Prospectus - Divide.MIXmix.divide.nl/files/HC424IOC/documents/Actionlabs-Prospectus-v1-feb-10... ·...

of 84 /84
www.actionlabs.nl Pagina 1 Prospectus

Embed Size (px)

Transcript of Prospectus - Divide.MIXmix.divide.nl/files/HC424IOC/documents/Actionlabs-Prospectus-v1-feb-10... ·...

 • www.actionlabs.nl Pagina 1

  Prospectus

 • www.actionlabs.nl Pagina 3

  Voorwoord Voor u ligt de prospectus van de Actionlabs modules van niveau 1, 2 en 3. Hierin vindt u het moduleoverzicht met de leerdoelen, opbouw, inhoud, gebruikte materialen en prijs van iedere module, alsmede de koppeling met de kerndoelen danwel eindtermen opgesteld door het ministerie van Onderwijs. Na een korte algemene introductie over de uitgangspunten en werkwijze van Actionlabs vindt u per niveau telkens op de linkerpagina het moduleoverzicht en op de rechterpagina de koppeling met de kerndoelen of eindtermen van de betreffende module. Bij elke module wordt aangegeven, voor welk specifiek onderwijstype deze bedoeld is en hoe leerdoelen van de modules gekoppeld zijn aan de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. Tot slot zijn er een aantal publicaties opgenomen van scholen welke reeds met Actionlabs werken. Ik nodig u graag uit een bezoek te brengen aan een Actionlabs bij u in de buurt, uiteraard kom ik ook graag bij u langs om de specifieke mogelijkheden van Actionlabs te laten zien. Hoe uitgebreid mogelijk wij deze prospectus hebben proberen samen te stellen, het geeft slechts een beperkt beeld wat Actionlabs precies inhoud, je moet het zien, horen, proeven, ruiken, voelen, oftewel ontdekken…Actionlabs, leer ‘t ontdekken! Randy Jansen Relatiemanager Actionlabs [email protected] 070 337 83 63

 • Niveau 2 Audiocommunicatie Bouwkunde CAD Computer Graphics en Animatie Digitale muziek Elektriciteit en Elektronica Gezondheid en Conditie Informatietechnologie Lasertechnologie Mechanische techniek Onderzoek & Ontwikkeling Procesindustrie Video Productie

  Niveau 3 Alternatieve Energie Biotechnologie Materialenkennis Milieutechnologie Multimedia Productie Robots &

  Niveau 1 Experimenteren in de Keuken Ken Jezelf Klussen in Huis Koop Wijzer Mode Plannen & Organiseren Reizen en Kaartlezen Rekenen in de Keuken Vrienden voor altijd Wereldfamilies Zeg nou zelf! Zorgen voor Kinderen

 • www.actionlabs.nl Pagina 5

  Inhoudsopgave Actionlabs: ontdekkend leren, leer het ontdekken! .............................................................. 7

  Moduleoverzicht niveau 1.................................................................................................... 9 Experimenteren in de Keuken (EK) ..........................................................................................10 Ken Jezelf (KJ) .....................................................................................................................12 Klussen in huis (KH) ..............................................................................................................14 Koop Wijzer (KW) .................................................................................................................16 Mode (MO)...........................................................................................................................18 Plannen & Organiseren (PO) ...................................................................................................20 Reizen en Kaartlezen (RE) ......................................................................................................22 Rekenen in de Keuken (RK) ....................................................................................................24 Vrienden voor altijd (VA)........................................................................................................26 Wereldfamilies (WF) ..............................................................................................................28 Zeg nou zelf! (ZZ).................................................................................................................30 Zorgen voor Kinderen (ZK).....................................................................................................32

  Moduleoverzicht niveau 2...................................................................................................35 Audio Communicatie (AC) ......................................................................................................36 Bouwkunde (BK)...................................................................................................................38 CAD (Computer Aided Design) ................................................................................................40 Computer Graphics & Animatie (CG) ........................................................................................42 Digitale Muziek (DM) .............................................................................................................44 Elektriciteit en Elektronica (EE) ...............................................................................................46 Gezondheid & Conditie (GC) ...................................................................................................48 Informatietechnologie (IT)......................................................................................................50 Lasertechnologie (LT) ............................................................................................................52 Mechanische Techniek (MT) ....................................................................................................54 Onderzoek & Ontwikkeling (OO)..............................................................................................56 Procesindustrie (PI)...............................................................................................................58 Videoproductie (VP)...............................................................................................................60

  Moduleoverzicht niveau 3...................................................................................................63 Alternatieve Energie (AE) .......................................................................................................64 Biotechnologie (BT) ...............................................................................................................66 Materialenkennis (MK) ...........................................................................................................68 Milieutechnologie (MT)...........................................................................................................70 Multimedia Productie (MP)......................................................................................................72 Robots en Automatisering (RA) ...............................................................................................74

  Actionlabs in de media .......................................................................................................77

 • Pagina 6 www.actionlabs.nl

  Figuur 1: Actionlabs op het Corbulo College te Voorburg.

  Figuur 2: Actionlabs op het Corbulo College te voorburg.

