Punt | Personeelsblad ministerie OCW

download Punt | Personeelsblad ministerie OCW

of 32

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Punt | Personeelsblad ministerie OCW

Transcript of Punt | Personeelsblad ministerie OCW

 • TaakSTeLLING: vaN dce Naar

  dakLOzeNkraNT

  Punt

  mag

  azin

  e vo

  or m

  edew

  erke

  rs v

  an h

  et m

  inis

  terie

  van

  Ocw

  Jaargang

  08num

  mer3maart201

  0ThuIS BIJ NaThaN

  de varIaTIe IS uIT de GaNG

 • 24 februari, 15.23 uur We hebben weer goud in handen, zei Marja van Bijsterveldt bij de introductie van Andr Rouvoet. Het eerste optreden was raak. Rouvoet kwam, sprak en nam de mensen voor zich in. Het leek wel of sommige aanwezigen schrokken van hun eigen enthousiasme. Full speed wil hij door, zei de minister. Scoren op de molen van ambitieuze OCWers. De rest is loyaal genoeg om te volgen.

  02.punt.03.2010

 • Inhoud

  verder 04 Redactioneel, 04 Korte berichten, 05 Zonen & Dochters, 24 Column, 26 Buitenwacht, 28 Thuis, 30 Emo

  06 deSIGNPOLITIe 10 BOekeN weG13 BeveILIGINGSamBTeNaar 14 aNdre STrOOP16 kuNST deLeN18 vaN dce Naar dakLOzeNkraNT 20 maNaGemeNTTaLeNT25 JaNS(S)eN

  cOLOfON Punt is het interne magazine van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het verschijnt elf keer per jaar. De inhoud van Punt weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van het ministerie. De redac-tie behoudt zich het recht voor om artikelen naar eigen inzicht te plaatsen. BLadcONcePT Maters & Hermsen Journalistiek, Leiden hOOfdredacTeur Dick-Gert Smid redacTIe Jos de Ree, Frans Tilstra, Heidi Ripmeester, Maters & Hermsen (Arjan Berben en Caroline Togni) aaN dIT Nummer werkTeN mee Maters & Hermsen (Galine Gerritsen, Dave Huismans, Robbert-Jan van IJzendoorn, Saskia Klaassen en Fieke Walgreen) redacTIeadreS Ministerie van OCW, redactie Punt, IPC 5600, postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, telefoon 070-412 3422, e-mail: punt@minocw.nl fOTOGrafIe Gerrit de Heus, Argos/Marcel Terlouw ILLuSTraTIe Zabriski vOrmcONcePT eN OPmaak Zabriski, Leiden drukwerk Giethoorn Ten Brink, Meppel meT vuT, fPu Of PeNSIOeN eN PuNT ONTvaNGeN? STuur eeN e-maIL meT Naam eN adreS, ONder vermeLdING vaN daTum uITdIeNSTTre-dING eN LaaTSTe dIrecTIe, Naar de redacTIe (PuNT@mINOcw.NL)

  28

  16

  18

  20

  10

  Wat is er van jullie originele Hoftoren-ontwerp overgebleven, vroeg Punt aan de interieur-ontwerpers van Trude Hooykaas.

  De proeven met Wikiwijs zijn in volle gang. Early adopters aan het woord.

  BVA staat er in de telefoongids op het OCWNET. Was dat nou weer?

  Van DUO-opdrachtmanager mag OCW wel wat zakelijker worden. We moeten ons meer stipt-heid eigen maken.

  De slaapkamer van het echtpaar Harrenstein? Op de smartphone lees je het hele verhaal erover.

  Het lijkt een grote stap. Jola Brocaar zette m evengoed.

  In anderhalf jaar opgeleid worden tot leidinggevende met oog voor de zachte kant. Vijf OCWers vertellen.

