Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

of 20 /20

Embed Size (px)

description

Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL. Eindejaarsbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden 19 december 2013. Feiten en cijfers MCL. Medewerkers3.146 Bedden623 Geopende DBC’s234.840 Opnames29.692 Verpleegdagen159.295 Dagverpleging30.654 1e polibezoeken153.297 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Page 1: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL
Page 2: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Project Quickscan gezondheidsvaardigh

eden in het MCL

Eindejaarsbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden

19 december 2013

Page 3: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL
Page 4: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Feiten en cijfers MCLMedewerkers 3.146Bedden 623Geopende DBC’s 234.840Opnames 29.692Verpleegdagen 159.295Dagverpleging 30.6541e polibezoeken 153.297Resultaat (milj.) 6,5

(Bron: jaarverslag 2012)

Page 5: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL
Page 6: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL
Page 7: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL
Page 8: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

• Aanleiding project• Onze doelstellingen/verwachtingen• Interne en regionale werkgroep• Gebruik van de tools• Overige activiteiten• Knelpunten en aanbevelingen• Resultaat project• Hoe nu verder?

Page 9: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Aanleiding project

• Onderwerp stond al langer op “wensenlijstje”

• Telefoontje CBO• Sluit aan bij onze

doelstelling/projecten van afdelingen

• Positief besluit directie• Positieve reacties afdelingen

Page 10: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Onze doelstellingen en verwachtingen• Blinde vlek verkennen• Jezelf feedback geven• Bewustwording in organisatie• Leren van CBO, andere ziekenhuizen

en laaggeletterden• Komen tot aanbevelingen

Page 11: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Interne en regionale werkgroep• Intern: 3 centra /clientenraad/facilitair

bedrijf/ communicatie, elke maand overleg, tools uitzetten, uitwisselen, evalueren, aanbevelingen formuleren

• Regionaal: CBO/De Friesland/3 ziekenhuizen, 5 keer overleg, uitwisselen, pilot, ondersteuning, tools evalueren.

Page 12: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Gebruik van de tools

• Foldertool / formulierentool• Wandeltoets• Websitetool • Mondelinge tool

Page 13: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Overige activiteiten

• Scholingsdag contactpersonen patientencommunicatie door CBO

• Week van de alfabetisering• Tekenen convenant

Bondgenootschap Laaggeletterdheid Fryslan

• Gastles HBO-V

Page 14: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Knelpunten en aanbevelingenFolders: •niet te dik, vermijd medische termen en als dit niet kan, omschrijf ze dan.•Moeilijk om zelf belangrijkste info uit een tekst te halen. Zet belangrijkste info vooraan.•Eigen medewerkers kritischer dan ROC-leerlingen.•Ook positieve reacties op folders.

Page 15: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Knelpunten en aanbevelingenWandeltoets: •Mensen zoeken hun weg op verschillende manieren. Houd hier rekening mee.•Bordjes A t/m F of route 15 t/m 56 waren lastig voor de laaggeletterden.•Mondelinge uitleg bij ontvangstbalie is niet voldoende.•Bij uitnodiging etc al uitleg geven over routes•Bewegwijzering op punten aanpassen.

Page 16: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Knelpunten en aanbevelingenWebsitetoets: •Oude site: cursisten waarderen het dat ze betrokken worden, laaggeletterden zijn vaak ook niet handig met computers (extra handicap)•Duidelijke homeknop is belangrijk, en een duidelijke zoekfunctie. Term verwijzer is onbekend. Verder veel jargon (ombudsfunctionaris, geriatrie, uroloog)

Page 17: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Knelpunten en aanbevelingenMondelingen toets: •Oncologisch centrum: mondelinge communicatie werd goed beoordeeld•Longziekten: moet nog starten

Page 18: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Resultaat van het project• Bewustzijn binnen organisatie is

vergroot• Betrokken afdelingen zijn bezig

communicatie aan te passen• Zoeken naar andere manieren

van communiceren, dit is nu bespreekbaar (bijv meer visueel)

Page 19: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Hoe nu verder? • Adviesnota aanbieden aan directie en

clientenraad• Tools van CBO introduceren• Nieuwe centra werven om aan project deel te

nemen• Scholing in herkennen en doorverwijzen

organiseren• Communiceren met patienten over onderwerp• Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande

projecten etc.• En, starten met overige aanbevelingen

Page 20: Project Quickscan gezondheidsvaardigheden in het MCL

Bedankt voor de aandacht

Vragen?

[email protected]