 • www.actionlabs.nl Pagina 7

  interactief, dynamisch, modulair, competentiegericht, vakoverschrijdend, stimulerend

  Actionlabs: ontdekkend leren, leer het ontdekken! Wat is het? Actionlabs is een vernieuwende competentiegerichte onderwijsmethode, die op een uitdagende manier theoretische kennis koppelt aan de praktische uitvoering, in de klas. Deze “Actionlabs-klas” wordt daardoor een leer- en oefenomgeving, waarin leerlingen in teams werken aan thematisch opgebouwde modules en op zoek gaan naar creatieve en praktische uitwerkingen van eigentijdse (technische) opdrachten. Actionlabs koppelt daarmee de ontwikkeling van (technologische) kennis, vaardigheden en houding direct aan de actuele belevingswereld van de leerlingen, zowel door de aangeboden onderwerpen als door de gekozen werkvorm. Actionlabs biedt een doorlopende leerlijn vanaf de bovenbouw basisonderwijs tot en met het HBO. • 31 Nederlandstalige + 4 Engelstalige modules; • thematische opbouw, grote variatie in onderwerpen; • ECMS: leerling management systeem; • web-community: het netwerk voor Actionlabs-scholen. Via de “Actionlabs Community” (webforum) kunnen docenten met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Dit is ook de plek waar de laatste nieuwe versie van het complete curriculum (handboeken, handleidingen, internet en video opdrachten) is te downloaden, zodat u altijd toegang tot de meest actuele versie heeft. Met het Nederlandstalige web-based Leerling Management Systeem “ECMS“ beheert de docent real-time op elke pc met internet zijn of haar Actionlabs-klas. Planning, beoordeling, rapportage, digitaal portfolio, rooster en rotatie systemen, het zit er allemaal standaard in, alsmede voortgangstoetsen, eindtoetsen, tussentijdse opdrachten, kijkvragen, praktijkopdrachten en administratieve taken.

  Voor wie? Actionlabs kent vier verschillende niveaus, bestemd voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, in de onder- en bovenbouw VMBO, HAVO/VWO, MBO tot en met het HBO. Met de stijging van het niveau neemt de duur, diepgang en omvang van de modules toe. Niveau 1 (vanaf bovenbouw basisonderwijs) schenkt bovendien in de onderwerpen en werkwijze ruim aandacht aan sociaal-emotionele aspecten. • doorlopende leerlijn; • 4 niveaus: van “de bouwstenen van techniek” tot en met complexe technische problemen. Hoe werkt het? Actionlabs breekt met de traditie van frontaal onderwijs en kent een even simpele als doeltreffende werkwijze: theorie direct aan praktijk koppelen, waarbij de leerlingen door de gekozen werkvorm spelenderwijs kennis, (sociale) vaardigheden en houding ontwikkelen. • compact interactief aanbod van theorie, directe toepassing door praktische opdrachten; • leerlingen werken zelfstandig én samen, in twee- of viertallen; • afzonderlijke leerdoelen per module; • aansluiting op kerndoelen en eindtermen; • ontwikkeling van vakoverschrijdende kennis en vaardigheden; • (leren door) denken en doen, bedenken en direct uitvoeren, dus veel doen, echt doen!

  Actionlabs: haal meer uit uw leerlingen!

 • Pagina 8 www.actionlabs.nl

  Figuur 3: Actionlabs op Shri Vishnu.

  Figuur 4: Actionlabs op de Springbok.

  Figuur 5: Actionlabs op de Shri Vishnu.

  Figuur 6: Actionlabs op de Springbok.

 • www.actionlabs.nl Pagina 9

  Moduleoverzicht niveau 1

  interactief, dynamisch, modulair, competentiegericht, vakoverschrijdend, stimulerend

  Ontdekkend leren, leer het ontdekken!

  Niveau 1 Experimenteren in de keuken Ken jezelf Klussen in huis Koop wijzer Mode Plannen en organiseren Reizen en kaartlezen Rekenen in de keuken Vrienden voor altijd Wereldfamilies Zeg nou zelf! Zorgen voor kinderen

 • Pagina 10 www.actionlabs.nl

  Experimenteren in de Keuken (EK) Moduleoverzicht

  De module Experimenteren in de Keuken maakt onderdeel uit van Actionlabs, niveau 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en verschillende niveaus binnen het voortgezet onderwijs (w.o. onderbouw VMBO). De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Experimenteren in de Keuken:

  • Bekijken wat koken eigenlijk is en op welke 3 manieren je voedsel kunt verwarmen. • Het verwerven van kennis en inzicht in de werking van water en in de rol van water bij de

  bereiding van voedsel, w.o. het kookpunt; • Het leren werken met de magnetron, w.o. het verband tussen tijd en vermogen en de

  veiligheidsaspecten. • Het projectmatig leren werken: recept uitvoeren.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Keukengereedschappen Leesopdracht Welk gereedschap ga je

  gebruiken? Project

  Dag 2 Het kookpunt van water Experiment Wat is een oplossing? Experiment We maken mayonaise Experiment Dag 3 We maken pikante eieren Experiment Koken met de magnetron Internet Dag 4 Het bedienen van de magnetron Experiment Koken met de magnetron Dag 5 Verschillen tussen een gewone

  oven en de magnetron

  De module Experimenteren in de Keuken werkt met o.a.: de module software, externe software, module handboek, elektronisch logboek, elektronische thermometer, elektronische kookwekker, maatbekers, eierprikker, pannen- lappen, onderzetter, bakje met deksel, garde, schuimspaan, bestek, sportdrankpoeder, ovenwanten, keukenmachine, keukenweegschaal, schrobborstel, aardappelschilmesje, aluminiumfolie, ovenvaste schalen, draagbare elektrische kookplaat, eieren, mosterd, citroensap, slaolie, melk, aardappelen spek, boter, bieslook, ui geraspte kaas, chilipoeder, ketchup, zout, paprikapoeder. De module Experimenteren in de Keuken kost: € 2.750,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 11

  Experimenteren in de keuken Koppeling kerndoelen

  Koppeling Experimenteren in de Keuken met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen (4).

  Rekenen/wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen • De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken (23). • De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en

  redeneringen helder weer te geven (24). Rekenen/wiskunde, Getallen en bewerkingen

  • De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen (26).

  Rekenen/wiskunde, Meten en meetkunde • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld,

  lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur (33). Oriëntatie op jezelf en de wereld, Natuur en techniek

  • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur (42).

