PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie Cohort: VMBO ... ¢â‚¬› media...

Click here to load reader

download PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie Cohort: VMBO ... ¢â‚¬› media ¢â‚¬› 1194 ¢â‚¬› pta...¢  Erfelijkheid

of 28

 • date post

  27-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie Cohort: VMBO ... ¢â‚¬› media...

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  1 T01 Organen en Cellen BI/K/4 Thema 1: Organen en Cellen_BI/K/4 Cellen staan aan de basis

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T02 Voortplanting en ontwikkeling BI/K/12 Thema 2: Voortplanting en ontwikkeling_BI/K/12 Van generatie op generatie

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T03 Erfelijkheid BI/K/13 Thema 3: Erfelijkheid_BI/K/13 Erfelijkheid en evolutie

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T04 Toetsweek 1: thema 1 en 2 BI/I/4, BI/I/12 Thema 1: Organen en cellen Thema 2: Voortplanting en ontwikkeling_BI/K/4 Cellen staan aan de basis; BI/K/12 Van generatie op generatie

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  2 2

  T05 Practicum: Ontwikkeling zaden BI/K/1, BI/K/2 Thema 1: basisstof 7: biologisch onderzoek_Bi/K/1 Orientatie op leren en werken en Bi/K/2 Basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T06 Ordening en evolutie BI/K/6, BI/K/13 Thema 4: Ordening_BI/ K/6 Planten en dieren en hun samenhang; Bi/ K/13: punt 6: Erfelijkheid en evolutie

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T07 Regeling BI/K/11 Thema 5: Regeling_BI/ K/11 Reageren op prikkels punt 2, 5, 6, 8 en 9

  Cijfer1-10 Geen 1 1

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  T08 Toetsweek 2: thema 4 en 5 BI/K/6, BI/K/13, BI/K/11

  Thema 4: Ordening en evolutie Thema 5: Regeling_Bi/ K/6: punt 1: Planten en dieren en hun samenhang Bi/K/13: punt 6: Erfelijkheid en evolutie Bi/K/11: punt 2, 5, 6, 8 en 9: reageren op prikkels

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  2 2

  T09 Zintuigen BI/K/11 Thema 6: Zintuigen_BI/ K/11 Reageren op prikkels punt 3,4 en 7

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T10 Stevigheid en beweging BI/K/8 Thema 7: Stevigheid en beweging_BI/K/8 Houding, beweging en conditie

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T11 Gedrag BI/K/11, BI/V/2 Thema 8: Gedrag_Bi/K/ 11: punt 1: reageren op prikkel Bi/V/2: Gedrag bij mens en dier

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T12 Grote praktische opdracht BI/K/3, BI/V/3, BI/ V/4

  Alle hoofdstukken/ opdrachten uit werkboek van klas 3_BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie; Bi/V/3: verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Bi/V/4: Vaardigheden in samenhang

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T13 kleine toetsen alle stof Klassikaal Cijfer1-10 Geen 0 1

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Biologie

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  L. Weging cijfer schoolexamen:

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Dienstverlening en producten (D&P)

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  1 D&P PowerPoint Wie ben ik? - Cijfer1-10 Geen 0 1

  T01 Praktijkopdrachten P/D&P/1.1 1.2 Talenteon Thema Vakantiereizen_Module 1: organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (v2020)

  P/D&P/1.1 Deeltaak: een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever

  P/D&P/1.2 Deeltaak: een activiteit organiseren

  Cijfer1-10 Geen 2 2

  T02 Eindproduct Module 1: P/D&P/ 1.1 1.2

  Talenteon Thema Vakantiereizen_Vakanti ebeurs organiseren

  Cijfer1-10 Geen 2 2

  T03 Studiepunten: Theorie thema Vakantiereizen

  Module 1: P/D&P/ 1.1 1.2

  Talenteon Thema Vakantiereizen

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T04 Praktijkopdrachten P/D&P/1.3, 1.4 P/ D&P/4.3

  Talenteon Thema Tuincentrum_Module 1: organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (v2020) P/D&P/ 1.3, 1.4 P/D&P/ 4.3

  Cijfer1-10 Geen 2 2

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Dienstverlening en producten (D&P)

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  T05 Eindproduct: Kerstmarkt kerstmarkt P/ D&P/1.3, 1.4 P/ D&P 4.3

  Talenteon Thema Tuincentrum_Module 1: organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (v2020) P/D&P/1.3, 1.4 P/D&P/ 4.3

  Cijfer1-10 Geen 2 2

  T06 Studiepunten: Theorie Thema Tuincentrum

  Theorie Thema Tuincentrum P/ D&P/1.3, 1.4 P/ D&P 4.

  Talenteon Thema Tuincentrum

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T07 Praktijkopdrachten Module 4: P/D&P/ 4.1

  Talenteon Thema Zorg_Module 4: multimediale producten maken (v2020) P/D&P/ 4.1 Deeltaak: een digitaal ontwerp maken Deeltaak: een applicatie ontwerpen en maken

  Cijfer1-10 Geen 2 2

  T08 Eindproduct: Talenteon Thema Zorg Presentatie Presentatie Cijfer1-10 Geen 2 2

  T09 Studiepunten Module 4: multimediale producten maken P/D&P/4.1

  Talenteon Thema Zorg_Theorie Thema Zorg Module 4: multimediale producten maken P/D&P/4.1

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T10 Stage bedrijf LOB Talenteon thema stage_LOB

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T11 Stage opdrachten LOB Talenteon thema stage_LOB

  Cijfer1-10 Geen 2 2

  T12 Computervaardigheden 1 ICT (office365) Talenteon Thema Vakantiereizen_ICT (office365)

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  3 3

  T13 Computervaardigheden 2 ICT (office 365) Talenteon Thema Tuincentrum_ICT (office365)

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  1 1

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Dienstverlening en producten (D&P)

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  L. Weging cijfer schoolexamen:

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  T14 Computervaardigheden 3 ICT (office 365) Lesmateriaal ICT_ICT (office365)

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  3 3

  T15 kleine toetsen alle domeinen Cijfer1-10 Geen 0 1

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Duitse taal

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  L. Weging cijfer schoolexamen:

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)

  Toetsvorm (minuten) resultaat Ja / Nee SE rapport (VG)

  1 T01 Methodetoets 1 A2, B1 Kapitel 1_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T02 Methodetoets 2 A2, B1 Kapitel 2_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T03 Grote toets 1 A2, B1 Kapitel 1 en 2_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  2 2

  2 T04 Methodetoets 3 A2, B1 Kapitel 3_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T05 Methodetoets 4 A2, B1 Kapitel 4_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

  T06 Grote toets 2 A2, B1 Kapitel 3 en 4_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Hoogste, 1 herkansing

  2 2

  3 T07 Methodetoets 5 A2, B1 Kapitel 5_Schreiben A2 Sprechen A2 Lesen B1 basisvaardigheden

  Cijfer1-10 Geen 1 1

 • PTA vak / profieldeel / keuzevak: Economie

  Cohort: VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021

  Leerjaar: 3

  L. Weging cijfer schoolexamen:

  A. Per

  B. Code

  C. Toetsnaam

  D. (sub) domein / examenonderdeel

  E. Inhoud

  F. Toetsvorm

  G. Tijdsduur

  H. Weergave

  I. Herkansbaar

  J. Weging

  K. Weging

  (verwijzing naar eindtermen)

  (verwijzing naar leerstof uit methode / lesmateriaal)