Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

21
Energietransitie Drenthe Samen naar een duurzame energiehuishouding

description

De provincie Drenthe heeft een ambitieus transitieprogramma, waarbij de maatschappij het uitgangspunt is

Transcript of Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Page 2: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Opzet presentatie Aanleiding Wat doen we in Drenthe? Veranderende rol overheid Aanpak Startcongres

Page 3: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Aanleiding

Page 4: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Aanleiding2010 2020

Energiegebruik 70 PJ 81 PJ

Hernieuwbaar 5% 14%

Emissie 3,5 Mton 4,0 Mton

Page 5: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Aanleiding

Energie en Emissie 2020

Industrie en Landbouw 21 PJ

Verkeer en Vervoer 17 PJ

Huishoudens en HDO 21 PJ

Sector Energie 22 PJ

Totaal: 81 PJ ~ 4,0 Mton

Page 6: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Aanleiding

Emissie CO2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

doelstelling 2020 situatie 2020

Mto

n pe

r ja

ar

Aandeel HOS

Fossiele energie

CO2 emissie 2020 doel versus voorspelling = 1 Mton verschil

Page 7: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

AanleidingHoeveel woningen = 1 Mton CO2 ??

Gas- + elektriciteitsverbruik: 217.000 woningen

Page 8: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Conclusie Energiestrategie

Page 9: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Wat doen we in Drenthe? Beleidsbeïnvloeding

- Lobby- Samenwerking

Voorbeeldfunctie

Inzet instrumenten voor uitvoering- Informatievoorziening- Financieringsconstructies- Regelgeving en beleidskaders- Faciliteren

Page 10: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Veranderende rol overheid

Page 11: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Landelijk

“Voor het proces naar de ‘energieke samenleving’ toe [...] worden op regionaal niveau facilitators ingezet. De facilitators gaan specifiek aandacht geven aan het leggen van de verbinding tussen: burgers, organisaties en ondernemers; de regio’s, provincies en de waterschappen; koplopers-onderling en tussen koplopers en middenmoters”

Page 12: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Landelijk

“IenM geeft invulling aan de participatiesamenleving en creëert ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving, ruimte voor innovatieve oplossingen en ruimte in de regelgeving. IenM heeft de ambitie om als ‘energieke overheid’ het gesprek met de energieke samenleving aan te gaan”.

Page 13: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Noordelijk

“Maatschappelijke veranderingen worden tegenwoordig steeds meer bottom-up vormgegeven. Dat geldt ook voor de energietransitie. Burgers en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Het geeft burgers en bedrijven nieuw perspectief en draagt bij aan community-building”

Page 14: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Provinciaal

“Wij kunnen de energietransitie in onze provincie alleen bereiken met een grote betrokkenheid van de partners in ons gebied. Alleen als de vraag door burgers, MKB-ers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wordt geformuleerd en de oplossing ook daar bedacht wordt, zal een transitie naar duurzame energie effectief zijn”

Page 15: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Gemeentelijk“We willen een gemeente zijn die haar inwoners en bedrijven betrekt bij vorming en uitvoering van beleid. Een gemeente met de blik naar buiten, die denkt in mogelijkheden en die luistert naar haar inwoners en bedrijven. Een gemeente die initiatieven uit de samenleving ondersteunt”

(Collegeprogramma Aa en

Hunze)

“We willen een coalitie sluiten met de samenleving, dat wil zeggen partnerschappen aangaan met individuen, groepen of organisaties uit de samenleving. Daarmee willen we de kracht in de samenleving benutten en laten groeien. Dat vergt een open en luisterende houding, mensen vroegtijdig betrekken bij alles wat hen raakt. Maar het vraagt ook duidelijkheid en consistentie, kaders, waarover gaat het als we het hebben over participatie en co-creatie”

(Collegeprogramma Meppel)

“De sociale verbanden in onze gemeente nemen zelf het initiatief om zaken voor elkaar te krijgen. We geven ruimte aan die initiatieven, we faciliteren die initiatieven, als dat nodig is ook met menskracht en/of geld en we sluiten in ons lokale beleid zoveel mogelijk bij die bewonersinitiatieven aan. Dat doen we open: iedereen mag zien wat er gebeurt en wat we daar als samenleving en overheid voor doen”

(Collegeprogramma Midden-

Drenthe)

Page 16: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Andere manier van kijken

Page 17: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Aanpak

3 Onderdelen

• Transitie-tools

- Transitie-arena’s- Toekomstateliers- Transitie-tafels

• Participatie-platform

• Bewustwording & Gedrag

Page 18: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Onderdeel 1• Transitie-aanpak

Koplopers uit Drentse samenleving Toekomstbeelden schetsen Terug redeneren naar heden Wat moet je nu doen om toekomstbeeld te realiseren? Transitie-experimenten Opstellen van gezamenlijke transitieagenda

Beleid uit Drentse samenleving

Page 19: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Onderdeel 2

• Participatie-platform

On- en offline: alles en iedereen komt hier samen

Marktplaats van ideeën, initiatieven en argumenten

Werkplaats voor samenwerking en co-creatie

Laat zien wat er in Drenthe gebeurt Daagt de samenleving uit

Page 20: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Onderdeel 3• Bewustwording & Gedrag

Bewustwording & draagvlak Sterke focus op de jeugd In samenwerking met IVN Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van de RUG en de

Hanze Hogeschool Hernieuwbare energie meer zichtbaar maken Routinematige gedrag doorbreken

Page 21: Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Startcongres

Inspiratie Innovatie Interactie Co-creatie Participatie