Prospekt bwt 2011 Netherlands

of 24 /24
GARDENA besproeiingssystemen 2011

Embed Size (px)

description

Prospekt bwt 2011 Netherlands

Transcript of Prospekt bwt 2011 Netherlands

Page 1: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA besproeiingssystemen 2011

Page 2: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Pipeline Pagina 2-3Comfortabel water transporteren

Sprinklersystem Pagina 4-5Makkelijk en volledig bewateren

Micro-Drip-System Pagina 6-18Doelgericht en gedoseerd bewateren

Inhoudsopgave

Automatische Pagina 19-23besproeiingsbesturing

GARDENA Pipeline

Water uit eenstopcontact

Wilt u uw tuin comfortabel water geven? Op alle plaatsen? En heeft u geen zin meer om slangen op en af te rollen?

Dan is dePipelinevan GARDENAeen uitkomst.Deze kunt u ondergronds aanleggen.

Page 3: Prospekt bwt 2011 Netherlands

BangvoorKoningWinter?Geen punt. Het systeem is vorstbestendig door automatische ontwateringsventielen.

UiterstcomfortabelKlik uw slang in de tuin op een waterstopcontact of water stekker en u hebt water. Waar u maar wilt. Snel en comfortabel.

Voor uw broes bij het bloemen-perk, voor uw Micro-Drip-System om economisch water te geven, om te douchen of om schoon te maken met het Original GARDENA Cleansystem.

Verbindingsstuk25 mm x 3/4"

AansluitdoosVoor ondergrondsewatertoevoer

WaterstopcontactEen ingebouwde terug-slagklep stopt automa-tisch de watertoevoer als u de slang losmaakt.

SpiraalslangenboxCompleet met 10 meter spiraalslang en Classic tuinspuit

Aanvoerbuis25 mm

WaterstekkerScharnierend en draai-baar stopventiel om bovengronds comfortabel water af te tappen.

Ontwateringsventiel

Page 4: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Verzonkenmulti-instelbaresproeierAquaContourautomatic

Voor besproeiing op maat van nagenoeg alle gazoncontouren

Max. 50 instelpunten in geheugen op te slaan

Geheugenfunctie*

GARDENA Sprinklersystem

Het gemak van verzonken sproeiers

De verzonken sproeiers komen uit de grond alsof door niets bewogen. Ze sproeien een weldadige regen waar nodig om vervolgens weer in het gazon te verdwijnen.

Deze installatie leent zich bij uitstek voor een besproeiingscomputer.

Ook als u niet thuis bent wordt uw tuin automatisch beregend. Duurzaam, makkelijk, veelzijdig.

VerzonkenturbinesproeierT100

Voor alle andere vlakvormen groter dan 150 m2

(in combinatie met T 200/T 380)

Reikwijdte instelbaar

Beregeningssectoren traploos instelbaar

Snelverbindingstechniek Insteken – draaien – vast

VerzonkenzwenksproeierR 140

Voor vierkante en recht-hoekige oppervlakken

Instelbare sproeibreedte en reikwijdte

Sproeirichting instelbaar door draaibare sproeikop

Page 5: Prospekt bwt 2011 Netherlands

VerzonkensproeierS80

Voor alle andere vlak-vormen kleiner dan 150 m2

Reikwijdte instelbaar

Beregeningssectoren traploos instelbaar

VerzonkenturbinesproeierT200

Voor alle andere vlakvormen groter dan 150 m2

(in combinatie met T 100/T 380)

Reikwijdte instelbaar

Beregeningssectoren traploos instelbaar

Geheugenfunctie*

VerzonkensproeierS80/300

Voor het besproeien van hogere planten Lengte sproeibuis 30 cm

Reikwijdte instelbaar

Beregeningssectoren traploos instelbaar

Verzonkenturbinesproeieren verzonkenzwenksproeierkunnen door gelijke neer-slag hoeveelheid met elkaar gecombineerd worden op een leiding. Dit vergemakke-lijkt de planning en aanleg van het systeem.

Uitgebreide tips voor plan-ning en aanleg vindt u in de bijgesloten „Sprinklersystem-planningsbrochure”.

BangvoorKoningWinter?Geen punt. Het systeem is vorstbestendig door auto matische ont-waterings ventielen.