  Koppeling Experimenteren in de Keuken met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (6). • De leerling leert een mondelinge presentatie te geven (7). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en natuur

  • De leerling leert werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie (32).

  • De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken (33).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, werken, uitgaan) positief kan beïnvloeden (35).

 • Pagina 12 www.actionlabs.nl

  Ken Jezelf (KJ) Moduleoverzicht

  De module Ken Jezelf maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Ken Jezelf:

  • Kennis maken met de verschillende kanten van de eigen persoonlijkheid. • Het herkennen van de effecten van een positief en een negatief zelfbeeld; • Hoe een negatief zelfbeeld kan veranderen in een positief zelfbeeld; • Het herkennen en benoemen van goede en slechte “karaktereigenschappen” • De held als positief rolmodel; • Het stellen van korte termijndoelen om lange termijndoelen te kunnen bereiken.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Geef jezelf een cijfer: het eigen zelfbeeld. Behandel anderen met respect Persoonlijke ontwikkeling I

  Project Video Computerprogramma

  Dag 2 Persoonlijke ontwikkeling II Ben ik dat? Karaktereigenschappen.

  Computerprogramma Project

  Dag 3 Doelen voor de korte en lange termijn Ben ik dat? Doelen voor de korte en langere termijn II

  Computerprogramma Schrijfoefening

  Dag 4 Helden Karaktereigenschappen

  Video Project

  Dag 5 Op zoek naar helden Ben ik dat? Gemeenschappelijk karaktereigenschappen. Helden

  Internet Lezen Schrijfoefening Schrijfopdracht

  De module Ken Jezelf werkt met o.a.: Module software, elektronisch logboek, internet, videomateriaal, karton, lijm, schaar, tijdschriften, boek “Hoe overleef ik mezelf?” De module Ken Jezelf kost: € 1.500,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 13

  Ken jezelf Koppeling kerndoelen

  Koppeling Ken Jezelf met kerndoelen primair onderwijs: Oriëntatie op jezelf en op de wereld / Mens en Samenleving

  • De leerling leert zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van hemzelf en anderen (34).

  • De leerling leert zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (35).

  • De leerlingen leert zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (37).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Tijd

  • 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen; televisie en computer (52).

  Koppeling Ken Jezelf met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (6). • De leerling leert een mondelinge presentatie te geven (7). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en natuur

  • De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen (34).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en maatschappij • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en

  levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen (43).

 • Pagina 14 www.actionlabs.nl

  Klussen in huis (KH) Moduleoverzicht

  De module Klussen in huis maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs (w.o. onderbouw VMBO). De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Klussen in huis:

  • Het beschrijven en toepassen van je huis als veilige leefomgeving; • Het leren lezen van energielabels, het berekenen van verbruik en kosten van verschillende

  elektrische apparaten; • Het leren lezen, opvolgen van handleidingen, procedures en geschreven instructies. • Het repareren van apparaten en gereedschappen; • Het leren handelen in verschillende soorten noodsituaties; • Het toepassen van brandveiligheid;

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Een veiligheidssymbool als waarschuwing voor kleine kinderen ontwerpen

  Project

  Dag 2 Brandbare stoffen: test de materialen Experiment Dag 2 Een rookmelder testen Experiment Dag 2 Voorbereid zijn op noodsituaties: de

  overlevingskaart Project

  Dag 3 Elektriciteit: bereken het verbruik Project Dag 3 Elektriciteitsverbruik Internet Dag 4 Klussen in huis, reparaties Computer Dag 5 De kraan lekt: repareer hem zelf! Project Dag 5 Onderhoud in huis Toets / Schrijfopdracht

  De module Klussen in huis werkt met o.a.: module software, elektronisch logboek, internet, externe software, externe instructie, cd-rom, brandblusser, standaard voor brandtest, stalen bak, gereedschapskist, plastic doosje met reserve- onderdelen, schroevendraaiers, aansteker, lapjes wol, katoen en nylon, leren handschoenen, veiligheidsbril, stopwatch, rookmelder, wekker, keukengootsteen, moersleutels, tangen, spuitbus met rookspray, overlevingspakket. De module Klussen in huis kost € 2.750,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 15

  Klussen in huis Koppeling kerndoelen

  Koppeling Klussen in huis met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerling leert informatie te achterhalen uit informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen (4).

  • De leerling leert naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (5).

  Rekenen/Wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen • De leerling leert praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen

  helder weer te geven (24). Rekenen/Wiskunde, Getallen en bewerkingen

  • De leerling leert structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen (26).

  Koppeling Klussen in huis met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (6). • De leerling leert een mondelinge presentatie te geven (7). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Wiskunde

  • De leerling leert - zowel alleen als in samenwerking met anderen - in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen (20).

  Mens en maatschappij • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen

  omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

 • Pagina 16 www.actionlabs.nl

  Koop Wijzer (KW) Moduleoverzicht

  De module Koop Wijzer maakt onderdeel uit van Actionlabs, niveau 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en verschillende niveaus binnen het voortgezet onderwijs (w.o. onder- en bovenbouw VMBO). De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Koop Wijzer: • Het herkennen en benoemen van reclame: de locatie en soorten media; • Het herkennen van reclametechnieken en het leren van de belangrijkste termen; • Het leren toepassen van emotionele en rationele aandachttrekkers; • Het herkennen van keurmerken, onbelangrijke zaken en verstopte boodschappen in reclame; • Het ontwerpen en maken van een pagina grote advertentie in een tijdschrift; • Het onderzoeken van de relatie tussen consumptie- en koopgedrag in een maatschappij; De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Wat is de boodschap van de advertentie? Producten, diensten

  en informatie. Welke media zijn er? Wat zijn hun voor- en nadelen? Het reclamebureau: koop zelf media in.

