Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Environment

 • view

  115
 • download

  4

Embed Size (px)

description

De provincie Drenthe heeft een ambitieus transitieprogramma, waarbij de maatschappij het uitgangspunt is

Transcript of Provincie Drenthe gaat voor gezamenlijke transitie

 • 1. Energietransitie DrentheSamen naar een duurzame energiehuishouding

2. Opzet presentatie AanleidingWat doen we in Drenthe? Veranderende rol overheid Aanpak Startcongres 3. Aanleiding 4. Aanleiding2010 2020Energiegebruik 70 PJ 81 PJHernieuwbaar 5% 14%Emissie 3,5 Mton 4,0 Mton 5. AanleidingEnergie en Emissie 2020Industrie en Landbouw 21 PJVerkeer en Vervoer 17 PJHuishoudens en HDO 21 PJSector Energie 22 PJTotaal: 81 PJ ~ 4,0 Mton 6. AanleidingEmissie CO24,543,532,521,510,50doelstelling 2020 situatie 2020Mton per jaarAandeel HOSFossiele energieCO2 emissie 2020doel versus voorspelling = 1 Mton verschil 7. AanleidingHoeveel woningen = 1 Mton CO2 ??Gas- + elektriciteitsverbruik: 217.000 woningen 8. Conclusie Energiestrategie 9. Wat doen we in Drenthe? Beleidsbenvloeding- Lobby- Samenwerking Voorbeeldfunctie Inzet instrumenten voor uitvoering- Informatievoorziening- Financieringsconstructies- Regelgeving en beleidskaders- Faciliteren 10. Veranderende rol overheid 11. LandelijkVoor het proces naar de energiekesamenleving toe [...] worden opregionaal niveau facilitators ingezet.De facilitators gaan specifiekaandacht geven aan het leggen van deverbinding tussen: burgers,organisaties en ondernemers; deregios, provincies en dewaterschappen; koplopers-onderlingen tussen koplopers enmiddenmoters 12. LandelijkIenM geeft invulling aan departicipatiesamenleving en creertruimte voor initiatieven vanuit desamenleving, ruimte voor innovatieveoplossingen en ruimte in deregelgeving. IenM heeft de ambitie omals energieke overheid het gesprekmet de energieke samenleving aan tegaan. 13. Noordelijk Maatschappelijke veranderingenworden tegenwoordig steeds meerbottom-up vormgegeven. Dat geldt ookvoor de energietransitie. Burgers enbedrijven nemen het heft in eigenhanden. Het geeft burgers en bedrijvennieuw perspectief en draagt bij aancommunity-building 14. Provinciaal Wij kunnen de energietransitie in onzeprovincie alleen bereiken met een grotebetrokkenheid van de partners in onsgebied. Alleen als de vraag door burgers,MKB-ers, maatschappelijke organisatiesen kennisinstellingen wordt geformuleerden de oplossing ook daar bedacht wordt,zal een transitie naar duurzame energieeffectief zijn 15. GemeentelijkWe willen een gemeente zijn die haar inwoners en bedrijven betrekt bij vorming en uitvoering vanbeleid. Een gemeente met de blik naar buiten, die denkt in mogelijkheden en die luistert naar haarinwoners en bedrijven. Een gemeente die initiatieven uit de samenleving ondersteunt(Collegeprogramma Aa en Hunze)We willen een coalitie sluiten met de samenleving, dat wil zeggen partnerschappen aangaanmet individuen, groepen of organisaties uit de samenleving. Daarmee willen we de kracht in desamenleving benutten en laten groeien. Dat vergt een open en luisterende houding, mensenvroegtijdig betrekken bij alles wat hen raakt. Maar het vraagt ook duidelijkheid en consistentie,kaders, waarover gaat het als we het hebben over participatie en co-creatie(Collegeprogramma Meppel)De sociale verbanden in onze gemeente nemen zelf het initiatief om zaken voor elkaar te krijgen.We geven ruimte aan die initiatieven, we faciliteren die initiatieven, als dat nodig is ook metmenskracht en/of geld en we sluiten in ons lokale beleid zoveel mogelijk bij diebewonersinitiatieven aan. Dat doen we open: iedereen mag zien wat er gebeurt en wat we daarals samenleving en overheid voor doen(Collegeprogramma Midden-Drenthe) 16. Andere manier van kijken 17. Aanpak3 Onderdelen Transitie-tools- Transitie-arenas- Toekomstateliers- Transitie-tafels Participatie-platform Bewustwording & Gedrag 18. Onderdeel 1 Transitie-aanpak Koplopers uit Drentse samenleving Toekomstbeelden schetsen Terug redeneren naar heden Wat moet je nu doen om toekomstbeeld te realiseren? Transitie-experimenten Opstellen van gezamenlijke transitieagenda Beleid uit Drentse samenleving 19. Onderdeel 2 Participatie-platform On- en offline: alles en iedereen komt hiersamen Marktplaats van ideen, initiatieven enargumenten Werkplaats voor samenwerking en co-creatie Laat zien wat er in Drenthe gebeurt Daagt de samenleving uit 20. Onderdeel 3 Bewustwording & Gedrag Bewustwording & draagvlak Sterke focus op de jeugd In samenwerking met IVN Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van de RUG en deHanze Hogeschool Hernieuwbare energie meer zichtbaar maken Routinematige gedrag doorbreken 21. Startcongres Inspiratie Innovatie Interactie Co-creatie Participatie