VerzonkenturbinesproeierT380

Voor alle andere vlakvormen groter dan 150 m2

(in combinatie met T 100/T 200)

Reikwijdte instelbaar

Beregeningssectoren traploos instelbaar

Geheugenfunctie*

*Geheugenfunctie: bij (on)opzettelijk ver draaien keert de sproeier automatisch terug naar de oor spronkelijke positie.

De opgegeven capaciteit van de sproeiers is gebaseerd op 2 bar werkdruk.

Page 6: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA Micro-Drip-System

Doelgericht en gedoseerd bewateren

„Quick&Easy”verbindingstechniekwatervlugeneenvoudig

Makkelijk verbinden, losmaken en veranderen.

Verbinden: gewoon op de buis schuiven.

Losmaken: klem terugtrekken, buis lostrekken.

DruppelaarsVoor bloempottenbijvoorbeeld.

MeststoffentoevoegenGericht voedingsstoffen aan planten geven.

Eenoverzichtvanalleonderdelenmetbijbehorendeartikel-nummersvindtuopbladzijde16en17.

Hetgemakomeconomischegroeitecultiveren

Siergewassen, groenten, planten van de koude grond, planten op balkons en terras-sen, kasplanten... Alle groeien ze gelijkmatig bij een druppels-gewijze bevloeiing.

BasisapparaatVermindert de druk en filtert het water.Voor de winter basis-apparaat uit systeem verwijderen en vorstvrij opslaan.

NIEUW!Maak met de Micro-Drip-System planner online automatisch een boodschappen-lijstje voor uw eigen Micro-Drip systeem.

Page 7: Prospekt bwt 2011 Netherlands

SeriedruppelaarsVoor bloembakkenbijvoorbeeld

Einddruppelaarsop de aanvoerbuisVoor heggen bijvoorbeeld

SproeikoppenVoor de moestuinbijvoorbeeld

ZwenksproeiersVoor uw bloemperkenbijvoorbeeld

Voor een zachte nevel, drup-pelsgewijs bewateren of een weldadige motregen biedt het Micro-Drip-System u een compleet assortiment onder-delen. Uw installatie maakt u op maat. Precies zoals u hebben wilt. Zo bespaart u water. En de gieter? Die kunt u aan de wilgen hangen.

Geef uw planten de benodigde voedingsstoffen door het Micro-Drip-System mestbijmeng apparaat te vullen met universele geconcentreerde vloeibare meststof.

Eendoelgerichtbesproeiingssysteem

De grond wordt zacht en gelijkmatig bevloeid, zonder dat het water verdampt of weg loopt. Op een econo-mische manier krijgt iedere plant de juiste hoeveelheid water.

Met minder bereikt u meer: meer groei, meer comfort en meer ontspanning.

Water in een handomdraai. Desgewenst volautomatisch met een besproeiingscomputer van GARDENA. Makkelijker kan het niet.

voor terrassen voor bloembakken voor tuinkassen

Eenvoudige start van het systeem: Met op de toepassing afgestemde complete sets met uitbreidingsmogelijkheid.

als universele set

Page 8: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Einddruppelaar

GARDENA Micro-Drip-System

Veelzijdig inzetbaar

Comfortabeldehegbesproeien

Langs de heg legt u de 13 mm (1/2") aanvoerbuis (3). Per plant plaatst u een druppelaar (16/17), die u met het montagehulpstuk (2) in de aanvoerbuis bevestigt. Het begin van de aanvoerbuis sluit u aan op het basisappa-raat (1), het buiseinde sluit u af met doppen (14).

Met buishouders (6) zet u de aanvoerleiding vast in de grond. Gebruik bij voorkeur om de meter een buishouder. Kortere rijen planten tot maximaal 15 meter kunt u het beste bewateren met seriedruppelaars (20/21) op een 4,6 mm (3/16") verdeel-buis (4). Hierop sluit u maxi-maal 25 seriedruppelaars aan van 2 liter.

Tip

Vanuit het midden van uw installatie kunt u met het basisapparaat 2000 een 13 mm (1/2") aanvoerbuis voorzien van maximaal 400 einddruppelaars van 2 liter.

Bij een afstand van 30 cm tussen de druppelaars komt dit overeen met een totale lengte van 120 meter.

