord:

de grenzen van je eigen (on)

mogelijkheden leren kennen.

Woorden schieten verder tekort.

Hierbij een kleine selectie uit de

fantastische dia’s.

Een bergbeklimmersfan ■

Links: met volle bepakking. Rechts: trotse Nederlander op Mount Everest

De mens is nietig

Mooie klimroute

De top is bereikt!

25

Page 14: PVGE-apr14PDF24-10 Verschijningsdatum Nieuwsbrief 2014-4 November 14-11 Evenement: Korte reizen Lezing over Aken door Aad Engelfriet 17-12 Evenement: Korte reizen Treinreis naar Aken

Ledenmutaties

Ledenmutaties in het 1ste

kwartaal 2014

aanmeldingen: 23 leden

opzeggingen/vertrokken: 4 leden

overleden: 9 leden

Het aantal leden (incl. 37 gastleden) van onze afdeling is per 31-03-2014:

984

Nieuwe leden Januari:

Mevr. M. van Haaren Geldrop Hr. en mevr. L. Hoogeveen Nuenen

Hr. A. Janssen Geldrop Mevr. C. de Jong Mierlo

Hr. H. van Lieshout Mierlo Hr. F. van Oord Geldrop

Mevr. G. Reemnet Geldrop Mevr. J. Stad-de Groot Geldrop

Mevr. M. de Vet Geldrop Hr. en mevr. P. van Zanten Eindhoven

Februari:

Hr. en mevr. B. van Bakel Geldrop Mevr. G. Orlandi Geldrop

Hr. J. Verest Geldrop

Maart:

Mevr. M. Antonissen Mierlo Mevr. C. van Happen Geldrop

Hr. J. Hofstede Mierlo Mevr. A. van Rooij Mierlo

Mevr. R. Verbruggen Geldrop Hr. P. Verschuren Geldrop

Mevr. M. Zoontjes Geldrop

We heten alle nieuwe leden van harte welkom in onze afdeling. We hopen

dat u snel de weg naar de diverse evenementen, activiteitenclubs en PVGE

services zult vinden. U kunt de benodigde informatie altijd vinden in de

Nieuwsbrief en op de website www.pvge-geldrop.nl.

Let op: U ontvangt ook zes keer per jaar het PVGE-blad ‘de Schouw’.

De in dit blad vermelde Reizen en Kunst & Cultuur activiteiten van de

Vereniging zijn voor alle PVGE-leden toegankelijk.

Mocht u nog iets willen weten, neemt u dan contact op met één van de

bestuursleden. Namen en telefoonnummers zijn te vinden op onze website

www.pvge-geldrop.nl. Op deze website vindt u ook nog een aantal oude

Nieuwsbrieven en een folder over onze afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-

Leende.

26 27

Biljarten ‘Niks Wert’ maandagmorgen in DC St. Jozefplein B. Veldhoen � 040 – 283 2350

Jeu de Boules ‘’t Buutje’ maandag- en donderdagmiddag in de Linze Mevr. L. Hertogh � 040 – 212 1141

Bridge ‘Op Dreef’ donderdagmiddag in De Dreef H. van Egmond � 040 – 285 1140

Bridge ‘’t Overslag’ maandagmiddag in ’t Perron in Heeze P. van der Kroon � 040 – 226 3756

Midgetgolf ‘de Putters’ zomertijd: dinsdagmiddag bij golfclub Geldrop H. Middelkamp � 040 – 286 2154

Klaverjassen dinsdagmiddag in DC St. Jozefplein J. van Geldrop � 040 – 285 6499

Line Dance ‘The Country Jewels’ woensdagmiddag in De Dreef donderdagmiddag in DC St. Jozefplein Mevr. C. Waasdorp � 040 – 285 4001

PC-Soos vrijdagmiddag in Strabrecht College, Grote Bos 2, Geldrop G. Dekker � 040 – 285 6256

Quilten maandagmiddag in DC St. Jozefplein Mevr. R. de Roos � 040 – 286 2253

Rikken woensdagmiddag in DC St. Jozefplein Mevr. J. van der Velden � 040 – 285 2482

Zwemclub ‘Dol-Fijn’ dinsdagmiddag in de Smelen Mevr. Ch. v.d. Beemd � 040 – 206 0265

Bowlingclub ‘Pin Down’ maandagvond in De Brug, Mierlo C. Büthker � 040 – 286 3631

Jeu de Boules ‘’t Ligt’ wintertijd: dinsdagmiddag in de Linze A. Vorspaget � 040 – 843 2355

INFORMATIE CLUBS

COLOFON DE NIEUWSBRIEF

Driemaandelijkse uitgave van de PVGE Vereniging voor senioren, afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Redactiecommissie: Joop van den Akker Redacteur Nieuwsflits [email protected] Antony Heywood Lay-out en techniek Evert van der Klift Moderne media [email protected] Leo Smeets Redacteur Website [email protected] Gerard Wilmink Redacteur Nieuwsbrief [email protected] Evert Yntema Bezorging Nieuwsbrief [email protected]

Opmaak: Antony Heywood/Evert van der Klift Druk: Drukkerij Snep BV Kopij: Gaarne sturen naar één van bovengenoemde redacteuren. Website: www.pvge-geldrop.nl