  Project Rollenspel

  Dag 2 Herken de emotionele aandachttrekker in advertenties De Heerlijke Hap-Reep: schrijf een advertentie voor hetzelfde product en twee verschillende doelgroepen!

  Project Project

  Dag 3 Welke feiten zijn belangrijk: wat is de waarheid in advertenties?

  Project

  Goedgekeurd: de Keuringsdienst van Waren De promotie van een product en misleidende reclame

  Video Project

  Dag 4 Ontwerp een brochure m.b.v. MS Publisher Project Dag 5 Wat is koopgedrag?

  Toets Internet Schrijfopdracht

  De module Koop Wijzer werkt met o.a.: De module software, module handboek, externe software (MS Publisher), internet, rekenmachine verschillende tijdschriften, elektronisch logboek, “Onze Reclamestrategie”. De module Koop Wijzer kost: € 1.350,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 17

  Koop wijzer Koppeling kerndoelen

  Koppeling Koop Wijzer met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Mondeling taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven (1).

  • De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (mondeling) (3).

  Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder

  schema's, tabellen en digitale bronnen (4). • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals:

  informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (schriftelijk) (5). Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

  • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (35).

  Koppeling Koop Wijzer met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). • De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op

  grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten (10).

  Mens en maatschappij • De leerling leert in eigen

  ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

 • Pagina 18 www.actionlabs.nl

  Mode (MO) Moduleoverzicht

  De module Mode maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs (w.o. onder- en bovenbouw VMBO). De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Mode: • Kennis van/inzicht in de terminologie bij ontwerpen, maken en verkopen van mode; • Bekijken wat belangrijk is bij het kiezen van kleding, wat mensen willen zeggen door voor bepaalde

  kleding te kiezen en hoe kleding kan voldoen aan onze lichamelijke, psychologische en sociale wensen.

  • Onderzoeken hoe bepaalde modebeelden telkens na een tijdje weer terugkomen in de zogenaamde mode-cyclus.

  • Onderzoeken hoe kleding van invloed kan zijn op iemands eigenwaarde en persoonlijkheid, of het al dan niet willen horen bij een groep.

  • Het toepassen van technieken om twee nieuwe modestijlen te ontwikkelen voor tieners. • Het ontwerpen van een opdruk voor op een eigen T-shirt waarbij een ieder zijn of haar eigen stijl

  naar voren laat komen; De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Mode door de eeuwen heen Lees- en schrijfopdracht Mode, rages en “classics”: 1920-2000 Video / experiment Dag 2 Modeportaal, informatie over mode

  Modebeeld. Wat is het modebeeld van nu? Internet Lezen

  Dag 3 Experimenteren met ontwerpen van mode Aanpassing aan de groep of jezelf blijven?

  Computer

  Dag 4 Maak je eigen ontwerp Experiment Dag 5 Aanpassing aan de groep of jezelf blijven?

  (Vervolg) Computer

  Kritisch schrijven Schrijfopdracht De module Mode werkt met o.a.: Module software, externe software (Micrografx Draw), module handboek, elektronisch logboek De module Mode kost: € 1.800,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 19

  Mode Koppeling kerndoelen

  Koppeling Mode met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen (4)

  Nederlands, Taalbeschouwing, waaronder strategieën • De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor

  hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken (12).

  Kunstzinnige oriëntatie • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en

  ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (54). • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel

  erfgoed (56). Koppeling Mode met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert een mondelinge presentatie te geven (7). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en natuur

  • De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen (34).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en maatschappij • De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen

  of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (40).

  Kunst en cultuur • De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van

  verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen (48).

  Bewegen en sport • De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening te oriënteren op veel

  verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen (53).

  • De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen (55).

  • De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen (57).

 • Pagina 20 www.actionlabs.nl

  Plannen & Organiseren (PO) Moduleoverzicht

  De module Plannen & Organiseren maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs (w.o. onderbouw VMBO). De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Plannen & Organiseren:

  • Het leren indelen van tijd om resultaatgericht te werken; • Het opstellen van een taakschema en het netjes houden van de eigen werkplek; • Het uitzoeken wat belangrijk is bij plannen en organiseren; • Het leren indelen van eigen studieruimte; • Het belang van een goede indeling van de studieruimte; • Het leren ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid, thuis en op school.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Een overzichtelijke agenda op school, thuis en op je

  werk Het weekbudget; een financiële planning

  Project Computer

  Dag 2 Een planning maken Project Dringend of belangrijk, wat is het verschil? Project Denken met je linker- of rechterhersenhelft? Project Dag 3 Beschrijf je huiswerkplek Schrijfopdracht Een organiseerdoos ontwerpen: een eigen hulpmiddel. Project De organiseerdoos maken Project Dag 4 Je werkplek in de toekomst en gebruik van de

  organiseerdoos. Schrijfopdracht

  Dag 5 Interieurontwerp. Internet Het kantoor van de toekomst: vijf belangrijke

  onderdelen Schrijfopdracht

  Planning en organisatie. Toets / Schrijfopdracht

  De module Plannen & Organiseren werkt met o.a.: module software, elektronisch logboek, externe software, internet, stanleymes, lijmpistool, snijmat, schaar, tape, viltstiften, lijmstiften, kartonnen doos met gaatjes, kartonnen kokers, grote paperclips, punaises, glitters, papier, kralen, plakplastic schuimplastic, klemmen, perforator, liniaal papieren versiering, stukjes behang, nietmachine De module Plannen & Organiseren kost € 1.850,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 21

  Plannen & organiseren Koppeling kerndoelen

  Koppeling Plannen & Organiseren met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen (4).