Tip

Als alternatief voor de 13 mm (1/2") aanvoerbuis en 4,6 mm (3/16") verdeelbuis gebruikt u de GARDENA druppelbuis met om de 30 cm vast inge-bouwde druppelaars (zie ook pagina 15).

… voor heggen

Page 9: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Seriedruppelaars Reguleerbare Einddruppelaar

Meergemakopuwbalkon

Met de 4,6 mm (3/16") ver -deelbuis (4) legt u de basis voor gedoseerd water geven.In het verloop hiervan mon teert u 5 seriedruppelaars van 2 liter (20/21) per meter plantenbak. Plaats de druppe-laars zo dicht mogelijk bij de planten voor een efficiënte besproeiing. Per bak gebruikt u 2 tot 3 houders (6/7) om de buis vast te zetten. Aan het begin van de buis bevestigt u het basisapparaat (1).

Tip

Hebt u meer dan 5 meter bloembak? Leg dan de 13 mm (1/2") aanvoerbuis (3) langsde bakken. In de bloembakken ligt de 4,6 mm (3/16") verdeel-buis (4), die u om de 5 meter bloembak op de aanvoerbuis aansluit. Voor de buisover-gang gebruikt u een reduceer T-stuk (13) en een T-stuk van 4,6 mm (3/16") (9).

Hebtugeenkraanopuwbalkon?Denkdaneensaandevolautomatischebloembak-besproeiingssetvanGARDENA(zie pagina 14).

Potplantengedoseerdwatergeven

Met regelbare druppelaars (18/19) verzorgt u potplanten op het terras of in de winter-tuin. Deze worden handmatig aan het einde van de verdeel-buis (4) geplaatst.

Voor het aansluiten van de verdeelbuizen op de centrale aanvoerbuis (3) heeft u een reduceer T-stuk (13) nodig. Gebruik een buishouder (7)om de druppelaars te richten en vast te zetten. Aan het begin van de aan-voerbuis bevestigt u het basisapparaat (1).

Eenoverzichtvanalleonderdelenmetbijbehorendeartikel-nummersvindtuopbladzijde16en17.

… balkon en potplanten

Page 10: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA Micro-Drip-System

Veelzijdig inzetbaar

Demooisteneerslagvooruwkas

In een tuinkas gedijen groenten en zaaigoed het beste onder een fijne neerslag van een nevelsproeier. Plaats om de 50 cm nevelstraalsproeiers (29) op de 13 mm (1/2") aanvoerbuis (3) en bevestig deze in de nok van de kas met buis klemmen (5) en T-stukken (15). Gewassen zoals tomaten zijn daarentegen beter af met druppelbevloeiing op de wortels.

Installeer daarvoor seriedrup-pelaars (20/21) op de 4,6 mm (3/16") verdeelbuis (4) over-eenkomstig de onderlinge afstand tussen de planten. Zet de verdeelbuis met klemmen (6) vast in de grond. Met een dop (14) sluit u de buis af.

Tip

Druppel- en nevelbesproeiing kunt u combineren. Om in de waterbehoefte van afzonder -lijke planten te voorzien, plaatst u op de desbetreffende leidingen een afsluitventiel (8).

… voor broeikassen

SeriedruppelaarNevelstraalsproeier

Page 11: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Gedoseerdbewaterenopkleineoppervlakken

Begrensde oppervlakken zoals plantenbakken en rondom bomen laten zich het beste beregenen met een sproeikop voor kleine opper-vlakken (24/25). Deze heeft een sproeidiameter tussen de 10 en 40 cm. Bij buislengtes tot maximaal 15 m monteert u deze sproeier in het verloop van de 4,6 mm (3/16") verdeelbuis (4).

Op deze manier kunt u 4 van zulke sproeiers opstellen. Bij langere buislengtes monteert u direct in de 13 mm (1/2")-aan-voerbuis (3) met het montage-hulpstuk (2). De maximum aansluit capaciteit bedraagt 30 stuks. Met de buishouders (6) kunt u de sproeiers voor kleine opper vlakken precies in de juiste positie plaatsen. Met een dop (14) sluit u de buis af.

Eenoverzichtvanalleonderdelenmetbijbehorendeartikel-nummersvindtuopbladzijde16en17.