  Nice to know: welke achternamen komen eigenlijk het meeste voor bij OCW?

  punt.03.2010.03

 • De afgelopen weken waren niet de meest ver-heffende in de politiek. Dat was ongeveer het enige waarover vriend en vijand (ik laat in het mid-den wie wie is) het eens waren. Daarom was het mooi dat nieuwbakken minister Rouvoet zijn verontschuldigingen aanbood. Opeens komt het dossier waaraan je de afgelopen jaren zo hard hebt gewerkt tot stilstand. Voor niets met deuren geslagen, avonden doorgewerkt of naar het gejerimieer geluisterd van deze of gene belangheb-bende binnen of buiten De Hoftoren. Aan de andere kant weet je dat het erbij hoort. Dat het kan gebeuren in coalitieland. En dus gaan we over tot de orde van de dag. Zijn de oude bewindspersonen direct ver-wijderd van ons internet, en denk ik dat de namen van Ronald Plasterk en Sharon Dijksma zo zijn we dan ook wel weer bij het ter perse gaan van dit nummer al bijna niet meer vallen in welk overleg dan ook. Ik heb deze Punt, die we voor de val van het kabinet al goeddeels af hadden, even door-zocht en gezien dat de naam van Plasterk n keer voorkomt; die van Dijksma toe-vallig helemaal niet. Kan gebeuren. Ok, Plasterk staat ook nog op een illustratie. Wellicht voor het laatst. Misschien gek, maar niemand kan ambtenaren verwijten niet flexibel te zijn. Ook een groot goed.

  Dick-Gert Smid, hoofdredacteur

  flex

  Kort

  Devolgende Punt

  verschijnt op

  4 april

  Gaat-ie nou langzamer of niet, de lift? En komt-ie nou later of lijkt dat maar zo? Was je vroeger in een vloek en een zucht beneden, nu lijkt het wel of hij er toch iets meer de tijd voor neemt. Of krijgt. Het gerucht gaat namelijk dat de lift van de snelste stand op de energie-besparende stand is gezet. Lariekoek. Klin-klare nonsens blijkt bij navraag. Maarten Dirkzwager van CO legt uit dat liften overbe-veiligd zijn. Ze zijn op een bepaalde snelheid afgesteld en du moment dat daar iets in wijzigt, slaat het systeem uit en blijft de lift hangen. Bij dezen kan het schakelaarverhaal dus naar

  het rijk der fabelen verwezen worden. Wat wel zou kunnen, is dat je soms wat langer op een lift moet wachten. Want er zijn namelijk nogal wat Hoftorenbewoners bijgekomen de laatste tijd. Zo worden de hoogste verdiepingen inge-nomen door mensen van VWS die werken aan het elektronisch patintendossier, en is het Nationaal Archief al een tijdje te gast vanwege de verbouwing van hun eigen pand. En meer mensen die op meer knopjes drukken, zorgen soms voor langere wachttijden. Zo gaan die dingen.

  wachten op de lift

  Maak een samenvatting van iedere brief aan de Tweede Kamer. Dat was ongeveer de belangrijkste uitkomst van het mini-symposium over het schrijven van Tweede Kamerbrieven dat op 28 januari bij OCW is gehou-den. Ook voor Marit Vochteloo, de winnares van de eerste prijs voor de beste Kamerbrief, was dit een eye-opener. Kamerleden maken vaak voor elkaar een samenvatting van een brief of ze sturen het persbericht over dat onderwerp door. Als wij zelf zon

  samenvatting maken, heb je meer grip op de informatie die bij de ver-schillende Kamerleden terechtkomt. Bovendien bewijs je een niet onbe-langrijke doelgroep een goede dienst. En niet te vergeten: het maken van een samenvatting werkt discipline-rend voor de schrijver. Als je niet in een paar zinnen kunt samenvatten waar een Kamerbrief over gaat, is er iets fout gegaan. Tijdens het symposium vroeg Marit aan de Kamerleden, Ton Elias (VVD)

  en Jan de Vries (CDA), of die een meer literaire brief konden waarderen vooropgesteld natuurlijk dat niet iedere brief zich daarvoor leent. Jaze-ker, zeiden de Kamerleden. Je ziet regelmatig dat een goed gekozen quote of een passende vergelijking wordt overgenomen in een Kamerde-bat. Troost je, mocht je geen literair talent zijn, ook met alleen een samen-vatting gaat je brief erop vooruit.