  Rekenen/wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen • De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en

  redeneringen helder weer te geven (24). Rekenen/wiskunde, Getallen en bewerkingen

  • De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen (26).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als

  consument (35). Kunstzinnige oriëntatie

  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (55). Koppeling Plannen & Organiseren met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en natuur

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en maatschappij • De leerling leert in eigen ervaringen

  en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

  Bewegen en sport • De leerling leert door middel van

  uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit te breiden (54).

  • De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen (57).

 • Pagina 22 www.actionlabs.nl

  Reizen en Kaartlezen (RE) Moduleoverzicht

  De module Reizen & Kaartlezen maakt onderdeel uit van Actionlabs niveau 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Reizen & Kaartlezen:

  • Het leren en toepassen van aardrijkskundige “reis”-termen; • Het herkennen van tijdzones, klimaten en toeristische trekpleisters in verschillende gebieden in

  Europa; • Het begrijpen en kunnen verklaren van de legenda en schaal van een kaart; • Het ontwikkelen van vaardigheden in kaartlezen om iemand de weg uit te leggen; • Het leren maken van een reisplan voor een reis naar een (zelf) gekozen bestemming; • Het kennen en begrijpen van de termen toerisme, cartografie, tijdsplanning, door het maken

  van een reclamefolder voor een dagtocht met de klas. De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Lengtecirkels en Breedtecirkels

  Tijdzones Lengte- en breedtegraden en de interactieve atlas

  Project Internet Project

  Dag 2 Hoe kom ik daar? Elkaar de weg wijzen. Kaartlezen (1) Wegenatlassen en stadsplattegronden

  Rollenspel Project

  Dag 3 Een bezoek aan Den Haag. Van straat tot straat : zoek de interessante plekken. Afstanden meten.

  Leesopdracht Project Project

  Dag 4 Het Museon Musea verkennen Een reisplan opstellen

  Leesopdracht Schrijfopdracht Project

  Dag 5 De Schooltrip Specialist: de eigen excursie Reizen en kaartlezen: historische plaatsen

  Project Toets / Schrijfopdracht

  De module Reizen & Kaartlezen werkt met o.a.: module software, elektronisch logboek, Bosatlas, ANWB Wegenatlas Europa, Kidsgids Den Haag stadsplattegrond Den Haag, internet, externe software De module Reizen & Kaartlezen kost € 1.450,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 23

  Reizen & Kaartlezen Koppeling kerndoelen

  Koppeling Reizen & Kaartlezen met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, taalbeschouwing, waaronder strategieën

  • De leerling verwerft een adequate woordenschat en ontwikkelen strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken (12).

  Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerling leert informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen (4).

  • De leerling leert naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (schriftelijk)(5).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Ruimte

  • De leerling leer over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, over klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren (49).

  • De leerling leert omgaan met kaart en atlas, beheerst de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelt een eigentijds geografisch wereldbeeld (50).

  Koppeling Reizen & Kaartlezen met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en maatschappij

  • De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden (41).

  Bewegen en sport

  • De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor elkaar (56).

  • De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen (57).

 • Pagina 24 www.actionlabs.nl

  Rekenen in de Keuken (RK) Moduleoverzicht

  De module Rekenen in de Keuken maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Rekenen in de Keuken:

  • Het leren voorkomen van ongelukken in de keuken; • Het afmeten en afwegen van ingrediënten volgens vaste methodes (vaste en vloeibare stoffen); • Het aanpassen van de hoeveelheden in een standaardrecept voor een groter of kleiner aantal

  porties; • Zelf een gerecht maken, aan de hand van een recept; • Het leren inzien van het belang van samenwerking in de voedingssector, en kennismaking met

  kostenbeheersing; • Het opbouwen en samenstellen van een standaardrecept;

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Veiligheid in de keuken Video Dag 2 Hoe moet je een recept lezen?

  Meten is weten: afwegen en afmeten Hoe belangrijk is het om precies af te meten?

  Leesopdracht Experiment Experiment

  Dag 3 Appelflappen: de voorbereiding Experiment Dag 4 Appelflappen: het bakken

  Hoeveelheden omrekenen Experiment Project

  Dag 5 Kosten berekenen Werken in de voedingssector Kostenbewaking in restaurants

  Project Internet Toets / Schrijfopdracht

  De module Rekenen in de Keuken werkt met o.a.: Module software, videomateriaal, elektronisch logboek, kookboek, keukenbestek en keuken- gerei, maatbekers, puddingschaaltjes, deegroller, appelboor, bloem, kristalsuiker, bruine suiker, boter, Internet, water vanillesuiker, eieren, bakpapier, zeef, spatels, eetlepel– keukenweegschaal, vetvrij papier, snijplank, mengkommen, schilmesje, vorken, appels, kaneel, bakpoeder, keukenmachine. De module Rekenen in de Keuken kost € 2.850,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 25

  Rekenen in de keuken Koppeling kerndoelen

  Koppeling Rekenen in de Keuken met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen (4).

  Rekenen/wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen • De leerling leert praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen

  helder weer te geven (24). Rekenen/wiskunde, Getallen en bewerkingen

  • De leerling leert structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen (26).

  Rekenen/wiskunde, Meten en meetkunde • De leerling leert meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte,

  omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur (33) Koppeling Rekenen in de Keuken met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (6). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Wiskunde

  • De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen (20).

  • De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metrieke stelsel, en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen (24).

  Mens en maatschappij • De leerling leert in eigen

  ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

 • Pagina 26 www.actionlabs.nl

  Vrienden voor altijd (VA) Moduleoverzicht

  Vrienden voor Altijd maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Vrienden voor Altijd:

  • Het kunnen beschrijven waaruit een gezonde, waardevolle relatie bestaat; • Het leren herkennen van positieve en negatieve karaktertrekken van leeftijdsgenoten; • Het (verder) verbeteren van een relatie; • Het beschrijven en verklaren van lichaamstaal; • Het leren weerstand te bieden aan negatieve druk van leeftijdsgenoten; • Het leren hoe normen te ontwikkelen voor gedrag tegenover familieleden, collega's en mensen

  in het algemeen. De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Geef je vriendschap een cijfer!