… plantenbakken, struiken en heesters

Sproeier voor kleine oppervlakken

Page 12: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA Micro-Drip-System

Veelzijdig toepasbaar

Doelgerichtberegenen

Vierkante en rechthoekige oppervlakken in bloemen- en moestuinen laten zich het beste beregenen met de zwenkspoeier Vario 50 (32). Sproeibreedte en -bereik stelt u op maat in. Het te beregenen oppervlak stelt u in van 5 – 50 m2. Met een verleng buis (33) „groeit” uw sproeier met de planten mee.De zwenksproeier sluit u aan in het verloop van de 13 mm (1/2") aanvoerbuis (3). In de grond zet u deze leiding vast met buishouders (6).

Bij een onderlinge afstand van 10 m kunt u maximaal 4 sproeiers plaatsen.

… voor bloembedden en bordersTipU bereikt diepliggende wortels door 1 à 2 maal per week inten-sief te sproeien. Per vierkante meter geeft de zwenksproeier Vario 50 zo’n 5 liter water per uur af. De dieptewerking bedraagt dan, afhanke lijk van de grond, ongeveer 5 cm per uur.

Zwenksproeier Vario 50

Page 13: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Het T-stuk (15) zet u in de grond vast met buishouders (6). Voor een vaste ondergrond kiest u eveneens buishouders (5). De reikwijdte van de sproeiers stelt u in met het reguleerventiel (35). Voor leidingen tot 15 m gebruikt u de 4,6 mm (3/16") verdeelbuis (4), voor langere leidingen de 13 mm (1/2") aanvoerbuis (3).

(Het max. aantal aan te sluiten sproeiers wordt op pagina 18 vermeld).

Motregenvooruwplanten

Sproeiers (26/27/28/30/31) die met het montagehulpstuk (2) direct in de aanvoerbuis (3) gemonteerd worden, besproeien in borders onder de loofgrens.

Wilt u een fijne sproeiregen van boven? Voor uw bloemen bijvoorbeeld? Monteer dan de sproei koppen op een T-stuk met sproeieraansluiting (15) en creëer de juiste hoogte met verlengbuizen (34).

… voor bloembedden en borders

Multi 6-sproeierSproeikop

Eenoverzichtvanalleonderdelenmetbijbehorendeartikel-nummersvindtuopbladzijde16en17.

Page 14: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA Micro-Drip-System

Sproeien zonder kraan

Volautomatischebloembakbesproeiing

Voor max. 5 – 6 m bloem-bakken. Een kraan is niet nodig. Deze besproeiing werkt met een pomp (A) en een reservoir. Een transformator (B) met 13 program ma’s stelt u in staat om automatisch tesproeien.

De seriedruppelaars 2 l/u (C) geven uw planten gedoseerd water. De transformator heeft een aansluiting voor de elektro nische regensensor van GARDENA (art.nr. 1189) of de bodemvochtigheids sensor (art.nr. 1188), zie pagina 23. Beide lenen zich voor econo-misch sproeien.

Automatischbesproeienindevakantie

Geschikt voor 1 – 36 potplan-ten. De transformator (A) met tijdschakelaar zet de bewa-tering dagelijks 1 minuut in werking. 3 verdelers (B) met een verschillende waterdoor-laat en 12 uitgangen zorgen voor een fijne, gedoseerde bevloeiing.

De bijgeleverde slanghouders (D) zijn goed om 3 slangen per pot te bevestigen.

Complete set met 9 liter waterreservoir, art.nr. 1266zonder waterreservoir, art.nr. 1265

Aanvullende onderdelen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de klantenservice van GARDENA.

Complete set (zonder waterreservoir), art.nr. 1407

… voor bloembakken en balkonplanten

… voor pot- en kamerplanten

Page 15: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Druppelbesproeiing – intelligent, watersparend

Op de GARDENA druppel-buizen zijn de druppelaars om de 30 cm vast gemon-teerd. De druppelaars voor-

zien de wortels van de planten gedoseerd en water-sparend van het broodnodige vocht.

Druppelbuisbovengronds

Met 13mm(1/2") diameter is dit een makkelijke oplossing voor bijv. het water geven aan heggen. De maximale buislengte bedraagt 100 m (bij in het midden geplaatst basisapparaat (A).

Startset 50 m incl. basisap-paraatart.nr. 1385Uitbreidingsbuis 50 mart.nr. 1386.