  Standaard een samenvatting van je brief

  04.punt.03.2010

 • De stellingHun hebben gelijk! Mag dat? Nee: taalverloedering, luidt het antwoord van een overgrote meerderheid van de OCWers op de stelling van 15 februari (ruim 80 procent). Geen verras-sende uitslag, misschien (wat zou deze stelling in een volksbuurt of bij een voetbalvereniging als resultaat hebben opgeleverd?). Maar is de constructie waarbij hun het onder-werp van de zin vormt nu echt een vorm van taalverloede-ring? Onzin, vindt professioneel tekstschrijver Marcel Uljee.Volgens hem lopen er twee discussies door elkaar: is taalver-andering taalverloedering? En hoe ga je als tekstprofessional met taalverandering om?Als taalgebruiker ervaart hij hun hebben als ongrammati-caal. Het doet bij wijze van spreken pijn aan zijn oren. Ik corrigeer mijn kinderen als ze het gebruiken (of, nog hard-nekkiger: joun in plaats van jouw). Ik corrigeer ze niet

  omdat ze hun taal verwaarlozen, maar omdat die vorm niet algemeen geaccepteerd wordt. Als tekstschrijver hanteert hij min of meer hetzelfde principe: Leidt hun hebben mijn lezers af van de boodschap? (Duh!) Dan moet ik die taalvorm niet gebruiken.Als taalliefhebber stelt hij vast dat hij steeds vaker hun heb-ben hoort. Een interessant fenomeen, aldus Uljee. Het doet hem denken aan het Afrikaans, een prachtige taal die zich in de 17e eeuw heeft losgezongen van het Nederlands. Daar zeg-gen ze hulle het. Zou het Nederlands zich in die richting ontwikkelen? Waarom gebeurt dat eigenlijk? Hoe lang duurt het voordat we hun hebben accepteren? Ga ik dat nog mee-maken? (Ik denk het niet.) Enzovoort enzovoort... Veel te interessant om af te doen met taalverloedering! (Lees meer over deze kwestie op www.uljeeteksten.nl.)

  Zonen & Dochters

  Taalverloedering

  Door Robbert-Jan van IJzendoorn. Foto: Gerrit de Heus

  Matteo, jouw moeder is? Cordinator bij de Eenheid Burgervragen. Ze helpt burgers met vragen of klachten.OCW? Een belangrijk ministerie. Als er op school bijvoorbeeld slecht wordt omgegaan met leerlingen met dyslexie, kun je bij OCW terecht om daar iets aan te doen. Ronald Plasterk deed het goed vind ik.Heb je iets met kunst? Ik maak muziek, zing in HyberNation, een rockband. Samen met vier vrienden maak ik progressieve hard-rock. We speelden al in het Paard van Troje en de Melkweg. Ik hou van rock, maar thuis luister ik net zo goed naar popliedjes op muziekzender TMF.Emancipatie? Daar gaat Nederland goed mee om. Ieder mens is gelijk, dus ook tussen mannen en vrouwen zit geen verschil. In de moderne wereld zijn werkende vrouwen heel normaal, dat vind ik goed. Kunnen mannen ook eens huisvrouw worden. Of bij

  sommige banen mannen worden voorge-trokken? Ja, als je solliciteert voor vuilnis-man.Onderwijs? Internationaal gezien zijn Nederlanders hooggeschoold. Wel vind ik het raar dat iedereen verplicht is om naar

  school te gaan. Als iem