PurePulse (PEF 2.0) flyer (DUTCH)

download PurePulse (PEF 2.0) flyer (DUTCH)

of 10

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Food

 • view

  60
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PurePulse (PEF 2.0) flyer (DUTCH)

 • KEPT FRESH WITH

  Vers sap smaakt en oogt zoveel aantrekkelijker dan de sappen die nu het supermarktschap

  domineren. Op een veilige en economisch interessante manier vers sap aanbieden was tot nu

  toe een stevige uitdaging. PurePulse maakt het u mogelijk om verse sappen langer houdbaar te

  maken met optimaal behoud van vitaminen en de geur-, kleur- en smaakstoffen.

  Consumenten staan te springen om vers sap. Toch is het aanbod maar beperkt en lijkt

  de ruimte voor groei niet benut. De reden? Verse sappen vragen om een dure gekoelde

  distributieketen en vanwege hun korte houdbaarheid is het dervingspercentage

  relatief hoog. Logisch dat het moeilijk is om daar een interessante business case

  van te maken.

  PurePulse, een flinke stap verder in vers

  Tel uit de winst als uw product tot 21 dagen schapleven heeft!

 • PurePulse maakt het mogelijk om vruchtensappen lang houdbaar

  te maken terwijl de natuurlijke vitaminen, geur, kleur en smaak

  behouden blijven. Daarmee opent deze technologie markten en

  mogelijkheden die tot nu toe onbereikbaar waren. Met PurePulse

  geconserveerde vruchtensappen leveren u het volgende op:

  Vereenvoudigde distributie

  Grotere afzetmarkt

  Minder derving

  Wilt u weten welke kansen PurePulse u biedt? Frank Smeltink,

  commercieel directeur van CoolWave Processing vertelt u er

  graag alles over in een persoonlijk gesprek.

  Agro Business Park 10

  6708 PW Wageningen

  T +31 (0) 317 466 270

  info@purepulse.eu

  www.purepulse.eu

  Conserveren met PurePulse geeft uw afzetmarkt letterlijk nieuwe

  dimensies. Daar waar de afzetmarkt voor verse sappen vaak

  beperkt is tot een straal van zon 200 kilometer, vergroot u met

  PurePulse uw potentile afzetmarkt tot een straal van ongeveer

  1500 kilometer. Dat betekent dat u uw markt groeit van 30 miljoen

  consumenten naar maar liefst 460 miljoen consumenten.

  PurePulse heeft zijn sporen in de praktijk ruimschoots verdiend.

  De technologie wordt bijvoorbeeld al jarenlang toegepast in de

  medische industrie. De voorloper van PurePulse is PEF. PurePulse

  heeft met een aantal slimme innovaties PEF geperfectioneerd.

  Daardoor bereikt u met minder vermogen en aanzienlijk minder

  opwarming hetzelfde veiligheidsniveau terwijl u nog meer van de

  verse eigenschappen van uw sappen behoudt.

  Specificaties

  Continu-proces

  Capaciteit: 600, 1200 of 1800 liter/uur

  Max. vermogen: 16kW, 30kW, 50kW

  Verblijf in behandelkamer: 1-4 sec

  Temperatuurverhoging in behandelkamer: 5-15 C

  Elektrisch veld: 20 40 kV/cm

  Reductie micro-organismen: 4-6 log

  PurePulse verlengt de houdbaarheid van verse sappen met

  minstens 21 dagen. In een markt waar derving n van de grootste

  kostenposten is, betekent elke dag extra houdbaarheid goud geld.

  Tel uit de winst als uw product tot 21 dagen schap leven heeft!

  PurePulse verlengt houdbaarheid met 21 dagen

  Meer weten?

  460 miljoen consumenten binnen handbereik

  Volwassen technologie

  Tel uit de winst van 21 dagen houdbaarheid

  21 21 21 21 21

 • KEPT FRESH WITH

  Fresh juice tastes and looks so much more appealing than the juices that now dominate our

  supermarkets. Up until now, offering fresh juice in a manner that is safe and of economic

  interest has presented a formidable challenge. PurePulse makes it possible to give fresh juices

  a longer shelf life while preserving their vitamins, aromas, colours and flavours.

  Consumers are champing at the bit for fresh juice. Even so, supply is only limited and potential

  room for growth does not appear to have been taken up. The reason? Fresh juices require an expensive

  chilled distribution chain and, owing to their short shelf life, the loss percentage is relatively high.

  Consequently, it is no wonder that there are difficulties in making an advantageous business

  case for fresh juices.

  PurePulse, a great leap forward in freshness

  Add up the benefits to you of a 21-day shelf life.

 • PurePulse makes it possible to give fruit juices a long shelf life while

  preserving their natural vitamins, aromas, colours and flavours. As a

  result, this technology is able to open up markets and opportunities

  that were hitherto unfeasible. Using PurePulse preserved fruit juices

  yields the following benefits:

  Simplified distribution

  Larger sales market

  Less loss

  You might like to hear more about the opportunities that

  PurePulse can offer you. Frank Smeltink, the commercial director

  of Cool Wave Processing, will be happy to tell you all about them

  during a personal meeting.