Nieuw!

Met 4,6mm(3/16") is deze uitermate geschikt voor flexibe-le installatie in bijv. bloem- en groentebedden. De maximale buislengte bedraagt 30 m (bij in het midden geplaatst basisapparaat (A).

Startset 15 m incl. basisapparaatart.nr. 1361Uitbreidingsbuis 15 mart.nr. 1382.

Beide type druppelbuizen verlengt u of takt u af met onderdelen van het Micro-Drip-System.

Druppelbuisondergronds

Ideaal voor onzichtbare onder-grondse installatie bijv. in borders of in het gazon, dia-meter 13,7mm. De maximale buislengte bedraagt 200 m (bij in het midden geplaatst basis-apparaat (A).Ca. 10 cm onder het gazon of 20 cm onder de planten plaat-sen. Afstand tussen de buizen onder het gazon ca. 30 cm.

Startset 50 m incl. basisapparaatart.nr. 1389Uitbreidingsbuis 50 mart.nr. 1395.

Ook bovengronds aan te leggen.Benodigde onderdelen verkrijgbaar via de GARDENA klantenservice.

Page 16: Prospekt bwt 2011 Netherlands

GARDENA Micro-Drip-System

Alle onderdelen op een rij

1BasisapparaatArt.nr. 1354Waterdoorvoercapaciteit 2.000 l/u

2MontagehulpstukArt.nr. 8322

3Aanvoerbuis13 mm 1/2"Art.nr. 1346, 15 mArt.nr. 1347, 50 m

4Verdeelbuis4,6 mm 3/16"Art.nr. 1348, 50 mArt.nr. 1350, 15 m

5BuisklemmenArt.nr. 838013 mm 1/2"Inhoud 2 stuksArt.nr. 83794,6 mm 3/16"Inhoud 5 stuks

12KruisstukArt.nr. 833913 mm 1/2"Inhoud 2 stuksArt.nr. 83344,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

17Druppelaar**drukcompenserend (a),zelfreinigend (b),zelfsluitend (c)Art.nr. 83102 l/uInhoud 10 stuks

16DruppelaarArt.nr. 1340 2 l/uArt.nr. 1341 4 l/uInhoud 25 stuks

15T-stukkenvoorsproeikoppenArt.nr. 833113 mm 1/2"Inhoud 5 stuksArt.nr. 83324,6 mm 3/16"Inhoud 5 stuks

14AfsluitdopArt.nr. 832413 mm 1/2"Inhoud 5 stuksArt.nr. 13234,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

13ReduceerT-stukArt.nr. 833313 mm 1/2"Inhoud 5 stuks

27VlakkestraalsproeikopArt.nr. 1370Inhoud 5 stuks

26Sproeier360°Art.nr. 1365180°Art.nr. 136790° Art.nr. 1368Inhoud per type: 5 stuks

25Instelbareseriesproeiervoor kleinereoppervlakkenArt.nr. 83214,6 mm 3/16"ø 10 – 40 cmInhoud 10 stuks

24InstelbaresproeierArt.nr. 8320Ø 10 - 40 cmInhoud 10 stuks

Art.nr. 1355Waterdoorvoercapaciteit 1.000 l/u

28VlakkestraaleindsproeikopArt.nr. 1372Inhoud 5 stuks

29NevelstraalsproeierArt.nr. 1371Ø 1 mInhoud 5 stuks

MultifunctionelebuisgeleidingExacte positionering van buis (A) en sproeikoppen (B). „Aquaduct” om hogere planten te besproeien (C). Bevestiging in de aarde of op vaste ondergrond (D).

Page 17: Prospekt bwt 2011 Netherlands

6BuishouderArt.nr. 832813 mm 1/2"Inhoud 3 stuksArt.nr. 83274,6 mm 3/16"

7BuishouderArt.nr. 13274,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

8ReguleerventielArt.nr. 835813 mm 1/2"Art.nr. 83574,6 mm 3/16"Inhoud 2 stuks

9T-stukArt.nr. 832913 mm 1/2"Inhoud 2 stuksArt.nr. 83304,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

10VerbindingsstukkenArt.nr. 835613 mm 1/2"Inhoud 3 stuksArt.nr. 83374,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