  Hoe weet je of iemand een goede vriend is? Jouw vriendenkring: verschillende niveaus van vriendschappen.

  Project werken Schrijfopdracht Schrijfopdracht

  Dag 2 Vertrouwen Inlevingsvermogen Wees jezelf: kom voor jezelf op! Assertiviteitstechnieken

  Rollenspel Rollenspel Video

  Dag 3 Luisteren: het belang van goed kunnen luisteren Communiceren : hoe communiceer ik zelf? Met ‘ik’ gaat het beter dan met ‘jij’: hoe vertel ik het? Karakter

  Rollenspel Project Leesopdracht Rollenspel

  Dag 4 Lichaamstaal Het begrijpen van lichaamstaal

  Internet Video

  Dag 5 Non-verbale communicatie Luistervaardigheid

  Internet Schrijfopdracht en toets

  De module Vrienden voor Altijd werkt met o.a.: module software, elektronisch logboek, videomateriaal, dominospel, internet het boek “Vriendschapsbandjes”, breikatoen, veiligheidsspelden, een schaar, een lange reep stof De module Vrienden voor Altijd kost: € 1.600,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 27

  Vrienden voor altijd Koppeling kerndoelen

  Koppeling Vrienden voor Altijd met kerndoelen basisonderwijs: Oriëntatie op jezelf en op de wereld, mens en samenleving

  • De leerling leert zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (34).

  • De leerling leert zich te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (35).

  • De leerling leert zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (37).

  Koppeling Vrienden voor Altijd met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert een mondelinge presentatie te geven (7). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en Natuur

  • De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen (34).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de

  veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en Maatschappij

  • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen (43).

 • Pagina 28 www.actionlabs.nl

  Wereldfamilies (WF) Moduleoverzicht

  De module Wereldfamilies maakt onderdeel uit van Actionlabs en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en de onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Wereldfamilies:

  • Het herkennen en voorkomen van zinloos geweld; • Kennis en inzicht ontwikkelen van/in verschillende gezinsvormen en families; • Het ontwikkelen van de behoeftepiramide van Maslow: wat is belangrijk en wat is leuk; • Het inzien van invloed op gedrag, karakter, verwachtingen en plaats in de maatschappij; • Het leren omgaan met tegenslagen; • Het leren communiceren met ouders, verzorgers, broers en zusters en andere familieleden;

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Wat kost een maaltijd in een ander land? Project Dag 2 De behoeftepiramide van Maslow, hier en elders.

  De culturele verscheidenheid. Geboortevolgorde: de plaats in het eigen gezin.

  Leesopdracht Video Schrijfopdracht

  Dag 3 Teamwerk binnen het gezin. Het ontwerpen van een wenskaart als blijk van genegenheid of waardering

  Leesopdracht Project

  Dag 4 Geweld in het gezin. Problemen in het gezin oplossen.

  Video Rollenspel

  Dag 5 Het gezin en maatschappelijke dienstverlening. Vrijwilligerswerk: in dienst van de gemeenschap. De leerlingen maken een toets en een schrijfopdracht over de communicatie binnen het eigen gezin.

  Internet Project Schrijfopdracht en toets

  De module Wereldfamilies werkt met o.a.: Module software, elektronisch logboek, Externe software (Microsoft Publisher), Internet, videomateriaal de ANWB Jeugdatlas, het boek “Familie in de hele wereld”.

  De module Wereldfamilies kost: € 1.450,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 29

  Wereldfamilies Koppeling kerndoelen

  Koppeling Wereldfamilies met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Mondeling taalonderwijs

  • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren (2).

  • De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (3).

  Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder

  schema's, tabellen en digitale bronnen (4). Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

  • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (34).

  • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (35).

  • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (37).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Ruimte • De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in

  omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika (47).

  Koppeling Wereldfamilies met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op

  grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten (10).

  Mens en Natuur • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de

  veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en Maatschappij • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en

  levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen (43).

 • Pagina 30 www.actionlabs.nl

  Zeg nou zelf! (ZZ) Moduleoverzicht

  De module Zeg nou Zelf! Zeg maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Zeg nou Zelf!:

  • Het leren ontwikkelen van kennis van en inzicht in verschillende in karakters; • Het leren verbanden leggen tussen verschillen in karakters; • Het leren ontstaan van boosheid en het behoud van een goede relatie; • Het leren omgaan met en oplossen van conflicten; • Het ontwikkelen van een voorlichtingsfolder met oorzaken en gevolgen van geweld onder

  jongeren;

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 De eigen persoonlijkheid Probleem oplossen Een goede persoonlijkheid Experiment Het oplossen van conflicten Rollenspel / Experiment Dag 2 De snelle uitweg Video / Project Wat zijn de feiten? Computer / Probleem oplossen Waar gaat het eigenlijk over? Experiment Oplossingen zoeken Probleem oplossen /

  Samenwerken Woordzoeker Probleem oplossen Compromissen en onderhandelen Project Dag 3 Als je gepest wordt of mishandeld Internet Jouw woedemeter Schrijfopdracht / Experiment De rechten van een kind Internet Dag 4 Brochure: Voorkomen van geweld Project Dag 5 Brochure: Voorkomen van geweld, vervolg 1 Kritisch schrijven Schrijfopdracht De module Zeg nou Zelf! werkt met o.a.: Module software, externe software (MS Publisher), module handboek, elektronisch logboek, vragenlijst (Jongeren Persoonlijkheid Profiel /Hartman), de teamgenoot, videomateriaal, beeldmateriaal, papier, stiften, internet. De module Zeg nou Zelf kost € 1.450,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 31

  Zeg nou zelf! Koppeling kerndoelen

  Koppeling Zeg nou Zelf! met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Mondeling taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (3).

  Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder

  schema's, tabellen en digitale bronnen (4). • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals:

  informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (5). Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving

  • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (34).

  • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument (35).

  • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (37).

  Koppeling Zeg nou Zelf! met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Mens en Natuur

  • De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen (34).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en Maatschappij • De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en

  verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (36).

  • De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (39).

 • Pagina 32 www.actionlabs.nl

  Zorgen voor Kinderen (ZK) Moduleoverzicht

  De module Zorgen voor Kinderen maakt onderdeel uit van Actionlabs 1 en is bestemd voor de bovenbouw basisonderwijs en onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs. De module kent een 5-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Zorgen voor Kinderen:

  • Het oefenen van verzorgende vaardigheden met behulp van levensechte poppen; • Het herkennen van gevaren voor kleine kinderen en het voorkomen van ongelukken; • Het beschrijven en leren toepassen van veiligheidshulpmiddelen; • Het beschrijven van de taken en verantwoordelijkheden van een kinderverzorger; • Het opstellen van een CV voor een specifiek baantje; • Het berekenen van het loon op basis van gewerkte uren.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen:

  Dag 1 Kun jij omgaan met een huilende baby?

  Ben ik klaar voor een baantje als kinderverzorger? Tips voor als je gaat oppassen.

  Experiment Project Leesopdracht

  Dag 2 Verantwoordelijkheden in de kinderverzorging Video + Schrijfopdracht Dag 3 Veiligheidshulpmiddelen.

  Veiligheid in huis. Een rookmelder testen.

  Project Video Experiment

  Dag 4 Hoe vind je een oppasbaantje? Leesopdracht Je loon berekenen Project Je CV schrijven Schrijfopdracht Dag 5 Vergiftiging Internet Alarmnummers en Toets Project Schrijfopdracht en toets

  De module Zorgen voor Kinderen werkt met o.a.: module software, geautomatiseerde poppen, elektronisch logboek, wekker, videofilms, afbeelding van een huis met 24 kaartjes met plaatjes erin, de brochure gevaarlijke stoffen, internet, telefoonboek, de gifkaart. De module Zorgen voor Kinderen kost € 2.700,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 33

  Zorgen voor kinderen Koppeling kerndoelen

  Koppeling Zorgen voor Kinderen met kerndoelen basisonderwijs: Nederlands, Schriftelijk taalonderwijs

  • De leerling leert naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (5).

  Rekenen/wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen • De leerling leert praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen

  helder weer te geven (24). Rekenen/wiskunde, Getallen en bewerkingen

  • De leerling leert structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen (26).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en maatschappij • De leerling leert zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en

  anderen (34). • De leerling leert zich te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument

  (35). Koppeling Zorgen voor Kinderen met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te

  bereiden en uit te voeren (9). Wiskunde

  • De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen (20).

  Mens en Natuur • De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische

  producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken(33).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en Maatschappij • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes

  op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

  Bewegen en sport • De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen

  (55). • De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en

  samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen (57). • De leerling leert de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren

  (58).

 • Pagina 34 www.actionlabs.nl

  Figuur 6: Actionlabs op Mr. Schaberg.

  Figuur 7: Actionlabs op de Springbok.

  Figuur 8: Actionlabs op de Springbok.

  Figuur 9: Actionlabs op de Westhage.

 • Pagina 35 www.actionlabs.nl

  Moduleoverzicht niveau 2

  interactief, dynamisch, modulair, competentiegericht, vakoverschrijdend, stimulerend

  Ontdekkend leren, leer het ontdekken!

  Niveau 2 Audiocommunicatie Bouwkunde CAD Computer Graphics en Animatie Digitale muziek Elektriciteit en Elektronica Gezondheid en Conditie Informatietechnologie Lasertechnologie Mechanische techniek Onderzoek & Ontwikkeling Procesindustrie Video Productie

 • Pagina 36 www.actionlabs.nl

  Audio Communicatie (AC) Moduleoverzicht

  De module Audio Communicatie maakt onderdeel uit van Actionlabs 2 en is bestemd voor bovenbouw basisonderwijs, VMBO, onderbouw HAVO VWO en ROC BOL 1&2. De module kent een 10-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Audiocommunicatie:

  • Het (leren) beschrijven van de verschillende manieren van communiceren; • Het radiostation, radiocommercials, opnames en personeel: hoe zit dat in elkaar? • Het (her)kennen van AM, FM, analoog, digitaal en relevante natuurkundige wetten; • Inzicht in de geschiedenis van radio- en telecommunicatie; • Gesproken tekst en verschillende muziekbronnen: zelf opnemen en bewerken; • De eigen demotape: zelf ontwerpen, ontwikkelen en produceren.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Zo werkt het: de technologie van audio

  communicatie Radio

  computer internet

  Dag 2 Geluidshinder en geluidsbewerking Het weer

  video, schrijfopdracht, internet

  Dag 3 Het nieuws internet Dag 4 Apparatuur : geluidsapparatuur: bediening

  en toepassing video / project

  Dag 5 Het radiostation, de analyse van radioreclame

  schrijfopdracht, project

  Dag 6 Het schrijven van een reclamespot / neem je eigen geluid op

  schrijfopdracht, computer

  Dag 7, 8, 9 en 10

  Ontwerpopdracht project

  Dag 10 Verslag over de radio schrijfopdracht De module Audio Communicatie werkt met o.a.: Module software, externe software, DJ cd 200 cd spelers, mixer, microfoon, elektronisch logboek, internet, video muziek-cd’s, koptelefoons. De module Audio Communicatie kost € 4.250,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 37

  Audiocommunicatie Koppeling kerndoelen

  Koppeling Audiocommunicatie met kerndoelen primair onderwijs: Nederlands, Mondeling taalonderwijs

  • De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven (1).