  Agro Business Park 10

  6708 PW Wageningen

  The Netherlands

  T +31 (0) 317 466 270

  info@purepulse.eu

  www.purepulse.eu

  Preservation using PurePulse quite literally gives a whole

  new dimension to your sales market. While the sales market

  for fresh juices often used to be restricted to a radius of around

  200 kilometres, using PurePulse now means being able to expand

  your potential sales market up to a radius of approximately

  1500 kilometres. And that means being able to increase your

  market from 30 million consumers to as many as 460 million.

  PurePulse has more than proved its worth in practice. For example,

  this technology has already been in use within the medical

  industry for years. The predecessor to PurePulse was PEF. PurePulse

  has fine-tuned PEF to perfection by employing a number of clever

  innovations. As a result, you will be able to achieve the same level

  of safety with less capital and considerably less heating while still

  retaining even more of your juices fresh properties.

  Specifications

  Continuous process

  Capacity: 600, 1200 or 1800 litres/hour

  Max. power: 16kW, 30kW, 50kW

  Time spent in processing chamber: 1-4 sec

  Temperature rise in processing chamber: 5-15 C

  Electric field: 20 40 kV/cm

  Reduction of micro-organisms: 4-6 log

  PurePulse extends the shelf life of fresh juices by at least 21 days.

  In a market where loss is one of the greatest cost items, each

  additional day of shelf life is worth its weight in gold. Add up the

  benefits to you if your product had a 21-day shelf life!

  PurePulse is able toextend shelf life by 21 days

  Further information

  460 million consumers within your grasp

  Technology that has come of age

  Add up the benefits to you of a 21-day shelf life.

  21 21 21 21 21

 • KEPT FRESH WITH

  Frischsaft berzeugt in Bezug auf Aussehen und Geschmack viel mehr als die Sfte, die bislang

  die Supermarktregale beherrschen. Das Angebot von lebensmittelsicheren und wirtschaftlich

  interessanten Frischsften war bislang eine groe Herausforderung. Mit PurePulse lsst sich

  die Haltbarkeit von Frischsften mit optimalem Erhalt von Vitaminen sowie Duft-, Farb- und

  Aromastoffen erheblich verlngern.

  Verbraucher wollen Frischsfte. Dennoch ist das Angebot begrenzt und die Wachstumsmglichkeiten

  scheinen noch lngst nicht ausgeschpft zu sein. Der Grund dafr liegt darin, dass man fr

  Frischsfte eine aufwndige, gekhlte Distributionskette bentigt. Auerdem ist die

  Verlustrate wegen der kurzen Haltbarkeit relativ hoch. So wundert es nicht, dass sich in

  diesem Bereich nur schwer in interessanter Business Case entwickeln lsst.

  PurePulse, ein groer Schritt vorwrts in der Frischetechnologie

  Bei einer Haltbarkeit von 21 Tagen entspricht das einem interessanten Gewinn.

 • Mit PurePulse lsst sich die Haltbarkeit bei gleichzeitigem Erhalt der

  natrlichen Vitamine, Aroma-, Farb- und Geschmacksstoffe verlngern.

  Damit erffnet diese Technologie bislang unerreichbare Mrkte und

  Mglichkeiten. Mit PurePulse konservierte Fruchtsfte haben die

  folgenden Vorteile:

  vereinfachte Distribution

  grerer Absatzmarkt

  geringere Verlustrate.

  Mchten Sie mehr ber die Mglichkeiten von PurePulse

  erfahren? Frank Smeltink, kaufmnnischer Geschftsfhrer von

  Cool Wave Processing, bert Sie gerne in einem persnlichen

  Gesprch.

  Agro Business Park 10

  6708 PW Wageningen

  Niederlande

  T +31 (0) 317 466 270

  info@purepulse.eu

  www.purepulse.eu

  Die Konservierung mit PurePulse katapultiert Ihren Absatzmarkt

  in eine neue Dimension. Whrend der Absatzmarkt fr Frischsfte

  hufig auf einen Umkreis von ca. 200 Kilometer begrenzt ist,

  vergrern Sie Ihren potenziellen Absatzmarkt mit PurePulse auf

  einen Radius von ca. 1500 Kilometer. Ihr Markt wchst dann von 30

  Millionen Verbrauchern auf 460 Millionen Verbraucher.

  PurePulse hat sich in der Praxis rundum bewhrt. Seit vielen Jahren

  wird diese Technologie beispielsweise in der pharmazeutischen

  Industrie eingesetzt. Der Vorlufer von PurePulse ist PEF.

  PurePulse ist die Optimierung der PEF-Technologie mit ver-

  schiedenen intelligenten Innovationen. Dadurch erreichen Sie

  mit einer geringeren Leistung und einer erheblich niedrigeren

  Erwrmung die gleiche Sicherheit, whrend gleichzeitig mehr der

  natrlichen Vorzge Ihrer Sfte erhalten bleiben.

  Spezifikationen

  Kontinuierlicher Prozess

  Kapazitt: 600, 1200 oder 1800 Liter/Std.

  Max. Leistung: 16kW, 30kW, 50kW

  Verbleib in Behandlungskammer: 1-4 sec

  Te