20SeriedruppelaarArt.nr. 8343, 2 l/uArt.nr. 8344, 4 l/uInhoud 10 stuks

19Reguleerbaredruppelaar**drukcompenserend (a),met weergave waterafgifte,zelfreinigend (b)Art.nr. 83161-8 l/hInhoud 5 stuks

21Seriedruppelaar**drukregulerend (a),zelfreinigend (b),zelfsluitend (c)Art.nr. 83112 l/uInhoud 10 stuks

22ReguleerbareseriedruppelaarArt.nr. 83920 – 20 l/uInhoud 10 stuks

23Reguleerbareseriedruppelaar**drukcompenserend (a),met weergave waterafgifte,zelfreinigend (b)Art.nr. 83171 - 8 l/h Inhoud 5 stuks

11L-stukArt.nr. 838213 mm 1/2"Inhoud 2 stuksArt.nr. 83814,6 mm 3/16"Inhoud 10 stuks

18RegelbaredruppelaarArt.nr. 13910 – 20 l/uInhoud 10 stuks

31Multi6-sproeikop90°, 180°, 270°, 360°Vlakke straal,eindstraalArt.nr. 1396Inhoud 2 stuks

32ZwenksproeierVario50Art.nr. 8360

33VerlengbuisvoorVario50Art.nr. 8362Lengte 20 cmInhoud 2 stuks

34VerlengbuisvoorsproeikopArt.nr. 1377Lengte 24 cmInhoud 5 stuks

30Rotorsproeier360°Art.nr. 1369Ø 3-7 mInhoud 2 stuks

35ReguleerventielvoorsproeikoppenArt.nr. 1374Inhoud 5 stuks

Perfectieindruppelbevloeiing

a Gelijkblijvende hoeveelheid water (2 l/u) door automatische drukregulering.

b Onderhoudsvrij door zeef en zelfreiniging.

c Zelfsluitend na gebruik, spaart water.

29NevelstraalsproeierArt.nr. 1371Ø 1 mInhoud 5 stuks

36MestbijmengapparaatMet inhoudsweergaveArt.nr. 8313

37UniverselevloeibaremeststofVolledig in water oplosbare geconcentreerde meststof,1 liter flesArt.nr. 8303

Page 18: Prospekt bwt 2011 Netherlands

3Aansluiting op het einde en in het verloopvan een verdeelbuis van 4,6 mm (3/16"),(13 mm (1/2")-aanvoerbuis centraal geïnstalleerd)

Bij het basisapparaat 1000 kunt u de aantallen door twee delen. De tabel gaat ervan uit dat u het basisapparaat in hetmidden van de installatie plaatst (afb. A).

Sluit u het basisapparaat aan het begin van het leidingnet aan zoals in afb. B, deel dan het maximum aantal aan-sluitingen door twee.

1Directe aansluiting op de aanvoerbuis 13 mm (1/2")

2Aansluiting op een verdeelbuis 4,6 mm (3/16") van maximaal 15 m lang

GARDENA Micro-Drip-System

De basisplanning

Binnen dezelfde installatie kunnen een aantal drup-pelaars of sproeikoppen gelijktijdig aangestuurd worden.

Welke mogelijkheden de aansluitcapaciteit van het basisapparaat 2000 biedt, ziet u in de tabel.

AansluitcapaciteitBasisapparaat2000Druppelaars/sproeikoppen Aantal Aantal Aantal montage 1 montage 2 montage 31340/8310 Druppelaar 2 l 400 50 10001341 Druppelaar 4 l 200 25 5008343/8311 Seriedruppelaar - 25 5008344 Seriedruppelaar 4 l - 12 2501365 Sproeikop 360° 20 1 161367 Sproeikop 180° 26 1 181368 Sproeikop 90° 32 2 241369 Rotorsproeier 25 1 181370 Vlakke straal sproeikop 30 2 301371 Nevelstraalsproeikop 50 4 501372 Vlakke straal eindsproeikop 30 2 308320 Sproeier kleine oppervlakken 30 - -8321 Sproeier kleine oppervlakken - 4 308360 Zwenksproeier Vario 50 4 - -

Page 19: Prospekt bwt 2011 Netherlands

auto off

5-120 min

handmatigdraaien

x

1-120 min

tot 3 x daags

per uurinstelbaar

Weergave zwakkebatterij

x

1-120 min

tot 3 x daags

in stappen van 1 uur instelbaar

x

Controlemogelijk-heid batterij

Autoon/off

Bespr.duur

Bespr.frequentie

Startbespr.