  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Natuur en techniek • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,

  geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur (42). • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de

  vorm en het materiaalgebruik (44). Koppeling Audiocommunicatie met kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat (3). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling

  tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (8). • De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden

  en uit te voeren (9). • De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op

  grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten (10).

  Mens en Natuur • De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige

  en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie (32). • De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische

  producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken (33).

  Mens en Maatschappij • De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en

  verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (36).

  • De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen (37).

  • De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (39).

  • De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (40).

  Kunst en cultuur • De leerling leert eigen kunstzinnig werk,

  alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren (49).

  • De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen (50).

  • De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer (51).

 • Pagina 38 www.actionlabs.nl

  Bouwkunde (BK) Moduleoverzicht

  De module Bouwkunde maakt onderdeel uit van Actionlabs 2 en is bestemd voor de VMBO, onderbouw HAVO, VWO en ROC BOL 1&2. De module kent een 10-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van Bouwkunde:

  • Draagbalkconstructies (op schaal): wat is het, hoe werkt het? • Het (leren) beschrijven van gevaren en veiligheid in de bouw; • Torsie, trek- en duwkracht in een constructie: wat is het, hoe werkt het? • Belasting op bouwkundige constructies: simulatie m.b.v. van een software programma; • Het (leren) ontwikkelen en testen van een zelf gemaakte constructie van balsahout; • Het beschrijven van verschillende opleidingen en beroepen in de bouwsector.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Balken van balsahout: maak 5 verschillende types balken Project Dag 2 Balken van samengesteld materiaal: piepschuim en karton /

  de constructietester Project / video

  Dag 3 De destructie test Experiment Dag 4 Teken en ontwerp een spant van balsahout Experiment Dag 5 Stevige constructies

  Ontwerp een woonkamer voor Ali B. Test de spanten

  Video Schrijfopdracht Experiment

  Dag 6 Over bruggen / test de draagconstructies met de constructietester / bruggen in 3D bouwen met de PC

  Video / experiment / project

  Dag 7 Een brug over de Waal Video Dag 7, 8, 9 en 10

  Ontwerpopdracht en internet Project

  Dag 10 Een brug voor de gemeente Middelburg

  Schrijfopdracht

  De module Bouwkunde werkt met o.a.: Module software, elektronisch logboek, het balk-analyse werkblad, externe software (SensorNet Westpoint Bridge Designer), veiligheidsbrillen, versteksnijmes, balsahout, lijm, plakband / crêpe tape, pinnen, liniaal, piepschuim, strips met honingraat- structuur, elastiekjes, snijplaat, stanleymes, constructietester, houtlijm, schuurpapier, wax papier, spanthouders, weegschaal, rekenmachine, Truss Prototype werkblad / Spant werkblad, ontwerpopdracht, internet, videomateriaal. De module Bouwkunde kost € 2.500,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 39

  Bouwkunde Koppeling kerndoelen

  Koppeling Bouwkunde met kerndoelen (bovenbouw) voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te

  beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (5). • De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep (6).

  Wiskunde • De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te

  herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen (20). • De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metrieke stelsel, en leert

  rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen (24). • De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te

  gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen (25). Mens en Natuur

  • De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren (28).

  • De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu (31).

  • De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie (32).

  • De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken (33).

  • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden (35).

  Mens en Maatschappij • De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en

  verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (36).

  • De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen (37).

  • De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren (39).

  • De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu (42).

  Kunst en cultuur • De leerling leert eigen kunstzinnig

  werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren (49).

 • Pagina 40 www.actionlabs.nl

  CAD (Computer Aided Design) Moduleoverzicht

  De module CAD maakt onderdeel uit van Actionlabs 2 en is bestemd voor bovenbouw VMBO, de onderbouw HAVO/VWO en BOL 1&2. De module kent een 10-dagen structuur, waarin leerlingen in tweetallen samenwerken. Leerdoelen van CAD:

  • Het beschrijven van CAD als communicatiemiddel; • Het leren werken met CAD; • Het maken van tekeningen met CAD; • Het beschrijven van toepassingen van CAD in ontwerp, productie en bouwtechnologie; • Het toepassen van wiskunde op CAD-tekeningen; • Het beschrijven van het ontwerpproces van architectonische en mechanische tekeningen.

  De module bestaat uit de volgende theoretische en praktische onderdelen: Dag 1 Kennismaking met tekensoftware

  De basis van CAD-tekenen: lijntypes Project

  Dag 2 Kennismaking met Autosketch, leer tekenen met lijnen Kennismaking met plotten, om tekeningen op papier te zetten

  Project

  Dag 3 Het tekenen van bogen en cirkels De zoom-mogelijkheid , cirkels en het toevoegen van onderdelen

  Project

  Dag 4 Het trapblok –model en multi-view tekenen Project Dag 5 Internet en toets Internet / Schrijfopdracht Dag 6 Isometrische projectie Project Dag 6, 7, 8, 9, 10

  Ontwerpopdracht Project

  Dag 7 Plattegronden Project Dag 10 Toets Schrijfopdracht De module CAD werkt met o.a.: Module software, externe software (BCAD), internet, elektronisch logboek. De module CAD kost € 2.100,- exclusief BTW.

 • www.actionlabs.nl Pagina 41

  Computer Aided Design (CD) Koppeling kerndoelen

  Koppeling CAD met kerndoelen (bovenbouw) voortgezet onderwijs: Nederlands

  • De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (1). • De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,

  woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien (2). • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en

  geschreven teksten (4). • De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen