Proloog def

download Proloog def

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  359
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Presentatie voor bestuur proloog februari 2012, leeuwarden

Transcript of Proloog def

 • 1. Van Denver naar DroomschoolProloog 22 februari 2012 Frans Schouwenburg Twitter:@allfrans

2. In deze presentatie 3. age of data 4. Geen mening hebben is geen optie 5. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; schoolopdrachten met computer en internet; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een levende schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen; goed toezicht ; afscherming slechte sites op schoolcomputers. 6. Ofwel: ouders verwachten Visie Expertise Communicatie Betrokkenheid Integratie in het onderwijs Veiligheid Biedt u dat? 7. 13 februari 2012 8. ambities 9. Dit integrale streven kan niet zonderict en niet zonder betrokkenheid vaniedereen 10. Onze ambitie en routeHet is onze gezamenlijke ambitie om er voor te zorgen datiedereen die het primair onderwijs in 2020 verlaat meer dan ooitklaar is voor een succesvol leven en werken in de 21e-eeuwsesamenleving.De leerling:- is enthousiast en gemotiveerd, wil het beste uit zichzelf halen,- is communicatief vaardig met taal en getallen,- staat open voor nieuwe ideeen en denkwijzen,- is sociaal en maatschappelijk betrokken,- wil van betekenis zijn voor de ander,- kan media en ict toepassen. 11. Om dit te realiseren is er een verschuivingvan aandacht in het leren nodig: naar brede talentontwikkeling, naar een opbrengstgerichte organisatie, naar open leer- en ontwikkelcentra voor 0-14 jarigen en hun ouders, naar professioneel handelen inleergemeenschappen, naar het gebruik van ict alsvanzelfsprekendheid. 12. The Denver Deal 13. VisieIn het komend decennium zorgen we datscholen een door het team gedragen visiehebben over de wijze waarop ze ict gaanbenutten. Deze visie geeft richting aan deprofessionalisering van leerkrachten, isleidend bij keuzes voor investeringen enbevat inhoudelijk breed gedragen afsprakenover de didactische inzet van ict bij deontwikkeling van het kind. 14. Gedragen visieleermiddelenbeleidDeskundige docent infrastructuurWeten wat werkt privacyTijdwinst in registratieGeld en gebouwOuderwensenPersoneelsbeleidKrachtenbundelingVensters v Verantwoording 15. Gedragen visie over Gewenst leergedrag Didactiek nu en straks Mediawijsheid Taal- en rekenbeleid De rol van de leerkracht en dan ict! 16. Ict-bekwaamheidseisen25 17. ict-bekwaamheidseisen Ict kan bijdragen aan effectiever, efficinter en aantrekkelijker onderwijs f dat gebeurt, hangt af van de ict- bekwaamheid van de leraar er is een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar 18. Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan hetgebruik van andere hulpmiddelen en past dezeadequaat toe. Hij/zij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagtaan betere onderwijsopbrengsten. De leraar toont aan dat hij/zij bekwaam isin drie kerntaken 19. Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collegas en voor het verantwoorden van eigen handelen3. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid 20. Niveau 3: Context-specifiek(steeds aangevuld)De leraar:integreert digitale oefenprogrammas omwoordenschat (Nederlands en vreemde talen)van leerlingen te vergroten;maakt gebruik van programmas met feedback en hints bij reken/wiskunde vraagstukken zodat leerlingen betere prestaties behalen;maakt gebruik van computersimulaties om leerlingen onderzoekend en manipulerend (natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven. 21. Leermiddelen 22. Traditionele keten van Auteur tot School 23. Digitale keten van Auteur tot School 24. Situatie ICT in Onderwijs 25. Uitgeversperspectief op Leermateriaal 26. Open federatie oplossing voor alle ICT 27. vensters voor verantwoording van en door de sector onderdeel van geheleinstrumentarium uitrol in basisonderwijs 28. Uit het concept ict-plan1. Fysieke en virtuele mogelijkheden in de school2. De leraar actief3. Competenties4. Dashboard5. Infrastructuur6. Leermiddelenbeleid7. Ouder en leerlingparticipatie8. Samenwerking 29. Mijn pleidooi: Kiezen voor maatwerk heeftconsequenties Ict zit in alle vezels van de school Geen mening hebben is geen optie Het is tijd voor leermiddelenbeleid Het valt of staat met de leerkracht Zoek de kracht van samenwerking 30. Bedankt!presentatie staat op www.slideshare.net/allfrans