Sensor-aansluiting

Overig

x

1-180 min

tot 3 x daags

per uurinstelbaar

x

Weergave zwakkebatterij

eenvoudige kaart-leestechniek

kindveilig

x

1 min - 7 h 59 min

tot 3 x daags

vrij instelbaar

x

Weergave batterij-spanning

vrije keuzebesproeiingsdagen

Mogelijkheid: Alleen besproei-ing als grond te droog is

x

1-120 min

tot 2 x daags

na programmering

incl. bodem- vochtigheids- sensor

Weergave zwakkebatterij

Mogelijkheid: Alleen besproei-ing als grond te droog is

AutomatischebesproeiingssetA1020Sensor

Art.nr.1835

WatertimerT1030D

Art.nr.1825

ElektronischewatertimerT1030plus

Art.nr.1860

Besproeiings-computerC1030plusArt.nr.1862

Besproeiings-computerC1060plusArt.nr.1864

Besproeiings-computerC1060solarplus

Art.nr.1866

Watertimer

Art.nr.1169

WatertimerT1030card

Art.nr.1830

Artikel

GARDENA

Automatischberegenen

’s Morgens vroeg een fijne sproeinevel? In de nachtelijke uren een frisse douche? Of automatisch uw tuin laten beregenen als u op vakantie bent? Zegt u het maar. Met de besproeiingbesturing van GARDENA laat u het regenen waar en wanneer u maar wilt.

Een besproeiingscomputer aan de kraan om een bewaterings-sector aan te sturen…Of een grotere installatie met meerdere sectoren… De besproeiingsbesturing van GARDENA doet z’n werk zonder dat u er omkijken naar heeft. Zonder lichtnet en geheel automatisch. Kan het nog makkelijker?

Besproeiingscomputervoor de waterkraan

Programmeerunitenmeerkanaals-besproeiingscomputersvoor grotere besproeiingsinstallaties

x

1 min - 9 h 59 min

tot 6 x daags

vrij instelbaar

x

Weergave batterij-spanning

vrije keuze besproeiingsdagen

Mogelijkheid: Alleen besproei-ing als grond te droog is

gebruik van 6besproeiings-kanalen met automatische waterverdeler,art.nr. 1198

x

1 min - 9 h 59 min

tot 6 x daags

vrij instelbaar

x

Weergave accu-spanning

vrije keuze besproeiingsdagen

energiezuinigesolartechniek

Mogelijkheid: Alleen besproeiing als grond te droog is

gebruik van 6besproeiingskanalen met automatischewaterverdeler,art.nr. 1198

Page 20: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Meerkanaalsbesturing

voor het grotere sproeiwerk

Vanaf nu kunt u achterover-leunen om van uw lievelings-programma te genieten: uw eigen tuin.

Mede mogelijk gemaakt door de automatische besproeiings-computer via direct geprogram-meerde of via de kabel aange-sloten beregeningsventielen.Meerdere beregeningssectoren worden op verschillende tijden van water voorzien. Precies overeenkomstig de behoefte.

Geprogrammeerd tuinplezier

Plaats deze module op het beregeningsventiel (3) en klaar is Kees. Zo kunt u vele bere-geningssectoren aansturen. Draad loos. Helemaal volgens uw wensen.

Een uitkomst voor uw gras, moestuin of broeikas bijvoor-beeld. Ook ideaal als de kraan niet genoeg capaciteit heeft om uw hele tuin tegelijk te besproeien.

GARDENAberegeningsventielenDirectprogrammeerbaar

Daarmee programmeert u uw besproeiing naar keuze. En wel tot zes maal per dag per beregeningsventiel.

U voert de gegevens in de pro-grammeerunit (1) in en met een druk op de knop verzendt u ze naar de besturingsmodule (2).

Page 21: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Meerkanaalsbesturing

voor het grotere sproeiwerk

VentielboxV1enV3Voor ondergrondse inbouw van 1 tot 3 beregeningsven-tielen. Telescoop-schroef-verbinding voor eenvoudige montage dan wel demontage van de ventielen.

Programmeer-unit(1)

VentielboxBeregeningsventiel9V(3)

Besturings-module(2)

Beregeningsventiel9VWerkt op batterij. Energiebesparende elektro-magneetventiel techniek.

Page 22: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Flexibel –

Modulaire aansturing voor meerdere besproeiingssectoren

Meerkanaalsbesproeiings-computer4030en6030Worden binnenhuis of buiten (beschermd tegen (regen)water) gebruikt om 4 resp. 6 beregeningsventielen 24 V aan te sturen.

Bij deze methode worden de 24 V (1) beregeningsventielen via een kabel met een aan de muur bevestigde centrale besproeiingscomputer verbonden. Om gratis regen-water te gebruiken, kan een besproeiingspomp automatisch aan het werk gezet worden.

Uitbreidingsmodule2040Voor uitbreiding van de besproeiingscomputer 4040 modular om zo 2 extra beregenings-ventielen 24 V te kunnen aansturen.

Beregeningsventiel24 VWordt via kabel op een GARDENA meerkanaals-besproeiingscomputer aangesloten.

VerbindingskabelVoor max. 6 berege-ningsventielen 24 V

Pomprelais24VVoor het automatisch laten werken van een pomp in combinatie met een GARDENA besproeiingscomputer.

Meerkanaalsbesproeiings-computer4040modularOp de centrale (2) kunnen max. 4 beregeningsventielen 24 V worden aangesloten.Voor grotere installaties kan de besproeiingscomputer worden uitgebreid met uitbreidings-modules 2040 en zo maximaal 12 beregeningsventielen aansturen. Geschikt voor binnens- en buitenshuis gebruik.

KabelklemmenVoor het vastzetten van de verbindingskabel op ventielbox V1

Page 23: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Flexibel –

Modulaire aansturing voor meerdere besproeiingssectoren

Besproeiingscomputer4040modular(2)

VentielboxBeregeningsventiel24V(1)

Elektronischeregensensor

Accessoires:

GARDENABodemvochtigheidssensor/elektronischeregensensorMeten de vochtigheid en voorkomen of onderbreken het besproeiingsprogramma bij regen of als de grond vochtig genoeg is.

Hiermee optimaliseert u uw besproeiing tijdens uw afwezigheid en bespaart u water.

Te gebruiken in combinatie met de GARDENA besturingsmodule, de meerkanaalsbesproeiings-computers 4030, 6030 en 4040 modular, watertimer T 1030 plus en T 1030 card en de overige besproeiingscomputers.

Page 24: Prospekt bwt 2011 Netherlands

Uwilteeneigenbesproeiingssysteeminuwtuinenweetnietprecieswatudaarvoornodigheeft?Ukunthiervoordeplanningsbrochuregebruiken,dieubijdezefolderaantreft.Hiermeekuntustapvoorstapuwbesproeiingssysteemplannen.

Graaghelpenwijubijuwplanningnogverdermetdevolgendemogelijkheden:- OponzeGARDENAwebsitestaateenbesproeiingsplanner,waarmee

ueenSprinklersysteemopmaatkuntmakenofeenboodschappen-lijstjevooruwMicro-Drip-System.

-UkuntookcontactopnemenmetonzeGARDENAverkoopafdeling,dieupersoonlijkkanadviseren.

Telefoon:0365210011 E-mail:[email protected]

Meer over GARDENAWiltumeerwetenovertuinierenmetGARDENA?Neemdaneenseenkijkjeoponzewebsitewww.gardena.nl.Ukunthierookonzeandereuitgebreidebrochuresinkijkenofdownloaden.

Alles wat u over besproeiings-systemen moet weten

GARDENANederlandB.V.Postbus501761305ADAlmereTelefoonalgemeen: 0365210000Verkoopbinnendienst:0365210011Telefax: 0365210099E-mail: [email protected]

HusqvarnaBelgiumNV/SARetailDivisionLeuvensesteenweg555bus101930ZaventemTel: (02)7209212Fax:(02)7205719E-mail:[email protected]

Foutenenafwijkingeninafbeeldingenenomschrijvingenvoorbehouden!Technischewijzigingen,dieonzeproductenbetermaken,voorbehouden.Opalonzeleveringenzijnonzealgemenevoorwaardenvantoepassing.

Art.nr.47200-13/2010